Hisse Adı Açk. Tarihi Ref. Tarihi Haber Kaynağı Haber Konusu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hisse Adı Açk. Tarihi Ref. Tarihi Haber Kaynağı Haber Konusu"

Transkript

1 Ülker Bisküvi 09/01/ /01/2009 İMKB Bülteni DİĞER Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği nin 5/h-1 ve 14 üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği Ek te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Şirket Haberleri Ekleri başlığı altında yayınlanmaktadır. Şirket Kodu Şirket Unvanı İşlem Yapan Ortak ULKER Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. Orhan Özokur Ülker Bisküvi 12/01/ /01/2009 İMKB Bülteni BASIN HABERLERİ Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Çeşitli basın kuruluşlarında yer alan Ülker'in 20 milyon lira yatırımla püre mama fabrikası kurduğuna ilişkin haberlerin İMKB'de işlem gören Şirketimiz Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. ile doğrudan bir ilgisi bulunmamaktadır. Söz konusu haberde geçen Ülker ifadesi ile Yıldız Holding A.Ş. ve iştirakleri kastedilmektedir.

2 Ülker Bisküvi 24/03/ /03/2009 İMKB Bülteni Pay Sahipleri Birimi Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğin 7. maddesi kapsamında görev yapmakta olan Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminin yöneticilerine ait bilgiler aşağıda bilgilerinize sunulmuş olup, bu görevlerinden dolayı bir ücret ödenmemektedir. Ayrıca sözkonusu bilgiler daha öncede Şirketimizin yıllık faaliyet raporları ve adresinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile kamuya açıklanmıştır. Adı Soyadı : Semih Atalay Görevi : Holding Sermaye Piyasaları Koordinatörü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Telefon : Faks : E posta : Adı Soyadı : İlhan Turan Usta Görevi : Mali İşler Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Telefon : Faks : E posta : Ülker Bisküvi 24/03/ /03/2009 İMKB Bülteni M.K.K. Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan Hisse Kodu Sıra No Yatırımcı Adı-Soyadı Nominal Tutar (YTL) Satış Süresi ULKER 1 Gürbüz Göztepe 2.000,000 1 Ay Ülker Bisküvi 01/04/ /04/2009 İMKB Bülteni İŞTİRAKLER Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz, Mondi Packaging Corrugated B.V. ile yapmış olduğu ve tarihli özel durum açıklama formuyla kamuya duyurduğu satış sözleşmesine istinaden, Tire Kutsan Sanayi A.Ş. nin yapmış olduğu bedelli sermaye artışında sahip olduğu ,61 TL nominal değerli paylara tekabül eden tüm rüçhan haklarını, Mondi Packaging Corrugated B.V. ye devretmiştir. Bu payların bedeli sermaye artışına katılımı Mondi Packaging Corrugated B.V. tarafından kullanılacaktır.

3 Ülker Bisküvi 15/04/ /04/2009 İMKB Bülteni DİĞER Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İMKB nin olağandışı fiyat ve miktar hareketleriyle ilgili 261 sayılı yazısına ilişkin olarak yapılan açıklama aşağıdadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII No: 54 sayılı Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 17. maddesine istinaden kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır. Ülker Bisküvi 27/04/ /04/2009 İMKB Bülteni GENEL KURUL Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuz tarihli aşağıdaki kararları almıştır. Şirketimizin 2008 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısının 26 Mayıs 2009 Salı günü, Holiday Inn İstanbul City Oteli, Turgut Özal Caddesi No:189 Topkapı, İstanbul adresinde, saat 14:00 de yapılmasına karar verilmiştir. Genel Kurul da; 2008 yılı Yönetim ve Denetim Kurul u raporlarının görüşülüp onaylanması, kar dağıtım önerisi hakkında karar alınması, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin İbrası, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti, Denetim kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süresi ve ücretlerinin tespiti, 2008 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul a bilgi verilmesi ve bağımsız dış denetleme kuruluşunun tespiti hakkındaki hususlar görüşülecektir. Genel Kurul onayına sunulacak kar dağıtım önerisi aşağıdaki gibidir: Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih 7/242 sayılı ve tarih 21/537 sayılı kararları doğrultusunda, halka açık şirketlerin 2008 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen net dağıtılabilir dönem karından adi hisse senedi sahiplerine dağıtılacak temettü tutarının hesaplanmasıyla ilgili olarak; Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:XI, No:29 sayılı tebliğine göre hazırlanmış olan konsolide vergi sonrası net karı TL dir. Bu tutardan, kar dağıtım kararının alındığı tarih itibariyle yasal kayıtlarımızda bulunan dönem karı olan ,05 TL nin %5 ine tekabül eden ve TTK nun 468. maddesi uyarınca ayrılması gereken 1. Tertip Yasal Yedek Akçe tutarı olan ,10 TL ayrıldığında ve yıl içerisinde yapılan ,67 TL tutarındaki bağış ve yardımlar eklendiğinde net dağıtılabilir dönem karımız ,57 TL olarak hesaplanmaktadır. Yönetim Kurulumuz tarafından adi hisse senedi sahiplerine dağıtılabilir net karımızın %20 sine tekabül eden brüt ,71 (net ,21) TL, imtiyazlı hisse senedi sahiplerine brüt ,49 (net ,82) TL ve intifa senedi (kurucu) sahiplerine de brüt ,50 (net ,18) TL nakit temettü dağıtılması, dağıtıma 29 Mayıs 2009 tarihinden itibaren başlanması. Olağan gündem maddelerinin yanısıra, SPK nın Seri:IV No:41 Tebliği nin 5. maddesi kapsamında İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi hususunu da içeren Genel Kurul toplantı gündemi ekte ve internet sitemizin (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Şirket Haberleri Ekleri başlığı altında yayınlanmaktadır. 1 TL nominal değerli beher adi hisseye 0,01122 TL brüt, 0,00953 TL net nakit kar payı dağıtılacağı bilgisini de içeren Kar Dağıtım Tablosu ekte ve internet sitemizin Şirketler bölümünde yayınlanmaktadır.

4 Ülker Bisküvi 30/04/ /04/2009 İMKB Bülteni M.K.K. Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan ULKER 1 Melek Keskin , Yıl Ülker Bisküvi 07/05/ /05/2009 İMKB Bülteni BDŞ. SEÇİMİ Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuz tarih ve 537 sayılı aşağıdaki kararı almıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim hakkında tebliğ esaslarına uygun olarak / tarihleri arasındaki hesap dönemini kapsamak üzere şirketimizin denetlenmesi için Sun Plaza Dereboyu Sok. No:24 Maslak İstanbul adresinde bulunan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildi. Ülker Bisküvi 21/05/ /05/2009 İMKB Bülteni İŞTİRAKLER Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuz tarihli aşağıdaki kararı almıştır. Şirketimizin; -Uluslararası piyasalarda tahvil ihracı amacıyla kurulmuş olan ancak bugüne dek herhangi bir fonksiyon icra etmemiş durumdaki, Lüksemburg da kurulu %99 oranında bağlı ortaklığı olan Ülker Finance SA iştirakinin tasfiye edilmesine; -Bu amaçla Moody's şirketi ile sürdürülmekte olan derecelendirme (rating) ilişkisinin de sona erdirilmesine karar verilmiştir. Ülker Bisküvi 26/05/ /05/2009 İMKB Bülteni GENEL KURUL Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin tarihinde yapılan 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında, gündem konusu maddelerin tamamı kabul edilmiş olup, brüt ,70 TL karın esas sözleşmenin 34 no.lu kar dağıtım maddesine göre dağıtılmasına; dağıtılacak karın tamamının nakit olarak verilmesine; brüt ,71 (net ,21) TL sinin adi hisse senedi sahiplerine 2008 yılı kar payı kuponları karşılığında 29 Mayıs 2009 tarihinden itibaren dağıtılmasına, dağıtım ile ilgili diğer hususların tespiti hususunda şirket yöneticilerinin yetkili kılınmasına, yasal kayıtlardaki 2008 yılı dönem karından vergi ve benzerleri düşüldükten sonra kalan ,24 TL karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, Şirket yönetim kurulu üyelerinin her birine TL aylık brüt ücret ödenmesine ve Şirket içersinde oluşturulan komitelerde görev alan yönetim kurulu üyelerinin bu görevlerinden dolayı herhangi bir ücret

5 ödenmemesine, Şirket Denetim Kurulu üyeliklerine Ataman Yıldız ve Nurettin Aliz in 1 yıl için seçilmelerine ve denetçilerin her birine ücretin tahakkuk ettiği tarihteki asgari ücretin bir aylık tutarı kadar aylık brüt ücret ödenmesine, Yönetim Kurulu nun teklif etmiş olduğu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of Deloitte Touche Tohmatsu) nin seçiminin onaylanmasına karar verilmiştir. Ayrıca Genel Kurulda, 2008 yılı içersinde yapılan TL lik bağış ve yardımlar ve Sermaye Piyasası Kurulu Seri: IV No:41 sayılı Tebliği kapsamında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında da bilgi verilmiştir. Genel Kurul Toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır. 1 TL Nominal Değerli Adi Hisse Senedine 0,01122 TL brüt, 0,00953 TL net nakit kar payı dağıtılacağı bilgisini de içeren kar dağıtım tablosu ekte ve internet sitemizin Şirketler bölümünde yayınlanmaktadır. Ülker Bisküvi 27/05/ /05/2009 İMKB Bülteni KAR DAĞITIM Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. nin 2008 yılı kar payı dağıtımı aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır. Şirketimizin 2008 faaliyet yılına ilişkin kar payı ödemeleri, tarihinden itibaren herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın, payları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan pay sahipleri için Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayden ödenecektir. Paylarını fiziken ellerinde bulunduran ortaklarımıza kar payı ödemeleri ise, Sermaye Piyasası Kanunu nun geçici 6. maddesi ve MKK nın 30 Ocak 2008 tarih 294 nolu Genel Mektubu gereğince ancak hisse senetlerinin kaydileştirme işlemlerini tamamlamasını takiben yapılabilecektir. Ortaklarımızın kaydileştirme işlemleri için Şirketimize veya Bizim Menkul Değerler A.Ş. ye başvurmaları gerekmektedir. Şirket sermayesinde temsil edilmemekle birlikte, Şirket ana sözleşmesinde kar payı alma hakkı bulunan İntifa Senedi sahiplerine kar payı ödemeleri ise aşağıda adresi verilen şirket merkezinde yapılacaktır. -Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.- Şirket Merkezi (Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı/İstanbul ) İntifa Senedi sahiplerinden, kar payı alma hakkını vekil aracılığı ile kullanmak isteyenlerin, 2008 yılı kar paylarını almaya vekil tayin ettiklerini belirtir noter tasdikli vekaletname çıkarttırmaları gerekmektedir. Ülker Bisküvi 02/06/ /06/2009 İMKB Bülteni M.K.K. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. nin 29/05/2009 tarihinde başlayan brüt %1,12151 net %0,95328 oranında temettü dağıtım işleminde Borsa da İşlem Gören kaydileşmiş paylar ın temettü alacakları 02/06/2009 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır. Ülker Bisküvi 05/06/ /06/2009 İMKB Bülteni M.K.K. Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan

6 ULKER 20 Arif Numan Dinçsoy , Yıl Ülker Bisküvi 26/06/ /06/2009 İMKB Bülteni M.K.K. Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan ULKER 10 Ahmet Kömürcü , Yıl ULKER 11 Memik Kömürcü , Yıl Ülker Bisküvi 08/07/ /07/2009 İMKB Bülteni İŞTİRAKLER Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 09:00 da Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Finansal Duran Varlık Satışı Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı : Netlog Lojistik Hizmetleri A.Ş. Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Lojistik ve Taşıma Hizmetleri Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi : - İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : - Satış Koşulları : - Satılan Payların Nominal Tutarı : - Beher Pay Fiyatı : - Toplam Tutar : - Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) : 12,45 Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) : - Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%) : - Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı : - (%) Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : - Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı : - Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği : - Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : - Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı : - Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi : - Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : - Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : - Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : - Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar : - İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi : -

7 Şirketimizin iştiraklerinden Netlog Lojistik Hizmetleri A.Ş'nin %12,45 oranındaki adet hissenin satılmasına, bununla ilgili işlemlerin ifasına karar verilmiştir. İştirak hissemizin satışıyla ilgili yeni gelişmeler olduğunda ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Ülker Bisküvi 14/07/ /07/2009 İMKB Bülteni M.K.K. Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan ULKER 5 Ali Oğuz Yozgat , Yıl

8 Ülker Bisküvi 21/08/ /08/2009 İMKB Bülteni KOMİTELER Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 16:11 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır Konu: Risk Komitesi Kurulması Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuz tarih ve 544 sayılı aşağıdaki kararı almıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınlamış olduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi kapsamında Risk Komitesinin kurulmasına, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Necdet BUZBAŞ (Komite Başkanı) ve Mahmut Mahir KUŞCULU (Komite Üyesi)'nun Risk Komitesi üyeliğine atanmalarına ve bu görevleri nedeniyle her hangi bir ek ücret ödenmemesine karar verildi." Ülker Bisküvi 24/08/ /08/2009 İMKB Bülteni M.K.K. Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan ULKER 15 Hakan Ali Biliközen , Yıl Ülker Bisküvi 07/10/ /10/2009 İMKB Bülteni M.K.K. Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan ULKER 24 Ece Koyuncu ,205 1 Yıl Ülker Bisküvi 09/10/ /10/2009 İMKB Bülteni DİĞER Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 14:53 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesinde görev yapmakta olan Semih Atalay Kurumsal Yönetim Komite Üyeliğinden ayrılmıştır.

9 Ülker Bisküvi 25/11/ /11/2009 İMKB Bülteni İŞTİRAKLER Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 16:33 te Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Rüçhan hakkı devri. Şirketimiz, Mondi Packaging Corrugated BV ile yapmış olduğu ve tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurduğu satış sözleşmesine istinaden, Tire Kutsan Sanayi A.Ş.'nin yapmış olduğu bedelli sermaye artışında sahip olduğu ,60 TL nominal değerli paylara tekabul eden rüçhan haklarını Mondi Packaging Corrugated BV 'ye devretmiştir. Bu payların bedelli sermaye artışına katılımı Mondi Packaging Corrugated BV tarafından kullanılacaktır." Ülker Bisküvi 21/12/ /12/2009 İMKB Bülteni İŞTİRAKLER Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. nin tarihinde gelen yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 10:30 da Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri hk. Şirketimiz ile Öz Gıda-İş Sendikası arasında dönemini kapsayacak olan toplu iş sözleşmesi müzakereleri tarihi itibariyle fiilen başlamıştır."

Halka açılması planlanan "Ülker Çikolata Şirketi" ile ilgili daha önce 27.12.2006 tarihinde özel durum açıklaması yapılmıştır."

Halka açılması planlanan Ülker Çikolata Şirketi ile ilgili daha önce 27.12.2006 tarihinde özel durum açıklaması yapılmıştır. 23/01/2007 23/01/2007 M.K.K. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği'nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem

Detaylı

Ülker Gıda Ülker Gıda Ülker Gıda Ülker Gıda

Ülker Gıda Ülker Gıda Ülker Gıda Ülker Gıda Ülker Gıda 24/01/2005 24/01/2005 IMKB Bülteni DERGI Ülker Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 24.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Basında yer alan "Ülker Tekel ihalesine giriyor" haberinin şirketimizle

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi

SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 26.01.2012 104615 SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi Davutpaşa Cad. No10 Topkapı - Telefon ve Faks No. (0212) 567 68 00 - (0212) 310 28 28 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

Ülker Bisküvi 07/01/2010 Kamuyu Aydınlatma İştirak Satışı

Ülker Bisküvi 07/01/2010 Kamuyu Aydınlatma İştirak Satışı Ülker Bisküvi 07/01/2010 Kamuyu Aydınlatma İştirak Satışı Konu Finansal Duran Varlık SatıĢı SatıĢa ĠliĢkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.07.2009 Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı Netlog Lojistik

Detaylı

TARİH: 18/05/1999 TARİH: 24/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU:

TARİH: 18/05/1999 TARİH: 24/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: TARİH: 18/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 18.05.1999 tarihli toplantısında, Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 490 Milyar TL nominal değerli, 1. Tertip, B grubu hamiline yazılı hisse

Detaylı

Hisse Adı Açıklama Tarihi Haber Kaynağı Bildirimin Konusu Ülker Bisküvi 13/04/2011 Kamuyu Aydınlatma Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Üye Ataması

Hisse Adı Açıklama Tarihi Haber Kaynağı Bildirimin Konusu Ülker Bisküvi 13/04/2011 Kamuyu Aydınlatma Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Üye Ataması Ülker Bisküvi 13/04/2011 Kamuyu Aydınlatma Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Üye Ataması Konu Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Üye Ataması ġirketimizin 13.04.2011 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, Sermaye Piyasası

Detaylı

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 07.02.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 07.02.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:18/01/2008 Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 18.01.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile Türkiye Çimse İş Sendikası arasında imzalanan İşyerimizde

Detaylı

Şirket in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı 5.000 olarak uygulanacaktır.

Şirket in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı 5.000 olarak uygulanacaktır. TARĐH: 28/02/2007 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 28.02.2007 tarihli toplantısında Sağlam Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. () nin halka arz edilen 7.000.000.-YTL nominal değerli 2.

Detaylı

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No.609 Gebze Kocaeli Telefon ve Faks Numarası : 262 679 80 00/ 262 679 82 92

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No.609 Gebze Kocaeli Telefon ve Faks Numarası : 262 679 80 00/ 262 679 82 92 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [LOGO] 20.05.2014 085217 Pay Alım Satım Bildirimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, No15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Armor Advisors, LLC tarafından Kuruluşumuza gönderilen

Detaylı

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurulu 23 Mart 2011 Çarşamba günü saat 11:00 de, Divan City, Büyükdere

Detaylı

Hisse Alım Satım Bildirimi

Hisse Alım Satım Bildirimi ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [ECILC] 22.01.2014 100041 Hisse Alım Satım Bildirimi Ortaklığın Adresi Büyükdere Cad. No185, Kanyon Ofis 34394 Levent - Telefon ve Faks No. 212 371 70

Detaylı

TARİH: 15/01/2007. Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi. Bedelsiz Artırım Miktarı -

TARİH: 15/01/2007. Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi. Bedelsiz Artırım Miktarı - TARİH: 15/01/2007 BİRİNCİL PİYASA ve HALKA ARZ ESASLARIDUYURUSU Şirketin Unvanı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Kod Şirketin Sermaye Türü Kayıtlı Sermaye ( X ) Esas Sermaye () Şirketin Artırım Öncesi Sermayesi

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. TARİH:17/01/2013 Konu: Şube Açılışı Şirketimiz İstanbul ili, Arnavutköy İlçesi, Ömerli Mahallesi Sercan Sokak adresinde Ocak / 2013 tarihi itibari ile bir şube açılmasına karar vermiştir. TARİH:24/01/2013

Detaylı

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2007 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Nisan 2008 Cuma günü saat 14:00 da, Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe-İstanbul

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:26/01/2007 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 26.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 01.01.2006-31.12.2006 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 340.536.479,45 YTL hayat dışı

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ

TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Ortaklığın Adresi : PAKPEN PLAZA HALK SOK NO 40-44 34734 SAHRAYICEDİD KADIKÖY İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL 0 216 468 00 00 FAKS 0

Detaylı

Tire Kutsan 04/01/2008 04/01/2008 IMKB Bülteni B.Ş.B. Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Tire Kutsan Oluklu Mukavva Kutu ve Kağıt Sanayii A.Ş. (TIRE.E) hisse senetlerinin sırası, şirketten gelen açıklamanın

Detaylı

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ İNŞAAT VE TAAHHÜT TİC A.Ş.

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ İNŞAAT VE TAAHHÜT TİC A.Ş. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ İNŞAAT VE TAAHHÜT TİC A.Ş. 2013 YILINA AİT 4 MAYIS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2013 yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Şirketimiz 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 22 Haziran 2011 Çarşamba günü saat 14:00 de Akçalar Sanayi

Detaylı

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 02.04.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 02.04.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 02.04.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI I. 02.04.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 02.11.2010 11:01:55

Detaylı

2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 30 Haziran 2010 Çarşamba günü saat 14:00 de Akçalar Sanayi

Detaylı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Özel Durum Açıklaması Tarih : 08 Nisan 2009 Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 8 Nisan 2009 tarihli toplantısında: 1- Ek-1 de yer alan

Detaylı

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş. A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 13 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2014 yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] 31.08.2012 11:39:18 Özel Durum Açıklaması (Genel)

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] 31.08.2012 11:39:18 Özel Durum Açıklaması (Genel) IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] 31.08.2012 11:39:18 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Orhan Veli Kanık Cd.Yakut Sk.Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık Beykoz İSTANBUL Telefon

Detaylı

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 4

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 4 İÇİNDEKİLER Olağan Genel Kurul Çağrı Metni 2 SPK Düzenlemeleri Kapsamında Ek Açıklamalarımız 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları 4 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı : Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Adresi : Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa Telefon / Faks : (0224) 270 30 00 / (0224)

Detaylı

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 22-Aralık-2009

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 22-Aralık-2009 Şirket HaberleriEYE AFMAS AKENR TSKB ALTIN ANACM ASYAB BNKTR AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi A.Ş nin 22.12.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 22.12.2009 tarihinde saat 11:47

Detaylı