KAZANIMLAR ETKĠNLĠKLER AÇIKLAMALAR. Bilgisayar ve Sağlığımız

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAZANIMLAR ETKĠNLĠKLER AÇIKLAMALAR. Bilgisayar ve Sağlığımız"

Transkript

1 EKĠM Ekim 20 EKĠM Ekim 20 EKĠM Ekim 20 EYLÜL Eylül 20 EYLÜL Eylül ÖĞRETİM YILI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÜNĠTE : TEKNOLJĠ VE BEN / ÜNĠTE 2: RESĠM YAPIYORUM DERS SAATĠ: 5 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME.. Teknolojinin kullanıcılar tarafından yönetildiğini ve kontrol edildiğini kavrar. Teknolojik araçları kullanırken özen gösterir. Hayatımızdaki Teknoloji-Nasıl ÇalıĢıyorlar?.. Kullanıcıların teknolojiyi kullanırken yaptığı hatalara örnekler verilerek açıklanır. Teknolojik sistemler ve yazılımların sorumsuz kullanımı ile ilgili temel konular tartıştırılır..2. Bilgisayarı ve diğer teknolojileri kullanırken gerekli güvenlik önlemlerini alır..3. BT ile uygun bir çalışma ortamı oluşturmaya yardım edebilecek unsurları ve uygulamaları belirler..4. Bilgisayarın yanlış kullanımından kaynaklanan sağlık problemlerini listeler. Güvenliğimiz Bilgisayar ve Sağlığımız.2. Kablolar, ekran vb. nesnelere ıslak elle dokunulmaması, açıkta kablo varsa basılmaması gibi önlemler.3. Monitörün uygun yerleşimi, klavye, ekran filtresi kullanımı, yeterli ışık ve soğutmanın sağlanması, mola verme, molalarda odayı havalandırma, bazı egzersizleri yapma alışkanlıklarının kazanılması gerektiği Fiziksel ortamların ergonomiye bağlı olarak yeniden düzenlenmesi sağlanır..4. Göz, sırt, bel, boyun, bilek problemleri göz önünde bulundurulur. Not: 6 Ekim Ġstanbul un kurtuluģu nedeniyle bu doğrultuda etkinlik ve kazanımlara yer 2.. Fareyi, bazı işlemleri daha kısa sürede gerçekleştirmek için kullanır. Hava durumu- Masallardaki Evler 2.. Tıklama, çift tıklama, sağ tıklama, sürükle bırak, kes, kopyala, yapıştır işlemleri yaptırılır Bilgisayarda şekil ve şablonları kullanarak çizgisel çalışmalar yapar. Kardan Adam Çizgiler ve Renkler 2.2. Düz çizgi, dikdörtgen gibi araçlar ve renkle doldur aracı kullandırılır.

