I. YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN GENEL ESASLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN GENEL ESASLAR"

Transkript

1 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 2009 FAALİYET RAPORU I. YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN GENEL ESASLAR II. YILLIK FAALİYET RAPORUNUN İÇERİĞİ a) Sunuş Bölümü 1. Özet Finansal Bilgiler 2. Şube nin Tarihsel Gelişimi 3. Şube nin Ortaklık Yapısı 4. Sermayesinde ve Ortaklık Yapısında Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler 5. Nitelikli Paya Sahip Gerçek veya Tüzel Kişilerin Unvanları ve Paylarına İlişkin Bilgiler 6. Şube nin Müdürler Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarının Varsa Sahip Oldukları Paylara İlişkin Açıklamalar 7. Müdürler Kurulu Başkanı ve Genel Müdürün Faaliyet Dönemine İlişkin Değerlendirmeleri ve Geleceğe Yönelik Beklentileri 7.1. Müdürler Kurulu Başkanının Değerlendirmesi 7.2. Genel Müdürün Değerlendirmesi 8. Personel, Şube Sayısı, Şubenin Hizmet Türü, Faaliyet Konuları ve Sektördeki Konumuna İlişkin Açıklamalar b) Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler 1. Müdürler Kurulu 2. Üst Yönetim 3. Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik Hükümleri Çerçevesinde Gerçekleştirilen Faaliyetler İle İç Sistemlerle İlgili Birimlerin Yöneticileri Hakkında Bilgiler 4. Diğer Komiteler 5. İnsan Kaynakları Uygulamalarına İlişkin Bilgiler 6. Şube nin dâhil olduğu risk grubu ile yaptığı işlemlere ilişkin bilgiler 6.1. Şube nin dâhil olduğu risk grubuna kullandırılan kredilere ilişkin bilgiler 6.2. Şube nin dâhil olduğu risk grubuna ait mevduata ilişkin bilgiler 6.3. Şube nin dâhil olduğu risk grubundan kullanılan kredilere ilişkin bilgiler 6.4. Şube nin dâhil olduğu risk grubu ile yaptığı vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmelere ilişkin bilgiler 6.5. Üst yönetime sağlanan faydalara ilişkin bilgiler 7. Destek Hizmeti Alınan Faaliyet Konuları ve Hizmetin Alındığı Kişi ve Kuruluşlara İlişkin Bilgiler c) Finansal Bilgiler Ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler 1. Denetim Komitesinin İç Kontrol, İç Denetim Ve Risk Yönetim Sistemlerinin İşleyişine İlişkin Değerlendirmeleri Ve Hesap Dönemi İçerisindeki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler 1.1. İç Sistemler Birimlerinin Çalışmaları 1.2. İç Kontrol Birimi Faaliyetleri 1.3. İç Denetim Birimi Faaliyetleri 1.4. Risk Yönetimi Faaliyetleri 1.5. Genel Değerlendirme 2. Bağımsız Denetim Raporu 3. Finansal Tablolar ve Mali Bünyeye İlişkin Bilgiler 3.1. Mali Durum, Karlılık, Borç Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme 4. Risk Türleri İtibariyle Uygulanan Risk Yönetimi Politikalarına İlişkin Bilgiler 1

2 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 2009 FAALİYET RAPORU 4.1. Kredi Riski Yönetimine İlişkin İlke ve Politikalar 4.2. Operasyonel Risk Yönetimine İlişkin İlke ve Politikalar 4.3. Likidite Riski Yönetimine İlişkin İlke ve Politikalar 4.4. Piyasa Riski Yönetimine İlişkin İlke ve Politikalar 5. Derecelendirme Notları ve İçerikleri Hakkında Bilgi 6. Rapor Dönemi Dâhil Beş Yıllık Döneme İlişkin Özet Finansal Bilgiler (Bin YTL) 7. Bank Mellat Tahran İran Faaliyet Raporu nun Türkçe Tercümesi 2

3

4 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 2009 FAALİYET RAPORU I. YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN GENEL ESASLAR 1. Raporun Ait Olduğu Dönem : 2009 Yılı 2. Şubenin Ticaret Unvanı : Bank Mellat Merkezi Tahran İran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 3. Bank Mellat Yönetim Merkezinin : Taleghani Avenue. No: 327 Tahran İran Adresi Türkiye deki Şubenin Adresi : Büyükdere Cad. Binbirçiçek Sok No Levent - İstanbul / Türkiye 4. Telefon : (0212) Fax : (0212) Elektronik Site : 7. Elektronik Posta : II. YILLIK FAALİYET RAPORUNUN İÇERİĞİ a) Sunuş Bölümü 1. Özet Finansal Bilgiler Bilanço (Bin TL) ANA HESAPLAR Artış /(Azalış) Tutar (%) Nakit Değerler ve Bankalar Krediler Menkul Değerler Diğer Aktifler (54) (0,56) Toplam Aktifler Mevduat Alınan Krediler (4,764) (17.96) Karşılıklar (Vergi ve Diğer) (115) (2.82) Diğer Pasifler Özkaynaklar Toplam Pasifler

5 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 2009 FAALİYET RAPORU Gelir Tablosu (Bin TL) ANA HESAPLAR Artış /(Azalış) Tutar (%) Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyon Gelirleri Diğer Gelirler (net) (2.120) (43.00) Toplam Gelirler Diğer Faaliyet Giderleri (5.541) (4.693) Kredi ve Diğer Alacaklar Karşılığı (72) (432) (360) (83.33) Vergi Öncesi Kâr Vergi Karşılığı (4.594) (3.672) (922) Net Kâr Şube nin Tarihsel Gelişimi Bank Mellat İran 1980 yılında 10 özel bankanın kamulaştırılmasıyla kurulan İran da mukim bir devlet bankasıdır. 20 Mart 2009 tarihi itibariyle aktif büyüklüğü bin USD olan Bankanın, aynı tarih itibarıyla özkaynakları bin USD dır. Banka nın Türkiye, Ermenistan ve Kore de şubeleri, İngiltere, Almanya ve Malezya da ise iştirak ettiği bankaları bulunmaktadır. İran dışındaki şube ve bankaların ana amacı İran ve özellikle bu ülkeler başta olmak üzere üçüncü ülkelerle arasındaki dış ticaret işlemlerine aracılık etmektir. Şube ye 5 Şubat 1981 tarih ve 82/2406 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye de kurulu yabancı banka şubesi statüsünde faaliyet göstermesi için izin verilmiştir. 16 Nisan 1982 tarihinde faaliyete başlayan Bank Mellat ın, İstanbul daki merkez şubesi Ankara ve İzmir şubeleri olmak üzere Türkiye de 3 şubesi bulunmaktadır. 3. Şube nin Ortaklık Yapısı Şube nin sermayesinin tamamına sahip olan Bank Mellat Tahran İran ın ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur: Hisse sahibi Hisse oranı (%) Adalet hisseleri (Halk hisseleri) 30,00 İran İslam Cumhuriyeti Devleti 24,00 İran Sosyal Güvenlik Kurumu 9,99 Bank Mellat Personel Gelecek Güvenlik Fonu 5,89 Saba Tamin Yatırım Şirketi 5,45 Özelleştirme İdaresi 5,00 Borsada İşlem Gören Diğer Paylar 19,67 Toplam 100,00 4. Sermayesinde ve Ortaklık Yapısında Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler 2

6 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 2009 FAALİYET RAPORU Cari dönem içinde tarihinde Şube nin ödenmiş sermayesi tamamı iç kaynaklardan olmak üzere bin TRY artırılarak TRY den bin TRY ye yükseltilmiştir. Şubenin ortaklık yapısında değişiklik olmamıştır. 5. Nitelikli Paya Sahip Gerçek veya Tüzel Kişilerin Unvanları ve Paylarına İlişkin Bilgiler Şubenin %100 hâkim sermayedarı Tahran İran da mukim Bank Mellat tır. 6. Şube nin Müdürler Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarının Varsa Sahip Oldukları Paylara İlişkin Açıklamalar Müdürler kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının sahip oldukları pay yoktur. 7. Müdürler Kurulu Başkanı ve Genel Müdürün Faaliyet Dönemine İlişkin Değerlendirmeleri ve Geleceğe Yönelik Beklentileri 7.1. Müdürler Kurulu Başkanının Değerlendirmesi Gelişmiş ülkelerdeki finansal piyasalarda başlayıp 2008 yılının dördüncü çeyreğinden itibaren derinleşerek dünya geneline yayılan kriz 2009 yılının ikinci yarısından itibaren kamu otoritelerinin kriz sürecinde uygulamaya koydukları mali önlemlerin de katkısıyla, toparlanma eğilimine girdiğini göstermekle beraber, iyileşmenin yavaş ve istikrarsız olması, kriz sonrası toparlanma sürecinin kademeli olacağına işaret etmektedir. Küresel krizin yarattığı talep daralması merkez bankalarını enflasyon baskısını geri plana atarak, ekonomik faaliyetlerdeki daralmayı durdurmak ve sınırlandırmaya yöneltmiştir. Bu çerçevede gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde para politikası önemli ölçüde gevşetilmiş, faiz oranları düşürülmüştür. Buna rağmen, özellikle gelişmiş ülkelerde bankacılık sektörü bilançolarındaki sorunlar nedeniyle kredi verme koşullarını sıkılaştırılmıştır. Doğal olarak bu da para politikasındaki gevşemenin reel sektörde daha sınırlı hissedilmesine yol açmıştır. Kredi piyasalarında yaşanan sorunların tam anlamıyla çözümlenmemesi, küresel ekonomide gözlenen iyileşmenin sürdürülebilirliği konusunda soru işaretleri yaratmaktadır. Yine de gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde büyümenin yönü 2009 yılının yılın üçüncü çeyreğinden itibaren pozitife dönmeye başlamıştır. Bu durum yılın son çeyreğinde daha da belirginleşmiştir. Kriz ülkemizde de dış dünyaya benzer bir seyir izlemiştir yılının birinci çeyreğinden itibaren başlayan yavaşlama üçüncü çeyrekten itibaren gerilemeye dönüşmüştür. Bu gelişmeler çerçevesinde TCMB oldukça hızlı faiz indirimlerine gitmiş; bu indirimlerin enflasyon verileriyle desteklenmesi sonucunda bu çeyrekte DİBS faiz oranları da düşmüştür. Yılın birinci ve ikinci çeyreğinde, küresel ekonomiye paralel olarak, dış ticaret hacminde yaşanan önemli düşüş, yılın üçüncü çeyreğinde duraklamaya başlamış dördüncü çeyrekte ise artış seyri kazanmıştır. Doğaldır ki, ağırlıklı ve öncelikli faaliyet alanı dış ticaret işlemlerine aracılık ve finansman sağlamak olan bir kuruluş için bunlar olumsuz gelişmelerdir. Bu olumsuz koşullara rağmen Şube belirlenmiş olan hedef ve stratejiler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmüş, 2009 yılında da bilanço büyümesini devam ettirmiş, ciddi bir mevduat artışı sağlamış, tatminkâr ortalama özkaynak ve ortalama aktif getirisi sağlamış, bu göstergelerin tamamında sektör ortalamalarının üstünde bir performans göstermiştir. Kuşkusuz ki, gösterilen bu başarıda yöneticilerimiz ile gayretli çalışanlarımızın çabalarının büyük payı vardır. Bu katkı ve çabanın gelecekte de artarak sürdürüleceğine olan inançla kendilerine teşekkürlerimi sunarım. 3

7 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 2009 FAALİYET RAPORU 7.2. Genel Müdürün Değerlendirmesi Süregelen küresel kriz gelişmiş ülkeler hane halkı talebinde derin bir talep daralması yaratmış, buna paralel olarak özel sektör yatırım harcamaları durdurulmuş veya ertelenmiştir. Bu nedenle dünya ticaret hacim ve miktarı yaşanmakta olan küresel krizden çok ciddi bir biçimde etkilenmiştir. Bu durum Türkiye de de şiddetli bir biçimde hissedilmiştir: 2009 yılında bir önceki yıla göre ihracat ve ithalat hacminde sırasıyla %22,62 ve % 30,25 azalış görülmüştür. Ancak Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerde son yıllarda görülen gelişmelerin de etkisiyle İran a yapılan ihracat 2009 gibi zor bir yılda dahi bir önceki yılın seviyesini korumuştur. Türkiye ile İran arasındaki ekonomik ilişkilerde ve özellikle dış ticaret işlemlerinde en önde gelen yetkin finansal kuruluş olma hedefini taşıyan Şubemiz için bu sevindirici bir durumdur ve önümüzdeki günlere daha da güvenle bakmamızı sağlamaktadır. Diğer taraftan bu durum Şubemiz için bir itici güç olmakla birlikte aynı zamanda sunulan hizmetlerin çeşitlendirilmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve müşteri memnuniyetinin arttırılması ve beklentilerinin karşılanması gibi konularda bize sorumluluklar da yüklemektedir. Şubemiz bu sorumlulukların farkındadır; sağlam mali yapısı ve her iki ülke piyasaları hakkındaki geniş bilgisi ile tüm ilgili tarafların ihtiyaçları karşılamaya hazırdır. Küresel kriz gerek dünyada gerekse ülkemizde merkez bankalarını dengeleyici bir likidite politikası izlemeye yöneltmiştir. İzlenen politikalar sonucunda uluslararası piyasalardaki kısa vadeli faiz oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştır. Benzer bir durum TL faiz oranlarında da görülmüştür. Bu gelişmeler varlıklarının yüzde kırkını aşan kısmı likit ve kısa vadeli finansal araçlardan oluşan Şubemizi etkilemiştir ve önümüzdeki dönemlerde de etkilemeye devam edecektir. Son elde edilen verilere göre 2009 yılında 2008 yılsonuna göre sektörün aktif toplamı % 13,8, toplam kredileri % 6,9, toplam mevduatı % 13,2 ve özkaynakları % 28,1 oranlarında artmıştır. Bankamız için bu kalemlerdeki artış oranları aynı sırayla % 20,5, % 24,80, % 74,63 ve % 33,49 dur. Görülebileceği gibi Şubemiz bu göstergelerin tamamında sektörün oldukça üzerinde bir performans göstermiştir. Kayda değer bir diğer husus da 2009 yılında genel olarak sektörün takipteki alacaklar tutarı artarken bankamızda bu konuda herhangi bir olumsuz gelişme yaşanmamasıdır. Ancak sektörün net karı % 49,6 artarken Şubenin net kar artışı % 30,54 de kalmıştır. Bu duruma düşen piyasa faiz oranlarının sektörün Şubemize göre daha kısa vadeli olan fon kaynaklarına daha çabuk yansımasının neden olduğu düşünülmektedir. Diğer taraftan Şubenin Aktif ve Özkaynak getiri oranları sektörün oldukça üzerindedir. Aşağıda grafikler 2009 yılı gelişmelerini özetlemektedir. 4

8 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 2009 FAALİYET RAPORU Tüm bu hususlar dikkate alındığında 2009 Şubemizin istikrarlı ve sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ettiği bir yıl olmuştur. Bunun gerçekleşmesinde büyük katkıları olan değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. 8. Personel, Şube Sayısı, Şubenin Hizmet Türü, Faaliyet Konuları ve Sektördeki Konumuna İlişkin Açıklamalar Şube, çeşitli bankacılık faaliyetleri gerçekleştirmekte olup, esas faaliyet konusu, İran İslam Cumhuriyeti ile olan ticaret işlemlerini finanse etmektir Şubenin Türkiye de Merkez şube de dâhil olmak üzere 3 şubesi bulunmaktadır. Şubeleri aracılığı ile verilen izin kapsamındaki tüm bankacılık hizmetlerini gerçekleştirmekte, özellikle başta ithalat ve ihracat işlemlerine aracılık olmak üzere Türk Parası ve döviz üzerinden mevduat hesaplarını açmakta, dünya çapında para transferlerini yapmakta, çek ve senet tahsiline aracılık etmekte, döviz alım satımı ile uğraşmakta ve her türlü nakdi ve gayri nakdi kredi taleplerini karşılamaktadır. Şube sürdürülen politikaların bir gereği olarak sektör ortalamasına nazaran yüksek bir sermaye yeterlilik oranı ile çalışmaktadır. 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle Şube nin personel sayısı 51 kişidir (31 Aralık 2008: 50 Kişi). b) Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler 1. Müdürler Kurulu Yurt dışında kurulu bir bankanın Türkiye deki şubesi statüsünde faaliyet gösteren Şubemizin vizyonu, misyonu, kısa ve uzun vadeli stratejik hedefleri 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 23 üncü maddesi uyarınca oluşturulan ve yönetim kurulunun yetki ve sorumluluklarını taşıyan Müdürler Kurulu tarafından belirlenmektedir. Dört üyeden oluşan Müdürler Kurulu ayda en az dört kez toplanmakta, belirlenen politika ve stratejiler değişen koşullara göre sürekli olarak gözden geçirilmektedir. Şubemiz Müdürler Kurulu aynı zamanda kredi komitesi görevini de ifa etmektedir. 5

9 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 2009 FAALİYET RAPORU Gündemle ilgili yazılı teklif ve talepler, toplantı esnasında gerekli tüm belgelerle Müdürler Kurulu onayına sunulmakta, Kurul tarafından uygun görülen teklif ve talepler toplantıyı takiben uygulanmak üzere yetkililere iletilmektedir. Kurulca onaylanan teklifler daha sonra en geç toplantının yapıldığı ayın son gününe kadar karar haline dönüştürülerek Kurul Başkan ve Üyelerinin imzasına açılmaktadır. Müdürler Kurulu üyelerinin özgeçmişleri ve mesleki deneyimleri aşağıda verilmiştir. YOUNES HORMOZI SHEIKH TABAGH Görevi: Müdürler Kurulu Başkanı Younes Hormozi Sheikh Tabagh, eğitimini İran da Allameh Tabatabee Üniversitesi nde tamamlamıştır yılında başladığı bankacılık kariyerinde sırasıyla krediler şefliği, kambiyo muhasebesi müdür yardımcılığı, kambiyo muhasebesi müdürlüğü, İstanbul şubesi muhasebe müdürlüğü, dış işlemler genel müdür yardımcılığı, mali işler genel müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Mart 2003 tarihinden bu yana sürdürdüğü Genel Müdür lük görevinden, 2008 yılı içinde ayrılan Younes Hormozi Sheikh Tabagh, Müdürler Kurulu Başkanlığı görevine devam etmektedir. BAGHER MOHAGHEGH TOOSSI Görevi: Genel Müdür Bagher Mohaghegh Toosi, İran Bankacılık Yüksek Müessesesi mezunudur. Bankacılık kariyerine 1984 yılında başlamış ve görevi sırasında uzman, muhasebe şef yardımcısı, şef, müdür ve bölge müdürü olarak çalışmıştır. Şubemizdeki görevine Eylül 2008 de başlamıştır. AHMET ARIÖZ Görevi: İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetiminden Sorumlu Müdürler Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Ahmet Arıöz, 1973/ /07 yıllarında T. İş Bankası nda Müfettiş, 1988/ /11 yıllarında T. İş Bankası Galata Şubesi nde Müdür Yardımcısı, 1989/ /11 yıllarında Faisal Finans Kurumu nda Genel Müdür Yardımcılığı, 1993/ /12 yıllarında Kıbrıs Yatırım Bankası nda Genel Müdür Yardımcılığı, 1996/ /05 arasında Derbank da Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş ve yılları arasında Bankamızda müfettişlik yapmıştır yılından bu yana Müdürler Kurulu Üyeliği ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir. HODJATOLLAH SHEIKHALESLAMI Görevi: Ankara Şubesi Müdürü ve Müdürler Kurulu Üyesi İran da Maliye Bakanlığı İktisadi İşler Fakültesi mezunu olan Hodjatollah Sheikhaleslami bankacılığa 1990 yılında başlamış, sırasıyla kambiyo muhasebeciliği, şube kambiyo şefliği, şube müdür yardımcılığı, finans müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur yılında Şubemize Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Hodjatallah Sheikhaleslami ye, Ekim 2008 de Ankara Şubesi Müdürlüğü görevi tevdi edilmiştir. 1 Aralık 2006 tarihinden bu yana Müdürler Kurulu Üyeliğini de yürütmektedir. 2. Üst Yönetim Genel Müdür, Şube nin ve birimlerinin Müdürler Kurulunca belirlenen esaslara ve risk yönetim prensiplerine göre yönetilmesinden ve çalışmasından sorumludur. Üst yöneticiler ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. BAGHER MOHAGHEGH TOOSSI - Genel Müdür Müdürler Kurulu bölümünde verilmiştir. 6

10 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 2009 FAALİYET RAPORU AHMET ARIÖZ - Genel Müdür Yardımcısı Müdürler Kurulu bölümünde verilmiştir. HODJATOLLAH SHEIKHALESLAMI - Ankara Şubesi Müdürü Müdürler Kurulu bölümünde verilmiştir. KERAMATALLAH AHMADZADEH Genel Müdür Yardımcısı Keramatallah Ahmadzadeh İran Bankacılık Yüksek Müessesesi mezunudur yılında başladığı bankacılık kariyerinde dış işlemler şef yardımcılığı ve şefliği, şube müdür yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Şubemizdeki görevine Ekim 2008 de başlamıştır. AHMAD JAMEHDOR Genel Müdür Yardımcısı Ahmad Jamehdor Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü mezunudur yılında Bankamızda başladığı bankacılık kariyerinde cari hesaplar, havaleler, muhasebe, insan kaynakları, mali işler bölümlerinde görev yapmıştır. Genel Müdür Yardımcılığına Mayıs 2009 da atanmıştır. Mali Kontrol, Hazine, İnsan Kaynakları ve İdari İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısıdır. MOHAMMAD REZA REZAI POUR Genel Müdür Yardımcısı Mohammad Reza Rezai Pour Tahran Payame Nur Üniversitesi Uluslar arası Hukuk bölümü mezunudur yılında Bank Mellat Tahran a katılmıştır yılında Dış İşlemler Genel Müdür Yardımcılığına yükselmiş ve Kasım 2009 da Şubemizdeki görevine atanmıştır. 3. Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik Hükümleri Çerçevesinde Gerçekleştirilen Faaliyetler İle İç Sistemlerle İlgili Birimlerin Yöneticileri Hakkında Bilgiler İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetimi sistemleri, icrai görevi bulunmayan iç sistemlerden sorumlu üyenin gözetim ve denetiminde Müdürler Kuruluna bağlıdır. İç sistemlerden sorumlu üye, bağımsız denetim kuruluşu ile iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi birimlerinden düzenli aralıklarla aldığı raporlar aracılığıyla Şubenin çalışmasını olumsuz etkileyebilecek hususları Müdürler Kuruluna bildirmekle yükümlüdür. 7

11 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 2009 FAALİYET RAPORU İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetim Birimleri Müdürler Kurulunca kabul edilen Yönetmelikler çerçevesinde görev yapmaktadır. İç Sistemler Organizasyon Şeması aşağıda verilmiştir. Şube nin iç sistemleri bünyesinde çalışan personel ile ilgili mesleki bilgiler aşağıda verilmiştir. Ahsen Akgün, İç Denetim Birimi: Yüksek Lisans derecesine sahiptir. 13 yıllık bankacılık deneyimi vardır tarihinde birim yöneticiliğine atanan Akgün tarihinde istifa ederek görevinden ayrılmıştır. Mert İnci, İç Denetim Birimi (Müfettiş Yardımcısı): Lisans derecesine sahip olup 3 yıllık vergi denetimi deneyimine sahiptir. Yaklaşık üç yıldır Şube bünyesinde görev yapmaktadır. Durdu Yılmaz, İç Kontrol Birimi: Lisans derecesine sahip olup, 20 yıllık bankacılık deneyimi vardır. Şube bünyesine Aralık 2008 de katılmıştır. Yusuf Çağala, Risk Yönetimi Birimi: Lisans derecesine sahip olup, 31 yıllık bankacılık deneyimi vardır. Üç yılı aşkın bir süredir Şube bünyesinde görev yapmaktadır. 8

12 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 2009 FAALİYET RAPORU Murat Etiler, Mevzuat Organizasyon ve Sistem Birimi: Lisans derecesine sahip olup 20 yıllık bankacılık deneyimi vardır. Yaklaşık iki yıldır Şube bünyesinde görev yapmaktadır. 4. Diğer Komiteler Şubemizde bulunan çeşitli komitelerin adları, görev ve yetkileri ile üyeleri aşağıdaki şemada gösterilmiştir: MÜDÜRLER KURULU KOMİTELER AKTİF PASİF BİLGİ SİSTEMLERİ RİSK Görev, yetki ve sorumluluklar - Aktif pasif vade uyumu - Aktif kar marjı - Döviz pozisyonu - Faiz dışı gelir - gider - Likidite - Piyasa değerlendirme - Sorunlu krediler - Planlama ve organizasyon - Kurulum ve uygulama - Tedarik ve destekleme - İzleme, değerlendirme - Denetim, kontrol - Risk bilincinin geliştirilmesi - Kullanılacak ürünler - Risk limitleri (genel) - Risk limitleri (birim, yönetici) Üyeler - Genel Müdür (Başkan) - Genel Müdür Yardımcıları - Genel Müdür (Başkan) - 1 Müdürler Kurulu Üyesi - Genel Müdür Yardımcıları - msoft Temsilcisi - Genel Müdür (Başkan) - İç Sistemlerden Sorumlu Müdürler Kurulu Üyesi - Genel Müdür Yardımcıları - Risk Yöneticisi Söz konusu komitelerin yıl içinde yaptıkları toplantı ve aldıkları karar sayısı aşağıdaki gibidir. KOMİTE TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI AKTİF PASİF BİLGİ SİSTEMLERİ Yoktur. Yoktur. RİSK

13 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 2009 FAALİYET RAPORU 5. İnsan Kaynakları Uygulamalarına İlişkin Bilgiler: Şubeye alınacak sözleşmeli personel için deneme süresi iki ay, Şubeye sendikalı olarak alınacak personel için deneme süresi dört aydır. Bu süre içinde Şubeye yararlı olacakları anlaşılanların ilgili şube müdürünün teklifi üzerine adaylıkları kaldırılır ve devamlı kadroya atanmaları yapılır. Şube müdürleri deneme süresi içindeki personele ait hizmet sözleşmelerinin sürdürülüp sürdürülmemesine ilişkin taleplerini sürenin sona ermesinden en az 10 gün önce personel biriminde olacak şekilde bildirir. Deneme süresi içinde Şubeye yararlı olamayacakları anlaşılanların hizmet sözleşmeleri ilgili şube müdürünün teklifi üzerine Genel Müdür tarafından ihbar önelsiz ve tazminatsız olarak feshedilir. Yükselme, Şube personelinin bulundukları unvandan bir üst unvana geçirilmesidir. Bu unvanlardan memurlardan başlayarak yükselmelerde unvan ile birlikte ücret değişikliği de söz konusudur. Personelin yükselmesi için; Bulunulan unvanda belirli bir hizmet süresinin tamamlaması, Olumlu sicil alınmış olması, Bir üst unvanın gerektirdiği yetenek ve niteliklerine sahip olması, Bir üst unvanda boş kadro bulunması, Gerektiğinde yapılacak sınavda başarılı olması gereklidir. Şube personelinin bir üst unvana yükselebilmesi için bulundukları unvanda, Üniversite mezunlarının en az 3 yıl, Lise mezunlarının en az 4 yıl, hizmet vermeleri gerekir. Ancak yetkiler çerçevesinde bu süreler en çok bir yıl uzatılabilir. 6. Şube nin dâhil olduğu risk grubu ile yaptığı işlemlere ilişkin bilgiler 6.1. Şubenin dâhil olduğu risk grubuna kullandırılan kredilere ilişkin bilgiler Şube nin Dâhil Olduğu Risk Grubu Kredi Riski (*) (**) Krediler ve Diğer Alacaklar Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi Dönem Başı Bakiyesi Dönem Sonu Bakiyesi Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri (*) 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu nun 49 uncu maddesinin 2 inci fıkrasında tanımlanmıştır. (**) Yukarıdaki tablodaki bilgiler verilen kredilerin yanında bankalardan alacakları da içermektedir. 10

14 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 2009 FAALİYET RAPORU 6.2. Şubenin dâhil olduğu risk grubuna ait mevduata ilişkin bilgiler Şube nin Dâhil Olduğu Risk Grubu (*) Mevduat Dönem Başı Dönem Sonu Mevduat Faiz Gideri (*) 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu nun 49 uncu maddesinin 2 inci fıkrasında tanımlanmıştır Şube nin dâhil olduğu risk grubundan kullanılan kredilere ilişkin bilgiler Şube nin Dâhil Olduğu Risk Grubu (*) Kullanılan Krediler Dönem Başı Dönem Sonu Verilen Faiz Gideri (*) 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu nun 49 uncu maddesinin 2 inci fıkrasında tanımlanmıştır Şube nin, dâhil olduğu risk grubu ile yaptığı vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmelere ilişkin bilgiler Şube nin 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle risk grubu ile yaptığı vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmeler bulunmamaktadır Üst yönetime sağlanan faydalara ilişkin bilgiler: 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle Şube üst yönetimine 810 Bin TL (31 Aralık 2008: 408 Bin TL) tutarında ödeme yapılmıştır. Yoktur. 7. Destek Hizmeti Alınan Faaliyet Konuları ve Hizmetin Alındığı Kişi ve Kuruluşlara İlişkin Bilgiler c)finansal Bilgiler Ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler 1. Denetim Komitesinin İç Kontrol, İç Denetim Ve Risk Yönetim Sistemlerinin İşleyişine İlişkin Değerlendirmeleri Ve Hesap Dönemi İçerisindeki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler 1.1. İç Sistemler Birimlerinin Çalışmaları 2009 yılında İç Sistemler Birimleri diye tanımlanan iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi ile görevli birimler hazırlanan çalışma planları ve ilgili iç yönetmelikler çerçevesinde çalışmalarını yürütmüşlerdir. Çalışmaları sonucunda birimlerini görev ve sorumluluğuna giren konulara ilişkin görüş ve düşüncelerini düzenledikleri raporlarla Denetim 11

15 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 2009 FAALİYET RAPORU Komitesi görevini ifa eden İç Sistemlerden Sorumlu Müdürler Kurulu üyesine iletmişlerdir. İç Sistemlerden Sorumlu Müdürler Kurulu Üyesi de raporlarda yer verilen hususları kendi değerlendirmeleriyle birlikte altışar aylık dönemler halinde Müdürler Kuruluna bildirmiştir. Diğer taraftan İç Sistemler Yönetmeliğine tabi olmamakla birlikte Şubemizin yapısı ve özel durumu nedeniyle iç sistemler kapsamında mütalaa edilen Mevzuat, Organizasyon ve Sistem Birimi de kendisi için hazırlanmış iş ve görev tanımına uygun olarak çalışmalarını belirtilen dönemde aksatmadan ifa etmiştir. Adı geçen birimlerin çalışmalarının ayrıntıları birimler halinde aşağıda belirtilmiştir İç Kontrol Birimi Faaliyetleri Üçer aylık dönemlere şamil olmak üzere çalışmalarını yürüten ve raporlarını düzenleyen birimin tespitleri ilgili birimlere iletilmiştir. Birim tespitlerin giderilmesi konusunda alınan önlemleri ileriki dönemlerdeki çalışmalarda izlemiştir. Genel olarak kontrollerde tespit edilen aksaklık ve eksikliklerin risk doğurucu mahiyette olmadığı kanaatine varılmıştır. Bu dönem zarfında iç kontrol birimi faaliyetleri kapsamında; Raporlama Fiziki kontrol Onaylama ve yetkilendirme, Sorgulama ve mutabakat, Limitlere uygunluk imcelemeleri; İletişim kanallarının ve bilgi sistemlerinin yeterliliği, Finansal raporlama sistemlerinin etkinliği ile Uyum kontrollerini çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar ağırlıklı olarak sondajlama yöntemi ile yürütülmüştür İç Denetim Birimi Faaliyetleri 2009 yılında İstanbul Merkez Şubedeki tüm birimlerin denetimi ile Ankara ve İzmir Şubelerinin genel denetimleri gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde Şubenin tüm birimlerinin faaliyetleri yıl içinde en az bir kez iç denetim birimi tarafından gözden geçirilmiştir. Denetim faaliyetleri bir müfettiş bir müfettiş yardımcısı tarafından yürütülmüştür. Denetim faaliyeti 2009 yılı iç denetim planına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Denetimlerde genel olarak sondaj yöntemi benimsenmiş olup, diğerlerine göre daha riskli alan ve ürünlerde zamanın elverdiği ölçüde tarama yöntemi kullanılmıştır. Gerçekleştirilen risk odaklı denetimlere ilişkin raporların incelenmesinde bulguların nitelik ve nicelik açısından önemli boyutlara ulaşmadığı, önceki döneme kıyasla bulgularda azalma kaydedildiği ve Şubemizin faaliyet alanları ve iş hacmi göz önünde bulundurulduğunda normal sayılacak seviyelerde olduğu görülmüştür. 12

16 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 2009 FAALİYET RAPORU 1.4. Risk Yönetimi Faaliyetleri 2009 yılı içinde Şubenin Risk Türleri İtibariyle Uygulanan Risk Yönetimi Politikalarında herhangi bir değişiklik olmamış ve Müdürler Kurulunca kabul edilen ilke ve stratejiler sürdürülmüştür. Risk yönetim birimi bu politika, ilke ve stratejiler çerçevesinde Müdürler Kurulu ve / veya ilgili komiteler tarafından belirlenen uygulama usulleri ve limitler aracılığıyla; Kredi Riski Operasyonel Risk Piyasa Riski Likidite Riski Gelirlerin İstikrarı ve Özkaynak Karlılığı Sermaye Yeterliliği konularındaki yeterlilik ile risklerin ölçülmesi, izlenmesi ve kontrol edilmesi faaliyetlerini sürdürmüştür. Raporlarda yer verilen değerlendirmelere göre belirlenen risk politikalarına, uygulama usullerine ve limitlere uyulmuştur. Bunun dışında raporlarda dikkat çeken eğilim ve gelişmelere yer verilmiş ve önerilerde bulunulmuştur Genel Değerlendirme Maruz kalınan risklerde, özellikle kredi riskinde bir artış olmakla beraber, kredilerin niteliği ve teminatların kalitesi dikkate alındığında 2009 yılsonu itibarıyla Şubenin genel risklilik düzeyi kabul edilebilir bir seviyededir. Risklerin gelişim yönü de sabittir. 2. Bağımsız Denetim Raporu 13

17 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

18 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Bank Mellat, Merkezi: Tahran-İran İstanbul Türkiye Merkez, Ankara ve İzmir Şubeleri Müdürler Kurulu na: Bank Mellat, Merkezi: Tahran-İran İstanbul Türkiye Merkez, Ankara ve İzmir Şubeleri nin ( Şube ) 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan bilançosu ile aynı tarihte sona eren döneme ait konsolide olmayan gelir tablosu, nakit akış tablosu, özkaynak değişim tablosu ve önemli muhasebe politikaları ile diğer açıklayıcı notların bir özetini denetlemiş bulunuyoruz. Şube Müdürler Kurulu nun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama: Şube Müdürler Kurulu, rapor konusu konsolide olmayan finansal tabloların 1 Kasım 2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerinin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ( BDDK ) tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile BDDK tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak ve hata ya da suistimal dolayısıyla önemlilik arzeden ölçüde yanlış bilgi içermeyecek şekilde hazırlanmasını ve sunulmasını sağlayacak bir iç kontrol sistemi oluşturulması, uygun muhasebe politikalarının seçilmesi ve uygulanmasından sorumludur. Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama: Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen finansal tablolar üzerinde görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve uluslararası denetim standartlarına uyumlu olarak gerçekleştirilmiştir. Finansal tabloların önemlilik arzedecek ölçüde bir hata içermediğine ilişkin makul güvence sağlayacak şekilde bağımsız denetim planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bağımsız denetimde; finansal tablolarda yer alan tutarlar ve finansal tablo açıklama ve dipnotları hakkında denetim kanıtı toplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanmış; bu teknikler istihdam ettiğimiz bağımsız denetçilerin inisiyatifine bırakılmış, ancak, duruma uygun denetim teknikleri, finansal tabloların hazırlanması ve sunumu sürecindeki iç kontrollerin etkinliği dikkate alınarak ve uygulanan muhasebe politikalarının uygunluğu değerlendirilerek belirlenmiştir. Aşağıda belirtilen bağımsız denetim görüşünün oluşturulması için yeterli ve uygun denetim kanıtı sağlanmıştır.

19 Bağımsız Denetçi Görüşü: Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide olmayan finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla, Bank Mellat, Merkezi: Tahran-İran İstanbul Türkiye Merkez, Ankara ve İzmir Şubeleri nin 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla mali durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçları ile nakit akımlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 37 nci maddesi gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve BDDK tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ, genelge ve açıklamalara uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers Z. Alper Önder, SMMM Sorumlu Ortak Başdenetçi İstanbul,1 Nisan 2010

20 BANK MELLAT, MERKEZĐ TAHRAN ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ NĐN 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA HAZIRLANAN YIL SONU KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL RAPORU Şube nin Yönetim Merkezi nin Adresi : Taleghani Avenue. No: 327 Tahran - Đran Türkiye deki Şube nin Adresi : Büyükdere Cd. Binbirçiçek Sk. No Levent- Đstanbul/Türkiye Telefon : (0212) Faks : (0212) Elektronik Site Elektronik Posta : : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen "Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara Đlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ"e göre hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu aşağıda yer alan bölümlerden oluşmaktadır. Birinci Bölüm GENEL BĐLGĐLER Đkinci Bölüm KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLAR Üçüncü Bölüm MUHASEBE POLĐTĐKALARINA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALAR Dördüncü Bölüm MALĐ BÜNYEYE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER Beşinci Bölüm KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR Altıncı Bölüm DĐĞER AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR Yedinci Bölüm BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU Bu raporda yer alan konsolide olmayan finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına Đlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara ilişkin ek ve yorumlar ile Şubemiz kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe bin Türk Lirası cinsinden hazırlanmış olup, bağımsız denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur. Younes Hormozi Sheikh Tabagh Bagher Mohaghegh Toossi Ahmet Arıöz Hodjatollah Sheikhaleslami Müdürler Kurulu Başkanı Müdürler Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Müdürler Kurulu Üyesi ve Đç Sistemler Sorumlusu Müdürler Kurulu Üyesi Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler: Ad-Soyad / Ünvan : Yener Bozkurt / Muhasebe Bölümü Şefi Tel No : (0212) Fax No : (0212)

21 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Bilgiler I. Şube nin kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi 1 II. Şube nin sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, III. varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama 1 Şube nin, müdürler kurulu başkan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının varsa Şube de sahip oldukları paylara ilişkin açıklama 2 IV Şube nin nitelikli paya sahip kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar 2 V. Şube nin hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi 2 VI. Diğer Bilgiler 3 ĐKĐNCĐ BÖLÜM Konsolide Olmayan Finansal Tablolar I. Bilanço 4 II. Nazım hesaplar tablosu 6 III. Gelir tablosu 7 IV. Özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablo 8 V. Özkaynak değişim tablosu 9 VI. Nakit akış tablosu 11 VII. Kar dağıtım tablosu 12 VIII. Şube nin merkezinin konsolide finansal tabloları 13 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Muhasebe Politikalarına Đlişkin Açıklamalar I. Sunum esaslarına ilişkin açıklamalar 14 II. Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar 15 III. Đştirak ve bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler 15 IV. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar 15 V. Faiz gelir ve giderine ilişkin açıklamalar 15 VI. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar 16 VII. Finansal varlıklara ilişkin açıklamalar 16 VIII. Finansal varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin açıklamalar 18 IX. Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklamalar 18 X. Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin açıklamalar 18 XI. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar ve bu varlıklara ilişkin borçlar hakkında açıklamalar 18 XII. Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar 18 XIII. Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar 19 XIV. Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar 19 XV. Karşılıklar ve koşullu yükümlülüklere ilişkin açıklamalar 19 XVI Koşullu varlıklara ilişkin açıklamalar 20 XVII. Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklamalar 20 XVIII. Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar 20 XIX. Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar 21 XX. Đhraç edilen hisse senetlerine ilişkin açıklamalar 21 XXI. Aval ve kabullere ilişkin açıklamalar 22 XXII. Devlet teşviklerine ilişkin açıklamalar 22 XXIII. Kâr yedekleri ve kârın dağıtılmasına ilişkin açıklamalar 22 XXIV Hisse başına kazanca ilişkin açıklamalar 22 XXV. Đlişkili taraflara ilişkin açıklamalar 22 XXVI. Nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin açıklamalar 22 XXVII. Bölümlere göre raporlamaya ilişkin açıklamalar 22 XXVIII. Sınıflandırmalar 22 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Şube nin Mali Bünyesine Đlişkin Bilgiler I. Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklamalar 23 II. Kredi riskine ilişkin açıklamalar 26 III. Piyasa riskine ilişkin açıklamalar 30 IV. Operasyonel riske ilişkin açıklamalar 31 V. Kur riskine ilişkin açıklamalar 31 VI. Faiz oranı riskine ilişkin açıklamalar 33 VII. Likidite riskine ilişkin açıklamalar 36 VIII. Finansal varlık ve borçların gerçeğe uygun değeri ile gösterilmesine ilişkin açıklamalar 37 IX. Başkalarının nam ve hesabına yapılan işlemler, inanca dayalı işlemlere ilişkin açıklamalar 38 X. Faaliyet bölümlerine ilşkin açıklamalar 39 BEŞĐNCĐ BÖLÜM Konsolide Olmayan Finansal Tablolara Đlişkin Açıklama ve Dipnotlar I. Aktif kalemlere ilişkin açıklama ve dipnotlar 41 II. Pasif kalemlere ilişkin açıklama ve dipnotlar 50 III. Gelir tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar 56 IV. Nazım hesaplara ilişkin açıklama ve dipnotlar 60 V. Özkaynak değişim tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar 62 VI. Nakit akış tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar 63 VII. Şube nin dahil olduğu risk grubu ile ilgili açıklamalar 64 VIII. Şube nin yurtiçi, yurtdışı, kıyı bankacılığı bölgelerindeki şube ile yurtdışı temsilciliklerine ilişkin bilgiler 65 IX. Bilanço sonrası hususlara ilişkin açıklama ve dipnotlar 65 ALTINCI BÖLÜM Diğer açıklama ve dipnotlar I. Şube nin faaliyetlerine ilişkin diğer açıklamalar 66 YEDĐNCĐ BÖLÜM Bağımsız Denetim Raporuna Đlişkin Açıklamalar I. Bağımsız denetim raporuna ilişkin açıklamalar 66 II. Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar 66

22 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) BĐRĐNCĐ BÖLÜM GENEL BĐLGĐLER I. ŞUBE NĐN KURULUŞ TARĐHĐ, BAŞLANGIÇ STATÜSÜ, ANILAN STATÜDE MEYDANA GELEN DEĞĐŞĐKLĐKLERĐ ĐHTĐVA EDEN TARĐHÇESĐ: Bank Mellat, Merkezi: Tahran-Đran Đstanbul Türkiye Merkez, Ankara ve Đzmir Şubeleri ( Şube ), Tahran-Đran'da kurulu Bank Mellat ın Türkiye Şubeleri olarak sırasıyla 18 Ağustos 1981, 23 Şubat 1984 ve 16 Ocak 1992 tarihlerinde, yasal yükümlülüklerden sonra Şube karının Genel Merkez e transferine ve tasfiye halinde Şube sermayesinin iade edilmesine imkan veren, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu kapsamında tescil edilmiştir. Şubeler, bankacılık faaliyetlerine, Hazine den gerekli iznin alınmasını takiben (sırasıyla Nisan 1982, Mayıs 1985 ve Ekim 1992) başlamışlardır. II. ŞUBE NĐN SERMAYE YAPISI, YÖNETĐM VE DENETĐMĐNĐ DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK TEK BAŞINA VEYA BĐRLĐKTE ELĐNDE BULUNDURAN ORTAKLARI, VARSA BU HUSUSLARDA YIL ĐÇĐNDEKĐ DEĞĐŞĐKLĐKLER ĐLE DAHĐL OLDUĞU GRUBA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA: Şube nin sermayesinin tamamına sahip olan Bank Mellat Tahran Đran ın ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur: Hisse sahibi Hisse oranı (%) Adalet hisseleri (Halk hisseleri) 30,00 Đran Đslam Cumhuriyeti Devleti 24,00 Đran Sosyal Güvenlik Kurumu 9,99 Bank Mellat Personel Gelecek Güvenlik Fonu 5,89 Saba Tamin Yatırım Şirketi 5,45 Özelleştirme Đdaresi 5,00 Borsada Đşlem Gören Diğer Paylar 19,67 Toplam 100,00 1

23 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) GENEL BĐLGĐLER (Devamı) III. ŞUBE NĐN, MÜDÜRLER KURULU BAŞKAN VE ÜYELERĐ, DENETĐM KOMĐTESĐ ÜYELERĐ ĐLE GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARININ, VARSA ŞUBE DE SAHĐP OLDUKLARI PAYLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA: Ünvanı Đsmi Görevi Öğrenim Durumu Müdürler Kurulu Başkanı: Younes Hormozi Sheikh Tabagh Başkan Lisans Müdürler Kurulu Üyeleri: Bagher Mohaghegh Toossi Genel Müdür Yüksek Lisans Ahmet Arıöz Genel Müdür Yrd. Lisans Hodjatollah Sheikhaleslami Ankara Şubesi Müdürü Yüksek Lisans Genel Müdür Yardımcıları: Ahmet Arıöz Đç Denetim, Đç Kontrol ve Risk Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Keramatallah Ahmadzadeh Dış Đşlemler, Đhracat ve Đthalattan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmad Jamehdor Mali Kontrol, Hazine Đnsan Kaynakları ve Đdari Đşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mohammad Reza Rezaei Pour Cari Hesaplar, Vezne, Krediler ve Đstihbarattan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Lisans Lisans Lisans Lisans Yukarıda belirtilen kişilerin Şube de sahip olduğu pay bulunmamaktadır. IV. ŞUBE NĐN NĐTELĐKLĐ PAYA SAHĐP KĐŞĐ VE KURULUŞLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALAR: Ad Soyad/Ticari Ünvanı Pay Tutarları Pay Oranları Ödenmiş Paylar Ödenmemiş Paylar Adalet hisseleri (Halk hisseleri) % Đran Đslam Cumhuriyeti Devleti % Đran Sosyal Güvenlik Kurumu % Bank Mellat Personel Gelecek Güvenlik Fonu % Saba Tamin Yatırım Şirketi % Özelleştirme Đdaresi % Borsada Đşlem Gören Diğer Paylar % V. ŞUBE NĐN HĐZMET TÜRÜ VE FAALĐYET ALANLARINI ĐÇEREN ÖZET BĐLGĐ: Şube, çeşitli bankacılık faaliyetleri gerçekleştirmekte olup, esas faaliyet konusu, Đran Đslam Cumhuriyeti ile olan ticaret işlemlerini finanse etmektir. 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla Şube nin personel sayısı 51 kişidir (31 Aralık 2008: 50 kişi). 2

24 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) GENEL BĐLGĐLER (Devamı) VI. DĐĞER BĐLGĐLER: Şube nin ticaret unvanı : Bank Mellat, Merkezi: Tahran-Đran Đstanbul Türkiye Merkez, Ankara ve Đzmir Şubeleri Şube nin Yönetim Merkezinin Adresi : Taleghani Avenue. No: 327 Tahran - Đran Türkiye deki Şube nin Adresi : Büyükdere Cd. Binbirçiçek Sk. No Levent- Đstanbul/Türkiye Telefon : (0212) Faks : (0212) Elektronik Site : Elektronik Posta : Raporlama Dönemi : 1 Ocak - 31 Aralık

25 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 VE 2008 TARĐHLERĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) I. BĐLANÇO ĐKĐNCĐ BÖLÜM KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLAR AKTĐF KALEMLER Dipnot 31 Aralık Aralık 2008 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKĐT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (I-a) GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) (I-b) II. 2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar Diğer Menkul Değerler Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Krediler Diğer Menkul Değerler III. BANKALAR (I-c) IV. PARA PĐYASALARINDAN ALACAKLAR Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar ĐMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar Ters Repo Đşlemlerinden Alacaklar V. SATILMAYA HAZIR FĐNANSAL VARLIKLAR (Net) (I-d) Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler VI. KREDĐLER VE ALACAKLAR (I-e) Krediler ve Alacaklar Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Takipteki Krediler Özel Karşılıklar (-) (15) - (15) (20) - (20) VII. FAKTORĐNG ALACAKLARI VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (I-f) Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler IX. ĐŞTĐRAKLER (Net) (I-g) Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali Đştirakler Mali Olmayan Đştirakler X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (I-h) Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar BĐRLĐKTE KONTROL EDĐLEN ORTAKLIKLAR (ĐŞ ORTAKLIKLARI) (Net) (I-i) XI Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali Ortaklıklar Mali Olmayan Ortaklıklar XII. KĐRALAMA ĐŞLEMLERĐNDEN ALACAKLAR (I-j) Finansal Kiralama Alacakları Faaliyet Kiralaması Alacakları Diğer Kazanılmamış Gelirler (-) RĐSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĐNANSAL VARLIKLAR (I-k) XIII Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XIV. MADDĐ DURAN VARLIKLAR (Net) (I-l) XV. MADDĐ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (I-m) Şerefiye Diğer XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRĐMENKULLER (Net) (I-n) XVII. VERGĐ VARLIĞI (I-o) Cari Vergi Varlığı Ertelenmiş Vergi Varlığı SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN DURAN VARLIKLAR (Net) (I-p) XVIII Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere Đlişkin XIX. DĐĞER AKTĐFLER (I-r) AKTĐF TOPLAMI Đlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 4

26 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 VE 2008 TARĐHLERĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) I. BĐLANÇO PASĐF KALEMLER Dipnot 31 Aralık Aralık 2008 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT (II-a) Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı Diğer II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FĐNANSAL BORÇLAR (II-b) III. ALINAN KREDĐLER (II-c) IV. PARA PĐYASALARINA BORÇLAR Bankalararası Para Piyasalarından Borçlar ĐMKB Takasbank Piyasasından Borçlar Repo Đşlemlerinden Sağlanan Fonlar V. ĐHRAÇ EDĐLEN MENKUL KIYMETLER (Net) Bonolar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller VI. FONLAR Müstakriz Fonları Diğer VII. MUHTELĐF BORÇLAR VIII. DĐĞER YABANCI KAYNAKLAR (II-d) IX. FAKTORĐNG BORÇLARI X. KĐRALAMA ĐŞLEMLERĐNDEN BORÇLAR (Net) (II-e) Finansal Kiralama Borçları Faaliyet Kiralaması Borçları Diğer Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) XI. RĐSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĐNANSAL BORÇLAR (II-f) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XII. KARŞILIKLAR (II-g) Genel Karşılıklar Yeniden Yapılanma Karşılığı Çalışan Hakları Karşılığı Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) Diğer Karşılıklar XIII. VERGĐ BORCU (II-h) Cari Vergi Borcu Ertelenmiş Vergi Borcu XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (II-i) Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere Đlişkin XV. SERMAYE BENZERĐ KREDĐLER (II-j) XVI. ÖZKAYNAKLAR (II-k) Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi Đhraç Primleri Hisse Senedi Đptal Kârları Menkul Değerler Değerleme Farkları (II-l) Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları Đştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (Đş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere Đlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kâr Yedekleri Kâr veya Zarar Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı Dönem Net Kâr/ Zararı PASĐF TOPLAMI Đlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 5

27 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 VE 2008 TARĐHLERĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) II. NAZIM HESAPLAR TABLOSU BĐLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER Dipnot (Beşinci 31 Aralık Aralık 2008 Bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam A. BĐLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) I. GARANTĐ ve KEFALETLER (IV-a-2, 3) Teminat Mektupları Devlet Đhale Kanunu Kapsamına Girenler Dış Ticaret Đşlemleri Dolayısıyla Verilenler Diğer Teminat Mektupları Banka Kredileri Đthalat Kabul Kredileri Diğer Banka Kabulleri Akreditifler Belgeli Akreditifler Diğer Akreditifler Garanti Verilen Prefinansmanlar Cirolar T.C. Merkez Bankasına Cirolar Diğer Cirolar Menkul Kıy. Đh. Satın Alma Garantilerimizden Faktoring Garantilerinden Diğer Garantilerimizden Diğer Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER (IV-a-1) Cayılamaz Taahhütler Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri Đştir. ve Bağ. Ort. Ser. Đşt. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri Men. Kıy. Đhr. Aracılık Taahhütleri Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü Çekler Đçin Ödeme Taahhütleri Đhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine Đlişkin Promosyon Uyg. Taah Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar Diğer Cayılamaz Taahhütler Cayılabilir Taahhütler Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri Diğer Cayılabilir Taahhütler III. TÜREV FĐNANSAL ARAÇLAR (IV-b) Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı Đşlemler Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Đşlemler Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Đşlemler Alım Satım Amaçlı Đşlemler Vadeli Döviz Alım-Satım Đşlemleri Vadeli Döviz Alım Đşlemleri Vadeli Döviz Satım Đşlemleri Para ve Faiz Swap Đşlemleri Swap Para Alım Đşlemleri Swap Para Satım Đşlemleri Swap Faiz Alım Đşlemleri Swap Faiz Satım Đşlemleri Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları Para Alım Opsiyonları Para Satım Opsiyonları Faiz Alım Opsiyonları Faiz Satım Opsiyonları Menkul Değerler Alım Opsiyonları Menkul Değerler Satım Opsiyonları Futures Para Đşlemleri Futures Para Alım Đşlemleri Futures Para Satım Đşlemleri Futures Faiz Alım-Satım Đşlemleri Futures Faiz Alım Đşlemleri Futures Faiz Satım Đşlemleri Diğer B. EMANET VE REHĐNLĐ KIYMETLER (IV+V+VI) IV. EMANET KIYMETLER Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları Emanete Alınan Menkul Değerler Tahsile Alınan Çekler Tahsile Alınan Ticari Senetler Tahsile Alınan Diğer Kıymetler Đhracına Aracı Olunan Kıymetler Diğer Emanet Kıymetler Emanet Kıymet Alanlar V. REHĐNLĐ KIYMETLER Menkul Kıymetler Teminat Senetleri Emtia Varant Gayrimenkul Diğer Rehinli Kıymetler Rehinli Kıymet Alanlar VI. KABUL EDĐLEN AVALLER VE KEFALETLER BĐLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) Đlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 6

28 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 VE 2008 TARĐHLERĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) III. GELĐR TABLOSU GELĐR VE GĐDER KALEMLERĐ Dipnot (Beşinci Bölüm) 1 Ocak Aralık Ocak Aralık 2008 I. FAĐZ GELĐRLERĐ (III-a) Kredilerden Alınan Faizler (III-a-1) Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler Bankalardan Alınan Faizler (III-a-2) Para Piyasası Đşlemlerinden Alınan Faizler Menkul Değerlerden Alınan Faizler (III-a-3) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan Finansal Kiralama Gelirleri Diğer Faiz Gelirleri 24 - II. FAĐZ GĐDERLERĐ (III-b) (9.745) (9.773) 2.1 Mevduata Verilen Faizler (III-b-4) (1.095) (1.272) 2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (III-b-1) (8.650) (8.501) 2.3 Para Piyasası Đşlemlerine Verilen Faizler Đhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (III-b-3) Diğer Faiz Giderleri - - III. NET FAĐZ GELĐRĐ (I + II) IV. NET ÜCRET VE KOMĐSYON GELĐRLERĐ/GĐDERLERĐ Alınan Ücret ve Komisyonlar Gayri Nakdi Kredilerden Diğer Verilen Ücret ve Komisyonlar (15) (17) Gayri Nakdi Kredilere Diğer (15) (17) V. TEMETTÜ GELĐRLERĐ (III-c) - - VI. TĐCARĐ KÂR / ZARAR (Net) (III-d) Sermaye Piyasası Đşlemleri Kârı/Zararı Türev Finansal Đşlemlerden Kâr/Zarar Kambiyo Đşlemleri Kârı/Zararı VII. DĐĞER FAALĐYET GELĐRLERĐ (III-e) VIII. FAALĐYET GELĐRLERĐ/GĐDERLERĐ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) IX. KREDĐ VE DĐĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) (III-f) (72) (432) X. DĐĞER FAALĐYET GĐDERLERĐ (-) (III-g) (5.541) (4.693) XI. NET FAALĐYET KÂRI/ZARARI (VIII+IX+X) XII. BĐRLEŞME ĐŞLEMĐ SONRASINDA GELĐR OLARAK KAYDEDĐLEN FAZLALIK TUTARI - - XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMĐ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR - - XIV. NET PARASAL POZĐSYON KÂRI/ZARARI - - XV. SÜRDÜRÜLEN FAALĐYETLER VERGĐ ÖNCESĐ K/Z (XI+...+XIV) (III-h) XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALĐYETLER VERGĐ KARŞILIĞI (±) (III-i) (4.594) (3.672) 16.1 Cari Vergi Karşılığı (4.448) (3.680) 16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı (146) 8 XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALĐYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) XVIII. DURDURULAN FAALĐYETLERDEN GELĐRLER Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri Đştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (Đş Ort.) Satış Karları Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri - - XIX. DURDURULAN FAALĐYETLERDEN GĐDERLER (-) Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri Đştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (Đş Ort.) Satış Zararları Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri - - XX. DURDURULAN FAALĐYETLER VERGĐ ÖNCESĐ K/Z (XVIII-XIX) - - XXI. DURDURULAN FAALĐYETLER VERGĐ KARŞILIĞI (±) Cari Vergi Karşılığı Ertelenmiş Vergi Karşılığı - - XXII. DURDURULAN FAALĐYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) - - XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) (III-j) Hisse Başına Kâr / Zarar 0,3406 0,2609 Đlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 7

29 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 VE 2008 TARĐHLERĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) IV. ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTĐRĐLEN GELĐR GĐDER KALEMLERĐNE ĐLĐŞKĐN TABLO ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTĐRĐLEN GELĐR GĐDER KALEMLERĐ 31 Aralık Aralık 2008 I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FĐNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN II. MADDĐ DURAN VARLIKLAR YENĐDEN DEĞERLEME FARKLARI - - III. MADDĐ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENĐDEN DEĞERLEME FARKLARI - - IV. YABANCI PARA ĐŞLEMLER ĐÇĐN KUR ÇEVRĐM FARKLARI - - V. NAKĐT AKIŞ RĐSKĐNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĐNANSAL VARLIKLARA ĐLĐŞKĐN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) - - VI. YURTDIŞINDAKĐ NET YATIRIM RĐSKĐNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĐNANSAL VARLIKLARA VII. ĐLĐŞKĐN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) - - MUHASEBE POLĐTĐKASINDA YAPILAN DEĞĐŞĐKLĐKLER ĐLE HATALARIN DÜZELTĐLMESĐNĐN ETKĐSĐ - - VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTĐRĐLEN DĐĞER GELĐR GĐDER UNSURLARI - - IX. DEĞERLEME FARKLARINA AĐT ERTELENMĐŞ VERGĐ (51) (25) X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTĐRĐLEN NET GELĐR/GĐDER (I+II+...+IX) XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI (133) (114) 1.1 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) (133) (114) 1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım Diğer - - XII. DÖNEME ĐLĐŞKĐN MUHASEBELEŞTĐRĐLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X-XI) Đlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 8

30 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE KONSOLĐDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞĐŞĐM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) V. ÖZKAYNAK DEĞĐŞĐM TABLOSU Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi Đhraç Primleri Hisse Senedi Đptal Kârları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Kârı / (Zararı) Geçmiş Dönem Kârı / (Zararı) Đlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır 9 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Farkı Varlık YDF Menkul Değer. Değerleme Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış A./Durdurulan F. Đlişkin Dur. V. Bir.Değ.F. 31 Aralık 2008 I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi Dönem Đçindeki Değişimler II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış III. Menkul Değerler Değerleme Farkları IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VII. Đştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(Đş Ort.) Bedelsiz HS VIII. Kur Farkları IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan XI. Değişiklik Đştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XII. Sermaye Artırımı Nakden Đç Kaynaklardan XIII. Hisse Senedi Đhraç Primi XIV. Hisse Senedi Đptal Kârları XV. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVI Diğer XVII. Dönem Net Kârı veya Zararı XVIII. Kâr Dağıtımı (8.444) Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar (8.444) Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (I+...+XVIII) Toplam Özkaynak

31 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞĐŞĐM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) V. ÖZKAYNAK DEĞĐŞĐM TABLOSU (Devamı) Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi Đhraç Primleri Hisse Senedi Đptal Kârları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Kârı / (Zararı) Geçmiş Dönem Kârı / (Zararı) Maddi ve Maddi Olmayan Duran Farkı Varlık YDF Menkul Değer. Değerleme Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış A./Durdurulan F. Đlişkin Dur. V. Bir.Değ.F. 31 Aralık 2009 I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi Dönem Đçindeki Değişimler II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış III. Menkul Değerler Değerleme Farkları IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VII. Đştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(Đş Ort.) Bedelsiz HS VIII. Kur Farkları IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik XI. Đştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XII. Sermaye Artırımı (22.444) Nakden Đç Kaynaklardan (22.444) XIII. Hisse Senedi Đhraç Primi XIV. Hisse Senedi Đptal Kârları XV. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVI Diğer XVII. Dönem Net Kârı veya Zararı XVIII. Kâr Dağıtımı (14.000) Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar (14.000) Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (I+...+XVIII) Toplam Özkaynak Đlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 10

32 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 VE 2008 TARĐHLERĐ ĐTĐBARĐYLE KONSOLĐDE OLMAYAN NAKĐT AKIŞ TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) VI. NAKĐT AKIŞ TABLOSU NAKĐT AKIŞ TABLOLARI Dipnot 31 Aralık Aralık 2008 (Beşinci A. BANKACILIK FAALĐYETLERĐNE ĐLĐŞKĐN NAKĐT AKIMLARI Bölüm) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı (1.353) Alınan Faizler Ödenen Faizler (10.905) (6.981) Alınan Temettüler Alınan Ücret ve Komisyonlar Elde Edilen Diğer Kazançlar Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (3.105) (2.541) Ödenen Vergiler (3.109) (1.734) Diğer (3.721) (15.539) 1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim (3.322) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) /Azalış Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV'larda Net (Artış) / Azalış Bankalar Hesabındaki Net (Artış) / Azalış (3.284) (7.063) Kredilerdeki Net (Artış) / Azalış (49.942) (73.787) Diğer Aktiflerdeki Net (Artış) / Azalış (2.025) (4.613) Bankaların Mevduatlarındaki Net Artış Diğer Mevduatlardaki Net Artış / (Azalış) Alınan Kredilerdeki Net (Azalış) (3.116) (13.172) Vadesi Gelmiş Borçlardaki Net Artış / (Azalış) Diğer Borçlardaki Net Artış I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı B. YATIRIM FAALĐYETLERĐNE ĐLĐŞKĐN NAKĐT AKIMLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (6.039) (2.018) 2.1 Đktisap Edilen Đştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (Đş Ortaklıkları) Elden Çıkarılan Đştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (Đş Ortaklıkları) Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller (321) (118) 2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (23.585) (2.014) 2.6 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler Diğer - - C. FĐNANSMAN FAALĐYETLERĐNE ĐLĐŞKĐN NAKĐT AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit Krediler ve Đhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit Krediler ve Đhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı Đhraç Edilen Sermaye Araçları Temettü Ödemeleri Finansal Kiralamaya Đlişkin Ödemeler Diğer - - IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi (31) V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (I + II + III + IV) VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar VI-a VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (V + VI) VI-a Đlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 11

33 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 VE 2008 TARĐHLERĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN KÂR DAĞITIM TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) VII. KAR DAĞITIM TABLOSU I. DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI 31 Aralık Aralık Dönem Kârı Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) (4.594) (3.672) Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) (4.448) (3.680) Gelir Vergisi Kesintisi Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler (146) 8 A. NET DÖNEM KÂRI ( ) Geçmiş Dönemler Zararı (-) Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe (-) Bankada Bırakılması Ve Tasarrufu Zorunlu Yasal Fonlar (-) - - B. DAĞITILABĐLĐR NET DÖNEM KÂRI [(A-( )] Ortaklara Birinci Temettü (-) Hisse Senedi Sahiplerine Đmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma Đntifa Senetlerine Kâra Đştirakli Tahvillere Kâr Ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine Personele Temettü (-) Yönetim Kuruluna Temettü (-) Ortaklara Đkinci Temettü (-) Hisse Senedi Sahiplerine Đmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma Đntifa Senetlerine Kâra Đştirakli Tahvillere Kâr Ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine Đkinci Tertip Yasal Yedek Akçe (-) Statü Yedekleri (-) Olağanüstü Yedekler Diğer Yedekler Özel Fonlar - - II. YEDEKLERDEN DAĞITIM 2.1 Dağıtılan Yedekler Đkinci Tertip Yasal Yedekler (-) Ortaklara Pay (-) Hisse Senedi Sahiplerine Đmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma Đntifa Senetlerine Kâra Đştirakli Tahvillere Kâr Ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine Personele Pay (-) Yönetim Kuruluna Pay (-) - - III. HĐSSE BAŞINA KÂR 3.1 Hisse Senedi Sahiplerine 0,3406 0, Hisse Senedi Sahiplerine (%) Đmtiyazli Hisse Senedi Sahiplerine Đmtiyazli Hisse Senedi Sahiplerine (%) - - IV. HĐSSE BAŞINA TEMETTÜ 4.1 Hisse Senedi Sahiplerine Hisse Senedi Sahiplerine (%) Đmtiyazli Hisse Senedi Sahiplerine Đmtiyazli Hisse Senedi Sahiplerine (%) - - NOT: Bu finansal tabloların düzenlendiği tarih itibarıyla Şube nin 2009 yılı kâr dağıtımı henüz kesinleşmemiştir. Đlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 12

34 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ ŞUBE NĐN MERKEZĐNĐN KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) VIII. ŞUBE NĐN MERKEZĐNĐN KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARI 20 Mart 2009 tarihi itibarıyla Şube nin Merkezi nin hazırlamış olduğu mali tablolar bağımsız denetimden geçmiştir. Şube nin Merkezi nin 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibarıyla hazırlanmış mali tabloları bulunmamaktadır. BANK MELLAT ( ĐRAN ) KONSOLĐDE KARŞILAŞTIRMALI BĐLANÇOSU (BĐN ABD DOLARI) CARĐ DÖNEM ÖNCEKĐ DÖNEM (20 Mart 2009) (20 Mart 2008) (1) Nakit Değerler Merkez Bankası Diğer Aktifler Toplam Aktifler Mevduat Diğer Pasifler Özkaynaklar Toplam Pasifler BANK MELLAT ( ĐRAN ) KONSOLĐDE KARŞILAŞTIRMALI GELĐR TABLOSU (BĐN ABD DOLARI) CARĐ DÖNEM ÖNCEKĐ DÖNEM (20 Mart 2009) (20 Mart 2008) Toplam Gelirler Mevduata Verilen Faiz ( ) ( ) Diğer Gelirler Toplam Net Gelirler Toplam Giderler ( ) ( ) Vergi Öncesi Kâr Ödenecek Vergiler (79.020) (69.631) Net Kâr (1) Yeniden düzenlenmiştir. 13

35 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MUHASEBE POLĐTĐKALARINA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALAR I. SUNUM ESASLARINA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALAR: Finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların Türkiye Muhasebe Standartları ve Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına Đlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması: Şube, muhasebe kayıtlarını Türk parası olarak, 1 Kasım 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ( Bankacılık Kanunu ), Türk Ticaret Kanunu ve Türk vergi mevzuatına uygun olarak tutmaktadır. Finansal tablolar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK ) tarafından 1 Kasım 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına Đlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu ( TMSK ) tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Muhasebe Standartları ( TMS ) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ( TFRS ) ile BDDK tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, açıklama ve genelgelere (tümü Türkiye Muhasebe Standartları ya da TMS ) uygun olarak hazırlanmıştır. Düzenlenen kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal tabloların biçim ve içerikleri ile bunların açıklama ve dipnotları 10 Şubat 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar Đle Bunlara Đlişkin Açıklama Ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ e göre hazırlanmıştır. Konsolide olmayan finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlüklülerin dışında, enflasyon düzeltmesine tabi tutulmak suretiyle, tarihi maliyet esası baz alınarak TL olarak hazırlanmıştır. Finansal tabloların TMS ye göre hazırlanmasında Şube yönetiminin bilançodaki varlık ve yükümlülükler ile bilanço tarihi itibarıyla koşullu konular hakkında varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Söz konusu varsayımlar ve tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve bu düzeltmelerin etkisi gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen muhasebe politikaları ve kullanılan değerleme esasları TMS kapsamında yer alan esaslara göre belirlenmiş ve uygulanmıştır. Söz konusu muhasebe politikaları ve değerleme esasları aşağıda yer alan II. ila XXVIII. no lu dipnotlarda açıklanmaktadır. 14

36 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) MUHASEBE POLĐTĐKALARINA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALAR (Devamı) II. FĐNANSAL ARAÇLARIN KULLANIM STRATEJĐSĐ VE YABANCI PARA CĐNSĐNDEN ĐŞLEMLERE ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALAR: Şube nin temel faaliyet alanları, her türlü ticari bankacılık faaliyetleri ve mevzuatın bankalarca yapılmasına ve icrasına imkan verdiği konularla iştigal etmektir. Şube nin ilişikteki bilanço yapısından da anlaşılacağı üzere Şube, sabit oranlı mevduatlarından ve merkezden aldığı krediler ve nakit teminatlardan elde ettiği kaynakları ağırlıklı olarak kısa vadeli, yüksek getirili ve göreceli olarak düşük riskli banka plasmanları ve bankalara açılan krediler şeklinde değerlendirmektedir. Şube, likidite riskini mevcut ve muhtemel borç yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli tutarda nakit ve benzeri kaynağı bulundurmak suretiyle yönetmektedir. Bu bağlamda Şube, vadesi gelmiş yükümlülüklerinin karşılanabilirliğini sağlayıcı likidite yapısını sağlamayı amaçlamaktadır. Şube, para, sermaye ve mal piyasalarında kısa vadeli kur, faiz ve fiyat hareketleri karşısında kaynaklarını ağırlıklı olarak kısa vadeli plasmanlarda değerlendirmek ve nakit karşılık tesis etmek suretiyle gerekli önlemleri almaktadır. Diğer yabancı para cinsi işlemlerden kaynaklanan kur riskine karşı Şube, TCMB nin döviz sepetine uygun pozisyon almaktadır. Şube, dalgalı kur sistemine geçilmesiyle birlikte, kurun izleyebileceği yöndeki belirsizliklerin artması sebebiyle yabancı para net genel pozisyonunu, ilgili yasal sınırlara uygun düzeyde tutmaktadır. 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla yabancı para işlemlerin Türk parasına dönüştürülmesinde ve bunların finansal tablolara yansıtılmasında kullanılan ABD Doları kur değeri 1,4873 TL, Euro kur değeri 2,1427 TL ve Yen kur değeri 0,0161 TL dir. III. ĐŞTĐRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLARA ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER: Şube nin 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibarıyla iştirak ve bağlı ortaklığı bulunmamaktadır. IV. VADELĐ ĐŞLEM VE OPSĐYON SÖZLEŞMELERĐ ĐLE TÜREV ÜRÜNLERE ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALAR: Türev işlemlerin ilk olarak kayda alınmalarında gerçeğe uygun değerleri kullanmakta ve kayda alınmalarını izleyen dönemlerde gerçeğe uygun değerleri ile değerlenmektedir. Oluşan kar ya da zararın muhasebeleştirme yöntemi, ilgili türev işlemin riskten korunma amaçlı olmasına, böyle ise, riskten korunan kalemin içeriğine göre değişmektedir. Şube nin 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla gerçeğe uygun değere yönelik riskten korunma olarak belirlenen türev işlemleri bulunmamaktadır. Şube nin vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünleri bulunmamaktadır. V. FAĐZ GELĐR VE GĐDERĐNE ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALAR: Faiz gelir ve giderleri etkin faiz oranı yöntemi uygulanarak dönemsel olarak kaydedilmektedir. Şube, ilgili mevzuat çerçevesinde donuk alacaklarla ilgili faiz gelirleri ve varsa, tahsili şüpheli görülen diğer faiz gelirleriyle ilgili reeskont uygulamasını durdurmakta ve o tarihe kadar kaydedilmiş olan reeskont tutarlarını iptal ederek tahsilat gerçekleşene kadar gelir olarak kaydetmemektedir. 15

37 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) MUHASEBE POLĐTĐKALARINA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALAR (Devamı) VI. ÜCRET VE KOMĐSYON GELĐR VE GĐDERLERĐNE ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALAR: Tahsil edildikleri dönemde gelir kaydedilen bazı bankacılık işlemleriyle ilgili ücret gelirleri haricindeki ücret ve komisyon gelirleri ve giderleri esas olarak tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. Diğer kredi kurum ve kuruluşlarına ödenen kredi ücret ve komisyon giderleri işlem maliyeti olarak dikkate alınmakta ve Etkin faiz (iç verim) oranı yöntemi ne göre muhasebeleştirilmektedir. Sözleşmeler yoluyla sağlanan ya da üçüncü bir gerçek veya tüzel kişi için varlık alımı veya satımı gibi işlemlere ilişkin hizmetler yoluyla sağlanan gelirler tahsil edildiği tarihlerde gelir olarak kaydedilmektedir. VII. FĐNANSAL VARLIKLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALAR: Şube, finansal varlıklarını Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar, Satılmaya hazır finansal varlıklar, Krediler ve alacaklar veya Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar olarak sınıflandırmakta ve muhasebeleştirmektedir. Söz konusu finansal varlıkların alım ve satım işlemleri Teslim tarihi ne göre kayıtlara alınmakta ve kayıtlardan çıkarılmaktadır. Finansal varlıkların sınıflandırılması şekli ilgili varlıkların Şube yönetimi tarafından satınalma amaçları dikkate alınarak, elde edildikleri tarihlerde kararlaştırılmaktadır. a. Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarar a Yansıtılan Finansal Varlıklar: Bu kategorinin iki alt kategorisi bulunmaktadır: Alım satım amaçlı olarak elde tutulan finansal varlıklar ile ilk kayda alınma sırasında Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılan finansal varlıklar. Alım satım amaçlı finansal varlıklar piyasada kısa dönemde oluşan fiyat ve benzeri unsurlardaki dalgalanmalardan kâr sağlama amacıyla elde edilen, veya elde edilme nedeninden bağımsız olarak, kısa dönemde kâr sağlamaya yönelik bir portföyün parçası olan finansal varlıklardır. Alım satım amaçlı finansal varlıklar ilk olarak kayda alınmalarında makul değerleri kullanmakta ve kayda alınmalarını izleyen dönemlerde gerçeğe uygun değerleri ile değerlenmektedir. Borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda aktif olarak işlem gören alım satım amaçlı menkul değerler borsa fiyatı ile işlem görmeyenler veya işlem gördüğü halde işlem hacminin ihraç edildiği tutara nispeten ihmal edilebilir ölçüde düşük olanlar ise TCMB nin açıkladığı gösterge niteliğindeki fiyatlar kullanılarak değerlenmiştir. Yapılan değerleme sonucu oluşan kazanç ve kayıplar kar/zarar hesaplarına dahil edilmektedir. Alım satım amaçlı finansal varlıklardan kazanılan faizler faiz gelirleri içerisinde ve elde edilen kâr payları temettü gelirleri içerisinde gösterilmektedir. Türev finansal araçlar da riskten korunma aracı olarak tanımlanmadığı sürece alım satım amaçlı finansal varlıklar olarak sınıflandırılmaktadır. Bu bölümün IV. nolu dipnotunda türev finansal araçların muhasebeleştirilmesine ilişkin esaslar açıklanmıştır. Şube nin gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan finansal varlıkları bulunmamaktadır. 16

38 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) MUHASEBE POLĐTĐKALARINA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALAR (Devamı) b. Kredi ve Alacaklar: Krediler ve alacaklar, borçluya para, mal veya hizmet sağlama yoluyla yaratılan finansal varlıklardır. Söz konusu krediler ve alacaklar ilk olarak elde etme maliyeti üzerinden kayda alınmakta ve kayda alınmayı müteakiben Etkin faiz (iç verim) oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş bedelleri ile değerlenmektedir. Şube, yönetimin değerlendirmeleri ve tahminleri doğrultusunda herhangi bir kredinin veya alacağın tahsil imkanının sınırlı veya şüpheli hale gelmesi durumunda ve/veya zarar niteliğindeki krediler ve diğer alacaklar için 1 Kasım 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar Đçin Ayrılacak Karşılıklara Đlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik i ve 23 Ocak 2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar Đçin Ayrılacak Karşılıklara Đlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Đlişkin Yönetmelik i de dikkate alarak özel ve genel karşılık ayırmaktadır. Yıl içinde ayrılan karşılıklar o yıl gelirinden düşülmektedir. Tahsili mümkün olmayan alacaklar bütün yasal işlemler tamamlandıktan sonra kayıtlardan silinmektedir. Daha önce karşılık ayrılan alacaklar tahsil edildiğinde ayrılan özel karşılık hesabından düşülerek gelir hesaplarına yansıtılmaktadır. c. Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar: Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar, vadesine kadar saklama niyetiyle elde tutulan ve fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koşulların sağlanmış olduğu, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve Krediler ve alacaklar dışında kalan finansal varlıklardır. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar ilk olarak elde etme maliyeti üzerinden kayda alınmakta ve kayda alınmayı müteakiben Etkin faiz (iç verim) oranı yöntemi kullanılarak Đskonto edilmiş bedeli ile değerlenmektedir. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar ilgili faiz gelirleri gelir tablosunda yansıtılmaktadır. Şube nin önceden vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler arasında sınıflandırdığı ancak, sınıflandırma esaslarına uyulmadığından iki yıl boyunca bu sınıflandırmaya tabi tutulamayacak finansal varlıkları bulunmamaktadır. Şube nin 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibarıyla vadeye kadar elde tutulacak yatırımları bulunmamaktadır. d. Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar: Satılmaya hazır finansal varlıklar Kredi ve alacaklar ile Vadeye kadar elde tutulacaklar ve Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar dışında kalan finansal varlıklardan oluşmaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflanan borçlanma senetleri kayda alınmalarını takiben gerçeğe uygun değerle değerlenmektedir. Satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişikliklerden kaynaklanan Gerçekleşmemiş kâr ve zararlar ilgili finansal varlığa karşılık gelen değerin tahsili, varlığın satılması, elden çıkarılması veya zafiyete uğraması durumlarından birinin gerçekleşmesine kadar dönemin gelir tablosuna yansıtılmamakta ve; özkaynaklar içindeki Menkul değerler değer artış fonu hesabında izlenmektedir. Söz konusu menkul değerlerin tahsil edildiğinde veya elden çıkarıldığında özkaynak içinde yansıtılan birikmiş gerçeğe uygun değer farkları gelir tablosuna yansıtılmaktadır. 17

39 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) MUHASEBE POLĐTĐKALARINA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALAR (Devamı) VIII. FĐNANSAL VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNE ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALAR: Finansal varlıkların gelecekte beklenen nakit akışlarının Etkin faiz (iç verim) oranı yöntemi ile iskonto edilmek suretiyle hesaplanan tahmini tahsil edilebilir tutarının veya varsa gerçeğe uygun değerine göre muhasebeleştirilen tutarının defter değerinden düşük olması durumunda söz konusu finansal varlığın zafiyete uğradığı kabul edilir. Finansal varlıkların zafiyete uğraması sonucu oluşan değer düşüklüğü için karşılık ayrılır ve ayrılan karşılık gider hesapları ile ilişkilendirilir. Bu bölümün VII.b. no lu dipnotunda kredi ve diğer alacaklar için ayrılan karşılıkların muhasebeleştirilmesine ilişkin esaslar açıklanmıştır. IX. FĐNANSAL ARAÇLARIN NETLEŞTĐRĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALAR: Finansal varlıklar ve borçlar, Şube nin netleştirmeye yönelik yasal bir hakka ve yaptırım gücüne sahip olması ve ilgili finansal aktif ve pasifi net tutarları üzerinden tahsil etme/ödeme niyetinde olması durumunda veya ilgili finansal varlığı ve borcu eşzamanlı olarak sonuçlandırma hakkına sahip olması halinde bilançoda net tutarları üzerinden gösterilir. X. SATIŞ VE GERĐ ALIŞ ANLAŞMALARI VE MENKUL DEĞERLERĐN ÖDÜNÇ VERĐLMESĐ ĐŞLEMLERĐNE ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALAR: XI. Şube nin 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibarıyla satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemleri bulunmamaktadır. Tekrar geri alımlarını öngören anlaşmalar çerçevesinde satılmış olan menkul kıymetler ( Repo ) Şube portföyünde tutuluş amaçlarına göre Alım satım amaçlı, Satılmaya hazır veya Vadeye kadar elde tutulacak portföylerde sınıflandırılmakta ve ait olduğu portföyün esaslarına göre değerlemeye tabi tutulmaktadır. Repo sözleşmesi karşılığı elde edilen fonlar pasifte Repo işlemlerinden sağlanan fonlar hesabında muhasebeleştirilmekte ve ilgili repo anlaşmaları ile belirlenen satım ve geri alım fiyatları arasındaki farkın döneme isabet eden kısmı için Etkin faiz (iç verim) oranı yöntemi ne göre gider reeskontu hesaplanmaktadır. Geri satım taahhüdü ile alınmış menkul kıymetler ( Ters repo ) işlemleri bilançoda Ters repo işlemlerinden alacaklar kalemi altında muhasebeleştirilmektedir. Ters repo anlaşmaları ile belirlenen alım ve geri satım fiyatları arasındaki farkın döneme isabet eden kısmı için Etkin faiz (iç verim) oranı yöntemi ne göre faiz gelir reeskontu hesaplanmaktadır. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN DURAN VARLIKLAR VE BU VARLIKLARA ĐLĐŞKĐN BORÇLAR HAKKINDA AÇIKLAMALAR: Şube nin durdurulan faaliyeti bulunmamaktadır. Satış amaçlı duran varlıklar donuk alacaklardan dolayı edinilen maddi duran varlıklardan oluşmakta olup, konsolide olmayan finansal tablolarda 1 Kasım 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına ve Alacaklarından Dolayı Edindikleri Emtia ve Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasına Đlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak muhasebeleştirilmektedir. XII. ŞEREFĐYE VE DĐĞER MADDĐ OLMAYAN DURAN VARLIKLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALAR: 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibarıyla finansal tablolara yansıtılması gereken maddi olmayan duran varlık ve şerefiye kalemi yoktur. 18

40 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) MUHASEBE POLĐTĐKALARINA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALAR (Devamı) XIII. MADDĐ DURAN VARLIKLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALAR: Maddi duran varlıkların ilk kayıtları elde etme tutarları ve varlığın kullanılabilir hale getirilebilmesi için gerekli diğer doğrudan giderlerin ilavesi suretiyle bulunmuş maliyet bedeli üzerinden yapılmıştır. Maddi duran varlıklar, kayda alınmalarını izleyen dönemde maliyet bedelinden birikmiş amortismanların ve varsa birikmiş değer azalışlarının düşülmesinden sonra kalan tutarları üzerinden değerlenmiştir. Amortisman, maddi duran varlıkların maliyetleri üzerinden tahmin edilen faydalı ömürler esas alınarak doğrusal yöntem kullanılarak ayrılmaktadır. Tahmin edilen ekonomik ömürler aşağıdaki gibidir: XIV. XV. Binalar Büro makina, mobilya mefruşat ve taşıtlar 50 yıl 5 yıl Bilanço tarihi itibarıyla aktifte bir hesap döneminden daha az bir süre bulunan varlıklara ilişkin olarak, bir tam yıl için öngörülen amortisman tutarının, varlığın aktifte kalış süresiyle orantılanması suretiyle bulunan tutar kadar amortisman ayrılmıştır. Maliyet bedelinin ilgili maddi duran varlığın Net gerçekleşebilir değeri nin üzerinde olması durumunda söz konusu varlığın değeri Net gerçekleşebilir değeri ne indirilir ve ayrılan değer düşüklüğü karşılığı gider hesapları ile ilişkilendirilir. Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazanç ve kayıplar satış hasılatından ilgili maddi duran varlığın net defter değerinin düşülmesi suretiyle tespit edilmektedir. Maddi bir duran varlığa yapılan normal bakım ve onarım harcamaları, gider olarak muhasebeleştirilmektedir. Maddi duran varlığın kapasitesini genişleterek kendisinden gelecekte elde edilecek faydayı artıran nitelikteki yatırım harcamaları, maddi duran varlığın maliyetine eklenmektedir. Yatırım harcamaları, varlığın faydalı ömrünü uzatan, varlığın hizmet kapasitesini artıran, üretilen mal veya hizmetin kalitesini artıran veya maliyetini azaltan giderler gibi maliyet unsurlarından oluşmaktadır. 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibarıyla maddi duran varlıkların üzerinde rehin, ipotek ve diğer tedbirler ve alımı için verilen taahhütler mevcut değildir. KĐRALAMA ĐŞLEMLERĐNE ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALAR: Şube nin 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibarıyla finansal kiralama işlemleri bulunmamaktadır. KARŞILIKLAR VE KOŞULLU YÜKÜMLÜLÜKLERE ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALAR: Karşılıklar ve koşullu yükümlülükler Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklara Đlişkin Türkiye Muhasebe Standardı na ( TMS 37 ) uygun olarak muhasebeleştirilmektedir. Karşılıklar bilanço tarihi itibarıyla mevcut bulunan ve geçmişten kaynaklanan yasal veya yapısal bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğü yerine getirmek için ekonomik fayda sağlayan kaynakların çıkışının muhtemel olması ve yükümlülük tutarı konusunda güvenilir bir tahminin yapılabildiği durumlarda muhasebeleştirilmektedir. Geçmiş dönemlerdeki olayların bir sonucu olarak ortaya çıkan yükümlülükler için Dönemsellik ilkesi uyarınca bu yükümlülüklerin ortaya çıktığı dönemde karşılık ayrılmaktadır. Tutarın yeterince güvenilir olarak ölçülemediği ve yükümlülüğün yerine getirilmesi için Şube den kaynak çıkma ihtimalinin bulunmadığı durumlarda söz konusu yükümlülük Koşullu olarak kabul edilmekte ve dipnotlarda açıklanmaktadır. 19

41 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) MUHASEBE POLĐTĐKALARINA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALAR (Devamı) XVI. KOŞULLU VARLIKLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALAR: Koşullu varlıklar, genellikle, ekonomik yararların işletmeye girişi olasılığını doğuran, planlanmamış veya diğer beklenmeyen olaylardan oluşmaktadır. Koşullu varlıkların finansal tablolarda gösterilmeleri, hiçbir zaman elde edilemeyecek bir gelirin muhasebeleştirilmesi sonucunu doğurabileceğinden, sözü edilen varlıklar finansal tablolarda yer almamaktadır. Koşullu varlıklar, ekonomik faydaların işletmeye girişleri olası ise finansal tablo dipnotlarında açıklanmaktadır. Koşullu varlıklar ilgili gelişmelerin finansal tablolarda doğru olarak yansıtılmalarını teminen sürekli olarak değerlendirmeye tabi tutulur. Ekonomik faydanın Şube ye girmesinin neredeyse kesin hale gelmesi durumunda ilgili varlık ve buna ilişkin gelir, değişikliğin oluştuğu dönemin finansal tablolarına yansıtılır. XVII. ÇALIŞANLARIN HAKLARINA ĐLĐŞKĐN YÜKÜMLÜLÜKLERE ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALAR: a. Tanımlanmış Fayda Planları: Şube, mevcut iş kanunu gereğince, en az bir yıl hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile işten ayrılan veya istifa ve kötü davranış dışındaki nedenlerle işine son verilen personele belirli miktarda kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Şube, ilişikteki finansal tablolarda yer alan kıdem tazminatı karşılığını Çalışanlara Sağlanan Faydalara Đlişkin Türkiye Muhasebe Standardı ( TMS 19 ) hükümleri uyarınca Projeksiyon Metodu nu kullanarak ve Şube nin personel hizmet süresini tamamlama ve kıdem tazminatına hak kazanma konularında geçmiş yıllarda kazandığı deneyimlerini baz alarak hesaplamış ve bilanço tarihinde devlet tahvilleri kazanç oranı ile iskonto etmiştir. Şube çalışanlarının üyesi bulundukları vakıf, sandık ve benzeri kuruluşlar yoktur. b. Tanımlanmış Katkı Planları: Şube, çalışanları adına Sosyal Sigortalar Kurumu na (Kurum) yasa ile belirlenmiş tutarlarda katkı payı ödemek zorundadır. Şube nin ödemekte olduğu katkı payı dışında, çalışanlarına veya Kurum a yapmak zorunda olduğu başka bir ödeme mecburiyeti yoktur. Bu primler tahakkuk ettikleri dönemde personel giderlerine yansıtılmaktadır. c. Çalışanlara Sağlanan Kısa Vadeli Faydalar: TMS 19 kapsamında Çalışanlara kısa vadeli faydalar olarak tanımlanan izin ücretleri hak kazanıldıkları dönemlerde tahakkuk edilir ve iskonto edilmez. XVIII. VERGĐ UYGULAMALARINA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALAR: a. Cari Vergi: Kurumlar Vergisi Kanunu 21 Haziran 2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5520 sayılı yasa ile değişmiştir. Söz konusu 5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nun pek çok hükmü 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Buna göre Türkiye de, kurumlar vergisi oranı 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren %20 dir. Kurumlar vergisi oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası, yatırım indirimi istisnası vb.) ve indirimlerin (ar-ge indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir. 20

42 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) MUHASEBE POLĐTĐKALARINA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALAR (Devamı) Türkiye deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile Türkiye de yerleşik kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri 23 Temmuz 2006 tarihinden itibaren %15 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz. Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın 14 üncü gününe kadar beyan edip 17 inci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı kalmış ise bu tutar nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan herhangi bir başka mali borca da mahsup edilebilir. En az iki yıl süre ile elde tutulan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerin satışından doğan kârların %75 i, Kurumlar Vergisi Kanunu'nda öngörüldüğü şekilde sermayeye eklenmesi veya 5 yıl süreyle özkaynaklarda tutulması şartı ile vergiden istisnadır. Türkiye de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 25 inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse yapılacak vergi tarhiyatı nedeniyle ödenecek vergi miktarları değişebilir.türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez. b. Ertelenmiş Vergi: Şube, bir varlığın veya yükümlülüğün defter değeri ile vergi mevzuatı uyarınca belirlenen vergiye esas değeri arasında ortaya çıkan vergilendirilebilir geçici farklar için Gelir Vergilerine Đlişkin Türkiye Muhasebe Standardı ( TMS 12 ) hükümlerine uygun olarak ertelenmiş vergi hesaplayarak kayıtlarına yansıtmaktadır. Ertelenmiş vergi hesaplanmasında yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca bilanço tarihi itibarıyla geçerli bulunan yasalaşmış vergi oranları kullanılmaktadır. Ertelenmiş vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kâr elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. Hesaplanan ertelenmiş vergi alacakları ile ertelenmiş vergi borçları finansal tablolarda netleştirilerek gösterilmektedir. XIX. BORÇLANMALARA ĐLĐŞKĐN ĐLAVE AÇIKLAMALAR: Alım-satım amaçlı finansal yükümlülükler ve türev finansal araçlara ilişkin yükümlülükler gerçeğe uygun değer üzerinden diğer tüm finansal yükümlülükler ise kayda alınmalarını izleyen dönemlerde Etkin faiz (iç verim) oranı yöntemi ile Đskonto edilmiş bedel leri üzerinden değerlenmektedir. XX. ĐHRAÇ EDĐLEN HĐSSE SENETLERĐNE ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALAR: Hisse senedi ihracı ile ilgili direkt işlem maliyetleri vergi etkisi indirilmiş olarak tahsil edilen tutardan düşülerek özsermayede gösterilirler. Şube nin 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibarıyla ihraç edilen hisse senedi bulunmamaktadır. 21

43 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) MUHASEBE POLĐTĐKALARINA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALAR (Devamı) XXI. XXII. AVAL VE KABULLERE ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALAR: Aval ve kabuller Şube nin olası borç taahhütleri olarak Bilanço dışı yükümlülükler arasında gösterilmektedir. Şube nin 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibarıyla aval ve kabulleri bulunmamaktadır. DEVLET TEŞVĐKLERĐNE ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALAR: Şube nin 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibarıyla almış olduğu devlet teşvikleri bulunmamaktadır. XXIII. KÂR YEDEKLERĐ VE KARIN DAĞITILMASINA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALAR: Şube nin birikmiş karları, BDDK dan yazılı izin alınması kaydıyla dağıtıma açıktır. XXIV. HĐSSE BAŞINA KAZANCA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALAR: XXV. Gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, net kârın ilgili yıl içerisinde çıkarılmış bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesiyle bulunmaktadır Aralık Aralık 2008 Adi Hissedarlara Dağıtılabilir Net Kâr Çıkarılmış Adi Hisselerin Ağırlıklı Ortalama Adedi (Bin) Hisse Başına Kâr (Tam TL tutarı ile gösterilmiştir) 0,3406 0,2609 Türkiye de şirketler sermayelerini halihazırda bulunan hissedarlarına, geçmiş yıl kazançlarından dağıttıkları bedelsiz hisse yolu ile arttırabilmektedirler. Bu tip bedelsiz hisse dağıtımları, hisse başına kazanç hesaplamalarında, ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse adedi, söz konusu hisse dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak bulunur. Đhraç edilmiş hisse adedinin bilanço tarihinden sonra ancak finansal tabloların hazırlanmış olduğu tarihten önce bedelsiz hisse adedi dağıtılması sebebiyle artması durumunda hisse başına kazanç hesaplaması toplam yeni hisse adedi dikkate alınarak yapılmaktadır. ĐLĐŞKĐLĐ TARAFLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALAR: Bu finansal tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, üst düzey yöneticiler ve yönetim kurulu üyeleri, aileleri ve kendileri tarafından kontrol edilen veya kendilerine bağlı şirketler ile birlikte, iştirakler ve müşterek yönetime tabi ortaklıklar Đlişkili Taraf Açıklamaları Standardı ( TMS 24 ) kapsamında ilişkili taraflar olarak kabul edilmiştir. Đlişkili taraflarla yapılan işlemler Beşinci Bölüm VII. no lu dipnotta gösterilmiştir. XXVI. NAKĐT VE NAKDE EŞDEĞER VARLIKLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALAR: Nakit akış tablolarının hazırlanmasına esas olan Nakit kasa, efektif ve T.C. Merkez Bankası dahil bankalardaki vadesiz mevduat olarak, Nakde eşdeğer varlık ise orjinal vadesi üç aydan kısa olan bankalararası para piyasası plasmanları ve bankalardaki vadeli depolar olarak tanımlanmaktadır. XXVII. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMAYA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALAR: Şube nin organizasyonel ve iç raporlama yapısına ve Bölümlere Göre Raporlamaya Đlişkin Türkiye Muhasebe Standardı ( TMS 14 ) hükümlerine uygun olarak belirlenmiş faaliyet alanlarına ilişkin bilgiler Dördüncü Bölüm, X. no lu dipnotta sunulmuştur. XXVIII. SINIFLANDIRMALAR: 31 Aralık 2009 tarihli finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlaması açısından 31 Aralık 2008 tarihli finansal tablolarda sınıflandırma işlemleri yapılmıştır.

44 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ŞUBE NĐN MALĐ BÜNYESĐNE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER I. SERMAYE YETERLĐLĐĞĐ STANDART ORANINA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALAR: Şube nin sermaye yeterliliği standart oranı %49,14 tür (31 Aralık 2008: %51,63). Bu oran ilgili mevzuatta belirlenen asgari oranın oldukça üzerindedir. Sermaye yeterliliği standart oranı 1 Kasım 2006 tarihinde yayımlanmış olan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine Đlişkin Yönetmelik ile Bankaların Özkaynaklarına Đlişkin Yönetmelik (birlikte Sermaye Yeterliliğine Đlişkin Yönetmelikler ) hükümlerince hesaplanmıştır. Aşağıdaki tablolarda Şube nin sermaye yeterliliği standart oranı hesaplamasına esas teşkil eden Risk ağırlıklı varlıkları nın ayrıntıları ve Özkaynak hesaplaması yer almaktadır. Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin bilgiler: Risk Ağırlıkları (1) %0 %10 %20 %50 %100 Kredi Riskine Esas Tutar Bilanço Kalemleri (Net) Nakit Değerler Vadesi Gelmiş Menkul Değerler T. C. Merkez Bankası Yurtiçi, Yurtdışı Bankalar, Yurtdışı Merkez ve Şubeler Para Piyasalarından Alacaklar Ters Repo Đşlemlerinden Alacaklar Zorunlu Karşılıklar Krediler Tasfiye Olunacak Alacaklar (Net) Kiralama Đşlemlerinden Alacaklar Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Vadeye Kadar Elde Tutulan Yatırımlar Aktiflerimizin Vadeli Satışından Alacaklar Muhtelif Alacaklar Faiz ve Gelir Tahakkuk ve Reeskontları Đştirak, Bağlı Ortak. ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (Đş Ortaklıkları) (Net) Maddi Duran Varlıklar Diğer Aktifler Nazım Kalemler Gayrinakdi Krediler ve Taahhütler Türev Finansal Araçlar Risk Ağırlığı Verilmemiş Hesaplar Toplam Risk Ağırlıklı Varlıklar (1) Şube nin %150 ve %200 risk ağırlıklı varlığı bulunmamaktadır. 23

45 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) ŞUBE NĐN MALĐ BÜNYESĐNE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER (Devamı) Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin özet bilgi: 31 Aralık Aralık 2008 Kredi Riskine Esas Tutar (KRET) Piyasa Riskine Esas Tutar (PRET) Operasyonel Riske Esas Tutar (ORET) Özkaynak Özkaynak/(KRET+PRET+ORET) *100 49,14 51,63 Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: ANA SERMAYE 31 Aralık Aralık 2008 Ödenmiş Sermaye Nominal Sermaye Sermaye Taahhütleri (-) - - Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı - - Hisse Senedi Đhraç Primleri - - Hisse Senedi Đptal Kârları - - Yasal Yedekler - - I. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/1) - - II. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/2) - - Özel Kanunlar Gereği Ayrılan Yedek Akçe - - Statü Yedekleri - - Olağanüstü Yedekler Genel Kurul Kararı Uyarınca Ayrılan Yedek Akçe Dağıtılmamış Kârlar - - Birikmiş Zararlar - - Yabancı Para Sermaye Kur Farkı - - Yasal Yedek, Statü Yedekleri ve Olağanüstü Yedeklerin Enflasyona Göre Düzeltme Farkı - - Kâr Net Dönem Kârı Geçmiş Yıllan Kârı Muhtemel Riskler Đçin A. Serb. Karşılıkların Ana Sermayenin %25 ine Kadar Olan Kısmı - - Đştirak ve Bağlı Ortaklık Hisseleri ile Gayrim. Satış Kazançları - - Birincil Sermaye Benzeri Borçların Ana Sermayenin %15 ine Kadar Olan Kısmı - - Zararın Yedek Akçelerle Karşılanamayan Kısmı (-) - - Net Dönem Zararı - - Geçmiş Yıllar Zararı - - Özel Maliyet Bedelleri (-) - Peşin Ödenmiş Giderler (-) (1) Maddi Olmayan Duran Varlıklar (-) (1) - - Ana Sermayenin %10 unu Aşan Ertelenmiş Vergi Varlığı Tutarı (-) - - Kanunun 56 ncı maddesinin Üçüncü Fıkrasındaki Aşım Tutarı (-) - - Ana Sermaye Toplamı

46 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) ŞUBE NĐN MALĐ BÜNYESĐNE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER (Devamı) 31 Aralık Aralık 2008 KATKI SERMAYE Genel Karşılıklar Menkuller Yeniden Değerleme Değer Artışı Tutarının %45 i - - Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Değer Artışı Tutarının %45 i - - Đştirakler, Bağlı Ortaklıklar Ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (Đş Ortaklıkları) Bedelsiz Hisseleri - - Birincil Sermaye Benzeri Borçların Ana Sermaye Hesaplamasında Dikkate Alınmayan Kısmı - - Đkincil Sermaye Benzeri Borçlar - - Menkul Değerler Değer Artış Fonu Tutarının %45 i Đştirakler ve Bağlı Ortaklıklardan - - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Sermaye Yedeklerinin, Kâr Yedeklerinin ve Geçmiş Yıllar K/Z ının Enflasyona Göre Düzeltme Farkları (Yasal Yedek, Statü Yedekleri ve Olağanüstü Yedeklerin Enflasyona Göre Düzeltme Farkı hariç) - - Katkı Sermaye Toplamı ÜÇÜNCÜ KUŞAK SERMAYE - - SERMAYE SERMAYEDEN ĐNDĐRĐLEN DEĞERLER Sermayesinin Yüzde On ve Daha Fazlasına Sahip Olunan Bankalar ile Finansal Kuruluşlardan (Yurt Đçi, Yurt Dışı) Konsolide Edilmeyenlerdeki Ortaklık Payları - - Sermayesinin Yüzde Onundan Azına Sahip Olunan Bankalar ile Finansal Kuruluşlardaki (Yurt Đçi, Yurt Dışı) Bankanın Ana Sermaye ve Katkı Sermaye Toplamının Yüzde On ve Daha Fazlasını Aşan Tutardaki Ortaklık Payları Toplamı - - Bankalara, Finansal Kuruluşlara (Yurt Đçi, Yurt Dışı) Veya Nitelikli Pay Sahiplerine Kullandırılan Đkincil Sermaye Benzeri Borç Niteliğini Haiz Krediler Đle Bunlardan Satın Alınan Birincil Veya Đkincil Sermaye Benzeri Borç Niteliğini Haiz Borçlanma Araçları - - Kanunun 50 ve 51 inci Maddeleri Hükümlerine Aykırı Olarak Kullandırılan Krediler - - Bankaların, Gayrimenkullerinin Net Defter Değerleri Toplamının Özkaynaklarının Yüzde Ellisini Aşan Kısmı Đle Alacaklarından Dolayı Edinmek Zorunda Kaldıkları Ve Kanunun 57 nci Maddesi Uyarınca Elden Çıkarılması Gereken Emtia Ve Gayrimenkullerden Edinim Tarihinden Đtibaren Beş Yıl Geçmesine Rağmen Elden Çıkarılamayanların Net Defter Değerleri Diğer - - i.toplam ÖZKAYNAK (1) Bankaların Özkaynaklarına Đlişkin Yönetmelik in geçici 1. maddesi uyarınca 1 Ocak 2009 tarihine kadar; Özel maliyet bedelleri, Peşin ödenmiş giderler, Maddi olmayan duran varlıklar, Ertelenmiş vergi aktifi tutarının ana sermayenin yüzde onunu aşan kısmı, önceki dönemde sermayeden indirilen değer olarak dikkate alınmış olup, cari dönem sunumuyla uygunluk sağlanması amacıyla, bu tutarlar ana sermaye toplamına dahil edilmiştir. 25

47 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) ŞUBE NĐN MALĐ BÜNYESĐNE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER (Devamı) II. KREDĐ RĐSKĐNE ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALAR: a. Şube, kredi derecelendirmelerini dikkate alarak riski, kredibilitesi yüksek bankalar ve finansal kuruluşlarla sınırlandırarak azaltmaya çalışmaktadır. Şube, tüzel ve gerçek kişilere kullandırdığı tüm kredilerini değerlendirmekte ve özellikle riski yüksek görülen kredi müşterilerinden ya ilave teminat talep etmekte ya da bu tür müşterilere kredi açmamaktadır. Kredi ve alacaklarının kredi değerlikleri düzenli aralıklarla izlenmektedir. Açılan krediler için hesap belgeleri mümkün olduğunca denetlenmiş bilgiler almakta; denetlenmemiş bilgiler ise Şube nin kredi departmanı tarafından detaylı olarak analiz edilmektedir. b. Şube nin 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi bulunmamaktadır. c. Şube, 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla önemli ölçüde kredi riskine maruz kalmamıştır. d. Şube tazmin edilen gayrinakdi kredileri vadesi geldiği halde ödenmeyen krediler ile aynı risk ağırlığına tabi tutmaktadır. Kredi riski, nakit ve gayrinakit her türlü karşı taraf riski taşıyan sözleşmeler ve pozisyonlar için geniş kapsamlı olarak tanımlanmakta ve yönetilmektedir. Yenilenen ve yeniden itfa planına bağlanan krediler Şube tarafından Şube nin kredi risk yönetimi ve takibi ilkelerine göre izlemeye alınmaktadır. Đlgili müşterinin finansal durumu ve ticari faaliyetleri sürekli analiz edilmekte ve yenilenen plana göre anapara ve faiz ödemelerinin yapılıp yapılmadığı ilgili birimler tarafından takip edilmektedir. e. Şube nin yurtdışında yürütmekte olduğu bankacılık faaliyetleri ve kredilendirme işlemleri ağırlıklı olarak Şube nin genel merkezinin de bulunduğu Đran Đslam Cumhuriyeti menşeili kuruluşlarla yapılmaktadır. f. Şube, uluslararası bankacılık piyasasında aktif bir katılımcı değildir. g. 1. Şube nin ilk büyük 100 nakdi kredi müşterisinden olan alacağı toplam nakdi kredi portföyünün %100 üdür (31 Aralık 2008: %100). 2. Şube nin ilk büyük 100 gayrinakdi kredi müşterisinden alacağı toplam gayrinakdi kredi portföyünün %100 üdür (31 Aralık 2008: %100). 3. Şube nin ilk büyük 100 kredi müşterisinden olan nakdi ve gayrinakdi alacak tutarının bilanço içinde ve nazım hesaplarda izlenen varlıklar içindeki payı %56 dır (31 Aralık 2008: %57). h. Şube nin kredi riski için ayırdığı genel karşılık tutarı 810 bin TL dir (31 Aralık 2008: 770 bin TL). 26

48 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) ŞUBE NĐN MALĐ BÜNYESĐNE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER (Devamı) i. Kredi riskinin kullanıcılara ve coğrafi bölgelere göre dağılımı tablosu: Kullanıcılara göre kredi dağılımı Kişi ve Kuruluşlara Kullandırılan Krediler 31 Aralık 31 Aralık Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlara Kullandırılan Krediler Menkul Değerler (1) Diğer Krediler (2) Bilanço Dışı (2) 31 Aralık Aralık Aralık Aralık Aralık Aralık Aralık Aralık 2008 Özel Sektör Kamu Sektörü Bankalar Bireysel Müşteriler Sermayede Payı Temsil Eden MD Toplam Coğrafi bölgeler itibarıyla bilgiler Yurtiçi Avrupa Birliği Ülkeleri OECD Ülkeleri (3) Kıyı Bankacılığı Bölgeleri ABD, Kanada Diğer Ülkeler Toplam (1) (2) (3) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkları içermektedir. THP de ilk üç sütunda yer alanlar dışında sınıflandırılan ve 5411 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde kredi olarak tanımlanan işlemleri içermektedir. AB ülkeleri, ABD ve Kanada dışındaki OECD ülkeleri j. Coğrafi bölgeler itibarıyla bilgiler: Gayrinakdi Krediler Sabit Sermaye Yatırımları Varlıklar Yükümlülükler Net Kâr 31 Aralık 2009 Yurtiçi Avrupa Birliği Ülkeleri OECD Ülkeleri (1) Kıyı Bankacılığı Bölgeleri ABD, Kanada Diğer Ülkeler Đştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Dağıtılmamış Varlıklar/Yükümlülükler (2) Toplam Aralık 2008 Yurtiçi Avrupa Birliği Ülkeleri OECD Ülkeleri (1) Kıyı Bankacılığı Bölgeleri ABD, Kanada Diğer Ülkeler Đştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Dağıtılmamış Varlıklar/Yükümlülükler (2) Toplam (1) (2) AB ülkeleri, ABD ve Kanada dışındaki OECD ülkeleri Tutarlı bir esasa göre bölümlere dağıtılamayan varlık ve yükümlülükler

49 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) ŞUBE NĐN MALĐ BÜNYESĐNE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER (Devamı) k. Kredi riskine maruz kalan tutara ilişkin bilgiler: 31 Aralık Aralık 2008 Kredi riskine maruz kalan bilanço kalemleri: Bankalar Müşterilere verilen kredi ve avanslar Kurumsal Tüketici Alım satım amaçlı finansal varlıklar - - -Devlet borçlanma senetleri - - -Sermayede payı temsil eden menkul değerler - - -Diğer menkul değerler - - -Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar - - Yatırım amaçlı finansal varlıklar Devlet borçlanma senetleri Sermayede payı temsil eden menkul değerler - - -Diğer menkul değerler - - Kiralama işlemlerinden alacaklar - - Diğer varlıklar Kredi riskine maruz kalan nazım hesap kalemleri: Finansal garantiler Kredi taahhütleri ve diğer yükümlülükler l. Gecikmeli kredi ve diğer alacaklara ilişkin bilgiler: Kurumsal Tüketici 31 Aralık 2009 Krediler Kredileri Toplam 30 güne kadar gecikmeli gün arası gecikmeli gün arası gecikmeli Toplam Kurumsal Tüketici 31 Aralık 2008 Krediler Kredileri Toplam 30 güne kadar gecikmeli gün arası gecikmeli gün arası gecikmeli Toplam

50 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) ŞUBE NĐN MALĐ BÜNYESĐNE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER (Devamı) m. Borçlanma senetleri, hazine bonoları ve diğer bonolar: (1) 31 Aralık 2009 Moody s Kredi Değerlendirme Ölçeği Gerçeğe Uygun D. Farkı K/Z'A Yansıtılan Fv (Net) Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (Net) Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar (Net) Toplam Aaa Aa A Baa Ba2 (1) Toplam Aralık 2008 Moody s Kredi Değerlendirme Ölçeği Gerçeğe Uygun D. Farkı K/Z'A Yansıtılan Fv (Net) Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (Net) Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar (Net) Toplam Aaa Aa A Baa Ba3 (1) Toplam T.C. devlet tahvilleri ve hazine bonolarından oluşmaktadır. n. Sektörlere göre nakdi kredi dağılımı: 31Aralık Aralık 2008 TP (%) YP (%) TP (%) YP (%) Tarım ,13 Çiftçilik ve Hayvancılık Ormancılık ,13 Balıkçılık Sanayi , , ,30 Madencilik ve Taşocakçılığı Đmalat Sanayi , , ,30 Elektrik, Gaz, Su Đnşaat Hizmetler 57 15, , , ,11 Toptan ve Perakende Ticaret 57 15, , , ,23 Otel ve Lokanta Hizmetleri Ulaştırma Ve Haberleşme Mali Kuruluşlar , ,88 Gayrimenkul ve Kira. Hizm Serbest Meslek Hizmetleri Eğitim Hizmetleri Sağlık ve Sosyal Hizmetler Diğer , , , ,46 Toplam , , , ,00 29

51 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) ŞUBE NĐN MALĐ BÜNYESĐNE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER (Devamı) III. PĐYASA RĐSKĐNE ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALAR: Şube, piyasa riskini piyasa fiyatları ve faiz, kur ve hisse senedi gibi piyasa parametrelerindeki değişiklikler sonucu portföy değerindeki oynamalar olarak tanımlamaktadır. Piyasa riskinin ölçümü ve yönetimi Şube için büyük önem arzetmektedir. Şube kur riski ve faiz oranı risklerini piyasa riskini oluşturan en önemli iki bileşen olarak değerlendirmektedir. Aşağıdaki tablo 1 Kasım 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesine Đlişkin Yönetmelik in Piyasa Riskine Esas Tutarın Hesaplanması na ilişkin 3 üncü bölümü uyarınca Standart Metot ile Piyasa Riski Ölçüm Yöntemi ne göre 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibarıyla piyasa riski hesaplamasının ayrıntılarını göstermektedir. a. Piyasa riskine ilişkin bilgiler: 31 Aralık Aralık 2008 (I) Genel Piyasa Riski Đçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot (II) Spesifik Risk Đçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot - - (III) Kur Riski Đçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot (IV) Emtia Riski Đçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot - - (V) Takas Riski Đçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot - - (VI) Opsiyonlardan Kaynaklanan Piyasa Riski Đçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot - - (VII) Risk Ölçüm Modeli Kullanan Bankalarda Piyasa Riski Đçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - - (VIII) Piyasa Riski Đçin Hesaplanan Toplam Sermaye Yükümlülüğü (I+II+III+IV+V+VI+VII) (IX) Piyasa Riskine Esas Tutar (12,5 x VIII) ya da (12,5 x VII) b. Dönem içerisinde ay sonları itibarıyla hesaplanan piyasa riskine ilişkin ortalama piyasa riski tablosu: 31 Aralık Aralık 2008 Ortalama En Yüksek En Düşük Ortalama En Yüksek En Düşük Faiz Oranı Riski Hisse Senedi Riski Kur Riski Emtia Riski Takas Riski Opsiyon Riski Toplam Riske Maruz Değer

52 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) ŞUBE NĐN MALĐ BÜNYESĐNE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER (Devamı) IV. OPERASYONEL RĐSKE ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALAR: Operasyonel riske esas tutar, 1 Kasım 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesine Đlişkin Yönetmelik in 1 Haziran 2007 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 4 üncü bölümü Operasyonel Riske Esas Tutarın Hesaplanması uyarınca Şube nin son 3 yılına ait 2008, 2007 ve 2006 yılsonu brüt gelirleri kullanılmak suretiyle Temel Gösterge Yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla operasyonel riske esas tutar bin TL (31 Aralık 2008: bin TL) olup, söz konusu risk için hesaplanan sermaye yükümlülüğü bin TL dir (31 Aralık 2008: bin TL). V. KUR RĐSKĐNE ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALAR: Şube, dalgalı kur sistemine geçilmesiyle birlikte, kurun izleyebileceği yöndeki belirsizliklerin artması sebebiyle yabancı para net genel pozisyonunu sürekli takip etmektedir. Şube, yabancı para borçlanma araçlarını ve net yabancı para yatırımlarını riskten korunma amaçlı türev araçları ile korumamaktadır. Şube, kur riskine karşı TCMB nin döviz sepetine uygun pozisyon almaktadır. Döviz aktif pasif yönetimi her türlü fiyatı likidite ve kredi risklerinin Şube nin hedeflediği risk-getiri profili çerçevesinde ve sürdürülebilir karlılığı sağlayacak şekilde yapılmaktadır. Ölçülebilir ve yönetilebilir riskler, uyulması gereken rasyolar gözetilerek alınmaktadır. Şube nin mali tablo tarihi ile bu tarihten geriye doğru son beş iş günü kamuya duyurulan cari döviz alış kurları: 31 ABD 100 Doları Euro Japon Yeni 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla 1,4873 TL 2,1427 TL 1,6075 TL 30 Aralık 2009 tarihi itibarıyla 1,5026 TL 2,1680 TL 1,6360 TL 29 Aralık 2009 tarihi itibarıyla 1,5065 TL 2,1686 TL 1,6433 TL 28 Aralık 2009 tarihi itibarıyla 1,5052 TL 2,1702 TL 1,6471 TL 25 Aralık 2009 tarihi itibarıyla 1,5070 TL 2,1680 TL 1,6474 TL 24 Aralık 2009 tarihi itibarıyla 1,5186 TL 2,1654 TL 1,6516 TL Şube nin cari döviz alış kurunun mali tablo tarihinden geriye doğru son otuz günlük basit aritmetik ortalama değerleri: ABD Doları: 1,4987 TL Euro: 2,1935 TL 100 Japon Yeni: 1,6698 TL Kur riskine duyarlılık: Şube nin, döviz kurlarındaki olası bir değişime olan duyarlılığı analiz edilmiştir. Aşağıda sonuçlarına yer verilen söz konusu analizde ABD Doları, Euro ve Yen kurlarında %10 luk bir değişim öngörülmüştür. Döviz Kurundaki Değişim Kar / Zarar Üzerindeki Etki (1) 31 Aralık Aralık 2008 ABD Doları % 10 artış % 10 azalış (293) (85) Euro % 10 artış % 10 azalış (703) (606) Yen % 10 artış % 10 azalış (16) (291) (1) Vergi etkisi düşülmeden önceki değerleri ifade etmektedir.

53 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) ŞUBE NĐN MALĐ BÜNYESĐNE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER (Devamı) Şube nin kur riskine ilişkin bilgiler: Euro ABD Doları Yen Diğer YP Toplam 31 Aralık 2009 Varlıklar Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bankası Bankalar Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar Para Piyasalarından Alacaklar Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Krediler Đştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (Đş Ortaklıkları) Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Diğer Varlıklar Toplam Varlıklar Yükümlülükler Bankalar Mevduatı Döviz Tevdiat Hesabı Para Piyasalarına Borçlar Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar Đhraç Edilen Menkul Değerler Muhtelif Borçlar Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar Diğer Yükümlülükler Toplam Yükümlülükler Net Bilanço Pozisyonu Net Nazım Hesap Pozisyonu Türev Finansal Araçlardan Alacaklar Türev Finansal Araçlardan Borçlar Gayrinakdi Krediler Aralık 2008 Toplam Varlıklar Toplam Yükümlülükler Net Bilanço Pozisyonu Net Nazım Hesap Pozisyonu Türev Finansal Araçlardan Alacaklar Türev Finansal Araçlardan Borçlar Gayrinakdi Krediler Yukarıdaki tablo Şube nin yabancı para net genel pozisyonunu önemli döviz cinsleri bazında göstermektedir. Tek Düzen Hesap Planı gereğince dövize endeksli varlıklar finansal tablolarda yabancı para değil Türk Parası olarak gösterilmektedir. Bu nedenle 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla bilançoda Türk parası sütununda yer alan 162 bin TL (31 Aralık 2008: 726 bin TL) tutarındaki kullandırılan dövize endeksli krediler yukarıdaki tabloya dahil edilmektedir. Ayrıca 782 bin TL (31 Aralık 2008: 751 bin TL) tutarındaki genel karşılıklar tabloya dahil edilmemektedir. 32

54 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) ŞUBE NĐN MALĐ BÜNYESĐNE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER (Devamı) VI. FAĐZ ORANI RĐSKĐNE ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALAR: Piyasalardaki faiz oranlarının değişiminin Şube nin faize duyarlı aktif ve pasif kalemleri üzerinde oluşturabileceği değer artış veya azalışları Faiz oranı riski olarak tanımlanmaktadır. Şube, faiz riskini aktif ve pasif vade yapılarının farklılığından kaynaklanan vade uyumsuzluğu riski ve net faiz marjının zaman içinde dalgalanması şeklinde oluşan yeniden fiyatlandırma riski olarak iki boyutta ele almaktadır. Faiz oranı riski, faiz oranına duyarlı aktif ve pasiflerin doğal olarak birbirini dengelemesi yoluyla yönetilmektedir. Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım kalemlerinin faize duyarlılığı (Yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibarıyla): 31 Aralık Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Faizsiz Toplam Varlıklar Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bankası Bankalar Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar Para Piyasalarından Alacaklar Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Verilen Krediler Vadeye Kadar Elde Tutulan Yatırımlar Diğer Varlıklar (1) Toplam Varlıklar Yükümlülükler Bankalar Mevduatı Diğer Mevduat Para Piyasalarına Borçlar Muhtelif Borçlar Đhraç Edilen Menkul Değerler Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar Diğer Yükümlülükler (2) Toplam Yükümlülükler Bilançodaki Uzun Pozisyon Bilançodaki Kısa Pozisyon - (8.598) (94.178) ( ) Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon Toplam Pozisyon (8.598) (94.178) - 33

55 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) ŞUBE NĐN MALĐ BÜNYESĐNE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER (Devamı) 31 Aralık Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Faizsiz Toplam Varlıklar Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bankası Bankalar Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar Para Piyasalarından Alacaklar Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Verilen Krediler Vadeye Kadar Elde Tutulan Yatırımlar Diğer Varlıklar (1) Toplam Varlıklar Yükümlülükler Bankalar Mevduatı Diğer Mevduat Para Piyasalarına Borçlar Muhtelif Borçlar Đhraç Edilen Menkul Değerler Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar Diğer Yükümlülükler (2) Toplam Yükümlülükler Bilançodaki Uzun Pozisyon Bilançodaki Kısa Pozisyon (64.679) (64.679) Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon Toplam Pozisyon (64.679) - (1) (2) Diğer varlıklar satırına, maddi duran varlıklar, ertelenmiş vergi varlığı, satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar ve diğer aktifler eklenmiştir. Özkaynaklar Diğer Yükümlülükler içinde Faizsiz sütununda gösterilmiştir. Faiz oranlarına duyarlılık analizi: 31 Aralık Aralık 2008 Faiz oranındaki değişiklik Ekonomik Değer Etkisi Ekonomik Değer Etkisi (+) %1 (172) (102) (- ) % Yukarıdaki çalışmada faiz oranlarındaki (+) %1 ve (-) %1 değişimin 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibarıyla dönem kar / zararı üzerindeki etkileri gösterilmektedir. 34

56 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) ŞUBE NĐN MALĐ BÜNYESĐNE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER (Devamı) Parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranları: Aşağıdaki tablolarda yer alan ortalama faiz oranları değişik vade dilimlerine uygulanan basit faiz oranlarının ilgili vade dilimlerine isabet eden anapara tutarlarıyla ağırlıklandırılması yoluyla hesaplanmıştır. 31 Aralık 2009 Euro ABD Doları Yen TL % % % % Varlıklar Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bankası ,37 Bankalar 1,02 1,20-7,38 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr / Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar (Net) Para Piyasalarından Alacaklar Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (Net) ,71 Verilen Krediler 6,78 8,17 3,00 9,98 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar (Net) Yükümlülükler Bankalar Mevduatı Diğer Mevduat 3,22 2,56-8,52 Para Piyasalarına Borçlar Muhtelif Borçlar 4, Đhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net) Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar 2, Aralık 2008 Euro ABD Doları Yen TL % % % % Varlıklar Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bankası 1,35 0,28-12,42 Bankalar 1,95 5,18-17,86 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr / Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar (Net) Para Piyasalarından Alacaklar Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (Net) ,42 Verilen Krediler 8,39 9,12 7,68 14,61 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar (Net) Yükümlülükler Bankalar Mevduatı Diğer Mevduat 4,12 2,81-14,96 Para Piyasalarına Borçlar Muhtelif Borçlar 6,22-3,71 - Đhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net) Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar 5,

57 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) ŞUBE NĐN MALĐ BÜNYESĐNE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER (Devamı) VII. LĐKĐDĐTE RĐSKĐNE ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALAR: Likidite riski varlık ve yükümlülükler arasındaki vade uyumsuzluğundan doğmaktadır. Şube, söz konusu varlık ve yükümlülüklerin vadelerini belirli kriterlere göre dengelemekte ve vade uyumsuzluklarını kontrol altında tutmaktadır. Şube, likidite riskini mevcut ve muhtemel borç yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için yeterli derecede nakit ve nakit eşdeğerleri kaynağın bulunması, açık piyasa pozisyonlarının kapatılabilmesi ve kredi yükümlülüklerinin fonlamasını sağlayabilmesi suretiyle yönetmektedir. Şube nin kısa ve uzun vadeli likidite ihtiyacı genellikle yurtdışı merkez ve bankalardan karşılanmaktadır. Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi: 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Dağıtılamayan (1) Vadesiz Toplam 31 Aralık 2009 Varlıklar Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bankası Bankalar Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr / Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar (Net) Para Piyasalarından Alacaklar Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (Net) Verilen Krediler Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar (Net) Diğer Varlıklar (1) Toplam Varlıklar Yükümlülükler Bankalar Mevduatı Diğer Mevduat Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar Para Piyasalarına Borçlar Đhraç Edilen Menkul Değerler (Net) Muhtelif Borçlar Diğer Yükümlülükler (2) Toplam Yükümlülükler Likidite Açığı (37.466) (10.816) (64.540) - 31 Aralık 2008 Toplam Aktifler Toplam Yükümlülükler Likidite Açığı (20.928) (46.054) - (1) (2) Bilançoyu oluşturan aktif hesaplardan sabit kıymetler, iştirak ve bağlı ortaklıklar, ayniyat mevcudu, peşin ödenmiş giderler ve takipteki alacaklar gibi bankacılık faaliyetlerinin sürdürülmesi için gereksinim duyulan, kısa zamanda nakde dönüşme şansı bulunmayan diğer aktif nitelikli hesaplar buraya kaydedilir. Özkaynaklar Diğer Yükümlülükler içinde Dağıtılamayan sütununda gösterilmiştir. 36

58 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) ŞUBE NĐN MALĐ BÜNYESĐNE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER (Devamı) Finansal yükümlülüklerin sözleşmeye bağlanmış kalan vadelerine göre gösterimi: 31 Aralık 2009 Vadesiz ve 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 yıl üzeri Toplam Yükümlülükler Mevduat Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar Muhtelif borçlar (1) Toplam Aralık 2008 Vadesiz ve 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 yıl üzeri Toplam Yükümlülükler Mevduat Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar Muhtelif borçlar (1) Toplam (1) Muhtelif borçlar, Bank Mellat Đran Merkez Şubesi nden kredi karşılığı kullandırılmak üzere alınan bin TL (31 Aralık 2008: bin TL) tutarındaki nakdi teminatlardan oluşmaktadır. VIII. FĐNANSAL VARLIK VE BORÇLARIN GERÇEĞE UYGUN DEĞERĐ ĐLE GÖSTERĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALAR: Vadesiz mevduatın tahmini gerçeğe uygun değeri, talep anında ödenecek miktarı ifade eder. Sabit faizli mevduatın tahmini gerçeğe uygun değeri, benzer kredi ve diğer borçlara uygulanan piyasa faiz oranlarını kullanarak iskonto edilmiş nakit akımının bulunmasıyla hesaplanır. Kredilerin tahmini gerçeğe uygun değeri, sabit faizli krediler için cari piyasa faiz oranları kullanılarak iskonto edilmiş nakit akımlarının bulunmasıyla hesaplanır. Değişken faizli kredilerin defter değeri gerçeğe uygun değerini ifade eder. Aşağıdaki tablo, bazı finansal varlık ve yükümlülüklerin defter değeri ile gerçeğe uygun değerini göstermektedir. Defter değeri ilgili varlık ve yükümlülüklerin elde etme bedeli ve birikmiş faiz reeskontlarının toplamını ifade etmektedir. Defter Değeri Gerçeğe Uygun Değer 31 Aralık Aralık Aralık Aralık 2008 Finansal Varlıklar Bankalar Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (Net) Krediler Finansal Yükümlülükler Bankalar Mevduatı Diğer Mevduat Alınan Krediler Muhtelif Borçlar

59 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) ŞUBE NĐN MALĐ BÜNYESĐNE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER (Devamı) TFRS 7, Finansal Araçlar: Açıklamalar standardı, mali tablolarda gerçeğe uygun değerleri ile sunulan kalemlerin, belirli seviyelere göre sınıflandırılmasını gerektirmektedir. Bu seviyeler, rayiç değerin hesaplanmasında kullanılan verilerin gözlemlenebilirliğine dayanmaktadır. Gerçeğe uygun değere ilişkin söz konusu sınıflandırma aşağıdaki şekildedir: Seviye 1: Özdeş varlıklar ya da borçlar için aktif piyasalardaki kayıtlı (düzeltilmemiş) fiyatlar Seviye 2: Seviye 1 de yer alan kayıtlı fiyatlar dışında kalan ve varlıklar ya da borçlar açısından doğrudan (fiyatlar aracılığıyla) ya da dolaylı olarak (fiyatlardan türetilmek suretiyle) gözlemlenebilir nitelikteki veriler Seviye 3: Varlık ya da borçlara ilişkin olarak gözlemlenebilir piyasa verilerine dayanmayan veriler Söz konusu sınıflama ilkelerine göre Şube nin gerçeğe uygun değerden taşımakta olduğu finansal varlık ve borçlarının gerçeğe uygun değer sınıflaması aşağıda gösterilmiştir: 31 Aralık 2009 Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Toplam Gerçege Uygun Deger Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Degerler Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar Satılmaya Hazır Fınansal Varlıklar Devlet Borçlanma Senetleri Diger Menkul Degerler Toplam Varlıklar Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Borçlar Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar Toplam Yükümlülükler IX. BAŞKALARININ NAM VE HESABINA YAPILAN ĐŞLEMLER, ĐNANCA DAYALI ĐŞLEMLERE ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALAR: Şube müşterilerinin nam ve hesabına alım, satım, saklama, fon yönetimi hizmetleri vermemektedir. Şube inanca dayalı işlem sözleşmeleri yapmamaktadır 38

60 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) ŞUBE NĐN MALĐ BÜNYESĐNE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER (Devamı) X. FAALĐYET BÖLÜMLERĐNE ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALAR: Şube, üç ana faaliyet bölümü olan perakende bankacılık, kurumsal ve ticari bankacılık ve hazine işlemleri alanlarında faaliyette bulunmaktadır. Perakende bankacılık, müşterilere mevduat ve tüketici kredileri hizmetleri sunmaktadır. Perakende bankacılık kapsamında sunulan diğer ürün ve hizmetler döviz alım-satımı, çek-senet ve havale hizmetlerini kapsamaktadır. Kurumsal ve ticari bankacılık, kurumsal ve ticari müşterilere finansal çözümler ve bankacılık hizmetleri sunmaktadır. Kurumsal ve ticari müşterilere sunulan hizmetler arasında TL ve döviz bazında işletme kredileri, dış ticaretin finansmanı, akreditif ve teminat mektupları, döviz alım-satımı ile mevduat bulunmaktadır. Hazine işlemleri yönetimi Hazine Bölümü tarafından yürütülmektedir. Hazine Bölümü ağırlıklı olarak Türk Lirası tahvil ve bono alım-satım ve banka plasman işlemleri gerçekleştirmektedir. 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla faaliyet bölümlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmuştur: Perakende Bankacılık Kurumsal ve Ticari Bankacılık Hazine Diğer Şube nin Toplam Faaliyeti 31 Aralık 2009 Faaliyet Gelirleri (400) Faaliyet Geliri (400) Faaliyet Kârı (730) Đştiraklerden Elde Edilen Gelir - Vergi Öncesi Kâr Kurumlar Vergisi (4.594) Azınlık Hakları - Dönem Net Kârı Bölüm Varlıkları Đştirak ve Bağlı Ortaklıklar Dağıtılmamış Varlıklar Toplam Varlıklar Bölüm Yükümlülükleri Dağıtılmamış Yükümlülükler Özkaynaklar Toplam Yükümlülükler Diğer Bölüm Kalemleri Sermaye Yatırımı Amortisman Nakit Dışı Diğer Gelir-Gider Yeniden Yapılandırma Maliyetleri

61 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) ŞUBE NĐN MALĐ BÜNYESĐNE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER (Devamı) Perakende Bankacılık Kurumsal ve Ticari Bankacılık Hazine Diğer Şube nin Toplam Faaliyeti 31 Aralık 2008 Faaliyet Gelirleri (335) Faaliyet Geliri (335) Faaliyet Kârı (642) Đştiraklerden Elde Edilen Gelir - Vergi Öncesi Kâr Kurumlar Vergisi (3.672) Azınlık Hakları - Dönem Net Kârı Bölüm Varlıkları Đştirak ve Bağlı Ortaklıklar Dağıtılmamış Varlıklar Toplam Varlıklar Bölüm Yükümlülükleri Dağıtılmamış Yükümlülükler Özkaynaklar Toplam Yükümlülükler Diğer Bölüm Kalemleri Sermaye Yatırımı Amortisman Nakit Dışı Diğer Gelir-Gider Yeniden Yapılandırma Maliyetleri

62 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) BEŞĐNCĐ BÖLÜM KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR I. AKTĐF KALEMLERE ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR: a. Nakit değerler ve TCMB ye ilişkin bilgiler: 1. Nakit Değerler ve TCMB hesabına ilişkin bilgiler: 31 Aralık Aralık 2008 TP YP TP YP Kasa/Efektif TCMB Diğer Toplam T.C. Merkez Bankası hesabına ilişkin bilgiler: 31 Aralık Aralık 2008 TP YP TP YP Vadesiz Serbest Hesap (1) Vadeli Serbest Hesap Vadeli Serbest Olmayan Hesap Zorunlu Karşılık Toplam (1) BDDK nın 3 Ocak 2008 tarihli yazısına istinaden ortalama olarak tutulan TP Zorunlu Karşılık bakiyeleri T.C. Merkez Bankası Vadesiz Serbest Hesap altında izlenmektedir. 3. Zorunlu Karşılıklara ilişkin açıklamalar: Türkiye de faaliyet gösteren bankalar TCMB nin 2005/1 Sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği e göre; Türk Parası yükümlülükleri üzerinden Türk Lirası cinsinden %5 oranında, yabancı para yükümlülükleri üzerinden ABD Doları ve/veya Euro döviz cinsinden olmak üzere %9 oranında TCMB nezdinde zorunlu karşılık tesis etmektedirler. 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla TL zorunlu karşılıklara verilen faiz oranı %5,2 olup, YP zorunlu karşılıklara faiz verilmemektedir. b. Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklara ilişkin bilgiler: 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlık bulunmamaktadır (31 Aralık 2008: Bulunmamaktadır). c. Bankalara ilişkin bilgiler: 1. Bankalar ve diğer mali kuruluşlara ilişkin bilgiler: 31 Aralık Aralık 2008 TP YP TP YP Bankalar Yurtiçi Yurtdışı Yurtdışı Merkez ve Şubeler Diğer Mali Kuruluşlar Toplam

63 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Devamı) 2. Yurtdışı bankalar hesabına ilişkin bilgiler: Serbest Tutar Serbest Olmayan Tutar 31 Aralık Aralık Aralık Aralık 2008 AB Ülkeleri ABD, Kanada OECD OECD Ülkeleri (1) Kıyı Bankacılığı Bölgeleri Diğer Toplam (1) AB ülkeleri, ABD ve Kanada dışındaki OECD ülkeleri. d. Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin bilgiler, net değerleriyle: Aralık 2009 tarihi itibarıyla satılmaya hazır finansal varlıklardan repo işlemlerine konu olan satılmaya hazır menkul değer bulunmamaktadır (31 Aralık 2008: Bulunmamaktadır) Aralık 2009 tarihi itibarıyla satılmaya hazır finansal varlıklardan teminata verilen/bloke edilen satılmaya hazır menkul değer bulunmamaktadır (31 Aralık 2008: Bulunmamaktadır). 3. Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin bilgiler: 31 Aralık Aralık 2008 Borçlanma Senetleri Borsada Đşlem Gören Borsada Đşlem Görmeyen - - Hisse Senetleri - - Borsada Đşlem Gören - - Borsada Đşlem Görmeyen - - Değer Azalma Karşılığı (-) - - Toplam e. Kredilere ilişkin açıklamalar: 1. Şube nin ortaklarına ve mensuplarına verilen her çeşit kredi veya avansın bakiyesine ilişkin bilgiler: 31 Aralık Aralık 2008 Nakdi Gayrinakdi Nakdi Gayrinakdi Şube Ortaklarına Verilen Doğrudan Krediler Tüzel Kişi Ortaklara Verilen Krediler Gerçek Kişi Ortaklara Verilen Krediler Şube Ortaklarına Verilen Dolaylı Krediler Şube Mensuplarına Verilen Krediler Toplam

64 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Devamı) 2. Birinci ve ikinci grup krediler, diğer alacaklar ile yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına bağlanan krediler ve diğer alacaklara ilişkin bilgiler: Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar Yeniden Yapılandırılan ya da Yakın Đzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar Yeniden Yapılandırılan ya Krediler ve Diğer Alacaklar Yeni Bir Đtfa Planına Bağlananlar Krediler ve Diğer Alacaklar da Yeni Bir Đtfa Planına Bağlananlar Đhtisas Dışı Krediler Đskonto ve Đştira Senetleri Đhracat Kredileri Đthalat Kredileri Mali Kesime Verilen Krediler Yurtdışı Krediler Tüketici Kredileri Kredi Kartları Kıymetli Maden Kredisi Diğer Đhtisas Kredileri Diğer Alacaklar Toplam Vade yapısına göre nakdi kredilerin dağılımı: Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar Yeniden Yapılandırılan ya da Krediler ve Diğer Yeni Bir Đtfa Alacaklar Planına Bağlananlar Yakın Đzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar Yeniden Yapılandırılan ya da Krediler ve Diğer Yeni Bir Đtfa Planına Alacaklar Bağlananlar Kısa Vadeli Krediler ve Diğer Alacaklar Đhtisas Dışı Krediler Đhtisas Kredileri Diğer Alacaklar Orta ve Uzun Vadeli Krediler ve Diğer Alacaklar Đhtisas Dışı Krediler Đhtisas Kredileri Diğer Alacaklar

65 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Devamı) 4. Tüketici kredileri, bireysel kredi kartları, personel kredileri ve personel kredi kartlarına ilişkin bilgiler: Kısa Vadeli Orta ve Uzun Vadeli Toplam Tüketici Kredileri-TP 6-6 Konut Kredisi Otomobil Kredisi Đhtiyaç Kredisi Diğer 6-6 Tüketici Kredileri-Dövize Endeksli Konut Kredisi Otomobil Kredisi Đhtiyaç Kredisi Diğer Tüketici Kredileri-YP Konut Kredisi Otomobil Kredisi Đhtiyaç Kredisi Diğer Bireysel Kredi Kartları-TP Taksitli Taksitsiz Bireysel Kredi Kartları-YP Taksitli Taksitsiz Personel Kredileri-TP Konut Kredisi Otomobil Kredisi Đhtiyaç Kredisi Diğer Personel Kredileri-Dövize Endeksli Konut Kredisi Otomobil Kredisi Đhtiyaç Kredisi Diğer Personel Kredileri-YP Konut Kredisi Otomobil Kredisi Đhtiyaç Kredisi Diğer Personel Kredi Kartları-TP Taksitli Taksitsiz Personel Kredi Kartları-YP Taksitli Taksitsiz Kredili Mevduat Hesabı-TP (Gerçek Kişi) Kredili Mevduat Hesabı-YP (Gerçek Kişi) Toplam

66 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Devamı) 5. (i) Kredi türlerine ve özel karşılıklara ilişkin bilgiler: 31 Aralık 2009 Kurumsal Krediler Tüketici Kredileri Toplam Standart Nitelikli Krediler Takipteki Krediler Özel Karşılık (-) (15) - (15) Toplam Aralık 2008 Kurumsal Krediler Tüketici Kredileri Toplam Standart Nitelikli Krediler Takipteki Krediler Özel Karşılık (-) (20) - (20) Toplam (ii) Teminatların gerçeğe uygun değerine (müşterilere verilen kredi ve avanslar) ilişkin bilgiler: 31 Aralık 2009 Kurumsal Krediler Tüketici Kredileri Toplam Yakın izlemedeki krediler Takipteki krediler Toplam Aralık 2008 Kurumsal Krediler Tüketici Kredileri Toplam Yakın izlemedeki krediler Takipteki krediler Toplam Taksitli ticari krediler ve kurumsal kredi kartlarına ilişkin bilgiler: Şube nin taksitli ticari kredileri ve kurumsal kredi kartları bulunmamaktadır. 7. Kredilerin kullanıcılara göre dağılımı: 31 Aralık Aralık 2008 Kamu - - Özel Toplam Yurtiçi ve yurtdışı kredilerin dağılımı: Đlgili kredi müşterilerinin faaliyette bulunduğu yere göre belirtilmiştir. 31 Aralık Aralık 2008 Yurtiçi Krediler Yurtdışı Krediler Toplam Bağlı ortaklık ve iştiraklere verilen krediler: Bulunmamaktadır (31 Aralık 2008: Bulunmamaktadır). 45

67 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐNAÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Devamı) 10. (i) Kredilere ilişkin olarak ayrılan özel karşılıklar: Aralık Aralık 2008 Tahsil Đmkanı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar Đçin Ayrılanlar - 5 Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar Đçin Ayrılanlar - - Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar Đçin Ayrılanlar Toplam (ii) Kredilere ilişkin olarak ayrılan özel karşılıklar: Kurumsal Krediler 1 Ocak Değer düşüş karşılığı - Dönem içinde tahsilat (5) Aktiften silinen - Kur farkı - 31 Aralık Kurumsal Krediler 1 Ocak Değer düşüş karşılığı 13 Dönem içinde tahsilat - Aktiften silinen (10) Kur farkı - 31 Aralık Donuk alacaklara ilişkin bilgiler (Net): 11 (i) Donuk alacaklardan Şube tarafından yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına bağlanan krediler ve diğer alacaklara ilişkin bilgiler: Şube tarafından donuk alacaklardan yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına bağlanan krediler ve diğer alacaklar bulunmamaktadır. 11 (ii) Toplam donuk alacak hareketlerine ilişkin bilgiler: III. Grup IV. Grup V. Grup Tahsil Đmkanı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar Zarar Niteliğindeki Kredi ve Diğer Alacaklar 31 Aralık Dönem Đçinde Đntikal (+) Diğer Donuk Alacak Hesaplarından Giriş (+) Diğer Donuk Alacak Hesaplarına Çıkış (-) (99) - - Dönem Đçinde Tahsilat (-) - (99) - Aktiften Silinen (-) Kurumsal ve Ticari Krediler Bireysel Krediler Kredi Kartları Diğer Aralık Özel Karşılık (-) Bilançodaki Net Bakiyesi

68 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐNAÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Devamı) 11 (iii) Yabancı para olarak kullandırılan kredilerden kaynaklanan donuk alacaklara ilişkin bilgiler: Yabancı para olarak kullandırılan kredilerden kaynaklanan donuk alacaklar bulunmamaktadır. 11 (iv) Donuk alacakların kullanıcı gruplarına göre brüt ve net tutarlarının gösterimi III. Grup: IV. Grup: V. Grup Tahsil Đmkanı Tahsili Şüpheli Zarar Sınırlı Krediler ve Krediler ve Diğer Niteliğindeki Diğer Alacaklar Alacaklar Krediler ve Diğer 31 Aralık 2009 (Net) - - Alacaklar 45 Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Brüt) Özel Karşılık Tutarı (-) Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Net) Bankalar (Brüt) Özel Karşılık Tutarı (-) Bankalar (Net) Diğer Kredi ve Alacaklar (Brüt) Özel Karşılık Tutarı (-) Diğer Kredi ve Alacaklar (Net) Aralık 2008 (Net) Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Brüt) Özel Karşılık Tutarı (-) 5-15 Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Net) Bankalar (Brüt) Özel Karşılık Tutarı (-) Bankalar (Net) Diğer Kredi ve Alacaklar (Brüt) Özel Karşılık Tutarı (-) Diğer Kredi ve Alacaklar (Net) Zarar niteliğindeki krediler ve diğer alacaklar için tasfiye politikasının ana hatları: Zarar niteliğindeki krediler ve diğer alacaklar kanuni takip ve teminatların nakde dönüştürülmesi yollarıyla tahsil edilmektedir. Takipteki kredilerin aktiften silinmesinde Şube genel politikası, hukuki takip sürecinde, tahsilinin mümkün olmadığı belgelenen alacakların aktiften silinmesi yönündedir. f. Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar: Şube nin 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibarıyla vadeye kadar elde tutulacak yatırımları bulunmamaktadır. g. Đştiraklere ilişkin bilgiler (Net): Şube nin 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibarıyla iştiraki bulunmamaktadır. 47

69 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐNAÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Devamı) h. Bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler (Net): Şube nin 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibarıyla bağlı ortaklığı bulunmamaktadır. i. Birlikte kontrol edilen ortaklıklara ilişkin bilgiler: Şube nin 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibarıyla birlikte kontrol edilen ortaklığı bulunmamaktadır. j. Kiralama işlemlerinden alacaklara ilişkin bilgiler (Net): Bulunmamaktadır (31 Aralık 2008: Bulunmamaktadır). k. Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlara ilişkin açıklamalar: Bulunmamaktadır (31 Aralık 2008: Bulunmamaktadır). l. Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar: Gayrimenkuller Araçlar Diğer MDV Toplam 31 Aralık 2008 Maliyet Birikmiş Amortisman (1.812) (1) (116) (1.929) Net Defter Değeri Aralık 2009 Dönem Başı Net Defter Değeri Đktisap Edilenler Elden Çıkarılanlar, net Amortisman Bedeli (162) (41) (75) (278) Kapanış Net Defter Değeri Dönem Sonu Maliyet Dönem Sonu Birikmiş Amortisman (1.973) (42) (177) (2.192) Kapanış Net Defter Değeri m. Maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar: Bulunmamaktadır (31 Aralık 2008: Bulunmamaktadır). n. Yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin açıklamalar: Bulunmamaktadır (31 Aralık 2008: Bulunmamaktadır). 48

70 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐNAÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Devamı) o. Ertelenmiş vergi varlığına ilişkin açıklamalar: Şube nin vergiden indirilecek mali zararı bulunmamaktadır. Uygulanan muhasebe politikaları ve değerleme esasları ile vergi mevzuatı arasındaki zamanlama farkları üzerinden hesaplanan aktif ve pasiflerin net tutarı olan 425 bin TL (31 Aralık 2008: net 570 bin TL) net ertelenmiş vergi aktifi olarak muhasebeleştirilmiştir. Birikmiş geçici farklar 31 Aralık Aralık 2008 Ertelenmiş vergi Birikmiş varlığı/(borcu) geçici farklar Ertelenmiş vergi varlığı/(borcu) Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar, net Çalışan hakları karşılığı Dava karşılığı Toplam ertelenmiş vergi varlığı Toplam ertelenmiş vergi borcu Ertelenmiş vergi varlığı, net p. Satış amaçlı elde tutulan duran varlıklara ilişkin açıklamalar: Satış amaçlı elde tutulan duran varlıkların net taşınan değeri 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla 25 bin TL dir (31 Aralık 2008: 25 bin TL). r. Diğer aktiflere ilişkin bilgiler: Bilançonun diğer aktifler kalemi 125 bin TL (31 Aralık 2008: 154 bin TL) tutarında olup, bilanço dışı taahhütler hariç bilanço toplamının %10 unu aşmamaktadır. 49

71 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Devamı) II. PASĐF KALEMLERE ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR: a. Mevduata ilişkin bilgiler: 1. Mevduatın vade yapısına ilişkin bilgiler: Şube nin 7 gün ihbarlı ve birikimli mevduatı bulunmamaktadır. (i) 31 Aralık 2009: Vadesiz 1 Aya 6 Ay - 1 Yıl 1-3 Ay 3-6 Ay Kadar 1 Yıl ve Üstü Toplam Tasarruf Mevduatı Döviz Tevdiat Hesabı Yurtiçinde Yerleşik Kişiler Yurtdışında Yerleşik Kişiler Resmi Kuruluşlar Mevduatı Ticari Kuruluşlar Mevduatı Diğer Kuruluşlar Mevduatı Kıymetli Maden Depo Hesabı Bankalararası Mevduat T.C. Merkez Bankası Yurtiçi Bankalar Yurtdışı Bankalar Katılım Bankaları Diğer Toplam (ii) 31 Aralık 2008: Vadesiz 1 Aya 6 Ay - 1 Yıl 1-3 Ay 3-6 Ay Kadar 1 Yıl ve Üstü Toplam Tasarruf Mevduatı Döviz Tevdiat Hesabı Yurtiçinde Yerleşik Kişiler Yurtdışında Yerleşik Kişiler Resmi Kuruluşlar Mevduatı Ticari Kuruluşlar Mevduatı Diğer Kuruluşlar Mevduatı Kıymetli Maden Depo Hesabı Bankalararası Mevduat T.C. Merkez Bankası Yurtiçi Bankalar Yurtdışı Bankalar Katılım Bankaları Diğer Toplam

72 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Devamı) 2. Mevduat sigortasına ilişkin bilgiler: (i) Mevduat sigortası kapsamında bulunan ve mevduat sigortası limitini aşan tasarruf mevduatına ilişkin bilgiler: Mevduat Sigortası Kapsamında Bulunan Mevduat Sigortası Limitini Aşan 31 Aralık Aralık Aralık Aralık 2008 Tasarruf Mevduatı Tasarruf Mevduatı Niteliğini Haiz DTH Tasarruf Mevduatı Niteliğini Haiz Diğ. Hesaplar Yurtdışı Şubelerde Bulunan Yabancı Mercilerin Sigortasına Tabi Hesaplar Kıyı Bankacılığı Bölgelerindeki Şubelerde Bulunan Yabancı Mercilerin Sigortasına Tabi Hesaplar (ii) Mevduat sigortası kapsamında bulunmayan tasarruf mevduatı: Bulunmamaktadır (31 Aralık 2008: Bulunmamaktadır). (iii) Mevduat sigortası kapsamında bulunmayan gerçek kişilerin tasarruf mevduatı: 31 Aralık Aralık 2008 Yurtdışı Şubelerde Bulunan Mevduat ve Diğer Hesaplar - - Hâkim Ortaklar ile Bunların Ana, Baba, Eş ve Velayet Altındaki Çocuklarına Ait Mevduat ile Diğer Hesaplar - - Yönetim veya Müdürler Kurulu Başkan ve Üyeler, Genel Müdür ve Yardımcıları ile Bunların Ana, Baba, Eş ve Velayet Altındaki Çocuklarına Ait Mevduat ile Diğer Hesaplar /9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı TCK nın 282 nci Maddesindeki Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerleri Kapsamına Giren Mevduat ile Diğer Hesaplar - - Türkiye de Münhasıran Kıyı Bankacılığı Faaliyeti Göstermek Üzere Kurulan Mevduat Bankalarında Bulunan Mevduat - - b. Alım satım amaçlı türev finansal borçlara ilişkin bilgiler: Şube nin, 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibarıyla alım satım amaçlı türev finansal borcu bulunmamaktadır. c. Alınan kredilere ilişkin bilgiler: 1. Bankalar ve diğer mali kuruluşlara ilişkin bilgiler: 31 Aralık Aralık 2008 TP YP TP YP T.C. Merkez Bankası Kredileri Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan Yurtdışı Banka ve Kuruluş ve Fonlardan Toplam

73 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Devamı) 2. Alınan kredilerin vade ayrımına göre gösterilmesi: 31 Aralık Aralık 2008 TP YP TP YP Kısa Vadeli Orta ve Uzun Vadeli Toplam Şube nin fon kaynaklarını oluşturan yükümlülükleri mevduat ve alınan kredilerdir. Şube nin en önemli fon kaynağını, Bank Mellat Đran Merkez ve Đran menşeili diğer finansal kuruluşlardan sağlanan fonlar oluşturmaktadır. Ayrıca, Şube nin Bank Mellat Đran Merkez Şube den 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla kredi karşılığı olarak bin TL (31 Aralık 2008: bin TL) tutarında alınan nakdi teminatı bulunmakta olup, bu tutar bilançoda muhtelif borçlar hesabında muhasebeleşmektedir. d. Diğer yabancı kaynaklara ilişkin bilgiler: Bilançonun diğer yabancı kaynaklar kalemi bin TL (31 Aralık 2008: bin TL) olup, bilanço toplamının % 10 unu aşmamaktadır. e. Kiralama işlemlerinden borçlara ilişkin bilgiler: Şube nin 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibarıyla kiralama işlemlerinden borçları bulunmamaktadır. f. Riskten korunma amaçlı türev finansal borçlara ilişkin bilgiler: Bulunmamaktadır (31 Aralık 2008: Bulunmamaktadır). g. Karşılıklara ilişkin açıklamalar: 1. Genel karşılıklara ilişkin bilgiler: 31 Aralık Aralık 2008 Genel Karşılıklar I. Grup Kredi ve Alacaklar Đçin Ayrılanlar II. Grup Kredi ve Alacaklar Đçin Ayrılanlar 3 - Gayrinakdi Krediler Đçin Ayrılanlar Diğer Toplam Çalışan hakları karşılığına ilişkin yükümlülükler: Kıdem tazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde Şube nin ödemesi gerekecek muhtemel yükümlülüğün bugünkü değeri hesaplanarak ayrılmaktadır. TMS 19 işletmenin yükümlülüklerinin hesaplanabilmesi için aktüeryel değerleme yöntemlerinin kullanımını gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında aşağıdaki aktüeryel varsayımlar kullanılmıştır. 31 Aralık Aralık 2008 Đskonto Oranı (%) 5,92 6,26 Emeklilik Đhtimaline Đlişkin Kullanılan Oran (%)

74 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Devamı) Temel varsayım, her hizmet yılı için kıdem tazminatı tavanının her sene enflasyon oranında artacağıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış reel oranı gösterecektir. Şube nin kıdem tazminatı yükümlülüğü, kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir belirlendiği için, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli olan 2.427,04 TL (1 Ocak 2009: 2.260,05 TL) üzerinden hesaplanmaktadır. Kıdem tazminatı ve ihbar yükümlülüğünün bilançodaki hareketleri aşağıdaki gibidir: 31 Aralık Aralık 2008 Önceki Dönem Sonu Bakiyesi Yıl Đçinde Ayrılan Karşılık Yıl Đçinde Ödenen (-) - (27) Dönem Sonu Bakiyesi Şube nin ayrıca 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla ayrılmış olan 98 bin TL (31 Aralık 2008: 68 bin TL) tutarında izin karşılığı bulunmaktadır. 3. Dövize endeksli krediler kur farkı karşılıklarına ilişkin bilgiler: Dövize endeksli kredilerin anapara kur farkı karşılığı 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla bulunmamaktadır (31 Aralık 2008: Bulunmamaktadır). 4. Tazmin edilmemiş ve nakde dönüşmemiş gayrinakdi krediler özel karşılıklarına ilişkin bilgiler: Tazmin edilmemiş ve nakde dönüşmemiş gayrinakdi krediler özel karşılıkları 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla bulunmamaktadır (31 Aralık 2008: Bulunmamaktadır). 5. Diğer karşılıklara ilişkin bilgiler: (i) Muhtemel riskler için ayrılan karşılıklara ilişkin bilgiler: Muhtemel riskler için ayrılan karşılıklar 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibarıyla bulunmamaktadır. (ii) Diğer karşılıkların, karşılıklar toplamının %10 unu aşması halinde aşıma sebep olan kalemler ve tutarları açıklanır: Şube nin bazı çalışanları ve eski çalışanları 2007 yılının ikinci üç aylık döneminde daha önceki dönemlerde oluşan işçilik haklarından doğan alacaklarını talep etmek suretiyle Şube aleyhine dava açmışlardır. Şube yönetimi aleyhine açılan davalarla ilgili olarak ihtiyatlılık ilkesi gereği 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla bin TL karşılık ayrılmış idi, 2009 yılı içerisinde bazı davaların sonuçlanması neticesiyle Şube bin TL tutarında ödeme yapmış olup bahse konu olan davalarla ilgili ihtiyatlılık ilkesi gereğince 200 bin TL tutarında karşılık ayırmıştır. Bu karşılıklar bilançoda Diğer karşılıklar kalemi içerisinde sınıflandırılmıştır. 53

75 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Devamı) h. Vergi Borcuna ilişkin açıklamalar: 1. Cari vergi borcuna ilişkin açıklamalar: (i) Ödenecek vergilere ilişkin bilgiler: 31 Aralık Aralık 2008 Ödenecek Kurumlar Vergisi Menkul Sermaye Đradı Vergisi Gayrimenkul Sermaye Đradı Vergisi - - BSMV Kambiyo Muameleleri Vergisi - - Ödenecek Katma Değer Vergisi 2 2 Diğer Toplam (ii) Primlere ilişkin bilgiler: 31 Aralık Aralık 2008 Sosyal Sigorta Primleri-Personel Sosyal Sigorta Primleri-Đşveren Banka Sosyal Yardım Sandığı Primleri-Personel - - Banka Sosyal Yardım Sandığı Primleri-Đşveren - - Emekli Sandığı Aidatı ve Karşılıkları-Personel - - Emekli Sandığı Aidatı ve Karşılıkları-Đşveren - - Đşsizlik Sigortası-Personel 1 1 Đşsizlik Sigortası Đşveren 3 3 Diğer - - Toplam Ertelenmiş vergi borcuna ilişkin bilgiler: Şube nin net ertelenmiş vergi borcu bulunmamaktadır (31 Aralık 2008: Bulunmamaktadır). i. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlık borçlarına ilişkin bilgiler: Bulunmamaktadır (31 Aralık 2008: Bulunmamaktadır). j. Sermaye benzeri kredilere ilişkin bilgiler: Şube nin 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibarıyla sermaye benzeri kredisi bulunmamaktadır. k. Özkaynaklara ilişkin bilgiler: 1. Ödenmiş sermayenin gösterimi: Şube, şube statüsünde olduğu için ödenmiş sermayesi hisse senedi karşılığında değildir. 54

76 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Devamı) 2. Ödenmiş sermaye tutarı, bankada kayıtlı sermaye sisteminin uygulanıp uygulanmadığı hususunun açıklanması ve bu sistem uygulanıyor ise kayıtlı sermaye tavanı: Sermaye Sistemi Ödenmiş Sermaye Tavan Kayıtlı Sermaye Cari dönem içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile arttırılan sermaye payına ilişkin diğer bilgiler: Artırım Tarihi Artırım Tutarı Nakit Artırıma Konu Edilen Kâr Yedekleri (1) Artırıma Konu Edilen Sermaye Yedekleri 13 Ağustos (1) Şube 13 Ağustos 2009 tarihinde geçmiş yıl kârlarıdan bin TL tutarında sermaye artırımı yapmıştır. 4. Cari dönem içinde sermaye yedeklerinden sermayeye ilave edilen kısma ilişkin bilgiler: Bulunmamaktadır. 5. Son mali yılın ve onu takip eden ara dönemin sonuna kadar olan sermaye taahhütleri, bu taahhütlerin genel amacı ve bu taahhütler için gerekli tahmini kaynaklar: Bulunmamaktadır (31 Aralık 2008: Bulunmamaktadır). 6. Şube nin gelirleri, karlılığı ve likiditesine ilişkin geçmiş dönem göstergeleri ile bu göstergelerdeki belirsizlikler dikkate alınarak yapılacak öngörülerin, Şube nin özkaynakları üzerindeki tahmini etkileri: Şube nin karlılığı ve likiditesinde herhangi bir olumsuz gelişme beklenmemektedir. 7. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlara ilişkin özet bilgiler: Bulunmamaktadır (31 Aralık 2008: Bulunmamaktadır). l. Menkul değerler değer artış fonuna ilişkin bilgiler: 31 Aralık Aralık 2008 TP YP TP YP Đştirakler ve Bağlı Ortaklıklar ve Birilkte Kontrol Edilen Ortaklıklardan Değerleme Farkı Kur Farkı Toplam

77 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Devamı) III. GELĐR TABLOSUNA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR: a. Faiz gelirlerine ilişkin bilgiler: 1. Kredilerden alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler: 31 Aralık Aralık 2008 TP YP TP YP Kısa Vadeli Kredilerden Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan Primler Toplam Bankalardan alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler: 31 Aralık Aralık 2008 TP YP TP YP T.C. Merkez Bankasından Yurtiçi Bankalardan Yurtdışı Bankalardan Yurtdışı Merkez ve Şubelerden Toplam Menkul değerlerden alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler: 31 Aralık Aralık 2008 TP YP TP YP Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklardan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar Toplam Đştirak ve bağlı ortaklıklardan alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler: Şube nin iştirak ve bağlı ortaklıklardan almış olduğu faiz geliri bulunmamaktadır (31 Aralık 2008: Bulunmamaktadır). 56

78 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Devamı) b. Faiz giderlerine ilişkin bilgiler: 1. Kullanılan kredilere verilen faizlere ilişkin bilgiler: 31 Aralık Aralık 2008 TP YP TP YP Bankalara T.C. Merkez Bankasına Yurtiçi Bankalara Yurtdışı Bankalara Yurtdışı Merkez ve Şubelere Diğer Kuruluşlara Toplam Đştirakler ve bağlı ortaklıklara verilen faiz giderlerine ilişkin bilgiler: Şube nin iştirak ve bağlı ortaklıklara vermiş olduğu faiz gideri bulunmamaktadır (31 Aralık 2008: Bulunmamaktadır). 3. Đhraç edilen menkul kıymetlere verilen faizlere ilişkin bilgiler: Şube nin ihraç edilen menkul kıymetlere vermiş olduğu faiz gideri bulunmamaktadır (31 Aralık 2008: Bulunmamaktadır). 4. Mevduata ödenen faizin vade yapısına göre gösterimi: Şube nin 7 gün ihbarlı ve birikimli mevduata ödediği faiz gideri bulunmamaktadır. Vadesiz Mevduat 1 Aya Kadar 3 Aya Kadar Vadeli Mevduat 1 Yıla Kadar 6 Aya Kadar 1 Yıldan Uzun Toplam 31 Aralık 2008 Türk Parası Bankalar Mevduatı Tasarruf Mevduatı Resmî Mevduat Ticari Mevduat Diğer Mevduat Toplam Yabancı Para DTH Bankalar Mevduatı Kıymetli Maden D.Hs Toplam Genel Toplam c. Temettü gelirlerine ilişkin açıklamalar: Bulunmamaktadır (31 Aralık 2008: Bulunmamaktadır). 57

79 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Devamı) d. Ticari kâr/zarara ilişkin açıklamalar (Net): 31 Aralık Aralık 2008 Kâr Sermaye Piyasası Đşlemleri Kârı - - Türev Finansal Đşlemlerden - - Diğer - - Kambiyo Đşlemlerinden Kâr Zarar (-) (1.912) (5.199) Sermaye Piyasası Đşlemleri Zararı - - Türev Finansal Đşlemlerden - - Diğer - - Kambiyo Đşlemlerinden Zarar (1.912) (5.199) Net Kar/Zarar e. Diğer faaliyet gelirlerine ilişkin açıklamalar: Diğer faaliyet gelirleri arasında olağandışı kalemlerden kaynaklanan gelir bulunmamaktadır. f. Kredi ve diğer alacaklara ilişkin değer düşüş karşılıkları: 31 Aralık Aralık 2008 Kredi ve Diğer Alacaklara Đlişkin Özel Karşılıklar - 15 III. Grup Kredi ve Alacaklar - 5 IV. Grup Kredi ve Alacaklar - - V. Grup Kredi ve Alacaklar - 10 Genel Karşılık Giderleri Muhtemel Riskler Đçin Ayrılan Serbest Karşılık Giderleri - - Menkul Değerler Değer Düşüklüğü Giderleri - - Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan FV - - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar - - Đştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve VKET Menkul Değerler Değer Düşüş Giderleri - - Đştirakler - - Bağlı Ortaklıklar - - Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar - - Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar - - Diğer - - Toplam

80 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Devamı) g. Diğer faaliyet giderlerine ilişkin bilgiler: 31 Aralık Aralık 2008 Personel Giderleri Kıdem Tazminatı Karşılığı Banka Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - - Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri - - Maddi Duran Varlık Amortisman Giderleri Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri - - Şerefiye Değer Düşüş Gideri - - Maddi Olmayan Duran Varlık Amortisman Giderleri - - Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklık Payları Değer Düşüş Gideri - - Elden Çıkarılacak Kıymetler Değer Düşüş Giderleri - - Elden Çıkarılacak Kıymetler Amortisman Giderleri - - Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere Đlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri - - Diğer Đşletme Giderleri Faaliyet Kiralama Giderleri - - Bakım ve Onarım Giderleri Reklam ve Đlan Giderleri Diğer Giderler Aktiflerin Satışından Doğan Zararlar - - Diğer Toplam h. Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler vergi öncesi kar/zararına ilişkin açıklama: Vergi öncesi karın, bin TL si (31 Aralık 2008: bin TL) net faiz gelirlerinden, bin TL si (31 Aralık 2008: bin TL) net ücret ve komisyon gelirlerinden oluşmakta olup, diğer faaliyet giderleri toplamı bin TL dir (31 Aralık 2008: bin TL). i. Vergi karşılığına ilişkin açıklama: 1. Hesaplanan cari vergi geliri ya da gideri ile ertelenmiş vergi geliri ya da giderine ilişkin açıklamalar: 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla Şube nin bin TL (31 Aralık 2008: bin TL) cari vergi gideri ve 146 bin TL tutarında ertelenmiş vergi gideri (31 Aralık 2008: 8 bin TL vergi geliri) bulunmaktadır. 2. Geçici farkların oluşmasından veya kapanmasından kaynaklanan ertelenmiş vergi geliri ya da giderine ilişkin açıklamalar: Geçici farkların oluşmasından kaynaklanan 73 bin TL ertelenmiş vergi geliri (31 Aralık 2008: 24 bin TL), geçici farkların kapanmasından kaynaklanan 219 bin TL ertelenmiş vergi gideri (31 Aralık 2008: 16 bin TL) olmak üzere net 146 bin TL ertelenmiş vergi gideri (31 Aralık 2008: 8 bin TL vergi geliri) bulunmaktadır. 3. Geçici fark mali zarar ve vergi indirim ve istisnaları itibarıyla gelir tablosuna yansıtılan ertelenmiş vergi geliri ya da giderine ilişkin açıklamalar: 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla Şube nin geçici farklardan kaynaklanan 146 bin TL (31 Aralık 2008: 8 bin TL vergi geliri) ertelenmiş vergi gideri bulunmaktadır. j. Net dönem kâr ve zararına ilişkin açıklamalar: Şube nin olağan bankacılık işlemlerinden kaynaklanan gelir ve gider kalemlerinin niteliği, boyutu ve tekrarlanma oranı, Şube nin cari dönem içindeki performansının anlaşılması için gerekli değildir. k. Gelir tablosunda yer alan diğer kalemler gelir tablosu toplamının %10 unu aşmamaktadır. 59

81 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Devamı) IV. NAZIM HESAPLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR: a. Nazım hesaplarda yer alan yükümlülüklere ilişkin açıklama: 1. Gayri kabili rücu nitelikteki taahhütlerin türü ve miktarı: 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla Şube nin tüm bilanço dışı kredi taahhütleri gayri kabili rücu niteliğindedir. Şube nin dönem sonu çekler için ödeme taahütleri 208 bin TL dir (31 Aralık 2008: 201 bin TL). 2. Nazım hesap kalemlerinden kaynaklanan muhtemel zararların ve taahhütlerin yapısı ve tutarı: Nazım hesap kalemlerinden kaynaklanan muhtemel zararlar bulunmamaktadır. Bilanço dışı yükümlülüklerden oluşan taahhütler Bilanço Dışı Yükümlülükler Tablosu nda gösterilmiştir. (i) Garantiler, banka aval ve kabulleri ve mali garanti yerine geçen teminatlar ve diğer akreditifler dahil gayrinakdi krediler: 31 Aralık Aralık 2008 Banka kabul kredileri - - Akreditifler Diğer garantiler Toplam (ii) Kesin teminatlar, geçici teminatlar, kefaletler ve benzeri işlemler: 31 Aralık Aralık 2008 Geçici teminat mektupları 58 1 Kesin teminat mektupları Avans teminat mektupları Gümrüklere verilen teminat mektupları Diğer teminat mektupları - - Toplam (i) Gayrinakdi kredilerin toplam tutarı: 31 Aralık Aralık 2008 Nakit Kredi Teminine Yönelik Olarak Açılan Gayrinakdi Krediler - - Bir Yıl veya Daha Az Süreli Asıl Vadeli - - Bir Yıldan Daha Uzun Süreli Asıl Vadeli - - Diğer Gayrinakdi Krediler Toplam

82 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Devamı) (ii) Gayrinakdi krediler hesabı içinde sektör bazında risk yoğunlaşması hakkında bilgi: 31 Aralık Aralık 2008 TP (%) YP (%) TP (%) YP (%) Tarım Çiftçilik ve Hayvancılık Ormancılık Balıkçılık Sanayi 2 0, ,07 2 0, ,89 Madencilik ve Taşocakçılığı , ,42 Đmalat Sanayi 2 0, ,92 2 0, ,47 Elektrik, Gaz, Su Đnşaat 1 0, ,64 1 0, ,30 Hizmetler 30 9, , , ,76 Toptan ve Perakende Ticaret , ,77 Otel ve Lokanta Hizmetleri Ulaştırma ve Haberleşme , ,10 Mali Kuruluşlar 30 9, , , ,89 Gayrimenkul ve Kira. Hizm Serbest Meslek Hizmetleri Eğitim Hizmetleri Sağlık ve Sosyal Hizmetler Diğer , , , ,05 Toplam , , , ,00 (iii) I ve II nci grupta sınıflandırılan gayrinakdi kredilere ilişkin bilgiler: 31 Aralık 2009 I inci Grup II nci Grup TP YP TP YP Gayrinakdi Krediler Teminat Mektupları Aval ve Kabul Kredileri Akreditifler Cirolar Menkul Değer Đhracı Satın Alma Garantileri Faktoring Garantilerinden Diğer Garanti ve Kefaletler Toplam Aralık 2008 I inci Grup II nci Grup TP YP TP YP Gayrinakdi Krediler Teminat Mektupları Aval ve Kabul Kredileri Akreditifler Cirolar Menkul Değer Đhracı Satın Alma Garantileri Faktoring Garantilerinden Diğer Garanti ve Kefaletler Toplam

83 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Devamı) (iv). Gayrinakdi krediler vade dağılımı: (1) 31 Aralık 2009 (1) Süresiz 1 Yıla Kadar 1-5 Yıl 5 yıl ve üzeri Toplam Akreditifler Teminat mektupları Diğer Toplam Aralık 2008 (1) Süresiz 1 Yıla Kadar 1-5 Yıl 5 yıl ve üzeri Toplam Akreditifler Teminat mektupları Diğer Toplam Orijinal vadeye göre dağıtılmıştır. b. Türev işlemlere ilişkin açıklamalar: Şube nin 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibarıyla türev işlemi bulunmamaktadır. c. Koşullu borçlar ve varlıklara ilişkin açıklamalar: Şube nin bazı çalışanları ve eski çalışanları 2007 yılının ikinci üç aylık döneminde daha önceki dönemlerde oluşan işçilik haklarından doğan alacaklarını talep etmek suretiyle Şube aleyhine dava açmışlardır. Şube yönetimi aleyhine açılan davalarla ilgili olarak ihtiyatlılık ilkesi gereği 200 bin TL (31 Aralık 2008: bin TL) tutarında karşılık ayırmış olup; bu karşılık bilançoda Diğer karşılıklar kalemi içerisinde sınıflandırılmıştır. d. Başkaları nam ve hesabına verilen hizmetlere ilişkin açıklamalar: Şube nin 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibarıyla başkaları nam ve hesabına verilen hizmeti bulunmamaktadır. V. ÖZKAYNAK DEĞĐŞĐM TABLOSUNA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR a. Kâr dağıtımına ilişkin açıklamalar: Şube nin birikmiş karları, BDDK dan yazılı izin alınması kaydıyla dağıtıma açıktır. b. Yasal yedek akçeler hesabına aktarılan tutarlar: Bulunmamaktadır (31 Aralık 2008: Bulunmamaktadır). c. Sermaye artırımına ilişkin bilgiler: Şube 2009 yılı içerisinde tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere ödenmiş sermayesini bin TL tutarında artırırarak bin TL ye çıkartmıştır yılı içerisinde sermaye artırımı bulunmamaktadır. d. Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin açıklamalar: Satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişikliklerden kaynaklanan Gerçekleşmemiş kâr/zararlar ilgili finansal varlığa karşılık gelen değerin tahsili, varlığın satılması, elden çıkarılması veya zafiyete uğraması durumlarından birinin gerçekleşmesine kadar dönemin gelir tablosuna yansıtılmamakta; özkaynaklar altında Menkul değerler değer artış fonu hesabında muhasebeleştirilmektedir. 62

84 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Devamı) VI. NAKĐT AKIŞ TABLOSUNA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR a. Nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin bilgiler: 1. Nakit ve nakde eşdeğer varlıkları oluşturan unsurlar, bu unsurların belirlenmesinde kullanılan muhasebe politikası: Kasa, efektif deposu ile T.C. Merkez Bankası dahil bankalardaki vadesiz mevduat Nakit olarak; orjinal vadesi üç aydan kısa olan bankalararası para piyasası plasmanları ve bankalardaki vadeli depolar Nakde eşdeğer varlık olarak tanımlanmaktadır. 2. Muhasebe politikasında yapılan herhangi bir değişikliğin etkisi: Bulunmamaktadır (31 Aralık 2008: Bulunmamaktadır). 3. Nakit ve nakde eşdeğer varlıkları oluşturan unsurların bilançoda kayıtlı tutarları ile nakit akış tablosunda kayıtlı tutarları arasındaki mutabakat: 3 (i). Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar: 31 Aralık Aralık 2008 Nakit Kasa, Efektif Deposu Bankalardaki Vadesiz Mevduat Nakde Eşdeğer Varlıklar Bankalararası Para Piyasası - - Bankalardaki Vadeli Depo Toplam Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlık Önceki dönemde gerçekleşen işlemler neticesinde bulunan toplam değer, cari dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar toplamını verir. 3 (ii). Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar: 31 Aralık Aralık 2008 Nakit Kasa, Efektif Deposu Bankalardaki Vadesiz Mevduat Nakde Eşdeğer Varlıklar Bankalararası Para Piyasası - - Bankalardaki Vadeli Depo Toplam Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlık b. Şube nin elinde bulunan ancak, yasal sınırlamalar veya diğer nedenlerle Şube nin serbest kullanımında olmayan nakit ve nakde eşdeğer varlık mevcuduna ilişkin bilgi: Bulunmamaktadır (31 Aralık 2008: Bulunmamaktadır). c. Nakit Akım Tablosunda yer alan diğer kalemleri ve döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi kalemine ilişkin açıklamalar: Bankacılık Faaliyetlerine Đlişkin Nakit Akımları içinde yer alan bin TL azalışı (31 Aralık 2008: bin TL azalışı) içeren Diğer kalemi verilen ücret ve komisyonlar, personel giderleri hariç Diğer Faaliyet Giderleri ve kambiyo kar/zararı kalemleri oluşturmaktadır. Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla yaklaşık 31 bin TL olarak hesaplanmıştır. 31 Aralık 2009 tarihli finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlaması açısından döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla yaklaşık bin TL olarak hesaplanmış olup ilgili sınıflandırma işlemi yapılmıştır. 63

85 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Devamı) VII. ŞUBE NĐN DAHĐL OLDUĞU RĐSK GRUBU ĐLE ĐLGĐLĐ AÇIKLAMALAR Şube nin dahil olduğu risk grubuna ilişkin işlemlerin hacmi, dönem sonunda sonuçlanmamış kredi ve mevduat işlemleri ile döneme ilişkin gelir ve giderler: Aralık 2009: Đştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar 64 Şube nin Doğrudan ve Dolaylı Ortakları Risk Grubuna Dahil Olan Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler Şube nin Dahil Olduğu Risk Grubu (1), (2) Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi Krediler ve Diğer Alacaklar Dönem Başı Bakiyesi Dönem Sonu Bakiyesi Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri (1) (2) 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu nun 49 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında tanımlanmıştır. Yukarıdaki tablodaki bilgiler verilen kredilerin yanında bankalardan alacakları da içermektedir Aralık 2008: Đştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Şube nin Doğrudan ve Dolaylı Ortakları Risk Grubuna Dahil Olan Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler Şube nin Dahil Olduğu Risk Grubu (1), (2) Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi Krediler ve Diğer Alacaklar Dönem Başı Bakiyesi Dönem Sonu Bakiyesi Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri (1) (2) 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu nun 49 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında tanımlanmıştır. Yukarıdaki tablodaki bilgiler verilen kredilerin yanında bankalardan alacakları da içermektedir. 3. Şube nin dahil olduğu risk grubuna ait mevduata ilişkin bilgiler: Şube nin Dahil Olduğu Risk Grubu (1) Đştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Şube nin Doğrudan ve Dolaylı Ortakları Risk Grubuna Dahil Olan Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler Mevduat 31 Aralık 31 Aralık 31 Aralık 31 Aralık 31 Aralık 31 Aralık Dönem Başı Dönem Sonu Mevduat Faiz Gideri (1) 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu nun 49 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında tanımlanmıştır. 4. Şube nin dahil olduğu risk grubundan kullanılan kredilere ilişkin bilgiler: Şube nin Dahil Olduğu Risk Grubu (1) Đştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Şube nin Doğrudan ve Dolaylı Ortakları Risk Grubuna Dahil Olan Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler (2) Kullanılan Krediler 31 Aralık Aralık Aralık Aralık Aralık Aralık 2008 Dönem Başı Bakiyesi Dönem Sonu Bakiyesi Verilen Faiz Gideri (1) (2) 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu nun 49 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında tanımlanmıştır. Bilançoda muhtelif borçlar içerisinde sınıflandırılan Bank Mellat Đran Şubesi nden kredi karşılığı kullandırılmak üzere alınan bin TL (31 Aralık 2008: bin TL) tutarındaki nakdi teminatları içermektedir.

86 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Devamı) 5. Şube nin, dahil olduğu risk grubu ile yaptığı vadeli işlemler ile opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmelere ilişkin bilgiler: Şube nin 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibarıyla risk grubu ile yaptığı vadeli işlemler ile opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmeler bulunmamaktadır. 6. Üst yönetime sağlanan faydalara ilişkin bilgiler: 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla Şube üst yönetimine 810 bin TL (31 Aralık 2008: 408 bin TL) tutarında ödeme yapılmıştır. VIII. ŞUBE NĐN YURTĐÇĐ, YURTDIŞI, KIYI BANKACILIĞI BÖLGELERĐNDEKĐ ŞUBE ĐLE YURTDIŞI TEMSĐLCĐLĐKLERĐNE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER Sayı Çalışan Sayısı Yurtiçi şube Bulunduğu Ülke Yurtdışı temsilcilikler Aktif Toplamı Yasal Sermaye Yurtdışı şube Kıyı Bankacılığı Bölgesindeki Şubeler IX. BĐLANÇO SONRASI HUSUSLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR Bulunmamaktadır. 65

87 BANK MELLAT, MERKEZĐ: TAHRAN-ĐRAN ĐSTANBUL TÜRKĐYE MERKEZ, ANKARA VE ĐZMĐR ŞUBELERĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) ALTINCI BÖLÜM DĐĞER AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR I. ŞUBE NĐN FAALĐYETLERĐNE ĐLĐŞKĐN DĐĞER AÇIKLAMALAR Bulunmamaktadır. YEDĐNCĐ BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORUNA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALAR I. BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORUNA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALAR 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla ve aynı tarihte sona eren döneme ait düzenlenen konsolide olmayan finansal tablolar Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) tarafından denetime tabi tutulmuş olup, 1 Nisan 2010 tarihli bağımsız denetim raporu konsolide olmayan finansal tabloların önünde sunulmuştur. II. BAĞIMSIZ DENETÇĐ TARAFINDAN HAZIRLANAN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR Bulunmamaktadır. 66

88 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 2009 FAALİYET RAPORU 3. Mali Bünyeye İlişkin Bilgiler Bank Mellat Türkiye net dönem karı bin TL dir. 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle özkaynakları bin TL ve aktif toplamı bin TL olarak gerçekleşmiştir Mali Durum, Karlılık, Borç Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle karlılık rasyo oranları aşağıdaki gösterildiği gibidir. Vergi Öncesi Kar / Toplam Aktif / % 5,79 Vergi Öncesi Kar / Toplam Özkaynak / % 31,05 Vergi Öncesi Kar / Ödenmiş Sermaye / % 42,62 Bank Mellat borç ve yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için yeterli derecede nakit ve nakde eşdeğer kaynağa sahiptir. 1

89 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 2009 FAALİYET RAPORU 1. Risk Türleri İtibariyle Uygulanan Risk Yönetimi Politikalarına İlişkin Bilgiler Belirlenen hedeflerine ulaşılmasını makul bir güvence altına almak amacıyla geliştirilen ilke, prensip, politika, usul, uygulama ve kontroller ile çeşitli risklerle ilgili sınır ve sınırlandırmaların belirlenmesi Şubenin risk yönetim sistemini oluşturmaktadır. Risk yönetim sistemi ile Şubenin açık bulunduğu riskler nedeniyle doğabilecek kayıpların ölçülmesi, değerlendirilmesi, izlenmesi, beklenen kayıpların asgariye indirilmesi, beklenmeyen kayıpların sıklık ve şiddetinin azaltılması hedeflenmektedir. Risk yönetim sistemi ile ilgili ilke ve prensipler, politika, usul, uygulama ve limitlerin belirlenmesi Müdürler Kurulu nun yetkisindedir. Müdürler Kurulu yetkisini üyelerine, kurulacak komitelere ve üst düzey birim yöneticilerine kapsam ve sınırları yazılı olarak belirlenmek koşuluyla devredebilmektedir. Şube faaliyetleri nedeniyle öncelikle kredi ve operasyonel riske ve bunları takiben daha önemsiz boyutta likidite ve piyasa riskine açık bulunmaktadır yılında Şube nin risk yönetim politikalarında herhangi bir değişiklik olmamıştır Kredi Riski Yönetimine İlişkin İlke ve Politikalar Kredi açma yetkisi Müdürler Kuruluna aittir. Müdürler Kurulu kredi açma yetkisini Bankacılık Yasası ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Genel Müdür e devredebilmektedir. Kredi faaliyetlerinin kapsam ve koşullarını belirlemek Müdürler Kurulunun yetkisindedir. Dış ticaret, özellikle ihracat işlemlerinin kredilendirilmesi Şubenin en önemli kredi faaliyetidir. Tahsis ve kullandırmalarda bu konudaki işlemlere öncelik verilmektedir. Yaygın olmamakla birlikte risk getiri dengesi, teminat ve benzeri unsurlar dikkate alınarak diğer konuların finansmanı için de kredi verilebilmektedir. Hedef işlem türleri ve odaklanan müşteri kitlesi itibarıyla Şube kredi riskinde ürün ve sektör yoğunlaşmasından bütünüyle kaçınmak mümkün olmamakla birlikte, kredilerin geniş bir müşteri grubuna dengeli bir biçimde dağıtılmasına özen gösterilmektedir. Krediler ilke olarak geçerli teminat karşılığında açılmaktadır. Kolay ve çabuk nakde çevrilebilen, işleyen bir piyasası bulunan, değer kaybı ihtimali düşük ve değeri şüpheye yer vermeyecek şekilde belirlenebilen maddi ve finansal varlıklar dışındaki kıymetler teminat olarak kabul edilmemektedir. Makul bir faaliyet geçmişine sahip olmayan, faaliyetleri hakkında yeterli bilgi sahibi olunmayan, istenilen bilgi ve belgeleri belirlenen süre ve içerikte temin etmeyen, yönetim ve / veya sahipliği yeterli bilgi, beceri ve şeffaflığa sahip olmayan kişi ve kuruluşlara kredi tahsis edilmemekte ve kullandırılmamaktadır. Kredi kararlarında, alınacak teminat ve garantiler yanında, kredi talep edenin güvenirliliği ve itibarı, yasal durumu, faaliyet gösterdiği sektör, geçmiş faaliyetleri, geri ödeme kapasitesinin mevcudiyeti, mali yapısının sağlamlığı ve bunun sürdürülebilme kapasitesi gibi hususlar dikkate alınmaktadır. Kredilerin fiyatlaması risk derecesine göre belirlenmekte ve risk getiri dengesi her kredi işleminde gözetilmektedir. Risklilik seviyesi kredi fiyatının belirlenmesinde temel kıstas olarak kullanılmaktadır. Şube, kredilerin risklilik seviyeleri ile uyumlu, risk seviyelerindeki değişimleri dikkate alan bir karşılık politikası uygulamaktadır. Sektör ve grup limitleri ile alt limitlerine günü gününe izlenmekte ve raporlanmaktadır. 2

90 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 2009 FAALİYET RAPORU 4.2. Operasyonel Risk Yönetimine İlişkin İlke ve Politikalar Operasyonel risk, yetersiz veya başarısız iç süreçler, insanlar ve sistemlerden veya harici olaylardan kaynaklanan kayıp riski olarak tanımlanır. Önemli zararlara yol açma potansiyeline sahip operasyonel riskler sistem kesilmeleri veya sorunları, iş yürütme biçimleri, kurum içi sahtekârlık gibi kayba yol açabilecek olaylardır. Operasyonel olay tipleri Şube de eşit risk ağırlığına sahip değildir. Operasyonel risk ilke, politika ve uygulamaları olay tiplerinin Şube için geçerli olduğu düşünülen risk ağırlığı dikkate alınarak belirlenmektedir. Olay tipleri için uygun ve uygulanması mümkün olan durumlarda riskin azaltılması amacıyla sigortalama tekniğinden de yararlanılmaktadır. Şubenin operasyonel risk yönetimine ilişkin belli başlı ilke, politika ve önlemleri aşağıda verilmiştir. Şubenin tüm faaliyetlerinde herhangi bir bankacılık işlemine bankanın taraf olması, katılması kararını veren ve / veya onaylayanlar ile işlemin bizatihi yürütülmesi, gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılması görevi verilenlerin yetki ve sorumlulukları birbirinden ayrılmıştır ve bunların çakışmasına izin verilmemektedir. Her türlü bankacılık işleminin onaylanması ile fiili olarak gerçekleştirilmesi fonksiyonları kesin çizgilerle birbirinden ayrılmıştır. Herhangi bir muhatap ile herhangi bir alım / satım ve yatırım / borçlanma ilişkisine girme ve bunlara ilişkin fiyat, vade ve benzeri koşulları belirleme yetkisine sahip olanlara bu işlemler ile ilgili operasyonel fonksiyonları gerçekleştirme ve gerçekleşen işlemleri onaylama görev ve yetkisi verilmemektedir. Operasyonel işlemler onay ve gerçekleştirme görevleri ayırımı yanında, işlem tutarları açısından da değişik onay limitlerine tabi tutulmaktadır. Değişik işlem türleri için değişik limitler konulması ve bunlara ilişkin uygulama esaslarının belirlenmesi Genel Müdür ün yetkisindedir. Şube, operasyonel faaliyetleri, etken, potansiyel risklerin fiili risklere dönüşmemesi konusunda uyarıcı, operasyonel verimlilik ve güvenilirliği güçlendiren, kontrol etkinliğini yükselten bir bilgi işleme sistemi ile desteklenmektedir. Şube, personelin mevzuat ve uygulamalardaki gelişmeleri izlemesi, bunlardan zamanında haberdar edilmesi, değişikliklerin içerik ve kapsamının anlaşılması ve bunların faaliyetlere olan etkisinin personele iletilmesi için gerekli önlemleri almaktadır. Bu çalışmalar Şube içi ve dışı eğitim faaliyetleri ile desteklenmektedir. Yapılan uyum kontrolleri ile bu konudaki çalışmaların yeterlik ve seviyesi sürekli izlenmektedir. Şube, yapılacak kontrollerin kapsam ve sıklığına uygun iç denetim ve iç kontrol organizasyon yapısına sahiptir. Bu birimlerde yapılan işin gerektirdiği niteliklere uygun yeterli sayıda personel istihdam edilmektedir. İç kontrol faaliyetleri Şubenin günlük operasyonel faaliyetlerinin tamamlayıcı bir parçasını oluşturmaktadır ve operasyonel riskin asgariye indirilmesi iç kontrol faaliyetlerinin başlıca hedefidir. Bu amaçla iç kontrol çalışmaları gereken sıklık ve kapsamda yapılmaktadır. İç denetim çalışmaları ile iç kontrol faaliyetlerinin sıklık ve kalitesi değerlendirilmekte ve kontrol edilmektedir. Bunun yanında iç denetim birimi operasyonel risklerle ilgili gelişmeler, eğilimler, önem ve öncelik verilmesi gereken konular ve alınması gereken önlemler konularında çalışmalar yapmaktadır. Beklenmedik durumlar nedeniyle oluşabilecek riskler ve sorunlar Acil Durum Planı çerçevesinde yönetilmektedir. Şube iç hacmindeki gelişmeler dönemler itibarıyla sayısallaştırılmaktadır. Bu yolla operasyonel personel üzerindeki iş yükü, iş yükü ile ilgili eğilimler, iş gücü ile hata, eksiklik ve aykırılık arasındaki ilişkiler analiz edilmekte ve analiz sonuçları değerlendirilerek gerekli önlemler alınmaktadır. İç kontrol, iç denetim ve bağımsız denetim raporlarında belirtilen hata, eksiklik, aksaklık ve aykırılıklar raporların teslim tarihinden itibaren en kısa süre içerisinde giderilmektedir. Hata, eksiklik, aksaklık ve aykırılıklar konusundaki eğilimler ve bunların giderilmesine ilişkin gelişmeler üçer aylık dönemler itibarıyla Müdürler Kurulu na raporlanmaktadır. 3

91 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 2009 FAALİYET RAPORU 4.3. Likidite Riski Yönetimine İlişkin İlke ve Politikalar Nakit akışlarındaki dengesizlik sonucunda nakit çıkışlarını tam olarak ve zamanında karşılayacak düzeyde ve nitelikte nakit mevcuduna veya nakit girişine sahip olunmaması nedeniyle ödeme yükümlülüklerinin tam ve zamanında yerine getirilememesi olarak tanımlanan Likidite Riski aşağıdaki ilke ve politikalar çerçevesinde yönetilmektedir. Krediler dâhil tüm varlık tahsis kararlarında likidite riski dikkate alınmaktadır. Likidite yönetimi kullanılan anapara cinsleri itibarıyla yapılmaktadır. Yurt Dışı Merkez ve Şubeler ile Yurt Dışındaki Diğer Bankalardan temin edilen kredilerin vadelerinin belirlenmesinde Şube varlıklarının vade yapısı göz önünde tutulmaktadır. Varlık ve kaynak vadelerinde yoğunlaşmalardan kaçınılmakta, vadelerin tüm yıla dengeli bir biçimde dağıtılmasına özen gösterilmektedir. Vade dilimleri itibarıyla doğabilecek likidite açık veya fazlasının kontrol edilebilir büyüklükte olmasına dikkat edilmektedir Piyasa Riski Yönetimine İlişkin İlke ve Politikalar Şubenin genel piyasa riski, kur riski, spesifik risk, emtia riski, takas riski nedenleriyle maruz kalabileceği zarar olasılığını ifade etmektedir. Bu konuda aşağıda ilke ve politikalar izlenmektedir. Şubenin aktif bir biçime alım satım faaliyetinde bulunmaması, alım satım amaçlı menkul kıymet veya emtia pozisyonu taşımaması ve türev araçlar kullanmaması kararlaştırılmıştır. Şube Devlet İç Borçlanma ve / veya T.C. Merkez Bankası likidite senetleri dışındaki finansal varlıklara yatırım yapmamaktadır. Şubenin maruz kalabileceği yapısal faiz riski kabul edilebilir sınırlar içinde tutulmaktadır. Faize duyarlı açıkların daha kısa vade dilimlerinde tutulması suretiyle banka faiz gelirlerinin en düşük şiddette etkilenmesi sağlanmaktadır. Şube döviz pozisyon yönetimi kapsamında yaptığı döviz alım satım ve likidite yönetimi kapsamında yaptığı menkul kıymet alım işlemleri nedeniyle sınırlı ölçüde takas riskine maruz bulunmaktadır. Takas riski nedeniyle muhataplara Müdürler Kurulu kararıyla limit tahsis edilmektedir. Takas riski alınacak operasyonel yöntemlerle de kontrol altında tutulmakta ve azaltılmaktadır. Şube döviz pozisyonunun yönü, miktarı ve kompozisyonu ile ilgili kural ve sınırlamalar Aktif Pasif, Risk Komitesi veya Genel Müdüre devredilebilmektedir. Müdürler Kurulu ve görevli komite Türkiye ve dünyadaki ekonomik gelişmeler çerçevesinde kur riskine yönetimine ilişkin ilke ve politikaları sıklıkla gözden geçirmekte ve uygun gördüğü değişiklikleri yapmaktadır. 5. Derecelendirme Notları ve İçerikleri Hakkında Bilgi Şubenin derecelendirme notu yoktur. 4

92 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 2009 FAALİYET RAPORU 6. Rapor Dönemi Dâhil Beş Yıllık Döneme İlişkin Özet Finansal Bilgiler (Bin TL) Bilanço AKTİF KALEMLER Nakit Değerler Bankalar Krediler Menkul Değerler Diğer Aktifler Toplam Aktifler PASİF KALEMLER Mevduat Alınan Krediler Karşılıklar (Vergi ve Diğer) Diğer Pasifler Özkaynaklar Toplam Pasifler Gelir Tablosu ANA HESAPLAR Net Faiz geliri Net Ücret ve Komisyon Gelirleri Diğer Gelirler (net) Faaliyet Gelirleri Toplamı Diğer Faaliyet Giderleri (5.541) (4.693) (4.533) (4.971) (3.529) Kredi ve Diğer Alacaklar Karşılığı (72) (432) (7) (392) 369 Vergi Öncesi Kâr Vergi Karşılığı (4.594) (3.672) (2.020) (1.531) (1.521) Net kâr Diğer Bilgiler Toplam Personel Sayısı Toplam Şube sayısı

93 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 2009 FAALİYET RAPORU 7. Bank Mellat Tahran İran Faaliyet Raporu Türkçe Tercümesi 6

94 ALLAH IN ADIYLA Đşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak ĐNGĐLĐZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLĐHAN ÇINAR Đşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLĐHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

95 İçindekiler Başkan ve Genel Müdürün Mesajı 7 1. KISIM: Bir Bakışta Bank Mellat 1- Bankanın Belli Başlı Başarıları 14 - Bankanın Ülke Bankacılık Sektöründeki Konumu 16 - Ortaklık Yapısı /09 (1387) Döneminde Bankayla İlgili Başlıca Olaylar Organizasyon Şeması Yönetim Kurulu Üyeleri Kısım: Yönetim Raporu /09 (1387) döneminde İran ekonomisinde yaşanan başlıca gelişmeler Müşteri Memnuniyeti Risk Yönetimi İnsan Kaynakları Elektronik Bankacılık Finansal Başarılar Uluslararası Bankacılık Kısım: Finansal Tablolar 1- Denetim Raporu Finansal Tablolar Finansal Tablolara İlişkin Notlar 57 Đşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak ĐNGĐLĐZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLĐHAN ÇINAR Đşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLĐHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

96 Đşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak ĐNGĐLĐZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLĐHAN ÇINAR Đşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLĐHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

97 Başkan ve Genel Müdürün Mesajı Başkan ve Genel Müdürün Mesajı Đşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak ĐNGĐLĐZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLĐHAN ÇINAR Đşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLĐHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

98 Herhangi bir sermaye piyasasına kayıtlı olan şirketler için temel gerekliliklerden biri hiç kuşkusuz ki kamuyu kuruluşun performansı hakkında bilgilendirmektir; ne var ki, şeffaf performans raporlarını sunma becerisi sadece profesyonel kuruluşlarda vardır. Bu bağlamda Bank Mellat 1387 (2008/09) de, önceki yılların onuru olan şeffaf performans sunumunu tekrarlamayı başarmıştır. Bankanın, ilk ve en büyük banka olarak, anayasanın 44. maddesinde öngörülen genel politikalar çizgisinde özelleştirilmesi ve Tahran Menkul Kıymetler Borsasında kote edilmesi sebebiyle 2008/09 (1387) dönemi bankanın tarihinde bir dönüm noktası olarak düşünülebilir. Bunun sonucunda, müşteriler ve personelin dışında, çok sayıda hissedar bankanın menfaattarlarına eklendi; bu olay bankanın performans raporlamasını daha da önemli hale getirdi. Diğer taraftan önceki yıllara göre İran ekonomisi parasal sektörünün likidite büyümesindeki düşüş eğilimine rağmen, Bank Mellat farklı performans göstergeleri açısından üstün pozisyonunu sürdürmeyi başardı ve çalışkan personelinin benzersiz çabaları ve özverili mevcudiyeti ile tüm çıkar ortaklarının desteği sayesinde daha önce duyurulanın üzerinde hisse başına kar (HBK) gerçekleştirdi. Bu rapor, banka performansı hakkında özet bir bilgi vermek amacıyla 2008/09 (1387) döneminde müşteri memnuniyeti, risk ve stok yönetimi, fon akışkanlığı ve tahsisi, araştırma ve geliştirme, eğitim, insan kaynakları, uluslararası bankacılık, modern hizmetler ve elektronik bankacılık gibi konularda bankanın bazı operasyonel göstergelerini sunmaktadır. Son olarak lütufları için Yüce Allah a şükrederken, güven ve sadakati ile raporlanan bu dönemde Bankanın değerli başarılarını mümkün kılan özverili çalışanlarımız ile saygıdeğer hissedar ve müşterilerimize de şükranlarımı sunmak isterim. Dr. Ali Divandari Đşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak ĐNGĐLĐZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLĐHAN ÇINAR Đşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLĐHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

99 1. KISIM: Bir Bakışta Bank Mellat Đşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak ĐNGĐLĐZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLĐHAN ÇINAR Đşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLĐHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

100 Bir Bakışta Bank Mellat Finansal Bilgiler (Tutarlar milyar Riyal) Tanım 1387(2008/09) 1386(2007/08) Sermaye ( *1.000 Riyal hisse senedi) Aktifler Kaynaklar Kaynak Tahsisi Gelirler Giderler Vergi öncesi kar Net Kar Hisse başına kar 223 Riyal 149 Riyal Hesap Adedi Hesabın türü 1387(2008/09) 1386(2007/08) Mellat Elektronik Cari Hesap Faizsiz elektronik tasarruf mevduatı Kısa vadeli elektronik yatırım mevduatı Kısa vadeli elektronik yatırım mevduatı Uzun vadeli yatırım mevduatı Geleneksel hesaplar Toplam Đşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak ĐNGĐLĐZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLĐHAN ÇINAR Đşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLĐHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

101 Şubeler ve İnsan Kaynakları Tanım 1387(2008/09) 1386(2007/08) Yurtiçi şube sayısı Online şube sayısı Çalışan sayısı Konuşlandırılan Elektronik Teknoloji Tanım 1387(2008/09) 1386(2007/08) ATM Şube POS İşyeri POS Gelişmiş dijital abone hattı Düzenlenen Kartlar Tanım 1387(2008/09) 1386(2007/08) Temel Mellat kartı Smart Mellat kartı Mellat harcama kartı Mellat hediye kartı Temel bazlı Mellat kültür kartı Esnaf ve Sanatkâr Odaları için Mellat kart Doktorlar için Mellat kart Toplam Đşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak ĐNGĐLĐZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLĐHAN ÇINAR Đşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLĐHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

102 Bankanın Vizyonu Bankanın Vizyonu ve Misyonu o Para piyasasında kaliteli hizmetler sunmak o Müşteriler için benzersiz katma değer yaratmak o Topluma etkin hizmetler sunmak o Ekonomik, ticari, endüstriyel ve tarımsal faaliyetleri kolaylaştırmak Stratejiler o Bilgi ve iletişim teknolojisini yaygınlaştırmak o Müşteri ilişkileri yönetimi o Hizmet kalitesini artırmak o İnsan kaynaklarını geliştirmek o Operasyonel göstergeleri geliştirmek Đşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak ĐNGĐLĐZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLĐHAN ÇINAR Đşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLĐHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

103 Hedefler o Bankacılık hizmetlerinde kaliteyi ve hizmet sunma hızını artırmak o Müşterilerin çevrimiçi hizmetlere erişimi o Elektronik bankacılık yönünde ilerlemek o Müşterilerin yeni ihtiyaçlarına yanıt vermek ve yeni hizmet ve ürünler sunmak o Bilgi teknolojisi altyapısını ve ağını geliştirmek o Anahtar müşterileri belirleyerek celbetmek o Müşterilerin bankacılık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve nihayetinde müşteri memnuniyetini artırmak o Müşterileri gözetmek o Hizmet sunumunu standartlaştırmak o Hizmetleri hızlandırmak için yetki dağıtmak ve vermek o Anahtar faaliyetlere yönelik performans ve stratejik kontrol değerlendirmesi yapmak o Müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla için insan kaynaklarında personel istihdam ve muhafaza yöntemlerini geliştirmek o İnsan kaynaklarının eğitim yapısını geliştirmek o İnsan kaynaklarını eğitmek, geliştirmek ve güçlendirmek o Öneri ve katılım sistemini uygulamaya geçirmek suretiyle personelin karar verme sürecine katılımını artırmak o Bilimsel faaliyetler ve araştırma faaliyetlerini geliştirmek suretiyle bankada bilimsel davranışı kurumsallaştırmak ve yaygınlaştırmak o Bankanın rekabet konumunu muhafaza etmek ve geliştirmek o Müşteri mevduatlarını en uygun bir şekilde yönetmek, kredi tahsis portföyünü en uygun hale getirmek ve gecikmiş alacakları tasfiye etmek o Personel ve şube başına mevduat alımını artırmak o Karlılığı ve diğer gelirleri artırmak o Verilen teminat mektupları ve sunulan döviz hizmetlerini genişletmek o Bankanın şube ağını en uygun hale getirmek Đşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak ĐNGĐLĐZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLĐHAN ÇINAR Đşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLĐHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

104 o Bankanın Belli Başlı Başarıları o Ülkenin en büyük bankalarından biri olan Bank Mellat, 2008/09 da (1387) parlak başarılar elde etti, en önemli başarılarından biri sayın maliye ve ekonomik işler bakanı tarafından verilen onur ödülü oldu; o Banka, İran ın önde gelen 100 şirketi arasında 10. sıradadır; o Ülkedeki en gelişmiş elektronik ticaret sistemini tesis etmektedir. o Bank Mellat menkul kıymetler (aracı kurumu) şirketi işlem hacmi açısından menkul kıymetler borsasında ilk sırada yer aldı; o Bankanın başkanı ve genel müdürü üstün spor sponsoru olarak kabul edildi; o Banka ülkenin sosyal yardımlaşma kurumu başkanın takdirini aldı; o Bank Mellat menkul kıymetler borsası, banka ve özelleştirme fuarına katılan seçkin banka olarak kabul edildi; Đşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak ĐNGĐLĐZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLĐHAN ÇINAR Đşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLĐHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

105 Takdir mektupları Đşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak ĐNGĐLĐZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLĐHAN ÇINAR Đşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLĐHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

106 Mevduat açısından Bankanın ülke bankacılık sektöründeki yeri (yerel / yabancı para birimi) Faizsiz Cari Hesaplar (yerel / yabancı para birimi) milyar Riyal yerel, milyar Riyal yabancı para biriminde olmak üzere toplam milyar Riyal tutarındaki faizsiz cari hesaplar toplamı ile Bank Mellat ticari bankalar arasında %24.29 luk pay ile ikinci sırada yer aldı. Faizsiz Tasarruf Mevduatı (yerel / yabancı para birimi) Yerel, yabancı para birimi ve özel gençlik tasarruf hesapları dâhil olmak üzere toplam milyar Riyal ile Bank Mellat ticari bankalar arasında %21.20 lik pay ile üçüncü sırada yer aldı. Uzun Vadeli Yatırım Mevduatı (yerel / yabancı para birimi) milyar Riyal yerel ve milyar Riyal eşdeğeri yabancı para birimi uzun vadeli yatırım, 232 milyar Riyal tutarında devlet memuru (çalışan katkı payı) tasarrufları ve 233 milyar Riyal tutarında devlet memuru (devlet katkı payı) tasarruflarından oluşan toplam milyar Riyal ile Bank Mellat ticari bankalar arasında %20.11 lik pay ile üçüncü sırada yer aldı. Kısa Vadeli Yatırım Mevduatı (yerel / yabancı para birimi) milyar Riyal olağan kısa vadeli yatırım ile milyar Riyal özel kısa vadeli yatırımdan oluşan toplam milyar Riyal ile Bank Mellat ticari bankalar arasında %20.67 lik pay ile üçüncü sırada yer aldı. Diğer Mevduatlar (yerel / yabancı para birimi) Diğer vadesiz ve vadeli ile yabancı para birimindeki diğer kaynakları içeren toplam milyar Riyal ile Banka ticari bankalar arasında %22.79 luk pay ile ikinci sırada yer aldı. Đşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak ĐNGĐLĐZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLĐHAN ÇINAR Đşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLĐHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

107 Toplam Kaynaklar (yerel / yabancı para birimi) milyar Riyal tutarında yerel para birimindeki kaynaklar ile milyar Riyal tutarında yabancı para birimindeki kaynaklardan oluşan toplam milyar Riyal ile Banka ticari bankalar arasında %21.63 lük pay ile ikinci sırada yer aldı. Faizli Mevduatlar - Faizsiz Mevduatlar Faizli Mevduatlar Toplam milyar Riyal ile aşağıdaki mevduatlardan oluşmaktadır: milyar Riyal olağan kısa vadeli yatırım milyar Riyal özel kısa vadeli yatırım - Yerel para biriminde milyar Riyal uzun vadeli yatırım - Yabancı para biriminde milyar Riyal eşdeğeri uzun vadeli yatırım milyar Riyal devlet memuru tasarrufları (çalışan katkı payı) milyar Riyal devlet memuru tasarrufları (devlet katkı payı) Faizsiz Mevduatlar Toplam milyar Riyal ile aşağıdaki mevduatlardan oluşmaktadır: - Yerel para biriminde milyar Riyal faizsiz vadesiz mevduatlar milyar Riyal banka dışı kredi kuruluşları ve özel gençlik tasarrufu - Yabancı para biriminde milyar Riyal eşdeğeri faizsiz vadesiz mevduat milyar Riyal faizsiz tasarruf mevduatı milyar Riyal eşdeğeri faizsiz tasarruf mevduatı Đşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak ĐNGĐLĐZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLĐHAN ÇINAR Đşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLĐHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

108 Net Kar ve Hisse Başına Kar 2007/ /09 da hisse başına kar (tutarlar Riyal) Hisse başına kar Yıl Tutarlar (Riyal) 2007/ / / /09 da net kar (tutarlar milyar Riyal) Net kar Yıl Tutarlar (Milyar Riyal) 2007/ / Đşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak ĐNGĐLĐZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLĐHAN ÇINAR Đşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLĐHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

109 Bankanın Ortakları Ortak Pay (%) 1 İran İslam Cumhuriyeti Devleti 24 2 Adalet hissesi alıcıları (yerel yatırımcılar) 30 3 Sosyal güvenlik kurumu Devlet emekli sandığı Petrol emeklilik fonu yatırım Şirketi Bank Mellat personeli gelecek güvenlik fonu Öğretmenler ihtiyat fonu Trans-İran dağıtım Şirketi Surbon-e-shomal fabrikalar kompleksi Şirketi Shirin Asal Şirketi Iran ulusal Yatırım Şirketi Mellat sigorta Şirketi (PJSC) Astan-e-Ghods-e-Razavi 1 14 Sanaye Kish Kredi Şirketi Saba Tamin Yatırım Şirketi Özelleştirme İdaresi (vekâleten) 5 17 Diğer hissedarlar 4.37 Toplam 100 Đşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak ĐNGĐLĐZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLĐHAN ÇINAR Đşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLĐHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

110 2008/09 da (1387)Bankayla İlgili Başlıca Olaylar İlkbahar 21 Mart 20 Nisan 21 Nisan 21 Mayıs 22 Mayıs 21 Haziran Bank Mellat 13. petrol, gaz ve 1556 kodlu Mellat irtibat merkezi, 27 Banka şubelerinde 3 milyonu petrokimya ürünleri fuarında eyalette başarılı bir şekilde hizmete aşkın kişi Umre Hac ibadeti petrol sanayileri finansör bankası alındı. için kayıt oldu. olarak kabul edildi Yaz 22 Haziran 22 Temmuz 23 Temmuz 22 Ağustos 23 Ağustos 22 Eylül Banka tarafından düzenlenen kartlar 6 milyona ulaştı. Daha az ayrıcalıklı Kerman eyaleti halkı için banka tarafından dört okul yaptırılması kararlaştırıldı. Seçkin kişileri desteklemek üzere Banka Başkanı ve Tahran Üniversitesi dekanının katılımıyla ikinci şube açıldı. Bank Mellat, Umre Haç ibadeti için başvuruda bulunanları kayıt ettiği için İran İslam Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanının takdirini aldı. Sonbahar 23 Eylül 22 Ekim 23 Ekim 21 Kasım 22 Kasım 21 Aralık Bankanın Başkanı bankanın kote Bankanın yöneticileri ve edilmesine ilişkin engellerin personeli mevduat artışı, kaldırıldığını açıklayarak, maliye karlılık, e-bankacılık bakanlığından banka hisselerini gündemine almasını talep etti. Banka tarafından küresel mali kriz, tehditler ve fırsatlar konferansı düzenlendi. Bankanın 2007/08 (1386) dönemine ilişkin mali rakamları olağan genel kurula sunuldu ve üyeler tarafından onaylandı. göstergelerindeki gelişme, ulusal proje uygulamaları ve sosyal projelere yönelik etkin çalışmaları için maliye bakanlığının takdirini aldı 22 Aralık 20 Ocak 21 Ocak 19 Şubat 20 Şubat 20 Mart Kış Elektronik fatura ödeme hizmeti en son teknoloji kullanılarak hizmete alındı. Bank Mellat halka açık bir anonim şirkete dönüşmek ve hisselerinin %5 ini özel sektöre devretme sürecini başlatmak suretiyle şirketler sicil memurluğu nezdinde kaydedildi. Endüstriyel Yönetim Kurumu verilerine göre Bank Mellat 2007/08 (1386) döneminde İran ın önde gelen ilk 10 şirketi arasında yer aldı. Đşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak ĐNGĐLĐZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLĐHAN ÇINAR Đşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLĐHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

111 Organizasyon Şeması Yönetim Kurulu Dr. Ali Divandari Başkan ve Genel Müdür Abdolkarim Ghavamifar Başkan Yardımcısı ve A Sınıfı Şube İlişkileri Başkan Yardımcısı Younes Hormozi Mali ve Uluslararası İlişkiler Başkan Yardımcısı M.Reza Saroukhani Kredi İşleri Başkan Yardımcısı Mali Müdürlük Uluslararası Birim Dış Operasyonlar Birimi Mali Birim Hazine Birimi Planlama ve İzleme Birimi Kredi Birimi Hukuk Birimi Birinci Bölge İkinci Bölge Araştırma ve Planlama Merkezi Güvenlik Birimi Sekreterlik ve Halkla İlişkiler Birimi Denetim Komitesi Risk Komitesi Mohsen Fadavi B Sınıfı Şube İlişkileri Başkan Yardımcısı Fathali Khoshbin İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Alireza Lakzaee Geliştirme ve Teknoloji Başkan Yardımcısı Habibollah Bourbour Yatırım ve İştiraklerle İlişkiler Başkan Yardımcısı Üçüncü Bölge Dördüncü Bölge Denetim ve İzleme Birimi Çalışanlarla İlişkiler Birimi Sağlık ve Dahili Ödemeler Birimi Eğitim Birimi Organizasyon ve Prosedürler İyileştirme Birimi İş Geliştirme Birimi Bilgi Teknolojisi Birimi Yeni Hizmetler Birimi Yatırım ve İştiraklerle İlişkiler Birimi Lojistik Birimi İnşaat ve Mühendislik Birimi Đşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak ĐNGĐLĐZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLĐHAN ÇINAR Đşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLĐHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

112 Yönetim Kurulu Üyeleri (Sağdan sola) Abdolkarim Ghavamifar Kurul üyesi Mohammad Reza Saroukhani Kurul üyesi Dr. Ali Divandari Başkan ve Genel Müdür Mohsen Fadavi Kurul üyesi Younes Hormozi Kurul üyesi Đşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak ĐNGĐLĐZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLĐHAN ÇINAR Đşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLĐHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

113 2. Kısım: Yönetim Raporu Đşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak ĐNGĐLĐZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLĐHAN ÇINAR Đşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLĐHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

114 2008/09 (1387 ) döneminde İran ekonomisinde yaşanan başlıca gelişmeler İran ekonomisinin en önemli parasal değişkeni olan likidite 2008/09 (1387) sonunda % 15,9 oranında arttı, bu bir önceki yıla kıyasla (%21,7) artış hızında %11,8 azalış ifade etmektedir. 2008/09 (1387) sonunda para çarpanının 2007/08 (1386) yılsonuna göre %21,7 düşüş ile 3.52 ye ulaşması nedeniyle likidite artışında raporlama dönemi içindeki bu düşüş eğilimi, likidite hızlandıran katsayısındaki yavaşlamaya bağlanabilir. Bu durum temel olarak ilave karşılık oranı ile banknot ve madeni paranın mevduata olan oranındaki artıştan kaynaklandı. 2007/ /09 da likiditedeki değişiklikler (tutarlar milyar Riyal) Parasal kesim 1386(2007/08) 1387(2008/09) Değişiklik % Likidite Parasal taban İran Merkez Bankası net dış rezervler /09 daki (1387) parasal tabana bir göz atış 2007/08 e (1386) göre % 48 artış göstermektedir. Diğer taraftan İran Merkez Bankası nın (CBI) net dış rezervleri %34,3 lük pay ve 2007/08 e (1386) kıyasla %28,6 büyüme ile 2008/09 da (1387) parasal taban büyümesinde en yüksek katkıya sahip oldu. İran daki likidite durumuyla ilgili dikkat çeken husus mevcut likiditenin %95 inin bankacılık sektöründeki mevduatlardan oluşmasıdır, bu durum bankacılık sektörünün likiditenin kontrol edilmesi ve yönlendirilmesi konusundaki üstün konumuna işaret etmektedir. Müşteri memnuniyeti Müşteri memnuniyetinin değerlendirilmesi, 2006/07 den (1385) beri müşteri davranışı yönetiminin temel köşe taşlarından biri olarak araştırma ve planlama merkezinin masasındadır. Bu bağlamda, güvenilir uluslararası modeller üzerinde yapılan çalışmalar yoluyla tanımlanan müşteri memnuniyeti modeli esas alınarak o zamandan bu yana her yıl belirli aralıklarla müşteri memnuniyeti nesnel bir şekilde değerlendirilmektedir. Banka müşterilerine yönelik memnuniyet ölçümü yazılım kalitesi, donanım kalitesi, genel kalite, fiyat, müşteri memnuniyeti, imaj, şikâyet ve sadakat olmak üzere yedi unsur içermektedir. Aşağıdaki hedefleri belirlemek üzere müşterilerin görüşleri 45 soru içeren bir anket yoluyla alınmaktadır. Hizmetin sunuluş şekli ve müşterilerin memnuniyeti Konuya dikkat eden şubelerin tanınması ve takdir edilmesi Bankanın müşteri memnuniyetini sağlamadaki başarı seviyesi konusunda yönetimin bilgilendirilmesi Bankanın müşteri memnuniyetini sağlamadaki yetersizliklerinin belirlenmesi ve bunları ortadan kaldıracak uygun yaklaşımların sağlanması Banka çapında müşteri hizmetlerinin geliştirilmesi Đşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak ĐNGĐLĐZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLĐHAN ÇINAR Đşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLĐHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

115 Risk Yönetimi Bir finans kuruluşu için risk, ya doğrudan faaliyetlerden ya da dolaylı olarak bankanın mali hedeflerine ulaşma yeterliliğini kısıtlayan engellerden kaynaklanan muhtemel zarardır. Bu bağlamda bankalar faaliyetlerinin yapısı ve çeşitlendirilmiş portföyleri nedeniyle çeşitli risklerle karşı karşıyadır. Diğer bir deyişle bankacılık sektörü risk almadan varlığını sürdüremez. Ondan kaçamazlar, sadece yönetebilirler. Hissedarlarına ve mevduat sahiplerine kar sağlamak üzere organize olan kar peşindeki kuruluşlar olarak, karlılık için de risk almanın kaçınılmaz olması nedeniyle, bankalar risk alma makineleri olarak adlandırılır. Aşağıdakiler dâhil olmak üzere bankacılık sektöründe riskler çeşitli nedenlerden doğabilir: Bankacılık işlemlerinin çeşitliliği Bankacılık işlemlerinin farklı niteliği Bankanın sermaye yapısı ve bunun kısıtlılığı Mudilerinin kaynakları ve bunların çokluğu Kredi faizi ile mevduat faizi arasındaki farklılık Varlıklar (krediler) ile yükümlülüklerin (mevduat) vadesi Kredi alanların varlığındaki çeşitlilik ve farklılık Banka kaynaklarının birçok çalışan tarafından kullanılması Kaynak yönetiminde yetersiz deneyim, çok fazla işlem kaydetme ve çok fazla iç ve dış para transferi. Bu nedenle aşağıdaki riskler doğrudan banka başkanının gözetiminde olan üst düzey banka risk yönetim komitesi tarafından kontrol edilir ve azaltılır. Risk Türleri 1- Kredi riski 2- Likidite riski 3- Piyasa riski 4- Operasyonel risk Banka, operasyonel riskleri belirlemek ve kontrol etmek amacıyla, operasyonel denetim için denetim kuruluşuyla sözleşme akdetmenin yanı sıra iç denetim komitesi kurulması ve denetimlerin arttırılması, özellikle şubelerin kendi müdürlükleri ile denetim ve izleme birimi tarafından denetlenmesi suretiyle bu riski azaltacak kapsamlı tedbirler almıştır. Đşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak ĐNGĐLĐZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLĐHAN ÇINAR Đşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLĐHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

116 Banka, bilgi teknolojisi riskinin azaltılması doğrultusunda bilgi teknolojisi alanındaki en son değişiklikleri uyarlayarak bu riski kontrol etmeye çalışmıştır. İnsan Kaynakları Hayati bir öneme sahip ve stratejik bir unsur olarak insan kaynakları kurumların varlığının sürdürülmesi ve büyümesinde hayati bir rol oynar. Dolayısıyla dinamik kurumlar için eleman istihdamı her zaman büyük önem taşır. Hiç şüphesiz ki bu kurumlarda kurumsal gelişme ve mükemmeliyet için en iyi şekilde kullanılabilecek potansiyel yetkinlikler mevcuttur. Bank Mellat, önde gelen bir ekonomik kurum olarak, insan kaynaklarının bankacılık sektöründeki rolünün çok ciddi bir öneme sahip olduğunu, hatta bu kıt ve benzersiz kaynaktan yararlanmadan ve personel arasında motivasyon ve katılım ruhu yaratmadan kendi konumunu koruyarak geliştirmenin mümkün olmadığını dikkate alarak bu sistemi işini harekete geçirici bir güç ve kuvvet olarak kullanır. Bank Mellat, personelini insani standartlarda ve yetkinliklerine göre değerlendirerek ve onlara büyük önem vererek insan kaynaklarını muazzam ve stratejik bir varlık addeder. Banka şu anda 24 bin 963 değerli ve iyi eğitimli personele sahiptir. Đşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak ĐNGĐLĐZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLĐHAN ÇINAR Đşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLĐHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

117 Eğitim Gelişmek zorunda olan kurumlar bilgi birikimini artırmayı ve nihayetinde çalışanlarının yaratıcılığını geliştirmeyi dikkate alarak insan kaynakları geliştirme planlarında yetkilendirme ve bilgi yönelmişliği prensiplerini ön planda tutarlar. Diğer taraftan günümüzde öğrenen kurum vasfına ulaşmayı hedefleri arasına alan kurumlar, eğitim ve gelişmeye büyük bir önem verirler. Dolayısıyla bu konu bankacılık alanında dinamik ve proaktif bir kurum olarak Bank Mellat ın büyük önem verdiği, yöneticiler tarafından asla göz ardı edilmeyen ve bankanın stratejik planında dikkate alınan bir konudur. Bankanın eğitim alanındaki uygulaması deneyimli eğitmenlerin bilgilerini temel almak, en gelişmiş eğitim araçlarından faydalanmak, kişi başına eğitimde önemli bir gelişme, etkinlik artışı ve insan kaynaklarında dinamizm sağlamak ve bankanın dinamizmini ve yenilikleri sürdürmek suretiyle çalışanların uzmanlığını ve genel bilgi birikimini artırma politikasını geliştirmek olmuştur. 2004/ /09 döneminde kişi başı eğitime ilişkin karşılaştırmalı grafik 2004/ /09 döneminde bankada kişi başı eğitim Yıl Eğitim, kişi/saat Personel sayısı Kişi başı eğitim 2004/ / / / / Đşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak ĐNGĐLĐZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLĐHAN ÇINAR Đşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLĐHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

118 Elektronik Bankacılık Elektronik bankacılık elektronik ürün ve hizmetlerin tasarlanarak geliştirildiği bir platformdur. Kuşkusuz temel bankacılık, tamamıyla elektronik bankacılık temel alınarak geliştirilen en mükemmel ve en yeni bankacılık yöntemi olup dağınık tüm bankacılık uygulamalarının bütünleşik bir halde birleştirilmesini sağlar. Bank Mellat temel bankacılığın yayılmasını sağlayacak tedbirleri 2002 yılında gündemine almış olup, yerel uzmanların sürekli çalışmaları ve değerli çalışanlarının katılımıyla tümüyle yerel temel bankacılık sistemleriyle donatılan ilk ve tek İran bankası olmayı başarmıştır. Temel bankacılığın yerel para birimi kısmı geçen yıl tamamlanmıştır, yabancı para birimi kısmı ise gündemdedir. Temel bankacılığın belirgin özellikleri arasında şunlar yer alır: Saat başı milyonlarca işlem gerçekleştirmek Mevcut sistemlerin kademeli olarak geliştirilmesine olanak tanıyan esnek altyapı Çevrimiçi işlemler Yeni ürün tasarlama konusunda yüksek esneklik Veri entegrasyonu sayesinde otomasyona azami düzeyde erişim Temel bankacılık yolunda ilerlemenin asıl amacı, bankacılık hizmet ve ürünlerini yapısal bir platformda birleştirmektir. Tüm bankacılık faaliyet ve ürünleri tek bir çatı altında toplandığı zaman (bir kontrol merkezinin varlığı) bir bankanın tam anlamıyla temel bankacılık yöntemini uygulamakta olduğu söylenebilir. Đşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak ĐNGĐLĐZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLĐHAN ÇINAR Đşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLĐHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

119 Bankanın temel bankacılıktaki stratejik başarıları Müşteri hizmetlerini gerçekleştirmek için entegrasyon sağlamak Verimliliği artırmak Giderleri azaltmak ve risk yönetimi Gerçek çevrimiçi işlemlerle kapsamlı, güvenilir bankacılık hizmetleri sunmak En son teknolojiden yararlanarak yenilikleri artırmak Pazar talebini süratle karşılamak için yeni hizmet ve ürünlerde uyarlama süresini azaltmak Uzman personeli kendine çekerek, teknolojik gelişmeler doğrultusunda eğitmek suretiyle personelin yaşlanma etkisini azaltmak Toplam sahiplik giderlerini azaltmak ve operasyonel verimliliği artırmak Sistemlerde genişletilebilirlik ve etkinlik sağlamak Bankanın müşteriler hakkında 360 derecelik bir bakış açısına sahip olmasını sağlamak Mellat elektronik imza Mellat elektronik cari hesap hamillerinin internet aracılığıyla güvenilir bir şekilde 500 milyon Riyale kadar para transferi yapabildikleri bu teknoloji, müşterilere özel hizmetler sunmak amacıyla tasarlandı. Bu teknoloji internet üzerinden alınıp verilen mesajların iki numara serisi ile şifrelendiği elektronik imza işlemine dayanmaktadır. İnternet bankacılığı hizmetleri 2008/09 da (1387) internet bankacılığı web sitesinde yeni hizmetlerin faaliyete geçmesiyle, Mellat elektronik vadesiz mevduat, faizsiz tasarruf mevduatı, uzun ve kısa vadeli yatırım mevduatı dahil olmak üzere elektronik hesap sahipleri, ilgili şubede bu hizmeti aktif hale getirmek ve web sitesini ziyaret edip internet bankacılığı seçeneğini tercih etmek suretiyle çeşitli hizmetlerden yararlanabilirler. Hesap işlemlerine bakmak Hesap özeti almak Fatura ödemeleri Ödenen faturalara ilişkin rapor Çek tutarını teyit etmek İnternet aracılığıyla para havalesi ve buna ilişkin rapor Periyodik para havalesi ve buna ilişkin rapor Bankalar arası para havalesi (SATNA) Çek durumunu sorgulama Çek durumuna bakma Karşılıksız çek tutarını yenilemek Hesap bilgilerine bakmak Taksit ödemeleri Hizmetleri aktif hale getirmek / devre dışı bırakmak Mellat kart özel internet hizmetleri İnternet ödeme / alışveriş sistemi Hâlihazırda SAIPA auto manufacturing Co, mobile communications Co, Pars Khodro Co, RAJA railways Co, Pars Online Co, Iran Cell Co, Yardım Komitesi dâhil olmak üzere 120 yi aşkın seçkin şirket, üniversite ve kurum bankanın internet alışveriş hizmetlerinden yararlanmaktadır. Đşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak ĐNGĐLĐZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLĐHAN ÇINAR Đşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLĐHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

120 Muhtelif banka kartı türleri Bank Mellat, yeni bankacılık hizmetlerindeki gelişmeler doğrultusunda elektronik para sistemini teşvik ederek müşterileri için muhtelif türlerde banka kartları düzenleyerek kullanıma sunmuştur. Mağaza temelli satış noktaları Bu hizmet mağaza temelli satış noktaları ile müşterinin bilgisayarı arasında bağlantı ve bilgi alış-verişi sağlar. Bu projenin avantajları arasında şunlar yer almaktadır: 1) POS ünitesi giriş parametrelerini bilgisayar aracılığıyla göndererek olası hataları azaltmak (bilgisayardan satış noktalarına kimlik kodunu ve tutarı göndermek gibi) 2) POS tan bilgisayara işlem yanıtı göndermek 3) Alınan tutarın en uygun şekilde yönetilmesi için ve alıcıların ihtiyaçlarına göre çeşitli raporlar almak. Farklı muhasebe programları (JAVA & UNIX sürümleri) ile uyumluluk 4) 100 bin mağaza temelli satış noktası kurarak faaliyete geçirmek. Bu proje 200 bin mağaza temelli satış noktası kurmak için bankanın operasyonel planı doğrultusunda belirlendi ve bunlardan 100 bini satın alınarak faaliyete geçirildi. 5) Şube web tabanlı sistem coğrafik verileri (WEBGIS) Web tabanlı ortamda en son teknoloji kullanılarak, banka şubelerinin coğrafik konumunu göstermek üzere tasarlanan bu sistem önceden belirlenen haritalar üzerinde şubelerin coğrafik konumunun gösterilmesini sağlar. Konum tabanlı olan web sistemi, banka şubelerine ait coğrafik ve tanımlayıcı bilgileri gösterebilir. Bu amaçla kullanılan haritaların ölçeği 1/2500 ve 1/2000 dir. Satış noktalarının SAHAB sistemi ile donatılması Çeşitli sosyal sınıfların yeni bankacılık hizmetlerini kullanımının genişletilmesine verilen önem doğrultusunda müşterinin kartından müşteriye ait ya da diğer SHETAB üye kartlarına çevrimiçi bazda para havalesi yapmak için bankalar arası elektronik para havale sistemi (SAHAB) faaliyete geçirildi. Bu bağlamda banka satış noktalarını SAHAB yazılım programı ile donatmak için, yılbaşından itibaren ilgili yazılımı kurma ve faaliyete geçirme süreci başladı ve bugüne kadar 2487 POS bu sistem ile donatıldı. Đşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak ĐNGĐLĐZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLĐHAN ÇINAR Đşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLĐHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

121 Finansal başarılar Kaynakların mobilizasyonu Hiç kuşkusuz kaynak sağlamak bankacılık sektöründeki ilk ve en önemli adımdır. Bankacılık sektörüne ait kaynaklardaki banka payının korunması ve arttırılması, pazar katılımcılarına göre, ancak kaliteli hizmetler sunulmasına ve müşteri memnuniyeti celp edilmesine bağlı olarak netleşecek olan hedeflere ulaşılmasında önemli bir rol oynar. Diğer taraftan pazardaki yoğun rekabet ve genişlemeci veya sıkı para politikaları gibi önemli etmenler bu döngünün tamamlanmasında oldukça belirleyicidir. İran ekonomisindeki en önemli parasal değişken olan bankaların likiditesi 2008/09 (1387) sonunda 2007/08 e göre (1386) %15,9 artış göstermektedir; bu da bankaların makul performansına ve ekonomide aktif olanlara daha iyi hizmet sunma fırsatına işaret etmektedir.. Đşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak ĐNGĐLĐZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLĐHAN ÇINAR Đşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLĐHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

122 2007/08 kıyasla 2008/09'da kaynaklardaki artışa ilişkin karşılaştırmalı tablo Mevduat türü 2008/09 bakiyesi (milyar Riyal) Pay % 2007/08 bakiyesi (milyar Riyal) Pay % Değişiklik % Faizsiz vadesiz mevduat Faizsiz tasarruf mevduatı Kısa vadeli yatırım mevduatı Uzun vadeli yatırım mevduatı Diğer mevduatlar Toplam / /09 da kaynaklardaki artışa ilişkin karşılaştırmalı grafik Đşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak ĐNGĐLĐZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLĐHAN ÇINAR Đşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLĐHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

123 Kaynak Tahsisi Ekonomik Kesimlere Göre Tahsis Dağılımı Endüstri ve Madencilik 2008/09 (1387) sonunda endüstri ve madencilik sektörüne tahsis edilen krediler, önceki yıla oranla %1,4 düşüşle milyar Riyale ulaştı. Bu sektör Banka tarafından verilen toplam kredilerin %36,8 ini teşkil etmektedir. Ticaret, Hizmetler ve İhracat 2008/09 da (1387) bu sektöre sağlanan kredilerin tutarı önceki yıla göre %22,7 artışla milyar Riyal e baliğ olmuştur. Bu sektör Banka tarafından verilen toplam kredilerin %42,3 ünü teşkil etmektedir. İnşaat ve Konut Banka vatandaşların konut ihtiyaçlarını karşılamak ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla bu sektöre önceki yıla oranla %19,7 artış ile milyar Riyal tahsis etti. Bu sektör Banka tarafından verilen toplam kredilerin %12,9 unu teşkil etmektedir. Tarım 2008/09 da (1387) bu sektöre sağlanan kredilerin tutarı önceki yıla göre %18,8 düşüşle milyar Riyal olarak gerçekleşti. Bu sektör Banka tarafından verilen toplam kredilerin %6,4 ünü teşkil etmektedir. 2008/09 da (1387) Ekonomik Kesimlere Göre Kaynak Dağılımı (%) Ticaret, Hizmetler ve İhracat İnşaat ve Konut Endüstri ve Madencilik Tarım Diğer Đşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak ĐNGĐLĐZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLĐHAN ÇINAR Đşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLĐHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

124 Büyük ölçekli ulusal projelere katılım South Pars Gaz Sahası Bushehr eyaletindeki South Pars gaz sahası Basra Körfezinde İran ile Katar sınır hattında yer alan dünyanın en büyük gaz kaynaklarından biridir. Bu saha iki ülke arasında ortaktır. Bu sahadan İran ın payı, dünyanın toplam gaz rezervlerinin %8 ini oluşturan 18 trilyon metre küp gazın yanı sıra 18 milyar varil yoğunlaşmış gazdır. South Pars gaz sahasının kullanımı petrol bakanlığı tarafından 28 faz olarak planlanmıştır. Bu bağlamda South Pars petrol ve gaz şirketine 9, 10, 15, 16, 17 ve 18 fazlar ihale edilmiştir. 9, 10,15, 16, 17 ve 18 fazların geliştirilmesiyle günde 50 milyon metre küp doğal gaz, 80 bin varil yoğunlaşmış gaz, yılda 1 milyon ton etan, 1.05 milyon ton propan ve LPG (sıvı bütan gazı) ile günde 400 ton kükürt üretilmesi amaçlanmaktadır. Bank Mellat petrol istikrar fonu, yeniden finansman, vb. yoluyla yukarıda belirtilen projelerin finansmanında önemli bir rol oynamıştır. Đşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak ĐNGĐLĐZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLĐHAN ÇINAR Đşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLĐHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

125 Iran Liquidizing Natural Gas Company (Iran LNG) Doğal gazın sıvılaştırılması alanında ülkedeki ulusal ve ilk proje olarak bu şirket Asaluyeh in batısındaki bir bölgeye toplam milyon dolar yatırım yaparak 10,5 milyon ton LNG, 0,8 milyon ton LPG ve 0.33 milyon ton yoğunlaşmış gaz üretmeyi amaçlamaktadır. Bank Mellat projenin 900 milyon dolarlık kısmı için petrol istikrar fonu kredilerini düzenleyen yönetici bankadır. Ayrıca bugüne kadar 245 milyon Avro tutarında görüldüğünde ödemeli akreditif açmış ve 200 milyon Avro tutarında akreditif için refinansman kredisi sağlamıştır. %23 ilerleme kaydedilen proje 800 kişiye istihdam olanağı sağlayacaktır. MAPNA Asaluyeh Power Generating Company Bu şirket, özel elektrik santrali projelerinin genişletilmesi doğrultusunda Bushehr eyaletinde yap işlet devret temelinde 94 V/2 gaz ünitesinden oluşan, nominal kapasitesi 942 megavat olan Asaluyeh elektrik santralini tesis etmeyi amaçlamaktadır. Bank Mellat, 300 milyon Avro tutarında sabit yatırım ile petrol istikrar fonundan 270 milyon Avro kredi sağlamıştır. Saba Energy Industries Company Bu şirket Khorramshahr da 500 megavat bir elektrik santrali tesis etmeyi amaçlamaktadır. Bank Mellat, toplam milyar Riyal yatırım ile petrol istikrar fonundan 141,7 milyon Avro kredi sağlamıştır. Projenin inşası 2007/08 de (1386) başlamış ve %85 ilerleme kaydedilmiştir, dört elektrik santralinden üçü ülke çapındaki şebekeye bağlanmıştır. Proje 110 kişi için istihdam sağlayacaktır. Kermanshah Petrochemical Company Bu şirketin Kermanshah da üre ve amonyak gibi petrokimya ürünler üreten bir tesisi bulunmaktadır. Bank Mellat, toplam milyar Riyal yatırım ile petrol istikrar fonundan 240,5 milyon Avro kredi sağlayarak 500 milyar Riyal değerinde iştirakli tahvil ihraç etmiştir. Projenin yapımına 2005/06'da (1384) başlanmış ve 2008/09'da (1387) hizmete açılmıştır. Proje 518 kişi için istihdam sağlayacaktır. Horasan Razavi Water & Sewage Company Bu şirket Sabzehvar şehrinin yüzey suları ve ev kanalizasyon projesini inşa etmektedir. Bank Mellat, toplam 144 milyar Riyal yatırım ile küçük ve orta ölçekli işletmeler için ayrılan kredilerden 80 milyar Riyal kredi sağlamıştır. Projenin yapımına 2007/08 de (1386) başlanmış ve %89 ilerleme kaydedilmiştir; proje 40 kişiye istihdam sağlayacaktır. Đşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak ĐNGĐLĐZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLĐHAN ÇINAR Đşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLĐHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

126 Bilimsel ve araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesi Yaşanan çeşitli küresel krizler günümüzde kurumların başarısının önemli araştırmalar kapsamında tartışılabilen ve işletmede yeni ufuklar açarak uygulamalı araştırmalar için temel oluşturan, kurumların farklı ihtiyaçlarını karşılayarak gelecek sorunlar için daha iyi çözümler sunan büyük fikirlere bağlı olduğunu kanıtlamıştır Bankanın hisselerinin başarılı bir şekilde halka arzı ve İran ın en büyük özel bankasına dönüşmenin getirdiği yeni iş ortamı 2008/09 da (1387) yeni menfaat sahiplerine ve onların menfaatlerini düşünmenin yanı sıra diğer soysa-kültürel direktifleri yerine getirme gerekliliğine yol açmıştır. Bu durum ile ilgili olarak önde gelen bilim adamlarının bilimsel yetkinliklerinden istifade eden bankanın araştırma ve planlama merkezi, bir taraftan stratejik projeler geliştirerek proje bilgilerini aktarmış, birimlere strateji temelli eğitimler sunmuş, uzman çalışma ekipleri aracılığıyla stratejik düşünceye derinlik kazandırırmış, diğer taraftan potansiyel araştırma yeterliliklerinden yararlanma amacıyla Mastır ve Doktora derecesine sahip meslektaşların tezleri kapsamında bankaya aşağıdaki konularda yeni bir yaklaşım kazandırmıştır. 1- Karlılık 2- Kaynaklar ve tahsisler 3- Pazar ve müşteriler 4- Sistemler ve süreçler 5- Bilgi teknolojisi 6- İnsan kaynaklarını geliştirme 7- Ekonomik değerlendirmeyi geliştirme Son olarak gelişmekte olan rolünün kapsamını genişletmek amacıyla stratejik kalkınma projelerinin gerçekleştirilmesi için zemin hazırlamış ve organizasyon yapısında stratejik bir değişiklik yoluyla İslami bankacılık çalışma grubunu kurmak suretiyle yeni İslami bankacılık ürünlerinin sunulmasını kolaylaştırmıştır. Đşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak ĐNGĐLĐZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLĐHAN ÇINAR Đşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLĐHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

127 Araştırma ve planlama merkezindeki başlıca araştırma projeleri Grup Projeler Planlama - Anahtar müşteriler için müşteri memnuniyeti ölçümünün genişletilmesi - Stratejik planlama sisteminin tasarlanması ve bankanın uzun vadeli hedeflerini oluşturulması - Bankanın imaj ölçüm sisteminin tasarlanması Kaynakların en iyi şekilde tahsisi - ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) uygulamasına ilişkin fizibilite çalışmasının yürütülmesi - Birim düzeyinde kredi verme sürecinin en uygun hale getirilmesi - Risk sisteminin uygulamaya geçirilmesi, risklerin ölçülmesi ve azaltılması Katılımcı yönetim - Öneri sisteminin etkinliğini ölçmek için bir sistem planlanması - Bankadaki kurumsal bilgi sisteminin biçimlendirilerek uygulamaya geçirilmesi İnsan kaynakları - Bankadaki arızi ödemeler sisteminin bilimsel olarak değerlendirilmesi - İnsan kaynaklarına yatırım modeline dayanarak insan kaynakları geliştirme sisteminin değerlendirilerek belirlenmesi - Profesyonel davranışın ve bu davranışı şubelerde geliştirme yollarının değerlendirilerek belirlenmesi - Banka şubelerinde iş yorgunluğu etmenlerinin ve bunu kontrol etme yöntemlerinin değerlendirilmesi - Banka personeli için eğitim ihtiyaçları inceleme modelinin tasarlanması ve öncülük edilmesi Verimlilik - Şubelerin verimliliğini ölçmeye yönelik bir sistemin geliştirilmesi ve kurulumu - Şubelerde ilişkilerden sorumlu müdürlerin başarısında etkili olan faktörlerin değerlendirilmesi ve belirlenmesi Finansal değerlendirme - Aktif ve pasif yönetim sisteminin tasarlanarak veri madenciliği teknikleri ile en uygun hale getirilmesi - Banka şubeleri için finansal raporlama sisteminin (bilanço) tasarlanması - Bankanın yurtdışı şubelerinin yabancı para biriminde gelir yaratma açısından performans ve rolünün değerlendirilmesi - Müşteri memnuniyeti ölçümünün yabancı para biriminde işlem yapan müşterileri kapsayacak şekilde genişletilmesi - Sermaye piyasası yatırımcı tutumunun değerlendirilmesi ve portföy yönetimi için uygun yöntemler belirlenmesi - Uluslararası birimin bankanın giderleri, kaynakları ve gelirleri içindeki payını belirleyerek diğer bankalar ile karşılaştırılması ve bankanın mevcut pozisyonunu geliştirmek için önerilerde bulunulması Ekonomik değerlendirme - Niş pazar seçimi için bir model temin edilmesi ve İran makro ekonomisindeki temel değişkenlerin değerlendirilerek tahmin edilmesi - Banka satış noktalarının performansının ekonomik olarak değerlendirilmesi - Finansal tablolardaki kalemlere yönelik tahminlerde bulunulması - Banka depolarından mal nakliyatının en uygun şekilde yönetimine ilişkin fizibilite çalışması yapılması Đşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak ĐNGĐLĐZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLĐHAN ÇINAR Đşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLĐHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

128 Araştırma ve planlama merkezindeki başlıca araştırma projeleri Grup Pazarlama ve reklam Projeler - Bankacılık sisteminde müşteriler için algılanan hizmet kalitesinin değerlendirilmesine yönelik bir model tasarlanması - Bulanıklık kavrama haritaları kullanarak kaynak celbi için karar destekleyici akıllı sistemlerin kurulması - Bankanın halkla ilişkiler prosedürlerinin iyileştirilmesi - Personelin müşterilere karşı davranışlarının standart hale getirilmesi Bilgisayar ve BT - Vadesi dolan kredilerin analiz edilmesi ve bunları azaltmak için önerilerde bulunulması - Riskle ilgili veriler için akıllı analiz sağlanması, kaynak ve kredi verilerinin toplanması - Strateji için gereken verilerin analiz edilmesi - Vezne için yeni yerler tespit edilmesi ve nakit teslimat araçlarının rotasının belirlenmesi - Banka müdürleri için GIS nın tasarlanarak uygulamaya geçirilmesi - Müşterilere GIS sunmak için LBS nin tasarlanarak uygulamaya geçirilmesi - Bankanın Bilgi Teknolojisi için stratejik planlar geliştirilmesi - Bilgi Teknolojisinde anahtar performans göstergelerinin belirlenmesi - Hesapların temel olmayan sistemden temel tabanlı sisteme aktarılmasındaki zorlukların değerlendirilerek üzerinde çalışma yürütülmesi - Bilgi Teknolojisinde personel eğitim müfredatının oluşturulması - Bilgi Teknolojisi yönetimi için arzu edilen bir platformun araştırılması ve seçilmesi - Kullanıcılar ve müşteriler için cazip elektronik eğitim seçeneklerinin değerlendirilmesi Uygulanan başlıca projeler - Bankanın imajına ölçmeye yönelik bir sisteminin planlanması - Kredi verme sürecinin optimizasyonu - Arızi ödemeler sisteminin bilimsel olarak değerlendirilmesi - Şubeler için finansal raporlama sisteminin tasarlanması - Yabancı para birimlerinde işlem yapan müşteriler için memnuniyet ölçümü - Anahtar müşteriler için memnuniyet ölçümü - Bankanın finansal tablolarına yönelik tahminler için bir model tasarlanması - Personelin müşterilere karşı davranışlarının standart hale getirilmesi Đşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak ĐNGĐLĐZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLĐHAN ÇINAR Đşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLĐHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

129 Uluslararası Bankacılık Uluslararası Bankacılık Bank Mellat ın uluslararası işlemlerdeki payını artırmaya yönelik olarak uluslararası faaliyetleri genişleterek çok yönlü ticaretin gelişmesini sağlamak ve ülkenin ticaret dengesini iyileştirmek amacıyla İranlı işadamlarına destek vermek tanımlanmış hedefler arasındadır. Bank Mellat uluslararası faaliyetlerini yurtdışında bulunan dört şubenin yanı sıra Londra, Erivan ve Kuala Lumpur' daki üç iştiraki yoluyla sürdürmekte ve müşterilerine döviz işlemlerde hizmetler sunmaktadır. Bank Mellat, bazı ülkelerin İran bankacılık sisteminin uluslararası ilişkilerine karşı düşmanca eylemlerinin olumsuz etkilerine rağmen,, zekice tedbirler alarak ve uluslararası bankacılık alanında yeni bankalar ile muhabir bankacılık ilişkileri tesis ederek uluslararası faaliyetlerini son derece kaliteli uzmanları sayesinde kolaylıkla sürdürmeyi başarmıştır; böylece kar elde etmenin dışında İranlı işadamlarının dış ticaret alanında varlık göstermeleri için zemin hazırlamıştır. Bankanın özelleştirilmesi ve bu alanda hizmet sunumunda artan rekabet göz önüne alındığında bu husus banka için temel bir öncelik haline gelmiş, aşağıda belirtilen istatistiklerin de gösterdiği gibi yöneticilerin ve uzmanların bankanın diğer bankalara oranla her zamankinden daha fazla rol üstlenmesini sağlamak için daha faal olmalarını sağlamıştır. Đşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak ĐNGĐLĐZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLĐHAN ÇINAR Đşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLĐHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

130 Akreditifler Bank Mellat devletin döviz politikaları doğrultusunda dokuz milyar doların üzerinde akreditif açmayı başarmıştır. Açma, ödeme vb. ilgili işlemlerden 884 milyar Riyal gelir elde edilmiştir. 2004/ /09 da düzenlenen akreditifler için alınan komisyon ücretleri (Tutarlar milyar Riyal) Đşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak ĐNGĐLĐZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLĐHAN ÇINAR Đşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLĐHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

131 Teminat Mektupları Teminat mektupları düzenlemek, Bankanın İranlı işadamlarının dış ticarette varlık göstermesini daha da kolaylaştıracak diğer temel faaliyetlerinden birini teşkil eder. 2008/09 da (1387) 414 milyon dolar değerinde toplam 223 teminat mektubu düzenlendi. İlgili işlemlerden 24 milyon dolar gelir elde edildi. 2004/ /09 da ihracat/ithalat/teminat mektubu bakiyesi (Tutarlar milyon dolar) Uluslararası Şubeler ve İştirakler Şu anda Bank Mellat ın Türkiye de (İstanbul, İzmir ve Ankara) ve Güney Kore de (Seul) bulunan dört yurtdışı şubesinin yanı sıra Ermenistan Cumhuriyeti nde Mellat Bank CJSC ve Londra da Persia International Bank PLC adlı iki iştiraki de vardır. Banka ayrıca ortak olarak Europaisch-Iranische Handelsbank AG de (Hamburg, Almanya) %26.30 paya sahiptir. Uluslararası bankacılık ilişkilerinin geliştirilmesi doğrultusunda 2009 un başında Malezya da bankanın iştiraki olarak 80 milyon Avro sermaye ile "First East Export Bank kurulmuştur. Đşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak ĐNGĐLĐZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLĐHAN ÇINAR Đşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLĐHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

132 2005/ /09 da yurtdışı şubeler ile iştirakler karı (zararı) (Tutarlar milyon dolar) 2007/ /09 da yurtdışı şubeler ile iştirakler karı (zararı) ve sermayesi (Tutarlar milyon dolar) Şube/iştirak Sermaye 2008/09 Sermaye 2007/08 Kar (zarar) 2008/09 Kar (zarar) 2007/08 Seul Şubesi Türkiye Şubeleri Toplam Mellat Bank Erivan PIB, Londra EIH, Hamburg Toplam Genel Toplam Đşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak ĐNGĐLĐZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLĐHAN ÇINAR Đşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLĐHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

133 Yurtdışı Şubeler ve İştirakler Şubeler Seul Şubesi The Keumkang Tower 13/14th Floor Daechi-Dong Gangnam-KU, Seoul , KORE Telefon: +82 (2) (9 hat) , , Faks: Teleks: K36019-Mellat Swift: BKMTKRSE Web sitesi:www.bankmellat.co.kr Sorumlu Müdür: Sn. Saeidi İstanbul Şubesi Büyükdere Caddesi Binbir çiçek Sok No.1 Levent İstanbul, Türkiye Tel:+90(212) PBX Faks: +90 (212) Teleks: 26023, MELT TR Swift: BKMTTRIS Web sitesi:www.mellatbank.com Genel Müdürü: Sn. Mohaghegh Toosi Ankara Şubesi Ziya Gökalp Bulvarı No. 12, Kızılay, Ankara, Türkiye P.K.: Kızılay, Ankara Telefon: +90 (312) Faks :+90 (312) Teleks: BMEL TR. Swift: BKMTTRIS 100 Müdür: Sn. Sheikhaleslami İzmir Şubesi Cumhuriyet Bulvarı No. 88/A P.K Konak, İzmir, Türkiye Tel: +90 (232) Faks: + 90 (232) Teleks: BMIZ TR. Swift: BKMTTRIS200 İştirakler Persia International Bank PLC Merkez Ofis: 6 Lothbury, London EC2R 7HH Tel: +44 (207) (10 lines) Faks: +44 (207) Teleks: Swift: PIBPGB2L Web sitesi:www.persiabank.co.uk Genel Müdür: Sn. Meskarian Dubai Şubesi 4th Floor, the Gate Building, P.O.Box , Dubai, BAE Tel: (5 Hat) Faks: Swift: PIBPAEAD Genel Müdür: Sn. Tarassoli Mellat Bank Erivan CJSC #6 Amiryan Str. P.O.Box: P/N 24 Erivan Ermenistan Cumhuriyeti Tel:( ) , , , Faks: Teleks: MLTAR AM, BMYRAM Swift: BKMTAM 22 E-posta: Web sitesi: First East Export Bank PLC (FEE Bank) Kuala Lumpur Ofisi: Level8 Pavilion Kl, Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur, Malezya Tel: Faks: Swift: FEEBMYKA Web sitesi: Genel Müdür: Sn. Afzali Đşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak ĐNGĐLĐZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLĐHAN ÇINAR Đşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLĐHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

134 Döviz işlemleri Bankanın dövizdeki olumlu performansı 2008/09 (1387) mali yılında 127,6 milyar Riyal gelir elde edilmesi ile sonuçlandı. 2007/ /09 da Dövizden elde edilen gelir (Tutarlar milyar Riyal) 2008/ /08 Değişim % / /09 da Dövizden elde edilen gelir (Tutarlar milyar Riyal) Đşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak ĐNGĐLĐZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLĐHAN ÇINAR Đşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLĐHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

135 Projelerin Finansmanı Bank Mellat İran İslam Cumhuriyeti hükümetinin politikalarına göre ulusal projelerin uygulanmasına faal olarak katkıda bulunmaktadır. Bu katkı ile yarım kalmış projelerin tamamlanması ve yeni altyapı projelerinin yapımı yoluyla ekonomik kalkınmanın hızlandırılması amaçlanmıştır. Banka bu bağlamda 2003/04 ten (1382) 2008/09 (1387) sonuna kadar milyon dolar değerinde toplam 35 projeye finansman sağlamıştır, bu projelerin büyük bir kısmı petrol, gaz ve petrokimya sanayileri ile ilgilidir. Đşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak ĐNGĐLĐZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLĐHAN ÇINAR Đşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLĐHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

136 /09 da finanse edilen projelerin endüstriyel kesimlere göre dağılımı Petrokimya 21.19% Çelik 3.51% Otomotiv 0.7% Gemi inşaatı 1.01% Çimento 0.81% Petrol ve gaz 57.53% Elektrik 4.13% Diğer sektörler 7.68% Yerel yönetimler 3.44% /09 da endüstriyel kesimlere göre finanse edilen projeler Endüstriyel kesim Proje adedi Akreditif adedi Tutar (milyon dolar) Pay % Petrokimya Çelik Otomotiv Gemi inşaatı Çimento Petrol ve gaz Elektrik Diğer sektörler Yerel yönetimler Toplam Đşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak ĐNGĐLĐZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLĐHAN ÇINAR Đşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLĐHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.09.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 372.396

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7.208

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2013 - (01/01/2012-30/06/2013) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/03/2013 31/12/2012 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,341,784

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 09 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot (31 / 03 / 2013) (31 / 12 / 2012) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 4.435.750

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2017 ) ( 31 / 12 / 2016 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2016) TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3.534.231.925,46 26.464.927.938,61 29.999.159.864,07

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 355.403 1.943.667 2.299.070

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 231.814 247.601 479.415 209.602 217.950 427.552

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari dönem Önceki dönem AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na: Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi nin (Banka) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2012 31.12.2011 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 272.459

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 262 4,125 4,387 II. Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan fv (net) 2.1 Alım satım amaçlı finansal

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2012 VE 2011 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/12/2012 31/12/2011 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2016 31.12.2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2013 ) ( 31 / 12 / 2012 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2008 ) ( 31/ 12 / 2007 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7,792,291 1,583,306 9,375,597 4,098,681

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KONSOLİDE OLMAYAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU AÇIKLAMA 01.11.2006 Tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği T.C.

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesi gereği olarak, Nurol

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran-İran Türkiye Şubeleri 1 OCAK 31 MART 2009 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran-İran Türkiye Şubeleri 1 OCAK 31 MART 2009 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran-İran Türkiye Şubeleri 1 OCAK 31 MART 2009 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 GENEL BİLGİLER Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi Şube Tahran İran da kurulu Bank Mellat ın Türkiye de

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR Bağımsız Denetçi

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2012 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

1 Ocak 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu

1 Ocak 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu 1 Ocak 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu Credit Agricole Yatırım Bankası Türk A.Ş. Yönetim Kurulu na: Credit Agricole Yatırım Bankası

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

MNG BANK A.S. BILANÇOSU

MNG BANK A.S. BILANÇOSU BILANÇOSU AKTIF KALEMLER Dipnot 31 Aralik 2006 31 Aralik 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15.041 3.646 18.687 6.690 2.238 8.928 II. GERÇEGE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO 5 I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3,667,294 117,322 3,784,616 2,649,395

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. nin ( Banka ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan bilançosu, aynı tarihte

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2010 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2010 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2010 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI - - - - - - II. GERÇEĞE

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2011 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2011 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2011 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3. Müdürler

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Notlar 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2011 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2011 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2011 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3. Müdürler

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2009 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi nin

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi nin nin 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait Konsolide Olmayan Mali Tabloları, Bağımsız Denetçi raporu ile Türk Ticaret Kanunu nun 347 nci maddesi uyarınca teşkil olunan denetçiler tarafından hazırlanan rapor

Detaylı

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 01.01.2013 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Katar Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı na, Katar Faktoring Anonim Şirketi nin ( Şirket ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZĐ COLUMBUS, OHIO - ĐSTANBUL TÜRKĐYE ŞUBESĐ

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZĐ COLUMBUS, OHIO - ĐSTANBUL TÜRKĐYE ŞUBESĐ JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZĐ COLUMBUS, OHIO - ĐSTANBUL TÜRKĐYE ŞUBESĐ 30 EYLÜL 2010 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLAR, BUNLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE

Detaylı