TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş."

Transkript

1 S a y f a N o : 1 TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 30 Haziran 2008 Tarihi İtibariyle 3 Aylık Ara Dönem Faaliyet Raporu

2 S a y f a N o. 2 I) 31 Mart Haziran 2008 Dönemine İlişkin Kamu ile Paylaşılan Önemli Gelişmeler GENEL KURUL SÜRECİ: 25 NİSAN 2008 Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları: Şirketimizin 25 Nisan 2008 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır: 1. Şirketimiz, halka açık anonim şirketlerin temettü dağıtımlarına ilişkin bağlı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu Seri: IV, No: 27 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun, 2008/6 sayılı Haftalık Bülten ile belirlediği asgari temettü oranı ile 24 Kasım 2004 tarih ve 366 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde benimsemiş olduğu temettü politikasını göz önüne alarak, a) Şirketimizin 01 Ocak Aralık 2007 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: XI No: 25 sayılı Sermaye Piyasası nda Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan karının YTL, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan vergi sonrası ticari karının ise YTL olduğuna, b) Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: XI No: 20 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ in, Sermaye Piyasası Kurulu Seri: XI No: 26 nolu tebliği ile değişik 36. maddesi uyarınca, vergi sonrası konsolide mali tablolara göre dağıtıma konu olan karın YTL olduğuna, c) Genel Kurulları nca kar dağıtım kararı almamış bağlı ortaklıklar ve iştirakler ile dağıtım kararı almış olmasına rağmen karı dağıtıma konu edilmeyecek bağlı ortaklıkların toplam karı olan YTL nin düşülmesinden sonra kalan YTL nin kar dağıtımına esas olduğuna, d) Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: IV, No: 27 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği uyarınca, Türk Ticaret Kanunu (TTK) nun 466 ıncı maddesi çerçevesinde vergi sonrası ticari kar olan YTL üzerinden %5 oranında YTL birinci tertip yedek akçe ayrılmasına, e) Konsolide mali tablolara göre kar dağıtımına esas olan YTL den YTL tutarındaki birinci tertip yedek akçe düşüldükten sonra kalan YTL nin 2007 yılı dağıtılabilir karı olduğuna, bu tutara yıl içinde yapılan YTL bağışın eklenmesi ile oluşan YTL nin birinci temettü matrahı olarak belirlenmesine, f) Birinci temettü matrahı olarak dikkate alınan YTL nin Sermaye Piyasası Kurulu nca 2007 yılı kar dağıtımı için asgari kar dağıtım oranı olarak belirlenen %20 si olan YTL nin nakit birinci temettü olarak

3 S a y f a N o. 3 dağıtılmasına, YTL tutarındaki ikinci tertip yedek akçenin net dağıtılabilir dönem karının kalan kısmından ayrılmasına, i) Toplam nakit olarak dağıtılacak YTL nin; YTL sinin olağanüstü yedeklerinden, YTL sinin geçmiş yıl karlarından dağıtılmasına, ii) Yukarıda belirtilen ve toplam nakit olarak dağıtılacak YTL nin tamamı öncesi dönemde yapılan yatırımlar kapsamında kullanılan yatırım teşviki ile elde edilmiş ve üzerinden yatırım indirimi stopajı hesaplanmış olmasından ötürü, aynı tutar üzerinden stopaj kesintisi yapılmasına gerek bulunmadığına, iii) Bu itibarla hissedarlarımıza 1.-YTL (Bir Yeni Türk Lirası) nominal değerinde beher hisse için net ve brüt eşit 0, YTL, toplam net YTL nakit temettü ödenmesine, g) Nakit dağıtım sonucunda kalan dağıtılabilir kar olan YTL nin; i) Olağanüstü yedek olarak şirket bünyesinde bırakılmasına, ii) 2008 hesap dönemine olağanüstü yedek olarak aktarılan bu tutarın, öncesi dönemde yapılan yatırımlar kapsamında kullanılan yatırım teşviki ile elde edilmiş ve üzerinden yatırım indirimi stopajı hesaplanmış olmasından ötürü tekrar dağıtıma konu edilmesi halinde üzerinden stopaj kesintisi yapılmasına gerek bulunmadığına, j) Bağlı ortaklıklardan ve iştiraklerden gelen ve dağıtıma konu olmayan toplam kar olan YTL nin olağanüstü yedek olarak şirket bünyesinde bırakılmasına, k) Nakit temettü ödemelerinin hissedarlarımıza dağıtımına, 20 Mayıs 2008 tarihi itibarıyla, 2007 yılı kar payı kuponları karşılığında, 15 gün süreyle Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin İstanbul Genel Müdürlük, Çiftehavuzlar, İzmir ve Ankara Şubesi_adreslerinde, ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ( MKK ) nin Süzer Plaza Askerocağı Caddesi No:15 Kat: Elmadağ-Şişli İstanbul adresinde başlanmasına karar alınmıştır, 2- Şirket denetçiliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Hamit Sedat Eratalar ve İbrahim Alpay Demirtaş seçilmiştir; 3- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmeliğin 14. Maddesi gereği Yönetim Kurulu tarafından seçilen KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin bir sene süre ile bağımsız dış denetleme kuruluşu olarak seçimi onaylanmıştır; 4- Yönetim Kurulu nun 14 Mayıs 2007 tarihli kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Asım Durukan ın yerine Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Tero Erkki Kivisaari nin ve 22 Ağustos 2007 tarihli kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi Anders Igel in yerine Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Aimo Eloholma nın üyeliklerinin asaletleri onaylanmıştır. Ayrıca, fiziki hisse senetlerini kendi nezdinde saklayan ortaklarımızın, 2007 yılı kar payı kuponu karşılığında temettü haklarını kullanabilmeleri için Sermaye Piyasası Kanunu nun Geçici 6 ıncı Maddesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nın tarihinde kamuya duyurduğu 294 numaralı Genel Mektup gereği MKK da ortak adına kaydileştirilme işlemlerini tamamlanmış olması zorunlu olduğuna dair bilgi verilmiştir.

4 S a y f a N o. 4 İŞTİRAKLER: 21 MAYIS 2008 Turktell in hisse alım satım sözleşmesi: Şirketimiz %100 iştiraki olan Turktell Bilişim Servisleri A.Ş.(Turktell) vasıtasıyla dolaylı olarak iştirak ettiği Bilyoner İnteraktif Hizmetler A.Ş. (Bilyoner)'de sahip olduğu %55 oranındaki hissesini Demir Toprak A.Ş.'ye satmak ve diğer yandan Superonline Uluslararası Elektronik Bilgilendirme Telekomünikasyon ve Haberleşme Hizmetleri A.Ş. (Superonline)'daki hisselerinin tamamını Turktell vasıtasıyla satın almak üzere hisse satış sözleşmeleri imzalamıştır. Belirtilen alım/satım işlemleri aynı bedel üzerinden yapılacaktır. Satın alma işleminin tamamlanması gerekli izinlerin alınmasına bağlıdır. ŞİRKET YÖNETİMİ: 8 NİSAN 2008 Koray Öztürkler in Genel Müdür Yardımcısı olarak atanması: Şirketimizin basın, yatırımcılar ve kamuoyu nezdinde stratejisi ile uyumlu iletişim faaliyetlerini yürüterek, kurumsal itibarının geliştirilmesi ve Avrupa Birliği ile Sivil Toplum Kuruluşları nezdinde gerekli ilişki yönetiminin sağlanması amacıyla 'Kurumsal İletişim ve İlişkiler' fonksiyonel grubu oluşturulmuştur. Bu fonksiyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine 9 Nisan 2008 tarihiyle Sn. Koray Öztürkler atanmıştır. Sn. Öztürkler, yılları arasında A.B.D. de Accenture Danışmanlık şirketinde Telekomünikasyon sektöründe danışmanlık, yılları arasında Yapı Kredi Bankası nda Değişim Programı Direktörlüğü yapmıştır. Turkcell ailesine 1998 yılında Yurtdışı İş Geliştirme Direktörü olarak katılan Sn. Öztürkler, 2002 yılından itibaren Yatırımcı İlişkileri nden sorumlu Bölüm Başkanlığı görevini yürütmekteydi. Sn. Öztürkler, MBA İşletme Yüksek Lisansını, 1990 yılında Mercer Üniversitesi'nden almıştır. 27 HAZİRAN 2008 Levent Burak Demiralp in görevinden ayrılması: Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevini 19 Haziran 2006 tarihinden bu yana yürüten ve bugüne kadar Şirketimize değerli katkıları olan Levent Burak Demiralp, 1 Temmuz 2008 tarihi itibariyle görevinden ayrılma kararı almıştır. Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevine aynı tarih itibariyle daha önce Küçük ve Orta Ölçekli Firma Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Emre Sayın atanmıştır. YATIRIMLAR: 11 NİSAN 2008 Belarus ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı: 5 Mart 2008 tarihinde kamuya duyurduğumuz özel durum açıklamasında, Şirketimizin, çevre ülkelerde oluşan yatırım potansiyellerini değerlendirme çabaları kapsamında Belarus ile ilgili çalışmalar yapmakta olduğunu, ancak bu konuda alınmış kesin bir karar bulunmadığını bildirmiştik. Şirketimiz Yönetim Kurulu, 10 Nisan 2008 tarihli toplantısında, doğrudan veya bir iştiraki vasıtasıyla, Beyaz Rusya Cumhuriyeti nde faaliyet gösteren mobil telefon operatörü Belarusian Telecommunication Network ( BeST ) şirketinin çoğunluk hisselerinin satın alınması için, BeST in hissedarlarına teklif verilmesi amacıyla gerekli çalışmaların yapılmasına karar vermiştir.

5 S a y f a N o TEMMUZ 2008 BeST in %80 ini almak üzere Satın Alım Sözleşmesi imzalanması: Şirketimiz, çevre ülkelerde oluşan yatırım potansiyellerini değerlendirme çabaları kapsamında Belarusian Telecommunications Network ( BeST ) in hisselerinin %80 ini devir almak üzere bir Satın Alım Sözleşmesi imzalamıştır. Satın alma işleminin tamamlanması, Satın Alım Sözleşmesinde belirlenen koşulların yerine getirilmesine bağlıdır. Şirketimiz BeST deki %80 hisseyi Belarus Cumhuriyeti Devlet Varlık Komitesi nden 500 milyon ABD doları karşılığında satın alacaktır. 3 ayrı dilim halinde yapılması beklenen ödemenin, 300 milyon ABD doları resmi imza gününden 30 gün sonra olması beklenen kapanış gününde ve ilaveten 100 er milyon ABD dolarlık dilimlerin de 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2010 da gerçekleştirilmesi beklenmektedir. BeST in tüm bir mali yıl için net kar açıklayacağı ilk yıl 100 milyon ABD dolarlık ek bir ödeme daha yapılması beklenmektedir. Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv yaptığı açıklamada BeST in alımı, Turkcell in büyüme potansiyeline sahip bir pazara girmesi için bir fırsat teşkil etmektedir. Belarus, genç ve eğitimli nüfusu ve sürekli büyüyen ekonomisi ile,turkcell in büyüme için hedeflediği coğrafya içinde bulunan cazip bir ülkedir. Hâlihazırda Belarus da kurulu üçüncü operatörü ile faaliyetlerimize başlıyor olmaktan dolayı mutluyuz. Ukrayna ve Bağımsız Devletler Topluluğu nda elde ettiğimiz tamamlayıcı nitelikteki birikimimizi Belarus da BeST i en kısa sürede etkin bir biçimde farklılaştırmak için kullanacağımıza inanıyoruz dedi. Belarus Pazarı-Öne Çıkan Noktalar Yaklaşık 10 milyonluk (2007 yıl sonu itibariyle) eğitim ve istihdam seviyesi benzer gelişmekte olan ülkelere göre yüksek nüfusu ile cazip ve büyüyen Belarus pazarına giriş: 2007 sonunda 65% olan GSM pazar penetrasyonu ile makul bir büyüme potansiyeli. İstikrarlı ekonomik büyüme ve olumlu makro ekonomik şartlar. Doğrudan yabancı sermayeyi çekmek için, sürekli gelişen mevzuat. BeST-Öne Çıkan Noktalar 3 GSM operatörünün faaliyet gösterdiği Belarus pazarında BeST pazar payı bazında 3. sırada yer alıyor. Satış işleminin tamamlanmasından itibaren 10 yıl geçerli olacak BeST in GSM 900/1800 lisansının süresinin uzatma ihtimali bulunuyor. Turkcell hisselerin %80 ini alacak, kalan %20 lik bölüm 5 yıl boyunca alınıp satılamayacak. BeST in şebekesi Haziran 2008 itibarıyla nüfusun %68 ini kapsamakta. BeST in Belarus pazarında rekabetçi bir oyuncu haline gelmesi için önümüzdeki 10 yıl içinde yaklaşık olarak 500 milyon ABD dolarlık makul bir yatırım harcaması planlanıyor. BeST bazı yatırım indirimlerinden faydalanacak. BeST in Turkcell e önemli bir konsolidasyon etkisi bulunmamakta. (2007 yıl sonu itibarıyla BeST in gelirleri 1.6 milyon ABD dolar). BeST, Belarus pazarında adil rekabeti sağlayan şartlardan faydalanacak.

6 S a y f a N o. 6 ORTAKLIK YAPISI: 22 MAYIS 2008 Halka açıklık oranımızdaki artış: Çukurova Holding A.Ş.'nin, 28 Nisan 2008 tarihinde İMKB'de yaptığı özel durum açıklamasından anlaşıldığı üzere, Çukurova Holding, adet hissesini yurt dışındaki yatırımcılara satmak üzere JP Morgan Securities Ltd.'e satmış ve toplam YTL nominal değerli Şirketimiz hisselerinin tedavülü ile sözkonusu işlemler öncesinde %29,38 olan halka açıklık oranımız, %33,48'e yükselmiştir. DAVALAR: 11 HAZİRAN 2008 TK nın fiyatlandırma kararı ile ilgili dava gelişmesi: 18 Aralık 2007 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında Telekomünikasyon Kurulu'nun aldığı bir kararla, tüm operatörlerin şebeke içi tarifelerinin tabi olduğu azami fiyat tarifesini düşürdüğünü ve sadece Turkcell'in şebeke içi tarifelerinin uygulanmakta olan en düşük arabağlantı ücretinin altında kalmamasının sağlanmasını talep ettiğini; bu karar hakkında Şirketimizin yürütmenin durudurulması ve iptal talebiyle Danıştay nezdinde bir iptal davası açtığını duyurmuştuk. Şirketimize bugün tebliğ edilen kararıyla davayı gören Danıştay 13.Dairesi, bu kararın Şirketimiz şebeke içi tarifelerinin uygulanmakta olan en düşük arabağlantı ücretinin altında kalmamasının sağlanmasına ilişkin bölümünün dava sonuna kadar yürütmesinin durudurulmasına buna karşın aynı kararın azami fiyat tarifesine ilişkin bölümü hakkındaki yürütmenin durudurulması talebinin ise reddine karar vermiştir. DERECELENDİRME: 24 HAZİRAN 2008 Fitch Ratings Derecelendirme Kuruluşu Turkcell not teyidi: Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings (Fitch), Turkcell'in yerel para cinsinden kredi notunun "BBB eksi", yabancı para cinsinden borçlanma notunu ise bu nota tavan teşkil eden ülke notuna paralel olarak "BB" olarak teyid etti. Her iki derecelendirmenin görünümüde "Stabil" dir. Fitch, Turlcell'in kredi notunun, Turkcell'in Türkiye mobil pazarında artan rekabete rağmen 2007 yılında güçlü operasyonel performans sergilemeyi sürdürmesini, 2006 ve 2007 yıllarındaki güçlü nakit yaratma kabiliyetini ve olumlu kredi profilini yansıttığını belirtti. DİĞER: 4 NİSAN 2008 Abonelik paketlerimiz ile ilgili medya haberleri: SPK tarafından gelen talep üzerine çeşitli haber ajanslarında çıkan haberlere ilişkin yapılan özel durum açıklamasıdır. Bugün çeşitli haber ajanslarında yer aldığı üzere, Şirketimizle ilgili olarak abonelik paketlerinde yer alan ve abonelere belirli şartlar altında ücretsiz dakika/kontör verilmesini içeren Şirketimiz kampanyalarına ilişkin olarak Telekomünikasyon Kurulu nezdinde sürdürülmekte olan bir soruşturma mevcuttur. Haberlerde de belirtildiği üzere, konu ile ilgili soruşturma halen devam ettiğinden konu ile ilgili yorum yapmamız mümkün değildir. Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan Şirketimiz, meydana gelen bu durum karşısında müşteri memnuniyetini sağlamak üzere gerekli aksiyonları hali hazırda almıştır.

7 S a y f a N o. 7 9 NİSAN 2008 Rakiplerimizin kamuoyuna yaptıkları açıklamalar ile ilgili haberler: Çeşitli haber ajanslarında çıkan haberlere ilişkin yapılan özel durum açıklamasıdır. Kurulduğu günden bu yana Turkcell müşterilerine en iyi teknoloji, ürün, hizmeti en uygun fiyatlarda sunmaktadır ve sunmaya da devam edecektir. Şimdiye dek sağladığı faydalarla her zaman müşterisinin menfaatini ön planda tutan Turkcell, faaliyetlerinde Telekomünikasyon Kurumu düzenlenmeleri ve diğer tabi olduğu mevzuata uymaktadır. Bu bakımdan, rakiplerimizden kamuoyuna yansıyan açıklamalarda Turkcell i hedef gösteren, adil rekabet karşıtı söylemleri gerçeği yansıtmamaktadır. Ülkemizde Telekomünikasyon Kurumunca belirlenen mobil şebeke çağrı sonlandırma ücretleri Avrupa Birliği ortalamalarına bakıldığında en düşük seviyededir. Buna ilaveten Turkcell yurtiçi mobil operatörler arasında en düşük çağrı sonlandırma ücretini uygulamaktadır. Mobil pazarda Telekomünikasyon Kurumunca sağlanmış olan rekabet şartları neticesinde gerekli tüketici menfaati sağlanmakta ve tüketicilerimiz bu şartlardan kazançlı çıkmaktadır. Beklentimiz, sabit telefon pazarında da en kısa sürede benzer rekabet şartlarının tesis edilmesidir. Turkcell, her zaman olduğu gibi müşterilerinin ihtiyaç ve beklentileri yönünde en uygun çözümleri üretmeye devam edecektir. Şirketimiz, haklarını korumak için gerekirse hukuki yollara da başvurma hakkını saklı tutmaktadır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. 27 HAZİRAN 2008 Kampanyalarımıza ilişkin TK kararı: Bazı yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin yapılan özel durum açıklamasıdır. Abonelik paketlerinde yer alan ve müşterilerimize belirli şartlar altında ücretsiz dakikalar verilmesini sağlayan kampanyalarımıza ilişkin olarak Telekomünikasyon Kurumu tarafından Turkcell'e 32 milyon YTL tutarında para cezası kesilmiştir. Şirketimiz, tüm müşterilerinin memnuniyetini sağlamak için gerekli özeni azami düzeyde her zaman göstererek, en kaliteli ürün ve hizmeti müşterilerine sunmaktadır. Cezaya konuolan uygulamaların mevzuata uygunluğu konusunda şüphemiz bulunmamaktadır. Şirketimiz maruz kaldığı iddialara ve para cezasına yönelik gerekli hukuki yollara başvuracaktır. 20 HAZİRAN 2008 Ek frekans ihalesi: Telekomünikasyon Kurumu (TK), mevcut GSM 900 (890/960 MHz) frekans bandını yeniden organize ederek, boşalan frekans kanallarını üç ayrı Frekans Bandı (A,B,C) olarak yeniden düzenlemiştir. TK'nun bu frekans bandlarını GSM işletmecilerine tahsis etmek üzere açtığı GSM 900 ilave frekans bandı ihalesinde Turkcell, A tipi ek frekans bandı için 21,075 milyon YTL (KDV hariç) teklif vermiştir. İhale, gerekli onay ve işlemler tamamlandıktan sonra yürürlüğe girecek ve böylece Turkcell'in varolan 50 adet frekans bandına 5 adet daha frekans eklenecektir. Bu düzenleme sonucu GSM/900 bandının başında yer alan A tipi ek frekansın sunduğu daha kaliteli iletişim olanakları ile Turkcell, müşterilerine açık ara en geniş kapsama alanı ile kesintisiz iletişim hizmeti vermeye devam edecektir.

8 S a y f a N o. 8 II) Bu dönemde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyen gelişmelere ilişkin açıklamalar yukarıda sunulmuştur. Diğer bilgiler için 2007 Yılına Ait Yıllık Faaliyet Raporuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: III) 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren 3 Aylık Ara Döneme Ait Konsolide Mali Tablolara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. finansalraporlar#

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.04.2009 30.06.2009 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 20 TEMMUZ 2009 1 İÇİNDEKİLER 1. TÜRK TELEKOM

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler 1. GENEL

Detaylı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR, DİPNOTLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Bu rapor 128 sayfadır. TURKCELL

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1) GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 31.12.2012 Şirketin Unvanı : Denge Yatırım Holding Anonim

Detaylı

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004)

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) Petrol Ofisi A.Ş. nin 02.01.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 27.12.2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ait tutanak 31.12.2002

Detaylı

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Faaliyet Raporu 2013 İçindekiler 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2 Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Kar Dağıtım Önerisi 15 Kurumsal Yönetim

Detaylı

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2013-31.12.2013 10 Mart 2014 İÇİNDEKİLER Bölümler Sayfa No:

Detaylı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2005 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Bu rapor 64 sayfadır. MALİ TABLOLARIN KABULÜNE

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İ A. Kısaca Grup ve Dönem İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Şirket ) 1971 yılında Söke, Aydın da kurulmuş olup 19 Ocak 2011 tarihinde gerçekleşen

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-30 EYLÜL 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-30 EYLÜL 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-30 EYLÜL 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İşbu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ( Rapor ) Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin ( Şirket

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 Nisan 30 Haziran 2013 23.08.2013 İçindekiler 1.Anel Telekom

Detaylı

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. A.GENEL BİLGİLER: Raporun Dönemi : 01.01.2013-31.10.2013 Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Adres : Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza A Blok Kat 10 34330 Levent, Beşiktaş/ İSTANBUL

Detaylı

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ŞİRKET PROFİLİ 2 ŞİRKET AMACI VE FAALİYET KONUSU 2 ŞİRKET KÜNYESİ 3 ŞİRKET MİSYONU 3 ŞİRKET

Detaylı

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 2013 HESAP YILI 2013 Faaliyet Raporu Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 24.03.2014 Pazartesi, Saat: 14:00 da G.O.S.B. İhsan Dede Cad. 700. Sokak Gebze / Kocaeli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN II-14.1 SAYILI FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN II-14.1 SAYILI FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN II-14.1 SAYILI FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK-31 ARALIK 2014 www.taraf.com.tr Sayfa 2 TARAF GAZETECİLİK

Detaylı

NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU Ticaret Sicil Numarası: 94955 Merkez Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı No:11 34912 Kurtköy-Pendik/İstanbul Telefon:

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-31 MART 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-31 MART 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-31 MART 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İşbu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ( Rapor ) Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin ( Şirket

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 01 OCAK - 31 MART 2014 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 01 OCAK - 31 MART 2014 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK - 31 MART 2014 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 1 Kurumsal Profil... 1 Şube Bilgileri... 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Ortaklar Hakkında Genel Bilgi... 3 Türkiye Garanti Bankası A.Ş....

Detaylı

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim

Detaylı

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 30 Haziran 2015 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 30 Haziran 2015 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu A. GİRİŞ TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 30 Haziran 2015 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 1. Garanti Hakkında: 1946 yılında Ankara'da kurulan Garanti Bankası, 30 Haziran

Detaylı

Ayrıca Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenecek diğer faaliyet ilkelerine ve sınırlamalara da uyar.

Ayrıca Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenecek diğer faaliyet ilkelerine ve sınırlamalara da uyar. I. GENEL BİLGİLER a) Raporun dönemi : 01.01.2014 31.03.2014 b) Ticaret Ünvanı : Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Kayıtlı Sermayesi : 100.000.000.-TL Çıkarılmış Sermayesi : 32.000.000.-TL Ticaret

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT Sayfa No: 2 a) Raporun dönemi :01.01.2013 31.03.2013 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın Unvanı : İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi Dönem

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT İÇİNDEKİLER I GENEL BİLGİLER 1-4 Şirket Bilgileri 1 Kısaca Gayrimenkul Sektörü ve Akiş GYO 1 Misyon 2 Vizyon 2 Hedefler 3 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3 Yönetim Kurulu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 3

İÇİNDEKİLER. 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 3 İÇİNDEKİLER Olağan Genel Kurul Çağrı Metni 1 SPK Düzenlemeleri Kapsamında Ek Açıklamalarımız 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları 3 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ - 1 - RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUDUR Rhea Girişim

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER A. GENEL BİLGİLER... 3 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi... 3 Sermaye

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 31/12/2012 FAALİYET RAPORU

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 31/12/2012 FAALİYET RAPORU YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 31/12/2012 FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU MESAJI Değerli hissedarlarımız, müşterilerimiz ve çalışma arkadaşlarımız, 2012 yılında küresel ekonomide Avrupa borç krizine

Detaylı

Değerli ortaklarımız,

Değerli ortaklarımız, YÖNETİM KURULU BAŞKAN MESAJI Değerli ortaklarımız, Küresel kriz döneminde talebe bağlı esnek bir üretim politikası sürdürülmüş, dış talebin yetersizliği nedeniyle iç piyasa satışlarına ağırlık verilmiştir.

Detaylı