ISO 9001 İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İSTANBUL Bu eğitim TQNET / IPC kriterlerine uygun bir şekilde hazırlanmıştır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISO 9001 İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İSTANBUL - 2009. Bu eğitim TQNET / IPC kriterlerine uygun bir şekilde hazırlanmıştır."

Transkript

1 ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ İSTANBUL Bu eğitim TQNET / IPC kriterlerine uygun bir şekilde hazırlanmıştır. İç Denetim Eğitimi Sayfa: 1 / 5

2 1- ISO 9001:2008 Standardına bakış 5-Yönetimin Sorumluluğu 6- Kaynakların Yönetimi 8- Ölçme, Analiz ve İyileştirme 7- Ürünün Gerçekleştirilmesi Yukarıdaki döngü göz önüne alınarak Standartta belirtilen tüm madde ve alt maddeler aşağıda bulunan ana başlıklar altında toplayın: - Planlama - Uygulama - Denetleme - Gelişme 2- Neden DENETİM? DENETİM Nedir? Kalite Sistemi denetimi ISO 8402 standardında şöyle tanımlanmıştır: Kalite Faaliyetlerinin ve bunlarla ilgili sonuçların planlanmış düzenlemelere uygun olup olmadığının ve yeterli etkinlikle uygulanıp uygulanmadığının saptanmasına yönelik sistematik ve bağımsız inceleme. DENETİMİN Amacı? İşletmemizde kurulu olan ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemini tarafsız bir gözle incelenmek kaydıyla tüm açık noktaların tespit edilmesidir. Tespit edilen açık noktalarla ilgili hangi düzeltici faaliyetlerin yapılacağı karar verilmesi ve uygulamaların etkinliğinin takip edilmesidir. DENETİM Hedefleri : - İşletmemizde kurulan Kalite Sistemi ISO 9001 Standartlarına uygun olup olmadığının saptanması - İşletmemizde oluşturulan Dokümantasyonla Uygulamanın birebir tuttuğunu saptanması - İşletme Yönetimi tarafından belirlenmiş Kalite Hedeflerine ne derece yaklaşıldığının saptanması - İşletmemizde kurulu olan sistemin iyileştirilmesi için nelere ihtiyacımız olduğu saptanması - Kalite Sisteminin ne derece etkin çalıştığı konusunda Üst Yönetime rapor edilmesi İç Denetim Eğitimi Sayfa: 2 / 5

3 DENETİM Türleri: Dokümantasyon Denetimi: İşletmemizin Kalite El Kitabında yer alan prosedür, talimat ve diğer dokümanlar ISO 9001 Standart gereklerini ne ölçüde karşıladığını tespit edilmeye çalışılır. Bu denetim türü ilk önce yapılması gerekmektedir. Dokümantasyon incelemesi; departmana yönelik soruların hazırlanmasında büyük önem taşır. Uygulama Denetimi (Saha Denetimi): Dokümantasyon Denetiminden sonra prosedür, talimat ve diğer dokümanların çalışanlar tarafından ne oranda anlaşıldığı ve uygulandığı tespit edilmeye çalışılmaktadır. 3- Denetimin etkin olması için uyarılar - Denetlenen kişiyi rahatlatın - Denetlediğiniz kişiyi ve sizi rahatsız edecek etkenlerden kurtulun - Dikkatinizi denetlediğiniz kişinin söylediklerine yoğunlaştırın. - Ön yargılı olmayın. Denetlediğiniz kişinin sözünü kesmeyin. - Sorularınız anlaşılmadığını görürseniz sorunuzu farklı bir şekilde tekrar sorun. - Hemen karar vermeyin. Konuyla ilgili denetlenenin tüm söyleyeceklerini ve göstereceklerini bittikten sonra karar verin. - Karar verirken her zaman yazılı kanıtlara ve uygulamalara önem ver. - Söylenenler arasında bağlantı kurun ve denetlenen kişinin ifade etmek istediklerini özetleyerek kendisinden bunu doğrulamasını isteyin. - Her söyleneni not alın. Kesinlikle hafızınıza güvenmeyin. - Eğer bir uygunsuzluğu tespit ederseniz, bu durum niçin bir uygunsuzluk yarattığı denetlenen kişiye izah edin ve anlaşılmasını sağlayın. 4- Denetçinin ve Baş Denetçinin Sorumlulukları Denetçi Sorumlulukları - Tarafsız olmak - Yorum getirmemek - Gözlemlerini ve söylenenleri kaydetmek - Uygunsuzlukları net ve yorumsuz bir şekilde raporlamak - Denetimle ilgili kurallara uymak - Kendisine teslim edilen dokümanları korumak - Baş denetçi ile iş birliği yaparak onun görev dağılımını kabul etmek Baş Denetçi Sorumlulukları - Denetim Planı oluşturmak ve yayınlamak - Denetçilere yardımcı olmak ve koordine etmek - Açılış ve kapanış toplantısını düzenlemek - Yeterlilik denetimi kararı almak ve yaptırmak - Son kararı vermek - Denetim raporu hazırlamak ve Üst Yönetime sunmak - Takip faaliyetleri planlamak ve koordine etmek İç Denetim Eğitimi Sayfa: 3 / 5

