ÜNİTE 2 MİLLİ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİTE 2 MİLLİ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER"

Transkript

1 ÜNİTE 2 MİLLİ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER A.BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYANIN GENEL DURUMU: 19.Yüzyılda dünyayı sarsan iki önemli olay Fransız İhtilali ve Sanayi İnkılabı dır. Fransız İhtilali önce Avrupa yı etkilemiş daha sonra da etkileri tüm dünyaya yayılmıştır. Fransız İhtilali sonucunda önem kazanan milliyetçilik düşüncesi her milletin bağımsız yaşama duygusunu öngörüyordu.bu anlayış bir çok milleti içinde barındıran imparatorlukların aleyhineydi.milliyetçilik akımının tesiri ile bir çok ayaklanmalar oldu.bu ayaklanmalar sonucu yeni devletler kuruldu.ayrıca Fransız İhtilali ile eşitlik, hürriyet adalet,bağımsızlık ve milliyet gibi kavramlar ortaya çıktı. Sanayi İnkılabı, basit aletlerden büyük makinelerin ve fabrikaların kurulması olayıdır. İlk önce İngiltere de ortaya çıkan Sanayi İnkılâbı 19.yüzyılın ikinci yarısından sonra tüm Avrupa da etkili olmaya başladı. TRABLUSGARP SAVAŞI(1911) İtalya siyasi birliğini geç kurduğu için(1870) sömürgeciliğe geç başlamıştı. İki düşmanla birlikte savaşamayacağını anlayan Osmanlı Devleti İtalyanlarla Uşi Antlaşmasını imzalamak zorunda kaldı.(1912)bu anlaşmaya göre; Trablusgarp ve Bingazi İtalya ya bırakıldı On iki Ada geçici olarak İtalya ya bırakıldı. Uşi Antlaşmasının önemi: Bu anlaşmayla Osmanlıların Kuzey Afrika daki son toprakları da elden çıktı. Ayrıca Trablusgarp Savaşından cesaret alan Balkan Devletleri Osmanlı Devletine karşı savaş açtılar. I.BALKAN SAVAŞI:( 1912) Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan, Karadağ kendi aralarında anlaşarak Osmanlı Devletine çeşitli yönlerden saldırıya geçtiler. Makedonya, Sırplar ve Karadağlılar tarafından işgal edildi. Bulgaristan Batı Trakya yı tamamen işgal ederek Edirne ve Kırklareli ye kadar ilerlediler. Bulgar orduları Çatalca önlerine kadar geldiler. Yunanlılar tüm Ege adalarını işgal etti. Savaş devam ederken Arnavutluk da bağımsızlığını ilan etti.(osmanlı Devletinden ayrılan en son Balkan Devletidir.)Bu kötü durum karşısında Osmanlı Devleti barış istemek zorunda kaldı. Avrupalı Devletlerin arabuluculuğuyla Londra Anlaşması İmzalandı.(1912)Bu anlaşmaya göre; Osmanlı Devleti Midye-Enez çizgisinin batısında kalan tüm topraklarını kaybetti. Edirne ve Kırklareli elimizden çıktı. Arnavutluk bağımsız oldu Ege adaları elimizden çıktı. II. BALKAN SAVAŞI: Birinci Balkan Savaşı sonrasında Osmanlı Devletinin kaybettiği toprakları Balkan Devletleri kendi aralarında paylaşamadı. En büyük payı Bulgaristan ın aldığını iddia eden diğer Balkan Devletleri Bulgaristan a savaş açtılar.bu savaşa Romanya da katıldı.yunanistan, Romanya,Sırbistan,Karadağ Bulgaristan la savaşırken Osmanlı Devleti de durumdan yararlandı.daha önce kaybettiği Edirne ve Kırklareli i geri aldı.avrupalı Devletlerin araya girmesiyle Bükreş Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya Balkanlarda sınırları kalmadığı için Osmanlı Devleti katılmadı.osmanlı Devleti Bulgaristan la İstanbul Anlaşmasını(1913) imzaladı.bu anlaşmaya göre; Meriç Nehri her iki ülke arasında sınır kabul edildi.(edirne Osmanlı Devletine kaldı.) Batı Trakya Bulgaristan a bırakıldı. Yunanistan la da Atina Anlaşması(1913)imzalandı. Bu anlaşmaya göre; Bozcaada ve Gökçeada dışındaki tüm Ege adaları Yunanistan a verildi. Selanik ve Girit adası da Yunanistan a bırakıldı. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ( ) Savaşın Nedenleri: Avrupalı Devletler arasında sömürgecilik yarışı ve ekonomik rekabet. 1

2 Hammadde ve Pazar arayışı. Almanya ve İngiltere arasındaki ekonomik rekabet. Milliyetçilik akımı. İttifak ve İtilaf devletlerinin oluşması. Avusturya ve Rusya nın Balkanlardaki çıkar çatışmaları. Avusturya-Macaristan veliahdının Sırplar tarafından öldürülmesi. İtilaf Devletleri: İngiltere.Fransa,Rusya(İtalya da daha sonra bu gruba geçmiştir.) İttifak Devletleri: Almanya,Avusturya-Macaristan,İtalya, Osmanlı Devleti, Bulgarist OSMANLI DEVLETİNİN I.DÜNYA SAVAŞINDA SAVAŞTIĞI CEPHELER: I.Dünya Savaşında Osmanlı Devleti Kafkas, Kanal,Çanakkale,Filistin,Suriye,Irak,Yemen cephelerinde İtilaf Devletlerine karşı savaştı. Romanya,Galiçya,Makedonya Cephelerinde müttefiklere yardım amacıyla savaştı. Kafkasya Cephesi(Aralık 1914) Osmanlı Devletinin I.Dünya Savaşına girmesin- den sonra açtığı ilk cephedir.enver Paşa komu-tasındaki 150 bin kişilik Osmanlı ordusu Doğu Anadolu da Ruslara karşı saldırıya geçti.osman-lı ordusu daha düşmanla karşılaşmadan salgın hastalık,açlık,soğuk gibi afetler yüzünden Sarı-kamış ta 90 bin askerimiz şehit oldu.(1914) Ruslar bahar aylarında saldırıya geçerek Doğu Anadolu bölgesini işgal ettiler.mustafa Kemal Çanakkale savaşlarından sonra Muş ve Bitlis i düşman işgalinden kurtardı.(1916) 1917 yılında Rusya da çıkan Bolşevik (Komi- nizm)ihtilâli,rusların bu bölgeleri kendiliğinden terk etmelerine neden oldu.rusya Birest Litowsk anlaşmasıyla I.Dünya Savaşından çekildi.(1918)bu anlaşmayla Rusya daha önce aldığı Kars,Ardahan,Batum u Osmanlı Devleti- ne geri verdi. Çanakkale Cephesi(1915) Osmanlı Devleti I.Dünya Savaşına girince İtilaf Devletlerinin bütün dikkatleri boğazlar üzerine yöneldi.ingiltere ve Fransa müttefikleri olan Rusya ya gerekli askeri yardımı sağlamak için boğazlara hakim olmak istiyordu.(baltık Denizini Alman denizaltıları kapatmıştı. Rusya ya yardım edilebilecek tek yol boğazlar kalmıştı)aynı zamanda boğazların ele geçiril- mesiyle İstanbul işgal edilecek,osmanlı Devleti de savaş dışı kalacaktı. İtilaf Devletleri bu amaçlarla Çanakkale Cephesini açtılar. İngiliz ve Fransız gemileri Çanakkale Boğazına yığınak yaptılar.18 Mart 1915 te teknik bakım- dan üstün olan Müttefik Devletleri Boğazı geç- mek amacıyla hareket ettiler.fakat Türk Ordusunun olağanüstü savunmasıyla karşılaştılar ve pek çok kayıplar vererek geri çekildiler Bunun üzerine İtilaf Devletleri karadan İstanbul a ulaş-mak üzere Gelibolu ya asker çıkardılar.ingiliz ve Fran-sız sömürgelerinden de birçok asker getirdiler.tarihin en kanlı kara savaşları burada meydana geldi.türk askeri Conkbayırı, Anafartalar, Arıburnu bölgelerinde Mustafa Kemal in önderliğinde başarılı savunma savaşları yaparak tarihe Çanakkale Geçilmez diye yazdırdı. Çanakkale Savaşının Sonuçları: Çanakkale Cephesinde yenilgiye uğrayan İtilaf Devletleri dünyada prestij kaybettiler. I.Dünya Savaşının uzamasına neden oldu. İtilaf Devletlerinin yardımı Rusya ya ulaş-madığı için Rus ekonomisi iyice bozuldu. Rusya da çarlık rejimi yıkılarak yerine Bolşevik rejim kuruldu ve Ruslar I.Dünya Savaşından çekildi. Bulgaristan Almanya nın(ittifak Dev.)yanında savaşa katıldı. Çanakkale Savaşları milli mücadele ruhunun başlangıcı oldu. Mustafa Kemal in milli mücadelede önder olmasında Çanakkale Savaşlarının büyük rolü vardır. Irak Cephesi Almanların isteği üzerine açılmıştır.cephenin açılma amacı,ingilizlerin uzakdoğu sömürgeleriyle bağlantısını kesmek ve Mısır da Osmanlı hakimiyetini yeniden kurmaktır. Ancak istenilen gerçekleşmedi.ingilizlere karşı bazı başarılar elde edildi,bu kalıcı olmadı.ingilizler Sina Yarımadasını ele geçirip Suriye ye kadar geldiler. Suriye-Filistin Cephesi 2

3 Kanal cephesinde İngilizlere yenilen birliklerimiz Filistin e sonrada Suriye ye kadar geri çekildiler. Yıldırım orduları burada başarılı savunma savaşları yaptılar Zamanla kuzeye doğru çekilen Türk birlikleri Halep önlerinde İngilizleri durdurdular. Hicaz ve Yemen Cephesi İngilizler Arap Yarımadasını işgal etmek için Yemen e asker çıkardılar.ayrıca Hicaz Emiri Şerif Hüseyin e çok miktarda para yardımı yaptılar.türk ordusu İngiliz ve Araplara karşı mücadele ettiyse de başarılı olamadı. İngilizler Yemen i alarak Hicaz a tamamen hakim oldular. Galiçya, Romanya ve Makedonya Cephesi Osmanlı Devleti bu cephelerde Ortaklarına (Bulgaristan,Avusturya-Macaristan)yardım etmek amacıyla savaştı. Savaşın Sona Ermesi 1917 yılında Rusya nın savaştan çekilmesi üzerine İttifak Devletleri İtilaf Devletlerine karşı üstünlük kurmuşlardı. Ancak bu durum uzun sürmedi.amerika Birleşik Devletleri İtilaf Devletlerinin yanında savaşa girdi.amerikan birlikleri o zamana kadar hiç savaşa katılmamıştı.almanya güçlü,dinamik olan Amerikan orduları karşısında tutunamadı. İngiliz,Fransız ve ABD birliklerinden oluşan güçlü müttefik kuvvetleri Batı Cephesinde Almanya yı çökerttiler.diğer cephelerde de başarısızlıklar artmaya başlamıştı.böylece savaşın sonunda İttifak Devletleri savaşı kaybettiklerini belirterek (yenilerek)yenen devletlerle ateşkes anlaşmasını imzaladılar.almanya ile (Versay) Avusturya ile(sen Jermen),Bulgaristan la(nöyi),macaristan la(tirayanon)osmanlı Devleti ile de Sevr Barış Anlaşması imzalandı. I.Dünya Savaşının Sonuçları Bazı İmparatorluklar yıkılarak yerine yeni devletler kuruldu.(polonya,çekos-lovakya,yugoslavya,macaristan,türkiye) Yeni rejimler ortaya çıktı.(cumhuriyet, Kominizm, Faşizm, Naizm.) Devletler arasındaki dengeler bozuldu. Milyonlarca insan öldü.birçok şehirler yakılıp yıkıldı. Sürekli barış sağlamak ve anlaşmazlıkları çözmek için Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti)kuruldu. Sorunların çözümü sağlanamadığı için II.Dünya Savaşının çıkmasına neden oldu. Sömürgecilik,mandacılık haline dönüştü. GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER MONDROS ATEŞKES ANLAŞMASI Almanya nın I.Dünya Savaşı nda yenilgiye uğramasıyla ittifak Devletleri savaşı kaybetti. Osmanlı Devletini temsilen Bahriye Nazırı Rauf Orbay ateşkes şartlarını görüşmek üzere Limni adasının Mondros Limanına gitti.itilaf Devlet-leri daha önceden Osmanlı Devletinin topraklarını gizli anlaşmalarla paylaşmışlardı. Osmanlı Devleti heyeti bu plana itiraz etti ise de sonuçta bir şey değişmedi.bunun sonucunda Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı.(30 Ekim 1918)Buna göre; Çanakkale ve İstanbul Boğazı İtilaf Devlet-lerinin denetimine geçecek. Osmanlı ordusu terhis edilecek, donanma-sına ve silahlarına el konacak. Toros tünelleri İtilaf Devletlerinin deneti-mine verilecek. Bütün haberleşme ve ulaşım araç ve gereçleri İtilaf Devletlerine bırakılacak. İtilaf Devletleri bütün Osmanlı liman ve tersaneleri ile demiryollarından yararlanacak. Doğuda yani vilayeti sitte de(altı ilde) (Sivas, Erzurum,Van,Bitlis,Elazığ,Diyarbakır)karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri buraları işgal edecek(24.madde) İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehdit eden bir durum ortaya çıkarsa herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecekler. (7.madde) İtilaf Devletleri bu maddeye dayanarak Anadolu yu işgal ettiler.(7.madde) Anlaşmanın Önemi Bu anlaşma ateşkes anlaşmasından ziyade Osmanlı Devletinin teslimini ve işgalini ortaya koymaktadır. 24.Madde ile doğuda Vilayeti Sittede bir Ermeni Devleti kurulması düşünülmüştür. Anlaşmanın en önemli maddesi 7.madde idi.itilaf Devletleri bu maddeyle(anadolu nun işgaline ortam)hazırladı. Fransızlar;Mersin.Adana çevresi, İtalyanlar;Muğla,Antalya ve Konya çevresi. Yunanlılar;(Paris Barış Konferansındaki deği-şiklikle)izmir ve çevresi. İngilizler;Musul,boğazların kontrolü, Samsun, Merzifon.Batum a asker çıkardılar. 3

4 Paris Konferansı(18 Ocak 1919) I.Dünya Savaşı sonunda yenik devletlerin durumunu görüşmek üzere 32 devlet Paris te bir araya geldiler. Konferansa ABD, İngiltere, İtalya, Japonya hakimdi. İtilaf Devletleri Osmanlı Devletinin paylaşımını yeni-den gözden geçirmek ve bazı değişiklikler yapmak amacıyla konferans tertiplediler.bunların en önemlisi İngilizlerin isteğiyle Batı Anadolu, İzmir ve çevresi Yunanlılara verildi.çünkü İngiltere Ege bölgesinde güçlü bir İtalya yerine zayıf bir Yunanistan istiyordu.bu olay İtalya nın İtilaf Devletleriyle arasını açtı. İzmir in İşgali(15 Mayıs 1919)İzmir ve çevresi 1.Dünya Savaşı sırasında İtalya ya verilmişti.fakat İngiltere Paris Barış Konferansı nda sahte belgelere dayanarak Batı Anadolu nüfusunun çoğunluğunun Yunanlı olduğunu ve Türklerin Yunanlıları öldürmek üzere olduğunu ileri sürdü ve buranın Yunanistan a verilmesini sağladı.buna sinirlenen İtalya konferansı terk etti. 15 Mayıs 1919 da Megola İdea yı(büyük Ülkü) gerçekleştirmek isteyen Yunanistan İzmir i işgal ederek binlerce Türkü öldürdü.izmir işgaline Hasan Tahsin (Osman Nevres-Hukuku Beşer Gazetesi)ilk kurşunu attı. *İzmir in işgali Kurtuluş Savaşı nın başlamasına ve Kuva-yı Milliye nin kurulmasına sebep olmuştur. Paris Barış Konferansı(18 Ocak 1919)İtilaf Devletleri yenilen devletler ile yapılacak anlaşmaları görüşmek üzere toplandılar.asıl amaçları yenilen devletleri aralarında paylaşmaktı.batı Anadolu nun Yunanistan a verilmesi İtalya yı kızdırmış,böylece İtilaf Devletleri arasında ilk görüş ayrılığı ortaya çıkmış oldu. *Burada ilk kez manda fikri ortaya çıkmıştır. Amiral Bristol Raporu: Bristol raporunda İzmir de Türklerin çoğunlukta olduğunu,katliamları Yunanlıların yaptığını belirtmiştir. *Batı Anadolu daki işgallerin haksızlığı ilk kez uluslar arası bir raporda belirtmiştir. Kuva-yı Milliye Mondros Ateşkes Antlaşması ile başlayan işgallere Osmanlı Devleti nin sessiz kalması üzerne Türk halkı yurdunu korumak için Kuva-yı Milliye adlı direniş kuvvetleri oluşturdu. *Düşmana karşı ilk direniş Güney Cephesi nde Dörtyol da Fransızlara ikinci direniş İzmir de Yunanlılara karşı yapılmıştır.ilk halk direnişi ise Ödemiş te (İlk Kurşun Savaşı) yapıldı. Kuva-yı Milliye nin Özellikleri: 1-Tamamen halk tarafından oluşturulan gönüllü kuruluşlardır. 2-Aralarında birlik yoktu.herkes kendi bölgesini korumaya çalışıyordu. 3-Düşmanı durduramamış, ancak yavaşlatarak düzenli ordunun kurulmasına zaman kazandırmışlardır. 4-Yaş,cinsiyet ayrımı yoktur. 5-Bütün ihtiyaçları halktan karşılamışlardır. 6-Bazen keyfi uygulamaları da olmuştur. ZARARLI CEMİYETLER 1-Azınlıkların Kurduğu Cemiyetler:Ülkedeki Rum,Ermeni gibi azınlıkların kurduğu cemiyetlerdir.bunlar itilaf Devletlerinden destek almışlardır. a-mavri Mira:Bizans ı yeniden canlandırmak için İstanbul da Rumlar tarafından kurulmuştur. b-pontus-rum Cemiyeti:İnebolu dan Batum a kadar tüm Karadeniz sahilinde Pontus-Rum devleti kurmayı amaçlamıştır. c- Etnik-i Eterya: Mavri Mira ve Rum Pontus cemiyeti ile ortak çalışmıştır. d-hınçak ve Taşnak:Doğu Anadolu da Ermeni devleti kurmaya çalışmışlardır. 2-Türklerin Kurduğu Zararlı Cemiyetler: (Milli Varlığına Düşman Cemiyetler) a-sulh ve Selamet-i Osmaniye Cemiyeti:Ülkenin kurtuluşunun padişah ve halifeye bağlılıkta olduğuna inanan cemiyet. b-teali İslam Cemiyeti: Kurtuluşu padişah ve halifeye bağlı gören cemiyet. c-kürt Teali Cemiyeti :Bir Kürt devleti kurmayı amaçlamıştır. d-ingiliz Muhipleri Cemiyeti: İngiliz Mandasını isteyen cemiyet. e-wilson Prensipleri Cemiyetleri:ABD Mandasını isteyen cemiyet. *Bu cemiyetler itilaf devletleri tarafından desteklenmişler ve Kurtuluş Savaşı na karşı çıkmışlardır. 4

5 YARARLI(MİLLİ) CEMİYETLER a-trakya Paşaeli Cemiyeti:Mavri Mira ya karşı kurulmuştur.trakya nın Yunanistan a verilmesini önlemek amacındadır. b-izmir Müdafa-i Hukuk-ı Osmaniye C. : İzmir in işgalini önlemek için kurulmuştur. c-redd-i İlhak Cemiyeti: İzmir in işgalini önlemek için kurulmuştur. d-kilikyalılar Cemiyeti:Adana ve çevresinin işgalini önlemek için kurulmuştur. e-doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti: Doğu Anadolu nun Ermenilere verilmesini önlemek için kurulmuştur. f-trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti: Karadeniz de Rum Pontus Devleti nin kurulmasını engellemek için kurulmuştur. g-milli Kongre Cemiyeti: Türk halkına kurulmuştur.silahlı mücadele yoktur. yapılan haksızlıkları basın,yayın yoluyla dünyada duyurmak amacıyla Milli Cemiyetlerin Ortak Özellikleri 1.Bölgesel cemiyetlerdir. 2.Milli direniş bilincini uyarmıştır. 3.Birbirinden bağımsızdırlar. 4.Kuva-yı Milliye hareketi bu cemiyetlerin çalışmalarıyla olmuştur. 5.Bu cemiyetler Sivas Kongresi nde Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti adıyla birleştirilmiştir. VE MİLLİ MÜCADELE BAŞLIYOR M.Kemal in Samsun a Gönderilmesi(19Mayıs1919 *Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığında M.Kemal Suriye de Yıldırım Orduları Grup Komutanıydı. Samsun ve çevresinde Rum ve Türk çeteleri arasında çatışmalar oluyordu.itilaf Devletleri bu durumun önlenmesini aksi taktirde 7.maddeye dayanarak işgal edileceğini belirttiler M.Kemal 9. Ordu Müfettişi olarak geniş yetkilerle Samsun a gönderildi. Havza Genelgesi(28 Mayıs 1919) M.kemal,Havza da İzmir in işgalini Anadolu ya duyurmak ve milli bilincin uyanmasını sağlamak amacıyla tüm askeri ve sivil yetkililere genelde göndererek bazı isteklerde bulunmuştur. *Ülkede mitinglerin düzenlenmesi halkın HavzaGenelgesi ni kabul ettiğini gösterir. *İstanbul Hükümeti M.Kemal in hareketlerinden hoşlanmadığı için geri çagırdı. Amasya Genelgesi(22 Haziran 1919) M.Kemal,Ali Fuat Cebesoy,Refet Bele,Rauf Orbay imzalamış,kazım Karabekir ile Cemal Paşa nın da onayı alınmıştır.bundaki amaç Milli Mucadeleyi bireysellikten çıkarıp halkın isteği haline getirmektir. 1-Vatanın bütünlüğü,millitin istiklali tehlikededir. (temel gerekçe) *Bu madde ile Kurtuluş Savaşı nın amacı,gerekçesi ve yöntemi açıklanmıştır. 2-İstanbul Hükümeti üzerine aldığı görevi yerine getirememektir. 3-Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.(amaç ve yöntem) *İlk kez milli egemenlikten bahsedilmiştir. 4-Milletin sesini duyurmak için milli bir kurul kurulmalıdır. 5-Sivas ta milli bir kongre toplanmalıdır.temsilciler kimliklerini gizleyerek Sivas a geleceklerdir. 6)Askeri birlikler ve sivil örgütler dağıtılmayacak Önemi 1)Kurtuluş Savaşı nın amacı yöntemi ve gerekçesi açıklanmıştır. 2)Milli egemenlik yolunda atılmış ilk adımdır. 3)İstanbul Hükümeti yok sayılmıştır. 4)Belge ihtilal beyannamesidir. Anadolu da ihtilalin başladığını gösteri. 5

