Hayvan Destekli Tedaviye Psikiyatri Açısından Bakış

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hayvan Destekli Tedaviye Psikiyatri Açısından Bakış"

Transkript

1

2 Hayvan Destekli Tedaviye Psikiyatri Açısından Bakış Sibel Cevizci İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Halk Sağlığı AD.

3 Tanımı ve Kapsamı І Hayvan Destekli Tedavi Pet Therapy) (Animal Assisted Therapy, Hayvanlar ile insanlar arasındaki etkileşimden yararlanılarak geliştirilen, özellikle kronik (fiziksel/psikolojik/psikiyatrik/sosyal) sağlık sorunları olan bireylere yönelik yapılan koruyucu ve tedavi edici uygulamalarda hayvanların eşliğinden yararlanılan destekleyici bir yöntemdir. 1,2 1. Gagnon J, Bouchard F, Landry M, et al. Implementing a hospital based animal therapy program for children with cancer: a descriptive study. Can Oncol Nurs J 2004; 14: Cole KM, Gawlinski A. Animal assisted assisted therapy: the human animal bond. AACN Clin Issues 2000; 11:

4 HAYVAN DESTEKLİ TEDAVİLER HAYVAN DESTEKLİ AKTİVİTELER Hayvan Destekli Tedavi (HDT), belirli bir hedefe yönelik olarak uygulanan tedavi prosedürünün ayrılmaz bir parçası olan müdahale programıdır. Hayvan Destekli Aktivite (HDA), insan ile hayvan etkileşimi süresince sosyal, motive edici, eğitici ve/veya eğlendirici faydalar sağlayan uygulama yöntemidir.

5 HDT de temel hedefler SOSYAL PSİKOLOJİK EĞİTİCİ FİZİKSEL MOTİVE EDİCİ

6 Tanımı ve Kapsamı ІІ Hastalığın türüne ve bireyin özelliklerine bağlı olarak farklı etki mekanizmalarının harekete geçirilmesi ile uygulanmaktadır. Günümüzde sıklıkla HDT den yararlanılan psikiyatrik bozukluklar özellikle yaygın gelişimsel bozukluklar, demans ve Alzheimer hastalığı, yalnızlık duygusu, depresyon, stres, afazi ve şizofreni dir Laun L. Benefits of pet therapy in dementia. Home Healthc Nurse 2003; 21: Sockalingam S, Li M, Krishnadev U, et al. Use of animal assisted therapy in the rehabilitation of an assault victim with a concurrent mood disorder. Issues Ment Health Nurs 2008; 29: Macauley BL. Animal assisted therapy for persons with aphasia: A pilot study. J Rehabil Res Dev 2006; 43: Lotan M. Alternative therapeutic intervention for individuals with Rett syndrome. Scientific World Journal 2007; 7:

7 Etki Mekanizması І İnsan hayvan etkileşimi ile oluşan pozitif yapıcı bağ, kilit rol oynar. 1,2 Psikolojik uyarım mekanizması Duygusal mekanizma Oyun mekanizması Fiziksel mekanizma Psikosomatik Etkiler 1. Ballarini G. Pet therapy Animals in Human Therapy. Conference Report. Acta Bio Medica 2003; 74: Gagnon J, Bouchard F, Landry M ve ark. Implementing a hospital based animal therapy program for children with cancer: a descriptive study. Can Oncol Nurs J 2004; 14(4):

8 Etki Mekanizması ІІ Kognitif Bilişsel Bağlanma Dokunma Biyofili Öğrenme

9 HDT ile kazanılan faydalar Empati Fizyolojik etkiler Odaklanma Fiziksel temas İlişki kurabilme Becerilerin iyileştirilmesi Sosyalleşme Kabullenme Motivasyon Eğlenme

10 HDT ile... Otizm li çocuklarda sosyal davranışlarda artış, buna karşılık sürekli kendi kendi ile meşgul olma davranışlarında azalma (Redefer, 1989). Terapi köpeği ile çalışmalarına devam eden çocuklarda empati ve pro sosyal adaptasyon skorlarında anlamlı düzeyde artış (Vidovic, 1999). Çocukların bilişsel gelişimlerinde anlamlı düzeyde artış (Poresky, 1988). Köpeklerle kurulan bağ ve iletişim, zamanla yerini insana bırakır (Melson, 1990). HDT programlarına katılan çocuklarda, bu programlara katılmayan çocuklara kıyasla insanlarla empati kurma becerisinde artış (Ascione, 1992). Terapi köpeği ile çocuğun özdeğerliliğinde artış (Bergensen, 1989).

11 HDT ile Hayvandan İnsana Doğru Değişen ve Gelişen Etkileşim Otizm li çocuklarda terapiye eşlik eden bir köpekle kurulacak sözel olmayan- -basit-tekrarlayıcı aktivitelerle terapinin etkinliği ve başarısı artırılabilir. Terapi köpeğinin bu doğal ve duyusal davranışları otizm li çocukların sosyal etkileşimlerinde iyileşme sağlar.

12 Hayvan Destekli Tedavi Modelleri Köpek destekli (KDT) Yunus destekli (YDT) At destekli (ADT) Akvaryum destekli..

13 Köpek Destekli Tedavi ile Okuma Günleri

14 Yunus Destekli Tedavi Brensing K, Linke K, Todt D. Can dolphins heal by ultrasound? J Theor Biol 2003; 225 (1):

15 Psikiyatrik Hastalıkların Tedavisinde HDT den Yararlanma Yaygın gelişimsel bozukluklar (Otizm, vb.) Anksiyete, Depresyon ve Stres Alzheimer ve Demans hastalığı Şizofreni Yalnızlık duygusu Bazı kronik hastalıklarda psikolojik destek amaçlı

16 Yaygın gelişimsel bozukluklar Rett sendromu ve otistik bozukluk yaygın gelişimsel bozukluklar olup, günlük yaşamın her aşamasında hastaları zorlayan güçlüklerle karakterizedirler. 1,2 Bu hastalıkların henüz bir tedavisi olmadığı için, hasta yakınları çocuklarının yaşam kalitesini ve sağlık durumlarını iyileştirecek farklı yöntemler aramaktadırlar. Bu amaçla kullanılan yunus terapisi ve köpek destekli tedavi en fazla tercih edilen hayvan destekli tedavi modelleridir. 3 1 Türkbay T, Söhmen T. Yaygın Gelişimsel Bozukluklar; Otizm. Erişim yaygingelisimlerbozukluk.htm 2 Schmid RS, Tsujimoto N, Qu Q ve ark. A methyl CpG binding protein 2 enhanced green f luorescent protein reporter mouse model provides a new tool for studying the neuronal basis of Rett syndrome. Neuroreport 2008; 19(4): Lotan M. Alternative therapeutic intervention for individuals with Rett syndrome. Scientific World Journal 2007; 7:

17 Otizm li Çocuklarda HDT Terapi köpeği varlığında, çocuklarda oyun oynama isteğinde artış, daha güçlü odaklanma ve sosyal çevrelerindeki olayları farkına varma düzeylerinde artış gözlenmiştir. Martin, F. and J. Farnum (2002). Western Journal of Nursing Research, 24(6),

18 Yeti Kayıpları Olan Çocuklarda HDT Otizm gibi yaygın gelişimsel bir bozukluğu olan çocuklarda uygulanan HDT, öğrenme becerisini destekleyerek, tedaviden kazanılan faydanın da artmasına yardımcı olur. Esteves, Stephanie Walters; Stokes, Trevor (2008). Anthrozoos: A Multidisciplinary Journal of the Interactions of People and Animals, 21(1), 5-15.

19 Yalnızlık Duygusu HDT nin uzun süre tedaviye ihtiyaç duyan ve hospitalize edilen hastalarda yalnızlık duygusunu objektif olarak nasıl etkilediği araştırılmıştır. (n=45) HDT uygulanmayan Haftada bir HDT uygulanan Haftada üç kez HDT uygulanan Banks MR, Banks WA. The effects of animal assisted therapy on loneliness in an elderly population in long term care facilities. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2002; 57(7): M

20 Sonuçlar: HDT alan gurubun, HDT uygulanmayan guruba kıyasla yalnızlık puanlarında önemli düzeyde azalma olduğu tespit edilmiştir. HDT alma isteğinin evvelki yaşamlarında hayvan besleme ile ilişkili olduğu gözlenmiştir. Çalışmada gönüllü olan hastaların yaşamlarının önceki dönemlerinde bir ev hayvanı ile güçlü etkileşimlere sahip olduğu ve tekrar bir hayvan beslemeyi istedikleri belirlenmiştir. Sonuç olarak, HDT uzun süre hospitalizasyona ihtiyacı olan hastalarda yalnızlık hissini azaltmıştır. Banks MR, Banks WA. The effects of animal assisted therapy on loneliness in an elderly population in long term care facilities. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2002; 57(7): M

21 Stres ve Depresyon Kemoterapi alan hastalarda 1 Uzun süre kanser tedavisi gören çocuklarda 2 Hasta yakınları ve sağlık personelinde 3 Saldırı-kafa travmasını takiben gelişen atipik depresyonda 4 1 Orlandi M, Trangeled K, Mambrini A ve ark. Pet therapy effects on oncological day hospital patients undergoing chemotherapy treatment. Anticancer Res 2007; 27(6C): Bouchard F, Landry M, Belles Isles M ve ark. A magical dream: a pilot project in animal assisted assisted therapy in pediatric oncology. Can Oncol Nurs J 2004; 14(1): Sobo EJ, Eng B, Kassity Krich N. Canine visitation (pet) therapy: pilot data on decreases in child pain perception. J Holist Nurs 2006; 24(1): Sockalingam S, Li M, Krishnadev U ve ark. Use of animal assisted assisted therapy in the rehabilitation of an assault victim with a concurrent mood disorder. Issues Ment Health Nurs 2008; 29(1):

22 Afazi Yoğun konuşma tedavisi gören afazili bir hastanın iletişim yetileri üzerinde köpek destekli tedavinin etkilerini değerlendirmiştir. Bu çalışmada köpeğin varlığında hastanın hem sözel sosyal davranışlarında hem de sözel olmayan sosyal davranışlarında iyileşme gözlendiği bildirilmiştir. LaFrance C, Garcia LJ, Labreche J. The effect of a therapy dog on the communication skills of an adult with aphasia. J Commun Disord 2007; 40(3):

23 Şizofreni Nathan (2005), kronik şizofreni hastaları ile yaptığı bir çalışmada hayvan destekli tedavinin anhedoniyi iyileştirdiğini tespit etmiştir. Köpeklerle aktif olarak yapılan bu çalışmada, HDTG (Hayvan Destekli Tedavi Grubu) grubunda, kontrol grubuna kıyasla anhedoni tonunda anlamlı iyileşme gözlenmiştir. Çalışma sonucunda hayvan destekli tedavinin kronik şizofreni hastalarının yaşam kalitesine ve psikososyal rehabilitasyonlarına katkıda bulunabileceği bildirilmiştir. Nathans Barel I, Feldman P, Berger B ve ark. Animal assisted therapy ameliorates anhedonia in schizophrenia patients. A controlled pilot study. Psychother Psychosom 2005; 74(1):

24 Demans ve Alzheimer Hastalığı-I Laun (2003), hayvan destekli tedavinin demansı olan bireylerin tedavisi planlanırken düşünülmesi gerektiğini bildirmiştir. 1 İnsanlar ve köpeklerin oldukça yakın etkileşimleri, kan basıncında düşüşü ve gevşemeyi sağlayan nörokimyasallarda bir artış ile sonuçlanmaktadır. Bu etkiler, demansın davranışsal ve psikolojik semptomlarının iyileşmesinde faydalı olabilmektedir Laun L. Benefits of pet therapy in dementia. Home Healthc Nurse 2003; 21(1): Filan SL, Llewellyn Jones RH. Animal assisted therapy for dementia: a review of the literature. Int Psychogeriatr 2006; 18(4):

25 Demans ve Alzheimer Hastalığı-II Bakım evi veya huzur evi yemekhanelerinde akvaryum uygulaması 1 Yaşlı bireylerde yemek yeme isteğinde artış Robot oyuncaklar demanslı bireylerin ilgisini çeker ve mutlu eder 2 Demans hastalarında ajite davranışların azalması, sosyal etkileşimin artması 3 1 Edwards NE, Beck AM. Animal assisted assisted therapy and nutrition in Alzheimer s disease. West J Nurs Res 2000; 24(6): Libin A, Cohen Mansfield J. Therapeutic robocat for nursing home residents with dementia: preliminary inquiry. Am J Alzheimers Dis Other Demen 2004; 19(2): Richeson N. Effects of animal assisted assisted therapy on agitated behaviors and social interactions of older adults with dementia. Am J Alzheimers Dis Other Demen 2003; 18(6):

26 Zachary ve Henry nin Hikayesi Barol JM. The effects of animal assisted assisted therapy on a child with autism. New Mexico Highlands University, Research Project, family and dog issues/therapy dogs and children with autism parts 1234 and 5/ Erişim Tarihi [ ]

27 Zachary Zachary 3,5 yıldır öfke nöbetleri, self stimülasyon (kendini uyarıcı davranışlarda bulunma), izolasyon, odaklanamama, ısrarcı hareketlerde bulunma ve insanlarla spontan iletişim kuramama gibi Otizm de yaygın olarak gözlenen problemler yaşamaktadır. Barol JM. The effects of animal assisted assisted therapy on a child with autism. New Mexico Highlands University, Research Project, family and dog issues/therapy dogs and children with autism parts 1234 and 5/ Erişim Tarihi [ ]

28 Henry Henry 8 yaşında olup, üç yıldır terapi köpeği merkezinden kayıtlı olarak çalışmaktadır. Bu vaka çalışmasına kabul edilirken aşı karnesi, genel sağlık durumu ve mizaç özellikleri kontrol edilip, terapiye katılımı yetkililerce onaylandıktan sonra Henry, Jennifer Barol ile birlikte Zachary nin haftada bir saat meşguliyet ve konuşma terapisi aldığı klinikte çalışmaya kabul edilmiştir. Barol JM. The effects of animal assisted assisted therapy on a child with autism. New Mexico Highlands University, Research Project, family and dog issues/therapy dogs and children with autism parts 1234 and 5/ Erişim Tarihi [ ]

29 HDT yöntemi ile uygulanan aktiviteler Top ile oyun oynama Henry ile göz teması kurma, çevreyi gözlemleme, İzleme, takip etme, odaklanma Henry ye yemek vermek, makasla kesmek Henry ile fiziksel aktivitede olma Salıncakta sallanma, konuşma egzersizleri Barol JM. The effects of animal assisted assisted therapy on a child with autism. New Mexico Highlands University, Research Project, family and dog issues/therapy dogs and children with autism parts 1234 and 5/ Erişim Tarihi [ ]

30 Gözlenen İyileşmeler І Terapi sonunda Zachary de öfke nöbetlerinde azalma ve yok olma, oyun oynama mekanizması ile odaklanma, seçim yapabilme, bağımsız davranışlar sergileme, karar verme, el becerisi kazanma, dikkatini verme, Barol JM. The effects of animal assisted assisted therapy on a child with autism. New Mexico Highlands University, Research Project, family and dog issues/therapy dogs and children with autism parts 1234 and 5/ Erişim Tarihi [ ]

31 Oyun Mekanizması Barol JM. The effects of animal assisted assisted therapy on a child with autism. New Mexico Highlands University, Research Project, family and dog issues/therapy dogs and children with autism parts 1234 and 5/ Erişim Tarihi [ ]

32 El becerileri Öğrenme Öğrenme Odaklanma Barol JM. The effects of animal assisted assisted therapy on a child with autism. New Mexico Highlands University, Research Project, family and dog issues/therapy dogs and children with autism parts 1234 and 5/ Erişim Tarihi [ ]

33 Gözlenen İyileşmeler ІІ farkında olma, iletişim kurma isteğinde artış, güven duygusunun gelişmesi, çevresine karşı duyarlı olma, aile içi iletişimde iyileşme, mutlu olma, davranış ve duygu durumlarında iyileşmeler ve artışlar gözlenmiştir. Zachary 15. hafta sonunda terapistine ilk cümlesini kurmuştur sallanmak istiyorum. Barol JM. The effects of animal assisted assisted therapy on a child with autism. New Mexico Highlands University, Research Project, family and dog issues/therapy dogs and children with autism parts 1234 and 5/ Erişim Tarihi [ ]

34 Gözlenen İyileşmeler ІІІ Terapi sonunda Hayvan Destekli Tedavi nin Otizm li çocuklarda oldukça önemli faydaları olduğu, Zachary örneğinde motive edici bir destek olarak kullanılabileceği kanıtlanmıştır. Zachary ilk cümlesini sallanmak istiyorum şeklinde terapistine treapinin 15. haftasında kurmuştur. Barol JM. The effects of animal assisted assisted therapy on a child with autism. New Mexico Highlands University, Research Project, family and dog issues/therapy dogs and children with autism parts 1234 and 5/ Erişim Tarihi [ ]

35 SONUÇ ve ÖNERİLER I Bu tür çalışmalar planlanırken, köpek terapiden uzaklaştırılıp, yerini köpeğin davranışlarını sergileyebilecek bir insanın (yargılamayan, sözel bir iletişimde bulunmayan) almasının nasıl sonuçları olacağı değerlendirilebilir.

36 SONUÇ ve ÖNERİLER II Dünya literatüründe HDT nin sağladığı yararlar pek çok boyutuyla ele alınmasına rağmen ülkemizde bu çalışmalara paralel araştırmalara rastlanılmamaktadır. Özellikle kronik hastalıkları olan bireylerin yaşam kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla HDT nin fiziksel, emosyonel, oyun etki mekanizmalarının sağladığı psikosomatik etkiler kullanılabilir.

37 Florence Nightingale Özellikle kronik uzun süreli rahatsızlıklarda küçük bir ev hayvanı (pet), hastalar için çoğunlukla mükemmel bir arkadaştır 1,2 TEŞEKKÜR EDERİM Sibel Cevizci 1. Nightingale F. Notes on Nursing: What it is, and what it is not. Dover Publications, 1969, ISBN X, 1. baskı, s Ormerod EJ, Edney ATB, Foster SJ ve ark. Therapeutic applications of the human companion animal bond. Veterinary Record 2005; 157:

YENİ YAYINLARDAN ÖZETLER

YENİ YAYINLARDAN ÖZETLER YENİ YAYINLARDAN ÖZETLER İlgi Bazlı Öğrenmenin Otistik Çocukların Gelişimine Etkisi Dunst C, Trivette C, Masiello T (2011) Exploratory investigation of the effects of interest-based learning on the development

Detaylı

Hastanın Taburculuk Eğitimi Evde Bakımı

Hastanın Taburculuk Eğitimi Evde Bakımı Kanser Hastasında Bakımın Devamlılığı/Sürekliliğinin Sağlanması Hastanın Taburculuk Eğitimi Evde Bakımı Prof.Dr.Hatice Bostanoğlu (Fesci) Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Detaylı

The Journal of Current Pediatrics

The Journal of Current Pediatrics Güncel Pediatri The Journal of Current Pediatrics DERLEME REVIEW Research Units on Pediatric Psychopharmacology and Psychosocial Interventions (RUPP) Autism Network Tarafından Otizmi Olan Çocukların Ailelerine

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KANSER HASTALARINDA KEMOTERAPİNİN C-REAKTİF PROTEİN DÜZEYİNE VE YAŞAM KALİTESİNE OLAN ETKİLERİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gökhan

Detaylı

Şizofrenide Grup Tedavisi. Prof. Dr. Ayşen Esen-Danacı Celal Bayar ÜTF Psikiyatri AD

Şizofrenide Grup Tedavisi. Prof. Dr. Ayşen Esen-Danacı Celal Bayar ÜTF Psikiyatri AD Şizofrenide Grup Tedavisi Prof. Dr. Ayşen Esen-Danacı Celal Bayar ÜTF Psikiyatri AD Şizofreni hastalarında ortaya çıkan sosyal geri çekilme, bilişsel ve sosyal becerilerdeki kayıplar sık alevlenmeler,

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. İlknur MAVİŞ* Doç.Dr. Demet ÖZBABALIK**

Yrd.Doç.Dr. İlknur MAVİŞ* Doç.Dr. Demet ÖZBABALIK** Yaşlılıkta Nörolojik Temelli İletişim Sorunları ve Dil ve Konuşma Terapisi Neurological Communication Disorders in the Elderly: Speech and Language Therapy Yrd.Doç.Dr. İlknur MAVİŞ* Doç.Dr. Demet ÖZBABALIK**

Detaylı

23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 15 18 Mayıs 2013

23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 15 18 Mayıs 2013 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 DÜZENLEME KURULU 4 KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI 5 KONUŞMA ÖZETLERİ SÖZEL BİLDİRİLER POSTER BİLDİRİLERİ YAZAR DİZİNİ 1 2 ÖNSÖZ Değerli Meslektaşlarımız, 23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı

Detaylı

Eşduyum Yorgunluğu: Tanımı, Nedenleri ve Önlenmesi

Eşduyum Yorgunluğu: Tanımı, Nedenleri ve Önlenmesi Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(3):295-303 doi: 10.5455/cap.20141128113430 Eşduyum Yorgunluğu: Tanımı, Nedenleri ve Önlenmesi Compassion Fatigue: Description, Causes

Detaylı

Key Words: Autism, Autism Spectrum Disorder, Social Story

Key Words: Autism, Autism Spectrum Disorder, Social Story OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERDE SOSYAL ÖYKÜ KULLANIMI: ALANYAZIN TARAMASI Özcan KARAASLAN Anadolu Ün. Engelliler Arş. Ens. Arş. Gör. ozcanka@gmail.com Metehan KUTLU Anadolu Ün. Özel Eğt. Böl.

Detaylı

Omurilik yaralanmalı bireye bakım verenlerde stresle baş etme ve sosyal destek*

Omurilik yaralanmalı bireye bakım verenlerde stresle baş etme ve sosyal destek* Online Adres http://www.hemarge.org.tr/ Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği-HEMAR-G yayın organıdır ISSN:1307-9557 (Basılı), ISSN: 1307-9549 (Online) Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2013;

Detaylı

Kanser tanısı konulan hastayı uzun ve zor bir dönem beklemektedir.

Kanser tanısı konulan hastayı uzun ve zor bir dönem beklemektedir. ORIGINAL ARTICLES / ORİJİNAL MAKALELER KEMOTERAPİ ALAN MEME KANSERLİ HASTALARDA, KEMOTERAPİNİN YAN ETKİLERİNE İLİŞKİN VERİLEN EĞİTİM VE EVDE İZLEMİN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Duygu Akçay

Detaylı

ACIBADEM HASTANESİ KARDİYAK REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİ DENEYİMİ SONUÇLARI

ACIBADEM HASTANESİ KARDİYAK REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİ DENEYİMİ SONUÇLARI ACIBADEM HASTANESİ KARDİYAK REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİ DENEYİMİ SONUÇLARI 17 21 Ekim 2008 tarihleri arasında Çeşmede gerçekleşen Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresinde sözel bildiri olarak

Detaylı

Kanser Hastalarında Beden İmajı Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımları

Kanser Hastalarında Beden İmajı Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımları Kanser Hastalarında Beden İmajı Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımları Hazırlayan: Uzm. Hem. Ayşin Kayış Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Onkoloji Vaka Yönetici Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 23.02.2012 akayis@asg.com.tr

Detaylı

Yaşlılarda İntihar Davranışı

Yaşlılarda İntihar Davranışı Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(3):294-309 doi: 10.5455/cap.20131229101314 Yaşlılarda İntihar Davranışı Suicidal Behavior in Elderly Murat Aslan, Çiçek Hocaoğlu

Detaylı

İnfertil Çiftlerde Cinsel Fonksiyon ve İnfertilite Danışmanının Rolü Sexual Function in Infertile Couples and the Role of Infertility Counselor

İnfertil Çiftlerde Cinsel Fonksiyon ve İnfertilite Danışmanının Rolü Sexual Function in Infertile Couples and the Role of Infertility Counselor klinik yazı İnfertil Çiftlerde Cinsel Fonksiyon ve İnfertilite Danışmanının Rolü Sexual Function in Infertile Couples and the Role of Infertility Counselor Semiha Aydın * Nezihe Kızılkaya Beji ** Geliş

Detaylı

Meme Kanseri Nedeniyle Meme Koruyucu Cerrahi Yapılan Bir Hastaya Roy Uyum Modeline Temellendirilmiş Hemşirelik Yaklaşımı

Meme Kanseri Nedeniyle Meme Koruyucu Cerrahi Yapılan Bir Hastaya Roy Uyum Modeline Temellendirilmiş Hemşirelik Yaklaşımı Derleme / Review J Breast Health 2014; 10: 134-140 DOI: 10.5152/tjbh.2014.1910 Meme Kanseri Nedeniyle Meme Koruyucu Cerrahi Yapılan Bir Hastaya Roy Uyum Modeline Temellendirilmiş Hemşirelik Yaklaşımı Nursing

Detaylı

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Işın BARAL KULAKSIZOĞLU İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul Türkiye de de beklenen ortalama yaşam süresinin artmasıyla,

Detaylı

Sınıf-temelli bir sosyal beceri eğitimi programının ilköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin güvengenlik ve saldırganlık düzeyleri üzerindeki etkisi

Sınıf-temelli bir sosyal beceri eğitimi programının ilköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin güvengenlik ve saldırganlık düzeyleri üzerindeki etkisi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Sınıf-temelli bir sosyal beceri eğitimi programının ilköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin güvengenlik ve saldırganlık düzeyleri üzerindeki etkisi Aslı Uz Baş* Özet Bu araştırmanın

Detaylı

T.C. YEDĐTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ANTROPOLOJĐ BÖLÜMÜ OTĐZM ÜZERĐNE TÜRKĐYE DEN BĐR ÖRNEK VAKA ĐNCELEMESĐ.

T.C. YEDĐTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ANTROPOLOJĐ BÖLÜMÜ OTĐZM ÜZERĐNE TÜRKĐYE DEN BĐR ÖRNEK VAKA ĐNCELEMESĐ. T.C. YEDĐTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ANTROPOLOJĐ BÖLÜMÜ OTĐZM ÜZERĐNE TÜRKĐYE DEN BĐR ÖRNEK VAKA ĐNCELEMESĐ Sema ALPAYTAÇ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Akile GÜRSOY Antropoloji Bölümü Yüksek

Detaylı

* Yard.Doç.Dr., AKÜ., Uşak Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

* Yard.Doç.Dr., AKÜ., Uşak Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü YENİ BİN YILIN YENİ EĞİTİM MERKEZLERİ (OÇEM LER) VE OTİSTİK BİREYLERİN EĞİTİMİ Mehmet AKSÜT * ÖZET Bilginin öne çıkacağı ve insanın hizmetine sunulacağı umudu ile yeni bir bin yıla girdik. Bu çağda Eğitimde

Detaylı

Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir Sunum Şekli Olarak Evde Hasta Bakımı

Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir Sunum Şekli Olarak Evde Hasta Bakımı İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 2010;11(3):125-132 DERLEME - REVIEW Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir Sunum Şekli Olarak Evde Hasta Bakımı In-Home Health Services as an Alternative Form of Presentation

Detaylı

Onkolojik Sosyal Hizmet

Onkolojik Sosyal Hizmet Onkolojik Sosyal Hizmet Hasan Hüseyin Altınova 1, Veli Duyan 2 1 Öğr. Gör., 2 Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ÖZET Onkolojik Sosyal Hizmet Kanser öncelikle

Detaylı

Otizm Tarama Projesi Sonuç Raporu

Otizm Tarama Projesi Sonuç Raporu Otizm Tarama Projesi Sonuç Raporu TC Sağlık Bakanlığı Tohum Otizm Vakfı Nisan, 2008 İstanbul ÖZ Bu projede; Adana, Bursa, Gaziantep, İzmir ve Kocaeli ndeki sağlık ocaklarına ve AÇSAP merkezlerine rutin

Detaylı

Otistik Bozukluk Gösteren Çocuklarda Bir Müdahale Yaklaşımı: Su İçi Etkinlikler

Otistik Bozukluk Gösteren Çocuklarda Bir Müdahale Yaklaşımı: Su İçi Etkinlikler Otistik Bozukluk ve su içi etkinlikler, 32 Mehmet Yanardağ 1 İlker Yılmaz 2 H Otistik Bozukluk Gösteren Çocuklarda Bir Müdahale Yaklaşımı: Su İçi Etkinlikler Özet Otistik bozukluk, yaşamın ilk üç yılında

Detaylı

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUĞA SAHİP ANNE/BABALARIN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARINA VE DEPRESYON DÜZEYLERİNE PLANLI EĞİTİMİN ETKİSİ

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUĞA SAHİP ANNE/BABALARIN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARINA VE DEPRESYON DÜZEYLERİNE PLANLI EĞİTİMİN ETKİSİ C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2005, 9 (2) ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUĞA SAHİP ANNE/BABALARIN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARINA VE DEPRESYON DÜZEYLERİNE PLANLI EĞİTİMİN ETKİSİ Ferda YILDIRIM*, Zeynep

Detaylı

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU AİLE BİLGİLENDİRME REHBERİ

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU AİLE BİLGİLENDİRME REHBERİ Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU AİLE BİLGİLENDİRME REHBERİ 2014 ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU AİLE BİLGİLENDİRME REHBERİ 2014

Detaylı

Otistik Özellik Gösteren Çocuklara Sunulan Seçim Fırsatları Ve Etkileri

Otistik Özellik Gösteren Çocuklara Sunulan Seçim Fırsatları Ve Etkileri Ankara OTİSTİK Üniversitesi ÖZELLİK Eğitim GÖSTEREN Bilimleri Fakültesi ÇOCUKLARA SUNULAN SEÇİM FIRSATLARI VE ETKİLERİ Özel Eğitim Dergisi 2007, 8 (2) 67-83 67 Otistik Özellik Gösteren Çocuklara Sunulan

Detaylı

Sigara Bağımlılığı Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Grup Terapisi

Sigara Bağımlılığı Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Grup Terapisi Sigara Bağımlılığı Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Grup Terapisi Cognitive Behavioural Group Therapy for Treatment of Addictive Smoking Anıl Yeşildal, Gülay Oğuz, Mükerrem Güven, M.Zihni Sungur, İlknur

Detaylı

TEPKĠLERĠNĠN, EVLĠLĠK UYUMLARININ VE SOSYAL DESTEK ALGILARININ ĠNCELENMESĠ

TEPKĠLERĠNĠN, EVLĠLĠK UYUMLARININ VE SOSYAL DESTEK ALGILARININ ĠNCELENMESĠ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ AĠLE EĞĠTĠMĠ VE DANIġMANLIĞI ANABĠLĠM DALI AĠLE EĞĠTĠMĠ VE DANIġMANLIĞI PROGRAMI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ YAYGIN GELĠġĠMSEL BOZUKLUK TANISI ALAN ÇOCUKLARIN

Detaylı

Depremden İki Buçuk Yıl Sonra: Çocuklar için bir Müdahale Programı. Nur Dinçer, Şeniz Pamuk, Olcay Güner

Depremden İki Buçuk Yıl Sonra: Çocuklar için bir Müdahale Programı. Nur Dinçer, Şeniz Pamuk, Olcay Güner Depremden İki Buçuk Yıl Sonra: Çocuklar için bir Müdahale Programı Nur Dinçer, Şeniz Pamuk, Olcay Güner ÖZET Deprem sonrasında ortaya çıkan sayısız olumsuz durumla bağlantılı olarak çocuklarının bir çok

Detaylı