DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜ"

Transkript

1 DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜ Ahmet YETİM 1830 lu yıllarda Amerika da atlı posta arabalarının korunması amacı ile başlayan güvenlik ve koruma hizmetleri, zaman içinde dünya genelinde pek çok ülkede gelişerek yaygınlaşmıştır. Bugün özel güvenlik endüstrisi tüm dünyada hızla büyüme kaydetmekte, özel güvenlik görevlisi istihdamı, polis istihdamından daha hızlı artmaktadır. Dünyada kayıtlı özel güvenlik görevlisi sayısı son yılda ortalama % oranlarına varan artışlar göstererek 20 milyon civarına ulaşmıştır. Dünyanın muhtelif ülkelerinde faaliyette olan özel güvenlik firmalarının 2012 yılında, ortalama değer olarak 100 milyar dolardan daha fazla bir pazar payına ulaştığı belirtilmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinde özel güvenlik sektörü 1,7 milyon çalışanı, şirketi ve 15 milyar yıllık geliri ile önemli bir sektördür. İngiltere 220 bin kişi ile güvenlik sektöründe istihdam açısından Avrupa lideridir. Ülkemizde ise güvenlik hizmetleri 1981 yılına kadar resmi kolluk görevlileri (Jandarma, polis, bekçi) ile sağlanmaktaydı yılında çıkarılan 2495 sayılı kanunla birlikte özel güvenlik dönemi resmen başlamış, bazı kurum ve kuruluşlarda özel güvenlik teşkilatlarının kurulması çalışmaları da ivme kazanmıştır yılında başlayan dönem ise 5188 sayılı kanunla başlayan ve halihazırdaki özel güvenlik hizmetlerinin esas ve usullerinin belirlendiği üçüncü evreyi temsil etmektedir. 25

2 Son 30 yılı aşkın süreçte özel güvenlik hizmetlerinin; kişi koruma, site koruma, baraj güvenliği, banka güvenliği, AVM güvenliği, tren, para nakli, altın nakli, fabrika, rafineri, petrol - doğal gaz boru hatları güvenliği, hastane ve okul güvenliği, turizm güvenliği, tarihi bölge, yapı, müze güvenliği, spor karşılaşmaları, gösteri-müzik etkinliği güvenliği gibi geniş bir yelpazeye yayıldığı görülmektedir. Bugün Türkiye'deki özel güvenlik sektörü elektronik sistemler de dahil olmak üzere 3 milyar doların üzerinde ve yaklaşık 7 milyar lira iş hacmine sahip bir pazarı temsil etmektedir. Sadece fiziki güvenlikteki iş hacmi yaklaşık 6 milyar lirayı, alarm güvenlik sistemleri pazarı ise 1 milyar lirayı bulmaktadır. Özellikle 10/6/2004 tarihinde çıkarılan 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, özel güvenlik şirketlerinin kurulmasında ve faaliyet artışında tam bir milat olmuş, bu alandaki şirketlerin faaliyet izin belgesi alma başvurularında adeta patlama yaratmıştır. (Tablo-1) 2004 yılında 21 olan faaliyet izin belgesi alan özel güvenlik şirketi sayısı, yasanın çıkmasının ardından % 2.247,6 artış göstererek 493 e fırlamıştır yılında bu sayı 276 ya, 2007 de 143 e, 2008 de 113 e gerilemiştir da az bir sıçramayla 125 e çıkan şirket sayısı, bundan sonra gerileme ağırlıklı bir trend sergilemiş, 2010 da 123, 2011 de 83, 2012 de 108, 2013 de 107 olmuştur ün ilk üç ayında 26 olarak gerçekleşen faaliyet izin belgesi alan şirket sayısının yılın tamamında 100 civarında gerçekleşmesi beklenmektedir. Tablo-1: Özel Güvenlik Kurumlarından Faaliyet İzni Alan Şirket Sayıları Yıllar F.İ.B. Alan Şirket Faal Özel Güvenlik Şirketlerinin Yıllara Göre Toplamı Kapanan Şirket Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı, Ankara,

3 Tabloda dikkati çeken nokta 2004 te hayli düşük olan izin belgesi alımı, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Yasası nın çıkmasından sonraki yıl patlama yapmış, sonraki yıllarda ise ortalama 100 civarında gerçekleşmiştir. Kapanan şirket sayısı, 2004 yılından 2014 yılı ilk üç ayındaki veriler itibariyle 312 olarak gerçekleşmiştir. Kapanan şirket sayısının en fazla olduğu yıllar ise 2011, 2012 ve 2013 yıllarıdır. Bu yıllarda kapanan şirket sayıları sırasıyla 48, 76 ve 87 olmuştur. Kapanan şirketler de dikkate alındığında 2014 yılı ilk üç ayında toplam şirket faal durumda bulunmaktadır. Bu yıllarda kapanan firmaların artmasının temel nedenleri arasında; firma sayılarındaki artış ve buna bağlı olarak artan rekabet, hızla gerileyen kar marjları ve giderek daralan pazar payları önemli etkenler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Avrupa ve diğer yurtdışı kaynaklı şirketlerin de piyasaya giriş yapması rekabet artışı sonucunda bir kısım yerli firmaların piyasadan çekilmesine neden olmaktadır. Diğer taraftan bazı firmaların sermaye yetersizliği ve hizmet kalitesinin gerektirdiği fiziki, bilgi ve personel donanımlarına sahip olmadaki yetersizlikler de şirket kapanışlarındaki diğer faktörler olmuştur. Kamu ve özel kurum-kuruluşlar arasında özel güvenlik ihtiyacı son 10 yılda dalgalı seyir göstermekle birlikte artış göstermiş ve ye çıkmıştır. (Tablo-2) 2004 yılı itibariyle olan özel güvenlik izni olan yer sayısı, 2014 yılı ilk çeyreği itibariyle tüm yıllar toplamında ye yükselmiştir. Özel güvenlik firmalarının özel güvenlik ihtiyacının en fazla olduğu yıl olan 2004 yılındaki talebi baz alarak, pozisyon aldıkları ve talebi de dikkate alarak faaliyet belgesi başvurusu ve alımını hızlandırdıkları görülmektedir. Bu da firma sayılarıyla birlikte personel istihdamı artışını da beraberinde getirmektedir yılı verisi bulunmayan sertifika alan özel güvenlik görevlisi toplam sayısı 2005 te iken, 2006, 2008, 2009 ve 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında 100 bin eşiğinin üzerinde gerçekleşmiş ve 2014 ilk çeyreğinde tüm yıllar toplamı olarak e yükselmiştir. Sertifika alan özel güvenlik görevlilerinin i özel güvenlik görevlisi kimliği almaya hak kazanmış olup, kişiye özel güvenlik görevlisi kadrosu tahsis edilmiştir. 27

4 Tablo-2: Yıllar İtibariyle Özel Güvenlik Kurumları ve Özel Güvenlik Görevlileri İstatistikleri Yıllar Özel Güvenlik İzni Olan Yer Sertifika Alan Kimlik Alan Tahsis Edilen Kadrosu Mevcut Alarm Merkezi Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı, Bugün ülkemizde kamu ve resmi işyerlerinde özel güvenlik görevlisi görev almakta olup, bunun tahsis edilen özel güvenlik kadrosuna oranı % 47,2 dir. Yine Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik İdaresi Başkanlığı verilerine göre, Türkiye'de toplam 1 milyon 147 bin 241 özel güvenlik görevlisinden, 217 bin 302'si fiilen çalışmaktadır. Faaliyet belgeli güvenlik şirketinden faal olan şirkette yılda ortalama 25 ilâ 30 bin güvenlik görevlisinin ek istihdamı sağlanıyor ve sektörün yıllık faaliyet karı ise % 2 gibi oldukça düşük düzeyde gerçekleşiyor. Ülkemizde 2014 yılı ilk çeyreği itibariyle faaliyet izin belgesi alan özel güvenlik eğitimi veren kurum sayısı 760 olup bunların 546 sı faal eğitim vermektedir. Kendi güvenliğini sağlamak üzere özel güvenlik izni alan yer sayısı tir. Alarm merkezi sayısı ise 304 tür yılı itibariyle özel güvenlik şirketlerinin bölgeler bazında dağılımı ise şu şekildedir: Marmara Bölgesi: 578 İç Anadolu Bölgesi: 247 Akdeniz Bölgesi: 122 Ege Bölgesi: 126 Karadeniz Bölgesi: 137 Doğu Anadolu Bölgesi: 89 28

5 Güneydoğu Anadolu Bölgesi: 82 dir. Toplam: Kapatılan: 104 AR&GE BÜLTEN Buna göre; Marmara Bölgesi toplamdaki % 42 lik payı ile ilk sırada yer almakta, onu %18 lik oran ile İç Anadolu Bölgesi izlemektedir. Ege Bölgesinin payı ise % 9,1 olup dağılımda Karadeniz bölgesinin ardından 4. sırada yer almaktadır. Özel Güvenlik Sektörünün Sorunları Sektörün geleceğine dönük ihtiyaçların analizi yapıldığında, bugün karşılaşılan en ciddi sorunun nitelikli çalışan bulabilmek olduğunu görüyoruz. Mevcut düzenlemelere göre temel eğitim alanlar özel güvenlik sektöründe çalışabilmek için aranan asgari şartı yerine getirmiş olmaktadırlar. Ancak bundan sonraki kademeler için bir düzenleme henüz yapılmamıştır. Sektörde güvenlik şirketleri arasında oluşan rekabet ve neredeyse sıfır karla alınan ihaleler hem sektördeki işletmeleri hem de sektörde çalışan özel güvenlik görevlilerini mağdur etmektedir. Avrupa özel güvenlik sektöründe yıllık 15 milyar euro civarında bir ciro oluşmaktadır. Türkiye de istihdam edilen özel güvenlik elemanı sayısının büyüklüğüne rağmen Avrupa daki emsalleri ile karşılaştırıldığında oluşan ciro miktarının hayli düşük olması ülkemizde uygulanan düşük ücret politikasının bir sonucudur. Ülkemizde uygulanan düşük fiyat politikaları personel ücretleri ve hizmetin kalitesini düşürmektedir. Sektörün çözüm bekleyen diğer sorunları arasında ise; Ekonomik açıdan zor durumda olan firmalar adına vergi ve SSK borçlarının taksitlendirilmesine veya ertelenmesi, Kamu İhale Kurumu Kanunu esasları doğrultusunda yapılan hizmet alım ihalelerinde % 5 lik teşvik tutarı kamu ile iş yapan firmaların hak edişlerinden kesilmemesi, Özel güvenlik personeli için yaptırılan mali mesuliyet sigortasının işverene maliyetinin düşürülmesi, Kalifiye işlerde vasıf farkı uygulamasının Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda da uygulanması, Sağlık Bakanlığı nca yayınlanan Genelgeler ile Kamu İhale Kanunu arasındaki çelişkiler nedeniyle yaşanan sorunların ortadan kalkması için Sağlık Bakanlığı nın hizmet alımlarında belirlediği kâr miktarının Kamu İhale Kanunu na uygun olarak yapılmasına yönelik girişimlerde bulunulması, İhaleyi açan kuruma; hizmet kalitesinin artırılması açısından daha önce mal ve hizmet satın aldığı firmayı (aşırı düşük veya fahiş fiyat olmaması koşulu ile) tercih etme hakkının tanınmasına yönelik girişimde bulunulması, 29

6 İşveren üzerindeki kıdem tazminatı kesinti oranının yüzde 8 den yüzde 2 ye düşürülmesi, kıdem tazminatının asgari işçilik maliyeti içerisinde yer almasının sağlanması bulunmaktadır. KAYNAKÇA Vatan Gazetesi, Türkiye Özel Güvenlik Hizmetleri Meclisi Sektör Raporu,.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, II. Ulusal Özel Güvenlik Sempozyumu. Habertürk 24 Şubat 2012, Serpil Yılmaz. Hürriyet Gazetesi, Ahmet YETİM, Ar-Ge Bülten, 2011 Eylül. 30

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. ISBN : 978-605-137-410-9 TOBB Yayın No : 2014/234 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 21 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 21 besygr@egm.org.tr Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine www.egm.org.tr/bes21gr.htm

Detaylı

- 1 - 2014 YILI PROGRAMI

- 1 - 2014 YILI PROGRAMI - 1-2014 YILI PROGRAMI 25 Ekim 2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7 Ekim 2013 Tarihli ve 2013/5502 Sayılı 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar

Detaylı

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER 1213 TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE THE CONTRIBUTIONS OF AUTOMOTIVE INDUSTRY IN TURKISH ECONOMY AND SECTORAL-EXPECTANCES ABOUT THE FUTURE Ali GÖRENER *, Ömer GÖRENER ** ÖZET Türkiye

Detaylı

Türkiye Ekonomisine Genel Bakış (2001-2013)

Türkiye Ekonomisine Genel Bakış (2001-2013) Türkiye Ekonomisine Genel Bakış (2001-2013) OVERVIEW OF THE TURKISH ECONOMY(2001-2013) Fatih ACAR * Özet Türkiye Ekonomisinin 2001-2013 dönemi itibarıyla; büyüme, enflasyon, işgücü ve istihdam, kamu maliyesi,

Detaylı

TÜRK YE SERMAYE P YASASI

TÜRK YE SERMAYE P YASASI TÜRK YE SERMAYE P YASASI TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI Sermaye piyasası fon arz ve talep edenlerin şeffaflık ve güven içinde buluştuğu bir platformdur. Küçük tasarruflarla büyük yatırımlar finanse edilebilmekte,

Detaylı

Faaliyet Raporu 2010

Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu 2010 İçindekiler Sunuş 3 Kurumsal Profil 3 Vizyonumuz, Misyonumuz, Kurumsal Stratejimiz 5 Tarihçe 6 Rakamlarla Anadolu Hayat Emeklilik 8 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2010 Yılı Değerlendirmesi

Detaylı

1. Finansal Hizmetler Sektörü

1. Finansal Hizmetler Sektörü 1. Finansal Hizmetler Sektörü 1. Finansal Hizmetler sektörü; mevduat bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları, katılım bankaları, sermaye piyasaları, sigortacılık, finansal kiralama, faktöring ve tüketici

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU 2014 Dönem 01.01.2014-31.12.2014 KURUMSAL GELİŞİM VE ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞUBAT 2015 - ANKARA ÖNSÖZ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1. GİRİŞ...10 2. MEVCUT DURUM...

İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1. GİRİŞ...10 2. MEVCUT DURUM... TÜRKİYE KİMYA SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011-2015 (TASLAK) HAZİRAN 2010 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1.

Detaylı

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER*

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AĞUSTOS 2010 *Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali Konular GenelMüdürlüğü nün 9 Nisan 2010 da yayınladığı EU Candidate and Pre-Accession

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ

TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA İLERLEME KONSEYİ TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA RAPORU İLERLEME RAPORU 2013KONSEYİ 2013 İLERLEME RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 3 GRAFİKLER... 4 HARİTALAR...

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2012 YILI RAPORU

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2012 YILI RAPORU T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2012 YILI RAPORU Ekim 2013 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ II Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Raporu ÖNSÖZ Ülkelerin ekonomik

Detaylı

KOBİ PROFİLLERİ ANALİZİ VE YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI

KOBİ PROFİLLERİ ANALİZİ VE YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI KOBİ PROFİLLERİ ANALİZİ VE YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI Ekim 211 KOBİ PROFİLLERİ ANALİZİ VE YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI Bu Araştırma Projesi 211 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında Doğu Karadeniz

Detaylı

Yeni rotada yeni hedefler Türkiye finans sektörü 2011

Yeni rotada yeni hedefler Türkiye finans sektörü 2011 Yeni rotada yeni hedefler Türkiye finans sektörü 211 2 Giriş Türkiye ekonomisi ve Türkiye fi nans sektörü, beklentilerin üstünde bir performans ile kapadığı 28 yılı ve sonrasındaki dönemi, önümüzdeki zamanlarda

Detaylı

AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KONYA TİCARET ODASI AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Etüd-Araştırma Servisi Veyis ERSÖZ Şubat-2010 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iii GİRİŞ..1 BİRİNCİ BÖLÜM AB DE KOBİ

Detaylı

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİİNİN REKABET GÜCÜ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİİNİN REKABET GÜCÜ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİİNİN REKABET GÜCÜ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA Mahmut TEKİN Selçuk Üniversitesi Muammer ZERENLER Selçuk Üniversitesi Özet Otomotiv sanayii gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de

Detaylı

Türkiye de taşeronluk özellikle

Türkiye de taşeronluk özellikle Taşeronlaştırma işverenlerin yasal yükümlülüklerden kurtulmak için başvurdukları en tipik çalıştırma biçimidir. O nedenle giderek hem özel sektörde hem de kamuda tercih edilen bir çalıştırma biçimi haline

Detaylı

Genel Ekonomik Göstergeler

Genel Ekonomik Göstergeler Genel Ekonomik Göstergeler BÖLÜM 2 6 1 Genel Ekonomik Göstergeler TRC3 Bölgesi 2 milyona yakın nüfusu ve cari fiyatlarlarla 2008 yılında 9,5 milyar TL bölgesel katma değeri ile Türkiye nin gelişmekte olan

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 bes28gr@egm.org.tr Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine www.egm.org.tr/bes28gr.htm

Detaylı

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 Bakanlar Kurulu nun 6.6.2000 tarihli ve 2000/684 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 7.6.2000 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU. 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi

2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU. 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi 2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi Türkiye Ekonomisi, 82 yıllık Cumhuriyet tarihinde, en zorlu süreçlerden birisini 2001 Krizi esnasında

Detaylı

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI 1 TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) İÇSELLEŞTİRDİĞİ GİRİŞİMCİLİKLE SEKTÖREL ÇERÇEVESİNİ GENİŞLETEREK YENİ İSTİHDAM ALANLARI YARATMIŞ VE

Detaylı

GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU

GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU Yalova Yatırım Destek Ofisi, Haziran 2013 Yönetici Özeti Gemi İnşa Sanayi Sektör Raporu, gemi inşa sanayi sektöründe yaşanan gelişmeleri yakından takip etmek ve plan, program

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Uzun Vadeli Derecelendirme Notu: TR BBB Kısa Vadeli Derecelendirme Notu: TR A2 Istanbul 29.06.2012 Mali Veriler (31 Aralık 2011) (1000 TL) Toplam Varlıklar. 1.049.669

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 1 ÖNSÖZ Bu rapor Ünye Ticaret Borsası ile Öztaş Fındık Sanayi Mühendislik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi arasında yapılan görüşmeler sonucunda Borsamız

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 26 Ekim 2011 T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2012 YILI BÜTÇE SUNUŞ KONUŞMASI (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu) Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı 26 Ekim 2011 2 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE SUNUŞ KONUŞMASI (TBMM Plan ve

Detaylı

AZERBAYCAN SEKTÖR RAPORLARI LOJİSTİK

AZERBAYCAN SEKTÖR RAPORLARI LOJİSTİK AZERBAYCAN SEKTÖR RAPORLARI LOJİSTİK TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Haziran 2008 ANKARA SUNUŞ Bu çalışma, Azerbaycan ve onun alt faaliyetleri arasında tasnif edilen

Detaylı

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 YILI MAKROEKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 YILI MAKROEKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 YILI MAKROEKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER Şubat 2008 İÇİNDEKİLER Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM MAKROEKONOMİK GELİŞMELER 1. Büyüme Hızı ve GSMH nın Bileşimi 1-4 2. Kaynakların Kullanımı

Detaylı