(m) sürekli k.u. (m) toplam k.u. (m) knet

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(m) sürekli k.u. (m) toplam k.u. (m) knet"

Transkript

1 1. HFT DÖŞEME KLINLIKLRININ HESPLNMSI Döşemelerin bir oğrultua mı yoksa iki oğrultua mı çalıştıkları belirlenir Düzgün yük taşıyan ve uzun kenarının kısa kenarına oranı en büyük olan (l u / l k > ) betonarme plaklar, bir oğrultua çalışan plaklar olarak alanırılır. (TS500/000) Düzgün yük taşıyan, ört kenarı boyunca mesnetlenmiş ve uzun kenarının kısa kenarına oranı,0 veya aha küçük olan betonarme plaklar (l u / l k ), iki oğrultua çalışan plaklar olarak alanırılır. (TS500/000) ir oğrultua çalışan plak öşemeler için sınır eğerler: Döşeme betonu kalınlığı h, öşemenin kısa oğrultuaki serbest açıklığı Döşeme sürekli kenar uzunlukları toplamının kenar uzunlukları toplamına oranı h / 5 (basit mesnetli, tek açıklıklı öşemelere) h h h 80mm / 0 (sürekli öşemelere) / 1 (konsol öşemelere) h 10 mm (üzerinen taşıt geçen öşemelere) Tavan öşemelerine ve bir yerin örtülmesine yarayan veya yalnız onarım, temizlik veya benzeri urumlara üzerine yürünen öşemelere öşeme kalınlığı 60mm ye kaar üşürülebilir. (TS500/000) İki oğrultua çalışan plak öşemeler için sınır eğerler: s Döşeme betonu kalınlığı h, öşemenin kısa oğrultuaki serbest açıklığı Döşeme sürekli kenar uzunlukları toplamının kenar uzunlukları toplamına oranı Döşeme uzun kenarının kısa kenarına oranı / m m h 80mm u k s h 1 (1.1) s k (m) u (m) m Döşeme tipi (m) sürekli k.u. (m) toplam k.u. (m) s h min (mm) h seç (mm) D101 5,50 6,00 1,09 İki oğ. çalışan 5,0 5,50,00 0,9 146,6 D10 5,00 6,00 1,0 İki oğ. çalışan 4,70 5,00,00 0,7 140,0 D10 5,50 5,50 1,00 İki oğ. çalışan 5,0 11,00,00 0,500 10,0 D104 5,00 5,50 1,10 İki oğ. çalışan 4,70 5,00 1,00 0,8 1, D105,80 5,50 1,45 İki oğ. çalışan,50 9,0 18,60 0, ,4 D106,80 4,00 1,05 İki oğ. çalışan,50,80 15,60 0,44 96,5 D01 5,50 6,00 1,09 İki oğ. çalışan 5,0 11,50,00 0,500 16,4 D0 4,00 6,00 1,50 İki oğ. çalışan,70 16,00 0,00 0, ,5 D0 5,00 6,00 1,0 İki oğ. çalışan 4,70 11,00,00 0,500 19,9 D04 5,50 5,50 1,00 İki oğ. çalışan 5,0 16,50,00 0,750 10,7 D05 4,00 5,50 1,8 İki oğ. çalışan,70 19,00 19,00 1,000 94,1 D06 5,00 5,50 1,10 İki oğ. çalışan 4,70 10,50 1,00 0,500 1,9 D07,80 5,50 1,45 İki oğ. çalışan,50 9,0 18,60 0, ,4 D08,80 4,00 1,05 İki oğ. çalışan,50 7,80 15,60 0,500 89,

2 Yukarıaki tabloa hesaplanan öşeme kalınlıkları tüm öşemeler iki oğrultua çalışan öşeme oluğu için (1.1) formülü ile hesaplanmıştır. h min ve iğer sınır eğerleri göz önüne bulunurularak en ekonomik öşeme kalınlığı seçilmiştir. ynı kat içerisine veya komşu öşemelere uygulama zorluğunan olayı öşeme kalınlığının eğişmesi çok uygun eğilir. Değişen her öşeme kalınlığı için yeni bir kalıp hazırlanması gerekmekteir. u yüzen D106 öşemesi için 10cm öşeme kalınlığı yeterli iken 15cm seçilmiştir. DÖŞEME TSRIM YÜKÜ HESI KPLM TESVİYE DÖŞEME ETONRME ETONU SIV 1.00 m Sabit Yük (G): Döşeme betonu, tesviye betonu, kaplama ve sıva ağırlıklarının toplamınan oluşur. Varsa iğer ağırlıklara eklenmeliir. TS ISO 9194/1997 Ek ve Ek tablolarına inşaatlara kullanılan malzemelerin karakteristik yoğunlukları verilmiştir. Hareketli Yükler (Q): Zamanla yeri ve büyüklüğü eğişebilen yüklerir. Örneğin insanlar, epolanmış malzemeler, eşyaların ağırlıkları, kar yükü gibi. TS 498/1997 Çizelge 7 e öşemelere alınması gereken karakteristik hareketli yükler tanımlanmıştır. Yarım uvar taşıyan öşemenin hareketli yükü 1.5 ~.0 kn/m artırılır. Kalınlık (m) Karakteristik Yoğunluk Toplam (kn/m ) Döşeme 0,15 5 (eton),75 Tesviye 0,05 1,10 Kaplama 0,0 7 (Mermer) 0,54 Sıva 0,0 0 (kireçli çimento harcı - takviyeli) 0,40 ZEMİN KT D101~D106 Toplam Sabit Yük (G) 5,79 kn/m Hareketli Yük (Q),50 kn/m (Sınıflar, anfiler, poliklinik oalarına) Tasarım Yükü P 1. 4G 1. 6Q kn / m Kalınlık (m) Karakteristik Yoğunluk Toplam (kn/m ) Döşeme 0,14 5 (eton),50 Tesviye 0,05 1,10 Kaplama 0,0 10 (İzolasyon malzemesi) 0,0 Sıva 0,0 0 (kireçli çimento harcı - takviyeli) 0,40 1.KT D01~D08 Toplam Sabit Yük (G) 5,0 kn/m Hareketli Yük (Q) 1,50 kn/m (Çatı öşemesi) Tasarım Yükü P 1. 4G 1. 6 Q kn / m Tasarım yükü olan P 1. 4G 1. 6 Q öşemeeki onatıların hesabına kullanılacaktır.

3 DÖŞEME YÜKLERİNİN LERE KTRILMSI Döşeme köşelerinen 45 lik açı ile çizgiler uzatılır. Çizgilerin kesişmesi ile oluşan şekil öşeme yüklerinin kirişlere nasıl aktarılığını göstermekteir. Tüm öşemeler iki yöne çalışmaktaır. u yüzen kirişlere gelen yükler kısa kenar üzerine üçgen yük, uzun kenar üzerine trapez yük şeklineir. ncak D10 ve D04 kare olukları için her kenarına üçgen yük oluşmuştur. ir yöne çalışan öşemelerin kısa yöneki kirişlere yük aktarmaığı varsayılmaktaır. Uzun yöneki kirişlere öşeme yükü eşit olarak aktarılır. Üçgen ve trapez yüklerle el hesabı zor ve yorucu oluğunan bunların yerine eşeğer üzgün karşılıkları kullanılabilir. Eşeğer yüklerin ankastrelik momentleri trapez ve üçgen yüklerle aynı ancak açıklık momentleri ve kesme kuvvetleri farklıır. u yüzen bilgisayar hesabına mutlaka gerçek yükler kullanılmalıır. Trapez yük eşeğer üzgün yük önüşümü: P eşeğer P k 1 m Üçgen yük eşeğer üzgün yük önüşümü: P eşeğer P k İN KENDİ ĞIRLIĞININ HESPLNMSI Kiriş yüksekliği Döşeme kalınlığı Kirişin hesaba katılmayan kısmı kalınlığını çıkarmamız aynı yükü iki kere hesaplamamızı önleyecektir. Kiriş ğırlığı = (Kiriş Yüks. Döşeme Kalınlığı)x(1m kiriş ağırlığı) DUVR YÜKLERİNİN LERE KTRILMSI Yapıaki sabit yükleren bir tanesi e taşıyıcı elemanların keni ağırlığıır. Kirişin ağırlığı normal koşullara üzgün yük şeklineir ve herhangi bir önüşüme gerek yoktur. uraa ikkat eilmesi gereken nokta öşeme yüklerini kirişlere aktarırken kiriş üstüneki öşeme kalınlığı kaarki kısım hesaba katılmıştı. u sebepten kiriş yüksekliğinen öşeme yüksekliği Döşeme üstünen öşeme üstüne kat yüksekliği yükleri uvarın birim ağırlığına göre önemli olabilmekteir. Dış kirişlere tam uvar, iç kirişlere yarım uvar oluğu varsayılacaktır. ğırlığı = (Kat Yüks. Kiriş Yüks.)x(1m uvar ağırlığı)

4 ,80 5,50 6,00 K111 0/50 K11 0/50 K11 0/50 C D 5,50 4,00 5,00 4 K108 0/50 K109 0/50 K110 0/50 D101 D10 1 D10 D105 K114 0/50 K115 0/50 K116 0/50 K106 0/50 K107 0/50 K10 0/50 K104 0/50 K105 0/50 D106 K101 0/50 K10 0/50 K117 0/50 K118 0/50 K119 0/50 D104 K10 0/50 K11 0/50 ZEMİN KT DÖŞEME YÜKLERİNİN LERE KTRILMSI K101 İ 5.50 m DUVR D105 öşemesinen Tüm yükler üzgün yük olarak: D105 (üzgün eşeğeri) ( ) kN / m kn / m kn / m Kiriş Toplam 0. kn / m

5 K1 0/50 K1 0/50 K14 0/50 K15 0/50 K16 0/50 K17 0/50 K18 0/50 K19 0/50 K0 0/50 K1 0/50 K 0/50 K10 İ 4.00 m DUVR D106 öşemesinen D106 (üzgün eşeğeri) ( ) kN / m kn / m kn / m Kiriş Toplam kN / m C D 5,50 4,00 5,00 4 K09 0/50 K10 0/50 K11 0/50 D01 D0 D0,80 5,50 6,00 K06 0/50 K07 0/50 K08 0/50 D04 D05 D06 K0 0/50 K04 0/50 K05 0/50 D07 D08 1 K01 0/50 K0 0/50 1. KT DÖŞEME YÜKLERİNİN LERE KTRILMSI

6 K01 İ 5.50 m D07 öşemesinen D07 (üzgün eşeğeri) Kiriş Toplam Çatı oluğu için uvar yok kn / m kN / m kN / m K0 İ 4.00 m D08 öşemesinen D08 (üzgün eşeğeri) Kiriş Toplam Çatı oluğu için uvar yok kn / m kN / m 9. 16kN / m - KSI (g yüklemesi) kn/m 9.16 kn/m kn/m kn/m,0 m ,0 m m 4.00 m ynı şekile q yüklemesie kirişlere aktarılır. Hareketli yükleri aktarırken saece öşemeleren kirişlere yük aktarımı olur. ve kiriş ağırlığı ikkate alınmaz.

DÖŞEMELERDEN KİRİŞLERE GELEN YÜKLER

DÖŞEMELERDEN KİRİŞLERE GELEN YÜKLER DÖŞEMELERDEN KİRİŞLERE GELEN YÜKLER İki doğrultuda çalışan plak (dikdörtgen) Dört tarafından kirişli plaklar aşırı yüklendiklerinde şekilde görülen kesik çizgiler boyunca kırılırlar. Yeter bir yaklaşıklıkla,

Detaylı

DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP

DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP 2-2 ile A-A aks çerçevelerinin zemin ve birinci kat tavanına ait sürekli kirişlerin düşey yüklere göre statik hesabı yapılacaktır. A A Aksı 2 2 Aksı Zemin kat dişli döşeme kalıp

Detaylı

Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi

Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi Yapıyı oluşturan duvar, döşeme, kiriş, kolon gibi elemanların kendi ağırlıkları; insan, eşya, kar, makine ağırlıkları; deprem, rüzgâr kuvvetleri gibi

Detaylı

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370 TEMELLER Temeller yapının en alt katındaki kolon veya perdelerin yükünü (normal kuvvet, moment, v.s.) yer yüzeyine (zemine) aktarırlar. Diğer bir deyişle, temeller yapının ayaklarıdır. Kolon veya perdeler

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI -v02.01- Son Güncellenme: 17.02.2012 İçindekiler I. ÖNSÖZ... 8 A. GENEL BİLGİLER... 9 A.100. SUNUM BİLGİLERİ... 9

Detaylı

DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK

DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK Yayın tarihi: 06.03.2007, Resmi Gazete o.:26454 Değişiklik : 03.05.2007, Resmi Gazete o.:26511 EK DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA

Detaylı

AFET BÖLGELERĐNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELĐK. 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte)

AFET BÖLGELERĐNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELĐK. 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte) AFET BÖLGELERĐNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELĐK 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte) Đlk Yayın Tarihi: 2.9.1997-23098 mükerrer sayılı Resmi Gazete Yürürlüğe Giriş Tarihi:

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER BÖLÜM 2 DEPREME DAYANIKLI BİNALAR İÇİN HESAP KURALLARI TABLO 2.1 DÜZENSİZ BİNALAR A PLANDA DÜZENSİZLİK DURUMLARI A1 Burulma

Detaylı

ÇOK KATLI ÇELİK OTOPARK YAPILARI

ÇOK KATLI ÇELİK OTOPARK YAPILARI ÇOK KATLI ÇELİK OTOPARK YAPILARI Dr. Kağan Yemez 1, Emre Şendağ 2 1 CTO, ArcelorMittal Distribution Solutions - Rozak Öğretim Görevlisi, Istanbul Universitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü E-Posta: kagan.yemez@rozakdemir.com

Detaylı

TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler

TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler Carmen Amaddeo Yar. Doç. Dr. Gediz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Özgür ÖZÇELİK Yar. Doç. Dr. Dokuz Eylul Universitesi İnşaat

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İnş.Müh. Alican TÖREN İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar;

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar; DUVARLAR Yapılarda bulunduğu yere göre, aldığı yükleri temele nakleden, bina bölümlerini birbirinden ayıran, bölümleri çevreleyen ve yapıyı dış tesirlere karşı koruyan düşey yapı elemanlarına duvar denir.

Detaylı

PANELTON TASARIM EL KİTABI

PANELTON TASARIM EL KİTABI PANELTON TASARIM EL KİTABI 1 İçindekiler 1.Tanım.Tarihçe 3.Panelton Tipleri 4.Nakliye, Stoklama ve Montaj 5.Tasarım 5.1. Standartlar 5.. Yük Analizi 5.3. Malzeme seçimi 5.4. Öngerme Kuvveti Belirlenmesi

Detaylı

KAYNAKLI BİRLEŞİMLER

KAYNAKLI BİRLEŞİMLER KAYNAKLI BİRLEŞİMLER TARİHÇE VE BİRLEŞİMLERİN TATBİKİ* Aynı veya benzer alaşımlı metallerin, ısı etkisi altında birleştirilme işlemine kaynak adı verilir (Şekil 1). Kaynakla birleştirmenin bazı türlerinde,

Detaylı

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR Cilt D Kısım 70 Çok Noktalı Bağlama Sistemleri ile İlgili Kurallar 2009 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane Mah. Tersaneler Cad. No:26 Tuzla 34944 İSTANBUL

Detaylı

1- Resim Kağıtları. 1.1-Genel Bilgi

1- Resim Kağıtları. 1.1-Genel Bilgi 1.1-Genel ilgi 1- Resim Kağıtları Resim çizmek için çeşitli kağıtlar kullanılır. Kağıt cinsi resmin kullanılma amacına göre seçilir. Kağıtlar çeşitli genişlikte ve uzunluklarda, rulo şeklinde veya standart

Detaylı

BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 11

BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 11 BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 11 SÜ EKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK 6 KATLI BETO ARME ÇERÇEVELĐ BĐ A SĐSTEMĐ Đ PERFORMA SI I DOĞRUSAL ELASTĐK OLMAYA YÖ TEM (ZAMA TA IM

Detaylı

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak 6. TOPRAK MÜHENDİSLİĞİ 6.1 Orman Yolları Yapımında Toprak Mühendisliği Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak orman yollarının, yapım ve bakım masraflarının minimize

Detaylı

El Mek Nimir ve Al Halfaia Köprülerinde Yenilikçi Yöntemler *

El Mek Nimir ve Al Halfaia Köprülerinde Yenilikçi Yöntemler * El Mek Nimir ve Al Halfaia Köprülerinde Yenilikçi Yöntemler * Ömer Güzel omer.guzel@ym.com.tr Dr. Ersin Arıoğlu ersin@ym.com.tr Özet Sudan ın başkenti Hartum da Nil üzerindeki iki önemli köprü El Mek Nimir

Detaylı

Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Örnek Güçlendirme Projesi Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Deprem Performansı Nedir? Deprem Performansı, tanımlanan belirli bir deprem etkisi altında, bir binada oluşabilecek hasarların düzeyine ve dağılımına

Detaylı

Mtack 201 ile mflor zeminler için montaj önerileri. Alt zeminin kontrolü ve ön işlemden geçirilmesi

Mtack 201 ile mflor zeminler için montaj önerileri. Alt zeminin kontrolü ve ön işlemden geçirilmesi Mtack 201 ile mflor zeminler için montaj önerileri Alt zeminin kontrolü ve ön işlemden geçirilmesi Kontroller Alt zemin DIN 18365'te açıklandığı şekilde kuru, engebesiz ve temiz tutulmalıdır. Alt zemin

Detaylı

BASINÇ KATILARIN BASINCI

BASINÇ KATILARIN BASINCI BASINÇ Katı ve sıvılar ağırlıkları neeniyle temas ettikleri yüzeylere, kapalı kaptaki gazlar ise moleküllerinin areketi sonucu okunukları yüzeylere basınç uygularlar. Birim yüzeye ik olarak etki een kuvvete

Detaylı

PREFABRİK YAPILARIN TASARIMI ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

PREFABRİK YAPILARIN TASARIMI ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PREFABRİK YAPILARIN TASARIMI ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ Yr.Doç.Dr. RIFAT SEZER KONYA - Mayıs 2006 Hazırlayan : Yr.Doç.Dr.Rıfat SEZER

Detaylı

BETONARME PERDE BOYUTLAMA KILAVUZU TS500-2000 ve DBYBHY-2007

BETONARME PERDE BOYUTLAMA KILAVUZU TS500-2000 ve DBYBHY-2007 BETONARE PERDE BOYUTLAA KILAVUZU TS500-2000 ve DBYBHY-2007 COPUTERS & ENGINEERING ETABS 2013 Betonarme Pere Boyutlama Kılavuzu Doğruan Seçimle TS500 (2000) ve Deprem Bögelerine Yapılacak Binalar Hakkına

Detaylı

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ REHBER NO: 006 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının

Detaylı

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI TEBLİĞ NO: 292 Ankara 2008 ~ 0 ~ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4 YAPI MALZEMESİ II BETONDA ŞEKİL DEĞİŞİ ĞİŞİMLERİ Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici BETONUN DĐĞD ĐĞER ÖZELLĐKLERĐ BETONUN

Detaylı