6 ARALIK 2O13,İSTANBUL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6 ARALIK 2O13,İSTANBUL"

Transkript

1 6 ARALIK 2O13,İSTANBUL

2 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri 2013 Metodolojisi Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Pazaryeri 2013 etkinliğinin metodolojisi 3 temele dayanmaktadır. 1. CSR Europe (Corporate Social Responsibility Europe - Avrupa Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği) Pazaryeri Etkinliği 2. İşletme 2023 Girişimi 3. KSS Uygulamalarının İş Süreçlerine Dahil Edilmesi 1. CSR Europe Pazaryeri Etkinliği Pazaryeri etkinliği modeli CSR Europe tarafından geliştirilen bir metodolojidir. Bu etkinlik aracılığı ile Avrupa ölçeğindeki şirketler KSS çözümlerini büyük bir fuar alanında, KSS uzmanları, diğer şirket, kamu ve sivil toplum yöneticileri ile Avrupa Birliği yöneticilerine sunmaktadır. CSR Europe üyesi olan ülkeler de kendi ülkelerinde bu metodoloji ile ulusal KSS Pazaryeri etkinlikleri düzenlemektedirler. Ulusal etkinliklerde derece alan kuruluşlar CSR Europe un Avrupa ölçeğindeki etkinliğine katılmaya hak kazanmaktadır. Bu kapsamda CSR Europe üyesi olan Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği de son 3 yıldır bu etkinliği düzenlemektedir. 2. İşletme 2023 Girişimi İşletme 2023, şirketlerin yaratıcı iş fkirleri geliştirme ve hem maliyetlerini düşürmek hem de ekonomik, sosyal ve çevresel ihtiyaçlara çözüm sağlamak amacıyla tüm paydaşları ile birlikte hareket etme girişimidir. Bu girişim, Türkiye nin 2023 stratejilerini desteklemek için 2023 yılına kadar yüksek oranda istihdamı, verimliliği ve sosyal dayanışmayı sağlamak amacı ile kamu kuruluşlarının, şirketlerin ve sivil toplum kuruluşlarının ortak girişimler ile kendi paylarına düşen katkıyı yapması anlayışına dayanmaktadır. Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği olarak bizler de Türkiye nin stratejik vizyonuna katkı sağlamak amacında olan sorumlu şirketlerimizin uluslararası arenada örnek olacak Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) çözümlerini göstermek amacı ile 2013 Pazaryerini İşletme 2023 adı altında düzenlemekteyiz. Geleceğin Şirketleri teması altında düzenlediğimiz bu etkinlik ile kamunun, şirketlerin, STK ların ve akademik dünyanın birbirleri ile yakın ilişki içinde çalışmalarını sağlamayı ve KSS alanında sağladığımız gelişimi daha da hızlandırmayı hedefemekteyiz. 3. KSS Uygulamalarının İş Süreçlerine Dahil Edilmesi Bu kapsamda KSS Pazaryeri etkinliğinin beşincisi 2013 yılında gerçekleştiriliyor ve aşağıdaki ana başlıklar temelinde şirket başvuruları kabul edilmektedir. Kurumsal Hesap verebilirlik (KSS Stratejisi & Kurumsal Yönetim, Raporlama Risk Yönetimi, Ürün & Hizmetler) Çevre (Atık & Kirlenme, Kaynak Verimliliği, Enerji & İklim Değişikliği, Çevre Koruması, Biyoçeşitlilik, Ürün & Hizmetler) İnsan Hakları (Tedarik Zinciri & Ürün-Hizmet Alımı, Çocuk & Zorla Çalıştırma, Ayrımcılığı Önleme, Örgütlenme Özgürlüğü) Toplum (Toplum Katılımı, Paydaş katılımı, Eğitim, Sağlık, Yoksulluğu Azaltmaya Yönelik Girişimler, Ürün & Hizmetler) İş Uygulamaları (İstihdam, Eğitim, Çeşitlilik & Fırsat Eşitliği, İş Sağlığı ve Güvenliği İstihdam Uygulamaları (İnovasyon, Girişimcilik, Dahil etme) Tüketici (Adil Ticaret, Tüketici Sağlık ve Güvenliği, Sürdürülebilir Tüketim, Tüketici Hizmeti & Desteği, Veri Gizliliği, Fırsat Eşitliği, Eğitim & Farkındalık Bu alanlarda yapılan şirket başvuruları Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından incelenmiş olup başarılı uygulamalar KSS Pazaryeri nde sergilenmek ve katalogda yer almak üzere kabul edilmiştir. Şirketler bu katalogda da yer verildiği üzere yukarıdaki başlıklar temelindeki performansları ile en iyi uygulamalar olarak yer almaktadırlar. Her yıl düzenlediğimiz Pazaryeri etkinliği ödülü bu sene İşletme 2023 vizyonuna uygun olarak 3 farklı kategoride bu katalogda yer alan şirketlerin KSS Uygulamaları na verilecektir. Bu katalogda yer alan şirketlerin katılımcılar ile paylaşacakları KSS uygulamaları Corporate Social Responsibility Europe (Avrupa Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği) ulusal ortakları ve kurumsal sosyal sorumluluk uzmanlarından oluşan Değerlendirme Kurulu tarafından incelenecektir. 3 farklı değerlendirme sonucu ödüller dağıtılacaktır. 1. Değerlendirme Kurulu tarafından KSS lerine Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük Ödülleri verilecektir. 2. Şirketlerin KSS çözümleri ayrıca İşletme 2023 Pazaryeri Etkinliğine katılan katılımcıların oylamasına da sunulacaktır. Katılımcıların oylaması ile seçilecek KSS uygulamasına Paydaş Ödülü verilecektir. 3. Kurumsal Sosyal Sorumluluğun yaygınlaştırılması ve bilinç geliştirilmesi kapsamında liderlik eden ve/veya KSS alanında başlangıç aşamasında olan ama ümit vadeden şirketlere ise, Jüri Özel Ödülü verilecektir.

3 Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Kurum Adresi : Kadir Has Cad Cibali - Fatih / İstanbul T : (0212) / F : (0212) Yönetim Kurulu Başkanı : Serdar Dinler Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kurumların uluslararası pazarlarda daha rekabetçi olabilmesi, çalışanların iş süreçlerine daha etkin katılması, çevrenin korunması, sivil toplum-özel sektör işbirliklerinin gelişmesi için yararlı olan ve aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi ve toplumsal alanda başarıya ulaşabilmek için önemli bir unsurdur. Bu yolda her kişi ve kuruluşun sosyal paydaşlarına karşı olan sorumluluklarını yerine getirmesi günümüzde daha çok beklenmektedir. Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği (KSS Türkiye), sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal başarı için çalışmalarında, sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek, yerel ve ulusal düzeyde KSS bilincini yaymak amacıyla kurulmuştur. KSS Türkiye, CSR Europe KSS Avrupa Ağı-, CSR Middle East KSS Orta Doğu Ağı- ve CSR Black Sea KSS Karadeniz Ağıüyesidir. KSS Türkiye her yıl Ulusal Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri, Give&Gain Çalışan Gönüllülüğü Günü ve Sivil Toplum Günleri ni düzenlemektedir. Hizmetlerimiz TKSSD, konunun uzmanları olan ulusal ve uluslararası üyelerden oluşan danışma kurulu üyeleri ve derneğin profesyonel becerileri göz önüne alınarak dernek adına veya beraber çeşitli sosyal paydaş gruplarına danışmanlık hizmetleri vermektedir. Özel sektör başta olmak üzere kurum ve kuruluşlara aşağıdaki konularda kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik kapsamında çeşitli hizmetler sağlanmaktadır. KSS Durum Analizi ve Raporu Kurum KSS Strateji Geliştirme ve Politika Belirleme KSS Uygulamaları Yönetim Hizmetleri KSS Uygulamaları Değerlendirme ve Denetlenmesi Sosyal Sorumluluk Projesi Yönetim Hizmetleri Sektörel KSS Raporu Sektörel Kıyaslama Rapor Hizmetleri Kurumiçi KSS Farkındalık Eğitimleri KSS Türkiye ye Üye Kurumlara Sağlanan Hizmetler Misyonumuz Şirketlerin sosyal, ekonomik ve çevresel konulardaki sorumluluklarını yerine getirmesine imkân sağlayacak araç, kaynak ve yöntemlerin oluşturulmasını sağlayarak toplumun kalkınmasına katkıda bulunmaktır. Vizyonumuz KSS Türkiye ye Türkiye de ticari faaliyet gösteren, KSS faaliyetleri gerçekleştiren veya gerçekleştirmek isteyen kurumlar, üniversiteler, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları üye olabilir. Kurum ve kuruluşların genel kabul gören sorumluluk ve sürdürülebilirlik anlayışı altında kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarını geliştirmesine, uygulamasına, raporlamasına ve uluslararası ağlara dahil olmalarının sağlanmasının yanı sıra ulusal-uluslararası ödül programlarına katılımları çerçevesinde eşsiz fırsatlar sunulmaktadır. İş dünyasının, toplumun geniş kesimleri ile işbirliğine giderek yapmış olduğu operasyonlarda ekonomik, sosyal ve çevre konularındaki etkilerini de hesaba katarak toplumun gelişimine destek sağlamasıdır.

4 Kadir Has Üniversitesi Kurum Adresi : Kadir Has Cad Cibali - Fatih / İstanbul T : 0(212) F : 0(212) T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Kurum Adresi : Akbayır Mah Cad. No: 1155/2 Karaköprü / Şanlıurfa Kadir Has Üniversitesi, Türkiye nin önde gelen hayırsever işadamlarından olan merhum Kadir Has ın öncülüğünde Kadir Has Vakfı tarafından 1997 yılında kurulmuştur. Kadir Has Üniversitesi, kurucusu merhum Kadir Has ın yolunda ilerleyerek, Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) uygulamalarını farklı bakış açıları geliştirerek, yönetim süreçlerinin her aşamasına dahil etmeye çalışmaktadır. Kadir Has Üniversitesi faaliyetlerinde sosyal, çevresel ve etik değerleri temel alan yönetim stratejilerini benimseyen; bu stratejiler doğrultusunda öğrenci, öğretim üyesi ve idari kadrosuyla birlikte sorumluluk üstlenen ve bu alanlardaki sorunlara gönüllülük temelinde öncü çözümler üreten bir üniversite olmayı amaçlamaktadır. Kadir Has Üniversitesi nin savunduğu değerler kapsamında hayata geçirdiği değerli Kurumsal Sosyal Sorumluluk uygulamalarından biri de Komşuluk Hakkı Projesi dir. Cibali-Fatih bölgesindeki yerel halkın sorunlarının ve beklentilerinin yaratıcı ve yenilikçi yöntemler ile çözüme ulaştırılmasını hedefeyken bu uygulama, Kadir Has Üniversitesi öğrencilerinin, akademik-idari çalışanlarının ve Cibali bölgesi halkının katılımı ile hayata geçirilmektedir. Paydaş katılımına öncelikli olarak önem verilen Komşuluk Hakkı Projesi nde yerel halkın da katılımı ile sosyal, ekonomik ve çevresel alanda değer yaratan ve sürdürülebilir faaliyetler yürütülmektedir. Bu uygulama kapsamında sağlık taramaları, çevre düzeni ve mimari dokunun iyileştirilmesi, bölge halkına yönelik sinema-tiyatro gösterileri, bölgedeki ilköğretim okulları ile spor, kültür ve eğitim alanlarında işbirlikleri gibi çalışmalar yürütülmektedir. Komşuluk Hakkı Projesi kapsamında Kadir Has Üniversitesi, bölgede yürütülecek sosyal sorumluluk çalışmalarında mahallelinin kir ve görüşlerini almak ve tasarlanacak çalışmalara onların görüşleriyle karar vermek için yılda 2 kez mahallenin önde gelenleri ile toplantı düzenlemektedir. Oluşturulan bu Paydaş Kurulu ile gerçekleştirilen düzenli toplantılarla, üniversitenin yakın ve güçlü ilişkiler geliştirmesi, üniversitenin kazanımlarının paylaşılarak komşuluk ilişkilerinin kuvvetlendirilmesi ve yerleşik olduğu semtlerin gelişimine katkıda bulunması amaçlanmaktadır. T: 0(414) F: 0(414) Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Güneydoğu Anadolu Bölgesi nin sahip olduğu kaynakları değerlendirerek, bu yörede yaşayan insanlarımızın gelir düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltmeyi, bölgelerarası farkları gidermeyi ve ulusal düzeyde ekonomik gelişme ve sosyal istikrar hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlayan ve ülkemizi uluslararası alanda markalaştıran bir bölgesel kalkınma projesidir. Türkiye nin en büyük ve Dünya nın sayılı projeleri arasında yer alan Güneydoğu Anadolu Projesi, 1,8 milyon hektar alanın sulanmasını, tarımda ürün çeşitliliğinin artırılmasını, yılda 27 milyar kilovat-saat elektrik üretimini, kişi başı gelirin % 209 artmasını ve toplamda 3,8 milyon kişiye iş imkanı sağlanmasını öngörmektedir. Proje sürdürülebilir kalkınma felsefesiyle, toplumsal yapıyı; bilinç, etkinlik, adil kalkınma, katılımcılık kavramlarıyla kaynaştırmıştır. Artık GAP dünyada, salt mühendislik harikası dev yapıtlarıyla tanınmamakta, geliştirdiği ve uyguladığı evrensel kalkınma yaklaşımı ile de örnek alınan bir konuma ulaşmış bulunmaktadır. Bu uygulamalar yanında ayrıca Kadir Has Üniversitesi, öğrencilerine zorunlu Kurumsal Sosyal Sorumluluk dersi verilmektedir. Bu çerçevede öğrenciler konunun uzmanları tarafından farklı KSS alt başlıklarını içeren seminerlere girmekte ve ortak sosyal sorumluluk projeleri geliştirmektedirler. Genel sosyal sorumluluk eğitiminin ardından öğrenciler, her yıl Mart ayında düzenlenen Sivil Toplum Günleri etkinliğinde buluşturarak ve önde gelen sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle tanıştırılmaktadır. Bu kapsamda üniversite, kendi düşünceleri doğrultusunda uygun gördükleri bir sivil toplum kuruluşunda görev almak için istekli olan öğrencilere destek vererek, bu arzularını gerçekleştirmeleri için aracı ve yardımcı olmaktadır. Bu sayede, Kadir Has Üniversitesi nde eğitim gören her öğrencinin birlikte çalıştığı ve aktif rol aldığı bir sivil toplum kuruluşu bulunduğu memnuniyetle ifade edilebilir. KSS yle ilgili interaktif bilgilendirmeye de büyük önem veren üniversite, öğrencilerinin KSS yle ilgili kültürel ve sosyal aktivitelere de katılmasını teşvik etmekte ve ayrıca her yıl düzenlenen Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri etkinliğine ev sahipliği yapmaktadır.

5 Akçansa Çimento Sanayi Ticaret A.Ş Başvuru Yapan Departman : Kurumsal İletişim Kurum Adresi : Kısıklı Caddesi No: Altunizade/İstanbul T : 0(216) F : 0(216) Akçansa olarak sürdürülebilirlik stratejimiz, Türkiye de çimento sektörünün lider üretici firması olarak farkındalığın yaratılması, tüm sınırların ötesinde sürdürülebilir büyümenin sağlanması ve vizyonumuz doğrultusunda, paydaşlarımız için sosyal, çevresel ve ekonomik boyutlarıyla yüksek düzeyde değer yaratmak ve içinde yaşadığımız toplum için refah dolu bir yarın oluşturulmasına katkı sağlamaktadır. Türk çimento sektörünün 100. Yılında çevresel ve sosyal alanda performansımızı değerlendirdiğimiz, 2011 yılında yayınlanan Türk çimento sektörünün GRI onaylı sektördeki ilk Sürdürülebilirlik Raporu nu yayınladık. Bize göre günümüz ve yakın geleceğin en öncelikli sorunu iklim değişikliğidir. Bu iklim değişikliği, enerji yoğun ve maden sahalarından çıkarılan hammaddeye bağımlı bir sektör olan çimento üretiminin geleceği üzerinde operasyonel, yasal, ticari ve itibar gibi çeşitli risk unsurları oluşturmaktadır. Bu nedenle, tüm operasyonel unsurlarımızla, kendimize iddialı hedefler koyarak iklim değişikliğiyle mücadeleye destek veriyor; ulusal, uluslararası, sektörel ya da genel insiyatiflere aktif katılım gösteriyoruz. Projenin hedefleri: Şirket vizyonumuzun bir parçası olan sürdürülebilir büyüme anlayışıyla başarıyı odak noktamızda tutarak, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak. Sürdürülebilir başarı için; içinde bulunduğumuz toplumun beklenti ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, çevreye, etik değerlere yönelik sürdürülebilir bir kalkınma misyonu üstlenmek. Türk Çimento sektörünün 100.yılında çevresel ve sosyal alanda performansımızı değerlendirdiğimiz, 2011 yılında yayınlanan Türk çimento sektörünün GRI onaylı sektördeki ilk Sürdürülebilirlik Raporu nu yayınladık. Alternatif malzeme kullanımıyla ürünlerimizin sera gazı emisyon değerlerinin düşürülmesini hedeflemekteyiz. Geliştirilen yenilikçi ürün Safkan Çimento üstün özellikleri sayesinde sürdürülebilir yapılar için en ideal çevreci çimento olma özelliğini taşıyarak sektörde fark yaratmıştır. Dayanıklı, çevreci ve sürdürülebilir yapılar için ürettiğimiz A+Beton geri dönüşümlü malzeme içeriği ve düşük CO2 emisyonu ile çevreye değer veren bir ürün olma özelliği taşır. 3. Boğaz Köprüsü için ürettiğimiz çimento, her türlü fiziksel ve kimyasal etkiye dayanıklı ve proje ömrü 120 yıl olan betonu yapabilme özelliği taşımaktadır. Türkiye nin lastik parçalayarak yakabilen ilk ve tek tesisi ünvanına sahip olan Akçansa Çanakkale Fabrika Alternatif Yakıt Besleme Tesisimiz faaliyete geçti. Sadece atık toplayarak değil, aynı zamanda doğru bertaraf ederek gerçek değer sağlanabileceği düşüncesinden hareketle CO2 Tek Karbon Çift Oksijen Projesi ne imza attık. Enerji verimliliği kapsamında 95 milyon TL düzeyinde yatırım gerçekleştirerek performansımızı yükselttik, Karbon Saydamlık Projesi ne (CDP) gönüllü katılım göstererek taahhütlerimizi pekiştirdik. İş Sağlığı ve Güvenliği açısından Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ve Çimento Endüstrisi İşverenler Sendikası (ÇEİS) işbirliği ile Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryum salonunda İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı düzenledik. Pazarlama çözümleri olarak faaliyetlerimiz; Sektörümüzde yine ilke imza atılarak, B2B Pazarlama Zirvesi gerçekleştirmekteyiz. Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz Betonik Fikirler Proje Yarışması ile hem sektörün gelecek vizyonunu çizmekte hem de geleceği emanet edeceğimiz gençlerin gelişimine katkı sağlamaktayız. Akçansa olarak Farkı yaratan insanın işini sevmesidir diyoruz. Bu anlayış ile sektörümüzde lider işveren markası konumunda yer almaktayız.bu anlamda son 11 yıldır Capital dergisi tarafından en beğenilen şirket seçilmekteyiz. Akçansa, sorumlu bir kurumsal vatandaş olarak, paydaş beklentilerine yanıt vermeyi ön plana koymaktadır. Bu doğrultuda oluşturduğumuz sürdürülebilirlik anlayışımız sosyal, çevresel ve ekonomik unsurlara yayılan çeşitli öncelikli çalışma alanlarından oluşmaktadır Mevcut ve planlanan çalışmaları hakkında topluma bilgi aktarmak ve geniş kitlelerle iletişimi geliştirmeyi amaçlayarak STK temsilcileri, Büyükçekmeceli vatandaşlar ve fabrika çalışanlarının katılımıyla Komşu Konseyi hayata geçirilmiştir. Toplumla aramızda sağlıklı bir köprü kurarak başarılarımızı daha ileriye taşıyabileceğimiz düşüncesiyle Akçansa Büyükçekmece fabrikamız ev sahipliğinde vatandaşlar, bayiler ve fabrika çalışanlarımızın katılımıyla Köprü Günü gerçekleştirdik.

6 Akçansa, ticari alanda olduğu gibi sürdürülebilir ve sorumlu iş modellerinin benimsenmesi konusunda da Türkiye çimento sektöründeki öncü konumunu devam ettirmektedir. Bizim için sürdürülebilirlik, sosyal, çevresel, ekonomik boyutlarıyla yönetim anlayışımızı, çalışma kültürümüzü ve gelecekteki varlığımızı şekillendiren ana stratejik unsurdur. Türk çimento sektörünün en beğenilen şirketi olmamızda, herkes için insan haklarının korunduğu, adil, güvenilir; gelişimin, katılımın ve açık iletişimin desteklendiği bir çalışma ortamı oluşturuyor olmamızın önemli payı bulunmaktadır. Özellikle çalışan sağlığı ve güvenliği, Akçansa için en öncelikli alanlardan biridir. Şirket tarihimiz boyunca hiçbir çalışanımızda herhangi bir meslek hastalığına rastlanmamış olması, raporlama döneminde tüm iş kollarımızda kaza sıklık ve şiddet oranlarında minimum %50 oranında performans artışı sağlanmış olmamız bu alandaki ciddiyetimizin en belirgin göstergesidir. Tüm bu çalışmaları gerçekleştirirken amacımız, tüm sınırların ötesinde sürdürülebilir büyümenin sağlanması bu doğrultuda paydaşlarımız için sosyal, çevresel ve ekonomik boyutlarıyla yüksek düzeyde değer yaratmak, içinde bulunduğumuz toplumun yaşam kalitesini yükselterek daha güvenli ve refah dolu bir yarın oluşturulmasına katkı sağlamaktadır.

7 Anadolu Efes Başvuru Yapan Departman: Kurumsal İlişkiler Kurum Adresi: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No. 58 Buyaka E Blok Tepeüstü, Ümraniye İstanbul T : F : Turizm girişimciliğini teşvik ederek yerel rol modellerin oluşturulmasına zemin hazırlanması Kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek turizme topyekün bir katkı sağlanması, paydaşlar arası işbirliğinin artması Özel hedefler; Yerel halkın kendi değerlerinin farkına varması Kültürel ve doğal mirasın korumasına yönelik bilincin artması Yerel sürdürülebilir turizmin gelişimine yönelik kaynakların harekete geçirilmesi Anadolu Efes, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve UNDP işbirliğinde ve Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı desteğiyle hayata geçen Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu, 2007 yılında başlatılan Gelecek Turizmde projesinin farklı bir bakış açısıyla devamı niteliğindedir. Gelecek Turizmde projesiyle 5 sene boyunca Boğaziçi Üniversitesi ile 27 ilde turizm eğitimleri verilmiştir, eğitimler sonucu birçok yerel derneğin kurulmasına destek olunmuştur. Yine Gelecek Turizmde çatısı altında yapılan Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR) kapsamında 20 den fazla ev pansiyonu kurulmuş, turizme hizmet eden 3 sivil toplum örgütünün kurulmasına destek verilmiş ve kuş gözlemi gibi yerel festivaller düzenlenmiştir. Bu süre sonunda sürdürülebilir turizm kavramı odağında farklı bir vizyonla yola devam edilmiş ve 2013 yılında Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu başlamıştır. Fon verilecek projeler, Gelecek Turizmde Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu - Çalışma Grubu desteğiyle belirlenen kriterler doğrultusunda, Sürdürülebilir Turizm Fonu Jürisi tarafından seçilmektedir. Fon desteği sağlanacak projelere eğitim, iletişim ve mentorluk gibi uygulama destekleri de verilmekte; projelerin işleyişi uzman bir ekiple takip edilerek etki ve sonuçların ölçümlenmesi sağlanmaktadır. Projenin ana hedefi; yerel turizm aktörlerinin ve sivil toplum örgütlerinin, kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği geliştirerek kapasitelerini arttırmalarıdır. Bu kapsamda sürdürülebilir turizm alanında iyi örneklerin çoğalması amaçlanmaktadır. Bunu yaparken yerel projeler ve kadın emeği esas alınarak projenin hedefleri genişletilmiştir. Projenin hedefleri genel ve özel hedefler olarak ayrılabilir. Genel hedefler; Turizmin geniş kapsamı, farklı boyutları ve ülkenin turizm potansiyeliyle ilgili bilincin artması Turizmin alternatif bir sürdürülebilir kalkınma aracı olarak yer edinmesi Sürdürülebilir turizmin yerel ekonomik kalkınmaya etkisinin farkına varılması ve bu konudaki girişimlerin artması Alanda çalışanların sayısının artması, böylece istihdamın desteklenmesi Turizmle ilgili gerçekleştirilen proje ve çalışmaların nitelik ve niceliğinin artması Destinasyon alanlarının çoğalması Sürdürülebilir turizme emek ve gönül verenlerin yer alacağı bir ağ oluşması portalı aracılığıyla turizm alanındaki güncel bilgilere erişimin kolaylaşmasıdır. Gelecek Turizmde Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu 3 ana faaliyetten oluşmaktadır. Fon desteği (maddi kaynak, iletişim, eğitim, rehberlik destekleri) Farkındalık etkinlikleri Networking, paylaşım ve gelişim Sürdürülebilir Turizm Fonu, sürdürülebilir turizm projelerine fon desteği sağlamaktadır. Fon verilecek projeler, Gelecek Turizmde Çalışma Grubu ve proje ortakları tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda, Sürdürülebilir Turizm Fonu Jürisi tarafından seçilmektedir. Fon desteği sağlanacak projelere iletişim, eğitim ve rehberlik gibi uygulama destekleri verilir. Projelerin işleyişi takip edilerek izleme-değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Farkındalık Etkinlikleri, projenin geneli ve alt projelerine yönelik sürekli iletişim faaliyetleri doğrultusunda; sürdürülebilir turizme yönelik ulusal konferans, yerel bilgilendirme seminerleri, ödül törenleri gibi etkinlikler düzenlenmesi hedeflenmektedir. Portal aracılığıyla çeşitli kaynaklar ve yayınlara erişilebilmesi sağlanır. Farkındalık etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerle turizm alanında toplumsal bilinç oluşması hedeflenmektedir. Networking, Paylaşım ve Gelişim ayağında ise öncelikli olarak; Gelecek Turizmde Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu ndan destek almaya hak kazanmış proje sahipleri ve ortaklarının, her türlü ilgili kişi ve kuruluşları kapsayan bir topluluk oluşturması amaçlanmıştır. İyi örnek uygulamalarının paylaşılması; turizm alanında çalışan, okuyan ve araştırma yapanların eğitimine ve gelişimine destek olunması hedeflenmektedir. Çalışma Grubu ve Portal, bu 3 faaliyete destek olacak araçlar olarak geliştirilmiştir.

8 Projenin en önemli stratejik adımlarından biri de paydaşlar olarak konumlandırılmıştır. Proje T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes işbirliğinde oluşturulmuştur. Böylelikle hem kamu, hem uluslararası organizasyon hem de özel sektör bir araya getirilmiştir. Projenin diğer bir fark yaratan özelliği de projenin özel olarak oluşturulmuş olan Çalışma Grubu nun desteğiyle yürütülmesidir. Çalışma Grubu, proje ortakları ile birlikte turizm alanında faaliyet gösteren kamu sektörü, sivil toplum kuruluşları ve akademik kesimden uzmanların katılımının sağlandığı ve stratejik kararlarda görüşlerine başvurulan bir yapı olarak konumlandırılmıştır. Çalışma grubunun varlığı, projenin şeffaflığını ve güvenilirliğini artırırken, çok paydaşlı bir yaklaşımla etkisini güçlendirmektedir. Bununla birlikte Türkiye de sürdürülebilir turizm alanında paydaşlar arası işbirliğinin ve ortaklıkların artırılması Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu nun önem verdiği hedeflerinden biridir. Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu Projesi nin ilk çağrısı Şubat 2013 te yapılmıştır. Yapılan eğitim atölyeleri, saha ziyaretleri gibi çalışmalar sonucunda ve Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu kriterleri de dikkate alınarak 3 proje desteklenmek üzere seçilmiştir. Nihai değerlendirme aşamasını geçen projelerden biri Nilüfer Misi Köyü Kadınları Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından Nilüfer Belediyesi ve Gümüştepe Muhtarlığı ortaklığıyla yürütülen 2000 yıllık Misi Köyü nde kaybolan ipekböcekçiliği zanaatını yeniden canlandırma ve kadınların istihdamını arttırma üzerine odaklanan %100 Misia dir. İkincisi, Mardin de Kadın Liderliğinde Sürdürülebilir Turizm Girişimlerinin Yaratılması projesi Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı tarafından İpek Yolu Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi ortaklığıyla hazırlanmıştır, Mardin de turizm alanında örnek bir kadın girişimi yaratarak sürdürülebilir turizmin gelişmesine ve iyi örneklerin çoğalmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. İzmir Seferihisar da gerçekleştirilen üçüncü proje Seferihisar ın Geleneksel Mutfağı nın çıkış noktası ise yerelde oluşan kadın emeğini markalaştırma ve yaygınlaştırma üzerinedir. Proje, Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından hazırlanmıştır. Proje Ortakları, Seferihisar Belediyesi, Yavaş Yaşamı Destekleme Derneği ve İzmir Ekonomi Üniversitesidir. Seçilen 3 projenin odak noktası kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve yerel ekonomide kadınlara yeni istihdam fırsatı yaratmasıdır. STD Fonunun ilk yılında aldığı 252 başvurunun yanı sıra, portalını (www.gelecekturizmde.com) proje lansmanından itibaren kişi ziyaret etmiştir. 920 kişi de üyelik kaydı yaptırmıştır. Bu veriler projenin farkındalık yaratma ve topluluk oluşturma açısından başarı ve potansiyelini gösteren önemli göstergelerdir. Son olarak projelerde yaratılan etki ve değerin ölçülmesine büyük önem verilmektedir. Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu tarafından desteklenmeye hak kazanan projelerin yarattığı ekonomik değeri ve kadınların gelişimine etkisini ortaya çıkarmak amacıyla izleme-değerlendirme çalışmaları yapılacaktır. Bu kapsamda faydalanıcılara uygulanmak üzere pretest ve post-test ile beraber eğitim değerlendirme anketleri hazırlanmış, projelerin işleyişi uzman bir ekiple takip edilerek etki ve sonuçların ölçümlenmesi hedeflenmiştir.

9 Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. Başvuru Yapan Departman : AveaLabs Kuluçka Merkezi Kurum Adresi : Çakmak Mahallesi Balkan Cad. No:49 Ümraniye/İstanbul T : F : AveaLabs Kuluçka Merkezi 2011 yılında kurulmuş olup ilk mezunlarını 2013 Ekim ayında vermeyi planlamaktadır. Merkez telekomünikasyon sektöründe özellikle kurumsal müşterilere ulaşmaya çalışan girişimcilere ürünlerini geliştirme sürecinde teknik ve ticari mentörlük vermekte, test laboratuvarı olanaklarını sunmaktadır. Bu şekilde merkez girişimcilerin ürünlerini geliştirme sürecinin en başından itibaren doğru konumlandırmalarını ve sonuç olarak ticarileştirebilmelerini sağlamaktadır. AveaLabs Kuluçka Merkezi inovasyon ve girişimcilik kavramlarını Avea nın kurumsal çatısı altında konumlandıran yeni bir yapılanmadır. Operatörlere yönelik ürün geliştirme ve/veya operatörlerle beraber yenilikçi servis geliştirme fikri olan girişimcilere kapılarını açan merkez teknik ve ticari alanlarda girişimcilere destek vermektedir. Girişimciler aşağıdaki olanaklardan yararlanabilmektedir: AveaLabs Kuluçka Merkezi nde ofis olanakları (ofis alanı, ofis mobilyaları, iletişim hizmetleri, toplantı salonu, ücretsiz yemekhane erişimi ve ulaşım imkanları), Avea Test Laboratuvarı erişimi (Canlı Avea ağındaki tüm ekipman ve yazılımların bulunduğu, herhangi bir servisin canlı sisteme alınmadan önce test edilebileceği ortam erişimi), Ürün geliştirme safhasında, yapılacak çalışmaların teknik açıdan doğru yönlendirilmesi amacıyla Avea teknik ekipleri ile ihtiyaç oldukça görüşme imkanı, Ürün pazarlama safhasında, Avea pazarlama ve satın alma ekipleri ile görüşme imkanı AveaLabs Kuluçka Merkezi nin temel amacı ülkemizde girişimcilik ekosistemini desteklemek, özellikle kurumsal çözüm ortakları ile çalışması gereken girişimciler için özel sektörde gerekli yapıların oluşmasına öncülük etmektir. Girişimciler ile birlikte hayata geçireceği ürün ve servisler yoluyla sektörde kendini farklılaştırmak ve rekabet avantajı elde etmeyi, Oluşturacağı girişimci-tedarikçi ekosistemi ile sektörde ve grup içerisinde stratejik avantaj elde etmeyi, Desteklediği girişimci firmaların büyümesi ile ülkenin Ar-Ge ve inovasyon vizyonunu gerçeklemesinde rol oynamayı hedeflemektedir. AveaLabs Kuluçka Merkezi için idari ve teknik birçok faaliyet gerçekleştirilmiştir: Kuluçka Merkezi fiziki şartları için bir proje yürütülmüş, ve merkezde desteklenecek firmaların lojistik ihtiyaçları göz önünde bulundurularak uygun bir ofis ortamı yapılandırılmıştır, Firmaların Avea ile hukuki ilişkisi düzenleyecek bir taahhütname metni hazırlanmış, bu metnin içeriğinin firmaların çıkarlarına ve ticari manevra alanlarına olumsuz etki yapmamasına azami özen gösterilmiştir, Firmaların seçimi, merkeze kabulü, merkezde bulundukları süreç içerisinde operasyonel ve ticari ekipleri ile koordinasyonu, mezuniyetleri ile ilgili süreçleri takip edecek bir ekip kurulmuştur. Firmaların yürütecekleri Ar-Ge projeleri kapsamında TÜBİTAK teşviklerinden yararlanabilmeleri için danışman firmalar ile hizmet sözleşmeleri hazırlanmıştır, Firmaların kamuoyunda bilinirliklerini sağlamak için Avea medya ekipleri ile koordinasyon mekanizması kurulmuştur. Kuluçka Merkezi nin işleyişi esnasında Avea nın yanısıra Türk Telekom grup şirketleri ile koordinasyon sağlanmakta, özellikle pazarlama aşamasında grup şirketleri üzerinden yeni kanallar yaratılmaya çalışılmaktadır. AveaLabs Kuluçka Merkezi faaliyete geçtiği 2011 yılından bu yana 5 firma kabul etmiştir, ve başvuru tarihi itibariyle bu firmalardan 4 ü mezun olmak üzeredir. Bu firmaların merkezde geçirdikleri süreç içerisinde: Toplam istihdamları %37 artmıştır, Toplam ciroları %139 artmıştır, Merkez yapısı Sanayi bakanlığı ve TÜBİTAK ın ilgisini çekmiş, yeni oluşturacakları teşvik mevzuatında değerlendirmeye alınmıştır. AveaLabs Kuluçka Merkezi ile, Avea: Normal şartlarda yurtdışı üreticilerden aldığı sistemleri yerli muadilleri ile ikame edebilmeyi,

Geleceğe ulaşmak için yaşanabilir dünya. 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu

Geleceğe ulaşmak için yaşanabilir dünya. 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu Geleceğe ulaşmak için yaşanabilir dünya 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu İçindekiler Rapor Hakkında Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Mesajı Kurumsal Profil 2020 Sürdürülebilirlik Hedefleri İlerleme

Detaylı

ZAMANIN RUHUNU OKUMAK KOÇ TOPLULUĞU KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2013

ZAMANIN RUHUNU OKUMAK KOÇ TOPLULUĞU KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2013 ZAMANIN RUHUNU OKUMAK Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2013 RAPOR İÇERİĞİ Koç Holding in yürüttüğü çalışmalar Topluluk şirketlerinden Arçelik, Aygaz, Ford Otosan, Koç Bilgi Grubu, Opet,

Detaylı

Actavis İlaçları A.Ş. Küresel İlkeler Sözleşmesi 2010 İlerleme Bildirimi

Actavis İlaçları A.Ş. Küresel İlkeler Sözleşmesi 2010 İlerleme Bildirimi Sayfa 1 Actavis İlaçları A.Ş. Küresel İlkeler Sözleşmesi 2010 İlerleme Bildirimi İçerik Giriş 3 Küresel İlkeler Sözleşmesi Nedir? 4 Küresel İlkeler 5 Vizyon ve Değerlerimiz 6 Actavis Türkiye Hakkında Bilgi

Detaylı

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Rapor Hakkında Rapor Hakkında Vodafone Türkiye olarak yayımladığımız bu üçüncü Sürdürülebilirlik Raporunu siz paydaşlarımızla paylaşmaktan mutluluk

Detaylı

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2011-2012 Rapor Hakkında Vodafone Türkiye olarak ikinci kez yayımladığımız bu Sürdürülebilirlik Raporu aracılığıyla 2011/12 mali yılına ait sürdürülebilirlik

Detaylı

çözümün parçası olmak

çözümün parçası olmak CSR Turkey Magazine Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Eylül-Ekim 2012 Sayı: 5 sorunun ya da çözümün parçası olmak Merhaba, KSS Türkiye Dergisi nin yeni sayısıyla tekrar beraberiz. Kurumsal sosyal sorumluluk

Detaylı

CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Kasım-Aralık 2012 Sayı: 6. hızla. Sessiz kaldıkça. sona yaklaşıyoruz

CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Kasım-Aralık 2012 Sayı: 6. hızla. Sessiz kaldıkça. sona yaklaşıyoruz CSR Turkey Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Kasım-Aralık 2012 Sayı: 6 Sessiz kaldıkça hızla sona yaklaşıyoruz İŞLETME 2023 CUMHURİYETİN 1OO. YILINDA KURUMSAL KURUMSAL SORUMLULUK PAZARYERİ SORUMLULUK

Detaylı

ÜLKEM İÇİN PROJESİ 2015-2017 EL KİTABI

ÜLKEM İÇİN PROJESİ 2015-2017 EL KİTABI ÜLKEM İÇİN PROJESİ 2015-2017 EL KİTABI Sevgili Ülkem İçin Gönüllüleri, Sınırların ortadan kalktığı günümüzde, küresel bir vatandaş olabilmek büyük önem arz ediyor. Bunu başarmanın temel gereklilikleri

Detaylı

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2013-2014 Vodafone İçindekiler 4 Vodafone Türkiye 5 Ekonomiye Katkımız 6 Sürdürülebilirliğe Yaklaşımımız 11 Müşterilerimiz ve Toplum 18 İnovasyon 19 Baz İstasyonları

Detaylı

RAPOR İÇERİĞİ. Küresel İlkeler Sözleşmesi. İçindekiler:

RAPOR İÇERİĞİ. Küresel İlkeler Sözleşmesi. İçindekiler: Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2012 RAPOR İÇERİĞİ Koç Holding in yürüttüğü çalışmalar Topluluk şirketlerinden Arçelik, Aygaz, Ford Otosan, Koç Bilgi Grubu, Opet, Otokar, Otokoç Otomotiv,

Detaylı

- - - - Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2011

- - - - Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2011 - - - - - - - Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2011 Rapor İçeriği: Koç Holding in yürüttüğü çalışmalar Topluluk Şirketleri'nden Arçelik, Aygaz, Ford Otosan, Koç Bilgi Grubu, Opet, Otokar,

Detaylı

Geleceğimizin temelinde. Akçansa 2007-2009 Sürdürülebilirlik Raporu

Geleceğimizin temelinde. Akçansa 2007-2009 Sürdürülebilirlik Raporu Geleceğimizin temelinde 1 Rapor Hakkında Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Akçansa), 2007-2009 dönemini kapsayan ekonomik, çevresel ve sosyal performansını, 100. yılını kutlayan Türkiye çimento sektöründe

Detaylı

GLOBAL COMPACT NETWORK TURKEY COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Keymen İlaç 2012 İLERLEME BİLDİRİMİ

GLOBAL COMPACT NETWORK TURKEY COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Keymen İlaç 2012 İLERLEME BİLDİRİMİ GLOBAL COMPACT NETWORK TURKEY COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Keymen İlaç 2012 İLERLEME BİLDİRİMİ İÇİNDEKİLER S.3 Rapor Kapsamı S.4 Genel Müdür'ün Mesajı S.5 Kurumsal Profil Yönetim Anlayışımız Vizyonumuz,

Detaylı

BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİMİN MESAJI... 3 RAPOR HAKKINDA... 4 KURUMSAL PROFİL... 5 MARKALAR, ÜRÜNLER VE HİZMETLER... 6 HİZMET VERİLEN PAZARLAR... 6 OPERASYONEL

Detaylı

Opet Sürdürülebilirlik Raporu 2010-2011

Opet Sürdürülebilirlik Raporu 2010-2011 Opet Sürdürülebilirlik Raporu 2010-2011 1 2 4 6 10 16 30 38 50 58 İÇİNDEKİLER RAPOR HAKKINDA YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI OPET HAKKINDA OPET TE YÖNETİŞİM SÜRDÜRÜLEBİLİR OPERASYONLAR

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında CEO nun Mesajı Yapı Kredi Hakkında Yönetişim Çalışanlarımız Sürdürülebilir Bankacılık Doğal Kaynakların Korunması Toplum Performans Tabloları GRI

Detaylı

Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2007-2009

Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2007-2009 Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2007-2009 2 Zorlu Holding Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2009 İçindekiler 01 Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) 03 Raporun Kapsamı 04 Zorlu

Detaylı

İçindekiler I. ÖZETLE 2013 YILI

İçindekiler I. ÖZETLE 2013 YILI RAP RU İçindekiler I. ÖZETLE 2013 YILI II. MESAJLAR a. YÖNETİM KURULU BAŞKANI b. GENEL MÜDÜR III. KURUMSAL PROFİL a. ÇİMSA HAKKINDA b. MİSYONUMUZ c. ÜRÜNLERİMİZ ve HİZMETLERİMİZ IV. İŞ YAPMA İLKELERİMİZ

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER 3 RAPOR HAKKINDA 11 AKSA HAKKINDA 20 YÖNETİŞİM 36 SÜRDÜRÜLEBİLİR OPERASYONLAR 53 ÇEVRE 67 İNSAN KAYNAKLARI 87 TOPLUM 93 PERFORMANS TABLOLARI 101 GRI GÖSTERGELERİ

Detaylı

3. BÖLÜM YAPI KREDİ VE BANKACILIK SEKTÖRÜ 4. BÖLÜM YAPI KREDİ VE KURUMSAL YÖNETİM 5. BÖLÜM YAPI KREDİ VE SOSYAL SORUMLULUK

3. BÖLÜM YAPI KREDİ VE BANKACILIK SEKTÖRÜ 4. BÖLÜM YAPI KREDİ VE KURUMSAL YÖNETİM 5. BÖLÜM YAPI KREDİ VE SOSYAL SORUMLULUK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM RAPOR HAKKINDA 2. BÖLÜM GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI 3. BÖLÜM YAPI KREDİ VE BANKACILIK SEKTÖRÜ 4. BÖLÜM YAPI KREDİ VE KURUMSAL YÖNETİM 5. BÖLÜM YAPI KREDİ VE

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu Temmuz 2014

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu Temmuz 2014 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu Temmuz 2014 BoytaĢ KSS Raporu 2 İçindekiler Rapor Hakkında... 2 Yönetim Mesajı... 3 KURUMSAL PROFĠLĠMĠZ... 5 Boytaş Mobilya Hakkında... 6 Dünya standartlarında Üretim...

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU. PharmaVision - 2012 Yılı Kurumsal Sorumluluk Raporu

KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU. PharmaVision - 2012 Yılı Kurumsal Sorumluluk Raporu 2012 KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU Bu rapor, Küresel Raporlama Girişimi (GRI-Global Reporting Initiative) Standardı ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC-United Nations Global Compact) sürdürülebilirlik

Detaylı

1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi

1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi 1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi İçindekiler 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 3 İcra Başkanı nın Mesajı 4 Yaşar

Detaylı

KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU 2013

KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU 2013 KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU 2013 Bu rapor, Küresel Raporlama Girişimi (GRI-Global Reporting Initiative) Standardı ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC-United Nations Global Compact) sürdürülebilirlik

Detaylı

BORUSAN GRUBU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013

BORUSAN GRUBU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 BORUSAN GRUBU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 1 İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında Başkan ve CEO Ortak Mesajı Kurumsal Profil Sürdürülebilir Yönetim Anlayışımız Çalışanlarımız Müşterilerimiz ve Tedarikçilerimiz

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013 Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte 2013 te öne çıkanlar Üst üste 5. kez DJSI sektör lideri Etik ve uyum konusunda en üst düzeyde çaba Medikal ve Tedarikçi

Detaylı

BM KİS İLERLEME BİLDİRİM RAPORU

BM KİS İLERLEME BİLDİRİM RAPORU BM KİS İLERLEME BİLDİRİM RAPORU 2011 2 PharmaVision GRI Performans Göstergeleri İÇİNDEKİLER * 3.1/3.2./3.3/3.4/3.5/3.6/3.12 Sunuş 3 1.1/4.12/4.19 Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 4 2.6/2.7/2.8 PharmaVision

Detaylı

HAYATA İZ BIRAKIYORUZ

HAYATA İZ BIRAKIYORUZ HAYATA İZ BIRAKIYORUZ 2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU Rapor Hakkında Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak 01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arasındaki sürdürülebilirlik performansımızı

Detaylı

CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2014 Sayı: 13 ISSN 2147-6179. yaşında...

CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2014 Sayı: 13 ISSN 2147-6179. yaşında... CSR Turkey Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2014 Sayı: 13 ISSN 2147-6179 yaşında... TTNET 2013 yılında 4.000 kişiye internet eğitimi verdi Kurumsal sosyal sorumluluk stratejisini, bilgiye

Detaylı