KURULMASI ve GEÇERLİLİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURULMASI ve GEÇERLİLİĞİ"

Transkript

1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (MEDENİ HUKUK) ANABİLİM DALI SÖZLEŞMELERİN İNTERNET ARACILIĞI İLE KURULMASI ve GEÇERLİLİĞİ Yüksek Lisans Tezi Olcay KÜÇÜKPEHLİVAN Ankara-2006

2 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (MEDENİ HUKUK) ANABİLİM DALI SÖZLEŞMELERİN İNTERNET ARACILIĞI İLE KURULMASI ve GEÇERLİLİĞİ Yüksek Lisans Tezi Olcay KÜÇÜKPEHLİVAN Tez Danışmanı Doç.Dr.Şebnem AKİPEK Ankara-2006 II

3 İÇİNDEKİLER İçindekiler I Kısaltmalar II Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ANLAMDA ELEKTRONİK TİCARET I. Elektronik Ticaret 5 A. Genel Olarak 5 B. Elektronik Ticaret Araçları Elektronik Veri Değişimi Internet 21 a. World Wide Web 27 b. Elektronik Posta 28 c. Eş Zamanlı İletişim 29 II. Elektronik Ticarete Konu Olan Değerler 30 A. Mal Satışı 30 B. Hizmet Sağlanması 31 III. Katılımcıları Bakımından Elektronik Ticaret Türleri 32 A. İşletmeler Arası Elektronik Ticaret 32 B. Tüketiciler Arası Elektronik Ticaret 33 C. İşletme ile Tüketici Arasında Elektronik Ticaret 34 D. İşletme ile Devlet Arasında Elektronik Ticaret 35 IV. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi 35 A. Genel Olarak 35 I

4 B. Elektronik Ticaret Kanunlarının Genel İlkeleri 37 C. Elektronik Ticaret Kanunlarının Hukuki Etkileri 38 D. Elektronik Ticaret Kanunlarının Faraziyeleri 43 İKİNCİ BÖLÜM INTERNET ORTAMINDA SÖZLEŞMELERİN KURULMASI I. Genel Olarak Sözleşme Kavramı 45 II. Internet Aracılığıyla Kurulan Sözleşme Kavramı 48 III. Internet Aracılığı ile Kurulan Sözleşmelerin Kuruluş Şekilleri 53 A. Elektronik Veri Değişimi 53 B. Elektronik Posta 55 C. World Wide Web 57 D. Eş Zamanlı İletişim 58 IV. Sözleşmelerin Kurulma Aşamaları 59 A. Genel Olarak Sözleşmenin Kurulma Aşamaları 59 B. Internet Aracılığı ile Kurulan Sözleşmelerin Kurulma Aşamaları İcap 62 a. İcap ve İcaba Davet 62 b. İcabın Bağlayıcılığı ve Bağlayıcılık Süresi Kabul İcap ve Kabulün Geri Alınması 78 V. Sözleşmelerin Kurulduğu An ve Yer 79 A. Genel Olarak 79 B. Internet Aracılığı ile Kurulan Sözleşmelerin Kurulduğu An 82 II

5 C. Internet Aracılığı ile Kurulan Sözleşmelerin Kurulduğu Yer 87 VI. Internet Aracılığıyla Kurulan Sözleşmelerin Özellikleri 90 A. Hazır Olmayanlar Arası Sözleşme Olması 90 B. İltihaki Sözleşme Olması 92 C. Mesafeli Satış Sözleşmesi Olması 94 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM INTERNET ARACILIĞI İLE KURULAN SÖZLEŞMELERİN GEÇERLİLİĞİ, İSPATI ve TABİ OLACAĞI HUKUKİ REJİM I. Sözleşmelerde Geçerlilik 97 A. Ehliyet Bakımından Genel Olarak Internet Aracılığı ile Kurulan Sözleşmeler Açısından Ehliyet 100 B. Şekil Bakımından Genel Olarak Internet Aracılığı ile Kurulan Sözleşmeler Açısından Şekil 105 II. Internet Aracılığı ile Kurulan Sözleşmelerde Güven ve Elektronik İmza 107 III. Internet Aracılığı ile Kurulan Sözleşmeler Bakımından İspat 119 IV. Internet Aracılığıyla Kurulan Sözleşmelerin Tabi Olacağı Hukuki Rejim 121 A. Genel Olarak 121 B. Sözleşmeye Uygulanacak Hukukun Taraflarca Seçimi 124 III

6 C. Sözleşmeye Uygulanacak Hukukun Objektif Kurallara Göre Tayini 125 D. Internet Aracılığı ile Kurulan Sözleşmeler Açısından 126 Sonuç 131 Kaynakça 138 Özet 150 Abstract 152 IV

7 KISALTMALAR AŞ AB ABD ADR : Anonim Şirket : Avrupa Birliği : Amerika Birleşik Devletleri : Alternative Dispute Resolution (Alternatif Çözüm Yolları) ARPA :Advanced Research Projects Agency (ABD Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Ajansı) ARPANET :Advanced Research Projects Agency Network (ABD Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Ajansı Ağı) AÜHFD AY B2B : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi : 1982 Anayasası : Busines to Business Model (İşletmeler Arası Elektronik Ticaret) BATIDER BK BtoA/ B2A : Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi : Borçlar Kanunu : Business to Administration Model (İşletme İle Devlet Arasında Elektronik Ticaret ) BtoC/B2C : Busines to Consumer Model (İşletme İle Tüketici Arasında Elektronik Ticaret) V

8 C2C : Consumer to Consumer Model (Tüketiciler Arası Elektronik Ticaret) D.T.M E-devlet EDI /E-posta ENIAC : Dış Ticaret Müsteşarlığı : Elektronik Devlet : Electronıc Data Interchange (Elektronik Veri Değişimi) : Elektronik Posta : Electronic Numerical Integrator and Calculator (Elektronik Sayısal Doğrulayıcı ve Bilgisayar) E-ticaret ETKK ISO İGEME İSS Kbps m MILNET MÖHUK : Elektronik Ticaret : Türkiye Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu : International Standart Organization : İhracatı Geliştirme Merkezi : İnternet Servis Sağlayıcısı : Kilo Byte Per Second : madde : Military Network (Askeri Ağ) : Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun NSFNET : National Science Foundation Network (Amerikan Ulusal Araştırma Kurumu Ağı) ODTÜ : Orta Doğu Teknik Üniversitesi OECD : Organisation for Economic Co-operation and Development (İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı) VI

9 ODR : Online Dispute Resolution (Elektronik Ortamda Çözüm) OSI : Open Systems Interconnection (Açık Sistemler Arabağlantısı) P2P : Private to Private (Tüketiciler Arası Elektronik Ticaret) RTÜK s TCP/IP TKHK TÜBİTAK UN-CEFAACT : Radyo ve Televizyon Üst Kurulu : Sayfa : Transmission Control Protocol/Internet Protocol : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun : Türkiye Bilim Teknik Araştırma Kurulu :Birleşmiş Milletler Yönetim, Ticaret ve Ulaştırma Yöntemlerini Kolaylaştırma Merkezi UNCITRAL : United Nations Commission on International Trade Law (Birleşmiş Milletler Ticaret Hukuku Komisyonu) vb vd WTO WWW YD : ve benzeri : ve devamı :Word Trade Organızatıon (Dünya Ticaret Örgütü) :World Wide Web : Yargıtay Dergisi VII

10 GİRİŞ Bilgi kullanımının en önemli güç olması, elde edilen bilginin saklanmasını, aktarılmasını, paylaşımını ve işlenmesini de gerekli kılmıştır. Tarihin ilk devirlerinden beri insanoğlu, bilgi birikimine hizmet etmiş ve oluşturduğu bilgileri nesilden nesile aktararak kalıcılığını sağlamıştır. İlk önce duvarlara resim olarak çizilmek suretiyle aktarılan bilgi, daha sonra bitki yapraklarına, kağıtlara yazılmış ve bu suretle saklanmıştır. Matbaanın keşfi bilginin aktarılmasına ve paylaşımına hız vermiştir. İçinde bulunduğumuz çağın bilgi çağı (information age) olmasını sağlayan en büyük etken, elde bulundurulan bilginin teknoloji vasıtasıyla saklanması, aktarılması, paylaşımı ve işlenmesidir. İşlev görmeye başlayan ilk bilgisayar olan ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator) 1946 yılında hayatımıza dahil olmuş ve o günden bu yana bilgi teknolojileri inanılmaz bir hızla gelişmiştir. Bilgi teknolojilerinde yaşanan baş döndürücü hız, toplum hayatında da olumlu veya olumsuz birçok etkiye neden olmuştur. Bilgi teknolojileriyle yaşam standardı yükselmiş, insan aracılığıyla yapılan birçok faaliyet daha kısa sürede ve hatasız olarak bilgisayarlar aracılığıyla yapılmaya başlanmıştır. Bankacılık, borsa, enerji, medya, ulaştırma, iletişim gibi faaliyet alanları başta olmak üzere bilgi teknolojileri kullanımı her alana yayılmıştır de 14 olan bilgi katlama hızı günümüzde 6,5 düzeylerine düşmüştür. Başka bir anlatımla, dünyanın varoluşundan bu yana oluşan bilgi birikimi her 6,5 yılda bir kat artmaktadır. 1

11 Sosyal yaşama birçok katkı sağlayan bilgi teknolojisinin, ticari hayata etkisinin olmaması düşünülemeyeceğinden, ticari faaliyetlerin, bilgi teknolojisine ve internete kayması uzun zaman almamıştır. Özellikle iletişim ve ulaşım teknolojilerinde yaşanan gelişmeler mesafelerin önemini yitirmesine neden olmuştur. Ses ve görüntünün kablolu ve kablosuz teknolojilerle iletilebilmesi, ticari sözleşmelerin oluşturulması için tarafların fiziki olarak bir araya gelmesi gerekliliğini ortadan kaldırmıştır. Bilindiği üzere, iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmeler küreselleşmenin motor gücüdür ve dünyanın global köy haline gelmesine sebep olmuştur. Ses ve görüntünün iletilmesi sayesinde klasik ticaretin mal ve ürün değişim alanı olan pazar yeri genişlemiştir. Internet ve bilişim teknolojileri pazarın genişlemesinde bir araç olarak kullanılmıştır. Nihayet bilişim sistemlerindeki gelişmeler, toplumu yeni bir kavram olan elektronik ticaret ile tanıştırmıştır. Elektronik ticaretin, işlemlerini internet veya hiç kimsenin özel malı olmayan web tabanlı sistemlere kaydıran ticari faaliyetler olan internet ticaretine ek olarak, özel elektronik alışveriş sistemleriyle yapılan ticari işlemleri kapsar şekilde geniş bir tanımlaması yapılabilir 1. Elektronik ticaret sayesinde, pazar yeri nesnel bir düzlemden sanal bir düzleme taşınmakta, alım satım ve diğer işlemler hızlanmakta ve yaygınlaşmakta, coğrafi sınırlar önemli 1 Ertaş, Sacit; Elektronik Ticaret: Tanımı, Gelişimi, Avantajları, Güvenliği, Elektronik Ticaret (Derleyen: Veysel Bozkurt), İstanbul 2000, s.2. 2

12 ölçüde silinirken, satıcı ve müşteri arasındaki ilişkiler daha da yoğunlaştırılmakta, zaman kavramı alt üst edilmektedir 2. Elektronik ticaretin ekonomik hayatta yerini almasıyla beraber, bu alanın düzen altına alınması çabaları, başka bir deyişle elektronik ticaret hukukunun doğuşu başlamıştır. Bir ticari faaliyetin gerçekleştirilmesi için gerekli tüm klasik şartlar, artık internet üzerinden gerçekleştirilen ticari işlemlere de uygulanır şekilde boyut değiştirmiş ve düzenleyici hükümler ticaretin elektronik yönünü de kapsayacak şekilde oluşturulmuştur. Bu amaçla bir çok ülkede, 1990 ların başından itibaren, elektronik ticaretin ve internet aracılığı ile kurulan sözleşmelerin düzenleme altına alındığı yasalar kabul edilmeye başlanmıştır. Sözleşmenin kurucu unsurlarından olan icap ve kabulün, elektronik araçlar vasıtasıyla yapılması durumunda, artık internet aracılığı ile kurulan bir sözleşmeden bahsetmek gerekecektir. İcap ve kabulün hangi bilgi teknolojileriyle yapılabileceği, sözleşmenin oluşma anı ve yeri, internet aracılığı ile kurulan sözleşmelerde düzen altına alınması gerekli konulardan başlıcaları olmaktadır. Bu amaçla çalışmamızda, elektronik ticaret ve internet aracılığı ile kurulan sözleşmelerin kurulma aşamaları, kurulma zamanı ve yeri gibi konular, temel olarak Türk hukuku göz önüne alınarak açıklanmaya çalışılmaktadır. Çalışmamız, giriş ve sonucun yanısıra toplam üç bölümden oluşacaktır. Birinci 2 Kepenek, Yakup; Ekonomik Yönleriyle Elektronik Ticaret, Elektronik Ticaret (Derleyen: Veysel Bozkurt), İstanbul 2000, s.22. 3

13 bölümde, genel olarak elektronik ticaret kavramı ele alınacak ve ayrıntılı olarak incelenecektir. Çalışmamızın ikinci bölümünde internet aracılığıyla sözleşmelerin kurulması konusu işlenecek, son bölümde ise internet aracılığı ile kurulan sözleşmelerin geçerliliği, ispatı ve tabi olacağı hukuki rejim değerlendirilecektir. 4

14 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ANLAMDA ELEKTRONİK TİCARET I. Elektronik Ticaret Genel Olarak Elektronik ticaret, internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte 1980 li yılların ikinci yarısında ortaya çıkmış bir kavramdır 3. Elektronik ticaret, temel olarak, bilinen geleneksel metotların (paper-based methods) yerine, bilgisayardan bilgisayara haberleşme metotlarını (computer-to-computer communications) kullanarak iş hayatında nitelik değişikliklerine gidilmesi gibi bir değişiklik yaratmıştır 4. Elektronik ticaret teknolojileri, geleneksel iş hayatına, sözleşme kurulma aşamalarında hız, doğruluk, standardizasyon ve tüm bu aşamalarda kurulması gereken iletişim maliyetlerinde azalma gibi avantajlar sağlamaktadır 5. Elektronik ticaretin günümüzde giderek artan oranda tercih edilir hale gelmesinde rol oynayan başlıca üç unsur vardır 6 : 3 Özdemir Kocasakal, Hatice; Elektronik Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıkların Çözümünde Uygulanacak Hukukun ve Yetkili Mahkemenin Tespiti, İstanbul 2003, s.5. 4 Ritter, Jeffrey R. - Gliniecki, Judith Y.; International Electronic Commerce and Administrative Law: The Need for Harmonized National Reforms, Harvard Journal of Law & Technology, Vol.:6, Spring 1993, s Ritter-Gliniecki, s

15 1. Elektronik ticaret, ticari anlaşmaların ve ekonomik büyümenin gerçekleşmesini teşvik etmektedir, 2. Elektronik ticaretin, işletmeler arası ölçek farkı gözetmeksizin, rekabet şansını dengelemesi, 3. Global düzeyde koordine edilip düzenlenmeyen faaliyetlerin, ticari açıdan gelişime çok açık olmaması. Internetin elektronik ticarette kullanılır hale gelmesinden önce kapalı bilgisayar ağları üzerinden elektronik ticaret yapılıyorduysa da, bu oldukça yüksek maliyetli bir sistemdi. Internet, hem maliyeti daha az olduğundan hem de daha çok kişiye ulaşma imkanı sağladığından, elektronik ticaret için daha avantajlı bir sistem haline gelmiştir. Zaman içerisinde internetin ticaretteki önemi keşfedilmiş, ürün ve hizmetler internet üzerinden dünyanın her yerindeki alıcıların bilgisine, kullanımına ve alımına sunulmuştur. Elektronik ticaret yoluyla mal ve hizmet ticareti, ürün tasarımı, üretim, pazarlama, reklam, tanıtım, sipariş verme, sözleşme yapma, banka işlemleri ve fon transferi, mühendislik hizmetleri, kamu alımları, elektronik para çıkarma, borsa işlemleri, e-noterlik, fikri mülkiyet haklarının devri, kiralama işlemleri, vb. yapılmaktadır 7. 6 Keser, Aşkın; Rekabetin Değişen Yüzü: Elektronik Ticaret, <www.isguc.org/askin1.htm>, ( ), s.1. 7 İyibozkurt, Erol; Küreselleşme ve Elektronik Ticaret: A.Smith e Varış, Elektronik Ticaret, Derleyen:Veysel Bozkurt, Mayıs 2000, s.83. 6

16 Küreselleşme ile oluşan yeni bir pazar olan internetin ve dolayısıyla elektronik ticaretin yaygınlaşması ile kişiler denetime tabi olmaksızın uluslararası düzeyde alım satım yapabilmekte, reklam alıp-verebilmekte ve hizmet sunabilmektedir. Bu sayede internet en gelişmiş ticaret ağı haline gelmektedir 8. Elektronik ticaret hem üretici kesime, hem de tüketici kesime çok büyük yararlar sağlamaktadır. Tüketiciler açısından kapsamlı bilginin varlığı, mal ve hizmet arama kolaylığı, mal ve hizmetleri karşılaştırabilme olanağının olması çok büyük bir fayda sağlamaktadır 9. Elektronik ticaret beş köklü değişime sebep olmuştur 10. Bunlar: 1. Elektronik ticaret, pazar yerini nesnel bir ortamdan sanal bir ortama taşımıştır, 2. Elektronik ticaret, alım satımı ve bunlara bağlı işlemleri hızlandırmış ve yaygınlaştırmıştır, 3. Elektronik ticaret, ekonominin işleyiş yoğunluğunu artırmıştır, 4. Elektronik ticaret, piyasaya açıklık kazandırarak rekabeti artırmıştır, 8 Kayıhan, Şaban - Yıldız, Habib; Elektronik Ticaretin Hukuki ve Vergi Boyutu, Ankara 2004, s Ertaş, s Kepenek, s.22. 7

17 5. Elektronik ticaret, iş ve işlemlerin sürelerini en aza indirerek ya da ortadan kaldırarak, zaman kavramının ekonomideki etkisini azaltmış ya da ortadan kaldırmıştır. Elektronik ticaret konusunda, üzerinde mutabakata varılmış ve detaylı olarak belirlenmiş bir tanım bulunmamaktadır 11. Bir çok devlet, uluslararası kuruluş ve özel sektör kuruluşları elektronik ticaret için işlevsel tanımlar geliştirmişlerdir. Bu gayretler, elektronik ticaret için, ürünlerin ve hizmetlerin çevrimiçi satım taahhüdü gerektiren işlem bazlı tanımların kabulüne yol açmıştır. İşlem bazlı tanımlarda elektronik ticaret satma ve alma faaliyetleri ile sınırlı ve elektronik iş (e-business) kavramından farklıdır. Elektronik iş kavramı, çevrimiçi yapılan tüm ticari faaliyetleri kapsamaktadır. Bunlar arasında, alma, satma, pazarlama, üretimi yönetme, lojistik ve hizmet desteği sayılabilir. Yukarıdaki açıklamalar göz önüne alınarak, Amerikan Genel Muhasebe Ofisi (General Accounting Office) tarafından yapılan elektronik ticaret tanımı şöyledir: Elektronik ticaret, sonucunda ürünlerin ve hizmetlerin ithali veya ihracının gerçekleştiği, ürün ve hizmet satın almak için çevrimiçi taahhüdü gerektiren tüm işlemlerdir. Buna göre, örneğin şu işlemler elektronik ticaret sayılmaktadır: 11 United States General Accounting Office, International Electronik Commerce Definitions and Policy Implications, Report to the Ranking Senate Minority Member of the Joint Economic Committee, <www.gao.gov/new.items.d02404>, (13 Ekim 2005), s.9; Arıkan, Ayşe Saadet; Elektronik Ticaret, Hukuk ve Noterler, Noterlik Hukuku Sempozyumu: VII, Elektronikteki Gelişmeler ve Hukuk, Ankara 2001, s.16. 8

18 - Paris e teslim için, Fransız bir müşteri tarafından internette amazon.com sitesinden sipariş edilen kitabın alımı, - İtalya ya seyahat edecek bir Amerikan vatandaşı tarafından, internet üzerinden otel rezervasyonu yapılması veya araba kiralanması, - Kaliforniya da hizmet veren bir şirketten, Moskova da bulunan alıcı tarafından, yazılım indirme hakkının satın alınması. Bununla birlikte şu işlemler Amerikan Genel Muhasebe Ofisi nce elektronik ticaret sayılmamaktadır: - İşlemin internet dışında veya erişime kapalı özel bir bilgisayar ağı üzerinde olması, - İşlemde çevrimiçi taahhüt bulunmaması 12. ETKK nın (Türkiye Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu) tanımına göre elektronik ticaret; bireyler ve kurumların, açık ya da kapalı ağ ortamlarında; yazı, ses ve görüntü şeklindeki sayısal bilgilerin işlenmesi, iletilmesi ve saklanması temeline dayanan ve bir değer yaratmayı amaçlayan ticari işlemlerinin tümüdür 13. UN-CEFAACT (Birleşmiş Milletler Yönetim, Ticaret ve Ulaştırma Yöntemlerini Kolaylaştırma Merkezi) elektronik ticareti, elektronik yoldan ve 12 United States General Accounting Office, s D.TM/ETKK Hukuk Çalışma Grubu Raporu, <www.e-ticaret.gov.tr/raporlar/hukuk.htm>, ( ), s.1. 9

19 yönetim ve tüketim etkinliklerinin yürütülmesinde kullanılan tüm iş bilgilerinin; üretici, tüketici, kamu ve özel kuruluşlar ve diğer organizasyonlar arasında elektronik araçlarla yapılması, olarak tanımlamıştır 14. OECD nin tanımına göre elektronik ticaret, kuruluş ve bireyleri ilgilendiren ticari faaliyetlere dair her türlü işlemin bilgisayar ağları üzerinden yapılmasıdır 15. UNCITRAL (Birleşmiş Milletler Ticaret Hukuku Komisyonu- United Nations Commission on International Trade Law) elektronik ticareti, EDI, internet, elektronik posta, teleks, fotokopi gibi araçların kullanımı ile yapılan ticari faaliyet olarak tanımlamıştır 16. WTO (Dünya Ticaret Örgütü) ise, elektronik ticareti, mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımının telekomünikasyon ağları vasıtasıyla yapılması şeklinde belirlemiştir 17. Asya Sekreterliği (Asean Secretariat) tarafından, bölgesinde bulunan üye ülkelerin kendi elektronik ticaret kanunlarını hazırlamalarına yardımcı olmak, mevcut elektronik ticaret kanunlarının ise sınır ötesi işlemlerini kolaylaştırmak 14 Güneş, İsmail; Elektronik Ticaret ve Kobiler İçin Yeni Fırsatlar, <www.bilgiyonetimi.org/ cm/pages/mkl-gos.php?nt=242>, ( ). 15 Güneş, <www.bilgiyonetimi.org/ cm/pages/mkl-gos.php?nt=242>. 16 Kayıhan-Yıldız, s Kayıhan-Yıldız, s.38; Topaloğlu, Mustafa; Bilişim Hukuku, Adana 2005, s.81; Öztuna Cox, Buket; Avrupa Birliği Hukukunda Elektronik Ticaret ve Türkiye deki Gelişmeler, İstanbul 2002, s.7. 10

20 ve sınır ötesi sayısal imza sertifikalarını tanımak amacıyla hazırlanan ve 2001 de yayımlanan elektronik ticaret hukuki altyapıları için çerçeve kitapta, elektronik ticareti tanımlamış ve temel olarak elektronik işlemlerin iki kategoriye bölünebileceğini belirtmiştir. Bu tanıma göre elektronik ticaret, internette veya diğer erişime açık bilgisayar ağlarında yapılan elektronik işlemler dir. Her ne kadar tanımda yer almasa da, yapılan elektronik işlemlerin ticari amaçlı olması gerekmektedir. Asya Sekreterliği nce elektronik işlemler: - Maddi varlığa sahip ürünlerin ve hizmetlerin satışıyla ilgili olanlar, - Sayısal ürün ve servislerle, bilginin çevrimiçi transferiyle ilgili olanlar olmak üzere iki kategoride düşünülebilir 18. İlk kategoriye dahil olan maddi varlığa sahip ürünlerin ve hizmetlerin satışlarında internet veya erişime açık diğer bilgisayar ağları, sözleşmenin kurulmasında icap ve kabulün yapılmasında ve hatta ücretin ödenmesinde altyapı olarak kullanılabildiği halde, ürün ve hizmetlerin teslimi fiziksel yoldan yapılmaktadır 19. İkinci kategoriye dahil olan elektronik ticarette ise icap ve kabul internet veya erişime açık ağlardan yapıldığı gibi, ürün ve hizmetlerin teslimi yani satıcının ediminin ifası da yine bu ağlardan yapılmaktadır. İkinci kategori elektronik ticarette, alıcı ve satıcı birbirini görmemekte, yüz yüze 18 Asean Secretariat, E-Asean Reference Framework for Electronic Commerce Legal Infrastructure, <www.aseansec.org> , s Asean Secretariat, s.2. 11

21 gelmemektedir. Bundan dolayı, elektronik ticaret kanunlarının hem satıcıyı hem de alıcıyı koruyacak şekilde oluşturulması önem kazanmaktadır 20. Tüm bu tanımlar göz önünde tutularak elektronik ticarete ilişkin kısa bir tanımlama yapmak gerekirse, elektronik ticaret, internet aracılığı ile alıcı veya satıcı konumunda olan kişi ya da kurumların fiziki bir teması olmaksızın, mal veya dijital ürün alım satımı, hizmet veya bilgi temini, reklam vb. gibi ticari aktivitelerle gerçekleştirilen ticarettir. Yapılan işlemler, sayısal biçime dönüştürülmüş yazılı metin, ses ve video görüntülerinin işlenmesi ve iletilmesini içerir 21. Elektronik ticaret, kullanılan araç ve yöntemler göz önüne alınarak iki açıdan tanımlanabilmektedir: Birincisi, faks, teleks, telefon ve bilgisayar 22 başta olmak üzere, tüm elektronik iletişim araç ve yöntemleriyle yürütülen ticari faaliyet olan, geniş anlamda elektronik ticarettir 23. Diğeri ise daha dar 20 Asean Secretariat, s Yürütücü, Ali; E-ticaret ve Bilgi Toplumundaki Yapısallaşma Süreci, <inettr.org.tr/inetconf8/ bildiri/1.doc>, , s TC. Dış Ticaret Müsteşarlığı E-Ticaret Genel Koordinatörlüğü Elektronik Ticaret Kurulunun Elektronik Ticaret Tanımı ve Araçları, <http://www.e-ticaret.gov.tr/tanim/tanim.htm>, ( ); Kayıhan-Yıldız, s UNCITRAL Elektronik Ticaret Model Kanunu nda hiçbir iletişim tekniği atlanmayarak elektronik ticaret geniş anlamda ele alınmıştır. Bu Kanun un ticaretle ilgili veri mesajlarına uygulanacağı belirtilmiştir. Veri mesajları ise elektronik, optik veya benzeri araçlarla oluşturulan, gönderilen alınan veya saklanan bilgi olarak tanımlanmış ve örnek olarak EDI, elektronik mesaj, telgraf, teleks ve fax gösterilmiştir. 12

22 anlamda ifade edilen, işlemlerin internet veya hiç kimsenin özel malı olmayan web tabanlı sistemler üzerinden yapıldığı ticari faaliyettir 24. Faks, teleks, telefon gibi araçların elektronik ticarete özgü araçlar olmaması ve elektronik ticaret kavramının çok fazla genişletilmemesi amacıyla dar anlamda elektronik ticaret tanımlaması daha çok kabul görmektedir 25. Elektronik ticaret, ticari faaliyetlerin cereyan ediş şekli itibarıyla bu faaliyetlerin başlangıcından sonuna kadar, yani ticari faaliyetin ifası da dahil olmak üzere, tüm aşamalarının internet ortamında gerçekleşip gerçekleşmemesine bağlı olarak ikili bir ayrıma tabi tutulmaktadır 26. Birincisi, sözleşmenin kuruluşunun elektronik ortamda gerçekleştirilmesiyle birlikte, ifasının geleneksel yollarla yapıldığı dolaylı elektronik ticaret ve sözleşmenin her aşamasının elektronik ortamda gerçekleştirildiği doğrudan elektronik ticarettir 27. Burada önemli olan nokta, ticarete konu olan mal veya hizmet karşılığında ödenecek bedelin internet ortamında ya da fiziksel ortamda ifa edilmesi değil, ifanın internet ortamında gerçekleştirilebilip gerçekleştirilemeyeceğidir. Örneğin bir bilgisayar programının indirilmesi işleminde, ifayı teşkil eden bilgisayar programının alıcının bilgisayarına yüklenmesi bilgisayar ortamında gerçekleştirilebilen bir işlem olduğu için 24 Kepenek, s.2; Kayıhan-Yıldız, s Falcıoğlu, Mete Özgür; Karşılaştırmalı Hukuk ve Türk Hukukunda Elektronik Satım Sözleşmesi ve Kuruluşu, Ankara 2004,s. 47; Özdemir Kocasakal, s Silvano, Marcelo Horacio; An Approach to Argentine Law on E-Commerce, <www.thedma.org/international /articles/approach_rev.pdf>, ( ), s.1.; Sağlam Atabarut, İpek; Elektronik Sözleşmeler, Doktora Tezi, İstanbul 2003, s Arıkan, s.16; Kayıhan-Yıldız, s

23 doğrudan bir elektronik ticaret söz konusudur. Burada, programın indirilmesi işlemi karşılığında ödenecek bedelin hangi şekilde yapılacağı bir önem taşımamaktadır. Oysa maddi varlığa sahip bir ürün satışı söz konusu ise, bu ürünün teslimi ancak geleneksel yollarla mümkün olabileceğinden, bu ticari işlem dolaylı elektronik ticarete konu oluşturur. Türkiye de elektronik ticaret konusundaki ilk çalışmalar UNCTAD ile birlikte İGEME ( İhracatı Geliştirme Merkezi) nin başlattığı bir pilot projeyle olmuştur 28. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu nun aldığı bir kararla Dış Ticaret Müsteşarlığı nın koordinasyonunda, Türkiye de elektronik ticaretin geliştirilmesi amacıyla Internet Üst Kurulu ve Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu 29 oluşturulmuştur. Kurul un Mayıs 1998 tarihinde yayımlamış olduğu Elektronik Ticaret Hukuk Çalışma Grubu Raporunda, elektronik ticaretin geliştirilmesiyle ilgili birtakım önerilerde bulunulmuştur. Ülkemizde elektronik ticaretin, ticari işlemlerin yürütülmesinde yoğun bir şekilde kullanıldığı göz önüne alınarak, çıkabilecek hukuki problemleri önlemek amacıyla hukuki düzenlemeler yapılması ihtiyacı belirmiştir. Bunun için yürürlükteki mevzuatta birtakım değişiklikler yapılmıştır Arıkan, Noterlik Hukuku Sempozyumu, s.46-47; Öztuna Cox, s. 89; Sağlam Atabarut, s ETKK, 1997 yılında Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı bünyesinde ilgili kamu ve özel sektör birimleri ve üniversite ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan bir kuruldur. Elektronik ticaretin ekonomik, hukuki, vergisel boyutlarına yönelik araştırma, fiziki alt yapı oluşturma, geliştirme çalışmaları yapmaktadır. 14

24 tarihli 4756 sayılı Kanun ile 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun da 30 ve 5680 sayılı Basın Kanunu nda 31 birtakım değişiklikler yapılmıştır sayılı Kanun m. 14 ile yapılan değişiklikle, 3984 sayılı Kanun m. 31, Her türlü teknoloji ile ve her tür iletişim ortamında yapılacak yayın ve hizmetlerin esasları Haberleşme Yüksek Kurulu nun belirleyeceği strateji çerçevesinde Üst Kurulca tespit edilip Haberleşme Yüksek Kurulu nun onayına sunulur. Bu yayın ve hizmetlerin uygunluğu, Üst Kurulca denetlenir. şeklinde düzenlenmiştir. Söz konusu Kanun a göre internet aracılığı ile yapılan yayınların ve sunulan hizmetlerin, hangi usul ve esaslara tabi olacağı RTÜK tarafından tespit edilmeli ve Haberleşme Yüksek Kurulu nun belirleyeceği stratejiye tabi kılınmalıdır sayılı Kanun ile değişik 3984 sayılı Kanun m. 31, ülkemizde elektronik ticaretin gelişimi açısından isabetsiz bir düzenleme olarak değerlendirilebilir. Bu Kanun nedeni ile internet ortamında yayın yapacak ve hizmet verecek kişi ya da kuruluşlar bu faaliyetlerini yurtdışına kaydırabilirler tarihli 4756 sayılı Kanun m. 26 ile 5680 sayılı Basın Kanunu na eklenen Ek 9. maddeye göre, Bu Kanun un yalan haber, hakaret ve benzeri fiillerden doğacak maddî ve manevî zararlarla ilgili hükümleri, bilişim teknolojileri ve internet ortamında sayfa açılması veya elektronik gazete, elektronik bülten vb. suretiyle yayımlanan her türlü yazı, resim, işaret, sesli veya sessiz görüntü ve benzerleri hakkında da uygulanır. Bu Kanun un gerekçesinde, Basın Kanunu hükümlerinin elektronik ortamda yayımlanan tarih ve sayılı Resmi Gazete tarih ve sayılı Resmi Gazete. 15

25 (internet siteleri dahil olmak üzere) her türlü yazı, resim, işaret, sesli veya sessiz görüntü ve benzerleri hakkında da uygulanmasının öngörüldüğü ifade edilmiştir. Ülkemizde, yürülükteki Kanunlarda birtakım değişiklikler yapılırken aynı zamanda elektronik ticaret ile ilgili olarak yeni birtakım yasalar da yürürlüğe konmuştur. Elektronik imzanın hukuki ve teknik yönleri ile kullanımına ilişkin esasları düzenlemek amacıyla tarih ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu 32 çıkarılmıştır. Çıkarılan bu kanun ile Borçlar Kanunu nda 33 ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nda 34 bir takım değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca elektronik imzanın hukuki ve teknik yönleri ile uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacı ile Elektronik İmza Kanunu nun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çıkarılmıştır. Elektronik ticaret ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler tarafından yapılan düzenlemeler içinde ele alınması gereken temel düzenleme 1996 yılında UNCITRAL tarafından hazırlanan Elektronik Ticaret Model Kanunu (Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment) dur 35. Bir diğer tarih ve sayılı Resmi Gazete tarih ve 359 sayılı Resmi Gazete tarih ve 622 sayılı Resmi Gazete. 35 Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL-United Nations Commission on International Trade Law ) tarafından hazırlanan ve 16 Aralık 1996 tarihinde komisyon genel kurulu tarafından kabul edilen Elektronik Ticaret Model Kanunu, elektronik ticaretin daha güven içinde yapılabilmesi için neler yapılabileceğine ve elektronik ticaretten 16

26 düzenleme ise, 2001 tarihli UNCITRAL Elektronik İmza Model Kanunu (Model Law on Electronic Signatures with Guide to Enactment) dur 36. Elektronik ticarete ilişkin olarak Avrupa Birliği nin oluşturduğu düzenlemelerden biri ise, Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konseyi nin 8 Haziran 2000 tarih ve 2000/31 sayılı İç Pazarda Bilgi Toplumu Hizmetlerinin Özellikle Elektronik Ticaretin Belirli Hukuki Yönlerine İlişkin Yönergesi (Certain Legal Aspects of Information Society Services, in Particular Electronic Commerce, in the Internal Market) dir 37. Diğer bir düzenleme ise Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konseyi nin 20 Mayıs 1997 tarih ve 97/7/EC sayılı Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicilerin Korunması Hakkında Yönerge (The Protection of Consumers in Respect of Distance Contracts) dir 38. kaynaklanan yasal sorunlara ne şekilde çözüm getirilebileceğine ilişkin olarak uluslara ve uluslararası kuruluşlara yol gösterici tarzda kabul edilen bir model kanundur. 36 UNCITRAL Elektronik İmza Model Kanunu ( Model Law on Electronic Signatures with Guide to Enactment), elektronik imza konusunu bir çerçeveye oturtmak amacıyla elektronik Ticaret Model Kanunu ile uyumlu bir şekilde hazırlanmıştır. 37 Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konseyi nin 8 Haziran 2000 tarih ve 2000/31 sayılı İç Pazarda, Bilgi toplumu Hizmetlerinin Özellikle Elektronik Ticaretin Belirli Hukuki Yönlerine İlişkin Yönergesi elektronik ticarete ilişkin çok kapsamlı düzenlemeler getirmiştir. Bu yönerge de, Elektronik Ticaret Model Kanununu gibi çerçeve bir düzenleme niteliği taşımaktadır. Bilgi toplumu hizmetlerinin üye ülkeler arasında serbest dolaşımını sağlamak için hazırlanmıştır. Amaç AB ye üye devletlerin elektronik ticarete ilişkin mevzuatlarını uyumlu hale getirmektir. 38 Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konseyi nin 20 Mayıs 1997 tarih ve 97/7/EC sayılı Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicilerin Korunması Hakkında Yönerge nin amacı AB ye üye devletlerin mesafeli sözleşmelere ilişkin düzenlemelerini uyumlaştırmaktır. 17

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır.

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. E-Ticarete Giriş E-Ticaret Tanımı WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. OECD(İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR E-İŞ Elektronik İş (E-iş) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir şirketin tüm aktivitelerini desteklemek amaçlı uygulanması Şirketin iç ve dış veri sistemlerini

Detaylı

Bilgisayar Sistemleri ilk ortaya çıktığında...

Bilgisayar Sistemleri ilk ortaya çıktığında... Bilgisayar Ağları Bilgisayar Sistemleri ilk ortaya çıktığında... Merkezi yapıya sahip ENIAC (1945) ~167 m² 30 ton IBM 650 (1960) K.G.M Dk.da ~ 74000 işlem 12 yıl kullanılmıştır http://the eniac.com www.kgm.gov.tr

Detaylı

Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri

Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri Organizasyonun bilgi ihtiyacını analiz etmek ve bu ihtiyacı karşılamak için enformasyon planı geliştirmek, Bilgi ve Belge işlemlerini

Detaylı

AĞ TEMELLERİ 4.HAFTA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU

AĞ TEMELLERİ 4.HAFTA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU AĞ TEMELLERİ 4.HAFTA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU Öğr. Gör. MEHMET CAN HANAYLI ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) Asimetrik Sayısal Abone Hattı, veri ve ses iletiminin aynı

Detaylı

BÖLÜM 7. Telekomünikasyon, İnternet ve, Kablosuz Teknoloji. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 7. Telekomünikasyon, İnternet ve, Kablosuz Teknoloji. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 7 Telekomünikasyon, İnternet ve, Kablosuz Teknoloji Doç. Dr. Serkan ADA Bilgisayar Ağı Nedir? En yalın haliyle ağ, iki veya daha fazla birbirine bağlı bilgisayardan oluşur. Bilgisayar Ağı Nedir?

Detaylı

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ( Yönetmelik ) 15.07.2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Internet Nedir? Devlet Kurumları. Internet Servis Sağlayıcılar. Lokal Ağ. Eğitim Kurumları. Kişisel Bilgisayar. Dizüstü Bilgisayar.

Internet Nedir? Devlet Kurumları. Internet Servis Sağlayıcılar. Lokal Ağ. Eğitim Kurumları. Kişisel Bilgisayar. Dizüstü Bilgisayar. İnternet Nedir? Internet Nedir? Internet, bilgisayar ağlarını kapsayan uluslararası bir ağdır. Farklı büyüklükteki ve tipteki birbirinden bağımsız binlerce bilgisayar ağından oluşur. Bu ağların her birinde

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA II. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA II. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA II. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.tr İÇERİK İletişimin Tarihsel Gelişimi İnternet in Tarihsel Gelişimi

Detaylı

İSTANBUL, 01.04.2010 SİRKÜLER ( 2010/11 ) Konu: Faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar

İSTANBUL, 01.04.2010 SİRKÜLER ( 2010/11 ) Konu: Faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Tel : (0 2 1 6) 574 74 14 PBX Faks: ( 0 2 1 6 ) 574 22 12 İSTANBUL, 01.04.2010 SİRKÜLER ( 2010/11 ) Konu: Faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar 05.03.2010 tarih 27512

Detaylı

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Uygulaması

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Uygulaması 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Uygulaması 8 Aralık 2015 Kanunun Kapsamı 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA HİZMET SAĞLAYICILARIN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

ELEKTRONİK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA HİZMET SAĞLAYICILARIN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ELEKTRONİK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA HİZMET SAĞLAYICILARIN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ Ufuk ÜNLÜ 25 ÖZ İnternet kullanıcı sayısının gün geçtikçe artması, ticari ilişkilerin de bu ortama kaymasına neden olmuştur.

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI:

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: TARİH : 28/08/2015 SİRKÜLER NO : 2015/70 ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: 5 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazetede elektronik ticarete ilişkin

Detaylı

ELEKTRONİK İMZALARA İLİŞKİN UNCITRAL MODEL KANUN TASARISI

ELEKTRONİK İMZALARA İLİŞKİN UNCITRAL MODEL KANUN TASARISI ELEKTRONİK İMZALARA İLİŞKİN UNCITRAL MODEL KANUN TASARISI (2001) (UNCITRAL Elektronik Ticaret Çalışma Grubunun 18 19 Eylül 2000 tarihinde Viyana da yapılan 37. toplantısında onaylanan şekliyle) Uygulama

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONĐK POSTA (KEP) SĐSTEMĐ. Doç. Dr. Mustafa ALKAN Bilgi Teknolojileri ve Đletişim Kurumu Kurum Başkan Yardımcısı

KAYITLI ELEKTRONĐK POSTA (KEP) SĐSTEMĐ. Doç. Dr. Mustafa ALKAN Bilgi Teknolojileri ve Đletişim Kurumu Kurum Başkan Yardımcısı KAYITLI ELEKTRONĐK POSTA (KEP) SĐSTEMĐ Doç. Dr. Mustafa ALKAN Bilgi Teknolojileri ve Đletişim Kurumu Kurum Başkan Yardımcısı 1 Sunumun Đçeriği 1. KEP e Duyulan Đhtiyaç 2. KEP Sistemi ve Yararları 3. Türkiye

Detaylı

E-TİCARETTE DAMGA VERGİSİ

E-TİCARETTE DAMGA VERGİSİ E-TİCARETTE DAMGA VERGİSİ Ertunç AKSÜMER 44 ÖZ E-ticaret alanında yaşanan hızlı gelişmelerle birlikte devletler, e-ticarette karşılaşılan sorunları çözmeye ve e-ticareti kontrol altına almaya yönelik çalışmalar

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

E-DEVLET ve E-TİCARET IT 515

E-DEVLET ve E-TİCARET IT 515 E-DEVLET ve E-TİCARET 280 2006-2010 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ TEMEL EKSENLER 1. Sosyal Dönüşüm 2. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu Eylem ana temaları: Devlet ile İş Yapma Kolaylıklarının

Detaylı

Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları

Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları 1. Günlük yaşantıda bilgisayar hangi alanlarda kullanılmaktadır? 2. Bilgisayarın farklı tip ve özellikte olmasının sebepleri neler olabilir? Donanım Yazılım Bilişim

Detaylı

GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 24/08/2011 tarihli ve 2011/DK-14/461 sayılı Kurul Kararı ile GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu Usul ve Esasların amacı, tercihe dayalı Güvenli İnternet Hizmetine

Detaylı

ITMS DAYS www.itmsdays.com. Information Technologies Management Systems Days

ITMS DAYS www.itmsdays.com. Information Technologies Management Systems Days ITMS DAYS Information Technologies Management Systems Days ELEKTRONİK SERTİFİKA HİZMET SAĞLAYICILARI İÇİN ISO/IEC 27001 İN GEREKLİLİĞİ Demet KABASAKAL Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bilgi Güvenliği

Detaylı

INTERNET VE INTERNET TARAYICISI

INTERNET VE INTERNET TARAYICISI INTERNET VE INTERNET TARAYICISI HATIRLAYALIM 2 Ses kartı, ekran kartı, modem kartı gibi kartlar ) üzerine takılırlar. Aşağıdaki kartlardan hangisi bilgisayarda hem girdi hem de çıktı birimi görevini yerine

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BİLİŞİM ALANININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN NORMLAR

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BİLİŞİM ALANININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN NORMLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM BİLİŞİM ALANININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN NORMLAR 1. EVRENSEL HİZMET KANUNU 1.1. Bilgi Toplumunun Geliştirilmesine Katkı Sağlamak Amacıyla Bilgisayar Okur Yazarlığı

Detaylı

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü:

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine

Detaylı

Türkiye E-Ticaret Sistemleri

Türkiye E-Ticaret Sistemleri Türkiye E-Ticaret Sistemleri Türkiye E-Ticaret Sistemleri E-Ticaret Sorunları E-Ticaret Sorunları Dağıtılan bilgi üzerindeki denetim eksikliği Bilginin çalınması ve yayılması üzerindeki denetim eksikliği

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı HAFTA IV Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2016 2017 Güz Yarıyılı Open System Interconnection (OSI) OSI modeli sıradüzensel 7 katmandan oluşur. OSI modeli hala geliştirilmekte olmasına rağmen satıcılar ve standart

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı EKi Salı, Perşembe Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı EKi Salı, Perşembe Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 Güz Yarıyılı 22-23 EKi. 2015 Salı, Perşembe Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU OSI modeli sıradüzensel 7 katmandan oluşur. OSI modeli hala geliştirilmekte olmasına rağmen

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir?

ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir? DERS NOTU - 1 ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir? Ticaret ifadesi kavramsal olarak mal veya hizmetin satın alınması ve satılması işlemlerini kapsamaktadır. Bu sürecin elektronik ortamda

Detaylı

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 Ders- 12 Bilgisayar Ağları Yrd. Doç. Dr. Burcu Can Buğlalılar Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Katmanları İçerik Bilgisayar ağı nedir? Yerel alan ağları

Detaylı

ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ

ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ 1. GİRİŞ: Son yıllarda bilişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler ekonomik ve ticari alanı ve bu alanları düzenleyen hukuki yapıyı da büyük ölçüde etkilemiş, hukuki işlemlerin

Detaylı

AĞ SĠSTEMLERĠ. Öğr. Gör. Durmuş KOÇ

AĞ SĠSTEMLERĠ. Öğr. Gör. Durmuş KOÇ AĞ SĠSTEMLERĠ Öğr. Gör. Durmuş KOÇ Ağ Ġletişimi Bilgi ve iletişim, bilgi paylaşımının giderek önem kazandığı dijital dünyanın önemli kavramları arasındadır. Bilginin farklı kaynaklar arasında transferi,

Detaylı

WEB TASARIMIN TEMELLERİ

WEB TASARIMIN TEMELLERİ WEB TASARIMIN TEMELLERİ ~ Sunu 1 ~ Öğr. Gör. Mehmet Fatih TAN http://blog.kmu.edu.tr/mftan mftan@kmu.edu.tr Bilgi paylaşıldıkça kıymetlenir.. Kaynak göstermek şartıyla sunu içeriğini çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Detaylı

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Özlem Özgöbek Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2010 İnternet erişiminin yaygınlaşması ve artık mobil cihazlar üzerinden bile yüksek hızlı veri iletişimine

Detaylı

Yeni E-Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (01.05.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek)

Yeni E-Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (01.05.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek) Yeni E-Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (01.05.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek) Yeni düzenleme neler getiriyor Nisan 2015 DUBAI İçindekiler Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun...

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 24.08.2011 Karar No : 2011/DK-14/461 Gündem Konusu : Güvenli İnternet Hizmetine İlişkin Usul ve Esaslar. KARAR : 5809 sayılı Kanunun 4 üncü

Detaylı

BİLİŞİM HUKUKU, 2005 İ Ç İ N D E K İ L E R

BİLİŞİM HUKUKU, 2005 İ Ç İ N D E K İ L E R BİLİŞİM HUKUKU, 2005 İ Ç İ N D E K İ L E R I- İÇİNDEKİLER II- KISALTMALAR 1.Bilgisayar ve Bilgisayar Programları Teknolojisi 1.1. Bilgisayarın Tanımı 1.2. Bilgisayarların Tarihi Gelişimi 1.3. Donanım (Hardware)

Detaylı

Dünyanın bilgisine açılan pencere... Ya da sadece yeni çağın eğlencesi...

Dünyanın bilgisine açılan pencere... Ya da sadece yeni çağın eğlencesi... Dünyanın bilgisine açılan pencere... Ya da sadece yeni çağın eğlencesi... Bilgisayar Ağı (Network) Nedir? Bir ana bilgisayarın denetiminde birbirlerine bağlı olarak çalışan bilgisayarların oluşturduğu

Detaylı

ELEKTRONİK İMZA KANUNU

ELEKTRONİK İMZA KANUNU makaleler ÖZTÜRK / ERGÜN ELEKTRONİK İMZA KANUNU Av. Mehtap Yıldırım ÖZTÜRK * Av. Çağdaş Evrim ERGÜN ** I. GİRİŞ Son yıllarda elektronik ticarette (e-ticaret) ve elektronik iletişimde (e-iletişim) güvenlik

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE l- Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

Bölüm 8 : PROTOKOLLER VE KATMANLI YAPI: OSI, TCP/IP REFERANS MODELLERİ.

Bölüm 8 : PROTOKOLLER VE KATMANLI YAPI: OSI, TCP/IP REFERANS MODELLERİ. Bölüm 8 : PROTOKOLLER VE KATMANLI YAPI: OSI, TCP/IP REFERANS MODELLERİ. Türkçe (İngilizce) karşılıklar Servis Kalitesi (Quality of Service, QoS) Uçtan-uca (end-to-end) Düğümden-ağa (host-to-network) Bölüm

Detaylı

VERĠ HABERLEġMESĠ OSI REFERANS MODELĠ

VERĠ HABERLEġMESĠ OSI REFERANS MODELĠ VERĠ HABERLEġMESĠ OSI REFERANS MODELĠ Bölüm-2 Resul DAġ rdas@firat.edu.tr VERİ HABERLEŞMESİ TEMELLERİ Veri İletişimi İletişimin Genel Modeli OSI Referans Modeli OSI Modeli ile TCP/IP Modelinin Karşılaştırılması

Detaylı

İÜ Genel Sekreterlik İletişim Prosedürü

İÜ Genel Sekreterlik İletişim Prosedürü lik Sayfa No : 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, İstanbul Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemeye, iç ve dış iletişimin nasıl sağlanacağına ve mevcut iletişim ağının sağlıklı

Detaylı

Siber Güvenlik Risklerinin Tanımlanması / Siber Güvenlik Yönetişimi

Siber Güvenlik Risklerinin Tanımlanması / Siber Güvenlik Yönetişimi KURUMLAR İÇİN SİBER GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ÖLÇME TESTİ DOKÜMANI Kurumlar İçin Siber Güvenlik Önlemlerini Ölçme Testi Dokümanı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinin siber güvenlik adına

Detaylı

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Tolga ÇAKMAK Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr On Dokuz Mayıs Üniversitesi Samsun, 2010 İçerik Kurumsal

Detaylı

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Koordinatörlüğünün

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ Derleyen: Prof. Dr. Güngör BAL Bölüm 6 Telekomünikasyon ve Ağlar Prensipler ve Öğrenme Hedefleri Etkin haberleşme, organizasyonların başarıları için önemlidir Haberleşme

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 04.01.2016 Sayı: 2016/005 Ref: 4/005

SİRKÜLER İstanbul, 04.01.2016 Sayı: 2016/005 Ref: 4/005 SİRKÜLER İstanbul, 04.01.2016 Sayı: 2016/005 Ref: 4/005 Konu: İNTERNET SATIŞI YAPAN MÜKELLEFLER İÇİN E-ARŞİV UYGULAMASINA GEÇİŞ REHBERİ YAYIMLANMIŞTIR Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.efatura.gov.tr internet

Detaylı

Bilgi ve iletişim teknolojileri

Bilgi ve iletişim teknolojileri Bilgi ve iletişim teknolojileri 1 Bilgisayar, Hesap makinesi gibi araçlara neden ihtiyaç duyulmuştur? Zaman tasarrufu Bilginin depolanması ihtiyacı Hatasız işlem yapma isteği İletişim ihtiyacı 30\2 Bilişim

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ (Web Madenciliği)

VERİ MADENCİLİĞİ (Web Madenciliği) VERİ MADENCİLİĞİ (Web Madenciliği) Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN kergun@balikesir.edu.tr Kaynak: M. Ali Akcayol, Gazi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ders Notları İçerik İnternet World Wide Web

Detaylı

Elektronik Hizmetler ve Elektronik İmza

Elektronik Hizmetler ve Elektronik İmza Elektronik Hizmetler ve Elektronik İmza TELEKOMÜNİKASYON KURUMU E-İMZA ÇALIŞMA GRUBU ANKARA 22 Mart 2005 Giriş Günümüz : Bilgi ve İletişim Çağı Bilgiye ulaşmada süreklilik Erişim hızı Güvenlik ve gizlilik

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Edinme Zorunluluğuna Ve Elektronik Tebligata İlişkin Usul ve Esaslar

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Edinme Zorunluluğuna Ve Elektronik Tebligata İlişkin Usul ve Esaslar Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Edinme Zorunluluğuna Ve Elektronik Tebligata İlişkin Usul ve Esaslar ÖZET : Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Edinme Zorunluluğuna Ve Elektronik Tebligata İlişkin Usul ve Esaslar

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU ÖN BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu nun konusu, SATICI' nın, ALICI' ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

6563 sayılı Kanun. Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik

6563 sayılı Kanun. Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik 6563 sayılı Kanun Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik 9 Eylül 2015 Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Detaylı

MODÜL 1 BÖLÜM 3 İNTERNET VE E-POSTA BİLGİSAYAR KULLANMA. Şükrü BAKIR Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

MODÜL 1 BÖLÜM 3 İNTERNET VE E-POSTA BİLGİSAYAR KULLANMA. Şükrü BAKIR Bilişim Teknolojileri Öğretmeni MODÜL 1 BÖLÜM 3 İNTERNET VE E-POSTA BİLGİSAYAR KULLANMA Şükrü BAKIR Bilişim Teknolojileri Öğretmeni AĞ NEDİR? Ağ, paylaşım amacıyla iki ya da daha fazla cihazın bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir

Detaylı

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA T.Ü. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU Doküman No: BİDB-F-06 Yürürlük Tarihi: 01.01.2012 Revizyon No: 0 Tarihi: - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU SIRA NO SORUMLU

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLERİ 1501- SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amaç: Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60 a varan oranlarda hibe(geri ödemesiz)

Detaylı

BAYİ SİPARİŞ TAKİP SİSTEMİ (Analiz Raporu)

BAYİ SİPARİŞ TAKİP SİSTEMİ (Analiz Raporu) AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Mehmet Aykut ALTUNKURT (Öğrenci No: 142132159) BAYİ SİPARİŞ TAKİP SİSTEMİ (Analiz Raporu) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü TBIL-503-01

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 23 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı HAFTA III Bilgi iletişim sistemi : Bilgi iletişim sistemi, dağıtık sistem içerisinde düğümler arasındaki iletişimi desteklemekle yükümlüdür. İletişim sistemi, iletişim ağı ile bağlanmış herhangi bir düğümün,

Detaylı

NETWORK BÖLÜM-5 OSI KATMANLARI. Öğr. Gör. MEHMET CAN HANAYLI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 1/27

NETWORK BÖLÜM-5 OSI KATMANLARI. Öğr. Gör. MEHMET CAN HANAYLI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 1/27 NETWORK BÖLÜM- OSI KATMANLARI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU Öğr. Gör. MEHMET CAN HANAYLI / OSI Modeli İletişimin genel modeli OSI referans modeli OSI modeli ile TCP/IP modelinin karşılaştırılması

Detaylı

İLETİŞİM PROSEDÜRÜ. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemektedir.

İLETİŞİM PROSEDÜRÜ. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemektedir. Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemektedir.

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD Metin TUNÇ Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Örgütü, 1948 yılında aralarında kurucu üye olarak Türkiye nin de bulunduğu Avrupa ülkeleri tarafından Organization

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 12247 ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6563 Kabul Tarihi : 23/10/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 5/11/2014 Sayı : 29166 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç

Detaylı

Protocol Mimari, TCP/IP ve Internet Tabanlı Uygulamalar

Protocol Mimari, TCP/IP ve Internet Tabanlı Uygulamalar Tabanlı Uygulamalar 3. Ders Yrd. Doç. Dr. İlhami M. ORAK Protocol Mimari, TCP/IP ve Internet Tabanlı Uygulamalar İletişimi tamamıyla ortadan kaldırmak için gönderici ile alıcı arasında hiçbir ortak kural

Detaylı

MERKEZİ FATURA KAYDI SİSTEMİNİN KURULUŞU, FAALİYETİ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

MERKEZİ FATURA KAYDI SİSTEMİNİN KURULUŞU, FAALİYETİ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Merkezi Fatura Kaydı Sisteminin kuruluş, faaliyet ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

BTK nın IPv6 ya İlişkin Çalışmaları

BTK nın IPv6 ya İlişkin Çalışmaları BTK nın IPv6 ya İlişkin Çalışmaları Sezen YEŞİL Bilişim Uzmanı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) IPv6 Konferansı Ankara, Türkiye 12 Ocak 2011 1 Gündem BTK nın Görevleri BTK nın Çalışmaları Başbakanlık

Detaylı

I.BURDUR SEMPOZYUMU EKONOMİ-TİCARET VE SANAYİ

I.BURDUR SEMPOZYUMU EKONOMİ-TİCARET VE SANAYİ I.BURDUR SEMPOZYUMU EKONOMİ-TİCARET VE SANAYİ 1262 I.BURDUR SEMPOZYUMU I.BURDUR SEMPOZYUMU 1263 BURDUR DAKİ KOBİ LERDE ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMALARI İrfan ATEŞOĞLU * 1. Elektronik Ticaret Kavramı E-ticaretin

Detaylı

08225 AĞ TEMELLERĠ. Elbistan Meslek Yüksek Okulu GÜZ Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU. 20 EKi Salı, Çarşamba

08225 AĞ TEMELLERĠ. Elbistan Meslek Yüksek Okulu GÜZ Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU. 20 EKi Salı, Çarşamba 08225 AĞ TEMELLERĠ Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 GÜZ Yarıyılı 20 EKi. 2014 Salı, Çarşamba Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Bilgi iletişim sistemi, dağıtık sistem içerisinde düğümler arasındaki iletişimi

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE SÖZLEŞME VE SİPARİŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ELEKTRONİK TİCARETTE SÖZLEŞME VE SİPARİŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ELEKTRONİK TİCARETTE SÖZLEŞME VE SİPARİŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların

Detaylı

Değişen ve Gelişen Türkiye nin, Yenilikçi ve Atılımcı Elektronik Üreticisi

Değişen ve Gelişen Türkiye nin, Yenilikçi ve Atılımcı Elektronik Üreticisi Değişen ve Gelişen Türkiye nin, Yenilikçi ve Atılımcı Elektronik Üreticisi IPTV'nin Tarihçesi IPTV IPTV'nin Gelişimi IPTV Nedir? IPTV'nin Sunduğu Servisler VoD (Video on Demand Talep Üzerine Görüntü) IPTV

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/138. Bazı Mükellef Gruplarına Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu Getirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/138. Bazı Mükellef Gruplarına Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu Getirilmiştir. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. Lütfen Gizlilik Sözleşmesi ni dikkatlice okuyunuz.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. Lütfen Gizlilik Sözleşmesi ni dikkatlice okuyunuz. GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ Bilkent Üniversitesi Mühendislik Topluluğu (Bundan böyle MT olarak anılacaktır.), gizliliğinizi korumak ve kullanılmakta bulunan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanmanızı

Detaylı

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

Ders Tanıtım Sunumu 08225 AĞ TEMELLERİ. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 GÜZ Yarıyılı. 02 EKi. 2012 Salı. Öğr. Gör.

Ders Tanıtım Sunumu 08225 AĞ TEMELLERİ. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 GÜZ Yarıyılı. 02 EKi. 2012 Salı. Öğr. Gör. Ders Tanıtım Sunumu 08225 AĞ TEMELLERİ Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 GÜZ Yarıyılı 02 EKi. 2012 Salı Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Dersin Adı Ders Tanıtım Bilgileri Ağ Temelleri Ders Kodu 08225 Yarıyıl

Detaylı

Ağ Teknolojileri. Ağ Temelleri. Bir ağ kurmak için

Ağ Teknolojileri. Ağ Temelleri. Bir ağ kurmak için Ağ Teknolojileri Ağ Temelleri Bir ağdan söz edebilmek için en az 2 bilgisayarın birbirlerine uygun bir iletişim ortamıyla bağlanması gerekmektedir. Üst sınır yok! Dünyadaki en büyük bilgisayar ağı İnternet

Detaylı

VPN NEDIR? NASıL KULLANıLıR?

VPN NEDIR? NASıL KULLANıLıR? VPN NEDIR? NASıL KULLANıLıR? VPN NEDIR? VPN, Virtual Private Network, yani Sanal Özel Ağ ın kısaltılmasıdır. VPN sayesinde ağlara uzaktan erişim sağlanır. VPN sanal bir ağ uzantısı oluşturduğu için ağa

Detaylı

Siber Güvenlik Basın Buluşması. C.Müjdat Altay 15 Haziran 2015

Siber Güvenlik Basın Buluşması. C.Müjdat Altay 15 Haziran 2015 Siber Güvenlik Basın Buluşması C.Müjdat Altay 15 Haziran 2015 Kısaca Netaş Ülkemizin her türlü bilgi ve iletişim teknolojisi ihtiyacını karşılamak için çalışıyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirilen birçok

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI. Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Yönergesi

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI. Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Yönergesi T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Yönergesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukuki Dayanak... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Tanımlar...

Detaylı

TNB E-İMZA, TNB Elektronik İmza A.Ş. adı ile Türkiye Noterler Birliği Vakfı tarafından kurulmuştur. Elektronik İmza hizmeti vermektedir, Aynı zamanda

TNB E-İMZA, TNB Elektronik İmza A.Ş. adı ile Türkiye Noterler Birliği Vakfı tarafından kurulmuştur. Elektronik İmza hizmeti vermektedir, Aynı zamanda TNB E-İMZA, TNB Elektronik İmza A.Ş. adı ile Türkiye Noterler Birliği Vakfı tarafından kurulmuştur. Elektronik İmza hizmeti vermektedir, Aynı zamanda E-İmza ya bağlı olarak Katma Değerli servislerde sunmaktadır.

Detaylı

Doç.Dr. Yaşar SARI ESOGÜ Turizm Fakültesi-Eskişehir BİLGİSAYAR AĞLARI (COMPUTER NETWORKS)

Doç.Dr. Yaşar SARI ESOGÜ Turizm Fakültesi-Eskişehir BİLGİSAYAR AĞLARI (COMPUTER NETWORKS) BİLGİSAYAR AĞLARI (COMPUTER NETWORKS) 1 BİLGİSAYAR AĞI Birden çok bilgisayarın birbirine bağlanması ile oluşturulan yapılara bilgisayar ağları denmektedir. Bu bağlantı bakır kablolarla yapılabildiği gibi,

Detaylı

Bakanlığımız Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'nce yürütülen,

Bakanlığımız Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'nce yürütülen, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) Arasında "Nitelikli Elektronik Sertifika Temini

Detaylı

INDICATE DİJİTAL KÜLTÜREL MİRAS ALTYAPISI İÇİN ULUSLAR ARASI BİR AĞ PROJESİ

INDICATE DİJİTAL KÜLTÜREL MİRAS ALTYAPISI İÇİN ULUSLAR ARASI BİR AĞ PROJESİ INDICATE DİJİTAL KÜLTÜREL MİRAS ALTYAPISI İÇİN ULUSLAR ARASI BİR AĞ PROJESİ 09 11 Mayıs 2012 Bodrum İçerik Indicate Projesi Kültürel Mirasın Sayısallaştırılarak Korunması Indicate Projesi, Avrupa Birliği

Detaylı

Video Konferans ve Kurumsal İletişim Sistemi

Video Konferans ve Kurumsal İletişim Sistemi PlaceCam Video Konferans ve Kurumsal İletişim Sistemi 2014 Telif Hakkı: Bu doküman kısmın veya tamamen kopyalanamaz. İçindeki fikirler ve iş modeli paylaşılamaz. İletişim: Bilgin Yazar, bilginyazar@etgigrup.com,

Detaylı

Begüm KIZILTEPE 0510110079 Aykut ÇELİK 0510110080 Hatice ŞAHİN 0510110081 Kemal ÖZTÜRK 0510110083

Begüm KIZILTEPE 0510110079 Aykut ÇELİK 0510110080 Hatice ŞAHİN 0510110081 Kemal ÖZTÜRK 0510110083 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ SEYAHAT İŞLETMELERİNDE OTOMASYON SUNUMU Begüm KIZILTEPE 0510110079 Aykut ÇELİK 0510110080 Hatice ŞAHİN 0510110081 Kemal ÖZTÜRK 0510110083

Detaylı

EDM Bilişim 2010 yılında kurulmuş olup,

EDM Bilişim 2010 yılında kurulmuş olup, EDM KURUMSAL SUNUM Şirketimiz EDM Bilişim 2010 yılında kurulmuş olup, Güçlü sermaye yapısı, GİB E-Fatura, E-Defter ve E-Arşiv Lisansları BTK E-İmza ve KEP Kayıt Makamı Yetkisi İstanbul ve Ankara da iki

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Oyder Toplu Sms Gönderimi MART 2014

Oyder Toplu Sms Gönderimi MART 2014 Oyder Toplu Sms Gönderimi MART 2014 OTOMOTİV SEKTÖRÜ Satışlarınızı ve karlılığınızı arttıracak kampanyaları hedef kitlenize toplu SMS ile duyurabilirsiniz, Müşterilerinizi özel günlerini, doğum günlerinin,

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 09.09.2013 Sayı: 2013/195 Ref: 4/195

SĐRKÜLER Đstanbul, 09.09.2013 Sayı: 2013/195 Ref: 4/195 SĐRKÜLER Đstanbul, 09.09.2013 Sayı: 2013/195 Ref: 4/195 Konu: E-FATURA UYGULAMASI ĐLE ĐLGĐLĐ OLARAK ELEKTRONĐK BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANMIŞTIR Gelir Đdaresi Başkanlığı www.efatura.gov.tr internet sitesinde

Detaylı

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi Elektronik Ticarette Kayıt Dönemi Elektronik ticaretin yaygınlaşması ile birlikte Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ticaretin düzenlenmesine dair yeni düzenlemeler çıkarılmaktadır. Yayımı

Detaylı

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1 İnternet Nedir? 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında (170den fazla ülke arasında) yaygın olan ve

Detaylı

İnternet Teknolojileri. Ders 1

İnternet Teknolojileri. Ders 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 İçerik İnternet nedir? İnternet in kısa tarihi Türkiye de internetin gelişimi World Wide Web İnternet Nedir? 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin

Detaylı