FATURALANDIRMADA Dönem Sonlandırma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FATURALANDIRMADA Dönem Sonlandırma"

Transkript

1 FATURALANDIRMADA Dönem Sonlandırma Osman BAHÇEKAPILI KONYA 2014

2 SGK Mensubu Hastaların SUT ve Fatura İnceleme Usul ve Esasları Doğrultusunda Kayıt Kabulleri Yapılır. Hastaya ayaktan tedavisi ve/veya yatışı süresince yapılan hertür ameliyat, tahlil, radyoloji, vb. tıbbi müdahaleler hekim tarafından enjeksiyon, sarf malzeme, aspirasyon, vb.işlemler hemşire tarafından otomasyona girilir. Ayaktan Tetkik ve Tedavisi Yapılan Hastaya Medula Üzerinden Provizyon Alınabilmiş ise SUT 2.2.1B-1 AYAKTAN TEDAVİLERDE ÖDEME UYGULAMASI (PAKET FİYAT) Kapsamında Değerlendirilir. Yatarak Tetkik ve Tedavisi Yapılan Hastaya Medula Üzerinden Provizyon Alınmış İse Öncelikle epikriz incelenir. Hasta tanı ve tedavi uyumluluğu, varsa ameliyat veya müdahale, ilaç ve malzeme bilgilerinin doğruluğu kontrol edilir. Eksiklik durumunda klinik ile gerekli düzeltme yapılması için görüşme yapılır. Yatarak Verilen Sağlık Hizmetlerinin Bedelleri Yanlızca Ek-2/B Listesinde Yer Alıyorsa A HİZMET BAŞINA ÖDEME YÖNTEMİ SUT ta Belirtilen İstisnalar Nedeni iie B-2 HİZMET BAŞINA ÖDEME YÖNTEMİ İLE FATURALANDIRILACAK AYAKTA TEDAVİLER Yatarak Verilen Sağlık Hizmetlerinin Bedelleri Sut Eki Ek-2/C Listesinde Yer Alıyorsa B TANIYA DAYALI İŞLEM ÜZERİNDEN ÖDEME (PAKET) MEDULA HİZMET KAYIT MEDULA HİZMET KAYIT MEDULA FATURA KAYIT MEDULA FATURA KAYIT

3 SGK Mensubu Hastalar İçin Bütün Süreçler (Hizmet ve Fatura Kayıt) Tamamlandıktan Sonra, Faturalandırılmak İstenen Tutar Yakalandıktan Sonra Öncelikle Medula Üzerinden Dönem Hazırlama İşlemi Yapılır Dönem Hazırlama ile Hastaneler Faturalamada Yapılmış Bir Hata Var mı Kontrol Edebilir. Eksik ve/veya Hata Bulunması veya Otomasyon ile Medula Arasında Bir Tutarsızlık Olması Durumunda Dönem Hazırlama İptal Edilebilir. Sağlık Hizmet Sunucuları ilgili mevzuat ve Sağlık Uygulama Tebliği çerçevesinde vereceği hizmetlere ait bilgileri, hizmet maliyetini gösteren tüm unsurları içerecek şekilde eksiksiz olarak MEDULA web servislerinin her aşamasını kullanmak ve hizmetin tamamlandığı Ayı Takip Eden Ayın.15 (onbeş) ine kadar Medula Üzerinden Dönemi Sonlandırmak Suretiyle MEDULA sistemine aktaracaktır. Kamu Hastaneleri Tarafından MEDULA verileri incelenecek ve ödenek belirleme işlemlerinde dikkate alınacaktır. (Götürü Bedel Üzerinden Hizmeti Alım Sözleşmesi Usul ve Esasları «Bakanlığın Yükümlülükleri» Başlığı Altında yer Alan 7. Maddesinin (g) Fıkrasında )

4 Dönem sonlandırma işlemi üzerinden o döneme ait aylık bazdaki toplam (ayaktan + yatan hasta) hizmet tutarını gösterir toplu bir fatura düzenlenecek olup; düzenlenecek faturanın bir nüshası ve o döneme ait dönem sonlandırma belgesi ile (bütçe tertibine uygun) gelir bildirimi, muhasebe kayıtlarına işlenmek üzere bağlı olunan Muhasebe Birimine gönderilecektir. Söz konusu belgelerin birer nüshası kurum arşivinde saklanacak, Sosyal Güvenlik Kurumu na fatura ve dayanağı belge gönderilmeyecektir Bu İşlemler Tamamlandıktan sonra Ay sonu Gerekli Muhasebeleştirmenin Yapılabilmesi için Düzenlenecek Saymanlık İşlem Fişinde aşağıdaki Hesap Kodları İle Düzenlenerek Muhasebe Birimine Gönderilir SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YATAN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU AYAKTAN hesaplarının ilgili alt hesabına alacak kaydedilecektir. SAYMAN DAİRE BİRİM HESAP YEVMİYE KODU KODU KODU DÖNEMİ TARİHİ / NO / BELGE DÜZENLEME NEDENİ HESABIN KODU VE ADI BORÇ TUTARI ALACAK TUTARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YATAN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU AYAKTAN İLGİLİNİN ADI, SOYADI GELİR-KESİNTİ-AYRINTI VEYA İŞLEMİN ÇEŞİDİ

5 Kayıt Kabul Sırasında SGK Mensubu Olan Çeşitli Sebeplerle Provizyon Alınamayan Hastalar (2009/11 sayılı Genelge) Kurum bilgi işlem sistemi tarafından prim ödeme gün sayısı veya prim borcu bulunması nedeniyle hasta takip numarası/provizyon verilmemesi halinde sağlık hizmeti sunucularınca kişinin müracaatının, yanda belirtilen istisnai haller nedeniyle yapılıp yapılmadığı değerlendirilecektir. Müracaat Yanda sayılan istisnai nedenlerle yapılmış ise sadece söz konusu müracaat nedeni ile ilgili sağlık hizmeti bedelleri faturalandırılabilecektir. Koruyucu Sağlık Hizmeti Analık Hali Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalık Afet ve Savaş Acil Hal RESEN TESCİL 18 Yaş Altı İş kazası Meslek Hastalığı Bakımına Muhtaç Kişiler Trafik Kazası Yurt Dışı S.S.K SUT un Provizyon işlemleri b) bendinde sayılan istisnai durumlar nedeniyle MEDULA dan hasta takip numarası/provizyon alınamamasına rağmen SUT kapsamında sunulan diğer hizmetlere ilişkin toplu bir fatura düzenlenecek olup; düzenlenecek faturanın bir nüshası ile (bütçe tertibine uygun) gelir bildirimi, muhasebe kayıtlarına işlenmek üzere bağlı olunan Muhasebe Birimine gönderilecektir. Söz konusu belgelerin birer nüshası kurum arşivinde saklanacak, Sosyal Güvenlik Kurumu na fatura ve dayanağı belge gönderilmeyecektir.

6 DİĞER SGK KAPSAMINDA ALACAKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Provizyon alınamayan SGK Mensubu Hastalara Ait Bir Aykatan Bir Yatan Faturası Kesilir. Faturaların Bir Nushası Muhasebe Birimine Gönderilir Diğer Nüshası Arşivlenir. Provizyon alınamayan SGK Mensubu Hastalara Ait Bir Aykatan Bir Yatan Faturası Kesildikten Sonra Ay sonu Gerekli Muhasebeleştirmenin Yapılabilmesi için Düzenlenecek Saymanlık İşlem Fişinde aşağıdaki Hesap Kodları İle Düzenlenerek Muhasebe Birimine Gönderilir DİĞER SGK KAPSAMINDA ALACAKLAR YATAN (MEDULA SİSTEMİNE GİRİŞİ YAPILAMAYAN) DİĞER SGK KAPSAMINDA ALACAKLAR AYAKTAN (MEDULA SİSTEMİNE GİRİŞİ YAPILAMAYAN) hesaplarının ilgili alt hesabına alacak kaydedilecektir. SAYMAN DAİRE BİRİM HESAP YEVMİYE BELGE DÜZENLEME NEDENİ İLGİLİNİN ADI, SOYADI KODU KODU KODU DÖNEMİ TARİHİ / NO / HESABIN KODU VE ADI BORÇ TUTARI ALACAK TUTARI DİĞER SGK KAPSAMINDA ALACAKLAR YATAN (MEDULA SİSTEMİNE GİRİŞİ YAPILAMAYAN) DİĞER SGK KAPSAMINDA ALACAKLAR AYAKTAN (MEDULA SİSTEMİNE GİRİŞİ YAPILAMAYAN) GELİR-KESİNTİ-AYRINTI VEYA İŞLEMİN ÇEŞİDİ Sağlık kurumlarınca Sosyal Güvenlik Kurumu mensuplarına verilen hizmetler karşılığı Bakanlık tarafından gönderilen hizmet bedelleri ise 102 Bankalar hesabına borç 120 Alıcılar hesabının ilgili alt hesabına alacak kaydedilecektir.

7 SGK Mensubu Hastalar İçin Ay Sonu Yapılacak Diğer İşlemler f) «Fıkrasında Kapsamdaki Kişilerden SUT Çerçevesinde Tahsil Edilmesi gereken Katılım Paylarının Sağlık Hizmeti Sunucusu Tarafından Tahsil Edilmesi Amacıyla Bakanlıkça Her Türlü Tedbir Alınır. Sağlık Hizmeti Sunucusu Tahsil Ettiği Katılım Paylarını En Geç Tahsilatın Yapıldığı Ayı Takip Eden Ayın Sonuna Kadar Defaten Kurumun Bakanlığa Bildireceği Hesaba Sağlık Hizmet Sunucusunun Tam Adı, Tesis Kodu ve Tahsilatın Hangi Aya Ait Olduğuna İlişkin Bilgileri de İçerecek Şekilde Yatırır. Sağlık Hizmeti sunucusu, Katılım Payı Tahsil Edilen Kişilere ilişkin Bilgilerle Birlikte Katılım payını Yukarıda Belirtilen Hesaba Yatırdığına İlişkin Banka Makbuzunun Suretini İlişkilendirildiği Kurumun İlgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne Teslim Edecektir» Hükmü Gereği Provizyon Alınamayan Hastalardan Tahsil Edilen (YUPAS Üzerinden Provizyon Alınan Hastalar İçinde söz Konusu Durum Geçerlidir.) Katılım Payları İlgili Hesaba Yatırılıp Gerekli Bilgilendirme Yapılır. Sağlık Hizmet Sunucuları; SGK nın Üçüncü Kişilere Rücu İşlemine Konu Olan İş Kazası, Meslek Hastalığı Trafik Kazası ve Diğer Tüm Adli Vakalar ile İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmelerine Göre Sağlık Yardım Belgesi Verilen Yurt Dışı Sigortalılarına (Yupas Üzerinden Provizyon alınanalar Hariç) Verdiği Sağlık Hizmetlerine İlişkin Olarak Her Kişi İçin Ayrı Ayrı Düzenlenmiş Hizmet Datay Belgesiyle Birlikte Diğer Bilgi ve Belgeleri İlişkilendirildiği Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne İletilir. Sağlık Hizmeti Sunucuları Tarafından Yukarda Bahsedilen Hasta Grupları Dışında Kuruma Ayrıca Fatura ve Dayanağı Belge Gönderilemez. (Götürü Bedel Üzerinden Hizmeti Alım Sözleşmesi Usul ve Esasları «Bakanlığın Yükümlülükleri» Başlığı Altında yer Alan 7. Maddesinin (ğ) Fıkrası Gereği.)

