Document Title Issue Date R Form 24/07/2014 R Form. Uluslararası Akreditasyon Onay Başvuru Formu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Document Title Issue Date R13.01. Form 24/07/2014 R14.01. Form. Uluslararası Akreditasyon Onay Başvuru Formu"

Transkript

1 R13. R14. R13. Revizyon No : Yürürlük Tarihi : Uluslararası Akreditasyon Onay Başvuru u 1 EĞİTMEN / EĞİTİM / ÜNİVERSİTE / ENSTİTÜ / AKADEMİ / BİLİMSEL ARAŞTIRMA MERKEZLERİ /DİĞER KAMU VE/VEYA ÖZEL KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN CARDCERT ULUSLARARASI AKREDİTASYON ONAY BAŞVURU FORMU 25 UYGUNLUK DEĞERLENDİRME & BELGELENDİRME İÇİN ÜCRETLENDİRME SİRKÜLERİ

2 R13. R14. AKREDİTASYON ONAY BAŞVURU FORMU AŞAĞIDAKİ BİLGİ GİRİŞLERİNİN DOĞRULUĞU ZORUNLU PROSEDÜRDÜR! LÜTFEN BEYANIN DOĞRULUĞUNDAN EMİN OLUNUZ. BEYANIN DOĞRULUĞU TEYİD EDİLEMEYEN AKREDİTASYON ONAY BAŞVURULARI RED EDİLMEKTEDİR. TABLO 1 KURUMSAL BİLGİLER KURUM ÜNVANI VERGİ DAİRESİ / NO V.D: NO: ADRES / POSTA KODU ŞEHİR İlçe: İl: TELEFON-FAKS ( ALAN KODU) İş 1: Faks: İş 2: Cep: E-POSTA / İNTERNET www. FAALİYET Eğitim Danışmanlık Üniversite Enstitü Akademi Diğer 2 KURULUŞUN YASAL YETKİLİSİ Sayın; İRTİBAT KURULACAK KİŞİ Sayın; TOPLAM ÇALIŞAN SAYISI Diğer EĞİTMEN SAYISI Diğer TABLO 2-YÖNETİM SİSTEMLERİ PROGRAMLARINIZ VARSA ONAY İSTENEN EĞİTİMLERİ İŞARETLEYİNİZ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 90 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 90 -TEMEL EĞİTİM ISO 140 -BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ ISO 140 -İÇ TETKİK -KALİTE MÜHENDİSLİĞİ ISO OHSAS 180 -CARDCERT / certtr GROUP BÜNYESİNDE ISO OHSAS 180 ISO 500 ISO 13485

3 R13. R14. TABLO 3- MESLEKİ UZMANLIK KURUMUNUZA AİT EĞİTİM PROGRAMLARINI YAZINIZ TABLO 4-EĞİTİM TEDARİKÇİLERİ İÇİN AKREDİTASYON/BELGELENDİRME ONAY ÜCRET SİRKÜLERİ -Başvuru ve Dosya İncele me -Yıllık Akreditasyon ve Belgelendirme Onay -İdari Hizmet,Doküman İnceleme, -Yerinde Denetim -Raporlama -Düzeltici Faaliyetlerin Değerlendirilmesi -Yıllık Denetim Ücreti Kurslara Katılan Katılımcı Başına Ödenecek (Elektronik Sertifika Akıllı Kimlik Kartı ve Uluslararası Aktivasyon Lisans) Ücreti Not: Eğitimler Sonunda Ödenecek Tutardır. QMS, EMS, OHSAS, FSMS Yönetim Sistemleri certtr GROUP ve Uluslararası Eğitim Programları CARDCERT Kapsamında QMS, EMS, OHSAS, FSMS Yönetim Sistemleri certtr GROUP ve Uluslararası Eğitim Programları CARDCERT Kapsamında 708 GBP (İngiliz Sterlini) 2478 TL (KDV Dahil) 33,72 GBP (İngiliz Sterlini) 118 TL /Katılımcı-Adam (KDV Dahil) 3 * Türkiye deki belge v e eğitim onaylarında döviz kuru sabit olarak 3,5 TL alınmıştır. * Yurtdışı belge ve eğitim programlarında döviz kuru bağlı bulunan ülkeni n merkez bankası döviz kuru baz alınmıştır. TABLO 5 AŞAĞIDA TARAFINIZA AİT BÖLÜMDEKİ EVRAKLARI MUTLAKA BAŞVURU FORMUNA EKLEYİNİZ EĞİTİM / ÜNİVERSİTE / ENSTİTÜ / AKADEMİ / BİLİMSEL ARAŞTIRMA MERKEZLERİ/ DİĞER KAMU VE/VEYA ÖZEL KURUM VE KURULUŞLAR EĞİT MEN(Bire yse l Baş vuru İçind ir) 1-Kuruluşun Faaliyet Göste rdiğ i Ülkedeki Res mi ve /ve ya Tica ri Sicil Kayd ı / Vergi Le vhası 2-Kuruluş Yetkilisinin Resmi Kimlik Belgesi 3-Başvuru / Dosya İncele me ve Yıllık Kurs Onayı Müra caatı Ücretle rinin Yatırıldığını Gös te re n De ko nt 4-Kuruluş Sa hib inin Note rd en İmz a Sirküle ri 1-Eğitme nin De ta ylı Özge ç miş i 2-Eğiti m Se rtifika la rı 3-Başvuru/Dosya İncele me -Yıllık Kurs Onay Ücretinin Yatırıld ığ ını Göste re n Banka Deko ntu 4-Eğitmene Ait Resmi Kimlik Belgesi

4 R13. R14. İ Ç İ N D E K İ L E R 1. TARAFLAR VE TEBLİGAT ADRESLER 2. AMAÇ VE KAPSAM 3. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 4. İŞE BAŞLANGIÇ TARİHİ VE SÖZLEŞME SÜRESİ 5. SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME ŞARTLARI 6. SÖZLEŞMENİN EKLERİ VE ÖNCELİK SIRASI 7. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 8. GİZLİLİK 9. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESHİ MÜCBİR SEBEP HALLERİ 11. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ 12. DEVİR 13. DİĞER HUSUSLAR 14. YÜRÜRLÜK 15. HATIRLATMALAR 16. HESAP BİLGİLERİ

5 R13. R TARAFLAR ve TEBLİGAT ADRESLERİ 1.1. İşbu Uluslararası Akreditasyon Onay Başvuru u Sözleşmesi (Bundan böyle Akreditasyon Sözleşmesi olarak anılacaktır.), bir tarafta Bağdat Cad. No. 148/6 Feneryolu Kadıköy/İstanbul adresinde mukim CARDCERT AKREDİTASYON A.Ş (Bundan böyle CARDCERT olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta Tablo 1 deki yazılı adreste mukim ve onay almak isteyen kuruluş (Bundan böyle AKREDITE KURULUŞ olarak anılacaktır.) arasında aşağıda belirtilen şart ve koşullarda imzalanmıştır İşbu Sözleşme ve ekleri uyarınca ya da işbu Sözleşme ve ekleri ile bağlantılı olarak gönderilecek her türlü ihbar, talep, tebligatlar, bildirimler ve diğer yazışmalar yazılı olarak yapılacaktır. Taraflar, aşağıdaki adreslerini tebligat adresleri olarak göstermiş olup Taraflar ın bu adreslere ve/veya burada belirtilen faks numaralarına yapacakları tebligat kanuni adrese yapılmış sayılacaktır. Kurye veya elden teslim yoluyla gönderilen tebligatın alıcı Taraf a ulaştığı gün, taahhütlü posta ile yapılan tebligatın gönderildiği tarihten itibaren 7 (yedi) işgünü sonra, elektronik posta ile yapılan tebligatın ise gönderildiği tarih alıcı Taraf a ulaştığı kabul edilecektir Taraflar, yukarıda belirtilen tebligat adreslerinde meydana gelebilecek değişiklikleri karşı Taraf a değişikliğin gerçekleşmesini takip eden 2 (iki) iş günü içinde yazılı olarak bildirmeyi, aksi halde Madde 1.1 de belirtilen adreslere ve numaralara yapılacak tebligat ve bildirimlerin kanunen geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ederler AMAÇ ve KAPSAM Bu Sözleşme nin amacı, aşağıdaki faaliyetler kapsamında tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Taraflar görev ve yetki alanına giren ve bu sözleşmeye dayalı olarak yürütülecek faaliyetlerde iyi niyet ve uyum içinde işbirliği yapmayı ve bu Sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt ederler Uluslararası dolanımda kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşlarının elektronik sertifika ve akıllı kimlik kartlarının akreditasyonu, belgelendirilmesi denetimi ve onayının verilmesi Eğitim ve sertifikasyon faaliyetlerinin izlenmesi, CARDCERT in politika ve hedefleri kapsamında değerlendirilmesi.

6 R13. R TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 3.1. AKREDİTE KURULUŞUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Akredite Kuruluş, yükümlülüklerini yerine getirirken genel kabul gören profesyonel teknik ve uygulamalara uygun olarak gerekli özeni gösterecek, mesleğin niteliğine yaraşır biçimde disiplinli davranacak, verimli ve ekonomik bir şekilde hareket edecektir Akredite Kuruluş iş bu sözleşme ve R14. no ile yayınlanmış olan Uluslararası Standart Yönetim Sistemi Yönetmeliğindeki her maddeye uymakla yükümlüdür CARDCERT İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Uluslararası Standart Yönetim Sistemi Yönetmeliğine şartlarını uyguladığınız 1 (BİR) yıllık akreditasyon onayınız boyunca; Eğitim Programları ve Faaliyetleriniz(sözleşmede yazan); Kategori seçeneğine göre belirlenmiş eğitim gruplarındaki portalda görsel olarak, yıllık onay süreniz boyunca uluslararası sistemde açık ve yayında olmasını sağlayacaktır Katılımcıların talep ettiği eğitim programlarına ait başvurular sistem üzerinden yapıldığından seçilen eğitim programına ait başvuru/bilgi talepleri elektronik olarak denetimi onaylandıktan sonra direk eğitim kurumuna yönlendirecektir Eğitim programlarının sonunda katılımcı ve üyelerinize ait istenilen belgelerin sistemine yüklendikten sonra denetim ve belgelendirmesi yapılarak katılımcılara ait Elektronik Sertifika ve Akıllı Kimlik Kartlarını tarafınıza en az 7 en fazla 15 iş gününde teminini sağlayacaktır. 4. İŞE BAŞLANGIÇ TARİHİ ve SÖZLEŞME SÜRESİ 4.1. Sözleşmede belirtilen belgelendirme süresi 1(Bir) yıldır, tarafların 1 yıl boyunca sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi ile biter Sözleşme süresi, tarafların mutabakatı ile uzatılabilir. Bu durumda, Akredite Kuruluş tarafından CARDCERT e yapılacak akreditasyon onay ücreti ve CARDCERT tarafından uygunluğun onaylanmasıyla yeniden belirlenir.

7 R13. R SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME ŞARTLARI 5.1. İşbu Sözleşme Bedeli ile ödemeye ilişkin şartlar TABLO 4 ve TABLO 5 de tanımlanmıştır. 6. SÖZLEŞMENİN EKLERİ ve ÖNCELİK SIRASI 6.1. Bu Sözleşme nin Eki olan Uluslararası Eğitmen / Eğitim / Üniversite /Enstitü / Akademi / Bilimsel Araştırma Merkezleri ve Diğer Hizmet Kuruluşları İçin R14. Uluslararası Standart Yönetim Sistemleri Yönetmeliği Dokümanı, Sözleşme nin ayrılmaz parçası olup tarafları bağlar Sözleşme metninde yer alan hükümler ile Ek te yer alan hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde Sözleşme metni öncelikli olacaktır. 7. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ yapılabilir Bu sözleşmede değişiklik, ancak tarafların birlikte imzaladığı yazılı bir düzenleme ile 8. GİZLİLİK Akredite Kuruluş, CARDCERT e rakip olabilecek faaliyetlerde bulunmayacak, menfaat çatışması yaratmayacak, işin kendisine ilişkin öğrendiği hassas bilgilerin başkalarınca öğrenilmesini ve bunlardan yararlanılmasını önleyecektir Tarafların Sözleşme kapsamında birbirlerine açıklayacakları her türlü veri, bilgi, belge ve dokümanı, açıklayan tarafça aksi yazılı olarak belirtilmedikçe, taraflara özel hassas bilgi olarak değerlendirilecektir. Bilgiyi alan Taraf; açıklanan bilgiyi; Sadece faaliyet amaçları için bu Sözleşme kapsamındaki çalışmalarda kullanmayı, Konuyla ilgili olmaları nedeniyle kendi personeline "bilmesi gereken" prensibine göre vermeyi, En az kendisine ait olan ve aynı derecede önemli bilgileri korumak için sarf ettiği itinayı göstererek korumayı, Üçüncü taraflara; ancak açıklamayı yapan Taraf ın yazılı iznini önceden almak ve bilgiyi alacak üçüncü tarafların da bu şartlara uymalarını sağlamak sureti ile vermeyi, Bu Sözleşme amaçlarının yerine getirilmesi için gerekli olan haller dışında, tamamen veya kısmen herhangi bir şekilde kopyalamamayı veya çoğaltmamayı; eğer tamamen veya kısmen

8 R13. R14. kopyalanmış veya çoğaltılmışsa, kopyalanmış veya çoğaltılmış nüshaların üzerinde orijinal metnin üzerinde bulunanlara eşdeğer kısıtlayıcı bir ibarenin olmasını, kabul ve taahhüt eder. 9. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ ve FESHİ 9.1. İşbu Sözleşme, Taraflar ın Sözleşme altındaki tüm yükümlülüklerini akredite onay süresince yerine getirmeleri durumunda kendiliğinden sona erecektir Akredite Kuruluşun iş bu sözleşmede ve Bu Sözleşme nin Ek i olan Uluslararası Eğitmen / Eğitim / Üniversite /Enstitü / Akademi / Bilimsel Araştırma Merkezleri ve Diğer Hizmet Kuruluşları İçin R14. Uluslararası Standart Yönetim Sistemleri Yönetmeliği maddelerinin Akredite onayı almış kuruluş tarafından kaynaklanan nedenlerle gerçekleştirilememesi durumunda, CARDCERT Sözleşme Süresi dolmadan Sözleşme yi tek taraflı olarak, noterden yapılacak bir fesih bildirimi ile feshedebilir Taraflarca, ortak olarak Sözleşme gereklerinin sağlanma imkânının kaybolduğuna ve Sözleşme de öngörülen işbirliğinin ortadan kalktığına karar verildiği takdirde veya mücb ir sebepler nedeniyle, taraflardan herhangi birinin yazılı talebi üzerine tarafların ortaklaşa imzalayacakları bir ibraname ile Sözleşme feshedilebilir Sözleşme nin Madde 9.1, 9.2 veya 9.3 nedeniyle feshi durumunda, CARDCERT in Akredite onayı almış kuruluş a hiçbir ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. 10. MÜCBİR SEBEP HALLERİ Sözleşme kapsamında taahhüdün yerine getirilememesine neden olabilecek ve/veya Sözleşme Süresi nin uzatılmasına sebep olacak mücbir sebep halleri aşağıda sıralanmıştır: Doğal afetler, Kanuni grev, lokavt Genel salgın hastalık, Kısmi veya genel seferberlik ilanı, İşin ifasına engel olan taraflarca uygun bulunacak diğer haller Sözleşme süresinin uzatılması için Akredite Kuruluş un, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 10 (on) gün içinde zaman kaybının telafisi için CARDCERT e yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumu belgelendirilmesi gerekir Mücbir sebepler nedeniyle Sözleşme kapsamı tamamlanamayacağına kanaat getirildiğinde, işbu Sözleşme, 9.3 hükümleri uyarınca tasfiye edilebilir.

9 R13. R ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ İşbu Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek tüm uyuşmazlıklar karşılıklı müzakereler yolu ile makul olan en kısa sürede giderilmeye çalışılacak, giderilemeyen tüm uyuşmazlıkların çözümünde, bulunduğu ülke sınırları içindeki ve Türkiye de İstanbul Kadıköy Mahkemeleri yetkili olacaktır 12. DEVİR Taraflardan herhangi biri, diğer Taraf ın önceden yazılı onayını almadan Sözleşme nin tamamını veya bir kısmını yahut işbu Sözleşme altındaki haklarının ve/veya yükümlülüklerinin herhangi birini devretmeyecektir.birini devme cekti 13. DİĞER HUSUSLAR Sözleşme de yer alan maddelerden herhangi birisinin herhangi bir zorunluluk nedeni ile uygulanamaz olması durumunda, Sözleşme nin diğer maddeleri geçerliliğini koruyacaktır. Böyle bir durumda, uygulanamayan maddenin maksadına hizmet edecek yeni bir maddeyi yürürlüğe koymak için Taraflar iyi niyetli çalışmalar yapacaktır Bu Sözleşme de kullanılan başlıklar sadece referans kolaylığı sağlamak için ve rilmiş olup, atıfta bulunabilecekleri Sözleşme hükmünün anlamını kısıtlıyor veya genişletiyor şeklinde yorumlanmayacaktır.yorumlanmayacaktır YÜRÜRLÜK Bu Sözleşme, imza tarihi itibariyle yürürlüğe girecek ve feshedilmedikçe Sözleşme Süresi sonuna kadar yürürlükte kalacaktır. Ancak, Sözleşme nin sona ermesi/feshi, Madde 8 Gizlilik, Madde 11 Anlaşmazlıkların Çözümlenmesi ve işbu madde hükümleri dahil, fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, fesih halinde ya da fesihten sonra yürürlükte kalacağı açıkça ya da zımnen belirtilen hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir. 15. HATIRLATMALAR İlan edilen tüm ücretlere % 18 KDV dahildir Müracaat,onay ve yenileme sonrası tahakkuk eden ücretlerin iadesi mümkün değildir Program ücretlerine ait faturalar, posta / kargo ile ilgili beyan edilen adrese gönderilir Yıllık onay, yenileme ve gözetim ücretleri, onay periyodunun bitimine bir hafta kala Akredite Kuruluş belge yenileme onay işlemini tekrardan 1(Bir) yıllığına revize etmek isterse

10 R13. R14. faturalandırılarak taraflarına gönderilir. Belge yenileme onay işlemi istemeyen akredite onayı almış kurumlarının sözleşmeleri mevcut olan onay süresi bitiminde sona erecektir ve bir sonraki yıla faturalandırılmayacaktır CARDCERT AKREDİTASYON A.Ş onay & belgelendirme programlarına resmi başvuru yapan, eğitmen / eğitim / üniversite / enstitü / akademi / bilimsel araştırma merkezleri ve diğer hizmet kuruluşları ilan edilen hizmet ücretlerini kabul etmiş sayılmaktadır CARDCERT AKREDİTASYON A.Ş Yönetim Kurulu; onay, belgelendirme ve hizmet ücretlerini yıllık olarak ilan etmektedir. Ancak ilan edilen ücretlerin haber verilmeksizin değiştirme ve akredite kuruluşun katılımcılarına verilmiş olan Elektronik Sertifika Akıllı Kimlik Kartlarının uluslararası izlenebilirliğe açılması ve sorgulanması için ödenecek yıllık ücret hakkı saklıdır Uygunluk Değerlendirme/Belgelendirme programlarına başvurmak isteyen kuruluşların, başvurudan önce başvuru ücretlerini yatırmaları gereklidir. Havale ve EFT masrafları, ödemeyi gerçekleştiren kişi/kuruluşa aittir. Ücretleri yatırılmamış başvurular işleme alınmamaktadır. 16. HESAP BİLGİLERİ CARDCERT AKREDİTASYON ULUSLARARASI BELGELENDİRME A.Ş HESAP BİLGİLERİ: Banka : Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Şube : Selamiçeşme Şubesi / İstanbul Şube Kodu : 846 Hesap Adı : CARDCERT AKREDİTASYON ULUSLARARASI BELGELENDİRME A.Ş 10 Türk Lirası TRL Hesap No : TRL IBAN No : TR İngiliz Sterlini GBP Account No : GBP IBAN No : TR NOT:Yukarıda bulunan banka hesap numaraları CARDCERT AKREDİTASYON ULUSLARARASI BELGELENDİRME A.Ş nin tek resmi hesapları olup bu hesap numaraları dışında bir hesap numarasına akreditasyon başvuru ödemesi yapılması yada elden ücret ödemeleri kabul edilmeyip doğabilecek sorunlardan dolayı CARDCERT AKREDİTASYON ULUSLARARASI BELGELENDİRME A.Ş nin hiçbir yasal ve hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.

11 R13. R14. R14. Revizyon No : Yürürlük Tarihi : Uluslararası Standart Yönetim Sistemi Yönetmeliği 11 EĞİTMEN / EĞİTİM / ÜNİVERSİTE / ENSTİTÜ / AKADEMİ / BİLİMSEL ARAŞTIRMA MERKEZLERİ /DİĞER KAMU VE/VEYA ÖZEL KURUM VE KURULUŞLAR

12 R13. R14. 1.GENEL Bu doküman; belgelendirme ve eğitim onayı almak isteyen Kamu ve/veya Özel Kurum ve Kuruluşlar (Uluslararası Eğitmen / Eğitim / Üniversite / Enstitü / Akademi / Bilimsel Araştırma Merkezleri ve Diğer Hizmet Kuruluşları) için hazırlanmıştır.belgelendirme ve eğitim onayı almak isteyen kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşlar öncelikle bu dokümanda belirtilen yönetim sistemine sahip olmaları beklenmektedir.söz konusu belgelendirme ve eğitim onayına duyulacak güven, CARDCERT AKREDİTASYON A.Ş tarafından ana çerçevesi belirlenmiş olan ve bu dokümanda da tariflenmiş olan şartların sağlanması aracılığı ile gerçekleştirilir. Eğitmen / Eğitim / Üniversite / Enstitü / Akademi / Bilimsel Araştırma Merkezleri ve Diğer Hizmet Kuruluşları, belgelendirme v e eğitim onayı almış oldukları konularda verecekleri belge ve eğitimlerin uluslararası seviyede kabul görmesini sağlayacaktır.akredite belgelendirme programının ön şartı olan eğitim programlarında CARDCERT AKREDİTASYON A.Ş üyeleri arasında karşılıklı tanıma anlaşması bulunmaktadır.bu anlaşmanın amacı, eğitim onayının CARDCERT AKREDİTASYON A.Ş tarafından yayınlanmış olan ortak kurallar çerçevesinde yürütülmesidir. Bu dokümanda yer alan şartların belgelendirme ve eğitim onayı almak isteyen Kamu ve/veya Özel Kurum ve Kuruluşlar için genel şartlar olduğu kabul edilmelidir. Onay almak isteyen Kamu ve/veya Özel Kurum ve Kuruluşları hem bu dokümanda genel şartları tanımlanmış olan yönetim sistemine hem de ilgili belgelendirme ve eğitim programları için kurallar dokümanlarında belirtilmiş olan eğitim içeriğine ve yapısına sahip olmalıdır YÖNETİM SİSTEMİ Kuruluşları, vermiş olduğu eğitim faaliyetlerinin kapsamına uygun bir eğ itim yönetim sistemi oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir.kuruluş; politika, sistem, program, prosedür ve talimatlarını, vermiş olduğu eğitim sonuçlarının kalitesini güvenceye alacak şekilde doküman haline getirmelidir. 2.1 YÖNETİM PROSEDÜRLERİ Kuruluşları, eğitim programlarının etkin yönetimini sağlamak için aşağıda belirtilen prosedürlere sahip olmalıdır DOKÜMANTASYON KONTROLÜ Yönetim sistemi dokümantasyonu aşağıdakileri içermelidir: a. Bu dokümanda belirtilmiş prosedürler ve kayıtlar b. Eğitim ve hizmet materyallerinin tasarımı, geliştirilmesi, değerlendirilmesi, gözden geçirilmesi ve kontrolünü güvence altına almak için kuruluş tarafından gerekli olduğuna karar verilen, kayıtlar dahil dokümanlar.

13 R13. R14. Yönetim sistemince gerekli görülen dokümanlar kontrol altında bulundurulmalıdır.ihtiyaç duyulan aşağıdaki kontrolleri tanımlamak için dokümante edilmiş bir prosedür oluşturulmalıdır: a. Dokümanların yayımlanmadan önce yeterlik açısından onaylanması, b. Dokümanların gerekli oldukça gözden geçirilmesi, güncellenmesi ve yeniden onaylanması, c. Dokümanlarda, değişikliklerin ve güncel revizyon durumlarının gösterilmesinin güvence altına alınması, d. Dokümanların okunabilir kalmasının ve kolaylıkla ayırt edilebilmesinin güvence altına alınması, e. Dış kaynaklı dokümanların tanımlanması ve dağıtımlarının kontrol altında bulundurulmasının güvence altına alınması, f. Güncelliğini yitirmiş dokümanların istenmeyen kullanımının önlenmesi ve herhangi bir amaçla elde tutulmaları durumunda bunların, uygun bir şekilde ayırt edilebilmesinin güvence altına alınması. Not 1: Eğitim sunumları, eğitimde kullanılan örnekler, sınıf çalışmaları, eğitim duyuruları, ilanlar, sertifikalar vb. doküman olarak adlandırılmıştır EĞİTİM KAYITLARININ SAKLANMASI Şartlara uygunluğun ve yönetim sisteminin etkin olarak uygulandığının kanıtlanması için oluşturulan kayıtlar, kontrol altında bulundurulmalıdır. 13 Kuruluşları ; eğitim kayıtların belirlenmesi, depolanması, korunması, ulaşılabilmesi,elde tutulması ve elden çıkarılması için gereken kontrollerin tanımlanması amacıyla dokümante edilmiş bir prosedür oluşturmalıdır. Bütün kayıtlar okunaklı olmalı, zarar görmelerini veya bozulmalarını ve kaybolmalarını önlemek için uygun şartları sağlayabilecek mekânlarda kolayca ulaşılabilecek şekilde saklanmalı ve muhafaza edilmelidir. Kuruluşları,eğitim kayıtlarını CARDCERT AKREDİTASYON A.Ş tarafından aksi belirtilmediği sürece en az 12 ay muhafaza etmelidir.eğitim programı ile ilgili kayıtlar en az şunları içermelidir; a. Eğitimin düzenlendiği yer, tarih, eğitim ile ilgili reklam, duyuru, ilan metinleri (posta, , faks yoluyla gönderilenler de dahil) b. Eğitmen(ler)in isimleri, varsa eğitim programına katılan stajyer eğitmen ve gözlemcilerin isimleri c. Kullanılan eğitim materyallerinin yayın tarihi ve revizyon numaraları d. Eğitime katılan tüm öğrenci/katılımcıların isim ve soyisimleri. Her öğrenci için, eğitimin öğrenme hedeflerine karşılık yapılan değerlendirmeler ve gözlemler (eğitim içi sınavlar, sözlüler, senaryo çalışmaları, soru-cevap, katılımcılık, devam durumu, zaman kullanımı vs)

14 R13. R14. Bütün kayıtlar, emniyetli bir şekilde ve gizlilik içinde muhafaza edilmelidir. Kuruluşları,elektronik olarak muhafaza edilen verileri her şartta korumak ve yedeklemek, yetkisi olmayan kişilerin bunlara ulaşmasını veya değişiklik yapmasını önlemek için prosedürlere sahip olmalıdır. Not 1: Kayıtlar, basılı kopya veya elektronik kayıt gibi herhangi bir ortamda olabilir EĞİTMENLERİN SEÇİMİ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ Kuruluşları,kadrolu veya sözleşmeli olarak istihdam ettiği eğitmenlerin yeterlik şartlarını tanımlamalıdır.eğitmenler aşağıda belirtilen yeterlilikleri sağlamalıdırlar; a. Eğitmenlik seviyesine en az 12 aydır sahip olmak b. Geriye dönük 3 yıl içerisinde en az 10 tam eğitmenlik tamamlamış olmak c. Öğretme becerilerine sahip olmak d. Mevcut eğitim materyallerine ve dokümanlarına alışkın olmak Kuruluşları, kendi kadrolu eğitmenlerinden ve/veya sözleşmeli olarak çalıştırdığı eğitmenlerden,gizlilik,eğitimin tarafsızlığı ve e ğ itmen/eğitim kuruluşu tarafından belirlenmiş kurallara uyacağına ilişkin kendilerini bağlayıcı bir taahhütnameyi imzalamalarını talep etmelidir. 14 Eğitmen / Eğitim / Üniversite / Enstitü / Akademi / Bilimsel Araştırma Merkezleri ve Diğer Hizmet Kuruluşları, kadrolu veya sözleşmeli her bir eğitmenle ilgili aşağıda belirtilen bilgileri tutmalıdır; a. İsim ve adres b. İlgili kuruluş ve kuruluştaki pozisyonu c. Eğitim ve meslekî statüsü d. İlgili alandaki eğitimi ve deneyimi e. Özel sorumlulukları ve eğitim kuruluşu içindeki yükümlülükleri f. Performans değerlendirmesi g. Kayıtların en son güncelleştirildiği tarih Eğitmen/Eğitim kuruluşu, eğitmenlerin bir eğitimi sunmalarına izin vermeden önce, eğitmenin yukarıda tanımlanan eğitmen yeterliliklerine sahip olup olmadığından emin olmalıdırlar.

15 R13. R14. Eğitmenler; a. Eğitmen/Eğitim kuruluşunun kursunun tam sunumunda temsilci ya da gözlemci olarak katılmalıdır. b. En az bir kursa, cardcert onaylı bir eğitmenin nezareti altında bir eğitmen olarak katılmalıdır. c. Kursu sunan ve yöneten sağlayıcı tarafından gözlemlenmiş olmalıdır. Her bir eğitim için atanan eğitmen, akredite kuruluş tarafından onaylanmış olmalıdırlar. Eğitmen/Eğitim kuruluşu, öğrenciler ile anadili aynı olan eğitmen seçilmelidir. Ancak bir çevirmen kullanılacaksa etkin bir çeviri sunmayı garanti altına almalıdır. Eğitmen/Eğitim kuruluşu,eğitimin ve eğitmen performanslarının ölçülmesini ve değerlendirilmesini sağlayacak raporlama prosedürlerine sahip olmalıdır. Not 1: Eğitmen/Eğitim kuruluşu, eğitim ve eğitmen performanslarının değerlendirmesinde cardcert tarafından hazırlanmış olan Eğitim Kuruluşları Performans Değerlendirme Raporları nı da kullanabilir. Her bir eğitmenin performansı en az yılda (1) kere ölçülmeli ve değerlendirilmelidir.performans ve değerlendirme kayıtları eğitim kuruluşu tarafında saklanmalıdır YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 15 Kuruluşları yönetim sistemini; bu sistemin uygunluk, yeterlilik ve etkinliğinin sürekliliğini güvence altına almak için yılda en az (1) kez gözden geçirmelidir. Gözden geçirme girdileri; a. Önceki yönetimin gözden geçirmesi toplantılarında göze çarpan faaliyetler b. cardcert akreditasyon tarafından, gözlem sonucunda bulunan faaliyetler c. Yönetim prosedürleri d. Eğitim tasarımı e. Eğitim sunumu f. Eğitmenlerin performansları ve ileriki dönemlerdeki eğitim ihtiyaçları g. İtiraz ve şikayetler h. Öğrenci geri bildirim analizleri i. Belgelendirilmiş kuruluşların yıllık gözetim değerlendirmesi Yönetimin Gözden Geçirmesine ait kayıtlar en az (3) yıl saklanmalıdır.

16 R13. R ÖĞRENCİ/KATILIMCILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Kuruluşları, eğitim programı süresince öğrenci / katılımcının eğitim programının öğrenme hedeflerine ne kadar ulaştığını ölçümleyecek raporlama prosedürlerine sahip olmalıdır. Not 1: Kuruluş aşağıdaki yöntemlerden bir veya birkaçını kullanılabilir; a. Öğrenci/katılımcının konuyu anlayıp anlamadığını ölçmek için küçük yazılı sınavlar b. Öğrenci/katılımcının hangi konularda kuvvetli veya hangi konularda zayıf olduğunu not alabileceği anlamadığı konuları işaretleyebileceği bir öğrenme cetveli c. Karşılaştırma yoluyla öğrenci/katılımcı performanslarının emsal değerlendirmesi (örnek: öğrenci hangi konularda diğerlerinden daha az katılım sağlıyor) d. Öğrenci/katılımcının anlama seviyesini ölçmek için eğitimci tarafından sorulacak direk sorular. Genellikle öğrenme seviyesi ölçümlemesi; Her öğrenme aktivitesi tamamlandığında o Her eğitim gününün başlangıcında o Her eğitim gününün sonunda yapılmalıdır EĞİTİM /BELGELENDİRME SERTİFİKALARI 16 Eğitim Sertifikası;eğitim sonrasında program süresince derlenen bilgilere dayanarak, sadece eğitim kuruluşu tarafından verilmelidir. Eğitmen/Eğitim kuruluşu, eğitim programı süresince değerlendirmeyi geçen tüm öğrenci/katılımcılara dijital ortamda Eğitim Sertifikası vermelidir. Eğitim sertifikaları aşağıda belirtilen bilgileri içermelidir: a. Eğitmen/Eğitim kuruluşu logosu b. Her bir sertifika için cardcert web sistemi (www.cardcert.holdings ) üzerinden kayıt girilecek eğitim sertifika numarası c. cardcert tarafından verilen eğitim onay numarası d. Sertifikanın cardcert üzerinden ( ) sorgulanabileceği ibaresi e. cardcert tarafından onaylanan Eğitmen/Eğitim Kuruluşunun ismini ve irtibat bilgileri f. Eğitimin adı ve eğitim tarihleri g. Öğrenci/katılımcının, eğitim programına başvururken verdiği şekilde adı soyadı h. Eğitmenin ve Eğitim Kuruluşu yetkilisinin ıslak ve/veya elektronik imzaları i. Tüm bilgiler, sertifikanın bir yüzünde bulunmalıdır

17 R13. R14. Not 1: Sertifika üzerinde geçerlilik tarihi gibi yanıltıcı bir ibare bulunamaz! Not 2: cardcert Onaylı Eğitim Kuruluşu eğitim onayı aldıktan sonra; Vermiş oldukları eğitim bilgilerini sistemine girdikten sonra sistemden otomatik olarak verilecek olan sertifika numarasını cardcert tarafından kullanılacaktır. Eğitim programının son günü Akredite Belgelendirme Sınavı eğitim kuruluşu tarafından değerlendirildikten sonra cardcert Belgelendirme denetçileri tarafından kontrol edilir. Sınav sonrasında başarılı olan her adaya Elektronik Sertifika ve Akıllı Kimlik Kartı verilir ŞİKAYET VE İTİRAZLAR Kuruluşları, şikayet ve itirazların değerlendirilmesine ilişkin prosedürlere sahip olmalıdır. Kuruluşları; öğrenci/katılımcılara şikayet ve itiraz haklarının olduğuna dair bilgilendirmelidir ve eğitim sonunda katılımcılara Müşteri Memnuniyet Anketi doldurtmalıdır. Kuruluşları, tüm itirazların, şikayetlerin ve bunların sonuçlarının kayıtlarını saklamalıdır GİZLİLİK 17 Kuruluşları, öğrenciler/katılımcılar tarafından verilen tüm bilginin gizliliğini korumalıdır. Kuruluşları (bu prosedürde belirtilenlerden başka) öğrenci/katılımcının yazılı izni olmadan, öğrenci/katılımcı hakkındaki bilgileri üçüncü şahıslara gösteremez DEĞİŞİKLİKLER Kuruluşları, eğitim programına uygulamayı düşündüğü herhangi bir değişikliği önceden CARDCERT AKREDİTASYON A.Ş e onaylatmalıdır.değişikliklerin niteliğine bağlı kalarak cardcert; eğitim programına tekrardan onay vermesi gerekebilir. Eğitmen/Eğitim kuruluşu, değişiklikler konusunda sözleşmeli eğitmenlerini uygun bilgilendirmeli ve aynı zamanda değişen şartlara uyum sağladıklarını doğrulamalıdır. şekilde ZORUNLULUK: a. Akredite onayı almış kuruluş (Eğitmen / Eğitim / Üniversite / Enstitü / Akademi / Bilimsel Araştırma Merkezleri ve Diğer Hizmet Kuruluşları),cardcert e bildirdiği katılımcılarına ait bilgi ve dokümanların doğruluğunu ve sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt etmiş sayılır.katılımcılarına verilen uluslararası Elektronik Sertifika Kimlik Kartının, gerekli görülmesi halinde ve/veya cardcert e verdiği bilgi ve dokümanlar doğru olmadığı takdirde iptal edilerek

18 R13. R14. uluslararası izlenebilirliğe kapatılacağını,katılımcıları belge almaya hak kazanmış olsa bile bir şüphe durumunda yeterliliğin ve belgenin bağımsız bir kurul tarafından değerlendirilip gerekirse belgenin iptal edilebileceğini, verilen bilgi ve dokümanların yanlış beyan olması durumunda her ne sebeple olursa olsun askıya alınacağını, kartın iptal edilmesi durumunda cardcert ten maddi veya diğer hiçbir talebi olmayacağını ve katılımcılara karşı sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt etmiş sayılır. b. Eğitmen / Eğitim / Üniversite / Enstitü / Akademi / Bilimsel Araştırma Merkezleri ve Diğer Hizmet Kuruluşları (Eğitmen/Eğitim Kuruluşları için iş bu R14. Uluslararası Standart Yönetim Sistemi Yönetmeliği şartlarını yerine getirmelidir DENETİM: a. CARDCERT AKREDİTASYON A.Ş gerek duyduğunda kuruluşları ilgili yönetim sisteminin uygunluğunu taşıyıp taşımadığına dair Denetçi / Baş Denetçiler tarafından her türlü denetim ve kontrolü yaptırabilir. b. Denetim sonunda uygunsuzluk bulursa döf (Düzeltici Faaliyet) açabilir ve uygunsuzluğun giderilmesine dair süre verebilir. Belirtilen sürede uygunsuzluklar giderilmezse uluslararası akreditasyon onayını askıya alabilir,iptal edebilir TARAFSIZLIK BEYANI 18 CARDCERT AKREDİTASYON, Belgelendirme hizmeti sunduğu firmanın El kitabı ve prosedürlerin hazırlanması ayrıca yönetim sistemlerinin yapsını ve uygulamalarını geliştirecek tavsiyeler, talimatlar, çözüm önerileri sunmaz ve yönetim sistem danışmanlığı teklifinde bulunmaz. CARDCERT AKREDİTASYON, tarafsız bir şekilde yönetim sistemi belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştireceğini, çıkar çatışmasını engelleyeceğini ve yönetim sistemi belgelendirme faaliyetlerinde objektifliği sağlayacağını taahhüt eder. Bu hususlar ile ilgili işletme Risk Değerlendirilmesi yapılmakta ve gerekli önlemler alınmaktadır. Belgelendirme başvurusunda bulunan veya belgelendirilen firmalara iç tetkik hizmeti sunmayacaktır. Denetimlerini yönetim sistemleri danışmanlığı faaliyetinde bulunan kuruluşlara taşere etmeyecektir. CARDCERT AKREDİTASYON tüm denetçilerinden ve personelinden çıkar ilişkisi deklare formu almaktadır. cardcert akreditasyon, ortadan kaldırılamayacak veya azaltılamayacak şekilde tarafsızlığı tehdit eden ilişkiler olması durumunda Belgelendirme teklifinde bulunmayacaktır. CARDCERT AKREDİTASYON, yönetim sistemleri belgelendirme hizmeti veren başka bir Belgelendirme kuruluşunu belgelendirmeyecektir. Tarafsızlığa karşı rapor edilen herhangi bir durum ile ilgili olarak Tarafsızlık komitesi bilgilendirilir ve gerekli kontrol önlemleri alınır.

19 R13. R İTİRAZLAR Eğer Kuruluşları,belgelendirme denetimi veya ara denetimlerde denetçilerin bulgularını kabul etmiyor ise İtirazlar cardcert akreditasyon Belgelendirme müdürüne sunabilirler. Firma bu itiraz sebebini objektif bir kanıt ile desteklemelidir. İtiraz Komitesi bu itirazı değerlendirip vereceği karar iki taraf içinde geçerlidir. Yönetim Kurulunun kararı her iki taraf (cardcert akreditasyon ve Müşteri) üzerinde bağlayıcı niteliktedir. İtiraz sonucu olarak itiraz sebebi ne olursa olsun her iki taraf içinde bir masraflandırmaya ve karşı davaya izin verilmez ŞİKAYET(PERSONEL) cardcert Akreditasyon (CA) Personeli Hakkında Eğer firmanın denetim ekip üyeleri ile ilgili bir memnuniyetsizliği mevcut ise, yazılı olarak CA Belgelendirme müdürüne bildirmelidir. Eğer Şikayet, Yönetim temsilcisini ve Belgelendirme müdürünü içeriyorsa direk CARDCERT AKREDİTASYON A.Ş Tarafsızlık komitesine bildirilmelidir. ÖNEMLİ:YUKARIDAKİ HUSUSLARI TEYİDEN, Taraflar 20 Sayfadan ibaret sözleşmeyi imzalamışlardır. İş bu sözleşme onaylandıktan sonra bir kopyasının akredite onayı al mış kuruluşa Tablo 1 de bulunan adresine posta yolu ile gönderilir. Sözleşme nin bir kopyası CARDCERT, bir kopyası AKREDİTE KURULUŞ tarafından saklanılması ve CARDCERT AKREDİTASYON Baş Denetçileri tarafından yapılan denetimlerde hazır bulundurulması zorunludur. CARDCERT ULUSLARARASI AKREDİTE ONAYI ALMAK İSTEYEN KURULUŞ ONAYI 19 Akredite Kuruluş Adı Tarih İmza İmza / Kaşe CARDCERT AKREDİTASYON ULUSLARARASI BELGELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ AKREDİTASYON ONAY KOMİSYONU İmza / Tarih İmza / Tarih Kaşe/İmza / Tarih Tarih 1.ÜYE Denetim Kurulu Üyesi 2.ÜYE Denetim Kurulu Üyesi 3.ÜYE Genel Sekreter KABUL/RED

20 R13. R14. 1-Uluslararası akreditasyon onayı yukarıda bulunan ve toplam 3 üyeden oluşan Akreditasyon Onay Komisyonunun imzaları ile tamamlanmaktadır. 2-Üye imzalarından bir tanesinin eksik olması ve kabul edilmemesi,akreditasyon onayının verilmediğini ve/veya eksik evrak olduğunu ve/veya kuruluşun denetimden uygunsuzluk yediğini (DÖF) ve askıya alındığını,yani (RED) kararını temsil eder. 3-Denetimlerdeki uygunsuzluk durumunda kuruluşa DÖF uygulanmışsa ve verilen süre içinde uygunsuzluk giderildiği takdirde akreditasyon onayı askıdan alınıp tescillenecektir. BU BÖLÜM AKREDİTE ONAY BAŞVURUSUNDA BULUNAN KURULUŞ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR VE SADECE SİZE UYAN BÖLÜM DOLDURULARAK DİĞER BÖLÜM BOŞ BIRAKILACAKTIR. CARDCERT ile Direk İletişim Kurmak Suretiyle ;Bilgi Talep Ederek ve Aracı Kullanmadan Akreditasyon Onayını Tamamladıysanız: Alttaki Satırı Boş Bırakınız ve Sadece Yanda Bulunan Bölüme Kendi Adınızı Yada Kurum Ünvanınızı Yazınız! Kurum Adı : Ad : Soyad : CARDCERT ile Direk İletişim Kurmadan Bir Yetkili ve Yönetmenin Size Ulaşması Sebebiyle Akreditasyon Hakkında Bilgi Edinerek Onay ve Belgelendirme Sürecini Tamamladıysanız Size Ulaşan CARDCERT Yetkilisinin Bilgilerini Yazınız! CARDCERT ile Aracısız İlk Siz İletişime Geçtiyseniz Bu Satırı Boş Bırakınız! Kurumunuza Sizden Önce Ulaşarak Akreditasyon Hakkında Bilgi Veren Yetkili: Adı : Soyadı : İrtibat Şekli : Mail Telefon Sosyal Medya Ziyaret 20 Bu u Doldurup Onayladıktan Sonra İstenilen Diğer R13. undaki (TABLO 5) Evraklarla Birlikte; CARDCERT AKREDİTASYON A.Ş Bagdat Cad No148/6 Feneryolu - Kadıkoy Istanbul Turkey adresine elden vede e-posta adresine tüm sayfalar (20 sayfa) imzalanmış(onay KISMI VE HER SAYFANIN SAĞ ALT TARAFI) ve taranmış olarak iletiniz. CARDCERT e ulaştıktan sonra Akreditasyon Onay Komisyonunca değerlendirmeye alınarak uluslararası belgelendirme onay sonucu tarafınıza bildirilecektir. CARDCERT başvuruda onayı alamamış ve yeterliliği sağlayamamış Akredite Adayı Kuruluşların ödemeleri taraflarına iade edilecektir. CARDCERT; gizlilik beyanı gereğince firma bilgilerinizi muhafaza edecektir. CARDCERT onay müracaatınız gerçekleştikten sonra bilgileriniz adresindeki açık veri tabanına kayıt olacak ve sözleşmede belirtilmiş onay aldığınız tüm faaliyetleriniz uluslararası izlenebilirliğe açılacaktır.

PROSEDÜR SİSTEM BELGELENDİRME. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011

PROSEDÜR SİSTEM BELGELENDİRME. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011 Sayfa No : 1 / 25 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011 01 Bölüm 5.9.1 e belgelendirme kararı ile ilgili eklemeler yapıldı. Tanımlarda düzenlemeler yapıldı.

Detaylı

Profesyonel Araştırma ve TÜAD Kuralları Eğitimi (GAB 2014, ISO 20252, ESOMAR) GAB 2014 & ISO 20252 05.06.2014 06.06.2014 1

Profesyonel Araştırma ve TÜAD Kuralları Eğitimi (GAB 2014, ISO 20252, ESOMAR) GAB 2014 & ISO 20252 05.06.2014 06.06.2014 1 Profesyonel Araştırma ve TÜAD Kuralları Eğitimi (GAB 2014, ISO 20252, ESOMAR) GAB 2014 & ISO 20252 05.06.2014 06.06.2014 1 Eğitim İçeriği GAB & ISO 20252 Nedir Denetim ve Belgelendirme Prosedürü Kapanış

Detaylı

YATIRIM DANIŞMANLIĞI TANITICI FORMU

YATIRIM DANIŞMANLIĞI TANITICI FORMU YATIRIM DANIŞMANLIĞI TANITICI FORMU (Bu form, yatırım danışmanlığı sözleşmesi imzalanmadan önce okunmalı ve imzalanmalıdır. Sermaye Piyasası Kurulu Seri: V, No: 55 Sayılı Tebliğ in 12. Maddesi Gereğince

Detaylı

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI 1 / 18 1. AMAÇ Bu Talimat İNTEGRA 96 ya Belgelendirilmek amacı ile başvuran Firmalara, İNTEGRA 96 nın belgelendirme şartlarını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. İNTEGRA 96 Uluslararası ürün ve sistem

Detaylı

İl Müdürlüğümüz/Hizmet Merkezimizce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. 416 Saat

İl Müdürlüğümüz/Hizmet Merkezimizce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. 416 Saat EK-3: Mesleki Eğitim Kursları Hizmet Alım İlan Örneği T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI HİZMET ALIM İLANI 1 İl Müdürlüğümüz/Hizmet

Detaylı

RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI

RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No 03 22.06.2015 Revizyon 20 Sayfa 1 / 20 RATEM MEYESER Kalite El Kitabı aşağıda verilen bölümlerden oluşmaktadır. Kalite El Kitabı TS EN ISO/IEC 17024 standardının

Detaylı

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU MESLEKİ YETERLİLİK, SINAV VE BELGELENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU MESLEKİ YETERLİLİK, SINAV VE BELGELENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU MESLEKİ YETERLİLİK, SINAV VE BELGELENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç ve kapsam BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1)

Detaylı

BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ PROSEDÜRÜ REVİZYON TAKİP TABLOSU Rev. No Revizyon Gerekçesi Tarih 01 02 Bağımsız Belgelendirme Kurulu kaldırılmıştır. Prosedür kısaltılmıştır. Madde 4.12 revize edildi. Madde 4.14 teki tablonun ilk maddesi revize

Detaylı

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. DOĞRUDAN SATIŞ İŞ ORTAKLIK (BAYİLİK) SÖZLEŞMESİ İŞ ORTAĞI BİLGİLERİ Ad ve Soyad: T.C. Kimlik No: Adres: e-posta: İrtibat Telefonu: GSM: Sponsorunuzun adı, soyadı

Detaylı

SERTİFİKASYON YÖNETMELİĞİ TALİMATI

SERTİFİKASYON YÖNETMELİĞİ TALİMATI 1 AMAÇ: Bu talimatın amacı Artıbel in; ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 13485 vb. gibi yönetim sistemleri belgelendirme faaliyetlerinin uygulamalarını açıklamaktır. 2 UYGULAMA DETAYI: Akreditasyon

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu tadil metni 09 Mart 2010 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. TS EN

Detaylı

ASANSÖR UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ASANSÖR UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ, KAPSAM VE SORUMLULAR 1.1 Amaç Bu prosedürün amacı 95/16/AT Asansör Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilecek olan asansörlerin uygunluk değerlendirme işlemleri ile ilgili yetki, sorumluluk

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ ISO/IEC 17021, ISO/TS 22003 ve 97/23/AT Basınçlı ekipmanlar yönetmeliği EK III standartları gereklerine uygun olarak gerçekleştirilen yönetim sistemi belgelendirme faaliyetleri için başvurunun

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ. MALİ DESTEK PROGRAMLARI Bilgilendirme Toplantısı 19.01.2015

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ. MALİ DESTEK PROGRAMLARI Bilgilendirme Toplantısı 19.01.2015 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI Bilgilendirme Toplantısı 19.01.2015 PAYDAŞLAR Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği (Finansman) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı

Detaylı

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ÇÖZÜM ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ İşbu SÖZLEŞME, Çeliktepe Mah. İnönü Caddesi, Şairane Sok. No: 1, Daire: 4 Çeliktepe, Kağıthane 34413 - İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren,

Detaylı

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme, Kore Şehitleri Cd. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sk. No:5 Zincirlikuyu Şişli 34394 İstanbul adresinde bulunan İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve

Detaylı

DESTEK YARARLANICILARININ TABİ OLDUKLARI SATIN ALMA KURALLARI

DESTEK YARARLANICILARININ TABİ OLDUKLARI SATIN ALMA KURALLARI EK IV DESTEK YARARLANICILARININ TABİ OLDUKLARI SATIN ALMA KURALLARI Tanımlar Satın alma faaliyetleri kapsamında sıkça kullanılan temel tanımlar aşağıda yer almaktadır: Açık İhale Usulü Danışman Doğrudan

Detaylı

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU. Kağıtsız Oda, Kesintisiz Hizmet Projesi Hizmet Alımı İçin İhale İlanı

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU. Kağıtsız Oda, Kesintisiz Hizmet Projesi Hizmet Alımı İçin İhale İlanı SR Ek 1 - İlanli Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu Satın Alma Rehberi İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU

Detaylı

ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No: Müşteri No: ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Madde 1. Sözleşmenin Tarafları İşbu müşteri hizmetleri sözleşmesi ( Sözleşme ); Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. Stadhan No:85 Kat:1

Detaylı

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU. Kağıtsız Oda, Kesintisiz Hizmet Projesi Hizmet Alımı İçin İhale İlanı

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU. Kağıtsız Oda, Kesintisiz Hizmet Projesi Hizmet Alımı İçin İhale İlanı SR Ek 1 - İlanli Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu Satın Alma Rehberi İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU

Detaylı

KALİTE EL KİTABI / 3. BÖLÜM ŞİRKETİN TANITIMI ve PROSESLER Sayfa 1 / 14

KALİTE EL KİTABI / 3. BÖLÜM ŞİRKETİN TANITIMI ve PROSESLER Sayfa 1 / 14 Sayfa 1 / 14 1. KAPSAM: Kuruluşumuz sistemini uluslararası uygunluk değerlendirme standartları (ISO 17000 serisi vb.), IAF, EA ve TÜRKAK zorunlu/rehber dokümanları çerçevesinde oluşturmuştur. ISO/IEC 17021

Detaylı

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ...

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ... Düzenleme Tarihi:.../.../20... FİRMA TANITIM FORMU KİŞİSEL BİLGİLER ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... GSM:... E-POSTA:... TC:... WEB SİTESİ:... FİRMA BİLGİLERİ FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:...

Detaylı

TUV Rheinland LGA Products GmbH (TRLP) Test ve Sertifikasyon Koşulları (PZO)

TUV Rheinland LGA Products GmbH (TRLP) Test ve Sertifikasyon Koşulları (PZO) TUV Rheinland LGA Products GmbH (TRLP) Test ve Sertifikasyon Koşulları (PZO) İçindekiler 1. Uygulamanın Kapsamı 2. Sözleşmesel Esaslar 3. Test Yönetmelikleri 4. Sertifikasyon Yönetmelikleri 5. Takip İzlemesi

Detaylı

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile... Arasındaki../. 2015 Tarihli TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Temsilcilik Sözleşmesi( Sözleşme ) /./2015 tarihinde; 1.1 Türk hukukuna uygun olarak

Detaylı

Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri Đçin Geçerli Genel Koşullar ĐÇĐNDEKĐLER

Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri Đçin Geçerli Genel Koşullar ĐÇĐNDEKĐLER Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri Đçin Geçerli Genel Koşullar ĐÇĐNDEKĐLER GENEL VE ĐDARĐ HÜKÜMLER 2 MADDE 1 - GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER 2 MADDE 2 - BĐLGĐ VE RAPOR SAĞLAMA

Detaylı

REVİZYON GEÇMİŞİ. Rev. Tarihi. Sayfa No. Rev. No. Revizyon Nedeni HAZIRLAYAN BELMA TÜRKEL KONTROL EDEN ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR ONAYLAYAN

REVİZYON GEÇMİŞİ. Rev. Tarihi. Sayfa No. Rev. No. Revizyon Nedeni HAZIRLAYAN BELMA TÜRKEL KONTROL EDEN ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR ONAYLAYAN Sayfa No 1/23 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni 6 17 12.03.12 Madde 3.1.2.4. dış kaynaklı kritik süreçlerin denetimi tarif edildi. 2-3-4-5 18 22.08.12 Denetçi ve baş denetçilerin

Detaylı

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan İkinci El Araçların Garanti Filo

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU

İHALEYE DAVET MEKTUBU SR Ek 2 İhaleye Davet Mektubu Satın Alma Rehberi Sayın: Proje Adı : İHALEYE DAVET MEKTUBU././2015.. 1. Sizi aşağıda

Detaylı

ISITMA VE DOĞALGAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Yayın Tarihi: 09.11.2013

ISITMA VE DOĞALGAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Yayın Tarihi: 09.11.2013 1 / 11 0.AMAÇ Bu talimat 11UY0031-3 Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli Ulusal Yeterliliği kuralları çerçevesinde INSPECCO tarafından Personel Belgendirme Sisteminin ilgili yeterlilik şartlarına

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı