ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ"

Transkript

1

2 Tetkik Tetkik kriterlerinin yerine getirilme derecesini belirlemek amacıyla tetkik delilini elde etmek ve objektif olarak değerlendirmek için yapılan sistematik, bağımsız ve dokümante edilmiş proses. -İki veya daha fazla yönetim sistemi beraber tetkik edildiğinde, bu tetkik birleştirilmiş tetkik olarak adlandırılır. -Bir kuruluşun, iki veya daha fazla tetkik kuruluşu tarafından birlikte tetkik edilmesi ortak tetkik olarak adlandırılır. Uygunluk: Bir şartın yerine getirilmesi. Uygunsuzluk: Bir şartın yerine getirilmemesi.

3 1. nin Amacı a) Uygulanabilir yönetim sistem standardı veya diğer hüküm ifade eden dokümanların şartlarına uygunluk hakkındaki bilgi ve kanıt, b) Kilit performans hedefleri ve amaçlarına yönelik (uygulanabilir yönetim sistem standardı veya diğer hüküm ifade eden dokümanlarındaki beklentilerle tutarlı) performansın izlenmesi, ölçülmesi, kayıt altına alınması ve gözden geçirilmesi, c) Yasal uygunluk yönünden müşterinin yönetim sistemi ve performansı, d) Müşteri proseslerinin iş güvenliği riskleri, e) İç tetkik ve yönetimin gözden geçirmesi,

4 1. nin Amacı e) İç tetkik ve yönetimin gözden geçirmesi, f) Müşteri politikaları için yönetimin sorumluluğu, g) Hüküm ifade eden şartlar, politika, performans hedefleri ve amaçları (uygulanabilir yönetim sistem standardı veya diğer hüküm ifade eden dokümanlarındaki beklentilerle tutarlı), uygulanabilir her türlü yasal şartlar, sorumluluklar, personelin yeterliliği, operasyonlar, prosedürler, performans verisi ve iç tetkik bulguları ile sonuçları arasındaki bağlantılar.

5 2. Ana Süreçleri Planlama Açılış toplantısı Saha tetkiki Raporlama Kapanış

6 3 Planı Baştetkikçi hazırlar Saha tetkikinden önce hazırlanır, Esnek bir yapıdadır, tetkik esnasında revize edilebilir olmalıdır, Müşteri onayı ile geçerli olur, Müşteri değişiklik talebinde bulunabilir.

7 3 Planı Tetkik ekibi başkanı tetkik müşterisi, tetkik ekibi ve tetkik edilen arasında tetkikin yapılmasına ilişkin olarak anlaşmanın esasını temin etmek üzere bir tetkik planı hazırlamalıdır. Bu plan faaliyetlerin zaman planlamasını yapmayı ve tetkik faaliyetlerinin koordinasyonunu kolaylaştırmalıdır. Tetkik planında verilen detay miktarı tetkikin kapsamını ve karmaşıklığını yansıtmalıdır. Detaylar, örneğin, ilk tetkikten sonraki tetkike, iç tetkikten dış tetkike göre değişiklik gösterebilir. Tetkik planı, sahadaki tetkik faaliyetleri yapılmaya başladıktan sonra zorunlu hale gelebilecek tetkik kapsamı gibi değişikliklere izin verecek ölçüde esnek olmalıdır.

8 3 Planı Tetkik planı aşağıdakileri kapsamalıdır: a) Tetkik hedefleri, b) Tetkik kriterleri ve referans dokümanları, c) Tetkik kapsamı; tetkik edilecek organizasyon ve fonksiyonel birimlerin belirlenmesi dahil, d) Saha tetkik faaliyetlerinin yapılacağı tarihler ve yerler, e) Saha tetkik faaliyetlerinin beklenen zamanları ve süreleri; tetkik edilenin yönetimiyle yapılacak toplantılar ve tetkik ekibi toplantıları dahil, f) Tetkik ekibi üyelerinin ve refakatçilerin rolleri ve sorumlulukları, g) Tetkikin kritik alanlarına uygun kaynakların tahsisi,

9 3 Planı h) Tetkik için tetkik edilenin temsilcisinin kimliği, i) Tetkikçinin ve/veya tetkik edilenin dilinden farklı olması halinde tetkikin yapılacağı dil, j) Tetkik raporunun başlıkları, k) Lojistik düzenlemeler (seyahat, saha tesisleri), l) Gizliliğe ilişkin konular, m) Tetkik takip faaliyetleri. Bu plan, saha tetkik faaliyetleri başlamadan önce tetkik müşterisi tarafından gözden geçirilerek kabul edilmeli ve tetkik edilene sunulmalıdır. Tetkik edilenin itirazları varsa bunlar tetkik ekibi başkanı, tetkik edilen ve tetkik müşterisi arasında çözümlenmelidir. Tetkike devam etmeden önce revize edilen tetkik planı üzerinde taraflar arasında anlaşma sağlanmalıdır.

10 4 Tetkik ekibine görev verilmesi Tetkik ekibi başkanı tetkik ekibine danışarak ekibinin her üyesine belirli prosesleri, fonksiyonları, sahaları, alanları veya faaliyetleri tetkik etme görevini vermelidir. Bu görevlendirmelerde tetkikçilerin bağımsızlık ve yeterlilik özellikleri, kaynakların etkin kullanımı ile tetkikçilerin, eğitim gören tetkikçilerin ve teknik uzmanların farklı rolleri ve sorumlulukları dikkate alınmalıdır. Tetkik ilerledikçe tetkik hedeflerine ulaşmak üzere görevlendirmelerde değişiklik yapılabilir.

11 5 Çalışma dokümanlarının hazırlanması Tetkik ekibi üyeleri tetkik görevlendirmeleriyle ilgili bilgileri incelemeli, referans olarak kullanmak ve tetkik gelişmelerini kaydetmek üzere çalışma dokümanlarını hazırlamalıdır. Bu dokümanlar aşağıdakileri içerebilir; - Kontrol listelerini ve tetkik numune alma planları, - Destekleyici deliller, tetkik bulguları ve toplantı tutanakları gibi bilgilerin kaydedilmesi için kayıt formları. Kontrol listelerinin ve formların kullanılması tetkik faaliyetlerinin kapsamını sınırlamamalıdır.

12 5 Çalışma dokümanlarının hazırlanması Tetkik faaliyetlerinin kapsamı tetkik esnasında toplanan bilgilere bağlı olarak değişebilir. Çalışma dokümanları ve bunların kullanılmasıyla elde edilen kayıtlar en azından tetkik tamamlanıncaya kadar muhafaza edilmelidir. Tetkikin tamamlanmasından sonra dokümanların muhafaza edilmelidir. Gizli veya tescilli bilgi içeren dokümanlar tetkik ekibi üyelerince her Zaman uygun şekilde korunmalıdır.

13 6 Açılış Toplantısı Baş tetkikçi yürütür, dakika arasında gerçekleştirilir, Tetkik ekibi, üst yönetim ve sorumlular katılır, nin ilk aşamasıdır, Tetkik yöntemi hakkında bilgi verilir. Önemli!!! İyi gerçekleştirilen bir açılış toplantısı saha tetkikini kolaylaştıracaktır.

14 6 Açılış Toplantısı Tetkik ekibinin kendini tanıtması Katılanların kendini tanıtması ve imzalarının alınması Tetkik ekibinin özgeçmişinin kuruluşa sunulduğunun teyidinin alınması. Tetkik ekibinin belgelendirme kuruluşunu temsil ettiği ve tetkikin tüm aşamasından ve tetkik planın yürütülmesinden sorumlu olunduğunun teyidinin yapılması. Tetkikin amacının açıklanması. Tetkik kapsamının teyidinin yapılması. Tetkik tipi (belgelendirme, yendiden belgelendirme v.b) hakkında kısa bir bilgilendirme yapılması. Tetkikin başlama bitiş saatleri-aralar hakkında planlama yapılması.

15 6 Açılış Toplantısı Varsa kuruluşa özgü uyulması gereken özel kuralların (acil durum ve emniyet prosedürlerinin teyidi,) tespit edilmesi. Tetkik planına önerilerin alınması. Tarafsızlık ve bağımsızlık sözleşmesinin yapılması. Tetkik yönetimiyle iletişim kanallarının belirlenmesi. Tetkik ekibine çalışma ortamı tahsisi. Kılavuz ve Gözlemci tespiti yapılması. Tetkik edilenle yapılacak toplantıların belirlenmesi. Tetkik ekibi toplantıları hakkında firmanın bilgilendirilmesi. Uygunsuzluklar ve boyutları hakkında bilgilendirme yapılması. Bir önceki tetkik veya gözden geçirme sonucunda elde edilen bulguların durumlarının teyidinin yapılması.

16 6 Açılış Toplantısı Örnekleme usulu, tetkik yapılmasında kullanılacak metotlar ve prosedürler hakkında açıklama yapılması. Tetkik süresince müşteri tetkikin ilerlemesi ve diğer ilgilendiren konular konusunda bilgilendirileceğinin teyidinin yapılması. Raporlama methodu ve sunumu hakkında bilgilendirme yapılması Kapanış toplantısı zamanı ve kimlerin katılacağının belirlenmesi. Tetkik ekibi kararının belgelendirme kuruluşuna bir tavsiye olduğunun ve nihai kararın belgelendirme kuruluşun ait olduğunun açıklanması Denetlenelerden beklentiler.

17 7 Tetkik Esnasındaki İletişim Tetkikin kapsamı ve karmaşıklığına bağlı olarak tetkik ekibinin kendi arasında ve tetkik edilenle iletişimi için resmi düzenlemelerin yapılması gerekebilir. Tetkik ekibinin kendi arasında iletişimi, Tetkik edilenle tetkik ekibinin iletişimi.

18 7 Tetkik Esnasındaki İletişim Tetkik ekibinin kendi arasında iletişimi Tetkik ekibi ihtiyaç duydukça bilgi alış-verişi yapmak. Tetkikin ilerleme durumunu değerlendirmek. Tetkik ekibi üyeleri arasında gerekli ise yeniden görev dağılımı yapmak, Tetkik kapsamı dışındaki konularla ilgili düşünceler baştetkikçiye bildirmek. Tetkik süresince toplanan tetkik delilleri içinde her an olabilecek ciddi bir risk olduğunu gösterenler varsa bunları derhal baş tetkikçiye bildirmek.

19 7 Tetkik Esnasındaki İletişim Tetkik edilenle tetkik ekibinin iletişimi. Baş tetkikçi iletişim kurar. Tetkik süresince tetkikin ilerleme durumunu ve varsa problemli konuları tetkik edilene bildirmek. Tetkik süresince toplanan tetkik delilleri içinde her an olabilecek ciddi bir risk tetkik edilene bildirilmek. Tetkik kapsamı dışındaki konularla ilgili düşünceleri tetkik müşterisine iletilmek. Mevcut tetkik delillerinin tetkik hedeflerine ulaşmanın mümkün olmadığını göstermesi halinde, uygun işlemlerin belirlenmesi için bunun sebeplerini tetkik edilene bildirmek.

20 7 Tetkik Esnasındaki İletişim Tetkik edilenle tetkik ekibinin iletişimi. Mevcut tetkik delillerinin tetkik hedeflerine ulaşmanın mümkün olmadığını göstermesi halinde yapılacak işlemler -Tetkik planın değiştirilmesi, -Tetkik hedeflerinin değiştirilmesi, -Tetkik kapsamının değiştirilmesi, -Tetkikin sona erdirilmesi, şeklinde olabilir. Bu durumdaki karar tetkik edilen organizasyon ile birlikte gözden geçirilir ve onaylanır.

21 8 Bilgilerin Toplanması ve Doğrulanması Tetkik süresince fonksiyonlar, faaliyetler ve prosesler arasındaki ara yüzlerle ilgili bilgiler dahil olmak üzere tetkik hedefleri, kapsamı ve kriterlerine ilişkin bilgiler uygun numune alma usulü ile toplanmalı ve doğrulanmalıdır. Sadece doğrulanabilen bilgiler tetkik delili olabilir. Tetkik delilleri kaydedilmelidir. Tetkik delilleri mevcut bilgi numunelerine dayandırılır. Bundan dolayı tetkikte bir belirsizlik faktörü vardır. Tetkik sonuçlarına göre işlem yapanların bu belirsizliğin bilincinde olmaları gerekir.

22 2. Aşama Tetkik 8 Bilgilerin Toplanması ve Doğrulanması En iyi kalitedeki denetim kanıtları, gözlem (ör. kilitli bir kapı kilitlidir, insanlar anlaşmaları gizli olarak imzalar, varlık kaydı mevcuttur ve gözlenen varlıkları kapsar, sistem ayarları yeterlidir, vs.) sonucu elde edilir. Kanıtlar, bir kontrolün (ör. doğru yetkiye sahip görevli tarafından yetkilendirilen kişilere verilen erişim haklarının yazılı çıktıları, olay çözme kayıtları, doğru yetkiye sahip görevli tarafından yetkilendirilen işlem yapma yetkilileri, yönetim tutanakları (ya da başkası) vs. performans sonuçları gözlenerek toplanabilir.

23 2. Aşama Tetkik 8 Bilgilerin Toplanması ve Doğrulanması Kanıtlar, denetçi tarafından yapılan kontrollerin doğrudan bir testinin sonucu olabilir. Örneğin, yasaklanmış görevleri yapma denemeleri, kötü niyetli koda karşı korumak amacıyla yazılımın varlığı, güvenlik yazılımlarının makinelerde güncel olup olmadığı, erişim hakkının verilip verilmediği. Kanıtlar, bu hususun gerçekten doğru olup olmadığına karar vererek ve süreçler ile kontroller hakkında işçilerle/taşeronlarla görüşme yaparak toplanabilir.

24 2. Aşama Tetkik 8 Bilgilerin Toplanması ve Doğrulanması Kontrollerin uygulanıp uygulanmadığına ve belirtilen amaçları sağlayacak şekilde etkin olup olmadığına karar vermek için, kontrollerin etkinliğinin kurumsal ölçümleri dikkate alınarak kontrollerin gerçekleştirilmesi; Programların, süreçlerin, prosedürlerin, kayıtların, iç denetimlerin ve BGYS etkinliğinin incelemelerinin yönetim kararlarına ve BGYS politika ve amaçları açısından izlenebilirliğini sağlamak için bu hususların kullanılması.

25 2. Aşama Tetkik 8 Bilgilerin Toplanması ve Doğrulanması Bilgi güvenliğine ilişkin risklerin değerlendirilmesi ve yapılan değerlendirmelerin karşılaştırılabilir ve yeniden üretilebilir sonuçları sağlaması, ISO/IEC 27001:2005, Madde de listesi verilen dokümantasyon gereksinimleri, Risk değerlendirmesi ve risk tedavi süreçlerine dayalı kontrol amaçları ve kontrollerin seçilmesi, BGYS amaçlarına karşın bilgi güvenliği kontrolleri, raporlama ve incelemenin etkinliğinin ölçümleri ve BGYS nin etkinliğinin incelenmesi, İç BGYS denetimleri ve yönetim incelemeleri, Bilgi güvenliği politikası için yönetim sorumluluğu, Seçilen ve uygulanan kontroller arasındaki ilişki, uygulanabilirlik beyanı, risk değerlendirmenin ve risk tedavi sürecinin sonuçları ve BGYS politika ve amaçları.

26 2. Aşama Tetkik 8 Bilgilerin Toplanması ve Doğrulanması Organizasyonun, güvenliğe ilişkin tehditlerin analizinin uygun olduğunu ve organizasyonun çalışması için yeterli olduğunu göstermesini zorunlu kılmalıdır, Organizasyonun bilgi güvenliğine ilişkin risklerin hangisinin önemli olarak tanımlandığına dair kriterlerin belirlenmesinden ve bunu gerçekleştirmek için de prosedürler, Varlıklar, açıklıklar ve bunların uygulanmasının sonuçlarına karşın bilgi güvenliğine ilişkin tehditlerin değerlendirilmesi, incelenmesi ve belirlenmesi için organizasyonun prosedürlerinin, organizasyonun politikası, amaçları ve hedeflerine uygun olup olmadığının tespiti. Organizasyona ait varlıklara, açıklığa ya da etkisine ilişkin bilgi güvenliği tehditleri, önemli olarak belirlenirse, BGYS içinde yönetimi.

27 2. Aşama Tetkik 8 Bilgilerin Toplanması ve Doğrulanması Hukuki ve düzenleyici uygunluğun devamı ve değerlendirmesi, Organizasyonun bilgi güvenliği riskleri ve etkilerine uygulanabile hukuki ve düzenleyici uygunluğu sağlayacak bir yönetim sistemine sahip olması.

28 9 Bilgi Toplama Metotları Mülakatlar Faaliyetlerin gözlemlenmesi, Dokümanların gözden geçirilmesi.

29 9 Bilgi Toplama Metotları Bilgi Kaynakları-Örnekler Çalışanlarla mülakatlar, Risk yönetimi ve analizi, Çalışma ortamının gözlemlenmesi, Altyapını gözlemlenmesi, Şartların yerine getirilmesi, Süreçlerin incelenmesi, Malzemelerin incelenmesi, Makine ekipmanın incelenmesi, Dokümanlar uygulanabilirliği, Kayıtların varlığı.

30 9 Bilgi Toplama Metotları Bilgi Kaynakları Çalışanlar Yetkinlik, Bilinç, Eğitim, Öğrenim Deneyim, Beceri, Acemilik, Yetki, Sorumluluk

31 9 Bilgi Toplama Metotları Bilgi Kaynakları Risk yönetimi ve analizi Muhtemel riskler, Risk analiz metotları, Risk iyileştirme çalışmaları, Risk yönetim planları, Tehditler,

32 9 Bilgi Toplama Metotları Bilgi Kaynakları Çalışma ortamı Fiziksel, çevresel ve diğer etkenler Gürültü, Sıcaklık, Nem, Aydınlatma, Hava, Koku, Titreşim.

33 9 Bilgi Toplama Metotları Bilgi Kaynakları Altyapı Binalar, Çalışma alanları, Tesisler, Yazılım, Donanım, Kişisel koruyucu ekipmanlar, Ulaştırma, İletişim, Bilgi sistemleri Uyarı tabelaları, Acil durumlar için alanlar.

34 9 Bilgi Toplama Metotları Bilgi Kaynakları Şartlar Sözleşme şartları, Mevzuat şartları, Organizasyon şartları, Standart şartları.

35 9 Bilgi Toplama Metotları Bilgi Kaynakları Süreçler: Etkileşim, Tanımlanma, Verimlilik, Etkinlik, İzleme, Ölçüm.

36 9 Bilgi Toplama Metotları Bilgi Kaynakları Malzeme: Tanımlama, İzlenebilirlik, Korunma, Depolama, Tehlike sınıfları.

37 9 Bilgi Toplama Metotları Bilgi Kaynakları Makine Teçhizat: Yeterlilik, Muhafaza, Kullanım, Kalibrasyon, Bakım, Riskler.

38 9 Bilgi Toplama Metotları Bilgi Kaynakları Dokümanlar Yayın durumu, Yeterlilik, Okunabilirlik, Ulaşılabilirlik, Onay durumu, Tanımlanması, Dış kaynaklı dokümanlar, Gözden geçirilmesi.

39 9 Bilgi Toplama Metotları Bilgi Kaynakları Kayıtlar: Prosedür dokümante edilmiş mi? Standardın istemiş olduğu kayıtlar oluşturulmuş mu? Tutuluyor mu? Tanımlanmış mı? Muhafaza ediliyor mu? Saklama süresi belirlenmiş mi? Elden çıkarma yöntemleri belirlenmiş mi?

40 10 Mülakatlar Dikkat edilecek hususlar Uygun kişilerle, Çalışma saatlerinde, Çalışma alanında.

41 10 Mülakatların Yapılması Tetkik, tetkik edilenlerde olumsuz bir psikoloji oluşturabilir, bu durum göz önünde bulundurularak aşağıdakiler yapılmalıdır. Mülakat yapılan kişiyi rahatlatmak. Mülakatın yapılma sebebi açıklanmak. Not alma durumu açıklanmak. Gergin havayı dağıtmak.

42 10 Mülakatların Yapılması Mülakat esnasında kullanılan terminoloji, tetkik edilenin bilgi güvenliği yönetim sistemindeki görevi ve bilgisi göz önünde bulundurularak seçilmelidir.

