TAEK 1997 ÇALIŞMA RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAEK 1997 ÇALIŞMA RAPORU"

Transkript

1 A TR TAEK 1997 ÇALIŞMA RAPORU TÜRKİYE Üİ ATOM ENERJİSİ KURUMU 30-22

2 ÖNSÖZ Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), atom enerjisinin barışçıl amaçlarla ülke yararına kullanılmasıyla ilgili çok yönlü çalışmalarını, 2690 sayılı Kanunla verilen görev, yetki ve sorumluluk çerçevesinde yürütmektedir. Kurumumuz nükleer sahada dünyadaki gelişmeleri izlemek, işbirliği sağlamak ve ülke çıkarları doğrultusunda milli yarar temin etmek amacıyla üyesi bulunduğu IAEA, OECD/ Nükleer Enerji Ajansı ve NATO gibi uluslararası kuruluşların dahilindeki çalışmalara aktif olarak katılmaktadır. Kurum bünyesinde nükleer enerji; nükleer teknoloji; nükleer ve radyolojik güvenlik; nükleer tekniklerin tıp, endüstri, çevre, tarım ve hayvancılıkta uygulanması; radyoizotop ve radyofarmasötik üretimi; radyasyon teknolojisi konulan dahil olmak üzere geniş bir ilgi alanına dağılmış bulunan çalışmaların daha ileri düzeylere çıkartılması başlıca hedefler arasındadır. Bu kapsamda yerli nükleer reaktör, yerli nükleer yakıt, Toryum yakıt geliştirme gibi birçok araştırma ve geliştirme projesi bu yıl başlatılmıştır. Halkımızın radyasyon güvenliğinin sağlanması Kurumumuzun görevleri arasında öncelik taşıyan konulardan birisidir. Bu amaçla Türkiye genelinde radyasyon kaynakları ve radyoaktif madde kullanılarak yapılan tüm fâaliyetlerin denetimi, gerekli izin ve lisansların verilmesi; her türlü tıbbi, endüstriyel ve araştırma amaçlı uygulamalarda oluşan radyoaktif atıkların toplanıp işlenmesi, ithal ve ihraç edilen tüm gıda maddelerinde radyasyon ölçümleri hususunda çalışmalar hızlı bir gelişme göstermektedir. Radyasyon Erken Uyarı Sistemi (RESA) yardımıyla radyasyon güvenliğini ülke geneline yayma çalışmaları sürdürülmektedir. Radyoizotoplara duyulan ihtiyaç Türkiye'de giderek artmaktadır. Tıp, tarım, endüstri ve birçok bilim dalındaki uygulama alanlarında kullanılan radyoizotopların üretimlerini ve kalitelerini artırma çalışmalarına devam edilmektedir. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu gerek hizmet içi eğitim programlan ile elemanlarının ve gerekse Özel Sektör, Kamu Kuruluşları, Üniversiteler, Tıp Merkezleri, Hastanelerde radyasyonla çalışan personel eğitimine yönelik Radyasyondan Korunma, Nükleer Teknikler, Tahribatsız Test Analizleri konularında mesleki kurslar düzenlemekte ve ayrıca kamuoyunu nükleer enerji konusunda bilgilendirmek amacıyla yayınlar hazırlayarak seminerler düzenlemektedir. Bu yıl nükleer enerjinin ulusal enerji programımıza dahil edilme nedenlerini ve nükleer enerjiyi çeşitli boyutlarda halka anlatmak maksadıyla, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın işbirliği ile geniş çaplı bir eğitim programının ilk basamağı olarak düşünülen "Kamuoyu Bilgilendirme Semineri"nin ilki Ankara'da, ikincisi Mersin'de ve konuyla ilgili olarak workshop ise İstanbul'da gerçekleştirilmiştir.

3 Tüm faaliyetlerin hedefi teknoloji transferi, endüstri ve ekonomiye katkıda bulunmak, bilimsel seviyeyi ve personel potansiyelini yükseltmek, yerel imkanların daha etkin şekilde kullanımını sağlamak ve kurum ile diğer araştırmacı kuruluşlar arasında bilimsel işbirliğini ülke yararına daha üst düzeylere çıkarmaktır. Doç.Dr.Emin ÖZBAŞ Başkan

4 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU (TAEK) Başkan : Prof.Dr. Mehmet ERGİN ( 'e kadar) : Doç.Dr. Emin ÖZBAŞ ( 'den itiibaren) Başkan Yrd. : Dr. Kâzım CEYLAN Başkan Yrd. : Dr. İzzet ÖZTAŞIRAN KURUMUN GÖREVLERİ -Atom enerjisinin ülke yararına kullanılmasını sağlamak üzere temel ilke ve politikaları belirlemek, bu konudaki plan ve programlan yaparak Başbakan'in onayına sunmak, -Ülkenin atom enerjisinden yararlanmasını mümkün kılacak her türlü araştırma,geliştirme ve çalışmayı yapmak ve yaptırmak; bu alanda yapılacak çalışmaları koordine ve teşvik etmek, -Nükleer hammaddeler ve nükleer alanda kullanılan her türlü stratejik maddelerle ilgili çeşitli işlemlerde uyulacak genel esasları saptamak, -Araştırma ve eğitim merkezleri, laboratuvarlar, tesisler kurup işletmek, ülkenin nükleer teknolojiye girebilmesi amacıyla çalışmalar yapmak, -Radyoizotop üretme, kalite kontrolü, ölçme, değerlendirme ve dağıtma tesisleri kurmak ve işletmek, -Radyoaktif madde ve radyasyon cihazları bulunduran ve kullananlara lisans vermek ve bunları denetlemek; radyoaktif atıklarla ilgili çalışmalar yapmak, -Nükleer reaktör ve nükleer yakıt çevrimi tesislerine yer seçimi, inşaat, işletme ile ilgili izin lisans vermek, gerekli denetimleri yapmak, çevre güvenliğini sağlamak, ve -Atom enerjisi ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, -Nükleer alanda eleman yetiştirilmesine dair çalışmaları yürütmek, -Atom enerjisi alanında kamuoyunu aydınlatmak, -Nükleer alanda ulusal ve uluslararası hukuk çalışmalarını yürütmek,mevzuat hazırlamak.

5 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU'NUN ORGANLARI 1- Atom Enerjisi Komisyonu 2- Danışma Kurulu 3- İhtisas Daireleri 4- Bağlı Kuruluşlar ATOM ENERJİSİ KOMİSYONU VE GÖREVLERİ Atom Enerjisi Komisyonu (AEK) TAEK Başkanı'nın Başkanlığında Başkan Yardımcıları, Milli Savunma, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarından birer üye ile nükleer alanda eğitim, öğretim ve araştırma yapan dört öğretim üyesinden oluşur. Yılda en az dört kere toplanan Atom Enerjisi Komisyonu'nun görevleri, Kurum'un çalışma ilkelerini ve programlarını saptamak, bütçe taslağını onaylamak, nükleer alanla ilgili mevzuatı hazırlamak, Kurum'un yıllık programını oluşturmak, Kurum'un gelişen ihtiyaçlara göre organizasyon ve kadrolarına ilişkin düzenlemeleri yapmak ve bu tüm faaliyetleri Başbakan'a sunmaktır. KOMİSYON ÜYELERİ Yük.Müh.Alb.Ö.Faruk ÖZKÖK ( Milli Savunma Bakanlığı) Öner GÜL YEŞİL ( TEAS Genel Müd.) Prof.Dr. Hasbi YAVUZ (İ.T.Ü. Nük.Ener.Enst. Müd.) Prof.Dr. Güngör YENER ( Ege Üniv.Nük.Bil.Enst.Müd. ) Prof.Dr. Sefahattin ÖZDEMİR ( ODTÜ)

6 DANIŞMA KURULU Danışma Kurulu, nükleer alanda çalışan öğretim üyeleri ve ilgili kuruluşlardaki uzmanlar arasından seçilen üyelerden oluşur. AEK tarafından havale edilen konuları inceleyip sonuç ve önerileri bildirmek üzere yılda en az bir kere toplantıya çağrılan Danışma Kurulu'na Kurum Başkanı başkanlık eder. Danışma Kurulu üyeleri belirlenen üyeler arasından, Başbakan onayı ile 3 yıl süreyle görevlendirilir YILI TAEK DANIŞMA KURULU ÜYELERİ Özer AYDAN Bülent ESİNOĞLU Mehmet ATEŞ Ali Rıza ALABOYTJN Y.Müh.Yb.Necip BAYKAL Dr.Zeki GÜRAN Doç.Dr.Güner ÜNALAN Prof.Dr.Beril TUĞRUL Prof.Dr.Çetin BOLCAL Prof.Dr.Mustafa TAN Prof.Dr.Rafet ARIKAN Prof.Dr.Atilla ÖZMEN Prof.Dr.Yalçın SANALAN Prof.Dr.Atilla AYDINLI Prof.Dr.Hüseyin UYSAL ProfDr.Meral ERAL Prof.Dr.Hasan ERDOĞAN Prof. Dr. Şevket ERK Prof.Dr.Haldun ÖZYOL Prof.Dr.Halim AYRANCI Prof.Dr.Fahir BORAK Prof.Dr.İsmail TOK Prof.Dr.Fahri DOMANİÇ Prof.Dr.Nejat AYBERS Prof.Dr.Ahmet YÜKSEL ÖZEMRE (Dışişleri Bakanlığı) ( Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) ( Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı) ( ETİBANK Genel Müd.) ( Milli Savunma Bakanlığı) (Sağlık Bakanlığı) ( MTA Genel Müd.) (İstanbul Teknik Üniversitesi) (Kültür Üniversitesi) (Gazi Üniversitesi) (Gazi Üniversitesi) (Gazi Üniversitesi) (Hacettepe Üniversitesi) (Bilkent Üniversitesi) ( Celal Bayar Üniversitesi) (Ege Üniversitesi) (Pamukkale Üniversitesi) ( Yıldız T. Üniversitesi) (Uludağ Üniversitesi) (Marmara Üniversitesi) (Boğaziçi Üniversitesi) (Yüzüncüyü Üniversitesi) ( Eski Atom En.Kom.Gen.Sek.) ( Eski TAEK Başkanı) ( Eski TAEK Başkanı)

7 IHTISAS DAIRELERI Araştırma-Gelistirme Koordinasyon Dairesi Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi Nükleer Güvenlik Dairesi Teknoloji Dairesi İdari ve Mali İşler Dairesi

8 ARAŞTIRMA - GELİŞTİRME KOORDİNASYON DAİRESİ Nükleer enerji ile ilgili etüt, proje, nükleer teknik uygulama, uluslararası ilişkiler, eğitim, yayın, halkla ilişkiler ve tercüme hizmetleri gibi görevlerin yürütülmesini ve takibini yapar. A-PROJE ÇALIŞMALARI TAEK nükleer konularda araştırma faaliyetleri yapmak üzere ulusal ve uluslararası alanda destek almakta ve destek vermektedir. A-I. ULUSLARARASI ATOM ENERJİSİ AJANSI (IAEA) DESTEKLİ PROJELER: Nükleer tekniklerin uygulanması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla Hükümetimiz ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) arasında yapılan anlaşma esasları uyarınca IAEA tarafından mali yardım sağlanmaktadır. A-I.1. IAEA TEKNİK YARDIM VE İŞBİRLİĞİ PROGRAMI Ajans, kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek üzere üye ülkelerde atom enerjisinin barışçıl amaçlarla kullanımını sağlayan araştırma ve uygulama çalışmalarına cihaz, uzman ve eğitim imkanları temin etmek suretiyle destek vermektedir. a) Teknik Yardım Projeleri: Nükleer tekniklerin uygulanması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla iki yıl veya daha uzun süreli olmak üzere ülkelerin kalkınma plan ve programlarına katkı sağlayacak mahiyette ve ulusal gelişme planları ile uyumlu, sonuçları doğrudan halka yansıyabilecek uygulama özellikli projeler destek alınarak yürütülmektedir. (Tablo 1) b) Bölgesel Projeler: Avrupa, Afrika, Doğu Asya ve Pasifik, Latin Amerika ve de Batı Asya'dan oluşan bölgelerde nükleer bir konuda araştırma yapmak üzere pilot olarak seçilen bir ülke etrafında diğer üye ülkeler faaliyetlere katılmaktadır. (Tablo 2) A-I.2. IAEA ARAŞTIRMA KONTRAT PROGRAMI Atom Enerjisinin barışçıl amaçlarla kullanımını öngören araştırma, geliştirme ve pratik uygulamaları teşvik etmek ve yardımcı olmak üzere mali destek sağlanmaktadır. (Tablo 3) A-n. DPT DESTEKLİ PROJELER : DPT Müsteşarlığı Kalkınma Planında öngörülen hedefler ve uygulanmakta olan Hükümet Programı çerçevesindeki Yatırım Programında yer alan üretimi, verimliliği ve ekonominin rekabet gücünü artırıcı, kamu açıklarını ve enflasyon hızım azaltıcı politikalar doğrultusunda ülkemizin kalkınmasına hizmet etmek üzere her yıl yatırım projeleri yürütülmektedir. (Tablo 4) A-m. TAEK DESTEKLİ PROJELER : TAEK'nun çalışma programı ve ilkelerine uygun olarak ilgili kuruluş ve üniversiteler tarafından yapılan güdümlü nitelikteki araştırma, inceleme ve uygulamalara TAEK Proje Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca destek verilmektedir. (Tablo 5)

9 TABLO YILI TEKNİK YARDIM PROJELERİ Kodu Adı Süresi Ajans DesteğifS) TUR/4/020 Planning of the Infrastructure for the NP Program in Turkey TUR/8/013 Study of Lakes Using Isotope Techniques TUR/9/011 Strengthening of Radiation Protection Infrastructure TUR/9/012 Centre for Treatment and Diagnosis of Radiation Exposure TUR/5/019 Immunoassay Techniques for Improving Cattle Production TUR/4/022 Technical Support for an Electron Beam Facility TUR/6/009 Establishment of Molecular Radiation Cytogenetics Laboratory TUR/0/005 Human Resources Development TUR/4/023 Improving QA/QC in Radiation Technology TUR/7/007 Radiation Sterilization of Tissue Grafts TUR/8/014 Nuclear Techniques for Lake and Marine Pollution Studies TUR/9/013 Strengthening Nuclear Safety Infrastructure TOPLAM TABLO YILINDA İŞTİRAK EDİLEN AVRUPA BÖLGESİ BÖLGESEL frer) PROJELER Kodu RER/0/011 RER/2/003 RER/4/018 RER/4/019 RER/4/021 RER/6/007 RER/9/050 RER/9/051 Adı Establishing INIS Capabilities in the NIS Marine Environmental Assessment of the Black Sea Region Management of Delayed NPP's Licensing Fuel and Fuel Modeling Codes for WWER Reactors Low and Intermadiate Radioactive Waste Disposal Modernization of Nuclear Medicine Harmonisation of Regional Nuclear Emergency Preparedness Activities Armenia-Turkey: Seismic Studies and Emergency Planning

10 TABLO 3- TAEK BÜNYESİNDE YÜRÜTÜLEN 1997 YILI ARAŞTIRMA KONTRATLARI Kodu Adı Süresi Ajans Desteöi(S) 6888 The Correlation of Changes in Productivity with Certain Metabolities A Spherical Tokamak Driven Plasma Guns Transfer of Cs-137 From Soil Tea and Thyme Plant Determination of Max/min Ratio of Absorbed Dose of Dried Figs and to Work by Sterin Dosimeter in Gamma Irradiation Plant 8143 Breeding for High Yield and Oil Content and Oil Quality of Spring Rapeseed Varieties by Induced Mutation 8162 Enzyme Immunoassay for Quantification of DDT and DDE in Foods, Soil and Water 8503 Development and Validation of Techniques for Measuring Microbial Protein Supply in Ruminants Using Nuclear and Related Techniques 9082 Development of Novel Adsorbent Materials for Recovery and Enrichment of Uranium from Aqueou Media 9225 Development of a Quality Manual Applicable at the SSDL 9506 Formation Cross-Section Measurements of Short Lived Nuclear in the Energy Range from to 14.9 Mew 9616 Hydrogen Determination in Bulk Materical Using Fast Neutron Generator 9634 Combuned Methods for Treatment of Liquid Waste from Uranium Refining and Conversion 9657 Development of Protocols for Corrosion and Deposit Determination in Pipes by Radiography 9712 To Establish and Compare for the Coastal Waters of Turkey, the Po-210/Pb-210 Contents in Anchory Fish and Sea Snails TOPLAM

11 TABLO 4- YATIRIM PROJELERİ Proje No Adı Süresi 1997 Yatırım TutanfTL) 89K Araştırma Merkezlerinin Fiziksel Güvenliğinin Sağlanması Kİ20170 Başkanlık Hizmet Binası K Hızlandırıcı K12O13O Yeni Nükleer Araştırma ve Uygulama K Radyasyon Teknolojisi ve Nükleer Analiz Yöntemlerinin Uygulanması K ÇNAEM Alt Yapı Islahı ve Tadili Kİ20120 TR-2 Reaktörünün Modernizasyonu ve Otomasyonu K Yerli Sanayinin Nükleer Teknolojiye Uygulanabilirliği Etüdü K ANAEM Alt Yapı Geliştirme O7K Büyük Onarım K Yerli Nükleer Reaktör Geliştirme K Nükleer Yakıt Teknolojisi Geliştirme K İleri Tahribatsız Test Teknikleri Geliştirme TOPLAM (TL) TABLO YILI TAEK DESTEKLİ PROJELER Kodu Adı Tarihi Oksit ve Non-oksit Seramiklerde Nadir Toprak ve Metal Oksit Tipi Seramiklerin Sinterleme Kinetiği ve Mekanik Özelliklere Etkisi Tutan (TL) Bağlı Kalıntı İçeren Hayvan Dokularını Tüketen İkincil Türlerde Bağlı Kalıntı Oluşma Riskinin Araştırılması

12 B-EĞİTtM FAALİYETLERİ Yurtiçi Eğitim Faaliyetleri TAEK Hizmetiçi Eğitim Programı kapsamında yıl içinde genel ve ihtisas konularında kurs, konferans ve seminer gibi eğitim faaliyetleri düzenlenmiş, Kurum dışı personelin de bu faaliyetlerden yararlanması sağlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü'nden gelen staj talebi üzerine 1997 yılı içinde 58 üniversite öğrencisine Kurumumuza bağlı Merkezlerde staj yapma imkanı sağlanmıştır. Gerçekleştirilen başlıca eğitim kurslarının konuları aşağıdaki gibidir. Radyografi Seviye 1-Seviye 2 Ultrasonik Seviye 1-Seviye 2 Yüzey Metodları Seviye 1 -Seviye 2 Girdap Akımları Seviye 1-Seviye 2 Radyasyon Korunması Nükleer Maddeler Temel Nükleer Fizik Bilgileri Dünya Ruminant Beslenmesi Moleküler Genetik Sistem Bileşenlerinin Sınıflandırılması ile ilgili Uluslararası Standartlar ve Politikalar CANDU Technology ÇNAEM ÇNAEM ÇNAEM ÇNAEM ÇNAEM ÇNAEM ÇNAEM LHSNAE LHSNAE TAEK TAEK Yurtdışı Eğitim Faaliyetleri UAEA tarafından sağlanan yurtdışı imkanlarını kullanarak 22 TAEK elemanı Kurum amaçlarına yönelik konularda yurtdışında kısa ve uzun süreli eğitim görmüşlerdir. NÜKLEER ENFORMASYON SİSTEMLERİ (INIS) Nükleer alanda Türkiye'de yayınlanan 137 adet dokümanın künye, özet ve anahtar kelimeleri INIS tarafından belirlenen kurallara göre hazırlanıp, INIS Sekreteryasına gönderilmiştir. Araştırıcılarımızın yurtdışından talep ettikleri dokümanlar temin edilerek istifadelerine sunulmuştur. Yabancı araştırıcılar tarafından talep edilen, ülkemiz araştırıcılarının yaptıkları çalışmalarla ilgili dokümanlar temin edilip ilgili yerlere gönderilmiştir. Yurtiçinde yapılan seminer ve toplantılara posterle katılarak INIS'm kullanıcılara duyurulması sağlanmıştır. INIS'in kullanımı ile ilgili son değişiklik ve yöntemlerinin anlatıldığı Litvanya-Vilnius'da yapılan eğitim seminerine katılınmıştır.

13 RADYASYON SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DAİRESİ Medikal Işınlamalarda Hasta Dozu Tayini projesi kapsamında seçilen Üniversite hastahanelerinde TLD kullanılarak araştırmalar yapılmış ve elde edilen sonuçlar United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR) tarafından iyonlaştırıcı radyasyonun insana ve çevreye etkisini değerlendirmek amacı ile yapılan çalışmalar kapsamında komitenin " Medical Eposures" başlıklı taslak raporunda yayınlanmıştır. Diagnostik radyoloji'de hasta dozu ve özellikle hamile kadınlarda fetus dozu tayinine yönelik çalışmalar ile, açık radyoaktif kaynaklar ile yapılan uygulamalarda hasta ve toplum dozu tayinine yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Bu çerçevede ölçüm programları oluşturulmuş, Radyoloji alanında iki Üniversite Hastahanesi'nde yürütülen çalışmalarda bazı tetkikler için organ dozu ve etkin doz tayini yapılmıştır. Ermenistan'da kurulu Metzamor Nükleer Santralı'nda meydana gelebilecek kaza veya tehlike durumlarına karşı Ermenistan, Rusya Federasyonu ve Kazakistan'ın katılımıyla oluşturulan bölgesel çalışma grubu faaliyetlerine devam edilmektedir. Endüstriyel amaçlı radyografi ve radyoskopi cihazları, otomatik proses kontrolünda kullanılan sistemler ile yapı ve malzemelerin kalite kontrolü amacı ile radyoaktif kaynak kullanılarak gerçekleştirilen diğer ölçme teknikleri ile ilgili cihazların ve bulundukları tesislerin radyasyon kontrolları ve lisanslama hizmetleri ile bu tesislerin yapısal zırhlama planlarının incelenmesi hizmetleri düzenli bir şekilde yürütülmekte olup 1119 adet lisans verilmiştir. Ayrıca, endüstriyel alanda faaliyet gösteren 22 kuruluşa ait toplam 166 adet radyoaktif kaynaklı cihazın lisansı yenilenmiştir. Endüstri alanında faaliyet gösteren cihaz ve sistemlerde kullanılmak üzere yurt dışından getirilen radyasyon kaynaklarına ithal izni verilmesi ve bu kaynakların gümrükler veya merkezde taşıma güvenliği açısından kontrol edilmesi çalışmaları rutin olarak devam etmektedir. Tıbbi ve endüstriyel kuruluşlar ile araştırma laboratuvarlarında radyoaktif maddelerle yürütülen çalışmalar sonucu oluşan toplam 820 kg katı atık 325 adet kullanılmış jeneratör ile 15 adet radyoaktif kaynak toplanmıştır. Yurt çapında tıp, endüstri ve araştırma kuruluşlarında çalışan radyasyon görevlilerinin çalışmaları sırasında almış oldukları radyasyon miktarı kişisel dozimetrelerle aylık olarak tayin edilmektedir. Değerlendirmeler sonucunda müsaade edilen seviyenin üzerinde (4.0 msv) radyasyon dozu alanların çalışma şartları incelenmekte, radyasyonla yapılan bütün çalışmalarda maruz kalınacak radyasyonun mümkün olan en düşük seviyede tutulmasının sağlanması amaçlanmaktadır yılı içerisinde 110 kuruluşta kayıtlı 6500 kişiden her ay değişen sayıda hizmet alan görevli izlenmiştir. NÜKLEER GÜVENLİK DAİRESİ Türkiye'de kurulacak nükleer santral yerine ilişkin veri toplanmıştır. Proje sonuçları bir rapor halinde IAEA'ya iletilmiştir. Türkiye'nin imzalamış bulunduğu "IAEA'nın güvenlik denetimini artırmaya yönelik olarak hazırlamış olduğu "93+2" programı protokolü", "Kullanılmış Yakıtlar ve Radyoaktif Atık Yönetimi Güvenliği Sözleşmesi" ve "Nükleer Hasardan Doğan Sorumluluklar Sözleşmesi" ne ilişkin teknik görüşler hazırlanarak Viyana'daki Daimi Temsilciliğimize iletilmiştir. Nükleer silahsızlanma ile ilgili olarak Alfa İstasyonları konusunda inceleme yapılıp görüşlerimiz Dışişleri Bakanlığı'na iletilmiştir. IAEA tarafından oluşturulan ve koordine edilen, Nükleer Maddelerin Yasal Olmayan Ticaretine İlişkin Bildirim çalışması ile ilgili olarak Ajans nezdinde gerekli bildirimler yapılmıştır. Ayrıca kaçak nükleer maddeler ile ilgili "Ulusal Veri Tabanı" oluşturulmuştur. ÇNAEM "TR-2 Reaktörü" ile "Yakıt Pilot TesisP'nin ve İTÜ-NEE "Triga Mark II" Reaktörünün güvenlik denetimleri yapılmıştır. Denetim raporu hazırlanmış ve gerekli formlar hazırlanarak IAEA'ya, iletilmiştir. 10

14 IAEA tarafından oluşturulan ve "International Nuclear Event Scale" olarak bilinen sisteme Türkiye üye bulunmaktadır. Bu sistem ile günün her saatinde dünyanın herhangi bir yerinde olabilecek nükleer kazadan anında haberdar olunabilmektedir. Araştırma reaktörlerini lisanslama ile ilgili ABD, Kanada, Japonya mevzuatları ve IAEA yayınları derlenerek detaylı bir şekilde incelenmiştir. Bu çalışmanın ardından TR-2'nin Güvenlik Analizi Raporunun değerlendirilmesi yapılmıştır. Akkuyu nükleer santralının lisanslanmasına hazırlık mahiyetinde olacak şekilde ABD ve Kanada mevzuatları ile IAEA dokümanları incelenmiştir. Bu çalışma halen sürdürülmektedir. TEKNOLOJİ DAİRESİ MTA ve TAEK'nun radyometrik ölçüm, araştırma, programlama ve laboratuvar imkanlarının ortaklaşa kullanımı amacıyla 1993 yılında imzalanan karşılıklı işbirliğine ait protokol kapsamında yapılabilecek çalışmaları gözden geçirmek üzere MTA, ANAEM ve ÇNAEM'den ilgili elemanların katıldığı toplantılar düzenlenmiştir Yılı Yatırım Programında yer almak üzere; "Türkiye'deki Toryum yataklarının Haritalandırılması, Zenginleştirme Yöntemlerinin Geliştirilmesi ve Projelendirilmesi", "Nükleer Güç Santralleri Malzeme ve Bileşenlerinde Kalite Kontrolü ve Kalite Güvencesi" konulu proje teklifleri hazırlanmıştır. "Yerli Sanayinin Nükleer Teknolojiye Uygulanabilirliği" konulu 94K No lu proje ile ilgili çalışmalara devam edilmiştir. Kimyasal film depolama tekniği ile borkarbür kaplı uranyumdioksit-gadalonyumoksit yakıtı çalışmaları sürdürülmektedir. NÜKLEER HESAPLAMALAR ve TASARIM GRUBU Nükleer Reaktör Isıl Hidroliği çalışmaları kapsamında "Nükleer Reaktörlerin Isı Değiştiricilerinde Meydana Gelebilecek Tüp-İçi Yoğuşmada Havanın Etkisinin İncelenmesi" amacıyla ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü'nde kurulmuş bulunan deney düzeneğinde ölçümlere başlanmış, saf buhar yoğuşma ölçümleri tamamlanmıştır. Saf su buharının yoğuşması deneylerinde elde edilen sonuçların ışığı altında 1-6 bar basınç aralığında eksenel ısı akısı ve ısı aktarım katsayısı profilleri çıkartılmıştır. Sonuçların irdelenmesinden sonra hava/buhar karışımının yoğuşması deneysel olarak incelenecektir. Bilgisayar Kodu Uygulama ve Geliştirme Programı (CAMP) çerçevesinde yürütülen ısıl-hidrolik çalışmalarında RJELAP5 programının MOD3.2 ve MOD sürümlerinin karşılaştırılmasına devam edilmiştir. TR-2 Reaktörü Güvenlik Analizi Raporu'nun değerlendirilmesi çalışmalarına devam edilerek reaktörün toplam envanterinin çeşitli çalışma rejimlerinde alacağı değerlerin hesaplanması ÇNAEM Nükleer Mühendislik Bölümü ile dayanışma içinde tamamlanmıştır. İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ PERSONEL Kurumumuz kadroları 2690 Sayılı Kanun ekinde 939 memur olarak belirlenmiştir Sayılı Kuruluş Kanununa göre Kurum personeli esas olarak 657 Sayılı Kanuna tabi bulunmaktadır. Ayrıca aynı Kanunun 12.maddesinde belirtilen unvanlı kadrolarda sözleşmeli personel çalıştırabileceği hükme bağlanmış olup, bu personele istekleri halinde 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu hükümlerinin uygulanabileceği belirtilmiştir. 11

15 Kurumumuzda sınıflarına gösterilmiştir. göre 1997 yılında çalışan personelin sayısı ve % oranlan aşağıda SINIFI ADEDİ % Teknikler Genel İdare Yardımcı Hizmetelr Sağlık Hizmetleri Avukatlık Hizmetleri TOPLAM BÜTÇE OO.0 TAEK Bütçesi, Başbakanlık Bütçesi içinde "Bağımsız Bütçe" niteliğinde olup, transfer tertibinde yer alır. Kurumun Gelirleri: Her yıl Başbakanlık Bütçesine TAEK adına konacak ödeneklerden, Kuruma yapılacak ve kurumca kabul edilecek her türlü iç ve dış yardımlar ile bağış ve vasiyetlerden, mal ve hizmet üretimi gelirlerinden meydana gelir. Kurumun Giderleri: Cari yatırım ve transfer harcamalar olarak belirlenmiştir. TAEK 1997 Mali yılı başlangıç ödeneği toplam TL olarak kanunlaşmış ve 1996 yılı ödeneğine göre % 148 oranında artış göstermiştir Yılı Bütçesinde; 1-Personel Ödeneği %57 2-Cari Ödenekler, %2 3-Yatırım+Transfer Ödeneği %41 MEVZUAT VE HUKUK "Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nükleer Kazaların Erken Bildirimi ve Nükleer Tesislere İlişkin Bilgi Değişimi Anlaşması" 28 Temmuz 1997 tarihinde imzalanmış ve tarih no.lu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye'de yapılacak olan nükleer santrala teklif veren ülkeler ile yapılması gerekli olan "Nükleer Enerjinin Barışçı Kullanımına İlişkin İkili İşbirliği Anlaşma" taslakları hazırlanmıştır. Bu konuda anlaşma taslağı üzerindeki yazışmalar, ABD, Fransa ve Almanya ile devam etmektedir. Nükleer Denemelerin Yasaklanması Andlaşması ile ilgili görüşler oluşturularak Dışişleri Bakanlığı'na iletilmiştir. Bilindiği üzere Comprehessive Test Ban Treaty-CTBT (Kapsamlı Nükleer Test Yasaklanması Anlaşması) geçen yıl Türkiye tarafından imzalanmıştır. "Nükleer Tesislerde Kalite Temini ve Denetim Yönetmeliği" tarih ve no.lu Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. "Nükleer Güvenlik Danışma Komitesinin Kuruluş ve Çalışma Yöntemleri", "Nükleer Maddelerin Sayım ve Kontrolü" "Radyoaktif Maddelerin Güvenli Taşınması" yönetmelikleri tarih, No.lu Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 12

16 TÜRKIYE ATOM ENERJÎSI KURUMU BAĞLI KURULUŞLAR Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (ÇNAEM) Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (ANAEM) Lalahan Hayvan Sağlığı Nükleer Araştırma Enstitüsü (LHSNAE) 13

17 ÇEKMECE NÜKLEER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ ENDÜSTRİYEL UYGULAMA BÖLÜMÜ Denizlerdeki Kirliliğin Tespit Edilmesi ile ilgili çalışmada biyoindikatör organizma olarak kullanılan alglerde ve özellikle makroalg türlerinde eser element analizleri yapılmıştır. İnsan sağlığına yönelik olarak Çernobil kazasından sonra Karadeniz toprakları ile bu topraklarda yetişen çeşitli sebze ve meyvalarda 37 Cs ve 134 Cs'ün ürünlere geçiş miktarlarının tespiti amacıyla, gerek Karadeniz Bölgesi'nde, gerekse ÇNAEM'de oluşturulan tarlada radyoaktif sezyumlu topraklarda yetiştirilen ürünlerde 137 Cs ve l3 Cs analizleri ile çeşitli eser element tayinleri yapılmıştır. İstanbul Boğazı'ndaki Balıkların Organlarında ve Midyelerde Toksik Element Seviyelerinin Tesbiti konulu çalışmada, bazı toksik elementlerin (Zn, Cu, Pb, Hg, Cs) tuzları, belirli miktarlarda balık yemlerinin içine katılarak balıkların vücutlarında hangi elementten ne miktarda biriktirdikleri saptanmıştır. Çeşitli istasyonlardan toplanan midye örneklerinde, 109 Cd radyoaktif kaynağı kullanılarak Fe, Cu, Zn ve Pb elementleri kantitatif olarak tayin edilmiştir. X-ışını floresans analizi için bilinen bazı uyarıcı kaynaklar yerine, aynı işlevi gerçekleştirecek yeni kaynaklar sağlamak amacıyla yapılan çalışmada kullanılan izotoplardan 99m Tc, TR-2 araştırma reaktöründe ve 99m Tc jeneratöründe çeşitli aktivitelerde üretilmiştir. NBS ve IAEA referans standartları ile çalışmanın doğruluk ve hassasiyeti saptanmıştır. Borularda Radyografik Tekniklerle Korozyon Tayini: Korozyonlu boru ve yapay hatalı boru örneklerinin radyografları alınmış ve raporları düzenlenmiştir. Örnekler ikinci ülke testi için Suriye'ye gönderilmek üzere hazırlanmıştır. Metalik malzemelerde bulunan ve ana malzemeden daha düşük veya daha yüksek yoğunlukta olan yüzey inkülüzyonlarını belirlemek amacıyla x ve y ışınlan uyarımlı elektron emisyon tekniği uygulanmıştır. Görüntü optimizasyonu için parametrelerin denenmesine devam edilmektedir. Kağıt para ve pul gibi ince örneklerin iç yapıları ve yüzeylerindeki resimlerin boya maddeleri 9 Sr beta izotop kaynağı ve yumuşak x-ışınlan ile incelenmiştir. Elektron emisyonu tekniği ile de görüntüler alınıp her üç tekniğin karşılaştırmaları yapılmaktadır. Çeşitli illerin emniyet müdürlüklerinden gelen yaklaşık 160 örnekte gama izotopik analizle radyoaktivite kontrolü yapılmıştır. Çeşitli kuruluşlara ait değişik kimyasal formlarda olan toplam 169 adet örnekde, Sb, La, Ce, Sr, Cu, Zn, Pb, Fe, Br, Hg, Os, Ca ve Ti elementleri kalitatif ve kantitatif olarak saptanmıştır. Çeşitli endüstriyel kuruluşlara ait 254 adet döküm ve çeşitli malzemelerin tahribatsız kontrolleri yapılmıştır. FİZİK BÖLÜMÜ MeV Nötron Enerji Aralığında Nükleer Veri Ölçüm Hesaplamalarında hızlı transfer sistemini oluşturan donanım ve onu kontrol eden bilgisayar programının uyumlu çalışma testleri gerçek deneysel koşullarda yapılmıştır. Gerekli düzeltmeler ve iyileştirmeler yerine getirilerek sistemin güvenirliliği ve yazılımların hatasızlığı sağlanmıştır. Nükleer model hesaplamalarında elementel nötron aktivasyon analizlerinde ve geleceğin füzyon reaktörü yapı malzemelerinin seçiminde ve incelenmesinde ihtiyaç duyulan nükleer verilerin doğru ve duyarlı bir şekilde belirlenmesi amacıyla kısa yarı ömürlü çekirdek oluşumuna sebep olan 46 Tİ(n,p) 46m Sc, 92 Mo(n,2n) 91 Mo, 97 Mo(n,p) 97m Nb, 75 As(n,p) 75m Ge, 23 Na(n,p) 23 Ne, 23 Na(n,a) 20 F, ve 26 Mg(n,p) 26 Na reaksiyonlarına ait tepkileşim kesitleri ölçülmüştür. (n,xn) (x=2,3,4...) Tepkileşimlerinin incelenmesi kapsamında (n,4n) tepkileşimlerinin sistematiği tamamlanmıştır. (n,2n) tepkileşim kesitlerinin MeV enerji aralığında hedef çekirdeğin nükleer parametrelerine bağlılığının incelenmesi çalışmaları sürdürülmektedir. Yüksek gerilim ünitesindeki aksaklık giderilerek, en iyi şekilde döteron huzmesi elde etme koşulları belirlenmiştir. Cihazın darbeli çalıştırılması imkanları incelenmiştir. Sürekli çalıştırma şeklinde 14

18 değişiklik gerektirmemesi ve "RF kaynağının darbeli çalıştırılması" na göre daha hızlı olması nedeniyle yöntem olarak "döteron huzmesinin saptırılması" tercih edilmiştir. Huzme saptırma sisteminin gerekli bakım ve onarımı yapılarak huzme hattına montajı yapılmıştır. Öncelikle yapılan vakum sızdırmazlık testlerinden sonra denemelere geçilerek, sistemin çalışması sırasında huzme akımı osiloskopla gözlenmiştir. Deneylerde, darbe genişliği 1 ns'den itibaren değiştirilerek huzmenin darbeli olarak elde edilebileceği görülmüştür. Daha sonra, hızlandırıcı trityum hedefle çalıştırılarak, darbeli nötron emisyonu bir nötron akı monitörü ile MCS yoluyla izlenmiştir. Son olarak, Sames J-15 hızlandırıcısının orijinal örnek transfer sistemi olan ST 2P-17R ele alınarak geçici bir montajla denenmiştir. Karşılaşılan pek çok aksaklıklar giderildikten sonra esas montajı yapılarak normal çalışacak hale getirilmiştir. Türkiye'de üretilen ve çok yaygın kullanım alanı bulunan "oksit" seramiklerden "Alümina" temin edilerek, çeşitli enerjilerdeki gama kaynaklarıyla incelenmeye başlanmıştır. Van de Graft jeneratöründe kullanılmak üzere tamamlanan alüminyum ara plakalar arasına yerleştirilecek olan yüksek gerilim bölücü dirençleri (10 GQ) seçilerek izole edilmiştir.30 kv ve 800 kv olmak üzere iki kademede yüksek gerilim uygulanmasını sağlayacak özel bir "komutatör" tasarlanarak yapımı gerçekleştirilmiştir. KİMYA BÖLÜMÜ Küçükçekmece Gölü'ndeki çeşitli noktalardan kirlilik tespit çalışmaları için alınan su örneklerinde ph ölçümleri, Ç.O., K.O.İ., B.O.İ, bazı önemli anyonlar, toplam askıda katı madde, anyonik deterjan, alkalinite, eser element analizleri yapılmış ve ayrıca çeşitli derinliklerde sıcaklık, ph, spesifik iletkenlik, rezistivite, salinite, toplam çözünmüş katı (TDS), çözünmüş oksijen (% ve mg/l olarak), redoks potansiyeli, derinlik ve türbidite olmak üzere toplam 2211 değer ölçülmüştür. Radyasyonla Doku Sterilizasyonu: Doku proses laboratuvarının kurulması ile ilgili ön hazırlıklar tamamlanarak ihale gerçekleştirilmiştir. Doku Bankası binasında Genel Proses Laboratuvart ile Kemik ve Amnion dokularının işleneceği laboratuvarlar kurulmuştur. Spektrofotometrik yöntemle yapılan nitrit ve nitrat analizlerinin HPLC ile de yapılabilmesi için, su analiz tekniklerinin geliştirilmesi çalışmaları yapılmıştır. Sentetik Polimer Esaslı Yeni Tip Radyoprotektörlerin Sentezi ve İncelenmesi amacıyla PAA ve kompleksleri hazırlanarak 60 Co gama ışınlarıyla değişik dozlarda ışınlanmıştır. Işınlanmış ve ışınlanmamış çözeltilerin, ph, viskozite ve spektrofotometrik ölçümleri yapılarak karşılaştırılmıştır. Polimer-metal komplekslerindeki metal konsantrasyonları AAS yöntemi ile tayin edilmiştir. Kondüktometrik titrasyonla polimerdeki karboksil uç grupları tayin edilmiştir. Belirli Ağır Metal Radyonöklid ve Organik Bileşiklerin Sulardan Konvansiyonel Olmayan Sorbonlarla Tutularak Giderilmesi çalışmasında adsorban olarak bitümlü şistlerle değişik konsantrasyonlarda Hg çözeltilerinin adsorpsiyonu incelenmiş ve sıcaklık etkisi ile ilgili çalışmalara devam edilmiştir. Ayrıca, membran sistemlerini kullanarak ve çeşitli parametrelerde sulardan Hg giderilmesi çalışmalarına da devam edilmiştir. Adsorbanın fiziksel ve kimyasal özellikleri incelenmiştir. Ni, Co, Zn, Hg ve Cd elementlerinin sulardan giderilmesi, hem adsorpsiyon yöntemiyle hem de diyalizmembran yöntemiyle araştırılmıştır. Bölüm içinde, dosya ve çevre birimlerinin etkin kullanımına imkan verecek bir yerel bilgisayar ağının (LAN) gerçekleştirilmesine başlanmış ve bu çerçevede dağıtıcı (Server) olarak kullanılacak bir bilgisayarın parçaları satın alınarak, Nükleer Elektronik Bölümü'nde montajı yapılmıştır. Bölüm içindeki mevcut diğer bilgisayarların işlem hafızaları yükseltilmiş ve bütün birimler bir ağ oluşturacak şekilde bağlantı kartları ile donatılarak herbiri ortak kullanıma açılmıştır. Üniversite ve çeşitli kuruluşlardan gönderilen kaynak suyu ile Gediz Nehri su, sediment ve toprak örneklerinde AAS Yöntemi ile Pb, Cd, As, Hg, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Ni, Co, Ca, Al, Mg, Na ve K elementleri analiz edilmiştir. 15

19 NÜKLEER ELEKTRONİK BÖLÜMÜ "Nükleer Ölçüm Aletleri Prototip Geliştirme" projesi kapsamında, çok düşük radyasyon izleme cihazı geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. TİR Monitor Sistemi geliştirilmesi çalışmasına başlanmıştır. Tespit edilebilecek radyoaktif maddenin sınır değerlerinin belirlenmesi için, kullanılması düşünülen dedektörler ile deneyler yapılmıştır. Bölümümüzde daha önce geliştirilmiş olan, NEB.216S model "Rad Dose" cihazının beta radyasyonuna duyarlı yeni bir modelinin geliştirilmesi çalışmaları yapılmıştır. NEB.211 model "Dose Rate Meter" ve NEB.216S model "Rad Dose" cihazlarına ait elektronik devre kartlarının bilgisayarda tasarımı yapılarak, üretimde otomasyona yönelik çalışmalar tamamlanmıştır. Genel amaçlı radyasyon probu geliştirilmiş ve kullanıma hazırlanmıştır. Mevcut RESA Sisteminde kullanılan ESP ölçme cihazlarının, güvenlik sisteminde olması gereken özellikler gözetilerek ve türkçe olarak yeni çalışma algoritması hazırlanmıştır. K.K.K. NBC Okul Komutanlığı ile yapılan Proje Sözleşmesi uyarınca, geliştirilecek olan askeri radyakmetre cihazının teknik özellikleri saptanarak, çalışmalar başlatılmıştır. Türkiye'nin nükleer ve radyolojik güvenliğini sağlamak amacıyla ülkemizin dört bir tarafına yerleştirilecek olan, uzak istasyonlarda radyasyon ölçme ve değerlendirme görevi yapacak olan "Akıllı Prob"a ait yazılım, donanım, kesintisiz güç kaynağı ve dış kutu gibi bileşenler prototip olarak tamamlanmış ve gerçek koşullarda testlere başlanmıştır. Buna paralel olarak, merkez programda da, sistem güvenliği, bilgi saklama ve kullanma rahatlığı dikkate alınarak program geliştirme ve iyileştirme faaliyeti sürdürülmüştür. Deneme amacı ile, sistemin ÇNAEM içinde kurulması çalışmaları başlatılmıştır. Merkezimizde mevcut olan E-500-M model manüel motor kontrol cihazının, bilgisayar kontrollü olarak çalıştırılması için ara cihaz geliştirilerek kullanıma sunulmuştur. ÇNAEM dizel elektrik sistemi kontrol biriminin onarımı amacı ile, bir elektronik similasyon sistemi geliştirilmiştir. ÇNAEM Fizik Bölümünde geliştirilen, Van de Graff Jeneratöründe kullanılmak üzere, 7.5 kvluk yüksek gerilim yük transfer kaynağının proje, montaj ve kurulama çalışmaları tamamlanarak, kullanıma sunulmuştur. NÜKLEER MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ TR-2 Reaktörünün lisanslamasında kullanılmak üzere en uygun çalışma rejimini tespit etmeye yardım edecek izotop üretim politikaları üzerinde yapılan değişik çalışma rejimlerinde Mo ve 9 m Tc izotoplarının üretim durumları ve bu rejimlerdeki U'in yanma oranları, gözönüne alman iki kalp durumu için FUKMOD koduyla hesaplanmıştır. Ayrıca bu çalışma rejimleri, 5 günlük sağımlardan elde edilecek toplam 99m Tc aktivitesi açısından iki kalp durumu gözönüne alınarak karşılaştırılmaktadır. Her iki kalp durumunun birbirine göre yapılabilecek yakıt tasarrufları da hesap edilmiştir. 100 kw'hk Ağırsulu Araştırma Reaktörü (ASR-100) dizayn hesapları yapılmıştır. Reflektör konularak reaktör boyutlarında ve malzeme miktarlarında azaltmaya gidilmiştir. Yaklaşık 2000 pcm'lik bir reaktivite fazlası verecek reaktör yükseklik ve yarıçapı tespit edilmiştir. Tek çubuklu yakıt elemanına ait iki gruplu tesir kesitleri WIMS-AECL kodu ile hesaplanmıştır. Bu datalar kullanılarak CITATION kodu ile iki boyutlu akı dağılımı ve kritiklik hesabı yapılmıştır. TR-2 reaktöründe herhangi bir kaza sonucu, kalbin tamamının veya bir kısmının erimesi halinde etrafa yayılacak radyoaktif izotopların çevreye vereceği doz miktarları ile, doz dağılımı hesaplanmıştır. Kalp erimesinin belli bir zaman ötelemesi ile ortaya çıktığı gözönüne alınarak envanterin soğuması hesaplara katılmıştır. Hesaplara göre 30 dakikalık bir soğuma TR-2 için mümkün görünmektedir. Ayrıca bütün envanterin salıverilme müddetleri değiştirilerek 4 çeşit aktivite salıverme senaryosu öngörülmüştür. Bu senaryolardan birincisi puf modeli olup bu modelde reaktörün durduğu andaki bütün envanteri aniden salıverilmektedir. Diğerlerinde bütün envanter 2 saatte, 24 saatte ve 4 günde yayılıyor kabul edilmektedir. İlk hesaplardan sonra nihai hesaplarda sadece puf modelin kullanılmasının yeterli olacağı görülmüştür. 16

20 TR-2 yakıt kanallarının tıkanmasında destek levhasının etkisini görebilmek amacıyla yakıt demeti kesiti için iki boyutlu hesaplar yapılmıştır. Zamana bağlı sonlu elemanlar ve sonlu fark kondüksiyon - konveksiyon ısı iletim problemi tek bir yakıt elemanı için çözülmüştür. Bir kaç yakıt elemanının mevcut olması halinde çözümleri elde etmek için yazılmış olan programlar değiştirilip değişik sınır şartları altında çözülmesine devam edilmiştir. Soğuma kanallarında suyun sıcaklığı 115 C'ı geçerse o kanalın tamamen buharlaştığı ve buhar oluşan kanala ısı transferinin kesildiği kabul edilmektedir. İki yakıt elemanı olması ve elemanlar arasında su bulunması halinde 18 kanala kadar olan tıkanmalarda tıkalı kanalların destek plakası vasıtasıyla soğutulabilmekte olduğu görülmüştür. Kaza analizlerinin deneysel incelemesi amacıyla Fransa'da kurulmuş olan BETHSY integral test düzeneği için RELAP5/MOD3 ile bir iskelet input inşa edilmiş olup daha sonra bir küçük kırık kaza senaryosu uygulanmak üzere geliştirilmiş ve bu senaryonun sonuçları alınmıştır. Hazırlanan bu iskelet modeller sayesinde aynı test düzenekleri için yeni senaryoların oluşturulması kolaylaşmıştır. Nükleer güç reaktörlerinde önemli reaktivite kaza senaryolarını incelemek için, üç boyutlu ve bir gruplu nodal kinetik kodu NOKTA geliştirilmiştir. Reaktör kalbini, bir yakıt elemanı bir alt kanala tekabül edecek şekilde bir bütün olarak incelemek için, COBRA-1V kodunun hesaplama kapasitesi 18 alt kanaldan 125'e çıkarılmıştır. Geliştirilen NOKTA kodunun doğruluğunu tespit etmek için, üç boyutlu kinetik hesap yapan DPOL3D kodu örnek bir problem için sonuçlarla beraber OECD/NEA data bank'tan temin edilmiştir. Bu örnek problem NOKTA koduyla çözülmüş ve sonuçlarının aynı problem için uygulanan CUBBOX (2G-3D polinomial çözümlü kinetik kodu) ve DPOL3D sonuçlarıyla çok iyi uyum içinde olduğu görülmüştür. Üç boyutlu nodal diffüzyon kodu CITATION ile ayrıntılı statik hesaplar yapılarak NOKTA kodunun ihtiyacı olan parametrelerin doğru olarak tespiti mümkün olmaktadır. NÜKLEER YAKIT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ Pilot çaplı yüksek sıcaklık fırınında sinterlenen 280 adet UO2 peletinin yoğunluk ve diğer kalite kontrol çalışmaları bitirilmiştir. Sonuçta standartlara uygun pelet üretiminin sağlandığı görülmüştür. Pilot tesis otomasyon çalışmaları ile ilgili olarak, bu çalışmalarda kullanılmak üzere Pentium II işlemcili endüstriyel tip bilgisayar alınmış ve mevcut dijital PLC ile iletişime başlanmıştır. Doğal uranyum yakıtlı ve ağır su soğutmalı olarak yeni bir araştırma reaktörü kurulmasını amaçlayan projenin yakıt ve ağır su temini konulan incelenmektedir. Doğal uranyum yakıt ve ağır su kullanılması planlandığından, özellikle Kanada'nın araştırma reaktörleri konusunda geçmiş tecrübelerinin öğrenilmesine çalışılmıştır. Kanada'da kurulu ZED-2 reaktör tipine yakın bir araştırma reaktörü kurulması ve buna uygun yakıtların büyük ölçüde Bölümde imal edilmesi görüşü benimsenmiştir. Bu reaktör için nükleer yakıt imalat planlaması çalışmalarına başlanmıştır. Nükleer yakıt teknolojisinin ve çevriminin farklı kademelerinde üretilecek nükleer enerjiye bağlı olarak, nükleer yakıt malzeme ve hizmet miktarları, bunların sağlanmasındaki teknolojik, ekonomik ve politik faktörler, yatırım ihtiyaçları ve ekonomik değerlendirmeler incelenmektedir. Türkiyede kurulmaya aday nükleer reaktör tipleri (PWR ve PHWR) ile kapasiteleri temel alınarak, ayrıca 2010 ve 2030 yıllarına kadar enerji projeksiyonları göz önünde bulundurularak karşılaştırmalı incelemeler yapılmıştır. Ayrıca Merkezimizde kurulacak su sistemi için su analizi yapılmıştır. RADYOBİYOLOJİ BÖLÜMÜ Fazla radyasyon dozuna maruz kaldığı endişesini taşıyan 9 kişiden alınan kan örneğinde, kromozom hasar analizi ile doz değerlendirmesi yapılmıştır. Tıbbi görüntüleme sistemlerinden ultrasonografinin biyolojik etkilerini belirlemek için yaşlan 1-14 arasında değişen 19 çocuktan, bilgisayarlı tomografinin biyolojik etkilerini belirlemek için ise bir radyoloji kliniğinde film çektiren 19 kişiden inceleme öncesi ve sonrası kan örnekleri alınmış ve mikronükleus analiz yöntemi ile biyolojik doz tayini için kültür işlemleri tamamlanarak analizleri yapılmıştır. ^Co gama ışınlarına ait mikronükleus doz cevap eğrisi kullanılmıştır. Mikronükleus sıklığı; 17

Radyasyon Uygulamalarının Fizik Mühendisliği ve Eğitiminden Beklentileri. Dr. Abdullah ZARARSIZ Fizik Mühendisleri Odası

Radyasyon Uygulamalarının Fizik Mühendisliği ve Eğitiminden Beklentileri. Dr. Abdullah ZARARSIZ Fizik Mühendisleri Odası Radyasyon Uygulamalarının Fizik Mühendisliği ve Eğitiminden Beklentileri Dr. Abdullah ZARARSIZ Fizik Mühendisleri Odası İÇERİK - İYONLAŞTIRICI RADYASYON Endüstriyel Uygulamalar Medikal Uygulamalar Diğer

Detaylı

İŞYERLERİNDE İYONLAŞTIRICI RADYASYONDAN KORUNMA

İŞYERLERİNDE İYONLAŞTIRICI RADYASYONDAN KORUNMA İŞYERLERİNDE İYONLAŞTIRICI RADYASYONDAN KORUNMA Dr. Sibel TÜRKEŞ YILMAZ Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi sibel.turkes@taek.gov.tr İçerik Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

Detaylı

TAEK in Görevleri ve Yaptığı İşler. Dr. Sinan Aytekin TÜRKÖZ

TAEK in Görevleri ve Yaptığı İşler. Dr. Sinan Aytekin TÜRKÖZ TAEK in Görevleri ve Yaptığı İşler Dr. Sinan Aytekin TÜRKÖZ 17.05.2011 TAEK - ADHK 2 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU (1) 1955, Nükleer enerjinin barışcıl amaçlar ile kullanılması (UAEA) 27.08.1956; 6821 Sayılı

Detaylı

İŞYERLERİNDE İYONLAŞTIRICI RADYASYONDAN KORUNMA

İŞYERLERİNDE İYONLAŞTIRICI RADYASYONDAN KORUNMA İŞYERLERİNDE İYONLAŞTIRICI RADYASYONDAN KORUNMA Dr. Sibel TÜRKEŞ YILMAZ Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi sibel.turkes@taek.gov.tr İçerik Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

Detaylı

İÇİNDEKİLER ANA BÖLÜM I: RADYASYON, RADYOAKTİVİTE,VÜCUDA ETKİLER VE RİSK KAVRAMI...1. Bölüm 1: Radyasyonla İlgili Kısa Açıklamalar...

İÇİNDEKİLER ANA BÖLÜM I: RADYASYON, RADYOAKTİVİTE,VÜCUDA ETKİLER VE RİSK KAVRAMI...1. Bölüm 1: Radyasyonla İlgili Kısa Açıklamalar... İÇİNDEKİLER ANA BÖLÜM I: RADYASYON, RADYOAKTİVİTE,VÜCUDA ETKİLER VE RİSK KAVRAMI...1 Bölüm 1: Radyasyonla İlgili Kısa Açıklamalar...3 Bölüm 2: İyonlaştırıcı Radyasyonlar Vücudumuzu Nasıl Etkiliyor?...7

Detaylı

İYONLAŞTIRICI RADYASYON BULUNAN İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ

İYONLAŞTIRICI RADYASYON BULUNAN İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ İYONLAŞTIRICI RADYASYON BULUNAN İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ Dr. Sibel TÜRKEŞ YILMAZ İçerik Türkiye de Radyasyon Kaynakları Radyasyona Maruz Kalma Çeşitleri Temel Güvenlik Standartları Doz Sınırları

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Fotonik

Detaylı

Türkiye de Nükleer Fizik Eğitimi. Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü, 35100, Bornova, İzmir, TÜRKİYE

Türkiye de Nükleer Fizik Eğitimi. Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü, 35100, Bornova, İzmir, TÜRKİYE Türkiye de Nükleer Fizik Eğitimi Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü, 35100, Bornova, İzmir, TÜRKİYE Turkey-Ukraine Nuclear Education Cooperation Workshop 20-21 February 2017 Türkiye de nükleer

Detaylı

2: RADYOAKTİF ATIKLAR...11

2: RADYOAKTİF ATIKLAR...11 İÇİNDEKİLER Bölüm1: TEMEL KAVRAMLAR...1 1.1. İyon ve İyonizan Radyasyonlar...1 1.2. Radyoaktivite...3 1.3. Işınlama...3 1.4. Yarılanma Süresi...3 1.5. Radyolojik Birimler...4 1.6. Radyasyon Dozu...4 1.7.

Detaylı

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU KANUNU. Resmi Gazete Tarih/ No: 13 Temmuz 1982/ 17753 Kanun No: 2690

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU KANUNU. Resmi Gazete Tarih/ No: 13 Temmuz 1982/ 17753 Kanun No: 2690 BÖLÜM I - Amaç, Kapsam ve Kuruluş Amaç TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU KANUNU Resmi Gazete Tarih/ No: 13 Temmuz 1982/ 17753 Kanun No: 2690 MADDE 1 - Barışçıl amaçlarla Türkiye'de atom enerjisinin kalkınma

Detaylı

MEDİKAL FİZİĞİN GÜNCEL DURUMU VE ÖZLÜK HAKLARI RADYOLOJİ GÖRÜŞÜ

MEDİKAL FİZİĞİN GÜNCEL DURUMU VE ÖZLÜK HAKLARI RADYOLOJİ GÖRÜŞÜ MEDİKAL FİZİĞİN GÜNCEL DURUMU VE ÖZLÜK HAKLARI RADYOLOJİ GÖRÜŞÜ Yrd.Doç.Dr. Ayşegül YURT Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Medikal Fizik AD. XV. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 2015 Trabzon Ülkemizde Tıp alanındaki

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (Tüm gelişmeleri bugünden başlayarak geriye doğru sıralayınız)

ÖZGEÇMİŞ (Tüm gelişmeleri bugünden başlayarak geriye doğru sıralayınız) 1. GENEL ÖZGEÇMİŞ (Tüm gelişmeleri bugünden başlayarak geriye doğru sıralayınız) DÜZENLEME TARİHİ 13/04/2014 SOYADI, ADI ÖNER, Deniz DOĞUM TARİHİ 05/10/1962 YAZIŞMA ADRESİ: Feyzullah Mah. Nuray Sok. No:4

Detaylı

TIPTA TEDAVİ AMACIYLA KULLANILAN İYONLAŞTIRICI RADYASYON KAYNAKLARINI İÇEREN TESİSLERE LİSANS VERME YÖNETMELİĞİ

TIPTA TEDAVİ AMACIYLA KULLANILAN İYONLAŞTIRICI RADYASYON KAYNAKLARINI İÇEREN TESİSLERE LİSANS VERME YÖNETMELİĞİ TIPTA TEDAVİ AMACIYLA KULLANILAN İYONLAŞTIRICI RADYASYON KAYNAKLARINI İÇEREN TESİSLERE LİSANS VERME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih/Sayı: 21.07.1996/21997 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,Tanımlar Amaç

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ "RADYASYON GÜVENLİĞİ ÜST KURULU KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ RADYASYON GÜVENLİĞİ ÜST KURULU KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar SELÇUK ÜNİVERSİTESİ "RADYASYON GÜVENLİĞİ ÜST KURULU KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönerge, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon Azotlu bileşikler Ticari balık havuzlarında iyonize olmuş veya iyonize olmamış amonyağın konsantrasyonlarını azaltmak için pratik bir yöntem yoktur. Balık havuzlarında stoklama ve yemleme oranlarının azaltılması

Detaylı

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Amaç Halk sağlığı ve çevreyi korumak Can ve mal kaybını azaltmak Tehlike

Detaylı

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU KANUNU (1)

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU KANUNU (1) 5551 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU KANUNU (1) Kanun Numarası : 2690 Kabul Tarihi : 9/7/1982 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/7/1982 Sayı : 17753 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 370

Detaylı

Atık Suda Kirlilik Yükü Tespiti İMES OSB Online Ölçüm Sistemi Uygulama Örneği. Direnç Özdemir Bölge Müdürü İnşaat Yük.Mühendisi

Atık Suda Kirlilik Yükü Tespiti İMES OSB Online Ölçüm Sistemi Uygulama Örneği. Direnç Özdemir Bölge Müdürü İnşaat Yük.Mühendisi Atık Suda Kirlilik Yükü Tespiti İMES OSB Online Ölçüm Sistemi Uygulama Örneği Direnç Özdemir Bölge Müdürü İnşaat Yük.Mühendisi 1 İMES OSB 2 Atık Sularda Fazla Kirlilik Yükünün Sahada Neden Olduğu Sorunlar

Detaylı

Nükleer Tesislerde Radyasyondan Korunmaya İlişkin Düzenleyici Faaliyetler

Nükleer Tesislerde Radyasyondan Korunmaya İlişkin Düzenleyici Faaliyetler Nükleer Tesislerde Radyasyondan Korunmaya İlişkin Düzenleyici Faaliyetler Dr. Özge Ünver Nükleer Güvenlik Dairesi Türkiye Atom Enerjisi Kurumu I. ULUSAL RADYASYONDAN KORUNMA KONGRESİ 19-21 Kasım 2015 TAEK

Detaylı

Nükleer Teknoloji ve Enerji Üretimi. Dr. Halil DEMİREL

Nükleer Teknoloji ve Enerji Üretimi. Dr. Halil DEMİREL Nükleer Teknoloji ve Enerji Üretimi Dr. Halil DEMİREL Nükleer Teknoloji 18.05.2011 TAEK - ADHK 2 Nükleer Teknoloji Nükleer teknolojiyi üstün kılan, nükleer reaksiyonları ve radyasyonu faydalı bir şekilde

Detaylı

RADYONÜKLİTLERİN KİMYASI VE ANALİZİ

RADYONÜKLİTLERİN KİMYASI VE ANALİZİ RADYONÜKLİTLERİN KİMYASI VE ANALİZİ 6. ALKALİ TOPRAK METALLERİN RADYOKİMYASI Doç. Dr. Gaye Çakal ALKALİ TOPRAK METALLERİN RADYOKİMYASI 1. ALKALİ TOPRAK METALLERİN EN ÖNEMLİ RADYONÜKLİTLERİ 2. ALKALİ TOPRAK

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler FASIL 15 ENERJİ Öncelik 15.1 Enerji Topluluğu Antlaşmasına olası üyelik amacı da dikkate alınarak gaz ve elektrik iç piyasası ile elektriğin sınır ötesi ticaretine ilişkin müktesebata uyumun ve ilgili

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ SAĞLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI

SU ÜRÜNLERİ SAĞLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI SU ÜRÜNLERİ SAĞLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI Hacı SAVAŞ-SÜMAE, Su Ürünleri Sağlığı Bölüm Başkanı Su Ürünleri Sağlığı Bölüm Başkanlığı enstitümüz bünyesinde faaliyet gösteren bölümlerden birisidir. 2000 yılı başından

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Denetimi Ani, planlı, birleşik denetimler ve izlemeler yapılmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında Hava, Su,

Detaylı

Fukushima Nükleer Santral Kazası ve

Fukushima Nükleer Santral Kazası ve Nükleer i Nükleer Kazası ve Prof. Dr. Cemal Niyazi Sökmen Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü Hacettepe Üniversitesi 9 Mart 2013 Özet Nükleer i 1 Nükleer i 2 3 4 5 Sahadaki Reaktörler Nükleer i No Tip Koruma

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

I.ULUSAL PARÇACIK HIZLANDIRICILARI VE UYGULAMALARI KONGRESİ 25 26 EKİM 2001 ANKARA SONUÇ RAPORU

I.ULUSAL PARÇACIK HIZLANDIRICILARI VE UYGULAMALARI KONGRESİ 25 26 EKİM 2001 ANKARA SONUÇ RAPORU ANKARA TAEK GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ I.ULUSAL PARÇACIK HIZLANDIRICILARI VE UYGULAMALARI KONGRESİ 25 26 EKİM 2001 ANKARA SONUÇ RAPORU DEĞERLENDİRME KOMİTESİ : PROF. DR. ATİLLA ÖZMEN (KOMİTE BAŞKANI

Detaylı

THM PROTON HIZLANDIRICISI İÇİN WBS YAPISI. Ela GANİOĞLU İstanbul Üniversitesi THM PHT Grubu Adına

THM PROTON HIZLANDIRICISI İÇİN WBS YAPISI. Ela GANİOĞLU İstanbul Üniversitesi THM PHT Grubu Adına THM PROTON HIZLANDIRICISI İÇİN WBS YAPISI Ela GANİOĞLU İstanbul Üniversitesi THM PHT Grubu Adına İçerik Proje planlama Work Breakdown Structure(WBS) tanımı, amacı,.. WBS oluşturma süreci Proje Takvimi

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ASÜBTAM)

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ASÜBTAM) Tel: 0382 288 2691 e-posta: asubtam@aksaray.edu.tr İnt.: http://asubtam.aksaray.edu.tr/ İçindekiler Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi (GC-MS)... 2 Gaz Kromatografisi Flame Ionization Detector (GC-FID)...

Detaylı

MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİDROJEOKİMYA LABORATUVA- RINDA BAZI ANALİTİK YÖNTEMLERİN İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRİLMESİ

MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİDROJEOKİMYA LABORATUVA- RINDA BAZI ANALİTİK YÖNTEMLERİN İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRİLMESİ MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİDROJEOKİMYA LABORATUVA- RINDA BAZI ANALİTİK YÖNTEMLERİN İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRİLMESİ A Gülay ATAMAN*; Süheyla TUNCER*: Ersin ŞEN*; Muzaffer SÖNMEZ*; Vedat ÖZTÜRK*

Detaylı

Nükleer Tekniklerin Endüstriyel Uygulamalarında Radyasyondan Korunma. Prof.Dr.Ali Nezihi BİLGE İstanbul Bilgi Üniversitesi

Nükleer Tekniklerin Endüstriyel Uygulamalarında Radyasyondan Korunma. Prof.Dr.Ali Nezihi BİLGE İstanbul Bilgi Üniversitesi Nükleer Tekniklerin Endüstriyel Uygulamalarında Radyasyondan Korunma Prof.Dr.Ali Nezihi BİLGE İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstride Nükleer Teknikler Radyoaktif izleyiciler Radyasyonla Ölçüm Cihazları

Detaylı

Mobile Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Batman

Mobile Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Batman Sorumlu Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Mahmut AYDIN İletişim:aydinm135@gmail.com, Mobile.05357236743 Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Batman Taşınabilir Enerji

Detaylı

İYON ODALARI VE DOZİMETRE KALİBRASYONLARI

İYON ODALARI VE DOZİMETRE KALİBRASYONLARI İYON ODALARI VE DOZİMETRE KALİBRASYONLARI Dr. Doğan YAŞAR TAEK,ÇNAEM Radyasyon Metrolojisi Birimi dogan.yasar@taek.gov.tr İçerik 2 Tedavi amaçlı dozimetreler Korunma amaçlı dozimetreler - doz hızı ölçerler

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 08 Temmuz 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29764 YÖNETMELİK Bitlis Eren Üniversitesinden: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM 21.11.2008 tarih, 27061 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği ve 29.4.2009 tarih, 27214 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Çevre Kanununca

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

1.10.2015. Kömür ve Doğalgaz. Öğr. Gör. Onur BATTAL

1.10.2015. Kömür ve Doğalgaz. Öğr. Gör. Onur BATTAL Kömür ve Doğalgaz Öğr. Gör. Onur BATTAL 1 2 Kömür yanabilen sedimanter organik bir kayadır. Kömür başlıca karbon, hidrojen ve oksijen gibi elementlerin bileşiminden oluşmuş, diğer kaya tabakalarının arasında

Detaylı

www.abccevre.com ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU

www.abccevre.com ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU ABECE GRUP ÇEVRE DAN. A.Ş ABECE GRUP; Çevre ve iş güvenliği sektörlerinde gelişmeleri takip eden, teknolojik gelişmeler ile birlikte

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Y Ö N E T İ M K U R U L U K A R A R I

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Y Ö N E T İ M K U R U L U K A R A R I Toplantı Sayısı: 1 Karar Sayısı: 1 Toplantı Tarihi: 13.01.2015 Yüksek lisans tezini tamamlayarak 12.01.2015 tarihinde Enstitüye sunan ve 30.12.2014 tarihli yüksek lisans tez sınavında başarılı bulunan

Detaylı

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti Radyasyonun Keşfi 1895 yılında Wilhelm Conrad Röntgen tarafından X-ışınlarının keşfi yapılmıştır. Radyasyonun Keşfi 1896 yılında

Detaylı

Medikal Fiziğin Güncel Durumu: FMO bakışı

Medikal Fiziğin Güncel Durumu: FMO bakışı Medikal Fiziğin Güncel Durumu: FMO bakışı Dr. Abdullah ZARARSIZ Yönetim Kurulu Başkanı TMMOB Fizik Mühendisleri Odası Mitatpaşa Cad. No:44/16, Kızılay -ANKARA Tel: 0 312 431 42 55 Fax: 0 312 435 75 24

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ. 150*150*150 ebatlarında 7 veya 28 Günlük Kürü Tamamlanmış Küp Beton Numune

ANALİZ LİSTESİ. 150*150*150 ebatlarında 7 veya 28 Günlük Kürü Tamamlanmış Küp Beton Numune Sayfa 1 / 10 Laboratuvar Birimi : İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı 1 Beton Basınç Dayanımı Beton Pres Test Cihazı 150*150*150 ebatlarında 7 veya 28 Günlük Kürü Tamamlanmış Küp Beton Numune TS EN 12390-3

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İstanbul Yolu, Gersan Sanayi Sitesi 2306.Sokak No :26 Ergazi/Yenimahalle 06370 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 255 24 64 Faks : 0 312 255

Detaylı

Nükleer Tesislerin Denetimi. Nükleer Güvenlik Forumu 18 Ocak 2017, Ankara

Nükleer Tesislerin Denetimi. Nükleer Güvenlik Forumu 18 Ocak 2017, Ankara Nükleer Tesislerin Denetimi Nükleer Güvenlik Forumu 18 Ocak 2017, Ankara İçindekiler TAEK Organizasyon Yapısı Nükleer Düzenleyici Çerçeve Düzenleyici Denetimler 2 Nükleer Güvenlik Forumu, Ankara 18 Ocak

Detaylı

RADYASYON GÜVENLİĞİ. Öğr.Gör. Şükrü OĞUZ KTÜ Tıp Fakültesi Radyoloji AB

RADYASYON GÜVENLİĞİ. Öğr.Gör. Şükrü OĞUZ KTÜ Tıp Fakültesi Radyoloji AB RADYASYON GÜVENLİĞİ Öğr.Gör. Şükrü OĞUZ KTÜ Tıp Fakültesi Radyoloji AB İyonlaştırıcı radyasyonlar canlılar üzerinde olumsuz etkileri vardır. 1895 W.Conrad Roentgen X ışınını bulduktan 4 ay sonra saç dökülmesini

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153 1) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve teklif faaliyetle ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak, ÇED Yönetmeliği gereğince

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 CİHAZLAR Laboratuvar Etüvü (Memmert)... 3 Desikatör... 3 Analitik Terazi

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi -Çimento Sanayinde Enerji Geri Kazanımı Prof. Dr. İsmail Hakkı TAVMAN Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Kaynakları Kullanışlarına Göre

Detaylı

Türkiye de radon ölçümleri Radon measurements in Turkey

Türkiye de radon ölçümleri Radon measurements in Turkey Bu makale, 2008. Uluslararası Katılımlı Tıbbi Jeoloji Sempozyumu Kitabı (Editör: Dr. Eşref Atabey), ISBN: 978-975-7946-33-5, Sayfa: 69-72 yayımlanmıştır. Türkiye de radon ölçümleri Radon measurements in

Detaylı

ĐSTĐKRARIN VE GELĐŞĐMĐN HĐKAYESĐ

ĐSTĐKRARIN VE GELĐŞĐMĐN HĐKAYESĐ ĐSTĐKRARIN VE GELĐŞĐMĐN HĐKAYESĐ 1978: Ankara da küçük bir atölye olarak kuruldu. 1979: Zirai traktörlere monte edilmek üzere kazıcı ve yükleyici ataşmanları imalatı yaparak işe başladı. 1986: Ankara da

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI VE KOJENERASYONUN YERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI VE KOJENERASYONUN YERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI VE KOJENERASYONUN YERİ enveripab Bilinçlendirme Semineri (Marmara Üniversitesi) 12 Kasım 2008 A. Yıldırım TÜRKEL ENKO Birleşik Enerji Sistemleri ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun

Detaylı

Nükleer Teknoloji Tarihçesi, Gelişimi ve Elektrik Üretimi. Dr. Halil DEMİREL

Nükleer Teknoloji Tarihçesi, Gelişimi ve Elektrik Üretimi. Dr. Halil DEMİREL Nükleer Teknoloji Tarihçesi, Gelişimi ve Elektrik Üretimi Dr. Halil DEMİREL Nükleer Teknoloji Tarihçesi ve Gelişimi (1) Zincirleme reaksiyondan kontrollü olarak enerji üretebilen ilk düzenek CP-1, Chicago

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi Konu Başlıkları Enerjide değişim Enerji sistemleri mühendisliği Rüzgar enerjisi Rüzgar enerjisi eğitim müfredatı Eğitim

Detaylı

Araçlar: Çıkarma Parçaları şu şekilde etiketlenmiştir:

Araçlar: Çıkarma Parçaları şu şekilde etiketlenmiştir: Araçlar: Deney Hücresi Deney Çözeltileri o Soğutma Kulesinden Alınan Numuneler o Laboratuvarda Hazırlanan Çözeltiler Deney Numunesi (Numune Çıkarma sı, 30mm * 50mm * 2mm) Su devirdaim Havuzu (40 C) GRANDER

Detaylı

FİZİK ANABİLİM DALI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar

FİZİK ANABİLİM DALI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar FİZİK ANABİLİM DALI Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar Telefon (272) 228 14 23 Faks (272) 228 14 22 1992 yılında kurulmuş olan Fizik Anabilim

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

Kazdağları/Edremit Ormanlık Alanlarında 137 Cs Kaynaklı Gama Doz Hızı Tahmini

Kazdağları/Edremit Ormanlık Alanlarında 137 Cs Kaynaklı Gama Doz Hızı Tahmini Kazdağları/Edremit Ormanlık Alanlarında 137 Cs Kaynaklı Gama Doz Hızı Tahmini Rukiye Çakır 1 ve Özlem Karadeniz 2 1 Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Medikal Fizik Anabilim Dalı, İzmir;

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu Speaker: Ercan Basaran, Uwe Späth LAR Process Analysers AG 1 Genel İçerik 1. Giriş 2. Proses optimizasyonu 3. İki optimizasyon

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 (1, 2, 3,4) SU, ATIK SU ph Elektrometrik Metot SM 4500 H+ B Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2550 B İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 B Renk Spektrofotometrik

Detaylı

ENERJİ KANUNU. İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü

ENERJİ KANUNU. İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü ENERJİ VERİML MLİLİĞİİĞİ KANUNU ve MALİ DESTEK İMKANLARI İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi ENERJİ VERİML MLİLİĞİİĞİ KANUNU ve MALİ DESTEK İMKANLARI A. Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) Desteklenmesi B.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarının Adres : Davutpaşa Kampüsü Esenler 34210 İSTANBUL / TÜRKİYE Akreditasyon No: Tel Faks E-Posta Website : 0212 383 45 51 : 0212 383 45 57 : kimfkl@yildiz.edu.tr

Detaylı

E.Ü.NÜKLEER BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ NÜKLEER BĠLĠMLER ABD TAMAMLANAN BĠLĠMSEL VE ARAġTIRMA PROJELERĠ

E.Ü.NÜKLEER BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ NÜKLEER BĠLĠMLER ABD TAMAMLANAN BĠLĠMSEL VE ARAġTIRMA PROJELERĠ E.Ü.NÜKLEER BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ NÜKLEER BĠLĠMLER ABD TAMAMLANAN BĠLĠMSEL VE ARAġTIRMA PROJELERĠ 1. -84 NBE 001, Ege Bölgesinde Termal Suların ve Travertenlerin Radyoaktif Elementler Analizi ve Radyoaktif

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; NUMUNE ALMA T.C. Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 SU, ATIK SU 1 ph Elektrokimyasal Metot TS 3263 ISO 10523 İletkenlik Elektriksel İletkenlik Tayini TS 9748 EN 27888 Çözünmüş

Detaylı

CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSİ

CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSİ TANIM Üretilen doğal kaynakların değişik alanlarda kullanılabilir hale getirilmesi, hammadde haline getirilmesini sağlamak amacıyla, gerekli zenginleştirme, zararlı maddelerden arındırma, boyutlandırma

Detaylı

Nükleer Reaktörler. Özgür AYTAN

Nükleer Reaktörler. Özgür AYTAN Nükleer Reaktörler Özgür AYTAN Bu sunuda anlatılacak olanlar Fisyon Nedir? Nükleer Reaktörler Çalışma Prensipleri Dünyadaki Durum Neden Nükleer Reaktör? Dünyadaki Enerji Kaynakları Dünyadaki Enerji Projeksiyonu

Detaylı

AFġĠN-ELBĠSTAN TERMĠK SANTRAL EMĠSYONLARININ BĠYOTĠK VE ABĠYOTĠK ÖĞELERDE AĞIR ELEMENT BĠRĠKĠMLERĠNĠN ARAġTIRILMASI

AFġĠN-ELBĠSTAN TERMĠK SANTRAL EMĠSYONLARININ BĠYOTĠK VE ABĠYOTĠK ÖĞELERDE AĞIR ELEMENT BĠRĠKĠMLERĠNĠN ARAġTIRILMASI AFġĠN-ELBĠSTAN TERMĠK SANTRAL EMĠSYONLARININ BĠYOTĠK VE ABĠYOTĠK ÖĞELERDE AĞIR ELEMENT BĠRĠKĠMLERĠNĠN ARAġTIRILMASI ZEYNEP AYDOĞAN¹ MEHMET BEKTAġ¹ Prof. Dr. ÜMĠT ĠNCEKARA¹ Prof. Dr. ALĠ GÜROL² ¹Atatürk

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezlerini,

YÖNETMELİK. a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezlerini, 2 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28013 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLERİ TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Haymana Yolu 5. Km. GÖLBAŞI 06830 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 498 21 50 Faks : 0 312 498 21 66 E-Posta : zeynep.doruk@csb.gov.tr Website

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ EĞİTİM MODÜLÜ

EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ EĞİTİM MODÜLÜ EK-2 PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ MODÜLÜ MÜFREDAT KONUSU MODÜL GENEL Enerji verimliliği mevzuatı, M1 Teorik Enerjide arz ve talep tarafındaki gelişmeler, M1 Teorik Enerji tasarrufunun ve verimliliğin önemi

Detaylı

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Çevresel Etki Değerlendirme ve İzleme Denetleme Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE KONTROL PROSEDÜRÜ PR17/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE KONTROL PROSEDÜRÜ PR17/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR17/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı, Daire Başkanlığında deney hizmetleri

Detaylı

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR Aralık 2016 GENEL MEVZUAT H AV A K A L İ T E S İ N İ N K O R U N M A S I Y Ö

Detaylı

Giriş. Radyoaktivite bir atomun, ve ışınları yayarak başka bir elementin atomuna dönüşmesi olayıdır.

Giriş. Radyoaktivite bir atomun, ve ışınları yayarak başka bir elementin atomuna dönüşmesi olayıdır. Giriş Radyoaktivite bir atomun, ve ışınları yayarak başka bir elementin atomuna dönüşmesi olayıdır. Bu özellikteki elementlere radyoaktif element denir. Doğada bulunan kayaçlar farklı oranlarda radyoaktif

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20 Şubat 2017 Resmi Gazete Sayısı: 29985 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MADDE

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör

Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör İçme-Kullanma Suları için Farklı Dezenfeksiyon Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör Organizmalar için İncelenmesi İ.Ethem KARADİREK, Selami KARA, Özge ÖZEN, Oğuzhan GÜLAYDIN, Ayşe MUHAMMETOĞLU

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

YÖNETMELİK GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TIBBİ BİTKİLER, GELENEKSEL İLAÇLAR

YÖNETMELİK GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TIBBİ BİTKİLER, GELENEKSEL İLAÇLAR YÖNETMELİK GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TIBBİ BİTKİLER, GELENEKSEL İLAÇLAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gümüşhane

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Mayıs 2011 gün ve 27948 Sayılı Resmi Gazete ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE Amaç ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TAEK PROTON HIZLANDIRICISI TESİSİ

TAEK PROTON HIZLANDIRICISI TESİSİ TAEK PROTON HIZLANDIRICISI TESİSİ Dr. Ali Tanrıkut, Alper Nazmi Yüksel, Suat Ünal, Doç. Dr. İbrahim Tükenmez TAEK-SANAEM UPHUK-4 30 Ağustos-1 Eylül 2010 Bodrum İçerik 1. TAEK vizyonu açısından PHT Projesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ

ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ İlke ÇELİK 1, Seda Aslan KILAVUZ 2, İpek İMAMOĞLU 1, Gürdal TUNCEL 1 1 : Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 24 YILI BÜTÇESİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. BÜTÇE... 2 2.1. Gelir Bütçesi... 2 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar... 2 2.1.2. İl Özel İdarelerinden

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası EK LİSTE-1/8 SO 2 Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 7935 Emisyon (1) CO CO 2 Elektrokimyasal Hücre Metodu İnfrared Metodu Elektrokimyasal Hücre Metodu İnfrared Metodu TS ISO 12039 TS ISO 12039 O 2 Elektrokimyasal

Detaylı

İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü,

İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü, TOZ İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü, Termal Konfor gibi unsurlardan biriside Tozdur. Organik

Detaylı

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ SU KALİTE ÖZELLİKLERİ Su kirliliği Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 3357 SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/12/1996, No: 96/9012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 28/2/1995, No:

Detaylı

Ulusal Mevzuat. 2 Nükleer Güvenlik Forumu, Ankara

Ulusal Mevzuat. 2 Nükleer Güvenlik Forumu, Ankara Ulusal Mevzuat Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (2009). Nükleer ve Radyolojik Tehlike Durumu Ulusal Uygulama Yönetmeliği (2000). Afet ve Acil Durum Yönetim

Detaylı

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 Bölgesel Değerlendirme... 2 Marmara Bölgesi... 2 Karadeniz Bölgesi... 13 1.1.3. Ege Bölgesi... 22 Akdeniz

Detaylı