4 5- Denetimin Planlanması İç Denetimin planlanmasında şunlara dikkat edilir : - Denetim Tarihi 1 ay önce tüm departman sorumlularına ilan edilmesi - Denetimde hangi departmanlar hangi tarihte ve saatte denetleneceği belirlenmesi - Denetimde hangi departmanların hangi bölümleri denetleneceği belirlenmesi - Hangi departmanlar kimin tarafından denetleneceği belirlenmesi - Açılış ve kapanış toplantılarının günü ve saati belirlenmesi 6- Denetim Sorularının Hazırlanması Denetimin etkin geçebilmesi için hazırlıklar yapılmalıdır. Hazırlıkların en önemli bölümü departman bazında soru listesinin hazırlanmasıdır. Sorular hazırlanırken ilgili departmanın talimat ve dokümantasyonu incelenir. Soru listesinde tavsiye edilen soru sayısı 10 dur. Bunlardan 4 tanesi Üst Düzey soruları olup ISO 9000 standardında yer alan maddeleri refere etmelidir. Diğer 6 soru Alt Düzey soruları olup departmanın yapısını ve işleyişini sorgulayan özel sorulardır. Cevapların net verilebileceği sorular sorulmasına dikkat edilmelidir. 7- İş Bölümü Denetimin etkin geçebilmesi için hangi departmanlar hangi denetçiler tarafından denetleneceği daha önceden belirlenmesi gerekiyor. Bu seçim denetçilerin bilgi ve tecrübeleri göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Bu seçicilikte arkadaşlık ve yakın dostluklar göz önüne alınmasında denetimin tarafsızlığı için çok önemlidir. Denetçiler arasında iş bölümü yapılırken bu faktör kesinlikle göz ardı edilmemelidir. 8- Açılış Toplantısı Denetimlerin başlayacağı ilk gün bir Açılış Toplantısı düzenlenir. Açılış toplantısına Üst Yönetim, Denetçiler ve denetlenecek tüm kişiler bulunmak zorundadır. Açılış toplantısında Baş Denetçi denetimin nasıl gerçekleştirileceği izah eder ve denetim sırasını değiştirmek isteyen olup olmadığını sorar. Eğer denetim planına herhangi bir itiraz gelmezse Kapanış Toplantısı ne zaman nerede olacağı söylenir ve denetimlere geçilir. 9- Denetimin Gerçekleştirilmesi Denetim denetlenecek kişinin ofisine gidilerek başlar. İlk önce dokümantasyon denetimi yapılır. Daha önce hazırlanmış sorular kendisine sorulur. İlgili notlar alınır. Saha ziyaretine çıkılarak uygulama denetimine geçilir. Tüm görülen dokümanlar adları, revizyonları, yayınlama tarihleri ve kontrollü kopya olduğu tek tek kaydedilir. Tüm notlar ara değerlendirmelerde tekrar gözden geçirilmek üzere iyi bir şekilde tasnif edilir. Bu notlar iç denetim kayıtlarına eklenecek. İç Denetim Eğitimi Sayfa: 4 / 5

5 10- Uygunsuzluk Formlarının Doldurulması Denetim sırasında net bir uygunsuzlukla karşılaşılırsa İç Denetim Formu açılır ve bu uygunsuzluk buraya aktarılır. Uygunsuzluk aktarılırken şu noktalara dikkat edilir: - Uygunsuzluk konusu net şekilde yazılmalı - Uygunsuzluğun karşılaşıldığı yer - Uygunsuzluğun standardın hangi maddesine göre açıldığı - Takip termini denetlenen kişinin isteği ile belirlenmesi Bulunan uygunsuzluk neden açıldığı denetlenen kişiye tüm detaylarla anlatılır ve standart refere edilir. Uygunsuzluk formunu denetlenen kişi tarafından imzalanması istenilir. Uygunsuzluğun giderilmesi için denetçi ile denetlenen kişi arasında bir termin belirlenerek İç Denetim Uygunsuzluk Formuna kaydedilir. Bu tarihte bir takip denetimi tekrar yapılacağı denetlenen kişiye söylenir. 11- Ara Değerlendirmeler Bir departmanın denetimi bittiğinde diğer departmanın denetimine geçmeden önce denetim sırasında alınan tüm notlar tasnif edilerek toparlanır. Alınan notlar o departmanın Güçlü, Zayıf ve geliştirilmesi gereken yönler başlıkları altında toplanır. Eğer bazı noktalar tam olarak açıklığa kavuşmadıysa ilgili departman sorumlusuyla tekrar görüşülür. Tüm ara değerlendirmeler temiz ve okunaklı olacak şekilde düzenlenerek Baş Denetçiye teslim edilir. 12- Ana Değerlendirme Tüm denetimler bittiğinde denetçiler bir araya gelerek tespitlerini paylaşarak Denetim Raporunu hazırlarlar. Denetim Raporunda tüm ara değerlendirmeler göz önünde bulundurulur ve işletmenin toplamı için bir değerlendirme yapılır. Denetimler sırasında tespit edilen tüm uygunsuzluklar teker teker rapora aktarılır. Değerlendirme yine 3 ana başlık altında toplanır. İşletmenin Güçlü, Zayıf ve Geliştirilmesi gereken yönleri ortaya çıkartılır. Tüm denetçilerin izlenimleri doğrultusunda Denetim Raporu yazılır. 13- Kapanış Toplantısı Daha önceden saati ve yeri tespit edilen Kapanış Toplantısı yapılır. Kapanış Toplantısına Üst Yönetim, denetçiler ve denetlenen tüm departman sorumluları katılması zorunludur. Denetimle ilgili değerlendirmeleri yapmak üzere Baş denetçi söz alır. Denetim Raporu okunur. Bir önceki Denetimle kıyaslaması yapılır. Açılan uygunsuzluk formları ilgili departman sorumlularına verilir ve takip faaliyetleriyle ilgili terminler açıklanır. Söz almak isteyen varsa söz verilir ve toplantı bitirilir. 14- Takip Denetimleri İç denetim sırasında tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili yapılacak düzeltici faaliyetlerin etkin olup olmadığını tespit etmek için daha önce belirlenmiş olan tarihlerde takip denetimleri yapılır. Bu denetimler diğer denetimlerin yapıldığı gibi yapılır. Eğer uygunsuzluklar kapanmadığı görülürse yeni termin belirlenir. İç Denetim Eğitimi Sayfa: 5 / 5

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı TÜV SÜD / Türkiye ye yönetim sistemi belgelendirmesi için başvuran firmalara; belgelendirme müracaatını nasıl yapacaklarının, belgelendirme denetiminin nasıl gerçekleşeceğinin,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığının

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL KİTABI

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL KİTABI Sayfa No : 1 / 19 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL HAZIRLAYAN SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR ÜNVAN ADET KOPYA NO 1.SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1 (ORJİNAL)

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

SĐSTEM BELGELENDĐRME YÖNETMELĐĞĐ

SĐSTEM BELGELENDĐRME YÖNETMELĐĞĐ 1 / 14 21.07.2010-4 YAYIN REV. NO REV. Đ AÇIKLAMA Đ 1 14.03.2007 Belgelendirme başvurunun alınması değerlendirilmesi ve sky p53 e göre belgenin iptali ve askıya alınması eklendi. 2 15.04.2008 Ön tetkik,

Detaylı

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ Amaç ve kapsam KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kartal Belediyesi iç denetim biriminin işleyişi ile

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü.

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No 00 --.--.---- İlk Yayın 20 Sayfa 1 / 20 RATEM MEYESER Kalite El Kitabı aşağıda verilen bölümlerden oluşmaktadır. Kalite El Kitabı TS EN ISO/IEC 17024 standardının

Detaylı

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ)

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ) Sayfa No: 1/34 Sistem Elemanları Sayfa No STANDART NO ISO 9001 ISO 14001 EYS Elemanları Referans Çizelgesi 1-2 - - - Fakülte Tanıtımı 3 - - - Entegre El Kitabının Kullanılması 4-5 - - - OHSAS 18001 Entegre

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI İÇİNDEKİLER A. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI 3 1. Amaç 3 2. Kapsam 3 3. Dayanak 4 4. Unsurları ve Genel Koşulları: 4 5.

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığında İç Denetim Birimi nin işleyişi ve yönetimini,

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ 2014 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda,

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9001:2008 Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ndaki tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite düzenlemeleri içermekte ve yüksekokul hedeflerine ulaşmaya yönelik kalite prensip

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KALİTE YÖNETİMİ HİZMET YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KALİTE YÖNETİMİ HİZMET YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KALİTE YÖNETİMİ HİZMET YÖNERGESİ AMAÇ: Çağdaş sağlık hizmeti ve hastane yönetim ilkeleri doğrultusunda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Denetim Biriminin işleyişi ve

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI

TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI 1. Giriş TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI Bu belgelendirme programı, GSI SLV-TR nin, TS EN 1090-1 standardına göre çelik ve alüminyum yapı imalatı için belgelendirme

Detaylı

7-) Bir kuruluşta üst yönetim tarafından resmi ve yazılı olarak belirlenen kalite amaç ve önerilere ne denir?

7-) Bir kuruluşta üst yönetim tarafından resmi ve yazılı olarak belirlenen kalite amaç ve önerilere ne denir? 1-) ISO 9000 KYS Standardı Kaliteyi nasıl tanımlamaktadır? a) Müşteri memnuniyeti b) Standartlara uygunluk c) Kullanım amacına uygunluk d) Toplumda meydana getirdiği minimum zarardır. e) Yapısal özellikler

Detaylı

REVİZYON GEÇMİŞİ. 01 19.06.14 Belgelendirme programı yeniden tanımlanmıştır.

REVİZYON GEÇMİŞİ. 01 19.06.14 Belgelendirme programı yeniden tanımlanmıştır. Sayfa No 1/9 REVİZYON GEÇMİŞİ 01 19.06.14 Belgelendirme programı yeniden tanımlanmıştır. 02 03.08.15 Personel şartları revize edildi. Performans değerlendirme şartları revize edildi. 3.2.5 Eğitim ve 3.2.6

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 EĞİTİM PROSEDÜRÜ

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 EĞİTİM PROSEDÜRÜ 1 / 8 1. AMAÇ Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar lüğü nde yapılan muayene ve analizlerin çeşitli aşamalarında görev alan personelin, görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri amacıyla gerekli eğitimlerin

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçilerin; kamu idareleri itibarıyla sayılarını,

Detaylı

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 ÖNSÖZ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TARİHÇESİ

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 ÖNSÖZ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TARİHÇESİ KOD: YÖN. YD. 01 YAYIN TARİHİ: 01.04.2003 REV. TARİHİ: 01.04.2013 REV. NO:08 SAYFA: 1 / 28 BÖLÜM 1 ÖNSÖZ Bu Kalite El Kitabı Kalite Yönetim Sisteminin temelini oluşturan TS EN ISO 9001 2008 e uygun, en

Detaylı