1. Logonun Boyutu ve Şekli. Logonun boyutu 20 mm den küçük olamaz. 2. Belge ve Logoların Kullanılması. 2.1 EKOİNSPEKT ve İTU Logosunun Kullanımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Logonun Boyutu ve Şekli. Logonun boyutu 20 mm den küçük olamaz. 2. Belge ve Logoların Kullanılması. 2.1 EKOİNSPEKT ve İTU Logosunun Kullanımı"

Transkript

1 Sayfa No : 1 / 4 1. Logonun Boyutu ve Şekli Logonun boyutu 20 mm den küçük olamaz. 2. Belge ve Logoların Kullanılması 2.1 EKOİNSPEKT ve İTU Logosunun Kullanımı EKOİNSPEKT logosunun kullanım hakkının alınması için Türk Patent Enstitüsü ne başvuruda bulunulmuştur. EKOİNSPEKT Uluslararası Belgelendirme Denetim Gözetim Teknik Kontrol ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi nin logosunun kullanıldığı yerlerde müşteri aşağıdaki şartları sağlamalıdır Logunun Kullanım Hakkının Kazanılması ve Temini EKOİNSPEKT logosu, EKOİNSPEKT tarafından yapılan kontrollerde başarılı olmuş ve belgesinin geçerliliği devam eden kişi veya kuruluşlar tarafından kullanılabilir. Belge almaya hak kazanmış firmalarla ilgili logo örneği EKOİNSPEKT tarafından gönderilir veya web sitesinden logolar indirilebilir. Üçüncü şahısların EKOİNSPEKT logosunun izinsiz kullanması durumunda hukuki yaptırımlar başlatılır Logonun Kullanım Şekli a. Logo şu şekilde kullanılabilir Logo kuruluşun ismiyle birlikte kullanılabilir EKOİNSPEKT logo ve belgesi sadece denetimi yapılan ürün, firma ve üretim alanı için kullanılabilir. Logo, sertifikada belirtilen ürün / lokasyon / ürün yetiştirme ve ürün işleme kapsamıyla bağlatılı olmak kaydı ile antetli kağıt, broşür gibi ürünlerde kullanılabilir. Logo, üzerinde kuruluşun isim ve ambleminin yer aldığı taşıtların, binaların ve bayrakların üzerinde kullanılabilir. Belgenin üzerinde, içeriğinde ve ya formatında bir değişiklik yapılmadan ticari amaçla, reklam veya tanıtım amacıyla ürünün İyi Tarım Uygulamaları kriterlerine uygun olarak üretildiğini beyan ederek kullanımı serbesttir. Tüm özelliklerinin ayrıntılı olarak görülebileceği bir büyüklükte olmalıdır. Boyu en az 15 mm olacak şekilde kullanılmalıdır. EKOİNSPEKT logosu düzgün bir şekilde küçültülüp, büyültülebilir fakat yazılar açıkça görülebilecek boyutta ve orijinal renkte olmalıdır (fotokopilerde siyah-beyaz olarak kullanılabilir.)

2 Sayfa No : 2 / 4 b. EKOİNSPEKT Logosu aşağıda belirtilen yerlerde ve şekillerde kullanılamaz Hiçbir şekilde Akreditasyon Kurumu Logosu ile beraber kullanılamaz, yalnızca akreditasyon markası ile beraber EKOİNSPEKT in belirlediği şekilde kullanılabilir. Belge ve logolar, belge kapsamında yer almayan ürün, diğer kişi ve kuruluşlar tarafından kullanılamaz. Sertifikasyon kapsamında olmayan faaliyetler ve adreslerde Logo hiçbir şekilde bir kalite sistemi veya hizmet onayı izlenimi verecek şekilde kullanılamaz. EKOİNSPEKT Logo ve belgeleri ürünün uygunluğundan, kullanılan dokümanı içeriğinden ve ilgili faaliyetlerden hiçbir şekilde tek başına EKOİNSPEKT nin sorumlu olduğu anlamı çıkacak şekilde kullanılamaz. Belge ve logo kullanım hakkı üçüncü taraflara devredilemez. Aynı doküman üzerinde çok sayıda çoğaltılarak kullanılamaz. Orantısız şekilde kullanılmaz. Kullanıldığı dokümanın yarısından fazla yer kaplayamaz. Aldatma amacı taşıyan yerlerde Pazarlama amaçlı hediyeler üzerinde c. Kuruluş EKOİNSPEKT Logosunu kullanmadan önce nasıl kullanacağından emin değilse, her farklı kullanım şekli için kullanacağı yeri görsel olarak tanımlayan bir dokümanla (grafik çalışması, örnek, resim vb.) EKOİNSPEKT ye resmi olarak başvuracaktır. d. EKOİNSPEKT, kişi veya kuruluşların logo ve belge kullanımlarının kontrolünü, planlı denetimlerde ve alınacak şikayet ve itirazlarda yapar. Kişi veya kuruluşlar logo ve belgelerin kullanım alanlarını denetçilere veya kontrolörlere göstermek zorundadır Logonun Kullanımının Durdurulması Belgelendirilmiş müşteri bu prosedürde bahsedilen belge ve logo kullanım koşullarına veya belegendirildiği standarda süreli uyum şartını yerine getirmez ve standard hükümlerine aykırı hareket ederse veya EKOİNSPEKT e eksikliklerini bildirmez ve bu hatalı kullanım veya standarda uyum problemi ile ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetlerini başlatmaması veya bu konuda tespit edilen uygunsuzlukları ile ilgili gerekli düzeltici faaliyetlerini başlatıp bir hafta içinde pozitif sonuçlandıramaması durumunda, EKOİNSPEKT: (a) uyarı yapabilir. (b) sertifikayı kısmen askıya alabilir ve sertifikayı geri ister. (c) sertifikayı komple askıya alabilir ve sertifikayı geri ister (d) sertifikayı iptal edebilir ve sert (e) gerekiyorsa yasal önlemler alacaktır. Sertifikası geri alınmış bir üreticinin gerekli düzeltici faaliyetleri tamamlayıp EKOİNSPEKT e iletmesinden sonra EKOİNSPEKT bu düzeltici faalyetleri en geç 14 gün içerisinde inceler. Düzeltici Faaliyetlerin yeterli bulunmasını müteakiben müşterinin sertifikası bir hafta içerisinde kendisine iade edilir. Logo ve belgenin yanıltıcı ve uygun olmayan şekilde kullanıldığının fark edildiği durumlarda her türlü yasal hak EKOİNSPEKT ye aittir. Bu durumlarda belgenin iptal edilmesi, askıya alınması işlemleri uygulanır. EKOİNSPEKT yasal takibat açma hakkını her zaman saklı tutar.

3 Sayfa No : 3 / 4 Sözleşmenin iptal edilmesi, belgenin süresinin dolması, belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumlarında kişi veya kuruluş derhal logo ve belgelerin kullanımını durdurmak durumundadır. Kişi veya kuruluş, geçerliliğini yitiren orijinal belgeleri EKOİNSPEKT ye göndermekle yükümlüdür. Bununla beraber belgelendirmeye atıfta bulunan bütün reklam malzemelerinin kullanımı da durdurulmalıdır. EKOİNSPEKT, bu konulardaki kararlar ve dayanakları belgelendirilmiş müşteriye yazılı olarak bildirilir Belge Sahibinin Logo Kullanımına Dair Yükümlülükleri EKOİNSPEKT, bu talimatta belirtilen şartları ön bilgilendirme yapmaksızın değiştirme hakkına sahiptir. Kişi veya kuruluşlar, bu talimatın güncel versiyonunu EKOİNSPEKT web sitesinden (www.ekoinspekt.com.tr) sürekli takip etmek ve uygulamakla yükümlüdür. Belgelendirilmiş kisi veya kuruluşlar, belge geçerliligi devam ettigi sürece, bu talimat şartlarına ve kurallarına uymakla yükümlüdür. EKOİNSPEKT nin ticari ilişkiye giren her kişi veya kuruluş bu talimatta belirtilen ve belirtilmeyen kanuni şartları kabul etmiş sayılır. Sadece yasal belge sahibi, (yani belge üzerinde belirtilmiş tüzel kişi), bir GLOBALG.A.P. Belgesine referans ile ürünleri pazarlayabilir. Üretici grup üyeleri yasal belge sahipleri değildir, bu nedenle grup belgesine referans ile yasal belge sahibi adı altında hiçbir ürünü pazarlamamalıdırlar. Belge referansı olmaksızın satılan tüm ürünler, bir grup kütle dengesi sisteminde kaydedilmiş olmalıdır. (Ref: Genel Yönetmelikler - Bölüm III - Genel Kurallar Türkçe Versiyon 4.0 Basım 4.0-2_Mar2013 Madde 4.1.e - sf 09/34) İyi Tarım Uygulamaları Logosunun Kullanımı Piyasaya arz edilen son haliyle kontrol edilmeyen ve sertifikalandırılmayan hiçbir ürün, satış yerinde iyi tarım uygulamaları sertifikası ve logosunu kullanarak satılamaz. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi adresinde ve adresinde bulunan İyi Tarım Uygulamaları Logosu Kullanımının Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge (2014/002) de belirtilmiştir. 2.2 Belgelerin Kullanımı Belge sahibinin sertifikayı kullanma şartlarını artık karşılamadığını keşfetmiş ise (örneğin sertifikanın/logonun hatalı kullanımı, sapmaları ortadan kaldırmak için belirlenen tarihlere uymama gibi), belgelendirme kuruluşu bu noktada belge sahibini sertifikanın geri çekileceği/iptal edileceği konusunda ihtar edilir. Belge sahibine iddalara cevap vermesi için bir hafta süre tanınacaktır. Belgelendirme kuruluşu cevabın alınmasına istinaden değerlendirme yaparak sertifiayı geri çekip(iptal), çekmeyeceğine karar verir. Belge sahibi verilen süre içerisinden açıklama vermez ve hatalı kullanıma devam ederse acil olarak sertifikayı kullanım hakkı askıya alınır veya geri çekme (iptal) yaptırımı uygulanır. Belge sahibi bu tip bir durumda yazılı olarak haberdar edilir. Harici şartlardan dolayı karşılıklı rıza ile, ve şartlar üzerine mutabık kalınırsa sertifika ve bunun kullanımı feshedilebilir (örneğin: belge sahibinin iflası, sözleşme ilişkisinin sonlanması)

4 Sayfa No : 4 / İyi Tarım Uygulamaları Sertifikasının Kullanımı Sertifika EKOİNSPEKT Belgelendirme Ltd. Şti. ne, kullanım hakkı ise belgenin adına düzenlediği gerçek ya da tüzel kişiye aittir. Sertifikalar, yayın tarihinden itibaren bir yıl süresince geçerlidir. Sertifikalar devredilemez. Sertifika sadece ürün kapsamında belirtilen yerlerde sergilenebilir. Sertifika kalite sistem veya hizmet belgesi izlenim verecek şekilde kullanılamaz. İyi Tarım Uygulamaları sertifikasına sahip olmayan hiçbir ürün İyi Tarım Uygulamaları adı altında satılamaz. Sertifikalı ürünlerin diğer ürünlerle karışmasını engelleyecek her türlü tedbirin alınmasından müteşebbis ve satış yerleri sorumludur Piyasaya arz edilen son haliyle kontrol edilmeyen ve sertifikalandırılmayan hiçbir ürün, satış yerinde İyi Tarım Uygulamaları sertifikası ve logosunu kullanarak satılamaz. Belgelendirilen kuruluş, ürün / ürün işleme ve ürün yetiştirme alanları / üretim metodları kapsamında gerçekleşecek planlı veya plansız her türlü değişikliği ve şikayeti sertifikasyon kuruluşuna bildirmekle yükümlüdür. Bu tür bir değişiklikte EKOİNSPEKT nin onayı alınmadan ürün tekrar İyi Tarım Uygulamaları ürünü olarak piyasaya sunulamaz Seçenek 2 de Kayıtlı üretici üretici grubundan/yetkilisinden bir uygunluk yazısı veya belgesi alabilir ancak üretici grubunun izni olmaksızın Üretici Grubunun İyi Tarım Uygulamaları sertifikasına atıf yapamaz. Grup sertifikasının kullanım hakkı, üretici örgütüne veya müteşebbise aittir. Sertifikasyon kapsamındaki üreticiler, üretici örgütü veya müteşebbisin izni dışında sertifikayı kullanamaz. Ancak iyi tarım uygulamaları yapanlara yönelik destek ve hizmetlerden bireysel olarak yararlanabilir. (Ref: tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan İyi Tarım Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik (Değişiklik: RG-21/10/ ), Madde 6, 3. Fıkra (b) bendi) Belge Kullanım Koşullarına Uygunsuzluk Belgelendirilmiş gerçek veya tüzel kişilik yukarıdaki koşullara veya tarih nolu Resmi Gazete de yayınlanan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik e veya İTU Kontrol noktaları uygunluk Kriterlerine uymazsa veya EKOİNSPEKT Belgelendirme Ltd. Şti ne eksikliklerini bildirmezse, belgelendirme kuruluşu: (a) (b) (c) (d) uyarı yapabilir. sertifikayı kısmen askıya alabilir. sertifikayı komple askıya alabilir. sertifikayı iptal edebilir. EKOİNSPEKT Belgelendirme Ltd. Şti., bu konulardaki kararlar ve dayanakları belgelendirilmiş kuruluşa yazılı olarak bildirilir GLOBALG.A.P Belgesinin ve Logosunun Kullanılması GLOBALG.A.P logosu ve belgesi yalnızca GLOBALG.A.P IFA Ver de belirtildiği şekilde kullanılabilir. GLOBALG.A.P. ; "EUREPGAP" ve GLOBALG.A.P." markalarının sahibidir ve logo toplu şekilde "GLOBALG.A.P. Trademark" olarak gösterilmektedir. "EUREPGAP" ticari markası; bir sonraki bildirimle "GLOBALG.A.P." markası ile yer değiştirmelidir. "EUREPGAP" markası bir sonraki bildirime kadar tek başına veya "GLOBALG.A.P." ile birlikte kullanılacaktır

5 Sayfa No : 5 / 4 Belgelendirme kuruluşunun her zaman, çiftliklerde GLOBALG.A.P. markasının doğru kullanımını teyit etmesi beklenmektedir. Tedarikçilerin bu kuralları ihlali, cezai yaptırımlara neden olabilir. (Ref: Basım 4.0-2_Mar2013 EKI,1- sf 22/33 ) a. GLOBALG.A.P. Ticari Markası (i) GLOBALG.A.P. markası hiçbir zaman ürün üzerinde, tüketici ambalajında veya tek ürünler ile doğrudan bağlantılı satış noktasında görülmemelidir. (Ref: GLOBALG.A.P. Genel Yönetmelikler - Bölüm I - Genel Kurallar Türkçe Versiyon 4.0 Basım 4.0-2_Mar2013 EK I.1-1.i- sf 22/33) (ii) Üreticiler GLOBALG.A.P. markalarını sadece belgeli GLOBALG.A.P. ürünlerini içeren paletlerde kullanabilirler ve bunlar satış noktasında GÖRÜNMEYECEKTİR. (Ref: Basım 4.0-2_Mar2013 EK I.1-1.ii- sf 22/33) (iii) GLOBALG.A.P. belgeli üreticiler GLOBALG.A.P. markasını, işletmeden - işletmeye iletişimde ve sahadaki üretim yerinde izlenebilirlik, ayırma veya tanımlama amaçlarıyla kullanılabilirler. (Ref: GLOBALG.A.P. Genel Yönetmelikler - Bölüm I - Genel Kurallar Türkçe Versiyon 4.0 Basım 4.0-2_Mar2013 EK I.1-1.iii- sf 22/33) (iv) GLOBALG.A.P. perakendeci, ortak ve tedarikçi üyeleri ticari markayı, promosyonel baskılarda, flamalarda, donanım ve elektronik ekranlarda ( doğrudan belgeli ürün ile bağlantılı olmayan) ve işletmeden-işletmeye iletişimde kullanabilirler. (Ref: Basım 4.0-2_Mar2013 EK I.1-1.iv- sf 22/33) (v) GLOBALG.A.P. onaylı belgelendirme kuruluşları (örn: EKOİNSPEKT), tanzim ettikleri GLOBALG.A.P. belgeleri üzerinde ve işletmeden-işletmeye iletişimde kendi GLOBALG.A.P. belgelendirme faaliyetlerine doğrudan bağlı tanıtım materyallerinde kullanabilirler. (Ref: GLOBALG.A.P. Genel Yönetmelikler - Bölüm I - Genel Kurallar Türkçe Versiyon 4.0 Basım 4.0-2_Mar2013 EK I.1-1.v- sf 22/33) (vi) GLOBALG.A.P. markası hiçbir zaman promosyon ürünleri üzerinde, giyim materyalleri, veya herhangi bir aksesuar üzerinde, kişisel çanta, torba vb perakende mağaza hizmetleriyle bağlantılı herhangi birşey üzerinde asla kullanılmamalıdır. (Ref: Basım 4.0-2_Mar2013 EK I.1-1.vi - sf 22/33) b. Spesifikasyonlar EUREPGAP logosu ve GLOBALG.A.P. logosu her zaman GLOBALG.A.P. Sekreterliğinden tedarik edilmek zorundadır.bu, aşağıda görüldüğü gibi tam kurumsal renk ve biçim kullanılmasını garanti edecektir: (Ref: GLOBALG.A.P. Genel Yönetmelikler - Bölüm I - Genel Kurallar Türkçe Versiyon 4.0 Basım 4.0-2_Mar2013 EK I sf 22/33)

6 Sayfa No : 6 / 4 c. GLOBALG.A.P. Numarası (GGN) (i) GLOBALG.AP Numarası (GGN) 13 haneli sayısal bir sayı olmakla birlikte GLOBALG.AP markasını içermez ve GLOBALG.AP sistemindeki her üretici ve herhangi diğer başka tüzel kişiye özel yegane bir numaradır. Bu numara için GLOBALG.A.P., GS1 organizasyonundan (www.gs1.org) satın alınmış olan mevcut yayımlanmış Küresel Konum Numarasını (GLN) kullanır ya da alternatif olarak -bunun yokluğunda- GLOBALG.A.P. kendi geçici GLN' sini tahsis eder. (Ref: GLOBALG.A.P. Genel Yönetmelikler - Bölüm I - Genel Kurallar Türkçe Versiyon 4.0 Basım 4.0-2_Mar2013 EK I.1-3.i - sf 22/33) (ii) GGN, satış noktasındaki ürün ve/veya nihai ambalaj üzerinde kullanılabilir. GGN etiketlemesini yapan tüzel kişilik, GLOBALG.A.P. ın (IFA, PPM veya CoC) geçerli bir sertifika sahibi veya GFSI onaylı çiftlik kapısı-sonrası standardı sahibi veya GLOBALG.A.P. tarafından tanınan diğer başka bir standart sahibi olmalıdır. Su Ürünleri için; şayet nihai üründe GGN kullanılacaksa; ürün işleme esnasında aynı tüzel kişilik ürünün sahibi ise, GLOBALG.A.P. denetçisi AB.12 ve AB.13 bölümlerini denetler, VEYA CoC 3.2 kontrol noktasını hariç tutarak CoC standardını denetler. (Ref: Basım 4.0-2_Mar2013 EK I.1-3.ii - sf 22/33) (iii) (iv) GLOBALG.AP tarafından yayımlanmış GGN, sadece GLOBALG.AP sistemi ile bağlantılı olarak kullanılmalıdır.bunun başka bir bağlamda ya da üçüncü taraflarla bağlantılı olarak kullanmak yasaktır. (Ref: GLOBALG.A.P. Genel Yönetmelikler - Bölüm I - Genel Kurallar Türkçe Versiyon 4.0 Basım 4.0-2_Mar2013 EK I.1-3.iii - sf 23/33 ) Diğer bağlamlarda veya ek uygulamalarda organizasyonun tanımlanmasına ilişkin bir ihtiyaç ortaya çıktığında, organizasyon kendi GLN sini uygulayabilir ve bu numarayı GLOBALG.A.P. a bildirir, böylelikle GLOBALG.AP organizasyonu kendilerine ait numara altında kaydeder ve kendi GGN sini uygun şekilde geri çeker verir. (Ref: Basım 4.0-2_Mar2013 EK I.1-3.iv - sf 23/33) d. Tescil Numarası (i) (ii) (iii) Tescil numarası, üreticiyi tanımlamak için belgelendirme kuruluşu tarafından tanzim edilebilen bir numaradır. Bu numara, GGN nin tanımlanması için bir takma isim gibi hizmet görür. (Ref: GLOBALG.A.P. Genel Yönetmelikler - Bölüm I - Genel Kurallar Türkçe Versiyon 4.0 Basım 4.0-2_Mar2013 EK I.1-4.i - sf 23/33) Numara; belgelendirme kuruluşunun adı EKOİNSPEKT ardından bir boşluk, ardından belgelendirme kuruluşu tarafından yayımlandığı şekilde üretici veya grubun sayısından oluşmaktadır. GLOBALG.A.P. markası bu sayıda görünmemelidir ; örn Ekoinspekt (Ref: GLOBALG.A.P. Genel Yönetmelikler - Bölüm I - Genel Kurallar Türkçe Versiyon 4.0 Basım 4.0-2_Mar2013 EK I.1-4.ii - sf 23/33) Tescil numarası, belgelendirmeyi kuruluşunun ön izni ile müşterinin talebi üzerine satış noktasındaki ürün veya nihai ambalaj üzerinde kullanılabilir. GLOBALG.AP bu tescil numarası ile etiketlenen ürünlerin orjinalliği ve izlenebilirliğine dair herhangi bir sorumluluk kabul etmez (Ref: GLOBALG.A.P. Genel Yönetmelikler - Bölüm I - Genel

7 Sayfa No : 7 / 4 Kurallar Türkçe Versiyon 4.0 Basım 4.0-2_Mar2013 EK I.1-4.iii - sf 23/33) 2.3 Belge ve Logo Kullanımın Kontrolü Belgenin ve logonun kullanımı EKOİNSPEKT tarafından yapılan denetim / kontrollerde değerlendirilmektedir. Bu durum GLOBALG.A.P Belgelendirmesinde Tüm Çiftlik Tabanı / AF Modülünde Madde 10.1 de Majör Zorunluluk olarak değerlendirilmektedir. İyi Tarım Uygulamalarında ise belgenin ve logonun kullanımının kontrolü yapılarak denetim sonuç raporuna not düşülür. İyi Tarım Uygulamaları belgelendirme programında belge ve logonun uygunsuz kullanımı Birinci Derece kontrol noktası olarak, sözleşmeye bağlı uygunsuzluk olarak değerlendirilir. 2.4 Müşteri Hak ve Sorumlulukları Belgelendirme/Denetim sözleşmesini imzalayan müşteri belgelendirme ile ilgili tüm bilgileri sağlamayı, malürün-hizmet tedarik ettiği taraflardan gelen şikayetleri kayıt altına almayı ve EKOİNSPEKT Belgelendirme Ltd. Şti ye bildirmeyi, gerekli düzeltici faaliyetleri yapmayı ve gerektiğinde şikayetler ve sonuçları ile ilgili kararları EKOİNSPEKT Belgelendirme Ltd. Şti. ye iletmeyi, EKOİNSPEKT Belgelendirme Ltd. Şti. belgelendirme prosedürlerinde belirtilen tüm gereklilikleri ve yukarıda belirtilen koşulları yerine getirmeyi kabul eder. Yukarıdaki şart ve sorumlulukları yerine getirerek belgelendirme kuruluşunun gerekliliklerine uyacağımı, şartların ve sorumlulukların tarafımızca kasıtlı veya kasıtsız yerine getirilememesi durumunda belgelendirme kuruluşunun sertifikayı askıya alabileceğini veya iptal edebileceğini sertifika ve logoların kullanımını durdurabileceğini, belge veya logonun hatalı veya haksız yere kullanımından doğacak her türlü idari ve hukuki yaptırımı uygulayabileceğini kabul ettiğimi beyan ederim. Müşteri Adı : Yetkili : Tarih : İmza :

BELGELENDİRME SÜRECİ REHBERİ

BELGELENDİRME SÜRECİ REHBERİ İYİ TARIM UYGULAMALARI TANIMLAR Birinci Derece Kontrol Noktası: Birinci Derece Kontrol Noktası olarak sınıflandırılan kontrol noktalarının kısmen ya da tamamen yerine getirilmemesi sonucu ortaya çıkan

Detaylı

TALİMAT LOGO VE MARKA KULLANMA

TALİMAT LOGO VE MARKA KULLANMA 1. AMAÇ Belgelendirmesi yapılan müşterinin NAVİGA Sertifika ve Logosu, TÜRKAK Akreditasyon Markası,Türk Organik ürün Logosu ve İyi Tarım Uygulamaları Logosu kullanım alanları ve kuralları hakkında bilgilendirmeyi

Detaylı

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI Sayfa No 1 / 6 1. AMAÇ Bu talimatın amacı NETSERT in logo kullanımına ilişkin kuralları belirlemektir. Bu kurallar, markaların, belgelendirilmiş firmalardan ürün veya hizmet alan birey veya kuruluşlar

Detaylı

CE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TALİMATI

CE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TALİMATI : 1 / 14 Amaç IEP tarafından, kuruluşların verdikleri hizmetlerle ilgili ATEX Direktifleri kapsamındaki Türk Standardlarına ve/veya EN Standardlarına göre yapılan inceleme, muayene deney sonucu verilen

Detaylı

TRB BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI

TRB BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI REVİZYON FORMU TRB Sayfa 1 / 9 Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Sebebi ve Yeri 07 09.01.2012 ISO 17021:2011 geçişi için genel gözden geçirmeler yapıldı. Revizyon formu eklendi. 08 17.11.2012 TRB nin

Detaylı

SERTİFİKASYON YÖNETMELİĞİ TALİMATI

SERTİFİKASYON YÖNETMELİĞİ TALİMATI 1 AMAÇ: Bu talimatın amacı Artıbel in; ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 13485 vb. gibi yönetim sistemleri belgelendirme faaliyetlerinin uygulamalarını açıklamaktır. 2 UYGULAMA DETAYI: Akreditasyon

Detaylı

LOGO KULLANIM TALİMATI

LOGO KULLANIM TALİMATI Sayfa No 1/15 1. AMAÇ ve KAPSAM Kuruluşlar Sistem yeterliliklerini kanıtlamak amacıyla PGM logo ve markasını Sertifika üzerinde ve evrakları üzerinde belirli koşullar altında kullanırlar. Bu talimat logo

Detaylı

LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ

LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 7 ORSER KONTROL VE SERTİFİKASYON LTD.ŞTİ ANKARA/TÜRKİYE Revizyon Takip Cetveli Rev.No: Revizyon Gerekcesi Tarih 00 Yayın 30/01/2007 01 Kapsam Değişikliği 15/11/2007 02 AB Mevzuat değişikliği

Detaylı

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI Sayfa No 1 / 17 1. AMAÇ Bu Talimat NETSERT e Belgelendirilmek amacı ile başvuran Firmalara, NETSERT belgelendirme şartlarını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. NETSERT Yönetim Sistemleri Belgelendirme

Detaylı

Belgelendirme Hüküm ve Koşulları TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.Ş. I. Genel Belgelendirme Hüküm ve Koşulları

Belgelendirme Hüküm ve Koşulları TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.Ş. I. Genel Belgelendirme Hüküm ve Koşulları Belgelendirme Hüküm ve Koşulları TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.Ş. I. Genel Belgelendirme Hüküm ve Koşulları 1. Kapsam 1.1 Bu Belgelendirme Hüküm ve Koşulları, sadece

Detaylı

EUREPGAP Genel Meyve ve Sebze Yönetmeliği

EUREPGAP Genel Meyve ve Sebze Yönetmeliği Sayfa: 1 of 33 EUREPGAP Genel Meyve ve Sebze Yönetmeliği Versiyon 2.1-Ekim04 29 Ekim 2004 tarihinden itibaren geçerlidir. 1 Mayıs 2005 ten itibaren zorunludur. Sayfa: 2 of 33 İÇİNDEKİLER Sayfa Nº 1. EUREPGAP

Detaylı

MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU. (Customer Instructions)

MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU. (Customer Instructions) SAYFA NO/ Page Number 1/12 MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME ICCS Müşteri Bilgilendirme Kılavuzu, tüm müşterilerimizi başvuru aşamasından sertifikalandırmaya kadarki süreç hakkında bilgi sunmak amacıyla hazırlanmış

Detaylı

ISO 3834 VE EN 15085 STANDARDINA GÖRE ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

ISO 3834 VE EN 15085 STANDARDINA GÖRE ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI Yürürlük Tarihi: 16.05.2014 Sayfa No: 1/8 I. BELGELENDİRME PROGRAMININ TARİFİ 1 Giriş Kurum ve kuruluşların TÜRK LOYDU na ISO 3834 Metalik Malzemelerin Ergitme Kaynağı için Kalite Şartları Standardı na,

Detaylı

BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ PROSEDÜRÜ REVİZYON TAKİP TABLOSU Rev. No Revizyon Gerekçesi Tarih 01 02 Bağımsız Belgelendirme Kurulu kaldırılmıştır. Prosedür kısaltılmıştır. Madde 4.12 revize edildi. Madde 4.14 teki tablonun ilk maddesi revize

Detaylı

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI 1 / 18 1. AMAÇ Bu Talimat İNTEGRA 96 ya Belgelendirilmek amacı ile başvuran Firmalara, İNTEGRA 96 nın belgelendirme şartlarını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. İNTEGRA 96 Uluslararası ürün ve sistem

Detaylı

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI. 1.0. AMAÇ 1.1. Bu talimatın amacı UKS nin logo kullanımına ilişkin kuralları belirlemektir.

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI. 1.0. AMAÇ 1.1. Bu talimatın amacı UKS nin logo kullanımına ilişkin kuralları belirlemektir. 1.0. AMAÇ 1.1. Bu talimatın amacı UKS nin logo kullanımına ilişkin kuralları belirlemektir. 2.0. KAPSAM : 2.1. Bu talimat UKS nin logo kullanımını ve ilgili akreditasyon kurumunun logo kullanım kurallarını

Detaylı

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/21 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni 13 06.01.14 14 19.06.14 15 13.10.14 ISO/IEC 17065 refere edildi. Denetçi atama ve performans izleme süreci revize edildi. Dışarıda

Detaylı

KONTROL VE SERTİFİKASYON PROSEDÜRÜ

KONTROL VE SERTİFİKASYON PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/7 1. Amaç TS EN ISO / IEC 17065, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ve talep edildiğinde AB- Konsey Yönetmeliği Organic Production and Labelling of Organic Products

Detaylı

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.23 03.01.2012 04 23.07.2014

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.23 03.01.2012 04 23.07.2014 YAYIN TARİHİ REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA 03.01.2012 01 03.04.2013 Yönetmelik ismi prosedür olarak değiştirildi. Numarası P.23 olarak değiştirildi. 03.01.2012 02 14.11.2013 Kamuya açık tutulacak hususlar

Detaylı

ROYALCERT Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.

ROYALCERT Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. Sayfa: 1/6 1. ROYALCERT logosu, ROYALCERT tarafından yapılan belgelendirme denetiminde başarılı olmuş kuruluşlar tarafından kullanılabilir. 2. ROYALCERT tarafından belgelendirilmiş kuruluşlar, ilgili akreditasyon

Detaylı

ÜRÜN LOGO ve BELGE KULLANIM TALİMATI

ÜRÜN LOGO ve BELGE KULLANIM TALİMATI 1. AMAÇ UDEM tarafından yürütülen ürün belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen kuruluşların ilgili ürüne uygun UDEM logolarının kullanma esaslarını ve uygunsuz ya da yanlış kullanım halinde

Detaylı

ASANSÖR UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ASANSÖR UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ, KAPSAM VE SORUMLULAR 1.1 Amaç Bu prosedürün amacı 95/16/AT Asansör Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilecek olan asansörlerin uygunluk değerlendirme işlemleri ile ilgili yetki, sorumluluk

Detaylı

PROSEDÜR BELGELENDİRME

PROSEDÜR BELGELENDİRME 1. AMAÇ Bu prosedür; Yönetim Sistemi Standardlarına göre NAVİGA tarafından yapılacak belgelendirme faaliyetlerinde uygulanacak olan yöntem ve metotları vermek üzere geliştirilmiştir. 2. KAPSAM Bu prosedür;

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç 10 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28703 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB)

YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) 10 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28703 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

SĐSTEM BELGELENDĐRME YÖNETMELĐĞĐ

SĐSTEM BELGELENDĐRME YÖNETMELĐĞĐ 1 / 14 21.07.2010-4 YAYIN REV. NO REV. Đ AÇIKLAMA Đ 1 14.03.2007 Belgelendirme başvurunun alınması değerlendirilmesi ve sky p53 e göre belgenin iptali ve askıya alınması eklendi. 2 15.04.2008 Ön tetkik,

Detaylı

SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI

SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ALT LİSANS VE SERTİFİKASYON SÖZLEŞMESİ

ALT LİSANS VE SERTİFİKASYON SÖZLEŞMESİ Telif Hakkı: FoodPLUS GmbH Sayfa 1 of 6 ALT LİSANS VE SERTİFİKASYON SÖZLEŞMESİ GLOBALGAP (EUREPGAP) İyi Tarım Uygulaması Sistemi kapsamında İlgili Pazar Katılımcıları için ( Sertifikasyon Kuruluşu (CB)

Detaylı

TUV Rheinland LGA Products GmbH (TRLP) Test ve Sertifikasyon Koşulları (PZO)

TUV Rheinland LGA Products GmbH (TRLP) Test ve Sertifikasyon Koşulları (PZO) TUV Rheinland LGA Products GmbH (TRLP) Test ve Sertifikasyon Koşulları (PZO) İçindekiler 1. Uygulamanın Kapsamı 2. Sözleşmesel Esaslar 3. Test Yönetmelikleri 4. Sertifikasyon Yönetmelikleri 5. Takip İzlemesi

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı; A1 Belgelendirme den yönetim sistemi belgesi almak, yenilemek, kapsamını genişletmek veya daraltmak, askıya almak, geri çekmek üzere başvuruların alınması ve belgelendirmenin

Detaylı