Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar."

Transkript

1 Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar.

2

3 İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB) Giriş SosyoEkonomik Gelişmeler Dünya Sigorta Sektörü Avrupa Birliği Sigorta Sektörü Türk Sigorta Sektörü 1. Genel Bakış 2. Prim Gelirleri 3. Sigorta Branşları 3.1. Kaza Sigortaları 3.2. Hastalık/Sağlık Sigortaları 3.3. Kara Araçları Sigortaları 3.4. Raylı Araçlar Sigortaları 3.5. Hava Araçları Sigortaları 3.6. Su Araçları Sigortaları 3.7. Nakliyat Sigortaları 3.8. Yangın ve Doğal Afet Sigortaları 3.9. Genel Zarar Sigortaları 3.1. Kara Araçları Sorumluluk Sigortaları Hava Araçları Sorumluluk Sigortaları Su Araçları Sorumluluk Sigortaları Genel Sorumluluk Sigortaları Kredi Sigortaları Emniyeti Suiistimal Sigortaları Finansal Kayıp Sigortaları Hukuksal Koruma Sigortaları Destek Sigortaları Hayat Sigortaları 4. Bireysel Emeklilik 5. Sektörün Hasar Değerlendirmesi 6. Türk Reasürans Piyasası 7. Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Yatırımları 8. DASK Poliçeleri Türk Sigorta Sektörünün İstatistiki Tabloları 1. Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Konsolide Bilançoları 2. Hayat Dışı Branşların Konsolide Kar/Zarar Hesabı (Sigorta Şirketleri) 3. Hayat Branşı Konsolide Kar/Zarar Hesabı (Sigorta Şirketleri) 4. Hayat Dışı Branşların Konsolide Kar/Zarar Hesabı (Reasürans Şirketleri) 5. Hayat Branşı Konsolide Kar/Zarar Hesabı (Reasürans Şirketleri) Preface Association of t he Insurance, Reinsurance and Pension Companies o f Turkey (TSB) Introduction SocioEconomic Developments The Global Insurance Industry European Union Insurance Industry The Turkish Insurance Industry 1. General Overview 2. Premium Income 3. Insurance Branches 3.1. Accident Insurance 3.2. Sickness/Health Insurance 3.3. Land Vehicles Insurance 3.4. Railway Rolling Stock Insurance 3.5. Aircraft Insurance 3.6. Ships Insurance 3.7. Goods on Transit Insurance 3.8. Fire and Natural Forces Insurance 3.9. Other Damage to Property Insurance 3.1. Motor Vehicle Liability Insurance Aircraft Liability Insurance Liability for Ships Insurance General Liability Insurance Credit Insurance Suretyship Insurance Miscellaneous Financial Loss Insurance Legal Expenses Insurance Assistance Insurance Life Insurance 4. Pension 5. Evaluation of the Losses in the Sector 6. The Turkish Reinsurance Market 7. Investments of the Insurance and Reinsurance Companies 8. TCIP Policies Statistical Tables of the Turkish Insurance Sector 1. Consolidated Balance Sheet of Insurance and Reinsurance Companies 2. Consolidated Profit/Loss Accounts of Insurance Companies Operating in the NonLife Branches 3. Consolidated Profit/Loss Accounts of Insurance Companies Operating in the Life Branch 4. Consolidated Profit And Loss Account of the NonLife Branches (Reinsurance Companies) 5. Consolidated Profit and Loss Account of the Life Branch (Reinsurance Companies) 3

4 İÇİNDEKİLER CONTENTS 6. Emeklilik Branşı Konsolide Kar/Zarar Hesabı 7. Branşlara Göre Teknik Karlar ve Artış Oranları 8. Hayat Dışı Branşların Hasar Oranları 9. Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Konsolide Mali Kar/Zarar Tablosu 1. Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Özkaynakları 11. Sigorta Şirketlerinin Toplam Prim Genel Gider Teknik Kar Bilanço Karı İlişkisi 12. Şirketlere ve Branşlara Göre Prim Gelirleri Yasal Düzenlemeler ve Avrupa Birliği Mevzuatına Uyum Çalışmaları 1. Mevzuata İlişkin Çalışmalar 2. Diğer Mevzuat Gelişmeleri 3. Hazine Müsteşarlığı'na Görüş Bildirilen Başlıca Çalışmalar 4. Diğer Çalışmalar Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler ve Avrupa Birliği Uyum Süreci Çalışmaları 1. Avrupa Birliği ile İlişkiler 2. Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Consolidated Profit and Loss Account of the Pension Branch 7. Technical Profit According to the Branches and Annual Changes 8. Loss Ratios of the NonLife Branches 9. Consolidated Financial Profit/Loss Accounts of Insurance and Reinsurance Companies 1. Insurance and Rein. Comp. Adjusted Shareholders' Funds 11. Relations between Total Premiums General Expenditures Technical Profit Balance Sheet Profit 12. Premium Income per Company and by Branch Legislation and Harmonization with the Acquis Communautaire 1. Activities in the Legislative Field 2. Other Legislative Developments 3. Works Related to the Regulations of the Treasury 4. Other Works Relations with International Institutions and Harmonization with the European Union 1. Relations With The European Union 2. Relations with International Institutions Mali ve Finansal Konulardaki Gelişmeler ve Faaliyetler 1. Mali Konulardaki Faaliyetler 2. Finansal Konulardaki Faaliyetler Developments and Activities in Fiscal and Financial Matters Activities in Fiscal Matters Activities in Financial Matters Düzenlenen Toplantı ve Seminerler 1. Düzenlenen Toplantı ve Seminerler 116 Meetings and Seminars Organized 1. Meetings and Seminars Organized Ek: Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketlerinin İsim ve Adresleri 117 Annex: Names and Addresses of the Insurance, Reinsurance and Pension Companies 4

5 SUNUŞ PREFACE 212 yılı temel mevzuat değişikliklerinin yaşandığı bir yıl olmuştur Sayılı Sigortacılık Kanunu ve 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nda değişiklik yapan 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte sigortacılık faaliyetleri açısından Birliğimiz üyesi olan emeklilik şirketlerinin, bireysel emeklilik alanındaki faaliyetleri de Birlik şemsiyesi altına alınmıştır. Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak, Birlik organlarında da değişiklikler yapılmıştır. Emeklilik faaliyetlerinin Birliğin çatısı altına alınmasıyla birlikte Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesi ve Hayat Dışı Yönetim Komitesi olmak üzere iki Yönetim Komitesi oluşturulmuş, söz konusu Yönetim Komiteleri'nin Başkanları ve Yönetim Komitelerinden seçilen birer üye ile birlikte Birlik Başkanı'nın Başkanlık edeceği Yönetim Kurulu oluşturulmuştur. Bu yeni yapılanmayla birlikte Birlik sağlıklı bir sigorta sektörünün işleyişine yönelik faaliyetlerine geçmişte olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir. Diğer taraftan, yeni düzenleme ile beraber Birliğimizin unvanı da Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği olarak değişmiştir. Yukarıda da belirtildiği üzere Birliğin sigorta ve emeklilik sektörünün tamamını kapsayan bir çatı kurum olması, diğer taraftan yeni unvanın uzun ve telaffuzunun zor olması dikkate alınarak tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile Birliğin kısa unvanı olarak "Türkiye Sigorta Birliği"nin kullanılmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede gerek yenilenen Birlik logosu gerekse değişen organizasyon yapısı ile ilgili bilgi vermek amacıyla tarihinde basın toplantısı düzenlenmiştir. Basın toplantısı sonrasında yeni Birlik logosu sigorta ve emeklilik şirketleri ile paylaşılmıştır. 212 yılı içerisinde Bireysel Emeklilik Sisteminde yapılan düzenlemeler ile sistem bireyler için daha cazip bir hale getirilmiş, katılımcı tabanının genişlemesi ve fon büyüklüğünün arzu edilen seviyelere ulaşması anlamında uzun vadede olumlu sonuçlar getirmesi amaçlanmıştır. Yeni teşvik modeli ile bugüne kadar vergi avantajını kullanma imkanı olmayan mevcut ve yeni katılımcıların sisteme olan ilgi ve güvenlerinin daha da artacağı düşünülmektedir. 635 sayılı Afet Sigortaları Kanunu tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak tarihinde yürürlüğe girmiş ve 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır. Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun daha sağlam bir yasal altyapıya kavuşmasını sağlayan ve zorunlu deprem sigortasının kontrolünün daha etkili bir şekilde yapılması için gerekli mevzuat değişikliklerini içeren Afet Sigortaları Kanunu büyük çoğunluğu deprem riski ile karşı karşıya olan ülkemiz için son derece önemli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Birliğimiz Yönetim Kurulu da sigorta şirketleri nezdinde büyük önem taşıyan deprem riskini irdeleyecek, bu riskin nasıl yönetilmesi gerektiği hususundan uygulamaya kadar tüm hususları dikkate alacak bir çalışma grubunun oluşturulmasına karar vermiş ve bu hususta çalışmalara başlanmıştır. 212 was marked by amendments to basic legislation. The activities of the pension companies, which are members of our Association in terms of insurance activities, in the field of private pension have also been brought under the umbrella of our Association upon Law No Amending Private Pension Savings and Investment System Law and Certain Other Laws and Decree Laws amending Law No on Insurance and Law No on Private Pension Savings and Investment System. Depending on the amendments to legislation, changes have also been made to the Association's organs. Upon inclusion of private pension activities under the Association's umbrella, two Steering Committees have been set up Life and Private Pension Steering Committee and Non Life Steering Committee and a Board of Directors to be chaired by the President of the Association, which comprises one member to be elected by each of the Steering Committees. With this new structuring, the Association will certainly maintain its activities for operation of a sound insurance sector from now on as in the past. On the other hand, the title of our Association has changed to the Association of the Insurance, Reinsurance and Pension Companies of Turkey along with the new arrangement. By considering the fact that the Association has become a roof entity covering the entire insurance and private pension sector as also noted above as well as the fact that the new title is a long one causing difficulty over its pronunciation, the Board of Directors meeting of adopted a resolution to use Insurance Association of Turkey as the short title of the Association. Accordingly, a press conference was held on for the purpose of providing information on both the renewed Association logo and its changed organizational structure. Following the press conference, the new Association logo has been shared with the insurance and pension companies. The system has been rendered more attractive to the individuals through the arrangements made in the Private Pension System in 212, with an objective being set to allow the system to produce positive results in the long term in the sense of a wider base of participants and fund size reaching desired levels. It is considered that interest and trust of present participants who did not have the opportunity of using tax advantage so far as well as new participants towards the system will increase thanks to the new incentive model. Law No. 635 on Catastrophe Insurance took effect on after promulgation in Issue No of the Official Gazette dated and Decree Law No. 587 on Compulsory Earthquake Insurance was subsequently rescinded. The Catastrophe Insurance Law which allowed the Turkish Catastrophe Insurance Pool to have sounder statutory platform and contains necessary legislative amendments for more effective exercise of control on compulsory earthquake insurance is assessed as a highly important development for our country, a predominant part of which is exposed to earthquake risk. The Board of Directors of our Association has agreed to set up a working group which will analyze earthquake risk which bears significant importance for the insurance companies and consider any issues from mitigation of this risk to actual implementation thereof, and works have already started in connection therewith. 5

6 SUNUŞ PREFACE Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türk Ticaret Kanununun sigorta sektörüne ve sigorta şirketlerine yönelik düzenlemeleri içeren 141 ila 152 maddeleri arasındaki hükümlerin yer aldığı Sigorta Hukuku Kitabı hakkında sektörümüzü bilgilendirmek amacıyla tarihinde Milli Reasürans TAŞ'ta, sektör çalışanlarımızın katılımları ile bir Sempozyum düzenlenmiş ve Birliğimiz Hukuk Komitesi temsilcileri tarafından konuya ilişkin bilgilendirmede bulunulmuştur. Önümüzdeki dönemde bu Kanunlar çerçevesinde sigortacılık mevzuatında önemli değişiklikler beklenmektedir. 212 yılındaki bir diğer önemli gelişme de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan Tamamlayıcı veya Destekleyici Sağlık Sigortası Uygulamaları başlıklı genelge ile sigorta sektöründe tamamlayıcı sağlık sigortası uygulamasına yönelik ilk adımın atılmasıdır. Uzun yıllardır üzerinde çalışılan Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliği de tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Türk sigorta sektörü 212 yılında güçlü mevzuat alt yapısı yanında, sigortalılık bilincinin arttırılmasına yönelik tanıtım faaliyetleri konularında ilerleme kaydetmiş ve prim üretimini arttırmış olmakla birlikte, sektörde hakim olan fiyat rekabeti, faizlerin düşüşü paralelinde azalan mali gelirler nedeniyle teknik karlılık alanında aynı başarı çizgisini yakalayamamıştır. Oto sigortalarında yaşanan sorunların çözümüne yönelik bir yol haritasının çıkartılmasını teminen konunun hasar süreçlerini, kamu ile ilişkileri, tanıtım ve bilinçlendirmeyi kapsayacak şekilde bir bütün olarak ele alınması ve projelendirilmesi gerekmektedir. Bu amaçtan hareketle Birliğimiz nezdinde trafik sigortalarına ilişkin olarak bir proje yürütülmesi kararı alınmış olup bu yöndeki çalışmalar devam etmektedir. Diğer taraftan sektördeki teknik karlılık sorununu sadece şirketlerin değil, sektörde faaliyet gösteren tüm oyuncuların ortak sorunu olarak kabul etmek gerekmekte; bu amaçla bir araya gelerek çözüm yolları aramak, sigorta şirketleri, acenteleri, brokerleri, bankaları ve sektöre hizmet üreten diğer yan kuruluşları ile bir bütün olarak sorunu değerlendirmek ve tüm taraflar için sürdürülebilir büyümenin önemli olduğu hususunu merkeze almak gerektiği düşünülmektedir. Bu hususta acentelerin de sigorta şirketleri gibi portföy dengesini iyi kurmaya çalışmaları, karlılığı yüksek diğer branşlarda da satışa yönelerek, pazarlama faaliyetlerini geliştirmeleri beklenmektedir. Bu çerçevede Birliğimiz bahsi geçen tarafların meslek örgütleri ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunmaktadır. Diğer taraftan Birliğimiz bünyesinde Aracılar Çalışma Grubu kurulmuş olup Ocak 213 itibariyle çalışmalarına başlamış bulunmaktadır. Söz konusu Çalışma Grubu ile aracılar ve sektör arasındaki iletişim daha da sağlıklı bir şekilde yürütülecektir. The new Turkish Commercial Code and Law of Obligations took force on A symposium was held in Millî Reasürans TAŞ on with participation of sector employees for the purpose of informing the sector of the Insurance Law Manual containing the provisions in Articles 141 to 152 of the Turkish Commercial Code which include arrangements for the insurance sector and insurance companies, and information was provided by the representatives of the Legal Committee of our Association in connection therewith. Significant changes to the insurance legislation are expected subject to these Laws in the forthcoming period. Another important development in 212 is that first step has been taken towards the complementary health insurance implementation in the insurance sector pursuant to a circular titled Complementary or Supplementary Health Insurance Practices, which was issued by the Social Security Institution. Life Group Insurances Regulation on which studies were conducted for many years has finally taken effect upon promulgation in Issue No of the Official Gazette dated The Turkish insurance sector, beside its robust legislative infrastructure, achieved progress in 212 over the issues of promotional activities for increased awareness of insurance coverage, and increased its premium production but it failed to achieve the same performance in the field of technical profitability due to price competition prevailing in the sector and reduced financial revenues parallel to decline in interest rates. To ensure development of a road map for solution of problems experienced in auto insurances, the issue must be addressed and designed integrally in a manner to cover processes of damages, relations with the public, promotion and awareness building. Based on this objective, it has been agreed to carry out a project within our Association with respect to traffic insurances and works are under way in connection therewith. On the other hand, the problem of technical profitability in the sector must be recognized as a problem not individual for companies but common for any players operating in the sector; for this purpose, it is considered that there is an obvious need to focus on the requirement to come together, seek solutions and treat the problem integrally and jointly with insurance companies, agencies, brokers, banks and those allied industries producing services for the sector. In this regard, agencies are expected to endeavor to establish portfolio balance well just like insurance companies and further develop marketing activities by pursuing sales in other branches with higher profitability. Accordingly, our Association exchanges comments with the professional organizations of the above mentioned parties by holding meetings with them. On the other hand, an Intermediaries Working Group has been set up within our Association and it started working by January 213. Communication between the intermediaries and sector will be maintained in a sounder manner thanks to the working group. 6

7 SUNUŞ PREFACE Cumhuriyetimizin yüzüncü yıldönümünü kutlayacağımız 223 yılı ile ilgili olarak hükümetimizce bir takım hedefler ortaya konulmaktadır. 223 yılının taşıdığı özel anlam dolayısıyla, Birliğimizce de sigorta sektörünün 223 yılında ulaşacağı konumu ortaya koyan bir rapor hazırlatılmıştır. Raporda, sigortacılık sektörünün gelişmiş ülkelerin sigorta sektörleri ile karşılaştırılmış, normal büyümeyle 223 yılında varacağı konum ve bu konumu daha yukarılara çekmek için ne gibi aksiyonların alınması gerektiği konularına açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın sonuçları tarihinde düzenlenen bir toplantı ile sektörümüz ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. Raporun yayımlanmasından sonra belirlenen hedeflere ulaşılabilmesini teminen Birlik Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen aksiyon planı Hazine Müsteşarı Sn. İbrahim Halil Çanakçı'nın ziyaret edilmesi suretiyle paylaşılmıştır. Hazine Müsteşarlığı ve Birliğimizce yürütülecek ortak çalışma ile söz konusu projenin hayata geçirilmesi konusunda mutabık kalınmıştır. 213 yılının başlarında mutabık kalınan aksiyon planı çerçevesinde çalışmalara başlanmıştır. Sektörümüzde devam eden sorunları çözüme kavuşturmak amacıyla, ilgili tarafları bir araya toplayarak Sigorta Çalıştayı yapılması kararı Yönetim Kurulumuzca alınmış ve bu çerçevede çalışmalara başlanılmıştır. 212 yılında gerek ulusal basında gerekse sigorta sektörü basınında destekten yoksun kalma tazminatına ilişkin olarak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 211/17142 Esas ve 211/411 Karar No'lu ilamı ile 211/17787 Esas ve 212/92 Karar sayılı ilamı gerekçe gösterilerek bazı haber ve yorumlar yer almış, bu çerçevede Birliğimiz Yönetim Kurulu'nun kararı ile Prof. Dr. Saibe Oktay tarafından oluşturulan hukuki görüş sigorta şirketlerinin bilgisine sunulmuştur. 211 yılında yürürlüğe giren 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'a dayanılarak uygulamaya konan ikincil düzenlemelerin bazı hükümleri yargıya taşınmış ve dava dosyasında ilgili kanun maddesinin uluslararası anlaşmalara aykırı olması nedeniyle Anayasaya aykırı olduğu iddiası yinelenmiştir. Kamu kurumları ile sigorta sektörünü ilgilendiren konularda temaslarımız 212 yılında da devam etmiştir. Bu çerçevede Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kurumlarla toplantılar yapılmış ve görüşlerimiz paylaşılmıştır. 212 yılında Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan, Ekonomi Bakanı Sayın Zafer Çağlayan ve Hazine Müsteşarı Sayın İbrahim Çanakçı ile bir araya gelinmiş; sigorta sektörü ve bireysel emeklilik sistemine ilişkin temel bilgiler ile sektörün daha etkin ve sağlıklı işleyerek ülke ekonomisine sağlayacağı katkıyı artırmasına yönelik görüş ve değerlendirmelerimiz kendilerine aktarılmıştır. Our government sets forth certain targets in connection with 223 when we will celebrate the centenary of our Republic. Our Association has commissioned a report which projects the position to be attained by the insurance sector in 223 due to the particular meaning of 223. The report compares the insurance sector with its counterparts in the developed countries, endeavoring to shed light on the position to be achieved by 223 through normal growth as well as on specific actions required to be taken to improve this position further. The results of the study were shared with our sector and public at a meeting held on The action plan adopted by the Association's Board of Directors to ensure attainment of the targets set was shared with Undersecretary of Treasury, his Excellency İbrahim Halil Çanakçı, during a visit paid after publication of the report. An agreement has been reached on the issue of setting the said project into motion through joint efforts to be carried out by the Undersecretariat of Treasury and our Association. Efforts were initiated at the beginning of 213 subject to the agreed action plan. Our Board of Directors has adopted a resolution to conduct an Insurance Workshop by arranging a meeting of concerned parties for the purpose of solving the ongoing problems in our sector and efforts are already under way to this end. Some news articles and commentaries were carried by both national press and insurance sector press with references to Decree With Case No 211/17142 and Decision No 211/411 and Decree with Case No 211/17787 and Decision No 212/92 by the Civil General Assembly of the Supreme Court of Appeals in connection with compensation for loss of support and legal opinion developed by Prof. Dr. Saibe Oktay upon a resolution of the Board of Directors of our Association in connection therewith has been communicated to the insurance companies for information. Legal action has been taken against certain provisions of the secondary arrangements put into implementation by relying on Law No 6111 on Restructuring of Certain Claims and Amendment to the Social Insurances and General Health Insurance Law and Other Laws and Decree Laws and the lawsuit file has reiterated the claim that the relevant law article is unconstitutional since they are contrary to international agreements. We maintained our contacts with public entities on the issues concerning the insurance sector in 212. Accordingly, meetings were held and our comments exchanged with a number of entities such as the Undersecretariat of Treasury, Ministry of Finance, Ministry of Health, Ministry of Environment and Urbanization, Revenue Administration, Security General Directorate and Social Security Institution. In 212, meetings were held with Deputy Prime Minister, his Excellency Ali Babacan, Minister of Economy, his Excellency Zafer Çağlayan, and Undersecretary of Treasury, his Excellency İbrahim Çanakçı and basic information on insurance sector and private pension system as well as our comments and assessments on increased contribution by the sector to national economy through its more effective and sounder operation were communicated to them. 7

8 SUNUŞ PREFACE Bu çerçevede Türk Sigorta Sektörünün gelişimini sağlıklı olarak devam ettirebilmesi için tüm paydaşlarla birlikte çalışmalarımızın devam edeceğini belirtir saygılar sunarım. TÜRKİYE SİGORTA, REASÜRANS VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ The report In this framework, in order to ensure the healthy development of the Turkish insurance sector, the Association will continue its endeavors with all stakeholders. Respectfully yours. ASSOCIATION OF THE INSURANCE, REINSURANCE AND PENSION COMPANIES OF TURKEY Recep KOÇAK Başkan President 8

9 TÜRKİYE SİGORTA, REASÜRANS VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ (TSB) ASSOCIATION OF THE INSURANCE, REINSURANCE AND PENSION COMPANIES OF TURKEY (TSB) 9

10 TARİHÇE HISTORY Türkiye'de sigortacılık faaliyetleri ve hizmetleri, 187'lerden itibaren yabancı sigorta şirketleri tarafından başlatılmıştır. Daha sonra sigorta şirketleri, aralarında meslek kuruluşu şeklinde örgütlenme ihtiyacını duymuşlar ve tarihinde Beyoğlu TEUTONIA salonunda 44 yabancı şirket tarafından İstanbul'da Faaliyette Bulunan Yangın Sigorta Şirketleri Sendikası adıyla ilk meslek kuruluşu oluşturulmuştur tarihinde Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama Munkasem Şirketler ile Ecnebi Sigorta Şirketleri Hakkındaki Kanunu Muvakkat kabul edilmiştir. Bu sendika daha sonra 1916 yılında Türkiye'de Çalışan Sigorta Şirketleri Cemiyeti ne dönüştürülmüştür. Bu cemiyetin, o tarihlerde tamamı yabancı olan 81 üyesi bulunmakta idi yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra, 11 Mart 1924 tarihinde bu cemiyet kaldırılarak, yerine "Sigortacılar Kulübü" kurulmuştur. Daha sonra bu Kulüp yerini 1925 yılında kurulan Sigortacılar Dairei Merkeziyesi ne bırakmıştır. Bu ibare ilk kez 21 Aralık 1926 tarihli Ticaret Bakanlığı yazısında görülmüştür Sayılı Sigorta Şirketlerinin Teftiş Murakabesi Hakkında Kanun tarihinde yürürlüğe girmiştir sayılı Kanun'un bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bazı maddelerin ilave edilmesine ilişkin 3392 sayılı kanun kabul edilerek tarihinde yürürlüğe girmiştir. 195 yılında Ankara'da toplanan Sigorta Şurası nda sigorta şirketlerinin denetlenmesi konusunda yeni bir yasa taslağı hazırlanmış ve sigortacılık meslek kuruluşu konusu gündeme gelmiştir. Yasa taslağı Sigortacılar Dairei Merkeziyesi ne görüş almak üzere gönderilmiştir. Sigortacılar Dairei Merkeziyesi üyeleri arasında bu taslakla ilgili anlaşmazlıklar çıkmış ve Genel, Güven, Halk, Ankara ve İnan Sigorta üyelikten istifa etmişlerdir. Temmuz 1952'de üyelikten ayrılan bu şirketlere Anadolu Sigorta ve Destek Reasürans şirketlerinin katılımıyla Türkiye Sigorta Şirketleri Birliği adıyla tüzel kişiliğe haiz bir meslek birliği kurmuşlardır tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye Sigorta Şirketleri Birliği ana sözleşmesi tasdik edilmiştir yılları arasında bir tarihte Sigortacılar Dairei Merkeziyesi nin adı Türkiye Sigortacılar Cemiyeti olarak değiştirilmiştir. Ocak 1954'de Türkiye Sigorta Şirketleri Birliği kapanmış ve Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nizamnamesi yayınlanmıştır tarihinde Türkiye Sigorta Şirketleri Birliği ile Türkiye Sigortacılar Cemiyetinin birleşmesi ile oluşturulan Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nin ilk umum toplantısı yapılmıştır tarihinde Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hakkında 7397 Sayılı Kanun" kabul edilmiş ve tarihinde yürürlüğe girmiştir tarihinde Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Ana Tüzüğü yürürlüğe girmiştir tarihinde 7397 sayılı Kanunun bazı maddelerini değiştiren ve kanuna bazı maddeler ekleyen 3379 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla, Birliğe "kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu" hüviyeti verilmiştir. Bu kanunla yapılan bir başka In Turkey the first insurance transactions were started by foreign insurance companies from 187s. Later, the insurance companies wanted to be organized among themselves as a professional organization and the first respective organization was formed on 12 July 19 with the name of Syndicate of Fire Insurance Companies Operating in Istanbul by 44 foreign companies at the TEUTONIA Hall in Beyoglu. The Provisional Law Regarding the Foreign Insurance Companies was approved on 13 December This Syndicate was turned into The Society of Insurance Companies Operating in Turkey in 1916 which had 81 members all of them being foreign companies. Following the establishment of the Turkish Republic in 1923, this Society was abolished and The Club of Insurers was set up on 11 March 1924 which later in year 1925 was replaced by The Central Office of Insurers. This expression was for the first time used in a document of the Ministry of Commerce dated 21st December Law No.1149 regarding the Inspection and Supervision of Inurance Companies was put into force on 31 July Later, Law No.3392 amending some articles of Law No.1149 and the inclusion of new articles was approved and put into force on 28 May In 195, a new draftlaw was prepared in respect of the supervision of insurance companies at the meeting of Insurance Council which came together in Ankara and the subject of insurance profession organization was put on the agenda. This draftlaw was then sent to the Central Office of Insurers in order to take their views; however regarding this draftlaw there occured disagreement among the members of this Office and the insurance companies; Genel, Güven, Halk, Ankara and Inan resigned from the membership. In July 1952 Anadolu Sigorta and Destek Reasürans submitted their resignations and they established the Association of Insurance Companies of Turkey which had a status of a legal entity. On 16 July 1952, the statue of this associatiıon was approved by the Council of Ministers. Between 1952 and 1954 the name of the Central Office of Insurers was changed to Society of Turkish Insurers. In January 1954 the Association of Insurance Companies of Turkey was closed down and the regulation of Association of Insurance and Reinsurance Companies of Turkey was published. On 22 January 1954 the first General Assembly of the Association of the Insurance and Reinsurance Companies of Turkey which was formed by the unification of the Association of the Insurance Companies of Turkey and the Society of Turkish Insurers was carried out. On 21 December 1959 Law No.7397 Regarding the Supervision of Insurance Companies was accepted and came into force on 3 December The statue of the Association of Insurance and Reinsurance Companies of Turkey came into force on 1 June By the coming into force Law No.3379 regarding the Insurance Supervision on 11 June 1987 amending certain articles of the Law 1

11 TARİHÇE HISTORY değişiklikle de, Birliğin organ seçimlerinin yargı gözetimi altında, yani hakim nezaretinde yapılması esası getirilmiştir tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 24'üncü maddesinde de Birlik'e ilişkin düzenlemeler yer almış ve bu Kanuna dayanılarak çıkartılan Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'nin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 27 yılında yürürlüğe giren 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu'nda 29 Haziran 212 tarihinde yapılan değişiklik ile Birlik çatısı altına emeklilik şirketleri de alınmış ve ünvanı Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği olarak değiştirilmiştir. No.7397, the Association became a specialist institution with the characteristics of a unique nongovernmental institution established by law. Another amendment was that the elections of the Association's organs should be made under judiciary supervision. Article 24 of the Insurance Law No.5684 which came into force after being published at the Official Journal dated was included certain regulations concerning the Association. Then, the Regulation Relating to the Working Procedures and Principles of the Association of the Insurance and Reinsurance Companies of Turkey which was introduced pursuant to this Law came into force after being published at the Official Journal dated The pension companies were organized under the roof of the Association with the amendment made on 29 June 212 in the Insurance Law No: 5684 which entered into force in 27 and the official name of the Association was changed to Association of the Insurance, Reinsurance and Pension Companies of Turkey. 11

12 TSB HAKKINDA ABOUT TSB Türkiye'de faaliyette bulunan yerli ve yabancı tüm sigorta ve reasürans şirketleri ile yabancı şirketlerin Türkiye'deki şubelerinin Hazine Müsteşarlığı'ndan ruhsat aldıktan sonra bir ay içinde Birliğe üye olmaları zorunlu olup; 211 yılı sonu itibari ile 64'ü sigorta şirketi ve 2'si de reasürans şirketi olmak üzere, toplam 66 üyesi bulunmaktadır. Üyelerimizin isim ve adres bilgileri Ek1'de yer almaktadır. Birlik merkezi İstanbul'da olup, gerekli görülen yerlerde temsilcilik açabilme yetkisine sahiptir. Kanunda belirtildiği üzere Birliğin amaçları şunlardır: Sigortacılık mesleğinin gelişmesini sağlamak, Şirketler arasında dayanışma sağlamak, Haksız rekabeti önlemek üzere gerekli kararları almak ve uygulamaktır. VİZYON Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği'nin vizyonu güvenilir ve tarafsız bir otorite olarak, sigortacılık ve bireysel emeklilik konusunda araştırmalar yapmak, eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, sektördeki tüm paydaşların çalışmalarını koordine etmek ve sigorta alanında referans bir kurum haline gelmektir. MİSYON Sigortacılık ve bireysel emeklilik mesleğinin ve sigortacılık hizmetlerinin gelişmesi ve yaygınlaşması, Yurt içinde ve dışında sigortacılığa ve bireysel emekliliğe ait gelişmelerin izlenmesi ve sigortacılık alanında araştırmalar yapılması Sigortacılığı ve bireysel emekliliği ilgilendiren konularda Kamu İdaresine görüş bildirilmesi Yurt içinde ve dışında sigortacılıkla ve bireysel emeklilikle ilgili diğer meslek kuruluşları ile ilişkiler kurulması Sigorta ve emeklilik şirketleri arasındaki ilişkilerde mesleki dayanışmanın güçlendirilmesi Sigortacılık ve bireysel emeklilik alanında etik kuralların saptanması Üyeler arasında haksız rekabetin ortadan kaldırılması Sigortacılık ve bireysel emeklilik mesleğinin geliştirilmesi amacına yönelik kuruluşlar kurulması, eğitim faaliyetlerinde bulunulması All of the insurance and reinsurance companies, local or foreign, operating in Turkey and branch offices of foreign companies in Turkey are obliged to be members of the Association within one months following their being licensed by the Undersecretariat for the Treasury. At the end of 21 the Association had 64 members, 62 being insurance and 2 reinsurance companies. The names and addresses of our members are attached in Annex 1. The head office of the Association is in Istanbul and it has the power to open representative offices anywhere if it deems it necessary. As it is stated in the Law, the goals of the Association are as follows: To ensure the development of the insurance profession, To secure solidarity among insurance companies To adopt and implement all the necessary measures in order to control unfair competition. VISION As a neutral and reliable authority, the vision of the Association of the Insurance, Reinsurance and Pension Companies of Turkey is to become the reference institution in the field of insurance through conducting research, activities of publicity and education, organising and coordinating the activities of all stakeholders in the sector. MISSION Developing the insurance sector and promoting insurance services Monitoring national and international developments and conducting research on insurance Providing advice to public authorities Establishing relations with similar national and international institutions Empowering solidarity between insurance companies Producing code of ethics and ensuring unity in practices Eliminating unfair competition among members Establishing institutions for the development of the insurance profession and providing educational activities 12

13 YÖNETİM KURULU VE DİĞER ORGANLAR İTİBARIYLA THE BOARD AND OTHER BODIES AS OF BİRLİK BAŞKANI Recep KOÇAK PRESIDENT OF THE ASSOCIATION YÖNETİM KURULU Başkan Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı Üye Üye HAYAT DIŞI YÖNETİM KOMİTESİ Başkan Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye HAYAT VE EMEKLİLİK YÖNETİM KOMİTESİ Başkan Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye DENETİM KURULU Başkan Üye Üye DİSİPLİN KURULU Üye Üye Üye GENEL SEKRETERLİK Genel Sekreter Genel Sekreter Yardımcısı Genel Sekreter Yardımcısı Genel Sekreter Yardımcısı Yönetim Kurulu Müşaviri Recep KOÇAK M. Kemal OLGAÇ Mete UĞURLU Serhat Süreyya ÇETİN Meral EREDENK M. Kemal OLGAÇ Hasan Hulki YALÇIN Musa ÜLKEN Okan UTKUERİ Serhat Süreyya ÇETİN Uğur GÜLEN Ragıp YERGİN Mine AYHAN Niyazi KOÇAK Mete UĞURLU Mehmet BOSTAN Şeref AKSAÇ Ahmet TURUL Meral EREDENK Taylan TÜRKÖLMEZ Ali ERSOY İzzet Cemal KİŞMİR Viktor HODARA Ramazan ÜLGER Ajlan SÖZÜTEK Sema Bulutlu TÜFEKÇİLER Solmaz ALTIN Nurullah OKUR Ethem Baturalp PAMUKÇU Erhan TUNÇAY ( tarihine kadar) (Until ) Mehmet KALKAVAN M. Atilla OKSAY Kerem ÖZDAĞ ( tarihinden itibaren) (From ) Zihni METEZADE THE BOARD President Vice President Vice President Member Member NON LIFE EXECUTIVE BOARD President Member Member Member Member Member Member Member Member LIFE AND PENSION EXECUTIVE BOARD President Member Member Member Member Member Member Member Member BOARD OF AUDITORS President Member Member BOARD OF DISCIPLINE Member Member Member GENERAL SECRETARIAT Secretary General Deputy Secretary General Deputy Secretary General Deputy Secretary General Adviser to the Board 13

14 ORGANİZASYON YAPISI ORGANIZATIONAL STRUCTURE Genel Sekreter Yönetim Kurulu Müşaviri Kurumsal İletişim Genel Sekreterlik Asistanı Genel Sekreter Yardımcısı Koordinatör Genel Sekreter Yardımcısı Genel Sekreter Yardımcısı Muhasebe ve Vergi Mevzuatı Yangın Sigortaları Oto Sigortaları Bilgi Teknolojileri Hayat Sigortaları İstatistik Aktüerya Mali Tablolar Hukuk MASAK Mühendislik Sigortaları Hayat Dışı Hasar Bireysel Emeklilik AB ve Uluslararası İlişkiler Sorumluluk Sigortaları Nakliyat Sigortaları Solvency II Mali ve İdari İşler İnsan Kaynakları Risk Mühendisliği Tarım Sigortaları Sağlık Sigortaları Secretary General Adviser to the Board Corporate Communication Assistant Deputy Secretary General Coordinator Deputy Secretary General Deputy Secretary General Accounting and Tax Legislation Fire Insurance Motor Insurance Bilgi Teknolojileri Life Insurance Statistics and Actuary Legal Affairs and FCIB Engineering Insurance Nonlife Claims Pension EU and International Affairs Liability Insurance Goods on Transit Insurance Solvency II Financial and Administrative Affairs and Human Resources Risk Engineering Agriculture Insurance Health Insurance 14

15 GİRİŞ INTRODUCTION 15

16 SOSYOEKONOMİK GELİŞMELER SOCIOECONOMIC DEVELOPMENTS Bir önceki yıl cari fiyatlarla % 8,8 artan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), 212 yılında da % 9,2 artış göstererek 1.4 trilyon TL olarak gerçekleşmiştir. Buna göre, 212 yılında kişi başına GSYH değeri cari fiyatlarla TL olarak hesaplanmıştır. ABD doları cinsinden açıklanan rakamlara bakıldığında, GSYH 786 milyar dolara yükselmiştir. 29 yılında 8.59 dolar olan kişi başına düşen GSYH, 21 yılında 1.79 dolar, 211 yıl sonu itibarıyla dolar ve 212 yıl sonu itibarıyla 1.54 dolar olarak hesaplanmıştır. 212 yılında tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) % 6,16 ve üretici fiyatları endeksi (ÜFE) % 2,45 artmıştır. TÜFE'de en yüksek artış % 9,31 ile lokanta ve oteller ana harcama grubunda gerçeklemiştir. ÜFE ise, tarım sektöründe % 4,17 düşüş ve sanayi sektöründe % 3,83 artış göstermiştir. 29 yılında küresel finansal krizin etkisiyle 243 milyar dolara gerileyen dış ticaret hacmi, 21 yılında 299 milyar dolara, 211 yılında da 376 milyar dolara, 212 yılında 389 milyar dolara yükselmiştir. İhracat (FOB) % 13 artışla 152,5 milyar dolar, ithalat (CİF) ise % 2 azalışla 236,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı 16 milyar dolardan 84 milyar dolara düşmüştür. 211 yılında % 56,1 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 212 yılında % 64,5'e çıkmıştır. İhracatın %38,8'i, ithalatın ise %37'si AB ülkeleriyle yapılmaktadır. 211 yılında ülkemizi ziyaret eden yabancı turist sayısı 31,5 milyon iken bu sayı %1,4'lük artışla 212 yılında 31,78 milyon kişi olarak gerçekleşmiştir. Bu alandaki turizm geliri 22,2 milyar dolardan 22,7 milyar dolara çıkmıştır. 212 yılı yerli ve yabancı toplam turizm geliri 29,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, 211 yılına göre %17 azalarak yaklaşık 4,5 milyar dolar olmuştur. 212 yılında 12,4 milyar dolar doğrudan yatırım girişi gerçekleşmiştir. Uluslararası doğrudan yatırım girişleri, 212 yılında, bir önceki yıla göre %23 oranında düşüş göstermiştir. Türkiye'ye 12,4 milyar dolarlık girişin 9,3 milyar dolarını net doğrudan yabancı sermaye girişleri oluşturmuştur. Bu tutarın 5,4 milyar dolarını sanayi ve 2,6 milyar dolarlık kısmı ise yurtdışında yerleşik kişilerin gayrimenkul oluşturmaktadır. 211 yılı ödemeler dengesinde net doğrudan yatırımlar kalemi 13,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Cari işlemler dengesi 212 yılı son çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre bir miktar ivme kaybetse de, daralma eğilimini devam ettirmiş ve böylece cari açık 212 yılında 46,9 milyar dolar açık vermiştir. Mevsimsellikten arındırılmış verilerle ise cari işlemler açığı ve enerji dışı cari işlemler açığındaki düşüş devam etmiştir. Cari işlemler açığının GSYİH'ye oranı 212 yılı için % 6,3 iken, güncelleme sonrası % 6,1 olarak hesaplanmıştır. 211 yılında merkezi yönetim bütçe gelirleri 328 milyar TL, bütçe giderleri ise 314 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Buna göre 211 yılında bütçe açığı 17 milyar TL olmuştur. Gross Domestic Product (GDP), which increased by 8.8 % at current prices in the previous year, displayed an increase of 9.2 % in 212, reaching TL 1.4 trillion. Accordingly, GDP value per capita was calculated at TL 18,927 at current prices in 212. Considering the figures declared in USD, GDP reached 786 billion USD. GDP, being 8,59 USD in 29, 1,79 USD in 21 and 1,363 USD as at the end of 211 per capita was calculated at 1,54 USD as at the end of 212. In 212, consumer prices index (CPI) increased by 6.16 % and producer prices index (PPI) increased by 2.45 %. The highest increase in CPI occurred in the main spending group of restaurants and hotels with an increase of 9.31%. PPI registered a decline of 4.17 % in the agricultural sector while it registered a rise of 3.83 % in the industrial sector. Foreign trade volume, which decreased to 243 billion USD by the effect of the global economic crisis in 29, increased to 299 billion USD in 21, 376 billion USD in 211 and 389 billion USD in 212. Export (FOB) reached billion USD with an increase of 13 ^% and import (CIF) reached billion USD with a decline of 2 %. Foreign trade deficit fell from 16 billion USD to 84 billion USD. The ratio of exports to imports, which was 56.1 % in 211, rose to 64.5 % in % and 37 % of exports and imports, respectively, were accounted for by EU countries. While the number of foreign tourists visiting our country was 31.5 million in 211, it increased to million people with an increase of 1.4 % in 212. Tourism revenues increased to 22.7 billion USD from 22.2 billion USD. In 212, total of domestic and foreign tourism revenue occurred as 29.3 billion USD. Tourism expenses of our citizens traveling abroad have decreased by 17 % to about 4.5 billion as compared to 211. Direct investment entries were 12.4 billion USD in 212. International direct investment entries decreased by 23 % in 212 as compared to the previous year. 9.3 billion USD of total entries of 12.4 billion USD into Turkey was accounted for by net direct foreign capital entries. Of this sum, 5.4 billion USD was accounted for by industry as a 2.6 billion USD portion was accounted for by real estate investments of persons residing abroad. The item of net direct investment in 211 balance of payments realized at 13.4 billion USD. The balance of current accounts maintained its downward trend, thus suffering a deficit of 46.9 billion USD in 212, although it displayed a slight improvement in the last quarter of 212 as compared to the previous quarter. Based on the data cleared of seasonal fluctuations, the decline in current accounts deficit and nonenergy current accounts deficit continued. As the ratio of current accounts deficit to GDP was 6.3 % for 212, it was calculated at 6.1 % following update thereof. In 211, central administration budgetary revenues and budgetary costs realized at 328 billion TL and 314 billion TL, respectively. Accordingly, 211 budget deficit closed at 17 billion TL. 16

17 SOSYOEKONOMİK GELİŞMELER SOCIOECONOMIC DEVELOPMENTS 212 yılında ise merkezi yönetim bütçe gelirleri 331 milyar TL, bütçe giderleri ise 36 milyar TL olarak gerçekleşmiş ve 212 yılı bütçe açığı 28 milyar TL'ye yükselmiştir. Bütçe açığının GSYH'ya oranı 211 yılındaki %3,6 düzeyinden 211 yılında %1,3'e gerilemiş, 212 yılında ise %2 olmuştur. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, 31 Aralık 212 itibarıyla Türkiye nüfusu kişidir. 212 yılında Türkiye'nin yıllık nüfus artış hızı %1,2 olarak gerçekleşmiştir. Kilometrekareye 98 kişi düşmektedir. Ülke nüfusunun % 77,3'ü il ve ilçe merkezlerinde yaşamaktadır. Nüfusun yarısı 3,1 yaşından küçüktür yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus ise, toplam nüfusun % 67,6'sını oluşturmaktadır. 212 yılında kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus bir önceki yıla göre 1 milyon 4 bin kişilik artış ile 55 milyon 162 bin kişiye ulaşmıştır. Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, bir önceki yıla göre 1,5 puanlık artışla % 5 olarak gerçekleşmiştir. 212 yılında istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 88 bin kişi artarak 24 milyon 766 bin kişiye yükselmiştir. İstihdam edilenlerin % 23'ü tarım, % 19,6'sı sanayi, % 6,7'si inşaat, % 5,8'i ise hizmetler sektöründedir. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında inşaat sektörünün istihdam edilenler içindeki payının,3 puan arttığı, hizmetler sektörünün payının,7 puan arttığı, buna karşılık tarım sektörünün payının,6 puan, sanayi sektörünün payının ise,2 puan azaldığı görülmektedir. 212 yılında işsizlik oranı % 1,1 seviyesinde gerçekleşmiş olup, tarım dışı işsizlik oranı %12,4'dür. Kentsel yerlerde işsizlik oranı % 11,8, kırsal yerlerde ise % 6,8 olmuştur. İşsiz sayısı ise ciddi bir artışla 2 milyon 79 bin kişiye yükselmiştir. Çalışanların % 37,4'ü yaptığı işten dolayı sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı değildir. Ülkemizde nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı, öğretim yılında okullaşma oranı ile sağlık ve istihdam yapısına ilişkin veriler aşağıda yer almaktadır. a) Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı: 14 yaş grubu : %24, yaş grubu : %67,6 65+ yaş grubu : %7,5 b) öğretim yılında net okullaşma oranı: Okul öncesi eğitim : 35 yaş grubu : %31 45 yaş grubu : %44 5yaş : %66 İlköğretimde : %99 Orta öğretimde : %67 Yüksek öğretimde : %36 In 212, central administration budgetary revenues and budgetary costs totaled 331 billion TL and 36 billion TL, respectively and 212 budget deficit rose to 28 billion TL. The ratio of budget deficit to GDP declined from 3.6 % in 211 to 1.3 % in 211 and realized at 2 % in 212. According to the AddressBased Population Registration System (ABPRS) results, population of Turkey is 75,627,384 persons as of December 31, 212. In 212, annual population increase rate of Turkey realized as 1.2%. Number of persons per kilometersquare is 98 persons % of the country's population lives in city and district centers. Half of the population is younger than age of 3.1. The population in working period being in the age group of 1564 represents 67.6 % of total population. In 212, population at working age reached 55 million 162 thousand persons by an increase of 1 million 4 thousand persons compared to the previous year. Labor participation rate throughout Turkey realized as 5 % with an increase by 1.5 points compared to the previous year. In 212, number of employees reached 24 million 766 thousand persons by an increase of 1 million 88 thousand compared to the same period of the previous year. 23 % of the employees are in the agricultural sector, 19.6 % in the industrial sector, and 6.7 % in the construction sector, 5.8% is in the services sector. Compared to the same period of the previous year, the share of employees on the construction sector increased by.3 point, while the share of services increased by.7 point but the share of agricultural sector decreased by.6 point while industrial sector decreased by.2 point. Unemployment rate was 1.1 % in 211 and nonagricultural unemployment rate was 12.4 %. Unemployment rate in urban areas was 11.8 % and 6.8 % in rural areas. Number of unemployed rose to 2 million 79 thousand persons by a considerable decrease % of the employees are not registered to the social security institution due to their work. Breakdown of population by age groups, school enrollments in academic year and data concerning health and employment structure are indicated below. a) Breakdown of population by age group: 14 years : 24,9 % 1465 years : 67,6 % Over 65 years: 7,5 % b) School enrollments in academic year: Preschool education: 35 years : %31 45 years : %44 5 years : %66 Elementary school education: 99 % Secondary school education : 67 % University education : 36 % 17

18 SOSYOEKONOMİK GELİŞMELER SOCIOECONOMIC DEVELOPMENTS c) Sağlık (211 yıl sonu) 1. kişiye düşen yatak sayısı : kişiye düşen hekim sayısı : kişiye düşen hemşire sayısı : 16 d) İstihdam İşgücü: İşgücüne katılma oranı: %5 İstihdam: İşsiz: İşsizlik: %1,1 Tarım dışı işsizlik: %12,4 Toplam istihdam içinde; Tarım sektörünün payı : %23, Sanayi sektörünün payı : %19,6 İnşaat : %6,7 Hizmetler sektörünün payı : %5,8 212 yılı itibarıyla sosyal sigorta programları tarafından kapsanan nüfusun oranı %83'tür. Toplam aktif sigortalı sayısı ise 18.3 milyon kişidir. Aktifpasif sigortalı oranı 1,9'dır. Sosyal sigorta sisteminin gelirleri giderlerini karşılayamamakta olup, sistemde yaşanan finansman sorununun en önemli nedenleri; geçmişte uygulanan erken emekliliğin olumsuz etkileri, sağlık harcamalarının giderek artması ve sistemin bilgi teknolojisi altyapısındaki eksikliklerdir. Finansman açığını kapatmak için sisteme bütçeden yapılan transfer tutarının GSYH'ye oranı % 5,11 olmuştur. c) Health (end of 211) Number of beds per 1. persons : 25 Number of doctors per 1. persons : 17 Number of nurses per 1. persons : 16 d) Employment Workforce: Labor Participation Rate: 5% Employment: Unemployed: Unemployment Rate: 1,1% Nonagricultural unemployment: 12,4% Sectoral shares of employment; Agriculture: 23,% Industry: 19,6% Construction: 6,7% Services: 5,8% Percentage of the population covered by social security schemes was 83 % as of the end of 212. Number of total active insured was 18.3 million persons. Activepassive insured ratio was 1,9. The most significant problem of the social security system is that the income of the system is not able to cover the expenses. Accordingly, the ratio of transfers from the budget to social security institutions to GDP was 5,11%. 18

19 SOSYOEKONOMİK GELİŞMELER SOCIOECONOMIC DEVELOPMENTS 212 YILININ TEMEL SOSYOEKONOMİK GÖSTERGELERİ MAIN SOCIOECONOMIC INDICATORS FOR 212 Nüfus (212 Yıl Sonu) Population (End of 212) Kentsel Nüfus (%) 77,3 Urban Population (%) 77,3 İstihdam (15+Yaş) Employment (Age 15+) İşsizlik Oranı (%) 9,2 Unemployment Rate (%) 9,2 1. Kişiye Düşen Hekim Sayısı (212 yıl sonu) 17 Number of doctors per 1. people (End of 212) Kişiye Düşen Yatak (212 yıl sonu) 25 Number of beds per 1. people (End of 212) 25 Okul Öncesi Eğitim Okullaşma Oranı 211/212 (%) Preschool Education Schooling Rate 211/212 (%) 35 Yaş 3,87 35 Years 3,87 45 Yaş 44,4 45 Years 44,4 5Yaş 65,69 5 Years 65,69 İlköğretim Okullaşma Oranı 211/212 (%) 98,67 Basic Education Schooling Rate 211/212 (%) 98,67 Ortaöğretim Okullaşma Oranı 211/212 (%) 67,37 Secondary Education Schooling Rate 211/212 (%) 67,37 Yükseköğretim Okullaşma Oranı 211/212 (%) 35,51 Higher Education Schooling Rate 211/212 (%) 35,51 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Cari Fiyatlarla (Milyar TL) Gross Domestic Product Current Prices (Million TL) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Milyar ABD Doları) 786 Gross Domestic Product (USD million) 786 GSYH Büyüme Oranı (%) 1,6 GDP Growth Rate (%) 1,6 Kişi Başına GSYH Cari Fiyatlarla (ABD Doları) 1.54 GDP per capita Current Prices (USD) 1.54 İthalat (Milyar ABD Doları) Imports (USD million) İhracat (Milyar ABD Doları) Exports (USD million) Turizm Gelirleri (Milyar ABD Doları) Tourism Revenues (USD million) Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (Milyar TL) 331 General Government Budget Revenue (Million TL) 331 Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri (Milyar TL) 36 General Government Budget Expenses (Million TL) 36 Bütçe Açığının GSYH ye Oranı (%) 2,4 Budget Deficit to GDP (%) 2,4 TÜFE (%) 6,16 Consumer Price Index (%) 6,16 ÜFE (%) 2,45 Producer Price Index (%) 2,45 Sigorta Prim Geliri (TL) Insurance Premium Income (TL) Sigorta Prim Geliri/GSYH (%) 1,4 Insurance Premium Income/GDP (%) 1,4 19

20 DÜNYA SİGORTA SEKTÖRÜ THE GLOBAL INSURANCE INDUSTRY 212 yılı sonu itibarıyla Dünyada toplam prim büyüklüğü, reel bazda %2,4 artarak 4.6 trilyon dolar olmuştur. Dünyada toplam prim üretiminin 3.9 trilyon dolarlık kısmı gelişmiş ülkelerde oluşurken, sigorta bilincinin tam olarak yerleşmediği gelişmekte olan ülkelerde bu miktar 723 milyar dolarda kalmıştır. Ancak, primler gelişmiş ülkelerde bir önceki yıla göre %1,7 artarken, gelişmekte olan ülkelerde artış oranı %6,8 olmuştur. Amerika kıtasında prim üretimi bir önceki yıla göre reel olarak %2,8 artmıştır. Avrupa'da 211 yılında azalan prim üretimi ise, 212 yılında da %1,7 azalış göstermiştir. Asya kıtasında artış oranı %6,9'u bulurken, Afrika %1,5 artış görülmektedir. Okyanusya'da ise %,1 oranında bir daralma yaşanmıştır. Toplam prim büyüklüğünde, son yıllarda payı sürekli gerilemekte olan Avrupa kıtası ilk sırayı %34'lük pay ile Amerikaya bırakmış olup bunu %33 ile Avrupa ve %29 ile Asya takip etmektedir. Geçen senelerde olduğu gibi, hayat dışı branşlarda prim üretim liderliğini Amerika elinde tutarken, hayat branşında Asya kıtası en büyük paya sahip olan kıta olmuştur. Ülkeler bazında bakıldığında ise, Dünyada en yüksek prim üretimi yaklaşık 1.3 trilyon dolarla ABD'de olup, prim üretimindeki artış reel bazda %1,9 olarak gerçekleşmiştir. Japonya, 212 yılında %7,9 artış yakalayarak 655 milyar dolar prim üretimine ulaşmıştır. Prim büyüklüğü İngiltere'de düşüşünü sürdürerek 311 milyar dolara gerilemiştir. 212 yılında Dünyada kişi başına düşen prim büyüklüğü ortalaması 656 dolardır. Bu miktar gelişmiş ülkelerde dolar iken, gelişmekte olan ülkelerde 12 dolarda kalmaktadır. Dünyada kişi başına en yüksek prim üreten ülke dolarla İsviçre'dir. ABD'de ise kişi başına düşen prim üretimi 4.47 dolar olup, bu miktarın yarıdan fazlasını hayat dışı primler oluşturmaktadır. Dünyada sigorta sektörünün ekonomideki yerini gösteren primlerin Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) oranı 212 yılında % 6,5 iken, gelişmiş ülkelerde bu oran %8,6 ve gelişmekte olan ülkelerde %2,7'dir. Primlerin GSYH'ya oranının en yüksek olduğu ülke %18,2 ile Tayvan olup, bu ülkeyi Güney Afrika, Hollanda ve Hong Kong takip etmektedir. As of end of 212, total premium production in the World increased by 2,4% in real terms and amounted to USD 4.6 trillion. While USD 3.9 trillion of total premium production in the World realized in the developed countries, this sum remained at USD 723 billion in the developing countries where insurance awareness has not fully developed. However, while premiums increased by 1,7% in the developed countries compared to the previous year, the rate of increase was 6,8% in developing ones. Increases in real premiums in America and premium production increased by 2,8% compared to the previous year. However, premium production decreased in Europe in 212 displayed an increase by %1,7. While increase rate reached 6,9% in Asia and 1,5 in Africa, a decrease was seen in Oceania by,1% respectively. In total premium growth, Europe whose share has constantly receded in the last years has left its first rank to the America with 34% share. It is followed by Europe and Asia with 33% and 29% respectively. America is the leader in premium production in nonlife branches, whereas Asia the leader in life branch. The highest premium production in the World is in the USA approximately with USD 1.3 trillion and its premium production increased by 1,9% in real terms. Premium production in Japan is increased by 7,9% and reached to USD 655 billion. While in the UK it decreased to USD 311 billion by maintaining a considerable decrease. Average premium production per capita in the World was 656 Dollars in 212. This amount was USD in developed countries, whereas it was only USD 12 in developing countries. The country with the highest premium per capita in the World is Switzerland with USD Premium production per capita was is USD 4.47 in the USA and nonlife premiums constitute more than half of it. While the ratio of the premiums to GDP was 6,5% in the World in 212, it was 8,6% in developed countries and 2,7% in developing countries. The country with the highest ratio of premiums to GDP was Taiwan with 18,2% was followed bysouth Africa, Netherlands and Hong Kong. Dünya Sigorta Sektörü (212) Global Insurance Industry (212) Prim üretimi (milyon $) Premium Production ($ Million) 211 yılına göre reel prim artışı (%) Year on year change (%) Dünyadaki payı (%) Share of world market (%) Primlerin GSYİH ya oranı (%) Premiums as %ofgdp Kişi başı prim ($) Per capita premium production ($) Amerika / America Avrupa / Europe Asya / Asia Avustralya / Australia Afrika / Africa DÜNYA / WORLD Sanayileşmiş ülkeler / Industrialized countries Gelişmekte olan ülkeler / Developing countries ,8 33,87 6, ,7 33,28 6, ,9 29,19 5, ,1 2,1 5, ,5 1,56 3, ,4 1, 6, ,7 84,33 8, ,8 15,67 2,65 12 Kaynak: Swiss Re, Sigma No 3/213 Source: Swiss Re, Sigma 3/213 2

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY FAALİYET RAPORU 211 ANNUAL REPORT Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri

Detaylı

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2010 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2010 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY FAALİYET RAPORU 21 ANNUAL REPORT Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU

2013 FAALİYET RAPORU 213 FAALİYET RAPORU Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Preface 5 TSB Hakkında Tarihçe TSB Birlik Organları

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012.

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. ÖZET SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması (1995-2010), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. Ödemeler bilançosunun ilk başlığı cari işlemler hesabıdır. Bu hesap içinde en önemli alt başlık da ticaret

Detaylı

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) ARTIŞ (%) SHARE SHARE INCREASE GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 6,88 VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 1.725

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Presentation Plan Possible Amendments Strategic Policies Performance Targets Activities Operational

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES

VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) PAY ( %) ARTIŞ (%) GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES SHARE SHARE SHARE INCREASE GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 2.476 97,96 4,73 VERGİ

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA)

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) H OECD VERİLERİ IŞIĞINDA DÜNYADA KATMA DEĞER VERGİSİNİN DURUMU * (THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) Yusuf ARTAR (Vergi Müfettişi/Tax Inspector) ÖZ Dünyada ilk olarak

Detaylı

TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI KARAR SAYISI: 2009 / 17 KARAR TARİHİ: 15 Haziran 2009 KONU: Genel Kurul Toplantısı Yapılan toplantı sonucunda: 1.

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT TREASURY. M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU.

Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT TREASURY. M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU. Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT January, 2011 TREASURY M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU Çalışma alanında yakın gelecekte meydana gelmesi mümkün olan değişiklikler

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 C T U I 1 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute IÇINDEKILER Önsöz Simge ve Kısaltmalar Açıklama 1.Sosyoekonomik

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER 27 EKİM 2017 BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2013 yılında 12.480 dolar, 2014 yılında 12.112 dolar, 2015 yılında 11.019 dolar, 2016 yılında

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR ARALIK 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - MART 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ... 2 İTHALAT

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ Elif ERDOĞAN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 DÜNYA DA VE TÜRKİYE

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU BÜYÜME 2012 yılı ikinci çeyreğe ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR ŞUBAT 2012 İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Gülnaz ŞENGÜL GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül EKONOMİK GELİŞMELER Eylül - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - EYLÜL 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - EKİM 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Ekim 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR EKİM 2013 İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)

Detaylı

2004 YILI TÜRKİYE DE SİGORTA VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR

2004 YILI TÜRKİYE DE SİGORTA VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR 24 YILI TÜRKİYE DE SİGORTA VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR I. 24 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ Ülke ekonomisi ile doğrudan etkileşim içinde olan sigorta sektörünün 24 yılı faaliyet sonuçlarının

Detaylı

Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır?

Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Özlem Aykaç, CIA, CCSA Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Başkanı Coca-Cola İçecek A.Ş. İç Denetim Direktörü Sunum Planı Türkiye

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program

Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program Awards Entry Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program http://www.jci.cc/eawards2n/print.php?lang_id=1&u=33941

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

ORGANIC FARMING IN TURKEY

ORGANIC FARMING IN TURKEY Republic of Turkey Ministry of Food Agriculture and Livestock General Directorate of Plant Production ORGANIC FARMING IN TURKEY By Vildan KARAARSLAN Head of Department Agronomist and Food Science Expert

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - KASIM 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan EKONOMİK GELİŞMELER Nisan - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran EKONOMİK GELİŞMELER Haziran - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Nisan 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org.

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org. AYDIN T CARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Kasım 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

INTRODUCTION TO PASSPORT CITIES/ PASSPORT ŞEHİRLER VERİTABANINI GİRİŞ

INTRODUCTION TO PASSPORT CITIES/ PASSPORT ŞEHİRLER VERİTABANINI GİRİŞ INTRODUCTION TO PASSPORT CITIES/ PASSPORT ŞEHİRLER VERİTABANINI GİRİŞ Euromonitor International dan yeni bir ürün - Passport Cities: Dünyanın en büyük metropol merkezlerini içine alan, onları her yönüyle

Detaylı

FVAÖK yıllık bazda %129 artmış ve FVAÖK marjı da 9A09 da %12 olmuştur. Bu artış ARGE teşvikleri ve maliyet düşürücü önlemlerden kaynaklanmaktadır.

FVAÖK yıllık bazda %129 artmış ve FVAÖK marjı da 9A09 da %12 olmuştur. Bu artış ARGE teşvikleri ve maliyet düşürücü önlemlerden kaynaklanmaktadır. 9A09 (mntl) Satışlar FVAÖK Net Kar Açıklanan 160 19 23 GY tahmini 159 21 25 Netaş 9A09 finansal sonuçlarında 23mn TL net kar açıkladı, ki bu da bizim beklentimiz olan 25mn TL net karın biraz altındadır.

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR TEMMUZ 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2012 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE NİSAN 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR

SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR 2012 ANNUAL REPORT ABOUT INSURANCE AND PRIVATE PENSION ACTIVITIES REPUBLIC OF

Detaylı

Executive Summary of Turkish Insurance Sector For The Period 2002 2006

Executive Summary of Turkish Insurance Sector For The Period 2002 2006 Executive Summary of Turkish Insurance Sector For The Period 2002 2006 Following tables and graphs constituted according to the data obtained through the balance sheets and technical & financial statements

Detaylı

AYLIK TEMEL GÖSTERGELER MONTHLY BASIC INDICATORS. 2014 Nisan-April

AYLIK TEMEL GÖSTERGELER MONTHLY BASIC INDICATORS. 2014 Nisan-April AYLIK TEMEL GÖSTERGELER MONTHLY BASIC INDICATORS 2014 Nisan-April SİGORTALI İSTATİSTİKLERİ INSURANCE STATISTICS 2014 SİGORTALI İSTATİSTİKLERİ (4/a, 4/b, 4/c) INSURANCE STATISTICS (4/a,4/b,4/c) Yıllar Years

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER - ECONOMIC AND SOCIAL INDICATORS (1950-2014)

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER - ECONOMIC AND SOCIAL INDICATORS (1950-2014) YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2015 Necatibey Cad. No: 110/A 06100 Yücetepe - ANKARA Tel: +90 (312) 294 50 00 Faks: +90 (312) 294 69 77. KALKINMA BAKANLIĞI

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart

EKONOMİK GELİŞMELER Mart EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM. 2 İSTİHDAMIN YAPISI. 2 İŞSİZLİK. 3 İŞGÜCÜNE KATILMA

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing Turizm Pazarlaması Tourism Marketing 1980 li yılların başında dünya üzerinde seyahat eden turist sayısı 285 milyon ve toplam gelir 92 milyar dolar iken, 2000 yılında bu rakam, 698 milyona ulaşmış ve bu

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan EKONOMİK GELİŞMELER Nisan - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TEMEL GÖSTERGELER. SGK Ocak-2013

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TEMEL GÖSTERGELER. SGK Ocak-2013 SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TEMEL GÖSTERGELER SGK Ocak-2013 SİGORTALI İSTATİSTİKLERİ INSURANCE STATISTICS SİGORTALI İSTATİSTİKLERİ (4/a, 4/b, 4/c) INSURANCE STATISTICS (4/a,4/b,4/c) SOSYAL GÜVENLİK KAPSAMI

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER ECONOMIC AND SOCIAL INDICATORS

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER ECONOMIC AND SOCIAL INDICATORS KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER ECONOMIC AND SOCIAL INDICATORS 2015 BAŞBAKANIK DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ İZLEME VE KOORDİNASYON DAİRESİ PRIME

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ ' m MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA ECHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

AYLIK TEMEL GÖSTERGELER MONTHLY BASIC INDICATORS. 2013 Mayıs-May

AYLIK TEMEL GÖSTERGELER MONTHLY BASIC INDICATORS. 2013 Mayıs-May AYLIK TEMEL GÖSTERGELER MONTHLY BASIC INDICATORS 2013 Mayıs-May SİGORTALI İSTATİSTİKLERİ INSURANCE STATISTICS SİGORTALI İSTATİSTİKLERİ (4/a, 4/b, 4/c) INSURANCE STATISTICS (4/a,4/b,4/c) SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR AĞUSTOS 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve ergi Uygulamaları Programı Listesi 1. YARIYIL Adı T L U 9905005 AIT105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Türkçe 2 0 0 2 2 9903309 YDB103 İngilizce I Zorunlu

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları Ders Kodu MGMT 418 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER ECONOMIC AND SOCIAL INDICATORS

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER ECONOMIC AND SOCIAL INDICATORS KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER ECONOMIC AND SOCIAL INDICATORS 2014 DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ İZLEME VE KOORDİNASYON DAİRESİ STATE PLANNING

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

Courses Offered in the MSc Program

Courses Offered in the MSc Program Courses Offered in the MSc Program Compulsory Courses Course Code Course Title Dersin Adı PUBF 501 Public Expenditure in Theory and Practice Teori ve Uygulamada Kamu Harcamaları PUBF 502 Public Revenue

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

Sigortacılık. Derya Türkay Ömer Kara

Sigortacılık. Derya Türkay Ömer Kara Sigortacılık Derya Türkay Ömer Kara Ajanda Sigortanın Tanımı Teorik Yaklaşım Sigortacılığın Tarihi Türkiye de Sigortacılığın Tarihi Finansal Sistemde Sigortacılığın Yeri Dünya Uygulaması Türkiye Uygulaması

Detaylı

UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ

UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ Elif KURTCU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

EYLÜL/SEPTEMBER 2014

EYLÜL/SEPTEMBER 2014 EYLÜL/SEPTEMBER 2014 WWW.SAMEKS.ORG 1 MÜSİAD Satın Alma Müdürleri Endeksi 30 Eylül 2014, Salı Eylül ayında sanayi sektörü canlanırken, hizmet sektörü hız kaybetti. Sanayi ve hizmet sektörlerini içeren

Detaylı

Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü

Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü Can Akın ÇAĞLAR Başkan 4 Ekim 2017 1 I. Sektöre İlişkin Genel Bilgiler II. Gündemdeki Önemli Konular 1. Zorunlu Trafik Sigortası 2. Bireysel Emeklilik ve Otomatik Katılım

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account - General [ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti öder miyim? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country Başka bankamatikleri kullanırsam ne kadar

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m, MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanmız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı