Document Title Issue Date R Form 24/07/2014 R Form. Uluslararası Akreditasyon Onay Başvuru Formu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Document Title Issue Date R13.01. Form 24/07/2014 R14.01. Form. Uluslararası Akreditasyon Onay Başvuru Formu"

Transkript

1 R13. R14. R13. Revizyon No : Yürürlük Tarihi : Uluslararası Akreditasyon Onay Başvuru u 1 EĞİTMEN / EĞİTİM / ÜNİVERSİTE / ENSTİTÜ / AKADEMİ / BİLİMSEL ARAŞTIRMA MERKEZLERİ /DİĞER KAMU VE/VEYA ÖZEL KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN CARDCERT ULUSLARARASI AKREDİTASYON ONAY BAŞVURU FORMU 25 UYGUNLUK DEĞERLENDİRME & BELGELENDİRME İÇİN ÜCRETLENDİRME SİRKÜLERİ

2 R13. R14. AKREDİTASYON ONAY BAŞVURU FORMU AŞAĞIDAKİ BİLGİ GİRİŞLERİNİN DOĞRULUĞU ZORUNLU PROSEDÜRDÜR! LÜTFEN BEYANIN DOĞRULUĞUNDAN EMİN OLUNUZ. BEYANIN DOĞRULUĞU TEYİD EDİLEMEYEN AKREDİTASYON ONAY BAŞVURULARI RED EDİLMEKTEDİR. TABLO 1 KURUMSAL BİLGİLER KURUM ÜNVANI VERGİ DAİRESİ / NO V.D: NO: ADRES / POSTA KODU ŞEHİR İlçe: İl: TELEFON-FAKS ( ALAN KODU) İş 1: Faks: İş 2: Cep: E-POSTA / İNTERNET www. FAALİYET Eğitim Danışmanlık Üniversite Enstitü Akademi Diğer 2 KURULUŞUN YASAL YETKİLİSİ Sayın; İRTİBAT KURULACAK KİŞİ Sayın; TOPLAM ÇALIŞAN SAYISI Diğer EĞİTMEN SAYISI Diğer TABLO 2-YÖNETİM SİSTEMLERİ PROGRAMLARINIZ VARSA ONAY İSTENEN EĞİTİMLERİ İŞARETLEYİNİZ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 90 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 90 -TEMEL EĞİTİM ISO 140 -BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ ISO 140 -İÇ TETKİK -KALİTE MÜHENDİSLİĞİ ISO OHSAS 180 -CARDCERT / certtr GROUP BÜNYESİNDE ISO OHSAS 180 ISO 500 ISO 13485

3 R13. R14. TABLO 3- MESLEKİ UZMANLIK KURUMUNUZA AİT EĞİTİM PROGRAMLARINI YAZINIZ TABLO 4-EĞİTİM TEDARİKÇİLERİ İÇİN AKREDİTASYON/BELGELENDİRME ONAY ÜCRET SİRKÜLERİ -Başvuru ve Dosya İncele me -Yıllık Akreditasyon ve Belgelendirme Onay -İdari Hizmet,Doküman İnceleme, -Yerinde Denetim -Raporlama -Düzeltici Faaliyetlerin Değerlendirilmesi -Yıllık Denetim Ücreti Kurslara Katılan Katılımcı Başına Ödenecek (Elektronik Sertifika Akıllı Kimlik Kartı ve Uluslararası Aktivasyon Lisans) Ücreti Not: Eğitimler Sonunda Ödenecek Tutardır. QMS, EMS, OHSAS, FSMS Yönetim Sistemleri certtr GROUP ve Uluslararası Eğitim Programları CARDCERT Kapsamında QMS, EMS, OHSAS, FSMS Yönetim Sistemleri certtr GROUP ve Uluslararası Eğitim Programları CARDCERT Kapsamında 708 GBP (İngiliz Sterlini) 2478 TL (KDV Dahil) 33,72 GBP (İngiliz Sterlini) 118 TL /Katılımcı-Adam (KDV Dahil) 3 * Türkiye deki belge v e eğitim onaylarında döviz kuru sabit olarak 3,5 TL alınmıştır. * Yurtdışı belge ve eğitim programlarında döviz kuru bağlı bulunan ülkeni n merkez bankası döviz kuru baz alınmıştır. TABLO 5 AŞAĞIDA TARAFINIZA AİT BÖLÜMDEKİ EVRAKLARI MUTLAKA BAŞVURU FORMUNA EKLEYİNİZ EĞİTİM / ÜNİVERSİTE / ENSTİTÜ / AKADEMİ / BİLİMSEL ARAŞTIRMA MERKEZLERİ/ DİĞER KAMU VE/VEYA ÖZEL KURUM VE KURULUŞLAR EĞİT MEN(Bire yse l Baş vuru İçind ir) 1-Kuruluşun Faaliyet Göste rdiğ i Ülkedeki Res mi ve /ve ya Tica ri Sicil Kayd ı / Vergi Le vhası 2-Kuruluş Yetkilisinin Resmi Kimlik Belgesi 3-Başvuru / Dosya İncele me ve Yıllık Kurs Onayı Müra caatı Ücretle rinin Yatırıldığını Gös te re n De ko nt 4-Kuruluş Sa hib inin Note rd en İmz a Sirküle ri 1-Eğitme nin De ta ylı Özge ç miş i 2-Eğiti m Se rtifika la rı 3-Başvuru/Dosya İncele me -Yıllık Kurs Onay Ücretinin Yatırıld ığ ını Göste re n Banka Deko ntu 4-Eğitmene Ait Resmi Kimlik Belgesi

4 R13. R14. İ Ç İ N D E K İ L E R 1. TARAFLAR VE TEBLİGAT ADRESLER 2. AMAÇ VE KAPSAM 3. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 4. İŞE BAŞLANGIÇ TARİHİ VE SÖZLEŞME SÜRESİ 5. SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME ŞARTLARI 6. SÖZLEŞMENİN EKLERİ VE ÖNCELİK SIRASI 7. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 8. GİZLİLİK 9. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESHİ MÜCBİR SEBEP HALLERİ 11. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ 12. DEVİR 13. DİĞER HUSUSLAR 14. YÜRÜRLÜK 15. HATIRLATMALAR 16. HESAP BİLGİLERİ

5 R13. R TARAFLAR ve TEBLİGAT ADRESLERİ 1.1. İşbu Uluslararası Akreditasyon Onay Başvuru u Sözleşmesi (Bundan böyle Akreditasyon Sözleşmesi olarak anılacaktır.), bir tarafta Bağdat Cad. No. 148/6 Feneryolu Kadıköy/İstanbul adresinde mukim CARDCERT AKREDİTASYON A.Ş (Bundan böyle CARDCERT olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta Tablo 1 deki yazılı adreste mukim ve onay almak isteyen kuruluş (Bundan böyle AKREDITE KURULUŞ olarak anılacaktır.) arasında aşağıda belirtilen şart ve koşullarda imzalanmıştır İşbu Sözleşme ve ekleri uyarınca ya da işbu Sözleşme ve ekleri ile bağlantılı olarak gönderilecek her türlü ihbar, talep, tebligatlar, bildirimler ve diğer yazışmalar yazılı olarak yapılacaktır. Taraflar, aşağıdaki adreslerini tebligat adresleri olarak göstermiş olup Taraflar ın bu adreslere ve/veya burada belirtilen faks numaralarına yapacakları tebligat kanuni adrese yapılmış sayılacaktır. Kurye veya elden teslim yoluyla gönderilen tebligatın alıcı Taraf a ulaştığı gün, taahhütlü posta ile yapılan tebligatın gönderildiği tarihten itibaren 7 (yedi) işgünü sonra, elektronik posta ile yapılan tebligatın ise gönderildiği tarih alıcı Taraf a ulaştığı kabul edilecektir Taraflar, yukarıda belirtilen tebligat adreslerinde meydana gelebilecek değişiklikleri karşı Taraf a değişikliğin gerçekleşmesini takip eden 2 (iki) iş günü içinde yazılı olarak bildirmeyi, aksi halde Madde 1.1 de belirtilen adreslere ve numaralara yapılacak tebligat ve bildirimlerin kanunen geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ederler AMAÇ ve KAPSAM Bu Sözleşme nin amacı, aşağıdaki faaliyetler kapsamında tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Taraflar görev ve yetki alanına giren ve bu sözleşmeye dayalı olarak yürütülecek faaliyetlerde iyi niyet ve uyum içinde işbirliği yapmayı ve bu Sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt ederler Uluslararası dolanımda kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşlarının elektronik sertifika ve akıllı kimlik kartlarının akreditasyonu, belgelendirilmesi denetimi ve onayının verilmesi Eğitim ve sertifikasyon faaliyetlerinin izlenmesi, CARDCERT in politika ve hedefleri kapsamında değerlendirilmesi.

6 R13. R TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 3.1. AKREDİTE KURULUŞUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Akredite Kuruluş, yükümlülüklerini yerine getirirken genel kabul gören profesyonel teknik ve uygulamalara uygun olarak gerekli özeni gösterecek, mesleğin niteliğine yaraşır biçimde disiplinli davranacak, verimli ve ekonomik bir şekilde hareket edecektir Akredite Kuruluş iş bu sözleşme ve R14. no ile yayınlanmış olan Uluslararası Standart Yönetim Sistemi Yönetmeliğindeki her maddeye uymakla yükümlüdür CARDCERT İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Uluslararası Standart Yönetim Sistemi Yönetmeliğine şartlarını uyguladığınız 1 (BİR) yıllık akreditasyon onayınız boyunca; Eğitim Programları ve Faaliyetleriniz(sözleşmede yazan); Kategori seçeneğine göre belirlenmiş eğitim gruplarındaki portalda görsel olarak, yıllık onay süreniz boyunca uluslararası sistemde açık ve yayında olmasını sağlayacaktır Katılımcıların talep ettiği eğitim programlarına ait başvurular sistem üzerinden yapıldığından seçilen eğitim programına ait başvuru/bilgi talepleri elektronik olarak denetimi onaylandıktan sonra direk eğitim kurumuna yönlendirecektir Eğitim programlarının sonunda katılımcı ve üyelerinize ait istenilen belgelerin sistemine yüklendikten sonra denetim ve belgelendirmesi yapılarak katılımcılara ait Elektronik Sertifika ve Akıllı Kimlik Kartlarını tarafınıza en az 7 en fazla 15 iş gününde teminini sağlayacaktır. 4. İŞE BAŞLANGIÇ TARİHİ ve SÖZLEŞME SÜRESİ 4.1. Sözleşmede belirtilen belgelendirme süresi 1(Bir) yıldır, tarafların 1 yıl boyunca sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi ile biter Sözleşme süresi, tarafların mutabakatı ile uzatılabilir. Bu durumda, Akredite Kuruluş tarafından CARDCERT e yapılacak akreditasyon onay ücreti ve CARDCERT tarafından uygunluğun onaylanmasıyla yeniden belirlenir.

