ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ"

Transkript

1 ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Ganime Sadıkoğlu Doğum Tarihi: 03 Mart 1965 ÖĞRENĐM DURUMU MEZUNĐYET YILI ĐLKOKUL : SINDIRGI KURTULUŞ ĐLKOKULU 1975 ORTAOKUL : SINDIRGI LĐSESĐ ORTA KISIM 1978 LĐSE : SINDIRGI LĐSESĐ 1981 ÜNĐVERSĐTE : HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ ONDOKUZ MAYIS ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ ÇALIŞTIĞI KURUMLAR YER ÜNVAN GÖREV YIL BURSA ZÜBEYDE HANIM DOĞUMEVI PRATĐSYEN HEKIM NÜFUS PLANLAMA - ACIL HEKIMI GEORGIA TEKNIK ÜNIVERSITESI ATLANTA ABD YOK ĐNGILIZCE DIL EGITIMI BURSA GÖRÜKLE SAGLIK OCAGI PRATISYEN HEKIM SAGLIK OCAGI HEKIMI KARTAL DEVLET HASTANESI ASISTAN DOKTOR ARAŞTIRMA GÖREVLISI ULUDAĞ ÜNIVERSITESI TIP FAKÜLTESI AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI ASISTAN DOKTOR ARAŞTIRMA GÖREVLISI ULUDAĞ ÜNIVERSITESI TIP FAKÜLTESI AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI UZMANI ÖĞRETIM GÖREVLISI ULUDAĞ ÜNIVERSITESI TIP FAKÜLTESI AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI YRD.DOÇ.DR. ÖĞRETIM ÜYESĐ ÜNĐMED SAĞLIK DANIŞMANLIĞI YRD.DOÇ.DR. DĐREKTÖR 2010-

2 DĐĞER MESLEKĐ FAALĐYETLER 1. EĞĐTĐM BECERĐLERĐ KURSU. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTES,Đ BURSA, HAZĐRAN EUROPIAN ACADEMY OF TEACHERS IN GENERAL PRACTICE EĞĐTĐCĐ EĞĐTĐMĐ KURSU. ÇEŞME-ĐZMĐR, HAZĐRAN AÇIK ÖĞRETĐM FAKÜLTESĐ SAĞLIK KURUMLARI ĐŞLETMESĐ MEZUNU 4. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HĐZMETLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĐRĐNCĐ BASAMAK SAĞLIK HĐZMETLERĐNĐ GELĐŞTĐRME ÇEKĐRDEK EĞĐTĐMĐ, ANKARA, 8-12 MART TAHUD UZMANLIK EĞĐTĐMĐ MÜFREDAT ÇALIŞTAYI, ĐSTANBUL, 5-6 MART, ĐŞYERĐ HEKĐMLĐĞĐ KURSU 7. RIA-MR KURSU ZÜBEYDE HANIM DOĞUMEVĐ ACĐL KURSU. ANKARA NUMUNE HASTANESĐ, ŞUBAT, AĐLE DĐNAMĐKLERĐ KURSU. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ EDĐRNE/ KASIM INTERNATIONAL TRAINING COURSE ON PROJECT DEVELOPMENT, ĐSTANBUL, 27 JUNE, KALITE YÖNETIM SISTEMI (ISO 9001:2000) KALITE YÖNETIM SISTEMI DOKÜMANTASYONU PROSES YAKLAŞIMI, BURSA, NISAN VE 01 MAYIS. 12. ĐRRITABL BARSAK SENDROMU e-kursu (2006) 13. UÜTF AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI UZMANLIK EĞITIM SORUMLUSU ( ) 14. UÜTF-SK AKREDITIZASYON ÇALIŞMALARI PERSONEL EĞITIM KOMITESI ÜYELIĞI ( ) 15. UÜTF-SK PERSONEL EĞITIM VE KALIFIKASYON GRUBU ÜYELIĞI ( ) 16. UÜTF AĐLE HEKĐMLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI ÖĞRETĐM ÜYELERĐ AKREDĐTĐZASYON SORUMLUSU ( )

