T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA OLGUSUNUN ÖRNEKLERLE İRDELENMESİ: ANKARA-BEYPAZARI, KOCAELİ-MERKEZ VE KAYSERİ-TALAS ÖRNEKLERİ UZMANLIK TEZİ Ümran KESKİN NİSAN-2008 ANKARA

2

3 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA OLGUSUNUN ÖRNEKLERLE İRDELENMESİ: ANKARA-BEYPAZARI, KOCAELİ-MERKEZ VE KAYSERİ-TALAS ÖRNEKLERİ UZMANLIK TEZİ Ümran KESKİN Tez Danışmanı Kültür ve Turizm Uzmanı Ayşenur ONAT NİSAN-2008 ANKARA

4 Ümran KESKİN tarafından hazırlanan TÜRKİYE DE SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA OLGUSUNUN ÖRNEKLERLE İRDELENMESİ: ANKARA- BEYPAZARI, KOCAELİ-MERKEZ VE KAYSERİ-TALAS ÖRNEKLERİ adlı bu tezin Uzmanlık Tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Ayşenur ONAT (Danışman) Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği / oy çokluğu ile Kültür ve Turizm Uzmanı Tezi olarak kabul edilmiştir. Adı ve Soyadı İmzası Başkan : Üye : Üye : Üye : Üye : Tarih :... /..../ Bu tez, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılarının Uzmanlık Tezlerini Hazırlarken Uyacakları Yazım Kuralları Yönergesiyle belirlenen tez yazım kurallarına uygundur.

5 SINAV YETERLİK KOMİSYONUNA BEYAN Bu belge ile bu uzmanlık tezindeki bütün bilgilerin akademik kurallara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak toplanıp sunduğumu; ayrıca, bu kural ve ilkelerin gereği olarak, çalışmada bana ait olmayan tüm veri, düşünce ve sonuçları andığımı ve kaynağını gösterdiğimi beyan ederim. 24/04/2008 Ümran KESKİN Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı

6 ÖNSÖZ Mimari mirasın ve tarihi çevrenin korunması tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önem kazanmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından mimari mirasımızın korunmasına yönelik yürütülen çalışmalardan biri geleneksel kent dokularını oluşturan korunması gerekli sokakların sağlıklaştırılarak yaşatılmasını amaçlayan sokak sağlıklaştırma projeleridir. Uzmanlık tezi kapsamında amaç, koruma ve tarihi çevre koruma kavramlarının gelişiminin araştırılması, ülkemizde gerçekleştirilen sokak sağlıklaştırma projelerinin seçilen üç örnek aracılığıyla incelenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik öneriler üretilmesidir. Uzmanlık tezi hazırlanması sürecinde beni yönlendiren danışmanım Ayşenur ONAT a, alan çalışmalarım sırasında yardımlarını esirgemeyen Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Beypazarı Belediyesi, Talas Belediyesi ve Kocaeli Saraybahçe Belediyesi çalışanlarına, bilgi ve deneyimlerinden yararlandığım arkadaşlarım Nalan ÖZKADİF, Kıvılcım Neş e AKDOĞAN ve Damla ACAR a, sonsuz sabrından ve desteğinden dolayı eşim Hakan KESKİN e ve teşviklerinden ötürü aileme teşekkürlerimi sunarım. Ümran KESKİN Nisan 2008 i

7 İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... ii KISALTMALAR CETVELİ... v PROJELER CETVELİ... vi RESİMLER CETVELİ...viii TABLOLAR CETVELİ... x 1. GİRİŞ Tanımlar Kapsam Yöntem KORUMA VE TARİHİ ÇEVRE KORUMA KAVRAMLARI Koruma Kavramının Gelişimi Tarihi Çevre Koruma Kavramının Gelişimi Koruma ile İlgili Uluslararası Örgütler Ülkemizde Koruma Kavramının Tarihsel Gelişimi TÜRKİYE DE SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA KAVRAMININ OLUŞUMU Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından İzlenilen Yöntem Yerel Yönetimler Tarafından İzlenilen Yöntem SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA OLGUSUNUN ÖRNEKLER ÜZERİNDEN İRDELENMESİ Ankara, Beypazarı, Yenice Sokak Yenice Sokak Sağlıklaştırma Projesi Yenice Sokak Sağlıklaştırma Projesinin Değerlendirilmesi ii

8 4.2. Kocaeli, Merkez, Kapanca Sokak İZEYAP Derneği Kapanca Sokak Sağlıklaştırma Projesi Kapanca Sokak Sağlıklaştırma Projesinin Değerlendirilmesi Kayseri, Talas, Ali Sait Paşa Sokak Ali Sait Paşa Sokak Sağlıklaştırma Projesi Ali Sait Paşa Sokak Sağlıklaştırma Projesinin Değerlendirilmesi ÖNERİLER VE SONUÇ Değerlendirme ve Öneriler Yasal Mevzuata Yönelik Değişiklik Önerileri Korunması Gerekli Sokak Tanımı Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Esaslı Onarımlarının Yapılması Geleneksel Doku ile Uyumsuz Yapıların Onarımları Proje Hazırlama Ekibi Kültür Turizmi Açısından Önemi Tanıtım Tabelaları Bakım Kılavuzu ve Eğitimi Geleneksel Kent ve Sokak Dokularının Korunması Projesi Sonuç KAYNAKÇA EKLER Ek-1. Venedik Tüzüğü (1964) Ek-2. Tarihi Kentlerin ve Kentsel Alanların Korunması Tüzüğü Ek-3. Korunması Gerekli Sokakları Sağlıklaştırma Projesi Teknik Şartnamesi (1996) Ek-4. Korunması Gerekli Sokakları Sağlıklaştırma Projesi Teknik Şartnamesi (1998) iii

9 Ek-5. Korunması Gerekli Sokakları Sağlıklaştırma Projesi Teknik Şartnamesi (2006) Ek-6. Geleneksel Kent ve Sokak Dokularının Korunması Projesi Teknik Şartnamesi Önerisi ÖZET ABSTRACT iv

10 KISALTMALAR CETVELİ Age.: Adı geçen eser Bkz.: Bakınız CHwB: Cultural Heritage without Borders (Sınırları Olmayan Kültürel Miras ) Der.: Derleyen GEEAYK: Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu ICCROM: International Centre For The Study of The Preservation and Restoration of Cultural Property (Kültür Varlıklarının Korunması ve Onarım Çalışmaları Uluslararası Merkezi) ICOMOS: International Council on Monuments and Sites (Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi) KTVKBK: Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu UNESCO: United Nations Education, Science and Culture Organisation (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu) v

11 PROJELER CETVELİ Proje 3.1.: Bartın, Merkez Kemal Samancıoğlu Sokak İyileştirme Projesi Sokak Silueti Proje 4.1.: Ankara, Beypazarı Korunması Gerekli Sokak Sağlıklaştırma Projesi Mevcut Durum Belgelenmesi Vaziyet Planı Proje 4.2.: Ankara, Beypazarı Korunması Gerekli Sokak Sağlıklaştırma Projesi Siluetler Restorasyon Projesi Proje 4.3.: Ankara, Beypazarı Korunması Gerekli Sokak Sağlıklaştırma Projesi - Rölöve Projesi Planlar Proje 4.4.: Ankara, Beypazarı Korunması Gerekli Sokak Sağlıklaştırma Projesi - Rölöve Projesi Cepheler Proje 4.5.: Ankara, Beypazarı Korunması Gerekli Sokak Sağlıklaştırma Projesi - Restitüsyon Projesi Planlar Proje 4.6.: Ankara, Beypazarı Korunması Gerekli Sokak Sağlıklaştırma Projesi - Restitüsyon Projesi Cepheler Proje 4.7.: Ankara, Beypazarı Korunması Gerekli Sokak Sağlıklaştırma Projesi - Restitüsyon Projesi Planlar Proje 4.8.: Ankara, Beypazarı Korunması Gerekli Sokak Sağlıklaştırma Projesi - Restitüsyon Projesi Cepheler Proje 4.9.: Kapanca Sokağı Gösterir Halihazır Harita Proje 4.10.: Galata Grubu Kapanca Sergisi için hazırlanan Afiş Proje 4.11.: Galata Grubu Kapanca Sergisi için hazırlanan Afiş Proje 4.12.: Kapanca Sokak Siluetleri Proje 4.13.: Talas Ali Sait Paşa Sokak Sağlıklaştırma Projesi - Proje Alanı Proje 4.14.: Talas Ali Sait Paşa Sokak Sağlıklaştırma Projesi 70 Envanter Numaralı Tescilli Taşınmaz Kültür Varlığı Rölöve Projesi Planlar Proje 4.15.: Talas Ali Sait Paşa Sokak Sağlıklaştırma Projesi 70 Envanter Numaralı Tescilli Taşınmaz Kültür Varlığı Rölöve Projesi Planlar, Kesitler, Görünüş vi

12 Proje 4.16.: Talas Ali Sait Paşa Sokak Sağlıklaştırma Projesi - 70 Envanter Numaralı Tescilli Taşınmaz Kültür Varlığı Restitüsyon Projesi Proje 4.17.: Talas Ali Sait Paşa Sokak Sağlıklaştırma Projesi 70 Envanter Numaralı Tescilli Taşınmaz Kültür Varlığı Restorasyon Projesi Proje 4.18.: Talas Ali Sait Paşa Sokak Sağlıklaştırma Projesi Kentsel Tasarım Projesi vii

13 RESİMLER CETVELİ Resim 3.1.: Afyonkarahisar Sokak Sağlıklaştırma Projesi Resim 3.2.: Afyonkarahisar Sokak Sağlıklaştırma Projesi Resim 3.3.: Afyonkarahisar Sokak Sağlıklaştırma Uygulamaları Resim 3.4.: Afyonkarahisar Sokak Sağlıklaştırma Uygulamaları Resim 3.5.: Afyonkarahisar Sokak Sağlıklaştırma Uygulamaları Resim 4.1.: Alaaddin Sokak tan Yenice Sokak Girişi Resim 4.2.: Yenice Sokak Genel Görünüm Resim 4.3.: Yenice Sokak Genel Görünüm Resim 4.4.: Yenice Sokak Genel Görünüm Resim 4.5.: Yenice Sokak No:16, Çatıdan Sızan Suların Yapıya Verdiği Zarar.. 60 Resim 4.6.: Yenice Sokak, Yağmur Suyu İniş Borularında Bozulmalar Resim 4.7.: Yenice Sokak, Yağmur Suyu İniş Borularında Bozulmalar Resim 4.8.: Yenice Sokak, Yapı Cephesinde Yer Alan Borular Resim 4.9.: Yenice Sokak, Yapı Cephesinde Yer Alan Kablolar Resim 4.10.: Beypazarı Belediyesi ve Özel Sektörden Sponsorlar Tarafından Sağlıklaştırılan Alaaddin Sokak tan Genel Görünüm Resim 4.11.: Beypazarı Belediyesi ve Özel Sektörden Sponsorlar Tarafından Sağlıklaştırılan Alaaddin Sokak tan Genel Görünüm Resim 4.12.: Kapanca Sokak Genel Görünüm Resim 4.13.: 190 Ada, 2 Parselde Bulunan Tescilli Sivil Mimarlık Örneği Resim 4.14.: 189 Ada, 25 Parselde Bulunan Tescilli Sivil Mimarlık Örneği Resim 4.15.: 189 Ada, 25 Parselde Bulunan Tescilli Sivil Mimarlık Örneği Resim 4.16.: 189 Ada, 23 Parselde Bulunan Tescilli Sivil Mimarlık Örneği Resim 4.17.: 189 Ada, 23 Parselde Bulunan Tescilli Sivil Mimarlık Örneği İç Mekanının Durumu Resim 4.18.: 189 Ada, 18 Parselde Bulunan Tescilli Sivil Mimarlık Örneği Resim 4.19.: 190 Ada, 9,10 Parsellerde Bulunan Tescilli Sivil Mimarlık Örnekleri Resim 4.20.: 189 Ada, 18 Parselde Bulunan Tescilli Sivil Mimarlık Örneği viii

14 Resim 4.21.: 190 Ada, 3 ve 5 Parsellerde Bulunan Tescilli Sivil Mimarlık Örnekleri Resim 4.22.: 190 Ada, 3 ve 5 Parsellerde Bulunan Tescilli Sivil Mimarlık Örneklerinin Arka Cephelerinin Durumu Resim 4.23.: 190 Ada, 5 Parselde Bulunan Tescilli Sivil Mimarlık Örneğinin İç Mekanında Çatıdan Su Sızması Sonucu Oluşan Bozulma Resim 4.24.: 190 Ada, 5 Parselde Bulunan Tescilli Sivil Mimarlık Örneğinin İç Mekanında Pencereler Resim 4.25.: 21 Envanter Numaralı Tescilli Sivil Mimarlık Örneği Resim 4.26.: Ulus Meydanı Kentsel Tasarım Uygulaması Resim 4.27.: 70 Envanter Numaralı Sivil Mimarlık Örneği Resim 4.28: 22 Envanter Numaralı Sivil Mimarlık Örneği Resim 4.29.: 22 Envanter Numaralı Sivil Mimarlık Örneği Resim 4.30.: 65 Envanter Numaralı Sivil Mimarlık Örneğinin Arka Cephesinde Yer Alan Ek Resim 4.31.: 65 Envanter Numaralı Sivil Mimarlık Örneği İç Mekanı Resim 4.32.: 70 Envanter Numaralı Sivil Mimarlık Örneği İç Mekanı ix

15 TABLOLAR CETVELİ Tablo 3.1.: Sokak Sağlıklaştırma Projelerinin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yatırım Programları Dağılımı Tablo 3.2.: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü nce Yürütülen Sokak Sağlıklaştırma Projeleri Tablo 4.1.: Örneklerin Değerlendirilmesi x

16 BÖLÜM 1 GİRİŞ Türkiye, asırlardır pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış coğrafyası ve doğal güzellikleri ile eşsiz bir doğa ve kültür mirasına sahiptir. Tarih boyunca Anadolu topraklarında gelişen kültürler farklı sentezler, çeşitlilikler ve zenginlikler yaratarak arkalarında eşsiz bir mimari miras bırakmışlardır. Ancak sanayileşme ve küreselleşme sürecinde hızlı ve plansız kentleşme, koruma politikasının yetersizliği, bilinçsizlik, bilgisizlik ve kaynak yetersizliği gibi olumsuzluklar neticesinde doğal ve kültürel değerlerimiz zarar görmekte ve yok olmaktadırlar. Yok olan kültürel varlıkların yeniden üretilmelerinin mümkün olmadığı düşünülürse kültür mirasımızın korunmasının ve yaşatılmasının tüm insanlık adına toplumsal bir sorumluluk ve gereklilik olduğu görülür. Tarihi mirasın gelecek kuşaklara iletilmesi, kültürel sürekliliğin sağlanması ve çağdaş insana tarih ile birlikte yeni yaşam olanaklarının sağlanması korumanın üç temel amacı olarak sıralanabilir. 1 Bu bakımdan anıtsal yapıların onarımlarını içeren tek yapı ölçeğinde koruma uygulamalarının yanı sıra tarihi kent dokularının bütüncül olarak korunarak sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan canlandırılmalarının önem kazandığı açıktır. Geçmişte koruma kavramının tek konusu simgesel değeri öne çıkan anıtsal yapılar iken günümüzde korumanın kapsamı giderek genişlemektedir ve kültürel, tarihi ve mimari mirasımızla ilişkili tüm yapılar, yapı grupları ve yerleşmeler doku ölçeğinde çevresel değerlerle bir arada koruma altına alınmaktadır. Türkiye de tarihi çevrenin bütüncül olarak korunmasına olanak sağlayan sit kavramı ilk olarak 1973 yılında kabul edilen 1710 Sayılı Eski Eserler Kanunu nda yer almıştır yılında 1 Metin Sözen, Genel Sunuş, Koruma Kurultayı, Ankara, 1990, 1

17 kabul edilerek yürürlüğe giren 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve bu kanunda çeşitli değişiklikler yapılmasını öngören tarihli 3386 Sayılı ve tarihli ve 5226 sayılı Kanunlar ile eski eser teriminin yerine kapsamı daha geniş olan kültür varlığı ve tabiat varlığı kavramları getirilmiştir. Ayrıca 5226 sayılı Kanun değişikliği ile 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu na koruma amaçlı imar planı, çevre düzenleme projesi, alan yönetimi, alan yönetim planı gibi tarihi çevrenin bütüncül bir şekilde korunmasına yönelik kavramlar eklenmiştir. Koruma amaçlı imar planlarının hazırlanması pratiğinden edinilen tecrübeler neticesinde tarihi çevreyi oluşturan geleneksel sokak dokularının, sokak dokusunu oluşturan tüm mimari öğeleri ile birlikte sağlıklaştırılarak korunması ve canlandırılması gündeme gelmiştir. Korunması gerekli sokakların sağlıklaştırılarak korunmasına yönelik Kültür Bakanlığı tarafından ilk sokak sağlıklaştırma projeleri 1996 yılından itibaren gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bakanlık bünyesinde ilk olarak yılları arasında Kütahya ve Ankara, Beypazarı Sokak Sağlıklaştırma Projeleri gerçekleştirilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sokak sağlıklaştırma projeleri, Bakanlık Makamı nın tarih ve sayılı oluru ile yürürlüğe giren Korunması Gerekli Sokakları Sağlıklaştırma Projesi Teknik Şartnamesi doğrultusunda; kentsel tasarım projeleri ise Bakanlık Makamı nın tarih ve sayılı oluru ile yürürlüğe giren Kentsel Tasarım Projesi Teknik Şartnamesi doğrultusunda hazırlanmaktadır. Ankara, Beypazarı Yenice Sokak Sağlıklaştırma Projesi gibi kentin geleneksel dokusunun ve mimari mirasının korunmasına, kültür turizmi faaliyetlerinin artması ile ekonomik canlanmanın sağlanması ve kent sakinlerinin koruma bilinci edinmesine imkan sağlayarak hedeflerine ulaşmada başarılı olan sağlıklaştırma projelerinin sayıları gün geçtikçe artmaktadır. Bu gelişmelerin neticesinde de hem Kültür ve Turizm Bakanlığı hem de yerel yönetimler tarafından sokak sağlıklaştırma projeleri tercih edilen koruma uygulamaları haline gelmiştir. 2

18 1.1. Tanımlar 3386, 5226, 5177 ve 5571 Sayılı Kanunlar ile değişik 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu nda koruma kavramı taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına yönelik muhafaza, bakım, onarım, restorasyon ve fonksiyon değiştirme işlemleri olarak tanımlanmıştır. Tarihi çevrelerin ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda korunması amacıyla 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu nda çeşitli uygulamalar tanımlanmıştır. Koruma amaçlı imar planları ile çevre düzenleme projeleri tarihli sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik doğrultusunda hazırlanmaktadır. Koruma amaçlı imar planı, kültür ve tabiat varlıklarının sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda korunması amacıyla alan araştırmasına dayalı olarak; koruma alanı içinde yaşayan hane halkları ve faaliyet gösteren işyerlerinin sosyal ve ekonomik yapılarını iyileştiren, istihdam ve katma değer yaratan stratejileri, koruma esasları ve kullanma şartları ile yapılaşma sınırlamalarını, sağlıklaştırma, yenileme alan ve projelerini, uygulama etap ve programlarını, açık alan sistemini, yaya dolaşımı ve taşıt ulaşımını, alt yapı tesislerinin tasarım esasları, yoğunluklar ve parsel tasarımlarını, yerel sahiplilik, uygulamanın finansmanı ilkeleri uyarınca katılımcı alan yönetimi modellerini de içerecek şekilde hazırlanan, hedefler, araçlar, stratejiler ile planlama kararları, tutumları, plan notları ve açıklama raporu ile bir bütün olan nazım ve uygulama imar planlarının gerektirdiği ölçeklerdeki planlardır. 2 Koruma amaçlı imar planları veya imar planları bulunan tarihi çevrelerde yer alan geleneksel dokunun korunması amacıyla alt ölçekli koruma projeleri Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 3

19 gerçekleştirilmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sokak sağlıklaştırma projeleri Korunması Gerekli Sokakları Sağlıklaştırma Projesi Teknik Şartnamesi doğrultusunda hazırlanmaktadır. Teknik Şartnamede tanımlandığı üzere sokak sağlıklaştırma projeleri kapsamında; 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında belirlenen Kentsel Sit Alanları ve Koruma Alanlarında, Yüksek Kurul İlke kararları, koruma bölge kurulu kararları ve koruma amaçlı imar planları veya imar planları doğrultusunda, tescilli ve tescilsiz taşınmaz kültür varlıklarının sokağa bakı veren cepheleri ile birlikte avlu duvarları, müştemilat, çeşme vb. mimari elemanların özgün sokak dokusu ve kentsel mobilya ile birlikte korunması, sağlıklaştırılarak yaşatılması ve çağdaş yaşama katılmasının sağlanması amaçlanmaktadır. 3 Bu doğrultuda sokak dokusunu tanımlayan tüm öğelerin korunması ve belgelenmesine yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon, kentsel tasarım projeleri ile mühendislik dallarında yapılması gereken her türlü proje hazırlanmakta ve bu projeler doğrultusunda uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Kentsel Tasarım Projesi ise Kentsel Tasarım Projeleri Teknik Şartnamesi doğrultusunda hazırlanmaktadır ve şartname kapsamında kentsel tasarım projeleri şöyle tanımlanmaktadır: Uygulama imar planları doğrultusunda, alanın kimliğini vurgulayıcı, alanın doğal, kültürel, tarihi ve sosyal özellikleri ile kullanıcılar açısından önem taşıyan kesimleri için özel ayrıntıları içerecek biçimde hazırlanan plan ve projeler ile üst düzeyde kimlik-imaj çalışması, orta düzeyde yapı ve çevresinin bütüncül bir anlayışla tasarlanmasını amaçlayan yapı-açık alan düzenleme çalışmaları, alt düzeyde ise yapılar arası boşlukların tasarımını içeren, olabilirlik, yaşanabilirlik, sürdürülebilirlik, maliyet gibi konularda çözüm öneren plan ve projelerdir. 4 Bu uzmanlık tezi kapsamında tarihi çevrenin ve taşınmaz kültür varlıklarının korunması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1996 yılında başlatılan sokak sağlıklaştırma projelerinin, seçilen örnekler üzerinden incelenerek değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik öneriler geliştirilmesi amaçlanmıştır. 3 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Korunması Gerekli Sokakları Sağlıklaştırma Projesi Teknik Şartnamesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kentsel Tasarım Projesi Teknik Şartnamesi,

20 1.2. Kapsam Bu uzmanlık tezi kapsamında ikinci bölümde koruma kavramı ve tarihi çevre koruma kavramlarının tarihsel gelişimi incelenmiştir. Koruma ile ilgili değerlendirmeler uluslararası anlaşmalar ile Avrupa da belirlenen ölçütlere göre yapılmakta olduğundan tarihsel gelişim sürecinde de ağırlıklı olarak Avrupa daki gelişmeler açıklanmıştır. Koruma konusunda ülkemizde yaşanan gelişmeler ve yasal düzenlemelerde yapılan değişiklikler de ayrıca ikinci bölümde ele alınmıştır. Üçüncü bölümde tarihi çevre koruma kavramı kapsamında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde sokak sağlıklaştırma projelerinin oluşum süreci ve teknik şartname gibi uygulamaya yönelik alt mevzuatında gerçekleşen değişiklikler ve sebepleri incelenmiştir. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı dışında sokak sağlıklaştırma projelerini uygulayan yerel yönetimlerin izledikleri yöntemler ve sonuçları da bu bölümde incelenmiştir. Tarihi çevre koruma uygulamaları alanında gün geçtikçe daha sık kullanılan bir yöntem olan sokak sağlıklaştırma projelerinin örnekler üzerinden irdelenmeleri dördüncü bölüm kapsamında ele alınmıştır. Kültür Bakanlığı tarafından ilk uygulanan örneklerden biri olması ve gerçekleştirilen sokak sağlıklaştırma projesi sonrasında kültür turizmi bakımından ilerlemeler kaydedilmesi nedeniyle Ankara, Beypazarı Yenice Sokak Sağlıklaştırma Projesi ilk örnek olarak seçilmiştir. Türkiye de uygulanan sokak sağlıklaştırma projelerinin araştırılması sırasında çeşitli sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimler tarafından tarihi çevre koruma çalışmaları sırasında sokak sağlıklaştırma uygulamalarının ilk örneklerinin üretildiği tespit edilmiştir. Kocaeli, Merkez Kapanca Sokak Sağlıklaştırma Projesi, bu ilk örneklerden biridir ve hem bu özelliği hem de gerek sokak dokusunun gerekse geleneksel konut tipolojisinin farklı özellikler sergilemesi nedeniyle çalışma kapsamında incelenen örnekler arasında yer almıştır. 5

21 Bunlara ilave olarak farklı kültür, iklim ve tipolojik özellikler göstermesi ve farklı bir yapı malzemesi kullanımı (kesme taş) sebepleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından projesi elde edildikten sonra Belediyesi tarafından uygulamaları gerçekleştirilen Kayseri, Talas Ali Sait Paşa Sokak Sağlıklaştırma Projesi son örnek olarak incelenmiştir. Uluslararası platformda ve ülkemizde koruma ve tarihi çevre koruma kavramlarında gelinen noktada seçilen örneklerde yer alan sokak sağlıklaştırma projelerinin proje ve uygulama aşamalarının incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda üretilen öneriler son bölüm olan beşinci bölümde sunulmuştur. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yerel yönetimler tarafından uygulanan sokak sağlıklaştırma projeleri arasındaki farklılıkların giderilmesi ve ülke çapında uygulamalarda bir standart oluşturulmasına yönelik çözüm önerileri, kültür turizminin geliştirilmesine yönelik öneriler ve geleneksel kent dokuları ile sivil mimarlık örneklerinin korunmasının sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik öneriler de yine son bölümde açıklanmıştır Yöntem Koruma ve tarihi çevre koruma kavramlarının tarihsel gelişimlerinin araştırılması aşamasında mimarlık, kent planlaması ve koruma konusunda yayınlanmış kaynaklardan faydalanılmıştır. Ayrıca çeşitli üniversiteler bünyesinde sokak sağlıklaştırma/ sıhhileştirme/ koruma projeleri üzerine hazırlanmış yüksek lisans tezleri de araştırma kapsamında incelenerek bu çalışmalar kapsamında konunun nasıl ele alındığı ve değerlendirildiği irdelenmiştir. Ülkemizde koruma kavramının gelişimi ve sokak sağlıklaştırma projelerinin oluşum sürecinin incelenmesi aşamasında yasal düzenlemeler kronolojik sıra ile ve 6

22 karşılaştırmalı olarak incelenmiştir ve bu konuda yayınlanmış kaynaklardan yararlanılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sokak sağlıklaştırma projelerinin araştırılması sırasında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü nün geçmiş yıllara ait yatırım programları incelenmiştir ve Genel Müdürlük Arşivinde yer alan belgelerden faydalanılmıştır. Sokak sağlıklaştırma projelerinin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesine olanak sağlamak amacıyla farklı iklim, yapı tipolojisi, malzeme, plan tipolojisi, sokak dokusu (sık, seyrek, bitişik nizam vb) özellikleri sergileyen Kocaeli, Merkez, Kapanca Sokak Sağlıklaştırma Projesi, Ankara, Beypazarı, Yenice Sokak Sağlıklaştırma Projesi ile Kayseri, Talas, Ali Sait Paşa Sokak Sağlıklaştırma Projeleri örnek inceleme alanları olarak seçilmiştir. Bu alanlarda gerçekleştirilen sokak sağlıklaştırma projelerinin incelenmesi sırasında kişisel gözlemlerin yanı sıra mülk sahipleri/kullanıcıları ve Belediye yetkilileri ile görüşmeler yapılarak onların projelerin sonuçlarına ilişkin görüşleri ve değerlendirmeleri alınmıştır. 7

23 BÖLÜM 2 KORUMA VE TARİHİ ÇEVRE KORUMA KAVRAMLARI Sanatsal değeri olan bir yapının, bir kültür ve tarih belgesi olarak bütün özgün nitelikleri ile ömrünün uzatılmasını sağlayan teknik ve mimari müdahalelerin tümü koruma etkinliğini oluşturur. 1 Günümüzde gerçekleştirilen koruma uygulamaları geçmişte yapılan onarımlardan farklı olarak kuramsal bir temele dayanmaktadır. Kişisel görüşlerden ve dönemin mimari akımlarından bağımsız olarak belirli ilkeler ve bilimsel gelişmeler gözetilerek koruma uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Buna paralel olarak tarihi çevre korumanın da evrensel bir statüsü bulunmaktadır. Uluslararası kurumlar ve örgütler, uluslararası ilkeler, ulusal örgütler, yasalar, üniversiteler, kültürel turizm ve bütün bunların harekete geçirdiği yaygınlaşmış tarihi çevreyi koruma olgusu, insan hakları ve demokrasi kavramları gibi dünya kültürüne egemen olmuştur. 2 Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de koruma olgusu önem kazanmaktadır Koruma Kavramının Gelişimi Koruma uygulamalarının tarihi çok gerilere gitmektedir ancak onarımların bilimsel yöntemle yapılan bir uğraşa dönüşümü ancak 19. yüzyılda başlamıştır. Bu gelişmelerin düşünsel kökeni Avrupa ülkelerinde oluşmuştur. İlk aşamada Fransa, İngiltere ve İtalya da üslup birliğine varış amacıyla onarımlar yapılmıştır. Bir yapıda özgün üslupsal bütünlüğü bozan sonradan yapılmış bütün eklerin kaldırılmasını ve yapıda sonradan yıkılmış ya da baştan eksik yapılmış boşlukların restoratör 1 Doğan KUBAN: Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu Kuram ve Uygulama (İstanbul, 2000), 9 2 Doğan KUBAN: age., 11

24 tarafından tamamlamasını öneren 3 bu yaklaşım tartışmalara yol açmış; tepki olarak hiç restorasyon yapılmamasını öneren romantik görüş ileri sürülmüştür. 4 Günümüzde geçerli olan çağdaş restorasyon kuramının evrimi, konuyu olumsuz deneyimlerin ve gerçek sorunların ışığında irdeleyen düşünürlerin katkılarıyla tamamlanabilmiştir. Çağdaş restorasyon kuramının gelişmesinde büyük rol oynayan İtalyan Camillo BOITO ( ) restorasyon konusunda daha önce ileri sürülen ve her biri ayrı bir bakış açısının parçalı görüşünü getiren üslup birliği, romantik görüş ve tarihi rekompozisyon kuramlarını çağdaş restorasyon anlayışı içinde uzlaştırıp birleştirmiştir. 5 Boito nun 1883 yılında açıkladığı ve çağdaş onarım kurallarının öncüsü kabul edilen bu ilkeler şöyle sıralanmaktadır: 1.Geçmişin anıtları, dini bir saygıyla korunacak tarihi belgelerdir. 2.Mimari yapıtlar tamir edilmektense sağlamlaştırılmalı, restore edilmektense tamir edilmelidir. Ek ve yenileme (renovasyon) yapılmamalıdır. 3.Eğer ek veya yenileme zorunlu ise bunlar kolayca anlaşılmalı ve yapının üslubundan farklı olmalıdır. 4.Eğer bitmemiş ya da tahrip olmuş eklerin yapılması zorunluluğu varsa, bunlar değişik malzeme ile ve özgün yapıda olan ayrıntılara sahip olmadan inşa edilmelidir. 5.Yaşlarının verdiği renk (patina), ya da içinde bulundukları pitoresk durum ya da bezemesel ayrıntıları kalıntı niteliğinde de olsa özgün, nadir ya da güzellikleriyle bilinen anıtları, sade ayakta tutmanın ötesinde müdahale edilmemelidir. 6.Eğer özgün yapının önemli bir özelliğini örtmüyorlarsa, değişik zamanlarda yapılan ekler ortadan kaldırılmamalıdır. Eğer bunlardan özellikle estetik niteliği olanlar kaldırılırsa, yapının çevresinde korunmalıdır. 7.Restorasyon çalışmaları sırasında bütün yapılanların rölöveleri (kalan ya da yıkılan) ve seri halde çekilen fotoğrafları ilgili resmi kurumlara verilmelidir. 3 Doğan KUBAN: age., 28 4 Zeynep AHUNBAY: Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon (İstanbul, 2004), 8 5 Zeynep AHUNBAY: age., 16 9

25 8.Yapı üzerine konan bir yazıt yapıdaki müdahaleleri ve tarihlerini belirtmelidir. 6 Gustavo GIOVANNONI ( ) tarafından Boito nun kuramının geliştirilmesi ile söz konusu ilkeler uluslararası düzeyde kabul görerek yayılmıştır. Giovannoni, kamuoyunda anıt terimi karşılığı olarak kabul edilen mimarlık tarihinin önemli yapıtları dışında, boyutu ne olursa olsun artistik ve tarihi değeri olan her yapının ve sokakları, meydanları, evleri ile bir kentsel çevrenin de aynı kavram içine girmesi fikrini geliştirmiştir. Restorasyon uygulamalarını Sağlamlaştırma, Rekompozisyon, Temizleme, Bütünleme, Yenileme, olarak beş sınıfa ayıran Giovannoni tarafından geliştirilen ilkeler şunlardır: 1.Bakım, tamir ve sağlamlaştırma restorasyon temel uygulamalarıdır. Sağlamlaştırmada çağdaş teknikler kullanılabilir. 2.Yeni tekniklerle strüktürel müdahalede minimumla yetinilmeli, strüktürün özgünlüğü korunmalıdır. Gereksiz yenilemelere gidilmemelidir. 3.Bir yapıda sonradan da yapılmış olsa sanat değeri olan her şey, bu üslupsal bütünlüğü bozsa bile korunmalıdır. 4.Ekleri eski yapıdan ayırt edilmeli ve üzerlerine tarihleri yazılmalıdır. 5.Ekler, kütleyi tamamlayan basit çizgili öğeler olmalı, bezemesel olmamalıdır. 6.Bütünlemeyi ancak kesin verilere dayanarak yapmalı, hipotezlere göre değişiklik yapmamalıdır. Tümü tamamlamak için, ikincil önemde, nötr bölümler öngörülebilir. 7.Anıt, içinde bulunduğu çevreye, özgün olmasa bile, eğer kütlesi ve rengi ile uyum içinde ise anıta bakım gösterilmelidir. 7 6 Doğan KUBAN: Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu Kuram ve Uygulama (İstanbul, 2000), 29 10

26 1931 yılında Atina da toplanan Uluslararası Modern Mimarlar Konferansında bir araya gelen mimarlar bütün ülkelerde geçerli olduğunu düşündükleri temel restorasyon ilkelerini saptayarak Charte d Athenes (Atina Kartası) adı altında bir belgede toplamışlardır. 8 Konferans sonucunda belirlenen ilkelerin başlıcaları şöyledir: Yapıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için kullanılmaları önerilir, ancak bu kullanım onların estetik ve tarihi kimliklerine saygılı bir amaca dönük olmalıdır. Özel mülkiyetteki anıtların korunmaları için kamu yetkilileri koruyucu önlemler alabilecek biçimde güçlendirilmelidir. Tarihi anıtların çevrelerine saygı gösterilmeli; hatta bazı yapı kümeleri ve pitoresk oluşumlar korunmalıdır. Tarihi anıtların onarımında çağdaş tekniğin sunduğu bütün olanaklar akıllıca kullanılmalıdır. Arkeolojik alanlarda bulunabilen her özgün parçanın yerine konulabilmesi (anastylosis) için gerekli önlemler alınmalıdır. Ayrıca toplantıda belgeleme ve uluslararası işbirliğinin önemi vurgulanarak, her ülkenin anıt belgeliği oluşturması ve koruma konusunda uluslararası bilgi ve deneyim alışverişi, işbirliği yapılması önerilmiştir. İtalya da ise Eski Eserler ve Güzel Sanatlar Yüksek Kurulu, Giovannoni tarafından geliştirilen görüşleri daha ayrıntılı olarak yasal bir belge haline getirmiştir. Carta del Restauro (Restorasyon Tüzüğü) adıyla bilinen bu yasal düzenleme 1932 yılında kabul edilmiştir 9 ve Atina Kartasına benzer hükümler içermektedir. II. Dünya Savaşı sonrasında, harap olan Avrupa kentlerinin yeniden yapılandırılması sırasında uyulacak ilkeler sorunu tekrar önem kazanmıştır yılında Atina Konferansında alınan kararlar ve Carta del Restauro, yaşayan anıtlar için sağlamlaştırma tekniğinin, artık kullanılamaz durumda olan antik yapılar için ise 7 Doğan KUBAN: age., 31 8 Doğan KUBAN: age., 32 9 Zeynep AHUNBAY: Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon (İstanbul, 2004), 18 11

27 anastylosis tekniğinin uygulanmasını öngörmekteydi. II. Dünya Savaşından yeni çıkmış Avrupa kentlerinde ise birçok anıt ve tarihi kent merkezi kullanılamaz duruma gelmişti. Çağdaş yaşamla bütünleşmeleri doğrultusunda yeniden yapılandırılmaları hedeflenen anıt ve sitlere bilimsel restorasyon kuramının önerdiği sağlamlaştırma tekniği ile yaklaşıldığında kent merkezlerinin arkeolojik alanlar gibi kalması kaçınılmaz olacaktı. Bu duruma çözüm olarak, rekonstrüksiyonları (yeniden yapım) olumsuz olarak niteleyen görüşler bir kenara itilerek büyük ölçekli rekonstrüksiyonlar gerçekleştirilmiştir. II. Dünya Savaşı sonrasında gerçekleşen bu gelişmeler sonrasında eski yapıların korunması ve onarımıyla ilgili ilkeler üzerinde karara varmak ve bunları uluslararası bir temele yerleştirmek üzere 1964 yılında II. Uluslararası Tarihi Anıtlar Mimarlar ve Teknisyenleri Konferansı Venedik te gerçekleştirilmiştir. Konferans sonucunda Venedik Tüzüğü olarak bilinen kararlar alınmıştır. (Bkz. Ek-1) Venedik Konferansında 1931 yılında gerçekleştirilen Atina Konferansında kabul edilen ilkelerin aradan geçen zaman içinde oluşan sorunları çözmede yetersiz kaldığı noktalar üzerinde durularak, 16 maddeden oluşan yeni bir ilkeler bütünü oluşturulmaya çalışılmıştır. 10 Venedik Tüzüğü nün birinci maddesinde tarihi anıt kavramı yeniden tanımlanarak; tek yapıdan belli bir uygarlığın, önemli bir gelişmenin, tarihi bir olayın tanıklığını yapan kentsel ya da kırsal yerleşme boyutuna ulaştırılmıştır, ayrıca yalnız büyük sanat eserlerini değil zamanın geçmesiyle kültürel anlam kazanmış daha basit eserleri de içine alacak şekilde genişletilmiştir. Venedik Tüzüğünün üçüncü maddesinde ise kültür varlığının korunmasında ve onarılmasındaki amaç, onları bir sanat eseri olduğu kadar, bir tarihi belge olarak da korumak olarak belirlenmiştir. Korumanın sürekliliğinin sağlanması, anıtların çağdaş yaşam içinde toplumsal amaçlarla kullanılarak değerlendirilmeleri, kültür varlığının çevresinin de korunması, kütle ve renk ilişkilerini değiştirecek hiçbir yeni eklentiye, yok etmeye ya da değiştirmeye izin verilmemesi genel ilkeler olarak kabul edilmiştir. Ayrıca Carta del 10 Zeynep AHUNBAY: age., 19 12

28 Restauro da olduğu gibi Venedik Tüzüğü nde de bütün koruma, onarım ve kazı işlerinin her zaman çizim ve fotoğraflarla açıklık kazanmış çözüm getirici ve eleştirici raporlar halinde düzenli olarak belgelenmesi, arşivlenmesi ve mümkünse bu raporların yayınlanması öngörülmüştür. Venedik Tüzüğü genel olarak Avrupalı katılımcıların yer aldığı bir konferansta hazırlanarak kabul edilmesine rağmen bütün dünyada kabul görmüştür ve uygulamaya konulmuştur. Pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de tüzük korumaya yönelik yasal düzenlemelere kaynak olmuştur ve tüzükte belirtilen ilkeler doğrultusunda tescil ve koruma çalışmaları hız kazanmıştır yılları arasında kurulan Avrupa Konseyi, UNESCO, ICCROM ve ICOMOS gibi uluslararası örgütler, evrensel kültür mirasının korunması amacıyla uluslararası deneyimlerin paylaşılmasını sağlamışlar ve çeşitli uluslararası anlaşmalar ve tüzükler ile korumaya yeni açılımlar getirmişlerdir. 20. yüzyılın sonuna gelindiğinde ise Bernard M. FEILDEN, Conservation of Historic Buildings adlı eserinde koruma sırasında uyulması gereken etik değerleri kapsamlı belgeleme, tarihi verilerin yok edilmemesi, minimum müdahale, estetik, tarihi ve fiziksel bütünlüğe saygı duyulması olarak tanımlamaktadır. Ayrıca restorasyon müdahaleleri sırasında şu hususlara dikkat edilmesi gerektiğini belirtmektedir: 1.Müdahaleler, teknik olarak mümkünse geriye dönebilir veya tekrar edilebilir olmalıdır. 2.İleride gerekli olması durumunda yapılacak müdahalelere engel olmamalıdır. 3.Yapının tarihi verilerine sonradan ulaşmaya engel olmamalıdır. 4.Mevcut durumun maksimum seviyede korunmasına olanak sağlamalıdır. 5.Gerekli olması durumunda yapılacak eklemeler, özgün malzeme ile renk, ton, doku, form ve ölçek bakımından uyumlu olmalıdır, aynı zamanda ayırtedilebilir olması da gerekmektedir. 6.Gerekli eğitim ve tecrübeye sahip olmayanlar tarafından yapılmamalıdır Bernard M. FEILDEN: Conservation of Historic Buildings (Oxford, 2003), 6 13

29 Mimari mirasın korunması konusunda yaşanan gelişmelere ait bir diğer yenilik ise bakım kılavuzlarının hazırlanmaya başlamasıdır. Sürdürülebilir korumanın temel şartı olan düzenli bakım işlemlerinin mülk sahipleri, kullanıcıları ve/veya uzmanlar tarafından yapılmasına yönelik yapılmasına yönelik bu çalışmalara Sınırları Olmayan Kültürel Miras (Cultural Heritage without Borders-CHwB) örgütünün danışmanlarından Dick SANDBERG tarafından geliştirilen yöntem örnek olarak verilebilir. Sandberg tarafından tanımlanan bakım süreci şöyle özetlenebilir: Belgeleme: Binanın tarihi ve mevcut durumu hakkında gerekli bilgilerin toplanması (Rölöve, açıklamalar, hasar raporları/ araştırmaları, mülakatlar/ görüşmeler, kanun ve yasal düzenlemeler, sorumluluklar, tüzel/ yasal ve finansal bilgiler, arşiv çalışmaları, arkeolojik araştırmalar, referans binalar, vb.) Bakım Programı: Mülk sahibi/bakım sorumlusu için mülkiyetinde bulunan ve düzenli bakımından sorumlu olduğu taşınmaz kültür varlığı yapı için ne yapılması ve nasıl yapılması gerektiğini tarif eden destekleyici bir belgedir. Bakım programları koruma konusunda uzmanlaşmış mimar tarafından hazırlanmalı ve gözden geçirilmelidir. Nadiren güncellenir. Korumaya ilişkin yasal mevzuat, uluslararası belgeler ve önceki restorasyonlar ile uyumlu olmalıdır. Mülkiyet, tarihçe, özel değerler ve binanın mevcut durumuna ilişkin nedenleri ve hedefleri tanımlar. Farklı faaliyetlerin nasıl yapılacağını, neyin ne şekilde yapılacağını tanımlar ve daha fazla bilginin, uygun malzemenin, iyi uzmanların ve ustaların nereden bulunabileceği hakkında bilgi verir. Bakım Programı, tarihi değere sahip tüm küçük ve büyük varlıklar için hazırlanmalıdır. Bakım Programı aşağıda belirtilenlerle ilgili tanımlamalar içerir: Günlük/haftalık/aylık bakımlar (örneğin: temizleme, alarm ve ısıtma) Sürekli onarımlar (örneğin pencere camlarının değiştirilmesi) Sezonluk bakım döngüsü (örneğin olukların temizlenmesi, kar, bacalar, ısıtma ve havalandırma) 14

30 Yıllık bakım döngüsü (örneğin: gözle görülür kontrol, bazı özel objelerin boyanması ve sıva onarımı) Her üç/beş/on/on beş senelik bakım döngüsü (örneğin olukların, pencerelerin, cephelerin ve çatıların onarımı ve boyanması) Bakım Planı: Mülk sahibi/bakım sorumlusu için taşınmaz kültür varlığı yapının düzenli uygulamalı bakımı ile ilgili bir destekleyicidir. Bakım planı bakım işlemlerinin ne zaman, kim tarafından, hangi maliyete ve hangi kaynaklarla yapılması gerektiğini tarif eder. Mülk sahibi ve/veya bakım sorumlusu tarafından hazırlanır ve gözden geçirilir. Bakım programına, mevcut ihtiyaçlara ve elde edilebilir kaynaklar temel alınarak sıklıkla güncellenir. Bakım planı, bakım programına, mevcut ihtiyaçlara ve elde edilebilir kaynaklara göre hazırlanır. Bakım Planı; Öncelikler doğrultusunda hazırlanan çalışma planı ve zaman çizelgesi, Gerekli kaynaklar: uzmanlar, ustalar, malzeme vb. Bütçe: elde edilebilir finansal ve diğer kaynaklar Sonuçlar: Nasıl sonuçlandı? Gerçekten ne ve kim tarafından yapıldı? Maliyet neydi? Öğrenilen dersler nelerdir? Gelecek sefer nasıl geliştirilebilir? konularına ilişkin bilgileri içermelidir. 12 Günümüze kadar gelinen noktada koruma kavramına ilişkin geliştirilen fikirler uluslararası platformda bir koruma söylemi oluşturmuştur. Koruma kavramının tarihi çevre koruma kavramı ile bütünleşmesi süreci ise gelişimine devam etmektedir. 12 Dick Sandberg: Maintenance Programs& Maintenance Plans or... How to Create the Good House Owner and the Good Care Taker?, Development of Maintenance Programs and Tools for Historic Building Preservation Report Series no: 5/2007, Der. Josko Katelan.(Montenegro, 2007), 37 15

31 2.2. Tarihi Çevre Koruma Kavramının Gelişimi: Avrupa da 19. yüzyıl sonunda önceleri önemli anıtlara fon oluşturan kentsel dokuların korunması ile başlayan tarihi çevre koruma uygulamaları uluslararası düzeyde ilk kez 1931 de düzenlenen Atina Konferansında Tarihi Anıtların Estetik Değerlerinin Artırılması maddesi kapsamında dile getirilerek Yapılar yapılırken yerleşmelerin kişiliğine ve dış görüntülerine, özellikle çevreleri özel itina isteyen tarihi anıtların etrafına saygı gösterilmesi önerilir. Hatta bazı yapı kümeleri ve bazı özellikleri olan güzel görünüşlü manzaraların oluşumu korunmalıdır. denilmiştir. 13 Avrupa da kentsel ve kırsal koruma çabaları II. Dünya Savaşının bitmesinin ardından 1945 ten sonra hız kazanmıştır. II. Dünya Savaşı sırasında yıkılan ve endüstrileşmenin yaygınlaşması ile tarihi kentlerin karakterlerinin bozulması üzerine kamuoyu tarihi çevre konusunda bilinçlenerek çözüm yolları aramaya başlamıştır yılında Venedik te toplanan İkinci Uluslararası Tarihi Anıtlar Mimar ve Teknisyenleri Kongresi nde tarihi çevrelerin korunması gündeme gelmiş ve alınan kararlar ile olumlu yönde somut adımlar atılmıştır. 14 Toplantı sonuçlarını içeren Venedik Tüzüğü nün (Bkz. Ek 1) 1. maddesinde tarihi anıt kavramının kentsel ve kırsal yerleşmeleri kapsayacak şekilde tanımlanması tarihi çevre koruma alanında büyük bir atılımdır. Aynı tüzüğün 6. maddesinde korunacak anıtların çevrelerinin korunması ile ilgili önemli bir ilke daha yer almaktadır: Anıtların korunması, ölçeği dışına taşmamak koşuluyla, çevresinin de bakımını içine almalıdır. Eğer geleneksel ortam varsa, olduğu gibi bırakılmalıdır. Kütle ve renk ilişkilerini değiştirecek hiçbir yeni eklentiye, yok etmeye, ya da değiştirmeye izin verilmemelidir. Venedik Tüzüğü hem tek yapı ölçeğinde hem de tarihi çevre ölçeğinde koruma konularında pek çok ülke tarafından benimsenmiştir ve yasal düzenlemelerin yasal çerçevesini oluşturmuştur. 13 Zeynep AHUNBAY: Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon (İstanbul, 2004), Zeynep AHUNBAY: age..,

32 Tarihi çevre koruma konusundaki sorunları çözme çabalarına çok erken başlayan Avrupa da, tarihi yerleşmelerin korunması iyi bir planlamanın yanı sıra merkezi ve yerel yönetimlerin sağladığı fonlar, mülk sahipleri ve gönüllülerin katkı ve çabaları ile gerçekleşmektedir yılının Avrupa Mimari Miras Yılı ilan edilmesi ile başlayan kampanya sonunda Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilerek yayınlanan Amsterdam Bildirgesi nde mimari mirasın korunması kentsel ve bölgesel planlamanın hedeflerinden biri olarak belirlenmiştir yılında ise ICOMOS tarafından küçük veya büyük tarihi kentsel alanların korunmasına yönelik ilkelerin belirlendiği Washington Tüzüğü olarak da bilinen Tarihi Kentlerin ve Kentsel Alanların Korunması Tüzüğü kabul edilmiştir Koruma ile İlgili Uluslararası Örgütler Kültür varlıklarının insanlığın ortak mirası olarak tanımlanmasının üzerine bu evrensel kültür mirasının korunması amacıyla teknik destek ve maddi yardım sağlanması ile uluslararası deneyimlerin paylaşılması ve gerekli işbirliğinin kurulması gibi amaçlarla uluslararası örgütler kurulmuştur. Bu örgütlerin en önemlileri Avrupa Konseyi, UNESCO, ICCROM ve ICOMOS tur. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO-United Nations Education, Science and Culture Organisation) eğitim, bilim ve kültür alanında hükümetler arası bir örgüttür. UNESCO yu kuran sözleşme 16 Kasım 1945 tarihinde imzalanmış, yeterli sayıda onay belgesinin tamamlanmasından sonra 4 Kasım 1946 tarihinde resmen yürürlüğe girmiştir. Türkiye, UNESCO kurucusu ilk on üyeden biridir. UNESCO nun görevleri konusunda genelde kabul gören görüşe göre örgüt, uluslararası alanda entelektüel işbirliğini özendirecek, bunu sağlamak için gerekli koşulları bir araya getirecek, bu işbirliği için bir forum oluşturacaktır; 17

33 kalkınma için işbirliği yapılmasını sağlayacaktır; üye ülkeleri evrensel etiğe uygun davranmaya özendirecektir. 15 UNESCO kültür programı kapsamında kültürel çeşitliliğe saygı çerçevesinde somut ve somut olmayan kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi amacıyla kültürel mirasın korunmasında çeşitli standartlar geliştirmiştir. Ayrıca kültürel çeşitlilik ve kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi amacıyla çeşitli sözleşmeler de yine UNESCO çatısı altında üye ülkeler tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmuştur. Avrupa Konseyi, 5 Mayıs 1949 tarihinde Belçika, Danimarka, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, İsveç ve İngiltere tarafından imzalanan anlaşma ile kurulmuştur. Türkiye'nin de kurucu üye olduğu kuruluşta 47 üye ülke bulunmaktadır. Konsey'in çalışma alanları insan hakları, medya, hukuki işbirliği, sosyal dayanışma, sağlık, eğitim, kültür, spor, gençlik, yerel demokrasiler, sınır ötesi işbirliği, çevre ve bölgesel planlamadır. 16 Bu kapsamda Avrupa Konseyi Kültürel İşbirliği Komitesi aracılığıyla arkeolojik mirasın korunması ve geliştirilmesi, Avrupa nın ortak mirasına olan ilginin artırılması, kültürel varlıklara ilişkin bilgilerin herkes tarafından kullanılabilmesine ilişkin programların oluşturulması, Avrupa Kültür Yolları, Avrupa Miras Günleri, doğal ve kültürel miras ve geniş halk kitleleri, koruma ve toplum, sosyal bütünleşme, koruma eğitimi, teknik işbirliği ve danışmanlık gibi konularda çalışmalar yürütmektedir. 17 Avrupa Konseyi 1954 te kabul ettiği Avrupa Kültürel Sözleşmesi nin birinci maddesi ile Avrupa nın ortak kültürel mirasını koruyucu önlemleri almak ve üye ülkelerin ulusal katkılarını geliştirmek kararı almıştır yılında Avrupa nın mimari mirasının korunması amacıyla Geçmişimiz İçin Gelecek sloganıyla sempozyum, sergi, yayın, film ve seminerlerden oluşan bir dizi etkinlik düzenlenmiştir. Bu etkinlikler sonucunda açıklanan Amsterdam Bildirgesi uyarınca 15 Emre MADRAN, N. ÖZGÖNÜL: Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması (Ankara, 2005), Son Erişim Tarihi: Emre MADRAN, N. ÖZGÖNÜL: Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması (Ankara, 2005),

34 koruma ilkelerinin bölgesel planlama politikalarına katılması, bu ilkelerin sosyal ve ekonomik yaşamla bütünleşerek uygulamaya konması konusunda çabalar yoğunlaşmıştır. 18 Bildirgede ayrıca mimarlık mirasının yalnız üstün nitelikli tek yapıları ve çevrelerini değil, tarihsel ve kültürel özelliği olan tüm kentsel ve kırsal alanları da içerdiğini belirtilmektedir. 19 Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS- International Council on Monuments and Sites) tarihi anıtlar ve sitlerin korunması, muhafaza edilmesi ve değerlendirilmesine yönelik teoriler, yöntemler, teknikler ile ilgili her türlü araştırmayı desteklemek ve yönlendirmek amacıyla uluslararası ve hükümetler dışı bir organizasyon olarak 1965 yılında kurulmuştur. 100den fazla ülkede kurulmuş Ulusal komiteler ile uluslararası bir yarı sivil toplum kuruluşu olarak çalışmalarını sürdüren ICOMOS un kuruluşunun arka planında Venedik Tüzüğü ile bu konuda sürekli çalışacak uluslararası bir konseyin kurulması tavsiye kararı yatmaktadır. Koruma ve Restorasyon alanında kuruluşundan günümüze çeşitli ülkelerde gerçekleştirdiği veya destek verdiği etkinlikleri ile koruma alanına önemli katkılarda bulunan ICOMOS ülkemizde yasal olarak 1974 yılında yayınlanan bir yönetmelik ile Kültür Bakanlığı na bağlı olarak yarı resmi bir konsey olarak kurulmuştur. 20 ICOMOS, uluslararası bilimsel komiteleri ile kültürel çevrenin korunması, onarımı ve yönetimi konularında uluslararası standartlar oluşturmaktadır. Bu standartların bir bölümü genel kongrelerde tüzük adı altında uluslararası belgeler haline dönüştürülmektedir. Uyulması zorunlu olmamakla beraber, bu belgeler gerek kuramsal ve gerekse uygulamaya yönelik çok değerli yaklaşım ve teknikler içermektedir. Bu tüzüklerin başlıcaları şöyledir: Tarihi Kentlerin ve Kentsel Alanların Korunması Tüzüğü, Geleneksel Mimari Miras Tüzüğü, Ahşap Tarihi Yapıların Korunması İçin İlkeler dir. 18 Zeynep AHUNBAY: Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon (İstanbul, 2004), The Declaration of Amsterdam, Son Erişim Tarihi: Son Erişim Tarihi:

35 ICOMOS tarafından 1987 yılında kabul edilen ve Washington Tüzüğü olarak da bilinen Tarihi Kentlerin ve Kentsel Alanların Korunması Tüzüğüne (Bkz. Ek-2) göre endüstrileşmeyi izleyen kentsel değişimlerin etkisi ve ihmal nedeniyle tehdit altında olan tarihi kent dokuları, tarihi belge olma özelliklerinin yanı sıra geleneksel kent kültürüne ait değerleri de barındırmaktadırlar. Kültürel, sosyal ve hatta ekonomik kayıplara neden olan, ve geri dönüşü olmayan bu durum karşısında tarihi ve geleneksel kent dokularının korunmaları ve canlandırılmaları gereklidir. Kentin veya kentsel alanın tarihi karakteri ile bu karakteri oluşturan somut ve somut olmayan bileşenler ve özellikle: Parsel ve sokakların tanımladığı kent dokuları, Binaların ölçek, boyut, üslup, yapım tekniği, kullanılan malzemeler, renk ve bezemeler ile tanımlanan biçimleri, iç ve dış görünüşleri, korunması gerekli niteliklerdir. 21 Kültür Varlıklarının Korunması ve Onarım Çalışmaları Uluslararası Merkezi (ICCROM- International Centre For The Study of The Preservation and Restoration of Cultural Property) UNESCO tarafından 1959 da kurulmuştur. Taşınır ve taşınmaz kültürel mirasın korunmasıyla ilgili eğitim veren ve uzmanlarıyla uygulama yapan bir kuruluştur. 22 Merkez amacı tarihi mirasın korunması olan hükümetler arası bir kuruluştur. Korumanın bilimsel sorunları üzerine belge toplama ve yayma, bu alanda araştırmaları destekleme, teknik sorunlara danışmanlık yapma, teknik eleman yetiştirme ve restorasyon uygulamaları düzeyini yükseltme gibi önemli görevler üstlenmiştir Tarihi Kentlerin ve Kentsel Alanların Korunması Tüzüğü Son Erişim Tarihi: Emre MADRAN, N. ÖZGÖNÜL: Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması (Ankara, 2005), Emre MADRAN, T. S. TAĞMAT (Der.): Kültürel ve Doğal Miras:Uluslararası Kurumlar ve Belgeler (Ankara, 2007), 39 20

36 2.4. Ülkemizde Koruma Kavramının Tarihsel Gelişimi Türkiye de kültür varlıklarının korunması ile ilgili ilk yasal düzenleme 13 Şubat 1869 tarihinde yürürlüğe giren I. Asar-ı Atika Nizamnamesi dir ve yabancı araştırmacıların yapacakları arkeolojik kazıları izne bağlanması ve kazılarda elde edilen buluntuların yurt dışına çıkarılmasını yasaklanması hususlarında hükümleri içermektedir. Değişen koşullar ve gereksinimler doğrultusunda kanun 1874, 1884 ve 1906 yıllarında değişiklilere uğramıştır tarihli IV. Asar-ı Atika Nizamnamesi nin esasları içinde devlete, özel kişilere ya da topluluklara ait olan her türlü arazideki bilinen ya da gelecekte bulunacak her türlü anıtın ve taşınır-taşınmaz eski eserin tümünün devlet malı olduğu vurgulanmıştır. 25 Böylelikle eski eserin devlet malı niteliğinde ve devlet koruması altında olduğu ilkesi kabul edilmiştir. 29 Ekim 1923 te Cumhuriyetin kurulmasının ardından 1930 ile 1935 yılları arasında çıkarılan yasalar ile Osmanlılardan kalan mevzuat değiştirilmiş ve yeni bir kurumsal düzenlemeye gidilmiştir yılında müzeler, 1935 yılında ise Vakıflar yeni bir düzenleme kapsamına alınmışlardır Temmuz 1951 tarihinde 5805 Sayılı Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Teşkiline ve Vazifelerine Dair Kanunun kabulü ile Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu (GEEAYK) kurulmuştur. 27 Kurulun görevleri yurt içinde korunması gereken mimari ve tarihsel özelliklere sahip anıtların ve diğer taşınmaz eski eserlerin koruma, bakım, onarım ve restorasyon işlerinde uyulacak ilke ve programları saptamak, uygulamaları izlemek ve denetlemek olarak tanımlanmıştır. Ayrıca koruma ile ilgili konularda bilimsel görüş bildirmesi de 24 Zeynep AHUNBAY: Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon (İstanbul, 2004), Feridun AKOZAN: Türkiye de Tarihi Anıtları Koruma Teşkilatı ve Kanunları (İstanbul, 1977), 4 26 N. AKÇURA: Türkiye ve Eski Eserler, Mimarlık Dergisi, Sayı:8 (1972), den naklen D. Türkan KEJANLI, Can Tuncay AKIN, Aysel YILMAZ: Türkiye de Koruma Yasalarının Tarihsel Gelişimi Üzerine Bir İnceleme, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ( Kış-2007, Sayılı Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Teşkiline ve Vazifelerine Dair Kanun 21

Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon Araştırması (KOR 661) Ders Detayları

Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon Araştırması (KOR 661) Ders Detayları Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon Araştırması (KOR 661) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon Araştırması KOR

Detaylı

UNESCO Dünya Mirası. http://whc.unesco.org/en/list/

UNESCO Dünya Mirası. http://whc.unesco.org/en/list/ UNESCO Dünya Mirası UNESCO Dünya Miras Listesi, Dünya Miras Komitesi nin üstün evrensel değere sahip olduğunu onayladığı kültürel, doğal ve karma miras alanlarını içermektedir. 802 si kültürel, 197 si

Detaylı

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE SİT ALANLARININ KORUNMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ PROJELER VE PLANLAR NELERDİR?

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE SİT ALANLARININ KORUNMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ PROJELER VE PLANLAR NELERDİR? TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE SİT ALANLARININ KORUNMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ PROJELER VE PLANLAR NELERDİR? Taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi için iki değişik

Detaylı

(11 Ocak 1995 tarihinde Bakanlık vekillerinin 525inci toplantısında Bakanlar Komitesince kabul edilmiştir)

(11 Ocak 1995 tarihinde Bakanlık vekillerinin 525inci toplantısında Bakanlar Komitesince kabul edilmiştir) Mimari Mirasa Ait Tarihi Anıt ve Binalarla İlgili Belgeleme Metod ve Sistemlerini Düzenlemekle Görevli Üye Ülke Bakanlarından Oluşan Komitede Alınan Tavsiye Kararı No. R(95)3, (COE 1995) Recommendation

Detaylı

PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ

PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VARLIKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ ALAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin amacı; Perşembe Pazarı

Detaylı

GELENEKSEL YAPILARIN RESTORASYONUNDA MALZEME, TEKNOLOJİ VE TEKNİKLERİN ARAŞTIRILMASI GELİŞTİRİLMESİ

GELENEKSEL YAPILARIN RESTORASYONUNDA MALZEME, TEKNOLOJİ VE TEKNİKLERİN ARAŞTIRILMASI GELİŞTİRİLMESİ GELENEKSEL YAPILARIN RESTORASYONUNDA MALZEME, TEKNOLOJİ VE TEKNİKLERİN ARAŞTIRILMASI GELİŞTİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Mustafa YEĞİN Ç.Ü.Müh. Mim. Fak. Mimarlık Bölümü, ADANA, myegin@mail.cu.edu.tr ÖZET Tarihi

Detaylı

T.C MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar: Amaç: MADDE:1- İşbu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

Mimari Kalıtı Koruma (MMR 482) Ders Detayları

Mimari Kalıtı Koruma (MMR 482) Ders Detayları Mimari Kalıtı Koruma (MMR 482) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Kalıtı Koruma MMR 482 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON Rölöve, bir yapının, kent dokusunun veya arkeolojik kalıntının yakından incelenmesi, belgelenmesi, mimarlık

Detaylı

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog.

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog. YAPILARDA HASAR TESBĐTĐ-I 3. RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME D ESASLARI: (Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Gruplandırılması,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM BÖLÜMÜ KVK101 KORUMA-ONARIM KAVRAM VE İLKELERİ DERS 5 Doç. Dr. Cengiz ÇETİN KORUMA ALANINDAKİ ULUSLARARASI KURULUŞLAR II.

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1: Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi İçin

Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi İçin 16.1.1. Adalar Belediyesi ile İmzalanan Protokol Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi İçin Ortak Mesleki Denetim ve Teknik İşbirliği

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. Tarihi Kentler Birliği Bilgi Notu

Trakya Kalkınma Ajansı.  Tarihi Kentler Birliği Bilgi Notu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Tarihi Kentler Birliği Bilgi Notu EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ Hazırlayan Işık OCAKLI İçindekiler Trakya Kalkınma Ajansı Tarihi Kentler

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Karar Tarihi ve No : 19/12/2013-995 Nevşehir İli, Avanos İlçesi nde, Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu nun 08.11.1998 gün ve 953 sayılı kararı ile uygun bulunan, Avanos Çömlekhaneler

Detaylı

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI BÖLÜM 1 : Genel Hükümler AMAÇ Madde 1: Konya Karatay Belediyesi, Nakipoğlu Camii ve çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içindeki uygulamaların; 5226-3386

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581022400001451 3 0 0 3 5

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581022400001451 3 0 0 3 5 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Tarihi Çevre koruma ve Restorasyon Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 581022400001451 3 0 0 3 5 Ön Koşullar : c) Yok: Bu

Detaylı

ŞARTNAME DEĞERLENDİRME SEÇİCİ KURUL ÖDÜLLER

ŞARTNAME DEĞERLENDİRME SEÇİCİ KURUL ÖDÜLLER ŞARTNAME DEĞERLENDİRME Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri ne başvuru amacıyla ve gerekli başvuru standartlarına uygun olarak gönderilen projelerin değerlendirilmesi; kendi alanlarında uzman, mesleki

Detaylı

Üniversite. 1995 Bölümü/Mimarlık. 2000 Bölümü/Mimarlık

Üniversite. 1995 Bölümü/Mimarlık. 2000 Bölümü/Mimarlık ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sultan Şimşek Doğum Tarihi:.1.1973 Öğrenim Durumu :Yüksek Lisans Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Erciyes Üniversitesi 1995 Bölümü/Mimarlık

Detaylı

içindekiler Bölüm I Planlama Sürecine İlişkin Öneriler... 15

içindekiler Bölüm I Planlama Sürecine İlişkin Öneriler... 15 içindekiler GEÇMİŞİMİZ İÇİN BİR GELECEK...VII GİRİŞ...IX Bölüm I KÜLTÜREL MİRAS KAVRAMI VE TARİHSEL ÇEVRE KORUMASININ ÖNEMİ Kültürel Miras Kavram ve Tanımları...4 Kültürel Mirasın Korunmasının Önemi...5

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORUDUR.

T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORUDUR. T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORUDUR. Tol (Yıkık) Kilise ve Jandarma arkasında bulunan Konakla ilgili çalışmalar devam etmiştir. Röleve

Detaylı

TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE ve RESTORASYON DERSİ. Restitüsyon Rölöve Restorasyon Rehabilitasyon Renovasyon

TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE ve RESTORASYON DERSİ. Restitüsyon Rölöve Restorasyon Rehabilitasyon Renovasyon TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE ve RESTORASYON DERSİ Restitüsyon Rölöve Restorasyon Rehabilitasyon Renovasyon RESTİTÜSYON Tanımı ve örnekleri RESTİTÜSYON Sonradan değişikliğe uğramış, kısmen yıkılmış ya da yok

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ Dr. Emre BALIBEK Genel Müdür Yardımcısı Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü E-posta: emre.balibek@hazine.gov.tr İÇERİK Hazinede

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA M. SİNAN ÖZDEN 2 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL PLAN Plan, yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Plan, bir düşünceyi,

Detaylı

Sayın Yetkili, Organizasyon Komitesi. Prof. Dr. Melih ERSOY. Doç. Dr. Ela BABALIK-SUTCLIFFE. Prof. Dr. Murat BALAMİR

Sayın Yetkili, Organizasyon Komitesi. Prof. Dr. Melih ERSOY. Doç. Dr. Ela BABALIK-SUTCLIFFE. Prof. Dr. Murat BALAMİR Sayın Yetkili, Şehir planlama alanında en büyük uluslararası kuruluş olan Avrupa Planlama Okulları Birliği nin (AESOP) 26. Kongresi 11 15 Temmuz 2012 tarihlerinde ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ev

Detaylı

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular 6.15 TURİZM 6.15 TURİZM 334 6.15 TURİZM Başkent Lefkoşa çeşitli dönemlere ait tarihi, mimari, ve kültürel değerler açısından oldukça zengindir. Ayrıca Başkent olması nedeniyle ülkenin yönetsel, iş ve alışveriş

Detaylı

VI.ETAP ÇARŞI CADDESİ

VI.ETAP ÇARŞI CADDESİ VI.ETAP ÇARŞI CADDESİ PROJE ÖZETİ PARSEL ALANI PROJE KAPALI ALANI PROJE TANIMI Çanakkale; tarihinin her döneminde birçok kültüre ev sahipliği yapmış, coğrafi konumu, zengin tarihi ve kültürel mirasıyla,

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız,

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız, 9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538 Değerli meslektaşımız, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva (Çayağzı) Köyü, Beylik Mandıra Mevkii 1-5 pafta 2942 parsel sayılı tapuda tarla

Detaylı

Müze ve Koleksiyonların Çeşitlilikleri ve Toplumdaki Görevlerinin Korunması ve Geliştirilmesine İlişkin Tavsiye Kararı

Müze ve Koleksiyonların Çeşitlilikleri ve Toplumdaki Görevlerinin Korunması ve Geliştirilmesine İlişkin Tavsiye Kararı Müze ve Koleksiyonların Çeşitlilikleri ve Toplumdaki Görevlerinin Korunması ve Geliştirilmesine İlişkin Tavsiye Kararı Genel Konferans, Müzelerin, kurumun kendi yönetmeliğinde öngörülen nesnel gerçeğin

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K - 60 - İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar - 61 - K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus : Sofular : 37 ve 42. Sokaklar : Hazine

Detaylı

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi 3.ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU 29-30 NİSAN 2013 Haliç Kongre Merkezi, İSTANBUL Cemal KAYNAK Teknik Uzman -Y.Şehir Plancısı İller Bankası A.Ş. Mekansal

Detaylı

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin adı: Residence Tower Müellifi:

Detaylı

Ö N S Ö Z. Binali YILDIRIM Ulaştırma Bakanı

Ö N S Ö Z. Binali YILDIRIM Ulaştırma Bakanı Ö N S Ö Z Ülkemizde ulaştırma sektörü; taşıma türlerinin birbirlerini tamamlayıcı, dengeli bir yapı içinde geliştirilmesine yönelik, maliyet, erişilebilirlik, trafik güvenliği, çevresel etki gibi önemli

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İZMİR ŞUBESİ KÜLTÜRPARK İMAR PLANLARINA İLİŞKİN EK RAPOR TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından oluşturulan Kültürpark Projesi Değerlendirme Raporu nda belirtilen görüşlerimizin

Detaylı

BOMONTİ TURİZM MERKEZİ

BOMONTİ TURİZM MERKEZİ BOMONTİ TURİZM MERKEZİ K - 32 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 33 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 34 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 35 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 36 - BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER BOMONTİ TURİZM MERKEZİ

Detaylı

Başkent Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Müzecilik TEZLİ/TEZSİZ Yüksek Lisans Programı

Başkent Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Müzecilik TEZLİ/TEZSİZ Yüksek Lisans Programı Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzecilik TEZLİ/TEZSİZ Yüksek Lisans Programı Program Hakkında Genel Bilgi 2013 öğretim yılında kurulan Müzecilik Yüksek Lisans Programı yüksek lisans derecesi

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

AVRUPA MİRAS GÜNLERİ. Umut Özdemir. Kültür ve Turizm Uzmanı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

AVRUPA MİRAS GÜNLERİ. Umut Özdemir. Kültür ve Turizm Uzmanı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı AVRUPA MİRAS GÜNLERİ Umut Özdemir Kültür ve Turizm Uzmanı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Avrupa Miras Günleri fikri Fransa da 1984 yılında başlatılan Kapıları Açık Anıtlar tasarısının tüm Avrupa ya yayılmasının

Detaylı

KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI

KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI Kültür varlıkları ; tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi

Detaylı

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜNÜN

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜNÜN PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜNÜN Gölbaşı Yeraltı Şehri İlçemiz Kiçiköy Mahallesinde yeni tespit edilen yer altı şehri ile ilgili temizlik çalışmaları Müze Müdürlüğü denetiminde görevli arkeolog nezaretinde başlatılmış

Detaylı

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEN, EDEBİYAT, FEN - EDEBİYAT, DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEDEK FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT,

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

OKMEYDANI TARİHİ SİT ALANI DÖNEM ÖDEVİ

OKMEYDANI TARİHİ SİT ALANI DÖNEM ÖDEVİ IZMIR INSTITUTE OF TECHNOLOGY - 2012 OKMEYDANI TARİHİ SİT ALANI DÖNEM ÖDEVİ CP 488 ŞEHİR MEKANLARININ KORUNMASI Emre CENGİZ - 130302029 8/5/2012 Contents Bölgenin Konumu... 2 Tarihsel Değişim Süreci...

Detaylı

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM Özelkalem Dergisi nce düzenlenen Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri; yerel yönetim alanında yenilik getiren ve kentsel sorunların çözümüne yönelik olarak geliştirilen özgün

Detaylı

TÜRKİYE DE KORUMA VE YENİLEME UYGULAMALARI

TÜRKİYE DE KORUMA VE YENİLEME UYGULAMALARI TÜRKİYE DE KORUMA VE YENİLEME UYGULAMALARI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ŞEHİR YENİLEME KORUMA DERSİ Doç. Dr. İclal Dinçer TARİHİ KENT DOKUSUNUN DÖNÜŞÜM BASKISI

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

MİMARLIK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Anabilim Dalı Zorunlu Dersleri

MİMARLIK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Anabilim Dalı Zorunlu Dersleri MİMARLIK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Yüksek Lisans Hazırlık Semineri - 0 Yüksek Lisans Tez Semineri - 0 Y.L. Uzmanlık Alan Dersi 0 KOD NO MIM 5001 MIM 500 MIM 5005 DERSİN ADI Mimari Teknolojiye

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

Hedef 1.3: Henüz eğitim öğretime başlamamış olan yeni akademik birimleri etkinleştirmek Hedef 1.4: Engelsiz bir üniversite olmak

Hedef 1.3: Henüz eğitim öğretime başlamamış olan yeni akademik birimleri etkinleştirmek Hedef 1.4: Engelsiz bir üniversite olmak UYGULANMAKTA OLAN STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ Kalkınma Bakanlığınca yayımlanmış olan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in 7 nci maddesinin 3 üncü

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 364 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 365 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1.1 Giriş Kent gelişiminin planlaması farklı ülkelerde

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM)

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM) ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM) 2015 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI - 2016 SUNUŞ Uzaktan Eğitim, geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerindeki sınırlılıklar

Detaylı

T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Bornova

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Halil Sencer ERKMAN Doğum Tarihi: 30 Mart 1964 İletişim: Adres : Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 38039 Kayseri Türkiye Tel. : 90 352 437 49 01 35300

Detaylı

8.4. Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi (SMGM)

8.4. Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi (SMGM) 8.4. Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi (SMGM) SMGM süreci, 2004 yılında Mimarlar Odası nın 39. Genel Kurulu nda SMGM Yönetmeliği nin kabul edilmesiyle başlamış, yaklaşık 2 senelik araştırma ve altyapı hazırlıklarından

Detaylı

PARK-BAHÇE VE PEYZAJ MİMARİSİ

PARK-BAHÇE VE PEYZAJ MİMARİSİ PARK-BAHÇE VE PEYZAJ MİMARİSİ Yrd.Doç.Dr. Simay KIRCA 2017-2018 Güz Yarıyılı DERS 5 KÜLTÜREL PEYZAJLAR Kültür; toplumların yaşam biçimleri, gelenek ve göreneklerinin, üretim olanaklarının bileşkesi olarak

Detaylı

YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER

YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER EUROSAI AFETLERDE KULLANILAN KAYNAKLARIN DENETİMİ ÇALIŞMA GRUBU 1. TOPLANTISI Arife COŞKUN * Berna ERKAN ** ARKA PLAN Dünyanın farklı coğrafyalarında yer alan birçok

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI UNESCO YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ ULUSAL SİSTEMLERİ NİN, SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN YAŞATILMASINA VE GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMASINA

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ KENT MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEMESİ YEŞİL KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMASI SORU VE CEVAPLARI

ÇANAKKALE BELEDİYESİ KENT MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEMESİ YEŞİL KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMASI SORU VE CEVAPLARI ÇANAKKALE BELEDİYESİ KENT MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEMESİ YEŞİL KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMASI SORU VE CEVAPLARI 1- İstanbul Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünde okuyorum. Bu yarışmaya öğrenciler katılamıyor

Detaylı

ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE

ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE TÜRKİYE NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER DERS 5 TÜRKİYE NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER 1-Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının

Detaylı

KENTSEL YAŞAM KALİTESİ DERNEĞİ. Binalar Ağaçlardan Yüksek Olmasın

KENTSEL YAŞAM KALİTESİ DERNEĞİ. Binalar Ağaçlardan Yüksek Olmasın KENTSEL YAŞAM KALİTESİ DERNEĞİ Binalar Ağaçlardan Yüksek Olmasın Bu çalışma, 1. Yılını tamamlayan Kentsel Yaşam Kalitesi Derneği ni tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Grafik Tasarım / Emel Karadeniz, Craft

Detaylı

11. yıl İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARİHE SAYGI / YEREL KORUMA ÖDÜLLERİ - 2013 ŞARTNAMESİ

11. yıl İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARİHE SAYGI / YEREL KORUMA ÖDÜLLERİ - 2013 ŞARTNAMESİ 11. yıl İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARİHE SAYGI / YEREL KORUMA ÖDÜLLERİ - 2013 ŞARTNAMESİ Tarihe Saygı / Yerel Koruma Ödülleri, binlerce yıllık kültür geleneğinin biriktiği bir coğrafya üzerinde, bu uygarlıklara

Detaylı

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları,

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları, TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 40. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal, ve kültürel gelişmelerin, yaşam ve meslek alanlarımıza yansımaları ağırlaşarak

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R Muğla İli, Fethiye İlçesi nde, özel çevre koruma bölgesinde kalan Kayaköy ve Keçiler Köyünde, GEEAYK nun 13.11.1982 gün ve A-4020 sayılı kararı ile tescil edilen ve son halini İzmir II Numaralı Kültür

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB)

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak

Detaylı

Kapılar Müzecilere Açık. Birbirimizi daha yakından tanımak için...

Kapılar Müzecilere Açık. Birbirimizi daha yakından tanımak için... 2011 yılında İstanbul da kurulan Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği (MMKD), Türkiye de müzelerin Uluslararası Müzeler Konseyi nin (ICOM) belirlediği müze tanımına uygun, çağdaş kültür kurumları olarak işlev

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Toplantı Tarihi ve No : 17.04.2015-128 Karar Tarihi ve No : 17.04.2015-2746 Toplantı Yeri: AKSARAY Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, I.,II.,III.Derece Arkeolojik Sit Alanı olan Ihlara Vadisi sit sınırlarına

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Belediye Tiyatro Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Belediye Tiyatro Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Madde 2 - Nilüfer Belediyesi, Müdürlüğü, Anayasa nın güvence altına aldığı

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Restorasyon Atölyesi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİNİN TÜRKİYE NİN BM ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİNE EK ÇOCUK SATIŞI, ÇOCUK FAHİŞELİĞİ VE ÇOCUK PORNOGRAFİSİ EK PROTOKOLÜNE İLİŞKİN İLK DÖNEMSEL RAPORUNA YÖNELİK NİHAİ GÖZLEMLERİ 1. Komite,

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve geliştirme

Detaylı

GRAFİK VE FOTOĞRAF A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ

GRAFİK VE FOTOĞRAF A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ GRAFİK VE FOTOĞRAF A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Günümüzde her alanda yaşanan bilimsel, teknolojik, kültürel ve ekonomik gelişmeler bütün sektörleri etkilemekte ve bu durum doğal olarak mesleki eğitimi

Detaylı

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ 21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ Seher ÖZER ÜTÜK Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) ve Uluslararası Sayıştaylar Birliği

Detaylı

ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI

ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında AB tarafından finanse edilen ve Hayat Boyu Öğrenmenin

Detaylı

TARİHİ ALANLARIN YENİDEN CANLANDIRILMASINDA FİNANSAL KAYNAK YÖNETİMİ: AVRUPA BİRLİĞİNDEN ÖRNEKLER VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER

TARİHİ ALANLARIN YENİDEN CANLANDIRILMASINDA FİNANSAL KAYNAK YÖNETİMİ: AVRUPA BİRLİĞİNDEN ÖRNEKLER VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BURSA RÖLÖVE VE ANITLAR MÜDÜRLÜĞÜ TARİHİ ALANLARIN YENİDEN CANLANDIRILMASINDA FİNANSAL KAYNAK YÖNETİMİ: T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİNDEN ÖRNEKLER VE TÜRKİYE

Detaylı

Tarihi Kent Merkezi, Arkeolojik, Kentsel Sit Alanlarında, Tescilli Yapılar ve Koruma Alanlarında Uygulama Esasları

Tarihi Kent Merkezi, Arkeolojik, Kentsel Sit Alanlarında, Tescilli Yapılar ve Koruma Alanlarında Uygulama Esasları Tarihi Kent Merkezi, Arkeolojik, Kentsel Sit Alanlarında, Tescilli Yapılar ve Koruma Alanlarında Uygulama Esasları Tarihi kent merkezi, arkeolojik, kentsel sit alanlarında uygulama esasları EK MADDE (1)

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönergenin amacı, Devlet Malzeme Ofisi Merkez, Taşra Teşkilâtı ve

Detaylı

HASTANE HİZMET KALİTE STANDARTLARI METODOLOJİSİ

HASTANE HİZMET KALİTE STANDARTLARI METODOLOJİSİ HASTANE HİZMET KALİTE STANDARTLARI METODOLOJİSİ Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama

Detaylı

ARIKAN TAŞINMAZ DEĞERLEME A.Ş. SERMAYE:250.000.-TÜRKLİRASI

ARIKAN TAŞINMAZ DEĞERLEME A.Ş. SERMAYE:250.000.-TÜRKLİRASI ARIKAN TAŞINMAZ DEĞERLEME A.Ş. SERMAYE:250.000.-TÜRKLİRASI 29 / 06 / 2015 ARIKAN TAŞINMAZ DEĞERLEME A.Ş. 2014 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRME RAPORU Bu rapor Bankacılık Düzenleme ve Denetleme

Detaylı

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Hella Dunger-Löper Staatssekretärin für Bauen und Wohnen 1 Katılım (Latince: Katılım). Genel olarak: Katılım, vatandaşların ortak (siyasi) sorunların

Detaylı

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Bilginin sürekli bir gelişme içinde bulunduğu ve bilgi

Detaylı

Sayı: 2000/01 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2000/01 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2000/01 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2000 Sayfa No: İÇERİK Kapak 2 İçerik 3 1. AKEV Hakkında 4 2. Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu 5 3. Özet 6 4. Faaliyetler ve Çıktılar 8 5. Genel Başarı Göstergeleri

Detaylı

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na;

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. Davacı: TMMOB Şehir Plancıları Odası Adres: Emirhan Caddesi Bayındır Çıkmazı Sokak No:1/1

Detaylı

HABER BÜLTENİ /NİSAN 2015

HABER BÜLTENİ /NİSAN 2015 GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR ÜNİVERSİTELER İLE İLİŞKİLER & AVAN PROJE ÇALIŞMALARI İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ TARKEM, İzmir Tarih Projesi Havralar Alt Bölgesi ve Yakın Çevresinin Operasyon

Detaylı

SEKİZİNCİ YÖNERGE ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİNDE BAĞIMSIZ DENETİM

SEKİZİNCİ YÖNERGE ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİNDE BAĞIMSIZ DENETİM SEKİZİNCİ YÖNERGE ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİNDE BAĞIMSIZ DENETİM GİRİŞ Ali ÇALIŞKAN Avrupa Birliği, 1932 yılında BENELÜKS ve 1952 yılında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunun kurulmasının ardından Avrupa

Detaylı

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU (16 17 Eylül 2011, Kazan, Tataristan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu) Tataristan Cumhuriyeti (RF) Kültür Bakanlığı ve Uluslararası

Detaylı

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 Tanım Onaylı halihazır haritalar üzerine Kadastral durumu işlenmiş olan Nazım İmar Planına uygun olarak

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Bu yönergenin amacı, Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi nin (KOÜ TTO),

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/611. Toplantı Tarihi ve No : 25.02.

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/611. Toplantı Tarihi ve No : 25.02. Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2015-113 57.00/611 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 27.02.2015-2438 SAMSUN Sinop İli,

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülay YEDEKCİ ARSLAN 2. Doğum Tarihi: 25.08.1975 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Trakya Üniversitesi Müh- Mimarlık

Detaylı

İYTE TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJELERİ YÜRÜTME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İYTE TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJELERİ YÜRÜTME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İYTE TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJELERİ YÜRÜTME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğüne

Detaylı

HABER BÜLTENİ /EKİM 2015

HABER BÜLTENİ /EKİM 2015 GERÇEKLEŞEN TEMAS, ZİYARET VE TOPLANTILAR HAVRALAR BÖLGESİ KOORDİNASYON TOPLANTILARI 09-10 TEMMUZ 2015 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü, Uygulama İmar

Detaylı

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ -Güncel Çalışmalar- Osman Seçkin AKBIYIK Uzman Yardımcısı Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı 8 Mart 2013, Ankara 2 Sunum Planı Yeterlilik Kavramı Ulusal Yeterlilik

Detaylı

UNESCO Kültür Sektörü. İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Kültür Sektör Uzmanı. 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya

UNESCO Kültür Sektörü. İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Kültür Sektör Uzmanı. 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya UNESCO Kültür Sektörü İrem ALPASLAN Kültür Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Sunum Planı: UNESCO (Kuruluş) Sözleşmesinde Kültür Geçmişten Bugüne Kültür Sektörü Önceliklerinin Gelişimi Genel

Detaylı