T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI DEĞERLENDİRME FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI DEĞERLENDİRME FORMU"

Transkript

1 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI DEĞERLENDİRME FORMU İş Fikri Adı : Girişimci Adı : Başvuru Kod Numarası : Değerlendiren Komisyon Üyesinin Adı Soyadı : Unvanı : Değerlendirme Tarihi : İmzası :

2 (Komisyonun çalışması ve başvuru değerlendirme usul ve esasları, 5746 sayılı Kanun Teknogirişim Sermayesi Desteği Uygulama Usul ve Esaslarının 14. ve 15. maddelerinin özeti olarak verilmiştir) 1. Komisyon üyesi; girişimciyi tanıyorsa, işletmesinde çalışıyor/danışmanlık yapıyorsa, işletmenin rakibi bir firmada çalışıyor/danışmanlık yapıyorsa, iş fikri hakkında görüş bildirmiş ve/veya projenin hazırlanmasına herhangi bir katkıda bulunmuşsa, daha önce yargıya intikal eden ihtilafların tarafları (hasım) olmuşsa, akraba veya boşanmış olsalar bile hısım olmuşsa, vb. durumlarda Bakanlığımıza bilgi verir ve söz konusu iş fikrinin değerlendirme aşamasında yer almaz. 2. İş fikri değerlendirilmesi aşamasında daha önce Bakanlığa bilgi verilmemiş olmakla birlikte, değerlendirme toplantısında yukarıda belirtilen etik kurallardan herhangi birisinin mevcut olduğunun tespit edilmesi halinde, ilgili üyenin değerlendirmesi dikkate alınmaz. 3. Komisyon üyeleri iş fikri değerlendirmelerinde gizlilik kurallarına riayet eder. 4. Komisyon üyeleri, iş fikri içerikleri ve iş fikri önerisi ile ilgili görüşmeleri hiçbir şekilde dışarı taşıyamaz, iş fikrine ilişkin içerikle ilgili bilgileri başkalarıyla da paylaşamaz. 5. Komisyon üyeleri kendilerine gönderilen iş planını inceler ve sonucunu iş planı değerlendirme formu nun panel öncesi puan bölümüne işler. 6. Komisyon üyeleri iş fikri ile olan değerlendirmelerini 100 puan üzerinden yapar. 7. Komisyon üyeleri, yapılan toplantıda iş planı ile ilgili olarak iş planı değerlendirme formu nda yer alan kriterlere uygun olarak yapmış oldukları değerlendirmelerini formun panel sonrası puan bölümüne işler. 8. Komisyon üyeleri, iş fikri ile ilgili olumlu ve olumsuz değerlendirmelerini iş planı değerlendirme formu na işler. 9. Komisyon iş planı değerlendirme formu nda belirtilen kriterlere göre iş planının teknolojik yenilik ve rekabetçi yönünün olup olmadığını değerlendirir. 10. Komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonunda teknolojik yenilik ve rekabetçi yönü yeterli bulunmayan iş fikirleri reddedilir. 11. En az 5 (beş) komisyon üyesinin değerlendirme toplantısı sonucunda iş planı değerlendirme formu nda yer alan panel sonrası verdikleri puanlar toplanır ve elde edilen toplam puan komisyon üyesi sayısına bölünerek girişimcinin puanı belirlenir. 12. Komisyon üye salt sayısının, iş fikri ile ilgili olarak teknolojik yenilik ve rekabetçi yönünü yeterli bulması kaydıyla ve puan ortalaması en az 60 ve üstünde olan iş fikirleri desteklenmeye değer bulunur. 2

3 I. İŞ FİKRİNİN TEKNOLOJİ DÜZEYİ VE YENİLİKÇİ YÖNÜ Değerlendirme konuları Toplam Referans Öncesi Sonrası 1. Günümüz teknoloji düzeyini ileri götürebilecek bir fikirdir İş fikri uluslararası bazda yenilik içermektedir İş fikri ulusal bazda yenilik içermektedir. 4. Farklı teknoloji alanlarında yeni uygulamalara veya araştırma çalışmalarına yol açma potansiyeli bulunmaktadır. 5. Çalışma ulusal teknolojik bilgi birikimine katkı sağlamaktadır. 6. Yeni projeleri başlatma potansiyeli vardır. 7. Teknolojik yapı olarak dışa bağımlılığı azaltmakta veya kaldırmaktadır Uygulama alanı açısından yenidir. 9. Kendisinden yeni modellerin türetilebileceği temel bir ürünün geliştirilmesi fikridir. 10. Çalışma, girişimcilere ait yüksek lisans doktora vb. temel araştırma içerikli çalışmaların devamı/sonucu niteliğindedir. 11. Mevcut durumun (teknoloji-yöntem-ürün-süreç-teknik-sistem) iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. 12. Bilinen bir yöntem veya tekniğin veya teknolojinin yeni bir alana/sektöre/ürüne/sürece uygulanmasını içermektedir. 13. İşletmeye yenilikçi projeleri yapabilme sürekliliği kazandıracak bir projedir. 14. İş fikri çıktısının, teknolojik yapılabilme, kullanılabilme veya endüstriyel uygulamaya dönüşme olasılığı vardır 0-1 TOPLAM Bu bölümün tümü hakkındaki değerlendirmenizi yapınız ve puanlamanızda etken olan hususları açıklayınız. Öncesi Değerlendirmeler: Sonrası Değerlendirmeler: 3

4 II. İŞ PLANININ DEĞERLENDİRİLMESİ Değerlendirme konuları Toplam Referans Öncesi Sonrası 1. Kurulacak işletmeye yönelik izin, ruhsat, standart vb yasal düzenlemeler incelenmiş ve planlamalar yapılmıştır. 2. Gider kalemleri, yapılacak iş fikri çalışmaları ile uyumludur. 3. Girişimcinin eğitim durumu, araştırma deneyimi ve akademik çalışmaları ürünün teknolojik düzeyi için yeterlidir. 4. İş paketleri tanımlanmış ve zamanlaması iyi planlanmıştır. 5. İş planı, iş fikri konusu ürüne ilişkin çalışmaları kapsayacak biçimde hazırlanmış olup, uygulanabilirliği vardır. 6. İş fikri çıktısı ürünün üretimine yönelik çalışmalara iş planında yer verilmiştir. 7. Finansman planı yapılırken tüm varsayım ve değişiklikler dikkate alınmıştır Hedefler ölçülebilir, tutarlı ve net bir şekilde ortaya konmuştur. 9. Karlılık analizi gerçekçi olarak yapılmıştır Nakit akımı ve finansal analizler yeterli ve tutarlıdır İşletmenin hayatını sürdürebilmesi için orta ve uzun vadeli öngörüler yapılmıştır. TOPLAM Bu bölümün tümü hakkındaki değerlendirmenizi yapınız ve puanlamanızda etken olan hususları açıklayınız. Öncesi Değerlendirmeler: Sonrası Değerlendirmeler: 4

5 Değerlendirme konuları III. İŞ FİKRİ ÇIKTILARININ REKABET GÜCÜNE ETKİSİ VE İŞLETMENİN GELİŞİMİNE KATKISI 1. İş fikri faaliyetlerinin yenilikçi işbirlikleri oluşturma etkisi vardır. 2. İş fikri konusu, ilgili sektörde ve diğer sektörlerdeki araştırma çalışmalarına katkıda bulunmaktadır. 3. Kurulacak işletmenin büyük ölçekli firmaların tedarik zincirine dâhil olma potansiyeli bulunmaktadır. 4. İş fikrinin bilimsel ve teknolojik bilgi birikimini bütünleyici ve sinerjik etkisi vardır. Toplam Referans 0-1 Öncesi Sonrası 5. İş fikri çıktısı işletmenin gelişimine katkı sağlayacaktır. 6. İş fikri çıktısının ihraç potansiyeli vardır. 7. İş fikri çıktısı patente konu olabilecek bir çıktıdır İş fikri öncelikli teknoloji alanında yer almaktadır. 9. İş fikrinin teknolojik bağımlılığı azaltıcı etkisi vardır. 10. İş fikri konusu çıktılarının hedefleri tanımlanmıştır. 11. İş fikri sonuçlarının ve elde edilen bilgi birikiminin yaygınlaştırılması konusunda planlama yapılmıştır. 12. İş fikri sonucunda ulusal güvenlik için gereken ve/veya tedarikinde güçlük çekilen ürün veya teknoloji üretilmektedir. 13. İş fikri faaliyetlerinin veya çıktısının üretim maliyetlerini azaltma etkisi vardır. TOPLAM Bu bölümün tümü hakkındaki değerlendirmenizi yapınız ve puanlamanızda etken olan hususları açıklayınız. Öncesi Değerlendirmeler: Sonrası Değerlendirmeler: 5

6 IV. İŞLETMENİN PAZAR ANALİZİ VE PAZARLAMA YÖNTEMİ Değerlendirme konuları Toplam Referans Öncesi Sonrası 1. İş fikri çıktısı yeni bir pazar veya kullanım alanı oluşturmaya katkı sağlayacaktır Potansiyel ve hedef müşteri ayrımları ile sosyoekonomik ve kültürel analizler yapılmıştır. 3. İş fikri çıktısının yurtiçi ve yurt dışı pazarlardaki durumu değerlendirilmiş, hedeflenen çıktının işletmeye sağlayacağı rekabet üstünlüğü somut verilerle açıklanmıştır. 4. Ürün ve sektöre uygun pazarlama ve satış stratejileri belirlenmiştir. 5. İş fikri ile ilgili pazar analizi yapılmış ve yer alınacak pazarın işletmenin gelişimine olası etkisi incelenmiştir. 6. Ticarileşme, pazarlama, satış konularında işin gerektirdiği yetkinlikte eleman bulunmaktadır veya temine ilişkin planlama yapılmıştır Kurulacak işletme, iş fikri konusu ürün ile pazardaki diğer firmalara karşı rekabet avantajı elde edebilecektir. 8. Hedef müşteri grupları iyi incelenmiş ve bu müşterilere ulaşım yöntemleri belirlenmiştir. 9. Projede hedeflenen çıktı ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı pazar araştırması yapılmış ve ürünün pazar hedefi açık olarak belirtilmiştir. TOPLAM Bu bölümün tümü hakkındaki değerlendirmenizi yapınız ve puanlamanızda etken olan hususları açıklayınız. Öncesi Değerlendirmeler: Sonrası Değerlendirmeler: 6

7 İŞ FİKRİNİN TÜMÜ HAKKINDA DEĞERLENDİRME 1- İş fikrinin desteklenmesine karar verilmesi durumunda; projenin destek kapsamını oluşturacak; a) İş fikri süresini, b) İş fikri gider kalemlerinin uygunluğunu, c) Termin planının uygunluğunu, d) İş fikrinin uygulama etkinliğinin artırılmasına yönelik var ise önerilerinizi Belirtiniz. 2- İş fikrinin yenilikçi niteliğinin iyileştirilmesi, bilimsel ve teknolojik boyutunun derinleştirilmesine yönelik önerilerinizi belirtiniz. 7

8 VARSA İLAVE ETMEK İSTEDİĞİNİZ DEĞERLENDİRME KRİTERİ ÖNERİLERİNİZ İŞ FİKRİ DEĞERLENDİRME Puan (Referans) Puan ( Öncesi) Puan ( Sonrası) İş Fikrinin Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü 30 İş Planının Değerlendirilmesi 20 İş Fikri Çıktılarının Rekabet Gücüne Etkisi ve İşletmenin Gelişimine Katkısı 25 İşletmenin Pazar Analizi ve Pazarlama Yöntemi 25 GENEL TOPLAM İŞ FİKRİ İLE İLGİLİ SONUÇ KARARINIZ (Lütfen kararınızı vermenizde etken olan konuları açıkça belirtiniz.) Diğer: İş fikri; teknolojik yenilik ve rekabetçi yönü yeterli olduğundan DESTEKLENMEYE DEĞER BULUNMUŞ ve panel sonrası toplam.. puan verilmiştir. İş fikri; teknolojik yenilik ve rekabetçi yönü yeterli olmadığından DESTEKLENMEYE DEĞER BULUNMAMIŞ ve panel sonrası toplam.. puan verilmiştir. Diğer: Tarih İmza :.. :... 8

9 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ KAPSAMINDAKİ İŞ FİKİRLERİ İÇİN KOMİSYON ÜYESİ TAAHHÜTNAMESİ (Not: Aşağıda istenen vergi no, banka hesap bilgileri ve TC Kimlik numarası gibi bilgiler panel ücretinin yatırılması aşamasında gerekli olmaktadır. Bu nedenle doldurmayı ihmal etmeyiniz.) Adı ve Soyadı :. Üniversite-Bölümü :.. Unvanı / Görevi :. T.C. Kimlik No : Vergi Kimlik No :..Vergi Dairesi: Banka adı ve şubesi :. Banka Hesap No :. IBAN No :. Yazışma Adresi : Telefon :. Faks : GSM Tel : e-posta :. Uzmanlık Alanları TAAHHÜTNAME Değerlendirme Komisyonu üyesi olarak görevlendirildiğim Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı kapsamındaki iş fikirlerinin değerlendirmesinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından şahsıma verilen proje önerisi kapsamındaki tüm bilgi,belge ve fikirleri ilgili işletmeye ait korunacak gizli bilgi olarak kabul edeceğimi; bu bilgi, belge ve fikirleri üçüncü taraflara herhangi bir yolla aktarmayacağım gibi kişisel kazanç-çıkar amacıyla veya başka kişi-kuruluşların kazanç ve çıkarına yol açacak şekilde kullanmayacağımı ve ilgili mevzuat kurallarına uyacağımı taahhüt ederim. Tarih Adı ve Soyadı İmza :.. :.. :... 9

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ YAPTIRMA/DESTEKLEME PROGRAMI TEKNİK VE MALİ KILAVUZU

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ YAPTIRMA/DESTEKLEME PROGRAMI TEKNİK VE MALİ KILAVUZU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ YAPTIRMA/DESTEKLEME PROGRAMI TEKNİK VE MALİ KILAVUZU (Yönetim Kurulunun 16/07/2012 tarih ve 23/278 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğegirmiştir.)

Detaylı

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI 1 RT: 20/12/2012 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu uygulama

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU 1 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ PROGRAMI 5746 sayılı Araştırma

Detaylı

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI EĞİTİMİ

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI EĞİTİMİ 1 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI EĞİTİMİ EĞİTİMİN AMACI Tekno Girişimci Sermaye Desteği nin alınabilmesi için Sanayi Bakanlığı tarafından formatı belirlenmiş olan ve girişimciler tarafından doldurularak

Detaylı

SAN-TEZ PROJE BAŞVURU DOKÜMANI HAZIRLAMA KILAVUZU

SAN-TEZ PROJE BAŞVURU DOKÜMANI HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM ve TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAN-TEZ PROJE BAŞVURU DOKÜMANI HAZIRLAMA KILAVUZU ÖN BİLGİLER Bu kılavuz, San-Tez Ar-Ge destek programı ve programa başvuru

Detaylı

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*)

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı,

Detaylı

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER Giriş... 1

Detaylı

1007 PROGRAMI REHBERĐ

1007 PROGRAMI REHBERĐ TÜRKĐYE BĐLĐMSEL VE TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBĐTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME PROJELERĐNĐ DESTEKLEME PROGRAMI (1007 PROGRAMI) KAMU ARAŞTIRMALARI DESTEK GRUBU (KAMAG) SAVUNMA ve GÜVENLĐK

Detaylı

TÜBİTAK-TEYDEB projelerini değerlendiren hakemler hangi kriterlere göre belirleniyor? Proje önerilerinin bilimsel değerlendirme, desteklemeye değer

TÜBİTAK-TEYDEB projelerini değerlendiren hakemler hangi kriterlere göre belirleniyor? Proje önerilerinin bilimsel değerlendirme, desteklemeye değer TÜBİTAK-TEYDEB projelerini değerlendiren hakemler hangi kriterlere göre belirleniyor? Proje önerilerinin bilimsel değerlendirme, desteklemeye değer bulma ve izleme süreçleri, başvurunun alanına göre ilgili

Detaylı

MADDE 4 - (1) Bu uygulama esasları çerçevesinde Yönetmelikteki kavramlar ve tanımlar geçerli olmakla birlikte bu

MADDE 4 - (1) Bu uygulama esasları çerçevesinde Yönetmelikteki kavramlar ve tanımlar geçerli olmakla birlikte bu TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK ODAKLI GİRİŞİMLERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı; girişimcilerin,

Detaylı

BÖLÜM A. PROJE VE KURULUŞ BİLGİLERİ

BÖLÜM A. PROJE VE KURULUŞ BİLGİLERİ TÜBİTAK 1511 ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI PROJE ÖNERİ BAŞVURU FORMU (AGY111-02) HAZIRLAMA KILAVUZU TÜBİTAK AGY111 2 Eylül 2013 İÇİNDEKİLER A.

Detaylı

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER Giriş...1 Proje Kavramı

Detaylı

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

BMSPROJE KİMDİR BMSPROJE

BMSPROJE KİMDİR BMSPROJE BMSPROJE bir yazılım evidir. Kurumların her türlü ihtiyaçlarını analiz edip mühendislik disiplini altında iş süreçlerinize uygun otomasyon çözümleri sunmaktadır. BMSPROJE; Yazılım Proje Geliştirme, AR&GE

Detaylı

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ PROJE BAZLI EĞİTİM, DANIŞMANLIK, YURT DIŞI PAZARLAMA, ALIM HEYETİ VE BİREYSEL DANIŞMANLIK PROGRAMLARI İLE İSTİHDAM

Detaylı

TUBITAK Panelleri, İşleyiş Süreci ve Puanlama Sistemi. Prof. Dr. Mehmet ERTUĞRUL

TUBITAK Panelleri, İşleyiş Süreci ve Puanlama Sistemi. Prof. Dr. Mehmet ERTUĞRUL TUBITAK Panelleri, İşleyiş Süreci ve Puanlama Sistemi Prof. Dr. Mehmet ERTUĞRUL Değerlendirme Süreci Sunulan proje önce Araştırma Destek Programlar Başkalığı (ARDEP) tarafından incelenir ve sisteme geçici

Detaylı

KOSGEB İŞ PLANI DEĞERLENDİRME REHBERİ İÇİNDEKİLER. Ahmet CAN Uzman Yardımcısı. Mart 2004 ANKARA GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

KOSGEB İŞ PLANI DEĞERLENDİRME REHBERİ İÇİNDEKİLER. Ahmet CAN Uzman Yardımcısı. Mart 2004 ANKARA GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ İŞ PLANI REHBERİ Ahmet CAN Uzman Yardımcısı Mart 004 ANKARA İÇİNDEKİLER. İŞ PLANI NEDİR?.... İŞ PLANININ KULLANIM ALANLARI... 3. İŞ PLANININ FAYDALARI...

Detaylı

ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ DESTEĞĐ PROJE ÖNERĐSĐ ALAN KOMĐTESĐ DEĞERLENDĐRME FORMU

ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ DESTEĞĐ PROJE ÖNERĐSĐ ALAN KOMĐTESĐ DEĞERLENDĐRME FORMU ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ DESTEĞĐ PROJE ÖNERĐSĐ ALAN KOMĐTESĐ DEĞERLENDĐRME FORMU Proje No Proje Adı Öneren Kuruluş/Yürütücü Ortak Proje Yürütücüsü Kuruluş Ziyaret Tarihi Ziyaret Açık Adresi Alan Komite Üyesi

Detaylı

TESĐD YENĐLĐKÇĐLĐK YARATICILIK ÖDÜLLERĐ BAŞVURU KILAVUZU

TESĐD YENĐLĐKÇĐLĐK YARATICILIK ÖDÜLLERĐ BAŞVURU KILAVUZU TESĐD YENĐLĐKÇĐLĐK YARATICILIK ÖDÜLLERĐ 2015 BAŞVURU KILAVUZU 2015 iiii Destekleyen Kuruluşlar/Sponsorlar (Alfabetik) Not: Ana Sponsor ve Destekleyen Kuruluş / Sponsor olmak isteyen firmalarla görüşmeler

Detaylı

ÜNĐVERSĐTE-SANAYĐ ĐŞBĐLĐĞĐ TEZLERĐ ve SAN-TEZ DESTEK PROGRAMI

ÜNĐVERSĐTE-SANAYĐ ĐŞBĐLĐĞĐ TEZLERĐ ve SAN-TEZ DESTEK PROGRAMI ÜNĐVERSĐTE-SANAYĐ ĐŞBĐLĐĞĐ TEZLERĐ ve SAN-TEZ DESTEK PROGRAMI Prof. Dr. H. Güçlü YAVUZCAN 1. Genel Sanayi Bakanlığınca son yıllarda yapılmakta olan önemli açılımlarla Ar-Ge ve inovasyon konularında değişik

Detaylı

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI KOSGEB HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ NE

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI KOSGEB HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ NE KOSGEB HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ NE KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Programından yararlanmak üzere hazırlamış olduğum projemin daha önce değerlendirilerek reddedilmediğini, daha önce KOSGEB e bu program kapsamında

Detaylı

MEVCUT MEVZUATTA YAZILIM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK VE DESTEKLERLE İLGİLİ SORUNSALLAR

MEVCUT MEVZUATTA YAZILIM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK VE DESTEKLERLE İLGİLİ SORUNSALLAR MEVCUT MEVZUATTA YAZILIM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK VE DESTEKLERLE İLGİLİ SORUNSALLAR ARALIK, 2009 İSTANBUL MEVCUT MEVZUATTA YAZILIM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK VE DESTEKLERLE İLGİLİ SORUNSALLAR 1 a. Dış

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ YAPTIRMA/DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI 2012 (Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Araştırma-Geliştirme Projeleri

Detaylı

ideege Teknoloji Geliştirme Bölgesi Çalışma Yönergesi

ideege Teknoloji Geliştirme Bölgesi Çalışma Yönergesi ideege Teknoloji Geliştirme Bölgesi Çalışma Yönergesi İÇİNDEKİLER 1. YÖNERGENİN AMACI 2. YÖNERGENİN KAPSAMI 3. TANIM VE KISALTMALAR 4. İLGİLİ MEVZUAT 5. GENEL HUSUSLAR 5.1. ideege-tgb nin Vizyonu 5.2.

Detaylı

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu. Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.tr TÜBİTAK, TEKNLJİ VE YENİLİK DESTEK PRGRAMLARI BAŞKANLIĞI

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2008 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı Şirketimiz, kurumsal yönetimin bütün

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

Resmî Gazete YÖNETMELİK KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM 8 Kasım 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27048 YÖNETMELİK Başbakanlık (Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı) tan: KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması

Detaylı