İdris YAVUZYİĞİT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com"

Transkript

1 Kadın Ve Islamın Kadına Verdigi Önem İdris YAVUZYİĞİT

2 YARATAN VE YARATILAN Allah ın yeryüzüne insan olarak gönderdiği her varlık, varoluş itibarı ile onurlu ve mükemmel yaratılmıştır. Yaratılışından itibaren onur simgesi olan insan, Allahın muhatap kabul ettiği ve onurunu en iyi şekilde koruyacağı bir takım ilahi hitap, emir ve yasaklara muhatap tutulmuştur. Zira yaratan Allah, yaratılan insandır. İnsan, insanlık şeref ve haysiyetini, onur ve kerametini Allah ve peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.) in öğretilerinde bulmuş, onunla yücelmiş, varlıklar arasında hak ettiği konumu almıştır.

3 KUR AN DA TANITILAN İNSAN ل ق د خ ل قن ا Yaptığı, Allah ın En Güzel Şekilde Yarattığı Ve Bütün Organlarını Tastamam (.4 (Tîn الا نس ان ف ى ا حس ن ت قو يم Tertemiz Rızıklar Verdiği, و ر ز ق ك م م ن الط ي ب ات (Mü'min 64.) Ruhundan Üfleyerek Şereflendirdiği, س و یه و ن ف خ ف يه م ن ر وح ه Secde )ث م (9 Allah ın Muhatap Aldığı Ve Yeryüzünde Halifesi Kabul Ettiği, و ف ض لن اه م ع ل ى ك ث ير و ل ق د ك ر من ا ب ن ى ا د م Yaptığı, Yaratılmışlara Üstün Kıldığı Ve Şan Şeref Sahibi (.70 (İsrâ م م ن خ ل قن ا ت فض يل ا ا ل م ت ر وا ا ن الل ه س خ ر ل ك م م ا ف ى الس م و ات و م ا ف ى الا رض Sunduğu, Yaratılan Her Şeyi İstifadesine (Lokman 20.) Akıl, İrade Ve Özgürlük Verdiği, و م ا ي ذ ك ر ا ل ا ا ول وا الا لب اب (Bakara 269.) ف ا م ن وا ب الل ه Gösterdiği, Peygamberler Ve Kitaplar Göndermek Suretiyle Doğru Yolu (.158 A'raf )و ر س ول ه و م ا خ ل قت الج ن و الا نس ا ل ا İstediği, İradeli Ve Bilinçli Olarak İman Ve İbadet Etmesini (.6 Zâriyât )ل ي عب د ون İyilik Yapanları Mükâfatlandırıp Kötülük Yapanları Cezalandıracağı Ve Sorumlu Kıldığı Varlıktır و م ن ي عم ل م ثق ال ذ ر ة ش ر ا ي ر ه ٨ ف م ن ي عم ل م ثق ال ذ ر ة خ ير ا ي ر ه ٧ (Zilzâl 7-8) Allah ın tertemiz fıtrat üzere yarattığı ve Şah damarından daha yakın olduğunu bildirdiği varlıktır.

4 Allah Teala insanoğlunu bir tek kadın ve erkekten yaratmıştır. Allah, insanın yaratılış itibari ile erkek veya kadın olmayı seçmesini insanın tercihine bırakmış değildir. ي ا ا ي ه ا الن اس ات ق وا ر ب ك م ال ذى خ ل ق ك م م ن ن فس و اح د ة و خ ل ق م نه ا ز وج ه ا و ب ث م نه م ا ر ج ال ا ك ثير ا و ن س اء Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının... (Nisa 4/1 )

5 Allah, insanın yaratılış itibari ile erkek veya kadın olmayı seçmesini insanın tercihine bırakmış değildir. ل ل ه م لك الس م و ات و الا رض ي خل ق م ا ي ش اء ي ه ب ل م ن ي ش اء ا ن اث ا و ي ه ب ل م ن ي ش اء الذ ك ور ا و ي ز و ج ه م ذ كر ان ا و ا ن اث ا و ي جع ل م ن ي ش اء ع ق يم ا ا ن ه ع ل يم ق د ير Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğini yaratır; dilediğine kız çocukları, dilediğine de erkek çocukları bahşeder. Yahut onları, hem erkek hem de kız çocukları olmak üzere çift verir. Dilediğini de kısır kılar. O, her şeyi bilendir, her şeye gücü yetendir. (Şura 49, 50)

6 ÜSTÜNLÜK CİNSİYETTE DEĞİL ALLAH A BAĞLILIKTA İnsanlar arasında yaratılış ve dini sorumluluk açısından mutlak eşitlik vardır Yaratılışta eşit olan kadın ve erkek arasındaki üstünlük, Takva alanındadır. ي ا ا ي ه ا الن اس ا ن ا خ ل قن اك م م ن ذ ك ر و ا نث ى و ج ع لن اك م ش ع وب ا و ق ب ائ ل ل ت ع ار ف وا ا ن ا كر م ك م ع ند الل ه ا تق یك م ا ن الل ه ع ليم خ بير "Ey insanlar, gerçekten, Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler (şeklinde) kıldık. Şüphesiz, Allah Katında sizin en üstün (kerim) olanınız, (ırk ya da soyca değil) takvaca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah, bilendir, haber alandır." (Hucurat 13) Hz. Peygamber: Allah katında insanların en değerlisi, en derin takva bilincine erişmiş olanlarıdır. (Buhârî, Tefsîr 2)

7 Erkeklerin de kazandıklarından nasipleri var, kadınların da kazandıklarından nasipleri var. و ل ا ت ت م ن وا م ا ف ض ل الل ه ب ه ب عض ك م ع ل ى ب عض ل لر ج ال ن ص يب م م ا اكت س ب وا و ل لن س اء ن صيب م م ا اكت س بن و سپ ل وا الل ه م ن ف ضل ه ا ن الل ه ك ان ب ك ل ش یء ع ل يم ا Allah'ın sizi, birbirinizden üstün kıldığı şeyleri (başkasında olup da sizde olmayanı) hasretle arzu etmeyin. Erkeklerin de kazandıklarından nasipleri var, kadınların da kazandıklarından nasipleri var. Allah'tan lütfunu isteyin; şüphesiz Allah her şeyi bilmektedir. (Nisa, 4/ 32)

8 Tarihte kadına hak ettiği değeri her zaman İslam vermiştir Tarih incelendiğinde görülür ki kadın, haklar bakımından asırlar boyu ihmal edilmiş, horlanmış, en ağır zulüm, baskı ve işkencelere maruz tutulmuştur. 19. yüzyılın ortalarına kadar, gerek Avrupa, gerekse Asya'da kadın, hak ve hukuk açısından yoksun bırakılmıştır. TARİH SAYFASINDA KADININ DEĞERİ

9 Tarihte kadına hak ettiği değeri her zaman İslam vermiştir Yahudiler, kızları babalarının evlerinde hizmetçi kabul edilmiş, Tevrat ta insan mıdır? değil midir? tartışmaları halen mevcut ve uğursuz addedilmektedir, şeytandan ona üfürülüp üfürülmediği? tartışmalara sebep olmuştur. Îran'da mezdek, ana ve kız kardeşle evlenmeyi meşru gören yeni bir din kurmuş!.. Hindistanda kadın, zavallı bir yaratık olarak kabul edilmiş, her türlü aşağılık arzulara alet edilmiştir. Vedaları okumaktan uzak tutuluyor, ayin ve merasimlere kabul edilmiyordu. Kadının dini efendisine hizmet etmekti. Görevi ve değeri, eğer kocası ölmüş ise onun cesedi üzerinde kendisini yakmasıydı. Eski Yunanlılarda da kadın, medeni haklar adına hiçbir şeye malik değildi. Kadın kocasının, kocası yoksa babasının, o da olmazsa akrabasından diğer erkeklerin vasiliği altında yaşardı. Kocası onu istediği zaman boşar ya da başkasına devredebilirdi.

10 Eski Roma'da da kadın, kadının ruhsuz ve edebi hayattan nasibi olmayan bir hayvandan ve şeytanın iğrenç işinden ibaret bulunduğuna dair kararlar alındığı eski kaynaklarda mevcuttur. Ortaçağda Bizans'ın en şaşaalı zamanlarında Kadın erkeğin malı idi. Onda istediği gibi tasarruf hakkı vardı. Hayat ve ölümü eşinin elindeydi. Köle olarak kabul edilirdi. Kadının önce babasının, evlendikten sonra kocasının, kocası ölünce de oğlunun esiri idi. Kadın bir şehvet metaı addolunurdu. Atinalılar arasında bile kadın çarşılarda satılır, başkalarına ihale olunurdu. O sadece evin düzeni, çocuklara bakmak için lâzımdı, bu gün çekilen filmlerine dahi bu tarihi bilgiler konu edilmekte ve kadınların gördükleri zillet gözler önüne serilmektedir. ingiltere'de 1788 yıllarına kadar kadın kocasına mutlak itaate mecbur olup hemen hemen hiçbir hakka sahip değildi yılında İngiliz piskoposlarından "Dour", Vestminister kilisesinde yaptığı bir konuşmasında şöyle diyordu. "Bundan 100 sene evveline gelinceye kadar kadın, erkeğin sofrasına oturmak hakkına sahip olmadığı gibi sorulmadan söze başlaması da caiz değildi. Kocası da başının ucuna kocaman bir sopa asardı ki karısı ne zaman bir emrini tutmazsa, onu kullanırdı. Asya da; kadın insan kabul edilmezdi, ailede kız dünyaya geldi mi o aileye bir musibet geleceğine inanılırdı.

11 Cahiliye Devrinde Kadının Konumu Kızlara karşı nefret duyuluyordu Kabile savaşlarında kadınlar en büyük tehlikeydi, ganimet malı olarak görülüyordu. Kadın ticareti yapılıyordu. Miras hakkından mahrumdu. Zulüm ve hakaretlere maruz bırakılıyordu. Bazı aileler kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlardı.

12 Cahiliye Devrinde Kadının Konumu Cahiliye inançlarını benimsemiş toplumlarda kadınlara karşı son derece olumsuz düşünceler mevcuttu. Bu düşünce bir çok yanlış uygulamalara yol açmıştır. Allah Kuran'da bu toplumlarda, insanların kız çocuklarını değersiz görerek doğar doğmaz, diri diri toprağa gömdüklerini bildirmektedir: و إ ذ ا الم وؤ ود ة س ئ ل ت ب أ ي ذ نب ق ت ل ت "Ve 'diri diri toprağa gömülen kızcağıza' sorulduğu zaman: "Hangi suçtan dolayı öldürüldü?" (Tekvir Suresi, 8-9) Araplardan birine kız çocuğu olduğu haber verilince anasından emdiği süt adeta burnundan gelirdi. Ne yapacak, kızı büyütüp aşağılık bir insan gibi mi yaşayacak yoksa onu toprağa mı gömecek. Bakın kuran onların bu durumunu haber veriyor: و ا ذ ا ب ش ر ا ح د ه م ب الا نث ى ظ ل و جه ه م سو د ا و ه و ك ظ يم ي ت و ار ى م ن الق وم م ن س وء م ا ب ش ر ب ه ا ي مس ك ه ع ل ى ه ون ا م ي د س ه ف ى الت ر اب ا ل ا س اء م ا ي ح ك م ون Onlardan birine kız müjdelendiği zaman öfkelenmiş olarak yüzü kapkara kesilir. Kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenir. Onu, aşağılık duygusu içinde yanında mı tutsun, yoksa toprağa mı gömsün! Bakın ki, verdikleri hüküm ne kadar kötüdür! (Nahl Suresi, 58-59)

13 Tarihte kadına hak ettiği değeri her zaman İslam vermiştir İSLAMIN KADINA VERDİĞİ DEĞER

14 İslâmda kadına işkence etmek, onu horlamak, küçük görmek, mal varlığına tecavüz etmek yoktur. Kadına aile içinde ve toplumda saygı esastır. "İslâmda kadın malı, nefsi ve zimmeti üzerine istediği gibi tasarruf hakkına maliktir. Kimsenin iznine ve hakimin müdahalesine ihtiyacı yoktur. Evlenme, alım-satım, kiraya verip alma, bağış yapma, kefil alma, ödünç para verme, şirket kurma, vekalet, sulh ve ibra, dava ve ikrar gibi bilcümle hususlarda erkek gibidir. Erkek gibi gayrimeşru fiil ve hareketlerinden mal ve vicdan bakımından sorumludur" İslâm kadınlara siyasal tercihlerini kullanma hakkını da tanımıştır. Hz. Peygamber kadınların Biat/oylarını kabul etmiştir. Her türlü eğitim hakkını vermiştir.

15 Dünyanın her yerinde insan haklarının çiğnendiği, insan ve kadın ticaretinin yapıldığı, kadına hiçbir hakkın tanınmadığı, her türlü zulüm ve hareketin reva görüldüğü, bir meta gibi elden ele satıldığı, hatta uzun süre "Kadının ruhu var mıdır, yok mudur?" diye tartışmasının yapıldığı bir çağda, İslâm'ın ve sevgili Peygamberimizin kadın haklarına karşı gösterdiği titizlik, hiç şüphesiz yüce dinimiz İslâm'ın getirdiği yeniliklerdir. Tarih budur, gerçek budur Fransız Büyük îhtilali'nin, kan akıtarak yazdığı "Hukuku Beşer Beyannamesi" ve ondan çok yıllar sonra, Birleşmiş Milletlerin "İnsan Hakları Beyannamesinden", insanlığın çok uzak olduğu bir dönemde ta 15 asır önce, İslâm'ın kadına tanıdığı haklar hiç de küçümsenecek ölçüde değildir. Sevgili Peygamberimiz Veda hutbesinde: "Ey insanlar! Sizin kadınlarınız üzerinde birtakım haklarınız vardır. Onlar sizin haklarınıza riayet etmelidirler. Onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Onlara karşı iyi davranınız. Eşlerinize şefkatle muamele edin. Siz onları Allah'ın ahdi ile aldınız. Onlar size Allah'ın ahdi ile helâl olmuştur" buyurmuşlardır.

16 Tarihte kadına hak ettiği değeri her zaman İslam vermiştir İSLAM GELENEĞİNDE KADIN

17 İLK İMAN EDEN KADINLAR 1. Hz. Hatice 2. Lubane Bint El Haris (Abbasın Hanımı) 3. Hz. Peygamberin Kızları 4. Ümmü Seleme Bint Ebi Ümeyye (Habeşistan a İlk Hicret Edenlerden) 5. Leyla Bint Ebi Hasme (Habeşistan a İlk Hicret Edenlerden) 6. Sehle Bint Süheyl (Habeşistan a İlk Hicret Edenlerden) 7. Sevde Bint Zem a (Habeşistan a İlk Hicret Edenlerden) 8. Ümmü Habibe (Habeşistan a İlk Hicret Edenlerden) 9. Fatıma Bint El Hattap (Hz. Ömer Müslüman Olmadan Önce Dövmüştür) 10. Hz. Sümeyye (Ammar B. Yasir in Annesi) 11. Ümmü Eymen (Hz. Peygamberin Dadısı) 12. Safiyye Bint Abdilmuttalip ( Hz. Peygamberin Halası) 13. Esma Bint Ebi Bekir 14. Selma Bint Sahr (Hz. Ebu Bekir in Annesi) 15. Hz. Osman, Talha, Zübeyir, Abdurrahman B. Avf ın Anneleri 16. Fatıma Bint Esed (Ebu Talip in Eşi/ Efendimizin 2. Annem Dediği Kadın)

18 İMANINDAN DOLAYI İŞKENCE GÖREN KADINLAR 1. Sümeyye Bint Hubbat, Mahzumilerin işkencesine maruz kalmış ve Ebu Cehil tarafından Şehid edilmiş ilk sahabedir. 2. Lubeyne, En Nahdiye, Ümmü Ubeys, Bilal in annesi Hamame ve Zinnire isimli kadınlar işkenceye maruz kalmışlar ve Hz. Ebu Bekir tarafından satın alınarak hürriyetlerine kavuşturulmuşlardır. 3. Kureyşli bir genç Hz. fatıma ya taş atarak başını yarmıştır. 4. Zinnire isimli cariyeye işkence edilerek gözleri kör edilmiş, lat ve uzza onu çarptı demişler. Bunu üzerine onların bunu yapmadığını söylemiş ve daha sonra şifa bulmuştur.

19 KADINLARIN DİNİ TEBLİĞDEKİ YERİ 1. İlk inen ayetlerin kadınlara ulaşmasındaki en büyük görev Hz. Hatice validemize düşüyordu. Abbas ın İslam a girmesine de vesile olmuştur. 2. Guzeyye isminde bir kadın tebliğ faaliyetinde bulunmuş, anlaşılınca da sürgün edilmiştir. 3. Habeşistan a hicret eden Ümmü Habibe Bint Ebi Süfyan orada irşat faaliyetlerinde bulunmuş ve vesile olmuş. 4. Hicret esnasında efendimiz ve Ebu Bekir, Ümmü Mabed isminde bir kadınla tanışır ve onu İslam a davet eder. Daha sonra kadın kocasına durumu anlatır ve İslam a girerler ve Medine ye hicret ederler. 5. Bir sefer esnasında ailesine su götüren bir kadın efendimizle tanışır. Efendimiz ona ikramda ve tebliğde bulunur. Kavmine döndüğü zaman başından geçenleri anlatır ve kavmi Müslüman olur. 6. Müslüman olan İranlı bir cariye Selman-ı Farisi yi efendimize getirerek İslam a girmesine sebep olur.

20 KADINLARIN İBADET HAYATINDAKİ YERİ 1. İlk inen ayetleri okuyup amel etmişler 2. Cebrail abdest almayı ve namaz kılmayı efendimize öğretince efendimizde eşi Hz. Hatice ye öğretmiş ve beraber namaz kılmışlardır. (ilk ibadet eden kişi ve ilk cemaat kadın) ل ا ت من ع وا إ م اء ( olmuştur 3. Kadınların mescide gitmelerinin engellenmesine karşı ) الل ه م س اج د الل ه 4. Hz. Ömer Atike bint Zeyd e evlilik teklif eder. Oda mescide gitmesini engellememesi ve dövmemesi şartıyla kabul eder ve Hz. Ömer camide şehit edilinceye kadar cemaate devam eder. 5. Mescide kadınların rahat girip çıkmaları için ayrı bir kapı açtırır. 6. Farz namazlar bitince önce kadınların çıkmasını bekler ve sonra efendimiz daha sonra da erkek cemaat mescitten dışarı çıkardı. 7. Peygamberimiz mescitte konuşacaksa namazdan sonra herkese hitap ederdi. 8. Amre Bint Abdirrahman ve Ümmü Hişam insanlara Cuma günü hutbe irat edilirken Hz. Peygamberin ağzından kaf suresini öğrendiklerini söylerler. 9. Hz. Peygamber kadınları hacca da teşvik ettiği rivayetlerde görülür. Kadınların cihadı haccetmektir Veda haccına hanımlarının hepsini götürmüştür.

21 KADINLARIN SOSYAL HAYATTAKİ YERİ 1. Peygamberimiz (s.a.v.) kadınların okuma yazma öğrenmelerini ister ve buna teşvik buyururlardı. Okuma yazma bilen zeki ve tecrübeli bir kadın olan Şifa Hatun'dan, kendi eşi Hafsa'ya yazı yazmayı öğretmesini istemiştir. 2. Hz. Aişe, Muhaddis, fakih sahabelerdendir. 3. Hz. Ümmü Seleme validemiz Hasan-ı Basrinin en önemli hocasıdır. 4. Asrı Saadet e 4 kadın doktor, 12 kadın hemşire 5. Tüccar hanım sahabî sayısı ilk muhacirlerden Şifa Hatun zabıta 7. Kadın âlimlerinin sayısı 8 (Hz Aişe) 8. Sahabe nin içerisinde şair olan hanım sayısı Hatibe olan hanım sayısı 13 dür. 10. Meslekleri ile bildiğimiz 72 hanım sahabe (İslam Peygamberi, Muhammed Hamidullah)

22 KUR ANDA KADIN ERKEK AYRIMI YOK Kadın yaratılış itibarıyla erkekle aynıdır. ه و ال ذ ى خ ل ق ك م م ن ط ين ث م ق ض ى ا ج ل ا و ا ج ل م س م ى ع ند ه ث م ا نت م ت مت ر ون Sizi bir çamurdan yaratan, sonra ölüm zamanını takdir eden ancak O'dur. Bir de O'nun katında muayyen bir ecel (kıyamet günü) vardır. Siz hâla şüphe ediyorsunuz. (Enam 2) و م ن ا ي ات ه ا ن خ ل ق ك م م ن ت ر اب ث م ا ذ ا ا نت م ب ش ر ت نت ش ر ون Sizi topraktan yaratması, O'nun (varlığının) delillerindendir. Sonra siz, (her tarafa) yayılan insanlar oluverdiniz. (Rum 20)

23 KUR ANDA KADIN ERKEK AYRIMI YOK Peygamber ve Kur an kadın ve erkek herkese gelmiştir. ي ا م عش ر الج ن و الا نس ا ل م ي ا ت ك م ر س ل م نك م ي ق ص ون ع ل يك م ا ي ات ى و ي نذ ر ون ك م ل ق اء ي وم ك م ه ذ ا Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size âyetlerimi anlatan ve bu günle karşılaşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? (En'âm 130)

24 KUR ANDA KADIN ERKEK AYRIMI YOK İman ve amel bakımından insanlar aynıdırlar ا ن الم سل م ين و الم سل م ات و الم ؤم ن ين و الم ؤم ن ات و الق ان ت ين و الق ان ت ات و الص اد ق ين و الص اد ق ات و الص اب ر ين و الص اب ر ات و الخ اش ع ين و الخ اش ع ات و الم ت ص د ق ين و الم ت ص د ق ات و الص ائ م ين و الص ائ م ات و ال ح اف ظ ين ف ر وج ه م و الح اف ظ ات و الذ اك ر ين الل ه ك ث ير ا و الذ اك ر ات ا ع د الل ه ل ه م م غف ر ة و ا جر ا ع ظ يم ا Müslüman erkekler ve müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, taata devam eden erkekler ve taata devam eden kadınlar, doğru erkekler ve doğru kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, mütevazi erkekler ve mütevazi kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve (ırzlarını) koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkekler ve zikreden kadınlar var ya; işte Allah, bunlar için bir mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır. (Ahzab, 33/35)

25 KUR ANDA KADIN ERKEK AYRIMI YOK İnanç bakımından eşitlik ا م ن الر س ول ب م ا ا نز ل ا ل يه م ن ر ب ه و الم ؤم ن ون ك ل ا م ن ب الل ه و م ل ئ ك ت ه و ك ت ب ه و ر س ل ه ل ا ن ف ر ق ب ين ا ح د م ن ر س ل ه و ق ال وا س م عن ا و ا ط عن ا غ فر ان ك ر ب ن ا و ا ل يك الم ص ير Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman ettiler). Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. «Allah'ın peygamberlerinden hiçbiri arasında ayırım yapmayız. İşittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz, affına sığındık! Dönüş sanadır» dediler. (Bakara 285)

26 KUR ANDA KADIN ERKEK AYRIMI YOK İbadet bakımından bazı farklılıklarla birlikte eşitlik ي ا ا ي ه ا ال ذ ين ا م ن وا ا ذ ا ق مت م ا ل ى الص ل وة ف اغس ل وا و ج وه ك م و ا يد ي ك م ا ل ى الم ر اف ق و امس ح وا ب ر ؤ س ك م و ا رج ل ك م ا ل ى الك عب ين و ا ن ك نت م ج ن ب ا ف اط ه ر وا Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın; başlarınızı meshedip, topuklara kadar ayaklarınızı da (yıkayın). Eğer cünüp oldunuz ise, boy abdesti alın. (Maide 6)

27 KADINLARIN İBADET HAYATINDAKİ YERİ Kadınlarla erkekler arasında temelde hiçbir ayrım gözetilmemiştir. İman, ibadet, ekonomik haklar, yaşam hakkı, ev bark sahibi olma, Kanun önünde eşitlik, yönetme ve yönetilme, çalışma, Hakkını savunma ve arama, evlenme ve yuva kurma, vb haklar Erkeklerle aynı oranda verilmiştir. Bazı durumlarda kadınların Biyolojik ve fizyolojik yapılarından dolayı kolaylık gösterilmiştir. 1. İbadetlerde hayız ve nifas hallerinde bulunan kadınlar için 1. Kur an okuma 2. Namaz kılma 3. Oruç tutma 4. Hac konularında bazı kolaylıklar gösterilmiştir. 2. Ekonomik anlamda 1. Geçim konusu 2. Nafaka sorumluluğu 3. Mehir 4. İddet döneminde yeme-içme, giyim ve barınma gibi hususlar erkeklerin sorumluluğuna bırakılmıştır.

28 KUR ANDA KADIN ERKEK AYRIMI YOK Salih Amelde Eşitlik م ن ع م ل ص ال ح ا م ن ذ ك ر ا و ا نث ى و ه و م ؤم ن ف ل ن حي ي ن ه ح ي وة ط ي ب ة و ل ن جز ي ن ه م ا جر ه م ب ا حس ن م ا ك ان وا ي عم ل ون Erkek veya kadın, mümin olarak kim iyi amel işlerse, onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız. Ve mükâfatlarını, elbette yapmakta olduklarının en güzeli ile veririz. (Nahl 16/97) ف است ج اب ل ه م ر ب ه م ا ن ى ل ا ا ض يع ع م ل ع ام ل م نك م م ن ذ ك ر ا و ا نث ى ب عض ك م م ن ب عض ف ال ذ ين ه اج ر وا و ا خر ج وا م ن د ي ار ه م و ا وذ وا ف ى س ب يل ى و ق ات ل وا و ق ت ل وا ل ا ك ف ر ن ع نه م س ي پ ات ه م و ل ا دخ ل ن ه م ج ن ات ت جر ى م ن ت حت ه ا الا نه ار ث و اب ا م ن ع ند الل ه و الل ه ع ند ه ح سن الث و ا ب Bunun üzerine Rableri, onların dualarını kabul etti. (Dedi ki:) Ben, erkek olsun kadın olsun -ki hep birbirinizdensiniz- içinizden, çalışan hiçbir kimsenin yaptığını boşa çıkarmayacağım. Onlar ki, hicret ettiler, yurtlarından çıkarıldılar, benim yolumda eziyete uğradılar, çarpıştılar ve öldürüldüler; andolsun, ben de onların kötülüklerini örteceğim ve onları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Bu mükâfat, Allah tarafındandır. Allah; karşılığın güzeli O'nun katındadır. (Al-i İmran,3/195)

29 KUR ANDA KADIN ERKEK AYRIMI YOK Mali ibadetlerde eşitlik (Zekat, Fitre, Kurban, Hac) و ا ق يم وا الص ل وة و ا ت وا الز ك وة و ارك ع وا م ع الر اك ع ين Namazı tam kılın, zekâtı hakkıyla verin, rükû edenlerle beraber rükû edin. (Bakara 43) و ا ق يم وا الص ل وة و ا ت وا الز ك وة و م ا ت ق د م وا ل ا ن ف س ك م م ن خ ير ت ج د وه ع ند الل ه ا ن الل ه ب م ا ت عم ل ون ب ص ير Namazı kılın, zekâtı verin, önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah'ın katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı noksansız görür. (Bakara 110)

30 KUR ANDA KADIN ERKEK AYRIMI YOK Emri Bil Ma ruf Nehyi Anil Münker و الم ؤم ن ون و الم ؤم ن ات ب عض ه م ا ول ي اء ب عض ي ا م ر ون ب الم عر وف و ي نه ون ع ن الم نك ر و ي ق يم ون الص ل وة و ي ؤت ون الز ك وة و ي ط يع ون الل ه و ر س ول ه ا ول ئ ك س ي رح م ه م الل ه ا ن الل ه ع ز يز ح ك يم Mümin erkeklerle mümin kadınlar da birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emreder, kötülükten alıkorlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler, Allah ve Resûlüne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Şüphesiz Allah azîzdir, hikmet sahibidir. (tevbe 71)

31 KUR ANDA KADIN ERKEK AYRIMI YOK İlimde eşitlik Kuranda, ilimden bahseden veya ilme teşvik eden 750 ayet olup, hiçbirisinde her hangi bir cinsiyet ayrımı yapılmamaktadır. ق ل ه ل ي ست و ى ال ذ ين ي عل م ون و ال ذ ين ل ا ي عل م ون ا ن م ا ي ت ذ ك ر ا ول وا الا لب اب De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar. (Zümer Suresi, 9) ا ن م ا ي خش ى الل ه م ن ع ب اد ه الع ل م ؤ ا Allah a karşı ancak; kulları içinden âlim olanlar derin saygı duyarlar. (Fatır Suresi, 28) Peygamberimiz: İlim öğrenmek erkek ve kadına farzdır (İbn Mace, Mukaddime, 17)

32 KUR ANDA KADIN ERKEK AYRIMI YOK Cennet e Talip Olmada eşitlik و ع د الل ه الم ؤم ن ين و الم ؤم ن ات ج ن ات ت جر ى م ن ت حت ه ا الا نه ار خ ال د ين ف يه ا و م س اك ن ط ي ب ة ف ى ج ن ات ع دن و ر ضو ان م ن الل ه ا كب ر ذ ل ك ه و الف وز الع ظ يم Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara, içinde ebedî kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vâdetti. Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte büyük kurtuluş da budur. (tevbe 72)

33 ALLAH VE RASULÜNÜN HÜKMÜNE BOYUN EĞERLER و م ا ك ان ل م ؤم ن و ل ا م ؤم ن ة ا ذ ا ق ض ى الل ه و ر س ول ه ا مر ا ا ن ي ك ون ل ه م الخ ي ر ة م ن ا مر ه م و م ن ي عص الل ه و ر س ول ه ف ق د ض ل ض ل ال ا م ب ين ا Allah ve Resûlü bir işe hüküm verdiği zaman, inanmış bir erkek ve kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Her kim Allah ve Resûlüne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur. (Ahzab 36)

34 İSLAM DİNİ KADINLARIN HAKKINI KORUMAYI HEDEFLEMİŞ ا لي ت يم و الم رأة. الل ه م! إن ى أ ح ر ج ح ق الض ع يف ين : Ebu Hureyreden: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Allahım! Ben şu iki zayıfın hakkının çiğnenmesinden cidden sakındırırım: Yetim ve kadın." (İbn Mace, Edep, 6, II, 1213)

35 İSLAM DİNİ KADINLARIN HAKKINI KORUMAYI HEDEFLEMİŞ Peygamberimiz : Kadınlar, erkeklerle birlikte bir bütünü tamamlayan diğer yarıdır. (Ebû Dâvûd, Tahâret, 94)

36 Tarihte kadına hak ettiği değeri her zaman İslam vermiştir KUR AN IN KADINA VERDİĞİ DEĞER

37 KUR AN DA KADINA DAİR BİLGİLER Kur an da kadınlara ait sureler var (Nisa (Kadınlar), Müntehine (imtihan edilen kadın), mücadele (mücadele eden kadın), Meryem (Hz. İsa nın annesi )... gibi sure isimleri vardır.) Kadınların giyim kuşamlarına, evden dışarı çakarken ki hallerine dair bilgiler Sosyal hayatta kadının tutum ve davranışlarına dair bilgiler Kadınların ibadetleri ve özel halleriyle ilgili bilgiler (Hayız ve nifas) Kadınların eş olarak görevlerine dair ayetler Neslin devamını sağlayan kişiler olmaları, Miras ve mehir hakları Anne olmaları ve hamileliklerine dair bilgiler Haksızlık karşısında hak aramaları gerektiğine dair bilgiler Allah ın Rahim sıfatının annede tecelli etmesi ve rahmin annenin özelliği ve güzelliğine işaret etmesi

38 MEHİR VE MİRS HAKLARI و ا ت وا الن س اء ص د ق ات ه ن ن حل ة ف ا ن ط بن ل ك م ع ن ش یء م نه ن فس ا ف ك ل وه ه ن يپ ا م ری ا Kadınlara mehirlerini gönül rızası ile verin; kendi arzuları ile mehrin bir kısmını size hediye ederlerse, onuda afiyetle yersiniz. (Nisa,4)

39 İMTİHAN EDİLEN KADINLAR Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslüman kadınların, gerçekten inanıp inanmadıklarını anlamak maksadıyla imtihan edilmelerini isteyen ".onları imtihan edin.." emri bulunmaktadır. Bu ayette geçen imtihan kelimesine istinaden, sureye, "imtihan edilen kadınlar" anlamında "Mümtahine" adı verilmiştir. Hudeybiye anlaşmasına göre, Mekke'den Medine'ye kaçan Müslümanlar müşriklere iade edilecekti. Birçok Müslüman bu anlaşmadan sonra Mekke'ye iade edilmiştir. ي ا ا ي ه ا ال ذ ين ا م ن وا ا ذ ا ج اء ك م الم ؤم ن ات م ه اج ر ات ف امت ح ن وه ن ا لل ه ا عل م ب ا يم ان ه ن ف ا ن ع ل مت م وه ن م ؤم ن ات ف ل ا ت رج ع وه ن ا ل ى الك ف ار ل ا ه ن ح ل ل ه م و ل ا ه م ي ح ل ون ل ه ن Ey iman edenler! Mümin kadınlar hicret ederek size geldiği zaman, onları, imtihan edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer siz de onların inanmış kadınlar olduklarını öğrenirseniz onları kâfirlere geri göndermeyin. Bunlar onlara helâl değildir. Onlar da bunlara helâl olmazlar. Onların (kocalarının) sarfettiklerini (mehirleri) geri verin. (Mümtehine 10)

40 MÜCADELE EDEN KADIN Bir kadının, kocasının zihar (cahiliyede bir boşama çeşidi) yaparak kendisini boşayan kocasının davranışlarının yanlış olduğu hususunda, peygamberimizle tartışmasından bahsedilmektedir. ق د س م ع الل ه ق ول ال ت ى ت ج اد ل ك ف ى ز وج ه ا و ت شت ك ى ا ل ى الل ه و الل ه ي سم ع ت ح او ر ك م ا ا ن الل ه س م يع ب ص ير Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikâyette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah, sizin konuşmanızı işitir. Çünkü Allah işitendir, bilendir. (Mümtehine 10)

41 GİYİM VE KUŞAM İÇİNDE KADIN VÜCUT HATLARINI GÖSTEMEYECEK, İNCE VE ŞEFFAF OLMAYACAK, ERKEKLERE BENZEMEYECEK TARZ و ق ل ل لم ؤم ن ات ي غض ضن م ن ا بص ار ه ن و ي حف ظن ف ر وج ه ن و ل ا ي بد ين ز ين ت ه ن ا ل ا م ا ظ ه ر م نه ا و لي ضر بن ب خ م ر ه ن ع ل ى ج ي وب ه ن و ل ا ي بد ين ز ين ت ه ن ا ل ا ل ب ع ول ت ه ن Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini (harama bakmaktan) korusunlar; namus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen kısımları müstesna olmak üzere, zinetlerini teşhir etmesinler. Baş örtülerini, yakalarının üzerine (kadar) örtsünler. başkasına zinetlerini göstermesinler. Gizlemekte oldukları zinetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere vurmasınlar (Dikkatleri üzerine çekecek tarzda yürümesinler) (Nur 31) ي ا ا ي ه ا الن ب ى ق ل ل ا زو اج ك و ب ن ات ك و ن س اء ال م ؤم ن ين ي دن ين ع ل يه ن م ن ج ل اب يب ه ن ذ ل ك ا دن ى ا ن ي عر فن ف ل ا ي ؤذ ين و ك ان الل ه غ ف ور ا ر ح يم ا Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına (bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman) dış örtülerini üstlerine almalarını söyle. Onların tanınması ve incitilmemesi için en elverişli olan budur. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. (Ahzab 59)

42 KADINLARA.. DÜŞKÜNLÜK SİZE SÜSLÜ GÖSTERİLDİ ز ي ن ل لن اس ح ب الش ه و ات م ن الن س اء و الب ن ين ذ ل ك م ت اع الح ي وة الد ني ا و الل ه ع ند ه ح سن الم ا ب Nefsanî arzulara, (özellikle) kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere karşı düşkünlük insanlara çekici kılındı. Bunlar, dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer, Allah'ın katındadır. (Ali İmran 14)

43 KADINLAR BİRBİRLERİNİ ALAYA ALMASINLAR ي ا ا ي ه ا ال ذ ين ا م ن وا ل ا ي سخ ر ق وم م ن ق وم ع س ى ا ن ي ك ون وا خ ير ا م نه م و ل ا ن س اء م ن ن س اء ع س ى ا ن ي ك ن خ ير ا م نه ن و ل ا ت لم ز وا ا نف س ك م و ل ا ت ن اب ز وا ب الا ل ق اب ب ئس الا سم الف س وق ب عد الا يم ان و م ن ل م ي ت ب ف ا ول ئ ك ه م الظ ال م ون Kadınlar da kadınları alaya almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kendi kendinizi ayıplamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fâsıklık ne kötü bir isimdir! Kim de tevbe etmezse işte onlar zalimlerdir. (Hucurat 11)

44 ا ن ال ذ ين ي رم ون الم حص ن ات الغ اف ل ات الم ؤم ن ات ل ع ن وا ف ى الد ني ا و الا خ ر ة و ل ه م ع ذ اب ع ظ يم Namuslu, kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina isnadında bulunanlar, dünya ve ahirette lânetlenmişlerdir. Yapmış olduklarına, dilleri, elleri ve ayaklarının, aleyhlerinde şahitlik edeceği gün onlar için çok büyük bir azap vardır. (Nûr, 24/23). Namusa dil uzatanlar, iffetli kimselere iftira atanlar tel in ediliyordu vahiy ile 44

45 ALLAH HAKKINDA KÖTÜ ZANDA BULUNAN KADIN VE ERKEKLERE AZAB VAR: و ي ع ذ ب الم ن اف ق ين و الم ن اف ق ات و الم شر ك ين و الم شر ك ات الظ ان ين ب الل ه ظ ن الس وء ع ل يه م د ائ ر ة الس وء و غ ض ب الل ه ع ل يه م و ل ع ن ه م و ا ع د ل ه م ج ه ن م و س اء ت م ص ير ا «(Bir de bunlar) Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Müslümanlar için bekledikleri kötülük çemberi başlarına gelsin! Allah onlara gazap etmiş, lânetlemiş ve cehennemi kendilerine hazırlamıştır. Orası ne kötü bir yerdir!» (Fetih 6)

46 Tarihte kadına hak ettiği değeri her zaman İslam vermiştir KUR AN DA ÖRNEK OLARAK ZİKREDİLEN KADINLAR

47 KUR AN DA ZİKREDİLEN ÖRNEK KADIN ŞAHSİYETLER Muciye tanıklık eden İmanlı anne örneği: Hz. Meryem İmanlı eş örneği: Hz. Hatice, (Allah selam ediyor) Küfür karanlığı içerisinde İmanlı kadın örneği: Hz. Asiye (Musa) İmanlı kız örneği: Hz. Şuayp peygamberin kızları (Hz. Musa evlenir) Kafir kadın örneği: Hz. Nuh un Karısı, Hz. Lut peygamberin eşi İman eden kadın örneği: Yemen ülkesi / Sebe melikesi Belkıs İftiraya maruz kalan kadın örneği: Hz. Aişe Sevgi ve kıskançlık örneği: Hz. Züleyha (Aşkın karanlıklarından İman denizine akan bir hayat) Tevbe eden kadın örneği: Hz. Havva (Arafatta vakfe) Şeytanla mücadelede başarı örneği: Hz. Hacer (Safa Merve Arası Sa y, Şeytan taşlama)

48 MERYEM (A.S), MUCİZEYE TANIKLIK EDEN İFFETLİ KADIN OLARAK ÖRNEK GÖSTERİLİR و م ري م ابن ت ع مر ن ال ت ى ا حص ن ت ف رج ه ا ف ن ف خن ا ف يه م ن ر وح ن ا و ص د ق ت ب ك ل م ات ر ب ه ا و ك ت ب ه و ك ان ت م ن الق ان ت ين İffetini korumuş olan, İmran kızı Meryem'i de (Allah örnek gösterdi). Biz, ona ruhumuzdan üfledik ve Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etti. O gönülden itaat edenlerdendi. (Tahrim 11)

49 ALLAH A TEVEKKÜL EDEN KADIN OLARAK FİRAVUN UN KARISI ÖRNEK GÖSTERİLİR و ض ر ب الل ه م ث ل ا ل ل ذ ين ا م ن وا امر ا ت ف رع ون ا ذ ق ال ت ر ب ابن ل ى ع ند ك ب يت ا ف ى الج ن ة و ن ج ن ى م ن ف رع ون و ع م ل ه و ن ج ن ى م ن الق وم الظ ال م ين Allah, inananlara da Firavun'un karısını misal gösterdi. O: Rabbim! Bana katında, cennette bir ev yap; beni Firavun'dan ve onun (kötü) işinden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar! demişti. (Tahrim 11)

50 İFFETİNİ KORUYAN KIZLAR ÖRNEĞİ و ل م ا و ر د م اء م دي ن و ج د ع ل يه ا م ة م ن الن اس ي سق ون و و ج د م ن د ون ه م امر ا ت ين ت ذ ود ان ق ال م ا خ طب ك م ا ق ال ت ا ل ا ن سق ى ح ت ى ي صد ر الر ع اء و ا ب ون ا ش يخ ك ب ير Musa, Medyen suyuna varınca, orada (hayvanlarını) sulayan bir çok insan buldu. Onların gerisinde de, (hayvanlarını) engelleyen iki kadın gördü. Onlara: Derdiniz nedir? dedi. Şöyle cevap verdiler: Çobanlar sulayıp çekilmeden biz (onların içine sokulup hayvanlarımızı) sulamayız; babamız da çok yaşlıdır. ( Kasas 23 )