3 Yüksek Lisans Tezi : Sadıkoğlu, G., Transplasental (Maternal) Anti-HAV Ig G Antikorlarının Seyri ve Bursa da Çocuklarda HAV seroprevalansı Uludağ Üniversitesi, Danışman: Doç. Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : Mehmetoğlu, H.C., UÜTF Orhangazi Aile Hekimliği Merkezinde Yapılan Pap Smear Test Sonuçlarının Serviks Kanseri Risk Faktörleri Açısından Değerlendirilmesi, Uludağ Üniversitesi, Orhan H., Emek Beldesi nde Yaşayan 20 Yaş ve Üstü kadınlarda Metabolik Sendrom Prevelansı Araştırması, Uludağ Üniversitesi ESERLER Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : Gokgoz S.,Sadikoglu G, Paksoy E, Guneytepe U, Ozcakir A, Bayram N, Bilgel N, Health related quality of life amaong breast cancer patients: A study from Turkey, Global Journal of Health Sciences,3, , (2011). Orhan H., Sadikoglu G, Ozcakir A,Bilgel N, Metabolik Syndrome among Women:A Study from Bursa Turkey, TAF Prev Med Bull,10, ,(2011). Mehmetoglu H.C., Sadikoglu G,Ozcakir A,Bilgel N Pap Smear Screening in the Primary Health Care setting: A Study From Turkey, North Am J Med Sci,2, ,(2010). Sadikoglu G.,Ozcakir A, Dogan F,Gokgoz S, Bilgel N, Mammography utilization among Turkish Women, Asian Pac J,11,377-81,(2010). Ersoy C., Sadikoglu G, Orhan H, Guclu M, Sarandol E, Akgun MD, Ozcakir A, Imamoglu S, Body fat distribution has no effect on serum visfatin levels in healthy female subjects,cytokine, 49,275-8,(2010). A. Ozcakir, Uncu Y, Sadikoglu, G., Ercan I, N. Bilgel, Students views about doctorpatient communication, chronic diseases and death, Educ Health,21,149,(2008). Sadikoglu, G., A. Ozcakir, N. Bayram, N. Bilgel, The knowledge and attitudes about mammography in a group of Turkish women who attended a family medicine clinic, The Breast Journal, 1,2(2008). Sadikoglu, G., A. Ozcakir, S. Sadikoglu, N. Bilgel, H. Tezgelen, H. Orhan, H.G. Ersun. A Descriptive epidemiology of screen-based media use among school children in Turkey, The Social Sciences, 3, , (2008). Sadikoglu, G., A. Ozcakir, I. Ercan, G. Ozkaya, Y. Sadikoglu. To evaluate the difference of risk factors in patients with lower extremity venous disease, Saudi Med J, 28, , (2007).

4 Ozcakir, A., G. Sadıkoğlu, N. Bayram, M.M. Mazıcıoğlu, N. Bilgel, B. Işık, Turkish general practitioners and complementary/alternative medicine, J Altern Complement Med, 13, , (2007). Ozcakir, A., G. Sadikoglu, Are giving bad news difficult situations for medical students?,scripta Scientifica Medica, 39, 95-8, (2007). Bayraktar G., G. Sadıkoglu, A. Ozcakir, S. Cangür, S. Tatlıkazan, N. Bilgel, Characteristics of deliveries at a maternity hosital, Middle East Journal of Nursing,1, 3-6, (2007) Sadikoglu, G., Family Medical Centre Patients' Attitudes Toward Senior Medical Students Participation in the Examinations, MEJFM, 5, (2007). Sadikoglu, G., H.C. Mehmetoglu, E. Mehmetoglu ve D. Yesilbursa, Prehospital period in patients with myocardial infarction in Turkey, Saudi Med J, 27, (2006). Sadikoglu, G., A. Ozcakir, I. Ercan, C. Yildiz ve Y. Sadikoglu, Does the anatomical localization of lower extremity venous diseases affect the quality of life, Saudi Med J, 27, (2006). Sadikoglu, G., A. Ozcakir, Y. Uncu ve I. Ercan, How does family medicine clerkship affect the attitudes to family medicine specialization, MEJFM, 4, 16-9 (2006). Bilgel, H., G. Sadikoglu ve N. Bilgel, Knowledge and Attitudes about Organ Donation Among Medical Students, Transplantationsmedizin, 18, (2006). Develioğlu, O.H,, E.Ş. Özyürek, Y. Sadıkoglu, G.Sadıkoglu, T. Ercan, Infertile Women with Bilateral Obstructed Tubes, (A presentation of 7 cases), Gynecol Obstet Reprod Med, 12,186-8, (2006). Uncu, Y., G. Sadikoglu, L. Afsar ve N Bilgel, Socio- Demographic Characteristics of Osteoartritis Patients in Turkey and Physicians Therapeutic, The Journal of Applied Research, 5, (2005). Bilgel, H., G. Sadikoglu, O. Goktas ve N. Bilgel, A survey of the public attitudes towards organ donation in a Turkish community and of the changes that have taken place in the last 12 years, Transpl Int, 17, (2004). Ozçakır, A., G. Sadikoglu, E. Armagan ve R. Tokyay, Patterns and characteristics of trauma in a developing country,trauma Care, 14, (2004). Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : Ozcakir, A. ve G. Sadikoglu, Are Giving Bad News Difficult Situations for Medical Students?, 45th Year Anniversary Scientific Session- Medical University,Varna, October Ersun, H.G., B. Isik, G. Sadikoglu, A. Ozcakir ve I. Unluoglu, The importance of sociodemographic features in the selection of family planning management, 2.nd National Congress in General Medicine with International Participation, Plovdiv,Bulgaria, October 2006.

5 Sadikoglu, G., A. Ozcakir, H. Mehmetoglu, Y. Uncu, Z. Alper, H. Ozdemir ve N Bilgel, Metabolic Syndrome. A Burden of Century. A Descriptive Study from Turkey, 1st Congress of the Association Doctors GP/FM South East Europe (A GP/FM SEE), Ohrid, Republic of Macedonia, June Ozcakir, A., G. Sadikoglu, Y. Uncu, Z. Alper, H. Ozdemir ve N. Bilgel, General Practitioners Beliefs to Alternative Medicine: An Example from Turkey 1st Congress of the Association Doctors GP/FM South East Europe (A GP/FM SEE), Ohrid, Republic of Macedonia, June Bilgel, N., A. Ozcakir, G. Sadikoglu, Y. Uncu, Z. Alper ve H. Ozdemir, Bullying among general practitioners: A Study from Turkey, 1st Congress of the Association Doctors GP/FM South East Europe (A GP/FM SEE), Ohrid, Republic of Macedonia,15-18 June Bilgel, H., G. Sadikoglu ve N. Bilgel, The knowledge and attıtudes of organ donation among medical students 12th ESOT Congress 2005 & 14th ETCO Congress 2005, Cenevre, October Ozcakir, A., Y. Uncu, G. Sadikoglu, I. Ercan ve N. Bilgel, Dying Patients, Terminally Ill and Cancer. Are These Difficult Situations for Medical Students, First National Congress of General Medicine with Đnternational Participation,, Varna, Bulgaria, 3-6 November Sadikoglu, G., A. Ozcakir, O. Goktas ve N. Bilgel, Breast Cancer Risk Among Female Population in Bursa WONCA EUROPE th Conference of the European Society of General Practice / Family Medicine, Ljubljana, Slovenia, June Sadikoglu, G., H. Ozdemir, Z. Alper ve Y.Uncu, Evaluatiıon of 575 Subjects With Lower Extremity Venography, WONCA EUROPE th Conference of the European Society of General Practice / Family Medicine, Ljubljana, Slovenia, June Ozdemir, Hakan., G. Sadikoglu, M. Okan ve N.Bilgel, Headache Etiology and Prevelance Among Children in Bursa, WONCA EUROPE th Conference of the European Society of General Practice / Family Medicine, Ljubljana, Slovenia June Sadikoglu, G., A. Ozcakir, Y. Uncu, H. Ozdemir, Z. Alper ve N. Bilgel, History of Family Medicine in Turkey, Wonca Europe 2002 ESGP / FM Conference, London, 9-13 June Ozcakır, A., Y. Uncu, G. Sadikoglu, Z. Alper, H. Ozdemir ve N Bilgel, Dıstrıbutıon of Deaths From Cancer in 1999: Bursa Province, Turkey, Wonca Region Europe, The 2001 Conference of the European Society of General Practice/ Family Medicine, Tampere, Finland, 3-7 June Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : Ozçakır, A., Y. Uncu, G. Sadikoglu, Aile Hekimliğinde zor hastalar, Aktüel tıp Dergisi, 9, 64-7 ( 2004 ). Sadıkoğlu, G., A.Özçakır, Y.Uncu, H. Özdemir, Z. Alper ve N. Bilgel, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ni 2001 Yılında Tercih Eden Öğrencilerin Sosyo-ekonomik Düzeyleri, T Klin Tıp Bilimleri, 23, ( 2003 ).

6 Sadıkoğlu, Ganime., C. Erdoğan, H. Özdemir ve Z. Alper, Tuberous Sclerosis de Böbrek Tutulumu: Klinik ve Radyolojik Bulgular, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 29, 7-10 ( 2003 ). Sadıkoğlu, M. Y., G. Sadıkoğlu ve C. Erdoğan, Safra Yolu Yaralanmalarının Perkütan Biliyer Drenaj ile Tedavisi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 29, 1-5 ( 2003 ). Uncu, Y., G. Sadıkoğlu ve H. Özdemir, Bursa Hava Ulaştırma Okulu Erbaş ve Erlerine Verilen Aile Planlaması Eğitiminin Araştırılması, Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, 7, (2003). Sadıkoğlu, Ganime., Alt Ekstremite Venöz Sistem Hastalıklarında Risk Faktörleri, Bursa Devlet Hastanesi Bülteni, 18, ( 2002 ). Sadıkoğlu, G., Birinci Basamakta Meme Kanserli Hastaya Yaklaşım, Bursa Devlet Hastanesi Bülteni, 18, ( 2002 ). Sadıkoğlu, G., Meme Kanseri Risk Faktörlerinin Dağılımı: Kesitsel Bir Çalışma, Bursa Devlet Hastanesi Bülteni, 18, ( 2002 ). Sadıkoğlu, G., A.Özçakır, Y. Uncu ve C. Yıldız, Periferik Arter Hastalıklarında Risk Faktörleri ve Klinik Bulgular, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 28, (2002). Uncu, Y., A. Özçakır, G.Sadıkoğlu, Z. Alper, H. Özdemir ve N. Bilgel, Bursa Huzurevi Yaşlılarının Sosyodemografik Özellikleri ve Sağlık Taraması Sonuçları, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 28, ( 2002 ). Sadıkoğlu, M. Y., G. Sadıkoğlu ve C. Erdoğan, Rezidüel Koledok Taşlarının T-Tüp Yoluyla Çıkarılması, Bursa Devlet Hastanesi Bülteni, 18, ( 2002 ). Hacımustafaoğlu, M., G. Sadıkoğlu, C. Özakın, N. Akın, L.Türkmen, Đ. Ercan, G. Göral ve Đ. Ildırım, Maternal Hepatit A Antikorlarının Çocukluktaki Seyri ( Prospektif bir Çalışma), Bursa Devlet Hastanesi Bülteni, 15, ( 1999 ). Hacımustafaoğlu, M., G. Sadıkoğlu, C. Özakın, N. Akın, L.Türkmen, Đ. Ercan, G. Göral ve Đ. Ildırım, Bursa da Çocuklarda Hepatit A Prevalansı, Bursa Devlet Hastanesi Bülteni, 15, (1999 ). Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: Bayraktar, G.,G. Sadıkoğlu, A. Özçakır ve Z. Alper, Bursa Zübeyde Hanım Doğumevinde Yapılan Doğumların Analizi, VII. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Đzmir, Mayıs Sadıkoğlu, G., Y. Uncu, A. Özçakır, H. Özdemir ve Z Alper, Orhangazi Đlköğretim Öğrencilerinin Sağlık Taraması Sonuçları, VI. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Bursa, 4-7 Mayıs Özçakır, A., G Sadıkoğlu ve A. Armağan, Geleceğimiz Çocuklar: Çocukluk Çağı Yaralanmalarına Genel Bakış, UPEG 04, Bursa, 2-4 Nisan 2004.

7 Sadıkoğlu, G., A. Özçakır, Y. Uncu, H. Özdemir, Z. Alper ve N. Bilgel, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ni 2001 Yılında Tercih Eden Öğrencilerin Sosyo-ekonomik Düzeyleri, V. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Adana, Mart Uncu, Yeşim., A.Özçakır, G. Sadıkoğlu, Z. Alper, H.Özdemir ve N.Bilge, Bursa Huzurevi Yaşlılarının Medikososyal Durumlarının Değerlendirilmesi ve Sağlık Taraması Sonuçları V. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Adana, Mart Bilgel, N., A.Özçakır, Y.Uncu, G. Sadıkoğlu, Z.Alper ve H. Özdemir, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mesleki Beceri Laboratuvarı Uygulamalarının Değerlendirilmesi II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Đzmir, Nisan Bilgel, N., A. Özçakır, Y. Uncu, G. Sadıkoğlu, H. Özdemir ve Z.Alper, Tıp Fakültesi Araştırma Görevlilerinin Bilgisayar ve Đnternet e Yaklaşımları, Biyoistatistik Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Eskişehir, Eylül Hacımustafaoğlu, M., G. Sadıkoğlu, C. Özakın, N.Akın, Đ.Ercan, B. Çavuşoğlu, L. Türkmen, R. Mıstık ve Đ.Ildırım, Çocuklarda Hepatit B Prevalansı, 1. Ulusal Pediatrik Enfeksiyon Kongresi, Bursa, 2-5 Aralık Hacımustafaoğlu, M., G. Sadıkoğlu, C. Özakın, N. Akın, L.Türkmen, Đ. Ercan, G. Göral ve Đ. Ildırım, Bursa da Transplasental Anti Hav-Ig G nin Bebeklerdeki Seyri, 1. Ulusal Pediatrik Enfeksiyon Kongresi, Bursa, 2-5 Aralık Sadıkoğlu, M. Y., N. Demirhan, G. Sadıkoğlu ve S. G. Nak, Hepatosellüler Karsinomlarda Transarteriyel Kemoembolizasyon (TAE): Adriyamisin, Lipiodol, Pıhtı Kullanımı, XIV. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Đstanbul, Eylül Diğer yayınlar : Kitaplar, Kitap Bölümleri Sadıkoğlu, G., Akran Đlişkileri (Ed: Gökdağ D.), Aile Psikolojisi ve Eğitimi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Anadolu Üniversitesi Web-Ofset Tesisleri, Eskişehir, syf:79-89; Sadıkoğlu, G., Aile Tutumlarının Çocuk ve Ergen üzerindeki etkisi (Ed: Gökdağ D.), Aile Psikolojisi ve Eğitimi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Anadolu Üniversitesi Web-Ofset Tesisleri, Eskişehir, syf: ; Sadıkoğlu, G., Çocuk Ve Ergenlerin Akademik Başarıları ve Başarıya Đlişkin Tutumları Üzerinde Ailenin Etkileri (Ed: Gökdağ D. ), Aile Psikolojisi ve Eğitimi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Ev Đdaresi Ön Lisans Programı, Anadolu Üniversitesi Web-Ofset Tesisleri, Eskişehir, syf:24-31; Sadıkoğlu, G., Akran Đlişkileri ve Đlişki Sorunları (Ed: Gökdağ D.), Aile Psikolojisi ve Eğitimi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Ev Đdaresi Ön Lisans Programı, Anadolu Üniversitesi Web-Ofset Tesisleri, Eskişehir, syf:58-65; Sadıkoğlu, G., Çocuk ve Ergen Suçluluğu (Ed: D. Gökdağ), Aile Psikolojisi ve Eğitimi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Ev Đdaresi Ön Lisans Programı, Anadolu Üniversitesi Web-Ofset Tesisleri, Eskişehir, syf: ; Sadıkoğlu, G., Aile Hekimliğinde Ödemli Hastaya Yaklaşım, Aile Hekimliği (Ed: Bilgel N.), Medikal Tıp Kitabevi, Bursa, syf: ;2006.

8 Sadıkoğlu, G., Aile Hekimliğinde Ana Sağlığına Genel Yaklaşım, Aile Hekimliği (Ed: Bilgel N.), Medikal Tıp Kitabevi, Bursa, syf: ; Sadıkoğlu, G., Aile Hekimliğinde Jinekolojik Muayene, Aile Hekimliği (Ed: Bilgel N.), Medikal Tıp Kitabevi, Bursa, syf: ; Sadıkoğlu, G., Aşılamada Genel Đlkeler ve Çocukluk Çağı Aşı Protokolleri, Aile Hekimliği (Ed: Bilgel N.), Medikal Tıp Kitabevi, Bursa, syf: ;2006. Sadıkoğlu, G., Aile Hekimliğinde Meme Kanserine Yaklaşım, Aile Hekimliği (Ed: Bilgel N.), Medikal Tıp Kitabevi, Bursa, syf: ; Sadıkoğlu, G., Aile Hekimliğinde Kadınların Ruh Sağlığı, Aile Hekimliği (Ed: Bilgel N.), Medikal Tıp Kitabevi, Bursa, syf: ; Sadıkoğlu, G., Aile ve Stres Aile Hekimliği (Ed: Bilgel N.), Medikal Tıp Kitabevi, Bursa, syf: ; Sadıkoğlu, G., Aile Hekimliğinde Aile Planlaması Danışmanlığı Aile Hekimliği (Ed: Bilgel N.), Medikal Tıp Kitabevi, Bursa, syf: ;2006. Sadıkoğlu, G., Sağlık Sistemlerinin Geliştirilmesinde Aile Hekimliğinin Katkısı, Dünya Aile Hekimleri Birliği (WONCA) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Đşbirliği Projesi. Kılavuz kitap (Ed: Bilgel N.), STZ Matbaacılık, Bursa, syf:1-30; Sadıkoğlu G., Sağlıklı Yaşlanma Current Aile Hekimliği Tanı ve Tedavi (Ed: Bilgel N.), Current (Ed:South-Paul JE,Matheny SC,lewis EL),syf: ; 2006 Sadıkoğlu, G., Araştırma Planlama, Doktor Dergisi, 14, (2003 ). Sadıkoğlu, G., Aile Hekimliği, Bursa Magazin Extra Dergisi

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Aile Hekimliği S.B. Ankara Hastanesi 1997

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Aile Hekimliği S.B. Ankara Hastanesi 1997 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa ÇELİK Doğum Tarihi: 30 Mart 1966 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK

Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK Haziran 2015 İÇİNDEKİLER Kişisel Bilgiler... 3 Öğrenim Durumu... 3 Görevler... 3 Görev Yeri... 3 Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:... 4 Projelerde Yaptığı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

Prof. Dr. Recep Erol Sezer (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Recep Erol Sezer (Anabilim Dalı Başkanı) Lisans: Tıpta Uzmanlık Alanı: Yan Dal Uzmanlık Alanı: Yüksek Lisans: Doktora: Email: Site: Özgeçmiş 1.Adı Soyadı: Recep Erol Sezer 2.Doğum Tarihi: 5 Haziran 1946 3.Ünvanı: Profesör 4.Öğrenim Durumu: Prof.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu Adı Soyadı: Gönül SUNGUR Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu İstanbul Üniversitesi 1993 Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nermin Özgülbaş Doğum Tarihi : 09. 06. 1968 Medeni Durumu : Evli Çocuk Sayısı : 1 Yabancı Dil : İngilizce İş Adresi Başkent Üniversitesi

Detaylı

Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Arş. Gör. Erciyes Üniversitesi 1992-1995 Yrd. Doç. İnönü Üniversitesi 1996-2001 İnönü Üniversitesi

Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Arş. Gör. Erciyes Üniversitesi 1992-1995 Yrd. Doç. İnönü Üniversitesi 1996-2001 İnönü Üniversitesi Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi Y. Lisans Tıp Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi Doktora/S.Yeterlik/Tıpta Uzmanlık Halk Sağlığı Erciyes Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. Gonca Yılmaz. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları. Özgeçmiş. Öğrenim Durumu: Doç. Dr. Gonca Yılmaz, MD, PhD. Adı Soyadı:

Prof. Dr. Gonca Yılmaz. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları. Özgeçmiş. Öğrenim Durumu: Doç. Dr. Gonca Yılmaz, MD, PhD. Adı Soyadı: Prof. Dr. Gonca Yılmaz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Özgeçmiş Adı Soyadı: Doç. Dr. Gonca Yılmaz, MD, PhD Doğum Tarihi: 27 Kasım 1967 Doğum Yeri: Ankara Medeni Hali: Evli, 2 çocuklu E-posta: goncay31@gmail.com

Detaylı

4- Yıldız N. 2009. 6-14 Yaş Grubu Çocukların Süt Tüketim Durumları, Yüksek Lisans Tezi,

4- Yıldız N. 2009. 6-14 Yaş Grubu Çocukların Süt Tüketim Durumları, Yüksek Lisans Tezi, 1. ADI SOYADI : Prof. Dr. Neriman İNANÇ 2. DOĞUM TARİHİ : 04.01.1958 3. ÜNVANI : Prof. Dr. 4. ÖĞRENİM DURUMU : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ve Diyetetik Hacettepe Üniversitesi 1980 Y.Lisans ve Diyetetik

Detaylı

GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE

GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE Date of Birth : Oct. 15, 1965 Nationality Title Address E-mail : Turkish : Assistant Professor : Acıbadem University School of Medicine Department of Health Management Kerem

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Tıp Doktoru Uludağ Tıp Fakültesi Uludağ Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Tıp Doktoru Uludağ Tıp Fakültesi Uludağ Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMĠġ Prof. Dr. G. Nurhan İNCE 1967 yılı Ankara doğumlu olup, Bursa Kız Lisesi 1983 yılı mezunudur. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1989 yılında derece ile bitirdikten sonra 1989-1992 yılları arasında

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu 1- Adı Soyadı: Nurcan ÖZYAZICIOĞLU 2- Doğum Tarihi: 10.06.1969 3- Unvanı: Doç. Dr. 4- Öğrenim durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek.

Detaylı

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım-CV 1/28 Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Beytepe 06800 Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Maviş Emel Kulak Kayıkcı 2. Doğum Tarihi : 02 Ocak 1974 3. Ünvanı : Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Tedavi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu ÖZYÜREK Doğum Tarihi: 04.12.1972, a.ozyurek@karabuk.edu.tr, Gsm: 530363 26 33 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi

Detaylı

1. Adı Soyadı : Bilsen Sirmen 2. Doğum Tarihi : 12.05.1945 3. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu :

1. Adı Soyadı : Bilsen Sirmen 2. Doğum Tarihi : 12.05.1945 3. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : 1 Ek-4 PROF DR BİLSEN SİRMEN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Bilsen Sirmen 2. Doğum Tarihi : 12.05.1945 3. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Lisans Fizyoterapi-Rehabilitasyon Hacettepe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1983 Üniversitesi Y.Lisans Sosyal Hizmet Hacettepe. 1985 Üniversitesi Doktora Sosyal Hizmet Hacettepe Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. 1983 Üniversitesi Y.Lisans Sosyal Hizmet Hacettepe. 1985 Üniversitesi Doktora Sosyal Hizmet Hacettepe Üniversitesi 1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sunay İl 2. Doğum Tarihi: 05.05.1962 3. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal Hizmet Hacettepe 1983 Üniversitesi Y.Lisans Sosyal Hizmet

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Hatice YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 20.12.1967 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitimi Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. H.ŞEYDA ÖZCAN

ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. H.ŞEYDA ÖZCAN ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. H.ŞEYDA ÖZCAN İletişim Bilgileri Adres: Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Guzelbahçe sok. No: 20, 34365 Nisantasi-Istanbul Tel: 0212 311 2665 e-posta: sozcan@ku.edu.tr D.Tarihi:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 05.07.2015 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Koray Mehmet Zeynel Karabekiroğlu Doğum Tarihi/Yeri: Ağustos 1977 / İstanbul Yabancı Diller: İngilizce, İtalyanca Öğrenim Durumu ve Akademik Dereceleri:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Alis KOSTANOĞLU 2. Doğum Tarihi: 21 Mart 1973 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Fizyoterapist 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin Adı Soyadı: Tel: 0312-246 66 66 / 6631 Eğitim Yıl Alan 1995 Klinik Psikolojide Profesörlük 1987 Klinik Psikolojide Doçentlik 1979-1982 Klinik Psikoloji, Doktora -

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYDAN ÇELEBİLER (Çavuşoğlu) Doğum Tarihi: 02/01/1964 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Uludağ Üniversitesi 1988 Tıpta

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Hıdır Kadircan Keskinbora kadircan.keskinbora@gmail.com 0532-2758795

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Hıdır Kadircan Keskinbora kadircan.keskinbora@gmail.com 0532-2758795 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hıdır Kadircan Keskinbora kadircan.keskinbora@gmail.com 0532-2758795 2. Doğum Tarihi: 06 Nisan 1959 3. Ünvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Eczacılık İstanbul Üniversitesi 1979. İhtisas İşletme ihtisası İstanbul Üniversitesi 1988

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Eczacılık İstanbul Üniversitesi 1979. İhtisas İşletme ihtisası İstanbul Üniversitesi 1988 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Oğuz Özyaral Doğum Tarihi: 22 Temmuz 1956 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eczacılık İstanbul Üniversitesi 1979 İhtisas İşletme ihtisası

Detaylı

PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü.

PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü. 1. Adı Soyadı : Aytekin İŞMAN 2. Doğum Tarihi : 14.12.1964 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Detaylı

Master's Degree Thesis Title and Supervisor: Hygienic Habits and Urinary Tract Infections Women with Diabetes Mellitus

Master's Degree Thesis Title and Supervisor: Hygienic Habits and Urinary Tract Infections Women with Diabetes Mellitus Asst. Prof. Dr. Gönül SUNGUR 1. Education: Degree Department University Year B. Sc. Nursing Istanbul University 1993 M.Sc. Medical Nursing Erciyes University 2003 Ph.D. Medical Nursing Erciyes University

Detaylı

NAME: SULTAN KAV DATE OF BIRTH: 10th August 1973 Email: skav@baskent.edu.tr / sultan.kav@gmail.com EDUCATION: Degree Area University Year

NAME: SULTAN KAV DATE OF BIRTH: 10th August 1973 Email: skav@baskent.edu.tr / sultan.kav@gmail.com EDUCATION: Degree Area University Year CURRICULUM VITAE NAME: SULTAN KAV DATE OF BIRTH: 10th August 1973 Email: skav@baskent.edu.tr / sultan.kav@gmail.com EDUCATION: Degree Area University Year Diploma Nursing Cukurova University Nursing High

Detaylı