KAYSERİ İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DEVELİ HATİCE-MUAMMER KOCATÜRK DEVLET HASTANESİ HEKİM GENEL VE BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAYSERİ İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DEVELİ HATİCE-MUAMMER KOCATÜRK DEVLET HASTANESİ HEKİM GENEL VE BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBER"

Transkript

1

2 KAYSERİ İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DEVELİ HATİCE-MUAMMER KOCATÜRK DEVLET HASTANESİ HEKİM GENEL VE BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBER Doküman Kodu YÖN.RH.02 Yayın Tarihi Revizyon Tarihi 00 Revizyon No 00 Sayfa No 2/18 Değerli Arkadaşlar; Hastanemiz kadrosuna her geçen gün yeni arkadaşlarımız dahil olmaktadır. Develi Hatice Muuammer Kocatürk Devlet Hastanesi çatısı altında hizmet veren idari çalışanların memnuniyetini artırmak en önemli hedeflerimizdendir. Bizler hastane yönetimi olarak bu doğrultuda durmaksızın çalışmaya devam etmekteyiz. Hastanemizde büyük bir aile olarak yeni başarılara hep beraber imza atmayı temenni ediyor, saygılar sunuyorum. Uz. Dr. NURİ TİMURAY Develi Hatice Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi Hastane Yöneticisi HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Eğitim Hemşiresi Sağlık Bakım Hiz. Müd Hastane Yöneticisi 2 Kalite Yönetim Birimi

3 İÇİNDEKİLER Hastanenin Tarihçesi Hizmet Sunulan Bölümler Kat Planı Yönetsel Yapı ve Yöneticiler Çalışma Koşulları İzinler Yönetici ve Çalışanlar Bölümün Faaliyetleri ve İşleyişi Bölümün Fiziki Yapısı Hekimlerin Görev,Yetki ve Sorumlulukları Hastalarla Etkin İletişim Kurmak İçin Yapılması Gerekenler Hasta Hakları Bölüm İle İlgili Yazılı Düzenlemeler Bölüm İle İlgili Hizmet Kalite Standartları Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hastaneye Ulaşım ve İletişim Bilgileri 3 Kalite Yönetim Birimi

4 HASTANENİN TARİHÇESİ İlçemizin ilk yataklı kuruluşu olan hastanemiz 1975 yılında 95 yatak kapasitesiyle kurulmuştur tarihinde yapılan ek binalar ile 9650 metrekare kapalı alanı, 95 yatak kapasitesiyle hizmet vermeye devam etmektedir Hasta memnuniyetini temel politika olarak kabul eden, teşhis ve tedavilerin modern cihazlar ve deneyimli personellerle gerçekleştirildiği hastanemizde; ilçemize yakın ilçe, köy ve kasabalara da hizmet veren, örnek uygulamaları ve kaliteli hizmet sunumuyla tam teşekküllü bir ilçe hastanesidir yılında hayırsever iş adamı Muammer Kocatürk tarafından 2500 metrekare kapalı alana sahip kadın doğum ve çocuk hastanesi ek binası yaptırılmıştır. Hastanemiz çevre ilçe, köy ve kasabalardan gelen hastalarımıza da kaliteli hizmet sunumu ile güven vermiştir. Hastanemiz ek binasında 2009 dan beri hizmet vermektedir. Hastalarımızın en iyi sağlık hizmetlerinden yararlanmaları için olanaklarımızı genişletmekteyiz. 4 Kalite Yönetim Birimi

5 HİZMET SUNULAN BÖLÜMLER KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ 1. Yönetim Hizmetleri 2. Hasta Bakım Hizmetleri 3. Enfeksiyonların Kontrolü Ve Önlenmesi 4. Tesis Yönetimi 5. Acil Durum ve Afet Yönetimi 6. Bilgi Yönetimi 7. Stok Yönetimi 8. Atık Yönetimi SAĞLIK HİZMETİ YÖNETİMİ 1. Poliklinik Hizmetleri 2. Acil Sağlık Hizmetleri 3. Biyokimya Laboratuvar Hizmetleri 4. Görüntüleme Hizmetleri 5. Klinikler 6. Ameliyathane Hizmetleri 7. Yoğun Bakım Hizmetleri 8. Yeni Doğan Yoğun Bakım Hizmetleri 9. Eczane Hizmetleri 10. Sterilizasyon Hizmetleri 11. Fizik Tedavi Hizmetleri 12. Diyaliz Hizmetleri DESTEK HİZMETİ YÖNETİMİ 1. Hasta Dosyası ve Arşiv Hizmetleri 2. Mutfak Hizmetleri 3. Çamaşırhane Hizmetleri 4. Morg Hizmetleri 5 Kalite Yönetim Birimi

6 6 Kalite Yönetim Birimi

7 HASTANE YÖNETİMİ Uz. Dr. Nuri TİMURAY Hastane Yöneticisi/Başhekim Uğur Ömür ALAGÖZ Muhterem SEKİDAĞ Dr. Üzeyir ERDOĞAN İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Başhekim Yardımcısı Yusuf ULUSAN Müdür Yardımcısı Mithat YILDIRIM Müdür Yardımcısı 7 Kalite Yönetim Birimi

8 ÇALIŞMA KOŞULLARI Haftalık çalışma süresi 40 saattir. Mesai 08: , Nöbetler 08:00-16:00, 16:00 08:00 saat aralığında yürütülmektedir. Not: İhtiyaca göre çalışma saatleri yöneticiler tarafından ayarlanmaktadır. İZİNLER 1. Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. 2. Memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. 3. Doğum izni bittikten sonra süt izni ilk 6 ay 3 saat, 2. Altı ay 1,5 saat olarak kullanılır. Doğum sonrası aylıksız izin süresi 24 ay dır. 4. Memura, aylık ve özlük hakları korunarak verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde 18 aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise 12 aya kadar izin verilir. 5. Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır. 6. Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, 3 aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır. Aylıksız izin kullanmak isteyen memur 18 ay kullanabilir. 7. Doğum yapan memura, verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilir yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine 24 aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir. 9. Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla 5 hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam 1 yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72. madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz. 10. Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, 10 gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen 10 gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır. 11. Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır. 8 Kalite Yönetim Birimi

9 BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ YÖNETİCİ ve ÇALIŞANLAR Hastane Yöneticisi Başhekim Başhekim Yardımcıları Klinik Sorumlusu Uzman Doktor Pratisyen Hekimler BÖLÜMÜN FAALİYETLERİ ve İŞLEYİŞİ 1. Hekimlerin poliklinik çalışmaları, MHRS sistemine gönderilen aylık listeye göre yapılmaktadır. 2. Yatışı yapılan hastanın Tedavi planı (order) hekim tarafından yazılmalı, kaşelenmeli ve imzalanmalı. o Tedavi planı; ilacın tam adını, uygulama zamanını, dozunu, uygulama şeklini ve veriliş süresini içermelidir. 3. Yatışına karar verilen hastanın kliniğe kabulü, hemşire tarafından yapılır. Tedaviler Hasta Tabelasına uygun olarak yapılır. 4. İlaçların karışmasını önlemeye yönelik olarak ilaç isimleri kısaltılarak yazılmamalıdır. 5. Yatışı yapılan her hastaya BEYAZ renkli kimlik tanımlayıcı(bileklik), alerjisi olan hastalara KIRMIZI renkli kimlik tanımlayıcı(bileklik), kullanılır. Bileklik üzerine hasta BARKOD u yapıştırılır. Barkod üzerinde; hasta adı soyadı, protokol numarası, doğum tarihi(gün, ay, yıl) bulunur. 6. Yatan hastalarda hareket kısıtlama kararı hekim tarafından verilir ve tedavi planına; Uygulamanın başladığı tarih ve saat, hangi aralıklarla kontrol edileceği, Uygulamanın sonlandırıldığı tarih ve saat belirtilmelidir. Kısıtlılığın devamı ile ilgili karar en geç 24 saatte bir gözden geçirilir. 7. Hastalara uygulanan tanı ve tedaviler, girişimsel işlemler ve kan transfüzyonu öncesinde hasta kimlik bilgileri mutlaka doğrulanmalıdır. İşlemin yanlış hastaya uygulanmasının, kimlik tanımlayıcı ile ilgili önlemlerin dikkate alınmamasının sorumluluğu sağlık personeline aittir. 8. Hastanın yanında getirdiği ilaçlar hekim tarafından kontrol edilir. Kullanıma devam edilecekse tedavi planına eklenir, kullanılmayacaksa hastanın yanından alınması sağlanır. 9. Riskli girişimsel işlemler öncesinde hasta bilgilendirilmeli ve onam formu hekim ve hasta tarafından imzalanmalıdır. 10. Tüm cerrahi işlemlerde, klinikte doğru bölge ve taraf işaretleme süreci hekim 9 Kalite Yönetim Birimi

10 tarafından gerçekleştirilmeli ve işlem hastaya da doğrulatılmalıdır. 11. Cerrahi Güvenlik Kontrol Listesi; kontrol listesi sorumlusu tarafından anestezi verilmeden önce, ameliyat kesisinden önce ve hasta ameliyathaneden çıkmadan önce uygulanmalıdır. Cerrahi Güvenlik Kontrol Listesi hasta dosyasında saklanmalıdır. 12. Hasta ve yakınları hastanın genel durumu ve tedavi süreci hakkında hekim tarafından bilgilendirilmelidir. 13. Yoğun bakım Hastaları, hastalık şiddetini belirleyen skorlama sistemi ile değerlendirilmelidir.(yetişkinlerde APACHE II, SAPS II; çocuk yoğun bakımlarda PRISM skorlaması gibi sistemler). 14. Hastalarda ciddi ve beklenmeyen advers etkiler, Advers Etki Bildirim Formu ile hastane farmakovijilans sorumlusuna veya TÜFAM a direk(web) bildirilir. 15. Hastanın yatışı süresince verilen eğitimler(kullanacağı ilaçlar, tıbbi cihazlar, beslenmeleri, egzersizleri, kontrol zamanı, bakıma ilişkin dikkat edilecek hususlar, el hijyeni, sigara bırakma tavsiye eğitimi)hasta Taburcu Eğitim Formuna kayıt edilir. 16. Bağımlılık yapan uyarıcı, uyuşturucu, yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar servis / ünitelerde kilit altında tutulur. Hemşire tarafından mesai ve nöbet değişiminde kullanım kayıtları Narkotik İlaç Teslim Formuna kayıt edilir. 17. Kan transfüzyonu yapılacak her hastaya/hasta yakınına hekimi bilgi verir. Kan Transfüzyonu Onam Formu, Kan bileşeni istem formu hekim, hasta / hasta yakını imzalar. 18. Hastane içinde düşen hastalar için düşme bildirimi Düşme Olayı Bildirim Formu ile Kalite Yönetim Birimine yapılır. 19. Hasta güvenliğini tehdit eden olaylara karşı "Güvenlik Raporlama Sistemi" (ilaç güvenliği, transfüzyon güvenliği,cerrahi güvenlik)kurumlarda kalite çalışmalarının en iyi göstergelerinden biridir. Sistemin amacı hastaya zarar veren ve/veya zarar oluşmadan önce fark edilen olayların benzerlerinin oluşmasını engellemektir. Bunun için Güvenlik Raporlama Sistemi Olay Bildirim Formu doldurulup Kalite Yönetim Birimine gönderilir. 20. Bulaşıcı hastalıklara karşı gerekli koruyucu ekipmanlar (maske, gözlük, eldiven, önlük vb.) kullanılmalıdır. 21. Çalışanları uyarmak üzere Bakanlığımız tarafından bazı figürler tanımlanmıştır. Bu figürler hastanın odasına asılır. Düşme Riski Olan Hastalar İçin Dört Yapraklı Yonca Solunum İzolasyonunda Sarı Yaprak Damlacık İzolasyonunda Mavi Çiçek Temas İzolasyonunda Kırmızı Yıldız 22. Mesleki yaralanma (kesici- delici alet yaralanması, kan ve vücut sıvıları ile temas durumunda) Enfeksiyon Komitesine başvurulur. 23. Çalışana taciz, fiziksel şiddet olayı varsa Beyaz Kod Ekibi 1111 nolu numaradan, hastada solunum yetmezliği ve kardiyakarrest gelişmişse Mavi Kod Ekibi 2222 nolu 10 Kalite Yönetim Birimi

11 numaradan, çocuk kaçırılması olayı varsa Pembe Kod Ekibi 3333 nolu numaradan, aranır. 24. Ayrıca çalışan güvenliği olaylarını bakanlığa bildirmek isteyen hekimlerimiz 113 no lu telefonu arayabilir. 25. Tüm personel Hasta Hakları Yönetmeliğine uygun olarak çalışmalıdır. 26. Hastanın kişisel bilgileri ile sağlık durumu hakkındaki bilgiler korunur. Hastanın onayı olmaksızın birinci derece yakınları dışındaki kişilerle paylaşılmaz. 27. Hasta taburcu edilecekse yakınları çağırılır. Hekimler tarafından epikrizi ve taburcu formu bilgisayarda yazılır. Çıktısı alınır, imzalanır. Bir nüsha hastaya,1bir nüsha hasta yakınına verilir. Diğer nüsha hasta dosyasına konulur. 28. Dış merkeze sevk edilen hastalar Epikriz formu doldurularak sevk edilir. Bir nüshası hastaya/hasta yakınına verilir. Diğer nüshası dosyasına konulur. 29. İlgili doktor hastanın yaşam bulgularını ve EKG sini kontrol ederek EX durumuna karar verir ve hasta dosyasına kayıt eder. EX olan hasta morga indirilir.morg memuru tarafından Defin Ruhsatı doldurulur, ilgili hekime imzalattırılır. 30. Hekim hastanın geçmiş dosyasındaki evrakları görmek isterse kendine verilen şifre ile bilgisayardan dijital arşive girerek görebilir. Dosyanın arşivden talebini yapmak isterse Arşiv Evrak İstem Formu doldurup istemde bulunabilir. 31. Hekimler kendileri adına düzenlenen ilgili hizmet içi eğitim toplantılarına katılır. Eğitim talebi yapabilir. Göreve yeni başlayan hekimlere uyum eğitimi verilir. 32. Atık Ayrıştırılması: Atıklar Atık Yönetim Prosedürüne göre biriktirilmekte, toplanmakta ve taşınmaktadır. Kesici, delici aletler için de ayrı kapaklı toplama kapları bulunmaktadır. BÖLÜMÜN FİZİKİ YAPISI Servislerimiz; Yatak kapasitesi; Dahiliye servisi 29, Cerrahi servisi 22,Kadın Doğum servisi 16,Çocuk servisi ise 14 tür. Servislerimizde 1 hemşire odası,1 tedavi odası mevcuttur.ayrıca Çocuk servisinde 4 Küvöz, 1 Transport Küvöz bulunmaktadır. Yoğunbakım Hizmetleri; 2 oda, 4 yatak, 1 hemşire odası,1 Tedavi odası mevcut. Laboratuvar Hizmetleri ; 1 Laboratuar odası,1 kan alma odası mevcuttur. Görüntüleme Hizmetleri ; 2 Konvansiyel Röntgen Odası,1BilgisayarlıTomografi, CD Kayıt Odası, 1 USG Odası mevcut. Diyaliz Hizmetleri: Yatak kapasitesi:5+1, 1 hemşire odası mevcut. Acil Servis 1 Müşahade odası 6 yataklı, 1 Doktor Odası, 1Hemşire - Sağlık Memuru Odası, 1Resusitasyon ve Müdahale Odası,1Enjeksiyon ve EKG odası,yeşil, Sarı, Kırmızı alan mevcut. Ameliyathane:2 Ameliyat Odası, 1 lokal Odası,, 1 Anestezi Uzmanı Odası, 1 Personel Dinlenme Odası, 1 Depo,, 2 Personel Giyinme Odası, 1Personel Girişi, 1Hasta Girişi 11 Kalite Yönetim Birimi

12 HEKİMLERİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI A) KLİNİK SORUMLUSU(Eğitim Görevlisi)ve SORUMLU UZMAN TABİBİN GÖREV ve SORUMLULUKLARI a) Eğitim hastanelerinde sorumlu servis ve laboratuar uzmanlarına eğitim görevlisi, diğer kurumlardaki uzmanlara servis veya laboratuar uzmanı denir. b) Eğitim hastanelerinde aynı dalda birden fazla eğitim görevlisi bulunduğu takdirde bilimsel niteliği, tecrübesi, kurum içinde ve meslektaşları arasındaki saygınlığı göz önüne alınarak içlerinden birisi baştabip tarafından bölüm başkanı olarak seçilir. c) Bölüm başkanı ilgili branşta bütün kliniklerin bilimsel ve idari amiri olup, klinikler arasında koordinasyonu, mevcut imkânların müşterek ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar. d) Bölümün diğer klinikler ve idare ile olan ilişkilerini düzenler. e) Klinik sorumlusu(eğitim görevlisi) ve uzmanlar servis, klinik veya laboratuarlarında çalışan personelin görev ve hizmetle ilgili hususlarda amiridir. f) Servis ve Laboratuarlarda mevcut bütün personel ile Bakanlıkça servislerine verilmiş her dereceden mesleki okul öğrencileri ve kursiyerlerin iş başında öğretim ve eğitimleriyle ilmi ve ameli bakımdan gelişmelerini, aralarında görev bölümüne ve çalışma düzenini sağlamak, yayın yapmalarına yardım etmek ve diğer şubelerle ilişkiler kurmakla yükümlü olup, bunların ve hasta bakımı hizmetlerinin düzenli olarak yürütülmesinden, bölümlerinde disiplinin sağlanmasından ve temizliğinden baştabibe karşı sorumludurlar. g) İdare ve birim sorumlusu tarafından verilen mesleği ile ilgili diğer görevleri yapar. B) UZMAN TABİP GÖREV VE SORUMLULUKLARI a) Servislere kabul edilen hastaları uzmanlıkları çerçevesinde muayene ve tedavi eder. Kendi servisinin polikliniğini yaparlar. b) Çeşitli uzmanlık dalları bulunmayan küçük yataklı tedavi kurumlarında Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun hükümleri çerçevesinde diğer uzmanlık şubelerine ait hastaları da muayene ve tedavi etmekle yükümlüdür. Ancak ilk tedaviden sonra mutlaka ilgili dal uzmanının görmesi gereken vakaları, gereği yapılmak üzere baştabibe bildirir. c) Hasta müşahede ve tabelalarının düzenli ve usulüne uygun olarak yazılmasından sorumludurlar. d) Her ne zaman olursa olsun şubelerinde çıkan önemli ve acil vakalar nedeniyle kurumca kendilerine yapılan davete gelmek ve gereken muayene ve tedaviyi yapmakla yükümlüdürler. e) Herhangi bir hasta hakkında konsültasyon için diğer şubelerden gelen davetleri kabul ve görüşlerini bildirmek zorundadırlar. Aynı şubeden birçok uzman bulunan kurumlarda bu çeşit hizmetler baştabibin düzenleyeceği sıraya göre nöbetleşe yapılır. f) Poliklinik ve servislerinde ihbarı mecbur bir bulaşıcı hastalık görüldüğünde, ihbar vesikasıyla durumu baştabibe bildirirler. 12 Kalite Yönetim Birimi

13 g) Orijinal çalışmalara esas teşkil edebilecek nadir vakalara rastladıkça, hastane bilimsel konseyine sunulmak üzere bütün belgeleri ile beraber baştabibe verirler. h) Servis istatistiklerinin düzenlenmesi ve zamanında idareye verilmesi ile servis protokol defterinin usulüne uygun olarak tutulmasından sorumludurlar. i) Kurum içinde yapılacak ameliyatlarda; 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun aşağıda belirtilen 70. maddesine uymaları zorunludur. (Tabipler, diştabipleri ve dişçiler yapacakları her nev'i ameliye için hastanın, hasta küçük veya tahtı hacirde ise veli veya vasisinin evvelemirde muvafakıtını alırlar. Büyük ameliyei cerrahiyeler için bu muvafakatın tahriri olması lazımdır. Veli veya vasisi olmadığı veya bulunmadığı veya üzerinde ameliyat yapılacak şahıs ifadeye muktedir olmadığı takdirde muvafakat şart değildir.) Ameliyatı yapan uzman, ameliyatın sonunda yaptığı ameliyatı ameliyat kayıt defterine kaydeder. j) Poliklinik ve servislerde geçen önemli fenni ve idari vakaları baştabibe bildirirler. k) Servislerine lüzumlu alet, ilaç ve sıhhi malzeme için örneğine uygun birer istek belgesi düzenleyerek baştabibe havale ettirdikten sonra bunların cinsine göre imza mukabilinde eczane veya depodan alınmasını sağlar. l) Servislerine ait bütün demirbaş eşyanın bakımı, muhafazası ile tüketim maddelerinin yerinde ve ekonomik kullanımından sorumludur. m) Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları ile aile planlaması kursu görmüş diğer tabipler aile planlaması uygulamaları yapmak ve kendi birimleri içinde bu çalışmaları düzenlemekle yükümlüdürler. n) İdare ve birim sorumlusu tarafından verilen mesleği ile ilgili diğer görevleri yapar. C) EĞİTİM GÖREVLİSİ YARDIMCISI TABİBİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI a) Servis, poliklinik, ameliyathane, doğum salonu ve laboratuarlarda eğitim görevlisi yardımcıları olup, herhangi bir sebeple geçici olarak eğitim görevlisinin bulunmadığı hallerde onların görevlerini üzerine alırlar. b) Servis ve laboratuar eğitim görevlisinin yönetimi altında bilimsel usul ve vasıtalarla tetkik, tedavi, ameliyat ve müdahalelerde eğitim görevlisine yardım ederler. Eğitim görevlisi tarafından kendilerine bırakılan ameliyat ve sair müdahaleleri yaparlar. Uzmanlık eğitimi görenlerin yetiştirilmesinde eğitim görevlilerine yardımcı olurlar. c) Uzmanlık eğitimi görenlerin ve diğer görevlilerin servis, poliklinik, ameliyathane, doğum salonu ve laboratuarlardaki hizmetlerin de amiridirler. d) Ameliyat ve müdahalelerden evvel ve sonra hasta için gerekli her türlü ihtimamı göstermek ve tedbirleri almakla ve icap eden tahlilleri zamanında yaptırmakla yükümlüdürler. Görevli oldukları servis, ameliyathane, doğum ve laboratuar bölümlerinin temizlik ve düzeninden ve mevcut cihaz, alet ve malzemenin temininden ve iyi bir şekilde kullanılmasından, aletlerin temizlettirilip yerlerine konmasından sorumlu olup, alet ve cihazlardan ve sair malzemeden herhangi bir sebeple kullanılmayacak hale gelmiş olanları, bozulan ve kaybolanları vaktinde eğitim görevlisine haber vermekle yükümlüdürler. e) Uzmanlık eğitimi görenler tarafından yazılan müşahede ve tabelaları tetkik ve kontrol ederler. Servis ve laboratuara devamlı ve geçici olarak gönderilen öğrenci ve 13 Kalite Yönetim Birimi

14 kursiyerlerin devam ve eğitimlerinden doğrudan sorumludurlar. f) İdare ve birim sorumlusu tarafından verilen mesleği ile ilgili diğer görevleri yapar. D) İDARİ NÖBETÇİ UZMAN TABİP GÖREV VE SORUMLULUKLARI a) Nöbetçi uzman tabip, baştabip kurumda bulunmadığı zamanlarda onun vekilidir. b) Nöbetçi uzman tabip, bu vekâleti zamanında meydana gelecek tıbbi, teknik ve idari işlerden ve işlemlerden sorumludur. c) Nöbetçi uzman tabip, gündüz mesaisi bitiminde hastane müdürü tarafından kendisine verilecek nöbet ekibini ve diğer bütün görevlileri gösterir listeye göre, bunların görev başında bulunup bulunmadıklarını tespit eder, denetler ve çalışmalarını sürekli izler. d) Nöbetçi uzman tabibi servislerin akşam vizitelerini ve yeni gelen hastaların muayenelerini yapar veya uzmanlık eğitimi görenlere yaptırır. e) Başhemşire tarafından kendisine verilecek olan listedeki ağır ve sürekli bakıma tabi hastaları izler ve tedavi ve bakımları için gerekli önlemleri alır. E) ASİSTAN HEKİM GÖREV VE SORUMLULUKLARI a) Uzmanlık eğitimi görenler, Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre tayin edilir ve yetiştirilirler. Bunlar, Uzmanlık eğitimi gördükleri sürece aşağıda açıklanan fenni ve idari hizmetleri yapmakla yükümlüdürler. b) Poliklinikten servislere yatırılmak üzere gönderilen hastalar, uzmanlık eğitimi görenlerin gözetiminde servis hemşireleri tarafından yataklarına yatırılır. Uzmanlık eğitimi görenler yatırılan bu hastaların hemen müşahedelerini alır ve dikkatli bir şekilde muayene ederek, muayene neticelerini değerlendirir ve acil tedavi ve müdahaleyi gerektiren vakaları derhal ilgili uzmanlara bildirir. İlgili uzmanın vakaya el koymasına kadar geçecek zaman içinde gerekli ilk ve acil tedbirleri alır. Acil olmayan vakaların muayene ve tetkik neticelerini tamamlayarak ertesi gün sabah vizitesinde kendi mütalaasıyla birlikte, ayrıntılarıyla servis uzmanına bildirir. c) Vizite de uzmanlarla beraber bulunarak serviste geçen olaylar ve hastalar hakkında uzmanlara bilgi verirler. d) Serviste yapılabilecek laboratuar muayenelerini bizzat yaparlar. Hastane laboratuarlarına gönderilmesi gerekenleri zamanında göndererek neticelerini izler ve müşahede kağıtlarına yazarlar. e) Servis ve laboratuar eğitim görevlisinin ve eğitim görevlisi yardımcılarının verecekleri görev ve hizmetle ilgili bütün emir, direktif ve tavsiyeleri vaktinde tam olarak yapmakla yükümlüdürler. f) Poliklinik ve laboratuarlarda da aynı şekilde görev yapar ve buralardaki hizmetleri bittikten sonra kendilerine verilmiş diğer işleri tamamlarlar. g) Servis ve laboratuarlarda meydana gelen fenni ve idari acil iş veya hizmetler için hemşire ve hastabakıcılar tarafından her davet edilişte gelmeye ve gereken tedbirleri almaya, uzmanın müdahalesini gerektirecek hallerde çalışma saatleri içinde servis uzmanına, bunun dışında nöbetçi uzmana, gerekirse ilgili servis uzmanına bulunduğu yerde süratle haber vermek zorundadırlar. 14 Kalite Yönetim Birimi

15 h) Şubelerinin aylık, üç aylık ve senelik hastalık istatistik cetvellerini ve sair evrakını düzenlemek ve fenni kayıtlarını tutmak ve ayrıca hastane baştabibi veya servis ve laboratuar eğitim görevlisinin verecekleri bu çeşit hizmetleri de yapmakla yükümlüdürler. i) Hizmet yerlerindeki hemşire, ebe, hemşire yardımcısı, tıbbi teknisyen ve yardımcı hizmetlilerin görevlerini gözetler ve işlerini yerinde ve yolunda görmelerini sağlarlar, servisin temizliği, intizamı, hastaların bakımı, ilaçların ve yemeklerin tabelalara göre verilip verilmediğini kontrol ederler. Görevini iyi yapmayanlara uyarmada bulunurlar. Kusurları tekrarlayanları ve uyarmaları dinlemeyenleri ilgili amirlerine haber verirler. j) İdare ve birim sorumlusu tarafından verilen mesleği ile ilgili diğer görevleri yapar. HASTALARLA ETKİN İLETİŞİM KURMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER 1. Sağlık personeli hasta ikilisinin bulunduğu ortamda hasta unutulmamalı, empati kurallarına dikkat edilmelidir. 2. Tıbbi terimler kullanılması gerekiyorsa, bunlar hastaya anlayacağı dilde iletilmelidir. 3. Hastaya hastalığı ile hitap etmek yerine adı ile hitap ederek, kimliğini, bireyselliğini, duygularını ve düşüncelerini önemsediğimizi hissettirmeli saygı duymalıyız. 4. Rutin ve yoğun işler sırasında iletişimin kopabileceği dikkate alınmalı ve geri bildirim alınmalıdır. 5. Hastanede çalışan diğer ekip elemanları ile iyi ilişkiler kurulmalıdır. Olumsuz iletişimlerin hasta ve yakınları üzerinde 'güvensizlik' oluşturabileceği unutulmamalıdır. 6. Hasta ailesi de iletişim zincirine alınarak, onların da hasta bakımına katılımının sağlanabileceği unutulmamalıdır. 7. Hastayı ve yakınlarını dinlemede gerçekten istekli olunmalı, ilginin tamamen hastada ve yakınında olduğu hissi verilmelidir. 8. Hastayı anlama zor bir deneyimdir. Hastaya önyargısız bir yaklaşımda bulunulmalı ve onu anlamaya çalışılmalıdır. Empati ve sempati yapabilmek için hastayı kendimiz yakın hissetmemiz, ondan hoşlanmamız, aynı olayları yaşamamız gerekmez. Hastayı gözlemlememiz yeterlidir iyi ve kötü halini hasta yansıtacaktır. HASTA HAKLARI 1. Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkı Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde; ırk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma. 2. Bilgilendirme ve Bilgi İsteme Hakkı Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanlarının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme. 3. Sağlık Kuruluşunu ve Personelini Seçme ve Değiştirme Hakkı Sağlık kuruluşunu seçme, değiştirme, seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanma; sağlık hizmeti verecek olan tabiplerin ve diğer sağlık 15 Kalite Yönetim Birimi

16 çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenme, sağlık personeli seçme ve değiştirme. 4. Mahremiyet Hakkı Gizliliğe uygun bir ortamda, her türlü sağlık hizmeti alma. 5. Reddetme, Durdurma ve Rıza Hakkı Tedaviyi reddetme, durdurulmasını isteme, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanma. 6. Güvenlik Hakkı Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda alma. 7. Dini vecibeleri yerine getirebilme Hakkı Sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibeleri yerine getirme. 8. İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi, Saygınlık Görme ve Rahatlık Hakkı Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik- şartları sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenlerin giderilmiş olduğu bir sağlık hizmeti alma. 9. Ziyaret ve Refakatçi Bulundurma Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etme, mevzuatın ve sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde refakatçi bulundurma. 10. Müracaat, Şikâyet ve Dava Hakkı Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanma Hasta Sorumlulukları Son dönemlerde Hasta Hakları'nın yanında bir de "Hasta Sorumluluğu" kavramı ortaya çıkmıştır. Genel olarak, 'hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan önce ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülükler' olarak tarif edilebilir. BÖLÜM İLE İLGİLİ YAZILI DÜZENLEMELER Hastanede mevcut işleyişi gösteren tüm dokümanlara, işlerin nasıl yapılacağına ilişkin prosedürlere, talimatlara, görev tanımlarına ve listelere birimlerde bulunan Kalite Yönetim Biriminin bilgisayardaki paylaşım Klasöründen ulaşabilirsiniz. Dökümanlar üzerinde değişiklik yapılamaz. Döküman dağıtımı Kalite Yönetim Birimi tarafından yapılır. Revizyon, yeni ve iptal edilecek doküman talebi için Kalite Yönetim Birimine başvurulur. 16 Kalite Yönetim Birimi

17 BÖLÜM İLE İLGİLİ HİZMET KALİTE STANDARTLARI 1. Ameliyat öncesi yapılması gereken hazırlıkların kontrolüne ilişkin düzenleme bulunmalıdır. 2. Hasta kimliğinin doğrulanmasına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. 3. Hastanın beraberinde getirdiği ilaçların yönetimine ilişkin düzenleme bulunmalıdır. 4. İlaçların güvenli uygulanmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır. 5. İlaçların karışmasını engellemeye yönelik düzenleme yapılmalıdır. 6. Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlara yönelik düzenleme yapılmalıdır. 7. Advers Etki Bildirimi ile ilgili düzenleme yapılmalıdır. 8. Sözel istem uygulamasına yönelik düzenleme yapılmalıdır. 9. Kan ve/veya kan ürünleri için istem formu doldurulmalıdır. 10. Transfüzyon sürecinin güvenliğini sağlamaya yönelik düzenleme yapılmalıdır. 11. Hastanın güvenli transferi sağlanmalıdır. 12. Yatan hastaların düşmelerinin önlenmesine yönelik düzenleme yapılmalıdır. 13. Yatan hastalarda hareket kısıtlamasına yönelik düzenleme yapılmalıdır. 14. Yatan hastalara, tedavi sürecinde eğitim verilmelidir. 15. Çalışanlar tarafından kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır. 16. Riskli girişimsel işlemler öncesinde hasta bilgilendirilmeli ve rızası alınmalıdır. 17. Hasta mahremiyetini sağlamaya yönelik düzenlemeler bulunmalıdır. 18. Hastanın/hasta yakınının bölüme uyumu sağlanmalıdır. 19. Hastanın bölüme kabulünde genel durumu değerlendirilmelidir. 20. İzolasyon önlemleriyle ilgili düzenleme yapılmalıdır. 21. El hijyenini sağlamaya yönelik malzeme bulunmalıdır. 22. Atıkların kaynağında ayrıştırılmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır. 23. Yoğun bakım hastaları hastalık şiddetini belirleyen skorlama sitemiyle değerlendirilmelidir. 24. Güvenli cerrahiye yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. 25. Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesine yönelik düzenleme yapılmalıdır. Not: Detaylı bilgiye; birimlerde bulunan Hizmet Kalite Standartları Rehberinden veya internette Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığındaki Hizmet Kalite Standartları Rehberinden ulaşabilirsiniz. HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Hekimler, poliklinik, görüntüleme, laboratuar sonuç, klinik modülü ve yoğunbakım modülünü; kendine verilen şifre ile sisteme giriş yaparak istediği hasta dosyasına, tahlil sonuçlarına ve filmlerine ulaşabilir. 17 Kalite Yönetim Birimi

18 HASTANEYE ULAŞIM ve İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres : Telefon: ( ) Santral Fax : (0 352 ) E-Posta : 18 Kalite Yönetim Birimi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYONUMUZ... 4 3. MİSYONUMUZ...

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ İDARİ HİZMETLER BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ 1 GENEL TANITIM Birim

Detaylı

HASTA KAYIT, DANIŞMA, KARŞILAMA, YÖNLENDİRME

HASTA KAYIT, DANIŞMA, KARŞILAMA, YÖNLENDİRME T.C. SAĞLIKBAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Kocaeli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi HASTA KAYIT, DANIŞMA, KARŞILAMA, YÖNLENDİRME GÜVENLİK

Detaylı

GENEL CERRAHİ SERVİSİ

GENEL CERRAHİ SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2 BÖLÜM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI 3 BÖLÜMÜN

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : Tarih : 10.09.1982 No : 8/5819 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih : 13.01.1983 Sayı : 17927 Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2. BÖLÜM YÖNETİCİ VE

Detaylı

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4)

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama olarak performansa

Detaylı

ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ

ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ EKİBİMİZE HOŞGELDİNİZ İÇİNDEKİLER 1.ORYANTASYON EĞİTİMİNİN AMACI 2.HASTANE TANITIMI 2.1. TARİHÇE 2.2. KAT PLANI 2.3. ÇALIŞMA KOŞULLARI 2.4. KALİTE POLİTİKAMIZ

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ 1315 YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.9.1982, No: 8/5319 Dayandığı Kanunun Tarihi : Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 13.1.1983, No: 17927 Mük. Yayımlandığı

Detaylı

İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği HASTA BİLGİLENDİRME REHBERİ TİRE DEVLET HASTANESİ

İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği HASTA BİLGİLENDİRME REHBERİ TİRE DEVLET HASTANESİ İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği HASTA BİLGİLENDİRME REHBERİ HASTA BİLGİLENDİRME REHBERİ H ASTA NE REHBERİ GİRİŞ Bu, rehber ne yapmış olduğunuz ziyaretin daha rahat geçmesi,

Detaylı

Bir nefes, sihhat için Palandöken Devlet Hastanesi

Bir nefes, sihhat için Palandöken Devlet Hastanesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ERZURUM İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ PALANDÖKEN DEVLET HASTANESİ HASTANE BİLGİ REHBERİ Bir nefes, sihhat için Palandöken Devlet

Detaylı

T.C. SAĞLIKBAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Kocaeli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIKBAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Kocaeli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi TEMİZLİK HİZMETLERİ T.C. SAĞLIKBAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Kocaeli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi YEMEKHANE HİZMETLERİ 2014 DÖK. KODU:YÖN.RH.06

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 1 İÇİNDEKİLER Tıbbi Hizmetlerin Genel Esasları... 1 Acil Servis Hizmet Sunum Süreci... 1 Poliklinik Hizmetleri Sunum Süreci... 2 Yataklı

Detaylı

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM SERVİSİ

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2 BÖLÜM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI

Detaylı

HASTA EL KİTABI ANKARA, 2010. www.anh.gov.tr

HASTA EL KİTABI ANKARA, 2010. www.anh.gov.tr HASTA EL KİTABI ANKARA, 2010 www.anh.gov.tr Adres : Ülkü Mahallesi, Talatpaşa Bulvarı, No:5 06100 Altındağ - Ankara Tel : 0 312 508 40 00 Faks : 0 312 311 43 40 e-posta : bilgi@anh.gov.tr web : www.anh.gov.tr

Detaylı

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane)

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) Hastaneleri Kurumu VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI EYLÜL 2014 SUNUŞ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı genel sekreterliklerde

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 76 ŞUBAT 2013 SAYI: 2665 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İnsan Kaynakları

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAVAK DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAVAK DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAVAK DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ TIBBİ SEKRETER ORYANTASYONU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAVAK DEVLETİ HASTANESİ TIBBİ SEKRETER ORYANTASYON REHBERİ KOD: YÖN.RH. 007 YAYIN TARİHİ:

Detaylı

HASTANE BİLGİ REHBERİ 2013

HASTANE BİLGİ REHBERİ 2013 KONYA T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Bölgenin Sağlık Güvencesi... HASTANE BİLGİ REHBERİ 2013 1.GİRİŞ Hastane Rehberi : Bu rehber hastanemiz tarafından hastalarımızın

Detaylı

KURUM TANITIM REHBERİ

KURUM TANITIM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çankırı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği KURUM TANITIM REHBERİ Doküman No : F BT 109 Yayın Tarihi : Kasım 2009 Revizyon Tarihi: 08/2011 Rev.No : 02 İÇİNDEKİLER MERKEZİMİZ

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ Not: 27/03/2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Özel Hastaneler yönetmeliği, 13/04/2003 tarih ve 25078-14/01/2004 tarih ve 25346-03/03/2004 tarih ve 25391-28/05/2004

Detaylı

ÖZEL SAMSUN BÜYÜK ANADOLU MEYDAN HASTANESİ UYUM REHBERİ

ÖZEL SAMSUN BÜYÜK ANADOLU MEYDAN HASTANESİ UYUM REHBERİ YÖN.RH..07.21 1 / 35 ÖZEL SAMSUN BÜYÜK ANADOLU MEYDAN HASTANESİ YÖN.RH..07.21 2 / 35 İÇİNDEKİLER 1.Giriş 2. Organizasyon Şeması 3.Uyum ne demek 4.Uyum Programının Konuları Mesleki Dağılımı. 5.Hastane Tanıtımı..

Detaylı

HAZıRLAYAN: AYŞE YıLMAZ YETIM KALITE YÖNETIM DIREKTÖRÜ ŞAHİNBEY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

HAZıRLAYAN: AYŞE YıLMAZ YETIM KALITE YÖNETIM DIREKTÖRÜ ŞAHİNBEY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HAZıRLAYAN: AYŞE YıLMAZ YETIM KALITE YÖNETIM DIREKTÖRÜ ŞAHİNBEY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HASTANEMİZİN YERLEŞİM PLANI 1. KAT PROTEZ LABORATUARI 1. KAT POLİKLİNİKLER 2. KAT İDARİ BİRİM BODRUM KAT AMBAR

Detaylı

Otopark alanlarında uygun ışıklandırma yapılmalıdır. Otopark alanlarında güvenlik önlemleri (kamera, personel, vb ) alınmalıdır.

Otopark alanlarında uygun ışıklandırma yapılmalıdır. Otopark alanlarında güvenlik önlemleri (kamera, personel, vb ) alınmalıdır. HASTANE YERİNDE SORU LİSTESİ BÖLÜM SORU 1 ACİL AC.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış onay belgesi mevcut mu? AC.1.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ HEMŞİRELİK BÖLÜM UYUM REHBERİ Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon

Detaylı

Dış Afet: Kurumun dışında gelişen bir afet olayıdır. Deprem, sel felaketi, yangın düşmesi gibi(2,4,6).

Dış Afet: Kurumun dışında gelişen bir afet olayıdır. Deprem, sel felaketi, yangın düşmesi gibi(2,4,6). AFETİN TANIMI Günlük çalışma düzenini bozan herhangi bir aktivite, mevcut imkanlar ile altından kalkılamayacak büyüklükte olaylardır. Bir olay sonucu, hastanedeki ekibin gücünü aşacak sayıda yararlı ve/veya

Detaylı

TOBB PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER

TOBB PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER TOBB PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER Kapsam Madde 1 Bu İç Yönetmelik, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Merkez ve Birliğe bağlı taşra teşkilâtında bulunan

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

Personel El Kitabı. Şehrin Lokomotifi

Personel El Kitabı. Şehrin Lokomotifi Personel El Kitabı Şehrin Lokomotifi Ç a ğ d a ş Ya r ı n l a r İ ç i n D a i m a G ü ç B i r l i ğ i Mum olmak kolay değildir Işık saçmak için önce yanmak gerekir!. Mevlâna Celâleddin-i Rûmî A k s a r

Detaylı

Hasta Bilgilendirme El Kitabı

Hasta Bilgilendirme El Kitabı Hasta Bilgilendirme El Kitabı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma

Detaylı