TESĐSAT MÜHENDĐSLĐĞĐ DERGĐSĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TESĐSAT MÜHENDĐSLĐĞĐ DERGĐSĐ"

Transkript

1 Page 1 of Sayın Yetkili, Tesisat alanında çalışmakta olan üyelerimiz için 1993 yılından itibaren Makina Mühendisleri Odası tarafından yayınlanan, bu alandaki güncel gelişmeleri içeren makaleler, sektörle ilgili haberler, sektöre yönelik akademik çalışmalar ve duyuruları ile bu alanda çalışan makina mühendisleri arasında iletişimi ve bilgi birikimi aktarımı sağlamaktadır. A grubu hakemli dergi sınıfına giren, iki ayda bir yayınlanan ve basım adeti olan dergimiz Serbest Mühendislik Müşavirlik Bürolarına (SMM), Ülke çapında Makina Mühendisleri Odası Üyelerine, firmalara, Đl ve Đstanbul ilçe belediyelerine, Sanayi ve Ticaret Odalarına, Üniversitelerde konu ile ilgili öğretim üyelerine, kamu kurum ve kuruluşlarına ücretsiz olarak gönderilmektedir. Ayrıca ücretli aboneleri de bulunmaktadır. TESĐSAT MÜHENDĐSLĐĞĐ Dergisinde ilanlarınızla yer almanızın, sektörün saygın bir üyesi olan firmanız ürünlerinin tanıtımı açısından yararlı olacağına inanıyoruz Saygılarımızla, Aysel YALÇINKAYA Nuray ERHAN 2009 YILI ĐLAN SÖZLEŞMESĐ ĐLAN VEREN KURULUŞUN ADI :... ADRESĐ : TELEFONU VE FAKSI :... YETKĐLĐSĐNĐN ADI-SOYADI :... GÖREVĐ :... VERGĐ DAĐRE VE NO: :. ĐLAN VEREN AJANSIN ADI :... AJANS ADRESĐ : TELEFONU VE FAKSI :... YETKĐLĐSĐNĐN ADI -SOYADI :... VERGĐ DAĐRE VE NO: :. ĐLAN YAYINIYLA ĐLGĐLĐ KOŞULLAR Yayınlanacak Sayı ve Sayfası :...

2 Page 2 of 5 Basım Sıklığı :... Toplam Đlan Bedeli :... Özel Notlar :... Đlanımızın Şartnamede yer alan koşullarda TMMOB Makina Mühendisleri Odası nın, Tesisat Mühendisliği Dergisinde yayınlanmasını ve reklam bedeli olarak...tl + KDV yi ödemeyi kabul ve taahhüt ediyoruz. ODA Onayı Tarih :.../.../... Firma Yetkilisi Đmza ve Kaşe 2009 REKLAM ŞARTNAMESĐ 1. TANIMLAR Bu şartnamede TMMOB Makina Mühendisleri Odasına ODA, ODA süreli yayını Tesisat Mühendisliği Dergisine DERGĐ ve DERGĐ ye ilan veren kuruluşlara FĐRMA denir. 2. KAPSAM Şartnamenin kapsamı ODANIN yayınladığı DERGĐ de üretim ve / veya hizmetlerini tanıtmak ve duyurmak isteyen FĐRMALARIN aşağıda belirtilen koşullarda, DERGĐ ye ilan vermesini kapsar. 3. ĐLAN KOŞULLARI 3.1. DERGĐ nin sayfa boyutları 19,5 x 27,5 cm dir Reklam materyali Photoshop, Freehand veya Corel programlarında CMYK, 300 DPI çözünürlükte hazırlanmalıdır Đlan bedelleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Bu bedellere KDV eklenecektir ODA gerektiğinde ilan bedellerini ve koşullarını değiştirebilir, sözleşme yapan firmalar bu değişiklikten etkilenmez. 4. ÖDEME KOŞULLARI 4.1. DERGĐ yayınlandıktan sonra 2 adet DERGĐ, FĐRMA" nın bu DERGĐ de yayınlanan reklamların tutarını belirten, ODA nın açık faturası ile birlikte FĐRMA ya gönderilir Reklam bedeli fatura tarihinden başlayarak en geç 15 gün içerisinde nakit olarak T. Đş Bankası Parmakkapı Şubesi nolu hesaba yatırılabilir. Bankaya yapılan ödemelerin dekontu ODA ya fakslanmalıdır FĐRMA yapılan ödemelerde, ödeme ile ilgili ODA faturasının tarih ve numarası ile reklamın yayınlandığı DERGĐ sayısını belirtir Fatura bedelinin sözleşmede belirtilen opsiyondan sonra ödenmesi durumunda aylık % 8 gecikme farkı alınır Süresinde yapılmayan ödemelerde ODA tek taraflı olarak sözleşmeyi fesh etmek hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda FĐRMA ya önceki faturalarda yapılan indirimler, ek bir fatura kesilerek, geri alınır. 5. DĐĞER KOŞULLAR 5.1. Şartname konusu işlerin yürütülmesinde FĐRMA nın adresine yapılacak bildirim, aynı gün FĐRMA nın kanuni adresine yapılmış sayılacaktır Uyuşmazlıklar ve ortaya çıkacak yeni durumların görüşmeler yoluyla çözülmesi esastır. Çözümlenemeyen uyuşmazlıklar için Đstanbul Mahkemeleri ve Đcra Daireleri yetkilidir Bu Şartname, 1 Ocak 2009 tarihinden başlayarak geçerli olup 5 madde olarak düzenlenmiştir. ĐLAN YERĐ ĐLAN 1-2 SAYI 3-4 SAYI 5-6 SAYI ARKA KAPAK RENKLĐ TL TL TL ÖN ĐÇ KAPAK- RENKLĐ TL TL TL ÖN ĐÇ KAPAK KARŞ.-RENKLĐ TL TL TL ARKA ĐÇ KAPAK-RENKLĐ TL TL TL ARKA ĐÇ KAPAK KARŞISI TL TL TL RENKLĐ ĐKĐNCĐ KAPAKLAR -RENKLĐ TL TL TL ĐÇ SAYFA -RENKLĐ 850.TL 720.TL 600.TL 1/2 SAYFA - RENKLĐ 600.TL 500.TL 420.TL Đkinci Kapak: Ön iç kapak karşısından hemen sonra gelen sayfalardır.

3 Page 3 of 5 MÜHENDĐS ve MAKĐNA DERGĐSĐ Sayın Yetkili, Teknik Yayıncılıkta 54 yılı geride bırakan MÜHENDĐS ve MAKĐNA DERGĐSĐ aylık olarak yayınlanmakta olup, baskısı adettir. Tüm sayfaları renkli basılan Dergimizde; üniversite, bilim-araştırma kurumlarından gelen teorik ağırlı makalelerin yanı sıra, sanayiden gelen uygulamaya yönelik güncel yazılar ve çeviriler yer almaktadır. Ayrıca bu alandaki inceleme ve araştırma yazıları ile teknik bir literatür olma özelliğine sahip bir dergidir. Türkiye nin dört bir yanındaki Makina Mühendisleri Odası üyelerine, imalatçı özel kuruluşlara, basına, sanayi ve ticaret odalarına, belediyelere, kamu kurum ve kuruluşlarına üniversitelerde konu ile ilgili öğretim üyelerine, ticari ataşeliklere ücretsiz ulaştırılmaktadır. Dergimizin; firmanız ve ürünlerinizin tanıtımı için etkin bir araç olduğuna inanıyoruz. Saygılarımla, Nuray ERHAN MÜHENDĐS VE MAKĐNA DERGĐSĐ 2009 YILI REKLAM KOŞULLARI 1. TANIMLAR: Bu şartnamede TMMOB Makina Mühendisleri Odasına ODA, ODA süreli yayını Mühendis ve Makina Dergisi DERGĐ ve DERGĐ ye reklam veren kuruluşlara FĐRMA denir. 2. KAPSAM: Şartnamenin kapsamı ODA nın yayınladığı DERGĐ de üretim ve hizmetlerini tanıtmak ve duyurmak isteyen FĐRMA larca belirtilen koşullarda reklam verilmesi işleridir. 3. ĐLAN KOŞULLARI: 3.1. DERGĐ nin sayfa boyutları A4 tür. Reklamlar 20,5 X 29,7 cm boyutlarında Corel veya Frehand programlarında hazırlanarak CD olarak gönderilir Reklam bedelleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Bu bedellere KDV eklenecektir Film gönderilmemesi halinde film bedeli FĐRMA tarafından ödenir ODA gerektiğinde ilan bedellerini ve koşullarını değiştirebilir, sözleşme yapan FĐRMA lar bu değişiklikten etkilenmez. 4. ÖDEME KOŞULLARI: 4.1. Dergi yayınlandıktan sonra 2 adet DERGĐ, FĐRMA nın bu DERGĐ de yayınlanan reklamlarının tutarını belirten ODA nın açık faturası ile birlikte FĐRMA ya gönderilir Reklam bedeli fatura tarihinden başlayarak en geç 45 gün içerisinde nakit olarak ODA nın (T. Đş Bankası Yenişehir/Ankara Şb nolu) hesabına yatırılır veya 45 günü geçmeyecek vade ile çek düzenlenerek ODA merkezine gönderilir. ODA gerektiğinde tahsilat için eleman gönderebilir FĐRMA yapılan ödemelerde, ödeme ile ilgili ODA faturasının tarih ve numarası ile reklamın yayınlandığı DERGĐ sayısını belirtir Fatura bedelinin sözleşmede belirtilen opsiyondan sonra ödenmesi durumunda aylık % 8 gecikme farkı alınır Süresinde yapılmayan ödemelerde ODA tek taraflı olarak sözleşmeyi fesh etmek hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda FĐRMA ya önceki faturalarda yapılan indirimler, ek bir fatura kesilerek geri alınır. 5. DĐĞER KOŞULLAR: 5.1. Sözleşme FĐRMA kaşesi ve yetkili kişi imzası ile 2 nüsha olarak hazırlanıp Oda Merkezine gönderilir. 1 nüsha oda tarafından onaylanıp FĐRMA ya gönderilir Şartname konusu işlerin yürütülmesinde FĐRMA nın adresine yapılacak bildirim, aynı gün FĐRMA nın kanuni adresine yapılmış sayılacaktır Uyuşmazlıklar ve ortaya çıkacak yeni durumların görüşmeler yoluyla görüşülmesi esastır. Çözümlenemeyen uyuşmazlıklar için Ankara Mahkemeleri ve Đcra Daireleri yetkilidir Bu şartname, 1 Ocak 2009 tarihinden başlayarak geçerli olup 5 madde olarak düzenlenmiştir.

4 Page 4 of 5 MÜHENDĐS VE MAKĐNA DERGĐSĐ 2009 YILI REKLAM FĐYATLARI ĐLAN YERĐ/ĐLAN SAYISI ARKA KAPAK 1-2 SAYI 3-4 SAYI 5-6 SAYI 7-8 SAYI 9-10 SAYI SAYI YTL YTL YTL YTL YTL YTL ÖN ĐÇ KAPAK YTL YTL YTL YTL YTL YTL ÖN ĐÇ KAPAK KARŞISI YTL YTL YTL YTL YTL YTL ARKA ĐÇ KAPAK YTL YTL YTL YTL YTL YTL ARKA ĐÇ KAPAK KARŞISI YTL YTL YTL YTL YTL YTL ĐKĐNCĐ KAPAKLAR* YTL YTL YTL YTL YTL YTL ĐÇ SAYFALAR YTL YTL YTL YTL YTL YTL ½ SAYFALAR 930.YTL 890.YTL 840.YTL 810.YTL 760.YTL 690.YTL ¼ SAYFALAR 775.YTL 725.YTL 675.YTL 625.YTL 575.YTL 500.YTL *Đkinci Kapaklar: Ön Đç Kapak ve Karşısından sonra gelen sayfalardır. TMMOB Makina Mühendisleri Odası MÜHENDĐS VE MAKĐNA Dergisi 2009 Yılı Reklam Sözleşmesi Đlan Veren Kuruluşun Adı Adresi Đlan Veren Kuruluşun Adı Adresi Telefonu ve Faksı Vergi Dairesi ve No su Yetkilisinin Adı-Soyadı Görevi Đlan Veren Ajansın Adı

5 Page 5 of 5 Ajans Adresi Telefonu ve Faksı Vergi Dairesi ve No su Yetkilisinin Adı-Soyadı Görevi ĐLAN YAYINIYLA ĐLGĐLĐ KOŞULLAR Yayınlanacak Sayı :... Yayınlanacak Sayfa :... Toplam Đlan Bedeli :... Özel Notlar :... Đlanımızın arka sayfadaki Mühendis ve Makina Dergisi Đlan Koşulları ve Sözleşmesi nde yer alan koşullarda TMMOB Makina Mühendisleri Odası nın, Mühendis ve Makina Dergisinde yayınlanmasını kararlaştırdığımızı ve reklam bedeli olan...ytl + KDV yi ödemeyi kabul ve taahhüt ediyoruz. Tarih:.../.../... ODA Onayı FĐRMA Yetkilisi Đmza ve Kaşe Adres: Makina Mühendisleri Odası Genel Merkezi, Meşrutiyet Cad. No:19/6-8 Kızılay ANKARA Tel: (0312) / dahili Fax: (0312) mmo.org.tr

