XX.YÜZYIL DA OSMANLI DEVLETİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "XX.YÜZYIL DA OSMANLI DEVLETİ"

Transkript

1 İnkılap Tarihi XX.YÜZYIL DA OSMANLI DEVLETİ II.Abdülhamit Devrinin diğer Islahatları: * 1878 yılında Mektebi Hukuku Şahane adıyla hakim yetiştirmek üzere bir hukuk fakültesi açıldı. * 1879 yılında çıkarılan bir kanunla savcılık ve noterlik gibi kurumlar kuruldu. * Hicaz ve Bağdat demiryolu ( Almanların yardımıyla) kuruldu. * Yetimleri eğitmek için Daruşşafaka, sakat, yoksul ve kimsesizler için de Darülâceze açıldı. *II. MEŞRUTİYET (23 Temmuz 1908) İlan sebebi: * 1908 Reval görüşmeleri ve dış baskılar * İttihat ve Terakki Cemiyeti nin Selaniğ i kaybetme korkusu, * Makedonya daki subayların idareye karşı olan güvensizlikleri sonucu çıkan ayaklanmalar * II. Abdülhamid in baskıcı yönetimi *İttihat ve Terakki Cemiyetine mensup subaylar Makedonya da isyan ederek "hürriyet"in ilan edilmesini istediler. Selanik başta olmak üzere Makedonya daki birkaç şehirde "hürriyet" ilan edildi. Bu baskılar karşısında II. Abdülhamit Anayasayı yürürlüğe koydu. *Yürürlüğe konulan Anayasada şu değişiklikler yapıldı: Padişahın sürgün yetkisi ile meclisi açma-kapama yetkisi kaldırıldı. Hükümet, Meclise karşı sorumlu tutuldu. Antlaşmaların yürürlüğe girebilmesi için Meclisin onaylaması şartı getirildi. Hükümet üyelerini seçme yetkisi Sadrazama verildi. Bireylere dernek kurma hakkı verildi. Sansür kaldırıldı. 31 MART VAKASI (13 Nisan 1909) *Hürriyeti korumak üzere İstanbul a getirilen askerler, bir süre sonra "şeriat isteriz" diyerek ayaklandılar. Halktan destek alan bu isyancıları, Selanik ten getirilen "Hareket Ordusu" dağıttı. İsyan bastırıldı. Rejim için ve dolayısıyla rejimi savunan İttihat ve Terakki Cemiyeti için önemli bir tehlike oluşturan bu irticai faaliyet önlenmiş oldu. İsyanın bastırılmasından sonra II. Abdülhamit tahttan indirildi. Yerine V. Mehmed Reşad tahta çıkarıldı. II.MEŞRUTİYET DEVRİ ISLAHATLARI - Kanuni Esasi yürürlüğe konularak halkın yönetime katılması sağlandı. - Siyasi partiler kuruldu. - Kızlar için Darül Fünun kuruldu. - İslam eserleri müzesi kuruldu. - Türkçülük ve Türkçecilik ile milli edebiyat akımı gelişti. 1 / 11

2 yılında Kiliseler Kanunu çıkarıldı. - Aile Hukuku kararnamesi yayınlandı. (ancak bir süre sonra yürürlükten kaldırıldı.) - Ticarette önemli bir yeri olan Loncalar 1912 yılında kaldırıldı. Bunların yerini 1860 yılından beri faaliyet gösteren şirketler aldı. - Sanayi alanında (çini,cam,deri, pamuk, halı, kumaş ve kağıt) fabrikalar kuruldu. OSMANLI- ALMAN YAKINLAŞMASININ SEBEPLERİ: Berlin Antlaşmasında İngiltere ve Fransa nın Osmanlı Devleti aleyhinde tutum sergilemeleri ve topraklarını işgal etmeleri, bu devletlere güvenilmeyeceğini gösteriyordu. Berlin Antlaşması ile Osmanlı Devletine yakınlık gösteren Almanya, İngiltere, Fransa ve Rusya karşısında dostumuz olmaya başladı. Almanya da Ortadoğu ya uzanabilmek için Osmanlı Devletine yardım eder gözüküyordu. Osmanlı Devletindeki İngiliz, Fransız uzmanların yerini Alman uzmanlar almaya başladı. Osmanlı-Alman yakınlaşması İngiltere yi telaşlandırdı. Osmanlı Devletini korumaya yönelik geleneksel politikasını değiştiren İngiltere 1908 Reval görüşmeleri ile Rusları Balkanlar ve Boğazlar üzerinde serbest bıraktı. TRABLUSGARP SAVAŞI: ( ) Sebebi: Birliğini tamamlayan, sanayisini kuran İtalya nın sömürge arayışı ve bunun için de Libya yı seçmesi. İtalya nın Trablusgarb i işgaline İngiltere ve Fransa, Almanya nın safından ayrılmak kaydıyla göz yumdular. Trablusgarb i işgal eden İtalya, Osmanlı Devletini barışa zorlamak için 12 Adayı işgal etti. Osmanlı devleti Trablusgarb a doğrudan yardım göndermediği için içlerinde Enver Bey ve Mustafa Kemalin bulunduğu gönüllü subayların göndermekle yetindi. Balkan savaşının başlaması üzerine Uşi antlaşması imzalanarak subaylar geri çağrıldı. - Maddeleri : - Trablusgarp İtalya ya 12 ada bırakıldı Böylece Afrika daki son Türk toprağı elden çıktı. 12 Ada Balkan savaşı sonuna kadar İtalya da kalacak BALKAN SAVAŞI ( ) Sebepleri : Milliyetçilik,1908 Reval görüşmeleri, Panislavizm ve Hasta Adamın mirasını paylaşmak. Karadağ ın Osmanlı Devletine savaş ilan (8 ek.1912) etti. Karadağ, Arnavutluk taki ağır vergileri ve seçimlerin baskı altında yapıldığını ileri sürmesi saldırma nedenidir. Arnavutluktaki isyancılar da Karadağ a sığınmışlardı. Karadağ ın yanında Sırbistan,Yunanistan ve Bulgaristan da savaşa girdi. Balkan savaşları başladı. (Rusya nın amacı Balkanlarda Ortodoks birliği ile Panslavizm i gerçekleştirmek; Avusturya ise Büyük Sırbistan ve Slav birliğine karşı idi. Yunanistan Panslavizm e ve Büyük Bulgaristan a karşı idi.) Savaşın Gelişimi: Bulgaristan Trakya da ilerleyerek Edirne ye kadar geldi. Osmanlı Devleti barış istedi. Barış görüşmeleri devam ederken İttihatçılar Bab-ı Ali baskınıyla yönetimi ele geçirdiler(23 Ocak 1913). Yeni yönetim savaşa devam etti. Bu defa Bulgarlar Çatalca ya kadar ilerlediler. Osmanlı Devletinin isteği ile Londra Antlaşması imzalandı (30 May.1913). Buna Göre: 2 / 11

3 - Midye- Enez çizgisinin batısındaki topraklar kaybedildi. - Bağımsızlığını ilan eden Arnavutluk ile Yunanlıların işgal ettikleri Ege adalarının durumu Avrupalı devletlerce daha sonra belirlenecekti. - Trakyanın tamamı Bulgaristan a verilecekti - Makedonya 3 devlet arasında paylaşılacaktı. Orta ve Kuzey Makedonya Sırbistan a, Güney Makedonya Yunanistan a, Makedonya nın Doğusu Bulgaristan a bırakıldı. Selanik ve Girit de Yunanistan a bırakıldı OSMANLI DEVLETİNİN YENİLME SEBEPLERİ: - Balkanlardaki Ordunun terhis edilmesi ve Komutanlarının siyasetle uğraşması - Partiler arasındaki Hükümet Mücadelesi - Makedonya ve Arnavutluktaki isyanlar - Trablusgarb savaşının devam etmesi yılında çıkarılan kiliseler Kanunu ile Balkanlardaki azınlıklar arasında sorunlar kilise ve mektep ayrılığının ortadan kaldırılması bu sorunun çözümlenmesi Balkan ülkelerinin birleşmesine neden olmuştur. - Sırbistanın Almanya dan almış olduğu silahların Selanik üzerinden Sırbistan a taşınmasına izin verilmiştir. II. BALKAN SAVAŞI Bulgaristan ın en büyük payı alması ve Makedonya nın paylaşılmasında çıkan sorun II. Balkan Savaşının sebebi olmuştur. Sırbistan, Yunanistan ve Romanya nın Bulgaristan a karşı ittifak etmesiyle II.Balkan Savaşı başladı. Osmanlı Devleti bu çatışmadan yararlanarak Meriç nehrine kadar ilerledi. Avrupalı Devletlerin arabuluculuğu ile Balkan ülkeleri arasında Bükreş Antlaşması imzalandı (1913). Bu antlaşmayla Bulgaristan ın almış olduğu toprakların bir kısmı Sırbistan, Romanya, Yunanistan ve Karadağ arasında paylaştırıldı. Osmanlı Devleti ile Balkan ülkeleri arasında İstanbul ve Atina ant.ları imzalandı. İstanbul Antlaşması (1913) Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında, 1914 yılında da Sırbistan ile imzalanmıştır. Buna göre; 1- Edirne, Kırklareli, ve Dimetoka Osmanlı Devletine bırakıldı. 2- Bulgaristandaki Türklere azınlık statüsü tanındı (Türkçe eğitim, mülk edinme, vakıf kurabilme, din ve mezhep özgürlüğü, müftülerini seçebilme gibi haklar). 3- Türklerden isteyenler 3 yıl içerisinde Osmanlı topraklarına göç edebileceklerdi. Sırbistan ile imzalanan İstanbul antlaşması ile de Sırbistan da kalan Türklere hakları statüsü tanındı. Atina Antlaşması (1913) Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında imzalandı. Buna göre: 1- Selanik, Yanya ve Girit Yunanistan a bırakıldı. 2- Yunanistandaki Türklere azınlık hakları tanındı. Not: Avrupalı Devletler bağımsızlığını ilan eden Arnavutluğu tanıdılar. eğe adalranın Yunanistan a, 12 adanın İtalya ya ait olduğunu kabul ettiler (1914). 3 / 11

4 T.C. İNKILAP TARİHİ Ders Notları KURTULUŞ SAVAŞI KUVAYI MİLLİYE HAREKETİ Düşman işgalleri karşısında yurdun çeşitli yörelerinde ortaya çıkan milli direniş teşkilatlarına Kuvayı Milliye denir.ilk direnişler, güney cephesinde Fransızlara karşı başlamıştır.kuvayı Milliye, teşkilat olarak batıda Yunan işgallerine karşı ortaya çıkmıştır. İstanbul Hükümeti nin işgaller karşısındaki çaresizliği, Mondros Ateşkes Antlaşması ile orduların dağıtılması Kuvayı Milliye nin ortaya çıkmasına neden olan etkenlerdir un Temmuz ve Ağustos aylarında yapılan Balıkesir ve Alaşehir kongrelerinde Kuvayı Milliye nin insani ve maddi yönden desteklenerek ortak bir cephe oluşturulması kararlaştırıldı ve böylece Batı Cephesi meydana geldi. Sivas Kongresi nden sonra Ali Fuat Paşa,düzenli orduların oluşturulmasından sonra da İsmet Paşa Batı Cephesi komutanlığına getirilmişlerdir. MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI (19 Mayıs 1919) I.Dünya Savaşı nda Suriye de görev yapan Mustafa Kemal, Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası İstanbul a geldi.istanbul dan vatanın kurtuluşunu mümkün görmeyen Mustafa Kemal Anadolu ya geçmeye karar verdi. Samsun ve çevresinde Türkler ile Rumlar arasındaki çatışmaları önlemek isteyen İstanbul Hükümeti, Mustafa Kemal i 9.Ordu Müfettişi olarak görevlendirdi. Mustafa Kemal,Doğu Anadolu da sivil ve askeri kurumlara emretme yetkisini de alarak 16 Mayıs 1919 tarihinde Samsun a hareket etti. Asıl amacı milli mücadeleyi başlatmak ve organize etmek olan Mustafa Kemal arkadaşlarıyla birlikte 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun a ayak bastı. Bu tarih,kurtuluş Savaşı nın başlangıç tarihi olarak kabul edilir. HAVZA BİLDİRİSİ (28 Mayıs 1919) M.Kemal,milli bilincin uyandırılması amacıyla yayınladığı bildiriyle,bütün yurtta işgallerin protesto edilmesini ve mitingler tertiplenmesini istedi. AMASYA GENELGESİ (22 Haziran 1919) M.Kemal ile Rauf Paşa,Ali Fuat Paşa ve Kazım Karabekir haberleşerek ortak bir genelge yayınladılar. Bu genelgenin maddeleri şunlardır: a-vatanın bütünlüğü ve milletin istiklali tehlikededir. b-istanbul Hükümeti üzerine düşen vazifeyi yerine getirememektedir. c-milletin istiklalini,milletin azim ve kararı kurtaracaktır. d-vatanın her türlü etki ve denetimden uzak bir bölgesinde (Sivas ta) milli bir kurul toplanmalıdır. e-her ilden milletin güvenini kazanmış üç kişi seçilerek acele ve gizli olarak bu kurula gönderilmelidir. *ÖNEMİ: 1-Kurtuluş Savaşı nın sebebini ve yöntemini açıklar. 4 / 11

5 2-Kurtuluş Savaşı nın resmen ilanıdır. 3-Milli egemenlik yolunda ilk adımdır. *NOT:Yetkilerini aştığı gerekçesiyle İstanbul a geri çağırılan Mustafa Kemal,dönmeyince görevinden alındı.m.kemal, hem görevinden, hem de askerlikten istifa ettiğini bildirdi.(7-8 Temmuz 1919) ERZURUM KONGRESİ (23 Temmuz 1919) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti tarafından Ermenilere karşı düzenlenen bu kongreye Mustafa Kemal de katılmış ve başkan olarak seçilmiştir. Kongrede alınan kararlar şunlardır: 1-Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez. 2-Vatanın bağımsızlığını İstanbul Hükümeti sağlayamazsa geçici bir hükümet kurulacaktır. 3-Manda ve himaye kabul edilemez. 4-Milli iradeyi hakim, Kuvayı Milliye yi etken kılmak esastır. 5-Azınlıklara, milli bütünlüğü ve egemenliği zedeleyici ayrıcalıklar verilemez. 6-Meclisin toplanmasına çalışılacaktır. *NOT:Kongre sonunda "Temsil Heyeti" seçilmiş ve Mustafa Kemal heyet başkanı olmuştur. SİVAS KONGRESİ (4-11 Eylül 1919) Yurdun her tarafından temsilcilerin katıldığı kongrede, Erzurum Kongresi kararları kabul edilmiştir.manda meselesi uzun tartışmaların ardından reddedilmiştir.bütün cemiyetler, "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adıyla birleştirilmiştir. Temsil Heyeti, sayıca genişletilmiş, yetkileri artırılmış ve başkanlığına yine Mustafa Kemal getirilmiştir. OSMANLI HÜKÜMETLERİ VE TEMSİL HEYETİ Anadolu da, işgallere karşı çıkanlar, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının etrafında bir araya geliyorlardı.bu ilk tepkiler zamanla yerini direnişe ve mücadeleye bıraktı.istanbul Hükümetleri, Anadolu da işgallere karşı çıkma eylemi olarak başlayan ve milli mücadele olarak adlandırılan bu hareketten rahatsız oldular.itilaf Devletleri nin bu direnişe kızacağını ve tüm yurdun da elden gideceğini savunan İstanbul Hükümetleri, işgalci devletlerin baskılarıyla mili mücadeleyi baltalamaya çalışmışlardır.bu hükümetlerden en fazla milli mücadele karşıtlığı yapan, Damat Ferit Paşa Hükümetidir. Anadolu da ise Temsil Heyeti, milli bir hükümet gibi, T.B.M.M. açılana kadar görevini yapmıştır. AMASYA GÖRÜŞMELERİ (22 Ekim 1919) Ali Rıza Paşa Hükümeti nin temsilcisi, Bahriye Nazırı Salih Paşa ile Mustafa Kemal arasında Amasya da yapılmıştır.aşağıdaki şu konularda bir anlaşma sağlanmıştır: 1.Türk vatanının bütünlüğünün ve bağımsızlığının korunması. 2.Müslüman olmayan azınlıklara devletin birliğini bozacak ayrıcalıklar tanınmaması. 3.Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti nin İstanbul Hükümeti nce tanınması. 4.Mebuslar Meclisi nin Anadolu da, güvenli bir yerde toplanması. 5.İtilaf Devletleri yle Osmanlı Devleti nin barış amacıyla yapacağı konferansa Temsil Heyeti nce de uygun görülecek kişilerin gönderilmesi. 5 / 11

6 İstanbul Hükümeti, anlaşma maddelerini benimsediği halde, meclisin Anadolu da toplanmasını kabul etmedi. *ÖNEMİ:İstanbul Hükümeti görüşmelere katılmakla Temsil Heyeti nin varlığını tanımış oldu. TEMSİL HEYETİ NİN ANKARA YA GELİŞİ (27 Aralık 1919) Mustafa Kemal ve Temsil Heyeti, yakın bir tarihte toplanacak olan Osmanlı Mebuslar Meclisi nin çalışmalarını yakından takip edebilmek amacıyla Ankara ya geldiler.coğrafi konumu, ulaşım ve haberleşme kolaylığı ile Batı Cephesi ne yakın oluşu nedeniyle Ankara merkez olarak kabul edilmiştir. SON OSMANLI MEB USAN MECLİSİ VE MİSAK-I MİLLİ Mustafa Kemal İstanbul un işgal altında olması nedeniyle buradaki meclisin rahat çalışamayacağını, sıhhatli kararlar alamayacağını, alınsa bile uygulanamayacağını söylemiştir. Başşehrin İstanbul olması, padişahın varlığı ve anayasa gereği meclis,12 Ocak 1920 de İstanbul da toplandı. Kendisi İstanbul a gidemeyen Mustafa Kemal, meclis başkanı seçilmek ve Müdafaai Hukuk Grubu kurulmasını istediyse de bu mümkün olmadı.osmanlı meb usları, kendi aralarında Felah-ı Vatan Grubu nu oluşturdular.bu grup, Misak-ı Milli adlı bir bildiri yayınlayarak bunu meclista ilan ettiler. MİSAK-I MİLLİ KARARLARI 1-Türklerin çoğunlukta olduğu yerler Türk vatanıdır. 2-Halkının çoğunluğu Arap olan ülkelerde ve vatandan koparılmak istenen Batı Trakya ve Doğu Anadolu da kaderini tayin için halk oylaması yapılmalıdır. 3-Kapitülasyonlar kaldırılmalıdır. 4-Azınlıklara, dışarıdaki Türklere verilen haklar kadar hak verilebilir. 5-Güvenliği sağlanmak şartıyla boğazlar dünya ticaretine açılabilir. *ÖNEMİ:Misak-ı Milli, milli mücadelenin hedefini, vatanın sınırlarını ve bağımsızlık esaslarını benimseyip gerçekleştirmeye çalışmıştır. İSTANBUL UN İŞGALİ (16 Mart 1920) Meclisin kendi yararlarına karar alacağını uman İtilaf Devletleri, Misak-ı Milli kararlarının geri alınması için önce Ali Rıza Paşa, sonra da Salih Paşa hükümetlerine baskı yaptılar. Bir sonuç alamayınca İstanbul u resmen işgal ettiler, meclisi basarak, kimi milletvekillerini Malta ya sürdüler. *ÖNEMİ: 1.İstanbul un işgali Mustafa Kemal in haklılığını ortaya çıkardı.kaçabilen bir çok mebus, aydın komutan ve gazeteci Anadolu ya geçti. 2.T.B.M.M. nin açılması için ortam oluştu. 3.M.Kemal, işgali protesto ederek yeni seçimlerin yapılmasını istedi. T.B.M.M. NİN AÇILIŞI (23 Nisan 1920) Yeni seçimlere gidildi.meclis, yeni seçilenler ve Osmanlı meclisinden kaçabilenlerin katılmasıyla Ankara da toplandı.t.b.m.m. Türk milletini temsil ettiğini ve kendi üstünde güç kabul etmediğini tüm dünyaya ilan etti. 6 / 11

7 T.B.M.M. YE KARŞI AYAKLANMALAR T.B.M.M. ye karşı başgösteren ayaklanmalar dört grupta değerlendirilebilir. 1.İngilizlerin desteğiyle İstanbul hükümetince çıkarılan ayaklanmalar: Kuvayı İnzibatiye (Halifelik Ordusu), Anzavur Ayaklanması. 2.İstanbul hükümetinin desteklediği ayaklanmalar: Bolu, Düzce, Hendek, Afyon, Adapazarı, Konya, Yozgat ve Milli Aşireti ayaklanmaları. 3.Kuvayı Milliye yanlısı olup sonradan ayaklananlar: Ethem Bey, Demirci Mehmet Efe, Yörük Ali Efe. 4.Azınlık ayaklanmaları: Adana da Ermeniler, Karadeniz in doğusunda Rumlar, işgalci devletlerin yardımıyla kendi devletlerini kurmak için ayaklandılar. *NOT:Kışkırtma ile çıkan ayaklanmalarda din istismarı yapılmış, Kuvayı Milliye liderleri ise şahsi hırsları yüzünden ayaklanmışlardır. AYAKLANMALARA KARŞI T.B.M.M. NİN ALDIĞI TEDBİRLER 1.İstanbul daki Şeyhülislam Dürrizade nin fetvasına karşı Ankara müftüsü Rıfat Börekçi den milli mücadelenin desteklenmesi yönünde fetva alındı. 2.Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarıldı. 3.İstiklal Mahkemeleri kuruldu. 4.İstanbul la tüm ilişkiler kesildi. AYAKLANMALARIN SONUÇLARI 1.İşgallerden kurtuluşun gecikmesine neden oldu. 2.Kardeş kanı döküldü. 3.Düşman ilerleyişine fırsat tanınmış oldu. 4.T.B.M.M. işgalleri bastırarak otoritesini kabul ettirdi. SEVR ANTLAŞMASI (10 Ağustos 1920) Osmanlı Devleti nin İtilaf Devletleri yle imzalamış olduğu son antlaşmadır.itilaf Devletleri, kendi aralarındaki anlaşmazlıklar ve Türk Milletinin direnişi sebebiyle, diğer İttifak Devletleri nden sonra Türklerle anlaşma yapmak zorunda kalmışlardır.antlaşma, Saltanat Şurası nda görüşülmüş ve Damat Ferit Paşa hükümeti tarafından imzalanmıştır. ANTLAŞMA ŞARTLARI 1.Osmanlı ülkesi, İstanbul ile Anadolu nun küçük bir bölümünden ibaret olarak kalacaktı.osmanlı Devleti, eğer azınlıkların haklarını gözetmezse İstanbul da elinden alınacaktı. 2.Boğazlar tüm devletlere açık bulundurulacak ve uluslararası bir komisyon tarafından idare edilecekti. 3.Doğu Anadolu da iki yeni devlet kurulacaktı (Ermenistan ve Kürdistan). 4.İzmir ve çevresi ile Batı Trakya; Yunanistan a, 5.Antalya ve Konya yöreleri ile İç Batı Anadolu; İtalya ya, 7 / 11

8 6.Suriye,Adana,Malatya ve Sivas çevreleri; Fransa ya, 7.Irak ve Arabistan İngiltere ye verilecekti. 8.Askerlik zorunlu olmayacak,asker sayısı azaltılacak ve orduda ağır silahlar bulundurulmayacaktı. 9.Azınlıklara geniş haklar verilecek ve kapitülasyonlardan bütün devletler yararlanacaklardı. T.B.M.M. NİN ANTLAŞMAYA TEPKİSİ 1.T.B.M.M. antlaşmayı tanımadığını bildirdi. 2.Antlaşmayı imzalayanları vatan haini ilan etti. DÜZENLİ ORDULARIN KURULMASI Kuruluş Sebepleri: 1.Kuvayı Milliye birlikleri her ne kadar Yunan orduları ile mücadele etse de, kesin zaferler elde ederek başarılı olamadı. 2.Kuvayı Milliye birlikleri eğitimsiz ve disiplinsizdi.ihtiyaçlarını halkta zorla alma yoluna gitmiş ve halkın tepkisini çekmeye başlamıştı. 3.Zafer, her yönden iyi donanımlı bir orduyla elde edilebilirdi. T.B.M.M. nin açılışının ardından düzenli orduya geçiş süreci hızlandı.haziran 1920 de Batı ve Doğu Cepesi Komutanlıkları kuruldu.kuvayı Milliye birlikleri de bu ordulara bağlandı.düzenli orduya katılmak istemeyen bazı Kuvayı Milliye yanlıları da ayaklandılar.yunanlılara karşı başarılar elde ederek takdir toplayan Ethem Bey (Çerkez Etem), üzerine gelen düzenli ordu birliklerine direnmeden Yunanlılara sığındı. SAVAŞ DÖNEMİ Kurtuluş Savaşı nda Türk Ordusu, üç cephede savaştı. Doğu Cephesi nde Ermenilerle, Güney Cephesi nde Fransızlarla, Batı Cephesi nde ise Yunanlılarla mücadele edildi. 8 / 11

9 A) DOĞU CEPHESİ ve ERMENİ SORUNU Ermeniler, yüzlerce yıl Türk hakimiyeti altında çok rahat bir hayat sürdürüyorlardı.rusya, Fransa ve İngiltere nin kışkırtmaları sonucu ayaklanmalar başladı.1878 Berlin Antlaşması na Ermenilerle ilgili maddeler konulunca Ermeni sorunu uluslararası bir sorun haline geldi. I.Dünya Savaşı nda Ermeniler, Ruslarla birlikte hareket ederek Türk köylerine baskınlar düzenlediler ve bir çok yerde toplu katliamlar yaptılar.bu nedenle Osmanlı Devleti, Türk ordusunu arkadan vuran ve bir çok masum insanı acımasızca öldüren Ermenileri, o zamanlar ülke sınırları içerisinde bulunan Suriye ye göç ettirdi.(1915/ermenitehciri) I.Dünya Savaşı nın bitiminde Kafkasya nın güneyinde, başkenti Erivan olan bir Ermeni Devleti kurdular.sınırlarını Doğu Anadolu da da genişletmek amacıyla Türk topraklarına saldırdılar. Kazım Karabekir Paşa nın Doğu Cephesi Komutanı olmasının ardından Ermeniler kısa sürede Doğu Anadolu dan çıkarıldılar.ermenilerin isteğiyle, 2 Aralık 1920 de Gümrü Antlaşması imzalandı. Ermeniler Doğu Anadolu ile ilgili iddialarından vazgeçerek Kars ı Türkiye ye bıraktılar. *ÖNEMİ:T.B.M..M nin imzaladığı ilk antlaşmadır.uluslararası alanda kazanılmış ilk siyasi başarıdır. B) GÜNEY CEPHESİ Fransızlar ve onların destekledikleri Ermeniler, bölgede halka zulmetmeye başlayınca ilk direnişler patlak verdi.kuvayı Milliye birliklerinin oluşturulmasının ardından yöre halkı, Fransızları önce Maraş tan (12 Şubat 1920), sonra da Urfa dan (11 Nisan 1920) kovdu.maraş ta Sütçü İmam, Antep te ise Şahin Bey direnişin önder ve sembol kahramanları oldu.antep bir yıl savunmadan sonra teslim olmak zorunda kaldı.(9 Şubat 1921) Sakarya Zaferi nin kazanlmasından sonra Türk topraklarının işgal edilemeyeceğini anlayan Fransa çekilmek zorunda kaldı. 9 / 11

10 C) BATI CEPHESİ İngilizler, gizli anlaşmalarla Batı Anadolu yu İtalya ya vaad etmişlerdi.ancak, Paris Konferansı nda bu topraklar, Yunanlılara verildi.çünkü, İngiltere, Batı Anadolu da güçlü bir İtalya görmek istemiyordu. Yunanlılar, Son Osmanlı Mebusan Meclisi nin Misak-ı Milli yi yayınlamasının ardından Sevri Türkler e zorla kabul ettirmek için Batı Anadolu da ilerlemeye başladılar.yunanlıların İzmir i işgali üzerine ilk olarak Kuvayı Milliye birlikleri, daha sonra da düzenli ordu birlikleri mücadeleye giriştiler.milli mücadelenin kaderini belirleyen şiddetli savaşlar bu cephede yapıldı. I.İnönü Muharebesi (6-10 Ocak 1921) T.B.M.M. nin kurduğu düzenli ordu birliklerinin ilk zaferidir.yunanlılar, ilerledikleri Batı Anadolu dan geri çekilmek zorunda kaldılar.savaştan sonra Ethem Bey ( Çerkez Etem) birlikleri de dağıtıldı. Savaştaki başarısı nedeniyle, Türk milletinin T.B.M.M. ye olan güveni arttı.yunanlıların bozguna uğramaları İtilaf Devletleri ni, şaşkına çevirmiş ve durumun görüşülmesi için Londra da bir konferans düzenlenmiştir. Londra Konferansı (21 Şubat-12 Mart 1921) Sevr Antlaşması nı biraz hafifleterek kabul ettirmek isteyen İtilaf Devletleri nin isteğiyle yapıldı.itilaf Devletleri, İstanbul Hükümetinin yanı sıra, T.B.M.M. Hükümeti de konferansa davet edildi. Konferansta, İstanbul Hükümeti temsilcisi Tevfik Paşa; "Söz, milletin gerçek temsilcilerinindir." diyerek sözü T.B.M.M. temsilcisi Bekir Sami Beye bıraktı. Bekir Sami Bey, Misak-ı Milli yi dile getirdi.bağımsızlıktan asla vazgeçilmeyeceğini ifade etti.sonuçta taraflar arasında bir anlaşma sağlanamadı. ÖNEMİ: 1.T.B.M.M. İtilaf Devletleri nce resmen tanınmış oldu. 10 / 11

11 2.Misak- Milli yi tanıtma fırsatı doğdu. 3.Bağımsızlık için savaştan başka bir yolun olmadığı görüldü. Ankara Antlaşması (1 Mart 1921) T.B.M.M.Hükümetini ilk tanıyan ülke Afganistan olmuştur. Afganistan ile siyasi, ekonomik, askeri ve kültürel ilişkileri geliştirmeyi amaçlar.. 11 / 11

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI 30 Ekim 1918 tarihinde, Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda Bahriye Nazırı Hüseyin Rauf Orbay'ın Başkanlığını

Detaylı

A. TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Sebepleri; B. BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913) l. Balkan Savaşı nın Nedenleri; l. Balkan Savaşı:

A. TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Sebepleri; B. BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913) l. Balkan Savaşı nın Nedenleri; l. Balkan Savaşı: A. TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Sebepleri; 1. 1870 yılında siyasi birliğini tamamlayan İtalya nın gelişen sanayisine hammadde bulmak istemesi, 2. Osmanlı Devleti nin zayıf olması, 3. Trablusgarp ın hammadde

Detaylı

Ünite KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER

Ünite KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER Ünite 3 KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER ÜNİTE 3 KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER Bilgi Köşesi SÜTÇÜ İMAM Fransızlar, 25 Ekim 1919 da Ermeni askerleri ile birlikte Maraş a girmişlerdi. Yerli Ermenilerin kışkırttığı

Detaylı

Tarihteki İlkler-2. Yönetici tarafından yazıldı Cuma, 16 Ocak 2009 13:00 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak 2009 15:15

Tarihteki İlkler-2. Yönetici tarafından yazıldı Cuma, 16 Ocak 2009 13:00 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak 2009 15:15 Tarihteki İlkler2 Cuma, 16 Ocak 2009 13:00 Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak 2009 15:15 OSMANLI TARİHİ İLK Osmanlı Padişahı OSMAN BEY dir. Osmanlıların İLK Başkenti SÖĞÜT dür. Osmanlılarda İLK defa Beylikten

Detaylı

V ÜNİTE V. ÜNİTE : EN UZUN YÜZYIL (1800-1922)

V ÜNİTE V. ÜNİTE : EN UZUN YÜZYIL (1800-1922) V ÜNİTE V. ÜNİTE : EN UZUN YÜZYIL (1800-1922) 1. KONU: XIX. YÜZYIL BAŞLARINDA ASYA VE AVRUPA 2. KONU: II. MAHMUT DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI 3. KONU: TANZİMATTAN MEŞRUTİYETE 4. KONU: OSMANLI DEVLETİ NDE ANAYASAL

Detaylı

OSMANLI PADİŞAHLARI. Fetret: Sözlük anlamı bunalımdır. Ancak Tarih terminolojisinde devletin hükümdarsız geçirmiş olduğu döneme denilir.

OSMANLI PADİŞAHLARI. Fetret: Sözlük anlamı bunalımdır. Ancak Tarih terminolojisinde devletin hükümdarsız geçirmiş olduğu döneme denilir. OSMANLI PADİŞAHLARI Kuruluş Dönemi; 1. Osman Bey (1299-1324) Kayı Aşiretini, aşiretten beyliğe dönüştüren, devletin temellerini atan kişidir. Bizans a yönelik fetih hareketleri yaparak sınırları genişletmiştir.

Detaylı

MUDANYA MÜTAREKESİ VE LOZAN ANLAŞMASI

MUDANYA MÜTAREKESİ VE LOZAN ANLAŞMASI MUDANYA MÜTAREKESİ VE LOZAN ANLAŞMASI MUDANYA MÜTAREKESİ (3-11 EKİM 1922) Büyük taarruzun zaferle sona ermesi üzerine İtilâf Devletleri TBMM ne mütareke çağrısında bulundular. Türk Ordusu ile İngiliz işgal

Detaylı

20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA

20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA 20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA SAVAŞIN NEDENLERİ: 1. DÜNYA SAVAŞI (1914-1918) 1. Sanayi İnkılâbının etkisiyle büyük devletlerin ham madde ve pazar yarışına hız vermesi 2. Sömürgecilik 3. Milliyetçilik akımın

Detaylı

Bengi Yayınları 1.Baskı 2007 341 Sayfa

Bengi Yayınları 1.Baskı 2007 341 Sayfa Kuşçubaşı Eşref Efsaneden Gerçeğe Bengi Yayınları 1.Baskı 2007 341 Sayfa Ahmet Efe 1963 yılında Osmaniye'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Osmaniye' de tamamladı. 1981'de girdiği ve YÖK'le birlikte adı

Detaylı

GİRİŞ. 1 Cevat Gürsoy, (1964): Kıbrıs ın Coğrafi Konumu, Kıbrıs ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma

GİRİŞ. 1 Cevat Gürsoy, (1964): Kıbrıs ın Coğrafi Konumu, Kıbrıs ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma 1 GİRİŞ Doğu Akdeniz de 34 33-35 41 Kuzey enlemleri ve 32 17-34 35 Doğu boylamları arasında yer alan Kıbrıs, Sicilya ve Sardunya dan sonra Akdeniz in üçüncü büyük adasıdır. Kıbrıs ın yüzölçümü 9251 km²

Detaylı

A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (X) S.1)

A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (X) S.1) A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (Doğru Cevap (X) işareti ile verilmiştir) S.1) Aşağıdaki yerlerden hangisi Lozan Barış Antlaşmasında Yunanistan dan harp tazminatı olarak alınmıştır?

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ

1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİLİM DALI 1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan Ayhan BAĞLAN

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ - Tarih ALAN (4 Soru) - Sosyal bilgiler ALAN (2 Soru) - KPSS Genel Kültür (3 Soru) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Notları ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ AHMET TÜTÜNCÜ (Tarih Öğretmeni) 2014 http://www.rehberlik.biz.tr

Detaylı

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK * Özet Ortadoğu XX. Yüzyılın başlarından itibaren büyük olaylara sahne oldu. I. Dünya Savaşı sonunda bölge parçalanarak sömürgeleştirildi.

Detaylı

BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ

BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ Tayfun NASUHBEYOĞLU Ekim 2008/İstanbul İçindekiler Giriş Balkan Coğrafyası Balkan Kavimlerinin Kökleri 1. Osmanlı Öncesi Balkanlar 1.1. Yunan ve Roma Medeniyeti 1.2. Doğu

Detaylı

ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE

ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE Öğr. Gör. Yüzbaşı Servet AVŞAR Genelkurmay ATASE Başkanlığı, ATAREM Genel Sekreterliği GİRİŞ Yıllardır Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti ne yönelik asılsız, kanıtsız ve kasıtlı

Detaylı

ERMENİ SORUNU EL KİTABI

ERMENİ SORUNU EL KİTABI ERMENİ SORUNU EL KİTABI Şenol KANTARCI, Kamer KASIM, İbrahim KAYA ve Sedat LAÇİNER Ermeni Araştırmaları Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Basım Evi, 2002. İÇİNDEKİLER Önsöz Ömer Engin LÜTEM Birinci Bölüm

Detaylı

Ünite 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922)

Ünite 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) Ünite 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) ÜNİTE 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) XIX. YüZYıL BŞLRıN SY VE VRUP vrupa evletlerinin Genel Politikaları İNGİLTERE XIX. yüzyılın en güçlü devleti

Detaylı

Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ

Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ ÜNİTE 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ Bilgi Köşesi Notlar XVIII. YY DA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ XVIII. YüZYILDA AVRUPA VE OSMANLI DEVLETi NiN GENEL DURUMU

Detaylı

Kaynakçalı Ve Açıklamalı Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Kronolojisi. Ataturk Era's Foreign Policy Chronology

Kaynakçalı Ve Açıklamalı Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Kronolojisi. Ataturk Era's Foreign Policy Chronology Kaynakçalı Ve Açıklamalı Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Kronolojisi Mustafa BIYIKLI * Özet: Bu çalışma ile Atatürk dönemindeki dış politika olaylarını kronolojik bir sıra içinde kaynakçalı ve açıklamalı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETLERİ PROGRAMLARINDA DIŞ POLİTİKA (1920-1980)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETLERİ PROGRAMLARINDA DIŞ POLİTİKA (1920-1980) T. C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETLERİ PROGRAMLARINDA DIŞ POLİTİKA (1920-1980) YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

OSMANLI DAN BUGÜNE KÜRTLER VE DEVLET Kürt milliyetçiliğinin geç doğumu

OSMANLI DAN BUGÜNE KÜRTLER VE DEVLET Kürt milliyetçiliğinin geç doğumu OSMANLI DAN BUGÜNE KÜRTLER VE DEVLET Kürt milliyetçiliğinin geç doğumu Taraf / AYŞE HÜR Milli Mücadele nin başlarında, Mustafa Kemal, Kürt aşiret reislerine çektiği telgraflarda ordu komutanlarına ve Sovyet

Detaylı

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Giray Saynur Derman* Özet Ermeni sorunu Türk dış politikasına tesir eden başlıca gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Bu makalede, Ermeni sorununun ve

Detaylı

SOĞUK SAVAŞ KAVRAMI VE SOĞUK SAVAŞA

SOĞUK SAVAŞ KAVRAMI VE SOĞUK SAVAŞA SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ 1. SOĞUK SAVAŞ KAVRAMI VE SOĞUK SAVAŞA GEÇİŞ DÖNEMİ II. Dünya Savaşı ndan İngiltere ve Fransa nın yıpranmış, SSCB ile ABD nin süper güç olarak çıkması Soğuk Savaş sürecini başlatmıştır.

Detaylı

MİSAKI MİLLİ VE MUSUL - KERKÜK MESELESİ

MİSAKI MİLLİ VE MUSUL - KERKÜK MESELESİ Küreselden Yerele Türkiye Grubu Küreselden Yerele Türkiye Grubu RAPOR 1 MİSAKI MİLLİ VE MUSUL - KERKÜK MESELESİ MİSAKI MİLLİ VE MUSUL - KERKÜK MESELESİ TARİHÇE Musul ve Kerkük yeraltı kaynaklarının yanı

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları İnkılâp ( ) Arapça =klb=kalb kökünden türetilmiş bir kelimedir. Bir halden başka bir hale dönüşme, biçim değiştirme anlamına gelir. İnkılâplar, sanayi, bilim, kültür, sosyal, v.b. alanlarda olabilir. Etimolojik

Detaylı

YAKIN TARİH PERSPEKTİFİNDE FİLİSTİN

YAKIN TARİH PERSPEKTİFİNDE FİLİSTİN YAKIN TARİH PERSPEKTİFİNDE FİLİSTİN İÇİNDEKİLER A-) GİRİŞ B-) YAKIN TARİHİ 1-) 1.Arap-İsrail Savaşı 2-) 2.Arap-İsrail Savaşı 3-) 6 Gün Savaşları 4-) Yom Kippur Savaşı 5-) Beyrut Kuşatması 6-) Sabra ve

Detaylı

Başlarken. Sami ÖZDEMİR Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri

Başlarken. Sami ÖZDEMİR Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Başlarken Sami ÖZDEMİR Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Bu yıl Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi nin 100. yıldönümünü kutlamanın ve mukaddes vatanımız için canlarını çekinmeden

Detaylı

BALKAN SAVAŞLARI SONRASI RUMELİ DEN TÜRK GÖÇLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NDE İSKÂNLARI

BALKAN SAVAŞLARI SONRASI RUMELİ DEN TÜRK GÖÇLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NDE İSKÂNLARI BALKAN SAVAŞLARI SONRASI RUMELİ DEN TÜRK GÖÇLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NDE İSKÂNLARI Hazırlayan: Sezer ARSLAN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Zekâi METE Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Tarih Anabilim

Detaylı