EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ www.izmirkpsskursu.net 0 232 445 21 25"

Transkript

1 EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ

2 EDĠTÖR Ahmet Nafiz DEMĠR HAZIRLAYAN Komisyon 2 EBİM EBİM KPSS KPSS Kurslarının öğretmen adaylara armağanıdır.

3 GENEL YAYIN YÖNETMENĠ-EDĠTÖR Ahmet Nafiz DEMĠR HAZIRLAYAN Komisyon DĠZGĠ Ebim Dizgi Servisi Makbule ERDOĞAN Yağmur ÇAPACI Deniz Can DEMĠR BASKI EN/SA Ofset Çankaya ĠZMĠR Tel: Faks: ebim Bu kitabın her türlü yayın hakkı, Ebim Basın Yayın DanıĢmanlık Özel Eğitim Hiz. San. ve Tic. Ltd. ġti ne aittir ve 2936 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince; yayıncının izni olmaksızın bu kitabın tamamı veya bir kısmı elektronik ortam dahil kopya edilemez, çoğaltılamaz ve kitaptan alıntı yapılamaz. 3

4 1. Bölüm. SÖZCÜĞÜN ANLAMI SÖZCÜĞÜN ANLAMI SÖZCÜĞÜN ANLAM ÖZELLĠKLERĠ DĠL Dil; düģünce, duygu ve istekleri bir baģkasına aktarmak için kullanılan bir araçtır. Dil olmadan düģüncelerimizi aktaramayız. Öyleyse düģünce ile dil arasında çok sıkı bir bağ vardır. Yani dil, insanı insan yapan bir özelliktir. Sözcükler ise birer kavram karģılığıdır. Ancak; çiçek, güzel, geldi, hasta gibi sözcükler birer kavram karģılarken; gibi, ve, ise, kadar, üzere gibi sözcükler bir kavramı karģılamaz. Bu sözcükler cümlede üstlendiği göreve göre anlam kazanır. Sözcükler tek baģına düģünceyi aktarmaya yetmez. Kardeş, oda, uyumak sözcükleri birer kavramı kar- Ģılamakla birlikte ancak anlam iliģkileriyle iliģkilendirilirse bir düģünce aktarabilir. Bu da çekim ekleriyle olur. 1. Temel Anlam: Sözcüğün oluģumunda karģıladığı ilk ve asıl kavramdır. Bu anlam sözlüklerde 1 rakamı ile gösterilir. Ağacın gölgesinde dinleniyor. cümlesinde sözcükler temel anlamıyla kullanılmıģtır. Ağzında lokma varken konuģma. Bir bardak su içince kendine geldi. Çocuk yatak odasında ağlıyordu. Bu cümlelerde altı çizili sözcükler temel anlamıyla kullanılmıģtır. KardeĢim odada uyuyor. Sözcüklerin tek baģına düģündürdükleri kavram ile cümlede karģıladıkları kavram farklı olabilir. Yani sözcüğün anlamını cümleye göre düģünmekteyiz. Çalılar bacağını yırtmıģ. Sinirinden gömleğimi yırtmıģ. Bugün de iģten yırttın. Bu cümlelerde yırtmak sözcüğü farklı kavramları karģılamaktadır. Buradan Ģu sonuca varabiliriz: Sözcükler bir kavramı karģılar. Kavram ise o sözcüğün zihinde oluģturduğu tasarım (görüntü) ve çağrı- Ģımdan oluģur. Not: Zihnimizde tasarım oluģturan sözcükler somut; tasarım oluģturmayanlar soyut sözcüklerdir. Ancak somut olduğu halde tasarım yaratmayan sözcüklerde vardır: Hız, ışık, ses gibi. Soru: AĢağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi temel anlamıyla kullanılmıģtır? A) Ġzlediğin filmi beğendin mi? B) KardeĢim lisede okuyor. C) Köyümüz bir dağın eteğinde kurulmuģtu. D) Bu iģe ağırlığını koymalısın. E) Elindeki mendille terini sildi. (Yanıt: E.) 2. Gerçek Anlam: Sözcüğün herkes tarafından bilinen en yaygın anlamıdır. Gerçek anlam, sözcüğün temel anlamla birlikte yan anlamını da kapsayabilir. Çok renkli bir kiģiliğe sahip. Mecaz Renkli giysiler sana çok yakıģıyor. Gerçek Evin perdelerini ütülüyordu. Gerçek Yeter artık kafamı ütülediğin Mecaz 4 EBİM EBİM KPSS KPSS Kurslarının öğretmen adaylara armağanıdır.

5 3. Mecaz Anlam: Bir sözcüğün herhangi bir ilgiden dolayı gerçek anlamından tamamen sıyrılıp baģka bir sözcüğün yerine kullanılmasıdır. Ancak, sözcüğün gerçek anlamıyla mecaz anlamı arasında biçim ve anlamca bir ilgi kurulabilir. Mecaz anlam, çoğu zaman somut anlamlı bir sözcüğün soyut yan anlam kazanması Ģeklinde olur. Boğaz: Ġğne: Burun: Boğazım ağrıyor. (temel) ġiģenin boğazı çatlamıģ. (yan) Boğazına çok düģkün. (mecaz) DikiĢ sırasında iğne eline battı. (temel) Ona bir kravat iğnesi aldım. (yan) Bu iğneler bana mı? (mecaz) Burun ameliyatı olmuģ. (temel) Ayakkabının burnu açılmıģ. (yan) Her Ģeye burun kıvırır. (mecaz) 4. Terim Anlam: Sözcüklerin bilim, sanat, meslek, spor, felsefe gibi alanlarla ilgili kavramları kar- Ģılamasına terim denir. Sahne (tiyatro) Polinom (matematik) Defans (spor) NeĢter (tıp) Bazı sözcükler hem terim anlamıyla hem de günlük yaģamda kullanılabilir. Terimler sözcüğün gerçek anlamıdır. Devlet tiyatroları dün perdeleri açtı. terim (tiyatro) Ġçeri güneģ girmesin diye perdeyi çektik. Cümlenin nesnesini bulamadı. terim (dilbilim) Elindeki nesneleri masaya geliģigüzel attı. SÖZCÜĞÜN YAN ANLAM KAZANMASI 1. Benzetme: Bir kavramın özelliğini baģka kavramlardan yararlanarak ortaya koymaktır. Ya da a- ralarında benzerlik ilgisi bulunan iki kavramdan birini (güçsüz olanı) ötekine (güçlü olana) benzetmektir. Ayrıntılı bir benzetmede dört öğe bulunur: benzeyen, benzetilen, benzetme yönü, benzetme edatı. Bugün senin cennet kadar güzel vatanın var. benzetilen b.edatı b.yönü benzetilen Bu öğelerden benzetilen ve benzeyen temel öğelerdir. Ancak bir benzetme için bu dört öğenin bulunması gerekmez. Cennet gibi güzel vatan (ayrıntılı benzetme) Vatanımız cennet gibidir. (kısaltılmıģ benzetme) Vatanımız güzellikte cennettir. (pekiģtirilmiģ benzetme) Cennet vatan (yalın benzetme) Not: KarĢılaĢtırılan kavramlar eģitse benzetme olmaz. Bu durumda kavramlar gerçek anlam içerir. Ben de senin gibi güzel giyinmeyi seviyorum. 2. Eğretileme (istiare): Benzetmenin temel öğelerinden yalnızca benzeyenin ya da benzetilenin kullanılmasıyla yapılır. Benzetilenin kullanılması (Açık istiare): Aslanlarımız bu maçta da coģtu. Onun ne tilki olduğunu bilmezsin sen. Benzeyenin kullanılması (Kapalı istiare): Göl uyandı uykusundan. (insan) Can kafesten uçar bir gün. (kuģ) 3. KiĢileĢtirme: Ġnsanlar için kullanılan bir kavramın insan dıģı varlıklar için kullanılmasıdır. Rüzgâr susmuģ ses vermiyor nedendir? Her akģam coģkuyla karģılar odam beni. Not: KiĢileĢtirmede aynı zamanda kapalı istiare vardır. 5

6 4. Kinaye: Bir sözün mecaz anlamda kullanılmasıyla birlikte gerçek anlamını da çağrıģtıracak biçimde kullanılmasıdır. Bu yükü at artık sırtından. (yük/sorun) Onun kapısı herkese açıktır. (konukseverlik) Not: Kinayeli anlatımlarda asıl anlam mecazdır. AD AKTARMASI (Mecaz-ı mürsel) Bir çeģit mecazdır. Bir sözcüğün benzetme dü- Ģünmeden, bir ilgiden dolayı baģka bir sözcüğün yerine kullanılmasıdır. a) Bir nesnenin dıģı söylenerek içi anlatılabilir. (Ġç - dıģ ilgisi) Ġki tabak yedim yine de doymadım. Çocuklar kaynayan kazanın baģına toplanmıģtı. Ġki gündür çeģmeler akmıyor. DEYĠM AKTARMASI Aralarında benzerlik ilgisi bulunan iki kavramdan birini, öteki kavram için kullanmaktır. Deyim aktarması benzerlik ilgisine dayanmaktadır. a) Ġnsan organ adlarını, insan dıģı varlıklar için kullanma: Tarağın diģleri kırılmıģ. Dağ baģını duman almıģ. Ġki gözlü bir ev kiralamıģ. Bardağın ağzı çatlamıģ. Ayakkabının burnu yırtılmıģ. b) Ġnsanla ilgili durumların insan dıģı varlıklara (doğaya) aktarılması: Esme deli rüzğâr, gönlüm periģan. Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın. Yürüyordum ağlıyordu ırmaklar. Sen gittin odam mahsun kaldı. Doğa bizi davet ediyor. Yorgun ırmaklar ne zaman dinlenir? b) Bir nesnenin içi söylenerek dıģı anlatılır. Dün akģam bulaģıkları ben yıkadım. Sütü buzdolabında bekletmezsen çabuk bozulur. Reçelleri dolaba yerleģtirdin mi? c) Bir nesnenin parçası söylenip bütünü veya bütünü söylenip parçası anlatılabilir. Ben, onun ayağına gitmem. Vapur Konak a gidiyor. d) Bir yer adı veya yön adı söylenerek insanlar anlatılabilir. Ankara yine karıģtı. Doğu bu kıģı da donarak geçirecek. Mahalle geceyi uykusuz geçirdi. e) Bir eģyanın adı söylenip, insan anlatılabilir. Raketler kıyasıya kapıģtı. Kalemlerin savaģı hiç bitmiyor. Eldivenlerimiz iki altın madalya ile döndü. f) Bir olayın sonucu söylenip nedeni anlatılabilir. Uçaklar günlerce bu bölgeye ölüm yağdırdı. Bu örneklerde, aynı zamanda istiare ve kiģileģtirme vardır. d) Doğaya ait özelliklerin insan için kullanılması: Bu ezik kadın daha ne kadar çekecek? Çok sert bir müdürümüz vardı. Çiğ insanlarla arkadaģlık etmem. Onun ne tilki olduğunu bilmezsin sen. Aslanlarımız coģtukça coģtu. e) Duyular arası aktarma: Acı bir çığlıkla uyandık. Onun o soğuk bakıģını hiç sevmedim. Ortalığı keskin bir koku kapladı. Onun o sıcak gülüģü içimizi ısıtırdı. SOMUTLAġTIRMA Soyut bir kavramla anlatılması gereken bir durumu, o kavramın yerine geçen somut bir kavramla anlatmaktır. Bu sözlerinle beni kırdın. Yasalar çiğnenmek için yapılmaz. Onunla aramız bozuk. Zorluklara göğüs germelisin. 6

7 KAPSAM YÖNÜNDEN SÖZCÜKLER 1. Genel Anlamlı Sözcükler: Aralarında ortak özellik bulunan varlıkları topluca anlatan sözcüklerdir. Ör. varlık sözcüğü canlı ve cansız varlıkların tümünü kapsar, gül sözcüğü de tüm gül türlerini. Her canlının yaģamaya hakkı vardır. Ülkemiz bitki örtüsü yönünden zengindir. Okul insan yaģamında önemli bir yer tutar. Ağaç, doğanın süsüdür. 2. Özel Anlamlı Sözcükler Tek bir varlığı anlatan sözcüklerdir. Bu gömlek sana çok yakıģmıģ. Gülün yaprağını kopardı. Ev yanınca sokakta kaldılar. Evin önündeki ağaç kurumuģ. 3. Nicel Anlamlı Sözcükler Ölçülebilen, tartılabilen yani rakamsal ifade edilebilen sözcüklerdir. Bu göl çok derin. Büyük salon, küçük salondan daha kullanıģlı. Uzun direğin yanında onu bekliyorum. 4. Nitel Anlamlı Sözcükler Varlıkların biçimini, durumunu, rengini bildiren sözcüklerdir. Kırmızı kazak sana çok yakıģmıģ. Kötü günler geride kaldı. Onu bu derin düģünceden kurtardım. SÖZCÜKLER ARASI ANLAM ÖZELLĠKLERĠ 1. EĢ Anlamlı Sözcükler Ses bakımından farklı olmasına karģın aynı kavramı karģılayan sözcüklerdir. Not: AnlamdaĢlık cümleye göre değiģir. Fena bir gün geçirdim. Bu cümlede fena sözcüğünün anlamdaģı kötü iken; DıĢarıda fena bir yağmur yağıyor. cümlesinde ise fena sözcüğü Ģiddetli anlamındadır. 2. KarĢıt Anlamlı Sözcükler Anlamları birbirinin tersi kavramları karģılayan sözcüklerdir. Ġleri - Geri Uzun - Kısa AĢağı - Yukarı Not: KarĢıtlık cümleye göre değiģir; Bugün çok bozuk olduğunu görüyorum. cümlesinde bozuk sözcüğü neģeli, Ģen sözcüklerinin karģıtını oluģtururken; Bu bozuk yolda nasıl gideceğiz. cümlesinde ise düzgün sözcüğünün karģıtıdır. 3. EĢ Sesli Sözcükler YazılıĢı ve okunuģu aynı olan sözcüklerdir. KarĢıya geçmek için bir sal yaptık. Ġpi iki metre daha aģağıya sal. Çay, gül, yüz, iç, saz, dil, kaz, kaç, uç, el, yar, yaz, kır, al, bez, gibi sözcükler sesteģtir. Not: SesteĢ sözcüklerde kavramlar farklıyken genellikle türler de farklıdır. Not: SesteĢ sözcüklerle, çok anlamlı sözcükleri karıģtırmamak gerekir. Ağacın dalı kırılmıģ. Hangi dalda eğitim görmüģ. Bu kalem artık yazmıyor. Dilekçeyi kaleme bıraktım. Not: Dilin kendi sözcükleri arasında genellikle anlamdaģlık olmaz. Bu durum daha ziyade farklı dillerden dilimize giren sözcüklerle olur. Ancak dilin kendi sözcükleri arasında yakın anlamlılık söz konusudur. Dil - Lisan Soru - Sual Yanıt Cevap Bu cümlelerde geçen dal ve kalem sözcükleri farklı kavramları karģıladığı halde sesteģ değildir. Ortak kökler de sesteģ sayılmaz. (Boya, savaģ, barıģ, güven, eski gibi) Boya çok kalitesiz. Bu resmi de sen boya. Bu cümlelerde boya sözcükleri ortak köktür. 7

8 Not: Yazımları farklı sözcüklerde sesteģlik aranmaz. Hala - Hâlâ Kar - Kâr Alem - Âlem ANLAM GENĠġLEMESĠ Bir sözcüğün temel anlamının yanında zamanla o kavramla ilgili bütün türleri karģılar duruma gelmesi. Ödül, dal, yıldız gibi. ĠKĠLEMELER Anlatımı daha etkili kılmak için iki ve daha fazla sözcüğün biçim ve anlamca oluģturduğu öbeğe ikileme denir. 1. Biçim Yönünden Ġkilemeler a. Aynı sözcüğün yinelenmesiyle oluģur. Uzun uzun Kötü kötü Sıcak sıcak Haberi duyurmak için kapı kapı dolaģtı. Üzüm üzüm gözleri vardı. ANLAM DARALMASI Bir sözcüğün, kapsadığı anlamların bir bölümünü zamanla kaybetmesidir. Oğul sözcüğü, eskiden kız ve erkek çocukların tümünü karģılarken, bugün sadece erkek çocukları için kullanılmaktadır. Erik, çekirdekli meyvelerin hepsini, davar sözcüğü de koyun, keçi, at, inek sürülerini karģılarken bu sözcükler bugün bu türlerin sadece birini kar- Ģılamaktadır. DOLAYLAMA Anlatımı güzelleģtirmek, ilginç kılmak için bir sözcükle anlatılabilecek bir kavramı birden çok sözcükle anlatmaktır. Aslan yerine, ormanlar kralı Balık yerine, derya kuzusu Pamuk yerine, beyaz altın Turizm yerine, bacasız sanayi Atatürk yerine, ulu önder SÖZÜN ANLAMI Ġki ve daha fazla sözcüğün oluģturduğu öbeğe söz denir. Sözler de cümleye değiģik anlamlar kazandırır. Özellikle kalıplaģmıģ sözlerin anlamlarını bilmek gerekir. Ġkilemeler, deyimler, atasözleri, özlü sözler deği- Ģik anlam özellikleri taģır. b. EĢ ve yakın anlamlı sözcüklerle yapılır: EĢ dost Ev bark Ses seda Her yer kir pas içindeydi. Anadolu yu dağ tepe dolaģtık. Kılığı kıyafeti düzgün biriydi. c. KarĢıt anlamlı sözcüklerle yapılır. Güle ağlaya Ġyi kötü Ġleri geri Büyüklü küçüklü ağaçların arasında yürüdü. Benim de elimden iyi kötü bir Ģeyler gelir. Ġleri geri hareketlerle arabayı, çamurdan çıkardı. d. Biri anlamlı diğeri anlamsız sözcüklerle yapılır. Eski püskü Yırtık pırtık Çarpık çurpuk Para mara Kalem malem Yorgun argın eve geldik. Ufak tefek boyuyla her Ģeye karıģıyor. Bana para mara değil, mutluluk lazım. 8

9 e. Ġkisi de anlamsız sözcüklerle yapılır. EciĢ bücüģ Ivır zıvır Abur cubur Abuk sabuk sözleri canımı sıktı. Aldığım ıvır zıvırlar hiçbir Ģeye yaramadı. f. Yansıma sözcüklerle yapılır. Zır zır Takır takır ġarıl Ģarıl Küt küt atıyor kalbim. Yürürken çıkardığı pat pat sesleri sinirime dokunuyor. Not: Ġkilemeler, tek bir sözcüğün iģlevini taģır. Ġki sözcüğün arasına noktalama iģareti konmaz. DEYĠMLER Ġki ve daha fazla sözcüğün oluģturduğu mecaz anlamlı kalıplaģmıģ sözlerdir. Deyimler: KalıplaĢmıĢtır. Sözcüklerin yeri değiģtirilemez. Sözcüklerin yerine anlamdaģları kulanılamaz. Söyleyeni belli değildir. Mecaz anlamlı sözlerdir. (Gerçek anlamlı olanlar da vardır.) Çekimlenebilirler. Ağzını açmamak Çok olmak Burnundan kıl aldırmamak Anlamlarına Göre Deyimler a. Deyimler mecaz anlamlıdır. Baltayı taģa vurmak Çam devirmek Kulak kabartmak 2. Anlam Yönünden Ġkilemeler Ġkilemeler cümleye değiģik anlamlar katar. Adamın çuval çuval parası var. (abartma) Konuyu iyi kötü anlatabildi. (ortalama) Merdiveni dinlene dinlene çıktı. (yineleme) Kırlardan renk renk çiçekler topladık. (nitelik) 3. Görevi Yönünden Ġkilemeler Ġkilemeler cümlede her türlü görevi üstlenir. Tamlayan, tamlanan, sıfat, belirteç (edat), özne, yüklem, nesne, dolaylı tümleç, belirteç (edat) tümleci gibi. KonuĢmaya baģlamadan önce uzun uzun dü- Ģündü. (belirteç) Konu komģuya haber bıraktı. (ad-özne) Onu bunu iģe karıģtırma. (adıl-nesne) Evin geniģ geniģ odaları vardı. (sıfat) Of of! Çok sıkılıyorum. (ünlem) Elma elmaydı yanakları. (yüklem) Konu komģunun yardımına koģardı. (tamlayan) Herkesin eģi dostu vardır. (tamlanan) b. Bazı deyimler gerçek anlamlıdır. Hem suçlu hem güçlü Nerede akģam orada sabah Para ile değil sıra ile Çoğu gitti azı kaldı c. Bazıları kinayeli olur Boynunu bükmek Eli açık d. Ġnanç, gelenek ve görenekleri içerir. Ağzından yel alsın Darısı baģına Nazar değmesin KuruluĢları Yönünden Deyimler a. Sıfat tamlaması biçiminde olur Niyeti bozuk (adam) Ağır baģlı (çocuk) Karnı burnunda (kadın) b. Belirteç (edat) öbeği oluģturabilir Ġki gözü iki çeģme (ağlamak) Kırk yılda bir (görüģmek) 9

10 c. Ad tamlaması biçiminde olabilir Ayak bağı Anasının gözü Ayağının tozu Sinir küpü Anlamına Göre Atasözleri kalıplaģmıģ sözlerdir. Kalıplar bozulamaz. Atasözleri derin anlam yoğunluğu taģır. KiĢi ve toplum çıkarlarına saygıyı öğütler. d. Cümle biçiminde olabilir Çiğ yemedim ki karnım ağrısın Eski çamlar bardak oldu Takke düģtü kel göründü Dağ fare doğurdu Üzümünü ye bağını sorma e. Bazı deyimlerin sonunda eylem bulunmaz. Sinir küpü Laf ebesi Ağır söz f. Eksiltili olabilir. Çat kapı Göz göre göre Not: Deyimleri oluģturan sözcükler arasına baģka sözcük girebilir. Saçını senin için süpürge etti Hayata erken atıldı ATASÖZLERĠ Uzun deneyimler ve gözlemler sonucu oluģmuģ, yol gösterici, öğüt verici, çoğu mecaz anlamlı, söyleyeni belli olmayan sözlerdir. KuruluĢuna Göre a. Çift yargılı olabilir. Gençlikte taģ taģı kocalıkta ye aģı Üzümünü ye bağını sorma b. Eksiltili olanlar vardır. Arpa samanıyla kömür dumanıyla Az veren candan çok veren maldan a. Atasözlerinde mecaz anlam söz konusudur. Üzüm üzüme baka baka kararır. Ağaç yaģ iken eğilir b. Bazı atasözleri gerçek anlamlıdır. Bugünün iģini yarına bırakma Dostluk baģka alıģveriģ baģka Gün geçer kin geçmez c. Kinayeli olabilir Balık baģtan kokar Boynuz kulağı geçer Gül dikensiz olmaz d. Bazı atasözlerinde konuya bakıģ açısında, zıtlık görülebilir. Bekarlık sultanlıktır Bekarın yakasını bit, parasını it yer Gezen ayağa taģ değer Çok gezen çok bilir Ġki dinle bir söyle Söz gümüģ ise sükut altındır e. Kimi atasözleri yanlıģ öğüt, yanlıģ düģünce içerir; ancak bunların çoğu alay, kızgınlık gibi duyguları yansıtır. Her koyun kendi bacağından asılır Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar Gemisini kurtaran kaptan Not: Atasözleri genel kural niteliği taģır. Her zaman her koģulda, herkes için geçerlidir. Deyimler özel durumlar için geçerlidir. c. Hem kurallı hem de devrik cümle Ģeklinde olabilir. Mum dibine ıģık vermez Ek tohumun hasını, çekme yiyecek yasını Atasözleri bütün cümle türlerini kapsar. 10

11 Yanıt: E GeĢmiĢ yıllarda bu konuyla ilgili sorulan bazı KPSS soruları (KPSS 2006) 1. AĢağıdaki altı çizili sözlerden hangisi anlamca ötekilerden farklıdır? A) Yapılan bir araģtırmaya göre eğitime ayrılan paranın yaklaģık dört katı, kazanç olarak ekonomiye geri dönmektedir. B) AraĢtırmalar göstermiģtir ki eğitim süresini bir yıl artırmak, maliyetinin hemen hemen üç katı bir kazanç sağlamaktadır. C) Eğitim düzeyi yükseldikçe, çalıģan bireyin verimliliği neredeyse yüzde on artmaktadır. D) Az geliģmiģ ülkelerin çoğunda ulusal gelirin aģağı yukarı yüzde beģi eğitime ayrılmaktadır. E) Aynı iģi yapan, aynı yaģ ve iģ deneyimine sahip iki kiģiden yabancı dil bileni, öbüründen daha verimli olur. (KPSS 2006) Yanıt: E 2. Halıcı kızların kök boyalarla boyadığı ipler, kuruması için bahçeye asılmıģ. Bu cümledeki altı çizili sözün yerine aģağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamında değiģme olmaz? A) kuruyuncaya kadar B ) kurutulurken C) kurumadan önce D) kurutmak amacıyla (KPSS 2007) E) kurutularak 3. I. Pülümür ün bir dağ köyünde gördüm onu II. Yanıt: D YaĢını sordum, kimi seksen dedi, kimi yüz Önüme düģtü konukseverce Beni tek odalı köy yapısı kulübesine götürdü III. En soylu yoksulluğun toprak döģeli sarayına IV. Zamanı onda yitirdim ben Yitik zamanlara onda eriģtim Yukarıdaki numaralanmıģ dizelerin hangilerinde birbirine karģıt çağrıģımlar içeren sözler kullanılmıģtır? A) l. ve ll. B) l. ve lll C) ll. ve lll. D) ll. ve lv. E) lll. ve lv. (KPSS 2007) 4. (I) Ev havalansın diye açtığım pencereyi kapatırken derin bir soluk aldım. (ll) Körfezden bembeyaz bir gemi geçiyor. (lll) Canım dıģarı çıkmak istedi. (lv) Uzun bir yürüyüģ yapsam (V) Bu yürüyüģ sırasında Ġzmir in sabırsız baharını selamlasam, imbat koklasam (Vl) Ardından kıyıya oturup denizi seyrederken çayımı yudumlasam, gazetemi okusam (Vll) Sonra, okuduğum heyecanlı romanın son bölümünü bitirsem Bu parçadaki numaralanmıģ cümlelerin hangisinde insana ait bir özellik doğaya aktarılmıģtır? A) ll B) lv C) V D) Vl E) Vll Yanıt: C (KPSS 2008 ) 5. Bir sanatçı olarak, okumaktan, araģtırmaktan hiçbir zaman vazgeçmeden sanatta doyumsuzluğu korumak gerektiğine inanıyorum. Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aģağıdakilerden hangisidir? A) Bir birikim oluģturmaya çalıģmak B) Sanatla ilgilenmekten zevk almak C) UlaĢtığı noktayı yetersiz bulmak D) Sanata yön vermeye çalıģmak E) BaĢarılı yapıtları örnek almak Yanıt: C (KPSS 2008) 6. Ana dilinin, anneden öğrenilen dil olduğu söylenir ama bu, yalın kat bir açıklama bence. Çünkü dil bilimle ilgili sözlükler, ana dilini daha çok, çevrenin dili olarak açıklamaktadır. Ancak, çevrenin dili denilen dil üzerinde annenin etkisi olduğu da yadsınmamalıdır. Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aģağıdakilerden hangisidir? A) Genel kanılara uyan B) Etkisiz olanı etkili gösteren C) Duygusal gerekçelere dayanan D) TartıĢmaya açık görüģler içeren E) Basit, derinliği olmayan Yanıt: E 11

12 (KPSS 2009) 7. Öyküler dünyanın farklı yerlerinde geçse de okuyanda tuhaf bir bizden lik duygusu uyandırıyor; aģkın, kararsızlığın, tekinsizliğin ve yalnızlığın evrensel olduğunu, bu öykülerde kendimizi yazara yakalanmıģ hissettiğimizde bir kez daha hatırlıyoruz. Bu cümledeki altı çizili sözle, okurla ilgili olarak anlatılmak istenen aģağıdakilerden hangisidir? A) Anlatılanları değiģik biçimlerde algılama B) YaĢamla ilgili düģüncelerini pekiģtirme C) Anlatılanları yaģadığını duyumsama D) Anılarına bağlı olarak mutluluk duygusuna kapılma E) Okuduklarının doğruluk derecesini düģünme Yanıt: C (KPSS 2009) 8. Titizlikle, kılı kırk yararak ortaya koyduğu ürünlerini kitaplaģtırmak için yıllarca bekler; kendi deyiģiyle, onların sirkeleģip sirkeleģmediğini görmek ister. Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aģağıdakilerden hangisidir? A) Ġstenilen yetkinliğe ulaģıp ulaģamama B) Eskiyip unutulma C) Olumlu ya da olumsuz yönlerden algılanma D) Zamanla çekiciliğini yitirip yitirmeme E) BaĢkalarınca örnek alınma (KPSS 2010) Yanıt: A 9. Okur için yazmıyorum. Evet, ama okura yazdığım da bir gerçek. Demem Ģu ki, okur için yazmak baģka Ģeydir, okura yazmak baģka Birinde özgürlük vardır. Öteki ise sizin elinizi kolunuzu bağlar, sizi bağımlı kılar. Ben böyle düģünüyorum. Bu parçadaki altı çizili cümleyle yazar aģağıdakilerden hangisini anlatmak istemiģtir? A) Beğenilecek konuları iģlediğini B) Kendi düģüncesini okurlara benimsetmeye çalıģtığını C) Okurların Beklentilerine göre değil, kendi istediği gibi yazdığını D) Toplumu ilgilendiren konulara değindiğini E) Bellibir kitleye seslenmek istediğini Yanıt: C (KPSS 2011) 10. KiĢiliğimizin oluģup geliģmesinde okuduklarımızın büyük payı vardır. Her yazar, kiģiliğimizin temeline ayrı bir taģ koyar. Bu, edebiyatın temel iģlevlerinden biridir. Bu parçadaki altı çizili cümleyle, yazarlara iliģkin olarak anlatılmak istenen aģağıdakilerden hangisidir? A) DuyuĢ, davranıģ özelliklerimizi zenginleģtirdikleri B) Bizi yanlıģ düģüncelerden uzaklaģtırdıkları C) YaĢama biçimimizi belirledikleri D) Bizi baģka insanların dünyalarına taģıdıkları E) YaĢamı sevme, ondaki güzellikleri görme gücümüzü pekiģtirdikleri Yanıt: A (KPSS-2011) 11. Kendi aralarında üç beģ sözcükle konuģan gençlerimizi gördükçe onların, beyin ve dil yetilerinin daha geliģme evresindeyken kurumuģ olmasından kaynaklanan sözcüksel çölleģme içinde olduklarının ayrımına varıyorum. Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aģağıdakilerden hangisidir? A) Anlatımsal yavanlık B) DüĢünsel sınırlılık C) Algısal yetersizlik D) Kural tanımazlık E) Duyguları yansıtmada eksiklik Yanıt: E 12

13 2. Bölüm. CÜMLEDE ANLAM CÜMLENĠN YORUMU Bir yargı bildirmek amacıyla aralarında anlamsal ve biçimsel ilgi bulunan sözcüklerin oluģturduğu söz dizisidir cümle. Cümle, birden çok sözcükle oluģabildiği gibi tek bir sözcükten de oluģabilir. Onunla iki yıldır konuģmuyorum. Biliyorum. Cümlenin, yani yargının oluģması için iki temel öğeye gereksinim vardır: Özne, yüklem. Sular akmıyor. özne yüklem ĠĢçiler çalıģıyor. özne yüklem Akıllı, köprüyü bulana kadar deli suyu geçer. Akıl, kiģiye sermayedir. Bu cümlelerde konu ortak olduğu halde bakıģ açıları farklıdır. Bir cümlenin yorumunu iyi yapabilmek için cümlenin konusu ve bakıģ açısı iyi saptanmalıdır. CÜMLE VURGUSU Cümlede anlatılmak istenen kavramın öne çıkarılmasıdır. Cümlede sözcüklerden birini ötekilere göre daha baskılı söylemektir. a. Eylem cümlesinde: Vurgu yüklemin önündeki sözdedir. Ancak cümlenin tam ve daha da açık olması için baģka öğelere de gereksinim vardır. Bu öğeler yardımcı öğelerdir. Bu kitapları okumam için bana sen getirmiģtin. nesne z.tüm. d.tümleç özne yüklem KONU Konu, cümlede yargının içeriğidir. Cümlede üzerinde durulan Ģeydir. Bu cümlede neyin üzerinde durulmuģtur? sorusunun yanıtıdır konu. Yarın arkadaģım bize gelecek. vurgulu Her akģam iki saat yürürüm. vurgulu b. Ad cümlesinde: Ad cümlesinde vurgu, yüklemdedir. Akıl, kiģiye sermayedir. vurgulu Tatil, benim için oldukça dinlendiriciydi. vurgulu Bilinçli kiģi bildiklerini uygulayan kiģidir. Konu: Bilinçli kiģi c. KoĢul cümlelerinde: KoĢul cümlelerinde vurgu, koģul kipindedir. BaĢarı çalıģılarak elde edilir. Konu: BaĢarı KONUYA BAKIġ AÇISI Cümlede konunun hangi yönden ele alındığıdır. Aynı konu, baģka baģka cümlelerde farklı bakıģ açısına sahip olabilir. Böyle havalarda sıkı giyinirsen üģümezsin. vurgulu Ounla konuģursan seni anlayacaktır. vurgulu Not: mi soru edatıyla yapılan cümlelerde ve de bağlacının bulunduğu cümlelerde vurgu, de ye ve mi ye göre değiģir. Ben mi onu hiç aramıyor muģum? Sen de beni anlamıyorsun 13

14 YAKIN ANLAMLI CÜMLELER Konuları ve bakıģ açıları aynı doğrultuda olan cümlelerdir. Ġnsan yedisinde ne ise yetmiģinde de odur. Huylu huyundan vazgeçmez. Can çıkmayınca huy çıkmaz. Kalp kalbe karģıdır. Gönülden gönüle yol vardır. Toplum sorunlarına duyarlı olmayan sanatçının kalıcı olması beklenemez. Bir sanatçının kalıcı olması onun toplumla kopmamasına bağlıdır. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Doğru söyleyenin bir ayağı üzengide gerek. Doğru söyleyenin tepesi delik olur. Gündüzü görmenin yolu geceden geçer. Çefa cekmeden sefa sürülmez. Cümlenin birimleri arasındaki biçim ve anlam iliģkisinden yararlanarak cümleden çıkarılan kavramlar bulunabilir. Ör: 1. Onunla bu konuyu konuģacağız. Bu cümlede boģ bırakılan yere aģağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Ġkide bir B) Ikına sıkıla C) Hemen hemen D) Sık sık E) AĢağı yukarı Bu cümlede sık sık sözü getirilirse cümlenin anlamsal bütünlüğü tamamlanmıģ olur. Yanıt: D Ör: 2. Üç senedir seni bekleye bekleye. Bu cümlede boģ bırakılan yere aģağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı beklemekten bıkan bir kiģinin durumunu yansıtır? KARġIT ANLAMLI CÜMLELER Konuları aynı oldukları halde bakıģ açıları farklı olan cümlelerdir. Ġyilik eden iyilik bulur. Ġyiliğe iyilik olsaydı, koca öküze bıçak olmazdı. Doğru olan insanı herkes sever. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Bekarlık sultanlıktır. Bekarın yakaksını bit, parasını it yer. Akıl kiģiye sermayedir. Akıllı köprüyü bulana kadar deli suyu geçer. CÜMLE TAMAMLAMA Cümleler biçim ve anlam yönünden bir bütündür. Bu bütünlük bozulmamalıdır. Bu nedenle boģ bırakılan yere cümlenin anlamsal ve biçimsel yapısı düģünülerek, tamamlanmalıdır. A) dizimde derman kalmadı. B) gözlerime uyku girmedi. C) gözlerimin yağı eridi. D) içim daraldı. E) gözüm yollarda kaldı. Yanıt: C Cümlelerde söz konusu edilen kavramlar da soru olarak karģımıza çıkmaktadır. Cümlenin anlamı yorumlanarak söz konusu edilen kavram bulunabilir. Sen de her Ģeye burnunu sokuyorsun. (uyarma) Hiçbir zaman iģine zamanında gelmezsin sen. (yakınma) Geçen yaz, tatilimi daha iyi değerlendirebilirdim oysa. (hayıflanma) ÇalıĢmamızı bitirdikten sonra gezmeye gidebiliriz. (öneri) Bu çalıģmayla baģarılı olması mümkün değil. (önyargı) ĠĢlerimiz her gün biraz daha kötüye gidiyor. (aģamalı durum) Bu konuda yapacak bir Ģeyim kalmadı artık. (çaresizlik) 14

15 YARGILAR ARASI ĠLĠġKĠ Neden-Sonuç ĠliĢkisi Cümlede, yargılardan birinin gerçekleģip gerçekleģmemesinin nedeni de verilmiģtir. ĠĢten ayrıldığı için maddi sıkıntı çekiyormuģ. neden sonuç Onu aramadım diye bana kızmıģ. Askere gitmesi dolayısıyla iģyerini devretti. Bana küstüğünden yüzüme bile bakmıyor. Araba çalıģmıyor, bozulmuģ. Yağmurun yağması ile her taraf göl oldu. Bu cümlelerde yargılar, neden-sonuç ilgisiyle bağlanmıģtır. -için, -den, -diğinden, diye, ile, dolayısıyla gibi ek ve sözcükler, yargıları neden-sonuç ilgisiyle bağlar. Amaç Sonuç ĠliĢkisi Bu tür cümlelerde yargının gerçekleģmesinin hangi amaca yönelik olduğu anlamı vardır. Yeni bir iģe girmek için araģtırma yapıyorum. amaç sonuç Bugün, hasta olmayayım diye kalın giyindim. Bunu ona haber vermek üzere kaleme sarıldı. Buraya seninle görüģmeye geldim. Bu cümlelerde yargılar amaç-sonuç ilgisiyle bağlanmıģtır. -e, için, diye, üzere gibi ek ve sözcükler cümlede amaç ilgisi kurar. KoĢul ĠliĢkisi Yargılardan birinin gerçekleģmesi bir koģula bağlıdır. Hızlı koģarsak ona yetiģebiliriz. Arabanın hızı arttıkça heyecanlanıyordu. Bu hastalıktan bu ilacı kullanınca kurtulursun. Soruların tamamını çözmeden baģaramazsın. Sırrımı sana söylerim ama baģkasına söylemeyeceksin. Emek verdin mi her Ģey güzel oluyor. Derdini anlat ki derman bulasın. -se, -dikçe, -ince,-erek,-meden, -meksizin, ama, ki, mi gibi ek ve sözcükler cümlede koģul ilgisi kurar. KarĢılaĢtırma ĠliĢkisi Cümlede iki kavram bir yönüyle karģılaģtırılmıģ olabilir. Bu cümlelerde genellikle derecelendirilmiģ sıfat veya belirteç bulunur. Yılın en çok izlenen filmiydi bu film. EĢine az rastlanır bu tablo beni büyüledi. Bu romanın konusu daha ilginç. ĠĢinde kardeģim de benim kadar baģarılı. Benim ilgim sinema, onunki ise tiyatro. KarĢıtlık ĠliĢkisi Cümlede; ama, fakat, lakin, ancak gibi bağlaçlar, yargıları karģıtlık ilgisiyle bağlar. Sanatçı yöresel sözcükleri kullanmayı seviyor; ama bu sözcükleri yerinde kullanamıyor. BaĢarılı olmak istiyor; fakat bunun için bir Ģey yapmıyor. Açıklamalı Yargılar Yargılardan biri öteki yargının açıklamasıdır. Gözlerin ĢiĢmiĢ, anlaģılan sabaha kadar uyumamıģsın. Ege ye çok turist geliyor, demek ki burayı çok beğeniyorlar. Bugün seninle gelemeyeceğim; çünkü hastayım. AĢamalı durum bildiren yargılar Bir olayın veya bir durumun giderek değiģtiğini bildiren yargılardır. Hasta her geçen gün biraz daha iyileģiyor. Bitkiler gün geçtikçe büyüyor. KomĢumuzun durumu yavaģ yavaģ düzeliyor. Gün geçtikçe, günden güne, yavaģ yavaģ, aydan aya, günden güne, azar azar gibi sözler, cümlede aģamalı bir durumu anlatır. 15

16 Not: OluĢ eylemleri cümleye, zaman içinde durum değiģikliği anlamı katar. Sararmak, ekģimek, bayatlaģmak, kokuģmak, beyazlaģmak, esmerleģmek gibi. Benzine gelen son zamlar sürücüler tarafından protesto edildi. Türkiye-AET görüģmeleri bir ay sonraya atıldı. Bu yapıt üç ay önce dilimize çevrildi. Derğerlendirme bildiren yargılar Herhangi bir kiģi, yapıt veya bir duruma yönelik, gözlem veya inceleme sonunda edinilen izlenimleri içeren cümlelerdir. Öykünün anlatımında yazar, kendini yinelemekten kurtulamamıģ. Bu yapıtında yazar, toplumsal bir gerçeği vurgulamak istiyor. Öznel Cümleler Söyleyenin duygularını, yorumlarını içeren cümlelerdir. Benzine gelen son zamlar halkı zor durumda bıraktı. Ġnsanın gerçek dostu kitaplardır. Okuma tutkuların en asilidir. ÇalıĢmak geleceğe yatırım yapmaktır. EleĢtiri bildiren yargılar Bir kiģi veya yapıtla ilgili olumlu veya olumsuz dü- Ģünceler içeren cümlelerdir. Bu tür cümlelerde eleģtiri bir kavrama yönelik olabileceği gibi farklı kavramlara yönelik de olabilir. Yazarın son yapıtı, yaratıcılıktan yoksun, anlatımı kuru, sıradan bir yapıt olmaktan öteye geçememiģ. (olumsuz) Romanın kurgusu oldukça zayıf. (olumsuz) Yazarın dili akıcı, olaylar tutarlı. (olumlu) Yazarın dili savruk kullanmasına karģın olayları derin analizlerle anlatması yapıtın inandırıcılığını artırmıģ. (olumlu ve olumsuz) ANLATIM BAKIMINDAN CÜMLELER Tanım Cümlesi Bir kavramın temel niteliklerini ortaya koyan cümlelerdir. Bu cümleler nesnel veya öznel olabilir. Cümlede Bu nedir? sorusunun yanıtıdır. Ġnsan düģünen bir varlıktır. Dil, insanlar arasında her türlü iletiģimi sağlayan bir araçtır. Nesnel Cümleler Söyleyenin duygularını, beğenilerini içermeyen, kiģisel düģüncelere ve yorumlara yer vermeyen cümlelerdir. Bu sanatçı aynı zamanda Ģiir de yazmaktadır. Doğrudan anlatım içeren cümleler Bir kiģinin duygu ve düģüncelerini onun ağzından çıktığı gibi veren cümleler doğrudan anlatım içerir. Bir atasözümüz: Ġki dinle bir söyle. Der. Annem, madem sınava hazırlanıyorsun, neden çalıģmıyorsun? Diyerek beni uyardı. Dolaylı anlatım içeren cümleler Bir kiģini düģüncelerini öze bağlı kalarak anlatan cümlelerdir. Müdür, iģe neden geç kaldığımı sordu. Bu sınavın çok zor olduğunu söylüyorlar. Üslupla ilgili yargılar Sanatçının anlatım Ģekli, dili, sözcük seçimi, cümleleri kullanma yöntemi gibi yargıları içeren cümlelerdir. Yazar, bu yapıtında daha çok eski sözcüklerin yerine yeni sözcükleri kullanmıģ. Yazarın devrik cümlelere bolca yer vermesi akıcılığı sağlamıģ. Yapıtta deyimlere ve halk söyleyiģlerine yer verilmesi yapıta ayrı bir değer katmıģ. Ġçerikle ilgili yargılar Yapıtta iģlenen konuyla ilgili cümlelerdir. Roman, yoksul bir gençle zengin bir kızın aģkını anlatıyor. Köy kahvesinde toplanan köylüler sorunlarını öğretmene anlattılar. 16

17 CÜMLEDE ANLAMIN OLUġMASI Sözcüğün Cümleye Kattığı Anlam Mecaz anlamlı sözcükler ve edatlar cümlenin anlamını değiģtirir. Bugün bu iģyerinde ben akģamcıyım. Bizim akģamcı bugün de ortada yok. Ankara ya tren ile gideceğim. Gitmesi ile gelmesi bir oldu. Sözün Cümleye Kattığı Anlam Bu sanatçı her yazısında kılı kırk yarar. (titiz) Ne yazık ki emekleri boģa gitti. (hayıflanma) Haberi duyunca apar topar geldim. (acele) Ekin Cümleye Kattığı Anlam. Dün onunla görüģsem iyi olacaktı. (hayıflanma) ġimdi evde uyuyordur. (olasılık) Ben onu görmeyeli çok değiģmiģ. (ĢaĢırma) Noktalamanın Cümleye Kattığı Anlam Küçük(,) odasında(,) uyuyor. ĠĢte bu çalıģmayla kalkınırız(!) Bu cümlede ünlem iģareti, cümleye alay anlamı katmıģtır. Bu büyük sanatçı(?) her konuda yapıt veriyor. Soru iģaretinin, bu cümleye kabullenmeme analamının katığı görülüyor. Özlü Sözlerin Cümleye Kattığı Anlam Atasözü ve özdeyiģler genellikle mecaz anlatıma dayanır. Bu nedenle sözcükler, bu doğrultuda yorumlanarak anlam oluģturulur. Mum dibine ıģık vermez. Bu sözde mum, bilgili kiģileri; dip, bu kiģilerin yakınlarını; ıģık, onlara yararlı olmayı anlattığını düģünürsek bu sözden: Bilgili kişiler kendi çevrelerine faydalı olamaz anlamını çıkarabiliriz. Tanyeri ağarınca hırsızın gözü kapanır. Kirli iģler yaparak çıkar sağlayan kiģiler buna uygun ortam bulamayınca ortada kalırlar. 17

18 GeĢmiĢ yıllarda bu konuyla ilgili sorulan bazı (KPSS 2003) KPSS soruları 1. (I) Yayınevi olarak biz, Atatürk'ün 1903 ten 10 Kasım 1938'e kadar söylediği sözlere ve imzaladığı bütün belgelere on yıldır ulaģmaya çalıģıyoruz. (II) Onları asıllarına uygun ve kesintisiz olarak yayımlamaya giriģtik. (III) Ülkemizde ilk kez yapılan bu iģe belgeleri incelemekle baģladık. (IV) Ancak bu noktada hiç akla gelmeyecek sorunlarla karģılaģtık. (V) Eski yazıyla yazılmıģ olmalarından kaynaklanan yanlıģ okumalar ve buna dayalı çeviriler... (VI) Dolayısıyla böyle belgelerin değerlendirilmesi büyük bir özen istiyor. Bu parçadaki numaralanmıģ cümlelerden hangisi kendinden önceki cümlenin açıklaması durumundadır? A) II B) lll C) IV D) V E) VI (KPSS 2004) Yanıt: D 2. AĢağıdaki cümlelerin hangisinde neden belirtilmemiģtir? A) Kar yolları kapadığı için köyüne dönemedi. B) Romatizmadan bacakları ağrıyordu. C) Yorgunluktan ayakta duramıyordu. D) Sabahleyin kahvaltı etmediği için çok acıkmıģtı. E) KardeĢiyle bir araya geldiklerinde mutlaka tartıģıyorlardı. Yanıt: E (KPSS 2006) 3. AĢağıdaki cümlelerin hangisinde üslupla (biçemle) ilgili bir özelliğe değinilmiģtir? A) Denemelerindeki anlatımsal yoğunluk okurlarını düģünmeye yönlendiriyor. B) Bu öykülerde, karģılaģtıkları olayları ciddiye almayan kahramanlar ele alınıyor. C) O, söylediklerini belgelere, tarihsel gerçeklere dayandırmak istiyor. D) Okur, kitabın bazı bölümlerinde duygulanıyor, bazı bölümlerinde gülüyor, kızıyor ya da üzülüyor. E) Romanda, eski konaklarla birlikte artık kullanılmayan bazı eģyalardan da söz ediliyor. Yanıt: A (KPSS 2007) 4. (I) Kitapların, özellikle de romanların, bir okurun yaģamındaki yeri nedir? (II) Çocuklukta, ilk gençlikte ya da daha geç dönemlerde okunan kimi romanların tadı, nasıl olur da üzerinden yıllar geçmesine karģın unutulmaz? (III) Yazarımız, benzer soruları kendine sormuģ olmalı ki çocukluğundan bugüne değin yaģamında iz bırakan kitaplardan söz eden bir yapıt ortaya koymuģ. (IV) Yapıtın önsözünde belirttiği gibi o kitapları okumaktan aldığı hazzı, yaptığı anımsatmalarla okurlarına da tattırmak istemiģ. (V) Bunda baģarılı olduğu konusunda eleģtirmenler ortak bir kanıya varmıģlar. Bu parçadaki numaralanmıģ cümlelerin hangisinde tahmin anlamı vardır? A) l. B) II. C) lll. D) IV. E) V. Yanıt: C (KPSS 2007) 5. (l) Ankara'nın en güzel mevsimi sonbahardır. (II) Bu yüzden Ankara'da sonbahara, "sombahar" derim ben. (III) Yapraklar sarıya dururken gökyüzünde gürültülü bir telaģ baģlar. (IV) Tıpkı ilkbahar gibi sonbahar da birden gelir Ankara'ya ama hemen gitmez. (V) Ankaralılar yağmur yüklü bulutların altında iik karı görene değin, tadına vara vara yaz uğurlaması, kıģ karģılaması yapar. (VI) Çoğu kiģi, mevsim değiģikliğini selamlamak için ilk karın yağıģını bekler ama ben yağmuru beklerim. Bu parçadaki numaralanmıģ cümlelerle ilgili aģağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıģtır? A) I. cümlede, kentin bir özelliği üzerinde durulmuģtur. B) II. cümlede, mevsimin hangi yönden beğenildiği belirtilmiģtir. C) III. cümlede, doğadaki bir değiģimden söz edilmiģtir. D) IV. cümlede, bir benzetme yapılmıģtır. E) Vl. cümlede, insanlar arasındaki bir ayrımdan söz edilmiģtir. Yanıt: B 18

19 (KPSS 2007) 6. (I) Okul dergilerinde çok fazla Ģiir yayımlanması doğru bir tutum değil. (II) Çünkü yapılması gereken, bütün öğrencilerin değil, Ģiir yazabilecek öğrencilerin öne çıkarılmasıdır. (III) Bir öğrencide yazma tutkusu varsa o, Ģiirlerini kabul ettirene kadar çabalayacak, hep daha iyisini arayacaktır. (IV) Böyle bir tutkusu yoksa Ģiire ilgi duymayacaktır. (V) Bunun sonucunda da ucuz aģk Ģiirleri yazmaktan öteye geçemeyecektir. Bu parçadaki numaralanmıģ cümlelerin hangilerinde koģul anlamı vardır? A) I. ve II. B) l.ve lv. C) II. ve III. D) III. ve IV. E) IV. ve V. (KPSS 2009) 8. (I) Sanatçı, bütün yapıtlarında öne sürdüğü görüģleri aracılığıyla Doğu ve Batı arasında köprü kuruyor. (II) Ancak onun yapıtları, bunun çok ötesinde bir nitelik taģıyor. (III) En baģta insanın içsel çeliģkilerini ustaca betimliyor. (IV) YaĢamın karma- Ģıklığının, çeģitliliğinin yorulmak bilmez bir tanığı bu yapıt. (V) Batı nın postmodern roman tekniğini ve Doğu ya özgü geleneksel anlatım biçimlerini bir potada eritiyor. (VI) Herkesi, kendi sorunlarıyla yüz yüze getiriyor. Bir sanatçının yapıtlarının anlatıldığı bu parçadaki numaralanmıģ cümlelerden hangisi içerik e iliģkin değildir? A) I. B) III. C) IV. D) V. E) VI. Yanıt: D Yanıt: D (KPSS 2008) 7. (I) Ġki-üç yaģ arasındaki çocuklar, yetiģkinler üzerindeki güçlerini keģfetmeye ve bunu sık sık denemeye eğilimlidirler. (II) Görülen odur ki annelerle babaların, çocuğun her istediğini yerine getirme konusundaki duyarlıkları, çocukların bu özelliklerini pekiģtirmektedir. (III) Her çocuk böyle bir dönemden geçer. (IV) Bu yaģtaki çocuklar, akıllarından geçen her Ģeyi isterler. (V) Bu nedenle birtakım sınırların çizilmesi ve onlara istedikleri her Ģeyin her zaman olamayacağının öğretilmesi gerekmektedir. Bu parçadaki numaralanmıģ cümlelerle ilgili olarak aģağıda verilenlerden hangisi yanlıģtır? A) I. cümlede, bir yönelimden söz edilmektedir. B) II. cümlede, bir tutumun sonucu belirtilmektedir. C) III. cümlede, geçici bir evre anımsatılmaktadır. D) IV. cümlede, bir uyarıda bulunulmaktadır. E) V. cümlede, alınması gereken önlemlerden söz edilmektedir Yanıt: D (KPSS 2009) 9. (I) Bu gezi kitabında yazar, yalnızca Ne yenir, nerede kalınır, nasıl gidilir? gibi bilinen, pratik bilgilerle yetinmemiģ. (II) Gördüğü yerlerle ilgili bilinen doğal güzelliklere de yer vermiģ, atlanmaması gereken, nitelikli, detaylı tarihî bilgilere de. (III) Tüm bunlar, kitabın profesyonel düzeydeki alt yapısını oluģturmuģ. (IV) Bana göre bu kitabın, öteki gezi kitaplarından ayrılan baģka bir özelliği daha var. (V) O da, anlatılan her yere iliģkin olarak dile getirilen insan öyküleri, insani ayrıntılar, küçük öyküler Bir kitabın anlatıldığı bu parçadaki numaralanmıģ cümlelerle ilgili olarak aģağıda verilenlerden hangisi yanlıģtır? A) I. cümlede, alıģılmıģın dıģında bilgilere yer verildiği belirtilmiģtir. B) II. cümlede, önceki cümlede belirtilenlerle ilgili açıklama yapılmıģtır. C) III. cümlede, daha önce anlatılanların kitabın değerini belirleyen yönler olduğu söylenmiģtir. D) IV. cümlede, daha sonra söyleneceklerle ilgili bir giriģ yapılmıģtır. E) V. cümlede, anlatılan pek çok Ģeyin birbirine benzediği üzerinde durulmuģtur. Yanıt: E 19

20 (KPSS 2008) 10. AĢağıdaki cümlelerin hangisinde bir çıkarım yapılmıģtır? A) Yapıtları üzerine yazılmıģ inceleme yazılarının sayısı, onun nitelik açısından ciddi bir okur kitlesine sahip olduğunu gösterir. B) Bu incelemelerde öne çıkarılan düģüncelerden biri, yazarın, edebiyatın her Ģeyden önce bir dil kurma iģi olduğu düģüncesine inanması gerektiğidir. C) Beğenilme ve çok satma kaygısı duymayan bu yazarın dili üzerinde bir iki araģtırma yapılmıģ ancak dilinin niteliğiyle ilgili kapsamlı bir çalıģma yapılmamıģtır. D) Bu bibliyografya hazırlanırken, yazarla ilgili çok sayıda haber ve köģe yazısı incelenmiģ, bunlardan, eleģtirel çalıģmalarda kullanılabilecek olanlar seçilmiģtir. E) Basında, bu yazarımızın, gerek yazınsal gerek siyasal kimliğiyle ilgili çeģitli yorumlar yapılmaktadır. Yanıt: A (KPSS 2007 ) 11. AĢağıdaki cümlelerin hangisinde kiģisel görüģe yer verilmemiģtir? A) Bu romanında, ölümle sonuçlanan bir olayda adı geçen kiģilerin mesleklerine iliģkin bilgiler vermiģti. B) Yapıtında, birkaç çarpıcı olayı ustaca anlatarak okurların bu konuda yorum yapmasına ortam hazırlamıģ. C) Bu yapıtında, sarsıcı toplum gerçeklerine dikkat çekip bunlara kalıcı çözümler önermiģtir. D) Bu romanında merak ve heyecan öğelerini yoğun bir biçimde kullanarak okuyucuyu etkilemeye çalıģıyor. E) Bu yapıtıyla, beğenilen bir yazar olduğunu, bir kez daha ortaya koyuyor. Yanıt: A (KPSS 2010) 12. (ı) Yazmada, çocuğa ya da yetiģkine göre, diye bir ayrım yok. (II) Her ikisi için belli bir düzeyi tutturmak, anlatında kimi ölçütleri gözetmek yeterli. (III) Çocuk ya da yetiģkin için yazarken yazarın, bu iģi eğlenmek amacıyla yaptığını sanmam. (IV) Yazar kullandığı her sözcüğü nice kaygıdan sonra yerine oturtur. (V) Eğlenme bir yana, yazarın, iģini yaparken yer yer acılarla kıvrandığını bile söyleyebilirim. (VI) ne var ki yazısını çocuğa yöneltirken toprağa ilk fidanı diken bir çiftçi gibi daha özenli çalıģmanın zorunlu olduğunu bilir; sorumluluk duygusu doruktadır. Bu parçadaki numaralanmıģ cümlelerin hangisinde, yalnızca çocuklar için kitap yazmanın gerekleri üzerinde durulmuģtur? A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI. Yanıt: E (KPSS 2011) 13. (I) Bu kitap, ünlü dil bilimcinin dostları, öğrencileri, Ģair ve yazar arkadaģlarıyla paylaģtığı anılarından oluģuyor. (II) Yazılara ek olarak fotoğraflara da yer verilmiģ. (III) Bu kitap yazara bir saygı duruģu niteliğinde. (IV) Dil bilimini genç kuģaklara eğlenceli üslubuyla anlatan yazar, iyi bir eğitimci aynı zamanda. (V) Onun bu yapıtı, okuyanların, yazarı her yönüyle tanımalarına olanak sağlıyor. Bir kitap ve yazarına iliģkin bu parçadaki numaralanmıģ cümlelerle ilgili olarak aģağıda verilenlerden hangisi yanlıģtır? A) I. cümlede, içeriğiyle ilgili bilgi veriliyor. B) II. cümlede, kapsamındaki çeģitliliğe değiniliyor. C) III. cümlede, taģıdığı anlam açıklanıyor. D) IV. cümlede, mesleki durumuyla ilgili bilgi veriliyor. E) V. cümlede, farklı bir tutumu üzerinde duruluyor. Yanıt: E 20

Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır.

Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır. Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır. / /20 YAZI ARKASINDA SİZİN FOTOĞRAFINIZ KULLANILMAKTADIR En Kıymetlim, Sonsuz AĢkım Gözlerinde sevdayı bulduğum, ellerinde

Detaylı

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 16-20 MART 3. HAFTA Cümledeki sözcük sayısı, anlatmak istediğimiz duygu ya da düşünceye göre değişir. Cümledeki sözcük sayısı arttıkça, anlatılmak istenen daha

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 CÜMLE ANLAMI...16 Öznel ve Nesnel Anlatým...16 Neden - Sonuç Ýliþkisi...16 Amaç - Sonuç Ýliþkisi...16 Koþula

Detaylı

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir.

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. Örnek: Mustafa okula erkenden geldi. ( Kurallı cümle ) --KURALSIZ (DEVRİK) CÜMLE: Eylemi cümle sonunda yer almayan

Detaylı

Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar.

Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar. Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar. Mustafa Öğretmenim, cümlenin asıl öğeleri Yüklem ve Özne dir. Öğretmenim, Zarf Tümleci, Dolaylı Tümleç ve Nesne (Belirtili Nesne Belirtisiz Nesne) de yardımcı öğeleridir.

Detaylı

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında 21. Hangi cümlede "mi" farklı anlamda kullanılmıştır? A) O bu resmi gördü mü? B) O buraya geldi mi bayram olur. C) Zil çaldı mı içeri girer. D) Yemeği pişirdi mi ocağı kapat. 22. "Boş boş oturmayı hiç

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI 1 BECERĠLER 2 Beceri Nedir? ġimdiye kadar bilgi edinme, yaģam ve okulun temel amacı olarak görülmüģtür. Günümüzde ise bilgiye bakıģ değiģmiģtir. Bilgi;

Detaylı

Eylemlerin, eylemsilerin, sıfatların ve zarfların anlamlarını çeşitli yönden etkileyen sözcüklere zarf denir. Ör. Büyük lokma ye: büyük konuşma. Ör.

Eylemlerin, eylemsilerin, sıfatların ve zarfların anlamlarını çeşitli yönden etkileyen sözcüklere zarf denir. Ör. Büyük lokma ye: büyük konuşma. Ör. Eylemlerin, eylemsilerin, sıfatların ve zarfların anlamlarını çeşitli yönden etkileyen sözcüklere zarf denir. Eylem ve eylemsilerin anlamalarını durum yönünden tamamlayan zarflardır. Eylem ya da eylemsiye

Detaylı

ÖDEV- 4. TÜRK BAYRAĞI VE ĠSTĠKLAL MARġI

ÖDEV- 4. TÜRK BAYRAĞI VE ĠSTĠKLAL MARġI ÖDEV- 4 ADI SOYADI:.. HAYAT BĠLGĠSĠ TÜRK BAYRAĞI VE ĠSTĠKLAL MARġI Uluslar, bağımsızlıklarını temsil edecek millî marģ, bayrak gibi semboller yaratmıģlardır. Ġstiklal MarĢı, Türk ulusunun bağımsızlığını

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ FELSEFESİ,TEMEL İLKELERİ,VİZYONU MEHMET NURİ KAYNAR TÜRKIYE NIN GELECEK VIZYONU TÜRKĠYE NĠN GELECEK VĠZYONU GELECEĞIN MIMARLARı ÖĞRETMENLER Öğretmen, bugünle gelecek arasında

Detaylı

ÖDEV- 6. AĢağıdaki Cümlelerde boģ bırakılan yerlere uygun sözcükler yazınız. 1. Reçel, bal vücuda veren besinlerdendir.

ÖDEV- 6. AĢağıdaki Cümlelerde boģ bırakılan yerlere uygun sözcükler yazınız. 1. Reçel, bal vücuda veren besinlerdendir. ÖDEV- 6 ADI SOYADI:.. HAYAT BĠLGĠSĠ Niçin Dengeli ve Düzenli Beslenmeliyiz? Besinler, büyüme ve güçlenmeyi sağlar, vücuda enerji verir. Yediğimiz yiyeceklerin vücudumuz için farklı önemi ve yararı vardır.

Detaylı

BAĞLAÇ. Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere "bağlaç" denir.

BAĞLAÇ. Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere bağlaç denir. BAĞLAÇ Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere "bağlaç" denir. Bağlaçlar da edatlar gibi tek başlarına anlamı olmayan sözcüklerdir. Bağlaçlar her

Detaylı

HAZİRAN 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ. Haziran 2015 Bülten

HAZİRAN 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ. Haziran 2015 Bülten HAZİRAN 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ * YAZ MEVSİMİ Yaz mevsimi aylarını öğrenme. Yaz mevsimi panosu hazırlama. Yaz mevsiminde meydana gelen değişiklikleri söyleme. Yaz mevsiminin meyve ve sebzelerini tanıma.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 1) İnsanlar, dağlar gibi yerlerinden kımıldamayan cansızlar değildir. Arkadaşlar, tanışlar birbirlerinden ne kadar uzakta olursa olsun ve buluşmaları ne kadar güç olursa olsun, günün birinde bir araya

Detaylı

ÖYKÜ NÜN GÜNLÜĞÜ GÜNLÜĞÜM

ÖYKÜ NÜN GÜNLÜĞÜ GÜNLÜĞÜM ÖYKÜ NÜN GÜNLÜĞÜ Merhaba arkadaşlar, adım Öykü ilköğretim 2. sınıf öğrecisiyim. Gün içinde düşüncelerimi, duygularımı, hissettiklerimi yazdığım bir günlük defterim var. Günlük defterime bugün not aldığım,

Detaylı

NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA. 1. Nokta (.) Çocuklar bahçede oynuyor. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Yarışmada 1. olmuş.

NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA. 1. Nokta (.) Çocuklar bahçede oynuyor. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Yarışmada 1. olmuş. NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA 1. Nokta (.) Cümlenin sonuna konur. Çocuklar bahçede oynuyor. Kısaltmaların sonuna konur. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur.

Detaylı

TÜRKÇE DERSĠ NASIL ÇALIġILIR?

TÜRKÇE DERSĠ NASIL ÇALIġILIR? TÜRKÇE DERSĠ NASIL ÇALIġILIR? Türkçe dersi, dil ve anlam bilgisi olmak üzere iki temel konudan oluģur. Öğrencinin dinleme, okuma ve yazma faaliyetleriyle Türk dilinin bütün özelliklerini öğrenme, kullanma

Detaylı

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ TEMALAR 1. TEMA: BİREY VE TOPLUM 2. TEMA: DEĞERLERİMİZ 3. TEMA: ATATÜRK 4. TEMA: ÜRETİM-TÜKETİM VE VERİMLİLİK 5. TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE 6. TEMA: YENİLİKLER VE GELİŞME 7. TEMA:

Detaylı

Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan

Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan Mart 2009 Kendi Yaşam Öykünüzü Yazın Diyelim ki edebiyatla uğraşmak, yazı yazmak, bir yazar olmak istiyorsunuz. Bu

Detaylı

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK)

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) 10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) Estetik, "güzel in ne olduğunu soran, sorguluyan felsefe dalıdır. Sanatta ve doğa varolan tüm güzellikleri konu edinir. Hem doğa hem de sanatta. Sanat, sanatçının

Detaylı

ÖZEL GELĠġĠM KOLEJĠ REHBERLĠK BĠRĠMĠ

ÖZEL GELĠġĠM KOLEJĠ REHBERLĠK BĠRĠMĠ ÖZEL GELĠġĠM KOLEJĠ REHBERLĠK BĠRĠMĠ ASLINDA NEREDEYĠM? Hayatımız boyunca sorular sorarız. Çoğunun cevabını da biliyoruzdur aslında. Kimi zaman rahatça cevap verirken,kimi zaman da tadımız kaçar. NELER

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

ÖĞRENCİ DESTEK PROGRAMI ÖZELLİKLE KIZ ÇOCUKLARININ OKULLULAŞMA ORANININ ARTIRILMASI PROJESİ

ÖĞRENCİ DESTEK PROGRAMI ÖZELLİKLE KIZ ÇOCUKLARININ OKULLULAŞMA ORANININ ARTIRILMASI PROJESİ MODÜL 15 EĞİTSEL DESTEK VE MOTİVASYON ÖĞRENCİ DESTEK PROGRAMI ÖZELLİKLE KIZ ÇOCUKLARININ OKULLULAŞMA ORANININ ARTIRILMASI PROJESİ Bu modül, Özellikle Kız Çocuklarının OkullulaĢması Oranının Artırılması

Detaylı

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmektedir. Spor Eğitimi Yoluyla Sosyal Katılımın

Detaylı

TÜRKÇE. NOT: 1. 2. 3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır?

TÜRKÇE. NOT: 1. 2. 3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır? TÜRKÇE Hiçbir zaman elinde sapan olan bir arkadaşım olmadı. Daha doğrusu, öyleleri ile arkadaşlık yapmadım. Çünkü minicik bir kuşun canına kıyarken acıma duygusu olmayan kişi, zor duruma düşene elini uzatmaz.

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

Geç Kalmış Bir Yazı. Yazar Şehriban Çetin

Geç Kalmış Bir Yazı. Yazar Şehriban Çetin Bir bahar günü. Doğa en canlı renklerine büründü bürünecek. Coşku görülmeye değer. Baharda okul bahçesi daha bir görülmeye değer. Kıpır kıpır hareketlilik sanki çocukların ruhundan dağılıyor çevreye. Biz

Detaylı

ÖZEL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DR.AHMET CÖMERT

ÖZEL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DR.AHMET CÖMERT ÖZEL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DR.AHMET CÖMERT 1 ĠLETĠġĠM İki ya da daha fazla kiģinin düģünce ve fikir alıģveriģidir KonuĢma, hareket yada mimikler ile gerçekleģir. Bizim

Detaylı

YAŞAM ÖYKÜSÜ. Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı:

YAŞAM ÖYKÜSÜ. Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı: YAŞAM ÖYKÜSÜ ADI: TARĠH: Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı: Mesleği: Sağlığı: Eğer vefat etmiģse ölüm yaģı: O zaman siz kaç yaģındaydınız: Ölüm Nedeni: Anne: Adı: YaĢı: Mesleği:

Detaylı

11-15 OCAK 2016 ÖZEL ASÇAY ANAOKULU. 3 YAġ GRUBU HAFTALIK BÜLTEN

11-15 OCAK 2016 ÖZEL ASÇAY ANAOKULU. 3 YAġ GRUBU HAFTALIK BÜLTEN 11-15 OCAK 2016 ÖZEL ASÇAY ANAOKULU 3 YAġ GRUBU HAFTALIK BÜLTEN BU HAFTA NELER ÖĞRENDĠK *Bu hafta turuncu rengi öğrendik.öğrenmeyi kolaylaģtırmak pekiģtirmek ve zevkli hale getirmek için farklı etkinliklerde

Detaylı

Bilmem daha önce adını duymuģ muydunuz : Dr. DerviĢ Özer, hem tıp doktoru, hem de heykeltıraģ Hikayesi de Ģöyle (Google dan alıntıdır):

Bilmem daha önce adını duymuģ muydunuz : Dr. DerviĢ Özer, hem tıp doktoru, hem de heykeltıraģ Hikayesi de Ģöyle (Google dan alıntıdır): Değerli Dostlar, Sizlere, karlı ve güzel kıģ manzaraları çekmek için yola çıkmıģtım. Mola vermek için uğradığım Kızılcahamam dan ileriye gidemedim. Nedenini bu resimlerde göreceksiniz Bir kasabanın, basit

Detaylı

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR Ġġ BAġVURU FORMU ĠSHAKOL Boya Sanayi A.ġ. No:.. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız ÖNEMLĠ NOTLAR 1. BaĢvuru formunu kendi el yazınızla ve bütün soruları dikkatli ve eksiksiz olarak doldurup, imzalayınız. ĠĢ

Detaylı

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz.

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz. Bozuk Paralar KISA FİLM Yaşar AKSU İLETİŞİM: (+90) 0533 499 0480 (+90) 0536 359 0793 (+90) 0212 244 3423 SAHNE 1. OKUL GENEL DIŞ/GÜN Okulun genel görüntüsünü görürüz. Belki dışarı çıkan birkaç öğrenci

Detaylı

CÜMLE BİLGİSİ. ( Cümle değildir. Anlamı yok)

CÜMLE BİLGİSİ. ( Cümle değildir. Anlamı yok) CÜMLE BİLGİSİ Bir duyguyu, düşünceyi, isteği veya haberi anlatan sözcük yada sözcük grubuna cümle denir. Bir söz gurubunun cümle olabilmesi için anlamlı olabilmesi gerekir. Haberi tam olarak anlatamayan

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

Müze eğitiminin amaçları nelerdir?

Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Sergilenen nesnelerle insanlar arasında köprü kurarak nesnelerin onların yaşantıları ile bütünleşmesini sağlamak; Nesnelerin maddi ve ideal değerleri ile algılanması

Detaylı

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE KISA DÖNEMLİ MATERYAL YÖNTEM- i doğru kullanır. 1 2 3 4 Söylenen sözcüğü tekrar eder. Gösterilen ve söylenen nesnenin adını söyler. Gösterilen nesnenin adını söyler. Resmi

Detaylı

KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN

KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN 6.Spor ġenlikleri kapsamında gerçekleģtirilen Futbol Turnuvası Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun zaferi ile sona erdi. Yapılan maçlar sonucunda Ünye ĠĠBF

Detaylı

BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI

BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI BİLGİ EVLERİ ÖĞRENCİ KOÇLUĞU AMAÇ: Öğrencilerin kendilerini tanımalarını, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keģfedebilmelerini, hedef koyabilmelerini

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır?

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır? 5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) Öğle üstü bir cip gelip obanın çadırları önünde durdu. Çocuklar hemen çevresinde toplaştılar. Cipten önce veteriner, sonrada kaymakam indi. Obanın yaşlıları hemen

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR ANNEM ANNEM Annem annem canım annem, Gönlüm senle kalbim senle Canım annem gülüm annem Dünyam sensin benim bir tanem.. Biliyorum elbet bir gün gelecek Bir başka bebekte bana annem diyecek Bende hep iyi

Detaylı

LEGOLİNO. HEDEF-1 Legolino oyununu tanıma

LEGOLİNO. HEDEF-1 Legolino oyununu tanıma LEGOLİNO HEDEF-1 Legolino oyununu tanıma 1-1 Oyunla ilgili dikkatini toplar. 1-2 Anlatılanları dikkatle dinler. 1-3 Parçaları kendisinin çıkarıp tekrar toplaması gerektiğini bilir. 1-4 Uygulama kutusunu

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlanan Öğrencinin; Adı: Soyadı: Doğum Tarihi: Yaşı: Öğrencinin Ailesine Ait Bilgiler: ADI- SOYADI BABA ANNE MESLEĞİ ADRES

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ * Koyu renkle yazılmış kazanımlar; ulusal sınavlarda (SBS...gibi) sınav sorusu olarak çıkabilen konulardır; diğer kazanımlarımız temel ana dili becerilerini geliştirmeye

Detaylı

KÜÇÜK UYKULAR BAHÇESİ

KÜÇÜK UYKULAR BAHÇESİ Mustafa Köz KÜÇÜK UYKULAR BAHÇESİ YARATICI OKUMA DİZİSİ Şiir Resimleyen: Yasemin Ezberci Yaratıcı Okuma Dosyası: Mustafa Köz Mustafa Köz KÜÇÜK UYKULAR BAHÇESİ Resimleyen: Yasemin Ezberci Yayın Koordinatörü:

Detaylı

Okula BaĢladık KAVRAMLAR : Renkler Sayılar Büyük-Küçük Hızlı - YavaĢ AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

Okula BaĢladık KAVRAMLAR : Renkler Sayılar Büyük-Küçük Hızlı - YavaĢ AMAÇLAR VE KAZANIMLAR OKUL ADI : TARĠH: EYLÜL AYI 2. HAFTA (PAZARTESĠ) Okula BaĢladık KAVRAMLAR : Renkler Sayılar Büyük-Küçük Hızlı - YavaĢ Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan Dil Alan BiliĢsel Alanı Özbakım Becerileri A 2

Detaylı

Cümle, bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir.

Cümle, bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir. CÜMLENİN ÖĞELERİ Cümle, bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir. Cümle içindeki sözcüklerin tek başlarına ya da

Detaylı

Ek 3. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MAYIS AYI KAZANIM GÖSTERGELERİ : SELAHATTİN MÜZEYYEN KAÇAKER ANAOKULU

Ek 3. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MAYIS AYI KAZANIM GÖSTERGELERİ : SELAHATTİN MÜZEYYEN KAÇAKER ANAOKULU MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MAYIS AYI KAZANIM GÖSTERGELERİ Okul Adı : SELAHATTİN MÜZEYYEN KAÇAKER ANAOKULU Tarih : MAYIS AYI Yaş Grubu (Ay) : 36-66 AY Öğretmen Adı : AYLAR MAYIS

Detaylı

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz.

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. TATÍLDE Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. Ízin zamanı yaklaşırken içimizi bir sevinç kaplar.íşte bu yıl da hazırlıklarımızı tamamladık. Valizlerimizi

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 ( Bu mektup 10 Şubat 2014-11 Nisan 2014 tarihleri arasında yapılacak çalışmaları belirtmektedir.) HAYAT BİLGİSİ 2.TEMAMIZ :BENİM EŞSİZ

Detaylı

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Müdürlük Seçme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Müdürlük Seçme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Müdürlük Seçme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı Ana Başlık Alt Başlık Sayfa Soru Düzeltme Olayları Ad Aktarması 6 - Ad Aktarması (Mecazı Mürsel) Kinaye 8 - Kinaye

Detaylı

UÇAN BALONLAR SINIFI OCAK AYI BÜLTENĠ

UÇAN BALONLAR SINIFI OCAK AYI BÜLTENĠ UÇAN BALONLAR SINIFI OCAK AYI BÜLTENĠ KONULAR 1)ISINMA VE AYDINLANMA ARAÇLARI -IĢık nedir? Öğreniyoruz. - IĢık nerelerde kullanılır? Öğreniyoruz - Isınma araçları nelerdir? Öğreniyoruz. 2) ENERJİ TASARRUFU

Detaylı

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ.

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ. BİREY VE TOPLUM 15 26 EYLÜL (12 SAAT) PARA CÜZDANI (ÖYKÜLEYİCİ METİN) OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ 11. Kurallarını Uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını belirler. 3. amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE NOT: Sınav tarihleri ve Yıllık Ders Planına göre öngörülmüştür. Öğrencilere sınav öncesi TÜRKÇE 19.03.2015 Sözcükte,

Detaylı

TÜRKÇE. Değerlendirme 1 Harf Bilgisi. A. Seviyorum B. Süt. A. Anne B. Dede. C. Baba. A. Kaplumbağa B. Tavşan C. Kurbağa. A. Okul B.

TÜRKÇE. Değerlendirme 1 Harf Bilgisi. A. Seviyorum B. Süt. A. Anne B. Dede. C. Baba. A. Kaplumbağa B. Tavşan C. Kurbağa. A. Okul B. Ad :... Değerlendirme 1 Harf Bilgisi 1. 5. Selin Süt içmeyi seviyorum. Selin in cümlesindeki hangi sözcüğün harf sayısı en azdır? Seviyorum Süt Anne Dede Baba Yukarıda verilen sözcüklerin hangisi sözlükte

Detaylı

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce ÖDEV- 3 ADI SOYADI:.. HAYAT BİLGİSİ Tırnaklar, el ve ayak parmaklarının ucunda bulunur. Tırnaklar sürekli uzar. Uzayan tırnakların arasına kir ve mikroplar girer. Bu yüzden belli aralıklarla tırnaklar

Detaylı

ÖĞRENCİ TANIMA FORMU KİMLİK BİLGİLERİ I. ÇOCUĞUN ADI-SOYADI : DOĞUM YERĠ VE TARĠHĠ : CĠNSĠYETĠ : UYRUĞU : KAÇINCI ÇOCUK OLDUĞU : KAN GRUBU :

ÖĞRENCİ TANIMA FORMU KİMLİK BİLGİLERİ I. ÇOCUĞUN ADI-SOYADI : DOĞUM YERĠ VE TARĠHĠ : CĠNSĠYETĠ : UYRUĞU : KAÇINCI ÇOCUK OLDUĞU : KAN GRUBU : ÖĞRENCİ TANIMA FORMU KİMLİK BİLGİLERİ I. ÇOCUĞUN ADI-SOYADI : DOĞUM YERĠ VE TARĠHĠ : CĠNSĠYETĠ : UYRUĞU : KAÇINCI ÇOCUK OLDUĞU : KAN GRUBU : II. ANNENİN ADI-SOYADI : DOĞUM YERĠ VE TARĠHĠ : UYRUĞU : MEDENĠ

Detaylı

ANKARA ĠLĠ ÇAYYOLU MAHALLESĠNDE YÜKSEK GERĠLĠM HATTINA YAKIN OLAN EVLERDE SON DERECE

ANKARA ĠLĠ ÇAYYOLU MAHALLESĠNDE YÜKSEK GERĠLĠM HATTINA YAKIN OLAN EVLERDE SON DERECE ANKARA ĠLĠ ÇAYYOLU MAHALLESĠNDE YÜKSEK GERĠLĠM HATTINA YAKIN OLAN EVLERDE SON DERECE DÜġÜK FREKANSLI ELEKTRO MANYETĠK ALAN (SDF-EMA) DÜZEYLERĠNĠN VE BU EVLERDE YAġAYANLARDA OLASI SAĞLIK ETKĠLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. Öğrendiklerimiz ġarkılar öğrendik Oyunlar öğrendik BĠLMECELER ÖĞRENDĠK

ĠÇĠNDEKĠLER. Öğrendiklerimiz ġarkılar öğrendik Oyunlar öğrendik BĠLMECELER ÖĞRENDĠK ĠÇĠNDEKĠLER Öğrendiklerimiz ġarkılar öğrendik Oyunlar öğrendik BĠLMECELER ÖĞRENDĠK ( ENERJĠ TASARRUFU HAFTASI) Evimizi aydınlatır, makineleri çalıģtırır, Giderse birden, karanlıkta kalırız aniden (Elektrik)

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM ÇalıĢtığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kiģidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranıģların,

Detaylı

ALTIN BALIK. 1. Genç balıkçı neden altın balığı tekrar suya bırakmayı düşünmüş olabilir?

ALTIN BALIK. 1. Genç balıkçı neden altın balığı tekrar suya bırakmayı düşünmüş olabilir? ALTIN BALIK Bir zamanlar iki balıkçı varmış. Biri yaşlı, diğeriyse gençmiş. İki balıkçı avladıkları balıkları satarak geçinirlermiş. Bir gün yine denize açılmışlar. Ağı denize atıp beklemeye başlamışlar.

Detaylı

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri 1 Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri Bugün kızla tanışma anında değil de, flört süreci içinde olduğumuz bir kızla nasıl konuşmamız gerektiğini dilim döndüğünce anlatmaya

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ EYLÜL 1-2 (16-27-EYLÜL 2013) DOĞA VE EVREN İSTİKAL MARŞI-İKİNDİLER Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği İLKÖĞRETİM SI 1. Okuma kurallarını uygulama:1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni

Detaylı

7.sınıf kazanımlara göre çalışma kâğıtları

7.sınıf kazanımlara göre çalışma kâğıtları 7.sınıf kazanımlara göre çalışma kâğıtları 1.Aşağıdaki fiilleri anlamlarına göre tabloda uygun yerlere yazınız. Kızmak Almak Bilmek Silmek Kalmak Sulamak İş fiili Oluş fiili Durum fiili 2.Aşağıdaki eylemlerle

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 6+1 Analitik Yazma Modeli ile Düşlerimin Peşinde Selda AKTAŞ Nergiz İLİMEN ÇALIŞMANIN AMACI Öğrencilerin sıkıcı, kendini tekrarlayan, monoton yazılar yazmak yerine özgün, akıcı,

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME. Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi

OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME. Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uzun yıllar öğretimde en kabul edilir görüģ, bilginin hiç bozulmadan öğretenin zihninden öğrenenin zihnine

Detaylı

EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI

EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI *KÖK * YAPIM EKLERİ * ÇEKİM EKLERİ * YAPILARINA GÖRE SÖZCÜKLER K Ö K Sözcüğü oluşturan en küçük anlamlı dil birimine kök denir. Kök halinde bulunan sözcükler yapım eki almamıştır

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VAKFI ADIGÜZEL ANAOKULU GÖKYÜZÜ SINIFI KASIM AYI KAVRAM VE ŞARKILAR

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VAKFI ADIGÜZEL ANAOKULU GÖKYÜZÜ SINIFI KASIM AYI KAVRAM VE ŞARKILAR RENKLER Ben bir küçük ressamım Pembe sarı boyarım Yeşil yeşil ormanlar Mavi mavi denizler Turuncudur portakal Gökte sarı güneş var Fırça kalem ve kağıt Olmazsa resim olmaz Reklerle oynamaktan Hiç bir çocuk

Detaylı

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi ÇOCUK ÇEVRE ĠLIġKISI Ġnsanı saran her Ģey olarak tanımlanan çevre insanı etkilerken, insanda çevreyi etkilemektedir.

Detaylı

CÜMLEDE ANLAM. Cümlede anlam önemli bir konudur. Yalnızca YGS de değil liselere giriş sınavlarında

CÜMLEDE ANLAM. Cümlede anlam önemli bir konudur. Yalnızca YGS de değil liselere giriş sınavlarında CÜMLEDE ANLAM Cümlede anlam önemli bir konudur. Yalnızca YGS de değil liselere giriş sınavlarında KPSS de hatta ALES te de önemli derecede çıkan yani iyi puan getiren algılama, anlama ve yorumlamaya dayalı

Detaylı

TOKİ İLKOKULU/ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI

TOKİ İLKOKULU/ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TOKİ İLKOKULU/ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TOKİ İLKOKULU-ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ OKUL KOMİSYONUDUR ADI SOYADI Hüseyin ÖZCAN

Detaylı

www.binnuryesilyaprak.com

www.binnuryesilyaprak.com ÇOCUKLA VE ERGENLE ĠLETĠġĠM (Anababa eğitim semineri) Prof. Dr. Binnur YEġĠLYAPRAK Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Onursal Başkanı

Detaylı

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri :١ mı, mi? baba ( ) uzaklaştım uzaklaştırmak uzaklaştırmak evin kapıları babam yetişiyorum eğitim görüyorum ecdadım, atam saygı otur! seviyorum seni seviyorum

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

SÖZCÜKTE YAPI (KÖKLER) 1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinin kök ve ek ayrımında yanlışlık yapılmıştır?

SÖZCÜKTE YAPI (KÖKLER) 1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinin kök ve ek ayrımında yanlışlık yapılmıştır? SÖZCÜKTE YAPI (KÖKLER) 1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinin kök ve ek ayrımında yanlışlık yapılmıştır? A) Analık kadına güç ver ir. B) Analık güç lü lüğ ün, ilk koşuludur. C) Analık, kadınların

Detaylı

1 Anne çocuğuna ne öğütlüyor?

1 Anne çocuğuna ne öğütlüyor? . Sınıfı Hatırlıyorum Türkçe Noktalama İşaretleri 1. Hafta Aşağıdaki şiiri iki defa okuyunuz. Verilen soruları cevaplandırınız. TEMİZ ÇOCUK Temiz çocuk hasta olmaz. Gönlü acı ile dolmaz. Hiçbir vakit benzi

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

AYLIK BÜLTEN NİSAN 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI

AYLIK BÜLTEN NİSAN 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI AYLIK BÜLTEN NİSAN 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI OKUL KURUCUMUZ : ASİYE ÖZTÜRK OKUL MÜDÜRÜMÜZ : F.BİLGE ÖZALP ANAOKULU BİRİMİ HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETMENİ : TÜLAY DÖNMEZ 5 YAŞ SINIFI ÖĞRETMENİ : GÜLAY ÇELİKOK

Detaylı

Program AkıĢ Kontrol Yapıları

Program AkıĢ Kontrol Yapıları C PROGRAMLAMA Program AkıĢ Kontrol Yapıları Normal Ģartlarda C dilinde bir programın çalıģması, komutların yukarıdan aģağıya doğru ve sırasıyla iģletilmesiyle gerçekleģtirilir. Ancak bazen problemin çözümü,

Detaylı

Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI

Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU 23 MART PAZARTESİ GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 23-27 MART 2015 SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ: Çocuklarla selamlaşıldı ve istedikleri ilgi köşelerinde evden getirdikleri oyuncaklarla

Detaylı

Parlar saçların güneşin rengini bana taşıyarak diye yazıvermişim birden.

Parlar saçların güneşin rengini bana taşıyarak diye yazıvermişim birden. BEYAZIN PEŞİNDEKİ TATİL Geçen yıllarda Hopa da görev yapan bir arkadaşım Adana ya ziyaretime gelmişti. Arkadaşım Güney in doğal güzelliğine bayılıyorum deyince çok şaşırmıştım. Sevgili okuyucularım şaşırmamak

Detaylı

5. ) Yıkmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

5. ) Yıkmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? SEBEP-SONUÇ İLİŞKİLERİ 1.) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde beğenme söz konusudur? A) Öğrenci dediğin çalışkan ve terbiyeli olur. B) Vadi dediğin yemyeşil olur. C) İşte, çalışma dediğin böyle olur. D) Armut

Detaylı

EYLÜL 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ. Eylül 2014 Bülten

EYLÜL 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ. Eylül 2014 Bülten EYLÜL 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ AYIN TEMASI: OKULUM BEN KİMİM? *Kendi isimlerimizi söyleyerek, arkadaşlarımızla tanışma. *Sınıfımızı ve öğretmenimizi öğrenme. *Arkadaşlarımızın isimlerini öğrenme. *Okula

Detaylı

EV EKSENLĠ ÇALIġMA; Kadınlar Neden Ev Eksenli ÇalıĢıyor?

EV EKSENLĠ ÇALIġMA; Kadınlar Neden Ev Eksenli ÇalıĢıyor? EV EKSENLĠ ÇALIġMA; Kadınlar Neden Ev Eksenli ÇalıĢıyor? Ev Eksenli ÇalıĢmanın Sorunları ve Olası Çözüm Yolları Gül ERDOST-Ev Eksenli ÇalıĢan Kadınlar ÇalıĢma Grubu BĠZ KĠMĠZ? Ev-eksenli çalıģanlardan

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu

3. Yazma Becerileri Sempozyumu 3. Yazma 3. SAYFA HABERİNDEN ŞİİRE 3. Sayfa Haberinden Haydar ERGÜLEN İN «Elmanın E si» Adlı Şiire SERDAR SOLKUN GALATASARAY LİSESİ TDE ÖĞRETMENİ Grup: Ortaöğretim öğrencileri ( Hazırlık sınıfları ve 9.

Detaylı

ÖZEL EFDAL ANAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ DENIZYILDIZI GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ANAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ DENIZYILDIZI GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ANAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ DENIZYILDIZI GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ BU AY ÖĞRENDİKLERİMİZ ATATÜRK Atatürk kim olduğunu hatırladık Atatürk ün hayatını inceledik. Atatürk ün kişisel

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ EYLÜL AYI HAZIRLIK-ARI GRUBU BÜLTENİ

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ EYLÜL AYI HAZIRLIK-ARI GRUBU BÜLTENİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ EYLÜL AYI HAZIRLIK-ARI GRUBU BÜLTENİ OKULA UYUM OKULUM, BEN VE ARKADAŞLARIM Okulunu tanıma Okulunun ismini söyleme Öğretmen ve arkadaşlarını tanıma Okulda çalışanları gözlemleme

Detaylı