43 10 Mülakatların Yapılması Soru Sormada Genel Yaklaşım-Soru Türleri- Tek cevabı olan (convergent) sorular: Genellikle bir tek cevapla karşılanabilecek bilgi ve hatırlamayı yoklayıcı türde sorulardır. Çok cevabı olan (divergent) sorular: Bir çok cevabı olan yoruma açık kavrama ve üstü düzeydeki öğrenmeleri kılavuzlayan soru türüdür. Karışık ( mixed ) sorular: Tek ya da çok cevabı olabilen soruya ya da sorana göre değişebilen türde sorulardır. Paralel sorular: Aynı öğrenme düzeyini kılavuzlayan sorulardır

44 10 Mülakatların Yapılması Sorulabilecek Tipik Sorular 5n+1K kuralı Nasıl, Ne, Ne zaman, Nerede, Kim, Niçin.

45 11 Sorul Listesi Kullanımı Soru listesi oluşturulması zorlu değildir. Tüm gereksinimlerin tetkik edildiğinin görülmesi açısından bulunması faydalıdır. ISO Çizelge A.1 - Kontrol amaçları ve kontroller çizelgesi en iyi uygulamaya ilişkin kılavuzluk sağlar.

46 11 Sorul Listesi Kullanımı Standart Soru Listesi Standart doğrultusunda Özel Soru Listesi Organizasyonun proseslerine özel

47 11 Not Alma Başlama ve bitiş saatleri, Çalışan isimleri ve görevleri, Uygunluk kanıtları, Uygunsuzluk kanıtları, Söylenenler, Problemli konular, Diğer fonksiyonları etkileyebilecek sonuçlar.

48 12 Karşılaşılabilecek Zorluklar Zaman israfı müsaade edilmemeli, kibarca tetkikte planlanan zamanının kullanılacağı hatırlatılmalı, Mümkünse yemek araları için firma dışına çıkılmamalı, Uzun süren tartışmalara girilmemeli. Düşmanca tavır Gerginlik azaltılmalı, Firmanın faydasına tetkik yapıldığı hatırlatılmalı, Tetkik ekibini müşterinin davet ettiği hissettirilmeli. Aldatma (yanıltma), Müsaade edilmemeli Konu hakkında bilginizin olduğu hissettirilmeli Çapraz kontroller yapılmalı

49 12 Karşılaşılabilecek Zorluklar Engelleme, Kibarca aşılmalı, Konular takip edilmeli Engellenen konulara erişmemiz gerektiği hatırlatılmalı Yağcılık, Kibarca aşılmalı, Tetkike ara verilmeden devam edilmeli Mümkünse tetkik dışı konulara müsaade edilmemeli.

50 13 Tetkik bulgularının üretilmesi Tetkik delilleri tetkik kriterlerine karşı değerlendirilerek tetkik bulguları üretilmelidir. Tetkik bulguları tetkik kriterlerine uyum sağlandığını veya sağlanmadığını gösterebilir. Tetkik hedefleri içinde belirtilmiş ise tetkik bulguları iyileştirme fırsatlarını da gösterebilir. Tetkik ekibi tetkik süresince uygun safhalarda tetkik bulgularını gözden geçirmek üzere toplanmalıdır.

51 13 Tetkik bulgularının üretilmesi Tetkik kriterlerine uyum tetkik edilen yerler, fonksiyonlar ve prosesler belirtilerek özetlenmelidir. Tetkik planında varsa münferit uyum tetkik bulguları ile bunları destekleyen deliller kaydedilmelidir. Uyumsuzluklar ile bunları destekleyen deliller kaydedilmelidir. Uyumsuzluklar derecelendirilebilir. Bunlar tetkik edilenle beraber gözden geçirilerek tetkik delilinin doğruluğu teyit edilmeli ve uyumsuzlukların anlaşılması sağlanmalıdır. Tetkik delilleri ve/veya bulguları üzerindeki görüş ayrılıklarını gidermek İçin gereken gayret gösterilmeli ve çözümlenemeyen hususlar kaydedilmelidir.

52 14 Uygunsuzluk ve Boyutları Tetkikte tespit edilen uyumsuzluklar boyutları ile ilgili olarak derecelendirilebilir. Genel olarak aşağıdaki derecelendirmeler kullanılmaktadır. Majör-büyük Minör-küçük Gözlem- uygunsuzluk değildir.

53 14 Uygunsuzluk ve Boyutları Büyük (Majör uygusuzluk): 1) Yönetim sistemi standardının bir veya daha fazla şartının yerine getirilememesi. 2) Organizasyonun yönetim sisteminin amaçladığı sonuçları gerçekleştirme kabiliyeti hakkında önemli bir şüphe durumu. Personel, Dokümantasyon, Altyapı, Kaynaklar, Güncellemeler, Aynı küçük ihlallerin genele yayılması, Yasal ihlaller.

54 14 Uygunsuzluk ve Boyutları Küçük (Minör uygunsuzluk): Yönetim sistemi uygulanmasından kaynaklanan kısmi sapmalar, eksik/yanlış uygulamalar. Personel, Dokümantasyon, Altyapı, Mevzuat, Kayıtlar, Kaynak.

55 14 Uygunsuzluk ve Boyutları Gözlem: Minör uygunsuzluk tanımlanacak şekilde açık olmayan veya ilgili standarda refere edilemeyen, ilerde minör uygunsuzluk olabilme riski taşıyan faaliyetler.

56 15 Tetkik Sonuçlarının Hazırlanması Kapanış toplantısından önce aşağıdaki konuları görüşmek üzere tetkik ekibi bir araya gelir: a) Tetkik bulgularının ve tetkik esnasında toplanan diğer bilgilerin tetkik kriterlerine göre gözden geçirilmesi, b) Tetkik prosesindeki belirsizliği dikkate alarak tetkik sonuçları hakkında anlaşmaya varılması, c) Tetkik hedeflerinde belirtilmiş ise tavsiyelerin hazırlanması, d) Tetkik planında belirtilmiş ise tetkik takibinin görüşülmesi.

57 15 Tetkik Sonuçlarının Hazırlanması Tetkik Ekibi Toplantısı Baştetkikçi yönetir, Kapanış toplantısından önce yapılır, Sadece tetkik ekibi katılır, Tetkikle ilgili kararı vermek için yapılır, Tüm tetkikçiler sırası ile bulgularını sunar ve kararını söyler, Baş tetkikçi nihai kararı verir. Önemli!!! Majör uygunsuzluk olması durumunda belgelendirme veya belgenin devamına karar verilmez. Minör uygunsuzluk olması durumunda açılan düzeltici faaliyet ile belgelendirme veya belgenin devamına karar verilebilir.

58 15 Tetkik Sonuçlarının Hazırlanması Tetkik esnasında toplanan bilgiler gözden geçirilir, Tetkik bulguları sınıflandırılır, (majör-minör- tavsiye) Tetkik hedeflerinde belirtilmiş ise tavsiyeler hazırlanır, Tetkik sonucuna karar verilir, (belgelendirme-takip) Tetkik takibi değerlendirilir.

59 16 Tetkik Raporunun Hazırlanması Prensipler Objektif delillere dayalı, Tarafsız, Gizliliğe riayet eden, Hedef göstermeyen, Sade ve anlaşılır, Katma değer sağlayan.

60 16 Tetkik Raporunun Hazırlanması Tetkik Bulgularının Derlenmesi Uygunsuzluk ayrımı (majör-minör), Uygunsuzlukları gruplanması (4.2.1, v.b), Gözlemler, Zayıf noktalar, Güçlü noktalar, Varsa karşılaşılan zorluklar, Öneriler, Tetkik ekibi kararı.

61 16 Tetkik Raporunun Hazırlanması Tetkik raporu tetkikin tam, doğru, kısa ve açık bir kaydını sunmalı, aşağıdaki hususları kapsamalı veya bunlara atıf yapmalıdır: a) Tetkik hedefleri, b) Tetkik kapsamı; özellikle, tetkik edilen organizasyon ve fonksiyonel birimin, proseslerin ve zaman diliminin belirtilmesi, c) Tetkik müşterisinin kimliği, d) Tetkik ekibi başkanının ve üyelerinin kimlikleri, e) Saha tetkik faaliyetlerinin yapıldığı tarihler ve yerler, f) Tetkik kriterleri, g) Tetkik bulguları, h) Tetkik sonuçları. i) Tetkik planı,

62 16 Tetkik Raporunun Hazırlanması j) Tetkik edilenin temsilcilerinin listesi, k) Tetkik prosesinin özeti; tetkik sonuçlarının güvenilirliğini azaltması söz konusu olan belirsizlikler ve/veya zorluklar dahil, l) Tetkik planına göre tetkik kapsamı içinde tetkik hedeflerine ulaşıldığının teyidi, m) Tetkik kapsamı içinde olduğu halde kapsanamayan alanlar, n) Tetkik ekibi ile tetkik edilen arasında çözümlenemeyen görüş ayrılıkları, o) Tetkik hedeflerinde belirtilmiş ise, iyileştirme tavsiyeleri, p) Varsa üzerinde anlaşma sağlanan takip işlemleri, q) İçeriğin gizliliğine dair bir beyan, r) Tetkik raporunun dağıtım listesi.

63 16 Tetkik Raporunun Hazırlanması Baş tetkikçi sorumludur, Tetkikin tüm süreçlerinin bir özetini sunar, Karşılıklı mutabık kalınır, İçeriği ISO e uygun olarak hazırlanır, Numune alma yöntemini tanımlar. Önemli!!! Planlanan ama tetkik edilemeyen süreçler, Planlanan ama tetkik edilen süreçler, Varsa karşılaşılan zorluklar.

64 17 Kapanış Toplantısının Yapılması Tetkik ekibi başkanının başkanlığında bir kapanış toplantısı yapılmalı, bu toplantıda tetkik bulguları ve tetkik sonuçları tetkik edilen tarafından anlaşılacak ve kabul edilecek şekilde takdim edilmelidir. Tetkik edilen tarafından sunulacak düzeltici ve önleyici faaliyet programı varsa bu toplantıda üzerinde anlaşma sağlanmalıdır. Gerekirse tetkik ekibi başkanı tetkik esnasında karşılaşılan durumlar hakkında tetkik edilene bilgi vermeli, böylece tetkik sonuçları üzerindeki güveni arttırmalıdır. Bir çok durumda, örneğin küçük kuruluşların iç tetkiklerinde, kapanış toplantısı sadece tetkik bulgularının ve tetkik sonuçlarının bildirilmesinden ibaret olabilir.

65 17 Kapanış Toplantısının Yapılması Diğer tetkiklerde ise bu toplantı resmi olmalı, toplantı tutanaklarıyla katılanların kayıtları muhafaza edilmelidir. Tetkik bulguları ve/veya sonuçları üzerindeki görüş ayrılıkları tartışılmalı ve mümkünse giderilmelidir. Çözümlenemeyen hususlar kalırsa bunlarla ilgili görüşler kaydedilmelidir. Tetkik hedeflerinde belirtilmiş ise iyileştirmeye yönelik tavsiyeler sunulmalıdır. Tavsiyelerin bağlayıcı olmadığı vurgulanmalıdır.

66 17 Kapanış Toplantısının Yapılması Baş tetkikçi yapar, Tetkik ekibi ve tetkik edilenin üst yönetimi katılır, Tetkik ekibinin kararı katılımcılara aktarılır. Önemli!!! Uygunsuzluklar itiraza mahal vermeyecek formatta sunulmalı, Toplantıda tartışa ortamı oluşturulmamalı, Düzeltme faaliyetlerinde mutabık olunmalı, Bir sonraki tetkik tarihi konusunda mutabakata varılmalı, Katılımcılara soru sorma fırsatı verilmeli.

67 18 Tetkik Raporunun Onaylanması Tetkik raporları gözden geçirilir. (Tetkik ekibi ve organizasyon) Raporda düzletmede ihtiyacı varsa düzeltme yapılır. Tetkik ekibi ve organizasyon raporları onaylar.

68 19 Tetkik Raporunun Dağıtılması Tetkik raporu tetkik bitiminde organizasyona sunulur, Bu mümkün olmazsa gecikmenin sebebi tetkik edilen organizasyona bildirilmeli ve yeni bir sunum tarihi üzerinde anlaşma sağlanmalıdır. Onaylanan tetkik raporu bundan sonra tetkik organizasyonunun belirlediği alıcılara dağıtılır.

69 20 Tetkikin Tamamlanması Tetkik planında belirtilen bütün faaliyetler yapıldığı ve onaylanan tetkik raporu dağıtıldığı zaman tetkik tamamlanmış olur. Tetkikle ilgili dokümanlar tetkike katılan tarafların mutabakatı ile tetkik programı prosedürlerine ve yasalar, yönetmelikler ve sözleşmelerde belirtilen şartlara uygun olarak muhafaza edilmeli veya imha edilmelidir.

70 20 Tetkikin Tamamlanması Kanunlar tarafından aksi şart koşulmadıkça, tetkik ekibi ve kendilerine tetkik programını yönetme sorumluluğu verilenler dokümanların içeriklerini, tetkik esnasında elde edilen diğer bilgileri ve tetkik raporunu tetkik müşterisinin ve gereken hallerde tetkik edilenin açık onayı olmadan başka kişi veya kuruluşlara açıklamamalıdır. Eğer bir tetkik dokümanının içeriğinin açıklanması gerekirse en kısa zamanda tetkik müşterisine ve tetkik edilene haber verilmelidir.

71 21 Tetkikin Kayıtlarının Saklanması Müşteri açısından: Tetkik kayıtları müşteri mülkiyetindedir, saklama sorumluluğu organizasyona aittir. Belgelendirme kuruluşu açısından: Belgelendirme kuruluşu için tetkik kayıtları müşteri mülkiyetidir, 19011, standardına uygun şekilde saklanmalıdır. Müşteri bilgi ve belgesi müşteri onayı alınmadan bir başka kişi ve kuruluşa verilmemelidir.

72 22 Tetkik Takibinin Yapılması Tetkik sonuçları düzeltici, önleyici veya iyileştirici faaliyetlerin yapılması gerektiğini gösterebilir. Bu faaliyetlere genellikle tetkik edilen tarafından karar verilir ve üzerinde anlaşma sağlanan bir zaman dilimi içinde yapılır. Bu faaliyetler tetkikin bir parçası değildir. Tetkik edilen bu faaliyetlerin durumundan tetkik müşterisini haberdar etmelidir. Düzeltici faaliyetin tamamlanma durumu ve etkinliği doğrulanmalıdır. Bu doğrulama daha sonraki tetkikin bir parçası olabilir.

73 22 Tetkik Takibinin Yapılması Tetkik programında tetkik ekibi üyelerince yapılacak takip faaliyetleri belirtilebilir. Böylece uzmanlık kullanımıyla değer artışı sağlanır. Böyle hallerde daha sonraki tetkik faaliyetleri için bağımsızlığın korunmasına dikkat edilmelidir. Tetkik Takibi; Sahada, (takip tetkiki veya bir sonraki gözetim tetkiki) Dokümante beyanla Yapılabilir. -Takip faaliyeti üzerinde anlaşma sağlanan zaman dilimi içinde yapılır. -Bu faaliyetler tetkikin bir parçası değildir. Önemli!!! *Belgelendirme tetkiklerinde en fazla altı ay, *Gözetim tetkiklerinde en fazla üç ay süre verilmeli.

Doküman No BQP.04 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/12 DENETİM PROSEDÜRÜ

Doküman No BQP.04 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/12 DENETİM PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/12 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; TS EN ISO/IEC 17021 Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar standardı kapsamında, BQS tarafından denetimlerin nasıl

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu tadil metni 09 Mart 2010 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. TS EN

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı; A1 Belgelendirme den yönetim sistemi belgesi almak, yenilemek, kapsamını genişletmek veya daraltmak, askıya almak, geri çekmek üzere başvuruların alınması ve belgelendirmenin

Detaylı

REVİZYON GEÇMİŞİ. Rev. Tarihi. Sayfa No. Rev. No. Revizyon Nedeni HAZIRLAYAN BELMA TÜRKEL KONTROL EDEN ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR ONAYLAYAN

REVİZYON GEÇMİŞİ. Rev. Tarihi. Sayfa No. Rev. No. Revizyon Nedeni HAZIRLAYAN BELMA TÜRKEL KONTROL EDEN ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR ONAYLAYAN Sayfa No 1/23 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni 6 17 12.03.12 Madde 3.1.2.4. dış kaynaklı kritik süreçlerin denetimi tarif edildi. 2-3-4-5 18 22.08.12 Denetçi ve baş denetçilerin

Detaylı

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN DENETİM ve DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ Genel Şartlar Proseslerin dış kaynaklı hale getirmek yeni standart bütünün bir parçası olsa da prosesler hem yasal hem

Detaylı

PROSEDÜR SİSTEM BELGELENDİRME. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011

PROSEDÜR SİSTEM BELGELENDİRME. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011 Sayfa No : 1 / 25 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011 01 Bölüm 5.9.1 e belgelendirme kararı ile ilgili eklemeler yapıldı. Tanımlarda düzenlemeler yapıldı.

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ 1 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ Kalite Yönetim Sistemi Sürekli İyileştirme M Ü Ş T E R İ Ş A R T L A R I Girdi Kaynak Yönetimi Katma değer sağlayan faaliyetler Yönetim Sorumluluğu Ürün Gerçekleştir

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı

İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014

İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014 İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014 KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kırklareli Belediye Başkanlığı

Detaylı

BELGELENDĐRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDĐRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/41 YAYIN TARĐHĐ 05.05.2010 ONAYLAYAN EA 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı GOLDCERT tarafından yürütülen denetim ve belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için uygun ve tutarlı bir yöntem

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ PROSEDÜRÜ REVİZYON TAKİP TABLOSU Rev. No Revizyon Gerekçesi Tarih 01 02 Bağımsız Belgelendirme Kurulu kaldırılmıştır. Prosedür kısaltılmıştır. Madde 4.12 revize edildi. Madde 4.14 teki tablonun ilk maddesi revize

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

EGE Danışmanlık Ltd. Şti.

EGE Danışmanlık Ltd. Şti. Eğitim Notu Konu : ISO 9000 2000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ STANDARDI Hazırlayan : Vahit YAVUZ* *EGE Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. ANKARA- İZMİR İSTANBUL 1 KALİTE ; - Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜKLERİ EĞİTİM PROGRAMI. İÇ TETKİK EĞİTİMİ Şubat- Mart 2015

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜKLERİ EĞİTİM PROGRAMI. İÇ TETKİK EĞİTİMİ Şubat- Mart 2015 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜKLERİ EĞİTİM PROGRAMI İÇ TETKİK EĞİTİMİ Şubat- Mart 2015 DİKKAT! Lütfen cep telefonlarınızı sessiz konuma getiriniz veya kapatınız. Kayıt almanıza izin verilmemektedir.

Detaylı

Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi

Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 22000 USB Ulusal Sistem Belgelendirme M. Tevfik ARPACI (Yönetim Sistemleri Baş Denetçisi / Eğitmen) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Fırat Üniversitesi İç denetim biriminin işleyişi ve yönetimi ile iç denetçilerin

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ 2014 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda,

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 14001 Nisan 2005 ICS 13.020.10 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞARTLAR VE KULLANIM KILAVUZU Environmental management systems Requirements with guidance for use TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ Amaç ve kapsam KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kartal Belediyesi iç denetim biriminin işleyişi ile

Detaylı

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Değer Katar ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Kalite Herkesin Hakkı ve Sorumluluğudur Tel: (232) 362 9944 Faks: (232) 336 9201 www.okyanusdanismanlik.com www.okyanusbilgiambari.com

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014 Sayfa: 1 / 13 Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014 Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Revizyon No: Revizyon Tarihi: Yapılan Değişiklik 01 28.01.2015 Uygunsuzlukların kapatılması için net süre tanımlandı. Ara denetim,

Detaylı

ISO/TS 16949 - TEKNİK SPESİFİKASYON

ISO/TS 16949 - TEKNİK SPESİFİKASYON ISO/TS 16949 - TEKNİK SPESİFİKASYON Otomotiv Sektörü İçin Kalite Yönetim Sistemi Sayfa : 1/34 4. Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Genel şartlar 4.1.1 Genel şartlar - Ek 4.2 Dokümantasyon şartları 4.2.1 Genel

Detaylı

BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI

BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS-EN-ISO 9001:2008 Hazırlayan KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ Onaylayan BURDUR TSO BAŞKANI İÇİNDEKİLER BUTSO TANITIMI. 3 KALİTE POLİTİKASI. 5 ORGANİZASYON ŞEMASI..7

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Denetim Biriminin işleyişi ve

Detaylı

ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Eğitmen Cihangir HURŞİ

ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Eğitmen Cihangir HURŞİ ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Eğitmen Cihangir HURŞİ ŞİTOĞLU 1 2 KALİTE Kalite, bir ürün veya hizmet ile ilgili özelliklerin, belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama derecisidir. Kalite

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığının

Detaylı