8 Adli Olaya Taraf Kişiler, Hakkında Tedavi ve Denetimli Serbestlik Tedbirine Hükmedilenler ve Tutuklu ve Hükümlülerin Tedavi Giderlerinin Faturalandırılması ve Dönem Sonlandırma İşlemleri Herhangi bir adli olaya taraf hasta kendiliğinden başvura bilir, Adli Kolluk tarafından getirilebilir, Tutuklu ve Hükümlü sevkle Gelebilir. Bu Hastalar adli Rapor, polis Tutanağı, İfade Tutanağı ve Sevk evraklarından biri ile kabul edilir. a. Tedavi giderleri müracaat tarihinde yürürlükte bulunan SUT ve eki fiyat tarifelerindeki birim fiyatlar üzerinden ücretlendirilecektir. b. Bakanlığımız sağlık tesislerinden üniversite hastanelerine (vakıf üniversiteleri hariç) sevki yapılarak bu hastanelerce verilen sağlık hizmet bedellerinin ödenek talebi, sevki yapan sağlık tesisinin belirtilmesi suretiyle Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliğine fatura edilecektir. Faturaların KBS sistemine girişi sevki yapan sağlık tesisi tarafından yapılacaktır. c. Üniversite hastanesine (vakıf üniversiteleri hariç) acil hallerde yapılan doğrudan müracaatlarda ise tedavi giderleri ildeki en yakın sağlık tesisinin belirtilmesi suretiyle Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliğine fatura edilecektir. Faturaların KBS sistemine girişi en yakın sağlık tesisi tarafından yapılacaktır. Ayaktan ve/veya yatarak Tedavisi yapılan Adli Vaka, tutuklu ve Hükümlü Hastaların Tedavi giderleri, Tutulan Adli Rapor, Sevk Belgesi Var İse İfade Belgesi, Polis Tutanağı gibi Evraklara İstinaden faturalandırılır. Bu evraklar Fatura Ekine Konur. Faturalandırılan Hastalar Yatan ve Ayaktan Ayrı Ayrı Olmak Üzere İcmallere Bağlanır Ve Ödeme Emri Belgesine Bağlanmak üzere ilgili birime (Tahakkuk Birimi) gönderilir.. Faturalandırılarak Ödeme Emrine bağlanmak üzere ilgili birime gönderilen faturalar ay sonu muhasebelerinin yapılması için Saymanlık işlem Fişine Aşağıdaki Hesap Kodları İle Yansıtılırlar TUTUKLU-HÜKÜMLÜ ADLİ VAKA

9 Adli Vaka, Tutuklu ve Hükümlülerin Tedavi Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi Tahakkuk Dairelerince Yapılacak İşlemler Tutuklu ve Hükümlülere Ait Tedavi Giderleri için Kesilen Faturalara İstinaden Ödeme emri Düzenlenir. Tahakkuk daireleri, Tutuklu ve Hükümlülere yaptıkları giderlere ilişkin harcama belgelerini aylık olarak, ödeme emri belgesini bir nüsha fazla düzenlemek suretiyle tahakkuk ettirip muhasebe birimlerine (Mal Müdürlüklerine) gönderirler. Muhasebe Birimlerince Yapılacak İşlemler Muhasebe birimleri tarafından, tahakkuk dairelerince gönderilen, anılan türden harcama belgeleri üzerinde gerekli kontroller yapıldıktan sonra düzenlenecek bir nüsha fazla ödeme emri belgesi ile giderin tahakkuk kaydı aşağıdaki şekilde yapılacaktır ÖDENEĞİNE MAHSUP EDİLECEK HARCAMALAR 323-BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR 630 -GİDERLER GİDER YANSITMA HESABI Bu aşamada ödeme emri belgesi kullanılıyor olmasına rağmen ödeme işlemi kesinlikle yapılmayacak sadece söz konusu harcamalara ilişkin tutarlar hesaplara alınmış olacaktır. Muhasebe birimleri ödeme işlemini yapmamakla beraber gün içerisinde Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar Hesabına kaydettiği tutarları say2000i sistemi üzerinden gün sonlarında ödenek ihtiyacı olarak Harcama Yönetim Sistemine(HYS) aktaracaktır. HYS sistemine aktarılan tutarlara ilişkin ödeme emirleri kurum bütçesinde yeterli ödeneğin bulunması halinde, her ayın ilk 10 günü içerisinde ilgili muhasebe birimine gönderilecektir. Tahakkuk Eden Tutarların Ödeneğine Dayalı Ödenmesi Tahakkuk ettirilerek hesaplara alınmış ancak, ödemesi yapılmamış harcamalara ilişkin ödeneklerin temin edilmesiyle birlikte, muhasebe birimleri tahakkuk daireleriyle irtibat kurmaksızın ödeme işlemini kayıtlara alınış tarihine göre gerçekleştirecektir. Söz konusu ödeme işlemi ise düzenlenecek muhasebe işlem fişi ile aşağıdaki şekilde kayıtlara alınacaktır BÜTÇE GİDERLERİ 103- VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ 323-BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR 831- ÖDENEĞİNE MAHSUP EDİLECEK HARCAMALAR

10 Adli Vaka HYS Girişi

11

12 Dışişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı Tarafından Uygun Görülen Yabancı Hastaların Tedavi Giderleri /5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa eklenen EK MADDE 14 Ülkemizde tedavi talebinde bulunan ve bu talepleri Dışişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülen yılda en fazla dört yüz yabancı hastanın; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d) ve (f) bentleri kapsamında karşılanması mümkün olan giderleri ile gerektiğinde hastaların kendileri ve en fazla iki kişiyi geçmeyen refakatçilerinin her biri için günlük olarak (1300) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutara kadar olan konaklama giderleri ile gidiş-dönüş olmak üzere yol masrafları Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu bütçesine bu amaçla konulacak ödenek tutarının aşılmaması ve tedavinin Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumları ile Devlete ait üniversite hastanelerinde yapılmış olması kaydıyla, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından karşılanır." Hükmü yer almaktadır. 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa eklenen madde ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Tıbbi Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığına bağlı Uluslararası İlişkiler ve Proje Yönetimi Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde sevki yapılan yabancı uyruklu hastalara ait tedavi ve diğer giderler Kurumun Genel Bütçe kaynaklarından karşılanacaktır. Bu kapsamda yapılan harcamalar için ödenek talebinde bulunurken Döner Sermaye Analitik Bütçe Modülü (http://analitikbutce.saglik.gov.tr/) Kullanıcı Menüsü Ödenek İşlemleri Ödenek Talep Sistemi bölümünden giriş yapılacaktır. Ayrıca Hastalara ait sevk belgesi örnekleri ve resmi yazı ekinde yer alan bildirim formları doldurularak Ödenek Talep Sistemi Dosya Ekle bölümüne eklenecektir. Hasta ve 2(iki) kişiyi geçmeyen refakatçilerinin konaklama giderleri, gidiş-dönüş yol masrafları ve diğer giderlerinin (tedavi giderleri hariç) görevlendirilecek harcama yetkilisi mutemedine avans ve kredi açılmak suretiyle karşılanması için Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığından (312) nolu telefonları ile irtibata geçilmesi halinde Genel Bütçenin ilgili tertibinden ( ) ödenek tahsisi öncelikli olarak yapılacaktır. Bu kapsamda sağlık tesislerine/birliklere ödenek tahsisi yapılacak ödenek kalemleri: * (07/05/1987 Tarih ve 3359 sayılı Kanun Ek Madde 14 Kapsamında yürütülen Hizmetler (Hizmet Alımları)) * (07/05/1987 Tarih ve 3359 sayılı Kanun Ek Madde 14 Kapsamında yürütülen Hizmetler (Tedavi Giderleri)) Hastanın tedavisi sona erdiğinde yapılan tüm tedavi uygulamaları için SUT fiyatlarına göre tedavi faturası düzenlenecektir. Tedavi giderleri kalemine tahsis edilen ödenekler için KBS (HYS)de ödeme belgeleri İkili Anlaşma Kapsamında Tedavi Edilen Yabancı Uyruklu Hastaların Tedavi Giderlerinde olduğu gibi düzenlenecek, farklı olarak fonksiyonel kodu seçilecektir.

13 244 Sayılı Kanun Gereğince Yapılan İkili Antlaşmalar 244 Sayılı Kanun hükümlerine göre onaylanmış sağlık alanında ikili anlaşmalar gereğince ülkemizde tedavisi kabul edilen yabancı hastaların koordinasyonu Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Proje Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Proje Yönetimi Daire Başkanlığınca tedavisi planlanan ve şevki yapılan hastaların taburcu edildikten sonra faturalandırma işlemleri hastaneler tarafından SUT fiyatlarına göre yapılıp, faturalar bağlı bulunan Mal Müdürlüğüne gönderilecektir. Her ay düzenli olarak bu kapsamda gelen hastaların tedavi giderleri için; bildirim formu Ülkemizde Tedavi Edilen Yabancı Uyruklu Hastalar İçin Bildirim Formu (Sağlık ve Tıp Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma Çerçevesinde) doldurularaktürkiye Kamu Hastaneleri Kurumundan gelen sevk yazısı fotokopisi ile birlikte Genel Sekreterliklerin Mali Hizmetler Başkanlıkları aracılığıyla Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığına gönderilmesi gerekmektedir. Hastaların sonuçlarının ve epikriz bilgi notlarının Yabancı Uyruklu Hastalar İçin Epikriz Formuna (Sağlık ve Tıp Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma Çerçevesinde) doldurularak Genel Sekreterliklerin Tıbbi Hizmetler Başkanlığı aracılığıyla Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığına gönderilir. Kamu Hastaneleri Kurumu Finans Hizmetleri olarak alınan hastaların tedavi giderleri Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Muhasebe Hesap (TDMS) planına göre, kodu ile belirlenen 244 Sayılı Kanun Gereğince Yapılan İkili Antlaşmalar hesabına Saymanlık İşlem Fişinde yansıtılmaktadır. Mali hizmetler başkanlığı tarafından ödenek talebinde bulunulur. Ödenek takibi Harcama Yönetim Sistemi üzerinden yapılır. Ödenek çıkması durumunda HYS den gerekli işlemler yapılarak ödeme emri dökülmekte ve Fatura ve eki belgeler ödenmek üzere bağlı bulunulan Mal Müdürlüğüne gönderilir.

14 İkili Anlaşmalar HYS Girişi

15 Suriyeli Hastalar Suriyeli hastalar2013/8 Sayılı AFAD genelgesi kapsamında işlemleri yürütülür. Kayıt kabul sırasında hastanın kamp kaydının olup olmadığı sorulur. Kamp kaydı var ise ve kamp sağlık tesisinin bulunduğu yerde ise kamp kayıt belgesinin sureti ile bulunulan ilin valiliğine SUT fiyatları üzerinden fatura edilir Kamp içi olanlar borç Sağlık hizmeti gelirleri hesabının ilgili alt hesabına alacak kaydı yapılır. Hastanın kayıtlı olduğu kamp sağlık tesisinin bulunduğu yerin dışında farklı bir ilde ise hastandan sevk belgesi istenir. Sağlık tesisince hastanın kabulü yapılırken eş zamanlı olarak o ilin valiliğince görevlendirilmiş il emniyet müdürlüğü personeli ve il emniyet müdürlüğünce belirlenmiş sabit bir telefon numarası üzerinden 7/24 esasına göre hastanın kayıt işlemleri yaptırılır. İlgili karakola kamp kaydını sorgulaması için bilgi verilir. Sevk belgesi gelince kamp kaydının bulunduğu il valiliğine SUT fiyatları üzerinden fatura edilir. Eğer hastanın hiçbir kamp kaydı yok ise; sağlık tesisince hastanın kabulü yapılırken eş zamanlı olarak o ilin valiliğince görevlendirilmiş il emniyet müdürlüğü personeli ve il emniyet müdürlüğünce belirlenmiş sabit bir telefon numarası üzerinden 7/24 esasına göre hastanın kayıt işlemleri yaptırılır. Kamp kayıt belgesinin sureti ile bulunulan ilin valiliğine SUT fiyatları üzerinden fatura edilir Kamp dışı olanlar borç Sağlık hizmeti gelirleri hesabının ilgili alt hesabına alacak kaydı yapılır.

16 TBMM ve ANAYASA MAHKEMESİ ÇALIŞANLARI Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Anayasa mahkemesi Çalışanları ve yakınlarına tarihinden itibaren Medula üzerinden Provizyon verilmemekte Kurum bilgisi 23 seçildiğinde takip numarası dönülmeyip kişinin TBMM / Anayasa Mahkemesi mensubu olup olmadığı bilgisi dönülmektedir. «TBMM veya Anayasa Mahkemesi Üyesidir» mesajı dönmektedir.» Bu hastaların tedavi giderleri manuel olarak SUT kuralları doğrultusunda tahakkuk ettirilmektedir. Kesilen faturalar icmallenerek ödenmesi için kurumlara gönderilmektedir. Ay sonu dönem kapatmada saymanlık işlem fişine aşağıdaki kodlar ile yansıtılmaktadır ANAYASA MAHKEMESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

17 ÜCRETLİ YABANCI HASTA ALACAK TAKİBİ Yabancı Uyruklu Hastanın Geçici T.C si var mı? Müstehaklık Belgesi Var mı? Sorgulanır T.C veya Müstehaklık Belgesi Varsa Hasta Yeşil Alan Değilse Provizyon Denenir Provizyon Alınamıyor İse Resen GSS li Sayılır Fatura SGK ya Gönderilir. SAĞLIK TURİZMİ FİYAT TARİFESİ ÜZERİNDEN FATURA EDİLİR BORÇ BİLGİLENDİRME DÜZENLENİR TAHSİLAT KAYDI 102 BANKALAR HESABI VEYA 100-KASA HESABI BORÇ KAYDI ALACAK KAYDI YAPILIR YURTDIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR VEYA YURTDIŞI HASTALARDAN ALACAKLAR (GERÇEK KİŞİLER) BORÇ KAYDI XX 601.( )- YURT DIŞI SATIŞLAR HESABI ALACAK KAYDI GENEL SEKRETERLİKÇE HUKUKİ ALACAK TAKİBİ BAŞLATILIR. 128.ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK BORÇ YURT DIŞI GERÇEK KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI ALACAK (ALACAĞIN ŞÜPHELİ HALE GELMESİ) 1-BORCUN EN AZ İKİ DEFA VADESİNİN UZATILMIŞ OLMASI 2-EN AZ İKİ DEFA YAZI İLE BİLDİRİLMİŞ OLMASI 3-PROTESTO EDİLMİŞ OLMASI 4-İCRA SAFHASINA AKTARILMIŞ OLMASI YUKARIDAKİ MADDELERİN HERHANGİ BİRİSİNİN UYGULANDIĞINDA BORÇ ŞÜPHELİ HALE GELİR.

18 ÜCRETLİ T.C VATANDAŞI HASTA ALACAK TAKİBİ Hastanın Triaj Bilgisinin YEŞİL ALAN olup Olmadığına Bakılır KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ ÜZERİNDEN FATURA EDİLİR BORÇ BİLGİLENDİRME DÜZENLENİR TAHSİLAT KAYDI 102 BANKALAR HESABI VEYA 100-KASA HESABI BORÇ KAYDI YURTİÇİ GERÇEK KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI ALACAK KAYDI YAPILIR YURTİÇİ GERÇEK KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI ALACAK KAYDI YAPILIR BORÇ KAYDI XX 600.( )- YURT İÇİ SATIŞLAR HESABI ALACAK KAYDI GENEL SEKRETERLİKÇE HUKUKİ ALACAK TAKİBİ BAŞLATILIR. 128.ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK BORÇ YURT İÇİ GERÇEK KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI ALACAK (ALACAĞIN ŞÜPHELİ HALE GELMESİ) 1-BORCUN EN AZ İKİ DEFA VADESİNİN UZATILMIŞ OLMASI 2-EN AZ İKİ DEFA YAZI İLE BİLDİRİLMİŞ OLMASI 3-PROTESTO EDİLMİŞ OLMASI 4-İCRA SAFHASINA AKTARILMIŞ OLMASI YUKARIDAKİ MADDELERİN HERHANGİ BİRİSİNİN UYGULANDIĞINDA BORÇ ŞÜPHELİ HALE GELİR.

19 Banka Sandığı Vakfı mensubu/bakmakla yükümlü olduğu kişi sağlık tesisine müracaat eder.. Sağlık tesisi hasta kabul personelince Kurum ile sözleşmesi bulunan Vakıf mensubu olup olmadığı değerlendirilir. Kimlik tespiti yapılır. Vakıf tarafından verilmiş olan Vakıf hak sahipliği tanıtım kartının olup olmadığı sorgulanır. Hastanın tedavisi gerçekleştirilir. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi çerçevesinde fatura düzenlenir. Faturada; hastanın adı soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Kurum Tahakkuk dairesinin adı, Vakıf sicil numarası/banka sicil no bilgileri bulunur. Tahakkuk kaydı yapılır Banka Sandıklarından Alacaklar. BORÇ 600-(Yurtiçi Satışlar).....ALACAK Fatura ve ekli belgeler protokolde belirtilen Vakıf adresine gönderilir. Faturaya; yatan hastalar için epikriz formu, ayakta tedavisi yapılan hasatlar için tanı ve yapılan işlemin yazıldığı muayene raporu, tetkik istem formu ve tetkik sonuç belgeleri eklenir.

20 SAĞLIK TARAMALARI Periyodik Muayene, Sözleşme Yenileme Raporları, Sınıfı Görev Yapar/Yapamaz, Yurtdışı Görev Yapar/Yapamaz, Sözleşmeli Subay ve Astsubay Aday Raporları, Göreve Yönelik Periyodik Koruyucu Sağlık Muayenesi vb 4736 SAYILI KANUNUN 1 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI HÜKMÜNDEN MUAF MI? SGK TARAFINDAN DÜZENLENMİŞ BİR SEVK BELGESİ VAR MI? ASKER/EMNİYET SINIFI ÖĞRENCİ ADAYLARI İLE GÖREVDE BULUNAN PERSONEL İLE ASKERİ ÖĞRENCİLER(KAMU KURUMU ÇALIŞANLARI) SUT HÜKÜMLERİ DOĞRULTUSUNDA SGK YA FATURA EDİLİR ÇALIŞTIĞI KURUMDAN SEVKİ VAR MI? ÜCRET ALINMAZ DİĞER SGK KAPSAMINDAKİ ALACAKLAR, MEDULA SİSTEMİNE KAYDI YAPILAMAYANLAR HESABINA BORÇ SAĞLIK HİZMETİ GELİRLERİ HESABININ İLGİLİ ALT HESABINA ALACAK Muhasebeleştirilmesi faturalandırılamayan sağlık kurulu tahakkukları borçlu hesap, alacaklı hesabı VADESİZ HESABININ İLGİLİ ALT HESABI BORÇ HESABININ İLGİLİ ALT HESABI ALACAK

21 SAĞLIK KURULU RAPORLARI E 4736 SAYILI KANUNUN 1 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI HÜKMÜNDEN MUAF MI? E GAZİLER, ŞEHİT VE GAZİ DUL VE YETİMLERİ, ENGELLİLER, ÖĞRENCİLER VE 2022 SAYILI 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDAKİ KİŞİLER ÜCRET ALINMAZ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ FATURALANDIRILAMAYAN SAĞLIK KURULU TAHAKKUKLARI BORÇLU HESAP, ALACAKLI HESABI E SUT HÜKÜMLERİ DOĞRULTUSUNDA SGK YA FATURAEDİLİR E SOSYAL GÜVENLİK KURUMU HESABININ İLGİLİ ALT HESABINA BORÇ KAYDI YAPILIR SAĞLIK HİZMETİ GELİRLERİ HESABININ İLGİLİ ALT HESABINA ALACAK KAYDI YAPILIR. GLOBAL BÜTÇEDEN ÖDENEK ALINDIĞINDA VADESİZ HESABININ İLGİLİ ALT HESABI BORÇ HESABININ İLGİLİ ALT HESABI ALACAK ( HESAPTA YETERLİ BAKİYE YOKSA HESABA ALACAK KAYDI YAPILIR) H SGK TARAFINDAN DÜZENLENMİŞ BİR SEVK BELGESİ VAR MI? ÜCRETLİ HASTA OLARAK DEĞERLENDİRİLİR KATILIM PAYI ALINMAMASI İÇİN PROVİZYON ALINMAZ KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ ÜZERİNDEN FATURA EDİLİR YURTİÇİ GERÇEK KİŞİLERDEN ALACAKLAR BORÇ SAĞLIK HİZMETİ GELİRLERİ HESABININ İLGİLİ ALT HESABINA ALACAK E YURTİÇİ GERÇEK KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABINA ALACAK VADESİZ HESABININ VEYA KASA HESABININ İLGİLİ ALT HESABINA BORÇ ÜCRET ÖDENDİ Mİ? H BKZ.EK-21 EHLİYET,İŞE GİRİŞ DURUM BİLDİRİ RAPORLAR

22 Saymanlık İşlem Fişi SAYMAN DAİRE BİRİM HESAP YEVMİYE KODU KODU KODU DÖNEMİ TARİHİ / NO / BELGE DÜZENLEME NEDENİ HESABIN KODU VE ADI BORÇ TUTARI ALACAK TUTARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YATAN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU AYAKTAN İLGİLİNİN ADI, SOYADI GELİR-KESİNTİ-AYRINTI VEYA İŞLEMİN ÇEŞİDİ DİĞER SGK KAPSAMINDA ALACAKLAR YATAN (MEDULA SİSTEMİNE GİRİŞİ YAPILAMAYAN) DİĞER SGK KAPSAMINDA ALACAKLAR AYAKTAN (MEDULA SİSTEMİNE GİRİŞİ YAPILAMAYAN) BAĞLI SAĞLIK KURUMLARINA VERİLEN HİZMETLERİNDEN ALACAKLAR TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ANAYASA MAHKEMESİ ADLİ VAKA TUTUKLU-HÜKÜMLÜ SAYILI KANUN GEREĞİNCE YAPILAN İKİLİ ANTLAŞMALAR JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFET ve ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ T.C BAŞBAKANLIK TÜRK İŞ BİRLİĞİ ve KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI (TİKA) ÜNİVERSİTELER ÖZEL SEKTÖR ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR DERNEK ve KAMUYA YARARLI KURULUŞLARDAN ALACAKLAR (BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ) GERÇEK KİŞİLERDEN ALACAKLAR YURTDIŞI GERÇEK KİŞİLERDEN ALACAKLAR BANKA SANDIKLARINDAN ALACAKLAR TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI ve BORSALARDAN ALACAKLAR AYAKTAN HASTA MUAYENE, KONSÜLTASYON ve RAPOR GELİRLERİ YATAN HASTA MUAYENE, KONSÜLTASYON ve RAPOR GELİRLERİ GÜNÜBİRLİK HASTA MUAYENE, KONSÜLTASYON ve RAPOR GELİRLERİ DİĞER HASTA MUAYENE, KONSÜLTASYON ve RAPOR GELİRLERİ

23

T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu astaneleri Kurumu Başkanlığı Mali izmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Sağlık Tesislerimizce e Yönelik Mevcut Durum Analizinin Yapılması, Süreçlerin Belirlenmesi azırlayanlar Selim

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları

Detaylı

FATURALANDIRMA ve DÖNEM SONLANDIRMA İŞLEMLERİ

FATURALANDIRMA ve DÖNEM SONLANDIRMA İŞLEMLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KONYA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ FATURALANDIRMA ve DÖNEM SONLANDIRMA İŞLEMLERİ Kıymet ERGUN Finansal Analiz Birimi Gelir Tahakkuk

Detaylı

2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT)

2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) 2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) (25.03.2010 Tarihli 27532 Mükerrer sayılı RG) 03.06.2010 Tarihli 27600 Sayılı RG 06.08.2010 Tarihli 27664 Sayılı RG 15.10.2010 Tarihli 27730 Sayılı RG 25.11.2010

Detaylı

Resmi Gazete Tarih: 25.03.2010; Sayısı: 27532 (Mükerrer)

Resmi Gazete Tarih: 25.03.2010; Sayısı: 27532 (Mükerrer) Resmi Gazete Tarih: 25.03.2010; Sayısı: 27532 (Mükerrer) SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir);

Detaylı

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 2.5. Sağlık Hizmeti Sunucularının Sınıflandırılması (1) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca, Sağlık Bakanlığınca basamaklandırılan sağlık hizmeti sunucularının ayaktan

Detaylı

Sigortalı Sayılma. Sigortalı Sayılmayanlar

Sigortalı Sayılma. Sigortalı Sayılmayanlar I- 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU, SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ, GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ, 5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE SİGORTALI SAYILANLAR,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B100THG0740003 / 166 04-01-2001 KONU : Genelge... VALİLİĞİNE GENELGE 2001/ 8

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B100THG0740003 / 166 04-01-2001 KONU : Genelge... VALİLİĞİNE GENELGE 2001/ 8 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG0740003 / 166 04-01-2001 KONU : Genelge AMAÇ :... VALİLİĞİNE GENELGE 2001/ 8 Bu genelge, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 84 / 8213

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM... 6 GENEL HÜKÜMLER... 6 1.1 - Amaç... 6 1.2 - Kapsam... 6 1.3 - Dayanak... 6 1.4 - Sağlık hizmeti sunucuları...

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM... 6 GENEL HÜKÜMLER... 6 1.1 - Amaç... 6 1.2 - Kapsam... 6 1.3 - Dayanak... 6 1.4 - Sağlık hizmeti sunucuları...

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM... 6 GENEL HÜKÜMLER... 6 1.1 - Amaç... 6 1.2 - Kapsam... 6 1.3 - Dayanak... 6 1.4 - Sağlık hizmeti sunucuları...

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU OPTİK SÖZLEŞMESİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU OPTİK SÖZLEŞMESİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU OPTİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR, KONU VE TANIMLAR 1.1. Taraflar Bu sözleşmenin tarafları, Sosyal Güvenlik Kurumu ile. ünvanlı optisyenlik müessesesi sahibi. ve müessesenin mesul müdürü..

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 6 GENEL HÜKÜMLER... 6 1.1 - Amaç... 6 1.2 - Kapsam... 6 1.3 - Dayanak... 6 1.4 - Sağlık hizmeti sunucuları...

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK I) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI DÜZENLİLİK DENETİMİ RAPORU 1 II) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI PERFORMANS DENETİMİ RAPORU

Detaylı

Sağlık Uygulama Tebliği 2008. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı. 22.10.2008 31.12.2008 17.01.2009 29.01.2009 31.01.2009 değişiklikleriyle birlikte

Sağlık Uygulama Tebliği 2008. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı. 22.10.2008 31.12.2008 17.01.2009 29.01.2009 31.01.2009 değişiklikleriyle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sağlık Uygulama Tebliği 2008 22.10.2008 31.12.2008 17.01.2009 29.01.2009 31.01.2009 değişiklikleriyle birlikte www. İçindekiler 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK... 2 1.1. Amaç...

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı. RG-27012,1.mükerrer:29.09.2008

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı. RG-27012,1.mükerrer:29.09.2008 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sağlık Uygulama Tebliği 2008 RG-27012,1.mükerrer:29.09.2008 22.10.2008 31.12.2008 17.01.2009 29.01.2009 31.01.2009 03.04.2009 değişiklikleriyle birlikte www. İçindekiler

Detaylı

MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER

MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER KATSAYILAR 01/01/2014-31/12/2014 Tarihi arası 14.08 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 29 Eylül 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27012 (Mükerrer) TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç

Detaylı

2008 YILI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ

2008 YILI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 29.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27012 1. Mükerrer 2008 YILI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT

Detaylı

YÖNETMELİK. Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği

YÖNETMELİK. Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği 18 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28976 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMELİK Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç 1.2. Kapsam 1.3. Dayanak 2. SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARI 2.1. Sağlık Kuruluşları 2.1.1. Birinci Basamak Resmi Sağlık Kuruluşu

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII SOSYAL GÜVENLİİK KURUMU BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı SEVİL DENER. Nisan 2015 KIRIKKALE

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı SEVİL DENER. Nisan 2015 KIRIKKALE Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU GEÇİCİ 20. MADDESİ KAPSAMINDA KURULMUŞ OLAN VAKIFLAR İLE PROTOKOLLER

Detaylı

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No: 6 )

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No: 6 ) Resmî Gazete 23 Ekim 2008 PERŞEMBE Sayı : 27033 Maliye Bakanlığından: TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No: 6 ) 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dâhil hak sahiplerinin

Detaylı

TEBLİĞ. (1) 5510 sayılı Kanun gereği genel sağlık sigortasından yararlandırılan kişiler.

TEBLİĞ. (1) 5510 sayılı Kanun gereği genel sağlık sigortasından yararlandırılan kişiler. 29 Şubat 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28219 Sosyal Güvenlik Kurumundan: TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 25/3/2010 tarihli ve 27532

Detaylı

Kanun No. 6552 Kabul Tarihi: 10/9/2014

Kanun No. 6552 Kabul Tarihi: 10/9/2014 İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6552 Kabul Tarihi: 10/9/2014 MADDE 1-22/5/2003 tarihli

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 11 Eylül 2014 PERŞEMBE YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 29116 Mükerrer İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 25.03.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27532 (Mükerrer) SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade

Detaylı

KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN 11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Detaylı