7 R13. R SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME ŞARTLARI 5.1. İşbu Sözleşme Bedeli ile ödemeye ilişkin şartlar TABLO 4 ve TABLO 5 de tanımlanmıştır. 6. SÖZLEŞMENİN EKLERİ ve ÖNCELİK SIRASI 6.1. Bu Sözleşme nin Eki olan Uluslararası Eğitmen / Eğitim / Üniversite /Enstitü / Akademi / Bilimsel Araştırma Merkezleri ve Diğer Hizmet Kuruluşları İçin R14. Uluslararası Standart Yönetim Sistemleri Yönetmeliği Dokümanı, Sözleşme nin ayrılmaz parçası olup tarafları bağlar Sözleşme metninde yer alan hükümler ile Ek te yer alan hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde Sözleşme metni öncelikli olacaktır. 7. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ yapılabilir Bu sözleşmede değişiklik, ancak tarafların birlikte imzaladığı yazılı bir düzenleme ile 8. GİZLİLİK Akredite Kuruluş, CARDCERT e rakip olabilecek faaliyetlerde bulunmayacak, menfaat çatışması yaratmayacak, işin kendisine ilişkin öğrendiği hassas bilgilerin başkalarınca öğrenilmesini ve bunlardan yararlanılmasını önleyecektir Tarafların Sözleşme kapsamında birbirlerine açıklayacakları her türlü veri, bilgi, belge ve dokümanı, açıklayan tarafça aksi yazılı olarak belirtilmedikçe, taraflara özel hassas bilgi olarak değerlendirilecektir. Bilgiyi alan Taraf; açıklanan bilgiyi; Sadece faaliyet amaçları için bu Sözleşme kapsamındaki çalışmalarda kullanmayı, Konuyla ilgili olmaları nedeniyle kendi personeline "bilmesi gereken" prensibine göre vermeyi, En az kendisine ait olan ve aynı derecede önemli bilgileri korumak için sarf ettiği itinayı göstererek korumayı, Üçüncü taraflara; ancak açıklamayı yapan Taraf ın yazılı iznini önceden almak ve bilgiyi alacak üçüncü tarafların da bu şartlara uymalarını sağlamak sureti ile vermeyi, Bu Sözleşme amaçlarının yerine getirilmesi için gerekli olan haller dışında, tamamen veya kısmen herhangi bir şekilde kopyalamamayı veya çoğaltmamayı; eğer tamamen veya kısmen

8 R13. R14. kopyalanmış veya çoğaltılmışsa, kopyalanmış veya çoğaltılmış nüshaların üzerinde orijinal metnin üzerinde bulunanlara eşdeğer kısıtlayıcı bir ibarenin olmasını, kabul ve taahhüt eder. 9. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ ve FESHİ 9.1. İşbu Sözleşme, Taraflar ın Sözleşme altındaki tüm yükümlülüklerini akredite onay süresince yerine getirmeleri durumunda kendiliğinden sona erecektir Akredite Kuruluşun iş bu sözleşmede ve Bu Sözleşme nin Ek i olan Uluslararası Eğitmen / Eğitim / Üniversite /Enstitü / Akademi / Bilimsel Araştırma Merkezleri ve Diğer Hizmet Kuruluşları İçin R14. Uluslararası Standart Yönetim Sistemleri Yönetmeliği maddelerinin Akredite onayı almış kuruluş tarafından kaynaklanan nedenlerle gerçekleştirilememesi durumunda, CARDCERT Sözleşme Süresi dolmadan Sözleşme yi tek taraflı olarak, noterden yapılacak bir fesih bildirimi ile feshedebilir Taraflarca, ortak olarak Sözleşme gereklerinin sağlanma imkânının kaybolduğuna ve Sözleşme de öngörülen işbirliğinin ortadan kalktığına karar verildiği takdirde veya mücb ir sebepler nedeniyle, taraflardan herhangi birinin yazılı talebi üzerine tarafların ortaklaşa imzalayacakları bir ibraname ile Sözleşme feshedilebilir Sözleşme nin Madde 9.1, 9.2 veya 9.3 nedeniyle feshi durumunda, CARDCERT in Akredite onayı almış kuruluş a hiçbir ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. 10. MÜCBİR SEBEP HALLERİ Sözleşme kapsamında taahhüdün yerine getirilememesine neden olabilecek ve/veya Sözleşme Süresi nin uzatılmasına sebep olacak mücbir sebep halleri aşağıda sıralanmıştır: Doğal afetler, Kanuni grev, lokavt Genel salgın hastalık, Kısmi veya genel seferberlik ilanı, İşin ifasına engel olan taraflarca uygun bulunacak diğer haller Sözleşme süresinin uzatılması için Akredite Kuruluş un, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 10 (on) gün içinde zaman kaybının telafisi için CARDCERT e yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumu belgelendirilmesi gerekir Mücbir sebepler nedeniyle Sözleşme kapsamı tamamlanamayacağına kanaat getirildiğinde, işbu Sözleşme, 9.3 hükümleri uyarınca tasfiye edilebilir.

9 R13. R ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ İşbu Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek tüm uyuşmazlıklar karşılıklı müzakereler yolu ile makul olan en kısa sürede giderilmeye çalışılacak, giderilemeyen tüm uyuşmazlıkların çözümünde, bulunduğu ülke sınırları içindeki ve Türkiye de İstanbul Kadıköy Mahkemeleri yetkili olacaktır 12. DEVİR Taraflardan herhangi biri, diğer Taraf ın önceden yazılı onayını almadan Sözleşme nin tamamını veya bir kısmını yahut işbu Sözleşme altındaki haklarının ve/veya yükümlülüklerinin herhangi birini devretmeyecektir.birini devme cekti 13. DİĞER HUSUSLAR Sözleşme de yer alan maddelerden herhangi birisinin herhangi bir zorunluluk nedeni ile uygulanamaz olması durumunda, Sözleşme nin diğer maddeleri geçerliliğini koruyacaktır. Böyle bir durumda, uygulanamayan maddenin maksadına hizmet edecek yeni bir maddeyi yürürlüğe koymak için Taraflar iyi niyetli çalışmalar yapacaktır Bu Sözleşme de kullanılan başlıklar sadece referans kolaylığı sağlamak için ve rilmiş olup, atıfta bulunabilecekleri Sözleşme hükmünün anlamını kısıtlıyor veya genişletiyor şeklinde yorumlanmayacaktır.yorumlanmayacaktır YÜRÜRLÜK Bu Sözleşme, imza tarihi itibariyle yürürlüğe girecek ve feshedilmedikçe Sözleşme Süresi sonuna kadar yürürlükte kalacaktır. Ancak, Sözleşme nin sona ermesi/feshi, Madde 8 Gizlilik, Madde 11 Anlaşmazlıkların Çözümlenmesi ve işbu madde hükümleri dahil, fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, fesih halinde ya da fesihten sonra yürürlükte kalacağı açıkça ya da zımnen belirtilen hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir. 15. HATIRLATMALAR İlan edilen tüm ücretlere % 18 KDV dahildir Müracaat,onay ve yenileme sonrası tahakkuk eden ücretlerin iadesi mümkün değildir Program ücretlerine ait faturalar, posta / kargo ile ilgili beyan edilen adrese gönderilir Yıllık onay, yenileme ve gözetim ücretleri, onay periyodunun bitimine bir hafta kala Akredite Kuruluş belge yenileme onay işlemini tekrardan 1(Bir) yıllığına revize etmek isterse

10 R13. R14. faturalandırılarak taraflarına gönderilir. Belge yenileme onay işlemi istemeyen akredite onayı almış kurumlarının sözleşmeleri mevcut olan onay süresi bitiminde sona erecektir ve bir sonraki yıla faturalandırılmayacaktır CARDCERT AKREDİTASYON A.Ş onay & belgelendirme programlarına resmi başvuru yapan, eğitmen / eğitim / üniversite / enstitü / akademi / bilimsel araştırma merkezleri ve diğer hizmet kuruluşları ilan edilen hizmet ücretlerini kabul etmiş sayılmaktadır CARDCERT AKREDİTASYON A.Ş Yönetim Kurulu; onay, belgelendirme ve hizmet ücretlerini yıllık olarak ilan etmektedir. Ancak ilan edilen ücretlerin haber verilmeksizin değiştirme ve akredite kuruluşun katılımcılarına verilmiş olan Elektronik Sertifika Akıllı Kimlik Kartlarının uluslararası izlenebilirliğe açılması ve sorgulanması için ödenecek yıllık ücret hakkı saklıdır Uygunluk Değerlendirme/Belgelendirme programlarına başvurmak isteyen kuruluşların, başvurudan önce başvuru ücretlerini yatırmaları gereklidir. Havale ve EFT masrafları, ödemeyi gerçekleştiren kişi/kuruluşa aittir. Ücretleri yatırılmamış başvurular işleme alınmamaktadır. 16. HESAP BİLGİLERİ CARDCERT AKREDİTASYON ULUSLARARASI BELGELENDİRME A.Ş HESAP BİLGİLERİ: Banka : Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Şube : Selamiçeşme Şubesi / İstanbul Şube Kodu : 846 Hesap Adı : CARDCERT AKREDİTASYON ULUSLARARASI BELGELENDİRME A.Ş 10 Türk Lirası TRL Hesap No : TRL IBAN No : TR İngiliz Sterlini GBP Account No : GBP IBAN No : TR NOT:Yukarıda bulunan banka hesap numaraları CARDCERT AKREDİTASYON ULUSLARARASI BELGELENDİRME A.Ş nin tek resmi hesapları olup bu hesap numaraları dışında bir hesap numarasına akreditasyon başvuru ödemesi yapılması yada elden ücret ödemeleri kabul edilmeyip doğabilecek sorunlardan dolayı CARDCERT AKREDİTASYON ULUSLARARASI BELGELENDİRME A.Ş nin hiçbir yasal ve hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.

11 R13. R14. R14. Revizyon No : Yürürlük Tarihi : Uluslararası Standart Yönetim Sistemi Yönetmeliği 11 EĞİTMEN / EĞİTİM / ÜNİVERSİTE / ENSTİTÜ / AKADEMİ / BİLİMSEL ARAŞTIRMA MERKEZLERİ /DİĞER KAMU VE/VEYA ÖZEL KURUM VE KURULUŞLAR

12 R13. R14. 1.GENEL Bu doküman; belgelendirme ve eğitim onayı almak isteyen Kamu ve/veya Özel Kurum ve Kuruluşlar (Uluslararası Eğitmen / Eğitim / Üniversite / Enstitü / Akademi / Bilimsel Araştırma Merkezleri ve Diğer Hizmet Kuruluşları) için hazırlanmıştır.belgelendirme ve eğitim onayı almak isteyen kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşlar öncelikle bu dokümanda belirtilen yönetim sistemine sahip olmaları beklenmektedir.söz konusu belgelendirme ve eğitim onayına duyulacak güven, CARDCERT AKREDİTASYON A.Ş tarafından ana çerçevesi belirlenmiş olan ve bu dokümanda da tariflenmiş olan şartların sağlanması aracılığı ile gerçekleştirilir. Eğitmen / Eğitim / Üniversite / Enstitü / Akademi / Bilimsel Araştırma Merkezleri ve Diğer Hizmet Kuruluşları, belgelendirme v e eğitim onayı almış oldukları konularda verecekleri belge ve eğitimlerin uluslararası seviyede kabul görmesini sağlayacaktır.akredite belgelendirme programının ön şartı olan eğitim programlarında CARDCERT AKREDİTASYON A.Ş üyeleri arasında karşılıklı tanıma anlaşması bulunmaktadır.bu anlaşmanın amacı, eğitim onayının CARDCERT AKREDİTASYON A.Ş tarafından yayınlanmış olan ortak kurallar çerçevesinde yürütülmesidir. Bu dokümanda yer alan şartların belgelendirme ve eğitim onayı almak isteyen Kamu ve/veya Özel Kurum ve Kuruluşlar için genel şartlar olduğu kabul edilmelidir. Onay almak isteyen Kamu ve/veya Özel Kurum ve Kuruluşları hem bu dokümanda genel şartları tanımlanmış olan yönetim sistemine hem de ilgili belgelendirme ve eğitim programları için kurallar dokümanlarında belirtilmiş olan eğitim içeriğine ve yapısına sahip olmalıdır YÖNETİM SİSTEMİ Kuruluşları, vermiş olduğu eğitim faaliyetlerinin kapsamına uygun bir eğ itim yönetim sistemi oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir.kuruluş; politika, sistem, program, prosedür ve talimatlarını, vermiş olduğu eğitim sonuçlarının kalitesini güvenceye alacak şekilde doküman haline getirmelidir. 2.1 YÖNETİM PROSEDÜRLERİ Kuruluşları, eğitim programlarının etkin yönetimini sağlamak için aşağıda belirtilen prosedürlere sahip olmalıdır DOKÜMANTASYON KONTROLÜ Yönetim sistemi dokümantasyonu aşağıdakileri içermelidir: a. Bu dokümanda belirtilmiş prosedürler ve kayıtlar b. Eğitim ve hizmet materyallerinin tasarımı, geliştirilmesi, değerlendirilmesi, gözden geçirilmesi ve kontrolünü güvence altına almak için kuruluş tarafından gerekli olduğuna karar verilen, kayıtlar dahil dokümanlar.

13 R13. R14. Yönetim sistemince gerekli görülen dokümanlar kontrol altında bulundurulmalıdır.ihtiyaç duyulan aşağıdaki kontrolleri tanımlamak için dokümante edilmiş bir prosedür oluşturulmalıdır: a. Dokümanların yayımlanmadan önce yeterlik açısından onaylanması, b. Dokümanların gerekli oldukça gözden geçirilmesi, güncellenmesi ve yeniden onaylanması, c. Dokümanlarda, değişikliklerin ve güncel revizyon durumlarının gösterilmesinin güvence altına alınması, d. Dokümanların okunabilir kalmasının ve kolaylıkla ayırt edilebilmesinin güvence altına alınması, e. Dış kaynaklı dokümanların tanımlanması ve dağıtımlarının kontrol altında bulundurulmasının güvence altına alınması, f. Güncelliğini yitirmiş dokümanların istenmeyen kullanımının önlenmesi ve herhangi bir amaçla elde tutulmaları durumunda bunların, uygun bir şekilde ayırt edilebilmesinin güvence altına alınması. Not 1: Eğitim sunumları, eğitimde kullanılan örnekler, sınıf çalışmaları, eğitim duyuruları, ilanlar, sertifikalar vb. doküman olarak adlandırılmıştır EĞİTİM KAYITLARININ SAKLANMASI Şartlara uygunluğun ve yönetim sisteminin etkin olarak uygulandığının kanıtlanması için oluşturulan kayıtlar, kontrol altında bulundurulmalıdır. 13 Kuruluşları ; eğitim kayıtların belirlenmesi, depolanması, korunması, ulaşılabilmesi,elde tutulması ve elden çıkarılması için gereken kontrollerin tanımlanması amacıyla dokümante edilmiş bir prosedür oluşturmalıdır. Bütün kayıtlar okunaklı olmalı, zarar görmelerini veya bozulmalarını ve kaybolmalarını önlemek için uygun şartları sağlayabilecek mekânlarda kolayca ulaşılabilecek şekilde saklanmalı ve muhafaza edilmelidir. Kuruluşları,eğitim kayıtlarını CARDCERT AKREDİTASYON A.Ş tarafından aksi belirtilmediği sürece en az 12 ay muhafaza etmelidir.eğitim programı ile ilgili kayıtlar en az şunları içermelidir; a. Eğitimin düzenlendiği yer, tarih, eğitim ile ilgili reklam, duyuru, ilan metinleri (posta, , faks yoluyla gönderilenler de dahil) b. Eğitmen(ler)in isimleri, varsa eğitim programına katılan stajyer eğitmen ve gözlemcilerin isimleri c. Kullanılan eğitim materyallerinin yayın tarihi ve revizyon numaraları d. Eğitime katılan tüm öğrenci/katılımcıların isim ve soyisimleri. Her öğrenci için, eğitimin öğrenme hedeflerine karşılık yapılan değerlendirmeler ve gözlemler (eğitim içi sınavlar, sözlüler, senaryo çalışmaları, soru-cevap, katılımcılık, devam durumu, zaman kullanımı vs)

14 R13. R14. Bütün kayıtlar, emniyetli bir şekilde ve gizlilik içinde muhafaza edilmelidir. Kuruluşları,elektronik olarak muhafaza edilen verileri her şartta korumak ve yedeklemek, yetkisi olmayan kişilerin bunlara ulaşmasını veya değişiklik yapmasını önlemek için prosedürlere sahip olmalıdır. Not 1: Kayıtlar, basılı kopya veya elektronik kayıt gibi herhangi bir ortamda olabilir EĞİTMENLERİN SEÇİMİ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ Kuruluşları,kadrolu veya sözleşmeli olarak istihdam ettiği eğitmenlerin yeterlik şartlarını tanımlamalıdır.eğitmenler aşağıda belirtilen yeterlilikleri sağlamalıdırlar; a. Eğitmenlik seviyesine en az 12 aydır sahip olmak b. Geriye dönük 3 yıl içerisinde en az 10 tam eğitmenlik tamamlamış olmak c. Öğretme becerilerine sahip olmak d. Mevcut eğitim materyallerine ve dokümanlarına alışkın olmak Kuruluşları, kendi kadrolu eğitmenlerinden ve/veya sözleşmeli olarak çalıştırdığı eğitmenlerden,gizlilik,eğitimin tarafsızlığı ve e ğ itmen/eğitim kuruluşu tarafından belirlenmiş kurallara uyacağına ilişkin kendilerini bağlayıcı bir taahhütnameyi imzalamalarını talep etmelidir. 14 Eğitmen / Eğitim / Üniversite / Enstitü / Akademi / Bilimsel Araştırma Merkezleri ve Diğer Hizmet Kuruluşları, kadrolu veya sözleşmeli her bir eğitmenle ilgili aşağıda belirtilen bilgileri tutmalıdır; a. İsim ve adres b. İlgili kuruluş ve kuruluştaki pozisyonu c. Eğitim ve meslekî statüsü d. İlgili alandaki eğitimi ve deneyimi e. Özel sorumlulukları ve eğitim kuruluşu içindeki yükümlülükleri f. Performans değerlendirmesi g. Kayıtların en son güncelleştirildiği tarih Eğitmen/Eğitim kuruluşu, eğitmenlerin bir eğitimi sunmalarına izin vermeden önce, eğitmenin yukarıda tanımlanan eğitmen yeterliliklerine sahip olup olmadığından emin olmalıdırlar.

15 R13. R14. Eğitmenler; a. Eğitmen/Eğitim kuruluşunun kursunun tam sunumunda temsilci ya da gözlemci olarak katılmalıdır. b. En az bir kursa, cardcert onaylı bir eğitmenin nezareti altında bir eğitmen olarak katılmalıdır. c. Kursu sunan ve yöneten sağlayıcı tarafından gözlemlenmiş olmalıdır. Her bir eğitim için atanan eğitmen, akredite kuruluş tarafından onaylanmış olmalıdırlar. Eğitmen/Eğitim kuruluşu, öğrenciler ile anadili aynı olan eğitmen seçilmelidir. Ancak bir çevirmen kullanılacaksa etkin bir çeviri sunmayı garanti altına almalıdır. Eğitmen/Eğitim kuruluşu,eğitimin ve eğitmen performanslarının ölçülmesini ve değerlendirilmesini sağlayacak raporlama prosedürlerine sahip olmalıdır. Not 1: Eğitmen/Eğitim kuruluşu, eğitim ve eğitmen performanslarının değerlendirmesinde cardcert tarafından hazırlanmış olan Eğitim Kuruluşları Performans Değerlendirme Raporları nı da kullanabilir. Her bir eğitmenin performansı en az yılda (1) kere ölçülmeli ve değerlendirilmelidir.performans ve değerlendirme kayıtları eğitim kuruluşu tarafında saklanmalıdır YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 15 Kuruluşları yönetim sistemini; bu sistemin uygunluk, yeterlilik ve etkinliğinin sürekliliğini güvence altına almak için yılda en az (1) kez gözden geçirmelidir. Gözden geçirme girdileri; a. Önceki yönetimin gözden geçirmesi toplantılarında göze çarpan faaliyetler b. cardcert akreditasyon tarafından, gözlem sonucunda bulunan faaliyetler c. Yönetim prosedürleri d. Eğitim tasarımı e. Eğitim sunumu f. Eğitmenlerin performansları ve ileriki dönemlerdeki eğitim ihtiyaçları g. İtiraz ve şikayetler h. Öğrenci geri bildirim analizleri i. Belgelendirilmiş kuruluşların yıllık gözetim değerlendirmesi Yönetimin Gözden Geçirmesine ait kayıtlar en az (3) yıl saklanmalıdır.

16 R13. R ÖĞRENCİ/KATILIMCILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Kuruluşları, eğitim programı süresince öğrenci / katılımcının eğitim programının öğrenme hedeflerine ne kadar ulaştığını ölçümleyecek raporlama prosedürlerine sahip olmalıdır. Not 1: Kuruluş aşağıdaki yöntemlerden bir veya birkaçını kullanılabilir; a. Öğrenci/katılımcının konuyu anlayıp anlamadığını ölçmek için küçük yazılı sınavlar b. Öğrenci/katılımcının hangi konularda kuvvetli veya hangi konularda zayıf olduğunu not alabileceği anlamadığı konuları işaretleyebileceği bir öğrenme cetveli c. Karşılaştırma yoluyla öğrenci/katılımcı performanslarının emsal değerlendirmesi (örnek: öğrenci hangi konularda diğerlerinden daha az katılım sağlıyor) d. Öğrenci/katılımcının anlama seviyesini ölçmek için eğitimci tarafından sorulacak direk sorular. Genellikle öğrenme seviyesi ölçümlemesi; Her öğrenme aktivitesi tamamlandığında o Her eğitim gününün başlangıcında o Her eğitim gününün sonunda yapılmalıdır EĞİTİM /BELGELENDİRME SERTİFİKALARI 16 Eğitim Sertifikası;eğitim sonrasında program süresince derlenen bilgilere dayanarak, sadece eğitim kuruluşu tarafından verilmelidir. Eğitmen/Eğitim kuruluşu, eğitim programı süresince değerlendirmeyi geçen tüm öğrenci/katılımcılara dijital ortamda Eğitim Sertifikası vermelidir. Eğitim sertifikaları aşağıda belirtilen bilgileri içermelidir: a. Eğitmen/Eğitim kuruluşu logosu b. Her bir sertifika için cardcert web sistemi ( ) üzerinden kayıt girilecek eğitim sertifika numarası c. cardcert tarafından verilen eğitim onay numarası d. Sertifikanın cardcert üzerinden ( ) sorgulanabileceği ibaresi e. cardcert tarafından onaylanan Eğitmen/Eğitim Kuruluşunun ismini ve irtibat bilgileri f. Eğitimin adı ve eğitim tarihleri g. Öğrenci/katılımcının, eğitim programına başvururken verdiği şekilde adı soyadı h. Eğitmenin ve Eğitim Kuruluşu yetkilisinin ıslak ve/veya elektronik imzaları i. Tüm bilgiler, sertifikanın bir yüzünde bulunmalıdır

17 R13. R14. Not 1: Sertifika üzerinde geçerlilik tarihi gibi yanıltıcı bir ibare bulunamaz! Not 2: cardcert Onaylı Eğitim Kuruluşu eğitim onayı aldıktan sonra; Vermiş oldukları eğitim bilgilerini sistemine girdikten sonra sistemden otomatik olarak verilecek olan sertifika numarasını cardcert tarafından kullanılacaktır. Eğitim programının son günü Akredite Belgelendirme Sınavı eğitim kuruluşu tarafından değerlendirildikten sonra cardcert Belgelendirme denetçileri tarafından kontrol edilir. Sınav sonrasında başarılı olan her adaya Elektronik Sertifika ve Akıllı Kimlik Kartı verilir ŞİKAYET VE İTİRAZLAR Kuruluşları, şikayet ve itirazların değerlendirilmesine ilişkin prosedürlere sahip olmalıdır. Kuruluşları; öğrenci/katılımcılara şikayet ve itiraz haklarının olduğuna dair bilgilendirmelidir ve eğitim sonunda katılımcılara Müşteri Memnuniyet Anketi doldurtmalıdır. Kuruluşları, tüm itirazların, şikayetlerin ve bunların sonuçlarının kayıtlarını saklamalıdır GİZLİLİK 17 Kuruluşları, öğrenciler/katılımcılar tarafından verilen tüm bilginin gizliliğini korumalıdır. Kuruluşları (bu prosedürde belirtilenlerden başka) öğrenci/katılımcının yazılı izni olmadan, öğrenci/katılımcı hakkındaki bilgileri üçüncü şahıslara gösteremez DEĞİŞİKLİKLER Kuruluşları, eğitim programına uygulamayı düşündüğü herhangi bir değişikliği önceden CARDCERT AKREDİTASYON A.Ş e onaylatmalıdır.değişikliklerin niteliğine bağlı kalarak cardcert; eğitim programına tekrardan onay vermesi gerekebilir. Eğitmen/Eğitim kuruluşu, değişiklikler konusunda sözleşmeli eğitmenlerini uygun bilgilendirmeli ve aynı zamanda değişen şartlara uyum sağladıklarını doğrulamalıdır. şekilde ZORUNLULUK: a. Akredite onayı almış kuruluş (Eğitmen / Eğitim / Üniversite / Enstitü / Akademi / Bilimsel Araştırma Merkezleri ve Diğer Hizmet Kuruluşları),cardcert e bildirdiği katılımcılarına ait bilgi ve dokümanların doğruluğunu ve sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt etmiş sayılır.katılımcılarına verilen uluslararası Elektronik Sertifika Kimlik Kartının, gerekli görülmesi halinde ve/veya cardcert e verdiği bilgi ve dokümanlar doğru olmadığı takdirde iptal edilerek

18 R13. R14. uluslararası izlenebilirliğe kapatılacağını,katılımcıları belge almaya hak kazanmış olsa bile bir şüphe durumunda yeterliliğin ve belgenin bağımsız bir kurul tarafından değerlendirilip gerekirse belgenin iptal edilebileceğini, verilen bilgi ve dokümanların yanlış beyan olması durumunda her ne sebeple olursa olsun askıya alınacağını, kartın iptal edilmesi durumunda cardcert ten maddi veya diğer hiçbir talebi olmayacağını ve katılımcılara karşı sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt etmiş sayılır. b. Eğitmen / Eğitim / Üniversite / Enstitü / Akademi / Bilimsel Araştırma Merkezleri ve Diğer Hizmet Kuruluşları (Eğitmen/Eğitim Kuruluşları için iş bu R14. Uluslararası Standart Yönetim Sistemi Yönetmeliği şartlarını yerine getirmelidir DENETİM: a. CARDCERT AKREDİTASYON A.Ş gerek duyduğunda kuruluşları ilgili yönetim sisteminin uygunluğunu taşıyıp taşımadığına dair Denetçi / Baş Denetçiler tarafından her türlü denetim ve kontrolü yaptırabilir. b. Denetim sonunda uygunsuzluk bulursa döf (Düzeltici Faaliyet) açabilir ve uygunsuzluğun giderilmesine dair süre verebilir. Belirtilen sürede uygunsuzluklar giderilmezse uluslararası akreditasyon onayını askıya alabilir,iptal edebilir TARAFSIZLIK BEYANI 18 CARDCERT AKREDİTASYON, Belgelendirme hizmeti sunduğu firmanın El kitabı ve prosedürlerin hazırlanması ayrıca yönetim sistemlerinin yapsını ve uygulamalarını geliştirecek tavsiyeler, talimatlar, çözüm önerileri sunmaz ve yönetim sistem danışmanlığı teklifinde bulunmaz. CARDCERT AKREDİTASYON, tarafsız bir şekilde yönetim sistemi belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştireceğini, çıkar çatışmasını engelleyeceğini ve yönetim sistemi belgelendirme faaliyetlerinde objektifliği sağlayacağını taahhüt eder. Bu hususlar ile ilgili işletme Risk Değerlendirilmesi yapılmakta ve gerekli önlemler alınmaktadır. Belgelendirme başvurusunda bulunan veya belgelendirilen firmalara iç tetkik hizmeti sunmayacaktır. Denetimlerini yönetim sistemleri danışmanlığı faaliyetinde bulunan kuruluşlara taşere etmeyecektir. CARDCERT AKREDİTASYON tüm denetçilerinden ve personelinden çıkar ilişkisi deklare formu almaktadır. cardcert akreditasyon, ortadan kaldırılamayacak veya azaltılamayacak şekilde tarafsızlığı tehdit eden ilişkiler olması durumunda Belgelendirme teklifinde bulunmayacaktır. CARDCERT AKREDİTASYON, yönetim sistemleri belgelendirme hizmeti veren başka bir Belgelendirme kuruluşunu belgelendirmeyecektir. Tarafsızlığa karşı rapor edilen herhangi bir durum ile ilgili olarak Tarafsızlık komitesi bilgilendirilir ve gerekli kontrol önlemleri alınır.

19 R13. R İTİRAZLAR Eğer Kuruluşları,belgelendirme denetimi veya ara denetimlerde denetçilerin bulgularını kabul etmiyor ise İtirazlar cardcert akreditasyon Belgelendirme müdürüne sunabilirler. Firma bu itiraz sebebini objektif bir kanıt ile desteklemelidir. İtiraz Komitesi bu itirazı değerlendirip vereceği karar iki taraf içinde geçerlidir. Yönetim Kurulunun kararı her iki taraf (cardcert akreditasyon ve Müşteri) üzerinde bağlayıcı niteliktedir. İtiraz sonucu olarak itiraz sebebi ne olursa olsun her iki taraf içinde bir masraflandırmaya ve karşı davaya izin verilmez ŞİKAYET(PERSONEL) cardcert Akreditasyon (CA) Personeli Hakkında Eğer firmanın denetim ekip üyeleri ile ilgili bir memnuniyetsizliği mevcut ise, yazılı olarak CA Belgelendirme müdürüne bildirmelidir. Eğer Şikayet, Yönetim temsilcisini ve Belgelendirme müdürünü içeriyorsa direk CARDCERT AKREDİTASYON A.Ş Tarafsızlık komitesine bildirilmelidir. ÖNEMLİ:YUKARIDAKİ HUSUSLARI TEYİDEN, Taraflar 20 Sayfadan ibaret sözleşmeyi imzalamışlardır. İş bu sözleşme onaylandıktan sonra bir kopyasının akredite onayı al mış kuruluşa Tablo 1 de bulunan adresine posta yolu ile gönderilir. Sözleşme nin bir kopyası CARDCERT, bir kopyası AKREDİTE KURULUŞ tarafından saklanılması ve CARDCERT AKREDİTASYON Baş Denetçileri tarafından yapılan denetimlerde hazır bulundurulması zorunludur. CARDCERT ULUSLARARASI AKREDİTE ONAYI ALMAK İSTEYEN KURULUŞ ONAYI 19 Akredite Kuruluş Adı Tarih İmza İmza / Kaşe CARDCERT AKREDİTASYON ULUSLARARASI BELGELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ AKREDİTASYON ONAY KOMİSYONU İmza / Tarih İmza / Tarih Kaşe/İmza / Tarih Tarih 1.ÜYE Denetim Kurulu Üyesi 2.ÜYE Denetim Kurulu Üyesi 3.ÜYE Genel Sekreter KABUL/RED

20 R13. R14. 1-Uluslararası akreditasyon onayı yukarıda bulunan ve toplam 3 üyeden oluşan Akreditasyon Onay Komisyonunun imzaları ile tamamlanmaktadır. 2-Üye imzalarından bir tanesinin eksik olması ve kabul edilmemesi,akreditasyon onayının verilmediğini ve/veya eksik evrak olduğunu ve/veya kuruluşun denetimden uygunsuzluk yediğini (DÖF) ve askıya alındığını,yani (RED) kararını temsil eder. 3-Denetimlerdeki uygunsuzluk durumunda kuruluşa DÖF uygulanmışsa ve verilen süre içinde uygunsuzluk giderildiği takdirde akreditasyon onayı askıdan alınıp tescillenecektir. BU BÖLÜM AKREDİTE ONAY BAŞVURUSUNDA BULUNAN KURULUŞ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR VE SADECE SİZE UYAN BÖLÜM DOLDURULARAK DİĞER BÖLÜM BOŞ BIRAKILACAKTIR. CARDCERT ile Direk İletişim Kurmak Suretiyle ;Bilgi Talep Ederek ve Aracı Kullanmadan Akreditasyon Onayını Tamamladıysanız: Alttaki Satırı Boş Bırakınız ve Sadece Yanda Bulunan Bölüme Kendi Adınızı Yada Kurum Ünvanınızı Yazınız! Kurum Adı : Ad : Soyad : CARDCERT ile Direk İletişim Kurmadan Bir Yetkili ve Yönetmenin Size Ulaşması Sebebiyle Akreditasyon Hakkında Bilgi Edinerek Onay ve Belgelendirme Sürecini Tamamladıysanız Size Ulaşan CARDCERT Yetkilisinin Bilgilerini Yazınız! CARDCERT ile Aracısız İlk Siz İletişime Geçtiyseniz Bu Satırı Boş Bırakınız! Kurumunuza Sizden Önce Ulaşarak Akreditasyon Hakkında Bilgi Veren Yetkili: Adı : Soyadı : İrtibat Şekli : Mail Telefon Sosyal Medya Ziyaret 20 Bu u Doldurup Onayladıktan Sonra İstenilen Diğer R13. undaki (TABLO 5) Evraklarla Birlikte; CARDCERT AKREDİTASYON A.Ş Bagdat Cad No148/6 Feneryolu - Kadıkoy Istanbul Turkey adresine elden vede e-posta adresine tüm sayfalar (20 sayfa) imzalanmış(onay KISMI VE HER SAYFANIN SAĞ ALT TARAFI) ve taranmış olarak iletiniz. CARDCERT e ulaştıktan sonra Akreditasyon Onay Komisyonunca değerlendirmeye alınarak uluslararası belgelendirme onay sonucu tarafınıza bildirilecektir. CARDCERT başvuruda onayı alamamış ve yeterliliği sağlayamamış Akredite Adayı Kuruluşların ödemeleri taraflarına iade edilecektir. CARDCERT; gizlilik beyanı gereğince firma bilgilerinizi muhafaza edecektir. CARDCERT onay müracaatınız gerçekleştikten sonra bilgileriniz adresindeki açık veri tabanına kayıt olacak ve sözleşmede belirtilmiş onay aldığınız tüm faaliyetleriniz uluslararası izlenebilirliğe açılacaktır.

cardcert A K R E D İ T A S Y O N A.Ş

cardcert A K R E D İ T A S Y O N A.Ş Sayfa No : 1 / 7 1.Genel Bu doküman; belgelendirme ve eğitim onayı almak isteyen Kamu ve/veya Özel Kurum ve Kuruluşlar için hazırlanmıştır.belgelendirme ve Eğitim onayı almak isteyen Kamu ve/veya Özel

Detaylı

CARDCERT AKREDİTASYON ULUSLARARASI BELGELENDİRME A.Ş www.cardcert.holdings 444 6 094. Uluslararası Standart Yönetim Sistemi Yönetmeliği

CARDCERT AKREDİTASYON ULUSLARARASI BELGELENDİRME A.Ş www.cardcert.holdings 444 6 094. Uluslararası Standart Yönetim Sistemi Yönetmeliği R14.01 Revizyon No : 01 Yürürlük Tarihi : 24.07. 2014 Uluslararası Standart Yönetim Sistemi Yönetmeliği EĞİTMEN / EĞİTİM / ÜNİVERSİTE / ENSTİTÜ / AKADEMİ / BİLİMSEL ARAŞTIRMA MERKEZLERİ /DİĞER KAMU VE/VEYA

Detaylı

CARDCERT AKREDİTASYON ULUSLARARASI BELGELENDİRME A.Ş www.cardcert.holdings 444 6 094. Akreditasyon Onay Başvuru Formu

CARDCERT AKREDİTASYON ULUSLARARASI BELGELENDİRME A.Ş www.cardcert.holdings 444 6 094. Akreditasyon Onay Başvuru Formu R13.01 Revizyon No : 01 Yürürlük Tarihi : 24.07. 2014 Akreditasyon Onay Başvuru Formu EĞİTMEN / EĞİTİM / ÜNİVERSİTE / ENSTİTÜ / AKADEMİ / BİLİMSEL ARAŞTIRMA MERKEZLERİ /DİĞER KAMU VE/VEYA ÖZEL KURUM VE

Detaylı

Document Title Issue Date R13.01. Form 24/07/2014 R14.01. Form ULUSLARARASI CARDCERT AKREDİTASYON ONAY BAŞVURU FORMU

Document Title Issue Date R13.01. Form 24/07/2014 R14.01. Form ULUSLARARASI CARDCERT AKREDİTASYON ONAY BAŞVURU FORMU R13. R14. R13. Revizyon No : Yürürlük Tarihi : 24.07. 24 ULUSLARARASI CARDCERT AKREDİTASYON ONAY BAŞVURU FORMU 1 EĞİTMEN / EĞİTİM / ÜNİVERSİTE (SEM) / ENSTİTÜ / AKADEMİ / BİLİMSEL ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

Detaylı

Document Title Issue Date R13.01. Form 24/07/2014 R14.01. Form. Uluslararası Akreditasyon Onay Başvuru Formu

Document Title Issue Date R13.01. Form 24/07/2014 R14.01. Form. Uluslararası Akreditasyon Onay Başvuru Formu R13. R14. R13. Revizyon No : Yürürlük Tarihi : 24.07. 24 Uluslararası Akreditasyon Onay Başvuru u 1 EĞİTMEN / EĞİTİM / ÜNİVERSİTE / ENSTİTÜ / AKADEMİ / BİLİMSEL ARAŞTIRMA MERKEZLERİ /DİĞER KAMU VE/VEYA

Detaylı

Document Title Issue Date R13.02. Form 24/07/2014 R14.01. Form ULUSLARARASI CARDCERT AKREDİTASYON ONAY BAŞVURU FORMU

Document Title Issue Date R13.02. Form 24/07/2014 R14.01. Form ULUSLARARASI CARDCERT AKREDİTASYON ONAY BAŞVURU FORMU Revizyon No : Yürürlük Tarihi : 24.07. 24 ULUSLARARASI CARDCERT AKREDİTASYON ONAY BAŞVURU FORMU 1 EĞİTMEN / EĞİTİM / ÜNİVERSİTE (SEM) / ENSTİTÜ / AKADEMİ / BİLİMSEL ARAŞTIRMA MERKEZLERİ / DERNEK / FEDERASYON

Detaylı

Document Title Issue Date R13.00. Form 24/07/2014 R14.00. Form ULUSLARARASI CARDCERT AKREDİTASYON ONAY BAŞVURU FORMU

Document Title Issue Date R13.00. Form 24/07/2014 R14.00. Form ULUSLARARASI CARDCERT AKREDİTASYON ONAY BAŞVURU FORMU Revizyon No : Yürürlük Tarihi : 24.07. 2014 ULUSLARARASI CARDCERT AKREDİTASYON ONAY BAŞVURU FORMU 1 EĞİTİM KURUMLARI / ÜNİVERSİTE (SEM) / ENSTİTÜ / AKADEMİ / BİLİMSEL ARAŞTIRMA MERKEZLERİ / KULÜP / DERNEK

Detaylı

Document Title Issue Date R17.00 Form 01 24/07/2014

Document Title Issue Date R17.00 Form 01 24/07/2014 R17.00 Revizyon No : 00 Yürürlük Tarihi : 24.07. 2014 ISO 9001:2008 QMS AUDITOR / LEAD AUDITOR TRAINING COURSE KYS DENETÇİ / BAŞ DENETÇİ EĞİTİM / SINAV 1 EĞİTİM / ÜNİVERSİTE (SEM) / ENSTİTÜ / AKADEMİ /

Detaylı

Document Title Issue Date R18.00 Form 01 24/07/2014 ISO 9001:2008 ULUSLARARASI KALİTE MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

Document Title Issue Date R18.00 Form 01 24/07/2014 ISO 9001:2008 ULUSLARARASI KALİTE MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI R18.00 Revizyon No : 00 Yürürlük Tarihi : 24.07. 2014 ISO 9001:2008 ULUSLARARASI KALİTE MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI INTERNATIONAL QUALITY ENGINEERING CERTIFICATION PROGRAM 1 EĞİTİM / ÜNİVERSİTE (SEM)

Detaylı

Document Title Issue Date C17.00:2015 Form 01 01/09/2015

Document Title Issue Date C17.00:2015 Form 01 01/09/2015 C17.00:2015 Revizyon No : 00 Organized by Yürürlük Tarihi : 01.09. 2015 CARDCERT ISO 9001 QMS AUDITOR / LEAD AUDITOR TRAINING COURSE KYS DENETÇĠ / BAġ DENETÇĠ EĞĠTĠM / SINAV 1 ISO 9001 QMS AUDITOR / LEAD

Detaylı

Document Title Issue Date R20.00 Form 01 24/07/2014 ISO 9001:2008 ULUSLARARASI FİNANSAL KONTROLÖR SERTİFİKA PROGRAMI

Document Title Issue Date R20.00 Form 01 24/07/2014 ISO 9001:2008 ULUSLARARASI FİNANSAL KONTROLÖR SERTİFİKA PROGRAMI R20.00 Revizyon No : 00 Yürürlük Tarihi : 24.07. 2014 ISO 9001:2008 ULUSLARARASI FİNANSAL KONTROLÖR SERTİFİKA PROGRAMI INTERNATIONAL FINANCIAL CONTROLLER CERTIFICATION PROGRAM 1 EĞİTİM / ÜNİVERSİTE (SEM)

Detaylı

YETKİLENDİRİLMİŞ EĞİTİM SAĞLAYICILARI İÇİN GEREKLİLİKLER KILAVUZU 2014

YETKİLENDİRİLMİŞ EĞİTİM SAĞLAYICILARI İÇİN GEREKLİLİKLER KILAVUZU 2014 YETKİLENDİRİLMİŞ EĞİTİM SAĞLAYICILARI İÇİN GEREKLİLİKLER KILAVUZU 2014 1 0. Giriş Bu kılavuz, Yetkilendirilmiş Eğitim Sağlayıcısı gerekliliklerini karşılamak ve Yetkilendirilmiş Eğitim Sağlayıcısı olarak

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01 SAYFA 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu doküman, eki olduğu teklif formunda belirtilmiş kapsamda Ürün belgelendirme kuruluşu ve tedarikçi arasında yürütülecek belgelendirme ve değerlendirme faaliyetleri ve sonrasında

Detaylı

KYK BELGEM BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No. Değişiklik Tarihi. Değişikliği Yapan.

KYK BELGEM BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No. Değişiklik Tarihi. Değişikliği Yapan. BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ DOKÜMAN NO : PR.09 YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No Değişiklik No Değişiklik Tarihi 01 01 03.04.2017 Değişikliği Yapan Yıldırım ERTÜRKAN Onaylayan Arda SÜRMELİ

Detaylı

OSEM-SS OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK STANDARDI BELGELENDİRME HİZMET TEKLİF ve SÖZLEŞMESİ

OSEM-SS OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK STANDARDI BELGELENDİRME HİZMET TEKLİF ve SÖZLEŞMESİ OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Pendik / İstanbul VD:... Ticaret Sicil Müdürlüğü / Sicil No:.. OSEM-SS-10001 OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK STANDARDI BELGELENDİRME HİZMET TEKLİF ve SÖZLEŞMESİ Teklif

Detaylı

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır.

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır. TASARIM PROJESİ TEKLİF FORMU Tasarımcı: Bahaeddin Önal Musteri:... Projenin Adı ve Tanımı:... Projenin Aşamaları: Ücret (TL) Süre (İş Günü) Bölüm 1 : Konsept Tasarıma Karar verilmesi Bölüm 2 : Tasarım

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR. YAYIN TARİHİ REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA 03.01.2012 01 16.04.2013 Madde 2.6 CPC LOGOSUNUN, İŞARETİNİN, RAPORUNUN, BELGESİNİN VE KİMLİK NUMARASININ KULLANIMI olarak isminin, 2.6.4 Müşteri, CPC raporunu,

Detaylı

ISO 9001:2008 Yönetim Sistemi Belgelendirme Hizmeti Fiyat Teklifi. Tarih : Ref. No : Rev. No : 00

ISO 9001:2008 Yönetim Sistemi Belgelendirme Hizmeti Fiyat Teklifi. Tarih : Ref. No : Rev. No : 00 ISO 9001:2008 Yönetim Sistemi Belgelendirme Hizmeti Fiyat Teklifi Tarih : Ref. No : Rev. No : 00 Sayfa 1/5 Firma Adı / Unvanı : Adres/ler : Telefon : Vergi No : e-mail : Faks : Vergi Dairesi : Web : Sayın;

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Personel Akreditasyon Başkanlığı Personel Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Uygunluk Değerlendirmesi; Ürünlerin veya hizmetlerin istenilen şartlara uygunluğunu göstermek

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

BELGE MARKA VE LOGONUN KULLANIMI PROSEDÜRÜ

BELGE MARKA VE LOGONUN KULLANIMI PROSEDÜRÜ REVİZYON Takip Tablosu No Tarih Açıklama 01 17.04.2017 Kuruluşun değişen logosu dokümanda revize edildi. 02 03 04 05 06 Yönetim Temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanı 1 / 6 1-AMAÇ Bu prosedürün amacı; belge,

Detaylı

Document Title Issue Date R17.00 Form 01 24/07/2014

Document Title Issue Date R17.00 Form 01 24/07/2014 C17.00 Revizyon No : 00 Yürürlük Tarihi : 24.07. 2014 ISO 9001 QMS AUDITOR / LEAD AUDITOR TRAINING COURSE KYS DENETÇİ / BAŞ DENETÇİ EĞİTİM / SINAV 1 EĞĠTĠM / ÜNĠVERSĠTE (SEM) / ENSTĠTÜ / AKADEMĠ / BĠLĠMSEL

Detaylı

YAYIN, DEĞİŞİKLİK VE DAĞITIM SAYFASI. Yeni yayın. Gözden geçirme sonucu gerekli revizyonlar yapıldı. DAĞITIM LİSTESİ (Baskı)

YAYIN, DEĞİŞİKLİK VE DAĞITIM SAYFASI. Yeni yayın. Gözden geçirme sonucu gerekli revizyonlar yapıldı. DAĞITIM LİSTESİ (Baskı) Doküman Revizyon T08 01 1/5 01/03/2016 YAYIN, DEĞİŞİKLİK VE DAĞITIM SAYFASI Değişen Tarih Değişiklik Revizyon - 24/02/2014 Yeni yayın 00 1-5 01/03/2016 Gözden geçirme sonucu gerekli revizyonlar yapıldı.

Detaylı

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME Sayfa Sayısı 1/5 1. KAPSAM TS EN ISO/IEC 17024 Personel belgelendirme kuruluşları için geliştirme ve sürdürebilirlik programları da dahil belirli şartlara göre personeli belgelendiren kuruluşlar için genel

Detaylı

Document Title Issue Date R17.00 Form 01 24/07/2014. ISO 9001 QMS AUDITOR / LEAD AUDITOR TRAINING COURSE KYS DENETÇĠ / BAġ DENETÇĠ EĞĠTĠM / SINAV

Document Title Issue Date R17.00 Form 01 24/07/2014. ISO 9001 QMS AUDITOR / LEAD AUDITOR TRAINING COURSE KYS DENETÇĠ / BAġ DENETÇĠ EĞĠTĠM / SINAV C17.00 Revizyon No : 00 Yürürlük Tarihi : 24.07. 2014 ISO 9001 QMS AUDITOR / LEAD AUDITOR TRAINING COURSE KYS DENETÇĠ / BAġ DENETÇĠ EĞĠTĠM / SINAV 1 EĞİTİM / ÜNİVERSİTE (SEM) / ENSTİTÜ / AKADEMİ / BİLİMSEL

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ REVİZYON İZLEME TABLOSU NO AÇIKLAMA TARİH HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR 1.AMAÇ ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME TRB nin, muayene süreci veya diğer ilgili herhangi bir konuyla ilgili,

Detaylı

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Sayfa: 1 / 6 Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014 Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Revizyon No: Revizyon Tarihi: Yapılan Değişiklik Değişikliği Yapan Kişi Sayfa: 2 / 6 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı 3D INCERTA tarafından

Detaylı

BAŞVURU FORMU REVİZYON TABLOSU DOKÜMAN YAYIN TARİHİ: 28/12/2015 REVİZYON TARİHİ: - REVİZYON NO: - Değişiklik Talep Eden Bölüm

BAŞVURU FORMU REVİZYON TABLOSU DOKÜMAN YAYIN TARİHİ: 28/12/2015 REVİZYON TARİHİ: - REVİZYON NO: - Değişiklik Talep Eden Bölüm BAŞVURU FORMU DOKÜMAN YAYIN TARİHİ: 28/12/2015 DOKÜMAN NO: FR-21 REVİZYON TARİHİ: - REVİZYON NO: - DOKÜMANI HAZIRLAYAN: Hasan AKYILDIZ DOKÜMANI ONAYLAYAN: Arif Altan YAVUZ REVİZYON TABLOSU Rev. No Tarih

Detaylı

BTSO MESLEKİ YETERLİLİK SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ

BTSO MESLEKİ YETERLİLİK SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ ADAYIN KİŞİSEL BİLGİLERİ Uyruğu: T.C. K.K.T.C. Diğer* Adı ve Soyadı: Baba Adı: Anne Adı: T.C Kimlik No: Pasaport No*: Doğum Yeri: Doğum Tarihi: Cinsiyeti: E K İrtibat Adresi: Nüfusa Kayıtlı olduğu il/ilçe

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Formu Revizyon No 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Revizyon Tarihi 16.10.2006 14.11.2006 16.02.2007 15.10.2007 07.04.2008 02.01.2010 01.03.2011 01.06.2012 03.09.2013 Revizyon Sebebi ve Yeri

Detaylı

Doküman Kodu PR10-FR02 Yayın Tarihi Revizyon No/ Tarihi 01 /

Doküman Kodu PR10-FR02 Yayın Tarihi Revizyon No/ Tarihi 01 / 1. SÖZLEŞMENİN AMACI VE İÇERİĞİ 1.1 Bu sözleşme ile, ELÇİ BELGELENDİRME SERTİFİKASYON LİMİTED ŞİRKETİ (bundan sonra ELÇİ olarak ifade edilecektir) ile MYK- Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için ELÇİ BELGELENDİRME

Detaylı

Document Title Issue Date C13.00:2015 Form 01 01/09/2015 U L U S L A R A R A S I ISO 9001 KALĠTE MÜHENDĠSLĠĞĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI

Document Title Issue Date C13.00:2015 Form 01 01/09/2015 U L U S L A R A R A S I ISO 9001 KALĠTE MÜHENDĠSLĠĞĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI C13.00 : 2015 Revizyon No : 00 Organized by Yürürlük Tarihi : 01.09. 2015 U L U S L A R A R A S I ISO 9001 KALĠTE MÜHENDĠSLĠĞĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI I N T E R N A T I O N A L Q U A L I T Y E N G I N E E R

Detaylı

Document Title Issue Date R21.00 Form 01 24/07/2014

Document Title Issue Date R21.00 Form 01 24/07/2014 R21.00 Revizyon No : 00 Yürürlük Tarihi : 24.07. 2014 ISO 9001:2008 ULUSLARARASI ÇEVİK YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI INTERNATIONAL AGILE SOFTWARE ENGINEERING CERTIFICATION PROGRAM 1 EĞİTİM /

Detaylı

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir.

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir. 1.0 AMAÇ Bir müşterinin veya Prosis bünyesinde gerçekleştirilen eğitim katılımcısının PROSİS kararına itiraz etmesi, şikayette bulunması ve anlaşmazlıkların ortaya çıkması halinde yapılacak faaliyetlerin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ PROTOKOLÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ PROTOKOLÜ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ PROTOKOLÜ (Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar) Amaç MADDE 1: Lisans öğrencilerimiz için çeşitli kamu/özel kurum

Detaylı

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih Sayfa No : 1 / 7 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 Yeni Yayınlandı. Bu prosedür P.17 Makine Periyodik Muayene Prosedürü ile birlikte, P.10 Makine Muayene Prosedürü nün yerine

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

KYK BELGEM YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU T.ERDEM Dr.Arda SÜRMELİ. Öneri/ memnuniyet tanımları eklendi.

KYK BELGEM YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU T.ERDEM Dr.Arda SÜRMELİ. Öneri/ memnuniyet tanımları eklendi. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No Değişiklik No Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Onaylayan 1 1 10.4.2017 T.ERDEM Dr.Arda SÜRMELİ Değişiklik Notu Öneri/ memnuniyet tanımları eklendi. anketi İlgili

Detaylı

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 MÜŞTERİ BAŞVURU ve Sayfa No 2 / 5 1) AMAÇ : Kontrol ve sertifikasyon için başvuruda bulunan müşteriler tarafından yapılan başvuruların FRG Uluslararası Belgelendirme, Kontrol, Eğitim ve

Detaylı

ŞİKAYETLER VE İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ

ŞİKAYETLER VE İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/7 1.0 Amaç: Bu prosedürün amacı, müşterilerden, belgelendirme faaliyetleri veya muayene faaliyetleri konusunda diğer kesimlerden alınan şikayetler ve itirazlara yapılacak işlemlerin belirlenmesi,

Detaylı

Form. Eşdeğer Parça Sertifikasyonu Teklif Formu. Teklif No.: Tarih : Konu : Şirket Adı. Adresi. Yetkili. . Telefon / Fax.

Form. Eşdeğer Parça Sertifikasyonu Teklif Formu. Teklif No.: Tarih : Konu : Şirket Adı. Adresi. Yetkili.  . Telefon / Fax. Teklif No.: Tarih : Konu : Şirket Adı Adresi Yetkili e-mail Telefon / Fax Vergi Dairesi/ Vergi No Sayın..., Üretimini yapmakta olduğunuz ve firmamızdan belgelendirme talebinde bulunduğunuz... ürün(ler)

Detaylı

R Şikâyet ve İtirazlar Rehberi. Revizyon No : 04 Yürürlük Tarihi :

R Şikâyet ve İtirazlar Rehberi. Revizyon No : 04 Yürürlük Tarihi : R10.08 Revizyon No : 04 Yürürlük Tarihi : 18. 09. 2014 Şikâyet ve İtirazlar Rehberi Hazırlayan: Kontrol: Onay: Salih YÜKSEL Ahmet GÖZÜKÜÇÜK Dr. Halil İbrahim ÇETİN 1. AMAÇ ŞİKÂYET VE İTİRAZLAR Bu Rehber

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ UBS-01 TS EN ISO/IEC 17065 ÜRÜN, PROSES VE HİZMET BELGELENDİRME AKREDİTASYON SİSTEMİ DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU

ÜRÜN BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ UBS-01 TS EN ISO/IEC 17065 ÜRÜN, PROSES VE HİZMET BELGELENDİRME AKREDİTASYON SİSTEMİ DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU SAYFA 1/7 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU No Konusu Tarih 1 Belgelendirme süreçleriyle ilgili süreler ve bazı şartlar eklendi. Uygunsuzlukarın bildirim süresi, uygunsuzlukların giderme süresi, askı süresi, hangi

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

İTİRAZ / ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ / ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA 1 / 5 Revizyon Formu Doküman Adı : Yayın Tarihi : Revize Edilen Bölüm: Doküman No. Yayın No. İlk Revizyon No: Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Sebebi ve Yeri 01 02 11.11.2009 01.04.2011 TRB YENİ

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

P R. 08. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR ŞERİFE KÖŞKER YÖNETİM TEMSİLCİSİ

P R. 08. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR ŞERİFE KÖŞKER YÖNETİM TEMSİLCİSİ Sayfa No : 1 / 6 No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE HAZIRLAYAN ONAY ŞERİFE KÖŞKER YÖNETİM TEMSİLCİSİ CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR Sayfa No : 2 / 6 1. Amaç ve Kapsam Bu prosedürün

Detaylı

BOOM MAKİNA DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ BAŞVURU FORMU

BOOM MAKİNA DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ BAŞVURU FORMU ADAYIN KİŞİSEL BİLGİLERİ Uyruğu: T.C. K.K.T.C. Diğer* Adı ve Soyadı: Baba Adı: Anne Adı: T.C Kimlik No: Pasaport No*: Doğum Yeri: Doğum Tarihi: Cinsiyeti: E K İrtibat Adresi: Nüfusa Kayıtlı olduğu il/ilçe

Detaylı

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi 1) Taraflar İşbu Sözleşme, merkezi..., Türkiye adresinde bulunan. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan Turquality

Detaylı

Revizyon Tarihi :

Revizyon Tarihi : 1.0 AMAÇ: AVRASYA MYM bünyesinde belgelendirilmiş personelin ve personelin tabi olduğu tüzel kişiliğin AVRASYA MYM logo/marka ve belgelerinin kullanımı ile ilgili konuların tanımlanması açıklamaktır. 2.0

Detaylı

PERSONEL BELGELENDİRME

PERSONEL BELGELENDİRME Sayfa : 1 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, başvuru sahibi, aday, belgelendirilmiş veya belge hakkı verilmeyen kişi ve onların işverenlerinden veya diğer bir kesimden belgelendirme faaliyetlerine yönelik

Detaylı

EN ISO/IEC PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR

EN ISO/IEC PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR EN ISO/IEC 17024 PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR Bu standart Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından onaylanan ve Aralık 2012 de TS EN ISO/IEC 17024:2012 numaralı standardı

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

Bu prosedürün amacı; itiraz ve şikayetler için uygulanacak yöntemi belirlemektir.

Bu prosedürün amacı; itiraz ve şikayetler için uygulanacak yöntemi belirlemektir. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; itiraz ve şikayetler için uygulanacak yöntemi belirlemektir. 2. TANIMLAR İtiraz: Uygunluk değerlendirmesi amaçlı yeniden denetim kararı için, belgelendirme kuruluşu veya akreditasyon

Detaylı

Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi

Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi R10.02 Revizyon No : 05 Yürürlük Tarihi : 18.08. 2014 Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi Hazırlayan: Kontrol: Onay: Turgay ÖZTÜRK Ahmet GÖZÜKÜÇÜK Dr. Halil İbrahim ÇETİN 1. AKREDİTASYON BEDELİ 1.1.

Detaylı

Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ. Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza

Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ. Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza 1 heytalks HİZMET İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ Amaç : Bu sözleşme Müşteri heytalks ilişkisinin temel ilkelerine, ticari ve hukuki açıklık

Detaylı

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU ÖN BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu nun konusu, SATICI' nın, ALICI' ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ INSPEGO da verilen muayene hizmetinin kalitesini ve güvenilirliğini arttırmak, müşterilerinden ve diğer ilgililerden gelen şikayetlerin, itirazların ve memnuniyetlerin araştırılması, değerlendirilmesi,

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin) 1. Taraflar Bu ek sözleşme ( Ek Sözleşme ), FİNANSBANK A.Ş ( Banka ) ile aşağıda imza kısmında adı geçen Müşteri arasında, Banka ile imzaladığınız/imzalayacağınız Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi nin (

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R10.08 ŞİKÂYET VE İTİRAZLAR REHBERİ

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R10.08 ŞİKÂYET VE İTİRAZLAR REHBERİ R10.08 ŞİKÂYET VE İTİRAZLAR REHBERİ Rev.03 01.2012 1. AMAÇ ŞİKÂYET VE İTİRAZLAR Bu Rehber in amacı; TÜRKAK ın akreditasyon faaliyetleri ile akredite ettiği kuruluşların akreditasyon kapsamındaki çalışmalarıyla

Detaylı

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 4 MÜŞTERİ BAŞVURU ve Sayfa No 2 / 4 1) AMAÇ : Kontrol ve sertifikasyon için başvuruda bulunan müşteriler tarafından yapılan başvuruların FRG Uluslararası Belgelendirme, Kontrol, Eğitim ve

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ DSB de verilen muayene hizmetinin kalitesini ve güvenilirliğini arttırmak, müşterilerinden ve diğer ilgililerden gelen şikayetlerin, itirazların ve memnuniyetlerin araştırılması, değerlendirilmesi,

Detaylı

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü, Öğretmenler Cad, No: 14, 06530 ANKARA adresinde bulunan Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 2 / 6 1. AMAÇ ve KAPSAM Kalite ve Çevre Kurulu nun sunduğu hizmetlerde müşteriler ya da diğer taraflardan alınan şikayetlerin/itirazların/anlaşmazlıkların kabulü, değerlendirilmesi, sonuçlarının ilgili

Detaylı

PROJE DESTEKLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME (... 1 )

PROJE DESTEKLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME (... 1 ) PROJE DESTEKLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME (... 1 ) Taraflar MADDE 1- (1) İşbu anlaşma, bir tarafta Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (bundan sonra GENEL MÜDÜRLÜK olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... 2

Detaylı

PERSONEL BELGELENDİRME HİZMET TEKLİFİ

PERSONEL BELGELENDİRME HİZMET TEKLİFİ Sayın [İlgili Kişi] [Müşteri] [Şehir] Tel: [Müşteri Telefon] Faks: [Müşteri Faks] E-mail: [Kişi Mail] PERSONEL BELGELENDİRME HİZMET TEKLİFİ Teklif No: End-Tk.[Teklif No] Rev. No: 0 Teklif Tarihi: [Teklif

Detaylı

KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME

KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME 1. TARAFLAR l.l. Bu Sözleşmenin tarafları; Adalet Bakanlığı ve... kurum/şirketidir.... kurumu/şirketi bundan sonra "Kurum" olarak

Detaylı

İHALELERE KATILACAK GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMUNU KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

İHALELERE KATILACAK GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMUNU KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Protokol No : 4250759 0000004250759 İHALELERE KATILACAK GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMUNU KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Madde 1-Taraflar Bu Protokol Kamu İhale Kurumu (bundan

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ MADDE 1- AMAÇ VE KONU Bu sözleşme, bir taraftan...(işveren olarak anılacaktır) ile diğer taraftan...(sorumlu

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1 / 6 YAYIN İ REV. NO REV. İ AÇIKLAMA 01.10.2002 8 23.09.2013 İtiraz, şikayet ve anlaşmazlık tanımları tekrar gözden geçirilerek tanımlamalar düzenlendi. Gelen başvurunun hangi durumlarda Belgelendirme

Detaylı

OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ STANDARTI Bu standart, yasal şartları ve İSG riskleri hakkındaki bilgileri dikkate alan bir politikanın ve hedeflerin

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Compliant and Appeals Management Procedure

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Compliant and Appeals Management Procedure ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Compliant and Appeals Management Procedure Doküman No KARTEPE-P6 Yayın Tarihi 10 Eyl. 2016 Revizyon No 00 Revizyon Tarihi - Revizyon No: Revizyon Tarihi: Bölüm

Detaylı

ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI VE LOGO KULLANIM TALİMATI

ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI VE LOGO KULLANIM TALİMATI 1.AMAÇ VE KAPSAM 1.1.Bu talimatının amacı; Müşterilerin deney veya performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması faaliyetleri kapsamında sunulan hizmetlerin birey veya kuruluşlar tarafından

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Ürün Belgelendirme Akreditasyonu

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Ürün Belgelendirme Akreditasyonu TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Ürün Belgelendirme Akreditasyonu Ürün Belgelendirme Akreditasyonu Akreditasyon, Muayene, Belgelendirme ve Yeterlilik Deneyi Sağlayıcı

Detaylı

3 İSTEKLİNİN BEYAN(LAR)I: Ekli form, ihaleye teklif veren istekli tarafından doldurularak imzalanacaktır

3 İSTEKLİNİN BEYAN(LAR)I: Ekli form, ihaleye teklif veren istekli tarafından doldurularak imzalanacaktır EK 4 - TEKLİF SUNUM FORMU Bu form, teklifi veren firma tarafından kendine ait bilgiler girilerek doldurulacaktır. Satınalma no Satınalma adı : 2014/ :.. alımı < Yer ve tarih > 1 TEKLİF SAHİBİ Tüzel kişiliğin

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Bu Sözleşme, Ofisim.com 'un Müşteri ye CRM hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir

Detaylı

LİSANS, BELGELER VE UYGUNLUK İŞARETLERİNİN KULLANIMI KURALLARI UBK-02 TS EN ISO/IEC 17065 ÜRÜN, PROSES VE HİZMET BELGELENDİRME AKREDİTASYON SİSTEMİ

LİSANS, BELGELER VE UYGUNLUK İŞARETLERİNİN KULLANIMI KURALLARI UBK-02 TS EN ISO/IEC 17065 ÜRÜN, PROSES VE HİZMET BELGELENDİRME AKREDİTASYON SİSTEMİ SAYFA 1/5 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU No Konusu Tarih Talep Eden Kişi/Birim Bölüm/ Sayfa DAĞITIM LİSTESİ: GENEL MÜDÜR KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ BELGELENDİRME KOMİTESİ DEĞERLENDİRME KOMİTESİ TEKNOLOJİK HİZMETLER

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ P04 Yayın 24.04.2017 Bu Prosedür, 3M MYM Kalite Politikası BÖLÜM 9.9/ ŞİKÂYET ve İTİRAZLARIN YÖNETİMİ SÜRECİ ile BÖLÜM 11.0 PROSEDÜRLER ve TS EN ISO/IEC 17024 Standardı uyarınca hazırlanmıştır.bu belgeyi

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu SEÇİLMESİ, GÖREVLENDİRİLMESİ VE EĞİTİMİ PROSEDÜRÜ. Doküman No.: P602 Revizyon No: 02. Kontrol Onay. İmza.

Türk Akreditasyon Kurumu SEÇİLMESİ, GÖREVLENDİRİLMESİ VE EĞİTİMİ PROSEDÜRÜ. Doküman No.: P602 Revizyon No: 02. Kontrol Onay. İmza. Doküman Adı: TÜRKAK ADINA KURS VEREN EĞİTMENLERİN SEÇİLMESİ, GÖREVLENDİRİLMESİ VE EĞİTİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: P602 Revizyon No: 02 6 2 Akış Şemasında düzenlemeler yapılmıştır. 5 2 Yeki ve Sorumlukluklar

Detaylı

GERİBESLEME PROSEDÜRÜ

GERİBESLEME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 YAYIN TARİHİ 05.05.2010 ONAYLAYAN EA 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, GOLDCERT e gelen şikayet, itiraz, öneri, talep, bildirim, memnuniyet gibi her türlü geribeslemenin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması

Detaylı

Sınav Sorumlusu: Sınavı yapan kadrolu veya sözleşmeli belgelendirme kuruluşu personeli.

Sınav Sorumlusu: Sınavı yapan kadrolu veya sözleşmeli belgelendirme kuruluşu personeli. 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı, kaynakçı belgelendirme hizmetlerinin TS EN ISO / IEC 17024 personel belgelendirme standardı ile ilgili belgelendirme metot standardına uygun olarak gerçekleştirilmesini tanımlamaktır.

Detaylı

ITU BİREYSEL/GRUP SERTİFİKASYONU İÇİN BAŞVURUNUN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ

ITU BİREYSEL/GRUP SERTİFİKASYONU İÇİN BAŞVURUNUN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Bu prosedür bireysel ve grup sertifikasyonu kapsamında ITU belgelendirmesi için USB ye yapılan başvurunun nasıl değerlendirileceğini açıklar. Olası kontrol ve sertifikasyon başvurusundan alınacak

Detaylı

İTİRAZ, ŞİKAYET ve ANLAŞMAZLIKLAR PROSEDÜRÜ

İTİRAZ, ŞİKAYET ve ANLAŞMAZLIKLAR PROSEDÜRÜ SAYFA 1/5 1. AMAÇ Bu prosedür müşteriden gelen itiraz, şikayet ve anlaşmazlıkların değerlendirilmesi ve karar verilmesiyle ilgili yöntemi ve sorumlulukları tanımlar. 7.13.1. İlgili taraflardan herhangi

Detaylı

Revizyon Tarihi :

Revizyon Tarihi : 1.0 AMAÇ: AVRASYA MYM bünyesinde tanımlanan sorumluluklar verilen personelin, uygulanabilir öğrenim, eğitim, beceri ve deneyim konularında yetkin olması, firma kalite politika ve sistemine uygun olarak

Detaylı

BİLGİ DEĞİŞİMİ ve GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

BİLGİ DEĞİŞİMİ ve GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ BİLGİ DEĞİŞİMİ ve GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İşbu Bilgi Değişimi ve Gizlilik Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır), Bilgi Veren Taraf : Şirket / Adres : Bilgiyi Alan Taraf : Şirket / Adres : (ayrı

Detaylı

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6 Doküman No PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6 İtiraz ve Şikayetlerin Gözden Geçirilmesi Prosedürü Son Rev.Tarihi 15/03/2008 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön.

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon, Laboratuvarların, Muayene Belgelendirme ve Yeterlilik Deneyi Sağlayıcı Kuruluşlarının Ulusal ve Uluslararası Kabul Görmüş Teknik Kriterlere Göre Değerlendirilmesi,

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 EĞİTİM PROSEDÜRÜ

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 EĞİTİM PROSEDÜRÜ 1 / 8 1. AMAÇ Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar lüğü nde yapılan muayene ve analizlerin çeşitli aşamalarında görev alan personelin, görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri amacıyla gerekli eğitimlerin

Detaylı

İTU SERTİFİKALARIN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VE İPTALİ PROSEDÜRÜ

İTU SERTİFİKALARIN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VE İPTALİ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ İTU Yönetmeliği ve kriterleri kapsamında bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri kapsamında ve ilgili alt kapsamlarda belgeli firmaların belgesinin askıya alınması, geri çekilmesi, kapsamının

Detaylı

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ. 07/11/2014-iSTANBUL, TÜRKİYE

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ. 07/11/2014-iSTANBUL, TÜRKİYE ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ 07/11/2014-iSTANBUL, TÜRKİYE TÜRKMEN TEKNİK İÇ ve DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Hugo-Eckener-Strasse 29, 50829 Köln Germany T:+ 49 221 16 899 184 Web: www.uni-cert.de

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ PCA nın denetim, belgelendirme, operasyonel faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve/veya müşterilerle ilgili (belge ve logo kullanma gibi) yazılı veya sözlü gelen şikayet ve itirazların uygun bir

Detaylı

ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU

ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU Şirket Adı / Ünvanı: Kartın üzerine basılmasını istediğiniz Şirket Adı: Boşluklar dahil en fazla 21 karakterdir. Şirket Tipi: Adi Şirket Limited Şirket Anonim Şirket Komandit

Detaylı

GÖZLEMSEL ÇALIŞMALAR BAŞVURU FORMU

GÖZLEMSEL ÇALIŞMALAR BAŞVURU FORMU A. BAŞVURUNUN YAPILDIĞI YER Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Klinik Araştırmalar Etik Kuruluna yapılacak olan başvurular için aynı form kullanılmalı ve ilgili kutu işaretlenmelidir. Türkiye İlaç ve

Detaylı

R Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi. Revizyon No : 06 Yürürlük Tarihi :

R Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi. Revizyon No : 06 Yürürlük Tarihi : R10.02 Revizyon No : 06 Yürürlük Tarihi : 15.08. 2016 Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi Hazırlayan: Kontrol: Onay: Mustafa EROĞLU Ahmet GÖZÜKÜÇÜK Dr. Halil İbrahim ÇETİN 1. AKREDİTASYON BEDELİ 1.1.

Detaylı

ŞİKAYET ve İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET ve İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa No. 1/5 1. REFERANSLAR TS EN ISO/IEC 17024 standardı Madde 9.8 ve 9.9 2. AMAÇ Bu prosedür; şikayet ve itirazın alınması, geçerli kılınması, araştırılması ve buna karşın gerçekleştirilecek faaliyetlerin

Detaylı