TEŞİSfiT. MÜHENDİSLİĞİ AYLIK TEKNİK SÜRELİ YAYIN MAYIS 1993

TEŞİSfiT. MÜHENDİSLİĞİ AYLIK TEKNİK SÜRELİ YAYIN MAYIS 1993 tmmob makina mühendisleri odası TEŞİSfiT. MÜHENDİSLİĞİ AYLIK TEKNİK SÜRELİ YAYIN MAYIS 1993 Örnek Havuz Projesi Vlimar Nadire ERKOÇ Isıtma, Havalandırma ve Sıcak Su Hazırlığı Mak. Müh. Duran TÜRK YÜZME

Detaylı

Enerji Dünyası Dergisi

Enerji Dünyası Dergisi Yayına Başladığı Tarih: 2000 Yayına Periyodu: Yılda 8 sayı. Dağıtım: Kargo ile; kişi veya şirket ve kurum ismine, ambalajlı olarak gönderim yapılır. Tiraj: 8000 net. Fuar ve ilgili kongre, seminer vb.

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ 2012/3 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA

Detaylı

LUCA NET KOBİ TİCARİ YAZILIMI KİRALAMA SÖZLEŞMESİ (LUCA ÜYESİ MESLEK MENSUPLARININ FİRMALARI İÇİN )

LUCA NET KOBİ TİCARİ YAZILIMI KİRALAMA SÖZLEŞMESİ (LUCA ÜYESİ MESLEK MENSUPLARININ FİRMALARI İÇİN ) LUCA NET KOBİ TİCARİ YAZILIMI KİRALAMA SÖZLEŞMESİ (LUCA ÜYESİ MESLEK MENSUPLARININ FİRMALARI İÇİN ) Taraflar Madde 1 Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği

Detaylı

GAZETELER REKLAM TARiFESi. Nisan 2014 tarihinden itibaren geçerlidir.

GAZETELER REKLAM TARiFESi. Nisan 2014 tarihinden itibaren geçerlidir. GAZETELER REKLAM TARiFESi Nisan 2014 tarihinden itibaren geçerlidir. İÇİNDEKİLER SABAH Sayfa TAKVİM Sayfa Ana gazete Türkiye reklam tarifesi 2 Takvim Türkiye ve İstanbul baskısı reklam tarifesi 32 Ana

Detaylı

BANDIRMA BELEDİYESİ PERSONELİNE BANKADAN KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDENMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME I.BÖLÜM KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDEMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

BANDIRMA BELEDİYESİ PERSONELİNE BANKADAN KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDENMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME I.BÖLÜM KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDEMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR BANDIRMA BELEDİYESİ PERSONELİNE BANKADAN KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDENMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME I.BÖLÜM KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDEMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İhalenin konusu, İdaremizde çalışan 137 si

Detaylı

Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.

Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. F-82/REV.00 FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

LUCA NET KOBİ TİCARİ YAZILIMI KİRALAMA SÖZLEŞMESİ (LUCA ÜYESİ MESLEK MENSUPLARI İÇİN)

LUCA NET KOBİ TİCARİ YAZILIMI KİRALAMA SÖZLEŞMESİ (LUCA ÜYESİ MESLEK MENSUPLARI İÇİN) LUCA NET KOBİ TİCARİ YAZILIMI KİRALAMA SÖZLEŞMESİ (LUCA ÜYESİ MESLEK MENSUPLARI İÇİN) Taraflar Madde 1 Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) adına

Detaylı

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - (1) Bu Genelgenin amacı,

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI

YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI UEDAŞ ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ, YG (OG) DAĞITIM HATLARI YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI 1. İhale Konusu İşlere İlişkin Bilgiler İhale konusu 1 adet yapım işinin ihale

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2011/1-5) 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR MADDE 1- Bu Genelgenin

Detaylı

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI 1 RT: 20/12/2012 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu uygulama

Detaylı

XXXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ (2016) TEKLİF ŞARTNAMESİ

XXXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ (2016) TEKLİF ŞARTNAMESİ TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ (TMC) XXXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ (2016) TEKLİF ŞARTNAMESİ 1. KONU Bu şartname esas olarak 2016 yılında düzenlenecek olan XXXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi organizasyonu

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve

Detaylı

TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI

TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI 1501, 1507,1509, 1511 ve 1512 KODLU DESTEK PROGRAMLARI MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU SÜRÜM 03.00 TÜBİTAK 01.12.2013 İçindekiler GİRİŞ 4 BÖLÜM

Detaylı

LUCA KOZA KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

LUCA KOZA KİRALAMA SÖZLEŞMESİ LUCA KOZA KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Taraflar Madde 1 Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) adına hareket eden TÜRMOB-TESMER Eğitim Yayın ve Yazılım Hizmetleri

Detaylı

Life Media Fuarcılık, İdeal Home Fuarı ile sektörü 2014 baharında buluşturmaya hazırlanıyor.

Life Media Fuarcılık, İdeal Home Fuarı ile sektörü 2014 baharında buluşturmaya hazırlanıyor. İçindekiler İdeal Home Tanıtım... 3 İdeal Home 2013 de Neler Oldu?... 5 Talep Formu Ön Yazı... 6 Fuar Katılım, Kayıt ve Talep Formu... 7 Fiyat Tarifesi... 8 Katılım Sözleşmesi... 9 Sözleşme Şartları...

Detaylı

SAN-TEZ PROJELERİ TEKNİK VE MALİ KILAVUZU

SAN-TEZ PROJELERİ TEKNİK VE MALİ KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM ve TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAN-TEZ PROJELERİ TEKNİK VE MALİ KILAVUZU Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen Sanayi Tezleri (San-Tez)

Detaylı

BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU

BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU Sayı : 6*>* U /.1.0/2012 Konu : Banka Promosyon İhalesi Banka Promosyonu İhale Numarası : 1 1-Kurum Adı : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi A) Adresi : Kahramanmaraş

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mart 2013 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 7 Mart 2013 69471265-305-2382

Detaylı

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Tanımlar Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Uygulama

Detaylı

2014/10 SAYILI TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN GENELGE

2014/10 SAYILI TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN GENELGE 2014/10 SAYILI TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN GENELGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - (1) Bu Genelgenin amacı,

Detaylı

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI TARİH : 01/02/2015 BİRİM : Operasyon ve Raporlama Müdürlüğü Müşteri İlişkileri Müdürlüğü Ankara Bölge Sigorta Müdürlüğü Tazminat

Detaylı

1) Kurum Adı ve Adresi: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No: 16 (06100) Çankaya/ ANKARA

1) Kurum Adı ve Adresi: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No: 16 (06100) Çankaya/ ANKARA DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI (Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı hariç) PERSONEL MAAŞLARININ ÖDENMESİNE ARACILIK YAPACAK BANKANIN BELİRLENMESİ VE VERİLECEK PROMOSYONUN

Detaylı

DEVLET DESTEKLERİ BAKANLAR KURULU NUN 26.11.2014 TARİH VE Y(K-I) 2163-2014 SAYILI KARARINA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

DEVLET DESTEKLERİ BAKANLAR KURULU NUN 26.11.2014 TARİH VE Y(K-I) 2163-2014 SAYILI KARARINA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI DEVLET DESTEKLERİ BAKANLAR KURULU NUN 26.11.2014 TARİH VE Y(K-I) 2163-2014 SAYILI KARARINA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI Amaç: Bakanlar Kurulu Kararı nın amacı; 1. Ürün kalitesini uluslararası standartlara

Detaylı

ESNAF ve SANATKARLAR GIDA ve İHTİYAÇ MADDELERİ TEMİN TEDARİK SAN, Ve TİC.A.Ş.

ESNAF ve SANATKARLAR GIDA ve İHTİYAÇ MADDELERİ TEMİN TEDARİK SAN, Ve TİC.A.Ş. ^ B S C S İ M T A Ş ESNAF ve SANATKARLAR GIDA ve İHTİYAÇ MADDELERİ TEMİN TEDARİK SAN, Ve TİC.A.Ş. Sayı :2013/ 21/01/2014 Konu : 2014 Yılı TOKBYS Hizmetleri ve Sözleşmeler Hk. ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ İş bu şartname Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve satışa sunulan gayrimenkullerin satış koşullarını düzenlemektedir. Bu şartnamede

Detaylı

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Tanımlar Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Uygulama

Detaylı

TOTBİD Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

TOTBİD Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği TOTBİD Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği XXV. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ (2015) TEKLİF ŞARTNAMESİ 1. KONU Bu şartname esas olarak 2015 yılında düzenlenecek olan XXV. Ulusal

Detaylı

GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve

Detaylı