2 Aralık Kasım-2 Aralık Kasım Kasım Kasım Ekim -4 Kasım 20 EKĠM Ekim ÖĞRETİM YILI 2 BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÜNĠTE 2: RESĠM YAPIYORUM / ÜNĠTE 3: KELĠMELERĠN DÜNYASI DERS SAATĠ: 7 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 2.3. Bilgisayarda bilgileri saklamak için farklı birimler olduğunu fark eder Bilgisayarda bilgileri saklamak için farklı birimler olduğunu fark eder Bilgisayarda bilgileri uygun biçimde saklar. Bilgilerimi Nerede Saklasam?-Ne Kadar bilgi Alır? Not: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bu doğrultuda etkinlik ve kazanımlara yer Bilgisayardaki Bilgilerim Yeni yıla Hazırlık Not: 0 Kasım Atatürk Haftası nedeniyle bu doğrultuda etkinlik ve kazanımlara yer 2.3. Sabit disk, disket, CD-ROM taşınabilir bellek birimleri tanıtılır. Sürücü harflerinden (A: C: D: gibi) bahsedilmez. Depolama birimleri kapasite açısından karşılaştırılır Sabit disk, disket, CD-ROM taşınabilir bellek birimleri tanıtılır. Sürücü harflerinden (A: C: D: gibi) bahsedilmez. Depolama birimleri kapasite açısından karşılaştırılır Farklı programlarda Aç, Kaydet, Yeni Belge işlemleri gösterilir ve uygulatılır. Bu işlemlerin tüm uygulamalar için ortak olduğu Bilgisayar birimleri Beklenen Performans Bilişim Teknolojileri Yeterlilikleri Karar Verebilme Performans Ödevi: Yap- Boz Performans ödevi 2. ünitenin sonunda öğrencilere verilir. Derecelendirme Ölçeği Not: 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle bu doğrultuda etkinlik ve kazanımlara yer 3.. Kelime işlemci programı kullanarak cümleler oluşturur Klavyedeki tuşları işlevlerine uygun olarak kullanır. Masal Kahramanlarım Ġçinde Neler Var? 3.2. Öğrencilere değiştirme (shift), iptal (Esc), sekme (Tab) tuşlarının kullanımı gösterilir Klavyedeki tuşları işlevlerine uygun olarak kullanır. Oyun Zamanı 3.2. Öğrencilere değiştirme (shift), iptal (Esc), sekme (Tab) tuşlarının kullanımı gösterilir.

3 OCAK Ocak 202 OCAK Ocak 202 OCAK Ocak Aralık Aralık Aralık ÖĞRETİM YILI 3 BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÜNĠTE 3: KELĠMELERĠN DÜNYASI DERS SAATĠ: 6 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 3.3. Bilgisayarda oluşturulan metin parçalarının taşınabileceğini ve kopyalanabileceğini fark eder. Bir Okul Günü- Ahmet in Menüsü Kes-YapıĢtır 3.3. Kelime işlemcide seçme, kopyalama, kesme ve yapıştırma işlemlerini yapar. Eğlence (Oyun Saati) 3.4. Belirli amaçlar için kelime işlemci programını kullanarak yazım kurallarına uygun metinler oluşturur ve düzenler Metindeki kelimelerin farklı şekil, boyut ve renklerde olabileceğini fark eder. Tilki Çiçekler-Kelebekler 3.4. Büyük harf oluşturma işlemi büyük harf kilitleme (Caps Lock) tuşu ile gerçekleştirilir Metnin yazı tipi, büyüklüğü ve rengi değiştirilir. Kalınlaştırma, eğik yazma, altını çizme ve hizalama gibi metin biçimlendirme uygulamaları yaptırılır 3.5. Metindeki kelimelerin farklı şekil, boyut ve renklerde olabileceğini fark eder. Yazılara Biçim Verelim 3.5. Metnin yazı tipi, büyüklüğü ve rengi değiştirilir. Kalınlaştırma, eğik yazma, altını çizme ve hizalama gibi metin biçimlendirme uygulamaları yaptırılır 3.6. Kelime işlemci programında amacına uygun sayfalar oluşturmak için belgeye resim ve şekil ekler Amacına uygun olarak yazıcıdan çıktılar alır. Partiye Hazırlık Zamanı Ölçmenin Yolları 3.6. Bir belgeye resim, şekil ekleme ve düzenleme gösterilir. Seçme, boyutlandırma ve silme işlemleri yaptırılır Çıktı almadan önce yazdırma özellikleri kullandırılır. Beklenen Performans Bilişim Teknolojileri Yeterlilikleri Karar Verebilme Proje Ödevi: Sihirli Kelimeler Proje ödevi 3. ünitenin sonunda öğrencilere verilir. Derecelendirme Ölçeği

4 23 Mart Mart Mart ġubat-2 Mart 202 ġubat ġubat 202 ġubat ġubat 202 ġubat ġubat ÖĞRETİM YILI 4 BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÜNĠTE 3: KELĠMELERĠN DÜNYASI / ÜNĠTE 4:TEKNOLOJĠK ARAÇLAR DERS SAATĠ: 7 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME Eğlence (Oyun Saati) 4.. Aygıtların çeşitli komutlarla kontrol edilebildiğini fark eder Komutların tekrarlanabileceğini fark eder Bir dizi komutun sonucunu tahmin eder. Nasıl ÇalıĢıyor? Tekrarlanan Komutlar- Komutlar ve ġekiller Komutların tekrarlanabileceğini fark eder Bir dizi komutun sonucunu tahmin eder. Hazine Avı Hangi Harfler

5 MIS 3. 30Nisan-4 Mayıs Nisan Nisan Nisan Nisan Mart ÖĞRETİM YILI 5 BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÜNĠTE 4:TEKNOLOJĠK ARAÇLAR / ÜNĠTE 5: UZAKTAKĠ BĠLGĠLER DERS SAATĠ: 6 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 4.4. Olayları sıralayarak çözüme ulaşır. Sincap ve Ceviz 5.. Ġnterneti kullanarak bilgiye erişir ve bilgiyi yeniden kullanır. Bilgi Deposu Ġnternet- Ġnternete Giriyorum 5.. Belirli bir adres girilerek ya da tarayıcının adres çubuğu kullanılarak daha önceden ziyaret edilmiş adreslere bağlantı yapması sağlanır Öğrenme araştırmasını desteklemek için uygun çevrim içi kaynakları kullanır. Ġnternette Bilgi Arıyorum- Anahtar Kelimeler Not: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bu doğrultuda etkinlik ve kazanımlara yer 5.2. Bilgi için ihtiyaç belirleme, uygun kaynakları belirleme, yaşına uygun arama motorlarını kullanma, anahtar kelime gibi arama teknikleri kullandırılır Uzaktaki kişilerle bilgi paylaşmanın zorluklarını fark eder. Bilgisayardaki Mektup 5.3. E-posta adresinin yapısı ve e-posta sistemlerinin avantajları açıklanır. BiliĢim Haftası

6 HAZĠRAN Haziran 202 HAZĠRAN Mayıs - Haziran 202 MIS Mayıs 20 MIS Mayıs 202 MIS Mayıs ÖĞRETİM YILI 6 BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÜNĠTE 6: BĠLGĠLERĠMĠ SUNUYORUM DERS SAATĠ: 5 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 6.. Bilginin sunulması için kelime işlemci programının yeterli olmadığını fark eder. Aradaki Farklar 6.. Sunu programının ne amaçla kullanıldığı, slayt ve sunu kavramları 6.. Bilginin sunulması için kelime işlemci programının yeterli olmadığını fark eder. Kendimi Tanıtıyorum Not: 9 Mayıs Atatürk ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bu doğrultuda etkinlik ve kazanımlara yer 6.. Sunu programının ne amaçla kullanıldığı, slayt ve sunu kavramları 6.. Bilginin sunulması için kelime işlemci programının yeterli olmadığını fark eder Uygun teknikler kullanarak elektronik ortamda bir sunu hazırlar. 6.. Sunu programının ne amaçla kullanıldığı, slayt ve sunu kavramları 6.2. Uygun teknikler kullanarak elektronik ortamda bir sunu hazırlar Hazırladığı sunuyu sınıf arkadaşlarıyla paylaşır Belirli bir slayt düzeninde yani bir slayt ekletilir. Slaytlara metin ekleme, resim ve şekil ekleme işlemleri yaptırılır. Hatice AĞIRB Ahmet ONUR Hakkı OKUR Hülya DEMĠRCĠ Server GÜRSOY Bilişim Tek.Ust.Öğr. Bilişim Tek.Uz.Öğr. Bilişim Tek Öğrt. Bilişim Tek.Öğrt. Okul Müdürü

Temel Bilgiler. Bilgisayar genel olarak iki bölümden oluşur. Bunlar; Donanım (Hardware) Yazılım (Software)

Temel Bilgiler. Bilgisayar genel olarak iki bölümden oluşur. Bunlar; Donanım (Hardware) Yazılım (Software) Temel Bilgiler Bilgisayarı Tanıyalım Bilgisayar günümüzde teknolojisinde en önemli yeri olan elektronik bir makinedir. Herkesinde bildiği gibi bilgisayar sadece kendisine verilen bilgileri bize geri verebilir.

Detaylı

WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ. OFİS PROGRAMLARI Değişik Kaynaklardan Derlenmiş Ders Notları

WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ. OFİS PROGRAMLARI Değişik Kaynaklardan Derlenmiş Ders Notları WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ OFİS PROGRAMLARI Değişik Kaynaklardan Derlenmiş Ders Notları Dr. Hüseyin TOROS İTÜ Bilişim Enstitüsü, Öğretim Görevlisi http://www.huseyintoros.com, huseyintoros@yahoo.com, 555

Detaylı

2. Microsoft Word XP Kelime İşlemci

2. Microsoft Word XP Kelime İşlemci 2. Microsoft Word XP Kelime İşlemci 2.1 Giriş Bilgisayarlar günlük hayatımıza girdikten sonra bir çok alışkanlığımızı bırakmak zorunda kalmaktayız. Önceden kitap olarak okuduğumuz sayfaları artık bir Mouse

Detaylı

Standart araç Çubuğu. Çalışma Alanı

Standart araç Çubuğu. Çalışma Alanı Bölüm 4: Kelime İşlemci Uygulaması Hazırlayan: Emine Cabı Bu konuyu bitirdiğinizde; o Kelime işlemci uygulamasını açabilecek, o Yeni belge açabilecek ve kapatabilecek, o Belgeyi kaydedebilecek, o Belgeyi

Detaylı

İi. BELLEK. İşlem: Veriler, insanların amaçları doğrultusunda, programın yetenekleri ölçüsünde işlem basamaklarından geçer.

İi. BELLEK. İşlem: Veriler, insanların amaçları doğrultusunda, programın yetenekleri ölçüsünde işlem basamaklarından geçer. TEKNİK Bilgisayar; kullanıcıdan aldığı verilerle ya da komutlarla mantıksal ve aritmetiksel işlemleri yapan, yaptığı işlemlerin sonucunu saklayabilen, sakladığı bilgilere istenildiğinde ulaşılabilen elektronik

Detaylı

Şekil 1- Publisher 2010 programının çalıştırılması

Şekil 1- Publisher 2010 programının çalıştırılması 1. HAFTA MICROSOFT PUBLISHER Basılı yayın hazırlama programı ile broşür, bülten, el ilanı, kartpostal, etiket, kartvizit, takvim, web sayfası ve benzerleri gibi her an lazım olabilecek birçok yayın özgün

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. İnsanoğlunun tasarlayarak ürettiği ya da uygulamaya koyduğu faydalı, faydasız veya zararlı her türlü alet ve araçlara ne ad verilir? (7 p) A) Bilgi B) Teknoloji

Detaylı

BILG101 Bilgisayara Giriş

BILG101 Bilgisayara Giriş BILG101 Bilgisayara Giriş Ünite 6: Kelime İşlemciler Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü Giriş Bu ünitede, Bilgisayar ortamında

Detaylı

ÜNİTE 1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ TEMEL KAVRAMLARI

ÜNİTE 1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ TEMEL KAVRAMLARI ÜNİTE 1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ TEMEL KAVRAMLARI Bilgisayarların fiziksel kısımlarına ne denir? a) Ekran c) Yazılım d) Pc Bilgisayarı oluşturan fiziksel parçalara verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

1.7.3. Kaydırma Çubuklarını Kullanarak Klasör İçeriğini Görüntüleme

1.7.3. Kaydırma Çubuklarını Kullanarak Klasör İçeriğini Görüntüleme 1.BÖLÜM - BİLGİSAYAR KULLANMA 1.1.Bilgisayar Nedir? 1.1.1.Bilgisayar Açma 1.1.2.Bilgisayar Kapatma 1.2.KLAVYE VE FARE KULLANIMI 1.2.1. Fare Nasıl Kullanılır? 1.2.2. KLAVYE TUŞLARI VE GÖREVLERİ 1.3.DONANIM

Detaylı

BİLGİSAYAR VE TEMEL KAVRAMLAR

BİLGİSAYAR VE TEMEL KAVRAMLAR Bilgisayar Nedir? BİLGİSAYAR VE TEMEL KAVRAMLAR Girilen bilgileri depolayabilen, bu bilgiler ile istenilen her türlü aritmetiksel ve mantıksal işlemlerin yapılmasını sağlayan elde edilen sonuçları ekran

Detaylı

Microsoft Word Windows altında çalışan, özel işlemleri olan bir kelime işlem programıdır.

Microsoft Word Windows altında çalışan, özel işlemleri olan bir kelime işlem programıdır. Microsoft Word Microsoft Word Windows altında çalışan, özel işlemleri olan bir kelime işlem programıdır. En önemli özellikleri şöyle sıralanabilir. Yazılanlar bir satır sonuna eriştiğinde, otomatik olarak

Detaylı

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 İÇİNDEKİLER...2 GİRİŞ...4 BİLGİSAYARIN DÜNÜ VE BUGÜNÜ...4 1. BÖLÜM...5 BİLGİSAYARA GİRİŞ...5 BİLGİSAYARIN KULLANIM ALANLARI...5 KAPASİTE KAVRAMI...6 BELLEK ÇEŞİTLERİ...6 1) İÇ BELLEK BİRİMİ...6

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİK PROGRAMI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİK PROGRAMI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİK PROGRAMI 1. ETKİNLİĞİN ADI Bilgisayar Kursu (Temel Bilgisayar Kullanımı) 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI 1. Bilgisayarı

Detaylı

Bilgisayarların Çeşitleri:

Bilgisayarların Çeşitleri: Bilgisayar nedir?: Tasarlandığı günden bugüne kadar değişik tanımları yapılabilen bilgisayar (computer) aygıtının genel tanımı şu şekilde yapılmaktadır: Bilgisayar, kullanıcıdan aldığı verilerle aritmetik

Detaylı

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK DERS KİTABI İ İ İ İ İ Ö Ş

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK DERS KİTABI İ İ İ İ İ Ö Ş BİLGİSAYARA GİRİŞ BİLGİSAYAR NEDİR? Tanımı: Kendisine yüklenen programlar aracılığı ile aritmetiksel mantıksal işlemler yapabilen, bilgi depolayan, hatasız ve hızlı işlem yapan, düzenleyen, kullanıcı ile

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA İÇERİK Word Programı Penceresinde Bulunan Elemanların Tanıtımı Menüler,, İçerik ve Uygulamaları Dosya, Düzen ve Görünüm Menülerinin İçerikleri

Detaylı

MS WORD 1.BÖLÜM. Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak.

MS WORD 1.BÖLÜM. Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak. MS WORD 1.BÖLÜM Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. MS Word

Detaylı

MS WORD 1.BÖLÜM 3.1. MS WORD EKRANI KULLANMAK

MS WORD 1.BÖLÜM 3.1. MS WORD EKRANI KULLANMAK MS WORD 1.BÖLÜM Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. MS Word

Detaylı

İçindekiler KISIM I: MICROSOFT OFFICE 2OO3'E GİRİŞ

İçindekiler KISIM I: MICROSOFT OFFICE 2OO3'E GİRİŞ İçindekiler KISIM I: MICROSOFT OFFICE 2OO3'E GİRİŞ BÖLÜM 1: MICROSOFT OFFICE 2003 PROGRAMLARINI YÜKLEME Microsoft Office 2003 Programlarını Değiştirme - Kaldırma Uygun Office 2003 Paketini Belirleyin BÖLÜM

Detaylı

BİLGİSAYARA GİRİŞ KURSU DERS NOTLARI

BİLGİSAYARA GİRİŞ KURSU DERS NOTLARI BİLGİSAYARA GİRİŞ KURSU DERS NOTLARI A. İÇİNDEKİLER TABLOSU A. İÇİNDEKİLER TABLOSU... 1 GİRİŞ BÖLÜMÜ... 3 A.1 Giriş:... 3 A.2 İşlem:... 3 A.3 Bellek:... 3 A.4 Çıkış:... 3 A.5 Donanım (Hardware):... 3 A.6

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI EDİTÖR: YRD. DOÇ.DR. HASAN H. BALIK TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Ahmet TEKİN Ayhan AKBAL Bahadır SEVİNÇ Fatih ERTAM Harun H. TUZSUZOĞLU İhsan SERHATLIOĞLU Kemal BALIKÇI M. Fatih TALU Musa ÇIBUK

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Veritabanı Veritabanı Temel Kavramları Veritabanı Yapısı Access 2010 Access'in Temel Özellikleri Access Çalışma Ortamı Görünüm Türleri Alan Veri Türleri Birincil Anahtar

Detaylı

BAŞLANGIÇ 1. DONANIM YAZILIM BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ 2. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ÜRÜNLERİNİN TANITIMI

BAŞLANGIÇ 1. DONANIM YAZILIM BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ 2. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ÜRÜNLERİNİN TANITIMI A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Bilişim teknolojisi günlük hayatta hangi alanlarda kullanılabilir? 2. Günlük hayatta gözlemlediğiniz bilgisayar çeşitlerini söyleyiniz. 1. DONANIM YAZILIM BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ

Detaylı

MICROSOFT WORD 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ

MICROSOFT WORD 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical University MICROSOFT WORD 2010 Instructional Technology Support Office Web adresi: http://its.metu.edu.tr Adres: GİSAM No:9 Tel: 210 35 71 E-posta: its@metu.edu.tr

Detaylı

Dersin Amacı. 1. Bilgisayarın temel işlemlerini anlamak. 2. Bilgisayarların geçmişi ve geleceği hakkında fikir sahibi olmak

Dersin Amacı. 1. Bilgisayarın temel işlemlerini anlamak. 2. Bilgisayarların geçmişi ve geleceği hakkında fikir sahibi olmak Dersin Amacı 1. Bilgisayarın temel işlemlerini anlamak 2. Bilgisayarların geçmişi ve geleceği hakkında fikir sahibi olmak 3. Yazılımlar hakkında bilgi sahibi olmak 4. Bilgisayarların temel türlerini sıralamak

Detaylı

TEMEL BĠLGĠ TEKNOLOJĠSĠ KULLANIMI DERS ĠÇERĠĞĠ

TEMEL BĠLGĠ TEKNOLOJĠSĠ KULLANIMI DERS ĠÇERĠĞĠ TEMEL BĠLGĠ TEKNOLOJĠSĠ KULLANIMI DERS ĠÇERĠĞĠ 1. BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ KAVRAMLARI 1.1. Genel Kavramlar 1.1.1. Donanım, Yazılım ve Bilgi Teknolojisi Bilgisayarlar, kullanıcılar tarafından aldığı ham verileri,

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KELĠME ĠġLEMCĠ 482BK0012 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

1 / 226. Microsoft Mathematics Hakkında

1 / 226. Microsoft Mathematics Hakkında Microsoft Mathematics Hakkında Microsoft Mathematics öğrencilerin okul çalışmalarını hızla,kolayca yapılabilir ve yardımcı matematiksel bir araç kümesi sağlar. Ön cebir, cebir, trigonometri, fizik, kimya

Detaylı

Editör Ali Güneş. Uygulamalı Örneklerle

Editör Ali Güneş. Uygulamalı Örneklerle Editör Ali Güneş BİLGİSAYAR I - II (TEMEL BİLGİSAYAR BECERİLERİ) Uygulamalı Örneklerle Bilişim Teknolojileri Temel Kavramları, Genel Olarak İşletim Sistemleri ve Bilgisayar Kullanımı, Kelime İşlemci, Elektronik

Detaylı