CELAL DEMİRCİ ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ( ADET ETLİK PİLİÇ/DÖNEM)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CELAL DEMİRCİ ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (35.000 ADET ETLİK PİLİÇ/DÖNEM)"

Transkript

1 CELAL DEMİRCİ ( ADET ETLİK PİLİÇ/DÖNEM) ZONGULDAK İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ECELER KÖYÜ, GÖLCÜK MEVKİİ, F28A16A1C PAFTA, 127ADA, PARSEL HABİTAT MÜHENDİSLİK MÜŞ. İNŞ. TAAH. TİC. LTD. ŞTİ. Uğurevler Mah. 19. Cad. Tekin Apt. No: 89/B Kocasinan/KAYSERİ Tel: Faks: PROJE TANITIM DOSYASI ZONGULDAK 2014 I

2 PROJE SAHİBİNİN ADI CELAL DEMİRCİ ADRESİ TELEFON, GSM VE FAKS NUMARALARI E-POSTA PROJENİN ADI Eceler Köyü No:18 Merkez/ZONGULDAK Fax: GSM: Etlik Piliç Yetiştirme Tesisi Kapasite Artışı ( Adet Etlik Piliç/Dönem) PROJENİN BEDELİ PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ(İLİ, İLÇESİ) PROJENİN ÇED YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ YERİ(SEKTÖR, ALT SEKTÖR) TL Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Eceler Köyü, Gölcük Mevkii, F28a16a1c Pafta, 127 Ada, Parsel Ek-II Madde 32.-ç) Kanatlı yetiştirme tesisleri [ (Bir üretim periyodunda adet ve üzeri tavuk (civciv, piliç, ve benzeri) veya eşdeğer diğer kanatlılar)(1 adet hindi = 7 adet tavuk)], PROJENİN NACE KODU RAPORU HAZIRLAYAN ÇALIŞMA GURUBUNUN /KURULUŞUN ADI ADRESİ HABİTAT MÜHENDİSLİK MÜŞ. İNŞ. TAAH. TİC. LTD.ŞTİ. Uğurevler Mah. 19. Cad. Tekin Apt. No: 89/B Kocasinan/KAYSERİ TELEFON VE FAKS NUMARALARI PROJE TANITIM DOSYASININ SUNUM TARİHİ Temmuz II

3 İÇİNDEKİLER Sayfa No Tablolar Dizini IV Şekiller Dizini V Ekler VI Projenin Teknik Olmayan Özeti 1 1. Projenin özellikleri. 2 a) Projenin ve yerin alternatifleri (proje teknolojisinin ve proje alanının seçilme 2 nedenleri) b) Projenin iş akım şeması, kapasitesi, kapladığı alan, teknolojisi, çalışacak personel 3 sayısı, c) Doğal kaynakların kullanımı (arazi kullanımı, su kullanımı, kullanılan enerji türü vb.) 16 ç) Atık miktarı (katı, sıvı, gaz vb.) ve atıkların kimyasal, fiziksel ve biyolojik özellikleri 21 d) Kullanılan teknoloji ve malzemelerden kaynaklanabilecek kaza riski Proje Yeri ve Etki Alanın Mevcut Çevresel Özellikleri: 40 a) Mevcut arazi kullanımı ve kalitesi (tarım alanı, orman alanı, planlı alan, su yüzeyi vb.) 40 b) EK-5 deki Duyarlı Yöreler Listesi dikkate alınarak korunması gereken alanlar Projenin İnşaat ve İşletme Aşamasında Çevresel Etkileri ve Alınacak Önlemler 74 EKLER NOTLAR VE KAYNAKLAR Yeterlilik Belgesi Tebliği kapsamında Proje Tanıtım Dosyasını Hazırlayanların Tanıtımı: Adı soyadı, mesleği, özgeçmişi, referansları ve dosyadan sorumlu olduğunu belirten imzası. III

4 TABLOLAR DİZİNİ Sayfa No Tablo 1. Bölümlerin Kapladıkları Alanlar 7 Tablo 2. Parsel Alanı Köşe Koordinatları 8 Tablo 3. Mevcut Birimler 8 Tablo 4. Planlanan Birimler 10 Tablo 5. Ekipmanlar 11 Tablo 6. Tesisin İnşaat Aşamasında Kullanılacak Araçlar Ve Gürültü Seviyeleri 26 Tablo 7. Kullanılacak Ekipmanlar ve Ses Gücü Düzeylerinin Oktav Bantları 27 Tablo 8. Mesafelere Göre Oluşacak Ses Basınç Düzeyleri ve Gündüz Gürültü Düzeyleri 28 Tablo 9. Mesafelere Göre Üretim Faaliyetleri Sırasında Oluşacak Net Ses Düzeyi (db) 30 Tablo 10. Şantiye Alanı için çevresel gürültü sınır değerleri 31 Tablo 11. Toz Emisyon Faktörleri 32 Tablo 12. Kümes hayvanları cinsinden, hayvan yeri sayısını canlı hayvan kütlesine dönüştürme faktörleri 34 Tablo 13. Zonguldak İli Meteoroloji Verileri 42 Tablo 14. Zonguldak İli Sınırlarında Yayılış Gösteren Bitkilerin Listesi 52 Tablo 15. Amfibia Türleri Listesi 58 Tablo 16. Reptil Türlerinin Listesi 60 Tablo 17. Tatlısu Balık Türlerinin Listesi 61 Tablo 18. Deniz Balıkları Tür Listesi 63 Tablo 19. Kuş Türlerinin Listesi 65 Tablo 20. Memeli Türlerinin Listesi 67 IV

5 ŞEKİLLER DİZİNİ Sayfa No Şekil 1. İş Akım Şeması 3 Şekil 2. Civcivler Gelmesine Hazırlanmış Örnek Bir Tesisten Görüntü 4 Şekil 3. Civcivlerin kümesteki dağılım durumları 5 Şekil 4. Aydınlatma (Örnek Bir tesisten Görüntüdür) 6 Şekil 5. Kesim olgunluğuna gelenler kesime gönderilir 6 Şekil 6. Kümes Ekipmanları 11 Şekil 7. Spiral Piliç Yemlikleri 12 Şekil 8. Otomatik Piliç Suluğu 12 Şekil 9. Havalandırma Bacası ve Fan 13 Şekil 10. Koku İndirgeme Sistemi örnek görüntüsü ve şeması 14 Şekil 11. Soğutucu Pet 14 Şekil 12. Gürültünün dağılımı grafiği 30 Şekil 13. Asgari Mesafe Eğrisi (Mevcut Durum) 35 Şekil 14. Asgari Mesafe Eğrisi (Kapasite Artışı Sonrası) 36 Şekil 15. Acil Müdahale Planı 39 Şekil 16. Zonguldak İli Rüzgâr Gülü 41 Şekil 17. İnceleme Alanı ve Dolayının Genel Jeoloji Haritası 43 Şekil 18. İnceleme Alanı Ve Çevresinin Ölçeksiz Stratigrafik Dikme Kesiti 46 Şekil 19. Türkiye Deprem Haritası 48 Şekil 20. Zonguldak İli Deprem Haritası 49 V

6 EKLER Ek.1: Ek.2: Ek.3: Ek.4: Ek.5: Ek.6: Ek.7: Ek.8: Ek.9: Ek.10: Ek.11: Ek.12: Ek.13 Ek.14 Ek.15 Ek.16: Koordinatlar ve Mülkiyet Belgesi Topoğrafik Harita Aplikasyon Krokisi ve Yapılması Planlanan Tesisin Koordinatlı Krokisi Çevre Düzen Planı Yer Bulduru Haritası Arazi Kullanım Haritası Faaliyet Alanı Uydu Görüntüleri ve Fotoğraflar Fosseptik Detay Planı Zonguldak Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Görüş Yazısı DSİ 23. Bölge Müdürlüğü Görüş Yazısı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Zonguldak İl Özel İdaresi Görüş Yazısı Vidanjör Yazısı Vekâletname ve Taahhütname Zonguldak Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yazısı İmza ve Diplomalar VI

7 PROJENİN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ Faaliyet; Celal DEMİRCİ tarafından Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Eceler Köyü, Gölcük Mevkii, F28a16a1c Pafta, 127 Ada, Parsel üzerinde 3.930,9 m 2 alanda; Etlik Piliç Yetiştirme Tesisi nin kapasite artışı planlanmaktadır. Arazinin mülkiyeti faaliyet sahibine ait olup Mülkiyet Belgesi ekte verilmiştir (Bkz. Ek-1). Tesisin mevcut kapasitesi adet etlik piliç olup 127 Ada, 13 parsel üzerinde kurulu bulunmaktadır. Zonguldak Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yazısı eklerde verilmiştir (Bkz. Ek 15). Kapasite artışı ile 127 Ada, 14 parsel üzerine yeni birimler yapılacaktır. Faaliyet sahibi adet etlik piliç artışı daha yaparak toplamda adet etlik piliç yetiştirmeyi planlamaktadır tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, Ek-II Madde 32.-ç) Kanatlı yetiştirme tesisleri [ (Bir üretim periyodunda adet ve üzeri tavuk (civciv, piliç ve benzeri) veya eşdeğer diğer kanatlılar)(1 adet hindi = 7 adet tavuk)], kapsamında değerlendirilmiştir. Tesis adet etlik piliç kapasitesiyle EK-IV formatına göre proje tanıtım dosyası hazırlanmıştır. Faaliyet alanına en yakın yerleşim yeri Güney yönünde 250 m Eceler Köyüne ait evler bulunmaktadır. Kümese en yakın yerleşimin, asgari mesafenin üstünde olması nedeniyle oluşabilecek koku emisyonunun en yakın eve ulaştığına sınır değerin altında olacağı anlaşılmaktadır. Tesisin proje kapsamında meydana gelecek katı atıklar tesis sahasında bulundurulacak ağzı kapalı, sızdırmasız çöp bidonlarında biriktirilecek ve düzenli olarak, Zonguldak Belediyesi çöp döküm sahasına götürülerek bertaraf edilecektir. Tesiste oluşacak günlük Atıksu miktarı 0,516 m 3 dır. Tesiste oluşacak sıvı atıkların tamamı, tesiste yapılacak sızdırmasız fosseptikte biriktirilecektir. Sızdırmasız fosseptikte biriken evsel nitelikli atık sular Zonguldak Belediyesi ne ait vidanjörle alınarak arıtma ile sonlanan kanalizasyon sistemine verilecektir. Her üretim periyodu sonunda oluşacak gübre atıkları, proje alanında inşa edilecek sızdırmasız kapalı gübre deposunda biriktirilerek ilgili kurumlardan gerekli izinler alındıktan sonra tarımsal faaliyet gösteren faaliyet alan çevresindeki çiftçilere verilecektir 1

8 1.PROJENİN ÖZELLİKLERİ 1.a) Projenin Ve Yerin Alternatifleri (Proje Teknolojisi Ve Proje Alanının Seçilme Nedenleri) Tesisin yer seçiminde; -Mevcut 1 adet kümesin Bulunması -Bölgenin piliç üretimi için uygun arazi ve iklime sahip olması, -Hammadde temin edilecek yerlerin yakınlığı, üretilecek ürünlerin pazarlanma olanakları, -Hammaddenin ve ürünün fabrikaya veya pazara yapılacak olan taşıma maliyetleri gibi faktörler ve bunlara ek olarak alanın yerleşim birimlerine olan uzaklığı da göz önünde bulundurulmuştur. Bölgede yaşayan insanlar için de iyi bir istihdam sağlayacağı göz ardı edilemeyecek sebeplerin başında gelmektedir. Tesisteki üretim tamamen hayvancılığa dayandığı ve iklim açısından uygun olması, diğer üretim tesislerine olan yakınlığı ve köylere olan mesafesi göz önüne alındığında uygun yer seçimi yapıldığı kanaatine varılmıştır. Üretim aşamalarında yer alan prosesler, makine ve teçhizatlar, maliyetler ve üretim kapasiteleri dikkate alınarak yeni teknolojilerin yakından takip edileceği ve üretimin daha akıcı ve güvenilir bir ortamda devam edeceği bilinmektedir. Yöntem olarak en çok kullanılan hepsi içeri- hepsi dışarı yöntemi ile altlıklı sistem uygun bulunmuştur. Faaliyet alanının tercih edilmesinde, içme ve kullanma amacıyla kullanılacak suyun kolaylıkla sağlanabilmesi, enerji temini kolaylığı, tavuk üretimine yeterli alanın ayrılabilmesi imkanı ve nakliye yolu mesafesinin kısalığı gibi yer seçimine etki eden faktörler esas alınmıştır. 2

9 1.b) Projenin İş Akım Şeması, Kapasitesi, Kapladığı Alan, Teknolojisi, Çalışacak Personel Sayısı CİVCİV GİRİŞ ÖNCESİ KÜMESLERİN HAZIRLANMASI ALTLIĞIN UZAKLAŞTIRILMASI SU İLE ÖN YIKAMA VE DEZENFEKSİYON Atıksu ALTLIK TEMİNİ VE SERİLMESİ DUMANLAMA (FUMİGASYON) YEM TEMİNİ KÜMES KOŞULLARININ AYARLANMASI EKİPMANLARIN BAKIMI HAZIRLANMASI VE YERLEŞTİRİLMESİ KÜMESE GİRECEK CİVCİV SAYISININ BELİRLENMESİ İSTENİLEN ISI IŞIK NEM VE HAVALANDIRMA AYARLARI Ölü Piliç Ölü Piliç Ölü Piliç Ölü Piliç Ölü Piliç Ölü Piliç Ölü Piliç CİVCİVLERİN KÜMESE YERLEŞTİRİLMESİ CİVCİV BAKIMI VE KÜMES KAYITLARININ TUTULMASI AŞI PROGRAMININ UYGULANMASI CİVCİV PİLİÇ YEMİ PROGRAMININ UYGULANMASI HAFTALIK TARTIMLARIN YAPILMASI KESİM PROGRAMININ YAPILMASI KESİM ÖNCESİ YEM PROGRAMININ YAPILMASI Koku ve Emisyon Koku ve Emisyon Koku ve Emisyon Koku ve Emisyon Koku ve Emisyon Koku ve Emisyon Ölü Piliç SAĞLIK KONTROLLERİNİN YAPILMASI ORTALAMA 45 GÜN SONUNDA ETLİK PİLİÇLERİN KESİMHANEYE GÖNDERİLMESİ Şekil 1. İş Akım Şeması 3 Koku ve Emisyon Gübre

10 Etlik Piliç Yetiştiriciliği İngilizce bir kelime olan broiler ile aynı anlamda ülkemizde broiler veya etlik piliç terimleri kullanılmaktadır. Etlik piliçler yaklaşık 45 günlük yaşta pazarlanan ve bu yaşta erkek-dişi karışık olarak ortalama gram canlı ağırlığa ulaşan piliçlerdir. Ülkemizde ticari broilerlerde kesim yaşı gün gibi geniş bir varyasyon göstermektedir. Kesim ağırlıkları gram (yaklaşık 900 gram temizlenmiş ağırlık) olan mini veya cüce broilerler squab olarak bilinirler. Bunlarda besi süresi gündür gram canlı ağırlığa kadar büyütülen etlik piliçler ise roaster (kızartmalık piliç) olarak bilinirler. Tesiste, yemlik ve suluklar temizlenip ve dezenfektanlı su ile yıkandıktan sonra civciv suluklarının akıtmazlık kontrolleri yapılacaktır. Şekil 2.Civcivler Gelmesine Hazırlanmış Örnek Bir Tesisten Görüntü Civcivler kümese gelmeden mevsime bağlı olarak saat önce kümes ısıtılmaya başlanacaktır. Civcivler kümese geldiğinde büyütme alanlarında veya ısıtıcıların etrafında C sıcaklık olması sağlanacaktır. Kümes içi çevre sıcaklığının kontrolü için maksimum-minimum termometrelerin çalışmaları kontrol edilecektir. Isıtıcılar çalışmaya başladıktan sonra kümese belli ölçüde hava girmesi sağlanacak, civcivler gelmeden kümeste lambalar tam olarak yakılacak ve kümeste % lik nem olması sağlanacaktır. Civcivlerin Kümese Yerleştirilmeleri: Civcivler geldiğinde kutular araçtan hemen alınacak, her ısıtıcı yanına önceden belirlenen sayıda kutu bırakılacak ve kapakları açılacaktır. Daha sonra kutular boşaltılarak civcivler sulukların yanına yerleştirilecektir. 4

11 Şekil.3. Civcivlerin kümesteki dağılım durumları Yerleştirmeden Sonra Yapılacak İşler: Civcivler kümese yerleştirildikten sonra ve ilk 3 saat süreyle su içmeleri sağlanıp, sonra yemliklere yem konulacaktır. İçme suyuna şeker ilavesinin etlik piliçlerin büyüme ve gelişmesini iyileştirdiği bilindiği için, civcivlere ilk 6-12 saat süreyle şekerli su verilecektir. Civciv Büyütme Döneminde Sıcaklık ve Nem İhtiyacı: Isıtıcıların kullanıldığı kümeslerde civciv seviyesindeki sıcaklıklar 1-2. günler C, 3-4. günler C, 5-7. günler C, ikinci hafta C, dördüncü hafta C kadar olacaktır. Nem oranı ise % oranında olması sağlanacaktır. Yerleşim Sıklığı: Mevcut kümesin kapasitesi adet piliç/dönem dir. Faaliyet alanında 1 kümes kurulması planlanmakta olup kurulacak kümesler 1 katlı olacaktır. Kümeslerin yerleştirileceği toplam alan 894 m 2 dir. Tesiste toplam kümes alanı m 2 olup m 2 ye 19 piliç yetiştirilmesi planlamaktadır. Dolayısıyla dönemlik 894 m 2 x 19 adet/m 2 = adet ~ adet/dönem piliç yetiştirilmesi planlanmaktadır. Aydınlatma: Aydınlatma süresi; ilk birkaç gün 24 saat aydınlatma, daha sonra 23 saatlik aydınlık dönemden sonra 1 saat de karanlık dönem şeklinde olacaktır. Bu bir saat karanlık dönem, ani elektrik kesilmelerinde civcivleri karanlığa alıştırmak için uygulanacaktır. Böylece, elektrik kesintisi durumlarında hayvanlar paniğe kapılmayacak, köşelere yığılıp sıkışmaları ve boğulmaları önlenecektir. 5

12 Şekil 4. Aydınlatma (Örnek Bir tesisten Görüntüdür) Etlik Piliçlerin Beslenmesi Etlik piliçler çabuk ve fazla yem tüketirler. O yüzden çok çabuk gelişirler. Hayvan büyüdükçe kazanacağı canlı ağırlığa göre yem tüketimi de artar. En kısa sürede, en hızlı büyümeyi sağlamak için serbest yemleme uygulanır. Her dönemde farklı yem yedirilir. Yem fabrikaları bu yemleri civciv ve piliç dönemlerine göre ihtiyaç duyulan protein ve enerji ihtiyaçları göz önüne alarak hazırlarlar. Piliçlerin Kesim İçin Yakalanması ve Nakliyesi: Etlik piliç yetiştiriciliğinde 45 gün süren üretim dönemi sonunda kesim için yakalanan piliçlerde üretici açısından iki husus önemlidir. Bunlardan biri piliçlerin yakalanması, yüklenmesi, nakliyesi ve boşaltılması esnasında çarpma, sıkışma ve yığılma gibi nedenlerle meydana gelen berelenmeler veya ölümlerdir. Berelenmeler karkas kalitesini ve dolayısıyla karlılığı azaltıcı etkide bulunmaktadır. İkinci önemli husus ise piliçlerin yakalanmasından itibaren ortaya çıkan canlı ağırlık kayıplarıdır. Şekil 5. Kesim olgunluğuna gelenler kesime gönderilir 6

13 Üretim yöntemi özetlenecek olursa, İki üretim dönemi arasında yeterli temizlik ve dezenfeksiyon uygulanacak ve kümesin bir iki hafta boş bırakılması sağlanacaktır. Alınacak civcivler, kuluçkadan çıktıktan sonra 6-12 saat içerisinde kümese yerleştirilecektir. Civcivler kümese yerleştirildikten sonra bütün hayvanların yem, su ve ısı kaynağını bulup bulmadığı kontrol edilecektir. Ortalama 45 gün sonunda piliçler sevk için kafeslere yerleştirilip, sevk edilecektir. Ardından tekrar kümeslerde temizlik ve dezenfeksiyon işlemi uygulanacaktır. Tesiste 6,5 hafta boyunca yetiştirilen ve kesim ağırlığına ulaşan hayvanlar, anlaşmalı kesimhanelere gönderilerek kesimleri yapılacaktır. Tesise ilk civciv girmesinden itibaren 6,5 hafta süren bu süreçten sonra, yaklaşık 1-2 hafta süresince kümesler boş olarak kalacaktır. Bu süre içinde gübrenin çıkarılması, temizlikdezenfeksiyon ve dinlendirme işlemleri yapılacaktır. Üretim Kapasitesi: Tesiste çalışma süreleri 6 dönem/yıl, 45 gün/dönem ve 24 saat/ gün olarak planlanmıştır. Kurulması planlanan tesiste adet/ dönem etlik piliç üretilmesi planlanmaktadır. Kapladığı Alan: Mevcut durumda faaliyet alanında; 1 adet 1 katlı Kümes, 1 adet Fosseptik Çukuru, 1 adet Gübre Deposu ve 1 adet Ölü Piliç İmha Çukuru bulunmaktadır. Kapasite artışı ile 1 adet 1 katlı Kümes, 1 adet Fosseptik Çukuru, 1 adet Gübre Deposu ve 1 adet Ölü Piliç İmha Çukuru yapılacaktır. Kümesin ölçüleri en:16 m, boy:55,90 m olup alanı 894 m 2 dir. Tablo 1. Bölümlerin Kapladıkları Alanlar Mevcut Durum Planlanan Durum Kapasite Artışı Sonrası Durum Cinsi Adet Toplam Alan (m 2 ) Adet Toplam Alan (m 2 ) Adet Toplam Alan (m 2 ) Kümes (1 katlı) Fosseptik Ölü Piliç İmha Çukuru Gübre Deposu Bakıcı Evi ada, 14 parselin alanı 1789,04 m 2 olup köy yerleşik alanı içerisinde yer almaktadır. Zonguldak İl Özel İdaresi yazısı eklerde verilmiştir (Bkz. Ek-12). Zonguldak- Bartın-Karabük Çevre Düzen Planı hükümlerine göre emsal 0,5 dir. Yapılabilecek toplam kapalı alan ise; 1789,04 m 2 x 0,5 =894,52 m 2 dir. Faaliyet alanında yapılması planlanan kapalı alan 894 m 2 olup emsale göre toplam kapalı alanı aşmamaktadır. 7

14 Faaliyet alanının koordinatları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablo 2. Parsel Köşe Koordinatları Parsel Köşe Koordinatları Koor. Sırası :Sağa Yukarı Datum :ED-50 Türü :UTM ZON :36 DOM :33 Ölçek Faktörü :6.DERECELİK Koor. Sırası :Enlem. Boylam Datum :WGS-84 Türü :COĞRAFİK ZON : - DOM : - Ölçek Faktörü : - Nokta No Sağa-Yukarı Nokta No Enlem-Boylam : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Alan: 3.930,9 m 2 Tablo 3. Mevcut Birimler Kümes 1 Köşe Koordinatları Koor. Sırası :Sağa Yukarı Datum :ED-50 Türü :UTM ZON :36 DOM :33 Ölçek Faktörü :6.DERECELİK Koor. Sırası :Enlem. Boylam Datum :WGS-84 Türü :COĞRAFİK ZON : - DOM : - Ölçek Faktörü : - Nokta No Sağa-Yukarı Nokta No Enlem-Boylam K : K : K : K : K : K : K : K : Alan; 1000 m 2 8

15 Ölü Piliç İmha Çukuru-1 Koordinatları Koor. Sırası :Sağa Yukarı Datum :ED-50 Türü :UTM ZON :36 DOM :33 Ölçek Faktörü :6.DERECELİK Koor. Sırası :Enlem. Boylam Datum :WGS-84 Türü :COĞRAFİK ZON : - DOM : - Ölçek Faktörü : - Nokta No Sağa-Yukarı Nokta No Enlem-Boylam F : F : F : F : F : F : F : F : Alan; 16 m 2 Fosseptik Çukuru-1 Koordinatları Koor. Sırası :Sağa Yukarı Koor. Sırası :Enlem. Boylam Datum :ED-50 Datum :WGS-84 Türü :UTM Türü :COĞRAFİK ZON :36 ZON : - DOM :33 DOM : - Ölçek Faktörü :6.DERECELİK Ölçek Faktörü : - Nokta No Sağa-Yukarı Nokta No Enlem-Boylam F : F : F : F : F : F : F : F : Alan; 16 m 2 Gübre Deposu-1 Koordinatları Koor. Sırası :Sağa Yukarı Koor. Sırası :Enlem. Boylam Datum :ED-50 Datum :WGS-84 Türü :UTM Türü :COĞRAFİK ZON :36 ZON : - DOM :33 DOM : - Ölçek Faktörü :6.DERECELİK Ölçek Faktörü : - Nokta No Sağa-Yukarı Nokta No Enlem-Boylam F : F : F : F : F : F : F : F : Alan; 32 m 2 9

16 Tablo 4. Planlanan Birimler Kümes 2 Köşe Koordinatları Koor. Sırası :Sağa Yukarı Datum :ED-50 Türü :UTM ZON :36 DOM :33 Ölçek Faktörü :6.DERECELİK Koor. Sırası :Enlem. Boylam Datum :WGS-84 Türü :COĞRAFİK ZON : - DOM : - Ölçek Faktörü : - Nokta No Sağa-Yukarı Nokta No Enlem-Boylam K : K : K : K : K : K : K : K : Alan; 894 m 2 Ölü Piliç İmha Çukuru-2 Koordinatları Koor. Sırası :Sağa Yukarı Datum :ED-50 Türü :UTM ZON :36 DOM :33 Ölçek Faktörü :6.DERECELİK Koor. Sırası :Enlem. Boylam Datum :WGS-84 Türü :COĞRAFİK ZON : - DOM : - Ölçek Faktörü : - Nokta No Sağa-Yukarı Nokta No Enlem-Boylam F : F : F : F : F : F : F : F : Alan; 16 m 2 Fosseptik Çukuru-2 Koordinatları Koor. Sırası :Sağa Yukarı Koor. Sırası :Enlem. Boylam Datum :ED-50 Datum :WGS-84 Türü :UTM Türü :COĞRAFİK ZON :36 ZON : - DOM :33 DOM : - Ölçek Faktörü :6.DERECELİK Ölçek Faktörü : - Nokta No Sağa-Yukarı Nokta No Enlem-Boylam F : F : F : F : F : F : F : F : Alan; 16 m 2 10

17 Gübre Deposu-2 Koordinatları Koor. Sırası :Sağa Yukarı Koor. Sırası :Enlem. Boylam Datum :ED-50 Datum :WGS-84 Türü :UTM Türü :COĞRAFİK ZON :36 ZON : - DOM :33 DOM : - Ölçek Faktörü :6.DERECELİK Ölçek Faktörü : - Nokta No Sağa-Yukarı Nokta No Enlem-Boylam F : F : F : F : F : F : F : F : Alan; 32 m 2 TEKNOLOJİSİ Piliç Yetiştirme Kümeslerinde Yer Alacak Ünite, Alet ve Ekipmanlar Tesiste kullanılacak ekipmanlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablo 5. Ekipmanlar No Cinsi Mevcut Durum (Adet) Planlanan Durum (Adet) 1 Yemleme Sistemi Kapasite Artışı Sonrası (Adet) 2 Sulama Sistemi Yem Silosu Soğutucu Fan Fanlar Şekil.6.Kümes Ekipmanları 11

18 Trafo ve Jeneratör: Tesiste Enerji Nakil Hattından çekilmiş olan elektrik enerjisi kullanılacaktır. Tesiste meydana gelebilecek elektrik kesintilerinde kullanılmak üzere bir adet 350 kva lık trafo ve jeneratör bulunması planlanmaktadır. Altlık: Kümeslerde hayvanların altına serilen bir çeşit talaştır. Hayvanların altının sıcak tutulmasını, sıvı ve katı atıkların dağılmamasını sağlamak amacı ile kullanılacaktır. Yemlik: Piliçlerin yemlerinin konulduğu plastik kaplardır ve genellikle 2 3 pilice 1 adet düşecek şekilde kullanımı planlanmıştır. Aşağıda kullanılması düşünülen piliç yemlikleri gösterilmiştir. Şekil.7.Spiral Piliç Yemlikleri Yem Silosu: Silolar özel galvanizli sacdan yapılmıştır. Bu sayede üstündeki ondülin ölçüleri güneş ışığının yansımasını sağlayacak ve silo içindeki çimlenme önlenecektir. Silo pencereleri sayesinde silonun içindeki yem seviyesi rahatlıkla kontrol edilebilmektedir. Silonun altında yem nakil grubu bulunacaktır. Suluk: Kümeste kullanılacak suluklar otomatik olup belirli bir basınç seviyesinde ve su yüksekliğinde otomatik olarak su verecektir. Genellikle 2 3 pilice 1adet düşecek şekilde kullanılacaktır. Piliç suluğunun gösterimi Şekil 8. de verilmiştir. Şekil.8.Otomatik Piliç Suluğu 12

19 Havalandırma Bacası ve Fan: Kümes içerisindeki hava giriş ve çıkışını sağlamakta ve hayvanların sürekli oksijenli ve tozsuz bir ortamda yetiştirilmesine yardımcı olmaktadır. Tesiste bir kümeste ortalama 2 adet havalandırma bacası ve 140 cm x 140 cm ebadında fan kullanılacaktır. Havalandırma fan çıkış yerleri yerleşim yönü aksi istikametinde kurulacaktır. Havalandırma bacaları ve fan Şekil 9. da gösterilmektedir. Kümes içerisindeki amonyak gibi kötü kokulu gazların, nemin ve tozun ortam dışına çıkarılma işlemi olan havalandırma sayesinde; kümes içinde oluşması muhtemel kötü havanın doğuracağı, altlığın nem seviyesi yükselmesi, altlığın ıslak kalması koksidiyoz gibi hastalıkların ortaya çıkması gibi olumsuz etkiler engellenecektir. Şekil.9.Havalandırma Bacası ve Fan Hava Giriş Kapakları: Kümeslerde; flanş tipi montaj özelliğine sahip, duvar kalınlığı 7 11 cm olarak kabul edilen hava kapakları bulunmaktadır. Sandviç panel duvarlar için dizayn edilmiştir. Hava kapaklarının üzerinde hava yönlendirme kanatları vardır. Bu kanatlar sayesinde kümes içine giren havanın istenen yöne doğru yönlendirilmesi sağlanmaktadır. Bacaların özel tasarımı sayesinde baca üzerine gelen yağmur suyu, kümes çatısı üzerine aktarılmaktadır. Koku İndirgeme Sistemi: Kümeslerde kısa kenarları boyunca yerleştirilecek fanlara takılacak davlumbazlar vasıtası ile kümes dışına atılacak hava toplanacak, fandan çıkan koku ve gazlar direkt olarak atmosfere verilmeyecektir. Atmosfere verilmesini önlemek amacı ile fan çıkışlarında davlumbaz ve koku giderici su perdesi kullanılacaktır. Emilen hava atmosfere verilmeden önce su perdesine çarpacak ve içindeki koku veren maddeler su fazına alınacaktır. Suyun kirlenmesi ile su fosseptiğe verilecektir. Suyun ortalama değiştirilme süresi 1 dönem yani 45 gündür. Mevcut durumda bulunmamakta olup kapasite artışı ile koku indirgeme sistemi yapılacaktır. 13

20 Şekil.10 Koku İndirgeme Sistemi örnek görüntüsü ve şeması Soğutucu Pet: Tesiste her bir kümeste sürekli devridaim yapan en az bir adet soğutucu pet bulundurulacaktır. Şekil.11.Soğutucu Pet Sızdırmasız Fosseptik: Tesiste oluşan evsel ve üretimden kaynaklı atık suların vidanjör vasıtası ile çekilerek kanalizasyon sistemine deşarjından önce geçici olarak depolandığı sızdırmasız özellikteki çukurdur. Mevcut 1 adet 48 m 3 lük depolama kapasitesinde sızdırmasız fosseptik çukuru bulunmaktadır. Kapasite artışı ile birlikte 1 adet 48 m 3 lük sızdırmasız fosseptik çukuru yapılacaktır. Ölü Piliç İmha Çukuru: Tesiste herhangi bir nedenle ölen hayvanlar için yerleşimin olduğu yerlerden uzakta, hayvanların uğrağı olmayan, akarsulardan uzak, yeraltı sularını kirletmeyecek yerlerde açılacak olan ve üzeri sönmemiş kireç ile kaplanıp toprak ile doldurulacak olan çukurlara denir. Mevcut 1 adet 48 m 3 lük depolama kapasitesinde sızdırmasız ölü piliç imha çukuru bulunmaktadır. Kapasite artışı ile birlikte 1 adet 48 m 3 lük depolama kapasitesinde sızdırmasız ölü piliç imha çukuru inşa edilecektir. 14

21 Altlıklı Yer Sistemi: Bu sistemde kümes tabanı altlık veya yataklık denilen talaş veya benzeri materyaller ile uygun kalınlıkta tamamen kaplanır. Civcivler, yemlik ve suluk gibi ekipmanlar yataklık üzerine yerleştirilir. Hayvanlar üretim döneminin sonuna kadar burada tutulurlar. Besi sonunda tüm altlık uzaklaştırılıp kümes yeniden hazırlanır. Bu sistemde besi süresine göre yılda 5-7 dönem üretim yapılabilir. Ülkemizde de yaygın olarak bu sistem kullanılmaktadır. Kafes Sistemi: Etlik piliç üretiminde kafes sisteminin uygulanması Altlıklı sisteme göre daha eski dönemlerde başlamıştır. İmalatçı firmaların bu husustaki çalışmaları 1960 lı yıllarda başlamıştır. Bu tip yetiştiricilikte, koloni kafesleri şeklinde geliştirilmiş ve değişik yaşlarda kafes tabanında, yemlik yüksekliğinde ve suluk sisteminde değişiklik yapmaya uygun kafesler kullanılmaktadır. Tavuk yetiştiriciliğinde sıcak iklimlerde kümesin serinletilmesi ve yeterli havalandırma için yüksek yatırıma ihtiyaç duyulması nedeniyle, arazinin sınırlı ve pahalı olduğu bölgelerde kafes sistemi daha ekonomik olabilmektedir. Yetiştirme sistemine göre etlik piliç üretiminde hepsi içeri-hepsi dışarı (doldur-boşalt) veya devreler halinde üretim sistemleri kullanılmaktadır. Hepsi İçeri-Hepsi Dışarı Sistemi: Etlik piliç yetiştiriciliğinde en pratik program işletmedeki bütün piliçlerin aynı anda, aynı yaşta olduğu sistemdir. Bu sistemde bütün civcivler aynı günde, aynı yaşta kümese konur ve aynı günde de kesime sevk edilir veya satılarak kümes boşaltılır. Bilahare kümeste gerekli temizlik ve dezenfeksiyon uygulanır. Bir süre için de kümes boş bırakılabilir.üretim dönemleri arasındaki bu süre ve uygulanan işlemler bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkışını önleyebilir ve yeni dönemde hayvanlar hastalıktan, temiz bir çevreye yerleştirilmiş olurlar. Üretim tesisinde teknoloji olarak Altlıklı Yer Sistemi- Hepsi İçeri- Hepsi Dışarı sistemi kullanılacaktır. Hayvanların Yem İhtiyacı: Tesise getirilecek olan yemler tesis alanında bulunan sızdırmasız nitelikteki silolara direk aktarılacak ve buradan kullanımı gerçekleştirilecektir. Tesiste kullanılan yemliklere otomatik olarak besleme yapabilen 6 ayaklı silolardır. Yüksek kaliteli galvaniz sacdan üretilmiş olup standart olarak bulunan mekanik doldurma sisteminin yani sıra pnömatik olarak doldurma ve besleme işlemi de gerçekleştirilebilmektedir. Silolarda yem seviyesi izleme pencereleri de yer almaktadır. Tesiste kullanılan silonun kapasitesi ortalama 10 ton dur. Yemler bittikçe ilgili firmadan temin edilecek ve herhangi bir atık oluşumu söz konusu olmayacaktır. Çalışacak Personel Sayısı; Tesiste inşaat aşamasında 10 kişi çalışacaktır. Mevcut durumda İşletme aşamasında 3 kişi çalışmakta olup kapasite artışı sonrası personel artışı yapılmayacaktır. 15

22 I.c) Doğal Kaynakların Kullanımı ( Arazi Kullanımı, Su Kullanımı, Kullanılan Enerji Türü vb.) I.c.1- Arazi Kullanımı: Faaliyet; Celal DEMİRCİ tarafından Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Eceler Köyü, Gölcük Mevkii, F28a16a1c Pafta, 127 Ada, Parsel üzerinde 3930,9 m 2 alanda; Etlik Piliç Yetiştirme Tesisi nin kapasite artışı planlanmaktadır. Arazinin mülkiyeti faaliyet sahibine ait olup Mülkiyet Belgesi ekte verilmiştir (Bkz. Ek-1). Faaliyet alanına ulaşım Eceler Köyü-Çay Mahallesi karayolu üzerinden sağlanmaktadır. Tesis yol kenarındadır. Faaliyet alanı köy yerleşik alanı içerisinde yer almaktadır. Zonguldak İl Özel İdaresi yazısı eklerde verilmiştir (Bkz. Ek-12). Faaliyet alanına en yakın yerleşim yeri parsel sınırından Güney yönünde 250 m mesafede Eceler Köyüne ait evlerdir. Parselin 80 m kuzeyinden Erçeviz Deresi geçmektedir. Çevre Düzeni Planına göre ise mera arazisi niteliğindedir. Çevre Düzeni Planı eklerde verilmiştir (Bkz. Ek-4). Zonguldak Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görüş yazısına göre faaliyet alanı Kuru Marjinal Tarım Arazisi niteliğinde olduğu belirtilmiştir Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu nun 13. Maddesinin 3. Fıkrasında yer alan Tarımsal amaçlı yapılar için, projesine uyulması şartıyla ihtiyaç duyulan miktarda her sınıf ve özellikteki tarım arazisi valilik izni ile kullanılır hükmü yapılması planlanan tarımsal yapının tekniğe uygun olarak yapımının gerçekleşmesi için gerekli olan donanım ve yerleşim elemanlarının birlikte gösterildiği projenin bir suretinin Zonguldak Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne sunulması şartıyla tarımsal amaçlı yapı için kullanılması uygun görülmüştür. Zonguldak Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görüş yazısı eklerde verilmiştir (Bkz. Ek 9). Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ 23. Bölge Müdürlüğü görüş yazısında Konu yerinde incelenmiş olup, belirtilen yerde Tavuk Çiftliği için imar yapılmasında Kurumumuz Mevzuatı açısından sakınca bulunmamaktadır. denilmektedir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ 23. Bölge Müdürlüğü görüş yazısı eklerde verilmiştir (Bkz. Ek 10). 16

23 I.c. 2- Su Kullanımı; I.c İnşaat aşaması İnşaat aşamasında içme ve kullanma suyu ihtiyacı damacanalar ile temin edilecektir. Projenin işletme safhasında, toplam çalışan personel sayısı 10 kişidir. Q = q x N q = Kişi başına düşen günlük su ihtiyacı ( 150 L/kişi/gün Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye Ortalama Evsel Su Tüketim Miktarı, Kasım 2002) N = Kişi sayısı (10 kişi) Q = 150* 10 Q = L/Gün = 1,5 m 3 /gün I.c. 2.2 İşletme Aşaması I.c Mevcut Durum Personel içme ve suyu damacanalar ile sağlanmakta olup diğer ihtiyaçlar için köy şebekesinden kullanılmaktadır. 1) Tesiste bakım ve yetiştiriciliği sağlayacak olan personelin içme ve kullanma suyu, 2) Kanatlı hayvanların içme suyu, 3) Tesis Yıkama Suyu 4) Koku İndirgeme Suyu 1. Personelden kaynaklı içme ve kullanma suyu ihtiyacı: Projenin işletme safhasında, toplam çalışan personel sayısı 3 kişidir. Q = q x N q = Kişi başına düşen günlük su ihtiyacı ( 150 L/kişi/gün Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye Ortalama Evsel Su Tüketim Miktarı, Kasım 2002) N = Kişi sayısı (3 kişi) Q = 150* 3 Q = 450 L/Gün = 0,45 m 3 /gün Tesisteki 3 kişi sürekli tesiste kalacağından yıllık su tüketimleri: 0,45 m 3 /gün x 365 gün/yıl = 164,25 m 3 / yıl (1) 2. Kanatlı hayvanların içme suyu ihtiyacı: Literatür bilgilere göre etlik piliçlerin üretim periyodu boyunca kümülatif ortalama 0,2 lt/gün su tüketirler. (Kaynak: Tarım Bilgileri Dergisi Ankara Üniversitesi Yayınları Cilt 2 Sayı 3 ve Bu durumda su ihtiyacı şu şekilde hesaplanır; Etlik piliçler için; Q etlik piliç = 0,2 lt/adet; gün x adet/üretim periyodu x 45 gün Q etlik piliç = lt/üretim periyodu x 6 üretim periyodu/yıl Q etlik piliç = lt/yıl = 972 m 3 /yıl(2) 17

24 3. Tesis Yıkama Suyu İhtiyacı: Temizlik işlemleri; sulukların, kümeslerin, alet ekipmanların yer zemin temizliği işlemlerini kapsamaktadır. Kümeslerin toplam kapalı kullanım alanı m 2 dir. Tesisin yıkanması için sarf edilecek ortalama su miktarı aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır. Hesaplama için Atıksu Arıtımının Esasları, Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü, Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK, Dr. Hacer TİMUR, Dr. Ufuk KOŞKAN Cadde yıkanması için su sarfiyatı baz alınmıştır. Tesisin yıkanması için su ihtiyacı: 1,5 lt/m 2 x m 2 (yıkama ihtiyacı duyulan alan) = 1500 lt = 1,5 m 3 /1 üretim periyodu olacaktır. Tesiste yılda 6 üretim periyodu olacağına göre yıllık temizlik işlemleri için ihtiyaç duyulan su miktarı: 1,5 m 3 / üretim periyodu x 6 üretim periyodu/yıl = 9 m 3 / yıl(3) I.c Kapasite Artışı Sonrası Durum Personel içme ve suyu damacanalar ile sağlanacak olup diğer ihtiyaçlar için yeraltı suyu kullanılacaktır. 1) Tesiste bakım ve yetiştiriciliği sağlayacak olan personelin içme ve kullanma suyu, 2) Kanatlı hayvanların içme suyu, 3) Tesis Yıkama Suyu 4) Koku İndirgeme Suyu 1. Personelden kaynaklı içme ve kullanma suyu ihtiyacı: Projenin işletme safhasında, toplam çalışan personel sayısı 3 kişidir. Q = q x N q = Kişi başına düşen günlük su ihtiyacı ( 150 L/kişi/gün Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye Ortalama Evsel Su Tüketim Miktarı, Kasım 2002) N = Kişi sayısı (3 kişi) Q = 150* 3 Q = 450 L/Gün = 0,45 m 3 /gün Tesisteki 3 kişi sürekli tesiste kalacağından yıllık su tüketimleri: 0,45 m 3 /gün x 365 gün/yıl = 164,25 m 3 / yıl (1) 2. Kanatlı hayvanların içme suyu ihtiyacı: Literatür bilgilere göre etlik piliçlerin üretim periyodu boyunca kümülatif ortalama 0,2 lt/gün su tüketirler. (Kaynak: Tarım Bilgileri Dergisi Ankara Üniversitesi Yayınları Cilt 2 Sayı 3 ve Bu durumda su ihtiyacı şu şekilde hesaplanır; Etlik piliçler için; Q etlik piliç = 0,2 lt/adet; gün x adet/üretim periyodu x 45 gün Q etlik piliç = lt/üretim periyodu x 6 üretim periyodu/yıl Q etlik piliç = lt/yıl = m 3 /yıl(2) 18

25 3. Tesis Yıkama Suyu İhtiyacı: Temizlik işlemleri; sulukların, kümeslerin, alet ekipmanların yer zemin temizliği işlemlerini kapsamaktadır. Kümeslerin toplam kapalı kullanım alanı m 2 dir. Tesisin yıkanması için sarf edilecek ortalama su miktarı aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır. Hesaplama için Atıksu Arıtımının Esasları, Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü, Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK, Dr. Hacer TİMUR, Dr. Ufuk KOŞKAN Cadde yıkanması için su sarfiyatı baz alınmıştır. Tesisin yıkanması için su ihtiyacı: 1,5 lt/m 2 x m 2 (yıkama ihtiyacı duyulan alan) = lt = 2,841 m 3 /1 üretim periyodu olacaktır. Tesiste yılda 6 üretim periyodu olacağına göre yıllık temizlik işlemleri için ihtiyaç duyulan su miktarı: 2,841 m 3 / üretim periyodu x 6 üretim periyodu/yıl = 17,046 m 3 / yıl(3) 4. Koku İndirgeme Suyu Tesiste oluşması muhtemel koku için, davlumbazlara çekilen koku devir daim yapan su perdesine verilerek sıvı fazına alınacaktır. Bu aşamada 1 ton su kullanılacaktır. İşlemde kullanımı tamamlanan kirli su fosseptiğe verilecektir. Suyun ortalama değiştirilme süresi 1 dönem( 45 gün) dir. 1 ton/ 45 gün = 0,02 ton/ gün 0,02 * 365 = 7,3 ton/ yıl= 7,3 m 3 / yıl (4) Yıllık Toplam Su İhtiyacı: (1) + (2) + (3) + (4) = 164,25 m 3 / yıl m 3 / yıl + 17,046 m 3 / yıl +7,3 m 3 / yıl = 2.240,35 m 3 / yıl 1.c.3- Kullanılacak Enerji ve Yakıt Türü; İşletme aşaması boyunca kullanılacak yakıtlardan emisyon oluşumu söz konusudur. Kümeslerde ısıtma amacıyla kalorifer sistemi kullanılacaktır. Kaloriferde yakıt olarak kömür kullanılacaktır. Mevcut durumda 60 ton kömür kullanılmaktadır. Kapasite artışı sonrası yıllık yaklaşık 120 ton kömür kullanılması planlanmaktadır. Ayrıca tesiste olası elektrik kesintisi esnasında devreye girecek 150 kva lık motorinle çalışan jeneratör konulması planlanmaktadır. Elektrik enerjisi en yakın elektrik hattından temin edilecektir. Tesiste ısıtma amaçlı olarak günlük 328 kg kömür kullanımı olacaktır. Yıllık kömür kullanımı ise 120 ton/yıl olacaktır. Kullanılacak olan kömür Zonguldak il merkezinden temin edilecektir. Kullanılacak olan kömür kcal/kg sahiptir. Buna göre yanma ısıl gücü aşağıda hesaplanmıştır. -Günlük Kullanım: 328 kg -Günlük Soba Çalışma Saati: 8 saat -Kullanılacak Kömür Isıl Gücü: 3000 kcal/kg -Saatlik Kullanılacak Kömür: 41 kg Anma Isıl Gücü: kg/saat x kcal/kg x 4.18 kj/kcal x saat/3600 s = kj/sn=kw Anma Isıl Gücü: 41 kg/saat x 3000 kcal/kg x 4.18 kj/kcal x saat/3600 s = 142,81 kj/sn=142,81 kw 19

26 Tesiste günlük 328 kg kömür kullanımı olacaktır. Kullanılan bu kömürün %0,47 si oluşabilecek kül miktarıdır. 328 kg * %0,47 = 1,54 kg/gün kül oluşmaktadır. 13 Ocak 2005 tarih sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürülüge giren Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (27 Ocak 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete yayınlanan değişiklik) hükümlerinin tamamına uyulacaktır. İşletilmesi planlanan söz konusu tesis için yukarıda bahsedilen hususların dışında herhangi bir doğal kaynak kullanımı söz konusu olmayacaktır. Kömür kullanımından dolayı oluşacak küller Zonguldak Belediyesi tarafından belirlenen alanlara dökülerek bertaraf edilecektir. 20

27 I.ç. Atık Miktarı (katı, sıvı, gaz v.b.) ve Atıkların Kimyasal, Fiziksel ve Biyolojik Özellikleri I.ç.1-) Katı Atıklar: I.ç.1.1-) İnşaat Aşaması Evsel Nitelikli Katı Atıklar: Tesisin inşaat aşamasında 10 personel çalışacaktır. Çalışacak personelin tüketimi neticesinde oluşacak atıklar tamamen evsel nitelikli katı atıklardan ibarettir. Personelden kaynaklanacak evsel nitelikli katı atık miktarı, günlük kişi başına üretilen evsel nitelikli katı atık miktarı 1,34 kg değeri kullanılarak şu şekilde hesaplanmaktadır. (Kaynak; Türkiye İstatistik Kurumu) 10 kişi x 1,34 kg/kişi-gün = 13,4 kg/gün Hafriyat Atıkları: Tesisin inşaat aşamasında oluşabilecek hafriyat atık miktarı; -Kümes 1: Alan x Derinlik (m)= 894 x 1,5 m =1.341 m 3 -Gübre Depolama Çukuru: Alan x Derinlik(m)=32 x 2 m=64 m 3 -Ölü imha Çukuru: Alan x Derinlik (m)= 16 x 3 m=48 m 3 -Fosseptik Çukuru: Alan x Derinlik (m)=16 x 3 m=48 m 3 Toplam:1.501 m 3 x 1,5 ton/ m 3 (hafriyat toprağı yoğunluğu)= 2251,5 ton Hafriyat çalışmalarında çıkarılan toprak faaliyet alanında yapılacak yol ve dolgu çalışmalarında kullanılacaktır. Hafriyat malzemesinin kullanımdan fazla olması halinde Zonguldak Belediyesi nin uygun gördüğü alanlara dökülerek bertaraf edilecektir tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. I.ç.1.2-) İşletme Aşaması: I.ç ) Mevcut Durum Tesisin işletme aşamasında 3 personel çalışacaktır. Çalışacak personelin tüketimi neticesinde oluşacak atıklar tamamen evsel nitelikli katı atıklardan ibarettir. Personelden kaynaklanacak evsel nitelikli katı atık miktarı, günlük kişi başına üretilen evsel nitelikli katı atık miktarı 1,34 kg değeri kullanılarak şu şekilde hesaplanmaktadır. (Kaynak; Türkiye İstatistik Kurumu) 3 kişi x 1,34 kg/kişi-gün = 4,02 kg/gün Altlık(Talaş) Miktarı Kümeslerde m 2 ye 4,10 kg talaş kullanılması planlanmaktadır. Kümes alanı m 2 dir. Dolayısıyla m 2 x 4,10 kg/m 2 =4100 kg/dönem =4,1 t/dönem 4,1 t/dönem x 6 dönem/yıl=24,6 ton/yıl (1) 21

28 Prosesten Kaynaklı Katı Atıklar: Üretim aşamasında her bir kümeste oluşacak günlük atık miktarı (bir piliçten kaynaklanan atık miktarı TÜBİTAK' ın "Kümes ve Ahır Gübrelerinin Geri Kazanılması ve Bertaraftı Projesi" ne göre 0,03 kg/piliç-gün olarak alınarak); 0,03 kg/piliç-gün x adet piliç = 540 kg/gün (0,54 ton/gün) olarak hesaplanmıştır. Dönemlik hesaplama yapılırsa; 0,54 ton/gün x 45 gün/dönem=24,3 ton/dönem bulunur. Tavuk Gübresi Yoğunluğu:0,96 t/m 3 alındığında (Hart, 1960; Steffen, 1998); 24,3 t/dönem /0,96 t/m 3 = 25,3125 m 3 /dönem dır. Yıllık Miktar=24,3 ton/dönem x 6 dönem/yıl=145,8 ton/yıl (2) Altlıkla Karışık Gübre Miktarı (1)+(2)= 24,6 ton/yıl +145,8 ton/yıl =170,4 ton/yıl Isınmadan Kaynaklı Katı Atıklar : Tesiste günlük 164 kg kömür kullanımı olacaktır. Kullanılan bu kömürün %0,47 si oluşabilecek kül miktarıdır. 164 kg * %0,47 = 0,77 kg/gün kül oluşmaktadır. Kömür kullanımından dolayı oluşacak küller Zonguldak Belediyesi tarafından belirlenen alanlara dökülerek bertaraf edilecektir. I.ç ) Kapasite Artışı Sonrası Durum Evsel Nitelikli Katı Atıklar: Tesisin işletme aşamasında 3 personel çalışacaktır. Çalışacak personelin tüketimi neticesinde oluşacak atıklar tamamen evsel nitelikli katı atıklardan ibarettir. Personelden kaynaklanacak evsel nitelikli katı atık miktarı, günlük kişi başına üretilen evsel nitelikli katı atık miktarı 1,34 kg değeri kullanılarak şu şekilde hesaplanmaktadır. (Kaynak; Türkiye İstatistik Kurumu) 3 kişi x 1,34 kg/kişi-gün = 4,02 kg/gün Altlık(Talaş) Miktarı Kümeslerde m 2 ye 4,10 kg talaş kullanılması planlanmaktadır. Toplam kümes alanı m 2 dir. Dolayısıyla m 2 x 4,10 kg/m 2 =7.765,4 kg/dönem =7,7654 t/dönem 7,7654 t/dönem x 6 dönem/yıl=46,59 ton/yıl (1) 22

29 Prosesten Kaynaklı Katı Atıklar: Üretim aşamasında her bir kümeste oluşacak günlük atık miktarı (bir piliçten kaynaklanan atık miktarı TÜBİTAK' ın "Kümes ve Ahır Gübrelerinin Geri Kazanılması ve Bertaraftı Projesi" ne göre 0,03 kg/piliç-gün olarak alınarak); 0,03 kg/piliç-gün x adet piliç = kg/gün (1,05 ton/gün) olarak hesaplanmıştır. Dönemlik hesaplama yapılırsa; 1,05 ton/gün x 45 gün/dönem=47,25 ton/dönem bulunur. Tavuk Gübresi Yoğunluğu:0,96 t/m 3 alındığında (Hart, 1960; Steffen, 1998); 47,25 t/dönem /0,96 t/m 3 = 49,21 m 3 /dönem dır. Yıllık Miktar=49,21 ton/dönem x 6 dönem/yıl=295,26 ton/yıl (2) Altlıkla Karışık Gübre Miktarı (1)+(2)= 46,59 ton/yıl +295,26 ton/yıl =341,85 ton/yıl Isınmadan Kaynaklı Katı Atıklar: Tesiste günlük 328 kg kömür kullanımı olacaktır. Kullanılan bu kömürün %0,47 si oluşabilecek kül miktarıdır. 328 kg * %0,47 = 1,54 kg/gün kül oluşmaktadır. Kömür kullanımından dolayı oluşacak küller Zonguldak Belediyesi tarafından belirlenen alanlara dökülerek bertaraf edilecektir. 1.ç.2-) Sıvı Atıklar 1.ç.2.1-) İnşaat Aşaması Evsel kaynaklı atıksu: Projenin işletme safhasında, toplam çalışan personel sayısı 10 kişidir. Q = q x N q = Kişi başına düşen günlük su ihtiyacı ( 150 L/kişi/gün Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye Ortalama Evsel Su Tüketim Miktarı, Kasım 2002) N = Kişi sayısı (10 kişi) Q = 150* 10 Q = 1500 L/Gün = 1,5 m 3 /gün 1.ç.2.2-)İşletme Aşaması 1.ç Mevcut Durum Evsel kaynaklı atık su: Projenin işletme safhasında, toplam çalışan personel sayısı 3 kişidir. Q = q x N q = Kişi başına düşen günlük su ihtiyacı ( 150 L/kişi/gün Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye Ortalama Evsel Su Tüketim Miktarı, Kasım 2002) N = Kişi sayısı (3 kişi) Q = 150* 3 Q = 450 L/Gün = 0,45m 3 /gün 23

30 Tesisteki 3 kişi sürekli tesiste kalacağından yıllık su tüketimleri: 0,45 m 3 /gün x 365 gün/yıl = 164,25 m 3 / yıl(1) Tesis Yıkama Suyu Kaynaklı Atık Su: Temizlik işlemleri; sulukların, kümeslerin, alet ekipmanların yer zemin temizliği işlemlerini kapsamaktadır. Kümeslerin toplam kapalı kullanım alanı m 2 dir. Tesisin yıkanması için sarf edilecek ortalama su miktarı aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır. Hesaplama için Atıksu Arıtımının Esasları, Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü, Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK, Dr. Hacer TİMUR, Dr. Ufuk KOŞKAN Cadde yıkanması için su sarfiyatı baz alınmıştır. Tesisin yıkanması için su ihtiyacı: 1,5 lt/m 2 x m 2 (yıkama ihtiyacı duyulan alan) = 1500 lt = 1,5 m 3 /1 üretim periyodu olacaktır. Tesiste yılda 6 üretim periyodu olacağına göre yıllık temizlik işlemleri için ihtiyaç duyulan su miktarı: 1,5 m 3 / üretim periyodu x 6 üretim periyodu/yıl = 9 m 3 / yıl(2) Tesiste toplam olarak; (1) + (2) = 164,25 m 3 / yıl + 9 m 3 / yıl =173,25 m 3 / yıl su kullanılacaktır. Günlük Atık su miktarı: 173,25 m 3 / yıl x 1yıl/365 gün=0,474 m 3 /gün Kullanılacak suyun tamamının sıvı atık olarak geri döneceği kabul edilmiştir. Tesiste bu şekilde oluşacak sıvı atıkların tamamı, tesiste yapılacak sızdırmasız fosseptikte biriktirilmektedir. Sızdırmasız fosseptikte biriken evsel nitelikli atık sular Zonguldak Belediyesi ne ait vidanjörle alınmaktadır. Konuyla ilgili yazı eklerde verilmiştir (Bkz. Ek 13) 1.ç Kapasite Artışı Sonrası Durum Evsel kaynaklı atık su: Projenin işletme safhasında, toplam çalışan personel sayısı 3 kişidir. Q = q x N q = Kişi başına düşen günlük su ihtiyacı ( 150 L/kişi/gün Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye Ortalama Evsel Su Tüketim Miktarı, Kasım 2002) N = Kişi sayısı (3 kişi) Q = 150* 3 Q = 450 L/Gün = 0,45m 3 /gün Tesisteki 3 kişi sürekli tesiste kalacağından yıllık su tüketimleri: 0,45 m 3 /gün x 365 gün/yıl = 164,25 m 3 / yıl(1) Tesis Yıkama Suyu Kaynaklı Atık Su: Temizlik işlemleri; sulukların, kümeslerin, alet ekipmanların yer zemin temizliği işlemlerini kapsamaktadır. Kümeslerin toplam kapalı kullanım alanı m 2 dir. Tesisin yıkanması için sarf edilecek ortalama su miktarı aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır. Hesaplama için Atıksu Arıtımının Esasları, Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü, Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK, Dr. Hacer TİMUR, Dr. Ufuk KOŞKAN Cadde yıkanması için su sarfiyatı baz alınmıştır. 24

31 Tesisin yıkanması için su ihtiyacı: 1,5 lt/m 2 x m 2 (yıkama ihtiyacı duyulan alan) = lt = 2,841 m 3 /1 üretim periyodu olacaktır. Tesiste yılda 6 üretim periyodu olacağına göre yıllık temizlik işlemleri için ihtiyaç duyulan su miktarı: 2,841 m 3 / üretim periyodu x 6 üretim periyodu/yıl = 17,046 m 3 / yıl(2) Koku İndirgemeden Kaynaklı Atık Su: Tesiste oluşması muhtemel koku için, davlumbazlara çekilen koku devir daim yapan su perdesine verilerek sıvı fazına alınacaktır. Bu aşamada 1 ton su kullanılacaktır. İşlemde kullanımı tamamlanan kirli su fosseptiğe verilecektir. Suyun ortalama değiştirilme süresi 1 dönem( 45 gün) dir. 1 ton/ 45 gün = 0,02 ton/ gün 0,02 * 365 = 7,3 ton/ yıl= 7,3 m 3 / yıl (3) Tesiste toplam olarak; (1) + (2) + (3) = 164,25 m 3 / yıl + 17,046 m 3 / yıl+ 7,3 m 3 / yıl =188,596 m 3 / yıl su kullanılacaktır. Günlük Atık su miktarı: 188,596 m 3 / yıl x 1yıl/365 gün=0,516 m 3 /gün Kullanılacak suyun tamamının sıvı atık olarak geri döneceği kabul edilmiştir. Tesiste bu şekilde oluşacak sıvı atıkların tamamı, tesiste yapılacak sızdırmasız fosseptikte biriktirilecektir. Sızdırmasız fosseptikte biriken evsel nitelikli atık sular Çaycuma Belediyesi ne ait vidanjörle alınarak arıtma ile sonlanan kanalizasyon sistemine verilecektir. İşletme aşamasında oluşacak atıksulara ilişkin Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği Tablo 5.15 de verilen deşarj standartlarına uyulacaktır tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ( tarih ve sayılı ve 30 Mart 2010 tarihli ve sayılı ve 24 Nisan 2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) hükümlerine uyulacaktır. 1.ç.3-) Gürültü: 1.ç.3.1-)İnşaat Aşaması Faaliyet kapsamında inşaat aşamasında gürültü kaynakları inşaat çalışmalarında kullanılacak makineler ile üretimde kullanılan makine ekipmanlar olacaktır. Gürültü, ses gücü, ses şiddeti, ses basıncı veya bunların desibel(db) birimindeki logaritmik değerleri gibi temel ses birimleri yardımı ile ölçülmekte, ayrıca insan kulağının algılama gücüde hesaba katılarak frekans ağırlıklı şebekeler (dba) gürültü değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. DBA, insan kulağının en çok hassas olduğu orta ve yüksek frekansların özellikle vurgulandığı bir ses değerlendirmesi birimidir. Gürültü azaltılması veya kontrolünde çok kullanılan dba birimi, ses yüksekliğinin subjektif değerlendirmesi ile ilişkilidir. 25

32 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği( tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik) ne göre şantiye alanındaki faaliyet türlerine ve zaman dilimine bağlı olarak bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin (a) bendi çerçevesinde yapılan değerlendirme sonuçlarına göre, şantiye alanı çevresel gürültü düzeyleri L gündüz cinsinden Yönetmelikteki Tablo-5 teki sınır değerleri aşamaz. Tesisin İnşaat Aşamasında Kullanılacak araçlar ve gürültü seviyeleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablo 6. Tesisin İnşaat Aşamasında Kullanılacak Araçlar Ve Gürültü Seviyeleri İş Makineleri Adet Ortalama Gürültü Seviyesi dba Kaynak Tipi Kamyon 2 88 Doğrusal Yükleyici 1 82 Nokta Transmikser Alan Dizel Motorlu Ekskavatör Nokta L makinesinden verilen bir d uzaklığında S alanının ölçme yüzeyi üzerinde ses basınç seviyesinin düzeltilmiş ortalama değeridir; L n Li = 10 log 1 0,1 10, db N i 1 Buradaki L denenen makinenin çevresindeki N konumlarında ölçülmüş çok sayıdaki L i ses basınç seviyelerinden tayin edilir. Yüzey çevreleme metoduyla (TS EN ISO 3744 ya da TS EN ISO 3746) ses güç seviyeleri belirlenirken, mikrofon konumları yerlerinin sayı ile özdeş olması önerilen yöntemdir. Fakat gerekli değildir. Leq = 10 log n i 1 /10 10 Li, dba n= gürültü sayısı,5 Li= gürültü düzeyleri, dba Leq= Eş Gürültü Seviyesi,dBA Kaynaklara r mesafede gürültü (model), Lr = L log[Q/4πr 2 ] L 0 = Kaynaktaki Gürültü Seviyesi Q = Arazi İndirgeme Faktörü r = Kaynaktan Uzaklık Leq = 10 log1/nσ n i=110 Li/10 dba r mesafedeki ses basıncı (model) Lpi = Lwi + 10log (Q/4πr 2 ) Atmosferik Yutum A Atm = 7.4 * 10-8 * (f 2 * r/φ) f = Gürültü Kaynağının Frekansı r = Mesafe Φ = Bağıl Nem r mesafedeki gerçek ses basıncı; Lpg Lpg = Lport -A Atm 26

33 Oluşacak ortalama eşdeğer gürültü seviyesi; Leq = 10 log ((2x10 88/10 )+ (1x10 82/10 )+ (1x10 110/10 )+ (1x10 105/10 )) Leq= 111 dba Tablo 7. Kullanılacak Ekipmanlar ve Ses Gücü Düzeylerinin Oktav Bantları Üzerine Dağılımı Gürültü Ses Gücü Oktav Bantları( Hz) Kaynağı (db) Kamyon Yükleyici Transmikser Diz. Mot. Ekskavatör dba değeri kullanılarak hesaplanan mesafeye göre ses düzeylerinin oktav bantları dağılımı hesaplanırsa; Sahada oluşacak toplam ses gücü düzeyinin, tesis çevresinde değişik mesafelerdeki ses basınç düzeyi aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanmıştır. Lp = Lw eq +10log חQ/4 ) r 2 ) x = 10 m : Lpt = log (1/(4* 3,14 * 10 2 )) = 80,01 db x = 20 m : Lpt = log (1/(4* 3,14 * 20 2 )) = 73,99 db x = 30 m : Lpt = log (1/(4* 3,14 * 30 2 )) = 70,47 db x = 40 m : Lpt = log (1/(4* 3,14 * 40 2 )) = 67,97 db x = 50 m : Lpt = log (1/(4* 3,14 * 50 2 )) = 66,03 db x = 60 m : Lpt = log (1/(4* 3,14 * 60 2 )) = 64,45 db x = 70 m : Lpt = log (1/(4* 3,14 * 70 2 )) = 63,11 db x = 80 m : Lpt = log (1/(4* 3,14 * 80 2 )) = 61,95 db x = 90 m : Lpt = log (1/(4* 3,14 * 90 2 )) = 60,93 db x = 100 m : Lpt = log (1/(4* 3,14 * )) = 60,01 db x = 200 m : Lpt = log (1/(4* 3,14 * )) = 53,99 db x = 250 m : Lpt = log (1/(4* 3,14 * )) = 52,05 db x = 300 m : Lpt = log (1/(4* 3,14 * )) = 50,47 db x = 400 m : Lpt = log (1/(4* 3,14 * )) = 47,97 db x = 500 m : Lpt = log (1/(4* 3,14 * )) = 46,03 db x = 600 m : Lpt = log (1/(4* 3,14 * )) = 44,45 db x = 700 m : Lpt = log (1/(4* 3,14 * )) = 43,11 db x = 800 m : Lpt = log (1/(4* 3,14 * )) = 41,95 db x = 900 m : Lpt = log (1/(4* 3,14 * )) = 40,93 db x = m : Lpt = log (1/(4* 3,14 * ) = 40,01 db 27

34 Araçların çalışma frekans aralığı Hz aralığında olduğundan her bir noktanın ses basınç düzeyi yaklaşık gürültü düzeyine eşdeğerdir. Dolayısıyla yukarda mesafelere göre hesaplanan ses basıncı düzeyleri, o noktada hissedilecek gürültü düzeylerine eşit olup, bu değerler aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Tablo 8. Mesafelere Göre Oluşacak Ses Basınç Düzeyleri ve Gündüz Gürültü Düzeyleri Mesafe (m) Ses Basınç Düzeyi L pt (db) Gündüz Gürültü Düzeyi L gündüz (dba) Net Ses Düzeyi, L pg ; Aatm = 7.4 x 10-8 x f 2 x r / Aatm = Atmosferik rötuş ile ses basıncı düzeyindeki düşüş (dba) f = İletilen sesin frekansı (500,1000, 2000, 4000) r = Kaynaktan uzaklık (m) = Havanın bağıl nemi (%72) Aatm= 7.4x10-8 * *100/72 = 1,64 dba 28

35 Atmosferik yutum değerleri hesaplanarak aşağıda tablo halinde verilmiştir. x = 10 m : A atm = 7,4 * 10-8 * ( * 10/72 ) = 0,16 dba x = 20 m : A atm = 7,4 * 10-8 * ( * 20/72 ) = 0,33 dba x = 30 m : A atm = 7,4 * 10-8 * ( * 30/72 ) = 0,49 dba x = 40 m : A atm = 7,4 * 10-8 * ( * 40/72 ) = 0,66 dba x = 50 m : A atm = 7,4 * 10-8 * ( * 50/72 ) = 0,82 dba x = 60 m : A atm = 7,4 * 10-8 * ( * 60/72 ) = 0,99 dba x = 70 m : A atm = 7,4 * 10-8 * ( * 70/72 ) = 1,15 dba x = 80 m : A atm = 7,4 * 10-8 * ( * 80/72 ) = 1,32 dba x = 90 m : A atm = 7,4 * 10-8 * ( * 90/72 ) = 1,48 dba x = 100 m : A atm = 7,4 * 10-8 * ( * 100/72 ) = 1,64 dba x = 200 m : A atm = 7,4 * 10-8 * ( * 200/72 ) = 3,29 dba x = 250 m : A atm = 7,4 * 10-8 * ( * 250/72 ) = 4,11 dba x = 300 m : A atm = 7,4 * 10-8 * ( * 300/72 ) = 4,93 dba x = 400 m : A atm = 7,4 * 10-8 * ( * 400/72 ) = 6,58 dba x = 500 m : A atm = 7,4 * 10-8 * ( * 500/72 ) = 8,22 dba x = 600 m : A atm = 7,4 * 10-8 * ( * 600/72 ) = 9,87 dba x = 700 m : A atm = 7,4 * 10-8 * ( * 700/72 ) = 11,51 dba x = 800 m : A atm = 7,4 * 10-8 * ( * 800/72 ) = 13,16 dba x = 900 m : A atm = 7,4 * 10-8 * ( * 900/72 ) = 14,80 dba x = 1000 m : A atm = 7,4 * 10-8 * ( * 1000/72) = 16,44 dba 29

36 Gürültü Seviyesi (d BA) CELAL DEMİRCİ Bu durumda oluşacak net ses düzeyleri aşağıdaki tabloda verilmektedir. Tablo 9. Mesafelere Göre Üretim Faaliyetleri Sırasında Oluşacak Net Ses Düzeyi (db) Mesafe (m) Net Ses Düzeyi Net Ses Düzeyi Net Ses Düzeyi Net Ses Düzeyi (500 Hz, db) (1000 Hz, db) (2000 Hz, db) (4000 Hz, db) x = 10 m x = 20 m x = 30 m x = 40 m x = 50 m x = 60 m x = 70 m x = 80 m x = 90 m x = 100 m x = 200 m x = 250 m x = 300 m x = 400 m x = 500 m x = 600 m x =700 m x = 800 m x = 900 m x = 1000 m Mesafe (m) Şekil 12. Gürültünün dağılımı grafiği İş makineleri açık alanda çalışacağı, İnşaatta gürültülerin belli zaman aralıklarında çalışacağı ve bazen kesik olacağı, Gürültü kaynak yerlerinin sabit değil değişken olacağı, Sahanın geniş olması sebebi ile gürültünün kaynaktan uzaklaşacağı düşünülecek olursa, bu oluşacak gürültünün insan sağlığını olumsuz etkileyecek bir düzeyde olmadığı anlaşılır. 30

37 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ( tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik) ne göre Şantiye Alanı için en yakın yerleşim yerine göre çevresel gürültü sınır değerleri Tablo.10. da verilmiştir. Tablo 10: Şantiye Alanı için çevresel gürültü sınır değerleri Faaliyet türü (yapım, yıkım ve onarım) L gündüz (dba) Bina 70 Yol 75 Diğer kaynaklar 70 Faaliyet alanına en yakın yerleşim yeri güney yönünde 250 m mesafede Eceler Köyüne ait evlerdir. 250 m uzaklıkta 4000 Hz de gürültü seviyesi 47,94 db olup Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik sınır değerinin altında kalmaktadır. 1.ç.3.2-) İşletme Aşaması Tesiste işletme aşamasında kullanılacak iş makinesi bulunmamaktadır. Bundan dolayı gürültü oluşmayacaktır. Ayrıca tesis, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,) gereğince değerlendirildiğinde; Yönetmeliğin Ek-2 listesi; 7.30 Büyükbaş, küçükbaş hayvanların veya kümes hayvanlarının yetiştirildiği kapasiteleri aşağıda belirtilen, ahırlar (hayvan barınakları) veya tavuk çiftlikleri (kümesler).* ( adet ve daha fazla piliç, tavuk, hindi ve benzeri kümes hayvanları kapasiteli tesisler.) kapsamında olup, * işareti olduğundan dolayı gürültü konulu çevre izninden muaftır. Ancak idari kurumlarca gerekli görüldüğü takdirde gürültü konulu ölçüm yaptırılacaktır. 1.ç.4-)Tehlikeli Atık: 1.ç.4.1-)Mevcut Durum Mevcut durumda tehlikeli atık oluşmamıştır. 1.ç.4.2-) Kapasite Artışı Sonrası Durum Tesisin işletme aşamasında işletmenin hijyeninin sağlanması amacıyla alınan dezenfektan maddelerin ambalajları satın alındıkları firmaya depozitolu olarak geri verilecektir. Bundan dolayı tesiste herhangi bir tehlikeli atık oluşumu söz konusu olmayacaktır. Tesiste işletme aşamasında oluşabilecek muhtemel atıklar için Tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ( tarih ve sayılı, tarih ve sayılı, tarih sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) hükümlerine uyulacaktır. 31

38 1.ç.5-)Tıbbi Atık: 1.ç.5.1-)Mevcut Durum Mevcut durumda tıbbi atık oluşmamıştır. 1.ç.5.2-) Kapasite Artışı Sonrası Durum Tesiste piliçlerin olası hastalıklara karşı aşılanması, tedavilerine ait kullanılan ilaçlara ait şişeler, enjektör ve pamuk gibi malzemelerden kaynaklı tıbbi atık oluşumu söz konusu olacaktır tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ( 10 Mart 2010 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve 03 Aralık 2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik) " hükümlerine kapsamında Atık üreticisi Tıbbi atıklarla, tehlikeli ve evsel nitelikli atıklar ile ambalaj atıklarını birbirleri ile karışmadan kaynağında ayrı olarak, DİKKAT! KESİCİ ve DELİCİ TIBBİ ATIK ibaresi taşıyan plastik veya aynı özelliklere sahip lamine kartondan yapılmış kutu içinde toplanacak, bu biriktirme kapları, en fazla ¾ oranında doldurulacak, ağızları kapatılacak ve kırmızı plastik torbalara konulduktan sonra lisanslı firmalara verilerek bertaraf edilecektir. Ayrıca hayvanların ilaçlanması sonucu kontamine olmuş atıkların oluşması söz konusudur. Oluşacak bu atıklarda yukarıda belirtildiği şekilde bertaraf edilecektir. 1.ç.6-)Gaz Atıklar (Emisyon): 1.ç.6.1-)İnşaat Aşaması Sahadan çıkarılan hafriyat, arazinin dolgusunda ve faaliyet sahası içinde yolların yapımında kullanılacak olup hafriyattan kaynaklı herhangi bir atık oluşumu söz konusu olmayacaktır. Tesisin inşaat aşamasında oluşabilecek hafriyat atık miktarı; Hafriyat Miktarı: 2.251,5 ton Çalışma Süreleri = 120 gün/yıl, 10 saat/gün Yıllık Hafriyat Miktarı = 2.251,5 ton Günlük Hafriyat Miktarı = 2.251,5 ton/ 120 gün/yıl = 18,76 ton/gün Saatlik Hafriyat Miktarı = 18,76 ton/gün /10 saat/gün=1,876 ton/saat Tablo.11. Toz Emisyon Faktörleri Kontrolsüz Kontrollü Kazı 0, 025 Kg/Ton 0,0125 Kg/Ton Yükleme / Boşaltma 0, 01 Kg/Ton 0,005 Kg/Ton Taşıma (Yollardan kalkan toz) 0,7 kg/km 0,35 Kg/Ton Kontrollü Emisyon Hesabı: Sıyırma sırasında meydana gelebilecek olan toz miktarı; Toz Emisyon Debisi = 1,876 Ton/Saat x 0,0125 Kg/Ton = 0,0234 Kg/Saat(1) Yüklenmesi sırasında oluşacak toz miktarı; Toz Emisyon Debisi = 1,876 Ton/Saat x 0,005 Kg/Ton = 0,0093 Kg/Saat(2) 32

39 Boşaltılması sırasında oluşacak toz miktarı; Toz Emisyon Debisi = 1,876 Ton/Saat x 0,005 Kg/Ton = 0,0093 Kg/Saat(3) Taşınması sırasında oluşacak toz miktarı; Hafriyatın dolgu yapılacak alana naklinde kullanılacak toprak yol uzunluğu yaklaşık 100 m. dir. Bu durumda her seferde gidiş-geliş toprak yolda toplam mesafe 200 m. dir. Günlük sıyrılacak 18,76 Ton malzeme için; 20 ton yüklemeye göre ile yaklaşık 1 sefer yapılması planlanmaktadır. Toz Emisyon Debisi = 0,35 kg/km/sefer * sefer 1/10 saat * 0,2 km = 0,007 kg/saat(4) Toplam Toz Miktarı =(1)+(2)+(3)+(4)= 0,0234 kg/saat + 0,0093 kg/saat+ 0,0093 kg/saat + 0,007 kg/saat = 0,049 kg/ saat Kontrolsüz Emisyon Hesabı: Sıyırma sırasında meydana gelebilecek olan toz miktarı; Toz Emisyon Debisi = 1,876 Ton/Saat x 0,025 Kg/Ton = 0,0469 Kg/Saat(1) Yüklenmesi sırasında oluşacak toz miktarı; Toz Emisyon Debisi = 1,876 Ton/Saat x 0,01 Kg/Ton = 0,0187 Kg/Saat(2) Boşaltılması sırasında oluşacak toz miktarı; Toz Emisyon Debisi = 1,876 Ton/Saat x 0,01 Kg/Ton = 0,0187 Kg/Saat(3) Taşınması sırasında oluşacak toz miktarı; Hafriyatın dolgu yapılacak alana naklinde kullanılacak toprak yol uzunluğu yaklaşık 100 m. dir. Bu durumda her seferde gidiş-geliş toprak yolda toplam mesafe 200 m. dir. Günlük sıyrılacak 18,76 Ton malzeme için; 20 ton yüklemeye göre ile yaklaşık 1 sefer yapılması planlanmaktadır. Toz Emisyon Debisi = 0,70 kg/km/sefer * sefer 1/10 saat * 0,2 km = 0,007 kg/saat(4) Toplam Toz Miktarı =(1)+(2)+(3)+(4)= 0,0469 kg/saat + 0,0187 kg/saat+ 0,0187 kg/saat + 0,007 kg/saat= 0,0913 kg/ saat Üretim faaliyetleri sırasında sürekli olarak meydana gelebilecek olan kontrolsüz toz debisi 0,0913 kg/saat tir. Bu değer Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek-2, Tablo 2.1 de belirtilen 1 kg/saat lik sınır değerinin altında kaldığından dolayı yönetmelik gereği toz dağılım modellemesi yapılmamıştır. 33

40 1.ç.6.1-) İşletme Aşaması İşletme aşaması boyunca kullanılacak yakıtlardan emisyon oluşumu söz konusudur. Kümeslerde ısıtma amacıyla kalorifer sistemi kullanılacaktır. Kaloriferde yakıt olarak kömür kullanılacaktır. 3 Temmuz 2009 tarih sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (30 Mart 2010 tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Değişiklik, tarih ve sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Deşiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, tarih ve sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Deşiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik) hükümlerine uyulacaktır tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ilgili tüm hükümlerine uyulacaktır. 1.ç.7-)Koku 1.ç.7.1-)Mevcut Durum tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmeliği Madde-7 ye göre koku asgari mesafesi aşağıda hesaplanmıştır. Tablo.12. Kümes hayvanları cinsinden, hayvan yeri sayısını canlı hayvan kütlesine dönüştürme faktörleri Hayvan Cinsi(Kümes Hayvanları) Ortalama Münferit Hayvan Kütlesi Yumurtlayan kümes hayvanları 0,0034 Genç kümes hayvanları (18. Haftaya kadar) 0, güne kadar besi piliçleri 0, güne kadar besi piliçleri 0,0024 Yetiştirilen pekin ördekleri(3. Haftaya kadar) 0,0013 Besi pekin ördekleri (7. haftaya kadar) 0,0038 Yetiştirilen uçan ördek (3. Haftaya kadar) 0,0012 Besi uçan ördeği (10. Haftaya kadar) 0,0050 Yetiştirilen hindi (6. Haftaya kadar) 0,0022 Besi hindisi, dişi kanatlılar (16. haftaya kadar) 0,0125 Besi hindisi, erkek kanatlılar (21. haftaya kadar) 0,0222 Asgari Mesafe Eğrisi aşağıdaki şekildedir. Üstteki eğri, kümes hayvanları için geçerli olan asgari mesafe eğrisini, alttaki ise büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için geçerli olan eğriyi gösterir. 34

41 Şekil 13. Asgari Mesafe Eğrisi (Mevcut Durum) GV: adet x 0,0024=43,2 Bu değer aynı bölümdeki Asgari Mesafe Eğrisine Şekil.13 yerleştirildiğinde tesisin en yakın yerleşime yaklaşık 180 m. mesafede olması gerektiği bulunmaktadır. Faaliyet alanına en yakın yerleşim yeri Güney Yönünde 250 Eceler Köyüne ait evler bulunmaktadır. Kümese en yakın yerleşimin, asgari mesafenin üstünde olması nedeniyle oluşabilecek koku emisyonunun en yakın eve ulaştığına sınır değerin altında olacağı anlaşılmaktadır. 35

42 1.ç.7.2-)Kapasite Artışı Sonrası Şekil 14. Asgari Mesafe Eğrisi (Kapasite Artışı Sonrası) GV: adet x 0,0024=84 Bu değer aynı bölümdeki Asgari Mesafe Eğrisine Şekil.14 yerleştirildiğinde tesisin en yakın yerleşime yaklaşık 220 m. mesafede olması gerektiği bulunmaktadır. Faaliyet alanına en yakın yerleşim yeri Güney yönünde 250 m Eceler Köyüne ait evler bulunmaktadır. Kümese en yakın yerleşimin, asgari mesafenin üstünde olması nedeniyle oluşabilecek koku emisyonunun en yakın eve ulaştığına sınır değerin altında olacağı anlaşılmaktadır. Kümeslerde kısa kenarları boyunca yerleştirilecek fanlara takılacak davlumbazlar vasıtası ile kümes dışına atılacak hava toplanacak, fandan çıkan koku ve gazlar direkt olarak atmosfere verilmeyecektir. Atmosfere verilmesini önlemek amacı ile fan çıkışlarında davlumbaz ve koku giderici su perdesi kullanılacaktır. Emilen hava atmosfere verilmeden önce su perdesine çarpacak ve içindeki koku veren maddeler su fazına alınacaktır. Suyun kirlenmesi ile su fosseptiğe verilecektir. Suyun ortalama değiştirilme süresi 1 dönem yani 45 gündür. Ayrıca kümesler temiz ve kuru tutulacaktır. Nem tutmayan zemin kaplamaları kullanılacaktır. Kümeslerin etrafının duvar ağaçlandırma veya perdeleme yapılarak çevre ile izolasyonun yapılacaktır. Uygun hijyen planı ve ilaçlama yapılacaktır. Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmeliğin 7. Maddesinde belirtilen tüm hükümlere uyulacak, ayrıca tesisin şikayete konu olması durumunda anılan yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan tedbirlerin alınacaktır. Havalandırma fan çıkış yerleri yerleşim yönü aksi istikametinde kurulacaktır. 36

43 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmeliğin tüm hükümlerine uyulacaktır. 1.ç.8-)Çevre izni: Tesis, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,) gereğince değerlendirildiğinde; Yönetmeliğin Ek-2 listesi;7.30 Büyükbaş, küçükbaş hayvanların veya kümes hayvanlarının yetiştirildiği kapasiteleri aşağıda belirtilen, ahırlar (hayvan barınakları) veya tavuk çiftlikleri (kümesler).* ( adet ve daha fazla piliç, tavuk, hindi ve benzeri kümes hayvanları kapasiteli tesisler.) kapsamındadır tarih ve sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği( tarih ve sayılı, tarih ve sayılı, tarih ve sayılı tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği ) MADDE 10 (2) (Ek:RG-13/4/ ) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-2 sinde yer alan 7. Gıda Endüstrisi, Tarım ve Hayvancılık başlığı altındaki işletmeler, mezkûr Yönetmelik Ek-1 ve Ek-2 listelerinde başka bir grupta yer almıyorsa, söz konusu işletmeler için; çevre izni kapsamında emisyon ölçüm raporu hazırlanması ve işletmelerin hava emisyonu açısından değerlendirilmesi gerekmez gereği Hava Emisyon Konulu Çevre İznine tabi değildir. Muafiyet için gerekli başvurular yapılacaktır. Tesis, 29 Nisan 2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik (24 Şubat 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete ile revize edilen Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik) değişik. EK II Madde adet ve daha fazla piliç, tavuk, hindi ve benzeri kümes hayvanları kapasiteli tesisler* kapsamındadır. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ( tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik) Madde-33.ç gereği Gürültü Konulu Çevre İznine tabi değildir. Muafiyet için gerekli başvurular yapılacaktır. 37

44 1.d-)Kullanılan Teknoloji ve Malzemelerden Kaynaklanabilecek Kaza Riski Tesiste işletme aşamasında iş sağlığı ve iş güvenliğini sağlamak ve iş kazaları risklerini en aza indirmek için tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü kapsamında istenilen gerekli önlemler alınacaktır. Tesiste mobil telefon bulundurulacak, kaza sonucu oluşacak acil bir durumda Zonguldak il merkezindeki sağlık kuruluşlarında tedavi yapılacaktır. İlk yardım müdahaleleri için bir ilk yardım dolabı bulundurulacak ve sabotaj ihtimaline karşı tesiste 24 saat güvenlik görevlisi bulundurulacaktır. Tesisin etrafına gerekli uyarı levhaları konacaktır. Ayrıca faaliyet sahasında çıkabilecek herhangi bir yangına karşı yeterli sayıda yangın söndürme cihazı (kazma, kürek, balta vs.) bulundurulacaktır. Yangın konusunda hassas davranılarak, sahada ateş yakılmayacak, çalışan işçiler sürekli kontrol edilip uyarılacaktır. Yangın ve patlamalara karşı gerekli önlemler alınacak yeterli miktarda yangın söndürme tüpü temin edilecektir. Söz konusu tesiste meydana gelebilecek kaza riskleri, makine ve ekipmanların kullanımı esnasında olabilecek yanma, ezilme, kesik, uzuv kaybı vb. kazalar, elektrik çarpması sırasında meydana gelebilecek kazalar vb. şeklindedir. Tesiste kaza risklerden dolayı oluşabilecek kirliliği azaltmak ve zararları en aza indirebilmek için izlenecek olan prosedürler şunlardır: > Üretim hatları elektrik ve su arızalarına karşı korunacaktır. > Tesiste çalışanların sağlığını ve risklere karşı korumak için İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği esaslarına uyulacaktır. > Tesiste Acil Eylem Planı ve Risk Analizi hazırlatılacaktır. Bu planda bomba ve tehditlere karşı önlem, yangın talimatı ve yangın planı, muhtemel yangın çeşitleri, kimyasal madde ile yapılan sabotaj ve diğer koruma önlemlerine dair önleyici faaliyetler hazırlanacaktır. Tesis içerisinde gece-gündüz güvenlik elemanı bulunacak, faaliyet sınırları ve içerisinde yapacağı kontrollerle güvenliği sağlayacaktır. Tesiste, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu bulunacak ve düzenli toplantılarla ortam koşulları ve iş kazaları gözetim altında tutulacaktır. Belirlenen olumsuzluklar toplantı tutanaklarına geçecek, gerekli görülen işlemler planlanarak uygulanacaktır. Ünite veya makine sorumlusunun kim olduğu ve gerekli talimatları gösteren levhalar tesis içinde gerekli yerlere konulacaktır. 38

45 ACİL MÜDAHALE PLANI YANGIN PATLAMA SABOTAJ DOĞAL AFET KAZA TELEFON İTFAİYE KARAKOL İLKYARDIM İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ HASTANE Şekil 15. Acil Müdahale Planı Yangın İhbar 110 Alo Jandarma 156 Acil 112 Su Arıza 185 Polis İmdat 155 Elektrik Arıza 186 Tesiste meydana gelebilecek herhangi bir arızaya karşı gerekli önlemler alındıktan sonra tamirat ve bakım işlemleri yapılacaktır. Ayrıca işletmede bulunan personel, sabote, patlama, doğal afet, kaza, yangın gibi bir durumda görünür bir yere asılı bulunan telefonlarla gerekli irtibatları kurması ve olası bir durumda yapması gereken İlk Yardım müdahaleleri ve Sivil Savunma tedbir ve müdahale işlevleri hususunda gerekli eğitimi de verilecektir. Herhangi bir şekilde bir trafik kazası riskinin önlenmesi amacıyla, tesis sahası ve taşıma güzergâhı giriş-çıkışları uyarı levhaları ile donatılacaktır. Çalışan personelin iş güvenliği hususunda eğitilmesi sağlanacak, personele Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ne denk olarak çıkartılan tarih ve sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ve bağlı yönetmelikler de belirlenen tedbirlere uygun olarak iş elbisesi, çizme, toz maskesi, kulaklık ve baret verilecektir. Tesiste kullanılacak araç ve ekipmanlardan kaynaklanacak riskler aşağıda sıralanmıştır. Araçların çarpışması, Araçların devrilmesi, Yangın, Ezilme, Tesiste çalışan personelin sağlığı ve güvenliğini riske sokabilecek olası iş kazalarına engel olmak amacıyla T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın İş ve İşçi Güvenliği Tüzüğü ndeki hükümlere uyulması hususunda gerekli tedbirler alınacaktır. 39

46 2. PROJE YERİ VE ETKİ ALANIN MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ a)mevcut Arazi Kullanımı ve Kalitesi (Tarım Alanı, Orman Alanı, Planlı Alan, Su Yüzeyi vb.) Faaliyet; Celal DEMİRCİ tarafından Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Eceler Köyü, Gölcük Mevkii, F28a16a1c Pafta, 127 Ada, Parsel üzerinde 3930,9 m 2 alanda; Etlik Piliç Yetiştirme Tesisi nin kapasite artışı planlanmaktadır. Arazinin mülkiyeti faaliyet sahibine ait olup Mülkiyet Belgesi ekte verilmiştir (Bkz. Ek-1). Faaliyet alanına ulaşım Eceler Köyü-Çay Mahallesi karayolu üzerinden sağlanmaktadır. Tesis yol kenarındadır. Faaliyet alanına en yakın yerleşim yeri parsel sınırından Güney yönünde 250 m mesafede Eceler Köyüne ait evlerdir. Parselin 80 m kuzeyinden Erçeviz Deresi geçmektedir. Çevre Düzeni Planına göre ise mera arazisi niteliğindedir. Çevre Düzeni Planı eklerde verilmiştir (Bkz. Ek-4). Zonguldak Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görüş yazısına göre faaliyet alanı Kuru Marjinal Tarım Arazisi niteliğinde olduğu belirtilmiştir Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu nun 13. Maddesinin 3. Fıkrasında yer alan Tarımsal amaçlı yapılar için, projesine uyulması şartıyla ihtiyaç duyulan miktarda her sınıf ve özellikteki tarım arazisi valilik izni ile kullanılır hükmü yapılması planlanan tarımsal yapının tekniğe uygun olarak yapımının gerçekleşmesi için gerekli olan donanım ve yerleşim elemanlarının birlikte gösterildiği projenin bir suretinin Zonguldak Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne sunulması şartıyla tarımsal amaçlı yapı için kullanılması uygun görülmüştür. Zonguldak Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görüş yazısı eklerde verilmiştir (Bkz. Ek 9). Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ 23. Bölge Müdürlüğü görüş yazısında Konu yerinde incelenmiş olup, belirtilen yerde Tavuk Çiftliği için imar yapılmasında Kurumumuz Mevzuatı açısından sakınca bulunmamaktadır. denilmektedir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ 23. Bölge Müdürlüğü görüş yazısı eklerde verilmiştir (Bkz. Ek 10). Meteorolojik Veriler: Zonguldak İlinde rüzgâr yönlerine göre esme sayıları ve esme hızları incelendiğinde; Zonguldak İli nde yıllık rüzgâr hızı ortalaması 2,4 m/sn dir. Son 30 yılın rasatlarına göre ortalama rüzgâr hızı 2,4 m/sn olarak tespit edilmiştir. Yine bu rasat yılı süresince tespit edilen en hızlı rüzgâr ise 32 m/sn ile Kuzey Kuzey Doğu yönlüdür. 40

47 Grafik Başlığı NNW 3.5 N NNE 3 NW 2.5 NE 2 WNW 1.5 ENE W 0 E WSW ESE SW SE SSW SSE S Şekil 16. Zonguldak İli Rüzgâr Gülü 41

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ İSTİKLAL MAHALLESİ, YILDIRIM BEYAZID CADDESİ, NO: 14 ESENYURT / İSTANBUL F21D18C3C3D PAFTA, 159 ADA, 3 PARSEL URBAN ÇEVRE DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK TİC.

Detaylı

GÜRPİ TARIM HAYVANCILIK NAKLİYAT VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ. (Kapasite: 50.

GÜRPİ TARIM HAYVANCILIK NAKLİYAT VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ. (Kapasite: 50. GÜRPİ TARIM HAYVANCILIK NAKLİYAT VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. (38 PAFTA, 1352 PARSEL) EK: IV ANKARA - 2014 Enova Grup Çevre Teknolojileri Mühendislik Danışmanlık ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Gaziosmanpaşa

Detaylı

ÖZFA DANIŞMANLIK HAYVANCILIK İNŞAAT PETROL TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ÖZFA DANIŞMANLIK HAYVANCILIK İNŞAAT PETROL TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÖZFA DANIŞMANLIK HAYVANCILIK İNŞAAT PETROL TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 50.000 ADET/PERİYOT ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRİCİLİĞİ ELAZIĞ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, HARMANTEPE KÖYÜ MEVKİİ EKİM 2015 1330 Sokak No: 16/16

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

MAVİ KARADENİZ ORMAN ÜRÜNLERİ GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ YAPI İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NİHAİ PROJE TANITIM DOSYASI ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ

MAVİ KARADENİZ ORMAN ÜRÜNLERİ GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ YAPI İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NİHAİ PROJE TANITIM DOSYASI ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ MAVİ KARADENİZ ORMAN ÜRÜNLERİ GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ YAPI İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÇANAKKALE İLİ, BİGA İLÇESİ, KARAAĞAÇ KÖYÜ, KURUGÖL MEVKİİ, H18d01a NOLU PAFTA, 344 NOLU PARSEL OCAK 2016 - ÇANAKKALE

Detaylı

EDİM TAVUKÇULUK BESİCİLİK VE HAYVANCILIK GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ

EDİM TAVUKÇULUK BESİCİLİK VE HAYVANCILIK GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ EDİM TAVUKÇULUK BESİCİLİK VE BALIKESİR İLİ SUSURLUK İLÇESİ YILDIZ KÖYÜ SARNIÇ MEVKİİ İ20A19A PAFTA 746 PARSEL Konak Mahallesi, Yıldırım Cad. Yayla Sok. No:9/3 Nilüfer / BURSA Tel: 224 453 28 90 Faks: 224

Detaylı

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARI VE PROJE TANITIM DOSYASINDA YER ALAN KONULAR 3 ANA GRUPTA TOPLANMAKTADIR 1- PROJE ALANI VE

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR L HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE İZNİ

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARAFINDAN DESTEKLENECEK KANATLI ETİ ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERDE AB STANDARTLARI DENETİM FORMU

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARAFINDAN DESTEKLENECEK KANATLI ETİ ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERDE AB STANDARTLARI DENETİM FORMU TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARAFINDAN DESTEKLENECEK KANATLI ETİ ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERDE AB STANDARTLARI DENETİM FORMU İşletme Sahibinin adı/soyadı Adresi Tel/Fax İşletme No İşletmenin

Detaylı

Bolu İli, Göynük İlçesi, Boyacılar Köyü ANKARA ARALIK/2013

Bolu İli, Göynük İlçesi, Boyacılar Köyü ANKARA ARALIK/2013 RIFAT KAYA BROİLER PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ PROJESİ (KAPASİTE: 26.000 ADET/DÖNEM) Bolu İli, Göynük İlçesi, Boyacılar Köyü M MG GSS PPRRO OJJEE M MÜÜŞŞA AV VİİRRLLİİKK M MÜÜH HEEN ND DİİSSLLİİKK TTİİC CA

Detaylı

Z KAR RABAL LIK AHFUZ E TESİS YETİŞT TİRME Sİ PRO ANITIM YASI M DOSY OJE TA. 1 Ada. a, 1 Parsel RALIK-2. m Dosyası. yası. Projje Tanıtım N. MÜH.

Z KAR RABAL LIK AHFUZ E TESİS YETİŞT TİRME Sİ PRO ANITIM YASI M DOSY OJE TA. 1 Ada. a, 1 Parsel RALIK-2. m Dosyası. yası. Projje Tanıtım N. MÜH. MA AHFUZ Z KAR RABAL LIK ETLİK PİLİÇ E P Y YETİŞT TİRME E TESİS Sİ PRO OJE TA ANITIM M DOSY YASI Denizlii İli, Çaal İlçesi,, Süller Köyü, Köyiçi Mevkiii 5 Pafta, P 1 Ada 124 a, 1 Parsel Projje Tanıtım

Detaylı

KULUÇKAHANE ve DAMIZLIK İŞLETMELERİNİN SAĞLIK KONTROL YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 3285, 441 Yayımlandığı R.Gazete 14 Eylül 1998, 23463

KULUÇKAHANE ve DAMIZLIK İŞLETMELERİNİN SAĞLIK KONTROL YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 3285, 441 Yayımlandığı R.Gazete 14 Eylül 1998, 23463 KULUÇKAHANE ve DAMIZLIK İŞLETMELERİNİN SAĞLIK KONTROL YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 3285, 441 Yayımlandığı R.Gazete 14 Eylül 1998, 23463 BİRİNCİ BÖLÜ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

PROJE TANITIM DOSYASI

PROJE TANITIM DOSYASI PROJE TANITIM DOSYASI BURSA İLİ, MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇESİ, ADA MAHALLESİ, KÖKLÜK MEVKİ, 5 PAFTA, 2170 PARSEL KASIM 2014 BURSA Seren Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti nin izni olmadan kısmen ya da tamamen kopyalanması

Detaylı

HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 2014 2015 HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Hindilerin tavuklara göre daha dayanıklı, uzun ömürlü, karkas randımanı ve beslenme değerlerinin yüksek olması, yılbaşında tüketimi, etinin sucuk salam gibi ürünlerde dana

Detaylı

ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRECİ (EN GEÇ) 1 İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 1-Başvuru Dilekçesi 30 GÜN 2-

Detaylı

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ.

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇEVREYE DAİR TÜM SORUNLARI ORTAYA KOYARAK, KALİTELİ HİZMET VERMEK AMACIMIZDIR. KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇALIŞMA GRUBUMUZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

ÖZDEMİRLER SOĞUK HAVA DEPOSU HAZIR BETON TARIM ÜRÜN. HAYV. PETROL ÜRÜN. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ÖZDEMİRLER SOĞUK HAVA DEPOSU HAZIR BETON TARIM ÜRÜN. HAYV. PETROL ÜRÜN. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÖZDEMİRLER SOĞUK HAVA DEPOSU HAZIR BETON TARIM ÜRÜN. HAYV. PETROL ÜRÜN. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. HAYVAN GÜBRESİ KURUTMA, PAKETLEME VE YAKIT ÜRETİMİ TESİSİ PROJE TANITIM DOSYASI DENİZLİ İLİ, ÇİVRİL İLÇESİ,

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIR A NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ÇED Yönetmeliği Kapsamında Başvuru Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 03/10/2013 tarihli 28784 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

(770 ADET KONUT KAPASİTELİ)

(770 ADET KONUT KAPASİTELİ) S.S.SUKENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ S.S.SUKENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ (770 ADET KONUT KAPASİTELİ) ANKARA İLİ, ÇANKAYA İLÇESİ, LODUMU MAHALLESİ (BEYTEPE KÖYÜ), 29354 ADA, 1 NOLU PARSEL Proje Tanıtım Dosyası

Detaylı

TOPLU KONUT PROJESİ PROJE TANITIM DOSYASI GAZİANTEP İLİ, ŞEHİTKAMİL İLÇESİ, BEYLERBEYİ MAHALLESİ

TOPLU KONUT PROJESİ PROJE TANITIM DOSYASI GAZİANTEP İLİ, ŞEHİTKAMİL İLÇESİ, BEYLERBEYİ MAHALLESİ TOPLU KONUT PROJESİ GAZİANTEP İLİ, ŞEHİTKAMİL İLÇESİ, BEYLERBEYİ MAHALLESİ ÇEVRE DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK PLANLAMA İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ S. Hacıabdullahoğlu Cad.(1. Cad.) No: 55/8 Balgat/Çankaya/ANKARA

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

EMİN SAKALLI PROJE YERİ MANİSA İLİ, AKHİSAR İLÇESİ, KAPAKLI MAHALLESİ, KEMEROVA MEVKİİ, 2494 NOLU PARSEL PROJE TANITIM DOSYASINI HAZIRLAYAN KURULUŞ

EMİN SAKALLI PROJE YERİ MANİSA İLİ, AKHİSAR İLÇESİ, KAPAKLI MAHALLESİ, KEMEROVA MEVKİİ, 2494 NOLU PARSEL PROJE TANITIM DOSYASINI HAZIRLAYAN KURULUŞ EMİN SAKALLI EMİN SAKALLI İŞLEME KAPASİTESİ 45 TON/GÜN DEN 160 TON/GÜN E, ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ 11,25 TON/GÜN DEN 40 TON/GÜN E) PROJE YERİ MANİSA İLİ, AKHİSAR İLÇESİ, KAPAKLI MAHALLESİ, KEMEROVA MEVKİİ, 2494

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME BURCU UZUN TEKİRDAĞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE MÜHENDİSİ SUNUM İÇERİĞİ 1-TEMİZ ÜRETİM NEDİR? 2-TEMİZ ÜRETİM TEBLİĞİ 3-TEBLİĞ DEKİ MET LER 4- ÖRNEK

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN SİNOP ERFELEK BALIFAKI GÖLETİ VE SULAMA PROJESİ ÇED MUAFİYET İÇİN PROJE ÖZETİ SİNOP İLİ ERFELEK İLÇESİ BALIFAKI

Detaylı

ÖZGÜNTAŞ MERMER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ÖZGÜNTAŞ MERMER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÖZGÜNTAŞ MERMER SAN. VE 48556 RUHSAT NO LU II. GRUP MERMER OCAĞI ÇED RAPORU BURSA İLİ, ORHANELİ İLÇESİ, ORTAKÖY KÖYÜ ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu KONYA 2013 PROJENİN SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFON VE FAKS

Detaylı

Çorlu Deri O.S.B. Çevre İzinleri Uygulamaları

Çorlu Deri O.S.B. Çevre İzinleri Uygulamaları T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çorlu Deri O.S.B. Çevre İzinleri Uygulamaları 24 Nisan 2012 TEKİRDAĞ Çevre izni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İÇİNDEKİLER Sayfa 1. İŞLETME BİLGİLERİ 3 2.....

Detaylı

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı ÇEVRE LİSANSI L ALMA AŞAMASINDA; A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SLERİNCE SUNULMASI GEREKEN BİLGB

Detaylı

GİRİŞ I. PROJE ÖZETİ Projenin Genel Tanımı Giriş Projenin Amacı Projenin Kalkınma Planı ile İlişkisi...

GİRİŞ I. PROJE ÖZETİ Projenin Genel Tanımı Giriş Projenin Amacı Projenin Kalkınma Planı ile İlişkisi... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 I. PROJE ÖZETİ... 2 1. Projenin Genel Tanımı... 3 2. Giriş... 3 3. Projenin Amacı... 3 4. Projenin Kalkınma Planı ile İlişkisi... 4 II. PROJENİN AYRINTILI TANIMI... 5 1. Proje Uygulama

Detaylı

Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza

Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza 1.1. İÇİNDEKİLER İçindekiler kısmı aşağıdaki

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE 07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI. Uzman

KANLIĞI ÇEVRE 07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI. Uzman ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ İş Akım Şeması ve Proses Özeti MURAT ŞAHİN Uzman ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

Detaylı

İNCE BOYUTLU SİLİS KUMU DEPOLAMA SAHASI

İNCE BOYUTLU SİLİS KUMU DEPOLAMA SAHASI İNCE BOYUTLU SİLİS KUMU DEPOLAMA SAHASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞVURU DOSYASI KARABÜK İLİ, SAFRANBOLU İLÇESİ, ÇATAK KÖYÜ MEVKİİ ALMER Çevre Denetim Müş. Müh.İş Sağ. ve Güv. Proje Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR CAD.

Detaylı

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Seralarda Isıtma Sistemlerinin Planlanması Bitki büyümesi ve gelişmesi

Detaylı

SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE

SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE Bu doküman, Söke Rüzgar Enerji Santrali Projesi nin (Söke RES) Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş.

TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. TİRE SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİM TESİSİ ÇED RAPORU TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. HATAY İLİ, DÖRTYOL İLÇESİ, YEŞİLKÖY BELDESİ DÖRTYOL AKARYAKIT DOLUM VE DEPOLAMA TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI Proje Tanıtım

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARAFINDAN DESTEKLENECEK YUMURTA ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERDE AB STANDARTLARI DENETİM FORMU

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARAFINDAN DESTEKLENECEK YUMURTA ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERDE AB STANDARTLARI DENETİM FORMU EK-5 TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARAFINDAN DESTEKLENECEK YUMURTA ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERDE AB STANDARTLARI DENETİM FORMU İşletme Sahibinin adı/soyadı Adresi Tel/Fax İşletme No İşletmenin

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ĠĢletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA

Detaylı

TARIK ERKAÇAL 55.000 ADET/PERİYOT ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ

TARIK ERKAÇAL 55.000 ADET/PERİYOT ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ TARIK ERKAÇAL BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, CANBALI MAHALLESİ, KARATOPRAKLAR MEVKİİ, 73 PAFTA, 410 ADA, 45 PARSELDE 21.442 M2 TAPULU ALANIN 4.079,37 M2 KAPALI KISMI Adres: Konak Mah. Yıldırım Cad. Yayla

Detaylı

BÜYÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRME TESİSİ

BÜYÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRME TESİSİ BEŞİR OPTUR BÜYÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRME TESİSİ ADANA İLİ, SEYHAN İLÇESİ, GÖKÇELER MAHALLESİ, İNCEYOL MEVKİİ, 998 NOLU PARSEL ATASAR MÜHENDİSLİK İMAR İNŞAAT MAD.PET. VE SAĞ.ÜRN.DAN.LTD.ŞTİ. Proje Tanıtım

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/745 06/08/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi PLASKO PLASTİK SAN.VE TİC. A.Ş. LÜLEBURGAZ ŞUBESİ TURGUTBEY KÖYÜ YOLU KULİŞ MEVKİİ LÜLEBURGAZ / KIRKLARELİ İlgi: (a) 23/07/2014 tarihli

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA BİLE

Detaylı

KÜTLE ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. BAĞARASI RES (72 MW) PROJESİ PROJE TANITIM DOSYASI

KÜTLE ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. BAĞARASI RES (72 MW) PROJESİ PROJE TANITIM DOSYASI KÜTLE ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. BAĞARASI RES (72 MW) PROJESİ PROJE TANITIM DOSYASI Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Yığıntaş Tepe, Söğütoluk Tepe, Terzibağı Tepe, Mirektaş Tepe, Esentepe Yaylası

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

PROJE TANITIM DOSYASI MANİSA İLİ SOMA İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ ÇAY KENARI MEVKİİ 28-30.K.H PAFTA 13 ADA 66 NOLU PARSEL

PROJE TANITIM DOSYASI MANİSA İLİ SOMA İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ ÇAY KENARI MEVKİİ 28-30.K.H PAFTA 13 ADA 66 NOLU PARSEL TEKNİK BETON TURİZM İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mevcut Kapasitesi 90 m³/saat olan ve kapasite Artışı Sonrası Kapasitesi 130 m3/saat Kapasiteli Olması Planlanan Hazır Beton Santrali

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/55307 10.08.2015 Konu: Çevre İzin Konu Çıkarma/Kabul İRFAN ÇAPAN - ÇAPANOĞLU VARİL TİCARET ŞEKERPINAR MAH. BESTE SOK. NO:11 238 ADA 5 PARSEL ÇAYIROVA GEBZE/KOCAELİ İlgi: (a) 22.12.2011

Detaylı

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA

Detaylı

KUM-ÇAKIL OCAĞI, KIRMA-ELEMEYIKAMA VE KİLİTLİ PARKE TESİSİ PROJE TANITIM DOSYASI

KUM-ÇAKIL OCAĞI, KIRMA-ELEMEYIKAMA VE KİLİTLİ PARKE TESİSİ PROJE TANITIM DOSYASI AVANOS BELEDİYESİ KUM-ÇAKIL OCAĞI, KIRMA-ELEMEYIKAMA VE KİLİTLİ PARKE TESİSİ PROJE TANITIM DOSYASI NEVŞEHİR İLİ, AVANOS İLÇESİ ALAEDDİN MAHALLESİ, ALİBEYYERİ MEVKİİ (ER:3318167) SİVAS CAD. AHENK AP. NO:42/10

Detaylı

ANTALYA OSB ÇAMUR KURUTMA TESİSİ (ARBYDRY SİSTEM)

ANTALYA OSB ÇAMUR KURUTMA TESİSİ (ARBYDRY SİSTEM) ANTALYA OSB ÇAMUR KURUTMA TESİSİ (ARBYDRY SİSTEM) Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1976 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş ve 1992 yılında ilk etabının altyapıları tamamlanmış bir bölgedir. Toplam

Detaylı

YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİ

YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİ Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİ Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM Telefon: 0232 3017113/3017080 Faks: 0232 4530922 E-Mail: abayram@deu.edu.tr

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Ek-3: Faaliyet Ön Bilgi Formu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Kod No:... Tarih:.../.../... Bu form, toprak kirliliği potansiyeli bulunan endüstriyel faaliyetler ile ilgili genel

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Ekim 2015 Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Kamçılı Mahallesi,

Detaylı

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ 1.1. Ruhsat Sahasının İli : İlçesi : Beldesi : Köyü : Ruhsat Numarası : Ruhsat Grubu : I (a) Maden Cinsi : BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ 1.2. Ruhsat Sahibinin Adı Soyadı : Adres :

Detaylı

BROİLER PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ KAPASİTE ARTIRIMI PROJESİ

BROİLER PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ KAPASİTE ARTIRIMI PROJESİ TEKEOĞLU ZİRAAT EKİPMANLARI İNŞAAT NAKLİYE HAYVANCILIK VE BETON İŞLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. BOLU İLİ, DÖRTDİVAN İLÇESİ, MERKEZ MAHALLESİ, KASAPLAR MEVKİİ ÇED BAŞVURU DOSYASI ÇED RAPORU NİHAİ ÇED RAPORU

Detaylı

BROİLER PİLİÇ YETİŞTİRME ve SÜT SIĞIRCILIĞI KAPASİTE ARTIŞI KOMPOST GÜBRE ve BİOGAZ ÜRETİM TESİSİ

BROİLER PİLİÇ YETİŞTİRME ve SÜT SIĞIRCILIĞI KAPASİTE ARTIŞI KOMPOST GÜBRE ve BİOGAZ ÜRETİM TESİSİ TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. BROİLER PİLİÇ YETİŞTİRME ve SÜT SIĞIRCILIĞI KAPASİTE ARTIŞI KOMPOST GÜBRE ve BİOGAZ ÜRETİM TESİSİ NİHAİ ÇED RAPORU DÜZCE İLİ, MERKEZ İLÇE, GÖLORMANI

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ PROJESİ BAŞVURU SÜRECİ. DİYARBAKIR 14-16 Ekim 2015

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ PROJESİ BAŞVURU SÜRECİ. DİYARBAKIR 14-16 Ekim 2015 GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ PROJESİ BAŞVURU SÜRECİ DİYARBAKIR 14-16 Ekim 2015 SUNUM İÇERİĞİ Hangi Üretim Tesisleri Başvuru Yapabilir? Başvuru için Temin Edilmesi Gereken Belgeler Arazi Tipi Projelerde Dikkat

Detaylı

KADEMLİ EKİPMAN HAYVANCILIK TARIM GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

KADEMLİ EKİPMAN HAYVANCILIK TARIM GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. KADEMLİ EKİPMAN HAYVANCILIK TARIM GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. YARKA VE YUMURTA TAVUKÇULUĞU YETİŞTİRME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI VE GÜBRE KURUTMA ÜNİTESİ İLAVESİ PROJESİ ÇED RAPORU İZMİR İLİ, KEMALPAŞA

Detaylı

YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRİCİLİĞİ

YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRİCİLİĞİ 2014 2015 YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRİCİLİĞİ Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği 1 YUMURTA TAVUKÇULUĞU Yumurta tavukçuluğu piliçlerde 20.haftadan sonra klavuz yumurta görülmesiyle başlar. Yumurta verimi 23. haftada

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/348 13/03/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EKOR KURŞUN METAL PLASTİK SAN VE TİC LTD ŞTİ KÜÇÜK SAN SİT D BÖL 42 CAD 4 ŞEHİTKAMİL ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP İlgi: (a) 12/02/2014

Detaylı

EK III İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ... ... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan)

EK III İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ... ... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) EK III İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza 1.1. İÇİNDEKİLER İçindekiler

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Başvuru Sürecinin S Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci

Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci Ayşegül KILINÇ MENEKŞE Zonguldak 2014 06.10.2010 tarih ve 27721 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/48360 24.11.2014 Konu: Ünvan/Vergi Numarası Değişikliği HALİL KAYIKCI ATIK GERİ KAZANIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KOZLUK MAH. 1 NOLU CAD. NO:3 ERENLER/SAKARYA İlgi: 02.10.2014

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/51306 12.05.2015 Konu: Ünvan/Vergi Numarası Değişikliği CAN VARİL SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. ŞEKERPINAR MAH.MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER SİTESİ AYÇİÇEK SK.NO:40-42 ÇAYIROVA / KOCAELİ ÇAYIROVA/KOCAELİ

Detaylı

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bu çalışma Isparta İli Gelendost İlçesi, Avşar köyü 17-18 pafta 1917, 7342, 7346, 7250 nolu parseller içerisinde kalan alanı kapsamaktadır.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/181 19/01/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi Gurup Plastik İnş. Taah. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. Hurdacılar Sitesi Atatürk Cad. No:585 YENİMAHALLE / ANKARA İlgi: (a) 04/04/2014

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR Çağrı Dönemi Tedbir 3: Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Sektör 3-3: Kanatlı

Detaylı

BIOSOLUTION TARIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİC. LTD. ŞTİ.

BIOSOLUTION TARIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİC. LTD. ŞTİ. KÜMES HAYVANLARI BIOSOLUTION TARIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİC. LTD. ŞTİ. 1479 Sok. Kristal İş Merkezi, No. 15, Kat 5, Daire 22 Alsancak / İzmir Tel.: +90 232 464 71 21 / Faks: +90 232 464 71 21

Detaylı

Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.

Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. -2002- Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Sayfa No : Amaç 2 Kapsam 2 İKİNCİ BÖLÜM Katı Atıkların Depolanması,

Detaylı

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ Tesisin Amacı Organik yapıdaki hammaddelerin oksijensiz ortamda bakteriler yoluyla çürütülerek enerji potansiyeli olan biyogaza ve biyogazın

Detaylı

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR 1) Kullanılmış lastikler 2) I ve II nci kategori atık yağlar 3) Boya çamurları 4) Solventler 5) Plastik atıklar 6) Çevre ve Orman Bakanlığı

Detaylı

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İşyeri Açma ve Birinci Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler için BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

İLKTES ELEKTRİK TESİSAT TİC.LTD.ŞTİ.

İLKTES ELEKTRİK TESİSAT TİC.LTD.ŞTİ. MERKEZ EFENDİ MAH. TERCÜMAN SİTESİ A/2 BLOK D.20 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL Tel: (212) 679 74 50 Faks: (212) 679 74 54 OBELYA Mühendislik Çevre ve Yatırım Danışmanlığı Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. Atatürk Cad. Koruyucu

Detaylı

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL ARTVİN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ŞEHİTLİK KÖYÜ MUHTELİF PARSELLERDE REKREASYON, İBADET VE RESMİ KURUM ALANLARI AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Hazırlayan: Mesut YÜKSEL Haziran

Detaylı

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ 1 AŞAĞIDA ADI GEÇEN TESİSİN BİRİMLERİ İÇİN ENTEGRE ÇEVRE İZNİ GEREKLİLİĞİ İÇİN TEMEL PROJE : YERLEŞKE ADRESİ: VERİLİŞ TARİHİ: HAZIRLAYAN KİŞİ 1 : Adı - Soyadı

Detaylı

GÜNEŞ TURİZM OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ TURİZM KONAKLAMA TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI PROJE TANITIM DOSYASI

GÜNEŞ TURİZM OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ TURİZM KONAKLAMA TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI PROJE TANITIM DOSYASI GÜNEŞ TURİZM OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ TURİZM KONAKLAMA TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI PROJE TANITIM DOSYASI Antalya İli, Alanya İlçesi, Türkler Beldesi,Kargı Çiftliği Mevkii,O27-c6 pafta,129 ada,22

Detaylı

ATA ASLAN BÜRO MOB. ÇELİK EŞYA NAK. PEYZAJ İNŞ. DIŞ TİC. PAZ. LTD. ŞTİ.

ATA ASLAN BÜRO MOB. ÇELİK EŞYA NAK. PEYZAJ İNŞ. DIŞ TİC. PAZ. LTD. ŞTİ. ATA ASLAN BÜRO MOB. ÇELİK EŞYA NAK. PEYZAJ DİYARBAKIR İLİ EĞİL İLÇESİ ELAZIĞ YOLU 25.KM İLAVE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 107 ADA 1-10 NOLU PARSEL BÜRO MOBİLYALARI ÜRETİMİ - NİKEL VE KROM KAPLAMA TESİSİ AKYA

Detaylı

BROİLER PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ KAPASİTE ARTIRIMI PROJESİ

BROİLER PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ KAPASİTE ARTIRIMI PROJESİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. BROİLER PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ BOLU İLİ, MUDURNU İLÇESİ, KURTLAR KÖYÜ, KABAÇAM ARKASI MEVKİİ EK: III ANKARA - 2013 Enova Grup Çevre Teknolojileri Mühendislik Danışmanlık ve

Detaylı

HAZIR BETON ÜRETĠM TESĠSLERĠNĠN ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠNE ETKĠSĠ

HAZIR BETON ÜRETĠM TESĠSLERĠNĠN ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠNE ETKĠSĠ HAZIR BETON ÜRETĠM TESĠSLERĠNĠN ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠNE ETKĠSĠ Hazır beton üretim tesislerinde; Agrega malzemeleri, çimento, su ve istenilen betonun özelliğine göre bazı kimyasal katkı maddelerle belirli oranlarda

Detaylı

BALIKESİR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

BALIKESİR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ BALIKESİR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ GEBE DÜVE YETİŞTİRİCİLİĞİ TESİSİ BALIKESİR İLİ, SUSURLUK İLÇESİ, ÖMERKÖY MAHALLESİ, KEDİKAYASI MEVKİİ ( İ20A-18A PAFTA, 1599 PARSEL ) PROJE TANITIM

Detaylı

TARIMSAL YAPILAR. Prof. Dr. Metin OLGUN. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

TARIMSAL YAPILAR. Prof. Dr. Metin OLGUN. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü TARIMSAL YAPILAR Prof. Dr. Metin OLGUN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü HAFTA KONU 1 Giriş, İklimsel Çevre ve Yönetimi Temel Kavramlar 2 İklimsel Çevre Denetimi Isı

Detaylı

AYVACIK 5 MW Rüzgar Enerji Santrali

AYVACIK 5 MW Rüzgar Enerji Santrali AYVACIK 5 MW Rüzgar Enerji Santrali Bu doküman, Ayvacık Rüzgar Enerji Santralinin Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır ve projeye

Detaylı

İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GÜNEŞ SANTRALİ UYGULAMASI

İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GÜNEŞ SANTRALİ UYGULAMASI İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GÜNEŞ SANTRALİ UYGULAMASI Mustafa Orçun ÖZTÜRK mustafaozturk@kosbi.org.tr ÖZET Günümüzde fosil yakıtlarının sonunun gelecek olması maliyetlerinin fazla olması ve

Detaylı

HİCRİ ERCİLİ KİMYEVİ MADDE ve PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KİMYEVİ MADDE DEPOLAMA TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI

HİCRİ ERCİLİ KİMYEVİ MADDE ve PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KİMYEVİ MADDE DEPOLAMA TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI HİCRİ ERCİLİ KİMYEVİ MADDE ve PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KAPASİTE ARTIŞI BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ ÖMERKÖY MAHALLESİ PROJE TANITIM DOSYASI Konak Mahallesi, Yıldırım Cad. Yayla

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/215 09/08/2012 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi GENKİM GENEL ENDÜSTRİYEL KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ ORG.SAN.BÖL. LACİVERT CAD.2.SOK. NO:4 BURSA NİLÜFER / BURSA

Detaylı

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ) İş Yeri Açma ve Çalışma

Detaylı

Ali Rıza POLAT ASETİLEN GAZI ÜRETİM TESİSİ VE DOLUMU VE YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI İMALATI VE DOLUM TESİSİ

Ali Rıza POLAT ASETİLEN GAZI ÜRETİM TESİSİ VE DOLUMU VE YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI İMALATI VE DOLUM TESİSİ Ali Rıza POLAT ASETİLEN GAZI ÜRETİM TESİSİ VE DOLUMU VE YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI İMALATI VE DOLUM TESİSİ Elazığ İli, Merkez ilçesi, Hoğu (Yurtbaşı) Mevkii Organize Sanayi Bölgesi 118 Ada 14 nolu Parsel

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ( I.Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı Verilmesi ) DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1) Ruhsat Başvuru/Beyan Formu,

Detaylı

TARIMSAL YAPILAR. Prof. Dr. Metin OLGUN. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

TARIMSAL YAPILAR. Prof. Dr. Metin OLGUN. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü TARIMSAL YAPILAR Prof. Dr. Metin OLGUN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü HAFTA KONU 1 Giriş, İklimsel Çevre ve Yönetimi Temel Kavramlar 2 İklimsel Çevre Denetimi Isı

Detaylı

1) Limanın ve liman yöneticisinin adı, adresi, telefon ve faks numaraları. 3) Hizmet sunduğu gemilerin tipleri, büyüklükleri ve diğer özellikleri

1) Limanın ve liman yöneticisinin adı, adresi, telefon ve faks numaraları. 3) Hizmet sunduğu gemilerin tipleri, büyüklükleri ve diğer özellikleri EK 1 ATIK KABULTESİSİ PROJE RAPORU VE ATIK YÖNETİM PLANI FORMATI A) GENEL BİLGİLER 1) Limanın ve liman yöneticisinin adı, adresi, telefon ve faks numaraları 2) Raporu hazırlayanların tanıtımı B) LİMAN

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1595 25/11/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EFE ALÜMİNYUM SAN VE TİC LTD ŞTİ KIRKLARELİ ŞUBESİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 6.CAD NO:8 KIRKLARELİ MERKEZ

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK İSTEYEN KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN ÇEVRE İZNİ BAŞVURU ŞARTLARI

Detaylı