EK-2 FAKÜLTE BÜNYESİNDE TOPLANMASI ÖNERİLEN MEVCUT LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EK-2 FAKÜLTE BÜNYESİNDE TOPLANMASI ÖNERİLEN MEVCUT LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ"

Transkript

1 EK-2 FAKÜLTE BÜNYESİNDE TOPLANMASI ÖNERİLEN MEVCUT LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

2 EK 2-1 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE DERS İÇERİKLERİ AITB191 ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR. I ECTS:2 Osmanlı İmparatorluğu'nun Dağılışı (XIX Yüyıl). Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal'in Samsun'a çıkışı ve Anadolu'daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisi'nin Açılışı, TBMM'nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, Kütahya - Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki Antlaşmalar, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Barış Antlaşması, Cumhuriyet'in İlanı. BESO111 BEDEN EĞT. VE SPORUN TEMELLERİ ECTS:3 Beden eğitimi ve sporun kavramlarını, yayınlarını ve meslek alanlarını tanıtmak, insan ve beden eğitimi-spor arasındaki ilişkileri, fiziksel, fizyolojik ve psiko-sosyal çalışma alanlarının beden eğitimi bilimi ile ilişkileri, beden eğitiminin Dünya'da ve Türkiye'deki gelişimi ve öncü kişileri, değişik ülkelerde beden eğitimi biliminin durumu, performans ile beden eğitimi bilimi arasındaki ilişkisi incelenecektir. BESO113 GENEL CİMNASTİK ECTS:3 Tanım; Tarihçe; Cimnastik Duruşları; Tören Yürüyüşleri; Düzen Alıştırmaları; Ritim Duygusu Gelişimi; Genel Cimnastikte Kullanılan Küçük El Araçları; Yaş Gruplarına Göre Alet Seçimi; Halatla Çalışmalar; Halat ile Eğitsel Oyunlar; Streching; Step, Sağlık Topu ile Bireysel ve Eşli Hareketler; Cimnastik İpi ile Bireysel ve Grup Çalışmaları; Cimnastik Sopası ile Ritim Çalışmaları; Parmaklıkta Kuvvet ve Esneklik Çalışmaları; Cimnastik Sırasının Çok Yönlü Kullanımı; Kasa Çalışmaları; Eşli Alıştırmalar. BESO115 İNSAN ANATO. VE KİNESİYOLOJİSİ ECTS:5 Anatomik Terimler ve Kavramlar;Anatomik yapılar: Kaslar, Eklemler, Kemikler; İnsan Vücudunun Temel Yapıları: Hücre, Doku, Organlar ve sistemin yapıları; Düzlemler, Eksenler, Kasların Kasılması Sırasındaki Fonksiyonları ve Meydana Getirdikleri Eklem Hareketleri; Hareketlerde Rol Alan Kaslar: Üst ekstremite kasları, Dirsek eklemi kasları, Alt ekstremite kasları, Kalça eklemini ve diz eklemini etkileyen kaslar. BESO117 BASKETBOL ECTS:6 Basketbol Oyunun Tarihçesi, Saha Ölçüleri, Teknik, - Top Tutma, Pas, Şut, Top Sürme, Ayak Çalışması, Aldatmalar, Perdeleme, Ribound, Uygulama ve Alıştırmaların Düzenlenmesi, Örnek Çalışma Planı, Örnek Antrenman Planlaması, Basketbolda Fiziksel Hazırlık, Plyometrik Çalışmalar, Ağırlık Antrenmanı Programı Örneği, Dış Saha Oyuncuları İçin Örnek Hazırlık Çalışması, Post Oyuncuları İçin Örnek Hazırlık Çalışması, Takım Taktiklerinin Öğretimi, Takım Yönetimi (Bench Coaching). BESO119 YÜZME ECTS:6 Yüzme Sporunun Tarihsel Gelişimi: Dünyada yüzme, Türkiye'de yüzme; Yüzmede Temel Hazırlık Çalışmaları: Suya alışma, Solunum, Göz açma, Suda kalabilme, Suda ilerleme; Yüzme Teknikleri ve Analizler: Serbest, Sırtüstü, Kurbağalama, Kelebek yüzme; Atlayışlar ve Kuralları; Cankurtaranlık, Havuz ölçüleri ve kuralları, Yüzmede hakemlik kuralları; Çıkışlar ve Kuralları; Dönüşler ve Kuralları; Yüzmede Beslenme; Yüzmenin Biyomekaniği. 39

3 OMES103 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ECTS:3 Eğitimin temel kavramları, bir bilim olarak eğitimin temelleri (felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik), eğitimin tarihsel gelişimi, eğitim bilimlerinde yöntem, eğitimin işlevleri, eğitim bilimleri bakış açısıyla toplumsal değişme ve yenileşme, bir meslek olarak öğretmenlik, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler. TURO109 TÜRKÇE :YAZILI ANLATIM I ECTS:2 Dilin tanımı ve önemi; dil kültür ilişkisi; yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar, imla kuralları ve noktalama işaretleri; yazıda plan, tema, bakış açısı, yardımcı fikirler, paragraf yazımı; kompozisyon kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları; seçilmiş yazılarda kompozisyon çatısı, tema, paragraf incelemesi, kompozisyon düzeltme çalışmaları, genel anlatım bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme; çeşitli yazı türleri, (anı, fıkra, hikaye, eleştiri, roman, vb. ), formal yazılar (özgeçmiş, dilekçe, rapor, ilan, bibliyografya, tebliğ, resmi yazılar, bilimsel yazılar, makale, vb.), makalelerin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri üzerine çalışma, makale yazma çalışması, not alma ve özetleme yöntem ve teknikleri. AITB192 ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR II ECTS:2 Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler, Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici İlkeler. BEGK124 TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ ECTS:3 Müzikte ses sistemleri, aralıklar, diziler, uygular; Müziğin temel gereçleri ve temel öğeleri: Müzikte niteliğin belirleyicileri: Tür, hız, gürlük, oturtum, örgü/doku, seslendirim-yorumlanım, üslup, ölçü, ton/makam, öz-biçim, akustik çevre/ortam. Türkiye ve Dünya müzik kültürlerinde yeni oluşumgelişim, değişim ve dönüşümler. Müzikal ritim kulağına sahip olma, ulusal marşımızı öğrenme. BESO114 SAĞLIK BİLGİSİ VE İLK YARDIM ECTS:5 İlkyardım, tanımı, amacı, acil durumlarda karar verme, pansuman ve bandajlama, taşıma, solunum ve kalp durması, yaralanma ve kanamalar, ısı yaralanmaları, yanık, zehirlenme, tıkanma ve boğulma, kırıklar ve diğer kas-iskelet sistemi yaralanmaları, dolaşım sistemi sorunları, omurga travmaları, yabancı cisim batmaları, hayvan ve böcek ısırıklarında ilkyardım. BESO116 ARTİSTİK CİMNASTİK ECTS:4 Yer aletinde temel teknik hareketler; paralel, denge, atlama beygiri, halka ve asimetrik paralelde temel hareketler; Vücudun taşınması, Asılma, Burgular ve dönüşler; Başlangıç ve bitiriş hareketleri. BESO118 ATLETİZM ECTS:6 Uzun Mesafe Koşu Tekniği, Çıkış tekniği, Koşu mesafeleri; Kısa Mesafe Koşuları : Reaksiyon çalışmaları, Koşu tekniği, Çıkış şekilleri, İyi bir çıkışın özellikleri, Sürat ve devamlılık kazandırıcı alıştırmalar; Uzun Atlama: Hız alma koşusu, Koşu kontrolü, Adımlama, Asılma tekniğinin öğretimi, Tekniğe hazırlayıcı alıştırmalar; Yüksek Atlama: Hız alma koşusu, Sıçrama, Atlama tekniklerine yönelik alıştırmalar; Gülle Atma: Kayarak, Dönerek atma, Tekniği kazandırıcı alıştırmalar; Disk Atma: Disk atma teknikleri, Tekniği kazandırıcı alıştırmalar. Engelli Koşular: Engel koşu tekniği, Engeller arası koşu, Ritm, Sprint, Teknik geliştirici alıştırmalar; Bayrak Koşuları: Bayrak değiştirme teknikleri, Bölgesi, Tekniğe hazırlayıcı, Geliştirici alıştırmalar; Üç Adım Atlama: Atlama teknikleri, Adım ritmi, Adım alma, Atlama, Tekniğe hazırlayıcı, Geliştirici alıştırmalar; Sırıkla Yüksek Atlama: Sırık tutuşu, Taşıma, Sürme, Saplama, Hız alma koşusu, Sıçrama, Salınım, Tekniğe hazırlayıcı alıştırmalar; Cirit Atma: Atış tekniğine hazırlayıcı alıştırmalar, Ritm, Atış pozisyonu, Hız alma koşusu alıştırmaları; Çekiç Atma: Çekicin tutuluşu, Başlama durumu, Kol çevirme, Dönüşler, Tekniğe hazırlayıcı alıştırmalar ile değerlendirebilecektir. 40

4 BESO120 DOĞA SPORLARI ECTS:5 Tanımı, Dünyada ve Türkiye'deki tarihi gelişimi, branşlara göre yapılış şekilleri, kuralları, uygulama aşamaları. OMES104 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ ECTS:3 Gelişim ve öğrenmeyle ilgili temel kavram ve ilkeler, gelişim ve öğrenmeyi etkileyen faktörler, gelişim ve öğrenme kuramları. TURO110 TÜRKÇE :SÖZLÜ ANLATIM II ECTS:2 Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma) ; iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları (konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri: (karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v. b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v. b. ). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme. BESO211 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ ECTS:6 Spor Fizyolojisinin Anlamı ve Önemi; Kas Fizyolojisi: Sınıflandırılması, Fonksiyonları, Kasılma mekanizmaları, Kasılma tipleri, Hızlı ve yavaş kasılan kaslar, Kas hareketlerinin kontrolü; Egzersiz ve Enerji Sistemleri: Egzersizin fizyolojik sistemler üzerine etkileri: Kardiyovasküler, Solunum, Endokrin sistem; Çeşitli Doğa Koşullarında Spor: Dalma, Dağcılık, Sıcak ve Soğukta egzersiz; Doping, Çocuklarda, Kadınlarda, Yaşlılarda ve Özürlülerde Spor; Spor ve Beslenme; Spor ve Hijyen. BESO213 RİTİM EĞİTİMİ VE DANS ECTS:5 Dans ile ilgili kompozisyon (kareografi), Ritim ile İlgili temel Kavramlar, Nota, ölçüler, ritm,, Melodi, müzik seçimi ve sözlü ritim alıştırmaları, Hareket: Müziğin yapısına bağlı olan hareketler, Temel lokomotor hareketler (Dans adımlama teknikleri: yürümeler, sıçramalar, sekmeler, dönüşler, kaymalar, hoplamalar), Geleneksel halk dansları, kolbastı, Hareket ve dansta yaratıcı etkinlik, Klasik danslar: Vals, Latin danslar: Tango, samba, rumba, pasodobli ye ilişkin adımlamalar, Diziliş şekilleri: çeşitli alanlarda diziliş ve kullanma şekilleri, kompozisyonlar. BESO215 HENTBOL ECTS:5 Oyun Kuralları; Saha ve Malzeme Bilgisi; Hentbol'de Isınma ve Streching; Topa Yatkınlık Çalışmaları; Hentbol'de Toplu, Topsuz Teknikler; Toplu, Topsuz Temel Duruşlar; Top Tutma ve Atma; Top Sürme; Pas ve Pas Çeşitleri: Temel, Bilek, Enseden, Arkadan, Alttan, Sektirme, Sıçrayarak pas; Kale Atışları: Temel atış, Sıçrayarak, Düşerek atış; Aldatmalar; Bireysel Hücum ve Savunma Davranışları; Grup Hücumu ve Savunma Davranışları; Takım Hücumu ve Savunma Davranışları; Hızlı Hücum Anlayışları: Hücum ve savunma sistemleri, Azlıkta ve çoklukta hücum ve savunma anlayışlarını değerlendirebilecektir. ENF 247 BİLGİSAYAR - I ECTS:4 Temel kavramlar-windows XP işletim sistemi-microsoft Word XP kelime işlem programı-microsoft Excel XP elektronik hesaplama tablosu ve grafik çizim programı-microsoft PowerPoint XP sunu hazırlama programı-internet hizmetlerinin kullanımı. OMES203 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ ECTS:3 Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri. 41

5 YDB 217 İNGİLİZCE I ECTS:3 To Be (1,2)? Possessive Adjectives (59,60) Objective Pronouns (61,64) Indefinite & Definite Article (65,66,67,68,69) Have Got? Has Got (9)? There Is? Are (37)? This, That (74) Adverb Of Place / Time In,On, At (103,106,107) Simple Present, How Often? Frequency Adverbs (5,6) Simple Present, Related Exercises (7) Some, Any, A Lot, Much, Many (76,83,84) Nobody/ No One/ Nothing Somebody, Anything, Nowhere (78,79) Not + Any, No, Non, Not + Anybody/ Anyone/ Anything (77,78,79) Present Cont. (3,4)? And, So, Because, But (97) Past Simple, Past Cont. (10,11,12,13) Future Tense (25,26,27,28)? Modals (29,30,31) Modals (32,33,34,35,36) SECG213 SATRANÇ ECTS:2 Satrancın tanımı, satranç tahtasına genel bakış, satranç taşlarının hareketi, notasyon, mat konumları, taşların değeri, açmaz, örtü, çatal, şiş hamleleri, taktik. SECG215 OLİMPİZM ECTS:2 Felsefenin sorunlarını, spor felsefesinin ana hatlarını açıklayabilme, oyunu, sporu ve eski medeniyetlerdeki yerini tartışabilme, olimpiyat oyunlarındaki gelişmeleri ve olayları kronolojik sırayla analiz edebilecektir. SECG217 İNSAN KAYNAKLARI ECTS:2 Yönetim, gelişim sürecleri, organizasyon, planlama, örgütlenme, kadrolaşma, yüretme, kontrol, strateji ve operasyonel özellik, kariyer planlaması vb. terimlerin kurumsal gelişim ve insan gelişimi acısından değerlendirilmesini içermektedir. SECG219 SPOR BİYOMEKANİĞİ ECTS:2 Temel Kavramlar ve Tanımlar: Biyomekaniğin temelleri, Biyomekanik bilgisinin kullanımı ve yararları, İnsan hareketinin incelenmesi; Hareketin Kinematiği: Yol, Uzaklık, Hız Sürat: Uzaklık ve yol: Öteleme Hareketinde Hız; Dönme Hareketinde Hız Yörüngesel Hız; Açısal Hız; Projeksiyonlar, Yer çekimi, Serbest düşme, Dikey atışlar, Yatay atışlar; Açısal Hareketin Kinetiği: Hareket, Eksen ve düzlemlerin dikdörtgen ve polar koordinat sistemleri, Ağırlık merkezi, Hareket ve Denge; Başlangıç Evresi; Ana Evre; Sonuç Evresi. SECM203 İLETİŞİM VE KİŞİLER ARASI İLİŞİLER ECTS:2 İnsan ilişkileri ve iletişimle ilgili temel kavram ve ilkeler, iletişim süreci ve öğeleri, etkili iletişim becerileri, iletişim engelleri, temel iletişim becerilerinin sınıf içi uygulamaları. SECM207 SOSYAL VE KÜLTÜREL DEĞİŞİM ECTS:2 Sosyal psikoloji alanı ve araştırma yöntemleri, sosyal algı ve sosyal biliş, tutumlar ve tutum değişimine ilişkin kuramsal yaklaşımlar, sosyal davranışı etkileyen psikolojik süreçler, sosyal etki ve uyma, grup dinamikleri, kişiler arası ilişkiler. BESO212 ANTRENMAN BİLGİSİ ECTS:4 Antrenman Bilgisinin Önemi ve Tarihsel Gelişimi; Antrenman Terminolojisi; Antrenman İlkeleri: Özel olma ilkesi, Aşırı yüklenme ilkesi, Geriye dönüş ilkesi; Yüklenme ve Uyum: Akut uyum, Kronik uyum, Süper kompanzasyon; Yüklenme ve Kalp Atım Sayısı İlişkisi: Aerobik yüklenme, Anaerobik yüklenme; Kondisyonel Özelliklerin Teori ve Metodolojisi: Kuvvetin Teori ve Metodolojisi: Süratin teori ve metodolojisi, Dayanıklılığın teori ve metodolojisi, Hareketliliğin teori ve metodolojisi; Yükseltide Antrenman. BESO214 FUTBOL ECTS:5 Tanımı, tarihi, temel pozisyonlar, pas, top kontrol, dribbling, fake, şut, kaleci, bireysel ve takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve kurallar. BESO216 HALK OYUNLARI ECTS:4 Türk halk müziğinin tarihi, türkü kavramı, halk müziği türleri, yöresel halk müziği örnekleri, türk halk dansları tarihi, yöresel halk Oyunları örnekleri. 42

6 ENF 236 BİLGİSAYAR II ECTS:4 Microsoft Excel 2003'e Giriş -Veri Girişi -Hücre Biçimlendirme -Fonksiyonlar -Veri Doğrulama Veri-Sıralama -Veri Süzme -Alt Toplamlar -Özet Tablo Ve Özet Grafik Raporu -Görsel Sunu Hazırlama -Web Yayıncılığı -Web Yayıncılığında Ofis Programlarının Kullanımı -Diğer Ofis Programlarıyla Bağlantılar. OMES212 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ECTS:5 Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme. OMES218 ÖZEL EĞİTİM ECTS:3 Tarihsel gelişim sürecinde toplumun özürlüye bakışı, Özürlülere yönelik kamusal politikaların dünyadaki tarihsel gelişimi, Özürlülere yönelik kamusal politikaların Türkiye?deki tarihsel gelişimi. Birleşmiş Milletler sisteminde özürlülere ilişkin düzelemeler, Avrupa Birliği'nde özürlülere ilişkin düzelemeler, Avrupa Konseyi'nde özürlülere ilişkin düzelemeler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda özürlülere ilişkin düzelemeler, Toplumsal yaşama ilişkin diğer yasalarda özürlülere ilişkin düzelemeler, İş Kanununda özürlü çalıştırma yükümlülüğü, İş Kanunu'na göre özürlü çalıştıran işverenin ve özürlü bireyin sorumlulkları. YDB 218 İNGİLİZCE II ECTS:3 Present Perfect (15,16,17) Present Perfect (18,19,20) Adjectives (85,86,87) Adjectives & Adverbs (88,89,90) Adjectives & Adverbs (90,91,92) Passives (21) Passives (22) Conditionals (99,100) Relative Clause (101) Relative Clause (102) Noun Clause (49) Reported Speech (50) Gerunds And Infinitives (51,52) SECA210 TENİS ECTS:2 Tenis; Tarihçesi: Türkiye'de Tenis, Dünyada Tenis; Oyun Kuralları: Tekli ve Çiftli Müsabakalarda; Malzemenin Tanıtılması: Raket, Top, File, Kıyafet; Saha Ölçüsü: Teklerde ve Çiftlerdeki Ölçülerin Tanıtılması; Teknik Terimlerin Açıklanması: Forehand, Backhand, Forehand vole, Backhand vole, Smaç ve Servis; Dereceli Turnuvalar: 1. Derece Turnuvalar, 2. Derece Turnuvalar, Klasman Turnuvaları; Hakemlik Bilgisi hakkında genel bilgiler. SECA212 MASA TENİSİ ECTS:2 Masa Tenisi; Tarihçesi: Türkiye'de masa tenisi, Dünyada masa tenisi; Oyun kuralları: Tekli ve çiftli müsabakalarda; Malzemenin tanıtılması: Raket, Top, File, Kıyafet; Saha ölçüsü; Teknik terimlerin açıklanması: Forehand, Backhand, Forehand kesik, Backhand kesik, Şut, Spin, Servis; Turnuva çeşitleri: Türkiye şampiyonaları, Dünya şampiyonaları, Takımlar Avrupa kupaları, Balkan şampiyonaları; Hakemlik bilgisi hakkında genel bilgiler. SECA214 SPORDA MOTORSAL TESTLER ECTS:2 Sporda motorik özelliklerin tanımı, Enerji ölçümü, Ergometri, Anaerobik güç testleri, Aerobik güç testleri, kas kuvveti testleri, vücut kompozisyonunun belirlenmesi, Esneklik testleri. SECA216 MÜCADELE SPORLARI ECTS:2 Tanımı, tarihi gelişimi, serbest ve grekoromen stillerde temel tutuş, teknik, taktik ve kurallar. SECA218 OKUL ÖN. ÇOC. BED. EĞT. OYN. ÖĞRT ECTS:2 Oyun oynamanın önemi, Oyunun çocuk gelişimine olan etkileri, Okul öncesinde oyuncak ve oyun materyallarının kullanımı, Oyunlar uygulanırken dikkat edilmesi gereken durumlar. 43

7 SECA220 DAĞCILIK ECTS:2 Dağcılığın tarihsel gelişimi, Dağcılıkta kullanılan malzeme ve cihazları tanımlama, Kamp kurma,çadır kurma ve iç düzenlemeyi becerme, Yürüyüş teknikleri, Dağcılıkta kullanılan elbiseleri tanıma. SECA222 STEP AEROBİK VE DANS ECTS:2 Step-Aerobik ile ilgili temel becerilerin öğrenimi, Step koreografisi, ısınma, müzik ve soğuma egzersizlerini öğretebilme. BEMB309 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I ECTS:4 Konu Alanında Öğrenme - Öğretme Süreçleri; Konu Alanında Öğretim İlke, Yöntem ve Teknikleri ile Bunların Sınıfta Kullanılması; Öğrenme Etkinlikleri ve Stratejileri; Konu Alanının Öğretiminde Öğretim Teknolojisinden Yararlanma; Konu Alanındaki Ders Kitaplarının Eleştirel Bir Açıyla İncelenmesi ve Özel Öğretim Yöntem ve Stratejileri ile İlişkilendirilmesi, Mikro Öğretim ve Uygulamaları: Konu Alanında Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi. BESO313 PSİKOMOTOR GELİŞİM ECTS:3 Psikomotor gelişimde temel kavramları, gelişim ve büyüme dönemleri, gelişimin modelleri, motor gelişim ve ilkeleri ve motor gelişimi etkileyen faktörler, çocuklarda fiziksel uygunluk ve algısal motor yetenek, benlik kavramı. BESO315 FİZİKSEL UYGUNLUK ECTS:4 Fiziksel uygunluğun tanımı ve tarihçesi, fiziksel uygunluk sağlık ve hastalık ilişkileri, fiziksel uygunluk ve sağlık değerlendirmesi, fiziksel uygunluk değerlendirme ve program hazırlama prensipleri, temel motorik özellikler ve fiziksel uygunluk ilişkisi ve fiziksel uygunluk test bataryaları. BESO317 VOLEYBOL ECTS:4 Voleybolun Tanımı; Tarihi Gelişimi; Voleybolun Karakteristik Özellikleri; Voleybolda Saha Ölçüleri ve Kullanılacak Malzemeler; Oyun Sistemleri: 3: 3 oyun sistemi, 4: 2 oyun sistemi, 5: 1 oyun sistemi, 6: 0 oyun sistemi; Isınmanın Önemi ve Voleybolda Özel Isınma; Voleybolda Temel Teknik Becerilerin Öğretimi: Temel duruşlar, Servis çeşitleri ve servis karşılama şekilleri, Manşet pas, Parmak pas ve çeşitleri, Smaç, Blok, Plonjon. BESO319 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TARİHİ ECTS:2 Sporun tarihsel gelişimi, İlk çağlarda spor, orta çağlarda spor,yeni ve yakın çağlarda spor,dünya sporunun tarihsel gelişimi, Türk tarihinde spor,olimpiyat felsefesini, geçmişten günümüze olimpiyatlar. OMES301 ÖĞRET. TEK.VE MATERYAL TASARIMI ECTS:6 Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirme, öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, internet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye?de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu. OMES321 TÜRK EĞİTİM TARİHİ ECTS:3 Türk eğitim tarihinin eğitim olgusu açısından önemi. Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar, Türk Eğitim Devrimi 1: Devrimin tarihsel arka planı, felsefî, düşünsel ve politik temelleri. 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi; Türk eğitim sisteminde laikleşme. 3: Karma eğitim ve kızların eğitimi, Yazı Devrimi, millet mektepleri, halk evleri. Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler. Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları. Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme. Yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler. 44

8 SECA301 BADMİNTON ECTS:4 Badminton sporunun tarihsel gelişimi: Dünyada badminton, Türkiye'de badminton, Badminton sporunda kullanılan malzemeler: badminton saha ve filesi, badminton direkleri, raket, top, giyim, ayakkabı, yardımcı malzemeler, Badmintonda vuruş ve koşu teknikleri: raket tutuş, temel duruş pozisyonu; vuruş bölgeleri ve vuruş çeşitleri: yüksek servis, kısa servis, swip servis, başın üstünden smaç, forehand el üstü vuruş, başın sol üstünden smaç, backhand el üstü vuruş, forehand el altı vuruş, backhand el altı vuruş, drive, drop, filede oyun; koşu yönleri ve teknikleri; vuruş ve koşu tekniklerinin öğretim metodu, Taktik. SECA305 MASAJ ECTS:4 Masajın tanımı, tarihsel gelişimi, önemi, kullanılan malzemeler, masajın endikasyonları ve kontraendikasyonları, masaj çeşitleri, yarışma ve antrenman masajları, masajın genel ilkeleri, masaj maniplasyonlarıve vücut bölgelerine göre masaj uygulamaları. SECA307 KAYAK ECTS:4 Temel kayak tekniklerini, Kayak malzemelerini temel düzeyde kullanabilme, Kayma, Dönme, yavaşlama, durma hareketlerinin uygulamalarına örnek gösterme. SECA309 TÖRENLER VE ORGANİZASYON ECTS:4 Ulusal bayram ve genel tatiller, Bayrak Törenleri, Tören Komutanı ve görevleri, kutlama komitesi ve görevleri. SECA311 SPORDA YETENEK SEÇİMİ ECTS:4 Yetenek, sporsal yetenek, yetenek arama ve yetenek seçme kavramları, yetenek seçiminin amacı ve hedefleri, yetenek seçiminde doğal seçim ve bilimsel seçim, yetenek seçiminde ölçüt kullanımı, yeteneğin yönlendirilmesi, yetenek tespit aşamaları, yeteneğin belirlenmesinde etkili olan faktörler, yeteneklerin eğitiminden sorumlu olan unsurlar. BEGK308 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ECTS:4 Bilimsel araştırma süreçlerinin aşamalarını uygulama, örneklem, veri toplama teknikleri, spor alanında araştırma konuları, veri toplama, analiz etme ve raporlaştırma. BEGK310 ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ ECTS:3 Kişilerarası iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb. ), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları. BESO312 BECERİ ÖĞRENİMİ ECTS:4 Sporda Beceri Öğrenimi ile ilgili temel kavramlar, Motor Gelişimin Sporda Beceri Öğrenimi ile ilişkisi, Sporda beceri öğrenimini oluşturan konuları, Spor becerilerinin öğretilmesinde izlecek yol ve prensipler. BESO314 EGZERSİZ VE BESLENME ECTS:3 Temel Beslenme İlkeleri: Beslenmenin tanımı ve önemi, Yeterli ve dengeli beslenmek için gerekli olan besin öğeleri, Vücut çalışmasındaki etkinlikleri ve sportif beslenmedeki önemi; Besinler: Besin grupları, Karbonhidratlar, Yağlar, Proteinler, Mineraller, Vitaminler, Suyun organizmadaki görevleri, Fiziksel performansa etkileri, Yarış öncesi, Yarış arası, Yarış sonrası beslenme ilkeleri; Sporcu Beslenmesinin Önemi-Sorunlar ve Çözüm Yolları; Vücutta Enerji Oluşumu ve Harcanması; Sporcuların Enerji Gereksinimi; Sporcuların Yarışma Sonrası Beslenme Özellikleri; Sporcularda Ağırlık Kontrolü. BESO316 EĞİTSEL OYUNLAR ECTS:3 Beden Eğitiminin Tanımı; Hedef ve Amacı; Oyunun Önemi ve Öğretiminin Amacı; Tarihsel Gelişimi; Oyun Seçimi ve Öğretimi; Oyunlarda Yerleşme, Başlama, Hareket Şekilleri, Planlama, Uygulama ve Disiplin; Oyunun Fiziksel, Psikomotor, Sosyal, Duygusal, Zihin ve Dil Gelişimine Olan Etkileri; 45

9 Eğitsel Oyunların Gruplandırılması; Uygulama Alanlarına, Oyuncu Durumlarına, Araçlarına, Gelişim Alanlarına, Yerleşme Düzenine; Amaçlarına Göre Oyunlar; Öğretmenin Oyunda Dikkat Edeceği Noktalar; Beden Eğitimi ve Spor Eğitiminde Oyun; Oyunlarda Güvenliğin Sağlanması. BESO318 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II ECTS:4 Konu Alanında Öğrenme - Öğretme Süreçleri; Konu Alanında Öğretim İlke, Yöntem ve Teknikleri ile Bunların Sınıfta Kullanılması; Öğrenme Etkinlikleri ve Stratejileri; Konu Alanının Öğretiminde Öğretim Teknolojisinden Yararlanma; Konu Alanındaki Ders Kitaplarının Eleştirel Bir Açıyla İncelenmesi ve Özel Öğretim Yöntem ve Stratejileri ile İlişkilendirilmesi, Mikro Öğretim ve Uygulamaları: Konu Alanında Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi. İlköğretim ve ortaöğretimde beden eğitiminin kuram ve yaklaşımlar. İlköğretim ve ortaöğretimde beden eğitimi öğretmenin sahip olması gereken özellikler. İlköğretim ve ortaöğretimde beden eğitimi öğretmenin sahip olması gereken özellikler. OMES302 OKUL DENEYİMİ ECTS:6 Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama. OMES306 SINIF YÖNETİMİ ECTS:3 Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler). BEGK425 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI ECTS:6 Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması. BEMB423 DRAMA ECTS:4 Eğitsel drama teriminin tanımı ve anlamı, benzer terimlerden (Psiko drama, Yaratıcı drama, Drama- Oyun, Drama) farkı, çocuklarla drama uygulamalarının tarihçesi, eğitsel dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları, eğitici dramanın yaş gruplarına ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, eğitsel drama ortamı ve öğretmen nitelikleri, eğitsel drama da özel teknikler, eğitsel dramanın değerlendirilmesi, uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygun eğitici drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi. BESO411 ENGELLİLER İÇİN BED.EĞT.VE SPOR ECTS:9 Engelliler için sporun anlamı ve öneminin tanımlanması, Engel sebepleri, türleri, ve sınıflandırılmaları, Zihinsel engelliler ve sporun açıklanması, İşitme engelliler ve sporun açıklanması, Görme engelliler ve sporun açıklanması, Ortopedik engelliler ve sporun açıklanması, Beden eğitimi ve sporun engelliler üzerindeki etkilerinin tanımlanması, Engellilerde beden eğitimi ve sporla ilgili hukuki düzenlemeleri, Engelliler spor federasyonları, Engellilerde spor branşları, Sportif Sınıflandırma, Engelli sporcularda spor yaralanmaları, Engelli sporcularda fiziksel uygunluğun değerlendirilmesi. 46

10 OMES403 TÜRK EĞT.SİS.VE OKUL YÖNETİMİ ECTS:4 Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım. OMES409 REHBERLİK ECTS:3 Okullarda psikolojik danışma ve rehberliğin kapsam ve niteliği, okullarda psikolojik danışma ve rehberlik örgüt modelleri, ilköğretim ve ortaöğretimde psikolojik danışma ve rehberlik, kapsamlıgelişimsel psikolojik danışma ve rehberlik programının geliştirilmesi ve program içindeki bazı etkinliklerin okullarda uygulanması. SECA401 SPOR PSİKOLOJİSİ ECTS:4 Tanımı, temel kavramları, amacı, gelişimi ve günümüzdeki çalışma, alanları, sporda performansı etkileyen bilişsel, duyuşsal ve kişilik faktörleri, psikolojik antrenman, yarışma, sporda grup dinamiği ve dinamik. SECA403 KARŞILAŞTIRM.BED.EĞT.VE SPOR ECTS:4 Türk beden eğitimi ve spor sistemi, spor politikaları, türk spor tarihi, federasyonların ana statüleri ve bazı ülkelerdeki spor örgütlenmesi ve yönetim biçimlerini değerlendirebilecektir. SECA405 SPOR SOSYOLOJİSİ ECTS:4 Sosyolojinin Temel Kavramlarının Sporla İlişkisi, Sporcu, Spor Kulüpleri, Her Türlü Sportif Birimler, Olay ve Olguların Sportif Aktivitelerdeki Görünümleri, Toplum Hayatı İçinde Kendini Gösteren ve Sürekli Kılan Spor Olgusunun Toplumun Diğer Kurumlarıyla İlişkisinin Anlaşılması, Spor ve Kültür, Spor ve Nüfus Yapısı, Spor ve Toplum, Spor ve Eğitim, Spor ve Ekonomik Hayat, Sporda Sapma ve Şiddet, Spor ve Medya, Popüler Kültür ve Spor, Spor Endüstrisi, Spor ve Siyaset, Sporun Tarihi Açıdan Kurumlaşması, Sporda Amatörlük ve Profesyonellik Konuları İncelenecektir. SECA407 SPOR TESİSLERİ PLANLAMA VE İŞLETME ECTS:4 Açık ve Kapalı Spor Tesislerinin Yapımı ve Bakımı, Spor Araç ve Gereçleri, Yapımı ve Bakımı, Ölçü ve Standartları, Spor Tesislerinin Yönetimi, İşlevleri, Programlanması, Personel İhtiyacı, Spor Tesislerinin, Emniyet Tedbirleri ve Seyirci Sağlığı. SECA411 SPOR ANİMATÖRLÜĞÜ VE TURİZM ECTS:4 Ders ile ilgili genel bilgi verilmesi. Ödev konularının saptanılması ve dağıtılması. Turizm kavramı. turist kavramı, turizmde amaçlanan hedefler. Turizm çeşitleri ve gelişimi. Spor turizm kavramı ve gelişimi. Spor yönetimi içinde spor ve turizm sektörünün yeri ve önemi. Spor turizminde gelişmeler ve etkileri. Spor turizm pazarı. Spor turizm danışmanlığı ve iş olanakları. Türkiye'de spor turizmi ve ilgili faaliyet alanları. Spor turizmi ile ilişkili etkinliklerin tanıtımı. Etkinliklerin Türkiye'de uygulamaları. Türkiye'de turizm çeşitlendirmesine örnek Golf Turizmi. Spor turizminde animasyon. SECA415 OBEZİTE VE SPOR ECTS:4 Ağırlığın kontrolü, obezitenin tanımı ve tipleri, obezite ve aşırı ağırlığın nedenleri, ideal beden ağırlığının belirlenmesi, beden kompozisyonu tekniği, iskelet yapısı tekniği, minimal ağırlığın hesaplanması, enerji alımı ve tüketiminin belirlenmesi, ağırlık kontrolu ve prensipleri, hızlı zayıflama diyetleri ve sakıncaları, kilo alma programlarının düzenlenmesi, beden kompozisyonunu geliştirme için program düzenlenmesi. BESO412 ARAŞTIRMA PROJESİ ECTS:0 Veri toplama araçlarının tasarımı ve geliştirilmesi, araştırma, geçerlik ve güvenirliklerinin test edilmesi. Araştırma konusunun belirlenmesi, araştırma projesinin planlanması, verilerin toplanması, düzenlenmesi, tablolaştırılması ve gösterimi, araştırma projesinin rapora dönüştürülmesi ve sunumu. 47

11 BESO414 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÖNETİMİ ECTS:5 Yönetimin tanımı ve fonksiyonları. Planlama, Organizasyon, Koordinasyon, yöneltme ve Denetim fonksiyonları Yönetim biliminin ilke, teknik ve yöntemleri ışığında sporun organizasyonu ve yönetimi. Türk Spor Yönetimi. Gençlik Spor Spor Genel Müdürlüğü. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi. Türk Spor Politikası ve Mevzuatı. İlköğretim, Liseler ve Üniversitelerde Beden Eğitimi ve Sporun Yönetimi İşleyişi. OMES404 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ECTS:10 Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama. SECA402 BASKETBOL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ ECTS:0 Basketbol Oyunun Tarihçesi, Saha Ölçüleri, Teknik, - Top Tutma, Pas, Şut, Top Sürme, Ayak Çalışması, Aldatmalar, Perdeleme, Ribound, Uygulama ve Alıştırmaların Düzenlenmesi, Örnek Çalışma Planı, Örnek Antrenman Planlaması, Basketbolda Fiziksel Hazırlık, Plyometrik Çalışmalar, Ağırlık Antrenmanı Programı Örneği, Dış Saha Oyuncuları İçin Örnek Hazırlık Çalışması, Post Oyuncuları İçin Örnek Hazırlık Çalışması, Takım Taktiklerinin Öğretimi, Takım Yönetimi (Bench Coaching). SECA404 VOLEYBOL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ ECTS:3 Voleybolun Tanımı; Tarihi Gelişimi; Voleybolun Karakteristik Özellikleri; Voleybolda Saha Ölçüleri ve Kullanılacak Malzemeler; Oyun Sistemleri: 3: 3 oyun sistemi, 4: 2 oyun sistemi, 5: 1 oyun sistemi, 6: 0 oyun sistemi; Isınmanın Önemi ve Voleybolda Özel Isınma; Voleybolda Temel Teknik Becerilerin Öğretimi: Temel duruşlar, Servis çeşitleri ve servis karşılama şekilleri, Manşet pas, Parmak pas ve çeşitleri, Smaç, Blok, Plonjon. SECA406 FUTBOL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ ECTS:3 Tanımı, tarihi, temel pozisyonlar, pas, top kontrol, dribbling, fake, şut, kaleci, bireysel ve takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve kurallar. SECA408 HENTBOL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ ECTS:3 Bu ders hetbol alanındaki savunma sistemleri, antrenman programları ve öğretim yöntemleri ve ilkelerine yöneliktir. SECA410 BADMİNTON ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ ECTS:3 Badminton sporunun tarihsel gelişimi: Dünyada badminton, Türkiye'de badminton. Badminton sporunda kullanılan malzemeler: badminton saha ve filesi, badminton direkleri, raket, top, giyim, ayakkabı, yardımcı malzemeler. Badmintonda vuruş ve koşu teknikleri: raket tutuş, temel duruş pozisyonu; vuruş bölgeleri ve vuruş çeşitleri: yüksek servis, kısa servis, swip servis, başın üstünden smaç, forehand el üstü vuruş, başın sol üstünden smaç, backhand el üstü vuruş, forehand el altı vuruş, backhand el altı vuruş, drive, drop, filede oyun; koşu yönleri ve teknikleri; vuruş ve koşu tekniklerinin öğretim metodu. Taktik. SECA412 ATLETİZM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ ECTS:3 Tekniği, Çıkış tekniği, Koşu mesafeleri; Kısa Mesafe Koşuları : Reaksiyon çalışmaları, Koşu tekniği, Çıkış şekilleri, İyi bir çıkışın özellikleri, Sürat ve devamlılık kazandırıcı alıştırmalar; Uzun Atlama: Hız alma koşusu, Koşu kontrolü, Adımlama, Asılma tekniğinin öğretimi, Tekniğe hazırlayıcı alıştırmalar; Yüksek Atlama: Hız alma koşusu, Sıçrama, Atlama tekniklerine yönelik alıştırmalar; Gülle Atma: Kayarak, Dönerek atma, Tekniği kazandırıcı alıştırmalar; Disk Atma: Disk atma teknikleri, Tekniği kazandırıcı alıştırmalar. Engelli Koşular: Engel koşu tekniği, Engeller arası koşu, Ritm, Sprint, Teknik geliştirici alıştırmalar; Bayrak Koşuları: Bayrak değiştirme teknikleri, Bölgesi, Tekniğe hazırlayıcı, Geliştirici alıştırmalar; Üç Adım Atlama: Atlama teknikleri, Adım ritmi, Adım alma, Atlama, Tekniğe hazırlayıcı, Geliştirici alıştırmalar; Sırıkla Yüksek Atlama: Sırık tutuşu, 48

12 Taşıma, Sürme, Saplama, Hız alma koşusu, Sıçrama, Salınım, Tekniğe hazırlayıcı alıştırmalar; Cirit Atma: Atış tekniğine hazırlayıcı alıştırmalar, Ritm, Atış pozisyonu, Hız alma koşusu alıştırmaları; Çekiç Atma: Çekicin tutuluşu, Başlama durumu, Kol çevirme, Dönüşler, Tekniğe hazırlayıcı alıştırmalar. SECA414 CİMNASTİK ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ ECTS:3 Temel ve Artistik cimnastik malzemelerinin kullanımı, Cimnastik hareketlerinin öğrenilmesi ve öğretim yöntemlerinin kavranması. SECA416 YÜZME ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ ECTS:3 Yüzme Sporunun Tarihsel Gelişimi: Dünyada yüzme, Türkiye'de yüzme; Yüzmede Temel Hazırlık Çalışmaları: Suya alışma, Solunum, Göz açma, Suda kalabilme, Suda ilerleme; Yüzme Teknikleri ve Analizler: Serbest, Sırtüstü, Kurbağalama, Kelebek yüzme; Atlayışlar ve Kuralları; Cankurtaranlık, Havuz ölçüleri ve kuralları, Yüzmede hakemlik kuralları; Çıkışlar ve Kuralları; Dönüşler ve Kuralları; Yüzmede Beslenme; Yüzmenin Biyomekaniği. SECA418 TENİS ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ ECTS:3 Tenis; Tarihçesi: Türkiye'de Tenis, Dünyada Tenis; Oyun Kuralları: Tekli ve Çiftli Müsabakalarda; Malzemenin Tanıtılması: Raket, Top, File, Kıyafet; Saha Ölçüsü: Teklerde ve Çiftlerdeki Ölçülerin Tanıtılması; Teknik Terimlerin Açıklanması: Forehand, Backhand, Forehand vole, Backhand vole, Smaç ve Servis; Dereceli Turnuvalar: 1. Derece Turnuvalar, 2. Derece Turnuvalar, Klasman Turnuvaları; Hakemlik Bilgisi hakkında genel bilgiler. SECA420 HALK OYUNLARI ÖĞRETİM YÖNTEMLE ECTS:3 Türk halk müziğinin tarihi, türkü kavramı, halk müziği türleri, yöresl halk müziği, türk halk dansları, yöresel halk dansları örnekleri. SECG430 TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİ ECTS:3 Türkiye'nin yeri ve konumu, Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik durumu ve özellikleri, matematiksel konum özellikleri, özel konum özellikleri (komşular), ülke grupları özellikleri (siyasi, askeri, ekonomik, kültürel organizasyonlar). Türkiye'nin fiziki özellikleri (iklimi, hidrografik özellikler, toprak yapısı, bitki örtüsü), sosyoekonomik özellikleri (nüfus, yerleşimi, tarım, ormancılık, hayvancılık, enerji, sanayi, ulaşım, turizm). SECG432 VATANDAŞLIK BİLGİSİ ECTS:3 İnsan ve toplum, toplum hayatını düzenleyen kurallar; aile, okul ve çevrede demokratik hayat; devlet ve devlet şekilleri; tarihsel süreç içinde egemenlik anlayışının evrimi; temel hak ve ödevler; anayasa, anayasal kurumlar, anayasal yaşam; Türk devlet geleneği, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel nitelikleri ve yapısı. SECM440 LİDERLİK VE LİDERLİK EĞİTİMİ ECTS:3 Liderlik ve liderlik özelliklerini anlayabilme, liderde olması gereken özelliklerin neler olduğu, ne tür alanlarda lidere ihtiyaç duyulduğu, lider ve yönetici arasındaki fakın ne olduğu anlatılmaktadır. SECM444 TOPLUM PSİKOLOJİSİ ECTS:3 Psikolojinin bir altdalı olarak sosyal psikoloji'nin ilgi alanı ve psikolojinin sosyal davranışın açıklanmasına yönelik başlıca yaklaşımları. Sosyal yaşamda bireyin kendine ilişkin algıları ve kendini çevreye sunumu. Sosyal algı ve yükleme kuramı. Sosyal güdüler: İşbirliği, rekabet, saldırganlık ve yardım etme. Tutumların insan ilişkilerindeki önemi, özellikleri ve tutum değiştirmeye yol açan çelişkiler. Tutum değiştirme kuramları: Psikoanalitik kuram, öğrenme kuramı, sosyal yargı kuramı. Tutum değiştirme kuramları: Denge kuramları. Tutum değiştirmeye ilişkin örnek olay çalışmaları. Sosyalleşme. Sosyalleşme ve ahlak gelişimi. Ahlak gelişimine ilişkin örnek olay çalışmaları. Sosyal etki ve uyma davranışları. Grup etkinliği ve liderlik tarzları. 49

13 EK-2 FAKÜLTE BÜNYESİNDE TOPLANMASI ÖNERİLEN MEVCUT LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ- ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 50

14 EK 2-2 ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE DERS İÇERİKLERİ Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerine Giriş (2-0) 2 Beden Eğitimi ve Sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun yeri, işlevi, amaçları, felsefesi, diğer bilimlerle ilişkisi, beden eğitimi ve sporda meslek alanlarının geleceği, Türk eğitim ve spor kurumları içindeki yeri ve işlevi. İnsan Anatomisi ve Kinesiyolojisi (4-0) 4 İnsan vücudunu meydana getiren hücre, doku, organlar, sistemler ve hareket sisteminin yapıları, anatomik terimler ve kavramlar, düzlemler, eksenler, baş, boyun, gövde, üst ve alt kısımların hareketleri ve harekete katılan kasların kasılması sırasındaki fonksiyonları, meydana getirdikleri eklem hareketleri, sportif hareketlerin kinesiyolojik analizleri. Atletizm I (2-2) 3 Tanım, tarihçe, sınıflandırma, sürat, orta ve uzun mesafe koşular, bayrak koşuları, yürüyüşler ve kurallar. Basketbol (2-2) 3 Tanım, tarihçe, temel duruş, pas, top sürme, şut, rebound, aldatmalar, bireysel ve takım savunması, takım hücumu, hızlı hücum, oyun sistemleri ve kurallar. Genel Jimnastik (1-2) 2 Tanım, tarihçe, temel duruşlar, dizilişler, alan kullanımı, ritimli sekmeler, sıçramalar, dönüşler, geçiş ve bağlantılar, aletli ve aletsiz hareketler, piramitler, kural bilgileri. Gösteri yürüyüşleri, düzen, ritim, atlama ipi, jimnastik sopası, lobut yer minderi alıştırmaları, kural bilgileri ve öğretim becerileri. Bireysel Sporlar I (2-2) 3 Türkçe I: Yazılı Anlatım (2-0) 2 Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (girişgelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklâm, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0) 2 Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal in Samsun a Çıkışı ve Anadolu daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması. 51

15 Sağlık Bilgisi (2-0) 2 Sağlığın tanımı; fiziksel, psikolojik, zihinsel ve sosyal sağlığın bireyin yaşam kalitesi ve toplum üzerine etkileri; sağlığımızı etkileyen faktörler; sağlık yaşam enfeksiyonel ve ölümcül hastalıklardan korunma, sporcu sağlığına yönelik özel bilgilerin kavratılması ve spor ve sağlık bilincinin oluşturulması. Spor Fizyolojisi I (3-2) 4 İnsan vücudunu meydana getiren hücre, doku, organlar ve sistemlerin fonksiyonları. İnsan organizmasının fiziksel eforlara kısa ve uzun dönmede uyumu, enerji kaynakları, antrenmanın fizyolojik temelleri, yorgunluk, toparlanma, doping, beslenme, farklı ortamlarda performans ölçülmesi. Atletizm II (2-2) 3 Atmalar, atlamalar, dekatlon- heptatlon ve kurallar. Voleybol (2-2) 3 Tanım, tarihçe, temel duruş, pas, manşet, servis, aldatmalar, smaç, blok, yere düşme teknikleri, takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve kurallar. Antrenörlük Eğitimi ve İlkeleri (3-0) 3 Antrenman kavramı ve temel ilkeler, antrenör ve tanımı, antrenörün çalışma yöntemleri, antrenör tipleri, antrenör eğitimi, temel çalıştırıcı eğitimi programı, diğer ülkelerde antrenör yetiştirme modelleri. Bireysel Sporlar II (Seçmeli) (2-2) 3 Türkçe II: Sözlü Anlatım (2-0) 2 Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II (2-0) 2 Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler. Antrenman Bilgisi - I (3-0) 3 Antrenmanın tanımı, kavramları, motorik özellikleri, antrenman yüklenmesi ve ilkeleri. Spor Fizyolojisi - II (3-2) 4 Fiziksel aktivite ile ilgili fizyolojik değişikliklerin çevre, yorgunluk ve diğer fonksiyonlara bağlı olarak değişikliklerin incelenmesini amaçlar. 52

16 Ritim Eğitimi ve Dans (1-2) 2 Ritim ve dansla ilgili temel kavramlar, müzik ve hareket ritmi, duruş çalışmaları, yürüyüşler, sıçrama, sekme ve galoplar, ritim, melodi ve müzik seçimi, vals, tango, caz, dansa ilişkin adımlamalar, kompozisyonlar. Hentbol (2-2) 3 Tanım, tarihçe, temel duruş, pas, kale atışları,, top sürme ve tip yapma, aldatmalar, bireysel ve takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve kurallar. Spor Sakatlıkları ve İlkyardım (3-0) 3 Spor sakatlıklarını hazırlayan faktörler, sakatlanma mekanizmaları, spor sakatlıklarından korunma ilkeleri, ısınma-soğuma, spor sakatlıklarında tedavi ilkeleri türleri ve bandajlama teknikleri. Bilgisayar - I (2-2) 3 Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları. Yabancı Dil I (3-0) 3 Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır. Antrenman Bilgisi II (3-0) 3 Antrenman kavramı ve temel ilkeleri, antrenmanın organizma üzerine etkileri, yorgunluk, toparlanma, antrenman bölümleri, planlanması, mikro, makro, yıllık planlama, yüklenme ve temel ilkeleri, sürantrenman, sporda yetenek seçimi, biyomotor yeteneklerin geliştirilmesi Sporda Beslenme (3-0) 3 Temel beslenme ilkeleri, karbonhidratlar, yağlar, proteinler, mineraller, vitaminler ve suyun organizmadaki görevleri, fiziksel performansa etkileri, yarış öncesi, arası ve sonrası beslenme ilkeleri, yaş, cinsiyet ve hastalık durumlarına göre beslenme, sporda ağırlık kontrolü. Artistik Jimnastik (1-2) 2 Tanım, tarihçe, yarışma aletlerinde erkekler için: yer, paralel, barfiks, halka kulplu beygir atlama; Bayanlar için: yer, asimetrik paralel, denge, atlama aletleri ve bunlarla yapılan temel beceriler. Futbol (2-2) 3 Tanım, tarihçe, temel duruş, pas, top kontrolü, top sürme, aldatmalar, şut, kalecilik, bireysel ve takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve kurallar. Temel Müzik Eğitimi (1-2) 2 Eğitimde müziğin rolü ve içeriği, temel müzik bilgileri, nota yazmanın doğası ve amacı, çalgı ve ses eğitimine giriş, toplu çalma ve söyleme, yaratıcılığı geliştirmede müziksel işitme okuma ve yazma çalışmaları. Okul ve kamp marşları, İstiklal marşı, yürüyüş temposunda marşlar, ritim ve hareket alıştırmaları, tempo tutma, marş söyleme ve yönetme, harekete eşlik. Bilgisayar - II (2-2) 3 Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi. 53

17 Yabancı Dil II (3-0) 3 Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin Yabancı Dil I dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir. Psikomotor Gelişim (3-0) 3 Psikomotor davranışlarda ortaya çıkan yaşa bağlı değişimler, bireyler arasındaki benzerlik ve farklılıklar, kavramlar, ilkeler, psikomotor gelişimi etkileyen faktörler, kuramsal yaklaşımlar, fiziksel gelişim, psikomotor gelişim dönemleri, psikomotor gelişim ile fiziksel uygunluk, algısal motor yetenekleri ve benlik kavramı arasındaki ilişki, çocuklarda psikomotor davranışların değerlendirilmesi. Fiziksel Uygunluk (2-2) 3 Fiziksel uygunluğun tanımı, bileşenleri, önemi, fiziksel uygunlukla ilgili kavramlar, fiziksel uygunluğun ölçümü ve değerlendirilmesi, ideal ağırlığın belirlenmesi yöntemleri, her yaş ve fiziksel düzeyde fiziksel uygunluğun geliştirilmesi ve korunması için alıştırma yöntemleri, egzersiz alanlarının düzenlenmesi, yönetimi ve organizasyonu. Halk Oyunları (2-2) 3 Halk Oyunlarının tarihçesi, çeşitli yörelerin Halk Oyunlarından örnekler, halk oyunlarının yaygınlaştırılması. Biyomekanik (3-0) 3 Yerçekimi, ivme, enerji ve güç tanımları, statik, dinamik hareketler ve analizi, kaldıraç, kinematik, kinetik ve çeşitli spor dallarının biyomekanik analizi. Kondisyon Antrenman ve Yöntemleri (2-0) 2 Temel kavramlar ve ilkeleri, spor branşlarına özgü kondisyonel nitelikler, kurumsal yaklaşım, kuvvet, sürat, dayanıklılık ve hareketliliği geliştirmesine yönelik tekniklerin öğrenimi. Spor Psikolojisi (3-0) 3 Sportif performansın önündeki psikolojik engellerin ortadan kaldırılmasında spor psikolojisinin işlevi, sportif performansı artırmak amacıyla yapılan psikolojik uygulamalar. Spor Masajı (2-2) 3 Spor etkinliklerinde veya daha sonra, hazırlık veya toparlanmaya katkıda bulunmak, yaralanma ve sakatlanmaları önlemek, tedavi amaçlı spor masajına ilişkin genel bilgilendirme ve uygulamada kullanılan temel beceri ve tekniklerin öğrenimi ve öğretimini kapsar. Sporda Beceri Öğrenimi (3-0) 3 Harekete dayalı öğrenme ve performansı etkileyen kalıtsal, çevresel, psikolojik, sosyolojik, biyolojik, nörolojik, kinematik, metodik v.b etmenlerin tanımı, süreci ve modelleri, beceri öğrenme aşamaları, beceri türleri ile becerilerin ölçülmesi. Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor (3-0) 3 Engelliler için beden eğitimi ve sporun anlam ve önemi, engel türleri ve sınıflandırılmaları, engellilerde beden eğitimi ve spor, beden eğitimi ve sporun engelliler üzerindeki etkileri, engelliler için beden eğitimi ve sporla ilgili hukuki düzenlemeler. 54

18 Eğitsel Oyunlar (2-2) 3 Tanım, tarihçe, oyunun çocuklar için önemi, çocuk gelişimine etkisi, oyun ortamı ve aletleri, temel hareketlerin oyunla öğretimi, oyun seçimi, koordinasyon geliştiren oyunlar, ritmik etkinlikler içeren oyunlar, oyun materyali hazırlama ve oynama. Sporda Ölçme ve Değerlendirme (3-0) 3 Sportif yeteneğin belirlenmesi ve verimin ölçülmesinde kullanılan laboratuar yöntemlerini inceler. Spor Tarihi (3-0) 3 Dünyada ve Türkiye de Beden Eğitimi ve sporun gelişim süreçlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Sporda Öğretim Yöntemleri (2-0) 2 Spor dallarına ilişkin pedagojik ve farklı öğrenme ilkeleri dikkate alınarak; sınıf ve saha ortamında öğretme ve antrene etmede sergilemesinde gereken bilgi ve becerilerin teorik ve uygulamalı olarak öğretilmesi. Uzmanlık Spor Dalı ve Teorisi I (3-2) 4 İlgili uzmanlık spor dalının teknik temel öğretimi, uygulamaları, teknik eğitimin üst düzeyde uygulanış ilkeleri ve örneklemeleri. Rekreasyon (3-0) 3 Tanımı, felsefesi, sosyolojik perspektifi, rekreasyon programları, organizasyon ilkeleri, rekreasyonda okulun rolü, aile ve sanayide rekreasyon, rekreasyonda sınırlılıklar ve alternatifler. Sporda Yetenek Seçimi ve İlkeleri (2-0) 2 Yetenek ve yatkınlık kavramının tanımı, yetenek seçimi ve araştırmasına yönelik ön şartlar. Bireysel ve Takım sporlarında yetenek seçiminin ilkeleri, uygulama örnekleri, bilimsel ve uygulama alanındaki deneyim birikimleri. Yetenek seçimi için çağdaş model örneklerinin değişik örneklemeleri. Araştırma ve Proje (2-0) 2 Bu derste, öğrencilerin sekizinci yarıyılda yapacakları tez ile ilgili; literatür tarama, konu ve danışman belirleme, ön rapor hazırlama ve tez kurgusu yapma gibi konular incelenir. Ayrıca, bu derste öğrencilere araştırma teknikleri, istatistik ve içinde bulundukları kaynak ortamları tanıtılmaktadır. Antrenörlük Uygulaması - I (2-4) 4 Antrenör adaylarının bizzat spor ortamında antrenörlük becerisi kazanmasına ve belirli bir antrenmanı ya da antrenmanları planlı bir biçimde uygulaması bu dersin konusunu oluşturur. Uzmanlık Spor Dalı ve Teorisi II (3-2) 4 İlgili uzmanlık spor dalının teknik uygulamalarının uygulanması, bireysel ve grup taktik ilkelerinin öğretimi ve örnek uygulamaları. Sporda Yönetim ve Organizasyon (3-0) 3 Spor yönetimi kavramı, spor yönetiminin niteliği ve özellikleri. Spor yönetimi modelleri, Türkiye'de spor yönetiminin tarihsel gelişim süreci mevcut yapının incelenmesi, yönetimin evrensel teori ve fonksiyonlarının spor yönetimi açısından ele alınması. Spor organizasyonları ve yönetimi. Sporda Müsabaka Analizi ve Değerlendirme (3-0) 3 Spor müsabakalarının değişik gözlem türleri, video tekniği yöntemleriyle analizlerinin teorik ve pratik boyutları, gözlem formu hazırlama ve veri değerlendirme uygulamaları. Bireysel ve takım sporlarında gözlem değerlendirme ilkeleri. 55

19 Mezuniyet Tez Çalışması (2-0) 2 Öğrenci bu derste, konusu ile ilgili tez hazırlar. Hazırlanacak tezin; kaynak taraması, istatistik hazırlık, uygulama, raporlama gibi bölümlerini danışmanı nezaretinde tamamlar. Antrenörlük Uygulaması I (2-4) 4 Antrenör adaylarının bizzat spor ortamında antrenörlük becerisi kazanmasına ve belirli bir antrenmanı ya da antrenmanları planlı bir biçimde uygulaması bu dersin konusunu oluşturur. Uzmanlık Spor Dalı ve Teorisi III (3-2) 4 İlgili uzmanlık spor dalının taktik ilkeleri ve üst düzey uygulanış örneklemleri. İlgili uzmanlık dalının teknik, taktik ve antrenman anlayışındaki yeni yaklaşımlar. 56

20 EK-2 FAKÜLTE BÜNYESİNDE TOPLANMASI ÖNERİLEN MEVCUT LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ- SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ 57

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II. YARIYIL Adı Ulusal Kredi AKTS Adı Ulusal Kredi AKTS OÖP101 Okul Öncesi Eğitime Giriş 3 0 3 4 OÖP102 Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım 3 0 3 8 OÖP103

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 A Genel Fiziki Coğrafya 4 0 4 A Sosyal Psikoloji 2 0 2 A Eskiçağ

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Sosyal Bilgilerin Temelleri (2-0-2) "Sosyal bilimler" ve "sosyal bilgiler" kavramları, sosyal bilimlerde bilgi, sosyal bilimlerin

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Yazı Yazma Teknikleri 1 2 2 A Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi 2 0 2 A Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi 2 0 2 A Edebiyat Bilgi ve Kuramları II

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler arasındaki ilişki, bu dil yapıları aracılığıyla

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu

Detaylı

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ELT 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri düzeydeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler

Detaylı

Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı

Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Dersler ve Đçerikleri I.YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSĐN ADI T U K ECTS KODU DERSĐN ADI T U K ECTS ĐNA101 Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 5 ĐNA102 Bağlamsal Dilbilgisi

Detaylı

: Eğitimde Bilişim Teknolojileri I

: Eğitimde Bilişim Teknolojileri I LİSANS DERS İÇERİKLERİ (Güz ) : Eğitimde Bilişim Teknolojileri I : BTE-103 : 1. Sınıf, Güz : 3 (Teori) 2 (Uygulama) : Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama

Detaylı

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü No Ders Kodu 1 ATA113 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü Genel Toplam T = 153 U = 56 Toplam Saat = 209 Kredi = 181 ECTS = 240 1. YARIYIL 2. YARIYIL Ders Adı

Detaylı

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ĠLKÖĞRETĠM BÖLÜMÜ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETĠM) 2014 2015 ÖĞRETĠM YILI 1. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL 0310420004

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Eğitimde Bilişim Teknolojileri I 3 2 4 A Eğitimde Bilişim Teknolojileri II 3

Detaylı

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL IDE 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) Bu ders, öğrencilerin ileri seviyedeki dil

Detaylı

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (3 2)

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (3 2) SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ BTO1001 EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ I (3 2) AKTS:12 Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama ve diğer çevre birimleri;

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ 1 I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K A Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 A Bağlamsal Dilbilgisi II 3 0 3 A İleri Okuma ve Yazma I 3 0 3 A İleri Okuma ve

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. DÖNEM TRK 101 YAZI YAZMA TEKNİKLERİ (2+0+2) AKTS 3 Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel

Detaylı

Eğitimde Araç-Gereç Geliştirme Amaç: Öğrenciye (okul öncesi) eğitimde araç gereç geliştirme yeterliği kazandırmak

Eğitimde Araç-Gereç Geliştirme Amaç: Öğrenciye (okul öncesi) eğitimde araç gereç geliştirme yeterliği kazandırmak ÇOCUK GELİŞİMİ ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Çocuk Gelişimi I Amaç: Çocuğun fiziksel gelişimi, psikomotor gelişimi, bilişsel gelişimi ve dil gelişimini izleyebilecek bilgiyi edinme. Fiziksel

Detaylı

Teorik Uygulama Kredi Saat GENEL TOPLAM

Teorik Uygulama Kredi Saat GENEL TOPLAM SOSYAL B LG LER Ö RETMENL I. YARIYIL II. YARIYIL L SANS PROGRAMI DERS N ADI T U K DERS N ADI T U K A Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 A Genel Fiziki Co rafya 4 0 4 A Sosyal Psikoloji 2 0 2 A Eskiça Tarihi

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/10 I. YARIYIL DERSLERİ EBE1001 ANATOMİ (3 2) AKTS:8 Tıbbi terminolojiye giriş.lokomotor sistem anatomisi Osteoloji, Arthroloji, Myoloji. Dolaşım sistemi anatomisi. Solunum sistemi anatomisi.üriner

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MIM1001 Temel Tasarım (4-4) 8 Temel tasarım ilkeleri ile iki ve üç boyutlu alıştırmalarda soyut tasarım problemleri, hiyerarşi (koram), düzen, geometri,

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Lisans Programı Ders Tanımları T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı İMT 101 Okuma Becerisi 3 0 3 Öğrencinin

Detaylı

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER BYT109 Temel Sanat Eğitimi I 3+2 7,0 Sanatın temel öğelerini ve ilkelerini bir sistem içinde inceleyerek uygulamak. Grafik

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : 007 ALMANCA I Bölüm / Anabilim Dalı : BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı