JMO REKLAM YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "JMO REKLAM YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 JMO REKLAM YÖNETMELİĞİ TARAFLAR: Bu şartname Bayındır Sk.No:7/7 Yenişehir/Ankara adresindeki ile Şartnameyi imzalayan KATILIMCI KURULUŞ arasında aşağıda yazılı şartlarla akdedilmiştir. TANIMLAR: Bu şartname metninde ODA, reklam yönetmeliği ŞARTNAME,reklam başvuru formu SÖZLEŞME ve sözleşmeyi imzalayan firma KATILIMCI KURULUŞ olarak anılacaktır. REKLAM KOŞULLARI 2 Reklam tasarımı KATILIMCI tarafından sağlanacaktır. Katılımcı tarafından sağlanan tasarımdaki yazım hataları, eksiklikler, renk bozulmaları, kayma ve buğulanmalardan ODA sorumlu değildir. 3 Katılımcılar reklam filmlerini gönderebilecekleri gibi, CD ortamında Corel Draw veya Adobe Photoshop ta hazırlanmış tasarımlarını da kaydedip gönderebilirler. 4 Reklam filmi 4 adet renk süzülmeleri ile ajanda için 17x24, Biildiri Özleri Kitabı için 20x28 ebadında gönderilmelidir. 5 Reklam sayfası olmayan firmalara listedeki tasarım ücreti karşılığında teknik hazırlık yapılacaktır. 6 Reklamların siyah-beyaz basılmasını isteyen, aydınger veya beyaz zeminli kağıda çini mürekkebi ile çizilmiş reklam sayfalarını da gönderebilirler. 7 CD den aktarılan reklam tasarımlarınında filmleri istenirse yine renk ayrım bedelleri ayıca talep edilir. 8 Ödeme Koşulları: a) Peşin b) Kredi kartı ile 4 eşit taksitte c) Taksitle -Tutarın 1/2'si sözleşmenin imzalanmasından sonra 15 gün içinde nakden alınır. -Kalan bakiye için sözleşme tarihinden sonraki 1 ay içinde ödenecek şekilde çek veya senet alınacaktır. Ajanda Film Ebatı: 17x24, Bildiri Özleri Kitabı Film Ebatı: 20x28 9 Ajandaya reklam vermek isteyen kuruluşların tarihine, Bildiri Özleri Kitabına reklam vermek isteyen katılımcıların ise tarihine kadar Başvuru Formu'nu ve basım için gerekli malzemeleri Reklam&stand&Halkla İlişkiler Sorumlularına ulaştırmaları ve reklam bedellerini sözleşme tarihinden sonraki 1,5 ay içinde Ziraat Bankası Şubesi-ANKARA (IBAN :TR ) numaralı gerekmektedir. 10 DİĞER KOŞULLAR SÖZLEŞME bu şartnamenin doğal ekidir. Uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Fax üzerinden yapılan sözleşmeler aslı gibidir. Atılan imzalar ıslak imza niteliğine sahiptir. Katılımcı firmadan imza atan kişinin, o kuruluştan ayrılması Oda yı bağlamaz. Firma kaşesi yeterlidir. İşbu şartname.././2010 tarihinde imza edilmiştir. Yenişehir hesaba ödemeyi taahhüt etmeleri

2 2011 YILI REKLAM BAŞVURU FORMU Kuruluşun Adı : Kuruluş Yetkilisinin Adı ve Görevi : Adres : Telefon : Teleks-Faks : 2011 YILI REKLAM BEDELLERİ Ajanda İçin Bildiri Özleri İçin Arka Dış Kapak Renkli ( ) TL Ön İç Kapak Renkli YTL. ( ) TL. ( ) Arka İç Kapak Renkli TL. ( ) TL. ( ) İç Sayfa Renkli 700 TL. ( ) 700 TL. ( ) İç Sayfa Siyah/Beyaz 450 TL. ( ) 450 TL. ( ) 1/2 Sayfa Siyah/Beyaz 300 TL. ( ) 300 TL. ( ) 1/2 Sayfa Renkli 400 TL. ( ) 400 TL. ( ) Renk Ayrımı 75 TL. ( ) 75 YTL. ( ) Tasarım Ücreti 200 TL. ( ) 200 TL. ( ) Logo Çanta 300 Adet Çanta TL. ( ) Açıklamalar Yukarıdaki fiyatlara peşin ödemede % 10 indirim uygulanacaktır. NOT : Talebinizi ( X ) işaretleyiniz. Siyah-Beyaz veya trigromi baskı istendiği açıklamalar bölümünde belirtilecektir. Birden fazla reklam sayfası istenmesi veya özel renk talebinde bulunulması durumunda sayı belirtiniz. Reklam Yönetmeliği'nde belirtilen Reklam Koşulları'nı ve reklam bedeli olan...tl: yi Peşin, Kredi kartı ile 4 taksitte, sözleşme tarihinden itibaren 1,5 ay içinde ödemeyi kabul ve taahhüt ediyoruz. ALINAN PEŞİNAT TUTARI ALINAN ÇEK/SENET TUTARI : YTL. : YTL. VADESİ : İşbu şartname.././ 2010 tarihinde imza edilmiştir.

3 64. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SERGİ ŞARTNAMESİ TARAFLAR: Bu şartname Bayındır Sk.No:7/7 Yenişehir/Ankara adresindeki ile Şartnameyi imzalayan KATILIMCI KURULUŞ arasında aşağıda yazılı şartlarla akdedilmiştir. TANIMLAR: Bu şartname metninde ODA Sergi başvuru formu SÖZLEŞME ve sözleşmeyi imzalayan kiracı kuruluş KATILIMCI KURULUŞ olarak anılacaktır. Sergi, Nisan 2011 tarihlerinde, tarafından gerçekleştirilecek olan 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı çerçevesinde düzenlenmektedir KAPSAM 1.1. Taraflar arasında kural ve koşullarına göre imza altına alınan SÖZLEŞME, ilgili yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde ODA ve KATILIMCI KURULUŞ arasında ticari bir sözleşmedir SÖZLEŞMEYİ imzalayarak SERGİ'ye katılmayı kabul eden KATILIMCI KURULUŞ bu imzadan vazgeçmemek ve yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. 2. SERGİ 2.1. MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi 'nde 11 Nisan 2011 tarihinde, saat 'da açılışı yapılacak olan SERGİ, 15 Nisan 2011 akşamına kadar hergün saatlerinde ilgililerin ziyaretine açık tutulacaktır ODA'nın SERGİ katılım bedeli karşılığı sunacağı hizmetler şunlardır: Sergi alanının genel dekorasyonu/ Standların hazırlanması/ Elektrik tesisatının kurulması; aydınlatma ve prizin sağlanması Standlara bir masa ve iki sandalye verilmesi/ Stand alınlıklarına kuruluş isimlerinin tek tip yazılması/ SERGİ alanının genel temizliği ve güvenliği/ Tanıtım ve duyuru çalışmaları 2.3. Sergiye katılım ücretleri : 4 m2 lik alan TL. 6 m2 lik alan TL 8 m2 lik alan TL. 10 m2 lik alan TL. 10 m2 üstü 250 TL./m2 Masa 500 TL 10.4 ODA, KATILIMCI KURULUŞ' un haklarını gözeterek. hizmetlerde gerekli gördüğü değişiklikleri yapmak, şartname ve SÖZLEŞME yi yorumlamak yetkisine sahiptir KATILIMCI KURULUŞ' un bu şartnamede belirtilenler dışında ek hizmet taleplerinin reddi veya kabulü ODA'ya aittir. ODA'nın kabul edeceği hizmetlerin ve uygulamaların masrafları, talep edilen ek sergi malzemelerinin kiralama bedeli KATILIMCI KURULUŞ tarafından ödenecektir Standların iç düzenlemesi KATILIMCI KURULUŞ tarafından yapılacaktır. Ancak ODA, genel sergi düzenini korumak durumundadır. Bu nedenlerle ek dekor, özel aydınlatma vb. gerçekleştirmek isteyen KATILIMCI KURULUŞ, ODA'ya bilgi vermek ve onay almak zorundadır KATILIMCI KURULUŞ, 10 Nisan 2011 (pazar) günü sergileyeceği ürünleri sergi alanına getirecek ve 14 Nisan 2011 (Perşembe) gününden önce standını boşaltamayacaktır KATILIMCI KURULUŞ, sergi alanından en geç 15 Nisan 2011 (Cuma) günü saat ye kadar ayrılmakla yükümlüdür KATILIMCI KURULUŞ, bu şartnamede, sağlanan haklarını başka bir kişi veya kuruluşa kiralayamaz ve devredemez ODA, sergi alanının genel güvenliği konusunda gerekli önlemleri alacak, ancak sergilenen ürünlerin sigorta sorumluluğu KATILIMCI KURULUŞ'a ait olacaktır. 3. SÖZLEŞMENİN AKDİ VE MALİ KOŞULLARI 3.1. SÖZLEŞME en geç 18 MART 2011 (mesai bitimine ) tarihine kadar imzalanarak aşağıda belirtilen adrese gönderilecektir KATILIMCI KURULUŞ, Sergiye katılım ücretini Peşin,kredi kartı ile 4 eşit taksitte veya sergi katılım bedelinin % 50'sini sözleşmenin imzalanmasından sonraki 15 gün içinde nakden, kalan % 50'sini de en geç 09 Nisan 2010 tarihine kadar nakden veya çek vererek ödeyecektir. Firma Sözleşme imzalanmasından sonra peşinen yapılmamış ödemeler için, kalan ödemeler adına senet verecektir. Ödemenin yapılmasını müteakip senetler, oda tarafından hemen firmaya teslim edilecektir KATILIMCI KURULUŞ, SERGİ katılım bedelini, Ziraat Bankası Yenişehir Şubesi no.lu hesaba yatıracak, çekler adına kesilecektir. 4. DİĞER KOŞULLAR 4.1. SÖZLEŞMENİN ve SERGİ PLANI bu şartnamenin doğal ekidir Uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir Fax üzerinden yapılan sözleşmeler aslı gibidir. Atılan imzalar ıslak imza niteliğine sahiptir Katılımcı firmadan imza atan kişinin, o kuruluştan ayrılması Oda yı bağlamaz. Firma kaşesi yeterlidir. İşbu şartname.././.. tarihinde imza edilmiştir.

4

5 64. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SERGİ BAŞVURU FORMU KURULUŞUN ADI : KURULUŞUN YETKİLİSİNİN ADI VE GÖREVİ : ADRES : TEL/FAX : KURULUŞUN ÇALIŞMA ALANI : STAND ALINLIĞI YAZISI : KURULUŞUN VERGİ DAİRESİ VE NUMARASI : SERGİLENECEK MALZEMENİN NİTELİĞİ: TERCİHLER 1. Tercih 2. Tercih Toplam alan m2 Bedeli (YTL.) STAND NO. (Ayrıca plan üzerine işaretleyiniz.) Sergi Yönetmeliğinde belirtilen 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı Sergisi katılma koşullarını ve sergiye katılma bedeli olan TL. yi Peşin, Kredi kartı ile 4 taksitte, % 50 si sözleşmenin imzalanmasından sonra 15 gün içinde nakden, kalan % 50'si de en geç 15 Nisan 2011 tarihine kadar nakden veya çek vererek Ziraat Bankası Yenişehir Şubesi no.lu hesaba ödemeyi kabul ve taahhüt ediyoruz. İşbu şartname.././ tarihinde imza edilmiştir. Firma İmzası-Kaşesi

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası. Bayındır Sokak 7/7 Yenişehir-ANKARA. Telefon:(312) 432 30 85-434 36 01 Faks : (312) 434 23 88

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası. Bayındır Sokak 7/7 Yenişehir-ANKARA. Telefon:(312) 432 30 85-434 36 01 Faks : (312) 434 23 88 TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Bayındır Sokak 7/7 Yenişehir-ANKARA Telefon:(312) 432 30 85-434 36 01 Faks : (312) 434 23 88 Web: www.jmo.org.tr e-posta: jmo@jmo.org.tr Jeoloji mesleği ile doğrudan veya

Detaylı

Etkinlik Yeri: Congresium Ankara ATO Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı

Etkinlik Yeri: Congresium Ankara ATO Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı STAND SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta 100. Yıl Bulvarı No:101/A Ostim Yenimahalle / Ankara da bulunan OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneği (Bundan sonra OSSA olarak anılacaktır) diğer tarafta...

Detaylı

İÇERİK. İletişim Bilgileri. Önsöz. İstanbul Kongre Merkezi. Sponsorluklar. Fuar Alanı. Stant Kiralama Formu ve Sözleşmesi

İÇERİK. İletişim Bilgileri. Önsöz. İstanbul Kongre Merkezi. Sponsorluklar. Fuar Alanı. Stant Kiralama Formu ve Sözleşmesi İÇERİK İletişim Bilgileri Önsöz İstanbul Kongre Merkezi Sponsorluklar Fuar Alanı Stant Kiralama Formu ve Sözleşmesi Anlaşma Koşulları ve Sözleşme 3 4 5 6 12 13 14 2 İletişim Bilgileri KONGRE MERKEZİ TDB

Detaylı

SINGAPORE STONE SHOW 2015 İMİB UR-GE PROJESİ YURT DIŞI FAALİYETİ TÜRKİYE STANDI KONSTRÜKSİYON VE DEKORASYON ÇALIŞMASI (8-11 ARALIK 2015, SİNGAPUR)

SINGAPORE STONE SHOW 2015 İMİB UR-GE PROJESİ YURT DIŞI FAALİYETİ TÜRKİYE STANDI KONSTRÜKSİYON VE DEKORASYON ÇALIŞMASI (8-11 ARALIK 2015, SİNGAPUR) SINGAPORE STONE SHOW 2015 İMİB UR-GE PROJESİ YURT DIŞI FAALİYETİ TÜRKİYE STANDI KONSTRÜKSİYON VE DEKORASYON ÇALIŞMASI (8-11 ARALIK 2015, SİNGAPUR) TARAFLAR: Bu şartnamede teklif isteyen taraf İstanbul

Detaylı

MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU KAPSAMINDA FUAR KATILIM BEDELİNE DAHİL OLAN HİZMETLER. KATILIM BEDELİ: 990 /m2 DEVLET DESTEĞİ

MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU KAPSAMINDA FUAR KATILIM BEDELİNE DAHİL OLAN HİZMETLER. KATILIM BEDELİ: 990 /m2 DEVLET DESTEĞİ MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU KAPSAMINDA FUAR KATILIM BEDELİNE DAHİL OLAN HİZMETLER Stand alanının kiralanması, stand inşaatı, dekorasyonu ve temizliği Katılımcı ürünlerinin nakliyesi, gümrüklemesi ve standlara

Detaylı

Adı Soyadı:... Tel. No:...

Adı Soyadı:... Tel. No:... CIFF 2014 ULUSLARARASI MOBİLYA FUARI 18-22 MART 2014 GUANGZHOU/ÇİN HALK CUMHURİYETİ TÜRKİYE MİLLİ İŞTİRAKİ KATILIM İSTEK FORMU Firmanın Adı ve Unvanı: Adres:...... Tel:... Faks:... E-Mail:... Bağlı Bulunan

Detaylı

ANADOLU EXPO CANLI BESİ HAYVANLARI, HAYVANCILIK, ET VE ET ÜRÜNLERİ İŞLEME VE TEKNOLOJİLERİ FUARI

ANADOLU EXPO CANLI BESİ HAYVANLARI, HAYVANCILIK, ET VE ET ÜRÜNLERİ İŞLEME VE TEKNOLOJİLERİ FUARI ANADOLU EXPO CANLI BESİ HAYVANLARI, HAYVANCILIK, ET VE ET ÜRÜNLERİ İŞLEME VE TEKNOLOJİLERİ FUARI 22-25 MAYIS 2014 İzmir Pınarbaşı Ülkü Yarış Pisti İZMİR TÜRKİYE Sayın. Katılımcı Kılavuzu, ANADOLU EXPO

Detaylı

EXPO ANTAD ULUSLARARASI GENEL TİCARET FUARI (16-18 MART 2016) BAŞVURU FORMU

EXPO ANTAD ULUSLARARASI GENEL TİCARET FUARI (16-18 MART 2016) BAŞVURU FORMU EXPO ANTAD ULUSLARARASI GENEL TİCARET FUARI (16-18 MART 2016) BAŞVURU FORMU Firma Adı: Firma Adresi: Firma Telefonları: Firma Faksı: Firmadaki İlgili Kişinin Firma e-posta adresi: Adı / Soyadı: Firma internet

Detaylı

Ünvanı... Tel... Cep Tel...Faks... İŞ ALANINIZ : 1- ÜRETİCİ 2- BAYİİ 3- İTHALATÇI / TOPTANCI 4- İHRACATÇI 5- DİĞER (lütfen belirtiniz)...

Ünvanı... Tel... Cep Tel...Faks... İŞ ALANINIZ : 1- ÜRETİCİ 2- BAYİİ 3- İTHALATÇI / TOPTANCI 4- İHRACATÇI 5- DİĞER (lütfen belirtiniz)... KATILIM SÖZLEŞMESİ ISTANBUL 6-8 KASIM 015 İSTANBUL KONGRE MERKEZİ Kayıtlarınız için lütfen bir kopyasını saklayınız. KATALOG SİPARİŞİ İÇİN SON GÜN: 6 EKİM 015 GL events Fuarcılık A.Ş. Şerif Ali Mahallesi

Detaylı

WORLD FOOD MOSCOW (WFM) ULUSLARARASI GIDA VE İÇECEK FUARI 15 18 EYLÜL 2014 * MOSKOVA / RUSYA FEDERASYONU TÜRKİYE MİLLİ İŞTİRAKİ KATILIM İSTEK FORMU

WORLD FOOD MOSCOW (WFM) ULUSLARARASI GIDA VE İÇECEK FUARI 15 18 EYLÜL 2014 * MOSKOVA / RUSYA FEDERASYONU TÜRKİYE MİLLİ İŞTİRAKİ KATILIM İSTEK FORMU WORLD FOOD MOSCOW (WFM) ULUSLARARASI GIDA VE İÇECEK FUARI 15 18 EYLÜL 2014 * MOSKOVA / RUSYA FEDERASYONU TÜRKİYE MİLLİ İŞTİRAKİ KATILIM İSTEK FORMU Firmanın Adı ve Ünvanı:.. Adres:... Tel:... Faks:...

Detaylı

PARIS EMBALLAGE 2014 FUARI 17-20 KASIM 2014 PARİS / FRANSA TÜRKİYE MİLLİ KATILIMI KATILIM İSTEK FORMU

PARIS EMBALLAGE 2014 FUARI 17-20 KASIM 2014 PARİS / FRANSA TÜRKİYE MİLLİ KATILIMI KATILIM İSTEK FORMU PARIS EMBALLAGE 2014 FUARI 17-20 KASIM 2014 PARİS / FRANSA TÜRKİYE MİLLİ KATILIMI KATILIM İSTEK FORMU Firmanın Adı ve Unvanı: Adres:... Tel:... Faks:... E-Mail:... Bağlı Bulunan Vergi Dairesi ve No su:

Detaylı

ESE 2013 AVRUPA SU ÜRÜNLERİ FUARI 23-25 NİSAN 2013, BRÜKSEL / BELÇİKA TÜRKİYE MİLLİ İŞTİRAKİ KATILIM İSTEK FORMU... Adres:......

ESE 2013 AVRUPA SU ÜRÜNLERİ FUARI 23-25 NİSAN 2013, BRÜKSEL / BELÇİKA TÜRKİYE MİLLİ İŞTİRAKİ KATILIM İSTEK FORMU... Adres:...... ESE 2013 AVRUPA SU ÜRÜNLERİ FUARI 23-25 NİSAN 2013, BRÜKSEL / BELÇİKA TÜRKİYE MİLLİ İŞTİRAKİ KATILIM İSTEK FORMU Firmanın Adı ve Unvanı:. Adres:... Tel:... Faks:... E-mail:... Bağlı Bulunan Vergi Dairesi

Detaylı

Herhangi bir dernek üyesi misiniz? EVET: HAYIR : Dernek İsmi?... Lojistik Hizmetleri

Herhangi bir dernek üyesi misiniz? EVET: HAYIR : Dernek İsmi?... Lojistik Hizmetleri KATILIM SÖZLEŞMESİ 6-8 KASIM 015 İSTANBUL KONGRE MERKEZİ Kayıtlarınız için lütfen bir kopyasını saklayınız. KATALOG SİPARİŞİ İÇİN SON GÜN: 6 EKİM 015 GL events Fuarcılık A.Ş. Şerif Ali Mahallesi Pakdil

Detaylı

Life Media Fuarcılık, İdeal Home Fuarı ile sektörü 2014 baharında buluşturmaya hazırlanıyor.

Life Media Fuarcılık, İdeal Home Fuarı ile sektörü 2014 baharında buluşturmaya hazırlanıyor. İçindekiler İdeal Home Tanıtım... 3 İdeal Home 2013 de Neler Oldu?... 5 Talep Formu Ön Yazı... 6 Fuar Katılım, Kayıt ve Talep Formu... 7 Fiyat Tarifesi... 8 Katılım Sözleşmesi... 9 Sözleşme Şartları...

Detaylı

Tarih/Kaşe/İmza FİRMANIN ADI VE ÜNVANI: Adres: Tel: Faks: E-Mail: Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve No su: Sergilenecek Ürünler: Talep Edilen M 2 :

Tarih/Kaşe/İmza FİRMANIN ADI VE ÜNVANI: Adres: Tel: Faks: E-Mail: Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve No su: Sergilenecek Ürünler: Talep Edilen M 2 : WORLD FOOD MOSCOW (WFM) 2015 ULUSLARARASI GIDA VE İÇECEK FUARI 14 17 EYLÜL 2015 * MOSKOVA / RUSYA FEDERASYONU TÜRKİYE MİLLİ İŞTİRAKİ KATILIM İSTEK FORMU FİRMANIN ADI VE ÜNVANI: Adres: Tel: Faks: E-Mail:

Detaylı

YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GRUP ŞİRKETLERİ HİSSE SENETLERİ VE BUNLARA BAĞLI TÜM HAK VE VARLIKLARININ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ

YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GRUP ŞİRKETLERİ HİSSE SENETLERİ VE BUNLARA BAĞLI TÜM HAK VE VARLIKLARININ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI ve DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GRUP ŞİRKETLERİ HİSSE SENETLERİ VE BUNLARA BAĞLI TÜM HAK VE VARLIKLARININ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ 1- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

Detaylı

TOTBİD Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

TOTBİD Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği TOTBİD Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği XXV. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ (2015) TEKLİF ŞARTNAMESİ 1. KONU Bu şartname esas olarak 2015 yılında düzenlenecek olan XXV. Ulusal

Detaylı

DLG-ÖÇP Tarla Günleri. 13-16 Haziran 2013 KONYA. Fuar Katılım Kuralları ve Sözleşmesi

DLG-ÖÇP Tarla Günleri. 13-16 Haziran 2013 KONYA. Fuar Katılım Kuralları ve Sözleşmesi DLG-ÖÇP Tarla Günleri 13-16 Haziran 2013 KONYA BAHRİ DAĞDAŞ ULUSLARASI TARIMSAL ARAŞ.ENS. Fuar Katılım Kuralları ve Sözleşmesi Kayıt Sonu Deneme Alanları Makine Demonstrasyon Alanları Kampüs Çim Alanları

Detaylı

FDI 2013 İstanbul. Sponsorluk ve Expodental 2013 Tanıtım Kitapçığı. Dünya Dişhekimliği Kongresi. Dişhekimliği Dünyası İstanbul da Buluşuyor.

FDI 2013 İstanbul. Sponsorluk ve Expodental 2013 Tanıtım Kitapçığı. Dünya Dişhekimliği Kongresi. Dişhekimliği Dünyası İstanbul da Buluşuyor. FDI 2013 İstanbul Dünya Dişhekimliği Kongresi 28-31 Ağustos 2013 - İstanbul, Türkiye Sponsorluk ve Expodental 2013 Tanıtım Kitapçığı Dişhekimliği Dünyası İstanbul da Buluşuyor. İÇERİK İletişim Bilgilerileri

Detaylı

Expotroia 100. Yıl Tarım Fuarı. 14-17 Mayıs 2015. Çanakkale, Türkiye. Fuar Katılım Kuralları ve Sözleşmesi

Expotroia 100. Yıl Tarım Fuarı. 14-17 Mayıs 2015. Çanakkale, Türkiye. Fuar Katılım Kuralları ve Sözleşmesi Expotroia 100. Yıl Tarım Fuarı 14-17 Mayıs 2015 Çanakkale, Türkiye Fuar Katılım Kuralları ve Sözleşmesi 1 Expotroia 100. Yıl Tarım Fuarı Katılım Kuralları İçindekiler: 1. Expotroia 100. Yıl Tarım Fuarı

Detaylı

TESĐSAT MÜHENDĐSLĐĞĐ DERGĐSĐ

TESĐSAT MÜHENDĐSLĐĞĐ DERGĐSĐ Page 1 of 5 23.01.2009 Sayın Yetkili, Tesisat alanında çalışmakta olan üyelerimiz için 1993 yılından itibaren Makina Mühendisleri Odası tarafından yayınlanan, bu alandaki güncel gelişmeleri içeren makaleler,

Detaylı

TOTBİD Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

TOTBİD Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği TOTBİD Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği XXIII. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ (2013) TEKLİF ŞARTNAMESİ 1. KONU Bu şartname esas olarak 2013 yılında düzenlenecek olan XXIII.

Detaylı

Sergi Alanı Satış Sözleşmesi

Sergi Alanı Satış Sözleşmesi Uluslararası Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı 26 28 Mayıs 2016 Ankara, TÜRKİYE Sergi Alanı Satış Sözleşmesi Firma Bilgileri Firmanızın Adı:.. Firmanızın Ticari Unvanı :... Fuar Duyurularında

Detaylı

XXXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ (2016) TEKLİF ŞARTNAMESİ

XXXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ (2016) TEKLİF ŞARTNAMESİ TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ (TMC) XXXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ (2016) TEKLİF ŞARTNAMESİ 1. KONU Bu şartname esas olarak 2016 yılında düzenlenecek olan XXXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi organizasyonu

Detaylı

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI TADİLAT İŞLERİ YAPIMI İHALESİ İLANI

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI TADİLAT İŞLERİ YAPIMI İHALESİ İLANI BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI TADİLAT İŞLERİ YAPIMI İHALESİ İLANI 1. İhale Konusu İşlere İlişkin Bilgiler İhale konusu 1 adet yapım işinin ihale numarası, işin adı

Detaylı

ÇEDAŞ ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GSM HİZMET ALIM İŞİ İHALE İLANI

ÇEDAŞ ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GSM HİZMET ALIM İŞİ İHALE İLANI ÇEDAŞ ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GSM HİZMET ALIM İŞİ İHALE İLANI 1. İhale Konusu İşlere İlişkin Bilgiler İhale konusu hizmet işinin ihale kayıt numarası, işin adı ve kapsamı aşağıda verilmiştir. 1.

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI

YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI UEDAŞ ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ, YG (OG) DAĞITIM HATLARI YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI 1. İhale Konusu İşlere İlişkin Bilgiler İhale konusu 1 adet yapım işinin ihale

Detaylı

Anadolu Üniversitesi - AB2015 Akademik Bilişim Konferansı Sponsor Firma İş Sözleşmesi

Anadolu Üniversitesi - AB2015 Akademik Bilişim Konferansı Sponsor Firma İş Sözleşmesi Anadolu Üniversitesi - AB2015 Akademik Bilişim Konferansı Sponsor Firma İş Sözleşmesi Madde 1 İşin Tanımı ve Taraflar 4-6 Şubat 2015 tarihlerinde yapılacak olan Akademik Bilişim 2015 Konferansında Anadolu

Detaylı

BIO-FACH WORLD ORGANIC TRADE FAIR 11-14 ŞUBAT 2015 / NÜRNBERG ALMANYA

BIO-FACH WORLD ORGANIC TRADE FAIR 11-14 ŞUBAT 2015 / NÜRNBERG ALMANYA Y U R T D I Ş I F U A R L A R A K A T I L I M S Ö Z L E Ş M E S İ EK-2 Sayfa 1 / 10 BIO-FACH WORLD ORGANIC TRADE FAIR 11-14 ŞUBAT 2015 / NÜRNBERG ALMANYA Bir tarafta Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ile

Detaylı

ETÜD-PROJE İŞLERİ İHALE İLANI

ETÜD-PROJE İŞLERİ İHALE İLANI UEDAŞ ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ, YG (OG) DAĞITIM HATLARI ETÜD-PROJE İŞLERİ İHALE İLANI 1. İhale Konusu İşlere İlişkin Bilgiler İhale konusu 3 ayrı grup AG-YG Elektrik

Detaylı