YETKİLENDİRİLMİŞ EĞİTİM SAĞLAYICILARI İÇİN GEREKLİLİKLER KILAVUZU 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YETKİLENDİRİLMİŞ EĞİTİM SAĞLAYICILARI İÇİN GEREKLİLİKLER KILAVUZU 2014"

Transkript

1 YETKİLENDİRİLMİŞ EĞİTİM SAĞLAYICILARI İÇİN GEREKLİLİKLER KILAVUZU

2 0. Giriş Bu kılavuz, Yetkilendirilmiş Eğitim Sağlayıcısı gerekliliklerini karşılamak ve Yetkilendirilmiş Eğitim Sağlayıcısı olarak eğitim vermek isteyen kuruluşlar için hazırlanmıştır. Eğitim sağlayıcıları bireysel eğitmenler veya bir çok eğitmenden oluşan bir eğitim kuruluşu olabilir. Eğitim sağlayıcıları bireysel ve kurumsal gelişim amaçlı eğitimler veren aşağıdaki grupları kapsar; önetim danışmanlık firmaları da dahil olmak üzere eğitim merkezleri, Eğitim organize eden dernekler ve/veya ticari birlikler Bireysel eğitmenler Yetkilendirilmiş Eğitim Sağlayıcısı ( YES ) gerekliliklerini karşılayan bir eğitmen veya bir kuruluşun, sunduğu eğitim hizmetlerinin müşterilerine istenen kalite ve profesyonelliği sağlayacak şekilde vereceğini güvence altına alacak Madde 2 den Madde 8 e kadar aşağıda detaylı olarak belirtilen bir dizi şartı karşılaması gerekir. YES olmak isteyen bir kuruluş aşağıda belirtilen ana alanlarda değerlendirilecektir. Yönetim Sistemi Eğitim Programlarının Tasarlanması ve Geliştirilmesi İnsan Kaynağı Eğitim Prosesi Gözden Geçirme ve Sürekli İyileştirme Bu kılavuz, eğitim sağlayıcılarının tutarlı, karşılaştırılabilir, güvenilir bir biçimde işletilmeleri ve değerlendirilmelerini sağlayacak şartları belirlemektedir. Bu kılavuzda yer alan şartların eğitim sağlayıcıları için YES (Yetkilendirilmiş Eğitim Sağlayıcısı) onay şartları olduğu kabul edilmelidir. Yetkilendirilmiş Eğitim Sağlayıcısı onayı almak isteyen eğitim Sağlayıcılarının öncelikle bu dokümanda belirtilen yönetim sistemine sahip olmaları beklenmektedir. Söz konusu eğitim onayına duyulacak güven, YDD tarafından TS EN ISO/IEC ( Uygunluk Değerlendirme Personel Belgelendirme Kuruluşları için Genel Şartlar) standardı ve ICMCI tarafından hazırlanan ATP (Eğitim Sağlayıcıları Akreditasyon Sistemi) sistemi referans alınarak ana çerçevesi belirlenmiş olan bu dokümanda tarif edilmiş olan şartların sağlanması aracılığı ile gerçekleştirilir. Onay almak isteyen eğitim sağlayıcıları, bu dokümanda tanımlanmış olan gerekliliklere uygun bir yönetim sistemi kurmalıdır. Eğitim sağlayıcısının yetkilendirilmesi, eğitim sağlayıcısının yönetim sisteminin aşağıdaki hususları sağladığına dair bağımsız kanıt sağlar: a. Belirtilmiş şartlara uygunluk, b. Eğitim sağlayıcısının beyan etmiş olduğu politikası ve hedeflerini tutarlı bir şekilde gerçekleştirme kabiliyeti, 2

3 c. Şartların etkin bir şekilde uygulanması. Bu şekilde eğitim sağlayıcısının yetkilendirilmesi, eğitim ihtiyacında olan kuruluşlara, bireysel katılımcılara ve ilgili taraflara bir değer kazandırır. Bu kılavuz, aynı zamanda, tutarlı bir şekilde raporlanan sonuçlarla, yeterli kaynaklarla ve tutarlı bir prosesle, yetkin bir tetkikçi ekibi tarafından yapılan tetkikle, yetkilendirme için geçerli şartlara uygun güvenilir bir uygunluk tespiti sağlamayı amaçlayan, genel bir seviyede yönetim sistemlerinin tetkiki için şartlar dizisini de sağlar. 1. Genel Eğitim Sağlayıcısı, tüzel kişiliğini veya tüzel kişiliğin bir parçası olduğunu belgeleyen dokümanlara sahip olmalıdır. Eğitim Sağlayıcısının politikaları ve prosedürleri ile bunların uygulanması, eğitim alan firmalar için adil ve tarafsız, aranılan eğitim kriterleri ile ilgili, uygulanabilir bütün yasal şartlar ile uyumlu olmalıdır. Eğitim Sağlayıcısı, a. Eğitim ile ilgili dokümantasyonun belirlenmesinden, b. Eğitim programlarının işletilmesine ilişkin politikaların oluşturulmasından, c. Politikalarının ve prosedürlerinin uygulanmasından, d. Yetkilendirme kuruluşunun finansmanından, e. Kuruluş adına tanımlanan faaliyetleri gerçekleştirecek kişilerin, sorumlu olacak yöneticilerin (grupları veya kişileri), eğitmenlerin belirlemesinden sorumludur. 2. Yönetim sistemi Eğitim Sağlayıcısı, dokümante edilmiş ve bu kılavuzdaki bütün şartları içeren ve bu şartların etkin bir biçimde uygulanmasını sağlayan bir yönetim sistemi işletmelidir. Bu şartın karşılanması için bir metot, ISO 9001 i temel alan dokümante edilmiş bir kalite yönetim sisteminin bu standardın şartlarına uygulanması olabilir. Eğitim kuruluşu, oluşturduğu ve düzenlediği eğitimlerin kalitesini güvence altına alacak şekilde yönetim sisteminin kuruluşun bütün seviyelerinde anlaşılmasını ve sürekliliğini sağlamalıdır. Eğitim Sağlayıcısı, eğitim ile ilgili bir takım işleri, taşeron olarak bir dış kuruluşa veya bir kimseye yaptırmaya karar verdiğinde, gizlilik ve çıkar çatışması konuları da dâhil bu kılavuzdaki tüm şartların yerine getirilmesini kontrol altına almalıdır. 3. İletişim Prosesi 3.1. Eğitim Öncesi İletişim Eğitim Sağlayıcısı, yetki aldığı takdirde, düzenlemeyi planladığı eğitimlerinin tanıtımlarında, broşürlerinde, teklif dokümanlarında, eğitim kitapçıklarında YDD tarafından Yetkilendirilmiş Eğitim Sağlayıcısı - YES logosunu kullanacaktır. Eğitim Sağlayıcısı, Kurum İçine yönelik eğitim teklifi verirken, teklif içeriğinde minimum aşağıdaki bilgilerin olmasını sağlayacaktır. a. Eğitim İçeriği 3

4 b. Eğitimin Hedef Katılımcıları c. Eğitmen Özgeçmişi d. Eğitime Ait Önceki Performans Sonuçları Eğitim Sağlayıcısı, Genel Katılıma Açık eğitim teklifi verirken, teklif içeriğinde minimum aşağıdaki bilgilerin olmasını sağlayacaktır. a. Eğitim İçeriği b. Eğitimin Hedef Katılımcıları c. Eğitmen Özgeçmişi 3.2. Eğitim Sonrası İletişim Eğitim Sağlayıcısı Kurum İçi düzenlediği eğitimlerde kuruma aşağıdaki konularda bilgi verecektir. a. Eğitim Katılımcıları Memnuniyet Değerlendirme Sonuçları b. Eğitimin Planlanan Kapsama Uyum Durumu c. Katılımcı Sertifikaları Eğitim Sağlayıcısı Genel Katılıma Açık düzenlediği eğitimlerden sonra katılımcılara aşağıdaki konularda bilgi verecektir. a. Eğitim Katılımcıları Memnuniyet Değerlendirme Sonuçları b. Katılımcı Sertifikaları 3.3. Kamuya Açık Bilgi Yetkilendirilmiş Eğitim Sağlayıcısı, reklamlar dâhil olmak üzere müşteriye veya piyasaya sağladığı bilgiler doğru olmalı ve yanıltıcı olmamalıdır. Herhangi bir tarafın isteği üzerine, yetkilendirme kuruluşu verilen bir eğitimin ve /veya sertifikanın geçerliliğinin teyidi için gerekli izlenebilirliği sağlamalıdır. Not 1 - Bilginin tamamı çeşitli kaynaklar arasında paylaşılıyorsa (yazılı veya elektronik form veya bunların bir kombinasyonu gibi), kaynaklar arasındaki izlenebilirliği sağlayan ve belirsizlikleri ortadan kaldıran bir sistem (numaralama sistemi veya internet bağlantısı gibi) uygulanmalıdır Şikayet ve İtirazlar Eğitim Sağlayıcısı, eğitim prosesi ve kriterleri konusunda alınan şikayetlerin ve itirazların çözümlenmesi amacıyla yöntemlerini belirlemeli, dokümante etmeli ve sürekliliğini sağlamalıdır. Bu kurallar şikâyetlerin ve itiraz taleplerinin bağımsız ve yansız bir biçimde çözümlenmesini sağlamalıdır. Şikayet ve itirazlara dönüş süresi ve kapatılma performansı izlenmeli ve iyileştirilmelidir. Not 2 ISO Standardı şikayetlerin ele alınması için kılavuz olarak kullanılabilir. 4. Doküman ve Kayıt Yönetimi 4.1 Doküman Yönetimi Eğitim Sağlayıcısı eğitimlerinde kullanmak üzere hazırladığı her türlü dokümanları (eğitim notları, kitapçıklar, çalışmalar, sunum dosyaları v.b.) ile eğitim materyallerinin tasarımı, geliştirilmesi, 4

5 değerlendirilmesi, eğitim sunumu ve takibi gibi çalışma yöntemlerini içeren dokümanlarının aşağıdaki konuları kapsayacak şekilde yönetimini sağlamalıdır. a. Dokümanların yayımlanmadan önce yeterlik açısından onaylanması, b. Dokümanların gerekli oldukça gözden geçirilmesi, güncellenmesi ve yeniden onaylanması, c. İlgili dokümanlara kolaylıkla ulaşılabilmesi, d. Dokümanlarda, değişikliklerin ve güncel revizyon durumlarının gösterilmesinin güvence altına alınması, e. Dokümanların okunabilir kalmasının ve kolaylıkla ayırt edilebilmesinin güvence altına alınması, f. Dış kaynaklı dokümanların tanımlanması ve dağıtımlarının kontrol altında bulundurulmasının güvence altına alınması, g. Güncelliğini yitirmiş dokümanların istenmeyen kullanımının önlenmesi ve herhangi bir amaçla elde tutulmaları durumunda bunların, uygun bir şekilde ayırt edilebilmesinin güvence altına alınması. Not 3: Eğitim sunumları, eğitmen kitapçığı, eğitimde kullanılan örnekler, sınıf çalışmaları, eğitim içerikleri, eğitim planları, boş sertifikalar vb. doküman olarak adlandırılmıştır. Not 4: Dokümantasyon işlemi herhangi bir ortam tipinde veya formunda olabilir. 4.2 Kayıt Yönetimi Kayıtlar, kuruluşun bu kılavuz şartlarına ve mevzuata uygunluğunu, eğitimlerin ve eğitmenlerin yeterliliğini teyit etmenin bir aracı olarak oluşturulmalıdır. Eğitim Sağlayıcısı, kayıtlara kolaylıkla ulaşılabilme, bozulmadan saklanma ve elden çıkarma yöntemini, saklama sürelerini belirleyen yönteme ve alt yapıya sahip olmalı ve sürekliliğini sağlamalıdır. Kayıtlar, prosesin dürüstlüğünü ve bilginin gizliliğini sağlayacak biçimde belirlenmeli, yönetilmeli ve elden çıkarılmalıdır. Kayıtlar, güvenilirliğin sürdürülebilmesi için yeterli uygunlukta bir süre ile yasalarla veya diğer yükümlülüklerle öngörülen sürelerle muhafaza edilmelidir. Eğitim Kuruluşları, eğitim kayıtlarını YDD tarafından aksi belirtilmediği sürece en az 36 ay muhafaza etmelidir. Yasal gerekliliklere uygunluğu gösteren kayıtlar, yasal gerekliliklerde belirtilen süreler dikkate alınarak saklanır. Eğitim programı ile ilgili kayıtlar en az şunları içermelidir; a. Eğitimin düzenlendiği yer ve tarih bilgileri, b. Eğitmen veya eğitmenlerin isimleri, varsa eğitim programına katılan stajyer eğitmen ve gözlemcilerin isimleri, c. Kullanılan eğitim materyallerinin yayın tarihi ve revizyon numaraları, d. Eğitime katılan tüm katılımcıların isim ve soy isimleri. e. Katılımcıların devam durumu ve varsa sınav sonuçları. Bütün kayıtlar, emniyetli bir şekilde ve gizlilik içinde muhafaza edilmelidir. 4.3 Gizlilik Eğitim Sağlayıcısı, yasal olarak uygulanabilir taahhütler aracılığı ile faaliyetlerinin gereği proseslerle elde ettiği bütün bilgilerin gizliliğini korumalıdır. Bu taahhütler dış kuruluşların ve Eğitim Sağlayıcısı adına hareket eden eğitmenler ve personel de dâhil kuruluşta çalışan bütün 5

