BELARUS TA ŞİRKET KURMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BELARUS TA ŞİRKET KURMA"

Transkript

1 BELARUS TA ŞİRKET KURMA İÇİNDEKİLER 1. (ЧУП) Şirket Tipinin Genel Bilgileri ve Özellikleri Resmi Tescilinden Önce Hazırlanması Gereken Evrak ve Açıklamaları 1.2. Resmi Tescil 1.3. Avantajları ve Dezavantajları 2. (ООО) Şirket Tipinin Genel Bilgileri ve Özellikleri Resmi Tescilden Önce Hazırlanması Gereken Evrak ve Açıklamaları 2.2. Resmi Tescil 3. (ОДО) Şirket Tipinin Genel Bilgileri ve Özellikleri Vergi Sistemi (ИП) Şirket Tipinin Genel Bilgileri ve Özellikleri Resmi Tescil İçin Gerekli Evrak ve Resmi Tescil 6. Tablo ( Şirketlerin karşılaştırılması) Temsilcilikler Çalışma İzni (АО) Anonim Şirketler Yabancı Sermayeli Şirketler Temsilcilik,Anlaşmalı Acenteler ve Ticari İşletmelerin Ayrıntılı Karşılaştırma Tablosu

2 1. ЧУП(частное унитарное предприятие ) Şahıs Şirketi Şirket Tipinin Genel Bilgileri ve Özellikleri : Tek ortaklı olan, payları ve mevduatları bölünemeyen ticari işletme ЧУП herhangi bir ülke vatandaşı gerçek kişi tarafından kurulabilmektedir. Şirketin kayıtlı olduğu veya olacağı hukuki adresi diğer şirket tiplerinden farklı olarak ofis adresinin yanı sıra ikamet edilen adres ya da özel mülk adresi olarakta gösterilebilir. Bu şirket tipini diğerlerinden ayıran bir başka farklılıkta, şirketin kuruluş aşamasında, faaliyet alanının ticaret, üretim ve hizmet sektörü gibi faaliyet alanına göre özel olarak belirlenmesidir. Şirket belirlenmiş olan faaliyet alanı dışında da işlev gösterebilir Şirketin resmi tescilinden önce hazırlanması gereken evrak ve açıklamaları 1. Şirket unvanı onay belgesi 2. Hukuki adres taahhütnamesi 3. Kurucu tarafından Belarus Cumhuriyeti topraklarında şirket kurmaya karar verildiğine dair karar yazısı 4. Şirket ana sözleşmesi (2 nüsha) 5. Şirket ana sözleşmesinin elektronik kopyası (.doc veya.rtf formatında ) 6. Kayıtlı sermayenin geçici hesaba yatırıldığını gösteren ödeme belgeleri 7. Resmi tescil harcının ödendiğine dair makbuz 8. Resmi tescil dilekçesi 9. Kurucu kişinin Rusçaya çevrilmiş pasaport sureti ( çevirmen imzası noter tarafından onaylanmış ) 2

3 Şirket Unvanının Belirlenmesi Kurulacak olan ticari işletmenin unvanının ve aynı zamanda faaliyet alanının belirlenmesinden sonra onay işlemi için tescili gerçekleştirecek makama (şehir ve bölge yürütme komiteleri), Belarus Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun tarih ve 154 sayılı "Ticari ve ticari olmayan şirketlerin isimleri için onay alma" kararına uygun olacak şekilde dilekçe ile başvurulması gerekmektedir. İlgili tescil makamında dilekçe aynı gün içerisinde ücretsiz olarak onaylanmakta ve şirket unvanı onay belgesi verilmektedir. Unvan onay belgesi için başvuracak yabancı gerçek kişilerin Rusçaya çevrilmiş ( çevirmen imzası noter tarafından onaylanmış ) pasaport suretleri gerekmektedir. Ünlü kişilerin soyadları, takma adları veya anlamı Belarus ve Rus dillerinde farklı anlamlar içeren şirket unvanları için özel izin gerekmektedir Şirketin hukuki adresinin belirlenmesi Kurulmuş yada kurulacak olan tüm ticari işletmelerin hukuki adreslerinin olması gerekir. Şirketin resmi tescilinden sonra faaliyet göstereceği adresinin şirket ana sözleşmesinde yer alması gerektiğinden, şirket hukuki adresinin resmi tescilden önce belirlenmesi gerekir. Şirket unvanı onay belgesi alındıktan sonra, unvan onay belgesi ve şirketin kurucusu olan şahsın pasaport bilgilerine uygun olarak, şirket hukuki adresiyle ilgili, işletmenin hukuki adresinin bulunduğu mekanı kullanma hakkına sahip olduğunu belgeleyen teminat mektubunun(taahhütname) hazırlanması gerekmektedir. Tek ortaklı şirket olan (ЧУП)lar da hukuki adres; şirket genel özelliklerinde de Belirtildiği gibi ofis adresi olabileceği gibi, şirket kurucusunun devamlı olarak ikamet ettiği veya kendisinin yada ailesinden birinin sahibi olduğu mülkün adresi olarakta gösterilebilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini verilen süre içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum cezai müeyyideye neden olmaktadır. 3

4 Şirket ana sözleşmesi Şirket unvanı ve hukuk adresi belirlendikten sonra şirket ana sözleşmesinin hazırlanması ve sermayenin belirlenmesi gerekmektedir. Hazırlanacak olan şirket ana sözleşmesinde yer alan maddeler şunlardır : Madde 1: Kuruluş (şirket kurucusuna ait pasaport bilgileri, Rusça ve Belarusça olarak yazılmalı ayrıca hukuk adresi açık olarak belirtilmelidir.) Madde 2: Amaç ve Görevler Madde 3: Sermaye Madde 4: Şirketin idaresi Madde 5: Kârın tespiti ve dağılımı Madde 6: Şirketin tasfiyesi ve yeniden yapılandırılması durumu Geçici hesap açılması Şirketin ana sözleşmesinde belirtilmiş olan esas sermaye kaydının oluşturulması için şirketin resmi tesciline kadar geçici bir banka hesabının açılması gerekmektedir. Geçici hesap, şirket kurucusu tarafından herhangi bir bankada açılabilmektedir. Ancak Bankaların tüzel kişiler için verdiği hizmetler ve şartlarının farklılığından dolayı, şirket kurucusunun yapacağı işe en uygun hizmeti veren bankayı araştırarak seçmesi, şirket için büyük fayda sağlayacaktır. Geçici hesap açarken gereken belgeler şunlardır ; - Şirket unvanı onay belgesi - Şirket kurucusuna ait pasaport örneği ve Rusçaya çevrilmiş sureti - Şirket ana sözleşmesi - Karar yazısı ( Kurucu tarafından şirket kurmaya karar verildiğine dair yazı) 4

5 Resmi tescil harcı Belarus Cumhuriyeti'nde harç ve ceza ödemeleri genel olarak taban miktar (базовая величина) üzerinden yapılmaktadır. sitesinden resmi tescilin yapılacağı döneme ait taban miktara bakılabilir tarihi itibariyle 1 taban miktar = Belarus rublesidir. Resmi tescil için Belarus devletine, aşağıda belirtilen hesap numarası aracılığıyla ödenmesi gereken harç tutarı 3 taban miktarı Belarus Rublesidir. Resmi tescil harcı için tüzel kişi tarafından ödemenin yapılacağı devlet kurumuna ait hesap numarası : Код платежа: для юридических лиц Назначение платежа гос. Пошлина расчетные счета РАЙФО РАЙФО, район(mahalle, şube) : Центральный УНП (vergi numarası): Расчетный счет (hesap numarası): Код(kod) : 601 Банк(Banka) : Ф-л 500 Минское управление ОАО "АСБ Беларусбанк" (Получатель: Главное управление МФ РБ по г. Минску) Banka hesap numarası bilgileri, Minsk Şehir Yürütme Komitesi'nin resmi internet sitesinden alınmıştır. Şirketin ortalama kuruluş masrafı : Noter ve çeviri Masrafı : yaklaşık olarak usd Devlete ödenen harç : 45 usd ( ) 5

6 Resmi tescil dilekçesi Belarus Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen şekline uygun resmi tescil dilekçesinin eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Resmi tescil dilekçesine kurucu ortağın imzası, resmi tescil yapıldığı sırada atılır Resmi tescil Yukarıda belirtilmiş olan tüm belgeler toplandıktan sonra, şehir ve bölge yürütme komitelerinde resmi tescil yapılmaktadır. Toparlanmış olan tüm belgeler ; şirket ana sözleşmesi, 2 nüshası ve cd'ye kayıt edilmiş olarak, başvuru dilekçesi, resmi tescil harcının ödendiğine dair makbuz ve kurucu kişinin Rusçaya çevrilmiş pasaport sureti ( çevirmen imzası noter tarafından onaylanmış ) görevli memura verilir. Yerinde yapılan evrak incelemelerinin ardından hiçbir eksik olmaması halinde başvuru dilekçesi kurucu ortak tarafından imzalanır ve kendisine resmi mühür basılmış (onaylanmış) şirket ana sözleşmesi verilir. Tescil eden organ, işletmenin resmi tescil ile ilgili kaydının yapıldığı tarihten itibaren beş (5 10)işgünü içerisinde Vergi Kurumu, Resmi İstatistik Kurumu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı organlarında kaydın ve Belgosstrakh Belarus Cumhuriyeti Üniter Sigorta Kurumunda tescilin yapıldığına dair belgeleri teslim eder. Tescil işlemleri Resmi Tescil Belgesinin verilmesi ile tamamlanmış olur. Tescil sonrası yapılması gereken işlemler : 1 Kaşe-Mühür siparişi 2 Şirket Müdürünün belirlenmesi 3 Bilgilerin Sosyal Sigorta Fonuna ibrazı 4 Bilgilerin Devlet Sigorta Şirketi ne (Belgosstrakh) ibrazı 5 Bilgilerin şirket hukuk adresinin kayıtlı olduğu vergi dairesine ibrazı 6 Banka hesaplarının açılması 6

7 1.3. Avantajlar ve Dezavantajları : Avantajları 1. Şirket sahibi tüm alım, satım, yatırım, sermaye artırımı, anlaşma, müdür ataması vs. kararları tek başına onaylamaktadır. 2. Şirketin hukuk adresi, ofis adresi olarak gösterilebileceği gibi şirket kurucusunun devamlı olarak ikamet ettiği veya kendisinin ya da ailesinden birinin sahibi olduğu mülkün adresi olarak da gösterilebilir 3. Şirketin en büyük avantajlarından biri de şirket sahibinin kendi işyerinde müdür olarak çalışabileceği gibi başka bir iş yerinde de çalışma hakkına sahip olmasıdır. 4. Şirket müdürünün isteğine bağlı olarak, muhasebe kayıtlarının tutulması için kadrolu muhasebeci ile ya da dışarıdan muhasebe hizmeti veren bir şirketle anlaşılabileceği gibi, şirket müdürü şirket muhasebesini bizzat kendisi de tutabilir. Dezavantajı Şirketin başka bir şahsa devri durumunda izlenecek olan prosedür diğer şirket tiplerinin aksine çok daha zor gerçekleşmekte, uzun sürmekte ve pahalıya mal olmaktadır. Şirketin bu durumda devri iki şekilde yapılabilir : 1. Şirketin Milli Kadastro Bürosuna (ГУП национальное кадастровое агентсво) kaydından sonra mülk olarak komple satışı. Bu satış işleminin süresi yaklaşık olarak iki ay sürmektedir. 2. Şirketin şehir ve Bölge Yürütme Komitelerinde yeniden yapılandırılarak bir limited şirkete ( ООО ) dönüştürülmesi ve payın alıcı kişiye devri. Bu seçenek daha kolay, daha hızlı ve daha az masrafla gerçekleşmektedir. Ancak şirketin yeniden yapılandırma sürecine kadar almış olduğu tüm lisanslar iptal edilmektedir ve yeniden yapılandırılmış olan şirketin tüm lisans başvurularını yeniden yapması gerekmektedir. 7

