YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI"

Transkript

1 YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU Kadro Adı : Yataklı Tedavi Kurumları Başhekimi Maaş : Barem 18 B (1) Müdürün yönergeleri uyarınca Daire hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak; (2) Şubeler ve Hastaneler arasında işbirliğini sağlamak; (3) Personelin eğitilmesine yön vermek; ve (4) Müdür tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek. II. ARANAN NİTELİKLER (1) Tabip veya Diş Tabibi ünvanını taşımak; (2) Bir ihtisas dalında uzmanlık diplomasına sahip olmak; (4) Bir alt derecede en az 10 yıl çalışmış olmak;

2 Kadro Adı :Hastane Başhekimi Hizmet Sınıfı :Tabiplik Hizmetleri Sınıfı Derecesi :I (Yükselme Yeri) Kadro Sayısı :6 Maaş :Barem 18 B YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE BAŞHEKİMİ KADROSU (1) Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürüne ve Başhekimine karşı sorumlu olarak görevlendirildiği Hastanenin tıbbi işlerini ilgili Başhekim Yardımcıları ile, idari, mali ve teknik işleri ise Hastane Şube Amiri, Hastane Şube Amirinin olmadığı hallerde Hastane Amiri ile işbirliği içerisinde yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yürütmek ve bu hizmetlerin ilgili personel eliyle en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve denetlemek; (2) Her ay ve yıl sonu istatistiki bilgilerin Müdürlüğe ulaşmasını sağlamak; (3) Kamu görevlilerinin ve diğer görevlilerinin, çalışma saatleri içinde görev başında bulunmalarını sağlamak, personelin göreve başlama ve görevden ayrılma saatlerinde, devam defterini imzalamalarını ve devamlılıklarını sağlamak ve denetlemek; (4) Hastanenin verimli bir şekilde çalışabilmesi hususunda gereken önlemleri almak, bunları uygulamak, tıbbi aygıt ve aletlerin eksiksiz ve çalışır durumda olmasını sağlamak; (5) Hastanede seyrek gözlenen vakalar ile önemli vakaları yayınlatmak; tıp kongrelerine ve toplantılara, Hastane adına sunulacak vaka ve konuların hazırlanmasını, bilimsel toplantılar ile konferansların düzenlenmesini sağlamak; (6) Hastaların tıbbi müşahede ve muayeneleri, teşhis ve tedavileri ile ilgili gerekli özenin gösterilmesini ve Hastane disiplinini sağlamak ve bu konuda gerekli önlemleri almak; (7) Hastanedeki bulaşıcı vakaları ve ölümleri, günü gününe ve ayrıntılı bir şekilde Bakanlığa bildirmek ve bulaşıcı hastalıklarla ilgili olarak gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak; (8) Hastanede ayniyat ve envanter işlerinin, mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak; (9) Hastalara verilmek üzere tabelalara yazılan ilaç, yiyecek ve içeceklerin tam olarak sağlanmasını ve tümünün iyi bir şekilde hazırlanmasını ve düzenli olarak dağıtılmasını denetlemek; (10) Ambara giren ve çıkan gıda maddelerinin ve günlük iaşe maddelerinin ambar ve tabela kayıtlarındaki miktarlara uyup uymadıklarını; gelen gıda maddelerin şartnamelerdeki niteliklere uygun olup olmadığını denetlemek; ve (11) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek. (1) Tabip veya Diş Tabibi unvanı taşımak ve bir ihtisas dalında uzmanlık diplomasına sahip olmak; (2) Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine üye olmak; (3) Bir alt derecede en az 10 yıl çalışmış olmak; (4) Yabancı bir dil bilmek; (5) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

3 DAHİLİYE SERVİSİ KLİNİK ŞEFİ KADROSU Kadro Adı : Dahiliye Servisi Klinik Şefi Hizmet Sınıfı :Tabiplik Hizmetleri Sınıfı (1) İdari bakımdan görev yaptığı hastanenin başhekimine karşı sorumlu olarak olarak yapılmasını sağlamak, günlük ve haftalık hasta ziyaretlerini düzenlemek; ederek, gerekli müdahaleyi yapmak; görüş ve önerilerini bildirmek; ilgili istatistiki bilgileri düzenli şekilde Hastane Başhekimine sunmak; (8) Servisindeki mevcut tıbbi alet ve aygıtların eksiksiz olmasından ve düzenli (10) Servisinde çalışan personelin hizmet içi eğitimlerini sağlamak; ve (11) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek. (1)Tabip ünvanı taşımak; (2)Dahiliye dalında uzmanlık diplomasına sahip olmak; (3)Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine üye olmak; (4)Tabiplik Hizmetleri Sınıfının II.Derecesinde Uzman Hekim olarak en az 10 yıl çalışmış olmak, (5)Yabancı bir dil bilmek; (6)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

4 CERRAHİ SERVİSİ KLİNİK ŞEFİ KADROSU Kadro Adı : Cerrahi Servisi Klinik Şefi (4) Servisinde ve Polikliniğindeki kayda değer tıbbi vakalar hakkında Hastane ederek, gerekli müdahaleyi yapmak; (6) Konsültasyon için diğer servisler tarafından yapılacak başvurulara katılarak, görüş ve önerilerini bildirmek; ilgili istatistiki bilgileri düzenli şekilde Hastane Başhekimine sunulmasından sorumlu olmak; (8) Servisindeki mevcut tıbbi alet ve aygıtların eksiksiz olmasından vedüzenli (10) Servisinde çalışan personelin hizmet içi eğitimlerini sağlamak; ve (11) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerinegetirmek. (1)Tabip ünvanı taşımak; (2)Cerrahi dalında uzmanlık diplomasına sahip olmak; (3)Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine üye olmak; (4)Tabiplik Hizmetleri Sınıfının II.Derecesinde Uzman Hekim olarak en az 10 yıl çalışmış olmak; (5)Yabancı bir dil bilmek; (6)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

5 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SERVİSİ KLİNİK ŞEFİ KADROSU Kadro Adı : Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi Klinik Şefi Kadro Sayısı: 1 olarak yapılmasını sağlamak, günlük ve haftalık hasta vizitlerini düzenlemek; ederek, gerekli müdahaleyi yapmak; görüş ve önerilerini bildirmek; ilgili İstatistiki bilgileri düzenli şekilde Hastane Başhekimine sunmak; (8) Servisindeki mevcut tıbbi alet ve aygıtların eksiksiz olmasından ve düzenli (11)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek. (2) Kadın Hastalıkları ve Doğum dalında uzmanlık diplomasına sahip olmak; (4) Tabiplik Hizmetleri Sınıfının II.Derecesinde Uzman Hekim olarak en az 10 yıl çalışmış olmak;

6 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SERVİSİ KLİNİK ŞEFİ KADROSU Kadro Adı : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi Klinik Şefi ederek, gerekli müdahaleyi yapmak; görüş ve önerilerini bildirmek; ilgili istatistiki bilgileri düzenli şekilde Hastane Başhekimine sunmak; (8) Servisindeki mevcut tıbbi alet ve aygıtların eksiksiz olmasından ve düzenli (11)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek. (2) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları dalında uzmanlık diplomasına sahip olmak; (4) Tabiplik Hizmetleri Sınıfının II.Derecesinde Uzman Hekim olarak en az 10 yıl çalışmış olmak,

7 ÜROLOJİ SERVİSİ KLİNİK ŞEFİ KADROSU Kadro Adı : Üroloji Servisi Klinik Şefi Kadro Sayısı: 1 (5) Servisinde çıkan Önemli ve acil vakalar nedeniyle yapılacak çağrıya icabet ederek, gerekli müdahaleyi yapmak; görüş ve önerilerini bildirmek; (7) Hasta müşahade dosyalarını eksiksiz tamamlatmak ve her ay sonu servis ile ilgili istatistiki bilgileri düzenli şekilde Hastane Başhekimine sunmak; (8) Servisindeki mevcut tıbbi alet ve aygıtların eksiksiz olmasından ve düzenli (11) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek. (2) Üroloji dalında uzmanlık diplomasına sahip olmak; (4) Tabiplik Hizmetleri Sınıfının II. Derecesinde Uzman Hekim olarak en az 10 yıl çalışmış olmak;

8 ANESTEZİ, REANİMASYON VE YOĞUN BAKIM SERVİSİ KLİNİK ŞEFİ KADROSU Kadro Adı : Anestezi, Reanimasyon ve Yoğun Bakım Servisi Klinik Şefi ederek, gerekli müdahaleyi yapmak; görüş ve önerilerini bildirmek; ilgili istatistiki bilgileri düzenli şekilde Hastane Başhekimine sunmak; (8) Servisindeki mevcut tıbbi alet ve aygıtların eksiksiz olmasından vedüzenli (11) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek. (2) Anestezi ve Reanimasyon dalında uzmanlık diplomasına sahip olmak; (4) Tabiplik Hizmetleri Sınıfının II.Derecesinde Uzman Hekim olarak en az 10 yıl çalışmış olmak;

9 HEMATOLOJİ SERVİSİ KLİNİK ŞEFİ KADROSU Kadro Adı : Hematoloji Servisi Klinik Şefi (2) Servisine kabul edilen hastaların muayene, tetkik ve tedavilerinin eksiksiz ederek, gerekli müdahaleyi yapmak; görüş ve önerilerini bildirmek; ilgili istatistiki bilgileri düzenli şekilde Hastane Başhekimine sunmak; (8) Servisindeki mevcut tıbbi alet ve aygıtların eksiksiz olmasından vedüzenli (11)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerinegetirmek. (2) Hematoloji dalında üst ihtisas diplomasına sahip olmak; (4) Tabiplik Hizmetleri Sınıfının II.Derecesinde Uzman Hekim olarak en az 10 yıl çalışmış olmak;

10 NÖROLOJİ SERVİSİ KLİNİK ŞEFİ KADROSU Kadro Adı : Nöroloji Servisi Klinik Şefi ederek, gerekli müdahaleyi yapmak; görüş ve önerilerini bildirmek; ilgili istatistiki bilgileri düzenli şekilde Hastane Başhekimine sunmak; (8) Servisindeki mevcut tıbbi alet ve aygıtların eksiksiz olmasından ve düzenli (11)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek. (2) Nöroloji dalında uzmanlık diplomasına sahip olmak; (4) Tabiplik Hizmetleri Sınıfının II.Derecesinde Uzman Hekim olarak en az 10 yıl çalışmış olmak;

11 PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ SERVİSİ KLİNİK ŞEFİ KADROSU Kadro Adı : Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Servisi Klinik Şefi Hizmet Sınıfı: Tabiplik Hizmetleri Sınıfı Maaş : Barem 18 B ederek, gerekli müdahaleyi yapmak; görüş ve önerilerini bildirmek; ilgili istatistiki bilgileri düzenli şekilde Hastane Başhekimine sunmak; (8) Servisindeki mevcut tıbbi alet ve aygıtların eksiksiz olmasından ve düzenli (11) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek. (2) Plastik ve Rekonstrüktif cerrahi dalında uzmanlık diplomasına sahip olmak; (4) Tabiplik Hizmetleri Sınıfının II.Derecesinde Uzman Hekim olarak en az 10 yıl çalışmış olmak,

12 ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI SERVİSİ KLİNİK ŞEFİ KADROSU Kadro Adı : Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Servisi Klinik Şefi Hizmet Sınıfı: Tabiplik Hizmetleri Sınıfı Maaş : Barem 18 B (1)İdari bakımdan görev yaptığı Hastanenin Başhekimine karşı sorumlu olarak (2)Servise kabul edilen hastaların muayene, tetkik ve tedavilerinin eksiksiz olarak yapılmasını sağlamak, günlük ve haftalık hasta vizitlerinidüzenlemek; (3)Yarı süre asistanlık yapanların uzmanlık eğitimi almalarını sağlamak; (4)Servisinde ve polikliniğindeki kayda değer tıbbi vakalar hakkında Hastane (5)Servisinde çıkan önemli ve acil vakalar nedeniyle yapılacak çağrıya icabet ederek, gerekli müdahaleyi yapmak; (6)Konsültasyon için diğer servisler tarafından yapılacak başvurulara katılarak, görüş ve önerilerini bildirmek; (7)Hasta müşahadedosyalarını eksiksiz tamamlatmak ve her ay sonu servis ile ilgili istatistiki bilgileri düzenli şekilde Hastane Başhekimine sunmak; (8)Servisindeki mevcut tıbbi alet ve aygıtların eksiksiz olmasından ve düzenli (9)Servisin sevk ve idaresinden sorumlu olmak; (10)Servisinde çalışan personelin hizmetiçi eğitimlerini sağlamak; ve (11)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek. (1)Tabip ünvanı taşımak; (2)Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları dalında üst ihtisas diplomasına sahip olmak; (3)Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine üye olmak; (4)Tabiplik Hizmetleri Sınıfının II.Derecesinde Uzman Hekim olarak en az 10 yıl çalışmış olmak, (5)Yabancı bir dil bilmek; (6)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

13 PSİKİYATRİ SERVİSİ KLİNİK ŞEFİ KADROSU Kadro Adı : Psikiyatri Servisi Klinik Şefi (5) Servisinde çıkan önemli ve acil vakalar nedeniyle hastanece yapılacak çağrıya icabet ederek gerekli müdahaleyi yapmak; (6) Konsültasyon için diğer servislerden yapılacak başvurulara katılarak düşüncelerini bildirmek; (7) Hasta müşahade dosyalarını eksiksiz tamamlatmak ve her ay ve yıl sonu servisi ile ilgili istatistiki bilgileri hazırlanıp Hastane Başhekimine sunmak; (8) Servisindeki mevcut tıbbi alet ve aygıtların eksiksiz olmasından vedüzenli (11)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerinegetirmek. (1) Tabip ünvanını taşımak; (2) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları dalında uzmanlık diplomasına sahip olmak; (4) Tabiplik Hizmetleri Sınıfının II.Derecesinde Uzman Hekim olarak en az 10 yıl çalışmış olmak;

14 DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI SERVİSİ KLİNİK ŞEFİ KADROSU Kadro Adı : Deri ve Zührevi Hastalıkları Servisi Klinik Şefi ederek, gerekli müdahaleyi yapmak; görüş ve önerilerini bildirmek; ilgili istatistiki bilgileri düzenli şekilde Hastane Başhekimine sunmak; (8) Servisindeki mevcut tıbbi alet ve aygıtların eksiksiz olmasından ve düzenli (11) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek. (2) Deri ve Zührevi Hastalıkları dalında uzmanlık diplomasına sahip olmak; (4) Tabiplik Hizmetleri Sınıfının II.Derecesinde Uzman Hekim olarak en az 10 yıl çalışmış olmak;

15 GÖĞÜS HASTALIKLARI SERVİSİ KLİNİK ŞEFİKADROSU Kadro Adı : Göğüs Hastalıkları Servisi Klinik Şefi ederek, gerekli müdahaleyi yapmak; görüş ve önerilerini bildirmek; ilgili istatistiki bilgileri düzenli şekilde Hastane Başhekimine sunmak; (8) Servisindeki mevcut tıbbi alet ve aygıtların eksiksiz olmasından vedüzenli (11) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerinegetirmek. (2) Göğüs Hastalıkları dalında uzmanlık diplomasına sahip olmak; (4) Tabiplik Hizmetleri Sınıfının II.Derecesinde Uzman Hekim olarak en az 10 yıl çalışmış olmak;

16 KALP VE DAMAR CERRAHİSİ SERVİSİ KLİNİK ŞEFİ KADROSU Kadro Adı : Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi Klinik Şefi Hizmet Sınıfı: Tabiplik Hizmetleri Sınıfı Maaş : Barem 18 B ederek, gerekli müdahaleyi yapmak; görüş ve önerilerini bildirmek; ilgili istatistiki bilgileri düzenli şekilde Hastane Başhekimine sunulmasından sorumlu olmak; (8) Servisindeki mevcut tıbbi alet ve aygıtların eksiksiz olmasından ve düzenli Servisin sevk ve idaresinden sorumlu olmak; (11) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek. (2) Kalp ve Damar Cerrahisi dalında uzmanlık diplomasına sahip olmak; (4) Tabiplik Hizmetleri Sınıfının II.Derecesinde Uzman Hekim olarak en az 10 yıl çalışmış olmak,

17 TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ SAĞLIK MERKEZİ SORUMLU HEKİMİ KADROSU Kadro Adı : Sağlık Merkezi Sorumlu Hekimi Hizmet Sınıfı : Tabiblik Hizmetleri Sınıfı Kadro Sayısı : 4 I. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI: (1) Sağlık merkezi veya polikliniklerde ilk basamak hekimi olarak hastaların muayene ve tedavilerini, müdahaleli doğumları, küçük cerrahi müdahaleleri ve halkın sağlık eğitimlerini yaptırır; (2) Ana-Çocuk Sağlığı, Aile Planlaması ve diğer koruyucu hekimlik hizmetlerini yürütür; (3) Kendi bölgesinde adli tabiblik hizmetini yapar ve yerel yönetimlerle işbirliğinde bulunur; (4) Birden fazla doktoru olan sağlık merkezi ve polikliniklerde görevlendirildiği takdirde, sağlık merkezi veya poliklinik sorumlu hekimi görevlerini yürütür; (5) Sağlık merkezinde çalışan yardımcı personelin hizmet içi eğitimini ve denetimini yapar, sağlık evlerini ziyaretle, ebelere gebe takibi, Ana-Çocuk sağlığı, Aile Planlaması konularında yol gösterir, eğitir, denetler ve istatistik hizmetlerini yürütür. (2) Kıbrıs Türk Tabibler Birliğine kayıtlı hekim olmak; (3) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak; Ancak üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır. (4) Geçerli bir yabancı dili iyi derecede bilmek; (5) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

18 TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ SAĞLIK MERKEZİ SORUMLU HEKİMİ KADROSU Kadro Adı : Sağlık Merkezi Sorumlu Hekimi Hizmet Sınıfı : Tabiblik Hizmetleri Sınıfı Derecesi : II (Yükselme Yeri) 0 Maaş : Barem 17B-17A I. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI: (1) Sağlık merkezi ve polikliniklerinde ilk basamak hekimi olarak hastaların muayene ve tedavilerini ve küçük cerrahi müdahaleleri yapar; müdahaleli doğumları hastanede yapar veya yapılmasını sağlar ve halkı sağlık konusunda eğitir; (2) Ana-Çocuk Sağlığı aile planlaması ve diğer koruyucu hekimlik hizmetlerini yürütür; (3) Kendi bölgesinde adli tabiblik hizmetlerini yapar ve yerel yönetimlerle işbirliğinde bulunur; (4) Birden fazla doktoru olan sağlık merkezi ve polikliniklerde görevlendirildiği takdirde, sağlık merkezi veya poliklinik sorumlu hekimi görevlerini yürütür; (5) Sağlık merkezinde çalışan yardımcı personelin hizmetiçi eğitimini ve denetimini yapar; (6) Sağlık merkezinin istatistik hizmetlerini düzenler; (7) Mesai saatleri dışında sağlık merkezinin olduğu yerde ikâmet eder; (8) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve (9) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. (1)Tabip ünvanı taşımak; (2) Kıbrıs Türk Tabibler Birliğine kayıtlı hekim olmak; (3) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak; Ancak üç yıl çalışmış olma koşuluna haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır (4) Geçerli bir yabancı dili iyi derecede bilmek; (5) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

19 TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ PRATİSYEN HEKİM KADROSU Kadro Adı : Pratisyen Hekim Hizmet Sınıfı : Tabiblik Hizmetleri Sınıfı Derecesi : II (Yükselme Yeri) 0 Maaş : Barem 17B-17A I. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI: (1) Sağlık Merkezi ve Polikliniklerde ilk basamak hekimi olarak hastaların muayene ve tedavilerini ve küçük cerrahi müdahaleleri yapar; müdahaleli doğumları hastanede yapar veya yapılmasını sağlar ve halkı sağlık konusunda eğitir. (2) Ana-Çocuk sağlığı aile plânlaması ve diğer koruyucu hekimlik hizmetlerini yürütür; (3) Kendi bölgesinde adli tabiblik hizmetlerini yapar; (4) Sağlık merkezlerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde amirlerine yardımcı olur; (5) Sağlık merkezinde çalışan yardımcı personelin hizmetiçi eğitimini ve denetimini yapar; (6) Sağlık merkezinin istatistik hizmetlerinin düzenlenmesini sağlar; (7) Mesai saatleri dışında sağlık merkezinin olduğu yerde ikâmet eder; (8) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve (9) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. (2) Kıbrıs Türk Tabibler Birliğine kayıtlı pratisyen hekim olmak; (3) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak; Ancak üç yıl çalışmış olma koşuluna haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır. (4) Geçerli bir yabancı dili iyi derecede bilmek; (5) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

20 TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ MESUL DİŞ HEKİMİ KADROSU Kadro adı : Mesul Diş Hekimi Hizmet Sınıfı : Tabiblik Hizmetleri Sınıfı GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI: (1) Sağlık Merkezlerine başvuran hastaların diş tedavilerinin yapılmasından sorumludur; (2) Halkı diş sağlığı konusunda eğitir; (3) Sağlık Merkezlerinde diş sağlığı konusunda yapılacak araştırmalara yardımcı olur, bunları gözetir; (4) Diş sağlığı hizmetleri ile ilgili olan istatistik bilgileri düzenlettirir (5) Müdür tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve (6) Görevlerinin yerine getirilmesinden Müdüre karşı sorumludur. (1) Diş tabibi ünvanını taşımak; (2) Kıbrıs Türk Tabibler Birliğine kayıtlı diş hekimi olmak; (3) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak; Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır. (4) Geçerli bir yabancı dili iyi derecede bilmek; (5) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

21 TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ DİŞ HEKİMİ KADROSU Kadro Adı : Diş Hekimi Hizmet Sınıfı : Tabiblik Hizmetleri Sınıfı Derecesi : II (Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 6 Maaş : Barem 17B-17A I. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI: (1) Sağlık merkezlerine başvuran hastaların diş tedavilerini yapar (2) Halkı diş sağlığı konusunda eğitir; (3) Gezici diş kliniği ile okullarda diş sağlığı hizmetlerini yürütür, taramalar yapar; (4) Sağlık merkezi bölgesinde diş sağlığı konusunda yapılacak araştırmalara yardımcı olur; (5) Diş sağlığı hizmetleri ile ilgili olan istatistiki bilgileri düzenler; (6) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleti yerine getirir; ve (7) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. (1) Diş tabibi ünvanı taşımak; (2) Kıbrıs Türk Tabibler Birliğine kayıtlı diş hekimi olmak; (3) Bir alt derecede en aı üç yıl çalışmış olmak; Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır. (4) Geçerli bir yabancı dili iyi derecede bilmek; (5) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 (Mükerrer) Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitiminin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Antalya Büyükşehir Belediyesi Çocuk ve Ağız Diş Sağlığı Merkezlerinin görev, yetki ve sorumlulukları

Detaylı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

ORGANİZASYON EL KİTABI İÇİNDEKİLER

ORGANİZASYON EL KİTABI İÇİNDEKİLER Sayfa 1/498 İÇİNDEKİLER 1. REKTÖRLÜK... 7 1.1 ORGANİZASYON ŞEMASI... 7 1.2 GÖREV TANIMLARI... 8 2. GENEL SEKRETERLİK... 19 2.1 ORGANİZASYON ŞEMASI... 19 2.2 GÖREV TANIMLARI... 20 2.2.1 Yazı İşleri Müdürlüğü...

Detaylı

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI: İŞ ÜNVANI: DEKAN İŞ TANIMI: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir

Detaylı

BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER VE YÜKÜMLÜLÜKLER

BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER VE YÜKÜMLÜLÜKLER DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUNU Kanun Numarası : 5402 Kanun Kabul Tarihi : 03/07/2005 Resmi Gazete Tarihi : 20/07/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25881 BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER

Detaylı

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04.2004 Sayı: 25427 MADDE 1 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞEMA

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞEMA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri ile Sağlık Grup Başkanlıkları Sağlık Bakanlığı nın taşra teşkilatı olarak belirlenmiştir. Bağlı Kuruluşların Koordinasyonu

Detaylı

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi NACİ ATASEVEN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI www.antalyaisguvenligi.com 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA YÜRÜLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER 2 nci

Detaylı

4 : 3/6/2011 KHK-643/1

4 : 3/6/2011 KHK-643/1 6439 BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Üniversitemiz personelinin

Detaylı

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER MADDE: 1 MADDE 2: MADDE 3: MADDE 4: MADDE 5: MADDE 6: AMAÇ : Kentin ve kentsel çevrenin daha iyi bir görünüm almasına yardımcı

Detaylı

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI BİRİM İŞ UNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKAN REKTÖRLÜK EMİR ALACAĞI MAKAM REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI TEMEL GÖREVLERİ Fakülte ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Dekan, Kurullara

Detaylı

Bir nefes, sihhat için Palandöken Devlet Hastanesi

Bir nefes, sihhat için Palandöken Devlet Hastanesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ERZURUM İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ PALANDÖKEN DEVLET HASTANESİ HASTANE BİLGİ REHBERİ Bir nefes, sihhat için Palandöken Devlet

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI İÇİN BİLGİLENDİRME NOTU

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI İÇİN BİLGİLENDİRME NOTU ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI İÇİN BİLGİLENDİRME NOTU I-GENEL BİLGİLER: A- ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI 506 sayılı Kanunun 2. maddesinde, hizmet akdine istinaden bir veya birkaç işveren

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 2 Keçiören Belediyesi Müdürlük Yönetmelikleri Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu,

Detaylı

Kapsam Madde 2 - Bu yönerge, Sağlık B akanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personeli kapsar.

Kapsam Madde 2 - Bu yönerge, Sağlık B akanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personeli kapsar. Sağlık Bakanlığı İzin Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç Madde 1-Bu Yönergenin amacı, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin yıllık, mazeret, hastalık ve aylıksız izinlerinin

Detaylı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı