SOSYAL KONTROLÜN YENİ BİÇİMİ OLARAK ÖZEL GÜVENLİK BİRİMLERİ: SİTE YERLEŞİMLERİNDE YAŞAYANLAR ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ, ANKARA ÖRNEĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL KONTROLÜN YENİ BİÇİMİ OLARAK ÖZEL GÜVENLİK BİRİMLERİ: SİTE YERLEŞİMLERİNDE YAŞAYANLAR ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ, ANKARA ÖRNEĞİ"

Transkript

1 T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜVENLİK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI SOSYAL KONTROLÜN YENİ BİÇİMİ OLARAK ÖZEL GÜVENLİK BİRİMLERİ: SİTE YERLEŞİMLERİNDE YAŞAYANLAR ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ, ANKARA ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Per. Yzb. Mustafa DEYAN Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ayça GELGEÇ BAKACAK ANKARA

2

3 TEZİN TARİHİ : TEZ TANITIM FORMU TEZİN TİPİ : Yüksek Lisans Tezi TEZİN BAŞLIĞI : Sosyal Kontrolün Yeni Biçimi Olarak Özel Güvenlik Birimleri: Site Yerleşimlerinde Yaşayanlar Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Analiz, Ankara Örneği TEZİN YAPILDIĞI BİRİM : Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Güvenlik Bilimleri Anabilim Dalı SPONSOR KURULUŞ : - DAĞITIM LİSTESİ : Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Tez Hazırlama, Onay, Dağıtım ve Muhafaza Esasları Kılavuzunda Belirtilen Yerlere TEZİN ÖZETİ : Özel güvenlik hizmeti, devletin tarihsel süreçteki evrimi sonucunda kamusal olmayan alanlarda güvenliğin gerçek kişilere devredilmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu araştırma ile site şeklindeki yerleşkelerde yaşayan bireylerin özel güvenlik görevlilerini nasıl algıladıkları ve site girişlerinde yapılan kontroller neticesinde bireylerde meydana gelen davranış değişiklikleri sosyal kontrol teorisi çerçevesinde ele alınarak ortaya konulmuştur. Böylelikle sitelerde çalışan özel güvenlik görevlilerinin bireyler üzerinde oluşturduğu kontrol algısının ne düzeyde olduğunun tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla katılımcılardan görüşme tekniği ile elde edilen verilerin betimsel analizi yapılarak çeşitli bulgulara ulaşılmıştır. ANAHTAR KELİMELER : Sosyal Kontrol, Özel Güvenlik Görevlileri, Site Yaşamı, İktidar ve Güvenlik, Kentleşme, Küreselleşme. SAYFA SAYISI : 161 GİZLİLİK DERECESİ : Tasnif Dışı

4 T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜVENLİK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI SOSYAL KONTROLÜN YENİ BİÇİMİ OLARAK ÖZEL GÜVENLİK BİRİMLERİ: SİTE YERLEŞİMLERİNDE YAŞAYANLAR ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ, ANKARA ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Per. Yzb. Mustafa DEYAN Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ayça GELGEÇ BAKACAK ANKARA

5 KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Mustafa DEYAN ın, Sosyal Kontrolün Yeni Biçimi Olarak Özel Güvenlik Birimleri: Site Yerleşimlerinde Yaşayanlar Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Analiz, Ankara Örneği konulu tez çalışması, jürimiz tarafından GÜVENLİK BİLİMLERİ AnaBilim Dalında YÜKSEK LİSANS tezi olarak kabul edilmiştir. Başkan Doç.Dr. Aslıhan ÖĞÜN BOYACIOĞLU Üye (Danışman) Yrd. Doç.Dr. Ayça GELGEÇ BAKACAK Üye Yrd. Doç.Dr. Rahşan BALAMİR BEKTAŞ ONAY Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım.... /... / 2014 Önder Haluk TEKBAŞ Prof.Dr.Y.Müh.Alb Enstitü Müdürü

6 TEŞEKKÜR Tez çalışmasına başlayabilmem için 2011 yılında geçirdiğim beyin kanaması, devamında kısmi felç ve sonrasında teşhis edilen hastalığımın tespit ve tedavisinde insanüstü gayretlerini esirgemeyen sırasıyla Gazi Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü, TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesinin tüm çalışanlarına ve bu süreçte beni yalnız bırakmayan tüm arkadaş ve tanıdıklarıma; Tez çalışmasında; her şeyden ve herkesten önce, değerli fikirleri ve yapıcı eleştirileriyle beni yönlendiren tez danışmanım Yrd. Doç. Dr. Ayça GELGEÇ BAKACAK a; başta Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Yılmaz UYAR, Savunma Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof.Dr.Y.Müh.Alb. Önder Haluk TEKBAŞ ve başta Güvenlik Bilimleri Anabilimdalı Başkanı Yrd.Doç.Dr.Öğ.Alb. Ertan EROL olmak üzere tüm Enstitü çalışanlarına; tezimi baştan sona birkaç kez okuyarak hatalarımı gideren ve düzeltmelerle devamlı destek veren Topçu Yzb. Ali KAHYA ya; büyük bir özveriyle, kısa zamanda tez çalışmamı okuyarak savunma yapmamı sağlayan jüri üyelerine; anlattıkları derslerle, askerlik hayatımda farklı bir dönem geçirmemi sağlayan bütün hocalarıma; tüm sınıf arkadaşlarıma; değerli vakitlerinden fedakarlık yaparak benimle mülakat yapmayı kabul eden ve görüşlerini paylaşan tüm katılımcılara; Beni bugünlere getiren, yaşamımın her anında beni destekleyen, kararlarıma her zaman saygı duyan ve bana huzurlu bir ortamı sağlayan, emeklerini ömrüm boyunca ödeyemeyeceğim Annem e ve Babam a; yoğun çalıştığım dönemlerde beni anlayışla karşılayan ve çalışmalarım boyunca benden yardım ve desteğini bir an olsun esirgemeyen, her ne kadar kendisini ihmal etmiş olsam da beni asla ihmal etmeyen, bana karşı sınırsız özveride bulunan ve sabır gösteren, çalışma stresiyle gerildiğim anlarda beni sükunetle karşılayan ve üzerimdeki yükleri hafifletmek için elinden gelenin fazlasını yapan sevgili Eşim Şefika DEYAN A ve dünyanın en sevimlisi olan biricik Oğlum Harun a teşekkürlerimi sunarım. i

7 T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜVENLİK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI ANKARA 2014 SOSYAL KONTROLÜN YENİ BİÇİMİ OLARAK ÖZEL GÜVENLİK BİRİMLERİ: SİTE YERLEŞİMLERİNDE YAŞAYANLAR ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ, ANKARA ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mustafa DEYAN ÖZET Devletin ortaya çıkışıyla başlayan ve günümüze kadar süren değişime, devletin toplumu kontrol altına almak amacıyla kullandığı güvenlik güçleri de maruz kalmıştır. Neo-liberal politik iklimde müdahaleci kimliğinden sıyrılan devlet, toplumsal düzeni sağlama işlevinin bir bölümünü özel sektöre devretmiştir. Devletin yetkilerini devretmesi olarak görünen özel güvenlik hizmeti, aslında kamusal alanda yapılan gözetleme ve kontrol uygulamalarının özel alanda kesintiye uğramasından dolayı bulunan çözüm yoludur. Özel güvenlik görevlileri özel alanların gözetlenememesinden kaynaklanan kör noktaları görünür hale getirmektedirler. Bunun yanı sıra yaptıkları kontrollerle düzenin devamlılığını sağlamaktadırlar. Özel güvenlik hizmeti, devletin özel alanlarda güvenlik hizmetini girişimcilere bırakmasıyla ortaya çıkmış ve zamanla toplum tarafından kabul görmüştür. Devletin en önemli görevi olan güvenlik hizmetinin özel sektöre ii

8 devredilmesinin toplum tarafından kolayca kabul edilmesi ilgi çekicidir çünkü devletin esas görevi toplumu korumaktır.. Küreselleşen kentlerde meydana gelen aşırı nüfus artışı ve güvencesiz ortam, artan suça maruz kalma korkusu nedeniyle güvenlik adına topluma sunulan çözümlerin kabul edilmesini kolaylaştırmıştır. Toplumun çoğunluğu tarafından benimsenen normların kabulü esnasında kullanılan parametreler, sosyal kontrol teorisinin araştırma alanına girmektedir. Olayların topluma açıklanmasında kullanılan kavramlar, önem arz etmektedir. Kısacası algı yönetimi sosyal kontrol teorisinin merkezinde yer almaktadır. Araştırma, özel güvenlik görevlilerinin görev yaptığı alanlardan biri olan site şeklindeki yerleşkelerde yapılmıştır. Bireylerin kendini en çok güvende hissettikleri mekan olarak tanımladıkları ev, araştırmanın önemini ortaya koymaktadır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden tanımlayıcı/betimleyici analiz (yöntem) kullanılmıştır. Katılımcılarla yapılan görüşmeler sonucunda, özel güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları sitelerde düzeni sağladıkları ve yaptıkları kontrollerde bireylerde davranış değişiklikleri meydana getirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Özel güvenlik görevlilerinin devletin ulaşamadığı noktalara ulaşabilen ve düzen sağlayan yeni kontrol araçları oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Özel güvenlik hizmeti, bireyler tarafından düzen sağlayıcı olarak tanımlanmalarından ve toplumda var olan suça maruz kalma korkusunu azalttığından dolayı talep edilmektedir. Bu araştırmanın, özel güvenlik hizmetinin değerlendirilmesi amacıyla yerel yönetimlere ve özel güvenlik şirketlerine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Anahtar Kelimeler : Sosyal Kontrol, Özel Güvenlik Görevlileri, Site Yaşamı, İktidar ve Güvenlik, Kentleşme, Küreselleşme. Tez Yöneticisi Sayfa Sayısı : 161 : Yrd. Doç. Dr. Ayça GELGEÇ BAKACAK iii

9 T.R. TURKISH MILITARY ACADEMY DEFENSE SCIENCES INSTITUTE SECURITY SCIENCES DEPARTMENT ANKARA 2014 PRIVATE SECURITY UNITS AS A NEW TYPE OF SOCIAL CONTROL: COMPARATIVE ANALYZE ON GATED- COMMUNITY RESIDENTS, ANKARA SAMPLE MASTER S THESIS Mustafa DEYAN ABSTRACT Change that began from the time of occurrence of the state to the present day, security forces that state used to control society has been also subjected. With politics of neo-liberalism, the state assigned some tasks private entrepreneurs about private security service so that welfare-state identity finished. Private security service seems as if state handing own authority, but in fact it is a solution for blockage of surveillance and control practices in private areas. Private security guards supervise blind spots where can not be supervised because of private property. In addition to that, they sustain order by checking. When state handed security task to entrepreneurs in private areas, private security service occured and accepted by society in time. Easily acceptance of handing security task from state to entrepreneurs by society is remarkable because security is the most important task of the state. The parameters, which used for adopting norms to the most of the society, are in the study field of social control theory. The concepts, used for iv

10 explaining events, are very important. Shortly, perception management is at the center of the social control theory. This study has been done at the gated-communities where one of the sector private security guards works for. Individuals identify their homes as the safest space, because of this reason study is becoming more important. In the study, descriptive method, one of the qualitative research methods, has been used. As a result of interviews with participants, private security guards sustain order in guarded-gated-communities and enforce individuals change their behaviours. Private security guards are new control mechanisms that maintain order and reach the points that state can not afford. Individuals identify private security service as a key factor to maintain order and decreasing fear of crime, so that they demand it. This study may be useful private security companies and municipalities to evaluate private security service. Keywords : Social Control, Private Security Guards, Gated- Communities Lifestyle, Authority and Security, Urbanization, Globalization. Advisor : Assist. Prof. Ayça GELGEÇ BAKACAK Number of Pages :161 v

11 İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR... İ ÖZET... İİ ABSTRACT... İİİ İÇİNDEKİLER... İV KISALTMALAR LİSTESİ... Xİİİ ÖN SÖZ... XİV GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE YÖNTEMİ 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU ARAŞTIRMANIN AMACI ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ ARAŞTIRMANIN SORULARI ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE SINIRLILIKLARI ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ... 7 a. Katılımcılar... 8 b. Veri Toplama ve Değerlendirme Tekniği... 8 İKİNCİ BÖLÜM GÜVENLİĞİN EVRİMİ 1. DEVLET, OTORİTE VE GÜVENLİK İLİŞKİSİ a. Devlet ve Güvenlik b. Devlet, Güvenlik ve Rıza c. Devlet ve Güvenlik Gücünün Evrimi (1) Geleneksel Devlet ve Güvenlik (2) Modern Devlet ve Güvenlik (3) Liberal Devlet ve Güvenlik (4) Refah Devleti ve Güvenlik vi

12 (5) Neo-liberal Devlet ve Güvenlik POLİSTEN ÖZEL GÜVENLİĞE a. Devletin Güvenlik Hizmetini Devri b. Özel Güvenliğin Gelişimi c. Gözetleme ve Özel Güvenlik ç. Özel Güvenlik Görevlileri ve Kameralar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM GÜVENLİK VE KENTLEŞME 1. KENTLEŞME a. Küreselleşmenin Kentleşmeye Etkisi b. Kentleşme ve Güvenlik c. Kentleşme ve Suç Korkusu KENTLEŞME VE GÜVENLİK ÇERÇEVESİNDE GÜVENLİKLİ SİTELER a. Sitenin Mekan Olarak Değerlendirilmesi b. Sitenin Davranışlara Etkisi c. Site ve Sosyal İlişkiler ç. Siteler ve Toplumsal Ayrışma DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SOSYAL KONTROLÜN YENİ BİÇİMİ OLARAK ÖZEL GÜVENLİK BİRİMLERİ: SİTE YERLEŞİMLERİNDE YAŞAYANLAR ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ, ANKARA ÖRNEĞİ VERİLERİN ANALİZ EDİLMESİ 1. GÜVENLİK KAVRAMI, SİTE YAŞAMI VE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALGISI a. Güvenlik (1) Güvenlik Kavramının Tanımlanması (2) En Güvenli Yer (3) Evde Yalnız Olmak (4) Evde Karşılaşılabilecek En Kötü Durum ve Hırsızlık vii

13 (5) Güvenlik için Ücret Ödeme b. Site Yaşamı (1) Sitede Yaşamanın Farkı (2) Risk ve Sitenin Risklerden Uzaklaştırması c. Özel Güvenlik Görevlisi Algısı (1) Özel Güvenlik Görevlisinin Fiziksel Tarifi (2) Güvenlik Görevlilerinin Üniforma Giymeleri (3) Güvenlik Görevlilerinin Cinsiyeti (4) Güvenlik Görevlilerinin Yetkileri Hakkında Sahip Olunan Bilgi (5) Polis ve Zabıtanın Yetkileri Hakkında Sahip Olunan Bilgi (6) Güvenlik Görevlileri ve Polisin Yetkilerinin Karşılaştırılması (7) Özel Güvenlik Görevlilerinin Silah Taşıması (8) Güvenlik Görevlilerinin Devleti Temsil Etmesi (9) Yaşanan Evin Seçilmesinde Özel Güvenlik Görevlilerinin Varlığının Etkisi (10) Güvenlik Görevlilerinin Caydırıcılığı (11) Özel Güvenlik Görevlisi Olmama Durumu (12) Özel Güvenlik Görevlilerinin Sitede Çalışma Şekli (13) Güvenlik Görevlilerinin Görevli Olmadığı Yerlerde Yarattığı Güven Hissi ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ KONTROLÜ VE ÖZEL HAYATA MÜDAHALE a. Güvenlik Görevlilerinin Kontrolü (1) Rahatsız Olma (2) Çeki-Düzen Verme (3) Hoşlanma (4) Sıradan Bir Uygulama b. Ayrıntılı Arama (1) Rahatsız Olma (2) Güvenliği Sağlar c. Kimlik Bilgilerinin Kayıt Edilmesi ve Özel hayata Müdahale (1) Özel Hayata Müdahale Değil (2) Fişleme ç. Veri Tabanından Sabıka Kaydının Kontrol Edilmesi viii

14 d. Çocukların Güvenlik Görevlileri Tarafından Gözetlenmesi e. Çat Kapı Ziyaretler ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ VE KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI a. Kameraların Takibi ve İzlenme Endişesi b. Kameraların Binadaki Konumu ve Ses Kaydetmesi c. Kameraların Caydırıcılığı ç. Güvenlik Görevlileri ve Kameraların Kıyaslanması BEŞİNCİ BÖLÜM SONUÇ VE DEĞERLENDİRME KAYNAKÇA EKLER ix

15 KISALTMALAR LİSTESİ AVM MOBESE ÖGG SSCB T.C. TSK : Alış-Veriş Merkezi : Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu : Özel Güvenlik Görevlisi : Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği : Türkiye Cumhuriyeti : Türk Silahlı Kuvvetleri x

16 ÖN SÖZ Güvenlik ihtiyacı, insanın dünya üzerinde var olmasıyla birlikte ortaya çıkan en temel ihtiyaçların başında gelmektedir. Bu temel ihtiyacı karşılayabilmek adına, toplumlar çoğu zaman özgürlüklerini feda etmek zorunda kalmışlardır. İlk devletin kuruluşundan günümüze kadar geçen süreçte, devlet yapısında özellikle ekonominin etkili olduğu değişimler yaşanmıştır. Devlet modelindeki değişimler, doğal olarak güvenlik güçlerinin yapısına ve toplumla olan ilişkilerine de yansımıştır. Söz konusu değişim sürecine paralel olarak toplumun yaşam alanları değişime uğramış ve şehir yaşamı ortaya çıkmıştır. Şehirlerin nüfusunun artması, belirsizlik ortamına neden olmuş ve yeni güvenlik sorunları ortaya çıkarmıştır. Kalabalık ve karmaşık olan şehirler, devletin tüm noktaları kontrol altında tutmasını zorlaştırmıştır. Bu durum yeni risk tanımlamalarını ve yeni güvenlik önlemlerinin alınmasını zorunlu hale getirmiştir. Devletin kamusal alanda her noktayı gözetleyebilmesine karşın, özel alanları gözetleyememesi, yine devlet tarafından güvenlik açığı olarak değerlendirilmiştir. Devlet, bu karmaşayı çözmek amacıyla, uyguladığı politikalarla toplumun gelir düzeyine göre tabakalaşmasını desteklemiştir. Toplumsal tabakalaşmanın en çarpıcı göstergesi gelir durumuna göre farklılaşan yerleşim birimleridir. Site şeklindeki yerleşimler toplumsal ayrışmanın doruk noktasıdır. Ancak devlet tarafından gözetlenememektedir. Bu sorun özel güvenlik görevlileri tarafından yapılan kontrollerle aşılmaktadır. Özel güvenlik görevlileri devletin ulaşamadığı özel alanlara nüfuz edebilen yeni sosyal kontrol aygıtları olarak belirmektedir. xi

17 GİRİŞ Güvenlik ihtiyacı, insanoğlunun tarih sahnesinde belirmesiyle birlikte ortaya çıkmıştır. İnsanoğlunun kendinden başkaları ile birlikte yaşamaya başlamasıyla güvenlik ihtiyacı, toplumun devamlılığı için temel şart olma konumunu korumuş ancak devlet tarafından toplumu kontrol etmek için kullanılmıştır. Devletin üç temel öğesinden biri olan toplum, güvenliği sağlandığı sürece devletin egemen gücüne itaat etmektedir. Devlet ve birey arasındaki ilişkinin belirleyicisi olan güvende olma ihtiyacı, zamanla devlet tarafından farklı boyutlarda kullanılmıştır. Bireyin özgürlüğü ve devletin bekası arasındaki seçim yapma durumunda karar vericinin devlet olması aslında söz konusu denklemin sonucunu daha baştan ortaya koymaktadır. Devletin tarih içindeki evrimi, temelde ekonomi eksenli olmuştur. Devletin ekonomiyi yönetme şekli, devletin güvenlik güçleri kanalıyla toplumu kontrol etme biçimiyle benzeşmektedir. Müdahaleci devlet müdahaleci güvenlik güçlerini, liberal devlet toplumu uzaktan izleyen güvenlik gücünü ortaya çıkarmıştır. Kısacası devlet, güvenlik güçlerinin topluma nasıl müdahale edeceğine karar verirken, bireyin devlet ekonomisindeki rolünü göz önüne almaktadır. İdeal devleti kurma serüveninde, toplumda kabul gören normların nasıl oluşturulduğu konusu, sosyal kontrolün ilgi alanına girmektedir. Yani sosyal kontrol, bireylerin toplumda ortaya koydukları istekleri gerçekten kendi istedikleri midir, yoksa başkaları tarafından mı o şekilde istemeleri sağlanmaktadır sorusunun cevabını aramaktadır. Sosyal kontrol, özellikle şehirde oluşan karmaşık toplum yapısını kontrol altına almak adına ortaya konan eylemleri incelemesiyle birlikte ilgi odağı haline gelmiştir. Gün geçtikçe daha da artan dünya nüfusu özellikle şehirlerde yoğunlaşmaktadır. Nüfusun bu şekilde şehirlerde yoğunlaşması ise beraberinde barınma, iş ve en önemlisi güvenlik sorunlarını getirmektedir. Sayıca kabaran toplumda bireyler, kendilerine benzeyenlerle beraber olmayı 1

18 tercih eder hale gelmektedirler. Benzeme ölçütü olarak sosyal statü, ırk veya harcama düzeyi gibi unsurlar başı çekmektedir. Şehirlerde ortaya çıkan site şeklindeki yerleşkeler, içinde oturanların birbirine benzediği düzen adacıkları meydana getirmektedir. Sitelerin fiziksel yapısına ek olarak istihdam edilen özel güvenlik görevlileri izolasyonun doruğa oluşmasına neden olmaktadır. Kendi başına kontrol mekanizması olan sitelere, özel güvenlik görevlileriyle yeni boyut kazandırılmakta ve site içindeki homojen yapının devamlılığı hedeflenmektedir. Özel güvenlik görevlisi, sosyal kontrol mekanizması olarak sitenin düzenini korumakta ve site dışındaki tehlikeli dünya dan gelebilecek tehditleri engellemektedir. Bu araştırmada, sitede yaşayan bireylerin güvenlik algıları, site yaşamının farklılığı, özel güvenlik görevlisi algısı, özel güvenlik görevlisinin yaptığı kontroller esnasındaki davranış değişiklikleri sosyal kontrol teorisi ışığında ortaya konulmaya çalışılmıştır. Böylelikle sitelerde görev yapan özel güvenlik görevlilerinin bireyler üzerinde oluşturduğu kontrol algısının düzeyinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın birinci bölümü, araştırmanın kapsam ve yöntemine ayrılmıştır. Bu bölümde; araştırmanın konusu, amacı, önemi, araştırma soruları, kapsam ve sınırlılıkları ile katılımcılar ve veri toplama ve değerlendirme tekniği hususları açıklanmıştır. İkinci bölümde devletin ortaya çıkışı ve günümüze kadar geçirdiği evrim süresince güvenlik konusunun değişimine yer verilmiştir. Bu kapsamda, devletin esas görevi olan toplumun güvenliğini sağlama işlevinin toplumdaki yansımaları irdelenmiştir. Devlet tekelinde bulunan güvenlik hizmetinin neo-liberalizmin etkisiyle bazı alanlarda özel güvenlik görevlilerine devredilmesinin gerekçeleri açıklanmıştır. Son olarak özel güvenlik görevlilerinin gözetleme görevi üzerinde durulmuştur. Araştırmanın üçüncü bölümünde, kentlerin meydana gelişi ve küreselleşmenin etkisiyle birlikte kimi zaman devletlerin önüne geçmesi sonucu oluşan kaos ortamını düzenlemek amacıyla yapılan girişimler sosyal 2

19 kontrol anlayışına göre ele alınmıştır. Ayrıca toplumsal tabakalaşmanın sonuçlarından biri olan siteler konusu detaylandırılmıştır. Araştırmanın dördüncü bölümü saha araştırmasına ayrılmıştır. Güvenlikli sitede ve güvenlik görevlisi olmayan sitelerde yaşayan farklı yaş, eğitim, gelir gruplarından katılımcılardan yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanan veriler betimsel analize tabi tutularak çeşitli bulgulara ulaşılmıştır. Analiz kapsamında, özel güvenlik görevlilerinin katılımcılar üzerinde oluşturduğu kontrol algısı ortaya konulmuştur. Son olarak beşinci bölümde, elde edilen bulgular ve literatür araştırması ışığında ulaşılan sonuçlar özetlenerek genel bir değerlendirme yapılmıştır. Yapılan çalışma neticesinde ulaşılan sonuçlara göre, öncelikle yaşanan sitelerin başlı başına bir sosyal kontrol aracı olduğu, ancak istenen izolasyonu tam olarak sağlayamadığı, bu nedenle istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin söz konusu ayrışmayı tamamladığı sonucuna ulaşılmıştır. Benzer kişilerle beraber yaşama arzusunun yanında en baskın itici güç olan suça maruz kalma korkusunun kişileri sitelerde yaşamayı tercih etmeye ittiği ve özel güvenlik görevlilerinin site girişlerinde yaptığı kontrollerin bu sebeplerle kolaylıkla kabul gördüğü sonucuna ulaşılmıştır. En ilgi çekici nokta olarak, güvende olma adına katılımcıların siteye girmek isteyen yabancıların sabıka kaydı sorgulaması nı kabul etmeleri öne çıkmaktadır. Bu araştırma sonucunda elde edilen bulguların ve yapılan değerlendirmelerin, yeni bir kolluk gücü olan özel güvenlik görevlilerinin kontrol mekanizması olarak belirmesinden kaynaklanan durumun yerel yönetimler ve resmi kolluk güçleri açısından katkıda bulunabileceği değerlendirilmektedir. 3

20 BİRİNCİ BÖLÜM ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE YÖNTEMİ 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU Araştırmanın konusunu, sosyoloji bilimi ışığında; sitelerde görev yapan özel güvenlik görevlilerinin bireyler üzerinde oluşturduğu kontrol etkisinin analiz edilmesi oluşturmaktadır. Özel güvenlik görevlileri günlük yaşamın birçok noktasında gözle görünür hale gelmekte ve ne derece etkili oldukları tartışılmaktadır. Özel güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları alanların niteliği, bireyler üzerindeki etki derecesini oldukça etkilemektedir. Halka açık parkta görevli olan güvenlik görevlisi ile havaalanı girişlerinde görev yapan güvenlik görevlileri arasında tartışmasız bir etki farkı bulunmaktadır. Devletin resmi kolluk gücü olan polis için aynı durum söz konusu olmazken özel güvenlik görevlisi açısından oluşan bu fark, özel güvenlik görevlisinin tetiklediği kontrol algısının mekansal farklılığını ortaya koymaktadır. Bireylerin kendini en çok güvende hissetmek istediği mekan evidir. Bu noktadan hareketle, site çevresinde görev yapan özel güvenlik görevlilerinin oluşturduğu güven hissi ve site içinde oluşan kontrol önem kazanmaktadır. 2. ARAŞTIRMANIN AMACI Bu araştırma ile sitelerde görev yapan özel güvenlik görevlilerinin bireylerde tetikledikleri güven duygusu ve site içinde kurulan düzenin devamlılığındaki rolü hakkında genel bir değerlendirme yapılmıştır. Devletin toplumun devamlılığını sağlamak amacıyla, tekelinde bulundurduğu güvenlik hizmetini bazı alanlarda devretmesiyle ortaya çıkan özel güvenlik hizmeti, görüntü olarak devletin egemen gücünü paylaşması gibi görünürken, aslında özel güvenlik görevlileri toplumda düzeni devam ettiren yeni aktörler olarak ortaya çıkmıştır. Sitelerin başlı başına sosyal kontrol araçlarından biri olması ve özel güvenlik görevlilerinin tamamlayıcı etkisi sosyal kontrol yaklaşımı çerçevesinde ele alınmıştır. Elde edilen bulguların değerlendirilmesi sonucunda özel güvenlik görevlilerinin sosyal kontrol işlevlerinin ne şekilde 4

21 gerçekleştiğinin ortaya konması ve böylelikle de çalışmanın, özel güvenlik hizmetinin kullanımına dair geri besleme sağlayıcı nitelikte olması amaçlanmıştır. 3. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ Devlet, toplumun huzur ve güven içinde yaşayabilmesinin teminatı olarak görülmektedir. Devlet söz konusu güven ortamını sağlayabilmek amacıyla bazı güvenlik birimlerini kullanmaktadır. Polis, çok uzun yıllardan beri bu birimlerin başında gelmiş ve zamanla değişimlere maruz kalmıştır. Devletin zaman içinde bazı alanlarda güvenliği gerçek kişilerin kurduğu özel güvenlik şirketlerine bırakması devletin varoluş mantığı açısından aykırılık teşkil ediyor gibi görünmektedir. Öte yandan gözetleme, devletin toplumda güvenliği sağlamak amacıyla kullandığı araçlardan bir diğeri olarak belirmektedir. Kamusal alanlarda gözetleme çeşitli araçlarla kesintisiz olarak devam etmektedir. Ancak özel alanlarda bu durum kesintiye uğramaktadır. Bu bağlamda, zaman içinde kalabalık hale gelen ve kontrolü zorlaşan şehirlerde ortaya çıkan toplumun tabakalaşmasının sonuçlarından biri olan sitelerde güvenliğin sağlanması önem kazanmaktadır. Sitelerin tercih edilmesinde başrol oynayan etkenlerden bir diğeri de suça maruz kalma korkusudur. İşgal ettiği alan ve barındırdığı nüfus bakımından birbirine benzeyen bireylerin meydana getirdiği sitelerin gözetlenememesi, devlet için kör nokta teşkil etmektedir. Devlet, kör noktayı aydınlatılabilmek için suça maruz kalma motivasyonundan faydalanarak özel güvenlik çözümünü sunmuştur. Özel güvenlik hizmeti, her ne kadar başında özel kelimesi bulunsa da aslında devletin devam ettirmek istediği toplum düzeninin sağlanması için faydalanılan bir aygıt olarak belirmektedir. Bu nedenle, özel güvenlik görevlilerinin sitelerde meydana getirdiği kontrol algısının önemli olduğu değerlendirilmektedir. 4. ARAŞTIRMANIN SORULARI Araştırmanın yanıt aradığı en temel problem, sitelerde görev yapan özel güvenlik görevlilerinin bireyler üzerinde meydana getirdiği kontrol 5

22 algısının ve davranış değişikliklerinin ortaya konmasıdır. Bu temel araştırma problemi çerçevesinde belirlenen sorular şu şekildedir: a. Güvenlik nasıl tanımlanmaktadır? Site yerleşimi bireylere kendini sitede oturmayanlardan farklı hissettiriyor mu? Sitede yaşayan bireyler özel güvenlik görevlisini nasıl algılamaktadır? b. Özel güvenlik görevlisinin site girişinde yaptığı kontroller esnasında bireylerde davranış değişikliği meydana geliyor mu? Bireyler özel güvenlik görevlisinin yaptığı kayıt işlemlerini özel hayata müdahale olarak değerlendiriliyor mu? c. Özel güvenlik görevlileri ile güvenlik kameraları arasında nasıl bir kıyaslama yapılıyor? 5. ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE SINIRLILIKLARI Bu araştırmada güvenlikli sitede ve güvenliği olmayan sitede oturan bireylerin özel güvenlik görevlisi algısı ve özel güvenlik görevlisi kontrollerinin meydana getirdiği davranış değişiklikleri sosyal kontrol teorisine göre analiz edilmiştir. Araştırma, özel güvenlik görevlilerinin sitelerde yaşayan bireylerde meydana getirdikleri kontrol algısı olmasından dolayı sadece sitede yaşayan kişiler katılımcı olarak seçilmiştir. Katılımcılar farklı gelir, eğitim ve statü gruplarından oluşmakta, ancak güvenlikli sitede ve güvenliksiz sitede yaşayan katılımcılar kendi aralarında gelir bakımından benzeşmektedir. Araştırmada görüşlerine başvurulan katılımcıların tümü şu an itibariyle Ankara merkezinde ikamet eden ve kentli statüsündeki bireylerdir. Yani araştırma Ankara ilini kapsamaktadır. Güvenlikli sitede yaşayan katımcıların yaşadıkları siteler, sahip oldukları çocuk parkı, spor alanları gibi kolaylık tesisleri ve ek aidat ücretleri nedeniyle çevresindeki yerleşimlerden ayrılmaktadır. Güvenlik görevlisi olmayan siteler ise çevresindeki sitelere kira ücreti ve dizayn olarak benzeyenlerin arasından seçilmiştir. Seçim ölçütünün bu şekilde 6

23 belirlenmesindeki maksat, güvenlikli sitelerin farklılığını net olarak ortaya koymaktır. Araştırmada, katılımcıların bulunması veya görüşmelerin kayda alınması gibi hususlarda önemli derecede bir sorunla karşılaşılmamıştır. Katılımcıların tümü görüşmelerin kayda alınmasına rıza göstermişlerdir. 6. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden mülakat tekniği aracılığıyla tanımlayıcı/betimleyici analiz (yöntem) kullanılmıştır. Bireylerin özel güvenlik görevlilerinin kendilerinde meydana getirdiği sosyal kontrol etkisini ortaya koymak adına öncelikle güvenlik kavramını nasıl tanımladıkları ve yaşadıkları sitenin kendilerinde hissettirdiği farklılıkları belirtmeleri amaçlanmıştır. Böylelikle bireylerin güvenlik hakkındaki bilgi düzeyleri ölçülmüştür. Araştırmada seçilen katılımcılardan güvenlikli sitede oturanların yaşadığı siteler, çevresine göre daha maliyetli olmasından kaynaklı oluşan izolasyondan faydalanılarak katılımcılara bu farklılık hakkında detaylandırıcı sorular yöneltilmiştir. Lüks olarak nitelendirilen sitelere karşın, güvenlik görevlisi olmayan siteler çevresine benzer maliyette olanlardan seçilerek toplumsal farklılaşmanın derecesi katılımcılar üzerinden ortaya konmaya çalışılmıştır. Tez üç aşamadan oluşmaktadır. Birinci safhada sosyal kontrol teorisi hakkında literatür taraması yapılmış ve bu konuda ağırlıklı olarak yabancı kaynaklar gözden geçirilmiştir. Kaynakların taranmasından sonra tespit edilen problem sahalarına ilişkin araştırma soruları oluşturulmuştur. Bu sorularla çalışmanın çerçevesi belirlenmiştir. Ardından sosyal kontrol teorisi çerçevesinde; güvenlik ve kontrol, suç korkusu, küreselleşme, gözetleme ve toplumsal ayrışma gibi kavramlar tanımlanmıştır. Sosyal kontrol teorisinin tarihsel gelişimi ayrı bir bölüm olarak ele alınmamıştır. Bunun yerine söz konusu kavramların, sosyal kontrol teorisinde tanımlanması yoluna gidilmiştir. Tüm bu kavramsal bilgiler 7

24 ışığında araştırma soruları oluşturulmuş ve katılımcılara yöneltilecek soruları içeren görüşme formu hazırlanmıştır. İkinci safhada alan çalışması yapılmıştır. Bu safhada sitelerde oturan katılımcılardan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile bilgi toplanmıştır. Görüşmeler esnasında katılımcıların beyanlarına göre yönlendirici sorular sorulmuştur. Üçüncü ve son safhada ise, görüşmeler sonucu elde edilen veriler, betimsel analize tabi tutulmuş ve bulgulardan elde edilen sonuçların değerlendirilmesi yapılmıştır. a. Katılımcılar Araştırma konusuyla ilgili yeterli çalışma yapılmadığından dolayı, katılımcılardan elde edilecek birincil veriler önem arz etmektedir. Bu nedenle araştırmacının kendisinin yönettiği görüşme tekniği kullanılmıştır. 20 katılımcı ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Katılımcılar farklı yaş, eğitim, meslek, gelir gruplarından seçilerek sosyo-demografik farklılıkların analize katılması sağlanmıştır. Katılımcılara ulaşmada herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır. Katılımcıların tümü Ankara ilinde ikamet etmektedir. Katılımcılara ait ayrıntılı bilgiler EK-B de sunulmuştur. b. Veri Toplama ve Değerlendirme Tekniği Özel güvenlik görevlilerinin çalıştığı alanlardan biri olan sitelerin seçilmesindeki maksat, güvenliğin en çok istenen mekanlardan birinin ev olmasıdır. Evlerin güvenliğini sağlayan özel güvenlik görevlileri çoğunlukla site şeklindeki yerleşkelerde çalışmaktadır. Güvenliği olmayan sitelerde yaşayan katılımcıların seçilmesinin nedeni, kendilerinin özel güvenlik görevlisinden neler beklediklerini ortaya koymaktır. Katılımcıların tamamı sorulara samimi ve tarafsız olarak yanıtlamışlardır. 8

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ

ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ Yazar: Dr.Adem Sağır Yayınevi: Nobel Yer/yıl: Ankara/2012 Sayfa Sayısı: 272 Göç insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Bütün dönemler

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

Türkiye de Gazetecilik Mesleği

Türkiye de Gazetecilik Mesleği ÖN SÖZ Gazetecilik, siyasal gelişmelere bağlı olarak özgürlük ve sorumluluklar bakımından mesleki bir sorunla karşı karşıyadır. Türkiye de gazetecilik alanında, hem bu işi yapanlar açısından hem de görev

Detaylı

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Projenin Hedefleri Projenin hedefi: Amasya da çalışmayan ama çalışmak isteyen ya da aktif olarak iş arayan 300

Detaylı

Doğal Afetler ve Kent Planlama

Doğal Afetler ve Kent Planlama Doğal Afetler ve Kent Planlama Yer Bilimleri ilişkisi TMMOB Şehir Plancıları Odası GİRİŞ Tsunami Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası, meteorolojik özellikleri nedeniyle afet tehlike

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. Öğr. Gör. Sadi YILMAZ Prof. Dr. Ruhi SARPKAYA. iii

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. Öğr. Gör. Sadi YILMAZ Prof. Dr. Ruhi SARPKAYA. iii İÇİNDEKİLER BÖLÜM I Öğr. Gör. Sadi YILMAZ Prof. Dr. Ruhi SARPKAYA ÖNSÖZ... xiii EĞİTİMİN TEMEL KAVRAMLARI....1 GİRİŞ...2 EĞİTİM... 3 EĞİTİM OLGUSUNUN TARİHSEL EVRİMİ... 4 İlkel Toplumlarda Eğitim... 5

Detaylı

ÖNSÖZ ---------------------------------------------------------------------------------------- XI

ÖNSÖZ ---------------------------------------------------------------------------------------- XI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ---------------------------------------------------------------------------------------- XI GİRİŞ --------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul.

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRMESİ Devrim ERTÜRK Araş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. Beden konusu, Klasik

Detaylı

Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity

Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity İskender GÜMÜŞ* Nebi Sümer, Nevin Solak, Mehmet Harma İşsiz Yaşam: İşsizliğin

Detaylı

Eğitim Denetimi. Pervin Hayrullah 1973 yılında İstanbul'da TÜRKİYE-YUNANİSTAN-BULGARİSTAN ÖRNEĞİ

Eğitim Denetimi. Pervin Hayrullah 1973 yılında İstanbul'da TÜRKİYE-YUNANİSTAN-BULGARİSTAN ÖRNEĞİ Eğitim Denetimi TÜRKİYE-YUNANİSTAN-BULGARİSTAN ÖRNEĞİ Pervin Hayrullah 1973 yılında İstanbul'da doğdu. İlkokulu Sendelli Azınlık Okulunda (Gümülcine) tamamladıktan sonra İstanbul Çamlıca Kız Lisesi'ne

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ ÖZET ABSTRACT... iii... v... vii TABLO LİSTESİ... xiii ŞEKİL LİSTESİ... xv 1. Bölüm: GİRİŞ... 1 2. Bölüm: 21. YÜZYILDA EĞİTİM SİSTEMİNİN BAZI ÖZELLİKLERİ VE OKUL GELİŞTİRMEYE ETKİLERİ...

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Güngör EBCİM tarafından hazırlanan Ortaokulların Temizlik İhtiyaçlarının

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ Konusu İstanbul da Yazılım, Bilgisayar ve Video Oyunları Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği Gerekçesi 2014-2023 İstanbul Bölge Planı nın ekonomik gelişme ekseni küresel

Detaylı

Siber istihbarat faaliyetleri nelerdir??

Siber istihbarat faaliyetleri nelerdir?? Siber istihbarat faaliyetleri nelerdir?? İstihbarat, yüzyıllardır gizemini korumakta olan, bunun neticesi olarak da birçok insanın önyargıyla yaklaştığı bir bilim dalıdır. Sinema filmlerindeki hikayelerde

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Turizm Sistemi...1 1.2. Turizm ve Bilimler...5 1.2.1. Turizm ve Ekonomi...5 1.2.2. Turizm ve Coğrafya...6 1.2.3. Turizm ve İşletme...6

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA GÖRKEM DOĞAN 7. ERKEN MODEN DÖNEMDE SİYASAL DÜŞÜNCE 7 ERKEN MODEN DÖNEMDE

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

Ekonomi II. 13.Bölüm:Makroekonomiye Genel Bir Bakış Doç.Dr.Tufan BAL

Ekonomi II. 13.Bölüm:Makroekonomiye Genel Bir Bakış Doç.Dr.Tufan BAL Ekonomi II 13.Bölüm:Makroekonomiye Genel Bir Bakış Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 13.1.Makroekonomi Nedir?

Detaylı

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI ORTAÖĞRETĠM DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARINDA ÖĞRENCĠ KAZANIMLARININ GERÇEKLEġME DÜZEYLERĠ

Detaylı

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular 5. BÖLÜM: BULGULAR Bu bölümde proje süresince belirlenmiş hedefler ışığında ulaşılan bulgulara yer verilmiştir. Bulgular, yerleşik yabancılar ve halk kütüphaneleri olmak üzere iki farklı bölümde sunulmuştur.

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi.

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi. Dr. İbrahim Bozacı Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi GİRİŞİMCİLİK Örnekler ve İş Planı Rehberli İş Fikri Küçük İşletme Pazarlama Aile İşletmeleri İnsan Kaynakları Hedef Kitle

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ 1.1. Ağırlama Endüstrisine Giriş... 1 1.1.1. Ağırlama Endüstrisi ve Turizm Endüstrisi

Detaylı

ORGANİZASYONLARDA ÇEVREYE UYUM ve DEĞİŞİMLE İLGİLİ YAKLAŞIMLAR

ORGANİZASYONLARDA ÇEVREYE UYUM ve DEĞİŞİMLE İLGİLİ YAKLAŞIMLAR ORGANİZASYONLARDA ÇEVREYE UYUM ve DEĞİŞİMLE İLGİLİ YAKLAŞIMLAR Yönetim düşünce ve yaklaşımlarını üç genel gruplama ve bakış açısı içinde incelemek mümkündür: -Postmodernizm bakış açısının gelişmesi -Yönetim

Detaylı

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2 Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3 Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 Aile ve Toplumsal Gruplar ÜNİTE:5 1 Küreselleşme ve Ekonomi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİYLE AMATÖR OLARAK İLGİLENEN BİREYLERİN ORTAÖĞRETİM DERS SÜREÇLERİNDE YER ALAN GELENEKSEL ÖĞRETİ VE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ Sanat eğitiminin

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS) Bir işletmenin pazarlama ile ilgili kararlarının alınmasına yardımcı olacak bilgilerin toplanması, işlenmesi, saklanması

Detaylı

İŞL 203U YENİLİK YÖNETİMİ

İŞL 203U YENİLİK YÖNETİMİ İŞL 203U YENİLİK YÖNETİMİ KISA ÖZET WWW.KOLAYAOF.COM 1 İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 : Temel Kavramlar..3 ÜNİTE 2:Yenilik Çeşitleri ve Yeniliğin Yayılması..4 ÜNİTE 3:Yeniliğin Teorik Altyapısı, Modern Anlayış ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 GİRİŞ SOSYOLOJİ VE DİN SOSYOLOJİSİ Din Sosyolojisinin Konusu...11 Zeki Arslantürk Sosyolojik Din Tanımları...37 Kemaleddin Taş Din ve Toplum İlişkileri...43 Dini Tecrübenin İfade

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

1 1. BÖLÜM ASKERLİKTE ÖZELLEŞTİRMENİN TARİHİ

1 1. BÖLÜM ASKERLİKTE ÖZELLEŞTİRMENİN TARİHİ İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii KISALTMALAR...xiii TABLOLAR LİSTESİ... xv ŞEKİLLER LİSTESİ... xvii GİRİŞ... 1 1. BÖLÜM ASKERLİKTE ÖZELLEŞTİRMENİN TARİHİ 1.1. ANTİK VE ORTA ÇAĞ... 9 1.1.1. Antik Çağ... 9 1.1.2.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: GERONTOLOJİ: YAŞLILIK BİLİMİ...1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: GERONTOLOJİ: YAŞLILIK BİLİMİ...1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: GERONTOLOJİ: YAŞLILIK BİLİMİ...1 Yaşlılık ve Yaşlanma...7 Gerontoloji...11 Gerontoloji Tarihi...12 Diğer Bilim Dallarıyla Ortak Çalışmalar...16 Sosyal Gerontoloji...20 Sosyal Gerontoloji

Detaylı

Örgütsel Politika ve Etik Olmayan Davranış Bildirimi

Örgütsel Politika ve Etik Olmayan Davranış Bildirimi Örgütsel Politika ve Etik Olmayan Davranış Bildirimi Dr.Nihal KARTALTEPE BEHRAM İstanbul-2015 Yayın No : 3220 İşletme-Ekonomi Dizisi : 705 1. Baskı Nisan 2015 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-286 - 2 Copyright

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii BİRİNCİ BÖLÜM GÜNÜMÜZ İŞ ORTAMINDA SEKRETERLİK MESLEĞİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii BİRİNCİ BÖLÜM GÜNÜMÜZ İŞ ORTAMINDA SEKRETERLİK MESLEĞİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii BİRİNCİ BÖLÜM GÜNÜMÜZ İŞ ORTAMINDA SEKRETERLİK MESLEĞİ 1.1.MESLEK KAVRAMI VE BİR UĞRAŞI ALANININ MESLEK OLABİLMESİ İÇİN GEREKLİ UNSURLAR... 2 1.2. MESLEK STANDARDI... 4 1.3. İŞ

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞIN TANIMI Davranış Kavramı, öncelikle insan veya hayvanın tek tek veya toplu olarak gösterdiği faaliyetler olarak tanımlanabilir. En genel anlamda davranış, insanların

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ Elif ERDOĞAN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 DÜNYA DA VE TÜRKİYE

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KADIN

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KADIN LOJİSTİK UYGULAMALARI VE ARAŞTIRMALARI MERKEZİ LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KADIN Şubat, 2013 Fikri Mülkiyet Hakları Saklıdır ÇALIŞMA EKİBİ Bülent TANLA (Danışman) Prof. Dr. Okan TUNA (Koordinatör) Öğr. Gör. Aslıhan

Detaylı

TASFİYE İŞLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TASFİYE İŞLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TASFİYE İŞLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Toplumun refahı, ekonomik kalkınmanın sağlanması ve kamu kurumlarının mali

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm EKONOMİK KAMU DÜZENİ EKSENİNDE BAĞIMSIZ İDARİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I Doç. Dr. Günseli GİRGİN ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMLERİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK... 1 Giriş... 2 Çağdaş Eğitimde Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Yeri... 2 Psikolojik Danışma

Detaylı

Gözler ve beyin insan için neyse, ihtiyaç belirleme de eğitim için öyle..

Gözler ve beyin insan için neyse, ihtiyaç belirleme de eğitim için öyle.. Gözler ve beyin insan için neyse, ihtiyaç belirleme de eğitim için öyle.. Yani.. Gözler ve beyin insan için neyse, Vizyon ve muhakeme (doğru karar alma) ihtiyaç belirleme de eğitim için öyle.. Çoğu eğitimden

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı

VİZYON BELGESİ (TASLAK)

VİZYON BELGESİ (TASLAK) VİZYON BELGESİ (TASLAK) VİZYON BELGESİ İSTANBUL GÜVENLİK KONFERANSI 2016 Devlet Doğasının Değişimi: Güvenliğin Sınırları ( 02-04 Kasım 2016, İstanbul ) Bilindiği üzere ulus-devlet modern bir kavramdır

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı TURİZM PAZARLAMASINDA TÜKETİCİLERİN TURİSTİK SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN WEB SİTESİ TASARIM ÖZELLİKLERİNİN NÖROGÖRÜNTÜLEME

Detaylı

KORKMADAN ÖĞRENMEK OKUL ve OKUL ÇEVRESİ GÜVENLİĞİ

KORKMADAN ÖĞRENMEK OKUL ve OKUL ÇEVRESİ GÜVENLİĞİ 06 KORKMADAN ÖĞRENMEK OKUL ve OKUL ÇEVRESİ GÜVENLİĞİ ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU Sosyal Araştırmalar Merkezi USAK RAPOR NO: 11-06 Dilek Karal Eylül 2011 Korkmadan Öğrenmek: Okul ve Okul

Detaylı

Araştırma Notu 16/202

Araştırma Notu 16/202 Araştırma Notu 16/202 20 Aralık 2016 ÇOCUKLARA KİM BAKIYOR? KADIN İŞGÜCÜNE KATILIMI VE TOPLUMSAL CİNSİYET Hande Paker ve Gökçe Uysal Yönetici Özeti Bu araştırma notunda çocuk bakımıyla ilgili çeşitli görevlerin

Detaylı

1: İNSAN VE TOPLUM...

1: İNSAN VE TOPLUM... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: İNSAN VE TOPLUM... 1 1.1. BİREYİN TOPLUMSAL HAYATI... 1 1.2. KÜLTÜR... 3 1.2.1. Gerçek Kültür ve İdeal Kültür... 5 1.2.2. Yüksek Kültür ve Yaygın Kültür... 5 1.2.3. Alt Kültür ve Karşıt

Detaylı

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN i 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ Ömer Faruk GÖRÇÜN ii Yayın No : 2005 Politika Dizisi: 1 1. Bası Ağustos 2008 - İSTANBUL ISBN 978-975 - 295-901 - 9 Copyright Bu kitabın bu basısı

Detaylı

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU ETİK KOMİSYONU FAALİYET PROGRAMI

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU ETİK KOMİSYONU FAALİYET PROGRAMI MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU ETİK KOMİSYONU FAALİYET PROGRAMI ETİK Etik, Latince ethica kelimesinden Batı dillerine geçmiştir. Ahlaksal olanın özünü ve temellerini araştıran bilim, insanın kişisel ve

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Doç. Dr. S. EKER

Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Doç. Dr. S. EKER TÜRK DİLİ ÜZERİNE BİRKAÇ NOT Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doç. Dr. S. EKER 1 Millî his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir Dilin millî ve zengin olması millî

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017)

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) 12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) ÜNİTE: 2-KLASİK MANTIK Kıyas Çeşitleri ÜNİTE:3-MANTIK VE DİL A.MANTIK VE DİL Dilin Farklı Görevleri

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Adnan Boyacı

Yrd. Doç. Dr. Adnan Boyacı YAPıLANDıRMACıLıK DISIPLIN VE SORUN DAVRANıŞLARıN YÖNETIMI (BÖLÜM1) Yrd. Doç. Dr. Adnan Boyacı SINIF KURALLARININ BELİRLENMESİ Kural, davranışlarımıza yön veren ilke olarak tanımlanmaktadır. Sınıf açısından

Detaylı

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Yazarlar Prof.Dr.Önder Kutlu Doç.Dr. Betül Karagöz Doç.Dr. Fazıl Yozgat Doç.Dr. Mustafa Talas Yrd.Doç.Dr. Bülent Kara Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

BÖLÜM I Dr.Tufan Aytaç OKUL VİZYONU NEDİR NASIL GELİŞTİRİLİR / 1

BÖLÜM I Dr.Tufan Aytaç OKUL VİZYONU NEDİR NASIL GELİŞTİRİLİR / 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I Dr.Tufan Aytaç OKUL VİZYONU NEDİR NASIL GELİŞTİRİLİR / 1 Vizyon Nedir? / 2 Okul Vizyonu Nedir? / 5 Okul Vizyonu Nasıl Geliştirilir? / 5 Okulun Vizyon İfadesinin Özellikleri Nelerdir?

Detaylı

Siber Güvenlik Risklerinin Tanımlanması / Siber Güvenlik Yönetişimi

Siber Güvenlik Risklerinin Tanımlanması / Siber Güvenlik Yönetişimi KURUMLAR İÇİN SİBER GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ÖLÇME TESTİ DOKÜMANI Kurumlar İçin Siber Güvenlik Önlemlerini Ölçme Testi Dokümanı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinin siber güvenlik adına

Detaylı

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İlköğretim II. Kademe İçin Örnek Etkinlikler DR. ABDULLAH ŞAHİN Dr. Abdullah Şahin İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi (İlköğretim II. Kademe

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zeki Yüksekbilgili

Yrd. Doç. Dr. Zeki Yüksekbilgili Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Yrd. Doç. Dr. Zeki Yüksekbilgili Yrd. Doç. Dr. Zeki Yüksekbilgili BÖLÜM 1 1 Yönetim ve Stratejik Yönetim

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

İÇİNDEKİLER. JURİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI..i TEŞEKKÜR. ii ÖZET...iii ABSTRACT...v İÇİNDEKİLER...vii. TABLOLAR LİSTESİ...viii BÖLÜM I...

İÇİNDEKİLER. JURİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI..i TEŞEKKÜR. ii ÖZET...iii ABSTRACT...v İÇİNDEKİLER...vii. TABLOLAR LİSTESİ...viii BÖLÜM I... İÇİNDEKİLER JURİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI..i TEŞEKKÜR. ii ÖZET...iii ABSTRACT...v İÇİNDEKİLER...vii TABLOLAR LİSTESİ.....viii BÖLÜM I...1 GİRİŞ...1 1.1.Problem Durumu...1 1.2.Problem Cümlesi...3 1.3.Alt

Detaylı

İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN

İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGIN SETA Abdullah YEGİN İstanbul

Detaylı

YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI

YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI İçindekiler Koçluk Mini MBA... Motivasyon Toplantı Yönetimi Zaman Yönetimi ve Stratejik Önceliklendirme... Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Koçluk K im le r k a t ı

Detaylı

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI. Ocak 2016 Sayı: 4

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI. Ocak 2016 Sayı: 4 0 T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI Ocak 2016 Sayı: 4 Sosyal Medya üzerinde oluşturulan Din Kültürü Öğretmenleri grubu tarafından başlatılan "81 ile 81 Akülü Sandalye"

Detaylı

1.Girişimcilik Kavramı, Çeşitleri ve Girişimcilikte Etik. 2.Girişimciliğin Ekonomik, Toplumsal Kültürel Temelleri

1.Girişimcilik Kavramı, Çeşitleri ve Girişimcilikte Etik. 2.Girişimciliğin Ekonomik, Toplumsal Kültürel Temelleri 1.Girişimcilik Kavramı, Çeşitleri ve Girişimcilikte Etik 2.Girişimciliğin Ekonomik, Toplumsal Kültürel Temelleri 3.İş Modeli, Girişimciliğin Süreçleri ve İş Fikri 4.Girişimcilikte Tasarım 5.Girişimcilik

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

ÇATIŞMAYI DÖNÜŞTÜRME SAFHASINDA REHABİLİTASYON SÜRECİ: KUZEY İRLANDA ÖRNEĞİ

ÇATIŞMAYI DÖNÜŞTÜRME SAFHASINDA REHABİLİTASYON SÜRECİ: KUZEY İRLANDA ÖRNEĞİ ÇATIŞMAYI DÖNÜŞTÜRME SAFHASINDA REHABİLİTASYON SÜRECİ: KUZEY İRLANDA ÖRNEĞİ Yazar: Yusuf ÇINAR İSTANBUL 2017 YAYINLARI I Yazar: Yrd. Doç. Dr. Yusuf ÇINAR Kapak ve İç Tasarım: Sertaç DURMAZ Mecidiyeköy

Detaylı

Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler

Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler 9 Kasım 2010 Nobody s Unpredictable Çalışmanın Amacı 2010 Ipsos Türkiye de boşanma, ayrılık, ya da vefat nedeniyle ebeveynlerden birinin yokluğunun psikolojik ekonomik

Detaylı

Av. MELİS TURGUT Sertifikalı EGKS İşlem Yetkilisi BORSAYA KOTE ANONİM ORTAKLIKLARDA ELEKTRONİK GENEL KURUL

Av. MELİS TURGUT Sertifikalı EGKS İşlem Yetkilisi BORSAYA KOTE ANONİM ORTAKLIKLARDA ELEKTRONİK GENEL KURUL Av. MELİS TURGUT Sertifikalı EGKS İşlem Yetkilisi BORSAYA KOTE ANONİM ORTAKLIKLARDA ELEKTRONİK GENEL KURUL İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV KAYNAKÇA...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm

Detaylı

Sosyoloji. Konular ve Sorunlar

Sosyoloji. Konular ve Sorunlar Sosyoloji Konular ve Sorunlar Ontoloji (Varlık) Felsefe Aksiyoloji (Değer) Epistemoloji (Bilgi) 2 Felsefe Aksiyoloji (Değer) Etik Estetik Hukuk Felsefesi 3 Bilim (Olgular) Deney Gözlem Felsefe Düşünme

Detaylı

BİZ BURADAYIZ! YALOVA MERKEZ BAĞLARBAŞI MAHALLESİNİN SOSYOLOJİK GÖRÜNÜMÜ - ÖZET

BİZ BURADAYIZ! YALOVA MERKEZ BAĞLARBAŞI MAHALLESİNİN SOSYOLOJİK GÖRÜNÜMÜ - ÖZET BİZ BURADAYIZ! YALOVA MERKEZ BAĞLARBAŞI MAHALLESİNİN SOSYOLOJİK GÖRÜNÜMÜ - ÖZET - Yayın Tarihi: Nisan, 2012 MARKA Yayınları Serisi BİZ BURADAYIZ! YALOVA MERKEZ BAĞLARBAŞI MAHALLESİNİN SOSYOLOJİK GÖRÜNÜMÜ

Detaylı

HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ

HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

HAKKIMIZDA Şirketimiz, akademik ve uzman kadrosuyla siyasal, sosyal, medya, piyasa (pazar), yerel yönetimler, gizli müşteri vb. araştırmalar, eğitim ve proje geliştirme alanlarında genel danışmanlık hizmetleri

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2 İKY ÖRGÜT İÇİNDEKİ YERİ Giriş İKY Örgüt İçindeki Yeri İKY Organizasyon Yapısı İKY Çalışma İlkeleri İKY İşlevleri 2 İşletmelerin en büyük kaynağı, ne hammadde, ne malzeme ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE... 1 I. MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI... 1 A. Tarihsel Süreç... 1 B. Gelişim Sürecinde Kent ve İşlevleri... 2 C. Feodalite

Detaylı

MESLEK KAVRAMI VE MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ

MESLEK KAVRAMI VE MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ AHMET ARSLAN MESLEK KAVRAMI VE MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ Meslek, kişilerin topluma yararlı mal ve hizmet üreterek geçimlerini temin etmek ve para kazanmak için yaptıkları, belli bir eğitimle kazanılan, sistemli

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME Betül BÜYÜKÇIVGIN Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

Editörler Doç.Dr. Özgür Sarı & Doç.Dr. Hicran Yıldız SAĞLIK SOSYOLOJİSİ

Editörler Doç.Dr. Özgür Sarı & Doç.Dr. Hicran Yıldız SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Editörler Doç.Dr. Özgür Sarı & Doç.Dr. Hicran Yıldız SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Yazarlar Doç.Dr. Hicran Yıldız Doç.Dr. Özgür Sarı Yrd.Doç.Dr.Hakkı Kalaycı Yrd.Doç.Dr.Hasan Yavuzer Yrd.Doç.Dr.Hurigül Eken Yrd.Doç.Dr.İsmail

Detaylı

Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological Study of Religion, London and Toronto: Associated University Press, 1989.

Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological Study of Religion, London and Toronto: Associated University Press, 1989. Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, Temmuz-Aralık 2002 KİTAP TANITIMI Yrd. Doç. Dr. Hasan KAYIKLIK Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı