T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2015"

Transkript

1 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2015

2 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2015

3 İçindekiler Şekiller, Tablolar ve Grafikler Listesi... 3 İç Denetim Birimi Başkanı Sunuşu... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) İÇ DENETİM BİRİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Bütçe Ödeneği ve Harcama Durumu... 7 C) İDARENİN TEŞKİLAT ŞEMASI... 7 II- AMAÇ VE HEDEFLER... 8 A) İÇ DENETİM FAALİYETLERİNİN AMAÇ VE HEDEFLERİ... 8 B) TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER... 8 III- FAALİYET VE PERFORMANS BİLGİLERİ... 9 A) PROGRAM DÖNEMİ FAALİYET VE PERFORMANS BİLGİLERİ Denetim Programı Gerçekleşme Durumu Program Dışı Denetim ve Danışmanlık Faaliyetleri Önem Düzeyi Kritik - Yüksek Tespit ve Öneriler Güvence (Denetim) Faaliyetleri İnsan Kaynağı İhtiyacının Planlanması Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satın Alma İşlemleri Gümrükler Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satın Alma İşlemleri Özel Fatura İşlemleri Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Kayıt ve Takibi İşlemleri Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satın Alma İşlemleri Ön Mali Kontrol İşlemleri Gümrükler Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Kayıt ve Takibi İşlemleri Danışmanlık Faaliyetleri Gümrük İdarelerindeki Temel İş Süreçlerinin Çıkarılması Elektronik Ticarete Yönelik İşlemler / 2014 YILI FAALİYET RAPORU

4 3.2.3 İş Ölçümü ve Optimum Kadro Tespiti Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamaları Gümrük Antrepoları Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu VIII. Projesi'nin V. Bileşeni Kurumsal Yeniden Yapılandırma ve İnsan Kaynakları Projesi X-Ray Tarama Sistemleri Kabul Edilmeyen Öneriler İzleme Faaliyetleri B) PLAN DÖNEMİ FAALİYET VE PERFORMANS BİLGİLERİ Denetim Planı Gerçekleşme Durumu Denetim Evreni C) KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA SONUÇLARI İç Değerlendirme Sonuçları Dış Değerlendirme Sonuçları Performans Göstergeleri ve Gerçekleşme Durumu D) PROGRAM DÖNEMİ EĞİTİM FAALİYETLERİ Alınan Eğitimler Verilen Eğitimler IV-İÇ DENETİMİN KABİLİYET VE KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ A) İç Denetim Faaliyetine İlişkin Kaynak Sınırlamaları ve Olası Etkileri B) Alınacak - Alınması Gereken Tedbirler V- İDARE DÜZEYİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER VE OLASI ETKİLERİ VI- KAPSAMLI GÖRÜŞ / 2014 YILI FAALİYET RAPORU

5 Şekiller, Tablolar ve Grafikler Listesi Şekil 1 - Örgüt Yapısı... 6 Şekil 2 - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Organizasyon Şeması... 7 Tablo Yılı İç Denetim Programı Gerçekleşme Durumu Tablo 2 - Denetlenen Birimce Uzlaşma Yüzdeleri Tablo 3 - Denetim Faaliyetlerine İlişkin İzleme Süreci İstatistikleri Tablo 4 - İzleme Süreci Devam Eden ve Tamamlanan Denetim Sayıları Tablo 5 - Danışmanlık Faaliyetlerine İlişkin İzleme Süreci İstatistikleri Tablo Dönemi Denetim Planı Gerçekleşme Durumu Tablo 7 - Başkanlığımızın Kamu İç Denetim Standartlarına Uyum Düzeyi Tablo 8 - Kamu İç Denetim Standartları ve Meslek Ahlak Kurallarına Uyum Düzeyi Tablo 9 - Performans Göstergeleri ve Gerçekleşme Durumu Tablo 10 - İç Denetçilerin Aldıkları Eğitimler Tablo 11 - İç Denetçilerin Verdikleri Eğitimler Grafik 1 - İnsan Kaynağı İhtiyacının Planlanması Denetimi Bulgu Önem Düzeyi Dağılımı Grafik 2 - İnsan Kaynağı İhtiyacının Planlanması Denetimi Bulgu Kaynaklarının Dağılımı Grafik 3 - ESGM Mal ve Hizmet Satın Alma İşlemleri Denetimi Bulgu Önem Düzeyi Dağılımı Grafik 4 - ESGM Mal ve Hizmet Satın Alma İşlemleri Denetimi Bulgu Kaynaklarının Dağılımı Grafik 5 - GGM Mal ve Hizmet Satın Alma İşlemleri Denetimi Bulgu Önem Düzeyi Dağılımı Grafik 6 - Özel Fatura İşlemleri Denetimi Bulgu Önem Düzeyi Dağılımı Grafik 7 - Özel Fatura İşlemleri Denetimi Bulgu Kaynaklarının Dağılımı Grafik 8 - Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satın Alma İşlemleri Denetimi Bulgu Önem Düzeyi Dağılımı Grafik 9 - Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satın Alma İşlemleri Denetimi Bulgu Kaynaklarının Dağılımı Grafik 10 - Ön Mali Kontrol İşlemleri Denetimi Bulgu Önem Düzeyi Dağılımı Grafik 11 - Ön Mali Kontrol İşlemleri Denetimi Bulgu Kaynaklarının Dağılımı Grafik 12 - Gümrükler Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Kayıt ve Takibi İşlemleri Denetimi Bulgu Önem Düzeyi Dağılımı Grafik 13- Kamu İç Denetim Standartları ve Meslek Ahlak Kurallarına Uyum Düzeyi / 2014 YILI FAALİYET RAPORU

6 İç Denetim Birimi Başkanı Sunuşu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu hükümlerine dayanılarak, Bakanlık Makamının tarihli Onayı ile kurulmuş olan bir danışma ve denetim birimidir. Bakanlığımız merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatına dâhil bütün birimlerin tüm faaliyet, sistem, süreç, proje, karar ve işlemleri iç denetim faaliyeti kapsamındadır. İç denetim faaliyetleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu Kanun a bağlı olarak çıkartılan İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik esas olmak üzere İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK) tarafından hazırlanıp yürürlüğe giren Kamu İç Denetim Standartları, Kamu İç Denetim Rehberi, Kamu İç Denetim Genel Tebliği ve diğer düzenlemeler ile Başkanlığımızca hazırlanan İç Denetim Yönergesi hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir. Bakanlığımızın misyon, vizyon ve hedefleri ışığında yürütülen denetim faaliyetlerinde; kamu iç denetim standartları, meslek ahlak kuralları ve uluslararası metodolojiye uygun denetim teknikleri doğrultusunda, Bakanlığımızın sunduğu hizmetlerin etkililik ve verimlilik düzeylerinin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Osman ÇANŞALI İç Denetim Birimi Başkanı 4 / 2014 YILI FAALİYET RAPORU

7 I- GENEL BİLGİLER A) MİSYON VE VİZYON Misyonumuz, her düzeydeki yönetim yapıları, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin yeterliliği ve etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek suretiyle kurumsal faaliyetlere değer katmak, amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine ve üst yönetimin hesap verme sorumluluğunu yerine getirmesine yardımcı olmak ve kurumumuzun faaliyet, işlem, sistem ve süreçlerine ilişkin makul güvence vermektir. Vizyonumuz, iç denetim ve danışmanlık faaliyetlerini etkili, verimli, standartlara uygun bir şekilde yürütmek, bu faaliyetleri kurumumuz üst yönetimi ve çalışanları tarafından talep edilen, anlayış ve işbirliği içinde yürütülen bir yapıya kavuşturmaktır. B) İÇ DENETİM BİRİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 64 üncü maddesi uyarınca, Bakanlığımız merkez, taşra ve yurtdışı birimlerinin faaliyet ve işlemleri iç denetim kapsamındadır. İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim faaliyeti, idarelerin yönetim ve kontrol yapılarının ve malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve İDKK tarafından belirlenmiş kamu iç denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilir. Nesnel güvence sağlama, kurum içerisinde etkin bir iç denetim sisteminin var olduğuna, kurumun risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve işlem süreçlerinin etkin bir şekilde işlediğine, üretilen bilgilerin doğruluğuna ve tamlığına, varlıklarının korunduğuna, faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğine dair kurum içine ve kurum dışına yeterli güvencenin verilmesidir. İç denetim görevi; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Denetim Yönergesi ve Kamu İç Denetim Rehberi nde yer alan yetki, sorumluluklar ve metodoloji çerçevesinde yerine getirilmektedir. 1. Fiziksel Yapı Başkanlığımız, Bakanlığımızın Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:6 Kat: 2 Kızılay/Çankaya-ANKARA adresindeki ek hizmet binasında hizmetini sürdürmektedir. 5 / 2014 YILI FAALİYET RAPORU

8 2. Örgüt Yapısı Şekil 1 - Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Başkanlığımızda; 18 adet masaüstü, 15 adet dizüstü ve 2 adet tablet olmak üzere 35 adet bilgisayar ile Başkanlığımız ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde telefon, faks cihazı, fotokopi makinesi ve yazıcı bulunmaktadır. İç Denetim Koordinasyon Kurulu nca, iç denetim faaliyetlerinin otomasyon aracılığı ile yürütülmesi için oluşturulan Kamu İç Denetim Yazılımı (İÇDEN) 2014 yılı itibariyle uygulamaya konulmuştur. 4. İnsan Kaynakları Başkanlığımızda, kamu iç denetçi sertifikasına haiz on beş iç denetçi görev yapmakta olup üç iç denetçinin CGAP Sertifikası (Uluslararası Sertifikalı Kamu Denetçisi - Certified Government Auditing Professional) da bulunmaktadır. İç denetim faaliyetine yardımcı olan büromuzda ise bir şef, bir V.H.K.İ, bir memur ve sekretarya görevini yürütmekte olan iki sekreter ile bir yardımcı hizmetli görevlendirilmiştir. 6 / 2014 YILI FAALİYET RAPORU

9 5. Bütçe Ödeneği ve Harcama Durumu Başkanlığımız 2014 yılı harcama kalemleri (iç denetçi maaş ödemeleri, harcırah, eğitim giderleri vb.), 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Özel Kalem başlığı altında İç Denetim Hizmetleri fonksiyonel kodu ile yer almıştır yılı bütçe dönemi itibariyle ,33 TL toplam ödenek ayrılmış olup harcanan ödenek ,37 TL dir. C) İDARENİN TEŞKİLAT ŞEMASI Şekil 2 - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Organizasyon Şeması 7 / 2014 YILI FAALİYET RAPORU

10 II- AMAÇ VE HEDEFLER A) İÇ DENETİM FAALİYETLERİNİN AMAÇ VE HEDEFLERİ Başkanlığımız, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı faaliyetlerinin amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını, bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamayı amaçlar. Ayrıca kamu idarelerinin varlıklarının güvence altına alınması, iç kontrol sisteminin etkinliği ve risklerin asgariye indirilmesi için kamu idaresinin faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek risklerin tanımlanması, gerekli önlemlerin alınması, sürekli gözden geçirilmesi ve mümkünse sayısallaştırılması konularında yönetime önerilerde bulunulur. B) TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER Başkanlığımız 2014 Yılı Denetim Programının hazırlanmasında ve uygulanmasında izlenen temel politikalar şunlardır: İç denetim faaliyetlerinde risk önceliği olan ve kurumsal faaliyetlere değer katacak ve geliştirecek alanlara öncelik verilmiştir. İç Denetim Koordinasyon Kurulunun tavsiyeleri dikkate alınarak sistem-süreç denetimine ağırlık verilmiştir. İç denetim faaliyetleri ile idarelerin çalışmalarını geliştirmek ve değer katmak amaçlandığından, denetlenen birim yöneticileri ve çalışanlarla iyi bir iletişim kurulması ve işbirliği içinde olunmasına özen gösterilmiştir. Denetim kaynaklarının etkili bir şekilde iç denetime tahsis edilmesi gözetilmiştir. Denetim ve danışmanlık faaliyetlerinin bir arada yürütülmesi planına uygun olarak, yıl içerisinde Başkanlığımızdan istenilen danışmanlık faaliyetleri yerine getirilmiştir. İç denetim mevzuatına uygun olarak, denetim sırasında rastlanan konusu suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerin Müsteşarlık Makamına bildirilmesi programa yansıtılmıştır. İç denetim faaliyetlerinin planlanması ve uygulanmasında Müsteşarımız ve üst düzey yöneticilerin görüş ve önerileri ile İDKK nın tavsiyeleri dikkate alınmıştır. 8 / 2014 YILI FAALİYET RAPORU

11 III- FAALİYET VE PERFORMANS BİLGİLERİ A) PROGRAM DÖNEMİ FAALİYET VE PERFORMANS BİLGİLERİ 1. Denetim Programı Gerçekleşme Durumu 2014 Yılı İç Denetim Programı ile; İç denetçilerin faaliyetlerinin konular, süreler, denetim ilke ve esasları itibariyle belirlenerek denetim alanlarına ayrılan sürelerin mevcut denetim kaynağı ile denetim alanlarının kapsamı dikkate alınarak tespit edilmesi, Dönemi İç Denetim Planı da dikkate alınarak nca denetim alanlarının önceliklendirilmesi ile en riskli süreçlerde denetim yapılarak yönetim, kontrol ve risk yönetimi süreçlerinin etkinlik düzeylerinin artırılmasında yönetime yapılan katkının en üst seviyeye çıkartılması, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in 33. maddesi gereği İç denetçilere, her üç yılda asgari yüz saat meslek içi eğitim sağlanır. Bu sürenin otuz saati, Kurulun koordinatörlüğünde Maliye Bakanlığınca verilir. Kalan süre, Kurulun eğitim konusundaki düzenlemelerine riayet edilerek, ilgili kamu idarelerinin ihtiyaçlarına göre iç denetim birimlerince programlanır. düzenlemesi çerçevesinde eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Amaçlanmıştır. Başkanlığımızca risk çalışmaları sonucunda oluşturulan ve Müsteşarlık Makamınca onaylanan Dönemi İç Denetim Planı ve 2014 Yılı İç Denetim Programı çerçevesinde; 2014 yılı içerisinde toplam 17 adet denetim, 1 adet danışmanlık faaliyeti gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Sayın Bakanımız ve Sayın Müsteşarımızın talimatları ile ilgili birimlerin talepleri doğrultusunda ise program dışı 7 adet danışmanlık faaliyeti gerçekleştirilmiş olup, söz konusu danışmanlık faaliyetlerinin süresi içerisinde bitirilebilmesi adına 5 adet denetim faaliyeti daha sonraki dönemlerde gerçekleştirilmek üzere programdan çıkartılmıştır. Bunun sonucunda 2014 yılı içerisinde dokuzu danışmanlık olmak üzere yirmi faaliyet alanında iç denetim gerçekleştirilmiş, söz konusu iç denetim faaliyetlerinden on beşi tamamlanarak raporları düzenlenmiştir. Ayrıca 2013 yılından devreden İthalatta Gözetim Uygulamaları, Dahilde İşleme Rejiminin İhracat, Üretim Kapasitesi ve İstihdam Üzerine Etkisi ile ilgili iki adet Danışmanlık Raporu ile Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 2012 ve 2013 Yıllarına Ait Mal ve Hizmet Alımları ile İhalelerinin Denetimi, Nihai Kullanım Süreci, Ambarlama Hizmetleri ile ilgili üç adet Denetim Raporu da 2014 yılı içerisinde bitirilerek ilgili birimlere gönderilmiştir yılında denetim ve danışmanlık konusu yapılan alanlar; Risk Yönetimi İşlemleri İnsan Kaynağı İhtiyacının Planlanması X-Ray ve Dedektör Köpeklere Yönelik İşlemler Özel Fatura İşlemleri Gümrükler Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satın Alma İşlemleri Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satın Alma İşlemleri Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satın Alma İşlemleri 9 / 2014 YILI FAALİYET RAPORU

12 Ön Mali Kontrol İşlemleri Gümrükler Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Kayıt ve Takibi İşlemleri Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Kayıt ve Takibi İşlemleri Taşıtların Kontrolü Elektronik Ticarete Yönelik İşlemler Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu VIII. Projesi'nin V. Bileşeni Kurumsal Yeniden Yapılandırma ve İnsan Kaynakları Projesi Tarım Satış Kooperatifi ve Birliği Örnek Ana Sözleşmelerinin Uygulanması İçin Kooperatif ve Birliklerde Eğitim programı Hazırlanarak Hayata Geçirilmesi Kamu Kaynaklarının Etkin ve Verimli Kullanılması Bakımından Bir Çerçeve Çizen Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) Uygulama ve Değerlendirme Kılavuzunun Oluşturulması Gümrük İdarelerindeki Temel İş Süreçlerinin Çıkarılması İş Ölçümü ve Optimum Kadro Tespiti Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamaları X-Ray Tarama Sistemleri Gümrük Antrepoları Söz konusu denetim ve danışmanlık faaliyetlerinden; İnsan Kaynağı İhtiyacının Planlanması Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satın Alma İşlemleri Gümrükler Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satın Alma İşlemleri Özel Fatura İşlemleri Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Kayıt ve Takibi İşlemleri Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satın Alma İşlemleri Ön Mali Kontrol İşlemleri Gümrükler Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Kayıt ve Takibi İşlemleri Konulu denetim faaliyetleri ile Elektronik Ticarete Yönelik İşlemler Gümrük İdarelerindeki Temel İş Süreçlerinin Çıkarılması İş Ölçümü ve Optimum Kadro Tespiti Gümrük Antrepoları Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu VIII. Projesi'nin V. Bileşeni Kurumsal Yeniden Yapılandırma ve İnsan Kaynakları Projesi Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamaları X-Ray Tarama Sistemleri Konulu danışmanlık faaliyetleri tamamlanmış olup üst yönetici onayını müteakip ilgili birimlere gereğinin yapılması amacıyla gönderilmiştir. Program dışı danışmanlık faaliyetlerinin süresi içerisinde bitirilebilmesi adına daha sonraki dönemlerde gerçekleştirilmek üzere 2014 Yılı İç Denetim Programı ndan çıkartılan denetim faaliyetleri; Eğitim Planlanması Uygulanması Teminat İşlemleri 10 / 2014 YILI FAALİYET RAPORU

13 Yolcu Gümrük İşlemleri Gümrük Müşavirliği İşlemleri Gümrük Veri Ambarı Sistemi (GÜVAS) Tablo Yılı İç Denetim Programı Gerçekleşme Durumu PLANLANAN DENETİM VE DANIŞMANLIK SAYISI GERÇEKLEŞEN DENETİM VE DANIŞMANLIK SAYISI GERÇEKLEŞME ORANI (%) Tablodan da görüldüğü üzere 2014 Yılı İç Denetim Programı nda %75 oranında gerçekleşme sağlanmış olup, %25 oranındaki sapma ise program dışı gerçekleştirilen danışmanlık faaliyetleri ile Başmüfettişliğe atanan iç denetçiler nedeniyle ortaya çıkan insan kaynağı ihtiyacından kaynaklanmaktadır. 2. Program Dışı Denetim ve Danışmanlık Faaliyetleri 2014 yılı içerisinde Sayın Bakanımız ve Sayın Müsteşarımızın talimatları ile ilgili birimlerin talepleri doğrultusunda program dışı 7 adet danışmanlık faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Program dışı danışmanlık faaliyetleri; Tarım Satış Kooperatifi ve Birliği Örnek Ana Sözleşmelerinin Uygulanması İçin Kooperatif ve Birliklerde Eğitim programı Hazırlanarak Hayata Geçirilmesi Kamu Kaynaklarının Etkin ve Verimli Kullanılması Bakımından Bir Çerçeve Çizen Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) Uygulama ve Değerlendirme Kılavuzunun Oluşturulması Gümrük İdarelerindeki Temel İş Süreçlerinin Çıkarılması İş Ölçümü ve Optimum Kadro Tespiti Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamaları X-Ray Tarama Sistemleri Gümrük Antrepoları 3. Önem Düzeyi Kritik - Yüksek Tespit ve Öneriler 3.1 Güvence (Denetim) Faaliyetleri İnsan Kaynağı İhtiyacının Planlanması İnsan Kaynaklarının Planlaması sürecinde, iç kontrol sistemi değerlendirilmiş, bu değerlendirmede, söz konusu sürece ilişkin tanımlanan risklerle ilgili yeterli kontrollerin geliştirilip geliştirilmediği, varsa uygulanan kontrollerin, tanımlanan risklere karşı etkili olup olmadığı test edilmiştir. Personel Dairesi Başkanlığı ve adı geçen Başkanlığın görev alanıyla ilgili Bakanlığımızın taşra birimlerinde cereyan eden İnsan Kaynaklarının Planlaması Süreci" incelenmiştir. Denetim testlerinin uygulanması için lokasyon olarak Personel Dairesi Başkanlığı ile Ankara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü seçilmiştir. 11 / 2014 YILI FAALİYET RAPORU

14 Kritik Dereceli Bulgu ve Öneriler BULGU Bakanlığımız insan kaynaklarını etkileyen olağanüstü bir olayın meydana gelmesi riskini yönetecek bir kontrolün olmaması ÖNERİ Acil Durum Eylem Planı oluşturulması Yüksek Dereceli Bulgu ve Öneriler BULGU Liyakat ve kadro unvanı kontrollerinde işletim eksikliği ÖNERİ Vekâleten, idareten, tedviren yürütülen kadroların tespit edilerek, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine uygun olarak atamaların yapılması BULGU Hassas görevlere ilişkin hizmetlerin kesintiye uğraması riskini yönetecek herhangi bir kontrolün olmaması ÖNERİ Diğer birimlerle işbirliği içinde hassas görevlerin ve yürütülmesine ilişkin prosedürlerin belirlenmesi Güvence Seviyesi Söz konusu denetim sonucunda; 1 i kritik, 2 si yüksek olmak üzere toplam 8 adet bulgu tespit edilmiş olup bu bulgulara ilişkin olarak 8 adet öneri sunulmuştur. 12 / 2014 YILI FAALİYET RAPORU

15 İnsan Kaynağı İhtiyacının Planlanması Denetimi Bulgu Önem Düzeyi Dağılımı 13% 12% 25% 50% KRİTİK YÜKSEK ORTA DÜŞÜK Grafik 1 - İnsan Kaynağı İhtiyacının Planlanması Denetimi Bulgu Önem Düzeyi Dağılımı Tespit edilen 8 adet bulgunun, 3 adedi kontrol eksikliğinden, 5 adedi de kontrolün etkin işletilmemesinden kaynaklanmaktadır. İnsan Kaynağı İhtiyacının Planlanması Denetimi Bulgu Kaynaklarının Dağılımı 37% 63% KONTROL EKSİKLİĞİ KONTROLÜN ETKİN İŞLETİLMEMESİ Grafik 2 - İnsan Kaynağı İhtiyacının Planlanması Denetimi Bulgu Kaynaklarının Dağılımı Bulguların sayısı ve önem düzeyleri dikkate alındığında; Kontroller uygulanmakla birlikte, dokümantasyonunda eksiklikler bulunmaktadır. Kontrollerin çalışması, ilgili kişilerin bilgi ve motivasyonlarına bağlı olarak değişmektedir. Kontrollerin etkililiği değerlendirilmemektedir. Kontrol zayıflıkları tam olarak ortaya konamamakta ve öncelik sırasına göre çözüme kavuşturulmamaktadır. 13 / 2014 YILI FAALİYET RAPORU

16 Kontrollere ilişkin sorumluluklar kısmen belirlenmiştir. 1 mütalaasıyla söz konusu süreç 5 tam puan üzerinden 2 ile değerlendirilerek kontrollerin tasarım ve işleyişine SINIRLI seviyede GÜVENCE verilmiştir Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satın Alma İşlemleri Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü nün 2011, 2012 ve 2013 yılları mal ve hizmet alım işlemlerinin denetimi sırasında belirlenen yüksek riskli alanlarda, iç kontrol sistemi değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme, denetlenecek süreç ve faaliyetlere ilişkin riskler için yeterli kontrollerin geliştirilip geliştirilmediğini, varsa uygulanan kontrollerin, risklere karşı etkili olup olmadığını kapsamaktadır Kritik Dereceli Bulgu ve Öneriler Kritik dereceli bulgu ve öneri bulunmamaktadır Yüksek Dereceli Bulgu ve Öneriler BULGU Katma Değer Vergisi tevkifatının yapılmaması ÖNERİ Denetlenen birim tarafından gerekli aksiyon alındığı için öneriye raporda yer verilmemiştir Güvence Seviyesi Söz konusu denetim sonucunda; 1 i yüksek olmak üzere toplam 3 adet bulgu tespit edilmiş olup tespit edilen 3 adet bulguya ilişkin geliştirilen toplam 4 adet önerinin 3 üne denetlenen birimde yeterli ölçüde farkındalık yaratılması ve denetlenen birim tarafından gerekli aksiyonun alınması nedeni ile raporda yer verilmemiştir. 1 Kamu İç Denetim Rehberi, İDKK, Ankara, Eylül 2013, Sayfa / 2014 YILI FAALİYET RAPORU

17 ESGM Mal ve Hizmet Satın Alma İşlemleri Denetimi Bulgu Önem Düzeyi Dağılımı 33% 34% 33% YÜKSEK ORTA DÜŞÜK Grafik 3 - ESGM Mal ve Hizmet Satın Alma İşlemleri Denetimi Bulgu Önem Düzeyi Dağılımı Tespit edilen 3 adet bulgunun 3 adedi de kontrolün etkin olarak işletilmemesinden kaynaklanmakta olup personelin mevzuat hükümleri hakkındaki bilgisinin yetersiz olduğu ve mevzuat değişikliklerini takip etmedikleri anlaşılmıştır. ESGM Mal ve Hizmet Satın Alma İşlemleri Denetimi Bulgu Kaynaklarının Dağılımı 100% KONTROLÜN ETKİN İŞLETİLMEMESİ Grafik 4 - ESGM Mal ve Hizmet Satın Alma İşlemleri Denetimi Bulgu Kaynaklarının Dağılımı Mal ve hizmet satın alma işlemleri süreci 4 tam puan üzerinden 2 ile değerlendirilerek kontrollerin tasarım ve işleyişine SINIRLI seviyede GÜVENCE verilmiştir. 15 / 2014 YILI FAALİYET RAPORU

18 3.1.3 Gümrükler Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satın Alma İşlemleri Gümrükler Genel Müdürlüğü nün 2011, 2012 ve 2013 yıllarında gerçekleştirdiği mal ve hizmet satın alma işlemleri sistem denetimine tabi tutulmuştur. Sistem denetimi; denetlenen birimin faaliyetlerinin ve iç kontrol sisteminin; organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi, eksikliklerinin tespit edilmesi, kalite ve uygunluğunun araştırılması, kaynakların ve uygulanan yöntemlerin yeterliliğinin ölçülmesi suretiyle değerlendirilmesidir. Denetim süresi tarihleri arasındaki 4 aydan oluşmaktadır. Genel Müdürlüğün mal ve hizmet satın alma işlemlerini yürüten Yönetim Hizmetleri Dairesi nde anılan denetim gerçekleştirilmiştir Kritik Dereceli Bulgu ve Öneriler Kritik dereceli bulgu ve öneri bulunmamaktadır Yüksek Dereceli Bulgu ve Öneriler Yüksek dereceli bulgu ve öneri bulunmamaktadır Güvence Seviyesi Söz konusu denetim sonucunda; toplam 5 adet bulgu tespit edilmiş olup bu bulgulara ilişkin olarak 5 adet öneri sunulmuştur. GGM Mal ve Hizmet Satın Alma İşlemleri Denetimi Bulgu Önem Düzeyi Dağılımı 100% ORTA Grafik 5 - GGM Mal ve Hizmet Satın Alma İşlemleri Denetimi Bulgu Önem Düzeyi Dağılımı Bulguların sayısı ve önem düzeyleri dikkate alındığında; Kontrol uygulanmakta ve yeterli düzeyde dokümante edilmektedir. Düzenli olarak kontrollerin çalışıp çalışmadığı kontrol edilmektedir. Ancak bu değerlendirme süreci yazılı olarak belirlenmemiştir. Yönetim, büyük ölçüde kontrolleri takip edebilmekte, ancak gözden kaçan hususlar olabilmektedir. Çalışanlar, kontrollerle ilgili 16 / 2014 YILI FAALİYET RAPORU

19 sorumluluklarının farkındadır. 2 mütalaasıyla kontrollerin tasarım ve işleyişine GELİŞİME AÇIK seviyede GÜVENCE verilmiştir Özel Fatura İşlemleri Özel fatura işlemleri sürecinde, iç kontrol sistemi değerlendirilmiş, bu değerlendirmede, söz konusu sürece ilişkin tanımlanan risklerle ilgili yeterli kontrollerin geliştirilip geliştirilmediği, varsa uygulanan kontrollerin, tanımlanan risklere karşı etkili olup olmadığı test edilmiştir. Gümrükler Genel Müdürlüğü ve adı geçen Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili Bakanlığımızın taşra birimlerinde cereyan eden özel fatura işlemleri hava, kara ve deniz yoluyla gerçekleştirilmektedir. Yapılan sistem sorgulamaları sonucunda, gümrük müdürlüklerinden yapılan özel işlemlerinin %88,61 inin Sarp Gümrük Müdürlüğü ile Sabiha Gökçen Hava Limanı Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirildiği görülmüştür. Bu nedenle ön çalışma ve saha çalışmasının çoğunluğu bu iki gümrük idaresinde yapılmıştır Kritik Dereceli Bulgu ve Öneriler Kritik dereceli bulgu ve öneri bulunmamaktadır Yüksek Dereceli Bulgu ve Öneriler Yüksek dereceli bulgu ve öneri bulunmamaktadır Güvence Seviyesi Söz konusu denetim sonucunda; toplam 2 adet bulgu tespit edilmiş olup bu bulgulara ilişkin olarak 4 adet öneri sunulmuştur. 2 Kamu İç Denetim Rehberi, İDKK, Ankara, Eylül 2013, Sayfa / 2014 YILI FAALİYET RAPORU

20 Özel Fatura İşlemleri Denetimi Bulgu Önem Düzeyi Dağılımı 100% ORTA Grafik 6 - Özel Fatura İşlemleri Denetimi Bulgu Önem Düzeyi Dağılımı Tespit edilen 2 adet bulgunun; 1 adedi kontrolün etkin işletilmemesinden, 1 adedi tasarım eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Özel Fatura İşlemleri Denetimi Bulgu Kaynaklarının Dağılımı 50% 50% TASARIM EKSİKLİĞİ KONTROLÜN ETKİN İŞLETİLMEMESİ Grafik 7 - Özel Fatura İşlemleri Denetimi Bulgu Kaynaklarının Dağılımı Bu bulguların sayısı ve önem düzeyleri dikkate alındığında; Kontrol uygulanmakta ve yeterli düzeyde dokümante edilmektedir. Düzenli olarak kontrollerin çalışıp çalışmadığı kontrol edilmektedir. Ancak bu değerlendirme süreci yazılı olarak belirlenmemiştir. Yönetim, büyük ölçüde kontrolleri takip edebilmekte, ancak gözden kaçan hususlar olabilmektedir. Çalışanlar, kontrollerle ilgili 18 / 2014 YILI FAALİYET RAPORU

21 sorumluluklarının farkındadır. 3 mütalaasıyla söz konusu süreç 5 tam puan üzerinden 3 ile değerlendirilerek kontrollerin tasarım ve işleyişine GELİŞİME AÇIK seviyede GÜVENCE verilmiştir Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Kayıt ve Takibi İşlemleri Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılan sistem denetimi yoluyla; 2011, 2012 ve 2013 yıllarında Genel Müdürlükçe yapılan tüm taşınır malların kayıt ve takibinin mevzuata uygun yürütülüp yürütülmediği, bu bağlamda iç kontrol sistemi ve iş akış süreçlerinde ekonomiklik, etkililik ve verimlilik ilkelerine uyulup uyulmadığının risk esaslı olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, yürütülen hizmetlerin işleyişine ve geliştirilmesine yönelik mevcut veya olası risklerin belirlenmesi, uygulanmakta olan kontrol önlemlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi, gerek hizmet gerek kontrol süreçlerinde tasarım ve işletim olarak iyileştirme ihtiyacı olan hususlarda ortak yaklaşımlar elde edilmesi ve öneriler geliştirilmesi hedeflenmiştir. Söz konusu denetimde, başta Taşınır Mal Yönetmeliği olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde ve taşınır kayıtlarının yapıldığı Taşınır Yönetim Sistemi kapsamında işleyiş değerlendirilmiştir Kritik Dereceli Bulgu ve Öneriler Kritik dereceli bulgu ve öneri bulunmamaktadır Yüksek Dereceli Bulgu ve Öneriler Yüksek dereceli bulgu ve öneri bulunmamaktadır Güvence Seviyesi Söz konusu denetim sonucunda; hazırlanan Risk Kontrol Matrisinde belirlenen risklere ilişkin kontrollerin işlediği ve işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütüldüğü anlaşıldığından, herhangi bir bulgu tespit edilmemiştir. Taşınır mal kayıt ve takibinin yapıldığı Maliye Bakanlığı Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi üzerinden yapılan incelemede de, aynı doğrultuda kanaat edinildiğinden eleştirilecek bir hususa rastlanılmamıştır. Kamu İç Denetim Rehberi nin Denetim Görüşü Oluşturulması başlıklı bölümünde yer alan; Etkili bir risk yönetimi ve iç kontrol ortamı bulunmaktadır. Yazılı olarak tanımlanmış ve düzenli olarak yürütülen bir kontrol değerlendirme süreci bulunmaktadır. Yönetim kontrollerle ilgili sorunları hızla tespit ederek öncelik sırasına uygun ve tutarlı bir şekilde çözüme kavuşturabilmektedir. açıklaması dikkate alındığında, söz konusu süreç 5 tam puan üzerinden 4 ile değerlendirilerek kontrollerin tasarım ve işleyişine YETERLİ seviyede güvence verilmiştir Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satın Alma İşlemleri Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılan sistem denetimi yoluyla; 2011, 2012 ve 2013 yıllarında Genel Müdürlükçe yapılan tüm mal ve hizmet alımlarının mevzuata uygun yürütülüp 3 Kamu İç Denetim Rehberi, İDKK, Ankara, Eylül 2013, Sayfa / 2014 YILI FAALİYET RAPORU

22 yürütülmediği, bu bağlamda iç kontrol sistemi ve iş akış süreçlerinde ekonomiklik, etkililik ve verimlilik ilkelerine uyulup uyulmadığının risk esaslı olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, yürütülen hizmetlerin işleyişine ve geliştirilmesine yönelik mevcut veya olası risklerin belirlenmesi, uygulanmakta olan kontrol önlemlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi, gerek hizmet gerek kontrol süreçlerinde tasarım ve işletim olarak iyileştirme ihtiyacı olan hususlarda ortak yaklaşımlar elde edilmesi ve öneriler geliştirilmesi hedeflenmiştir. Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü nün 2011, 2012 ve 2013 yılları mal ve hizmet alım işlemlerinin denetimi; gerek genel mevzuat, gerekse 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Kamu İhale Genel Tebliği, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde yapılmıştır Kritik Dereceli Bulgu ve Öneriler Kritik dereceli bulgu ve öneri bulunmamaktadır Yüksek Dereceli Bulgu ve Öneriler BULGU Katma Değer Vergisi tevkifatının yapılmaması ÖNERİ Genel Müdürlükçe, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde tevkifat yapılması öngörüldüğü halde tevkifat yapılmayan mal ve hizmet alım işlemlerine ilişkin geçmişe dönük olarak Maliye nezdinde gerekli işlemlerin yapılması, 2014 yılı işlemlerinin de bu çerçevede gözden geçirilmesi ve gerekli işlemlerin yapılması, bundan sonraki süreçte KDV tevkifatının yapılmasında daha dikkatli olunarak bu iş ile görevli personelin mevzuat hükümleri konusunda bilgilerinin güncel tutulmasının sağlanması önerilmektedir Güvence Seviyesi Söz konusu denetim sonucunda; 1 i yüksek olmak üzere toplam 2 adet bulgu tespit edilmiş olup bu bulgulara ilişkin olarak 2 adet öneri sunulmuştur. 20 / 2014 YILI FAALİYET RAPORU

23 Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satın Alma İşlemleri Denetimi Bulgu Önem Düzeyi Dağılımı 50% 50% YÜKSEK DÜŞÜK Grafik 8 - Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satın Alma İşlemleri Denetimi Bulgu Önem Düzeyi Dağılımı Tespit edilen 2 adet bulgunun tamamı kontrolün etkin olarak işletilmemesinden kaynaklanmaktadır. Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satın Alma İşlemleri Denetimi Bulgu Kaynaklarının Dağılımı 100% KONTROLÜN ETKİN İŞLETİLMEMESİ Grafik 9 - Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satın Alma İşlemleri Denetimi Bulgu Kaynaklarının Dağılımı Mal ve hizmet satın alma işlemleri sürecine ilişkin tespit edilen bulguların sayısı ve önem düzeyi dikkate alınarak; Kamu İç Denetim Rehberi nin Denetim Görüşü Oluşturulması başlıklı bölümünde yer alan; Kontrol uygulanmakta ve yeterli düzeyde dokümante edilmektedir. Düzenli olarak kontrollerin çalışıp 21 / 2014 YILI FAALİYET RAPORU

24 çalışmadığı kontrol edilmektedir. Ancak bu değerlendirme süreci yazılı olarak belirlenmemiştir. Yönetim, büyük ölçüde kontrolleri takip edebilmekte, ancak gözden kaçan hususlar olabilmektedir. Çalışanlar, kontrollerle ilgili sorumluluklarının farkındadır. açıklaması dikkate alındığında, söz konusu süreç 5 tam puan üzerinden 3 ile değerlendirilerek kontrollerin tasarım ve işleyişine GELİŞİME AÇIK seviyede GÜVENCE verilmiştir Ön Mali Kontrol İşlemleri Ön Mali Kontrol İşlemleri sürecinde, söz konusu sürece ilişkin tanımlanan risklerle ilgili yeterli kontrollerin geliştirilip geliştirilmediği, varsa uygulanan kontrollerin, tanımlanan risklere karşı etkili olup olmadığı test edilmiştir Kritik Dereceli Bulgu ve Öneriler Kritik dereceli bulgu ve öneri bulunmamaktadır Yüksek Dereceli Bulgu ve Öneriler BULGU Bakanlık Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinin güncellenmemesi ÖNERİ Değişen koşullar ve riskler ışığında Gümrük Müsteşarlığı (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinin güncelliğinin ve etkinliğinin sağlanması amacıyla Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yılda en az bir defa değerlendirilmeye tabi tutulması ve bu değerlendirmenin yazılı olarak kayıt altına alınması Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinin değişmesine ve Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın insan kaynağına bağlı olarak mevcut durum itibarıyla ön mali kontrol kapsamına alınmayan ve harcama birimlerinde hatalı bir şekilde uygulandığı belirlenen ve bir kısmına Bulgumuzda yer verilen işlemlerin anılan Başkanlıkça belirlenecek kriter veya limitler ışığında (harcama birimlerinin talepleri, yaklaşık maliyeti 40 bin TL'yi aşan alımlar, yurtdışı yolluklar gibi) dönemsel ön mali kontrol kapsamına alınması Güvence Seviyesi Söz konusu denetim sonucunda; 1 i yüksek olmak üzere toplam 3 adet bulgu tespit edilmiş olup bu bulgulara ilişkin olarak 7 adet öneri sunulmuştur. 22 / 2014 YILI FAALİYET RAPORU

25 Ön Mali Kontrol İşlemleri Denetimi Bulgu Önem Düzeyi Dağılımı 33% 67% YÜKSEK ORTA Grafik 10 - Ön Mali Kontrol İşlemleri Denetimi Bulgu Önem Düzeyi Dağılımı Tespit edilen 3 adet bulgunun, 1 adedi kontrol eksikliğinden, 2 adedi de kontrolün etkin işletilmemesinden kaynaklanmaktadır. Ön Mali Kontrol İşlemleri Denetimi Bulgu Kaynaklarının Dağılımı 33% 67% KONTROL EKSİKLİĞİ KONTROLÜN ETKİN İŞLETİLMEMESİ Grafik 11 - Ön Mali Kontrol İşlemleri Denetimi Bulgu Kaynaklarının Dağılımı Bu bulguların sayısı ve önem düzeyleri dikkate alındığında; Kontrol uygulanmakta ve yeterli düzeyde dokümante edilmektedir. Düzenli olarak kontrollerin çalışıp çalışmadığı kontrol edilmektedir. Ancak bu değerlendirme süreci yazılı olarak belirlenmemiştir. Yönetim, büyük ölçüde kontrolleri takip edebilmekte, ancak gözden kaçan hususlar olabilmektedir. Çalışanlar, kontrollerle ilgili 23 / 2014 YILI FAALİYET RAPORU

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ HAZİRAN 2017 Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI 2016 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A)Misyon ve Vizyon.. 1 B)İç Denetim Birimine İlişkin Bilgiler 1 1-Fiziksel

Detaylı

ADALET BAKANLIĞI İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI 2008-2010 DENETİM PLÂNI

ADALET BAKANLIĞI İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI 2008-2010 DENETİM PLÂNI ADALET BAKANLIĞI İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI 2008-2010 DENETİM PLÂNI I. GİRİŞ Denetim plânı 2008-2010 yılları arasını kapsamakta olup, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 39 uncu maddesi,

Detaylı

5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yapısında İç Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanunla; Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu

5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yapısında İç Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanunla; Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu 1 / 52 5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yapısında İç Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanunla; Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. Risk esaslı iç denetim yapılması hedeflenmiş

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak

Detaylı

DIŞ DEĞERLENDİRME RAPORU ÖRNEĞİ

DIŞ DEĞERLENDİRME RAPORU ÖRNEĞİ EK-G T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU DIŞ DEĞERLENDİRME RAPORU ÖRNEĞİ [TARİH] İÇİNDEKİLER I II III IV YÖNETİCİ ÖZETİ 1. Giriş 2. Amaç ve Kapsam 3. Uygulanan Metodoloji 4. Bulguların

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2018 2017 2 HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Etimesgut Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 10.05.2017 tarih ve 3422 sayılı yazısı doğrultusunda,

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI 2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç ve kapsam... 1 Hukukî dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2017 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 2. İÇ DEĞERLENDİRMELER... 3 2.1. SÜREKLİ İZLEME... 3 2.2.

Detaylı

LOGO İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI. SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN

LOGO İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI. SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN LOGO SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN SUNUM PLANI 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun Getirdiği Sistem İçerisinde İç Kontrol ve İç Denetimin Yeri ve İşlevleri İzmir

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

İÜ İç Denetim Birim Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

İÜ İç Denetim Birim Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1/6 1.AMAÇ İstanbul Üniversitesinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı 2013 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı 2013 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı 2013 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU OCAK 2014 1 İÇİNDEKİLER İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANI SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A)Misyon ve Vizyon B)İç Denetim Birimine

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

İÜ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

İÜ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1/5 1.AMAÇ İstanbul Üniversitesinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

Nesnel Güvence ve Danışmanlık Faaliyeti, Ne demek?

Nesnel Güvence ve Danışmanlık Faaliyeti, Ne demek? Nesnel Güvence ve Danışmanlık Faaliyeti, Ne demek? Nesnel Güvence ve Danışmanlık Faaliyeti, İdarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin; risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Şubat 2014 I. GENEL HÜKÜMLER Bu Kalite Güvence ve Geliştirme Programı, Kocaeli Üniversitesi İç Denetim

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ DÖNEMİ İÇ DENETİM PLANI

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ DÖNEMİ İÇ DENETİM PLANI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ 2009-2010-2011 DÖNEMİ İÇ DENETİM PLANI I GİRİŞ Bu plan, Manisa Celal Bayar Üniversitesinin 2009, 2010 ve 2011 yılı çalışmalarını kapsar. İç Denetim Planı, İç

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi 16 Nisan 2011 Mehmet BÜLBÜL Daire Başkanı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü mbulbul06@gmail.com www.bumko.gov.tr/kontrol Kamu Mali Yönetim

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

2013 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI

2013 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI 2013 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI 1-GİRİŞ 2013 yılı İç Denetim Programı; 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun, bu kanuna dayalı olarak yürürlüğe giren yönetmelikler,

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

İÇ DENETİM. İç Denetim Birimi NİSAN 2013/01 BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

İÇ DENETİM. İç Denetim Birimi NİSAN 2013/01 BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ İÇ DENETİM İç Denetim Birimi NİSAN 2013/01 BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ İÇ DENETİM "Küresel rekabet içinde sürekli büyüme ve gelişmeyi hedefleyen işletmeler (kamuda idareler), kurumsal yönetim kalitesini sağlamak

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sıra No İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE : GMKA/Yönerge/10 Revizyon No : 2 Tarih : 29/08/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

SAYIŞTAY REHBERLERİ 28.04.2015

SAYIŞTAY REHBERLERİ 28.04.2015 SAYIŞTAY REHBERLERİ 28.04.2015 Sayıştay Denetimi Düzenlilik Denetimi Performans Denetimi Mali denetim Uygunluk denetimi Sayıştay Raporları Sayıştay denetim raporları (Düzenlilik ve Performans denetimi)

Detaylı

İÇ DENETİM NEDİR? DENETİM İN TEM EL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

İÇ DENETİM NEDİR? DENETİM İN TEM EL ÖZELLİKLERİ NELERDİR? İÇ DENETİM NEDİR? 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu Kanun uyarınca çıkarılan ikincil ve üçüncül düzey düzenlemelerle, kamu idarelerinde uluslararası kabul görmüş standartlarda bir

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Kod No 1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Şartı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Durum Sorumlu Birim Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Belirlenen düzenleme, standart ve yöntemler çerçevesinde; planlama, programlama, bütçeleme, uygulama, kontrol etme, muhasebeleştirme

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ DÖNEMİ İÇ DENETİM PLANI

EGE ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ DÖNEMİ İÇ DENETİM PLANI EGE ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ 2008-2010 DÖNEMİ İÇ DENETİM PLANI 1. GİRİŞ 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 65 inci maddesine dayanılarak hazırlanan İç Denetçilerin Çalışma Usul Ve

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1.Misyon (Özgörev)... 3 2.Vizyon (Özgörüş)... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1.Yetki... 3 2.Görev...

Detaylı

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: 2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİNİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KARAR 2014-2016 Dönemi Kamu İç Denetim Strateji Belgesi, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI 2013 I. GENEL HÜKÜMLER İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Bu, iç denetim faaliyetinden faydalanan taraflara,

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber 15.08.2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK I - MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YAPILANMA

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü 2009 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2009 takvim yılını kapsayacaktır. 2. Faaliyet raporları mali

Detaylı

KAMU İÇ DENETİM REFORMU VE UYGULAMALARI

KAMU İÇ DENETİM REFORMU VE UYGULAMALARI KAMU İÇ DENETİM REFORMU VE UYGULAMALARI Halis KIRAL, CIA, CCSA, CGAP İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Daire Başkanı Türkiye İç Denetim Kongresi - İstanbul 20.10.2014 1/67 Kamu İç Mali Kontrol (KİMK) Sistemi

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi iç kontrol

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ İç denetim, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 63 üncü maddesinde, kamu idaresinin çalışmalarına

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar:

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2015 takvim yılını kapsayacaktır.

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı. SAYI : B.08.0.SGB / /02/2009 KONU: Millî Eğitim Bakanlığı İç Kontrol Sistemi

T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı. SAYI : B.08.0.SGB / /02/2009 KONU: Millî Eğitim Bakanlığı İç Kontrol Sistemi T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı SAYI : B.08.0.SGB.0.03.04/ 911 24/02/2009 KONU: Millî Eğitim Bakanlığı İç Kontrol Sistemi I.GĠRĠġ GENELGE 2009/24 Bilindiği üzere, 5018 sayılı

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

İÇ DENETİM EYLEM PLANI

İÇ DENETİM EYLEM PLANI T.C. KÜTAHYA İLİ TAVŞANLI İLÇESİ TUNCBİLEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM EYLEM PLANI İÇ DENETİM GÖREVLİLERİ: 1- Ahmet ÇAKMAK 2- Ali İhsan ÖZTÜRK ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Belediyemiz 1964 yılında kurulmuştur.

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2010 takvim yılını kapsayacaktır. 2. Faaliyet raporları mali

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI EYLEM PLANLARI İZLEME YÖNERGESİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI EYLEM PLANLARI İZLEME YÖNERGESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI EYLEM PLANLARI İZLEME YÖNERGESİ 13.03.2013 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI EYLEM PLANLARI İZLEME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Satın Alma,

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ TANITIM KİTAPÇIĞI

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ TANITIM KİTAPÇIĞI ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ TANITIM KİTAPÇIĞI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 GİRİŞ...3 VİZYONUMUZ...4 MİSYONUMUZ...4 I. İÇ DENETİM NEDİR...5 II. İÇ DENETİM FAALİYETİNİN KAPSAMI...6 III.

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011)

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) Standart Kod No KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı i Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Yıllık Faaliyet Raporu 01.01.2011 31.12.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii TABLOLAR LİSTESİ... iii 1. Satın

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI 18 Mart 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28945 KURUL KARARI Kamu Gözetimi,

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

MALZEME DA DA RE BAŞ BA KANLIĞI

MALZEME DA DA RE BAŞ BA KANLIĞI MALZEME DAİRE BAŞKANLIĞI 1 MALZEME DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET KONULARI Malzeme Dairesi Başkanlığınca, DHMİ Genel Müdürlüğünün amaç ve hedefleri ile yıllık plan ve programlarına uygun olarak ihtiyaç duyulan

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU

İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2007 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU RAPOR TARİHİ Mart 2008 2007 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU GENEL MÜDÜR SUNUŞU İÇ DENETİM BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU

Detaylı

T.C MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ

T.C MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ T.C MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ I - GENEL BİLGİLER A)Misyon ve Vizyon B)İç Denetim Birimine İlişkin Bilgiler 1-Fiziksel Yapı 2-Örgüt Yapısı 3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4-İnsan Kaynakları

Detaylı

Bulut TUNCA Maliye Uzmanı İÇ DENETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ

Bulut TUNCA Maliye Uzmanı İÇ DENETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ Bulut TUNCA Maliye Uzmanı İÇ DENETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 6 Mayıs 2016 Kalite Güvence ve Geliştirme Programı Önceki Kalite Güvence ve Geliştirme Programı Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Öngörülen veya ler veya KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KONTROL ORTAMI (Uygulamalar) Süleyman MANTAR ESOGÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanı 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI (Kontrol ortamı, iç kontrolün diğer unsurlarına temel teşkil

Detaylı

İÇ KONTROLÜN TEMEL İLKELERİ

İÇ KONTROLÜN TEMEL İLKELERİ İÇ KONTROL BÜLTENİ Bu e-bülten; iç kontrolle ilgili farkındalık sağlamak, iç kontrolün ne olduğu, kimler tarafından nasıl uygulandığı ve bu kapsamda yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla,

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KÜLTÜR VE TURİİZM BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 )

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İç Denetim Birimi 2012 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İç Denetim Birimi 2012 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İç Denetim Birimi 2012 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU OCAK 2013 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇ DENETİM BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Ankara-2014 2013 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişimi

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ 3 MİSYON VE VİZYON 4 TEŞKİLAT YAPISI 5 TEŞKİLAT ŞEMASI 6 İÇ KONTROL SİSTEMİ 7 1. KONTROL ORTAMI 7

İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ 3 MİSYON VE VİZYON 4 TEŞKİLAT YAPISI 5 TEŞKİLAT ŞEMASI 6 İÇ KONTROL SİSTEMİ 7 1. KONTROL ORTAMI 7 1 İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ 3 MİSYON VE VİZYON 4 TEŞKİLAT YAPISI 5 TEŞKİLAT ŞEMASI 6 İÇ KONTROL SİSTEMİ 7 1. KONTROL ORTAMI 7 1.1. Etik Değerler ve Dürüstlük 7 1.2. Personelin Yeterliliği ve Performansı 7 1.3.

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Standart Kod No 1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Şartı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Durum Sorumlu Birim Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya

Detaylı