Doç. Dr. Orhan ÇELİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doç. Dr. Orhan ÇELİK"

Transkript

1 Doç. Dr. Orhan ÇELİK Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Tel: EĞİTİM Lisans İktisat Bölümü 1994 Yüksek Lisans İşletme Anabilim Dalı 1997 Misafir Doktora Öğrencisi Department of Accountancy, Weatherhead School of Management, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio (Sasakawa Genç Liderler Bursu ile) Doktora İşletme Anabilim Dalı 2001 İŞ TECRÜBESİ Araştırma Görevlisi Yardımcı Doçent Doçent DİĞER İŞ TECRÜBESİ Teknik Danışman Uzman Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (TMUDESK) Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) bünyesinde yürütülen Uzaktan Eğitim ve Zorunlu 1

2 Mesleki Eğitim Projeleri (e-use) Finansal Analist Türkiye Gümrüklerinin Modernizasyonu Projesi (Dünya Bankası destekli) Ocak Mart 1998 Finansal Analist Köyceğiz ve Dalyan Çevre Projesi (Çevre Bakanlığı ve Kfw destekli) AKADEMİK ÇALIŞMALAR Yüksek Lisans Tezi İşletme Birleşmeleri ve Birleşen Şirketlerin Değerlemesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi Döviz Kuru Değişmelerinin Finansal Tablolara Etkileri ve Türkiye Uygulaması A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, YAYINLAR Kitaplar İşletmelerde Muhasebe Bilgisi ve Şirket Demokrasisi, Siyasal Kitabevi, Ankara, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının KOBİ lerde Uygulanması: Temel Dinamikler ve Potansiyel Sorunlar, TESMER Yayın No.: 73, Ankara, Meslek Mensupları İçin Türkiye Muhasebe Standartlarına Genel Bakış, TESMER Yayın No.: 67, Ankara, (E. Bayazıtlı ve S. Üstündağ ile) Kur Değişim Etkilerinin Muhasebeleştirilmesi, Turhan Kitabevi, Ankara, Şirket Birleşmeleri ve Birleşmelerde Şirket Değerlemesi, Turhan Kitabevi, Ankara, Uluslararası Makaleler Efficiency in Accounting Education: An Evidence from Turkish Universities, Critical Perspectives on Accounting, 2008 (Baskıda) Is Timing of Financial Reporting Related to Firm Performance?-An Examination on ISE Listed Companies, International Research Journal of Finance and Economics, Issue 12, 2007, p (M. Dogan, E. Coşkun ile). Impact of Firm Specific Characteristics on the Web Based Business 2

3 Reporting: Evirence from the Companies Listed in Turkey, Problems and Perspectives in Management, Vol. 4, Issue 3, 2006, p (A. Ecer ve H. Karabacak ile) Determinants of Market Orientation in Accounting Firms, Marketing Intelligence & Planning, Vol. 24, No. 6, 2006, p (A.Özer ve A. Koçak ile) Disclosure of Forward Looking Information: Evidence from Listed Companies on Istanbul Stock Exchange [ISE], Investment Management and Financial Innovations, Vol. 3, Issue: 2, (A. Ecer ve H. Karabacak ile) Voluntary Disclosure of Value Driver Information: A Content Analysis Of Global M&A and Other Cross Boundary Disclosures of The Ford Motor Company , Research in Accounting Regulation, Vol: 15, October 2001 (G. J. Previts and G. Markarian ile). Ulusal Makaleler Boğaziçine Sığınanların Türkiye deki İşletme ve Muhasebe Eğitimine Katkıları: Ord. Prof. Dr. Alfred ISAAC Örneğinde Yıllarına Tarihsel Bakış, Muhasebe ve Denetime Bakış, Yıl: 6, Sayı: 21, Ocak 2007, s Telekomünikasyon sektöründe Arabağlantı hizmetlerinin Fiyat ve Maliyet Farklılığının Analizi, Mali Çözüm, Sayı 78-79, 2007 (K. Yazıcı ile). Küresel Finansal Raporlama Standartları Neden Gereklidir?- Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. Örneği, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 2 Haziran 2006, s Geniş Kapsamlı Kar: Finansal Tablolarda Raporlanması ve Türkiye Uygulaması, Muhasebe ve Denetime Bakış, Yıl: 5, Sayı: 17, Ocak 2006, s Avrupa Birliği nde Sermaye Piyasalarının Entegrasyonu ve Muhasebe Uygulamalarının Uyumlaştırılması Süreci: Türkiye nin Uyumlaştırma Sürecindeki Konumu, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 60, Sayı: 1, Ocak-Mart, s Muhasebe Kuramı ve Uygulamaları Açısından Muhasebe Bilgilerinin Niteliği, Prof. Dr. Yüksel Koç Yalkın a Armağan, Türmob ve SBF Yayınları, Ankara, İşletme Performansının Ölçülmesinde Bir Klasik Araç Olarak Gelir Tablosu: Teorisi, İlkeleri ve Sınırlılıkları, Muhasebe ve Denetime Bakış, Yıl: 3, Sayı: 10, Eylül Sermaye Piyasalarında Gönüllü Açıklama, Muhasebe ve Denetime Bakış, Cilt: 2, Sayı: 6, Şubat İşletmelerde Bir Performans Ölçütü Olarak Ekonomik Katma Değer [EKD] ve Türk Telekom A.Ş. de Uygulanması, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 1, Mart Uluslararası Transfer Fiyatlama: Teorik Bir Yaklaşım, Muhasebe ve Denetime Bakış, Cilt:1, Sayı:1, Mart

4 Küreselleşme Surecinde Firmalar Arası Stratejik İşbirliği, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 54, Sayı: 1, Ocak-Mart Muhasebe Eğitiminde Kalite Arayışları ve Akreditasyon (Eşdeğerleme) Standartları, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, Haziran 1999 (Kadir Gürdal ile). Bildiriler (Seçilmiş) The Emerging Global Corporate Governance Model, European Accounting Association Annual Congress 2002, Copenhagen Business School, Copenhagen, April Avrupa Birliği ile Entegrasyon Sürecinde Finansal Raporlama Standartları, X. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu, Girne/KKTC, Aralık 2006 (S. Özkan ile birlikte). KOBİ lerde Muhasebe Standartlarına İlişkin Gelişmeler, Muhasebe Uygulamaları ve Vergi Mevzuatı Sempozyumu-V, Aksu/Antalya, 26 Şubat- 02 Mart TMS-7 Nakit Akış Tabloları Standardı ve Uygulama Esasları, IX. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu, Girne/KKTC, Kasım Kur Değişim Etkilerinin Muhasebeleştirilmesi: Uygulama Örnekleri, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, VIII. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu, Girne/KKTC, Kasım Muhasebe Eğitiminin Kalitesinin Artırılmasında İlk Adım: Yükseköğretim Kurumlarında Muhasebe Eğitiminin Etkinliğinin Analizi, XX. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Tekirova/Antalya (E. Bayazıtlı ile birlikte). Profesyonel Muhasebe Mesleğinde Mesleğin Yeterliliğinin Ölçülmesi ve Bu Konudaki IFAC Kuralları, VI. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, Belek/Antalya, Nisan 2003 (E. Bayazıtlı ile birlikte). Mesleki Yeterlik Sınavları Açısından Türkiye deki Üniversitelerin Etkinliği, XVII. Türkiye Muhasebe Kongresi, İstanbul, Ekim 2002 (E. Bayazıtlı ile birlikte). Diğer Yayınlar (Seçilmiş) Muhasebe Kuramı ve Uygulamaları Açısından Muhasebe Bilgilerinin Niteliği, Tartışma Metinleri, No. 52, Ocak İşletmelerde Bir Performans Ölçütü Olarak Ekonomik Katma Değer [EKD] ve Türk Telekom A.Ş. de Uygulanması, Siyasal Bilgiler Fakültesi Tartışma Metinleri, No. 46, Şubat Investment and Trade Data: US and Principal Partner Economic Relationship, Case Western Reserve University, Weatherhead School of Management, Accountancy Working Paper, No: , May

5 POST-DOC ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR Şirket Değerleme Uygulamaları Max-Planck-Institut für Gesitiges Eigentum und Wettbewerbs- und Steuerrecht Münih, Temmuz-Eylül 2007 ÖDÜL Muhasebe Öğretim Üyeleri Vakfı tarafından düzenlenen Muhasebe Egitiminde Akreditasyon Standartları ve Türkiye de Uygulanabilirliği konulu yarışmasında Muhasebe Eğitiminin Etkinliği konulu araştırma ile ikincilik ödülü (K. Gürdal ile) YÜRÜTÜLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ Muhasebe ve finans alanında çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezi AKADEMİK İLGİ ALANLARI Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Şirket Değerleme Teorisi ve Uygulaması Marka Değerleme Teorisi ve Uygulaması Şirket Birleşmeleri ve Ele Geçirmeler Finansal Raporlama VERİLEN DERSLER Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (Doktora) Şirket Değerlemesi (Doktora) Şirket Birleşemeleri ve Ele Geçirmeleri (Yüksek Lisans) Finansal Muhasebe (Yüksek Lisans) Genel Muhasebe (Lisans) Finansal Tablolar Analizi (Lisans) 5

Genel Bilgiler. İletişim Bilgileri. Öğrenim Durumu. Mesleki Deneyimleri. İdari Görev 01/02/2013. Mehmet Fatih Bayramoğlu. Yabancı Dil.

Genel Bilgiler. İletişim Bilgileri. Öğrenim Durumu. Mesleki Deneyimleri. İdari Görev 01/02/2013. Mehmet Fatih Bayramoğlu. Yabancı Dil. Genel Bilgiler Unvanı Adı Soyadı Yabancı Dil Dr. Mehmet Fatih Bayramoğlu İngilizce 01/02/2013 İletişim Bilgileri Telefon Cep (532) 702 38 46 E-mail Twitter LinkedIn Öğrenim Durumu fatihoca2012@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST.

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST. ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Adı Soyadı Ünvanı/Mesleği : Mehmet Hanifi AYBOĞA : Prof. Dr. Öğretim Üyesi Doğum Yeri ve Tarihi : Mersin 21.12. 1961 Adres : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ (CV) 1. Adı Soyadı: Mustafa KIRLI 2. Doğum Tarihi: 15.05.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans SİYASAL BİLGİLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1995 FAKÜLTESİ

Detaylı

Lise TED Ankara Koleji. Lisans Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü 1988. Yüksek Lisans

Lise TED Ankara Koleji. Lisans Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü 1988. Yüksek Lisans Doç Dr. Özlem ÖZKANLI Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı 06590 Cebeci/ Ankara Türkiye Tel: 0312 595 1243 Faks: 0 312 319 77 36 E-Posta Adresi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Dokuz Eylül Üniversitesi. Y. Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi 2003 Doktora/ Doktora Araştırması

Derece Alan Üniversite Yıl Dokuz Eylül Üniversitesi. Y. Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi 2003 Doktora/ Doktora Araştırması 1. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1999 Y. Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi 2003 Doktora/ Doktora Araştırması Muhasebe ve Finans Finans Erciyes Üniversitesi

Detaylı

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa Serhan OKSAY 2. Doğum Tarihi : 25/04/1963 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : erece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi, İktisat

Detaylı

Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK

Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Tel: 0312 5951270 E-posta: sehirali@politics.ankara.edu.tr EĞİTİM Lisans Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nermin Özgülbaş Doğum Tarihi : 09. 06. 1968 Medeni Durumu : Evli Çocuk Sayısı : 1 Yabancı Dil : İngilizce İş Adresi Başkent Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Konya Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce KPDS (97,00)

Detaylı

1. ÖZGEÇMİŞ. 1.5. Aldığı Ödüller : Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Üstün Başarı Ödülü (1993) 1.6. Aldığı Burslar : -

1. ÖZGEÇMİŞ. 1.5. Aldığı Ödüller : Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Üstün Başarı Ödülü (1993) 1.6. Aldığı Burslar : - 1. ÖZGEÇMİŞ 1.1. Adı, Soyadı : Münir ŞAKRAK 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi : İstanbul, 08.03.1960 1.3. Eğitimi : 1.3.1. Lisans : Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 1981

Detaylı

PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr

PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLERİ PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr Bilim Dalı Anabilim Dalı İktisat İktisat Politikası Fakülte İş Telefonu Dekanlık Ofis İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 0 352 4373240-4374913

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erhan BİRGİLİ Doğum Tarihi: Ekim 1960 E-mail: birgili@hotmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Fakültesi, Ege Üniversitesi 198 Pazarlama Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr

PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr Tel: 0-212-220-54-51 Faks: 0-212-220-54-52 E-mail: mhbilgin@iead.org.tr EĞİTİM 1996-2000, Doktora,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) İşletme Kara Harp Okulu 1988 Y. Lisans (MBA) İşletme

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) İşletme Kara Harp Okulu 1988 Y. Lisans (MBA) İşletme 1. Adı Soyadı: Güner GÜRSOY ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 12.08.1966 3. Ünvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) İşletme Kara Harp Okulu 1988 Y. Lisans (MBA) İşletme Naval

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Yönetim ve Organizasyon. 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Yönetim ve Organizasyon. 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ALİ ERKAN EKE 2. Doğum Tarihi: 25.11.1940 3. Ünvanı: Prof. Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Yönetim Yönetim Yönetim ve Organizasyon Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 9- Gürsoy, S., Basel II nin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2007.

ÖZGEÇMİŞ. 9- Gürsoy, S., Basel II nin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2007. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sudi APAK 2. Doğum Tarihi: 15 Ekim 1956 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 1979 Y. Lisans Ekonomi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ġlhan EGE Doğum Tarihi: 16.04.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Çukurova Üniversitesi 1995 Y. Lisans ĠĢletme Çukurova

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2012 FAALİYET RAPORU MART 2013 İçindekiler 1- Rektörün Mesajı... 1 2- Dekanın Önsözü... 2 3- Bölüm Başkanının Önsözü... 3 4- Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi... 4 5- Vizyon...

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Maliye Anabilim Dalı Doktora Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi (1986-1989)

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Maliye Anabilim Dalı Doktora Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi (1986-1989) Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Buca-İzmir TÜRKİYE http://www.canaktan.org E-Mail: ccan.aktan@deu.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM Doktora Maliye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bankacılık Bilim Dalı Marmara Üniversitesi,

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bankacılık Bilim Dalı Marmara Üniversitesi, ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : DOÇ DR. DİNA ÇAKMUR YILDIRTAN Doğum Tarihi : 28.08.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bankacılık Bilim Dalı Marmara Üniversitesi,

Detaylı

Prof. Dr. Ekrem ERDEM

Prof. Dr. Ekrem ERDEM Prof. Dr. Ekrem ERDEM KİŞİSEL BİLGİLERİ Üniversite Fakülte Bilim Dalı Anabilim Dalı İş Telefonu Dekanlık Ofis :Erciyes Üniversitesi :İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi :İktisat :İktisat Politikası :0

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Jülide Kesken Doğum Tarihi: 16 Ocak 1966 Akademik Dereceler: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çalışma Ekonomisi ve Ankara Üniversitesi 1986 Endüstri İlişkileri

Detaylı

IOSCO DEKLARASYONU VE MENKUL KIYMET BORSALARINDA IAS İN UYGULANMASI SÜRECİ

IOSCO DEKLARASYONU VE MENKUL KIYMET BORSALARINDA IAS İN UYGULANMASI SÜRECİ IOSCO DEKLARASYONU VE MENKUL KIYMET BORSALARINDA IAS İN UYGULANMASI SÜRECİ I. GİRİŞ Doç. Dr. Cemal İBİŞ M.Ü. İ.İ.B.F. Araş. Gör. Ayça AKARÇAY M.Ü. İ.İ.B.F. İçinde yaşadığımız bilgi çağında; küreselleşme,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı İsa İPÇİOĞLU Ünvanı Doç. Dr. Birimi İİBF, İşletme Bölümü Doğum Yeri Ünye E-Posta isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derecesi

Detaylı

MUHASEBE EĞİTİMİNDE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULLARININ YERİ

MUHASEBE EĞİTİMİNDE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULLARININ YERİ MUHASEBE EĞİTİMİNDE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULLARININ YERİ Yrd. Doç. Dr. Aysel Güney Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu aysel.guney@bilecik.edu.tr Özet Türkiye de muhasebe

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE YAPILACAK 40. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE YAPILACAK 40. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE YAPILACAK 40. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 faaliyet dönemi ile ilgili 40. Olağan Genel

Detaylı