ÜNİTE 2 MİLLİ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİTE 2 MİLLİ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER"

Transkript

1 ÜNİTE 2 MİLLİ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER A.BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYANIN GENEL DURUMU: 19.Yüzyılda dünyayı sarsan iki önemli olay Fransız İhtilali ve Sanayi İnkılabı dır. Fransız İhtilali önce Avrupa yı etkilemiş daha sonra da etkileri tüm dünyaya yayılmıştır. Fransız İhtilali sonucunda önem kazanan milliyetçilik düşüncesi her milletin bağımsız yaşama duygusunu öngörüyordu.bu anlayış bir çok milleti içinde barındıran imparatorlukların aleyhineydi.milliyetçilik akımının tesiri ile bir çok ayaklanmalar oldu.bu ayaklanmalar sonucu yeni devletler kuruldu.ayrıca Fransız İhtilali ile eşitlik, hürriyet adalet,bağımsızlık ve milliyet gibi kavramlar ortaya çıktı. Sanayi İnkılabı, basit aletlerden büyük makinelerin ve fabrikaların kurulması olayıdır. İlk önce İngiltere de ortaya çıkan Sanayi İnkılâbı 19.yüzyılın ikinci yarısından sonra tüm Avrupa da etkili olmaya başladı. TRABLUSGARP SAVAŞI(1911) İtalya siyasi birliğini geç kurduğu için(1870) sömürgeciliğe geç başlamıştı. İki düşmanla birlikte savaşamayacağını anlayan Osmanlı Devleti İtalyanlarla Uşi Antlaşmasını imzalamak zorunda kaldı.(1912)bu anlaşmaya göre; Trablusgarp ve Bingazi İtalya ya bırakıldı On iki Ada geçici olarak İtalya ya bırakıldı. Uşi Antlaşmasının önemi: Bu anlaşmayla Osmanlıların Kuzey Afrika daki son toprakları da elden çıktı. Ayrıca Trablusgarp Savaşından cesaret alan Balkan Devletleri Osmanlı Devletine karşı savaş açtılar. I.BALKAN SAVAŞI:( 1912) Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan, Karadağ kendi aralarında anlaşarak Osmanlı Devletine çeşitli yönlerden saldırıya geçtiler. Makedonya, Sırplar ve Karadağlılar tarafından işgal edildi. Bulgaristan Batı Trakya yı tamamen işgal ederek Edirne ve Kırklareli ye kadar ilerlediler. Bulgar orduları Çatalca önlerine kadar geldiler. Yunanlılar tüm Ege adalarını işgal etti. Savaş devam ederken Arnavutluk da bağımsızlığını ilan etti.(osmanlı Devletinden ayrılan en son Balkan Devletidir.)Bu kötü durum karşısında Osmanlı Devleti barış istemek zorunda kaldı. Avrupalı Devletlerin arabuluculuğuyla Londra Anlaşması İmzalandı.(1912)Bu anlaşmaya göre; Osmanlı Devleti Midye-Enez çizgisinin batısında kalan tüm topraklarını kaybetti. Edirne ve Kırklareli elimizden çıktı. Arnavutluk bağımsız oldu Ege adaları elimizden çıktı. II. BALKAN SAVAŞI: Birinci Balkan Savaşı sonrasında Osmanlı Devletinin kaybettiği toprakları Balkan Devletleri kendi aralarında paylaşamadı. En büyük payı Bulgaristan ın aldığını iddia eden diğer Balkan Devletleri Bulgaristan a savaş açtılar.bu savaşa Romanya da katıldı.yunanistan, Romanya,Sırbistan,Karadağ Bulgaristan la savaşırken Osmanlı Devleti de durumdan yararlandı.daha önce kaybettiği Edirne ve Kırklareli i geri aldı.avrupalı Devletlerin araya girmesiyle Bükreş Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya Balkanlarda sınırları kalmadığı için Osmanlı Devleti katılmadı.osmanlı Devleti Bulgaristan la İstanbul Anlaşmasını(1913) imzaladı.bu anlaşmaya göre; Meriç Nehri her iki ülke arasında sınır kabul edildi.(edirne Osmanlı Devletine kaldı.) Batı Trakya Bulgaristan a bırakıldı. Yunanistan la da Atina Anlaşması(1913)imzalandı. Bu anlaşmaya göre; Bozcaada ve Gökçeada dışındaki tüm Ege adaları Yunanistan a verildi. Selanik ve Girit adası da Yunanistan a bırakıldı. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ( ) Savaşın Nedenleri: Avrupalı Devletler arasında sömürgecilik yarışı ve ekonomik rekabet. 1

2 Hammadde ve Pazar arayışı. Almanya ve İngiltere arasındaki ekonomik rekabet. Milliyetçilik akımı. İttifak ve İtilaf devletlerinin oluşması. Avusturya ve Rusya nın Balkanlardaki çıkar çatışmaları. Avusturya-Macaristan veliahdının Sırplar tarafından öldürülmesi. İtilaf Devletleri: İngiltere.Fransa,Rusya(İtalya da daha sonra bu gruba geçmiştir.) İttifak Devletleri: Almanya,Avusturya-Macaristan,İtalya, Osmanlı Devleti, Bulgarist OSMANLI DEVLETİNİN I.DÜNYA SAVAŞINDA SAVAŞTIĞI CEPHELER: I.Dünya Savaşında Osmanlı Devleti Kafkas, Kanal,Çanakkale,Filistin,Suriye,Irak,Yemen cephelerinde İtilaf Devletlerine karşı savaştı. Romanya,Galiçya,Makedonya Cephelerinde müttefiklere yardım amacıyla savaştı. Kafkasya Cephesi(Aralık 1914) Osmanlı Devletinin I.Dünya Savaşına girmesin- den sonra açtığı ilk cephedir.enver Paşa komu-tasındaki 150 bin kişilik Osmanlı ordusu Doğu Anadolu da Ruslara karşı saldırıya geçti.osman-lı ordusu daha düşmanla karşılaşmadan salgın hastalık,açlık,soğuk gibi afetler yüzünden Sarı-kamış ta 90 bin askerimiz şehit oldu.(1914) Ruslar bahar aylarında saldırıya geçerek Doğu Anadolu bölgesini işgal ettiler.mustafa Kemal Çanakkale savaşlarından sonra Muş ve Bitlis i düşman işgalinden kurtardı.(1916) 1917 yılında Rusya da çıkan Bolşevik (Komi- nizm)ihtilâli,rusların bu bölgeleri kendiliğinden terk etmelerine neden oldu.rusya Birest Litowsk anlaşmasıyla I.Dünya Savaşından çekildi.(1918)bu anlaşmayla Rusya daha önce aldığı Kars,Ardahan,Batum u Osmanlı Devleti- ne geri verdi. Çanakkale Cephesi(1915) Osmanlı Devleti I.Dünya Savaşına girince İtilaf Devletlerinin bütün dikkatleri boğazlar üzerine yöneldi.ingiltere ve Fransa müttefikleri olan Rusya ya gerekli askeri yardımı sağlamak için boğazlara hakim olmak istiyordu.(baltık Denizini Alman denizaltıları kapatmıştı. Rusya ya yardım edilebilecek tek yol boğazlar kalmıştı)aynı zamanda boğazların ele geçiril- mesiyle İstanbul işgal edilecek,osmanlı Devleti de savaş dışı kalacaktı. İtilaf Devletleri bu amaçlarla Çanakkale Cephesini açtılar. İngiliz ve Fransız gemileri Çanakkale Boğazına yığınak yaptılar.18 Mart 1915 te teknik bakım- dan üstün olan Müttefik Devletleri Boğazı geç- mek amacıyla hareket ettiler.fakat Türk Ordusunun olağanüstü savunmasıyla karşılaştılar ve pek çok kayıplar vererek geri çekildiler Bunun üzerine İtilaf Devletleri karadan İstanbul a ulaş-mak üzere Gelibolu ya asker çıkardılar.ingiliz ve Fran-sız sömürgelerinden de birçok asker getirdiler.tarihin en kanlı kara savaşları burada meydana geldi.türk askeri Conkbayırı, Anafartalar, Arıburnu bölgelerinde Mustafa Kemal in önderliğinde başarılı savunma savaşları yaparak tarihe Çanakkale Geçilmez diye yazdırdı. Çanakkale Savaşının Sonuçları: Çanakkale Cephesinde yenilgiye uğrayan İtilaf Devletleri dünyada prestij kaybettiler. I.Dünya Savaşının uzamasına neden oldu. İtilaf Devletlerinin yardımı Rusya ya ulaş-madığı için Rus ekonomisi iyice bozuldu. Rusya da çarlık rejimi yıkılarak yerine Bolşevik rejim kuruldu ve Ruslar I.Dünya Savaşından çekildi. Bulgaristan Almanya nın(ittifak Dev.)yanında savaşa katıldı. Çanakkale Savaşları milli mücadele ruhunun başlangıcı oldu. Mustafa Kemal in milli mücadelede önder olmasında Çanakkale Savaşlarının büyük rolü vardır. Irak Cephesi Almanların isteği üzerine açılmıştır.cephenin açılma amacı,ingilizlerin uzakdoğu sömürgeleriyle bağlantısını kesmek ve Mısır da Osmanlı hakimiyetini yeniden kurmaktır. Ancak istenilen gerçekleşmedi.ingilizlere karşı bazı başarılar elde edildi,bu kalıcı olmadı.ingilizler Sina Yarımadasını ele geçirip Suriye ye kadar geldiler. Suriye-Filistin Cephesi 2

3 Kanal cephesinde İngilizlere yenilen birliklerimiz Filistin e sonrada Suriye ye kadar geri çekildiler. Yıldırım orduları burada başarılı savunma savaşları yaptılar Zamanla kuzeye doğru çekilen Türk birlikleri Halep önlerinde İngilizleri durdurdular. Hicaz ve Yemen Cephesi İngilizler Arap Yarımadasını işgal etmek için Yemen e asker çıkardılar.ayrıca Hicaz Emiri Şerif Hüseyin e çok miktarda para yardımı yaptılar.türk ordusu İngiliz ve Araplara karşı mücadele ettiyse de başarılı olamadı. İngilizler Yemen i alarak Hicaz a tamamen hakim oldular. Galiçya, Romanya ve Makedonya Cephesi Osmanlı Devleti bu cephelerde Ortaklarına (Bulgaristan,Avusturya-Macaristan)yardım etmek amacıyla savaştı. Savaşın Sona Ermesi 1917 yılında Rusya nın savaştan çekilmesi üzerine İttifak Devletleri İtilaf Devletlerine karşı üstünlük kurmuşlardı. Ancak bu durum uzun sürmedi.amerika Birleşik Devletleri İtilaf Devletlerinin yanında savaşa girdi.amerikan birlikleri o zamana kadar hiç savaşa katılmamıştı.almanya güçlü,dinamik olan Amerikan orduları karşısında tutunamadı. İngiliz,Fransız ve ABD birliklerinden oluşan güçlü müttefik kuvvetleri Batı Cephesinde Almanya yı çökerttiler.diğer cephelerde de başarısızlıklar artmaya başlamıştı.böylece savaşın sonunda İttifak Devletleri savaşı kaybettiklerini belirterek (yenilerek)yenen devletlerle ateşkes anlaşmasını imzaladılar.almanya ile (Versay) Avusturya ile(sen Jermen),Bulgaristan la(nöyi),macaristan la(tirayanon)osmanlı Devleti ile de Sevr Barış Anlaşması imzalandı. I.Dünya Savaşının Sonuçları Bazı İmparatorluklar yıkılarak yerine yeni devletler kuruldu.(polonya,çekos-lovakya,yugoslavya,macaristan,türkiye) Yeni rejimler ortaya çıktı.(cumhuriyet, Kominizm, Faşizm, Naizm.) Devletler arasındaki dengeler bozuldu. Milyonlarca insan öldü.birçok şehirler yakılıp yıkıldı. Sürekli barış sağlamak ve anlaşmazlıkları çözmek için Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti)kuruldu. Sorunların çözümü sağlanamadığı için II.Dünya Savaşının çıkmasına neden oldu. Sömürgecilik,mandacılık haline dönüştü. GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER MONDROS ATEŞKES ANLAŞMASI Almanya nın I.Dünya Savaşı nda yenilgiye uğramasıyla ittifak Devletleri savaşı kaybetti. Osmanlı Devletini temsilen Bahriye Nazırı Rauf Orbay ateşkes şartlarını görüşmek üzere Limni adasının Mondros Limanına gitti.itilaf Devlet-leri daha önceden Osmanlı Devletinin topraklarını gizli anlaşmalarla paylaşmışlardı. Osmanlı Devleti heyeti bu plana itiraz etti ise de sonuçta bir şey değişmedi.bunun sonucunda Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı.(30 Ekim 1918)Buna göre; Çanakkale ve İstanbul Boğazı İtilaf Devlet-lerinin denetimine geçecek. Osmanlı ordusu terhis edilecek, donanma-sına ve silahlarına el konacak. Toros tünelleri İtilaf Devletlerinin deneti-mine verilecek. Bütün haberleşme ve ulaşım araç ve gereçleri İtilaf Devletlerine bırakılacak. İtilaf Devletleri bütün Osmanlı liman ve tersaneleri ile demiryollarından yararlanacak. Doğuda yani vilayeti sitte de(altı ilde) (Sivas, Erzurum,Van,Bitlis,Elazığ,Diyarbakır)karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri buraları işgal edecek(24.madde) İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehdit eden bir durum ortaya çıkarsa herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecekler. (7.madde) İtilaf Devletleri bu maddeye dayanarak Anadolu yu işgal ettiler.(7.madde) Anlaşmanın Önemi Bu anlaşma ateşkes anlaşmasından ziyade Osmanlı Devletinin teslimini ve işgalini ortaya koymaktadır. 24.Madde ile doğuda Vilayeti Sittede bir Ermeni Devleti kurulması düşünülmüştür. Anlaşmanın en önemli maddesi 7.madde idi.itilaf Devletleri bu maddeyle(anadolu nun işgaline ortam)hazırladı. Fransızlar;Mersin.Adana çevresi, İtalyanlar;Muğla,Antalya ve Konya çevresi. Yunanlılar;(Paris Barış Konferansındaki deği-şiklikle)izmir ve çevresi. İngilizler;Musul,boğazların kontrolü, Samsun, Merzifon.Batum a asker çıkardılar. 3

4 Paris Konferansı(18 Ocak 1919) I.Dünya Savaşı sonunda yenik devletlerin durumunu görüşmek üzere 32 devlet Paris te bir araya geldiler. Konferansa ABD, İngiltere, İtalya, Japonya hakimdi. İtilaf Devletleri Osmanlı Devletinin paylaşımını yeni-den gözden geçirmek ve bazı değişiklikler yapmak amacıyla konferans tertiplediler.bunların en önemlisi İngilizlerin isteğiyle Batı Anadolu, İzmir ve çevresi Yunanlılara verildi.çünkü İngiltere Ege bölgesinde güçlü bir İtalya yerine zayıf bir Yunanistan istiyordu.bu olay İtalya nın İtilaf Devletleriyle arasını açtı. İzmir in İşgali(15 Mayıs 1919)İzmir ve çevresi 1.Dünya Savaşı sırasında İtalya ya verilmişti.fakat İngiltere Paris Barış Konferansı nda sahte belgelere dayanarak Batı Anadolu nüfusunun çoğunluğunun Yunanlı olduğunu ve Türklerin Yunanlıları öldürmek üzere olduğunu ileri sürdü ve buranın Yunanistan a verilmesini sağladı.buna sinirlenen İtalya konferansı terk etti. 15 Mayıs 1919 da Megola İdea yı(büyük Ülkü) gerçekleştirmek isteyen Yunanistan İzmir i işgal ederek binlerce Türkü öldürdü.izmir işgaline Hasan Tahsin (Osman Nevres-Hukuku Beşer Gazetesi)ilk kurşunu attı. *İzmir in işgali Kurtuluş Savaşı nın başlamasına ve Kuva-yı Milliye nin kurulmasına sebep olmuştur. Paris Barış Konferansı(18 Ocak 1919)İtilaf Devletleri yenilen devletler ile yapılacak anlaşmaları görüşmek üzere toplandılar.asıl amaçları yenilen devletleri aralarında paylaşmaktı.batı Anadolu nun Yunanistan a verilmesi İtalya yı kızdırmış,böylece İtilaf Devletleri arasında ilk görüş ayrılığı ortaya çıkmış oldu. *Burada ilk kez manda fikri ortaya çıkmıştır. Amiral Bristol Raporu: Bristol raporunda İzmir de Türklerin çoğunlukta olduğunu,katliamları Yunanlıların yaptığını belirtmiştir. *Batı Anadolu daki işgallerin haksızlığı ilk kez uluslar arası bir raporda belirtmiştir. Kuva-yı Milliye Mondros Ateşkes Antlaşması ile başlayan işgallere Osmanlı Devleti nin sessiz kalması üzerne Türk halkı yurdunu korumak için Kuva-yı Milliye adlı direniş kuvvetleri oluşturdu. *Düşmana karşı ilk direniş Güney Cephesi nde Dörtyol da Fransızlara ikinci direniş İzmir de Yunanlılara karşı yapılmıştır.ilk halk direnişi ise Ödemiş te (İlk Kurşun Savaşı) yapıldı. Kuva-yı Milliye nin Özellikleri: 1-Tamamen halk tarafından oluşturulan gönüllü kuruluşlardır. 2-Aralarında birlik yoktu.herkes kendi bölgesini korumaya çalışıyordu. 3-Düşmanı durduramamış, ancak yavaşlatarak düzenli ordunun kurulmasına zaman kazandırmışlardır. 4-Yaş,cinsiyet ayrımı yoktur. 5-Bütün ihtiyaçları halktan karşılamışlardır. 6-Bazen keyfi uygulamaları da olmuştur. ZARARLI CEMİYETLER 1-Azınlıkların Kurduğu Cemiyetler:Ülkedeki Rum,Ermeni gibi azınlıkların kurduğu cemiyetlerdir.bunlar itilaf Devletlerinden destek almışlardır. a-mavri Mira:Bizans ı yeniden canlandırmak için İstanbul da Rumlar tarafından kurulmuştur. b-pontus-rum Cemiyeti:İnebolu dan Batum a kadar tüm Karadeniz sahilinde Pontus-Rum devleti kurmayı amaçlamıştır. c- Etnik-i Eterya: Mavri Mira ve Rum Pontus cemiyeti ile ortak çalışmıştır. d-hınçak ve Taşnak:Doğu Anadolu da Ermeni devleti kurmaya çalışmışlardır. 2-Türklerin Kurduğu Zararlı Cemiyetler: (Milli Varlığına Düşman Cemiyetler) a-sulh ve Selamet-i Osmaniye Cemiyeti:Ülkenin kurtuluşunun padişah ve halifeye bağlılıkta olduğuna inanan cemiyet. b-teali İslam Cemiyeti: Kurtuluşu padişah ve halifeye bağlı gören cemiyet. c-kürt Teali Cemiyeti :Bir Kürt devleti kurmayı amaçlamıştır. d-ingiliz Muhipleri Cemiyeti: İngiliz Mandasını isteyen cemiyet. e-wilson Prensipleri Cemiyetleri:ABD Mandasını isteyen cemiyet. *Bu cemiyetler itilaf devletleri tarafından desteklenmişler ve Kurtuluş Savaşı na karşı çıkmışlardır. 4

5 YARARLI(MİLLİ) CEMİYETLER a-trakya Paşaeli Cemiyeti:Mavri Mira ya karşı kurulmuştur.trakya nın Yunanistan a verilmesini önlemek amacındadır. b-izmir Müdafa-i Hukuk-ı Osmaniye C. : İzmir in işgalini önlemek için kurulmuştur. c-redd-i İlhak Cemiyeti: İzmir in işgalini önlemek için kurulmuştur. d-kilikyalılar Cemiyeti:Adana ve çevresinin işgalini önlemek için kurulmuştur. e-doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti: Doğu Anadolu nun Ermenilere verilmesini önlemek için kurulmuştur. f-trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti: Karadeniz de Rum Pontus Devleti nin kurulmasını engellemek için kurulmuştur. g-milli Kongre Cemiyeti: Türk halkına kurulmuştur.silahlı mücadele yoktur. yapılan haksızlıkları basın,yayın yoluyla dünyada duyurmak amacıyla Milli Cemiyetlerin Ortak Özellikleri 1.Bölgesel cemiyetlerdir. 2.Milli direniş bilincini uyarmıştır. 3.Birbirinden bağımsızdırlar. 4.Kuva-yı Milliye hareketi bu cemiyetlerin çalışmalarıyla olmuştur. 5.Bu cemiyetler Sivas Kongresi nde Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti adıyla birleştirilmiştir. VE MİLLİ MÜCADELE BAŞLIYOR M.Kemal in Samsun a Gönderilmesi(19Mayıs1919 *Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığında M.Kemal Suriye de Yıldırım Orduları Grup Komutanıydı. Samsun ve çevresinde Rum ve Türk çeteleri arasında çatışmalar oluyordu.itilaf Devletleri bu durumun önlenmesini aksi taktirde 7.maddeye dayanarak işgal edileceğini belirttiler M.Kemal 9. Ordu Müfettişi olarak geniş yetkilerle Samsun a gönderildi. Havza Genelgesi(28 Mayıs 1919) M.kemal,Havza da İzmir in işgalini Anadolu ya duyurmak ve milli bilincin uyanmasını sağlamak amacıyla tüm askeri ve sivil yetkililere genelde göndererek bazı isteklerde bulunmuştur. *Ülkede mitinglerin düzenlenmesi halkın HavzaGenelgesi ni kabul ettiğini gösterir. *İstanbul Hükümeti M.Kemal in hareketlerinden hoşlanmadığı için geri çagırdı. Amasya Genelgesi(22 Haziran 1919) M.Kemal,Ali Fuat Cebesoy,Refet Bele,Rauf Orbay imzalamış,kazım Karabekir ile Cemal Paşa nın da onayı alınmıştır.bundaki amaç Milli Mucadeleyi bireysellikten çıkarıp halkın isteği haline getirmektir. 1-Vatanın bütünlüğü,millitin istiklali tehlikededir. (temel gerekçe) *Bu madde ile Kurtuluş Savaşı nın amacı,gerekçesi ve yöntemi açıklanmıştır. 2-İstanbul Hükümeti üzerine aldığı görevi yerine getirememektir. 3-Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.(amaç ve yöntem) *İlk kez milli egemenlikten bahsedilmiştir. 4-Milletin sesini duyurmak için milli bir kurul kurulmalıdır. 5-Sivas ta milli bir kongre toplanmalıdır.temsilciler kimliklerini gizleyerek Sivas a geleceklerdir. 6)Askeri birlikler ve sivil örgütler dağıtılmayacak Önemi 1)Kurtuluş Savaşı nın amacı yöntemi ve gerekçesi açıklanmıştır. 2)Milli egemenlik yolunda atılmış ilk adımdır. 3)İstanbul Hükümeti yok sayılmıştır. 4)Belge ihtilal beyannamesidir. Anadolu da ihtilalin başladığını gösteri. 5

6 *Mustafa Kemal Amasya Genelgesi sonrasında,erzurum Kongresi öncesinde (7-8 Temmuz 1919) hem resmi görevinden hem de askerlikten istifa etmiştir. Erzurum Kongresi:(23 Temmuz-7Ağustos 1919) Kongreyi Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk ve Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyetleri düzenlediler. -Kongre Mondros un 24. maddesine göre Doğu Anadolu nun Ermeniler verilmesini önlemek için toplandı. 1.Vatan bir bütündür,parçalanamaz. *Bu madde kongreyi bölgesellikten çıkarmış, ulusal hale getirmiştir. *İlk kez Misak-ı Milli den bahsedildi. 2)Vatanın bağımsızlığını ist. Hükümeti yapamazsa geçici bir hükümet kurulacaktır. *Bu madde yeni bir devletin oluşum sürecinin başladığı gösterir. 3)Her türlü işgale karşı bütün milletçe karşı koçaktır. 4)Kuva - yı Milliye yi etkin,irade i Milliye-yi hakim kılmak esastır. *Bu madde Cumhuriyete doğru yöneliş olduğunu gösterir. 5)Mebusan Meclisi yeniden açılmalıdır. 6)Ulusal irade ve ulusal güçler padişahlık ve halifelik makamını kurtaracaktır. *Milli egemenliğe zıt böyle bir kararın alınma sebebi ortamın hazır olmamasıdır. 7)Manda ve himaye kabul edilemez. *Koşulsuz bağımsızlık amaçlanmıştır. 8)Hıristiyan unsurlara siyasi egemenliğimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklardır verilemez. *Milliyetçilik düşüncesinin etkili olduğu bu madde ile tam bağımsızlık hedeflenmiştir. Önemi 1)Toplanış amacı bakımından bölgesel,alınan kararalar bakımından milli bir kongredir 2)Kongrede iç ve dış politika ile ilgili kararlar alınması meclisi gibi hareket edildiğini gösterir. 3)İlk kez milli sınırlardan bahsedildi ve milli egemenliğin koşulsuz bir şekilde gerçekleşmesine karar verildi. 5Temsil heyeti seçildi. 6)Doğudaki yararlı cemiyetler birleştirildi. Sivas Kongresi(4-11 EYLÜL) -En çok tartışılan konular ABD mandası ve başkanlık seçimidir. -Erzurum da alınan kararlar aynen kabul edildi. -Tüm yararlı cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilerek Kurtuluş Savaşı nın tek elden yürütülmesi sağlandı. -ABD mandası reddedildi. -Temsil Heyeti nin sayısı 9 dan 16ya çıkarıldı. -Kongre Ali Fuat Paşa yı Batı Cephesi Kuva-yı Milliye komutanlığına atamakla yürütme görevini yerine getirmiştir. -İrade-i Milliye adlı gazete çıkarıldı. Sonuçları 1-)Damat Ferit hükümeti istifa etti. 2-)İstanbul ile her türlü bağlantı kesildi. 3-)Temsil Heyeti tek yetkili organ oldu. 4-)Sivas Kongresi milletin arzusu ile toplanmış milli bir kongredir. 5-)İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletlerinin Mustafa Kemal ve arkadaşlarını engelleme çabaları sonuçsuz kaldı. Amasya Görüşmesi(20-22 Ekim 1919) -Hükümeti kuran Ali Rıza Paşa Bahriye Nazırı Salih Paşa yı Mustafa Kemal ile görüşmek üzere Amasya ya gönderdi.mustafa Kemal,Salih Paşa,R.Orbay ve Bekir Sami Bey Amasya Protokolünü imzaladılar. 6

7 Buna Göre 1-)İşgallere karşı konulacak. 2-)Temsil Heyeti ne danışılmadan barış görüşmeleri yapılmayacak. 3-İstanbul Hükümeti Temsil Heyeti ni Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti ni ve Sivas Kongresi kararlarını resmen tanıyacaktı. 4-Mebusan Meclisi İstanbul dışında bir yerde toplanacaktır. (M. Kemal İtilaf Devletleri nedeniyle İstanbul da açılacak meclisin rahat çalışamayacağına inanıyordu.) 5-Seçimler serbest şekilde yapılacaktır. * Amasya Görüşmeleri ile İstanbul Hükümeti Temsil Heyetini, Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararları resmen tanımıştır. Temsil Heyeti nin Ankara ya Gelişi (27Aralık1919) M. Kemal gelişmeleri izlemek üzere Ankara ya geldi. Neden Ankara? 1-Ankara nın güvenli olması. 3-Batı cephesi ne yakın olması. 2-Ulaşım ve haberleşme imkanları olması. 4-İstanbul da ki gelişmeleri izlemeye elverişli olması. -- Amasya görüşmelerinde alınan kararlardan yalnızca meclisin açılması kabul edildi. M. Kemal de seçimlere katıldı ve Erzurum dan milletvekili seçildi. Yalnız İstanbul a gitmedi. --Yapılan seçimlere İtilaf Devletleri Neden Müdahale Etmediler? --Onlara göre Türk milleti yorgun bıkkındı. Yeni bir savaşı istemezdi. Onun için M. Kemal yanlılarına oy vermezdi.oysa tam tersi oldu. --M. Kemal kendine bağlı milletvekilleriyle Ankara da görüşerek şu isteklerde bulundu 1-Kendisinin meclis başkanı seçilmesi. 2-Meclisin Anadolu da açılmasını 3-Müdafa-i Hukuk grubunu kurmalarını 4-Misak-i Milliyi kabul etmelerini. * Bununla M. Kemal meclisi kontrolü altına almayı amaçlamıştır. --M. Kemal başkan seçilmedi, Meclis İstanbul da açıldı. Müdafa-i Hukuk yerine Felah-ı Vatan grubu kuruldu.yalnızca Misak-ı Milli kabul edildi. MİSAK-I MİLLİ (28 OCAK 1920) 1-Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığında işgal edilmemiş yerler Türk yurdu sayıldı. * Erzurum Kongresi nde alınan bu karar Osmanlı Meclisince de kabul edilmiştir. 2-Ülkemizdeki azınlıklara, dışarıdaki Türkler kadar halklar verilmelidir (Eşitlik) 3-İstanbul ve Marmara Denizi tehlikelerden arındırılırsa serbestçe ticaret yapılabilir. * Siyasi ve askeri bağımsızlık vurgulanmıştır. 4-Kapitülasyonlar kaldırılmalıdır. * Kapitülasyonlara ilk tepki. 5-boğazlar ve sınırlar konusundaki şartlar kabul edilirse bize düşecek olan dış borçlar ödenecektir. 6-Kars, Ardahan, Batum ve Batı Trakya da halk oylaması yapılacaktır.(buraların çoğunluğu Türk tü) * Erzurum ve Sivas Kongresi kararlarının Meclis-i Mebusan tarafından onaylanması milletvekillerinin milli mücadeleyi benimsediklerini gösterir. * Misak-ı Milli nin kabulünce kızan İtilaf Devletleri 16 Mart 1920 de İstanbul u işgal Ederek meclisi dağıttılar.bazı milletvekilleriyle tutuklanıp Malta ya sürüldü. * İtilaf Devletleri meclisi dağıtarak milli iradeyi hiçe saymışlardır. * İstanbul un işgali M. Kemal i haklı çıkarmıştır.çünkü o İstanbul un güvenli olmadığını söylemiş, meclisin İstanbul dışında toplamasını istemiştir. * İstanbul un işgali üzerine TBMM açılmıştır. TBMM YE KARIŞ ÇIKARILAN AYAKLANMALAR 7

8 İSTANBUL HÜKÜMETİNİN ÇIKARDIĞI AYAKLANMALAR 1.Ahmet ANZAVUR ayaklanması 2.Kuva-yi inzibatiye (Halifelik Ordusu) İSTANBUL HÜKÜMETİ İLE İTİLAF DEVLETLERİNİN BİRLİKTE ÇIKARDIĞI AYAKLANMALAR 1.Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı Ayaklanmaları 2.Yozgat Ayaklanması (Çapanoğulları) 3.Konya Ayaklanması (Bozkır Aşireti Delibaş Mehmet) 4. Afyon Ayaklanması (Çopur Musa) 5.Milli Aşireti Ayaklanması (Urfa) 6.Koçgiri Ayaklanması (Sivas,Tokat) 7.Şeyh Eşref Ayaklanması 8.Cemil Çeto Ayaklanması 9.Ali Batı Ayaklanması KUVA_Yİ MİLLİYE YANLISI OLUP SONRADAN AYAKLANANLAR 1.Çerkez Ethem (Yunanlılara Sığındı) 2.Demirci Mehmet Efe (İkna edildi) AYAKLANMALARA KARŞI TBMM NİN ALDIĞI TEDBİRLER 1.İstanbul ile tüm ilişkiler kesildi. 2.Hiyanet-i Vataniye Kanunu çıkarıldı 3.İstiklal Mahkemeleri kuruldu. 4.Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi den fetva alındı. *TBMM İstiklal Mahkemeleri ile yargı gücünü kullanmıştır. AYAKLANMALARIN SONUÇLARI 1.Zaman, malzeme ve insan kaybı oldu. 3.Düzenli ordunun kurulmasına zemin hazırladı. 2.TBMM nin otoritesi arttı 4.İtilaf Devletlerinin ilerlemesi kolaylaştı. BARIŞ ANLAŞMASI MI ÖLÜM FERMANI MI? SEVR ANT. (10 AĞUSTOS 1920) -İtilaf Devletleri Osmanlı Devletini paylaşma konusunda anlaşamadıkları için en son anlaşması Osm. Devleti ile yaptılar. -Anlaşmanın imzalanmasını çabuklaştırmak için İngilizler Mudanya ve Bandırmaya asker çıkarırken Yunanlılar Bursa Balıkesir ve Edirne yi işgal ettiler. -Paris Barış Konferansı nda küstürdükleri İtalya nın gönlünü almak için Sevr in taslağını İtalya nın San Remo şehrinde hazırladılar. -Sevr in taslağını padişah Saltanat Şurası toplayarak kabul etti.(çünkü padişah sorumluluğu üzerine almak istemedi.) -Fransa nın Sevr kasabasında anlaşmayı Osmanlı adına Rıza Tevfik imzaladı. Boğazlar Komisyonu nun kurulmasıyla Osmanlı nın boğazlar üzerindeki egemenliği sona ermiştir. Askerligin serbest olması,asker sayısının 50 bin cıvarında olması ile Osmanlı savunmasız bırakılmış,işgaller için zemin hazırlamıştır Anlaşmanın Önemi Ve Sonuçları * Osmanlı Devleti nin imzaladığı son anlaşmadır * Sevr Anlaşması ölü doğmuş, hukuki geçerliliği yoktur.çünkü anayasaya göre meclis tarafından onaylanması gerekiyordu.oysa meclis dağıtılmıştı.tbmm de kabul etmediği gibi anlaşmayı imzalayanları vatan haini ilan etmiştir. * Osmanlı tarihinde Ayestefanos ile birlikte uygulanmayan ikinci anlaşmadır. * Türk halkının İstanbul Hükümeti ne güveni kalmamış milli mücadeleye katılımlar artmıştır. 8

XX.YÜZYIL DA OSMANLI DEVLETİ

XX.YÜZYIL DA OSMANLI DEVLETİ İnkılap Tarihi XX.YÜZYIL DA OSMANLI DEVLETİ II.Abdülhamit Devrinin diğer Islahatları: * 1878 yılında Mektebi Hukuku Şahane adıyla hakim yetiştirmek üzere bir hukuk fakültesi açıldı. * 1879 yılında çıkarılan

Detaylı

T.C.İnkılap Tarihi Ders Notları-Tüm Özet

T.C.İnkılap Tarihi Ders Notları-Tüm Özet T.C.İnkılap Tarihi Ders Notları-Tüm Özet I.MEŞRUTİYET İN İLANI(23 ARALIK1876):Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi aydınların oluşturduğu gruba Genç Osmanlılar veya Jön Türkler denirdi. Bu grup yanlarına Mithat

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ NOTLARI 1

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ NOTLARI 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ NOTLARI 1 I.MEŞRUTİYET İN İLANI(23 ARALIK1876): Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi aydınların oluşturduğu gruba Genç Osmanlılar veya Jön Türkler denirdi. Bu grup yanlarına

Detaylı

A. TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Sebepleri; B. BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913) l. Balkan Savaşı nın Nedenleri; l. Balkan Savaşı:

A. TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Sebepleri; B. BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913) l. Balkan Savaşı nın Nedenleri; l. Balkan Savaşı: A. TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Sebepleri; 1. 1870 yılında siyasi birliğini tamamlayan İtalya nın gelişen sanayisine hammadde bulmak istemesi, 2. Osmanlı Devleti nin zayıf olması, 3. Trablusgarp ın hammadde

Detaylı

www.fatihiyidogan.com

www.fatihiyidogan.com 1.fa co n. ga id o iy tih m DENEME-1 8-)M.Kemal aşağıdaki cephelerden hangisinde savaşmamıştır? 1-) I. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak olmak üzere

Detaylı

www.fatihiyidogan.com 1

www.fatihiyidogan.com 1 TEST-1 1) Aşağıdaki cemiyetlerden hangisinin yeni bir devlet kurma düşüncesi yoktur? A) Kürt Teali Cemiyeti B) Etniki Eterya Cemiyeti C) İngiliz Muhipleri Cemiyeti D) Pontus Rum Cemiyeti 2) Aşağıdaki lerden

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI 30 Ekim 1918 tarihinde, Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda Bahriye Nazırı Hüseyin Rauf Orbay'ın Başkanlığını

Detaylı

ÖRNEKTİR İNKILAP TARİHİ 11. SINIF. Mustafa Kemal in Hayatı EA-SÖZEL-YGS. 1. Aşağıda Mustafa Kemal in gittiği okullar karışık olarak verilmiştir.

ÖRNEKTİR İNKILAP TARİHİ 11. SINIF. Mustafa Kemal in Hayatı EA-SÖZEL-YGS. 1. Aşağıda Mustafa Kemal in gittiği okullar karışık olarak verilmiştir. İNKILAP TARİHİ Mustafa Kemal in Hayatı 11. SINIF EA-SÖZEL-YGS 01 1. Aşağıda Mustafa Kemal in gittiği okullar karışık olarak verilmiştir. 1. Mahalle Mektebi 2. Şemsi Efendi Mektebi 3. Selanik Mülkiye Rüştiyesi

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk

Detaylı

AYDINLANMA DÖNEMİNDE AVRUPA DA MEYDANA GELEN GELİŞMELER 18 ve 19. Yüzyılda devletlerarasındaki ilişkileri etkileyen iki önemli gelişme olmuştur

AYDINLANMA DÖNEMİNDE AVRUPA DA MEYDANA GELEN GELİŞMELER 18 ve 19. Yüzyılda devletlerarasındaki ilişkileri etkileyen iki önemli gelişme olmuştur 1 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ DERSİ DERS NOTLARI KAVRAMLAR Islahat: Düzeltme, iyileştirme; Restorasyon, Toplum hayatında belirli alanlarda yapılan düzeltmelerdir. Islahatlar ülkenin hukuk düzenine

Detaylı

Sanayileşmiş Devletler arasındaki ekonomik ve siyasal çıkar çatışmalarıdır. (Sömürge Yarışı)

Sanayileşmiş Devletler arasındaki ekonomik ve siyasal çıkar çatışmalarıdır. (Sömürge Yarışı) Savaşın Gerçek Nedeni: Sanayileşmiş Devletler arasındaki ekonomik ve siyasal çıkar çatışmalarıdır. (Sömürge Yarışı) Başlatan Olay: 28 Haziran 1914 Avusturya-Macaristan imparatorluğu veliahdının Saray Bosna'da

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG AVCISI KAZANIMLARA VE TEOG SORU FORMATINA UYUMLU. Orijinal 170 SORU

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG AVCISI KAZANIMLARA VE TEOG SORU FORMATINA UYUMLU. Orijinal 170 SORU T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG AVCISI KAZANIMLARA VE TEOG SORU FORMATINA UYUMLU Orijinal 170 SORU METİN ÖZDAMARLAR SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ 1. Osmanlı Devleti çok uluslu bir yapıya sahipti.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1 Ünite 1 (Osmanlı Devletinde Yenileşme Hareketleri ) 1_ Osmanlı devletinin duraklama dönemi ne zaman olmuştur? 17. Yüzyıldan 18. Yüzyılın başına kadar olan dönemdir. 2_ Duraklama döneminin diğer adı nedir?

Detaylı

ÜNİTE. ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILÂP TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER I. DÜNYA SAVAŞI NIN SONA ERMESİ

ÜNİTE. ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILÂP TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER I. DÜNYA SAVAŞI NIN SONA ERMESİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER I. DÜNYA SAVAŞI NIN SONA ERMESİ I. Dünya Savaşı Yıllarında Osmanlı Devleti nin Paylaşılması İçin Yapılan Gizli Projeler I. Dünya Savaşı nın Sona Ermesi ve Önemli Gelişmeler Rusya nın

Detaylı

Prof. Dr. Orhan DOĞAN ATATÜRK. İLKELERİ ve. (XIX.- XX. Yüzy l Türkiye Tarihi)

Prof. Dr. Orhan DOĞAN ATATÜRK. İLKELERİ ve. (XIX.- XX. Yüzy l Türkiye Tarihi) Prof. Dr. Orhan DOĞAN ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILÂP TARİHİ (XIX.- XX. Yüzy l Türkiye Tarihi) Düzenlenmiş Haliyle 4. Bask Osmanlı Devleti nin Son Dönemi Anadolu nun Paylaşılması, İşgaller, Siyasi ve Askeri

Detaylı

ÖZEL EGE ilköğretim OKULU KONU : LOZAN ANTLAŞMASI. HAZIRLAYANLAR : 8/C 894 Melike Alpak 349 Gülfem İnaner 469 Doğan Demir 478 Eralp Özyağcı

ÖZEL EGE ilköğretim OKULU KONU : LOZAN ANTLAŞMASI. HAZIRLAYANLAR : 8/C 894 Melike Alpak 349 Gülfem İnaner 469 Doğan Demir 478 Eralp Özyağcı ÖZEL EGE ilköğretim OKULU KONU : LOZAN ANTLAŞMASI HAZIRLAYANLAR : 8/C 894 Melike Alpak 349 Gülfem İnaner 469 Doğan Demir 478 Eralp Özyağcı DANIŞMAN ÖĞRETMEN : Mustafa Rahmi Gürbüz 2002-Bornova İÇİNDEKİLER

Detaylı

Ünite KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER

Ünite KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER Ünite 3 KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER ÜNİTE 3 KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER Bilgi Köşesi SÜTÇÜ İMAM Fransızlar, 25 Ekim 1919 da Ermeni askerleri ile birlikte Maraş a girmişlerdi. Yerli Ermenilerin kışkırttığı

Detaylı

1. Bir devletin, diğer devletlerle ilişkilerinde göz önünde bulundurduğu ilkeler, o devletin dış politikasını belirler.

1. Bir devletin, diğer devletlerle ilişkilerinde göz önünde bulundurduğu ilkeler, o devletin dış politikasını belirler. ÜNİTE: TÜRK ORDUSU VE MİLLİ SAVUNMA, TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN DIŞ SİYASETİ, ATATÜRK ÜN SON GÜNLERİ VE ÖLÜMÜ KONU: Türk Ordusu ve Milli Savunma, Türkiye Cumhuriyeti nin Dış Siyaseti, Atatürk ün Son Günleri

Detaylı

OSMANLI PADİŞAHLARI. Fetret: Sözlük anlamı bunalımdır. Ancak Tarih terminolojisinde devletin hükümdarsız geçirmiş olduğu döneme denilir.

OSMANLI PADİŞAHLARI. Fetret: Sözlük anlamı bunalımdır. Ancak Tarih terminolojisinde devletin hükümdarsız geçirmiş olduğu döneme denilir. OSMANLI PADİŞAHLARI Kuruluş Dönemi; 1. Osman Bey (1299-1324) Kayı Aşiretini, aşiretten beyliğe dönüştüren, devletin temellerini atan kişidir. Bizans a yönelik fetih hareketleri yaparak sınırları genişletmiştir.

Detaylı

20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA

20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA 20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA SAVAŞIN NEDENLERİ: 1. DÜNYA SAVAŞI (1914-1918) 1. Sanayi İnkılâbının etkisiyle büyük devletlerin ham madde ve pazar yarışına hız vermesi 2. Sömürgecilik 3. Milliyetçilik akımın

Detaylı

Ünite 6 ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI

Ünite 6 ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI Ünite 6 ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI ÜNİTE 6 ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI Bilgi Köşesi YABANCI OKULLAR 1535 te Kanunî Sultan Süleyman ın Fransa Kralı I. Françoise ya verdiği kapitülasyonlar

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂPLARI SEMİNERİ Danışman: DOÇ.DR. HALİL BAL

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂPLARI SEMİNERİ Danışman: DOÇ.DR. HALİL BAL T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANABİLİM DALI ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK- İNGİLİZ İLİŞKİLERİ (1919-1938) KADİR ALGÜL 0302060052 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂPLARI

Detaylı

XX. Yüzyıl Başlarında Dünya

XX. Yüzyıl Başlarında Dünya A) 20. yüzyıl Başlarında Dünyada Genel Durum Avrupa da İtilaf Devletleri (İngiltere, Fransa ve Rusya) ile İttifak Devletleri ( Almanya, İtalya ve Avusturya - Macaristan) arasındaki sömürgecilik rekabeti

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ - Tarih ALAN (4 Soru) - Sosyal bilgiler ALAN (2 Soru) - KPSS Genel Kültür (3 Soru) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Notları ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ AHMET TÜTÜNCÜ (Tarih Öğretmeni) 2014 http://www.rehberlik.biz.tr

Detaylı

MUSTAFA KEMAL PAŞANIN ANADOLUYA GEÇİŞİ VE KONGRELER

MUSTAFA KEMAL PAŞANIN ANADOLUYA GEÇİŞİ VE KONGRELER MUSTAFA KEMAL PAŞANIN ANADOLUYA GEÇİŞİ VE KONGRELER İtilaf Devletleri donanmasının İstanbul limanına geldiği l3 Kasım günü Mustafa Kemal Paşa da İstanbul a vardı. Kendisini çok sinirlendiren manzara karşısında

Detaylı

V ÜNİTE V. ÜNİTE : EN UZUN YÜZYIL (1800-1922)

V ÜNİTE V. ÜNİTE : EN UZUN YÜZYIL (1800-1922) V ÜNİTE V. ÜNİTE : EN UZUN YÜZYIL (1800-1922) 1. KONU: XIX. YÜZYIL BAŞLARINDA ASYA VE AVRUPA 2. KONU: II. MAHMUT DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI 3. KONU: TANZİMATTAN MEŞRUTİYETE 4. KONU: OSMANLI DEVLETİ NDE ANAYASAL

Detaylı

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır?

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır? Mobil Test Sonuç Sistemi Nasıl Kullanılır? Takdim Sevgili Öğrenciler ve Değerli Öğretmenler, Eğitimin temeli okullarda atılır. İyi bir okul eğitiminden geçmemiş birinin hayatta başarılı olması beklenemez.

Detaylı

YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1

YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 1. Geçmişte meydana gelen bir olayı değerlendirirken, olayın meydana geldiği dönemin şartları dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, tarihi bir olayın oluşumu ve gelişiminde,

Detaylı

Hazırlayanlar Cihan YILDIRIM, Aylin GÜRLEK, Serap TARHAN. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

Hazırlayanlar Cihan YILDIRIM, Aylin GÜRLEK, Serap TARHAN. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Cihan YILDIRIM, Aylin GÜRLEK, Serap TARHAN YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK &

Detaylı

ÜNİTE. ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK DÖNEMİ NDE DIŞ POLİTİKA. Doç. Dr.

ÜNİTE. ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK DÖNEMİ NDE DIŞ POLİTİKA. Doç. Dr. HEDEFLER İÇİNDEKİLER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK DÖNEMİ NDE DIŞ POLİTİKA Dış Politika Kavramı Nedir? Türk Dış Politikasının Amaç ve İlkeleri Türk Dış Politikasının Gelişme Evreleri 1919-1923 Yılları Arasında

Detaylı