8 2. ООО (Общество с Ограниченной ответственностью) Limitet şirket Şirket Tipinin Genel Bilgileri ve Özellikleri İki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulup ortaklarının sorumluluğu, koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı olan şirketlerdir. OOO (Ltd.şti) kuruluş oranı olarak en fazla tercih edilen şirket tipidir. Şirket Belarus Cumhuriyeti yasalarına uygun tüm iş alanlarında faaliyet gösterebilir. Protokol 1 : Şirket kurmaya karar veren ortaklar arasında yapılması gereken ilk toplantı ve anlaşma tutanağıdır. Tutanakta şirket ortaklarının kimler olacağı, payları, şirket sermayesi, faaliyet alanı konularında kararlar alınır ve tüm ortaklar tarafında imzalanır Şirketin resmi tescilinden önce hazırlanması gereken evrak ve açıklamaları 1 Kurucu ortakların şirket kurmaya karar verdiklerine dair karar yazısı(protokol) 2 - Şirket unvanı onay belgesi 3 - Hukuki adres taahhütnamesi 4 - Şirket ana sözleşmesi (2 nüsha) 5 - Şirket ana sözleşmesinin elektronik kopyası (.doc veya.rtf formatında ) 6 - Kayıtlı esas sermayenin geçici hesaba yatırıldığını gösteren ödeme belgeleri 7 - Resmi tescil harcının ödendiğine dair makbuz 8 - Resmi tescil dilekçesi 9 - Kurucu ortakların Rusçaya çevrilmiş ( çevirmen imzası noter tarafından onaylanmış ) pasaport suretleri 8

9 Kurulacak olan Limitet Şirkette Belarus Cumhuriyeti vatandaşı ortak/ortakların olması durumunda ; 1 - Kuruculardan biri veya birkaçı Belarus ta tüzel kişi sıfatına sahip ise, mal varlığının sahibinin veya onun yetkilendirdiği kuruluşun ticari ortaklık kurma niyetinde olduğuna dair yazısının noter tasdikli fotokopisiyle, adı geçen tüzel kişinin/kişilerin tescil belgesinin ve kuruluş belgesinin noter tasdikli fotokopileri (her bir Belaruslu tüzel kişi için geçerli) 2 - Kuruculardan biri veya birkaçı Belarus ta gerçek kişi statüsünde ise, ya son işveren tarafından mühürlenmiş hizmet karnesi fotokopisi, ya son Sosyal Güvenlik makamlarınca onaylanmış emekli kimliği fotokopisi ya da iş bulma kurumu belgesi Şirket Unvanın belirlenmesi Kurulacak olan ticari işletmenin unvanının ve aynı zamanda faaliyet alanının belirlenmesinden sonra onay işlemi için tescili gerçekleştirecek makama (şehir ve bölge yürütme komiteleri), Belarus Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun tarih ve 154 sayılı "Ticari ve ticari olmayan şirketlerin isimleri için onay alma" kararına uygun olacak şekilde dilekçe ile başvurulması gerekmektedir. İlgili tescil makamında dilekçe aynı gün içerisinde ücretsiz olarak onaylanmakta ve şirket unvanı onay belgesi verilmektedir. Unvan onay belgesi İçin başvuracak yabancı gerçek kişilerin Rusçaya çevrilmiş ( çevirmen imzası noter tarafından onaylanmış ) pasaport suretleri gerekmektedir. Ünlü kişilerin soyadları, takma adları veya anlamı Belarus ve Rus dillerinde farklı anlamlar içeren şirket unvanları için özel izin gerekmektedir Şirketin hukuk adresinin belirlenmesi Kurulmuş yada kurulacak olan tüm ticari işletmelerin hukuki adreslerinin olması zorunludur. Şirketin resmi tescilinden sonra faaliyet göstereceği adresinin şirket ana sözleşmesinde yer alması gerektiğinden hukuk adresinin resmi tescilden önce belirlenmesi gerekir. Şirket unvan onay belgesi alındıktan sonra, unvan onay belgesi ve şirket kurucu ortağının pasaport bilgilerine uygun olarak, şirketin hukuki adresiyle ilgili işletmenin hukuki adresinin bulunduğu mekanı kullanma hakkına sahip olduğunu belgeleyen teminat mektubunun(taahhütname) hazırlanması gerekmektedir. 9

10 (OOO)Limitet şirketlerin hukuki adresi yalnızca ofis olarak gösterilebilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini yasal Süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum cezai müeyyideye neden olmaktadır Şirket ana sözleşmesi Şirket unvanı ve şirketin hukuki adresi belirlendikten sonra şirket ana sözleşmesinin hazırlanması ve sermayenin belirlenmesi gerekmektedir. Hazırlanacak olan Şirket ana sözleşmesinde yer alan maddeler şunlardır : Madde 1: Kuruluş ( şirket kurucusuna ait pasaport bilgileri, Şirketin adı Rusça ve Belarusça olarak ve hukuk adresi açık olarak belirtilmelidir) Madde 2: Amaç ve Görevler Madde 3: Şirket ortakları ve yetkileri Madde 4: Şirket ortaklığından ayrılma durumu Madde 5:Sermaye ve Hisse senetlerinin nev i Madde 6: Şirket pay(hisse) devri Madde 7: Kârın tespiti ve dağılımı Madde 8: Şirketin temsili ve ortaklarının görev dağılımı Madde 9: Ortaklar kurulu ve şirketin kontrolü Madde 10: Hesap dönemi Madde 11: Şube ve Temsilcilikler Madde 12: Şirketin tasfiyesi ve yeniden yapılandırılması durumu 10

11 Geçici hesap açılması Şirketin ana sözleşmesinde belirtilmiş olan sermaye kaydının oluşturulması için şirketin resmi tesciline kadar geçici bir banka hesabının açılması gerekmektedir. Geçici hesap tüm şirket ortakları tarafından aynı anda ya da şirket ortakları arasında yapılmış olan ilk protokolde geçici hesap açmasına yetki verilmiş bir ortak tarafından, herhangi bir bankada açılabilmektedir. Ancak bankaların tüzel kişiler için verdiği hizmetler ve şartların farlılığından dolayı, şirket kurucularınınn yapacakları işe en uygun hizmeti veren bankayı araştırarak seçmesi şirket için büyük fayda sağlayacaktır. Geçici hesap açarken gereken belgeler şunlardır ; - Kurucu ortakların şirket kurmaya karar verdiklerine dair karar yazısı(protokol) - Şirket ana sözleşmesi - Şirket unvanı onay belgesi - Yetkili şirket ortağının ya da tüm şirket ortaklarının pasaportları ve Rusçaya çevrilmiş suretleri Resmi tescil harcı Belarus Cumhuriyeti nde harç ve ceza ödemeleri genel olarak taban miktar (базовая величина) üzerinden yapılmaktadır. sitesinden resmi tescilin yapılacağı döneme ait taban miktara bakılabilir tarihi itibariyle 1 taban miktar = Belarus rublesidir. Resmi tescil için Belarus devletine, aşağıda belirtilen hesap numarasına ödenmesi gereken harç tutarı 3 taban miktarı Belarus rublesidir. 11

12 Resmi tescil harcı için tüzel kişi tarafından ödemenin yapılacağı devlet kurumuna ait hesap numarası : Код платежа: для юридических лиц Назначение платежа гос. Пошлина расчетные счета РАЙФО РАЙФО, район(mahalle, şube) : Центральный УНП (vergi numarası): Расчетный счет (hesap numarası): Код(kod) : 601 Банк(Banka) : Ф-л 500 Минское управление ОАО "АСБ Беларусбанк" (Получатель: Главное управление МФ РБ по г. Минску) Banka hesap numarası bilgileri, Minsk Şehir Yürütme Komitesinin resmi internet sitesinden alınmıştır. Şirketin ortalama kuruluş masrafı : Noter ve çeviri Masrafı : yaklaşık olarak usd Devlete ödenen harç : 45 usd ( ) 2.6. Resmi tescil dilekçesi Belarus Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen şekline uygun resmi tescil dilekçesinin ve ayrıca her bir ortak için detaylı kimlik ve adres bilgilerinin yer aldığı LİST A adı verilen dilekçe eklerinin eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Dilekçeye tüm ortakların imzaları, şehir yürütme komitesinde resmi tescil sırasında atılmalıdır. 12

13 2.2. Resmi Tescil Yukarıda belirtilmiş olan tüm belgeler toplandıktan sonra, şehir ve bölge yürütme komitelerinde resmi tescil yapılmaktadır. Toplanmış olan tüm belgeler şirket ana sözleşmesi, 2 nüshası ve cd'ye kayıt edilmiş olarak, başvuru dilekçesi, resmi tescil harcının ödendiğine dair makbuz ve ortakların her birine ait Rusçaya çevrilmiş pasaport suretleri ( çevirmen imzası noter tarafından onaylanmış ) görevli memura verilir. Yerinde yapılan incelemelerin ardından hiçbir eksik olmaması halinde başvuru dilekçesi ortaklar tarafından imzalanır ve şirket ortaklarından birine resmi mühür basılmış (onaylanmış) şirket ana sözleşmesi verilir. Tescil eden organ, işletmenin resmi tescil ile ilgili kaydının yapıldığı tarihten itibaren beş (5 10)işgünü içerisinde Vergi kurumu, Resmi İstatistik Kurumu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı organlarında kaydın ve Belgosstrakh Belarus Cumhuriyeti Üniter Sigorta Kurumunda tescilin yapıldığına dair belgeleri teslim eder. Tescil işlemleri Resmi Tescil Belgesinin verilmesi ile tamamlanmış olur. Tescil sonrası yapılması gereken işlemler : 1 Mühür siparişi 2 Yapılacak ortaklar kurulu toplantısı ile şirket müdürünün belirlenmesi 3 Bilgilerin Sosyal Sigorta Fonuna ibrazı 4 Bilgilerin Devlet Sigorta Şirketine (Belgosstrakh) ibrazı 5 Bilgilerin şirket hukuk adresinin kayıtlı olduğu Vergi dairesine ibrazı 6 Bir muhasebeci ile hizmet anlaşmasının yapılması 7 Banka hesaplarının açılması 13

14 3.ОДО ( Общество с дополнительной ответственностью ) Ek sorumlu Limitet şirket Şirket Tipinin Genel Bilgileri ve Özellikleri Şirket ortakları, şirket ana sözleşmesinde belirledikleri oranda kendi mal varlıkları ile sorumluluk taşırlar. Şirket ortaklarının taşıyacağı ek sorumluluk 50 taban miktarın(базовая величина) altında olamaz. Şirketin borçlanması veya iflası halinde, şirket ortaklarından birinin payına düşen borcunu ödeyememesi ve yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda, diğer ortaklar kanunen borcu ve sorumluluğu üzerlerine alırlar. Şirket ortaklarının taşıdığı ek sorumluluk haricinde, şirketin tüm özellikleri limitet şirketlerle aynıdır. 4. Vergi Sistemi İşletme sahiplerinin şirketin resmi tescilinden sonra Belarus Cumhuriyeti nde kunlanılmakta olan iki vergi sisteminden birini seçmeleri gerekmektedir. Ticari işletmenin faaliyet göstereceği alan ve büyüklüklerine göre, vergi sistemlerinin avantajları ve dezavantajları değişmektedir. ОСН ( общая система налогообложения ) Ortak Vergi Sistemi : Tüm işletme sahipleri için geçerli olan gelir vergisidir. Gelir vergisi %18, Kdv %20 ve diğer ödemeler. 14

15 УСН ( упрощенная система налогообложения ) Kolaylaştırılmış Vergi Sistemi : KDV ödemeyen işletme sahipleri için kazancın % 5 i KDV ödeyen işletme sahipleri için kazancın % 3 ü KDV ödemeyen, ancak sadece perakende satış yapan işletme sahipleri için kazancın % 3 ü Mal ve hizmet ihraacatlarında kazancın % 2 si Vergiolarak verilir Takvim yılının üçer aylık dönemleri itibariyle gelir vergisi beyannameleri verilir. Yılbaşından itibaren kazanç 8,2 milyar Belarus Rublesini geçtiği takdirde KDV ödenmesi zorunludur. (2012 yılı verileri) 15

16 5. ИП (Индивддуфльный предприниматель) Adi Şirket Şiret Tipinin Genel Bilgileri ve Özellikleri : Sahibinden ayrı bir varlığı olmayan şirketlerdir. En basit şirket modeli olan adi şirketlerin tüzel kişilikleri bulunmaz ve bu şirketler aylık sabit vergi öderler. Belarus Cumhuriyeti nde adi şirketleri açma hakkına yalnızca Belarus vatandaşları ve sürekli oturum hakkı (вид на жительство) almış yabancı vatandaşlar sahiptir. Türkiye deki T.C. Borçlar Kanunu na tabi olan adi şirket tipinden farklı olarak Belarus ta adi şirketler yanlızca gerçek kişilerin kendileri tarafından kurulup yönetilebilir ve şirket ana sözleşmeleri bulunmaz. Bu şirket modelinde, en fazla 3(üç) kişi olmak şartıyla sadece, kurucu şahsa birinci dereceden akraba olan kişiler çalışabilir. Tüm sorumluluk kurucu şahıs olan gerçek kişi üzerindedir Resmi Tescil İçin Gerekli Evrak ve Resmi tescil 1. Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen şekle uygun resmi tescil dilekçesi: Doldurulacak olan dilekçe, resmi tescil işleminin yapılacağı şehir yütrütme komitelerinde tescil sırasında imzalanır. 2. Kurucu şahısa ait 2 adat vesikalık fotoğraf 3. Resmi tescil harcının ödendiğine dair makbuz : Adi şirketlerin tescili için devlete ödenmesi gereken harç miktarı 0,5 taban miktardır(базовая величина). 0,5 taban miktar = BYR 4. Pasaport Gerekli tüm belgelerin toparlanmasının ardından şehir yürütme komitelerinde resmi kayıt işlemi yapılır. Resmi kayıttan bir gün sonra Resmi tescil belgesinin verilmesiyle kayıt işlemi sona ermiş olur. 16

17 6. Şirket Tiplerinin KarşılaştırmaTablosu İsim (ИП)Adi şirket (ЧУП)Şahıs Şirketi (ООО) Limitet şirket Ortak sayısı Gerçek kişi 1 ortak Minimum 2 maksimum 50 ortak Kimler ortak olabilir? Belarus vatandaşları Herhangi bir ülke vatandaşı, gerçek veya Tüzel kişi veya sürekli oturum hakkı almış yabancı vatandaşlar (вид на жительство) Şirket ana Sözleşmesi(tüzük) Yok Ortak veya ortaklar tarafından hazırlanmaktadır Resmi tescil yapılan yer Oturum adresinin bağlı olduğu yürütme komitesi Hukuk adresi zorunluğu yok Ofis yada ikamet adresi Hukuk adresinin bağlı olduğu yürütme komitesi Sadece ofis Resmi tescil harcı 0,5 Taban miktar 5 Taban Miktar Resmi tescil için gerekli evrak Dilekçe, Dilekçe, Fotoğraf 4x, Karar yazısı, (Protokol) Resmi tescil harcı Şirket ana sözleşmesi 2x, makbuzu. Şirket ana sözleşmesi elektronik versiyonu (CD) Resmi tescil harcı makbuzu, unvan onay belgesi, Geçici banka hesabı bilgileri. Vergi sistemi Aylık sabit vergi ОСН veya УСН 17

18 7. Merkezi Belarus Cumhuriyeti Dışında Bulunan Ticari İşletmelerin Belarus Cumhuriyeti nde Şube ve Temsilciliklerinin Açılması Belarus kanunlarına göre bir işletmenin temsilci ofisi Belarus toprakları üzerinde kurulan ayrı bir yapısal birim olup, temsilcisi olduğu yabancı tüzel kişi hesabına faaliyet göstermektedir. Temsilci ofislerin tüzel kişilikleri bulunmaz. Yabancı işletmelerin Belarus ta temsilci ofis açmaları için Belarus Cum. Dışişleri Bakanlığından izin almaları gerekmektedir. Söz konusu izin en fazla üç yıl için verilmekte olup, izin süresinin dolmasından en az bir ay önce başvurulması halinde, iznin önceden verilen izin süresi kadar uzatılması mümkündür. Merkezi Belarus dışında bulunan ticari işletmelerin Belarus ta temsilci ofis açmaları ile ilgili yapılan güncel mevzuat değişiklikleri 31 Aralık 2013 tarihli ve 1189 sayılı Bakanlar kurulu kararıyla belirlenmeştir. Yabancı şube ve temsilciliklerin açılması için gerekli belgeler : 1 Dilekçe : Temsilciliğin açılması veya süresinin uzatılması için Belarus Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına yazılacak dilekçede şubenin unvanı, Merkez adresi, şirketin açılış tarihi, faaliyetinin konusu, temsilcilik faaliyetlerini yürütmekle görevli olarak atanacak kişilerin bilgileri ve telefon numaraları açıkça belirtilmelidir) 2 Ana şirketlerin bulundukları ülkedeki ticaret sicil kaydı veya o ülkenin mevzuatına göre şirketin hukuki statüsünü gösteren eşdeğer bir belge. (sicil kaydı belgesinin başvuru tarihinden en fazla 3 ay önce alınması gerekmektedir) 3 Ana şirketin Belarus Cumhuriyeti nde temsilciliğini yürütmekle görevli olarak atanacak kişiye verilecek yetki belgesi( aslı ) 4 Ana şirketin, temsilciliğini açmakla gürevlendirmiş olduğu kişiye vermiş olduğu vekaletname ve vekaletnamenin onaylı bir sureti * Bütün bu belgelerin noter tasdikli ve apostilli çevirileri de asıllarına eklenmelidir. 18

19 5 Temsilcilik Tüzüğü Temsilciliğe ait tüzükte yer alan meddeler şunlardır : Madde 1 : Ana şirket ve temsilciliğin genel bilgileri (Unvan ve adresler ) Madde 2 : Temsilciliğin faaliyetleri Madde 3 : Temsilciliğin amaç ve görevleri Madde 4 : Temsilciliğe ait mal varlığı Madde 5: Temsilciliğin yönetimi Madde 6 : Temsilcilik faaliyetlerinin kontrolü Madde 7 : Temsilciliğin faaliyet süresi Madde 8 : Temsilcilik faaliyetlerinin sona ermesi Madde 9 : Diğer hükümler 6 Temsilciliğin planlanmış olduğu hedef ve faaliyetleri ile kaynaklarının belirtildiği program 7 - Devlete ödenen harç makbuzu İzinler 3 yıl için verilmekte olup, her bir yıl için devlete ödenmesi gereken harç 65 taban miktardır(базовая величина). 65 taban miktar = Byr Yabancı yardım kuruluşlarının ise temsilcilik ofisi açmaları için her yıl ödemeleri gereken harç tutarı 20 taban miktardır (базовая величина). 20 taban miktar = Byr sitesinden ödemenin yapılacağı döneme ait taban miktara bakılabilir tarihi itibariyle 1 taban puan = Belarus rublesidir. Başvuru belgeleri Dışişlerine bakanlığına elden teslim edilebilir veya posta yoluyla iletilebilir. 19

20 Adres Bilgileri Adres: , г.минск, ул.ленина, 19 Telefon: +375 (17) ; Bölüm müdürü: +375 (17) Belarus Cumhuriyetin de Temsilciliği Bulunan Türkiye Merkezli Şirketlerin Listesi: Çankırı inşaat Ticaret Limited Şirrketi Güriş İnşaat ve Mühendislik Anonim Şirketi Akort Mühendislik İnşaat Sanayi ve Limited Şirketi Senkron Sağlık Teknolojileri Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Rönesans Rusya İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Art İnşaat Dekorasyon Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi Nobel İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi MD İnşaat Mimarlık Müşavirlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi BAU Turizm İnşaat Ticaret Limited Şirketi Emsaş İnşaat Turizm Ticaret ve Limited Şirketi Colgate Palmolive Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Evyap İnternational Dış Ticaret Anonim Şirketi Subenko Alt Yapı Mühendislik ve İnşaat Anonim Şirketi Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Bilgiler Dışişleri bakanlığının resmi internet sitesinden alınmıştır. 20

21 8. BEYAZ RUSYA CUMHURİYETİ'NDE DİĞER ÜLKE VATANDAŞLARINA ÇALIŞMA İZNİ VERİLMESİ Belarus Cumhuriyeti Bakanlar kurulunca alınan karar doğrultusunda Belarus ta yabancı işçilerin çalışma izinleri İçişleri Bakanlığından alınmaktadır. Belarus Cum. İçişleri Bakanlığında kabul edilen tarihli 264 sayılı kararname ile yabancı vatandaşların çalışma izni alabilme prosedürü : Çalışma izninin alınmasıyla ilgili başvuru işveren işletme tarafından, Vatandaşlık Müdürlüklerine yapılır. Başvuru sırasında gerekli belgeler şunlardır : 1 - Dilekçe : Belarus ta çalışacak diğer ülke vatandaşı ile ilgili kişisel bilgilerin, çalışma süresinin ve görevinin açıkça belirtildiği çalışma izni dilekçesinin başvuruda bulunacak şirket tarafından, antetli kağıda basılmış olması gerekmektedir 2 Yabancı ülke vatandaşı çalışacak kişinin pasaport fotokopisi ve Rusça çevirisi 3 - Çalışma izni için devlete ödenmesi gereken harç makbuzu : Çalışma izni çıkartılması için devlete ödenmesi gereken harç miktarı 5 taban miktardır. Alınmış çalışma izninin uzatılması durumunda ise devlete 3 taban miktar harç ödenir. 5 taban miktar = Byr 3 taban miktar = Byr sitesinden harcın yatırılacağı döneme ait taban miktara bakılabilir tarihi itibariyle 1 taban miktar = Belarus rublesidir. 21

22 Çalışma izni harcı ödemesinin yapılacağı Finans Bakanlığı'na ait hesap numarası : Наименование бенефициара УНП бенефициара номер счета Код банка Наименование банка ГУ МФ г. Минску по Ф-л 514 АСБ "Беларусбанк" Yukarıda yazılı olan tüm belgelerin teslim edilmesinden sonra Vatandaşlık Müdürlüklerince 15 gün içerisinde izin ile ilgili karar verilir. Söz konusu çalışma izni en fazla bir yıl için verilmekte olup, izin süresinin dolmasından en az bir ay önce başvurulması halinde önceden verilen izin süresi kadar mevcut iznin uzatılması mümkündür. Red sebepleri : 1 Verilen izin başvuru belgelerinin eksik ya da yanlış olması 2 Çalışma izni alacak yabancı ülke vatandaşının daha önce Belarus ta bir suça karışmış olması veya ülkeye giriş yasağının bulunması 3 İşçi hakları ve sosyal politikalar komitesi tarafınca çalışma izni alacak vatandaşın uygun görülmemesi İptal sebepleri : 1 Çalışma izninin uzatılması ile ilgili evrakın zamanında Vatandaşlık Müdürlüğüne iletilmemesi 2 Çalışma izni almış olan vatandaşın suça karışması 3 İşveren firma tarafından işine son verilmesi 4 Oturum adresinin bulunmaması 22

23 9. Акционерные Общества Anonim Şirketler Sermaye şirketi olmanın tüm özelliklerini taşıyan, büyük hedefleri gerçekleştirmek için kurulan, her türlü ekonomik faaliyette bulunabilen kurullarla çoğunluk esasına göre yönetilen, menkul kıymet (hisse senedi) çıkartabilen şirketlerdir. Bir unvana sahip, sermayesi belirli paylara bölünmüş olan ve borçlarından dolayı yalnız mal varlığı ile ortaklarının sorumluluğu taahüt etmiş oldukları sermaye payı ile sınırlı bulunan şirketlerdir. Gerçek kişiler gibi tüzel kişilerin de anonim şirkette ortak olması mümkündür. Belarus ta halka açık ve kapalı olmak üzere 2 türde anonim şirket tipi bulunmaktadır. Anonim Şirket Kuruluş Prosedürü : Şirket resmi tescilinden önce : Hukuk adresi taahhütnamesi, şirket unvan onay belgesi,şirket ortaklarının anonim şirket kurmaya karar verdiklerine dair karar yazısı, gerekli haller için vekaletnamelerin hazırlanması, yabancı ortaklara ait pasaportların çevirileri, Şirket ana sözleşmesinin hazırlanması ve devlet harcının yatırılması gerekir. Devlete ödenmesi gereken harç miktarı 3 taban miktardır (390,000 blr.) Şirket resmi tescilinden sonra :Şirket mühürlerinin hazırlatılması, şirket müdürü ve muhasebecisi ile iş sözleşmesinin hazırlanması, şirket yönetim kadrosu ile ilgili karar yazısının ilgili vergi dairesi ve devlet organlarına sunulması(фсзн, статистики и белгострах) ve banka hesaplarının açılması gerekir. Halka açık ve kapalı olan anonim şirketlerin resmi tescillerinden sonra Belarus Cumhuriyeti Finans Bakanlığı Menkul Kıymetler Departmanında (Департамент по ценным бумагам) kayıt ve anlaşma yapmaları gerekmektedir. 23

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ Serdar ALÂ Uzman ANKARA ÖNSÖZ Türkiye de işletmelerin tabi olduğu mevzuat ve yükümlülükler oldukça karmaşık ve işletmelere büyük zaman maliyetine neden olan bir

Detaylı

NEXIA TÜRKİYE. denetim danışmanlık vergi. www.nexiaturkey.com.tr NEXIA TÜRKİYE 1

NEXIA TÜRKİYE. denetim danışmanlık vergi. www.nexiaturkey.com.tr NEXIA TÜRKİYE 1 NEXIA TÜRKİYE denetim danışmanlık vergi www.nexiaturkey.com.tr NEXIA TÜRKİYE 1 Yayınlayan : Nexia Türkiye / As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Yazan : Cem Tezelman Kapak Tasarım : Biz Reklam ve Halkla İlişkiler

Detaylı

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir BÜLTEN YABANCI ŞİRKET KURULUŞU VE VERGİLENDİRİLMESİ (TÜRKİYE DE YABANCI YATIRIM PROSEDÜRLERİ VE VERGİSEL POZİSYONU) Sayı: 2008/008 Tarih: 08 / 04 / 2008 A- İŞLEMLER 1- TÜRKİYE DE, YABANCILAR TARAFINDAN

Detaylı

ŞİRKET YAPILARI VE KURULUŞ AŞAMALARI

ŞİRKET YAPILARI VE KURULUŞ AŞAMALARI KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ ŞİRKET YAPILARI VE KURULUŞ AŞAMALARI Hazırlayanlar Oya HAN Uzman Serdar ALÂ Uzman Şubat 2006 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde, işletmeler karmaşık idari ve bürokratik bir

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNASMAN BANKA KURULUŞ İŞLEMLERİ 343FBS037

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNASMAN BANKA KURULUŞ İŞLEMLERİ 343FBS037 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNASMAN BANKA KURULUŞ İŞLEMLERİ 343FBS037 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

YABANCI SERMAYE MEVZUATI

YABANCI SERMAYE MEVZUATI YABANCI SERMAYE MEVZUATI 1 YABANCI SERMAYE ÇERÇEVE KARARI... H3 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ... H7 Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı Hakkında Tebliğ (Sayı:2)... H16 Yabancı Sermaye

Detaylı

Rusya Vergi ve Hukuk Rehberi

Rusya Vergi ve Hukuk Rehberi Rusya Vergi ve Hukuk Rehberi 1 BÖLÜM I. Şirketler Hukuku 1.GİRİŞ... 12 2. HUKUKİ YAPI ŞİRKET TÜRLERİ, ORTAKLIKLAR VE ÖZELLİK ARZEDEN DİĞER KONULAR... 12 2.1 Temsilci Ofisler (Representative Office)...

Detaylı

TİCARET SİCİLİ REHBERİ

TİCARET SİCİLİ REHBERİ ISTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1098- TİCARET SİCİLİ REHBERİ HAZIRLAYAN MESUT DEMİRTAŞ YAZAN ESRA USLU - YAVUZ KARAMOLLAOĞLU 13.11.1998 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir.

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Bankanın Kuruluşu, Amacı, Konusu ve Faaliyetleri Kuruluş MADDE 1 25.03.1987 tarihli ve 3332 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.3)

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.3) 9 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28790 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.3) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

VERGİ MÜKELLEFİ OLMAK, ŞİRKET KURMAK, ŞİRKET TÜRLERİ, ŞİRKET KURULURKEN İZLENECEK YOLLAR NELERDİR? HEPSİ BURADA

VERGİ MÜKELLEFİ OLMAK, ŞİRKET KURMAK, ŞİRKET TÜRLERİ, ŞİRKET KURULURKEN İZLENECEK YOLLAR NELERDİR? HEPSİ BURADA Şirket nasıl kurulur: 1.Limited Şirket kurulumu, şirket kuruluşu için gerekli evraklar hazır ise, ortalama bir hafta sürüyor. 2.Şirketinizin muhasebesinin tutulması için, muhasebeciye aylık muhasebe tarifesine

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI ARALIK 2013 AÇIKLAMA Bu Rehberde, Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılacak

Detaylı

ARAS EDAŞ ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ

ARAS EDAŞ ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ ARAS EDAŞ ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ İŞİN ADI : YÜKLENİCİ :...................... TEKLİF TARİHİ :..................... YATIRIMLAR VE TESİS KOORDİNATÖRLÜĞÜ././201.. tarih

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ HİZMET BEDELİ 1 GERÇEK KİŞİ-KAYIT KURULUŞ: GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS)

Detaylı

100 Soruda Limited Şirketler

100 Soruda Limited Şirketler 100 Soruda Limited Şirketler 2 İçindekiler Genel Olarak 7 1. Yeni TTK nın limited şirketlere ilişkin olarak getirdiği yenilikler nelerdir? 8 2. Limited şirket kaç ortakla kurulabilir? 8 3. Limited şirket

Detaylı

Bölüm 1. Genel Hükümler Madde 1.İşbu kanunda kullanılan mevcut kullanılan temel kavramlar

Bölüm 1. Genel Hükümler Madde 1.İşbu kanunda kullanılan mevcut kullanılan temel kavramlar Anonim Şirketleri ile ilgili 13 Mayıs 2003 N 415 tarihli Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu (10.06.2014 tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor) İÇİNDEKİLER Bu Kanun seçim ve sorumlulukları

Detaylı

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - (1) Bu Genelgenin amacı,

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DİĞER KURUM İŞLEMLERİ 344MV0063 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programları nda yer alan yeterlikleri

Detaylı

Aracı kurumların kuruluşuna Sermaye Piyasası Kurulu nca izin verilebilmesi için,

Aracı kurumların kuruluşuna Sermaye Piyasası Kurulu nca izin verilebilmesi için, 5. ARACI KURULUŞLAR Sermaye Piyasası Kanunu (SPKanunu) aracı kuruluşları, aracı kurum ve bankalar olarak tanımlamıştır. Ancak bankalar kendi menkul kıymetlerini halka arz etmeleri ile sermaye piyasası

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve Ana sözleşme Değişikliği Unvan, Merkez, Süre, Amaç ve Faaliyet Konuları

BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve Ana sözleşme Değişikliği Unvan, Merkez, Süre, Amaç ve Faaliyet Konuları BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve Ana sözleşme Değişikliği Unvan, Merkez, Süre, Amaç ve Faaliyet Konuları Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşmede adları, soyadları, uyruğu, ikametgâh adresleri

Detaylı

Rusya da İş Yapma Sanatı 220 Soru 220 Cevap

Rusya da İş Yapma Sanatı 220 Soru 220 Cevap Rusya da İş Yapma Sanatı 220 Soru 220 Cevap 1 - Rusya Federasyonu nda Yabancı Sermayenin Hukuki Yapısı - Şirket Kuruluşları - Şirketlerin Özellikleri - Rus Sermaye Grupları İle Yapılan Ortaklıklar - Yabancı

Detaylı

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: Aşağıda adları, soyadları, unvanları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim

Detaylı

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

Ticari İşletme Tanımı:

Ticari İşletme Tanımı: Ticari İşletme Tanımı: Kanunda ticari işletme türlerinin sayılması yerine ticari işletme tanımı yapılmıştır. Tanıma göre ticari işletmenin esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı

Detaylı

Limited şirketlere ilişkin sıklıkla karşılaşılan sorunlar/sorular işlenmiş olup, Limited Şirket Ana Sözleşme ÖRNEĞİ de çalışma EK ine konulmuştur.

Limited şirketlere ilişkin sıklıkla karşılaşılan sorunlar/sorular işlenmiş olup, Limited Şirket Ana Sözleşme ÖRNEĞİ de çalışma EK ine konulmuştur. Ülkemizde çok yaygın olan Limited şirket; 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 503 556 ncı maddeleri arasında düzenlenmiştir. TTK nın 503 üncü maddesine göre; İki veya daha fazla hakiki veya hükmi şahıs

Detaylı

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI SUNUŞ... 3 YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARININ GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME WORLD ENERGY COUNCIL DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME ANKARA WEC 2016 DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WORLD ENERGY CONGRESS) HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı