Dişli (Nervürlü) ve Asmolen Döşemeler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dişli (Nervürlü) ve Asmolen Döşemeler"

Transkript

1 Dişli (Nervürlü) ve Asmolen Döşemeler

2 3 2 diş Ana taşıyıcı kiriş 1 A a a Đnce plak B Dişli döşeme a-a plak diş kiriş Asmolen döşeme plak diş Asmolen (dolgu) Birbirine paralel, aynı boyutlu, aynı donatılı, kesiti (genişliği ve yüksekliği) normal kirişlere nazaran daha küçük olan kirişçikler(diş) oldukça sık (40~70 cm) yerleştirilir ve üzerine ince (5~7 cm) bir plak beraber dökülerek dişli döşeme oluşturulur. Bir diğer adı Nervürlü döşemedir. Đnce plağın görevi yükü dişlere aktarmaktır. Plak üzerindeki yükler dişlere, dişlerden de dişleri taşıyan kirişlere (ana taşıyıcı kirişler) aktarılmış olur. Bu nedenle yükü plak değil, dişler taşır. Diş genişliği genellikle 10~15 cm, yüksekliği cm civarındadır. Plağın alt kısmındaki dişler arası boş bırakılabilir veya hafif bir dolgu malzemesi (asmolen) ile doldurulabilir. Bu tür dolgulu döşemeye asmolen döşeme denir. Dolgu malzemesi olarak boşluklu beton briket, boşluklu pişmiş kil, gaz beton veya benzeri, bu amaç için özel olarak üretilmiş, standart boyutlu hafif bloklar kullanılır. Dolgu malzemesinin taşıyıcı özelliği yoktur. Sadece yük olarak dikkate alınır, statik ve betonarme hesaplarda yok varsayılır. Asmolen döşeme alttan bakıldığında düzgün bir tavan görünümü verir. Ayrıca ses ve ısı yalıtımı özelliği vardır.

3 Đnce plak donatıları Diş donatıları Asmolen Đnce plak donatıları Yastık kiriş donatıları Bir doğrultuda asmolen döşeme (beton dökülmemiş) Yastık kiriş donatıları Diş kalıbı Dolgu yapılmaması durumunda kalıp masrafı, sıva ve işçilik yüksek olur. Alttan bakıldığında dişler gözükür. Dolgu yapıldığında dişleri oluşturmak için özel kalıba gerek kalmaz. Asmolenler (dolgu blokları) düz kalıp platformu üzerine dişlerin yerleri boş kalacak şekilde dizilir. Dişlerin donatıları bu boşluklara yerleştirilir. Đnce plak için gerekli donatılar da yerleştirildikten sonra beton dökülür. Alt kalıp platformu söküldüğünde, dişler ve asmolenler düz bir tavan görünümü oluşturur. Dişler genellikle bir doğrultuda düzenlenir. Döşeme açıklığının çok büyük olması ve/veya yüklerin çok ağır olduğu (kütüphane gibi) yerlerde iki doğrultuda düzenlenebilir. Altında duvar olmayan ana kirişlerin yüksekliği, sarkmaması için, diş yüksekliğinde yapılır. Bu durumda yüksekliği az ve alışılmışın dışında geniş ana kirişler oluşur. Bu kirişlere yastık kiriş de denilmektedir. Normal kiriş Diş donatıları Yastık kiriş Đki doğrultuda dişli döşeme Foto: Hakan ORAKOĞLU

4 Dişli ve asmolen döşeme örnekleri

5 Dişli ve asmolen döşemelerde sınır değerler Đnce plak diş diş Đnce plak Dolgu (asmolen) Sınır değerler: e 700 mm b w 100 mm h L net /20 (tek açıklıklı basit mesnetli diş) h L net /25 (sürekli diş) h L net /10 (konsol diş) t 0.1e t 50 mm t 70 mm(öneri) L net : diş serbest açıklığı (mesnet yüzünden-mesnet yüzüne mesafe) Uygulamada genellikle e=400 mm, b w =100 mm, t=70 mm, h=320 mm alınır. Genelde üretilen asmolen boyutları: e=genişlik derinlik yükseklik En çok kullanılan

6 Plak dağıtma donatısı, φ8/250 Plak dağıtma donatısı, φ8/250 Diş enine donatısı (açık etriye) Açık etriyeli dişli döşeme Diş boyuna donatıları Montaj donatısı kapalı etriyeli dişli döşeme Diş enine donatısı (kapalı etriye) Plak dağıtma donatısı: Plak için hesap yapılmaz, her iki doğrultuda minimum dağıtma donatısı konur. Her iki doğrultuda; ρ dağıtma =A sdağıtma /(1000t) ve en az φ8/250, donatı aralığı en az 250 mm. Diş boyuna donatıları: Hesap tablalı kiriş gibi yapılır, ancak donatı çapı φ10 ve üstü olabilir. En az iki çubuk olmalı. Biri pilye olabilir. Çift donatılı hesap yapılmaz. Açık etriye kullanılması durumunda montaj donatısı gerekmez. Kapalı etriye kullanılması durumunda 1φ10 montaj donatısı konulmalıdır. Dişin kenar mesnetlerindeki üst donatı kenar açıklıkdaki donatının yarısından az olmamalıdır. Diş enine donatısı(etriye): Hesap kiriş gibi yapılır. Etriye aralığı en az 250 mm. V d <V cr durumunda açık etriye kullanılabilir ve en az φ8/250. V d V cr durumunda kapalı etriye kullanılmalıdır. Etriye en az φ8/250 olmalı.

7 Bir doğrultuda dişli döşemelerde dağıtma dişi Bir doğrultuda dişli döşemede L net diş açıklığı 4 metre ile 7 metre arasında ise dişlere dik doğrultuda bir adet, 7 metreden daha fazla ise iki adet dağıtma dişi konur. Dağıtma dişleri için ayrıca hesap yapılmaz, taşıyıcı dişler ile aynı boyutta ve aynı donatılı yapılır. Đnce plak Dağıtma dişi 4 m <L net 7 m durumunda Taşıyıcı diş Đnce plak Dağıtma dişleri L net >7 m durumunda Taşıyıcı diş

8 Dişli ve asmolen döşeme yükü analizi Dişli döşemenin sabit yükü; plak, kaplama, tesviye, sıva ve 1 m 2 deki dişlerin ağırlığından oluşur. Asmolen döşemede bunlara ayrıca dolgu malzemesinin 1 m 2 deki ağırlığını da eklemek gerekir. Dişli döşemede yükler:, Plak =... kn/m 2 kaplama =... tesviye =... sıva =... Dişler =... Sabit : g =... Hareketli: q =... Tasarım yükü: P d =1.4g + 1.6q =... Asmolen döşemede yükler:, Plak =... kn/m 2 kaplama =... tesviye =... sıva =... Dişler =... Dolgu =... Sabit : g =... Hareketli: q =... Tasarım yükü: P d =1.4g + 1.6q =...

9 Bir doğrultuda dişli döşemelerde diş yükünün hesabı Plak üzerindeki yayılı yükü dişler eşit olarak paylaşırlar. Çünkü dişler eşit aralıklı ve aynı boyutludurlar. Her diş tablalı bir kiriştir. Her dişin gövde genişliği b w, tabla genişliği b 0 ve net açıkğı L net tir. Bir dişin taşıyacağı yük, tabla üzerindeki plak yüküdür. Plak yükü alana yayılıdır (kn/m 2 ). Diş ise bir çubuk elemandır ve yükü çizgisel (kn/m) olmalıdır. Dişin düzgün yayılı çizgisel yükü, plak yükü ile tabla genişliğinin çarpımıdır. Plak üzerindeki p plak (kn/m 2 ) yükünden bir dişte oluşan p diş (kn/m) düzgün yayılı çizgisel yükü: P diş =P plak b 0 Plak üzerindeki yük: P plak P plak P diş =P plak b 0 b 0 =b w +e t e/2 e/2 h b w e b w e b w Bir dişin payına düşen yük Diş çizgisel yükü

10 Diş statik hesabı 1. Plak için herhangi bir statik hesap yapılmaz. 2. Dişler tablalı sürekli kiriş gibi çözülür. Şekildeki N03 dişlerinin hepsinin de kesiti, açıklığı ve yükü aynıdır. N03 dişlerinden sadece bir tanesi tek açıklıklı basit kiriş olarak çözülür. N01 ve N02 dişleri, açıklıkları L 1 ve L 2 olan iki açıklıklı sürekli bir kiriş gibi çözülür. Đki komşu açıklıktan küçüğünün büyüğüne oranı 0.8 den büyük ise ve karakteristik hareketli yükün sabit yüke oranı 2 den küçük ise, bu durumda TS , Madde sayfa 50 de verilen basit formüller kullanılarak momentler hesaplanabilir. Bu şartların sağlanmaması durumunda sürekli dişin moment ve kesme kuvvetleri herhangi bir yöntem ile (el hesapları için CROSS) dama yüklemesi yapılarak belirlenmelidir. Diş açıklıkları (şekilde L 1 ve L 2 açıklıkları) aksdanaksa ölçülür. N03 N101 N102

11 a) Basit formüller ile çözüm (TS , Madde sayfa 50) L k1, L k2,..., L kn diş açıklıkları birbirine eşit veya birbirine yakın ise TS de verilen aşağıdaki basit formüller kullanılarak diş tasarım momentleri belirlenebilir. Ancak aşağıdaki koşullar sağlanmak zorundadır: Koşul 1: En az iki açıklık olmalı. Koşul 2: Diş yükleri düzgün yayılı olmalı. Koşul 3: Herhangi iki komşu dişin açıklıkları oranı 0.8 den büyük olmalı: L küçük-komşu /L büyük-komşu 0.8 Koşul 4: Dişlerin her birinin karakteristik hareketli yükünün karakteristik sabit yüke oranı 2 den az olmalı: q i /g i < 2 Açıklık ve mesnet tasarım momentleri için TS de verilen basit formüller aşağıda özetlenmiştir. Đki açıklıklı kiriş üç açıklıklı kiriş Dört veya daha fazla açıklıklı kiriş

12 Mesnet momenti azaltması Dişlerin oturduğu kirişler genellikle çok geniş olur. Bu nedenle moment azaltması önemlidir. Diş açıklıkları aksdan-aksa alındığından, kuvvetler mesnet aksında hesaplanmış olur. Betonarme hesaplarda mesnet yüzündeki V d kesme kuvvetinin ve M d momentinin kullanılması gerekir gerekir. eksendeki M momenti M=V a/3 V: mesnetteki kesme kuvveti a: mesnet genişliği a 2 h h: diş yüksekliği V d Kesme kadar azaltılarak mesnet yüzündeki M d momenti bulunur. a mesnet genişliği 2h dan büyük ise a=2h alınır. Mesnet yüzündeki V d kesme kuvveti ise kesme diyagramından hesaplanır. mesnet mesnet aksı mesnet yüzü diş Moment Betonarme hesaplar 1. Plak için betonarme hesap yapılmaz. Minimum donatı konur. 2. Diş kesiti tablalı alınır. Boyuna ve enine donatılar kirişlerdeki gibi hesaplanır. Kesme hesabında V d, mesnet donatısı hesabında M d kullanılır. M d = M M

13 ÖRNEK: Asmolen döşeme Bir okulun ve m kotlarına ait kalıp planı verilmiştir. N01, N02, N03 hacimleri sınıf olarak kullanılacaktır. 4 A K105 25/50 K106 25/50 B C 50 Malzeme : C20/S220a (plak ve etriye) C20/S420a (diş) Kaplama: mozaik karo Dolgu (asmolen): en hafif gaz beton blok Duvar: dayanımı düşük gaz beton iç duvarlar 10 cm dış duvarlar 25 cm Şantiye denetimi iyi. 3 N103 (10/32) Boşluk K103 50/32 K104 50/32 a)döşeme statik ve betonarme hesaplarını yaparak gerekli çizimleri veriniz. b)1-1, 3-3, A-A ve B-B akslarındaki kirişlerin yüklerini hesaplayınız. 2 N101 (10/32) N102 (10/32) K101 25/50 K102 25/ cm ve m kotları kalıp planı

14 ÇÖZÜM: Diş yüksekliği kontrol: N101/N102 de: h=32 cm>( )/25=23 cm N103 de: h=32 cm>( )/20=29 cm Döşeme yükü: Plak = 1.75 kn/m 2 kaplama = 0.55 tesviye = 1.10 sıva = 0.40 Diş = 1.25 Dolgu = 1.00 Sabit : g = 6.05 Hareketli: q = 3.50 Statik hesap: N103 dişi: /24= Tasarım yükü: P dplak = = N101, N102, N103 dişleri yükü: g diş = = 3.0 kn/m q diş = = 1.8 P ddiş = = /8 = 33.6 kn m /2= kn Not: Kenar mesnetlerde minimum moment P ddiş L 2 /24 alınmıştır.

15 N101/N102 dişleri: L küçük-komşu /L büyük-komşu = 6.2/6.2=1.0>0.8, q diş /g diş =0.18/0.30=0.6<2 olduğundan TS , Madde sayfa 50 de verilen basit formüller kullanılarak momentler hesaplanabilir. N101 N /24= /8= /11= 24.5 kn m /2+[-33.6-(-11.2)]/6.2= /2+[-33.6-(-11.2)]/6.2= kn

16 Betonarme hesap:(m.r AYDIN tabloları) f cd =13.33, f ctd =1.07, f yd =365.22, f ywd = N/mm 2, ρ b = min ρ= /365.22=0.0023(açıklık) min ρ= /365.22=0.0029(mesnet) max ρ= = =0.02 N101/N102 dişleri: A-B ve B-C açıklıkları: M d =24.5 kn m, d=320-20=300 mm, h f /d=7/30=0.23, b/b 0 =50/10=5 m= /500/300 2 /13.33=0.041 ω = A s = /13.33=240 mm 2 Seç.: 1φ12+1φ12 ( mm 2 ) Mont.: 1φ10 (79 mm 2 ) Kapalı erriye kullanılacak, donatılar kesilecek, her açıklığa ayrı konacak! Kont.: ρ=226/100/300= >min ρ= < max ρ= A ve C mesnetleri: M d =11.2 kn m, d=300 mm, M= /3=3.0 kn m, M d = =8.2 kn m k h = = ks = A s = /300=78 mm 2 A smev =79+113=192 mm 2 A sek =78-192<0, gerekmez! Kont.: A süst =192>A saçıklık /2=2 113/2=113 mm 2 (sadece kenar mesnetlerde!) A salt =113 A süst /2=192/2=96 cm 2 ρ=192/100/300)=0.0064>min ρ= < max ρ=0.0136

17 B mesnedi: M d =33.6 kn m, d=300 mm, M= /3=4.2 kn m, M d = = 29.4 kn m k h = = 5.53 ks = A s = /300=316 mm 2 A smev = =384 mm 2 A sek = <0, gerekmez! Kont.: ρ=3184/ = > min ρ= < max ρ= A salt =2 113 >A süst /2=384/2=196 mm 2 Etriye hesabı: V d /25.3=3.36/3.61 V d =23.5 kn. V max = =88 kn. V cr = =21 kn V cr <V d <V max olduğundan min etriye yetmez, etriye hesabı gerekir: 2 kollu φ8 etriye kullanılırsa, A sw =2 50=100 mm 2 A sw /s=v d /(f ywd d), 100/s=23500/( ) s=244 mm s h/2 olmalı, s=160 mm. Seç.: φ8/160 kapalı etriye! (V d >V cr olduğu için) Kont.: ρ w =100/( )=0.0063>min ρ w =0.3 (1.07/191.30)=0.0017

18 N103 dişi: A-B açıklığı: M d =33.6 kn m, d=30 cm, h f /d=7/30=0.23, b/b 0 =50/10=5 m= /500/300 2 /13.33=0.056 ω = A s = /365.22=334 mm 2 seç.: 1φ16+1φ16 ( mm 2 ) Mont.: 1φ10 (79 mm 2 ) Kont.: ρ=2 201/100/300= >min ρ= < max ρ= A ve B mesnetleri: N103 dişinin mesnetlerindeki momenti M d =11.2 kn m, N101 dişinin A mesnedindeki moment ile aynıdır. Kesit de aynı olduğundan, gerekli donatı da aynı olmalıdır. Ek donatı gerekmez! Etriye hesabı: N103 dişindeki deki kesme kuvveti V=21.7 kn, N101-N102 dişlerindeki kesme kuvvetinden (V=25.3 kn) küçüktür ve kiriş boyutları aynıdır. N101 ve N102 kirişlerinde min etriye kullanıldığından N103 için de min etriye gerekecektir: φ8/160 kapalı etriye! Plak dağıtma donatıları: Min donatı konacaktır: φ8/25 (2.01 cm 2 ) Kont.: ρ dağıtma =A sdağıtma /(100t) =2.01/(100 7)=0.0029>min ρ dağıtma = Çizimler: Plak dağıtma donatıları kalıp planı üzerine çizilir. Diş donatıları kirişlerdeki gibi çizilir.

19 A B C K /500 K /500 N103 (100/320) boşluk Ø8/250 L= 3 K /320 K / Ø8/250 L= Ø8/250 L= K /500 K / mm ve m kotları kalıp planı

20

21 +3.20/+6.40 kotu kiriş yükleri: Duvar yükü analizi: Gaz beton(25 cm) = 1.75 kn/m 2 Gaz beton(10 cm) = 0.70 Dış sıva = 0.40 Đç sıva = 0.30 Dış duvar 2.45 kn/m 2 Đç duvar 1.30 kn/m 2 K101/K102 (25/50): g q Kiriş öz 0.25x ( )x25= 2.7 kn/m - Duvar ( )x2.45= g = 9.3 q = 0 K103 (50/32): g q Kiriş öz 0.50x ( )x25= 3.1 kn/m - Duvar ( )x1.30= g = 6.8 q = 0 K104 (50/32): g q Kiriş öz 0.50x( )x25= 3.1 kn/m - Duvar ( )x2.45= g = 10.2 q = 0 K107/K108/ K109 (50/32): g q Kiriş öz 0.50x( )x25= 3.1 kn/m - Duvar ( )x2.45= N101(veya N103) den (g) (6.20/2)x6.05= N101(veya N103) den (q) (6.20/2)x3.50= kn/m g = 29.0 q = 10.9 K110/K111 (50/32): g q Kiriş öz 0.50x( )x25= 3.1 kn/m - Duvar ( )x0.130= N101 den (g) (6.20/2)x6.05= N101 den (q) (6.20/2)x3.50= kn/m N102 den (g) (6.20/2)x0.605= N102 den (q) (6.20/2)x0.350= kn/m g = 44.4 q = 21.8 K112 (50/32): g q Kiriş öz 0.50x( )x25= 3.1 kn/m - Duvar ( )x2.45= N103 den (g) (6.20/2)x6.05= N103 den (q) (6.20/2)x0.350= kn/m g = 29.0 q = 10.9

22 Örnek ( sınavı ) 5 K109 25/50 K110 25/50 Spor salonu olarak kullanılacak bir yapının kiriş ve kolon kalıp planı verilmiştir (ölçeksiz). Döşemeler asmolen yapılacaktır. Kenar kirişlerde duvar vardır, iç kirişlerde yoktur. Asmolen döşemeyi ve kesitini çiziniz. Döşemenin statik ve betonarme hesaplarını yapınız. Gerekli çizimleri veriniz. K103, K111, K115 kirişlerinin yüklerini hesaplayınız. 4 K107 60/32 K108 60/32 Diğer veriler: Malzeme: C20/S220a (plak) C20/S420a(diş) Duvarlar: 20 cm düşük dayanımlı gazbeton Sıva : 2.5 cm iç ve dış duvarlarda 2 cm tavanda Kaplama: 2 cm meşe parke Asmolen dolgu: en hafif gazbeton Kat yüksekliği: 3.5 m Şantiye denetimi: iyi 3 2 K105 60/32 K106 60/32 K103 60/32 K104 60/ K101 25/50 K102 25/ cm 415 A B C

23 Çözüm: 1.Adım: dişlerin hangi doğrultuda konulacağına karar verilir. x veya y yönünde konulabilir.x yönünde diş serbest açıklığı büyük, y yönünde küçük olur. Ancak birinde büyük açıklıklı ana taşıyıcı kirişler, diğerinde kısa açıklıklı ana taşıyıcı kirişler yüklenmiş olur. Şekildeki kalıp planında dişler y yönünde yerleştirilmiştir. 2.Adım: Plak kalınlığı, diş kesiti, dolgu genişliği seçilir. Plak kalınlığı: 7 cm Diş genişliği b w =10 cm Diş yüksekliği h=32 cm>( )/25=18.3 cm Dolgu genişliği e=40 cm 3.Adım:Açıklıklara sığabilecek diş ve dolgu sayısı belirlenir. Dolgu sayısı diş sayısının daima bir fazlası olmalıdır. A-B açıklığında: L net = =540 cm n b w +(n+1)e=l net 10 n+40(n+1)=540 n=10 adet diş, 11 adet dolgu B-C açıklığında: L net = =390 cm 10 n+40(n+1)=390 n=7 adet diş, 8 adet dolgu 4.Adım:Statik ve betonarme hesaplar yapılır. Burada statik ve betonarme hesap adımları verilmemiştir. 5.Adım:Gerekli çizimler yapılır.

24 Ø8 160 Ø8 160 Ø8 4 5 a 160 Ø8 K101 N101 K103 K105 K107 N103 2Ø10 N105 N107 K109 1Ø10+1Ø12 2Ø10 1Ø10+1Ø a Ø a-a 1Ø12 L= 1Ø10 L= 1Ø10 L= 1Ø10 L= 1Ø10 L= 1Ø10 L= 1Ø12 L= 1Ø10 L= Etr. Ø8/160 L= Ø8 160 Ø8 160 Ø8 4 5 Etr. Ø8/160 L= a 160 Ø8 K102 K104 K106 K108 K110 N102 1Ø10+1Ø12 N104 2Ø10 N106 2Ø10 N108 1Ø10+1Ø a Ø a-a Ø12 L= 1Ø10 L= 1Ø10 L= 1Ø10 L= 1Ø10 L= 1Ø10 L= 1Ø12 L= 1Ø10 L=

25 Dişli ve asmolen döşemelerin avantaj/dezavantajları Avantajları: Büyük açıklıklı, ağır yük taşıyan döşeme yapılabilir (8~10 m) Asmolen döşeme düz bir davan görüntüsü sağlar. Asmolen döşemenin kalıp maliyeti düşüktür. Asmolen döşeme ısı ve ses yalıtımı sağlar. Döşemede boşluk oluşturmak kolaydır Döşeme üzerindeki tekil ve duvar yüklerini taşıtmak kolaydır. Đç kuvvetlerin hesabı farklı ve karmaşık modeller gerektirmez. Kat kalıp planındaki dişlerin çoğunluğu için tek hesap yeterli olur. Dezavantajları: Kat yüksekliği az olan yapılarda uygulanamaz. Asmolen kullanılmaması durumunda kalıp, sıva ve işçilik maliyeti çok yüksek olur. Döşeme yükü, dişleri taşıyan ana kirişlere aktarılır. Dişlere paralel ana kirişlere döşemeden yük aktarılmaz. Bu nedenle dişi taşıyan ana kirişler taşımayanlara nazaran daha çok zorlanırlar. Depremde, dişler doğrultusunda döşeme rijit davranır, deprem yükleri aksdan-aksa aktarılır. Dişlere dik doğrultuda gelen deprem kuvvetlerinin aktarılmasında dişlerin hiçbir katkısı olmaz, sadece ince plak (5~7 cm) bu görevi üstlenmek zorunda kalır. Altında duvar olmayan ana kiriş yükseklikleri de diş yüksekliğinde yapıldığından, yüksekliği az, genişliği çok fazla yastık kirişler oluşur. Kiriş genişliği, yönetmelikler gereği, oturduğu kolon genişliği+kiriş yüksekliğini aşamayacağından yapısal (konstrüktif) zorluklar ortaya çıkar. Yastık kirişli çerçevelerin depreme direnimi düşüktür. Yastık kirişli yapı süneklik düzeyi normal sistem sınıfına girer. Bu nedenle dişli ve asmolen döşemeler, ek tedbirler alınmadığı taktirde, sadece 3. ve 4. derece deprem bölgelerindeki H n 13 m(4 kat) olan yapılarda uygulanabilirler. Yapıda perdeler kullanılarak bu sınır aşılabilir (Bak: Deprem Yönetmeliği , madde 6.5.3, sayfa 15).

26 Uygulamada dikkat edilmesi gereken bir nokta: Bu deliklerin kapatılması gerekirdi! Asmolenler delikleri yatay konum alacak şekilde dizilirler. Aksi durumda delikler alttan görünür ve sıva yapılamaz. Asmolenin kirişe dayanan yüzündeki boşluğunun kapalı olması gerekir. Kapatılmadığı takdirde kirişe dökülen beton asmolen içine dolar. Döşeme ağırlaşır, hesaplanandan çok beton kullanılmak zorunda kalınır. Bazı firmalar, bu amaca yönelik, bir tarafı kapalı asmolenler üretmektedirler. Temin edilememesi durumunda normal asmolenlerin bir tarafı takta kalıp veya bir gün önce beton ile kapatılabilir, ancak bu da işçiliği artırır.

Dişli (Nervürlü) ve Asmolen Döşemeler. Prof. Dr. Ahmet TOPÇU, Betonarme II, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, http://mmf.ogu.edu.

Dişli (Nervürlü) ve Asmolen Döşemeler. Prof. Dr. Ahmet TOPÇU, Betonarme II, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, http://mmf.ogu.edu. Dişli (Nervürlü) ve Asmolen Döşemeler Prof. Dr. Ahmet TOPÇU, Betonarme II, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, http://mmf.ogu.edu.tr/atopcu 192 3 A B Dişli döşeme Asmolen döşeme Birbirine paralel, aynı boyutlu,

Detaylı

Dişli 1 ve Asmolen döşemeler

Dişli 1 ve Asmolen döşemeler ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü Dişli 1 ve Asmolen döşemeler 1 Nervürlü döşeme de denir Prof. Dr. Ahmet TOPÇU, Betonarme II, Eskişehir Osmangazi

Detaylı

Dişli 1 ve Asmolen döşemeler

Dişli 1 ve Asmolen döşemeler ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü Dişli 1 ve Asmolen döşemeler ------------- 1 Nervürlü döşeme de denir Ahmet TOPÇU, Betonarme II, Eskişehir Osmangazi

Detaylı

Kirişlerde sınır değerler

Kirişlerde sınır değerler Kirişlerde sınır değerler ERSOY/ÖZCEBE S. 275277 5 cm çekme tarafı (depremde çekme basınç) 5 cm 5 cm ρ 1 basınç tarafı s ρ φ s φ gövde s φw ρ φ φ w ρ w ρ gövde φ w ρ 1 çekme tarafı φ w basınç tarafı (depremde

Detaylı

Projemizde bir adet sürekli temel örneği yapılacaktır. Temel genel görünüşü aşağıda görülmektedir.

Projemizde bir adet sürekli temel örneği yapılacaktır. Temel genel görünüşü aşağıda görülmektedir. 1 TEMEL HESABI Projemizde bir adet sürekli temel örneği yapılacaktır. Temel genel görünüşü aşağıda görülmektedir. Uygulanacak olan standart sürekli temel kesiti aşağıda görülmektedir. 2 Burada temel kirişi

Detaylı

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-4

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-4 BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-4 DİŞLİ DÖŞEMELER Serbest açıklığı 700 mm yi geçmeyecek biçimde düzenlenmiş dişlerden ve ince bir tabakadan oluşmuş döşemelere dişli döşemeler denir. Geçilecek açıklık eğer

Detaylı

Betonarme Bina Tasarımı Dersi Yapı Özellikleri

Betonarme Bina Tasarımı Dersi Yapı Özellikleri 2016-2017 Betonarme Bina Tasarımı Dersi Yapı Özellikleri Adı Soyadı Öğrenci No: L K J I H G F E D C B A A Malzeme Deprem Yerel Zemin Dolgu Duvar Dişli Döşeme Dolgu Bölgesi Sınıfı Cinsi Cinsi 0,2,4,6 C30/

Detaylı

DÖŞEMELER eme tipleri: 1. Kirişli döşeme: Kirişsiz döşeme: Dişli (nervürlü) döşeme: Asmolen döşeme: Kaset (ızgara) kiriş döşeme:

DÖŞEMELER eme tipleri: 1. Kirişli döşeme: Kirişsiz döşeme: Dişli (nervürlü) döşeme: Asmolen döşeme: Kaset (ızgara) kiriş döşeme: DÖŞEMELER Üzerindeki yükleri kiriş veya kolonlara aktaran genelde yatay betonarme elemanlardır. Salon tavanı, tabanı, köprü döşemesi (tabliye) örnek olarak verilebilir. Döşeme tipleri: 1. Kirişli döşeme

Detaylı

DÖŞEMELER. Döşeme tipleri: Kirişsiz döşeme. Dişli (nervürlü) döşeme Asmolen döşeme Kaset (ızgara)-kiriş döşeme

DÖŞEMELER. Döşeme tipleri: Kirişsiz döşeme. Dişli (nervürlü) döşeme Asmolen döşeme Kaset (ızgara)-kiriş döşeme DÖŞEMELER Üzerindeki yükleri kiriş veya kolonlara aktaran genelde yatay betonarme elemanlardır. Salon tavanı, tabanı, köprü döşemesi (tabliye) örnek olarak verilebilir. Döşeme tipleri: Kirişli döşeme Kirişsiz

Detaylı

BÖLÜM 2: DÜŞEY YÜKLERE GÖRE HESAP

BÖLÜM 2: DÜŞEY YÜKLERE GÖRE HESAP BÖLÜM 2: DÜŞEY YÜKLERE GÖRE HESAP KONTROL KONUSU: 1-1 ile B-B aks çerçevelerinin zemin kat tavanına ait sürekli kirişlerinin düşey yüklere göre statik hesabı KONTROL TARİHİ: 19.02.2019 Zemin Kat Tavanı

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü DÖŞEMELER 1

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü DÖŞEMELER 1 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü DÖŞEMELER 1 Üzerindeki yükleri kiriş veya kolonlara aktaran genelde yatay betonarme elemanlardır. Salon tavanı,

Detaylı

KESME Kirişlerde Etriye Hesabı (TS 500/2000) Ahmet TOPÇU, Betonarme I, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2014, http://mmf2.ogu.edu.

KESME Kirişlerde Etriye Hesabı (TS 500/2000) Ahmet TOPÇU, Betonarme I, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2014, http://mmf2.ogu.edu. KESME Kirişlere Etriye Heabı (TS 500/2000) 178 Keme çatlakları-deney kirişleri yük Vieo ttp://mm2.ogu.eu.tr/atopcu Keme çatlakları Baınç ezilmei Dikörtgen kiriş 2 moment çatlakları Menet reakiyonu Menet

Detaylı

DÖŞEMELER (Plaklar) Döşeme tipleri: Kirişli döşeme Kirişsiz (mantar) döşeme Dişli (nervürlü) döşeme Asmolen döşeme Kaset (ızgara)-kiriş döşeme

DÖŞEMELER (Plaklar) Döşeme tipleri: Kirişli döşeme Kirişsiz (mantar) döşeme Dişli (nervürlü) döşeme Asmolen döşeme Kaset (ızgara)-kiriş döşeme DÖŞEMELER (Plaklar) Üzerindeki yükleri kiriş veya kolonlara aktaran genelde yatay betonarme elemanlardır. Salon tavanı, tabanı, köprü döşemesi (tabliye) örnek olarak verilebilir. Döşeme tipleri: Kirişli

Detaylı

Prefabrik Yapılar. Cem AYDEMİR Yıldız Teknik Üniversitesi / İstanbul

Prefabrik Yapılar. Cem AYDEMİR Yıldız Teknik Üniversitesi / İstanbul Prefabrik Yapılar Uygulama-1 Cem AYDEMİR Yıldız Teknik Üniversitesi / İstanbul 2010 Sunuma Genel Bir Bakış 1. Taşıyıcı Sistem Hakkında Kısa Bilgi 1.1 Sistem Şeması 1.2 Sistem Detayları ve Taşıyıcı Sistem

Detaylı

Bu projede Döşemeler eşdeğer kirişe dönüştürülerek BİRO yöntemi ile statik hesap yapılmıştır. Bu yöntemde;

Bu projede Döşemeler eşdeğer kirişe dönüştürülerek BİRO yöntemi ile statik hesap yapılmıştır. Bu yöntemde; 1 DÖŞEME DONATI HESABI Döşeme statik hesabı yapılırken 3 yöntem uygulanabilir. TS 500 Moment Katsayıları tablosu kullanılarak, Döşemeleri eşdeğer kirişe dönüştürerek, Bilgisayar programı kullanarak. Bu

Detaylı

BETONARME BİNA TASARIMI

BETONARME BİNA TASARIMI BETONARME BİNA TASARIMI (ZEMİN KAT ve 1. KAT DÖŞEMELERİN HESABI) BETONARME BİNA TASARIMI Sayfa No: 1 ZEMİN KAT TAVANI (DİŞLİ DÖŞEME): X1, X2, ile verilen ölçüleri belirleyebilmek için önce 1. kat tavanı

Detaylı

BÖLÜM 2: DÜŞEY YÜKLERE GÖRE HESAP

BÖLÜM 2: DÜŞEY YÜKLERE GÖRE HESAP BÖLÜM 2: DÜŞEY YÜKLERE GÖRE HESAP KONTROL KONUSU: 2-2 ile A-A aks çerçevelerinin zemin ve birinci kat tavanına ait sürekli kirişlerinin düşey yüklere göre statik hesabı SINAV ve KONTROL TARİHİ: 06.03.2017

Detaylı

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370 TEMELLER Temeller yapının en alt katındaki kolon veya perdelerin yükünü (normal kuvvet, moment, v.s.) yer yüzeyine (zemine) aktarırlar. Diğer bir deyişle, temeller yapının ayaklarıdır. Kolon veya perdeler

Detaylı

BETONARME. Çözüm 1.Adım

BETONARME. Çözüm 1.Adım Çözüm 1.Adım Çözüm 2. Adım Çözüm 3. Adım Kiriş No Çelik Çapı Bir Adet Donatı Uzunluğu (m) Donatı Adedi Kat Sayısı Aynı Tip Kiriş Sayısı Çelik Ağırlığı (kg/m) Toplam Ağırlık (kg) K1 Ø8 (ertiye) Ø14 (montaj)

Detaylı

DÖŞEME KALINLIĞI HESABI

DÖŞEME KALINLIĞI HESABI DÖŞEE KALINLIĞI HESABI h lsn α s 1 0 15 + 4 m l sn öşemenin kısa kenarının temiz açıklığı α s öşemenin uuğu tip α s Σ sürekli kenar uzunluğu / Σ kenar uzunluğu m ll l s < çit yöne çalışma şartı D101 DÖŞEESĐ

Detaylı

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Döşemeler

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Döşemeler İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Döşemeler 2015 Betonarme Döşemeler Giriş / Betonarme Döşemeler Kirişli plak döşemeler Dişli (nervürlü)

Detaylı

Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri

Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri belirlenmesi 1. katta döşemelerin çözümü ve çizimi Döşeme

Detaylı

DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP

DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP 2-2 ile A-A aks çerçevelerinin zemin ve birinci kat tavanına ait sürekli kirişlerin düşey yüklere göre statik hesabı yapılacaktır. A A Aksı 2 2 Aksı Zemin kat dişli döşeme kalıp

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. KESME Kirişlerde Etriye Hesabı (TS 500:2000)

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. KESME Kirişlerde Etriye Hesabı (TS 500:2000) ESKİŞEHİR OSMNGZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMRLIK FKÜLTESİ İnşaat Mühenisliği Bölümü KESME Kirişlere Etriye Hesabı (TS 500:2000) 184 Kesme çatlaklarıdeney kirişi Vieo http://mm2.ogu.eu.tr/atopcu Kesme

Detaylı

Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir.

Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir. Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir. Mimari ve statik tasarım kolaylığı Kirişsiz, kasetsiz düz bir tavan

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. KESME Kirişlerde Etriye Hesabı (TS 500:2000)

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. KESME Kirişlerde Etriye Hesabı (TS 500:2000) ESKİŞEHİR OSMNGZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMRLIK FKÜLTESİ İnşaat Mühenisliği Bölümü KESME Kirişlere Etriye Hesabı (TS 500:2000) 185 Kesme çatlakları-deney kirişi Vieo http://mmf2.ogu.eu.tr/atopcu Kesme

Detaylı

10 - BETONARME TEMELLER ( TS 500)

10 - BETONARME TEMELLER ( TS 500) TS 500 / Şubat 2000 Temel derinliği konusundan hiç bahsedilmemektedir. EKİM 2012 10 - BETONARME TEMELLER ( TS 500) 10.0 - KULLANILAN SİMGELER Öğr.Verildi b d l V cr V d Duvar altı temeli genişliği Temellerde,

Detaylı

Temeller. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

Temeller. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli Temeller Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 2 Temel Nedir? Yapısal sistemlerin üzerindeki tüm yükleri, zemine güvenli bir şekilde aktaran yapısal

Detaylı

BÖLÜM V. KİRİŞLERİN ve KOLONLARIN BETONARME HESABI. a-) 1.Normal katta 2-2 aksı çerçevesinin betonarme hesabının yapılması ve çizimlerinin. M x.

BÖLÜM V. KİRİŞLERİN ve KOLONLARIN BETONARME HESABI. a-) 1.Normal katta 2-2 aksı çerçevesinin betonarme hesabının yapılması ve çizimlerinin. M x. BÖLÜ V KİRİŞLERİN ve KOLONLARIN BETONARE HESABI a-) 1.Normal katta - aksı çerçevesinin betonarme hesabının yapılması ve çizimlerinin yapılması. Hesap yapılmayan x-x do rultusu için kolon momentleri: gy

Detaylı

Çatı katında tüm çevrede 1m saçak olduğu kabul edilebilir.

Çatı katında tüm çevrede 1m saçak olduğu kabul edilebilir. Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri belirlenmesi 1. katta döşemelerin çözümü ve çizimi Döşeme

Detaylı

Öğr. Gör. Cahit GÜRER. Betonarme Kirişler

Öğr. Gör. Cahit GÜRER. Betonarme Kirişler YAPI TEKNOLOJİLERİ-I Konu-8 Betonarme (2. Kısım: Kiriş ve Döşemeler) Öğr. Gör. Cahit GÜRER Afyonkarahisar 13 Aralık 2007 Betonarme Kirişler Betonarme kirişler genellikle dikdörtgen kesitinde olup yatay

Detaylı

Yapı Elemanlarının Davranışı

Yapı Elemanlarının Davranışı Basit Eğilme Etkisindeki Elemanlar Yapı Elemanlarının Davranışı Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZKUL Betonarme yapılardaki kiriş ve döşeme gibi yatay taşıyıcı elemanlar, uygulanan düşey ve yatay yükler ile eğilme

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina İncelenen Bina Binanın Yeri Bina Taşıyıcı Sistemi Bina 5 katlı Betonarme çerçeve ve perde sistemden oluşmaktadır.

Detaylı

X-X DOĞRULTUSUNDA KESİT DONATI HESABI

X-X DOĞRULTUSUNDA KESİT DONATI HESABI 1 KİRİŞ DONATI HESABI Kiriş yükleri heaplandıktan onra keitler alınarak tatik heap yapılır. Keitler alınırken her kirişin bir keit içinde kalmaı ağlanır. BİRO yöntemi uygulanarak her kirişin menet ve açıklık

Detaylı

ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER. DÖŞEMELER Yerinde Dökme Betonarme Döşemeler

ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER. DÖŞEMELER Yerinde Dökme Betonarme Döşemeler Döşemeler, yapının duvar, kolon yada çerçeve gibi düşey iskeleti üzerine oturan, modülasyon ızgarası üzerini örterek katlar arası ayırımı sağlayan yatay levhalardır. ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE Döşemeler,

Detaylı

Ad-Soyad K J I H G F E D C B A. Öğrenci No. Yapı kullanım amacı. Yerel Zemin Sınıfı. Deprem Bölgesi. Dolgu Duvar Cinsi. Dişli Döşeme Dolgu Cinsi

Ad-Soyad K J I H G F E D C B A. Öğrenci No. Yapı kullanım amacı. Yerel Zemin Sınıfı. Deprem Bölgesi. Dolgu Duvar Cinsi. Dişli Döşeme Dolgu Cinsi EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI ANABİLİM DALI 2018-2019 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BETONARME II DERSİ PROJE BİNA VERİLERİ Ad-Soyad Öğrenci No K J I H G F E D C B A

Detaylı

ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ. İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ

ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ. İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ Proje Künyesi : Yatırımcı Mimari Proje Müellifi Statik Proje Müellifi Çelik İmalat Yüklenicisi : Asfuroğlu Otelcilik : Emre Arolat Mimarlık

Detaylı

Y A P I E L E M A N L A R I

Y A P I E L E M A N L A R I ADİL ALTUNDAL Ocak 2012 Y A P I E L E M A N L A R I Taşıyıcı Betonarme Yapı Elemanları, betonarme yapıyı meydana getiren, düşey ve yatay yükleri taşıyan elemanlardır. Bunlar hesap sırasına göre Döşemeler,

Detaylı

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II GENEL BİLGİLER Yapısal sistemler düşey yüklerin haricinde aşağıda sayılan yatay yüklerin etkisine maruz kalmaktadırlar. 1. Deprem 2. Rüzgar 3. Toprak itkisi 4.

Detaylı

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli Temeller Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Temel Nedir? Yapısal sistemlerin üzerindeki tüm yükleri, zemine güvenli bir şekilde aktaran yapısal elemanlara

Detaylı

Betonarme Merdivenler Statik-Betonarme Hesap Yöntemi ve Konstrüktif Esaslar

Betonarme Merdivenler Statik-Betonarme Hesap Yöntemi ve Konstrüktif Esaslar Betonarme Merdivenler Statik-Betonarme Hesap Yöntemi ve Konstrüktif Esaslar Merdivenler, katlar arası bağlantıları sağlayan ve özellikle hareketli yük iletimini gerçekleştiren yapı elemanlarıdır. Üç ana

Detaylı

KİRİŞ YÜKLERİ HESABI GİRİŞ

KİRİŞ YÜKLERİ HESABI GİRİŞ KİRİŞ YÜKLERİ HESABI 1 GİRİŞ Betonarme elemanlar üzerlerine gelen yükleri emniyetli bir şekilde diğer elemanlara veya zemine aktarmak için tasarlanırlar. Tasarımda boyutlandırma ve donatılandırma hesapları

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazbeton, Tuğla ve Bims Blok Kullanımının Bina Statik Tasarımına ve Maliyetine olan Etkilerinin İncelenmesi 4 Mart 2008 Bu rapor Orta Doğu Teknik

Detaylı

Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR

Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR TABLALI KESİTLER Betonarme inşaatın monolitik özelliğinden dolayı, döşeme ve kirişler birlikte çalışırlar. Bu nedenle kesit hesabı yapılırken, döşeme parçası kirişin basınç bölgesine

Detaylı

DÖŞEMELERDEN KİRİŞLERE GELEN YÜKLER

DÖŞEMELERDEN KİRİŞLERE GELEN YÜKLER DÖŞEMELERDEN KİRİŞLERE GELEN YÜKLER İki doğrultuda çalışan plak (dikdörtgen) Dört tarafından kirişli plaklar aşırı yüklendiklerinde şekilde görülen kesik çizgiler boyunca kırılırlar. Yeter bir yaklaşıklıkla,

Detaylı

Yapı Elemanlarının Davranışı

Yapı Elemanlarının Davranışı Kolon Türleri ve Eksenel Yük Etkisi Altında Kolon Davranışı Yapı Elemanlarının Davranışı Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZKUL Kolonlar; bütün yapılarda temel ile diğer yapı elemanları arasındaki bağı sağlayan ana

Detaylı

+360 Kotu KALIP PLANI. yapılabilir. Şerit döşemelerin kısa doğrultusunda herhangi bir yerden döşeme alınabilir.

+360 Kotu KALIP PLANI. yapılabilir. Şerit döşemelerin kısa doğrultusunda herhangi bir yerden döşeme alınabilir. Örnek: ir okulun +360 kotu kat kalıp planı verilmiştir. Kirişler 30/70 cmxcm boyutunaır. Tüm öşemeler mozaik karo kaplıır. alzeme 0/5/S40a, şantiye enetimi iyiir. öşemelerin onatıları belirlenecek ve kalıp

Detaylı

01.10.2012 BETONARME II DOÇ. DR. MUSTAFA GENÇOĞLU

01.10.2012 BETONARME II DOÇ. DR. MUSTAFA GENÇOĞLU 01.10.01 BETONARME II DOÇ. DR. MUSTAFA GENÇOĞLU 1 Döşemeler, iki boyutlu plak taşıyıcı sistem elemanlarıdır. Taşıdıkları yükleri çevre taşıyıcı duvarlara veya kirişlere iletirler. Doğrudan kolonlara mesnetli

Detaylı

Temel sistemi seçimi;

Temel sistemi seçimi; 1 2 Temel sistemi seçimi; Tekil temellerden ve tek yönlü sürekli temellerden olabildiğince uzak durulmalıdır. Zorunlu hallerde ise tekil temellerde her iki doğrultuda rijit ve aktif bağ kirişleri kullanılmalıdır.

Detaylı

İNŞ 320- Betonarme 2 Ders Notları / Prof Dr. Cengiz DÜNDAR Arş. Gör. Duygu BAŞLI

İNŞ 320- Betonarme 2 Ders Notları / Prof Dr. Cengiz DÜNDAR Arş. Gör. Duygu BAŞLI a) Denge Burulması: Yapı sistemi veya elemanında dengeyi sağlayabilmek için burulma momentine gereksinme varsa, burulma denge burulmasıdır. Sözü edilen gereksinme, elastik aşamada değil taşıma gücü aşamasındaki

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 2 Duvar Altı (veya Perde Altı) Şerit Temeller (Duvar Temelleri) 3 Taş Duvar Altı Şerit Temeller Basit tek

Detaylı

B-B AKSI KİRİŞLERİ BETONARME HESAPLARI

B-B AKSI KİRİŞLERİ BETONARME HESAPLARI B-B AKSI KİRİŞLERİ BETONARE HESAPLARI B-B AKSI KİRİŞLERİ ELVERİŞSİZ OENT DİYAGRALARI 1.. ve 3.Grup yüklemeler için hesap momentleri olarak kolon yüzündeki (x=0) düzeltilmiş moment değerleri esas alınacaktır.

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazbeton, Tuğla ve Bims Blok Kullanımının Bina Statik Tasarımına ve Maliyetine olan Etkilerinin İncelenmesi 4 Mart 2008 Bu rapor Orta Doğu Teknik

Detaylı

BETONARME-II (KOLONLAR)

BETONARME-II (KOLONLAR) BETONARME-II (KOLONLAR) ONUR ONAT Kolonların Kesme Güvenliği ve Kesme Donatısının Belirlenmesi Kesme güvenliği aşağıdaki adımlar yoluyla yapılır; Elverişsiz yükleme şartlarından elde edilen en büyük kesme

Detaylı

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp 1 . TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp 2 Başlıca Taşıyıcı Yapı Elemanları Döşeme, kiriş, kolon, perde, temel 3 Çerçeve

Detaylı

YAPILARDA HASAR TESPĐTĐ-II

YAPILARDA HASAR TESPĐTĐ-II YAPILARDA HASAR TESPĐTĐ-II VII.Bölüm BETONARME YAPILARDA HASAR Konular 7.2. KĐRĐŞ 7.3. PERDE 7.4. DÖŞEME KĐRĐŞLERDE HASAR Betonarme kirişlerde düşey yüklerden dolayı en çok görülen hasar şekli açıklıkta

Detaylı

= ε s = 0,003*( ,3979)/185,3979 = 6,2234*10-3

= ε s = 0,003*( ,3979)/185,3979 = 6,2234*10-3 1) Şekilde verilen kirişte sehim denetimi gerektirmeyen donatı sınırı kadar donatı altında moment taşıma kapasitesi M r = 274,18 knm ise b w kiriş genişliğini hesaplayınız. d=57 cm Malzeme: C25/S420 b

Detaylı

BETONARME I Dal ve Hurdi Döşemeler. Onur ONAT

BETONARME I Dal ve Hurdi Döşemeler. Onur ONAT BETONARME I Dal ve Hurdi Döşemeler Onur ONAT Kirişli Plak Döşemeler Kirişli Plak Döşemeler Plaktaki Moment Diyagramları Mesnet Şartlarına Göre Nasıl Değişir? TS 500:2000 e göre Döşemelerde Moment Hesapları

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ BETONARME HASTANE PROJESİ. Olca OLGUN

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ BETONARME HASTANE PROJESİ. Olca OLGUN İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ BETONARME HASTANE PROJESİ Olca OLGUN Bölümü: İnşaat Mühendisliği Betonarme Yapılar Çalışma Gurubu ARALIK 2000 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ

Detaylı

Kitabın satışı yapılmamaktadır. Betonarme Çözümlü Örnekler adlı kitaba üniversite kütüphanesinden erişebilirsiniz.

Kitabın satışı yapılmamaktadır. Betonarme Çözümlü Örnekler adlı kitaba üniversite kütüphanesinden erişebilirsiniz. Kitap Adı : Betonarme Çözümlü Örnekler Yazarı : Murat BİKÇE (Öğretim Üyesi) Baskı Yılı : 2010 Sayfa Sayısı : 256 Kitabın satışı yapılmamaktadır. Betonarme Çözümlü Örnekler adlı kitaba üniversite kütüphanesinden

Detaylı

Yapılara Etkiyen Karakteristik Yükler

Yapılara Etkiyen Karakteristik Yükler Yapılara Etkiyen Karakteristik Yükler Kalıcı (sabit, zati, öz, ölü) yükler (G): Yapı elemanlarının öz yükleridir. Döşeme ağırlığı ( döşeme betonu+tesviye betonu+kaplama+sıva). Kiriş ağırlığı. Duvar ağırlığı

Detaylı

Yeni Nautilus. İki doğrultuda çalışan boşluklu döşemeler oluşturmak için Plastik «Kör Kalıp» Sistemi

Yeni Nautilus. İki doğrultuda çalışan boşluklu döşemeler oluşturmak için Plastik «Kör Kalıp» Sistemi Yeni Nautilus İki doğrultuda çalışan boşluklu döşemeler oluşturmak için Plastik «Kör Kalıp» Sistemi Taşıyıcı Sistem Olarak Döşemeler Yapı ağırlığının büyük kısmı, döşeme plaklarının ağırlıklarından oluşmaktadır.

Detaylı

BETONARME-I 5. Hafta KİRİŞLER. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

BETONARME-I 5. Hafta KİRİŞLER. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli BETONARME-I 5. Hafta KİRİŞLER Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Malzeme Katsayıları Beton ve çeliğin üretilirken, üretim aşamasında hedefi tutmama

Detaylı

KOLONLAR Sargı Etkisi. Prof. Dr. Ahmet TOPÇU, Betonarme I, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, http://mmf.ogu.edu.tr/atopcu 147

KOLONLAR Sargı Etkisi. Prof. Dr. Ahmet TOPÇU, Betonarme I, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, http://mmf.ogu.edu.tr/atopcu 147 KOLONLAR Sargı Etkisi Prof. Dr. Ahmet TOPÇU, Betonarme I, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, http://mmf.ogu.edu.tr/atopcu 147 Üç eksenli gerilme etkisinde beton davranışı (RICHART deneyi-1928) ERSOY/ÖZCEBE,

Detaylı

CS MÜHENDİSLİK PROJE YAZILIM HİZMETLERİ www.csproje.com. EUROCODE-2'ye GÖRE MOMENT YENİDEN DAĞILIM

CS MÜHENDİSLİK PROJE YAZILIM HİZMETLERİ www.csproje.com. EUROCODE-2'ye GÖRE MOMENT YENİDEN DAĞILIM Moment CS MÜHENİSLİK PROJE YAZILIM HİZMETLERİ EUROCOE-2'ye GÖRE MOMENT YENİEN AĞILIM Bir yapıdaki kuvvetleri hesaplamak için elastik kuvvetler kullanılır. Yapının taşıma gücüne yakın elastik davranmadığı

Detaylı

33. Üçgen levha-düzlem gerilme örnek çözümleri

33. Üçgen levha-düzlem gerilme örnek çözümleri 33. Üçgen levha-düzlem gerilme örnek çözümleri Örnek 33.1: Şekil 33.1 deki, kalınlığı 20 cm olan betonarme perdenin malzemesi C25/30 betonudur. Tepe noktasında 1000 kn yatay yük etkimektedir. a) 1 noktasındaki

Detaylı

A-A AKSI KİRİŞLERİ BETONARME HESAPLARI

A-A AKSI KİRİŞLERİ BETONARME HESAPLARI A-A AKSI KİRİŞLERİ BETONARE HESAPLARI A-A AKSI KİRİŞLERİ ELVERİŞSİZ OENT DİYAGRALARI 1.. ve 3.Grup yüklemeler için hesap momentleri olarak kolon yüzündeki (x=0) düzeltilmiş moment değerleri esas alınacaktır.

Detaylı

teknik uygulama detayları

teknik uygulama detayları teknik uygulama detayları içindekiler Panel Detayları Betonarme Hatıl-Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...03 Çelik Konstrüksiyon -Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...04

Detaylı

Süneklik Düzeyi Yüksek Perdeler TANIMLAR Perdeler, planda uzun kenarın kalınlığa oranı en az 7 olan düşey, taşıyıcı sistem elemanlarıdır.

Süneklik Düzeyi Yüksek Perdeler TANIMLAR Perdeler, planda uzun kenarın kalınlığa oranı en az 7 olan düşey, taşıyıcı sistem elemanlarıdır. TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM 308 Depreme Dayanıklı Betonarme e Yapı Tasarımı arımı Earthquake Resistantt Reinforced Concretee Structural Design BÖLÜM 3 - BETONARME BİNALAR

Detaylı

BETONARME-I 6. Hafta. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

BETONARME-I 6. Hafta. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli BETONARME-I 6. Hafta Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Taşıma Gücü Hesabı, Adım 2: Denge Altı Durum Kirişlerde denge altı durumda, önce çelik akmıştır.

Detaylı

Öndökümlü (Prefabrik) Döşeme Sistemleri-4 Prefabrik Asmolen Döşeme Kirişleri

Öndökümlü (Prefabrik) Döşeme Sistemleri-4 Prefabrik Asmolen Döşeme Kirişleri Öndökümlü (Prefabrik) Döşeme Sistemleri-4 Prefabrik Asmolen Döşeme Kirişleri Günkut BARKA 1974 yılında mühendis oldu. 1978-2005 yılları arasında Gök İnşaat ve Tic. A.Ş de şantiye şefliğinden Genel Müdürlüğe

Detaylı

KİRİŞ YÜKLERİ HESABI

KİRİŞ YÜKLERİ HESABI 1 KİRİŞ YÜKLERİ HESABI Kirişin birim uzunluğuna (1 metre) gelen yük miktarına kiriş yükü denir. Kirişlerin taşıdığı yükler şunlardır: Kendi öz yükü (g kiriş ) Üzerindeki duvar yükü (var ise) (g duvar )

Detaylı

Kirişsiz Döşemelerin Uygulamada Tasarım ve Detaylandırılması

Kirişsiz Döşemelerin Uygulamada Tasarım ve Detaylandırılması Kirişsiz Döşemelerin Uygulamada Tasarım ve Detaylandırılması İnş. Y. Müh. Sinem KOLGU Dr. Müh. Kerem PEKER kolgu@erdemli.com / peker@erdemli.com www.erdemli.com İMO İzmir Şubesi Tasarım Mühendislerine

Detaylı

TABLALI KİRİŞSİZ DÖŞEMELERİN İRDELENMESİ

TABLALI KİRİŞSİZ DÖŞEMELERİN İRDELENMESİ ECAS2002 Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu, 14 Ekim 2002, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye TABLALI KİRİŞSİZ DÖŞEMELERİN İRDELENMESİ A. S. Erdoğan Harran Üniversitesi, İnşaat

Detaylı

BETONARME - II. Onur ONAT

BETONARME - II. Onur ONAT BETONARME - II Onur ONAT Konu Başlıkları Betonarme döşemelerin davranışları, özellikleri ve çeşitleri Bir doğrultuda çalışan kirişli döşemeler Bir doğrultuda çalışan kirişli döşemeler-uygulama İki doğrultuda

Detaylı

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4 BÖLÜM 5 YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 5.. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak olan, hem düşey hem yatay yükler için tüm taşıyıcı sistemi doğal veya yapay malzemeli taşıyıcı duvarlar

Detaylı

DÖŞEMELER. DERSİN SORUMLUSU: Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ

DÖŞEMELER. DERSİN SORUMLUSU: Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ DÖŞEMELER DERSİN SORUMLUSU: Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ 2 Döşemeler 1. KIRISLI PLAK DÖSEME Bir dogrultuda çalisan Iki dogrultuda çalisan 2. DISLI (NERVÜRLÜ) DÖSEME Bir dogrultuda disli döseme (dolgu

Detaylı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Mustafa Tümer Tan İçerik 2 Perde Modellemesi, Boşluklu Perdeler Döşeme Yükleri ve Eğilme Hesabı Mantar bandı kirişler Kurulan modelin

Detaylı

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun BETONARME ÇERÇEVE TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun 08.3 BETONARME YAPILAR Perde, Döşeme Taşıyıcı sistemi sadece normal çerçevelerden oluşan bir yapı H N 25m olmak koşulu ile 3. ve 4. derece

Detaylı

Betonarme Çatı Çerçeve ve Kemerler

Betonarme Çatı Çerçeve ve Kemerler İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Betonarme Çatı Çerçeve ve Kemerler 2015 Betonarme Çatılar Görevi, belirli bir hacmi örtmek olan

Detaylı

GENEL KESİTLİ KOLON ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ (Ara donatılı dikdörtgen kesitler)

GENEL KESİTLİ KOLON ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ (Ara donatılı dikdörtgen kesitler) GENEL KESİTLİ KOLON ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ (Ara donatılı dikdörtgen kesitler) BOYUTLANDIRMA VE DONATI HESABI Örnek Kolon boyutları ne olmalıdır. Çözüm Kolon taşıma gücü abaklarının kullanımı Soruda verilenler

Detaylı

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Yapının kendi yükü ile üzerine binen hareketli yükleri emniyetli

Detaylı

06.03.2009 İÇİNDEKİLER

06.03.2009 İÇİNDEKİLER 06.03.2009 1. DUVARLAR İÇİNDEKİLER 1.1 Duvarların Sınıflandırılması 1.2 Duvarların Görevleri 1.3 Kagir Duvarlar 1.4 Cam Tuğla Duvarlar 1.5 Modüler Duvarlar 06.03.2009 DUVARLAR Duvarlar, yapılarda mekanları

Detaylı

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun . Döşemeler TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun 07.3 ÇELİK YAPILAR Döşeme, Stabilite Kiriş ve kolonların düktilitesi tümüyle yada kısmi basınç etkisi altındaki elemanlarının genişlik/kalınlık

Detaylı

DUVAR TEKNİKLERİ İÇİNDEKİLER

DUVAR TEKNİKLERİ İÇİNDEKİLER T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ YAPI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ DUVAR TEKNİKLERİ DERS NOTU Öğr.Grv.Gökhan GÖRHAN 1 1. DUVARLAR İÇİNDEKİLER 1.1 Duvarların Sınıflandırılması 1.2 Duvarların Görevleri

Detaylı

(m) sürekli k.u. (m) toplam k.u. (m) knet

(m) sürekli k.u. (m) toplam k.u. (m) knet 1. HFT DÖŞEME KLINLIKLRININ HESPLNMSI Döşemelerin bir oğrultua mı yoksa iki oğrultua mı çalıştıkları belirlenir. 11..1. Düzgün yük taşıyan ve uzun kenarının kısa kenarına oranı en büyük olan (l u / l k

Detaylı

Yapının bütün aks aralıkları, enine ve boyuna toplam uzunluğu ölçülerek kontrol edilir.

Yapının bütün aks aralıkları, enine ve boyuna toplam uzunluğu ölçülerek kontrol edilir. Temel Demiri Nasıl Kontrol Edilir Radye Jeneral Temel, Tekil Temel, Sürekli Temel demir-kalıp kontrolü ve aplikasyon kontrolü nasıl yapılır? Aplikasyon Kontrolü Mimari projeden, vaziyet planına bakılarak,

Detaylı

ÇELĐK PREFABRĐK YAPILAR

ÇELĐK PREFABRĐK YAPILAR ÇELĐK PREFABRĐK YAPILAR 2. Bölüm Temel, kolon kirişler ve Döşeme 1 1. Çelik Temeller Binaların sabit ve hareketli yüklerini zemine nakletmek üzere inşa edilen temeller, şekillenme ve kullanılan malzemenin

Detaylı

Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1. Analiz Yapı Ltd. Şti. Tel:

Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1.  Analiz Yapı Ltd. Şti. Tel: Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1 BETONARME NERVÜRLÜ İSTİNAT DUVARI HESAP RAPORU GEOMETRİ BİLGİLERİ Duvarın zeminden itibaren yüksekliği H1 10 [m] Nervür Üst Genişliği N1 0,5 [m] Nervürün Alt Genişliği

Detaylı

BETONARME I Döşemeler. Onur ONAT

BETONARME I Döşemeler. Onur ONAT BETONARME I Döşemeler Onur ONAT DÖŞEMELER DÖŞEME; yükleri kattan kirişler aracılığıyla veya doğrudan kolonlara aktaran elemanlara DÖŞEME denir. Döşemeler plak elemanlardır. PLAK; mesnet koşulları ne olursa

Detaylı

Proje Genel Bilgileri

Proje Genel Bilgileri Proje Genel Bilgileri Çatı Kaplaması : Betonarme Döşeme Deprem Bölgesi : 1 Yerel Zemin Sınıfı : Z2 Çerçeve Aralığı : 5,0 m Çerçeve Sayısı : 7 aks Malzeme : BS25, BÇIII Temel Taban Kotu : 1,0 m Zemin Emniyet

Detaylı

34. Dörtgen plak örnek çözümleri

34. Dörtgen plak örnek çözümleri 34. Dörtgen plak örnek çözümleri Örnek 34.1: Teorik çözümü Timoshenko 1 tarafından verilen dört tarafından ankastre ve merkezinde P=100 kn tekil yükü olan kare plağın(şekil 34.1) çözümü 4 farklı model

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ BÖLÜM II D ÖRNEK 1 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 1 İKİ KATLI YIĞMA OKUL BİNASININ DEĞERLENDİRMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 1.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.1/

Detaylı

Kirişlerde sınır değerler

Kirişlerde sınır değerler Kirişlerde sınır değerler Benzeri ERSOY/ÖZCEBE S. 275-277 A 5 cm çekme taraı (depremde çekme - basınç) 5 cm B 5 cm ρ 1 a c d basınç taraı c d-d b s ρ φ s s φ gövde h d t φ w φ w ρ φ φ w ρ w ρ gövde φ w

Detaylı

Yapı Elemanlarının Davranışı

Yapı Elemanlarının Davranışı Önceki Depremlerden Edinilen Tecrübeler ZEMİN ile ilgili tehlikeler Yapı Elemanlarının Davranışı Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZKUL MİMARİ tasarım dolayısıyla oluşan hatalar 1- Burulmalı Binalar (A1) 2- Döşeme

Detaylı

Kesit Tesirleri Tekil Kuvvetler

Kesit Tesirleri Tekil Kuvvetler Statik ve Mukavemet Kesit Tesirleri Tekil Kuvvetler B ÖĞR.GÖR.GÜLTEKİN BÜYÜKŞENGÜR Çevre Mühendisliği Mukavemet Şekil Değiştirebilen Cisimler Mekaniği Kesit Tesiri ve İşaret Kabulleri Kesit Tesiri Diyagramları

Detaylı

Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1. Analiz Yapı Tel:

Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1.  Analiz Yapı Tel: Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1 BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI HESAP RAPORU GEOMETRİ BİLGİLERİ Duvarın zeminden itibaren yüksekliği H1 6 [m] Ön ampatman uç yüksekliği Ht2 0,4 [m] Ön ampatman dip yüksekliği

Detaylı

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPAN: PROJE: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPI GENEL YERLEŞİM ŞEKİLLERİ 1 4. KAT 1 3. KAT 2 2. KAT 3 1. KAT 4 ZEMİN KAT 5 1. BODRUM 6 1. BODRUM - Temeller

Detaylı

BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ

BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ Araş. Gör. İnş.Yük. Müh. Hayri Baytan ÖZMEN Bir Yanlışlık Var! 1 Donatı Düzenleme (Detaylandırma) Yapı tasarımının son ve çok önemli aşamasıdır. Yapının

Detaylı

Yapı Elemanlarının Davranışı

Yapı Elemanlarının Davranışı SÜNEKLİK KAVRAMI Yapı Elemanlarının Davranışı Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZKUL Eğrilik; kesitteki şekil değişimini simgeleyen geometrik bir parametredir. d 2 d d y 1 2 dx dx r r z z TE Z z d x Eğrilik, birim

Detaylı