6 *Mustafa Kemal Amasya Genelgesi sonrasında,erzurum Kongresi öncesinde (7-8 Temmuz 1919) hem resmi görevinden hem de askerlikten istifa etmiştir. Erzurum Kongresi:(23 Temmuz-7Ağustos 1919) Kongreyi Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk ve Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyetleri düzenlediler. -Kongre Mondros un 24. maddesine göre Doğu Anadolu nun Ermeniler verilmesini önlemek için toplandı. 1.Vatan bir bütündür,parçalanamaz. *Bu madde kongreyi bölgesellikten çıkarmış, ulusal hale getirmiştir. *İlk kez Misak-ı Milli den bahsedildi. 2)Vatanın bağımsızlığını ist. Hükümeti yapamazsa geçici bir hükümet kurulacaktır. *Bu madde yeni bir devletin oluşum sürecinin başladığı gösterir. 3)Her türlü işgale karşı bütün milletçe karşı koçaktır. 4)Kuva - yı Milliye yi etkin,irade i Milliye-yi hakim kılmak esastır. *Bu madde Cumhuriyete doğru yöneliş olduğunu gösterir. 5)Mebusan Meclisi yeniden açılmalıdır. 6)Ulusal irade ve ulusal güçler padişahlık ve halifelik makamını kurtaracaktır. *Milli egemenliğe zıt böyle bir kararın alınma sebebi ortamın hazır olmamasıdır. 7)Manda ve himaye kabul edilemez. *Koşulsuz bağımsızlık amaçlanmıştır. 8)Hıristiyan unsurlara siyasi egemenliğimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklardır verilemez. *Milliyetçilik düşüncesinin etkili olduğu bu madde ile tam bağımsızlık hedeflenmiştir. Önemi 1)Toplanış amacı bakımından bölgesel,alınan kararalar bakımından milli bir kongredir 2)Kongrede iç ve dış politika ile ilgili kararlar alınması meclisi gibi hareket edildiğini gösterir. 3)İlk kez milli sınırlardan bahsedildi ve milli egemenliğin koşulsuz bir şekilde gerçekleşmesine karar verildi. 5Temsil heyeti seçildi. 6)Doğudaki yararlı cemiyetler birleştirildi. Sivas Kongresi(4-11 EYLÜL) -En çok tartışılan konular ABD mandası ve başkanlık seçimidir. -Erzurum da alınan kararlar aynen kabul edildi. -Tüm yararlı cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilerek Kurtuluş Savaşı nın tek elden yürütülmesi sağlandı. -ABD mandası reddedildi. -Temsil Heyeti nin sayısı 9 dan 16ya çıkarıldı. -Kongre Ali Fuat Paşa yı Batı Cephesi Kuva-yı Milliye komutanlığına atamakla yürütme görevini yerine getirmiştir. -İrade-i Milliye adlı gazete çıkarıldı. Sonuçları 1-)Damat Ferit hükümeti istifa etti. 2-)İstanbul ile her türlü bağlantı kesildi. 3-)Temsil Heyeti tek yetkili organ oldu. 4-)Sivas Kongresi milletin arzusu ile toplanmış milli bir kongredir. 5-)İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletlerinin Mustafa Kemal ve arkadaşlarını engelleme çabaları sonuçsuz kaldı. Amasya Görüşmesi(20-22 Ekim 1919) -Hükümeti kuran Ali Rıza Paşa Bahriye Nazırı Salih Paşa yı Mustafa Kemal ile görüşmek üzere Amasya ya gönderdi.mustafa Kemal,Salih Paşa,R.Orbay ve Bekir Sami Bey Amasya Protokolünü imzaladılar. 6

7 Buna Göre 1-)İşgallere karşı konulacak. 2-)Temsil Heyeti ne danışılmadan barış görüşmeleri yapılmayacak. 3-İstanbul Hükümeti Temsil Heyeti ni Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti ni ve Sivas Kongresi kararlarını resmen tanıyacaktı. 4-Mebusan Meclisi İstanbul dışında bir yerde toplanacaktır. (M. Kemal İtilaf Devletleri nedeniyle İstanbul da açılacak meclisin rahat çalışamayacağına inanıyordu.) 5-Seçimler serbest şekilde yapılacaktır. * Amasya Görüşmeleri ile İstanbul Hükümeti Temsil Heyetini, Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararları resmen tanımıştır. Temsil Heyeti nin Ankara ya Gelişi (27Aralık1919) M. Kemal gelişmeleri izlemek üzere Ankara ya geldi. Neden Ankara? 1-Ankara nın güvenli olması. 3-Batı cephesi ne yakın olması. 2-Ulaşım ve haberleşme imkanları olması. 4-İstanbul da ki gelişmeleri izlemeye elverişli olması. -- Amasya görüşmelerinde alınan kararlardan yalnızca meclisin açılması kabul edildi. M. Kemal de seçimlere katıldı ve Erzurum dan milletvekili seçildi. Yalnız İstanbul a gitmedi. --Yapılan seçimlere İtilaf Devletleri Neden Müdahale Etmediler? --Onlara göre Türk milleti yorgun bıkkındı. Yeni bir savaşı istemezdi. Onun için M. Kemal yanlılarına oy vermezdi.oysa tam tersi oldu. --M. Kemal kendine bağlı milletvekilleriyle Ankara da görüşerek şu isteklerde bulundu 1-Kendisinin meclis başkanı seçilmesi. 2-Meclisin Anadolu da açılmasını 3-Müdafa-i Hukuk grubunu kurmalarını 4-Misak-i Milliyi kabul etmelerini. * Bununla M. Kemal meclisi kontrolü altına almayı amaçlamıştır. --M. Kemal başkan seçilmedi, Meclis İstanbul da açıldı. Müdafa-i Hukuk yerine Felah-ı Vatan grubu kuruldu.yalnızca Misak-ı Milli kabul edildi. MİSAK-I MİLLİ (28 OCAK 1920) 1-Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığında işgal edilmemiş yerler Türk yurdu sayıldı. * Erzurum Kongresi nde alınan bu karar Osmanlı Meclisince de kabul edilmiştir. 2-Ülkemizdeki azınlıklara, dışarıdaki Türkler kadar halklar verilmelidir (Eşitlik) 3-İstanbul ve Marmara Denizi tehlikelerden arındırılırsa serbestçe ticaret yapılabilir. * Siyasi ve askeri bağımsızlık vurgulanmıştır. 4-Kapitülasyonlar kaldırılmalıdır. * Kapitülasyonlara ilk tepki. 5-boğazlar ve sınırlar konusundaki şartlar kabul edilirse bize düşecek olan dış borçlar ödenecektir. 6-Kars, Ardahan, Batum ve Batı Trakya da halk oylaması yapılacaktır.(buraların çoğunluğu Türk tü) * Erzurum ve Sivas Kongresi kararlarının Meclis-i Mebusan tarafından onaylanması milletvekillerinin milli mücadeleyi benimsediklerini gösterir. * Misak-ı Milli nin kabulünce kızan İtilaf Devletleri 16 Mart 1920 de İstanbul u işgal Ederek meclisi dağıttılar.bazı milletvekilleriyle tutuklanıp Malta ya sürüldü. * İtilaf Devletleri meclisi dağıtarak milli iradeyi hiçe saymışlardır. * İstanbul un işgali M. Kemal i haklı çıkarmıştır.çünkü o İstanbul un güvenli olmadığını söylemiş, meclisin İstanbul dışında toplamasını istemiştir. * İstanbul un işgali üzerine TBMM açılmıştır. TBMM YE KARIŞ ÇIKARILAN AYAKLANMALAR 7

8 İSTANBUL HÜKÜMETİNİN ÇIKARDIĞI AYAKLANMALAR 1.Ahmet ANZAVUR ayaklanması 2.Kuva-yi inzibatiye (Halifelik Ordusu) İSTANBUL HÜKÜMETİ İLE İTİLAF DEVLETLERİNİN BİRLİKTE ÇIKARDIĞI AYAKLANMALAR 1.Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı Ayaklanmaları 2.Yozgat Ayaklanması (Çapanoğulları) 3.Konya Ayaklanması (Bozkır Aşireti Delibaş Mehmet) 4. Afyon Ayaklanması (Çopur Musa) 5.Milli Aşireti Ayaklanması (Urfa) 6.Koçgiri Ayaklanması (Sivas,Tokat) 7.Şeyh Eşref Ayaklanması 8.Cemil Çeto Ayaklanması 9.Ali Batı Ayaklanması KUVA_Yİ MİLLİYE YANLISI OLUP SONRADAN AYAKLANANLAR 1.Çerkez Ethem (Yunanlılara Sığındı) 2.Demirci Mehmet Efe (İkna edildi) AYAKLANMALARA KARŞI TBMM NİN ALDIĞI TEDBİRLER 1.İstanbul ile tüm ilişkiler kesildi. 2.Hiyanet-i Vataniye Kanunu çıkarıldı 3.İstiklal Mahkemeleri kuruldu. 4.Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi den fetva alındı. *TBMM İstiklal Mahkemeleri ile yargı gücünü kullanmıştır. AYAKLANMALARIN SONUÇLARI 1.Zaman, malzeme ve insan kaybı oldu. 3.Düzenli ordunun kurulmasına zemin hazırladı. 2.TBMM nin otoritesi arttı 4.İtilaf Devletlerinin ilerlemesi kolaylaştı. BARIŞ ANLAŞMASI MI ÖLÜM FERMANI MI? SEVR ANT. (10 AĞUSTOS 1920) -İtilaf Devletleri Osmanlı Devletini paylaşma konusunda anlaşamadıkları için en son anlaşması Osm. Devleti ile yaptılar. -Anlaşmanın imzalanmasını çabuklaştırmak için İngilizler Mudanya ve Bandırmaya asker çıkarırken Yunanlılar Bursa Balıkesir ve Edirne yi işgal ettiler. -Paris Barış Konferansı nda küstürdükleri İtalya nın gönlünü almak için Sevr in taslağını İtalya nın San Remo şehrinde hazırladılar. -Sevr in taslağını padişah Saltanat Şurası toplayarak kabul etti.(çünkü padişah sorumluluğu üzerine almak istemedi.) -Fransa nın Sevr kasabasında anlaşmayı Osmanlı adına Rıza Tevfik imzaladı. Boğazlar Komisyonu nun kurulmasıyla Osmanlı nın boğazlar üzerindeki egemenliği sona ermiştir. Askerligin serbest olması,asker sayısının 50 bin cıvarında olması ile Osmanlı savunmasız bırakılmış,işgaller için zemin hazırlamıştır Anlaşmanın Önemi Ve Sonuçları * Osmanlı Devleti nin imzaladığı son anlaşmadır * Sevr Anlaşması ölü doğmuş, hukuki geçerliliği yoktur.çünkü anayasaya göre meclis tarafından onaylanması gerekiyordu.oysa meclis dağıtılmıştı.tbmm de kabul etmediği gibi anlaşmayı imzalayanları vatan haini ilan etmiştir. * Osmanlı tarihinde Ayestefanos ile birlikte uygulanmayan ikinci anlaşmadır. * Türk halkının İstanbul Hükümeti ne güveni kalmamış milli mücadeleye katılımlar artmıştır. 8

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-3 ANABİLİM Ödev Testi 3. Atatürk ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, şehirde farklı

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR İÇİNDEKİLER Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR I. 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ... 21 Sanayileşen Avrupa Karşısında

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ KURTULUŞ SAVAŞI DOĞU VE GÜNEY CEPHESİ DOĞU CEPHESİ Ermeniler XIX. Yy`a kadar Osmanlı topraklarında huzur içinde yaşadılar, devletin çeşitli kademelerinde

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

*Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant.

*Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant. *Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant. *Tekâlif-i Milliye Ordu gereksinimi için, Sakarya Savaşı ndan önce *1921-TBMM

Detaylı

Aşağıdaki boşlukları uygun fiilimsi ekleriyle doldurunuz. HAYDİ BUL BAKALIM!... Örnek: Büyük şehirlerdeki oyun alanları giderek azalıyor. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın yanına (D), yanlış olanın yanına

Detaylı

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum

Detaylı

Mustafa Kemal in Samsung a Çıkışı

Mustafa Kemal in Samsung a Çıkışı Mustafa Kemal in Samsung a Çıkışı Yetkisi (görevi): 9.Ordu müfettişi Görevi ; 1-Görev sahasında kalan bölgede Türklerle Rumlar arasındaki çatışmaları sona erdirmek. 2- Türklerin elindeki silahları toplamak

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI 1. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması b) Uşi Antlaşması c) Bükreş Antlaşması d) İstanbul Antlaşması 4. Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'nda

Detaylı

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi 13 Kasım 1918 de İstanbul a gelen Mustafa Kemal siyasi yollarla mücadele etmek, bir hükümet kurmak ve kurulacak hükümette bakan olabilmek için çalışmıştır. Baskı altındaki

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilir.

Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilir. 4/A 2.ÜNİTE SOSYAL BİLGİLER cevap anahta önemli bir sporumuzdur. Geleneksel ülkemizde yapılan en önemli güreş şenliğidir. öğeler geldi. Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın

Detaylı

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük - 1. ÜNİTE -

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük - 1. ÜNİTE - -. ÜNİTE - Mustafa'da Çocuktu Selanik'in Sosyal ve Kültürel Yapısı 5. Soruda yer alan çok farklı ırkların bir arada yaşaması şehrin çok uluslu bir yapıda olduğunu ve kültürel yapının zengin olduğunu kanıtlamaktadır.

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36

GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36 GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36 Benim A.Ý.Ý.T. Dersinden Almýþ Olduðum Notlar 1. Bir insan topluluðunun belli bir zaman içinde her alanda ürettiði maddi-manevi bütün deðerlerin

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 1. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 13 ARALIK 2015 Saat:

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 11. SINIF TARİH DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 11. SINIF TARİH DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 2015 2016 11. SINIF TARİH DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Öğrencinin Adı-Soyadı: Ödevin Veriliş Tarihi: 20 OCAK 2016 Ödevin Teslim Tarihi: 8 ŞUBAT 2016 1-Damat Ferit Hükümeti

Detaylı

XX.YÜZYIL DA OSMANLI DEVLETİ

XX.YÜZYIL DA OSMANLI DEVLETİ İnkılap Tarihi XX.YÜZYIL DA OSMANLI DEVLETİ II.Abdülhamit Devrinin diğer Islahatları: * 1878 yılında Mektebi Hukuku Şahane adıyla hakim yetiştirmek üzere bir hukuk fakültesi açıldı. * 1879 yılında çıkarılan

Detaylı

Sanayileşmiş Devletler arasındaki ekonomik ve siyasal çıkar çatışmalarıdır. (Sömürge Yarışı)

Sanayileşmiş Devletler arasındaki ekonomik ve siyasal çıkar çatışmalarıdır. (Sömürge Yarışı) Savaşın Gerçek Nedeni: Sanayileşmiş Devletler arasındaki ekonomik ve siyasal çıkar çatışmalarıdır. (Sömürge Yarışı) Başlatan Olay: 28 Haziran 1914 Avusturya-Macaristan imparatorluğu veliahdının Saray Bosna'da

Detaylı

20. YÜZYILDA OSMANLI 1912-1913 1913 1914 1918

20. YÜZYILDA OSMANLI 1912-1913 1913 1914 1918 1909 1911 1912 20. YÜZYILDA OSMANLI 1912-1913 1913 1914 1918 31 Mart Olayı Trablusgarp Uşi 1.Balkan 2.Balkan 1.Dünya nın Başlaması 1.Dünya nın Bitmesi Sömürgecilik Hammadde yarışı Pazar rekabeti Silahlanma

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

2005 KPSS 2006 KPSS 2007 KPSS

2005 KPSS 2006 KPSS 2007 KPSS Tarih Soru Dağılımı 200 KMS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 200 20 202 TOPLAM 20.Yüzyılda Osmanlı Devleti ve.dünya Savaşı 2 - - - 3 2 3 Komutanlar arasında rekabetin olması etkili olmuştur. Bulgarların

Detaylı

TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912)

TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Osmanlı Devleti, Trablusgarp ın savunmasında bölgeye ordu sevk edememiştir. Çünkü Osmanlı kara kuvvetlerini Trablusgarp a ulaştırması için Mısır dan geçmesi gerekiyordu.

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

TARİH BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI

TARİH BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI TARİH BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI 1750 Sanayi Devrimi ile Avrupa da: Fabrikalar kuruldu. İşçi sınıfı ortaya çıktı. Sendikalar kuruldu. Seri bol ve ucuz üretim başladı. Buna bağlı olarak hammadde ve Pazar ihtiyacı

Detaylı

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde ATATÜRK Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanımdır. Doğup büyüdüğü Selanik, o dönemde önemli bir kültürel merkezdi. XIX. yüzyılın son çeyreğinde

Detaylı

TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912)

TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Nedenleri: Siyasi birliğini geç kuran İtalya nın sömürgecilik faaliyetlerine girişmesi.(1870) İtalya nın Habeşistan a saldırması ve başarılı olamaması. İtalya nın Habeşistan

Detaylı

A. KURTULUġ SAVAġI HAZIRLIK DÖNEMĠ

A. KURTULUġ SAVAġI HAZIRLIK DÖNEMĠ A. KURTULUġ SAVAġI HAZIRLIK DÖNEMĠ I. Kuvay-i Milliye Hareketi nin BaĢlaması ve Batı Cephesinin OluĢması Kuvva-i Milliye (Milis Kuvvetler) İşgaller karşısında İstanbul hükümeti önlem almayınca halk bulunduğu

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Merkezi Yazılıya Hazırlık Okula Yardımcı Kısa ve Öz 8 %100 Sınava Uyumlu Kazanım Merkezli 2014-2015 T EOG ÇALISMA KAGIDI Öğrencinin Adı - Soyadı... Sınıfı - Numarası

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA 1 Kütahya- Eskişehir Savaşı nda ordumuz Sakarya Nehri nin doğusuna çekilmişti. 2 TEKÂLİF-İ MİLLİYE NİN SAKARYA SAVAŞI NA ETKİSİ Tekâlif-i Milliye kararları daha uygulamaya yeni başlandığı için Sakarya

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 15 ARALIK 2013 Saat: 10.10

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 15 ARALIK 2013 Saat: 10.10 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 15 RLIK 2013 Saat: 10.10 T.C. İNKILP TRİHİ VE TTÜRKÇÜLÜK 1. Mustafa Kemal in çocukluk dönemini geçirdiği Selanik, çeşitli din ve milliyetten oluşan nüfusuyla

Detaylı

1881: Selanik te doğdu.

1881: Selanik te doğdu. 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899 Mart 13: İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına

Detaylı

T.C.İnkılap Tarihi Ders Notları-Tüm Özet

T.C.İnkılap Tarihi Ders Notları-Tüm Özet T.C.İnkılap Tarihi Ders Notları-Tüm Özet I.MEŞRUTİYET İN İLANI(23 ARALIK1876):Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi aydınların oluşturduğu gruba Genç Osmanlılar veya Jön Türkler denirdi. Bu grup yanlarına Mithat

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 Atatürk ün çocukluk dönemini yaşadığı Selanik in taşıdığı özelliklerden bazıları şunlardır: ANABİLİM 500 SORU-1 KİTAPÇIĞI TEST-2 SORU-16 I. Farklı milletler bir arada yaşamıştır. II.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Önce gelen: V. Murat 30 Mayıs 1876 31 Ağustos 1876 Osmanlı Hanedanı ve Hilafet II. Abdülhamit 31 Ağustos

Detaylı

TESALYA (YUNANİSTAN) SAVAŞI PULLARI (21-4-1898)

TESALYA (YUNANİSTAN) SAVAŞI PULLARI (21-4-1898) TESALYA (YUNANİSTAN) SAVAŞI PULLARI (21-4-1898) 1897 Türk-Yunan Savaşı (TESELYA SAVAŞI) Teselya savaşları nın aslı Girit adası olayları ile başlamıştır, 1894 Haziran'ında Rumlar Halepa Sözleşmesi'nin uygulanmasını

Detaylı

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi.

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. ATATÜRK KRONOLOJİSİ 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899: Mart 13: İstanbul Harp

Detaylı

OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU TEOG SINAV SORUSU İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU TEOG SINAV SORUSU İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ÜN ASKERLİK HAYATI İLE İLGİLİ OLAYLAR I II III IV Çanakkale Cephesi nde Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum! emrini vermiştir. Dünyanın en güçlü ordularıyla nasıl

Detaylı

Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne nin Yaşadığı İşgaller - Dört İşgal Dönemi........ 4 0.2 İlk Rus İşgal

Detaylı

20. YÜZYILDA OSMANLI 1912-1913 1913 1914 1918

20. YÜZYILDA OSMANLI 1912-1913 1913 1914 1918 1909 1911 1912 20. YÜZYILDA OSMANLI 1912-1913 1913 1914 1918 31 Mart Olayı Trablusgarp Uşi 1.Balkan 2.Balkan 1.Dünya nın Başlaması 1.Dünya nın Bitmesi Sömürgecilik Hammadde yarışı Pazar rekabeti Silahlanma

Detaylı

** İtalya Savaş başlamadan önce İttifak grubunda İtilaf grubuna geçmiştir.

** İtalya Savaş başlamadan önce İttifak grubunda İtilaf grubuna geçmiştir. ÜNİTE II MİLLİ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI (1914-1918 ): I. Dünya Savaşı öncesi dünyada çıkar çatışmaları ve sanayileşme ile beraber bir yarış ve sömürge yarışı başlamıştı.

Detaylı

İstiklal Mahkemeleri kuruldu.(18 Eylül 1920) Düzenli ordunun kurulmasına hız verildi.

İstiklal Mahkemeleri kuruldu.(18 Eylül 1920) Düzenli ordunun kurulmasına hız verildi. Türk adıyla açılan ilk kurultaydır. Ulusal egemenliğe dayalı yeni bir devlet kurulmuştur. 115 Milletvekili katılımıyla M. Kemal meclis başkanlığına seçildi. Meclis Hükümeti kurulmuştur.(2 Mayıs 1920) TBMM

Detaylı

20. YÜZYILDA OSMANLI

20. YÜZYILDA OSMANLI 1909 1911 1912 20. YÜZYILDA OSMANLI 1912-1913 1913 1914 1918 31 Mart Olayı Trablusgarp Uşi 1.Balkan 2.Balkan 1.Dünya nın Başlaması 1.Dünya nın Bitmesi Sömürgecilik Hammadde yarışı Pazar rekabeti Silahlanma

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI KARTPOSTALLARI MEHMED İN HİKAYESİ *

KURTULUŞ SAVAŞI KARTPOSTALLARI MEHMED İN HİKAYESİ * ÇTTAD, X/23, (2011/Güz), s.s.187-232 Albüm KURTULUŞ SAVAŞI KARTPOSTALLARI MEHMED İN HİKAYESİ * Kurtuluş Savaşı nın bitmesinin hemen ardından, verilen bu büyük mücadeleyi kamuoyuna anlatmanın bir aracı

Detaylı

SALTANAT LOZAN ANT.notebook. March 13, 2014 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) HANGİ KONULARDAN TAVİZ YOK?

SALTANAT LOZAN ANT.notebook. March 13, 2014 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) HANGİ KONULARDAN TAVİZ YOK? LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) 1. TBMM saltanatı kaldırarak İtlaf Devletlernn kllk çıkartma oyunları bozuldu. 2. Konferansın İzmr'de toplanması teklf reddedld. Neden İzmr :...... 3. Konferansa

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER 1 1789 da gerçekleşen Fransız İhtilali ile hürriyet, eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi akımlar yayılmış ve tüm dünyayı etkilemiştir. İmparatorluklar yıkılmış, meşruti yönetimler kurulmaya başlamıştır.

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-04 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-04/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

ÖRNEKTİR İNKILAP TARİHİ 11. SINIF. Mustafa Kemal in Hayatı EA-SÖZEL-YGS. 1. Aşağıda Mustafa Kemal in gittiği okullar karışık olarak verilmiştir.

ÖRNEKTİR İNKILAP TARİHİ 11. SINIF. Mustafa Kemal in Hayatı EA-SÖZEL-YGS. 1. Aşağıda Mustafa Kemal in gittiği okullar karışık olarak verilmiştir. İNKILAP TARİHİ Mustafa Kemal in Hayatı 11. SINIF EA-SÖZEL-YGS 01 1. Aşağıda Mustafa Kemal in gittiği okullar karışık olarak verilmiştir. 1. Mahalle Mektebi 2. Şemsi Efendi Mektebi 3. Selanik Mülkiye Rüştiyesi

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Türk Kurtuluş Savaşı; ülke bütünlüğünü korumak, ulusal egemenliğe dayalı, tam bağımsız yeni bir Türk

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMA KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

ÜNİTE 5 BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN SONUÇLARI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 5 BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN SONUÇLARI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN SONUÇLARI İÇİNDEKİLER BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Osmanlı Devleti ni Paylaşım Antlaşmaları (Boğazlar, Londra, Sykes Picot, St. Jean de Maurienne Ant.) I. Dünya

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi SÜRE VE ÖĞRENME ÇIKTILARI VE MATEMATİK 1 (0860120170-0860170080) lık Okul Eğitimi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10 T.C. 8. SINIF I. ÖNEM ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10 1. Birinci TBMM nin temel hedeflerinden birisi de otoritesini hukuki yollardan güçlendirmekti. diyen bir öğrenci, aşağıdakilerden hangisini

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

20 Mart 2013 Kurtuluşunun 95.Yılında Erzurum Ankara 5. II. Abdülhamit Dönemi ve Günümüze Yansımaları

20 Mart 2013 Kurtuluşunun 95.Yılında Erzurum Ankara 5. II. Abdülhamit Dönemi ve Günümüze Yansımaları 0 Yılında Düzenlenen Paneller 0 Mart 0 Kurtuluşunun 9.Yılında Erzurum Ankara 0- Mayıs 0 II. Abdülhamit Dönemi ve Günümüze Yansımaları Elazığ 0 Yılında Düzenlenen Paneller Şubat 0 Rize nin Düşman İşgalinden

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

İNKILAP TARİHİ 1. YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI(merkezi sınav)

İNKILAP TARİHİ 1. YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI(merkezi sınav) İNKILAP TARİHİ 1. YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI(merkezi sınav) 1-Amasya Genelgesinde aşağıdakilerden hangisi belirtilmemiştir?(fen L 1993) a) Milli mücadelenin amacı b) Milli Mücadelenin gerekçesi c) Milli

Detaylı

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları SIRP İSYANLARI Osmanlı İmparatorluğu na 15. yüzyılın ortalarında katılan Sırbistan da, İmparatorluğun diğer yerlerinde olduğu gibi, âdil bir yönetim kurulmuştu. Sırp

Detaylı

ATATÜRK ÜN; Okuduğu okullar. Bazı görevleri

ATATÜRK ÜN; Okuduğu okullar. Bazı görevleri ATATÜRK ÜN; Okuduğu okullar Bazı görevleri Atatürk ün Çeşitli Ve Yönleri(Kişisel özellikleri) 1- Mahalle Mektebi 2- Şemsi Efendi İlkokulu 3-Selanik Mülkiye Rüştiyesi 4- Selanik Askeri Rüştiyesi 5- Manastır

Detaylı

1.Çocukluğu, Ailesi, İçinde Yaşadığı Sosyal Ortam ve Yetişme Tarzı

1.Çocukluğu, Ailesi, İçinde Yaşadığı Sosyal Ortam ve Yetişme Tarzı ÜNİTE 1 BİR KAHRAMAN DOĞUYOR Kazanımlar: 1-Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2-Atatürk ün öğrenim hayatı ile ilgili olay ve olguları

Detaylı

MAHMUT ESAT ATAY ORTAOKULU 8. SINIF INKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTLARI

MAHMUT ESAT ATAY ORTAOKULU 8. SINIF INKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTLARI MAHMUT ESAT ATAY ORTAOKULU 8. SINIF INKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTLARI CİHAT DEMİR SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ 1 ÜNİTE 1: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR KONU 1: BATIYA ERKEN AÇILAN KENT SELANİK *Selanik,

Detaylı

1. Bir devletin, diğer devletlerle ilişkilerinde göz önünde bulundurduğu ilkeler, o devletin dış politikasını belirler.

1. Bir devletin, diğer devletlerle ilişkilerinde göz önünde bulundurduğu ilkeler, o devletin dış politikasını belirler. ÜNİTE: TÜRK ORDUSU VE MİLLİ SAVUNMA, TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN DIŞ SİYASETİ, ATATÜRK ÜN SON GÜNLERİ VE ÖLÜMÜ KONU: Türk Ordusu ve Milli Savunma, Türkiye Cumhuriyeti nin Dış Siyaseti, Atatürk ün Son Günleri

Detaylı

T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERS NOTLARI

T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERS NOTLARI Babası tarafından dedesi Hafız Ahmet Efendi XIV-XV yüzyıllarda Ana doludan Makedoncaya yerleştirilmiş Kocacık Yörüklerindendir. Annesi tarafından dedesi Feyzullah Ağa ise Karamandan Rumenliye gelen Konya

Detaylı

A. TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Sebepleri; B. BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913) l. Balkan Savaşı nın Nedenleri; l. Balkan Savaşı:

A. TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Sebepleri; B. BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913) l. Balkan Savaşı nın Nedenleri; l. Balkan Savaşı: A. TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Sebepleri; 1. 1870 yılında siyasi birliğini tamamlayan İtalya nın gelişen sanayisine hammadde bulmak istemesi, 2. Osmanlı Devleti nin zayıf olması, 3. Trablusgarp ın hammadde

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

Sorgulayınız:Kurtuluş Savaşı'na Doğudan başlanması bir rastlantı olabilir mi? Niçin ilk açılan cephe doğu cephesi olmuştur?

Sorgulayınız:Kurtuluş Savaşı'na Doğudan başlanması bir rastlantı olabilir mi? Niçin ilk açılan cephe doğu cephesi olmuştur? Kurtuluş Savaşında Cepheler 1.DOĞU CEPHESİ : 1878 Berlin Antlaşması nda Rusya nın Ermeniler in koruyuculuğunu üstlenmesiyle Ermeni sorunu ortaya çıkmıştır. Özellikle Rusya nın, ayrıca İngiltere ve Fransa

Detaylı

Tarihteki İlkler-2. Yönetici tarafından yazıldı Cuma, 16 Ocak 2009 13:00 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak 2009 15:15

Tarihteki İlkler-2. Yönetici tarafından yazıldı Cuma, 16 Ocak 2009 13:00 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak 2009 15:15 Tarihteki İlkler2 Cuma, 16 Ocak 2009 13:00 Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak 2009 15:15 OSMANLI TARİHİ İLK Osmanlı Padişahı OSMAN BEY dir. Osmanlıların İLK Başkenti SÖĞÜT dür. Osmanlılarda İLK defa Beylikten

Detaylı

Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut zamanında yapılan ıslahatlardan değildir? A)Yeni bir ordunun kurulması B)Mebusan Meclisi nin açılması C)Nufus

Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut zamanında yapılan ıslahatlardan değildir? A)Yeni bir ordunun kurulması B)Mebusan Meclisi nin açılması C)Nufus Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut zamanında yapılan ıslahatlardan değildir? A)Yeni bir ordunun kurulması B)Mebusan Meclisi nin açılması C)Nufus sayımının yapılması D)Resmi Gazete yayınlanması E)İlköğretimin

Detaylı

İçindekiler. Bir Kahraman Doğuyor... 5. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası...73

İçindekiler. Bir Kahraman Doğuyor... 5. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası...73 İçindekiler 1. Ünite BİR KAHRAMAN DOĞUYOR Bir Kahraman Doğuyor... 5 2. Ünite MİLLÎ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER 1. Bölüm : I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti...13 2. Bölüm : Bağımsızlığa Giden

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-03 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-03/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

FİKİR AKIMLARI Amaç Osmanlıyı dağılmaktan kurtarmaktı.

FİKİR AKIMLARI Amaç Osmanlıyı dağılmaktan kurtarmaktı. II. MEŞRUTİYET (1908) Meşrutiyet Kral (Padişah) + Meclis II. Meşrutiyet II. Abdulhamid döneminde (1908) İttihat ve Terakki nin çalışmalarıyla ilan edildi. İlan Devleti dağılmaktan kurtarmak Azınlık isyanlarını

Detaylı

TRABLUSGARP SAVAŞI(1911-1912)

TRABLUSGARP SAVAŞI(1911-1912) 1 TRABLUSGARP SAVAŞI(1911-1912) A-İtalya nın Trablusgarp ı işgalinin Nedenleri 1-Birliğini geç kuran İtalya nın ham madde ve pazar arayışı Birliğini geç tamamlayan İtalya sömürgecilik yarışında geç kalmıştır.

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK SINVI 27 KSIM 2014 Saat: 10.10 T.C. İNKILP TRİHİ VE TTÜRKÇÜLÜK I II III IV 1. MUSTF KEML TTÜRK ÜN SKERLİK HYTI İLE İLGİLİ OLYLR Çanakkale Cephesi nde Size ben taarruz emretmiyorum,

Detaylı

www.fatihiyidogan.com 1

www.fatihiyidogan.com 1 TEST-1 1) Aşağıdaki cemiyetlerden hangisinin yeni bir devlet kurma düşüncesi yoktur? A) Kürt Teali Cemiyeti B) Etniki Eterya Cemiyeti C) İngiliz Muhipleri Cemiyeti D) Pontus Rum Cemiyeti 2) Aşağıdaki lerden

Detaylı

AYDINLANMA DÖNEMİNDE AVRUPA DA MEYDANA GELEN GELİŞMELER 18 ve 19. Yüzyılda devletlerarasındaki ilişkileri etkileyen iki önemli gelişme olmuştur

AYDINLANMA DÖNEMİNDE AVRUPA DA MEYDANA GELEN GELİŞMELER 18 ve 19. Yüzyılda devletlerarasındaki ilişkileri etkileyen iki önemli gelişme olmuştur 1 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ DERSİ DERS NOTLARI KAVRAMLAR Islahat: Düzeltme, iyileştirme; Restorasyon, Toplum hayatında belirli alanlarda yapılan düzeltmelerdir. Islahatlar ülkenin hukuk düzenine

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ NOTLARI 1

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ NOTLARI 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ NOTLARI 1 I.MEŞRUTİYET İN İLANI(23 ARALIK1876): Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi aydınların oluşturduğu gruba Genç Osmanlılar veya Jön Türkler denirdi. Bu grup yanlarına

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 2.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 2.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 2.SAYI

Detaylı

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur.

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur. 3. Selçuklularda, I. hükümdarın Tanrı adına insanları yönetmekle görevli olması, KPSS 2009 GK-(3) ülkenin, hanedan üyelerinin ortak malı sayılması, din işlerinin halifeye, dünya işlerinin sultana ait olması

Detaylı

1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)'ne geçti.

1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)'ne geçti. 1881 Mustafa'nın Selanik'te doğuşu 1893 Mustafa'nın Selanik Askeri Rştiyesi'ne yazılması, 1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015 KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 2. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 17 MAYIS 2015 Saat:

Detaylı

Serap TARHAN, Aylin Gürlek

Serap TARHAN, Aylin Gürlek YAYIN KURULU Hazırlayanlar Serap TARHAN, Aylin Gürlek YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler & Meltem

Detaylı