6 çalışanları kapsar. Kuruluşun veya bilgilerin temin edildiği kimsenin yazılı izni olmadan bu tür bilgiler, yetkisiz taraflara açıklanmamalıdır. 5. Eğitim Programlarının Tasarlanması ve Geliştirilmesi; Kuruluş, eğitim programının tasarımını ve geliştirilmesini plânlamalı ve etkin bir şekilde yönetmelidir. Tasarım ve geliştirmenin plânlanması aşağıdaki konuları içermelidir. a) Tasarım ve geliştirme aşamalarını, b) Eğitim programının, amaca ve bu programdan beklentilere uygun olarak tasarlandığının gözden geçirilmesi, doğrulanması ve geçerli kılma faaliyetlerini, c) Tasarım ve geliştirme için sorumluluklar ve yetkileri. Eğitim kuruluşu, eğitim programının tasarımı ve geliştirilmesi aşamasında; eğitimlerin sunulması, değerlendirilmesi ve etkinliğinin takibinde kullanılacak metotları ve mekanizmaları da tanımlamalı, bu metotların ve mekanizmaların geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için yöntemlerini oluşturmalıdır. Uygun metodoloji ve prosedürler (istatistiksel verilerin toplanması ve muhafaza edilmesi gibi) ve belirlenen bütün yetersizliklerinin düzeltildiğinin tekrar doğrulanmasını sağlayacak şekilde tarif edilmelidir. 6. Eğitim Sağlayıcısı İnsan Kaynağı Eğitim Sağlayıcısı, eğitim prosesi içerisinde görev alan kadrolu veya sözleşmeli olarak istihdam ettiği tüm personelinin, eğitmenlerin görevlerini yerine getirecek yeterlilik kriterlerini tanımlamalıdır. Eğitim Sağlayıcısı, kendi kadrolu personelinden ve sözleşmeli olarak çalıştırdığı kimselerden, Eğitim Sağlayıcısı tarafından belirlenmiş kurallara uyacağına ilişkin kendilerini bağlayıcı bir taahhütnameyi imzalamalarını talep etmelidir. Kadrolu veya sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin dokümante edilmiş görev ve sorumlulukları, personelin kullanımına hazır bulundurulmalıdır. Eğitim faaliyetinin herhangi bir yönü ile ilgili olan bütün personel, belirlenen görevler için tanımlanan yeterlilik kriterlerini karşılamaya uygun eğitim, deneyim ve teknik uzmanlığa sahip olmalıdır. Bu personel, özel sorumluluk alanlarında eğitilmeli ve görevlerinin bilincinde olmaları sağlanmalıdır. Eğitim kuruluşu, eğitmenleriyle ilgili nitelikleri belirlemeli ve dokümanları güncel tutmalıdır. Bilgiler, kadrolu ve sözleşmeli olarak istihdam edilecek kimseler için erişilebilir olmalı, aşağıda belirtilenleri içermelidir: a. İsim ve adres, b. İlgili kuruluş ve kuruluştaki pozisyonu, c. Eğitim ve meslekî statüsü, d. İlgili alandaki eğitimi ve deneyimi, e. Özel sorumlulukları ve Eğitim Sağlayıcısı içindeki yükümlülükleri, f. Performans değerlendirmesi, g. Kayıtların en son güncelleştirildiği tarih. Bu bilgilerin periyodik olarak gözden geçirilmesi ve güncellenmesi sağlanmalıdır. 6

7 Eğitim kuruluşu, gerçekleştirilecek Eğitim programlarının tipi, kapsamı ve yapılan işin hacmi ile ilgili konularda gerekli öğrenim ve eğitimi görmüş, teknik bilgiye ve tecrübeye sahip yeter sayıda personeli kadrolu veya sözleşmeli olarak, sorumlu bir yönetim altında istihdam etmelidir Eğitmen Seçme Ve Değerlendirme Kriterleri Eğitmenler, eğitim sağlayıcısı kuruluşun temel amacına, organizasyon yapısına, kuruluşun sağladığı hizmetlere ilişkin bilgiye sahip olmalıdırlar. Eğitmenlerin görevi: a. Organize edilen kurum içi veya genel katılıma açık eğitimlerde görev almak. b. Eğitim katılımcılarına, belirlenen konularda eğitim vermek, yol göstermek ve potansiyellerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Eğitmenlerin sahip olması gereken minimum gereklilikler; a. Üniversite mezunu olmak. b. Eğitim verdikleri konu hakkında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmak ve bu deneyimlerini belgelemek. c. Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak akıcı bir şekilde kullanmak. d. Beraber çalışma ve işbirliği becerilerine sahip olmak. e. En az 5 yıllık mesleki deneyime sahip olmak. f. Eğitim becerilerine sahip olmak. Eğitim sağlayıcısı, eğitmenlerin bir eğitimi sunmalarına izin vermeden önce, eğitmenin yukarıda tanımlanan eğitmen yeterliliklerine sahip olup olmadığından emin olmalıdırlar. Eğitmenlerin değerlendirilmesinde kullanılacak minimum değerlendirme kriterleri aşağıdaki şekildedir: a. Zaman Yönetimi b. İletişim Becerisi c. Konu Hakkında Bilgisi d. Sunum Becerisi e. Profesyonellik Eğitim Sağlayıcısı, öğrenciler ile anadili aynı olan eğitmen kullanmayı tercih etmelidir. Ancak bir çevirmen kullanılacaksa etkin bir çeviri sunmayı garanti altına almalıdır. Eğitim Sağlayıcısı, eğitimin ve eğitmen performanslarının ölçülmesini ve değerlendirilmesini sağlayacak yöntemlere sahip olmalıdır. Her bir eğitmenin performansı en az yılda (1) kere ölçülmeli ve değerlendirilmelidir. Performans ve değerlendirme kayıtları Eğitim Sağlayıcısı tarafında saklanmalıdır Dış Kaynak Kullanımı Eğitim Sağlayıcısı, taşerona vermenin (eğitim kuruluşu adına eğitim faaliyetlerinin bir kısmının yerine getirilmesi için başka kuruluşa yetki vermenin) hangi şartlar altında yapılabileceğini açıklayan bir prosese sahip olmalıdır. Eğitim Sağlayıcısı, her bir taşeron kuruluşla, gizlilik dâhil olmak üzere, düzenlemeleri içeren yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapmalıdır. 7

8 Taşeron kuruluş ile anlaşılmaya gidilmesi durumunda, taşerona hiçbir şekilde YES onaylı sertifika verme yetkisi devredilemez. Taşeron kuruluş yapacağı tanıtımlarda kendisini YES onaylı firma gibi gösteremez ancak yetkilendirilmiş kuruluş adına hareket edebilir. Taşerona devredilen bütün işlerin sorumluluğu Eğitim Sağlayıcısına aittir. Eğitim Sağlayıcısı bu sorumluluğunu nasıl yerine getireceğini aşağıdaki alanları kapsayacak şekilde tanımlamalı ve sürekliliğini sağlamalıdır. a. Taşeronun yeterli olduğunu ve Eğitim Sağlayıcısının bütün şartlara uyacağını. b. Müşteri bilgilerinin gizliliğini tehlikeye atmayacağını. c. YES kriterlerine uygun çalışacağını. Eğitim Sağlayıcısı taşeronların güncel listesini tutmalı ve bunların performansını belirlenmiş ve dokümante edilmiş yöntemlere uygun olarak izlemelidir. Not 5: Dış Eğitmenler bu kapsamda taşeron olarak değerlendirilmez. 7. Eğitim Prosesi Eğitim kuruluşu, talebin alınması, teklifin hazırlanması, eğitimin organizasyonu, sunumu, değerlendirilmesi, katılımcı sertifikalarının düzenlenmesi işlemlerine ait yöntem veya yöntemlerini eğitim alanın ve katılımcıların memnuniyetini güvence altına alacak şekilde dokümante ederek sürekliliğini sağlayacaktır. Eğitim Sağlayıcısı talep edildiğinde, halen uygulanmakta olan, her eğitim programına fiyat listeleri dâhil, eğitim ile ilgili bütün dokümanlarla birlikte, kayıtlarını eğitim prosesinin ayrıntılı bir açıklamasını sağlayacak şekilde sunacaktır. Eğitim prosesi aşağıdaki kriterleri içermelidir. a. Eğitim Tasarımının yapılması, dokümanlarının hazırlanması, b. Eğitim Başvurusunun alınması, c. Eğitim Organizasyonu, d. Eğitimin Gerçekleştirilmesi e. Eğitimin Değerlendirilmesi ve izlenmesi f. Eğitim Sertifikasının düzenlenmesi, g. Kayıtların Saklanması Eğitim Sağlayıcısı, eğitimin başarısı için gerektiğinde başvuru kriterlerini tanımlamalı, dokümante etmeli ve her başvuran için doldurulmasını sağlamalıdır. Eğitim Sağlayıcısı, bu kılavuzun ekinde verilen Eğitim Performans Değerlendirme Formunun eğitim sonunda tüm katılımcılar tarafından doldurulmasını sağlayarak eğitim performansını ölçecektir. Eğitim Performans Değerlendirme sonucunda Eğitmen performansı %80 nin altında, Genel Eğitim Performansı % 75 in altında olmamalıdır. Eğitim performansının iyileştirme kayıtları tutulmalıdır. Eğitim kuruluşu, eğitimin sonunda en az % 70 devamlılık gösteren katılımcılara belge vermelidir. Eğitim Sağlayıcısı, belgelerin tek sahibi olmayı sürdürmelidir. Belge bir mektup, bir kart şeklinde veya diğer bir ortamda hazırlanmış ve eğitim kuruluşunun sorumlu bir yetkilisi tarafından onaylanmış olmalıdır. Bu belgeler en azından aşağıda belirtilen bilgileri içermelidir: 8

9 a) Belge verilen kişinin adı ve benzersiz bir belge numarası, b) Eğitim Sağlayıcısının adı, c) Eğitimin adı ve tarihi, d) Varsa Belgenin yürürlük tarihi ve geçerlilik süresinin son bulacağı tarih. 8. Gözden Geçirme ve Sürekli iyileştirme Eğitim kuruluşu, yönetim sistemini; bu sistemin uygunluk, yeterlilik ve etkinliğinin sürekliliğini güvence altına almak için yılda en az bir (1) kez gözden geçirmelidir. Gözden geçirme girdileri, a. Önceki gözden geçirme toplantılarındaki kararların takibi, b. YDD tarafından, gözlem sonucunda bulunan faaliyetler, c. Yöntemler ve yöntemlerin uygulama etkinliği, d. Eğitim içerik tasarımları, e. Eğitimlerin performansı, f. Eğitmenlerin performansları ve iyileştirme ihtiyaçları g. İtiraz ve şikâyetler h. Katılımcı geri bildirim analizleri Gözden Geçirmelerin, bu gözden geçirmeler sonucu alınan iyileştirme kararlarının ve gerçekleştirilen iyileştirmelerin kayıtları en az üç (3) yıl muhafaza edilmelidir. 9

cardcert A K R E D İ T A S Y O N A.Ş

cardcert A K R E D İ T A S Y O N A.Ş Sayfa No : 1 / 7 1.Genel Bu doküman; belgelendirme ve eğitim onayı almak isteyen Kamu ve/veya Özel Kurum ve Kuruluşlar için hazırlanmıştır.belgelendirme ve Eğitim onayı almak isteyen Kamu ve/veya Özel

Detaylı

Document Title Issue Date R13.02. Form 24/07/2014 R14.01. Form ULUSLARARASI CARDCERT AKREDİTASYON ONAY BAŞVURU FORMU

Document Title Issue Date R13.02. Form 24/07/2014 R14.01. Form ULUSLARARASI CARDCERT AKREDİTASYON ONAY BAŞVURU FORMU Revizyon No : Yürürlük Tarihi : 24.07. 24 ULUSLARARASI CARDCERT AKREDİTASYON ONAY BAŞVURU FORMU 1 EĞİTMEN / EĞİTİM / ÜNİVERSİTE (SEM) / ENSTİTÜ / AKADEMİ / BİLİMSEL ARAŞTIRMA MERKEZLERİ / DERNEK / FEDERASYON

Detaylı

Document Title Issue Date R13.01. Form 24/07/2014 R14.01. Form. Uluslararası Akreditasyon Onay Başvuru Formu

Document Title Issue Date R13.01. Form 24/07/2014 R14.01. Form. Uluslararası Akreditasyon Onay Başvuru Formu R13. R14. R13. Revizyon No : Yürürlük Tarihi : 24.07. 24 Uluslararası Akreditasyon Onay Başvuru u 1 EĞİTMEN / EĞİTİM / ÜNİVERSİTE / ENSTİTÜ / AKADEMİ / BİLİMSEL ARAŞTIRMA MERKEZLERİ /DİĞER KAMU VE/VEYA

Detaylı

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu tadil metni 09 Mart 2010 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. TS EN

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 13485 Nisan 2004 ICS 03.120.10;11.040.01 TIBBî CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ MEVZUAT AMAÇLARI BAKIMINDAN ŞARTLAR Medical devices Quality management systems

Detaylı

ISO 9001:2008 KALİ KAL TE YÖNET E İ T M SİSTEMİ EĞİTİMİ

ISO 9001:2008 KALİ KAL TE YÖNET E İ T M SİSTEMİ EĞİTİMİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ KALİTE Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek, mümkünse daha fazlasını başarabilme becerisidir. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN S ORTAYA ÇIKIŞI Ş Bitmiş

Detaylı

GAB 2009 YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLAR. Rev: 02 16.04.2009

GAB 2009 YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLAR. Rev: 02 16.04.2009 GAB 2009 YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLAR Rev: 02 16.04.2009 0. İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. TERİMLER VE TANIMLAR 3. GAB YÖNETİM SİSTEMİ 3.1 Genel Şartlar 3.2 Doküman Yönetimi 3.3 Kayıtların Yönetimi 3.4 GAB El Kitabı

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001:2000 (T1: Kasım 2001 Dahil) ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ 1 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ Kalite Yönetim Sistemi Sürekli İyileştirme M Ü Ş T E R İ Ş A R T L A R I Girdi Kaynak Yönetimi Katma değer sağlayan faaliyetler Yönetim Sorumluluğu Ürün Gerçekleştir

Detaylı

RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI

RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No 03 22.06.2015 Revizyon 20 Sayfa 1 / 20 RATEM MEYESER Kalite El Kitabı aşağıda verilen bölümlerden oluşmaktadır. Kalite El Kitabı TS EN ISO/IEC 17024 standardının

Detaylı

ICS 03.120.20 TÜRK STANDARDI TASARISI tst EN ISO/IEC 17025 TÜRK STANDARDI

ICS 03.120.20 TÜRK STANDARDI TASARISI tst EN ISO/IEC 17025 TÜRK STANDARDI ICS 03.120.20 TÜRK STANDARDI TASARISI tst EN ISO/IEC 17025 TÜRK STANDARDI TS EN ISO/IEC 17024 Aralık 2012 TS EN ISO/IEC 17024:2004 yerine ICS 03.120.20 Uygunluk değerlendirmesi - Personel belgelendiren

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü.

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No 00 --.--.---- İlk Yayın 20 Sayfa 1 / 20 RATEM MEYESER Kalite El Kitabı aşağıda verilen bölümlerden oluşmaktadır. Kalite El Kitabı TS EN ISO/IEC 17024 standardının

Detaylı

ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Eğitmen Cihangir HURŞİ

ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Eğitmen Cihangir HURŞİ ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Eğitmen Cihangir HURŞİ ŞİTOĞLU 1 2 KALİTE Kalite, bir ürün veya hizmet ile ilgili özelliklerin, belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama derecisidir. Kalite

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU SAFRANBOLU İÇİNDEKİLER Sayfa İçindekiler.. 2 Revizyon İçeriği. 5 Giriş... 6 1. Amaç ve Kapsam... 7 2. Atıf Yapılan Standartlar ve/veya Dokümanlar......

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 14001 Nisan 2005 ICS 13.020.10 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞARTLAR VE KULLANIM KILAVUZU Environmental management systems Requirements with guidance for use TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

EGE Danışmanlık Ltd. Şti.

EGE Danışmanlık Ltd. Şti. Eğitim Notu Konu : ISO 9000 2000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ STANDARDI Hazırlayan : Vahit YAVUZ* *EGE Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. ANKARA- İZMİR İSTANBUL 1 KALİTE ; - Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi EUROCONS EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.

ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi EUROCONS EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi EUROCONS EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. Kalite Yönetim Sistemleri Kalite Kavramı Kalitenin Temel Özellikleri Toplam Kalite Yönetimi Kalite Maliyetleri ISO 9000:2000 Kalite Yönetim

Detaylı

Profesyonel Araştırma ve TÜAD Kuralları Eğitimi (GAB 2014, ISO 20252, ESOMAR) GAB 2014 & ISO 20252 05.06.2014 06.06.2014 1

Profesyonel Araştırma ve TÜAD Kuralları Eğitimi (GAB 2014, ISO 20252, ESOMAR) GAB 2014 & ISO 20252 05.06.2014 06.06.2014 1 Profesyonel Araştırma ve TÜAD Kuralları Eğitimi (GAB 2014, ISO 20252, ESOMAR) GAB 2014 & ISO 20252 05.06.2014 06.06.2014 1 Eğitim İçeriği GAB & ISO 20252 Nedir Denetim ve Belgelendirme Prosedürü Kapanış

Detaylı

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Mart 2012 / Tekirdağ 1 Eğitim Programı Tanışma Eğitim programı Eğitim Sorular Sertifika ve kapanış 2 Deneyimler Gürhan UZUN (35) Eğiticinin Eğitimleri Kuruluşlar 3

Detaylı

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Değer Katar ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Kalite Herkesin Hakkı ve Sorumluluğudur Tel: (232) 362 9944 Faks: (232) 336 9201 www.okyanusdanismanlik.com www.okyanusbilgiambari.com

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9001:2008 Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ndaki tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite düzenlemeleri içermekte ve yüksekokul hedeflerine ulaşmaya yönelik kalite prensip

Detaylı

ISO 10002:2006 KALİTE YÖNETİMİ - MÜŞTERİ MENUNİYETİ KURULUŞLARDA ŞİKAYETLERİN ELE ALINMASI STANDARDI,21.09.2013

ISO 10002:2006 KALİTE YÖNETİMİ - MÜŞTERİ MENUNİYETİ KURULUŞLARDA ŞİKAYETLERİN ELE ALINMASI STANDARDI,21.09.2013 ISO 10002:2006 KALİTE YÖNETİMİ - MÜŞTERİ MENUNİYETİ KURULUŞLARDA ŞİKAYETLERİN ELE ALINMASI STANDARDI,21.09.2013 İSTANBUL 1 Eğitim Programı Tanışma Eğitim programı Eğitim Sorular Sertifika ve kapanış 2

Detaylı

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ TS EN ISO 14001: 2004 ÇEVRE YÖNETİMİ SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ Bilgi Notu ÖZLEM DURMUŞ Çevre Mühendisi odurmus@mpm.org.tr tel: 3124675590/336 ÖZLEM ÖZER Endüstri Mühendisi oozer@mpm.org.tr

Detaylı

PERSONEL BELGELENDİRME EL KİTABI

PERSONEL BELGELENDİRME EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME EL KİTABI TS EN ISO / IEC 17024 Kapsam: 12UY0045-4 Bilgisayar Donanım Elemanı Seviye 4 Ulusal Yeterliliği 12UY0045-5 Bilgisayar Donanım Elemanı Seviye 5 Ulusal Yeterliliği 12UY0046-4

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015 2015 KALİTE EL KİTABI T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı Baskı No:01 23.02.2015 BÖLÜM 1... 3 1. ÖNSÖZ... 3 2. HARİÇ TUTMALAR ve KAPSAM... 4 İletişim ve Ulaşım Bilgileri:... 4 BÖLÜM 2...

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS ISO 10002 Aralık 2006 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİMİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ KURULUŞLARDA ŞİKÂYETLERİN ELE ALINMASI İÇİN KILAVUZ BİLGİLER Quality management Customer satisfaction

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yönetim Temsilcisi

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yönetim Temsilcisi Sayfa No Sayfa 1 / 28 1. Amaç ve Kapsam (Kalite Yönetim Sistemi) 1.1. Amaç Diş Hekimliği Fakültesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile ortak kullanılan Çiğli Aydınlıkevler

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 03.120.01; 67.020; TÜRK STANDARDI TS EN ISO 22000:2005 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 24 Nisan 2006 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin

Detaylı

MUAYENE KURULUŞLARININ AKREDİTASYON SÜRECİ

MUAYENE KURULUŞLARININ AKREDİTASYON SÜRECİ Asansör Sempozyumu 2012 // İzmir 225 MUAYENE KURULUŞLARININ AKREDİTASYON SÜRECİ Hüseyin İKİZOĞLU 1, Ercan GÜNEŞ 2 1 Türk Standardları Enstitüsü, 2 Türk Akretitasyon Kurumu 1 hikizoglu@tse.org.tr, 2 egunes@turkak.org.tr

Detaylı