51 Sevgi ve kıskançlık örneği: Hz. Züleyha (Aşkın karanlıklarından İman denizine akan bir hayat) و ر او د ته ال ت ى ه و ف ى ب يت ه ا ع ن ن فس ه و غ ل ق ت الا بو اب و ق ال ت ه يت ل ك ق ال م ع اذ الل ه ا ن ه ر ب ى ا حس ن م ثو ای ا ن ه ل ا ي فل ح الظ ال م ون Evinde bulunduğu kadın, onun nefsinden murat almak istedi, kapıları iyice kapattı ve «Haydi gel!» dedi. O da «(Hâşâ), Allah'a sığınırım! Zira kocanız benim velinimetimdir, bana güzel davrandı. Gerçek şu ki, zalimler iflah olmaz!» dedi. ( Yusuf 23 ) ق ال م ا خ طب ك ن ا ذ ر او دت ن ي وس ف ع ن ن فس ه ق لن ح اش ل ل ه م ا ع ل من ا ع ل يه م ن س وء ق ال ت امر ا ت الع ز يز الپ ن ح صح ص الح ق ا ن ا ر او دت ه ع ن ن فس ه و ا ن ه ل م ن الص اد ق ين (Kral kadınlara) dedi ki: Yusuf'un nefsinden murat almak istediğiniz zaman durumunuz neydi? Kadınlar, Hâşâ! Allah için, biz ondan hiçbir kötülük görmedik, dediler. Azizin karısı da dedi ki: «Şimdi gerçek ortaya çıktı. Ben onun nefsinden murat almak istemiştim. Şüphesiz ki o doğru söyleyenlerdendir. ( )

52 Tevbe eden kadın örneği: Hz. Havva (Arafatta vakfe) ق ال ا ر ب ن ا ظ ل من ا ا نف س ن ا و ا ن ل م ت غف ر ل ن ا و ت رح من ا ل ن ك ون ن م ن الخ اس ر ين (Âdem ile eşi) dediler ki: Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. ( Araf 23 )

53 Şeytanla mücadelede başarı örneği: Hz. Hacer (Safa Merve Arası Sa y, Şeytan taşlama) Bu kadın, köle iken firavun tarafından, Hz. İbrahim veya bir diğer rivayete göre İbrahim in karısı Sara ya cariye olarak hediye edilmeye layık nitelikte vasıflara sahip bir kadındır. Köle ve siyah derili bir kadın olduğu halde, Hz. İbrahim in karısı Sara nın, bir peygambere eş olarak kendi eliyle sunduğu bir kadındır. Bu kadın öyle bir kadındır ki, hamile kalması ve çocuk doğurması bile kıskanılacak nitelikte bir kadındır. Bu kadın öyle üstün vasıflara sahip bir kadındır ki, bir resul tarafından bir küçük bebek ya da bir başka rivayete göre küçük bir çocukla tek başına yaşama elverişsiz bir mahalde bırakılabilecek kadar güçlü bir kadındır. Bu kadın öyle bir kadındır ki, bir bebekle bırakıldığı meskûn mahalde, bir peygamberi yetiştiren, bir medeniyetin temellerini kuran vasıflarda bir kadındır. Hz. Hacer; Firavun için değerli bir köle; Hz. İbrahim in karısı Sara için ideal bir kuma; peygamber İbrahim için itaatkâr bir sahabe ve sadık bir eş; Hz. İsmail için bulunmaz bir anne; Allah için ona muti bir kul; İnananlar için kıyamete dek muhteşem bir abide ve örnekliktir. İslam tarihinde, İslam kaynaklarında yer alan Hz. Hacer ve Hz. İsmail in, Mekke de başlarından geçtiği kabul edilen su arayışı hadisesi, Hac ibadetinin bir menasiki olmuştur.

54 Şeytanla mücadelede başarı örneği: Hz. Hacer (Safa Merve Arası Sa y, Şeytan taşlama) ر ب ن ا ا ن ى ا سك نت م ن ذ ر ي ت ى ب و اد غ ير ذ ى ز رع ع ند ب يت ك الم ح ر م ر ب ن ا ل ي ق يم وا الص ل وة ف اجع ل ا فپ د ة م ن الن اس ت هو ى ا ل يه م و ارز قه م م ن الث م ر ات ل ع ل ه م ي شك ر ون Ey Rabbimiz! Ey sahibimiz! Namazı dosdoğru kılmaları için ben, neslimden bir kısmını senin Beyt-i Harem'inin (Kâbe'nin) yanında, ziraat yapılmayan bir vâdiye yerleştirdim. Artık sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meyledici kıl ve meyvelerden bunlara rızık ver! Umulur ki bu nimetlere şükrederler. ( İbrahim 37 )

55 KAFİRLER İÇİN NUH (A.S)IN VE LUT (A.S)IN KARILARI ÖRNEK GETİRİLDİ ض ر ب الل ه م ث ل ا ل ل ذ ين ك ف ر وا امر ا ت ن وح و امر ا ت ل وط ك ان ت ا ت حت ع بد ين م ن ع ب اد ن ا ص ال ح ين ف خ ان ت اه م ا ف ل م ي غن ی ا ع نه م ا م ن الل ه ش يپ ا و ق يل ادخ ل ا الن ار م ع الد اخ ل ين Allah, inkâr edenlere, Nuh'un karısı ile Lût'un karısını misal verdi. Bu ikisi, kullarımızdan iki sâlih kişinin nikâhları altında iken onlara hainlik ettiler. Kocaları Allah'tan gelen hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara: Haydi, ateşe girenlerle beraber siz de girin! denildi. (Tahrim 10)

56 HZ. AİŞE: İFTİRA ATILAN KADIN ا ن ال ذ ين ج اؤ ب الا فك ع صب ة م نك م ل ا ت حس ب وه ش ر ا ل ك م ب ل ه و خ ير ل ك م ل ك ل امر ئ م نه م م ا اكت س ب م ن الا ثم و ال ذ ى ت و ل ى ك بر ه م نه م ل ه ع ذ اب ع ظ يم (Peygamber'in eşine) bu ağır iftirayı uyduranlar şüphesiz sizin içinizden bir guruptur. Bunu kendiniz için bir kötülük sanmayın, aksine o, sizin için bir iyiliktir. Onlardan her bir kişiye, günah olarak ne işlemişse (onun karşılığı ceza) vardır. Onlardan (elebaşlık yapıp) bu günahın büyüklüğünü yüklenen kimse için de çok büyük bir azap vardır. ( Nur 11 ) ل ول ا ا ذ س م عت م وه ظ ن الم ؤم ن ون و الم ؤم ن ات ب ا نف س ه م خ ير ا و ق ال وا ه ذ ا ا فك م ب ين Bu iftirayı işittiğinizde erkek ve kadın müminlerin, kendi vicdanları ile hüsnüzanda bulunup da: «Bu, apaçık bir iftiradır» demeleri gerekmez miydi? ( )

57 Tarihte kadına hak ettiği değeri her zaman İslam vermiştir EFENDİMİZİN KADINA VERDİĞİ DEĞER

58 Hz. Peygamber in kadına verdiği değer Hz. Hatice ye her daim bağlılığı, ölümünden sonra anması Hz. Aişe ye olan sevgisi kör düğüm gibi sevmesi ve Hz. Aişe nin zaman zaman kör düğüm nasıl diye sorması ve her seferinde eskisi gib diye cevaplaması. Hz. Fatıma geldiğinde ayağa kalkması ve kendi yerine oturtması. Vefatına yakın sırrını Hz. Fatıma ya söylemesi. Efendimizin soyunun Kızıyla devam etmesi. Ev işlerinde eşlerine yardımcı olması. Kervan yolculuğu sırasında söylediği şarkılar ve çaldığı şeylerde develeri coşturan Enceşe ye Kristalleri incitme diye uyarıda bulunması. Kadınlarla istişarelerde bulunması (Hudeybiye bölgesinde hac yolculuğu engellenince Ümmü Seleme ile istişare etmesi) İslam tebliğinde kadınlara müsaade etmesi ve görevlendirmesi Madine döneminde zabıta memuru olarak kadın görevlendirmesi. Savaşlarda yaralıları tedavi etmek üzere kadınları görevlendirmesi. Kız çocuğu yetiştirenlere cennet müjdesi vermesi. Çocuklar arasında kız ve erkek ayrımı yapılmaması konusundaki uyarıları. Anneye hizmet etmenin cihada denk olduğunu ifade etmesi. Cennetin anaların ayakları altında olduğunu söylemesi. Hak gözetmede önceliğin anneye ait olduğunu bildirmesi. ailenin nafakasını temin etmek için çalışmanın ibadet olduğunu vurgulaması. Kadınlara haftanın bir gününü tahsis etmesi. Kadınlardan biat alması.

59 ALLAHIN SELAM ETTİĞİ KADIN: HZ. HATİCE Vahyin kesildiği bir devrede Hz. Peygamber Hira ya çıkar ve üç gün dönmez. Yaşlı kadın endişelidir, eşinin azığı belki bitmiştir diye. Azık hazırlar ve dağa tırmanmak üzere yola koyulur. Zor zahmet, ilerleyen yaşına rağmen bu gün dahi çıkılması zor ve meşakkatli dağa tırmanır ve huzurdadır. Bir zamanların en zengin kadını, Üzerinde yamalı elbiselerle, saygıyla efendisine bakar ve Allah sevgisini izhar eden selametinin ifadesi olan kelamını cibril le Hz. Peygambere bildirir: «Ya Hatice! Allah sana selam ediyor» İşte dünyanın, yaşanılan hayatın en anlamlı anıdır yaşanan tablo

60 Peygamber Efendimiz, hanımlarıyla oturur konuşur, hatta bir arkadaş gibi onlarla bazı meselelerin müzakeresini bile yapardı.

61 EFENDİMİZİN TORNUNA OLAN SEVGİSİ Bir gün Hz. Peygamber elinde bir gerdanlık olduğu hâlde evine gelir. Gerdanlığı göstererek Bunu içinizden en çok sevdiğim kimseye vereceğim der. Herkes Hz. Aişe ye vereceğini sanır. Fakat o, kızı Zeyneb in kızı Lübâbe ye verir.

62 EFENDİMİZİN HZ. FATIMAYA OLAN SEVGİSİ Peygamber Efendimiz, Hz. Fâtıma huzûruna girdiğinde kalkar, elini tutar, kendisini öper ve yanına oturturdu. Fâtıma -radıyallahu anhâ- da muhterem babasına aynı şekilde mukâbele ederdi. (Ebû Dâvûd, Edeb, )

63 EFENDİMİZİN ÇOCUKLARA OLAN SEVGİSİ Hz. Peygamber Uzun kılmak niyetiyle namaza dururum, derken bir çocuk ağlaması işitir, annesine sıkıntı vermesin diye namazı kısa keserim Peygamber efendimiz, yanında Ebu l-as ın kızı Umame olduğu hâlde yanımıza geldi. O hâlde namaz kılmaya başladı. Rükû ederken onu yere bırakıyor, kalktığı zaman onu da beraber kaldırıyordu. Namaz gibi huşu gerektiren bir ibadet sırasında bile, Peygamberimizin çocuklara karşı duyduğu bu şefkat anlayışında, bütün insanlık için örnek alınması icâp eden yönler vardır.

64 Peygamber Efendimiz, hanımlarıyla oturur konuşur, hatta bir arkadaş gibi onlarla bazı meselelerin müzakeresini bile yapardı. Hudeybiye anlaşması yapılır. Bu arada Peygamber Efendimiz, kendisiyle umreye niyet edenlere, kurbanlarını kesmelerini ve ihramdan çıkmalarını emreder. Ancak sahabe, "Acaba verilen kararda bir değişiklik olur mu?" düşüncesiyle meseleyi ağırdan alırlar. Peygember Efendimiz, emrini bir defa daha tekrarlar. Fakat, sahabenin ümitli bekleyişi değişmez. Sahabedeki bu durumu sezince hemen çadırına girer ve hanımı Ümmü Seleme validemizle istişare eder. Hz.Ümmü Seleme validemiz: "Ya Resülallah! Emrini bir daha tekrar etme. Belki muhalefet eder ve mahvolurlar. Fakat Sen, kendi kurbanlarını kes ve onlara bir şey demeden de ihramdan çık. Onlar verdiğin emrin kesinliğini anlayınca ister istemez Sana itaat edeceklerdir." Peygamber Efendimiz hemen bıçağını eline aldı ve çadırından çıkarak, kendisine ait kurbanları kesmeye başladı. O daha birkaç kurban kesmişti ki, sahabe de kendi kurbanlarını kesmeğe koyuldular, (Buhari, Şurût, 15)

65 KADIN YÖNETİCİDİR Kadın, evinin ve çocuklarının yöneticisidir. Hepiniz yöneticisiniz ve hepiniz yönettiklerinizden sorumlusunuz" (Müslim, İmâre, 20)

66 KRİSTALLERİ İNCİTME Veda haccı sırasında Rasülullah (s.a.v) in kafiledeki develerin yürüyüşünü ezgileriyle diri tutan bir hizmetkârı vardı. Adı Ençeşe ydi, sesi çok güzeldi. Ençeşe bazı ezgiler okumuş develeri iyice hızlandırmıştı. O günlerde develeri ezgilerin temposuyla götürmek adettendi. Develer ezgiye göre hızlanıp yavaşlıyorlardı. Belki yavruluk dönemlerinden beri bu eğitimi alıyorlardı. Kervandaki kadınların ve ezvacı tahiratın güç yetirmeyeceği şekilde develerin hızlı gittiğini gören Efendimiz Ençeşe ye seslendi ر و يد ك ي ا ا نج ش ة ل ا ت كس ر ل لق و ار ير ا و س وق ك ل لق و ار ير Ey Ençeşe dikkat et, ağır ol, Pırlantaları, Kristal parçalarını kırma. (Buhari, Edep, 90) Efendimizin bakışıyla kadın bir billur, bir kristal, bir pırlantadır.

67 KIZ ÇOCUĞU YETİŞTİRMEK م ن ع ال ج ار يت ين ح ت ى ت بل غ ا ج اء ي وم الق يام ة أ ن ا و ه و ك ه ات ين Her kim iki kız çocuğunu yetişkinlik çağına gelinceye kadar büyütüp terbiye ederse, kıyamet günü o kimseyle ben şöyle yan yana bulunacağız buyurdu ve parmaklarını bitiştirdi. (Riyazü s-salihin, Hadis No: 269)

68 KIZ ÇOCUĞU YETİŞTİRMEK Kimin bir kız çocuğu olur da onu diri diri gömmezse, onu aşağılamazsa ve erkek çocuğunu ona tercih etmezse Allah onu cennete sokar. (İmam Ahmed, Müsned) Enes radıyallahu anh den şu hadis rivayet edilir: Kim iki kız çocuğunun büluğa erinceye kadar geçimini sağlarsa Kıyamet günü ben ve o şu ikisi gibi olduğumuz halde gelir. (Müslim) Kimin üç kız çocuğu varsa, onlara sabrederse ve bulabildiğinden onları giydirirse onlar, onun için cehennemden koruyan bir engel olur.

69 KADINLAR YETİŞTİRMEK Bir kimsenin üç kız çocuğu ya da kız kardeşi olur da onlara ihsanda bulunursa, mutlaka cennete girer. (Tirmizi ve Ebu Davud) Her kim kız çocukları yüzünden bir sıkıntıya uğrar da onlara iyi bakarsa, bu çocuklar onu cehennem ateşinden koruyan bir siper olurlar. (Riyazü s-salihin, Hadis No: 270) Kadının, yabancı bir kadın olması durumunda dahi ona yardıma teşvik etmiştir. Dul kadına ve miskine yardıma koşan Allah yolunda cihat eden, bıkmadan namaz kılan ya da sürekli oruç tutan gibidir. (Buhari ve Müslim)

70 MESCİDİ TEMİZLEYEN SİYAHİ KADIN Ebu Hüreyre den nakledildiğine göre siyah tenli bir kadın (Ümmü Mihcen), mescidi süpürüyordu. (Bir gün) Rasulullah (s.a.s.) onu görememiş ve kendisini sormuştu. Oysa sahabe, onu çok fazla önemsemedikleri için öldüğünü Hz. Peygamber (s.a.s.) e haber verip kendisini rahatsız etmek istememişler, götürüp cenazesini defnetmişlerdi. Bunu duyan Rasulullah (s.a.s.): Bana haber vermeli değil miydiniz? diye serzenişte bulundu ve onun kabrini kendisine göstermelerini istedi, gidip kabrinin üzerinde cenaze namazını kıldı. (Buhârî, Salât, 72, Cenâiz, 5) 70

71 UHUT SAVAŞINDA BİR KADIN: NESİBE BİNTİ KA B Nesibe binti Ka b radıyallahu anha Medineli bir kadındı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber cihada çıkan ilk kadındır. İki evlilik yaptı. Dört çocuk doğurdu. Çocuklarının hepsini iyi bir mücahid olarak yetiştirdi. Akabe gecesine, Uhud a, Hudeybiye ye, Huneyn e ve Yemane ye katıldı. Cihad meydanlarında erkekler gibi cihad etti. Son cihadında kolu koptu. On iki yerinden ağır yara aldı. Peygamber aleyhisselamdan hadisler rivayet edip alimler arasına katıldı. Küçük oğluyla beraber Uhud a katılmıştı. Oradaki dağınıklık esnasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına yaklaşıp O nu korumaya çalıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Sağa sola nere dönsem, Nesibe yi önümde beni savunurken görüyordum. Anne oğul gösterdikleri gayret Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi memnun etti. Onlara dua etti. Nesibe: Dua et de cennette senin yanında olayım. diye rica etti. Efendimiz de: Allahım. Onları cennette arkadaşım kıl. diyerek dua etti. Nesibe bu duaya çok sevindi. Dünya umurumda değil, diyerek sevincini ifade etti.

72 YEMAME SAVAŞINDA BİR KADIN: NESİBE BİNTİ KA B Nesibe (r.anha) Peygamber aleyhisselamdan sonra da cihada devam etti. Yalancı peygamber Müseyleme, oğlunun kollarını kesip vücudunu ateşte yaktı. Nesibe de diğer oğluyla beraber Yemame Savaşı na katılıp oğlunun intikamını almak istedi. O savaşta diğer oğlu, Müseyleme yi öldürdü. Bu savaşta Nesibe nin kolları koptu. Kolsuz haliyle Medine ye geri döndü. Geçmiş olsun diyenlere hep şunu söyledi: Ben cennette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber olayım da dünyadan bir şey istemem. Hani kadınlar sabırsızdı? Hani kadınlar dayanıksızdı? Hani kadınlar sadece konuşurdu? Ey Nesibe! Bey at kadını, Uhud kadını, Yemame kadını! Ey mücahide! O zirveye çıkarken kadınları da ezdin binlerce erkeği de! Allah senden razı olsun. Kanından, damarından bize de nasip etsin.

73 YERMÜK SAVAŞINDA BİR KADIN: ESMA BİNT YEZİD Hz. Ebu Bekir döneminde Yermük savaşının kızıştığı bir dönemde iman ehli kadın Esma, söktüğü bir çadırın direğiyle 9 küffar kişiyi öldürmüştür.

74 Kız doğduğunda babasına cennet kapısı açılır; Evlendiğinde kacasının imanının yarısı tamamlanır; Anne olduğunda cennet ayaklarına serilir AİLE HAYATINDA KADIN

75 AİLE HAYATINDA KADIN: HER ŞEYDİR Eş Anne Öğretmen İffet, edep ve ahlak örneği Emanetçi Ev işlerini gören, tertip ve düzen sağlayın kişi (Temizlik, Bulaşık vs.) Aşçı

76 SALİH VE SALİHA EŞ ا لد ني ا م ت اع و خ ير م ت اع الد ني ا الم رأة الص ال ح ة Abdullah b. Amr b. As (Ra.) şöyle rivayet etmiştir: Peygamber (SAV) buyurdular: Dünya bir meta'dır. Dünya metaının en hayırlısı saliha kadındır. (Müslim, Rada 64, (1467); Nesaî, Nikah 15, (6, 69))

77 SALİHA KADIN DİNİN YARISI KABUL EDİLMİŞ م ن ر ز ق ه ال له إ مر أ ة ص ال ح ة ف ق د ا ع ان ه ع ل ى ش طر د ين ه ف لي ت ق الله ف ى ش طر الب اق ي Hz. Enes (Ra.) peygamberimizin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: Allah her kime Saliha bir kadın nasip etmiş ise, dininin yarısında ona yardım etmiş demektir. Geri kalan yarısında da Allahtan korksun. (Etterğib ve Terhib, imam münziri, c4, s203)

78 EVLİLİĞE ADIM ATARKEN KADINA ÖNEM VERMEK GEREKİR ت نك ح الم رأة لارب ع خ ص ال : ل م ال ه ا و ل ح س ب ه ا و ل ج م ال ه ا و ل د ين ه ا. ف أظف ر ب ذ ات الد ين ت ر ب ت ي د اك. Ebu Hureyre (r.a) anlatıyor: "Rasulullah (a.s) buyurdular ki: "Kadın dört hasleti için nikahlanır: Malı İçin, Nesebi (Asaleti) İçin, Güzelliği İçin, Dini İçin. Sen dindar olanı seç de huzur bul. Hanefilerde denklik 6 hususta aranmıştır: Dindarlık, İslam, Hürriyyet, Nesep, Mal, Meslek (Buharî, Nikah 15)

79 EŞLERLE İYİ GEÇİNMEK EMREDİLMİŞTİR و ع اش ر وه ن ب الم عر وف ف ا ن ك ر هت م وه ن ف ع س ى ا ن ت كر ه وا ش يپ ا و ي جع ل الل ه ف يه خ ير ا ك ث ير ا Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmadıysanız, olabilir ki, siz bir şeyden hoşlanmazsınız da Allah onda pek çok hayır yaratmış olur. (Nisa, 4/19)

80 Günümüzde ihmal ettiğimiz bir değer eş Aile kutsallığını yitirmeye başladı maalesef yılında kadına ve çocuğa karşı öldürme töre namus adına cinayet işlendi yılında kadına karşı kasten yaralama yılında kadına karşı cinsel saldırı yılında evlilik olayı meydana gelmiş; Zina Cana kast ve pek fena muamele Cürüm ve haysiyetsizlik Terk Akıl hastalığı Geçimsizlik vb. nedenlerle boşanma meydana gelmiş. 5. Kürtaj her geçen gün artan rakamlar 80

81 İslâm da kadın annelik görevini yerine getirdikten sonra doktor, hemşire, avukat, öğretmen,... olabilir. Hatta bazı kadınların yukarıdaki mesleklere sahip olmaları farzı kifayedir, bir toplumda mutlaka olmalıdır. Fakat İslam toplumlarında kadının ne insan olma yönünün tartışılması, ne Kur an a dokunmaması durumu, ne alıp satılımıfahişelik - durumu söz konusudur. İslami yaşam ve batı tarzı yaşam, hangi yaşam tarzı insanı mutlu kılar, hangisinde boşanma aza indirgenir. Cevabı batılı bir araştırmacıdan, Gibbon dan alalım : 300 senelik Osmanlı dönemi İstanbul arşivini inceleyen Gibbons, 300 senede İstanbul da toplam 10 boşanma davasının olduğunu araştırmaları sonucu bul muştur. Ya günümüzde 3 saatte sadece İstanbul un bir mahkemesinde kaç boşanma davası görülmektedir?

82 KADIN İNSANLIK İÇİN HUZURDUR و م ن اي ات ه ا ن خ ل ق ل ك م م ن ا نف س ك م ا زو اج ا ل ت سك ن وا ا ل يه ا و ج ع ل ب ين ك م م و د ة و ر حم ة ا ن فى ذل ك ل اي ات ل ق وم ي ت ف ك ر ون Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. (Rum, 30/21) ه ن ل ب اس ل ك م و ا نت م ل ب اس ل ه ن "... Onlar, sizin örtüleriniz, siz de onlara örtüsünüz..." (Bakara 187)

83 KADIN GÜNAHLARIMIZIN DÖKÜLME SEBEBİDİR Kişi zevcesinin yüzüne sevgi ve merhametle baktığı vakit zevcesi de onun yüzüne aynı duygularla bakarsa Allah her ikisine de rahmet nazarıyla bakar. Keza erkek hanımının ellerini avucuna alınca, o da zevcinin ellerini tutarsa parmaklarının arasından günahları dökülür. (Feyzü'l-Kadir, 2/333.)

84 KADINLARIN HAKLARI ق لت ي ا ر س ول لل ه : م ا ح ق ز وج ة أ ح د ن ا ع ل يه : ق ال : أ ن ت طع م ه ا إ ذ ا ط ع مت و أن ت كس وه ا إ ذ ا اكت س يت و ت ضر ب الو جه و ت ق ب ح و ت هج ر إ ف ي الب يت. Hakîm İbnu Mu'âviye babası Mu'âviye (radıyallahu anh)'den anlatıyor: "Ey Allah'ın Resûlü! dedim, bizden her biri üzerinde, zevcesinin hakkı nedir? "Kendin yiyince ona da yedirmen, giydiğin zaman ona da giydirmen, yüzüne vurmaman, takbîh etmemen, evin içi hariç onu terketmemen." (Ebu Dâvud, Nikâh, 42)

85 HAYIRLI OLMAK İÇİN Sende mi ya Ömer! Hazret-i Ömer'in (ra) hilâfeti zamanında bir adam, davranışlarını beğenmediği karısını şikâyet etmek üzere Halife nin evine gelir. Kapının önüne oturur ve Hz. Ömer'in çıkmasını bekler. Derken içerden bir gürültü kopar, Hazreti Ömer'in hanımı, koca Halife ye bağırıp çağırmakta, fakat Hz. Ömer (ra) ağzını açıp da karısına tek kelime söylememektedir. Bu hali gören kapıdaki kimse boynunu bükerek: Bütün şiddetine ve sertliğine rağmen, üstelik de müminlerin emîri iken Ömer'in hâli böyle olursa, benim hâlim nice olur? Diyerek kalkıp giderken, Hz. Ömer dışarı çıkar. Adamın arkasından: Hayır ola, derdin neydi? Diye seslenir. Adam da der ki: Ey müminlerin emîri! Karımın kötü huylarını ve bana karşı haddini aşıp ileri gittiğini sana şikâyet etmek üzere gelmiştim. Senin karının da sana karşı olmadık sözler söylediğim duyunca, vazgeçip geri döndüm ve kendi kendime dedim ki: Müminlerin emiri karısıyla böyle olunca, benim derdime nasıl deva bulacak? Bu sözleri dinleyen Hz. Ömer, adama şunları söyledi: Kardeşim, karımın benim üzerimdeki hakları sebebiyle ona tahammül etmeye çalışıyorum. Zira o benim hem aşçım, hem fırıncım, hem çamaşırcım, hem de çocuklarımın sütannesidir. Hâlbuki o bütün bunları yapmak zorunda da değildir. Üstelik gönlümün harama meyil etmesine engel olan da odur. Bu sebeple onun yaptıklarına katlanıyorum, deyince Adam: Ya Emîre'l Müminîn! Benim karım da aynen öyle, dedi. Hz. Ömer şunları söyledi: Haydi kardeşim, karına katlanmaya bak! Hayat dediğin göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. (Zehebî, el-kebâir, 179)

86 KADINLAR İÇİN SEVGİMİZ OLSUN Mecnun Leyla ya çok aşıktır, ondan başkasını görmez gözü. Nereye baksa orada Leyla, dağlarda, taşlarda, duyduğu her seste, aldığı her nefeste Leyla, dilinden dökülen her sözde Leyla Bir gün insanlar Leyla nın çok çelimsiz, zayıf, birazda çirkin olduğunu görüp dile getirdiklerinde mecnun onlara siz bir de benim gözümle bakın dediği gibi Eşlerimizi her haliyle kabullenip kuranın ifadesiyle birbirimize örtü olabilsek Erkekle kadın birbirlerinin eksiklerini tamamlayan bir elmanın iki yarısı gibidirler. ه ن ل ب اس ل ك م و ا نت م ل ب اس ل ه ن "Onlar (hanımlar) sizin için bir elbise; siz de onlar için bir elbisesiniz. (2/Bakara, 187)

87 خ ير الن اس م ن ا نف ع ه م ل الن اس İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. (Buhari, Megazi, 35) buyurdunuz. Biz iyilikte ve hayr da yarışamadık. ل ا ت دخ ل ون الج ن ة ح ت ى ت ؤم ن وا و ل ا ت ؤم ن وا ح ت ى ت ح اب وا Allah'a yemin ederim ki; sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek iman etmiş olamazsınız." (Müslim, İman, 81) Cennete giden yolun ve imanın kemalinin birbirimizi sevmekten geçtiğine dikkat çektiniz, lakin biz muhabbet fedaileri olamadık. 87

88 Kocanın Karısına Karşı Görevleri 1. Koca eşine mehrini cömertçe vermelidir. 2. Koca eşinin nafakasını temin etmeli 3. Koca eşini himaye etmek, ona zarar verecek maddi ve manevi şeylerden onu korumakla yükümlüdür. 4. Koca eşini Allah ın bir emaneti olarak görmeli ve haklarına tecavüz etmemelidir. Onu cehennem yakıtı olmaktan korumalıdır. 5. Koca, karısına ve çocuklarına Kur an ı, farzları ve İslamiyet hakkında gereken bilgileri mutlaka öğretmelidir. 6. koca eşiyle İyi Geçinmeli, Aile efradına karşı cömert davranmalı

89 HAYIRLI OLMAK İÇİN أكم ل الم ؤم ن ين إيم انا أحس ن ه م خ ل قا و خ ي ار ك م خ ي ار ك م هل ه. Hz. Ebu Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Mü'minler arasında imanca en kâmil olanı, ahlâkça en güzel olanıdır. En hayırlınız da ailesine hayırlı olandır." (Tirmizî, Radâ 11, III, 466; Ebu Dâvud, Sünnet 16, V, 60)

90 HZ. Peygamber Müslüman Ve Mü min i Bize Tanıtıyor المسل م م ن س ل م الم سل م ون م ن ل س ان ه و ي د ه و الم ؤم ن م ن أم نه الناس على دمائهم وأمو ال ه م "Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden zarar görmediği kimsedir. Mü'min de, halkın, can ve mallarını kendisine karşı emniyette bildikleri kimsedir." (Tirmizî, İman 12) buyurdun. Biz güven duygumuzu kaybettik. Elimizi ve dilimizi kardeşimize fütursuzca uzattık. 90

91 KADINLARI İHMAL ETMEK «ك في ب المرء إ ثما أ ن ي ض ي ع م ن يق وت «Bakmakla yükümlü olduğu kişileri (sorumluluklarını yerine getirmeyerek) zayi etmesi kişiye günah olarak yeter. (Ebu Davud, Zekat 45/1692)

92 KENDİNİZİ VE NESLİNİZİ KORUYUN و لا ت لق وا ب ا يد يك م ا ل ى الت هل ك ة و ا حس ن وا ا ن الله ي ح ب الم حس ن ين (Dünyaya dalıp da âhireti bir tarafa bırakarak) kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın! (Bakara 2/195) ي اأ ي ه ا ال ذ ين آم ن وا ق وا أ نف س ك م و أ هل يك م ن ار ا و ق ود ه ا الن اس و الح ج ار ة Ey iman edenler kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun (Tahrim,66/6)

93 KADIN ANNEDİR: DOĞUM SANCISINI YAŞAYAN KADINDIR و و ص ين ا الا نس ان ب و ال د يه ح م ل ته ا م ه و هن ا ع ل ى و هن و ف ص ال ه ف ى ع ام ين ا ن اشك ر ل ى و ل و ال د يك ا ل ی الم ص ير Biz insana, ana babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. (İşte bunun için) önce bana, sonra da anababana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır (Lokman 14) و و ص ين ا الا نس ان ب و ال د يه ا حس ان ا ح م ل ته ا م ه ك ره ا و و ض ع ته ك ره ا و ح مل ه و ف ص ال ه ث ل ث ون ش هر ا Biz insana, ana-babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Annesi onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu. Taşınması ile sütten kesilmesi, otuz ay sürer. (Ahkaf 15)

94 KADIN ANNEDİR Eş, kadın anne olmuştur artık. Rabbimizin rahim sıfatını kuşanır ve şefkat abidesi olarak bağrını açar yeni dünyaya gözlerini açan can a. Ve anne, ağzına atmak üzere olduğu hurmayı kendisinden isteyen yavrularına kıyamayıp bölüştürür de, bu davranışı ile cenneti kazanır. «Hz. Aişe ye bir gün kucağında iki kızıyla birlikte bir kadın gelir, ihtiyaç sahibi, validemiz 3 hurma verir kadına ve çocuklarına birer tane verir, diğerini ağzın atacak aç durumda kadın. Çocuklar annelerine bakar ve kadın kıyamaz hurmayı onlara paylaştırır. Efendimize anlatır validemiz ve cenneti kazandığını söyler» Anne Fedakârdır; emeğinin hesabını tutmaz. Sevgi doludur; yüreğinin kapısını kapamaz. Affedicidir; kucağından geri çevirmez. Duası müstecaptır. Ahı asla yerde kalmaz varlığın adıdır anne. Annenin adımları cennete öylesine yakındır ki Peygamber efendimiz anneye hizmeti cihat olarak adlandırır. (Ebû Dâvûd, Cihâd, 31)

95 KADIN ANNEDİR Kur an, kadına anne olması itibarıyla, hiçbir medeniyette benzeri görülmeyen bir yücelik ve değer vermiştir. و ق ض ى ر ب ك ا ل ا ت عب د وا ا ل ا ا ي اه و ب الو ال د ين ا حس ان ا ا م ا ي بل غ ن ع ند ك الك ب ر ا ح د ه م ا ا و ك ل اه م ا ف ل ا ت ق ل ل ه م ا ا ف و ل ا ت نه ره م ا و ق ل ل ه م ا ق ول ا ك ر يم ا و اخف ض ل ه م ا ج ن اح الذ ل م ن الر حم ة و ق ل ر ب ارح مه م ا ك م ا ر ب ي ان ى ص غ ير ا Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, Kendilerine «of!» Bile deme; Onları azarlama; İkisine de güzel söz söyle. Onları esirgeyerek alçakgönüllülükle üzerlerine kanat ger ve: «Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara (öyle) rahmet et!» diyerek dua et. (İsra, 17/23-25.)

96 KADIN ANNEDİR İslam, kadının hakkını anne iken de gözetmiştir. İslam, anneye iyilik ve hürmette bulunmaya, babanın hakkını yerine getirmekten daha çok vurguda bulunmuştur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem e bir adam gelir ve Ey Allah ın Rasulü! Kime iyilik ve hürmette bulunayım? der. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Annene buyurur. Adam, Sonra kime? der. Annene buyurur. Adam, Sonra kime? der. Annene buyurur. Adam, Sonra kime? der. Babana buyurur. (Buhari ve Müslim) ا لج ن ة ت حت ا قد ام الا م ه ات Peygamberimiz de, Cennet annelerin ayakları altındadır. (Nesai, Cihad, 6.) buyurarak annelik ve kadınlık onuruna verdiği değeri göstermiştir.

97 CİHAD A EŞ bir değer annelik Abdullah b. Amr b. As (r.a.) anlatıyor: Bir adam Hz. Peygamber e (s.a.v.) gelerek cihada katılmak için kendisinden izin istedi. Hz. Peygamber (s.a.v.) ona: Annen baban sağ mı? diye sordu. Adam: Evet sağdırlar, dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.v.) adama: Öyleyse onların rızasını kazanma uğrunda cihad et! buyurdu. (Buhârî, Müslim, Ebû Davud, Tirmizî ve Nesaî ) 97

98 Günümüzde ihmal ettiğimiz bir değer annelik Türkiye'de Yaşlılara Hizmet Veren Kuruluşlarda bakılan yaşlı sayımız bugün kişidir. Gündüz bakım evlerimizde de 1115 kişi Ailemiz, en büyük zenginliğimiz idi. Anne-babanın hürmeti Allah a itaatin yanı başında geliyordu ر ض ى الر ب ف ي ر ض ى الو ال د و س خ ط الر ب ف ي س خ ط الو ال د Allah ın rızası, ana-babanın rızasında; Allah ın gazabı da ana-babının kızmasındadır. (Tirmizi, Birr, 3) Varlık sebebimiz olan bu insanları sığdıramaz olduk evlerimize. 98

99 KADINLAR ÖĞRETMEN VE MÜREBBİDİR İnsan dünyayı annesinin gözünden tanımaya başlar. Hayatı, sevgiyi, tebessümü, şefkat ve merhameti, fedakarlığı, Başkasını kendine tercih etmeyi, konuşmayı, Yemeyi-içmeyi, giymeyi, temizliği Doğru sözü, ibadeti, ihlas ve samimiyeti, dürüst olmayı, İffetli olmayı, tesettürün allah emri olarak yaşanması gerektiğini, Allah sevgisinin acıları lezzetlendirdiğini, Sabrın sonunun selamet olacağını, Helal algısını anneden öğrenir bilinç altına atarak gözlemlerini Ve aile olmanın ne olduğunu anne öğretir kucağında emzirdiği, beşiğinde salladığı, hastalandığında hasta olduğu, gecesini gündüzüne katarak kol kanat gerdiği yavrusuna

100 KADINLAR ÖĞRETMEN VE MÜREBBİDİR Charles İver: Bir erkeği eğitirseniz, tek bir insanı eğitmiş olursunuz. Bir kadını eğitirseniz, bütün bir aileyi eğitmiş olursunuz. Ülkemize Atalarımız ANADOLU adını vermiştir. Zira Anadolu'yu fethedecek gençleri doğurup yetiştirmelerine ve İslam yurduna çevirmelerine nispetle bu isim verilmiştir.

101 KADINLAR ÖĞRETMEN VE MÜREBBİDİR YASİN ÇOCUĞU Kadının biri çocuğunu emzirirken sürekli yasin suresini okurmuş ve helalinden yiyip çocuğunu o şekilde emzirirmiş. Çocuk büyüyüp aklı başında dürüst, vakarlı muttaki ahlaklı bir müslüman genç oluyor. Herkes gıpta ediyor. Komşular anneye gelip soruyorlar: nasıl böyle bir çocuk yetiştirdin diye sorunca yasin'le ve helal lokma ile büyüdü der.

102 KADINLAR ÖĞRETMEN VE MÜREBBİDİR Besmele çeken Kadın Bir Kadın her söze ve işe başlarken besmele çekermiş. O kadının birde münafık bir kocası varmış. Besmele çekmesine çok kızarmış. Hanımını Besmele ile ilgili bir işte mahcup etmeye karar vermiş. Bir gün hanımına, içerisinde para bulunan bir kese verir, "Bunu sakla, sonra senden isterim" der. Hanımı keseyi Besmeleyle bir yere koyup üzerini örter. Kocası, hanımın haberi olmadan gidip keseyi alıp ve kuyuya atar. Sonra gelip hanımından keseyi getirmesini ister. Kadın keseyi koyduğu yere gidip, Besmele çeker. Allahü teala o anda Cebrail aleyhisselâma, yer yüzüne inip keseyi kuyudan alıp yerine koymasını emreder. Cebrail aleyhisselâm keseyi kuyudan alıp suları akar bir vaziyette yerine koyar. Kadın keseyi almak için elini uzatınca, keseyi ıslak bir halde bulunca "Bu kese nasıl ıslandı?" diye hayretler içinde kalır. Hiçbir şeyden habersizce kocasına götürüp verir. Bu durum karşısında Hayretler içinde kalan kocası da hemen tevbe edip salih bir müslüman olur. Bundan sonra her işe başlarken ve bir şey yaparken Besmele çekmeye başlar.

103 KADINLAR ÖĞRETMEN VE MÜREBBİDİR ÖRNEK İSLAM KADINI Amr ibni Haris'in kızı meşhur şaire Hansa çok güzel kahramanlık şiirleri söylerdi. Müslüman olduğunda, dört oğlunu birden Kadisiye Muharebesine gönderirken şöyle diyordu: - "Ya islam'ın zafer bayrağını Kadisiye'de dalgalandıracaksınız, yahut da din uğruna cihad ederken şehid olduğunuzu duyacağım" Nitekim öyle olmuştur. Hasta yatağında yatarken dört oğlunun şehadet haberi getirilince: -"Yani ben şimdi şehid anası mı oldum?" diye soruyor, evet diyorlar, dört şehid anası tekrar soruyor: -"Zafer kimlerde?" -Zafer müslümanlarda, şimdi Kasidiye'de İslam'ın bayrağı dalgalanıyor. -"İslam'ın bir zaferi için dört oğlum feda olsun dayan Hansa Hatun ellerini açarak şöyle yalvarıyor: -"Ya Rabbi! Bana emanet ettiğin dört kahramanı gene senin dinin uğruna feda etmiş bulunuyorum. artık beni şehid anaları defterine kayd eyle. Benim için şehid anası olmak kâfi ikramdır. Bunu Benden esirgeme!" Her ne zaman Hansa Hatundan söz edilse Efendimiz (S.A.V) onun için: -"Örnek İslâm kadını", buyururlardı.

104 KADINLAR İMTİHANDIR, ANNE, EŞ, KIZ, KIZ KARDEŞ ي وم ي ف ر الم رء م ن ا خ يه ٣٤ و ا م ه و ا ب يه ٣٥ و ص اح ب ت ه و ب ن يه ٣٦ ل ك ل امر ئ م نه م ي وم ئ ذ ش ا ن ي غن يه ٣٧ و ج وه ي وم ئ ذ م سف ر ة ٣٨ ض اح ك ة م ست بش ر ة ٣٩ و و ج وه ي وم ئ ذ ع ل يه ا غ ب ر ة ٤٠ ت ره ق ه ا ق ت ر ة ٤١ ا ول ئ ك ه م الك ف ر ة الف ج ر ة ٤٢ Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır. O gün birtakım yüzler vardır ki pırıl pırıl parlarlar, Gülerler, sevinirler. O gün nice yüzler de vardır ki, toz toprak içindedirler. Onları bir siyahlık bürür. İşte onlar, kâfirlerdir, günaha dalanlardır. (Abese 33-42)

105 Tarihte kadına hak ettiği değeri her zaman İslam vermiştir GÜNÜMÜZDE KADIN

106 KADINLARIN BOZULMASINA SEBEP OLAN DURUMLAR 1. Tv. de bulunan dizi, magazin, evlilik programları 2. Reklamların her çeşidine konu olması 3. Eğitimden uzaklaşmaları 4. Toplumsal açıdan gereken değerin verilmemesi 5. Haklarının verilmeyişi 6. İnternetin Kontrol Edilememesi (Oyun Ve Eğlence, Saatlerce) 7. Başlık parası veya berdel karşılığında evlendirilmeleri 8. dini değerlerden daha çok aile ve aşiret değerleriyle büyütülmeleri 9. Camilerden, kurslardan, sohbetlerden, dini bilgiden yoksun yetiştirilmeleri 10. Toplum algısının islami değerlerin önüne geçmesi

107 KADINLARIMIZI İHMAL NASIL GERÇEKLEŞİ(YO)R? 1. İslami Bilgiden Yoksun, Dinden Uzaklaşmış Aile 2. İbadet Hayatı Neredeyse Bulunmayan 3. Ahlaki Terbiyeden Yoksunluk 4. Ailelerin İlgisizliği Ve Denetimsizliği 5. Televizyonun Bilinçsiz Kullanımı (Saatlerce) 6. İnternetin Kontrol Edilememesi (Oyun Ve Eğlence, Saatlerce) 7. Basın Yayındaki Ahlak Dışı Yayın Ve Görseller, Müstehcenlik 8. Kötü Arkadaş Çevresi Ve Zararlı Akımların Etkisi, 9. Gösteriş Ve Özenti, Moda Merakı, 10. Bilinçsiz Ve Yanlış Kimseleri Taklit 11. Kısa Yoldan Zengin Ve Ünlü Olma Hayali 12. Zararlı Alışkanlıklar (Alkol, Sigara, Uyuşturucu Vb.) 13. Kumar Ve Şans Oyunları (İddia, Toto, Loto, Piyango Vs.) 14. Boş Zamanı Heva Ve Heves Peşinde Geçirmek 15. Okuma Alışkanlığından Yoksunluk

108 GÜNÜMÜZDE KADINA VERİLEN DEĞER Kimsesiz ve bakım evlerinde kalan kadınlar Hapishanelerde bulunan kadınlar (beş bin civarı annenin yanında 479 çocuk barındırılmaktadır.) Şiddet gören kadınlar (Emniyet Genel Müdürlüğü nün resmi kayıtlarına göre, Şubat 2010-Ağustos 2011 arasındaki 19 ayda 78 bin 488 aile içi şiddet vakası yaşanmıştır. ) Aile yapısı bozulan kadınlar Boşanmış kadınların durumları Taciz (TUİK verilerine göre yılları arasında, 100 binin üzerinde kadın cinsel saldırı sonucunda mağdur olmuştur.) Öldürülen kadınların ( )(İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden Sevda Alankuş un verdiği rakamlara göre, yılları arasında 4,675 kadın erkek şiddeti sonucu hayatını kaybetti. Basına yansıyan haberlerde erkekler 2012 yılında 171 kadın,12 çocuk,2 bebek,5 trans birey,13 erkek öldürmüştür.) Okutulmayan kadınlar (Okuryazarlık oranı kadınlarda %92,2 iken erkeklerde %.98,3 tür. ) Kürtraj yapan kadınlar (Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Türkiye genelinde gerçekleşen kürtaj olarak da adlandırılan rahim tahliyesi sayısının 2009'da 60 bin 140, 2010'da 58 bin 186, 2011'de 69 bin 364 olduğunu açıkladı. Dünyada yılda 42 milyon kürtaj yapılırken, ) İş hayatında ezilen kadınlar (2012 yılında işgücüne katılım oranı kadınlarda %29,5 iken erkeklerde %71 dir.) Ticaret meta olarak görülen kadınlar

109 Tarihte kadına hak ettiği değeri her zaman İslam vermiştir KADINA KARŞI ŞİDDET

110 BİZ BU MÜJDE YE NASIL DAVRANIYORUZ KRİSTALLERİ İNCİTME 2011 yılında kadına ve çocuğa karşı öldürme töre namus adına cinayet işlendi 2011 yılında kadına karşı kasten yaralama yılında kadına karşı cinsel saldırı و ا ل ف ب ين ق ل وب ه م Aramıza sevgiyi sen koymuştun, (Enfâl 63) Rabbim.

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

Bu dersimizde İslam da aile ve aile hukukunu ele alacağız.

Bu dersimizde İslam da aile ve aile hukukunu ele alacağız. Ders : 106 Konu : İSLAMDA AİLE - BİREYLERİNİN SORUMLULUKLARI - 1 Bu dersimizde İslam da aile ve aile hukukunu ele alacağız. Allah ın emri olan ve Peygamber Efendimiz (sav) in de birçok hadisinde bahsi

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE

AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE Aile, tek başına olmaktan kurtulup, can yoldaşına kavuşmaktır Aynı çatı altında yalnızlık ve yabancılık değil! Ve O, iki eşi, erkeği ve kadını yarattı. (Necm, 53/45) Kadınlar,

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

VEDA HUTBESİ. Zafer KOÇ

VEDA HUTBESİ. Zafer KOÇ VEDA HUTBESİ Zafer KOÇ I- Konunun Plânı A-Hak-Hukuk Kavramı ve Önemi B- Batıda İnsan Hakları Mücadelesi C- İslam da İnsan Hakları a) Kur an da Hak Kavramı b) Hadislerde Hak Kavramı D- Veda Hutbesi Ve İnsan

Detaylı

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed.

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Siyer-i Nebi ne demektir? Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yaşayışı, ahlâkı, âdet ve davranışlarını inceleyen ilimdir.

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Tirmizi nin Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Ebu İsa Muhammed İbni İsa Tirmizi (209H-274H) Cami'u Sünen Tirmizi www.almuwahhid.com 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İmam Tirmizi de kendi dönemindeki hadis

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ ب س م الله الر ح من الر ح يم الل ه ل نت ل ه م و ل و ك نت ف ظ ا غ ل يظ ال ق ل ب ف ب م ا ر ح م ة م ن لا نف ض وا م ن ح و ل ك İmran, 159) (Al-i HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ Muhterem Müslümanlar!

Detaylı

MARDİN MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YAZ KUR AN KURSU HADİS YARIŞMASI HADİS VE TERCEMELERİ

MARDİN MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YAZ KUR AN KURSU HADİS YARIŞMASI HADİS VE TERCEMELERİ MARDİN MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YAZ KUR AN KURSU HADİS YARIŞMASI HADİS VE TERCEMELERİ ق ال ر س ول اهلل ص ل ى اهلل ع ل ي ه و س ل م : Resûlullah (S.A.V) Buyurdular ki: 10»إ ن م ا ا ل ع م ال ب الن ي ات و إ ن م ا ل

Detaylı

Avusturya Mutlu Aile Destek ve Danışmanlık Projesi

Avusturya Mutlu Aile Destek ve Danışmanlık Projesi İSLAMDA EVLİLİK ve AİLE HUKUKU و م ن اي ات ه ا ن خ ل ق ل ك م م ن ا ن ف س ك م ا ز و اج ا ل ت س ك ن وا ا ل ي ه ا و ج ع ل ب ي ن ك م م و دة و ر ح م ة ا ن فى ذل ك لاي ات ل ق و م ي ت ف كر ون İçinizden kendileri

Detaylı

TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha)

TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha) 1 TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha) Rümeysâ bint Milhân b. Halid el-ensâriyye el-hazreciyye Babası Milhân b. Halid dir. Annesi Müleyke bint Mâlik b. Adî dir. Neccar oğullarındandır.

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Ders : 107 Konu : İSLAMDA AİLE - BİREYLERİNİN SORUMLULUKLARI - 2 1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Saygı Çocukların anne-baba üzerinde hakkı olduğu gibi, anne babanın da çocukları üzerinde hakkı

Detaylı

İslâm, güzel ahlâktır. İslâm, güzel ahlâktır. İslâm, güzel ahlâktır.

İslâm, güzel ahlâktır. İslâm, güzel ahlâktır. İslâm, güzel ahlâktır. 1 2 لد ين لن ص ي ة ق ل ن : ل م ن (ي ر س ول لل ) ق ل : ل ل و ل ك ت ب و ل ر س ول و ل ء م ة ل م س ل م ين و ع م ت م ل س ل م ح س ن ل خ ل ق (Allah Rasûlü) Din nasihattır/samimiyettir buyurdu. Kime Yâ Rasûlallah?

Detaylı

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ 76 KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ Kadına dübüründen yanaşmak haramdır. Dolayısıyla erkeğin kadına dübüründen yanaşması haram olup bazı imamlar bunu zina olarak değerlendirmişlerdir. Her ne kadar livata

Detaylı

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK AİLE KURMAK &AİLE OLMAK Dr. Fatma BAYRAKTAR KARAHAN Uzman-Ankara Aile Nedir? Aile kelimesinin kökü, ğavl dir. Bu kelime, ağır bir sorumluluk altına girmek demektir. Bu kökten gelen aile ise, birini çekince

Detaylı

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10 DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. 5-6, 1-), 5-6, 2-) 5-6 3-) 40 HADİS YARIŞMASI 5-6, 4-) 5-6, 5-) 5-6, 6-) 5-6, 7-) 5-6, 8-) 5-6, 9-) 5-6, 10-) 5-6, 11-) 5-6, 12-)

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir. UMRE DİNİ SUNUM UMRENİN FAZİLETİ CİHADA DENKTİR Hz. Aişe (r.a) Efendimiz e (s.a.v) sorar: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki

Detaylı

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır.

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Kur'an-ı Kerimde bir kimseye hayat vermenin adeta bütün insanlara hayat verme gibi

Detaylı

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular.

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Müminlerin annesi... İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Hazret-i Meymune, Hazret-i Abbas ın hanımı Ümm-i Fadl ın kızkardeşi idi. İlk

Detaylı

SEÇİM VE GEÇİM Perşembe, 31 Ekim 2013 09:31

SEÇİM VE GEÇİM Perşembe, 31 Ekim 2013 09:31 Tarih boyunca hayatın her alanında özellikle de evlilik-aile hayatı ve yönetim-iktidar alanında seçim ve geçim çok önemli unsurlardır. Seçim ile geçim iç içedir, geçim seçime bağlıdır. Geçim yani nasıl

Detaylı

ADÂB-I MUÂŞERET VE GÖRGÜ KURALLARI

ADÂB-I MUÂŞERET VE GÖRGÜ KURALLARI ADÂB-I MUÂŞERET VE GÖRGÜ KURALLARI Âdâb-ı muâşeret, insana toplum içerisinde yaşamak için gerekli olan nezaket kurallarını öğreten, insani ilişkilerde uyulacak şekil ve ölçüleri ortaya koyan ve şahsı toplum

Detaylı

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI)

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livata Haddi 71 LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livatanın cezası zina cezasından farklıdır. Her ikisinin vakıası birbirinden ayrıdır, birbirinden daha farklı durumları vardır. Livata,

Detaylı

MEVLİD KANDİLİ VE HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) SEVGİSİ

MEVLİD KANDİLİ VE HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) SEVGİSİ MEVLİD KANDİLİ VE HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) SEVGİSİ I- Konunun Plânı Gazi ERDEM A) Hz Peygamberin Kutlu Doğumu, Peygamberi Tanımak, Anmak ve Anlamak. B) Hz. Peygamberi Sevmek İmanın Bir gereğidir. C) Hz.

Detaylı

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan.

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan. Sevgili Peygamberimiz 20 Nisan 571 Pazartesi günü Mekke de doğdu Babası Abdullah, annesi Âmine, dedesi Abdülmuttalip, büyük babası Vehb, babaannesi Fatıma, anneannesi ise Berre dir. Doğduktan sonra 4 yaşına

Detaylı

2015 YILI MEZİTLİ MÜFTÜLÜĞÜ

2015 YILI MEZİTLİ MÜFTÜLÜĞÜ 5 4 3 2 1 2 2015 YILI MEZİTLİ MÜFTÜLÜĞÜ CAMİLERDE AYET VE MEALİ OKUMA PROJESİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN ŞUBAT AYI GÜNLÜK AYET VE MEALLERİ ق ل أ ت ح آج ون ن ا ف ي ه للا و ه و ر ب ن ا و ر ب ك م و ل ن ا أ ع م

Detaylı

EV SOHBETİ DERSLERİ. Biz insanı en güzel biçimde yarattık. (Tîn, 95:4)

EV SOHBETİ DERSLERİ. Biz insanı en güzel biçimde yarattık. (Tîn, 95:4) Ders: 15 Konu: İSLAM A GİRİŞ Bundan önceki derslerimizde İman ve İmanın şartları ile alakalı bilgileri içeren dersler hazırladık ve kardeşlerimizle buluşturduk. Bundan sonra ki derslerimizde ise, İslam

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAC VE UMRE HAZIRLIK KURSLARI HAC VE UMREDE KADINLARA ÖZGÜ KONULAR

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAC VE UMRE HAZIRLIK KURSLARI HAC VE UMREDE KADINLARA ÖZGÜ KONULAR T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAC VE UMRE HAZIRLIK KURSLARI HAC VE UMREDE KADINLARA ÖZGÜ KONULAR Belirlenmiş zaman içinde Kabe, Arafat, Müzdelife ve

Detaylı

SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR

SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR 1 Konumuzla İlgisi SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR (Radıyallahu anh) ح د ث ن ا ه ن اد ب ن الس ر ى ع ن ع ب د الر ح ن ب ن م م د ال م ح ار ب ع ن ع ب د الس ال م ب ن ح ر ب ع ن أ ب خ ال د الد اال ن ع ن أ ب خ

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST: 16 1. Hac ibadeti ne zaman farz olmuştur? A) Hicretin 9. yılında B) Hicretin 6. yılında C) Mekke nin fethinden

Detaylı

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2010-1431 1 ما حكم الصيام وحكمته» باللغة ال ية «عبد

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir?

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Question Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Answer: Bazı özellikler değişik ve birçok şey ve bireylerde

Detaylı

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhil'hamd, Allâhu Ekberu kebiiraa velhamdülillahi kesiiraa ve sübhaanallaahi bükratev ve esıila

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir?

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir? Besmele Kitapcığı Besmelenin Anlamı Besmele, bütün varlıkların hal diliyle ve iradeli varlık olan insanın lisanıyla ve haliyle meşru olan her işine Allah ın ismiyle başlamasıdır. En önemli dua ve zikirlerdendir.

Detaylı

TALAK (ERKEĞİN BOŞAMA HAKKI)

TALAK (ERKEĞİN BOŞAMA HAKKI) TALAK (ERKEĞİN BOŞAMA HAKKI) O talak iki defadır. Her birinden sonra kadını ya iyilikle tutmak, ya da güzellikle ayırmak gerekir. (Bakara 2/229) Ey Peygamber! Kadınları boşadığınızda iddetleri içinde boşayın

Detaylı

KUR'ANDAN DUALAR. "Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru." ( Bakara- 201 )

KUR'ANDAN DUALAR. Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru. ( Bakara- 201 ) KUR'ANDAN DUALAR "Ey Rabbimiz Bizi sana teslim olanlardan kıl, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar, bize ibadet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul et zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

Genç Kız ve Erkeklerin Evlilik Algısı

Genç Kız ve Erkeklerin Evlilik Algısı Genç Kız ve Erkeklerin Evlilik Algısı Kadın - Erkek Algısı I (Gelenekten ve Yanlış Din Algısından Kaynaklı) Kadın, erkeğin kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kadın erkeğin hizmetine verilmiştir. Erkek,

Detaylı

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şu an hayatta ve yeryüzünde hazır mıdır? Abdulkerim el-hudayr

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şu an hayatta ve yeryüzünde hazır mıdır? Abdulkerim el-hudayr Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şu an hayatta ve yeryüzünde hazır mıdır? ] تريك Turkish [ Türkçe Abdulkerim el-hudayr Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 0-43 هل لرسو صىل الله عليه

Detaylı

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY ا ب ع ق ظ ل ز ك İMAM HATİP LİSELERİ MESLEKİ ARAPÇA 9 Öğrenci Çalışma Kitabı ج ن 9 ل ث ان و ي ات ال ئ م ة و ال خ ط باء ا لل غ ة ال ع ر ب ي ة ك ت اب الت د ر يب ات Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

Ne kadar kötü ب ئ س Temel-esas. Alçattı-küçük

Ne kadar kötü ب ئ س Temel-esas. Alçattı-küçük اب ت ل ى İmtihan etti أ ت م Tamamladı ذ ر ي ة Zürriyet-nesil إ م ام ا Önder م ث اب ة Sevap-dönüş yeri ي ن ال Ulaşıyor أ م ن ا Emniyet yeri م ص ل ى Namazgâh ط ه ر Temizle طمائ ف ي Taife Kendini ibadete

Detaylı

ISLAM Kim, Îslâm'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır.

ISLAM Kim, Îslâm'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır. ISLAM Kim, Îslâm'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır. (Al-i Imran suresi, 85) Icindekiler - Bu dine neden Islam

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

Kur ân-ı Kerîm den İçinde Hitabı Geçen Ayetler 2/Bakara 104: 2/Bakara 153: 2/Bakara 172 2/Bakara 178 2/Bakara 183

Kur ân-ı Kerîm den İçinde Hitabı Geçen Ayetler 2/Bakara 104: 2/Bakara 153: 2/Bakara 172 2/Bakara 178 2/Bakara 183 Page 1 of 23 Kur ân-ı Kerîm den İçinde ي ا ا ي ه ا ال ذ ين ا م ن وا Hitabı Geçen Ayetler 2/Bakara 104: Ey iman edenler! (Peygamber e) Râ inâ (bizi gözet/güt) demeyin; (bize bak anlamında) Unzurnâ deyin

Detaylı

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25 136. Ey iman edenler, Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse, uzak bir sapıklıkla

Detaylı

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ UMRENİN FAZİLETİ UMRE YAPMANIN FAZİLETİ İbn Mâce deki rivayet şöyledir: Hz. Aişe (r.a) der ki: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad

Detaylı

DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ

DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ حكمة ريم م ا ير ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil 2009-1430 1 حكمة ريم م ا ير» باللغة ال ية «مد صالح

Detaylı

BYK & ŞYK DERSLERİ. Yaptıklarına karşılık olmak üzere kendilerine nice sevindirici ve göz aydınlatıcı nimetler saklandığını hiç kimse bilemez.

BYK & ŞYK DERSLERİ. Yaptıklarına karşılık olmak üzere kendilerine nice sevindirici ve göz aydınlatıcı nimetler saklandığını hiç kimse bilemez. Ders : 8 Konu : SALiH AMEL Amel kelimesi, sevap veya günahla karşılık bulan her türlü iş, çalışma ve fiil demektir. Kur ân-ı Kerim ve hadisi Şeriflerde daha çok emir, yasak ve tavsiyeler anlamında olup,

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ Ficar savaşları ve Hılful Fudul olaylarından sonra, Hz. Muhammed (s.a.s.) in yirmi beş yaşında iken Hatice ile evlendiği yıla kadar

Detaylı

Kur'ân'da, Rabbimiz Peygamberin size şahid olması, sizin de insanlara şahid olmanız için, size müslüman adını verdi (Hac 78), buyurmaktadır.

Kur'ân'da, Rabbimiz Peygamberin size şahid olması, sizin de insanlara şahid olmanız için, size müslüman adını verdi (Hac 78), buyurmaktadır. Biz, Elhamdülillah Müslümanız. Kur'ân'da, Rabbimiz Peygamberin size şahid olması, sizin de insanlara şahid olmanız için, size müslüman adını verdi (Hac 78), buyurmaktadır. İMAN: İnanmak. Îtikad. Hakk ı

Detaylı

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL Ey İnsanlık! Sizi bir tek canlı varlıktan yaratan, ondan da eşini var eden ve her ikisinden de bir çok erkek ve kadın üreten Rabbınıza karşı sorumluluğunuzun

Detaylı

Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Buhârî, İlm, 12; Müslim, Cihâd, 6.

Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Buhârî, İlm, 12; Müslim, Cihâd, 6. 40 HADİS 1 ( : : ) (Allah Rasûlü) Din nasihattır/samimiyettir buyurdu. Kime Yâ Rasûlallah? diye sorduk. O da; Allah a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara diye cevap

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

SAHÎH ÂŞÛRÂ FIKHI MUKADDİME:

SAHÎH ÂŞÛRÂ FIKHI MUKADDİME: 1 ن س ت غ ف ر ه و ن ع وذ ب ا ل ل و ين ه ن س ت ع و ن ح م د ه إ ن ال ح م د ل ل م ن ش ور ر أ ن ف س نا و م ن س ي ئا ت أ ع م ال نا م ن ي ه د ه ا ل ل و أ ش ه د أ ن ل ل ه ن ي ض ل ل ف ل ها د ي وم ف ل م ض ل ل ه

Detaylı

SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ

SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ İbnü l Arabî (1165 1240) Hazırlayan İhramcızâde Hacı İsmail Hakkı ALTUNTAŞ BİR KÜLTÜR HİZMETİDİR PARA İLE SATILMAZ İSBN: ismailhakkialtuntas@gmail.com http://ismailhakkialtuntas.com

Detaylı

MÜRTED HADDİ (İSLÂM'DAN DÖNME)

MÜRTED HADDİ (İSLÂM'DAN DÖNME) 152 MÜRTED HADDİ (İSLÂM'DAN DÖNME) Mürted, İslâm dininden küfre dönen kimse demektir. Erkek olsun kadın olsun İslâm dininden dönen kimse, akıllı ve buluğa ermiş ise İslâm'a dönmesi için üç kere çağrılır

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.(4.

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.(4. KUR AN VE HADİSLERE GÖRE BÜYÜK GÜNAHLAR Yüce Rabbimiz Kur an-ı Kerimde şöyle buyuruyor: + Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir

Detaylı

Ders :24 Konu: ASABİYYET, IRKÇILIK ve İSLAM DAKİ YERSİZLİĞİ

Ders :24 Konu: ASABİYYET, IRKÇILIK ve İSLAM DAKİ YERSİZLİĞİ Ders :24 Konu: ASABİYYET, IRKÇILIK ve İSLAM DAKİ YERSİZLİĞİ İslam dini insanların aynı kökten geldiğini bildirdikten sonra, birbirinden uzaklaşarak kabileler, kavimler, ırklar oluşturan insanoğlunun, bu

Detaylı

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir;

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir; Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 3 Bu güvenli belde şahittir; 1 4 1 İNCİR AĞACI ve zeytin (diyarı) şahittir! 4 Doğrusu Biz insanı en güzel kıvamda yaratmış, 2 İncir ile Hz Nuh un tufan bölgesi olan

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

HAC BÖLÜMÜ. 233) Hac İle İlgili Hadisler

HAC BÖLÜMÜ. 233) Hac İle İlgili Hadisler HAC BÖLÜMÜ 233) Hac İle İlgili Hadisler Bu bölümdeki bir ayet ve 14 hadis-i şeriften, gücü yeten kimselere haccın farz kılındığını, haccı inkar edenlere Allah ın ihtiyacı olmadığını, haccın İslamın 5 temel

Detaylı

RAMAZAN ORUCUNU DEVAMLI OLARAK 30 GÜN TUTAN KİMSENİN HÜKMÜ

RAMAZAN ORUCUNU DEVAMLI OLARAK 30 GÜN TUTAN KİMSENİN HÜKMÜ 1436 RAMAZAN ORUCUNU DEVAMLI OLARAK 30 GÜN TUTAN KİMSENİN HÜKMÜ حكم من يصوم رمضان 03 يوم ا باستمرار باللغة الرتكية Abdulaziz b. Abdullah b. Baz اسم املؤلف عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز Çeviren Muhammed

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANTLAYACAĞNZ TOPLAM SORU SAYS 20 DİR. ÖNERİLEN YANTLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADR. 1) Annemize Babamıza 3) İnsanda yardımlaşma, cömertlik, insan sevgisi

Detaylı

Kur ân da Dua Ayetleri

Kur ân da Dua Ayetleri Kur ân da Dua Ayetleri (1) Bizi doğru yola ilet; Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, Gazaba uğrayanların ve sapmışlarınkine değil. (Fatiha Suresi 6-7) (2) (Musa) Cahillerden olmaktan Allah a sığınırım

Detaylı

(40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS

(40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS www.behcetoloji.com (40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS BİRİNCİ HADİS ف ض ل ت ع ل ى ا ل ن ب ي اء ب س ت أ ع ط يت ج و ام ع ال ك ل م و ن ص ر ت ل ي ال غ ن ائ م و ج ع ل ت ل ي ا ل ر ض ط ه ور ا و م س ج د ا و أ ر س

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

EV SOHBETLERİ DERS: 18 KONU: HADESTEN TAHARET (MANEVÎ PİSLİKLERDEN TEMİZLENMEK)

EV SOHBETLERİ DERS: 18 KONU: HADESTEN TAHARET (MANEVÎ PİSLİKLERDEN TEMİZLENMEK) DERS: 18 KONU: HADESTEN TAHARET (MANEVÎ PİSLİKLERDEN TEMİZLENMEK) Bir önceki dersimizde ibadet konularından Namaz konusuna geçeceğimizi; ancak Namaza başlamdan önce bazı işlemlerin yapılmasından hareketle

Detaylı

EV SOHBETLERİ 2015 71. SOHBET. Helal Yemek ve İçmek

EV SOHBETLERİ 2015 71. SOHBET. Helal Yemek ve İçmek 71. SOHBET Helal Yemek ve İçmek İslâm, din işi dünya işi diye amelleri ikiye ayırmadığı için, belirli çerçeve içinde yapılma şartıyla her yapılan müspet işi ibâdet olarak kabul eder. İbâdetler iki çeşittir.

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular İÇİNDEKİLER Takdim. 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... Dinin Çeşitleri... İslâm Dininin Bazı Özellikleri... I. BÖLÜM 11 11 11 II. BÖLÜM İman İmanın Tanımı... İmanın Şartları... Allah'a İman... Allah

Detaylı

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 1.VE EN YÜCESİ: Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 2.SEVİYE: Allah ın rızasını ve sevgisi kazanmak için 3.SEVİYE: Allah ın verdiği nimetlere(yaşam-akıl-yiyecekler

Detaylı

Peki, bu bayramın bizlere nasıl hediye edildiğini biliyor musunuz? Dilerseniz bu kıssayı hep birlikte hatırlayalım.

Peki, bu bayramın bizlere nasıl hediye edildiğini biliyor musunuz? Dilerseniz bu kıssayı hep birlikte hatırlayalım. Bayramınız Mübarek Olsun Görülür sevgi seli, kokar bahçenin gülü, Bayram günü gelince öpülür büyüklerin eli. Sevgili arkadaşlar kurban bayramı yaklaştı hepimizi tatlı bir heyecan sardı. Şimdiden bayramlıklarımız

Detaylı

ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ EBU SEYF

ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ EBU SEYF ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ EBU SEYF Hamd Allah subhanehu ve tealayadır. Salat ve selam ise O nun Rasulünedir. Bundan sonra: Allah sana hidayet etsin. Bil ki şirk koşmak günahların en büyüğüdür ve bütün amelleri

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Annesi kâfir olan biri

Annesi kâfir olan biri Annesi kâfir olan biri أمه كفرة وت ره ليته ونقاب زوجته وتر د مطلق لرصف بابنه! ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ مد صالح املنجد Terceme: IslamQa koordinasyon: Sitesi Islamhouse

Detaylı

Muhammed Salih el-muneccid

Muhammed Salih el-muneccid KABİRDEKİ HAYATIN TABİATI NASILDIR? [ Türkçe ] طبيعة الحياة في القبر [باللغة التركية [ Muhammed Salih el-muneccid محمد بن صالح المنجد Terceme eden : Muhammed Şahin ترجمة: محمد بن مسلم شاهين Tetkik eden

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-4 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER NADİROĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-4 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER NADİROĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-4 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER NADİROĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI Uhud savaşından dört ay sonra meydana gelen Bi r-i Maûne fâciası ndan sağ kurtulan

Detaylı

GİRİŞ KABUL olan DUALAR

GİRİŞ KABUL olan DUALAR KABUL OLAN DUALAR Mü min, usul ve adabına uygun olarak dua ettiği zaman duası kabul olur ve bunun faydasını ve etkisini dünya ve ahirette görür. Yüce Allah, ayetlerde dua edenin duasını kabul edeceğini

Detaylı

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ HATA İLE ÖLDÜRME

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ HATA İLE ÖLDÜRME 190 HATA İLE ÖLDÜRME Hata ile öldürme iki kısma ayrılır: 1- Öldürülen kimsenin isabet alması istenmemesine rağmen ona isabet etmesi ve onu öldürmesidir. Bir ava atış yapılırken bir insana isabet etmesi

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatında kadının yeri. Prof. Dr. Hamid bin Mahmud Sufrata (GSM : 0505-105-146)

Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatında kadının yeri. Prof. Dr. Hamid bin Mahmud Sufrata (GSM : 0505-105-146) Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatında kadının yeri Prof. Dr. Hamid bin Mahmud Sufrata (GSM : 0505-105-146) Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatında kadın konusuna baktığımızda

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı