Yol Gösterici Göçmen Rehberi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yol Gösterici Göçmen Rehberi"

Transkript

1 Caritas birliği Dinslaken ve Wesel belde Dekanlığı Yol Gösterici Göçmen Rehberi Adresler-Açıklamalar-Bilgiler

2 2 ENDEKS Endeks Sayfa 2 Belediye BaĢkanının Önsözü Sayfa 3 Uyum Meclisinin Önsözü Sayfa 4 Göçmenlerin Soruları ve Arzuları Sayfa 5 Wesel Resmi Makamları, Enstitüleri ve Grupları Sayfa 6 25 Wesel Belediyesi Yabancılar Dairesi Sayfa 6 Wesel Belediyesi Sosyal Bölümü Sayfa 7 Wesel Belediyesi Gençlik, Okul ve Spor Bölümü Sayfa 8 ĠĢçilere Yardım Kurumu (AWO) Sayfa 9 ÇalıĢma Birliği (ARGE) Sayfa 10 Federal ÇalıĢma Acentası (Arbeitsamt) Sayfa 11 Katolik Kilisesinin Sosyal Yardım KuruluĢu (Caritasverband) Sayfa 12 Alman Kızılhaçı (DRK) Sayfa 13 Protestan Kilisesinin Sosyal Yardım KuruluĢu (Diakonisches Werk) Sayfa 14 Kadınlar Grubu Sayfa 15 ġehir Planı Sayfa 16/17 Wesel Belediyesi Uyum Meclisi Sayfa 18 Uluslararası Göçmen Gençlere Hizmet Birliği (IB) Sayfa 19 Kiliseler Sayfa 20 Mülteciler, Sığınmacılar- ve Göçmen Soruları için Wesel Büyük ġehir Meclisi Sayfa 21 Göçmenler Organizasyonu Sayfa 22/23 Kendi Kendine Yardım iletiģim noktaları (DPWV) Sayfa 24 Halk Eğitim Okulu(VHS) Sayfa 25 Diğer Adresler ve Bilgiler Sayfa 26/27 Wesel Hakkında Genel Bilgiler Sayfa 28/29/30 Federal Almanya Göç ve Mülteci Dairesi - Wesel Uyum Kursları Sayfa 31 Sözlük Sayfa 32 Proje Tanımlaması Sayfa 33

3 Belediye BaĢkanı 3 Sevgili Okuyucu, Wesel kentinde çeģitli ülkelerden gelmiģ dört binin üzerinde yabancı kökenli insan yaģamaktadır. Bunların içinde yakın bir zamandır burada yaģayanlar olmakla birlikte, ikinci ve üçüncü kuģaktan yerleģmiģ ailelerde bulunur. Tüm Göçmenlerin ortak sorunları sosyal kurumlarla olan iliģkileri genel olarak yerli halktan dahada zor olmaktadır. Çoğu zaman resmi kurum ve kuruluģlarla sağlıklı iletiģim kuramamaktadırlar. Kendilerini yabancı bir toplumda yönlendirebilmek için yalnızca dili engelini aģmak çözüm getiremeyebiliyor. Göçmenler için Wesel de çok çeģitli yardım ve danıģmanlık imkanları vardır. Yalnız konuyla ilgili olanakların olduğunu ve bunlardan nasıl yararlanılması gerektiğini bilememektedirler. Elinizdeki Rehber kısa Ģekli ile, sizleri sunulan hizmetlerden haberdar eder. Bu kitapçık toplu bir halde sizleri varolan imkan ve olanaklardan haberdar edip bilgilendirmeyi, buna ek olarak oluģabilecek soru ve problemlerle ilgili en kısa yoldan sorumlu kiģi ve kurumu bulmanızı sağlayacaktır. Bu Yol Gösterici Rehberin uyuma bir katkı ve göçmenlerin günlük hayat Ģartlarının zorluluklarını yenmelerindede kolaylık sağlayacağını dileriz. Wesel, Aralık 2009 Wesel Belediyesinden selamlarla Ulrike Westkamp Belediye BaĢkanı

4 4 Wesel Uyum Meclisinin Sözleri Wesel sevilecek ve yaģanacak bir Ģehirdir. Nereden ve hangi kiģisel sebeplerden dolayı Wesel e gelmiģ olursanız olun bunu en kısa zamanda kendi deneyimlerinizden öğreneceksiniz. Bir Alman deyimine göre, Her baģlangıç zordur, bu elbette sizin Ģu andaki durumunuz için de geçerlidir. Öncelikle size, dili ve kuralları yabancı olan bir çevrede yolunuzu bulmak zorundasınız. Yeni göçmen ve misafirlerin yaģamlarını kolaylaģtırmak amacıyla bu rehber hazırlanmıģtır. Burada çeģitli konulardaki enfermasyon ve bilgiler, size yeni Vatanınıza alıģmanızda yardımcı olacaktır. ÇeĢitli faktörlerin yanısıra, kültürlerin korunması ile farklı kültürü kabul etme ve saygı gösterme meyanında buna, göçmenlerle genel toplumumun sosyal yakınlaģmasıda eklenebilir. Göçmenler, Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasasına uyum çabası içerisinde olmanın yanı sıra, yerli toplumun kültürel değerlerini kabul etmeli ve saygı göstermelidirler. Keza göçmen kabul eden toplum, göçmenlerin toplumsal, kültürel ve politik yaģama eģit Ģartlarda katılımını sağlamalı, onların kendilerine özgü kültürel kimliğine saygı göstermek ve tanımayı mümkün kılmak mecburiyetindedir. Siz yeni vatandaģ ve misafir olarak hemde yerli göçmen vatandaģlar, bu sayfalar arasında elbette çok değerli bilgiler bulacaksınız. Ben ve diğer Uyum Meclisi Üyeleri, sizlerden gelecek soru, sorun, talep ve tavsiyeleriniz için her daim yardımcı olmaya hazırız. Ben hepimize bu güzel Ģehrimiz Wesel de mutlu ve huzurlu bir gelecek diliyorum! Dostça Selamlarımla Bilgenur Güzeldere Uyum Meclisi BaĢkanı

5 5 Göçmenler tarafından sorulan sorular ve istekler Soru nereden yardım bulabilirim? 1 Nereden ekonomik yardım alabilirim? Sozialamt, ARGE, Bundesagentur Sayfa 7,10,11 2 Bana bir ev gerekiyor. Sozialamt, Bauvereine 7,26 3 Almanca dilini, uyum kursu ile öğrenmek istiyorum. VHS, IB, Türkische Gemeinde; Frauenberatungsstelle 4 ĠĢ arıyorum! Bundesagentur, ARGE 11,10 5 Bana oturma müsadesi gerekiyor! Ausländerbehörde 6 6 Çocuğum, hangi anaokuluna, hangi okula gitmeli? 7 Çocuklarıma, çocuk bakım yerleri nerede vardır? Jugendamt 8 z.b. Caritas, DRK, AWO, IB 8 Ben hamileyim, bana yardım gerekiyor. z.b. AWO, Frauenberatungsstelle 9 Benim annem çok yaģlı ve unutkandır ve yalnız oturamıyor. Kim yardım edebilir? 10 Bana,meslekler hakkında kim bilgi verebilir? 11 Göçmenler için geniģ ve kapsamlı Ġlk DanıĢmanlık Hizmetlerinin olduğunu duydum 12 Ben sonra gelen göçmenlerdenim (örneğin Alman kökenli Ruslar gibi) ve burada yeniyim. 13 Durumumdan emin değilim. Ben çalıģabilir miyim? 14 Kendi milletimin insanları ve dindaģlarımla irtibata geçmek istiyorum! z.b. Sozialamt, Caritas, DRK, AWO Bundesagentur für Arbeit 25,19,23,15 12,13,9,19 9,15 7,12,13,9 11 Caritas, DRK, IB 12,13,19 Kreisverband der Vertriebenen.. Ausländerbehörde 6 Migrantenselbstgruppen 21 (+12,13,19) 22,23 15 Çocuklarımla büyük sorunlar ım var, Bana kim yardım edebilir? 16 Kadın olarak, sadece kadınlardan danıģmanlık istiyorum! 17 Göçmenlere siyasi platformda kim yardım ediyor? 18 Gençlere eğitim üzerine kim danıģmanlık veriyor? Jugendamt, AWO, Diakonie, DRK Frauenberatungsstelle 15 Integrationsrat 18 8,9,13,14 IB, VHS, Schulamt 19,25,8

6 6 WESEL BELEDĠYESĠ YABANCILAR DAĠ- RESĠ (BELEDĠYE BĠNASI) Klever-Tor Platz 1 Oda Zeminkat 0281/ Faks: 0281/203 ÇalıĢma saatleri: Pt ve Çar Cu: Soyadı sırasına göre danıģma : 0281/ (A-E) 0281/ (F-N) 0281/ (O-Z) Görevimiz: Oturum hakkı verme Sığınmacılara bulunma izni Vize iģlemleri Avrupa Birliği serbest dolaģım hakkı ÇalıĢma Müsadesinin tanzim edilmesi VatandaĢlık iģlemleri Uyum Kurslarına Devam zorunluluğu veya hakkı olanların tespiti Kuslar için müracat dilekçelerin verilmesi

7 7 WESEL BELEDĠYESĠ SOSYAL ĠġLER UZMANLIK BÖLÜMÜ SOZIALAMT Herzogenring / / Faks: 0281/203 Başvuru saatleri: Pt-Cu: ve randevu alınarak Görevimiz: Yardıma ihtiyacı olan insanlara yardımcı olmak: Temel ihtiyaçlarını, kendi veya diğer yardımlarla gideremeyecek konumda olanlar. YaĢlı, hasta ve bakıma ihtiyacı olanlara. Evini kaybedenler, kendi evi olmayanlara veya ikamet imkanı olmayanlara. ÇalıĢma alanlarımız: Yardımlar için temel esas, her zaman somut benzeri olmayan durumdur. KiĢisel konuģmada bireye özgü yardım hedefi araģtırılır ve tesbit edilir. Sosyal Yardım Dairesi bireye, öncelikle diğer sosyal kurumlardan yardım alıp alamayacağını tespit eder ve varsa bunların teminine yönelik bireyi bilgilendirir. Özel acil durumlarda hemen yardım edilebilinir.

8 8 WESEL BELEDĠY- ESĠ GENÇLĠK, EĞĠTĠM VE SPOR- DAN SORUMLU UZMANLIK BÖ- LÜMÜ JUGENDAMT (BELEDĠYE BĠNASI) Klever-Tor-Platz / / Faks: 0281/203 ÇalıĢma saatleri: Pt ve Per Cuma: Görevleri: Eğitime yardım Evlatlık birimi Evlatlık Çocuklar birimi Evlat edinme birimi Vesayet bölümü, Nafaka yasasına göre çocuklar için yardım Önerimiz: Rus Almanları için Bürgerladen Feldmark halk bürosu çeģitli faaliyetler sunmaktadır. BoĢ zamanları değerlendirme, bayanlara yardım, almanca dil dersi, ev ödevi yardımı gibi. Ana ve Ġlkokullarda dil teģviki DanıĢma: Bayan Leiting Tel. 0281/ Bay Bernhauser Tel. 0281/

9 9 ĠġÇĠLERE HĠZMET VE- REN HAYIR KURUMU- WESEL BÖLGESĠ DER- NEĞĠ (AWO) Kaiserring / Faks: 0281/338 wesel.de ÇalıĢma saatleri: Pazartesi - Cuma: Pazartesi: Salı - PerĢembe: Sloganımız: Beraber Yaşam - Birbirinden Öğrenme ĠĢçilere Yardım Kurumunun (AWO) hedefleri: çok kültürlü bir toplumun eģit sartlarda bir arada yaģamasıdır. Bu farklı köken, dil, din ve kültürü de içeriyor. Genel ÇalıĢma: Gezici eğitim yardımları Gençlik yardım birlikleri Baslangıç imkanları-genç anne babalara erken yardımlar Hamilelik ve problemleri aile planlanması, cinselik, ve arkadaģlık beraberliği danıģmanlıkları Guruplara cinsel pedagojik danıģmanlğı Cinsel Ģiddet baģvuru noktası Gezici Bakım hizmet ve bilgilendirme Ev iģlerinde çalıģacak bireylerin temini YaĢlılar yurdu Göçmenler için Sunulan yardımlar: Uyum Acentası Bayanlara sohbet toplantıları (toplumsal uyum, yaģam koģulları, eğitim, okul bakım), uyum kursları Kadınlar için Almanca dil kursu bilgilendirme ve çeviri bürosu Ev ödevi yardımı TAFF- Göçmen anne, babalara antreman Dünyaların arasında, Ġnterkültürel Gençlik çalıģması

10 10 ARGE Kreis Wesel, Wesel ĠĢ ve ĠĢçi Bulma kurumu ve Wesel beldesince desteklenir ve 16 şube ve 4 Jobcenter den oluşur. Jobcenter Wesel Reeser Landstraße 61 (Wesel ĠĢ ve ĠĢçi Bulma Kurumu ile aynı binada) 0281/ (DanıĢma ve tel. kayıt baģvuru noktası) Faks: ÇalıĢma saatleri: Pt+Sal.: Çar+Cu: PerĢ ve anlaşmaya göre ARGE beldesindeki Jobcenter ler, müşterilerine çeģitli alanlardan iģ bulmada aracılık yapar ve ĠĢsizlikparası II nin yanında Sosyal Kanun II. Kitabı (SGB II) uyarınca maddi yardım sağlar. ARGE beldesindeki Jobcenter ler, müşterilerine çeģitli alanlardan iģ bulmada aracılık yapar ve ĠĢsizlik parası II nin yanında Sosyal Kanun II. Kitabı (SGB II) uyarınca maddi yardım sağlar. Piyasa ve Entegrasyon : ĠĢ ve iģçi bulma aracılığı Özel Durum DanıĢmanı Mesleki adaptasyona iliģkin tamamlayıcı kurs ve benzeri sunumların temini. Çocuk bakımı Borçlular için danıģma Bağımlılar için danıģma Psikososyal danıģma Hizmetler: ĠĢ arayanlar için temel hak güvencesi (ĠĢsizlik parası II), ihtiyaca yöneliktir, genel yardım, ikamet ve yakıt makul giderlerden oluşur. ĠĢ arayanlar için temel hak güvencesi (ĠĢsizlik parası II), ihtiyaca yöneliktir, genel yardım, ikamet ve yakıt makul giderlerden oluģur. Ġstisnai durumlarda bir defalık ve ek gider ödemelerine özel izinle müsade edilebilinir.

11 11 Ġġ VE ĠġÇĠ BULMA KURUMU BUNDES - AGENTUR FÜR ARBEIT Reeser Landstraße / (Merkez) Faks: arbeitsagentur.de ÇalıĢma saatleri: Pazartesi + Salı Genel Faaliyetler: Meslek danıģmanlığı Meslek eğitimi ve iģ bulma yardımları Adayın uygunluk tespitinin saptanması Gelecek Ģansı oluģturma koģullarını iyileģtirmek için alıģtırmalar yapmak Mobilite yardımı Çarşamba + Cuma: Perşembe Serbest mesleğe teģvik Arz durumumlarında koģullara uygun maddi yardım

12 12 CARĠTAS BĠRLĠĞĠ DINSLAKEN VE WE- SEL BELDE DEKAN- LIĞI Karl-Leisner-Haus Herzogenring 6, 0281/ ÇalıĢma saatleri: Pt: Çar: Cu: Sloganımız: Darda kalan her insana yardım etmek ve insanların zor duruma düģmemesi için çaba göstermektir. Görevimiz: Caritasverband ın görevi yardıma ihtiyacı olan bütün toplumsal gruplarla ilgilenmektir. Bu amaçla yetkili bir uzman temin ediyor veya doğrudan kendimiz yardım ediyoruz. ġu gibi hayat konularında yardım sunuyoruz: Her türlü geçim temini ile ilgili sorular Dairelerle irtibat kurma yardımı Genel evrak iģlemlerine yardım Ev arama konuları Psiko- sosyal dengesizlik gibi zor anlarda yardım Önemli bazı hizmetler: YaĢlılık ve ev danıģmanlığı St.Ludgerus Huzur Evi Gezici bakım (hastalık veya yaģlılıkta) Ev iģlerinde yardım Yemek servisi Huzur evi Ruh hastalıklarına yardım Geçimini temin edemeyenlere yardım Eğitim danıģmanlığı Göçmenler için çalıģmalarımız: DanıĢma Uyum ve göçmenlik iģleri acentası DanıĢma: Bayan Liesenfeld, Bayanlara Dil Kursları

13 13 ALMAN KIZILHAÇI BÖLGE BĠRLĠĞĠ Sloganımız: Kızılhaç ülke, millet, ve din ayırımı yapmaksızın herkese tarafsız olarak yardım etmektedir. Herzogenring / Faks: DanıĢma: Jutta Witting Genel aktivitelerimiz: Sosyal Ġstasyon (Hastalık bakımı vb.) Gezici yemek servisi Giyim yardımı Hızır Servis Hasta nakliyesi Anaokulları ÇalıĢma saatleri: Pt-Per: Cu: Göçmenler için çalıģmalarımız: Ġlk DanıĢmanlık Birey durum ve imkan analizi Atılacak adımların planlanması Uyuma destek Giyim yardımı

14 14 PROTESTAN KĠLĠSESĠ SOSYAL ĠġLER KOLU Diakoni-hayatta baģarılı olmak için (Diakonisches Werk) Lutherhaus Korbmacherstr / Faks: ÇalıĢma saatleri: Pt - Per: Cu: Diakoni, Protestan Kilisesi nin Sosyal ÇalıĢma KuruluĢudur ve aģağıdaki alanlarda hizmet sunar: Genel sosyal danıģmanlık Gezici evden bakım servisi Bay Meyer Mültecilere Yardımı (Diakonie de ÇarĢamba günleri saat arası) gönüllü olarak Ģu faaliyetleri sunmaktadır: Bilgilendirme DanıĢmanlık Özel acil durumlarda yardım Mültecil ve bütün göçmenlere açıktır. Aile eğitim yerleri Bakım Çocuk bakımı (tam ve yarım günlük okullarda) Borçlulara ve Ġflas edenlere danıģmanlık Hamilelikte danıģmanlık Evlilik, aile ve sosyal yaģama yönelik danıģmanlık hizmetleri

15 15 WESEL BAYAN GRUBU DERNEĞĠ (Frauengruppe Wesel e.v. ) Bayan DanıĢma Bürosu Sandstr / Faks 0281/30088 t-online.de Uluslar Arası Kız BuluĢma Yeri Sandstr / Faks 0281/ ÇalıĢma saatleri: Pt - Cu Pt + Per Telefonla başvuruya göre randevu DanıĢma: Helena Kromhout Martina Peipe-Termath Bayanlar DanıĢma Yeri, iletiģim danıģma ve terapi için bir merkez olarak algılanmalıdır. Her hangi bir parti veya dini kuruluģa bağlı değiliz.çeģitli ülkelerin kadınları ve yaģ guruplarına, ihtilaf ve kriz durumlarında yardım ediyoruz. Ağırlıklı çalıģmalarımız: ĠliĢki sorunları Ayrılık / BoĢanma Aile içi Ģiddet, Bedensel ruhsal, cinsel Ģiddet ve taciz YanlıĢ beslenme sorunu Kurum ve kuruluģlarla iletiģim Genel sorunlar Yabancı kadınlara Almanca dil kursu Depresyon ÇalıĢma saatleri: Pt - Çar (6 yaş ve üstü) (9 yaş ve üstü) Per: (9 yaş ve üstü) (14 yaş ve üstü) DanıĢma: Bayan Borns Kızların buluģma yeri: boģ zamanlarını değerlendirmeyi arzulayan 6 ile 18 yaģ arası Alman ve yabancı kızlara açık bir kurumdur. Hizmetler: Açık bulusma yeri örneğin: - Yaratıcı imkanlar - Bilgisayar ve Internet - Dans Ev ödevlerine yardım Meslek seçimi DanıĢma: - Özel danıģma - Evrakların doldurulmasında yardım vb.

16 16/17 Şehir Planı Wesel kolay şekilde öğrenilebilen ve gezilebilen bir şehird d içindeki her türlü adrese 5 dakika içinde ulaşabilirsiniz. Kaufhof, Dom d çevrilidir. Göçmenler için gidecekleri bir kaç önemli yer mavi renkle iş a Nr. 61 Bundesagentur für Arbeit/ARGE Herzogenring N Nr.31 Kreishaus Nr.34 Sozialamt Nr.10 DRK Carit Im Kreishaus: Kreisbeirat für Vertriebenen- Flüchtlings und Aussiedlerfragen B8- Reeser- Landstraße Rathaus VHS Ritterstraße Im Rathaus: Ausländerbehörde Integrationsrat Jugendamt (Schule, Sport) Bürgerbüro Anmeldung D O M Markt B8 Korbmacherstraße Frauengruppe & Mädchentreff Viehtor Sandstr.36 Kreuzs Zitadel

17 ir. Şehir in merkezi (=kırmızı) Kaufhof yanındaki kavşaktır. Şehrin an Tren Garına kadar uzanan bir eksendedir. Şehrin içi çember caddelerle aretlenmiştir. r.6 as B58- Autobahn Nr AWO Kaiserring Diakonie Nr.14 IB Nr.4 O traße Hohe Straße Kaufhof POST Berliner Tor Bahnhof le Rheinbrücke: Moers,Xanten, Geldern B8: Voerde, Dinslaken, Duisburg

18 18 WESEL BELEDĠYESĠ UYUM MECLĠSĠ (BELEDĠYE BĠNASI) Klever-Tor-Platz / ve 0281/ Faks: DanıĢma: Bayan Güzeldere (Başkan) ÇalıĢma saatleri: Pt-Çar: Yönetimdende ulaģabilirsiniz Bay Schucht (Oda 109) 0281/ Pt Per: Cu: Uyum Meclisi, Wesel li göçmenleri, siyasi alanda, kamuoyunda ve resmi kuruluģlar nezdinde temsil etmekle sorumludur. Uyum Meclisi, göçmenlerin hayat Ģartlarının düzelmesi doğrultusunda tavsiyelerde bulunur. Alman ve göçmenlerin eģit haklar içinde beraber yaģamaları için giriģimde bulunur ve hoģgörü ve akseptansı teģvik eder.

19 19 ULUSLARARASI GENÇLĠK UYUM SERVĠSĠ (IB) - JUGENDMIGRA- TIONSDIENST Kaiserring Wesel 0281/29805 Faks: 0281/ Schloßstr Dinslaken 02064/2499 DanıĢma saatleri: Dinslaken Pt,Sa, Car,Cu: Wesel Per: ve randevu alınarak DanıĢma: Nazife ÇalıĢma alanları: Bilgilendirmek DanıĢmanlık ÇalıĢma piyasasına entegre etmek Özel acil durumlarda yardım etmek Kültüre ve topluma entegre etmek Uyum kursları Göçmenlere yönelik faaliyetlerimiz Hedef gurubumuz: 27 yaģını doldurmamıģ göçmenler Ġlk DanıĢmanlık Sosyo pedagojik refakat Dil kursları düzenleme/temin etme Eğitim danıģmanlığı ve temini Sloganımız: Bakım- Eğitim- Köprüler kurmak

20 20 Kiliseler ve Dini Cemaatler Lütfen, on Protestan Kilise cemaati hakkında buradan bilgi alınız: Protestan Kiliseleri Katolik Kiliseleri Camiiler Serbest Kiliseler ve Ġnanç Toplulukları Evangelisches Verwaltungamt - Kirchenkreis Wesel (Korbmacherstraße Tel. 0281/156-36) Faks: 0281/ Lütfen, onbir Katolik Kilise cemaati hakkında, Katholisches Kreisdekanat bürosundan bilgi alınız Sandstraße 24,, Tel. 0281/22249) Lütfen, üç Cami hakkında, Uyum Meclisi nden bilgi Adventgemeinde, Evangelische Freikirchliche Gemeinde (Baptisten), Freie Evangelische Gemeinde, Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, Neuapostolische Kirche, Stadtmission, Zeugen Jehovas Lütfen adresleri internet sitesinden veya telefon rehberinden arayınız!

21 21 SÜRGÜN- ĠLTĠCACI VE GEÇ GÖÇ SORUNLARI ĠLE ĠLGĠLĠ WESEL BELDE MECLĠSĠ Kreishaus Reeser Landstraße / Faks: Hedef Gurubu: Sonradan Göçedenler (Alman kökenli Ruslar gibi) ve onların aile mensupları Mülteciler, Sığınmacılar- ve Göçmen Soruları için Wesel Belde Meclisi nin Görevleri: DanıĢma: Pt - Per: Cu: ve randevu ile DanıĢmanlık ve ġehir Ġdaresinin çalıģmaları konusunda bilgilendirme Sonradan Göçedenler (Alman kökenli Ruslar gibi) ve onların aile mensuplarına danıģmanlık Sonradan Göçedenlerin kamuoyunda çıkarlarını temsil etmek.

22 22 GÖÇMENLER ARA- SI ORGANĠZASYON- LAR Wesel`de, ulusal,kültürel ve değiģik ilgi alanlarına göre örgütlenmiģ bir dizi göçmen örgütlenmesi mevcuttur. Bu konuda bilgi almak için lütfen Ģehir in Uyum meclis ine ve Büyük ġehir Mülteci Meclis ine danıģınız. Örgütlenen bu kuruluģlar. kültürel faaliyetler, yardım ve danıģmanlıklar, dil kursları ve benzeri bir dizi alanda hizmet sunmaktadırlar. Albanische Gemeinde, Johannisstraße 20, Anadolu Spor e.v. 1998, Barthel-Bruyn-Weg 36,, Bay Irfan Demir, 0162 / , Azeri-Türk-Islam Kültür Dernegi, Brüner Landstraße 1, Wesel, Tel. 0281/ Bay Murat Nar Diyanetischer Kulturverein Wesel e.v., Caspar-Baur-Straße 17,, Tel. 0281/ Bay Mustafa Ilgisiz Europäischer Freundeskreis Kars e.v. (EFK), Trachenbergstraße 6,, Tel / Bay Resul Güzeldere, Griechische Gemeinde Wesel e.v., Kurze Straße 2, ; Dr. Panagiotis Karantzinis Islamischer Kulturverein e.v., Pastor-Bölitz-Straße 29, ; 0281/ Bay Omer Salam

23 23 Koreanische Gemeinde, Alexander- von - Humbold- Str.15, Wesel Kroatischer Kulturverein, Kaiserring 1, Wesel Landsmannschaft - der Ost und Westpreußen, Mühlenweg 135,, Tel. 0281/ der Russlanddeutschen, Karl-Straube-Str.17,, Tel. 0281/ der Siebenbürgen-Sachsen, Flürener Weg 100, Wesel, Tel. 0281/ der Sudeten, Pelikanweg 42, Wesel, Tel. 0281/ der Schlesier, Wurmflakstraße 9c, Wesel, Tel. 0281/57 55 Başvuru: (Heimatstube der Landsmannschaften, Kaiserring 4) veya Bay/BayanStelzer (Tel.0281/5755) Türkische Gemeinde Wesel und Umgebung e.v. (TGW), Poppelbaumstraße 10 / Postfach ,, Tel. 0281/ , Faks: 0281/ , Türkischer Elternverband, Kaiserring 8,, Tel.0281/ Bay Sait ÇoĢkun Verband der Islamischen Kulturzentren e.v. Islam Kültür Merkezleri Birligi, Breiter Weg 32, Tel. 0281/ Pastor Bölitz Str. 29, Tel. 0281/27356 Bay Cihangir Tufan Yezidische Gemeinde, Schermbecker Landstraße 63d, Wesel, Tel. 0281/ Bay Selahattin Tagay

24 24 WESEL BELDESĠ KENDĠ KENDĠNE YARDIM BAġ- VURU MERKEZĠ EġĠT REFAHLIK BĠRLĠĞĠ BÜNYESĠNDE Homberger Straße Moers / Faks: / Başvuru: Bayan Geldermann / Bayan Önemli BaĢlıklar: Osteoporose, Alerji, Solunum yolu Problemleri, Yeme sorunu olanlar, Beyin hasarları ve rahatsızlıkları Korku ve Depresyonlar, Morbus Bechterew, Apopleksi, Hiper aktivite, Multiple Sekleröz, Fibromyalgie (Ağrılar), Akustikusneurinom, Tümör hastalıkları, Körlük ve görme Problemleri, Uyuşturucu ve Alkol bağımlılığı Kendi Kendine Yardım Grupları nedir? Aynı problem ve hastalığa sahip insanlar bir gurup oluģturup kendi aralarında fikir alıģ veriģi, danıģma ve yardımlaģma çalģmaları yapar. Genel olarak bu gibi guruplar özel organizasyondur ve ilgi ve ihtiyaç duyan herkes gruba davetlidir. Bu alanda çok sayıda gurup olusmuģtur (bunlardan bir kaçını sol bölümde bulabilirsiniz) ve herkes aynı sorunu olan bireylerle gurup oluģturabilir. Kendi Kendine Yardım iletişim Yeni gurup oluģturmada danıģmanlık yapıyor ve var olan guruplar hakkında bilgiler veriyor. Ġnternet sayfasından bu gurupları hemen bulabilirsiniz.

25 25 WESEL HALK EĞĠTĠM OKULU (VHS) HAMMINKELN- SCHERMBECK Sloganımız: Ömür Boyu Süren Öğrenim Ritterstraße 10-14, Merkez 0281/203 Başvuru: Bayan Olms ÇalıĢma saatleri: Pt Cu: Pt - Per: Sunulan genel hizmetler: 1) Sosyal ve Manevi Bilimler, Kültürel Eğitim 2) Ekonomi,Meslek, Hukuk,Ev Ġdaresi 3) Dil Bilimleri 4) Doğa Bilimleri - Çevre ve Teknik 5) Bilgi ĠĢlem 6) Sağlık Eğitimi 7) Diploma sınavları 8) Hayatın en güzel yıllarında alternatif öğrenim 9) AraĢtırma gezileri Göçmenler için sunulan hizmetler Halk Eğitim okulları 1989 dan 2005 yılları arasında 70 kadar Almanca yabancı dil / ikinci dil tüm gün göçmen kursunu organize ve finanse etmiştir. Yeni göçmen yasasının faaliyete geçmesi ile birlikte Halk Eğitim Okulu, Göçmenler ve Mülteciler Bakanlığının dil kursları destekçisi olmuģtur. Halk Eğitim Okulu olarak haftalık 25 saati bulan uyum kusları sunuyoruz. Kurslarımızın çeģitliliği yeni baģlayanlardan (Almancayı hiç bilmeyenler öğrenciler) yeni Alman dil basamağı kademeleri (A2 ve B1) sınavlarına dek uzanıyor). ĠliĢiğinde ilgi duyan göçmen kurs üyeleri Almanca bilgilerini daha yüksek seviyeye (B2 ve C1) ulaģtırıp gereken sınavları verebilirler. Halk Eğitim Okulları aynı zamanda bu gibi sınavların yapabilen otorize mekanizmaya dahildir. VatandaĢlığa kabul sınavları genelde ayda bir kez, randevu ile yapılır.

26 26 Bilgiler ve Açıklamalar ACĠL YARDIM Tel. 112 POLĠS Tel. 110 Konutmu arıyorsunuz? ( Sosyal Daireyede bakınız) Aachener Wohnungsgesellschaft Pastor-Schmitz-Straße 1 Allgemeiner Spar und Bauverein Gantesweiler Str. 17 Bauverein Wesel AG Windstege 5 Avukatmı gerek? Sarı Sayfalar (branģ telefon kitabı) zaçıklama: bazı koģullarda ücretsiz ilk hukuki danıģma kuponu alabilirsiniz. (Dilekçe yeri Wesel (sulh) Mahkemesi KendiKendiniz veya çocuklarız için boģ zamanlarınızı değerlendirme imkanı arıyorsanız? Arche Blumenkamp - Feuerdornstraße 16, Wesel, Tel / Break Out - Flüren - Marsstraße 1, Wesel, Tel / Just 4 You - Feldmark, Hamminkelner Landstr. 20,, Tel / Come In - Fusternberg, Wackenbrucher Str. 80, Wesel, Tel / Internationaler Mädchentreff - Innenstadt, Sandstr.36,, Tel / Jugendcafe Schepersfeld Andreas-Vesalius-Str. 15, Wesel, Tel / Jugendtreff Büderich Schützenstraße / Sportplatz, Wese l Jugendtreff im Bürgerladen - Flüren Altrheinstraße 1, Wesel, Tel / Jugendzentrum KARO - Innenstadt Herzogenring 12,, Tel / Katakomben - Obrighoven / Lauerhaas Birkenstr. 14a, Wesel, Tel / JuZe Ginderich - Schulplatz 1, Wesel, Tel /

27 27 Bir uzman doktor veya diş doktoru arıyorsanız? Ambulans gerekiyorsa (acil değil!) Gaz veya su probleminden dolayı ġehir Gaz Ġdaresi ile konuģmak istiyorsanız? Şehir broşürü Wesel, Gelbe Seiten Tel / Emmericher Str Wesel Tel / Bir elektrik probleminden dolayı RWE elektrik idaresi ile konuģmak istiyorsanız? Arıza bildiri hattı: Tel. 0180/ Bir spor derneği arıyorsanız? Spor kulubü Yüzme havuzu Spor sahası Spor salonu Skater sahası? Wesel Ģehri hakkında daha fazla bilgi arıyorsanız? Kiracı olarak probleminiz varsa? Wesel de 80 üzerinde dernek vardır.(örneğin; Futbol, Balık avlama, Buz hokeyi, Boks, savunma sporu branģları, Satranç vb.) bu konuda internet sitesinde bilgi alabilirsiniz.(boş zamanları değerlendirme Dernekler Spor) veya belediyede Gençlik-Okul-Spor Bölümüne sorabilirsiniz. (Tel / ) Şehir bilgileri (Großer Markt) veya Kiracılar Derneği Lombertstr.14 Tel. 0281/23448 Tel. 0281/ Faks 0281/ ÇalıĢma saatleri: Pt-Per: :30-18:00 Cu: 09:00-13:00

28 28 Wesel ġehir i Canlı ve hareketli bir Ģehirdir Wesel. Wesel`de ne yakın insan yaģamaktadır. Bu nüfusun in üzerinde olan kesimi yabancı ve bir kaç bin sonradan yerleģen göçmenden (Örneğin, Alman kökenli Ruslar) oluģmaktadır. Size gelecek sayfalarda yeni Ģehirinizi tanıtmak istiyoruz. Ancak burada Ģehrin görülmeye deger bir kaç noktasını tanıtabiliriz. Siz keģif turuna cıkmaya ne dersiniz! imkanları yaratabilseniz! Bunlardan biri Grosser Markt ta ki ( Büyük Pazar Yeri) Willibrordi-Dom katedralidir. Gerçek bir tarihi eser niteliğindedir. Bir diğeri ise, Berliner Tor bu kitapçığın kapak resmi olarak görülmektedir. Wesel 750 yıllık ve çok hareketli tarihe sahip bir Ģehir olma özelliği göstermektedir. ġehir Hanse (Hamburg, Lübeck ve Bremen gibi bir çok Ģehir Hanse Birliğini oluģturur) Birliği nin üyesiydi. Hanse Birliği Rusya ya dek söz sahibiydi ve 1400 yılından 1590 yılına kadar en parlak zamanını yaģamıģtır. Tarihte zor günlerde geçiren Wesel bir kaç defa Ġspanyol ve Fransızlar tarafından iģgal edilmiģtir. Schill Anıtı (alta sağda) Bir kaç subayın Fransızlara karģı ayaklanmalasını ve neticesinde infazını hatırlatır. Kent yıllar boyunca stratejik önemi ve konumundan dolayı, bir çok kez askeri Garnizon Ģehirine dönüģtürülmüģtür yılında Wesel in en karanlık günlerini yaģamıģtır. Ġkinci Dünya savaģı sonundaki bombardıman esnasında kentin yüzde 97 si tahrip olmuģtur. Sadece çok az tarihi eser ayakta kalabilmiģtir.

29 29 Modern bir ġehir Wesel Yeniden yapılanma ve kalkınma hamlesinden sonra Wesel kendisini modern ve orta büyüklükte bir kent olarak geliģtirmiģtir. Bir kaç tane büyük iģletme Keramag (seramik endüstrisi), BYK Kimya veya hizmet iģletmeleri RWE (Enerji) ve Telekom gibi firmalar Wesel e yerleģmiģlerdir. Zira 30 yıl önce Belde merkezi olan Wesel, böylece önemli merkezi yönetim statüsünü almıģtır. UlaĢım bağlantı noktası olarak Wesel merkezi bir konumdadır ve Ren köprüsünden geçerek sol Niederrhein ile iyi bir ulaģımı mevcuttur. Bunun yanında A3 otobanı (Arnheim-Oberhausen, Ruhrgebiet) bağlantılı ve güncel Rhein-Lippe-Liman-Projesi vasıtasıyla, Ren Nehrini en modern Ģekilde nakliye yolu olarak kullanma imkanına sahiptir. Wesel ġehir merkezinin uzun alıģ-veriģ caddesi, çok sayıda çeģitli mağzalarla alıģ-veriģ imkanı sunar. Özellikle Pazar günleri renkli bir kalabalık izleyebilirsiniz. Lakin diğer günlerdede kent merkezi sürekli bir hareketlilik yaģamaktadır.

30 30 Wesel yeģil bir ġehir Wesel de gürülecek ve yaģanacak tabiat vardır. Ġnsanlar, 75 km nin üzerindeki bisiklet ve gezi yollarıyla huzur bulabilir ve sportif faali yetlerde b u l u n a b i l i r. Rhein-Aue Park ı(810ha) Aue-See(160ha) merkezi olarak büyük bir dinlenme alanıdır. Bütün su sporcuları ve balık avcıları buradan hoģlanacaklardır. Modern bir Aue Stadyumu, ısıtmalı serbest yüzme havuzlu ve River Lady adlı yolcu taģıma gemisi bu parkın içindedir. Bu yolcu gemisi olmadan W e s e l e r Rheinpromenade(gezinti yolu) düģünülemez. Kırsal alanda huzur verici çiftlikler, tipik siyah-beyaz inekler ve ilk baharda tarlalarda sarı aslanagızları bulunur Bir kaç yıldan beri özellikle havanın soğuk olduğu dönemlerde kıģlamak için Sibirya dan gelen binlerce yabani kaz burada buluģur. Bunların hepsi kentin yakınındadır.

31 31 Uyum Kursları Federal Almanya Göç ve Mülteci Dairesi, dil kursu verme yetkisine sahip kurumların, yardımıyla, Uyum kurslarını mahallinde gerçekleģtiriyor. Uyum kursu, her biri 45 dak. Süren 645 saat, yine herbiri 100(Almanca kursu) ders saati süren 6 modülden oluşur ve yönlendirme kursu 45saat, her biri DTZ testi yani «Göçmenler için Almanca sınavı» tamamlanmaktadır Uyum kursuna katılmak yeni Göç edenlerin yasal hakkıdır. Kurs katılımı belgesini Yabancılar Dairesinden temin edebilirler. Almanyada uzun yıllar yaģayan Ģahıslarda Uyum Kurslarına katılabilirler, Katılım belgesini aģağıdaki adresten temin edebilirsiniz : Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Regionalstelle Düsseldorf Erkrather Str Düsseldorf Tel / Faks / Wesel Uyum Kursları VHS Wesel Hamminkeln Schermbeck Ritterstraße DanıĢma: Frau Olms (Tel / ) Kurslar: Genel Uyum Kursları, Okuma Yazma kursları (Herbiri yarım gün veya akşam kursu) IKRA Superlearning Heuberg 4 / Poppelbaumstr. 10 DanıĢma: Frau Kocak (Tel / ; 0281 / ) Kurslar: Ebeveyn Uyum ve Okuma Yazma Kursları (Çocuk bakımı mümkündür) FAW Fortbildungsakademie der Wirtschaft GmbH Mauer - Viehtor - Str. 1 DanıĢma: Frau Forstmann (Tel / ), Frau Loeper (Tel / ) Kurslar: Gençlik-, bayan- ve yaģlılar için uyum kursları

Berlin e hoşgeldiniz

Berlin e hoşgeldiniz Berlin e hoşgeldiniz Aktualisierte Auflage Türkische Fassung des Informationspakets für Zuwanderer Willkommen in Berlin Die Übersetzung ins Türkische erfolgte durch: ABC-Global GmbH Dolmetscher- und Übersetzerbüro

Detaylı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı ÖZÜRLÜ VE YAŞLILARA İLİŞKİN YURT DIŞI RAPORLARI Editör: Doç. Dr. Mustafa CAN Alaattin DeĢdemir Adana Huzurevi Slovakya Öninceleme Raporu ADANA HUZUREVĠ YAġLI BAKIM VE REHABĠLĠTASYON

Detaylı

Frankfurt ta çocuğunu tek başına yetiştirenler GENEL BILGILER VE ADRESLER

Frankfurt ta çocuğunu tek başına yetiştirenler GENEL BILGILER VE ADRESLER Frankfurt ta çocuğunu tek başına yetiştirenler GENEL BILGILER VE ADRESLER 1 Alleinerziehende in Frankfurt Letzter Stand 26.07.2013 Impressum Herausgeberin Stadt Frankfurt am Main Frauenreferat Bezug Frauenreferat

Detaylı

Almanya ya hoş geldiniz

Almanya ya hoş geldiniz Almanya ya hoş geldiniz Göçmenler için bilgiler www.bamf.de Kitapçık hakkında Kitapçık hakkında Almanya ya taşınmayı mı düşünüyorsunuz veya kısa bir süre önce taşındınız ve burada yaşamanızı sürdürmek

Detaylı

Berlin e hoş geldiniz türkisch

Berlin e hoş geldiniz türkisch Die Beauftragte für Integration und Migration Berlin e hoş geldiniz türkisch Impressum Willkommen in Berlin (türkische Version) Berlin e hoş geldiniz Herausgeber: Die Beauftragte des Berliner Senats für

Detaylı

Detmold Kılavuzu. Göçmenler için bir öneri

Detmold Kılavuzu. Göçmenler için bir öneri Detmold Kılavuzu Göçmenler için bir öneri İçindekiler Önsöz Burada yeniyim. İkametgah kaydımı nerede yaptıracağım? Nereye, nasıl giderim? Nasıl ev bulabilirim? Bana kim destek olacak? Nerede Almanca öğrenebilirim?

Detaylı

Salzburg a Hoşgeldiniz

Salzburg a Hoşgeldiniz Integrationsbüro Salzburg a Hoşgeldiniz Bilgilendirme Kitapçığı Xxxxxxx / Sprache: xxxxxxxx / türkisch İçindekiler Selamlama 5 1. Die Stadt Salzburg 7 2. Salzburg da İkâmet 9 3. Salzburg da Almanca Öğrenimi

Detaylı

Sevgili Quickbornlular,

Sevgili Quickbornlular, Sevgili Quickbornlular, Bir çocuğun eğitilebilmesi için, toplumdaki her bireye ihtiyacımız vardır. (Afrika Atasözü) Quickborn günümüzde sunduğu hizmetler açısından devamlı büyüyen bir şehir olarak kabul

Detaylı

Frankfurt'ta çocuğunu tek başına yetiştirenler BİLGİ VE ADRESLER

Frankfurt'ta çocuğunu tek başına yetiştirenler BİLGİ VE ADRESLER Frankfurt'ta çocuğunu tek başına yetiştirenler BİLGİ VE ADRESLER KADINLAR KOLU Frankfurt am Main Künye Düzenleyen Frankfurt am Main Şehri Kadınlar kolu İlgili Kadınlar kolu Hasengasse 4 60311 Frankfurt

Detaylı

Nürnberg Belediye Başkanı Dr. Ulrich Maly nin Önsözü

Nürnberg Belediye Başkanı Dr. Ulrich Maly nin Önsözü Nürnberg Belediye Başkanı Dr. Ulrich Maly nin Önsözü Nürnberg, Almanya daki yerel yönetimler içerisinde kültürlerarası çalışmalarını 40 yıl önce kalıcı bir şekilde başlatan ilk büyük şehirlerden biri olma

Detaylı

İltica Başvuru İşlemleri: İltica başvurusunda bulunanların hak ve yükümlülükleri

İltica Başvuru İşlemleri: İltica başvurusunda bulunanların hak ve yükümlülükleri İltica Başvuru İşlemleri: İltica başvurusunda bulunanların hak ve yükümlülükleri 2 İltica Başvuru İşlemleri: İltica başvurusunda bulunanların hak ve yükümlülükleri Künye: Yayına Hazırlayan: Metin: Redaksiyon

Detaylı

EĞİTİM PAKETİ. Katılımı Mümkün Kılmak

EĞİTİM PAKETİ. Katılımı Mümkün Kılmak EĞİTİM PAKETİ Katılımı Mümkün Kılmak 2 Önsöz 3 Sevgili Yurttaşlar, Çocuklar ve gençler iyi eğitim ve katılım fırsatlarına ihtiyaç duyarlar. Bu, az parası olan ailelerin çocukları için bir o kadar daha

Detaylı

En başından itibaren. daha fazlası. Avusturya. Bilgiler &

En başından itibaren. daha fazlası. Avusturya. Bilgiler & Bilgiler & daha fazlası En başından itibaren Avusturya İçindekiler Önsöz... 4 Bir bakışta Avusturya... 6 Avusturya nın kısa tarihçesi... 10 Sosyal Sorumluluk... 12 Entegrasyon için ulusal aksiyon planı...

Detaylı

BAKIMA MUHTAÇSINIZ - ŞİMDİ NE OLACAK? Bakım İhtiyacıyla İlgili Sorular ve Cevaplar

BAKIMA MUHTAÇSINIZ - ŞİMDİ NE OLACAK? Bakım İhtiyacıyla İlgili Sorular ve Cevaplar BAKIMA MUHTAÇSINIZ - ŞİMDİ NE OLACAK? Bakım İhtiyacıyla İlgili Sorular ve Cevaplar BAKIMA MUHTAÇSINIZ - ŞİMDİ NE OLACAK? Bakım İhtiyacıyla İlgili Sorular ve Cevaplar Evde Bakım ve İlgi Bakımı üstlenen

Detaylı

Yukarı Avusturya ya. Hoşgeldiniz LAND OBERÖSTERREICH

Yukarı Avusturya ya. Hoşgeldiniz LAND OBERÖSTERREICH Yukarı Avusturya ya Hoşgeldiniz LAND OBERÖSTERREICH Yukarı Avusturya Entegrasyon Dairesi Hoşgeldin Dosyası nın hazırlanmasında katkısı olan aşağıdaki kurumlara teşekkür eder: Abteilung Wohnbauförderung/Land

Detaylı

Bilgi Kurallar Yaşam. Avusturya. ` ya hoş geldiniz. Willkomme BM.I

Bilgi Kurallar Yaşam. Avusturya. ` ya hoş geldiniz. Willkomme BM.I Bilgi Kurallar Yaşam Avusturya ` ya hoş geldiniz Österr Willkomme BM.I Avusturya`ya hoş geldiniz! Avusturya`ya yerleşmek istiyorsunuz. Ülkemize gösterdiğiniz ilgiden memnuniyet duyuyoruz ve size hoşgeldiniz

Detaylı

Yeni Başlayanlar için Tirol

Yeni Başlayanlar için Tirol Yeni Başlayanlar için Tirol Göçmenlerin Tirol deki toplumsal koşulları daha iyi anlayabilmeleri için yol gösterici el kitabı Tirol für AnfängerInnen Türkische Ausgabe www.tirol.gv.at/integration Juff

Detaylı

Entegrasyon Rehberi. Bünde

Entegrasyon Rehberi. Bünde Entegrasyon Rehberi Bünde Entegrasyon Rehberi Bünde Belediye başkanının selamlama konuşması 5 İlk adımlar 6 Danışmanlık merkezleri 7 Aile 8 Kültür ve din 10 Eğitim ve dil desteği 11 Boş vakitler ve spor

Detaylı

Danimarka'da Yurttaş Olmak

Danimarka'da Yurttaş Olmak MÜLTECILER, GÖÇMENLER VE ENTEGRASYON BAKANLIĞI Danimarka'da Yurttaş Olmak Yeni yurttaşlar için Danimarka toplumuna yönelik bilgiler Danimarka da Yurttaş Olmak Medborger i Danmark Tyrkisk 04/02/08 13:50:10

Detaylı

BM Engelli Hakları Sözleşmesi

BM Engelli Hakları Sözleşmesi BM Engelli Hakları Sözleşmesi Türkiye tarafından imzalanan, toplam 50 maddeden oluģan ve taraf olan devletlere, engellilere karģı ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve onların yaģam standartlarını yükseltmek

Detaylı

Stadt Karlsruhe Sozial- und Jugendbehörde Sozialer Dienst BİRLİKTE YAŞAMAK BİTEBİLİR AMA EBEVEYNLİK ASLA BİTMEZ

Stadt Karlsruhe Sozial- und Jugendbehörde Sozialer Dienst BİRLİKTE YAŞAMAK BİTEBİLİR AMA EBEVEYNLİK ASLA BİTMEZ Stadt Karlsruhe Sozial- und Jugendbehörde Sozialer Dienst BİRLİKTE YAŞAMAK BİTEBİLİR AMA EBEVEYNLİK ASLA BİTMEZ 2 BİRLİKTE YAŞAMAK BİTEBİLİR AMA EBEVEYNLİK ASLA BİTMEZ SOZIAL- UND JUGENDBEHÖRDE SOZIALER

Detaylı

Çocuğunu Yalnız Büyütenler

Çocuğunu Yalnız Büyütenler Çocuğunu Yalnız Büyütenler Bİlgİ Ve Tavsİyeler Verband alleinerziehender Mütter und Väter Bundesverband e. V. Çocuğunu Yalnız Büyütenler Bilgi ve Tavsiyeler 1 Çocuğunu Yalnız Büyütenler Bilgi ve Tavsiyeler

Detaylı

Dobrodošli! BKS. Mirësevini! Albanisch. Bine aţi venit! Rumänisch. Добре дошли! Bulgarisch. Bienvenue! Französisch. Siyalamukela! Ndebele.

Dobrodošli! BKS. Mirësevini! Albanisch. Bine aţi venit! Rumänisch. Добре дошли! Bulgarisch. Bienvenue! Französisch. Siyalamukela! Ndebele. Benvenuti! Italienisch Mirësevini! Albanisch Arabisch Добре дошли! Bulgarisch Dobrodošli! BKS Hoş Geldiniz! Türkisch Добро пожаловать! Russisch Cėad mile fáilte! Gaelic Bienvenue! Französisch Hjärtligt

Detaylı

İsviçre ye Hoş Geldiniz. Ülkemize yeni yerleşenler için yararlı bilgiler

İsviçre ye Hoş Geldiniz. Ülkemize yeni yerleşenler için yararlı bilgiler İsviçre ye Hoş Geldiniz Ülkemize yeni yerleşenler için yararlı bilgiler İçindekiler 5 Bir ülkenin farklı çehreleri Küçük bir alanda büyük kültürel çeşitlilik 7 Birlikte yaşamak Fırsat eşitliği ve saygı

Detaylı

Strateji GeliĢtirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi

Strateji GeliĢtirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi BÖLÜM ADI : İÇİNDEKİLER KONU YürürBaşvuru:lük Tarihi : Sayfa No 1 SAYFA NO GĠRĠġ 3 Tarihçe 4-13 Avcılar ın Ġstanbul daki Yeri 14 Mevcut Durum Analizi 15 Mevcut Örgütsel ġema 16 STRATEJĠK PLAN ÇALIġMASINDA

Detaylı

Teşekkür ederiz. EYLÜL / SEPTEMBER 09 / 104 / Kostenlos. office@yenivatan.at

Teşekkür ederiz. EYLÜL / SEPTEMBER 09 / 104 / Kostenlos. office@yenivatan.at Teşekkür ederiz EYLÜL / SEPTEMBER 09 / 104 / Kostenlos Verlagspostamt 1010 Wien P.b.b 03Z035310M office@yenivatan.at Önümüzdeki günlerde Avusturya daki görevi bitecek olan Büyükelçi Selim Yenel den Türk

Detaylı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar İçindekiler Başbakan Angela Merkel in Önsözü 7 Devlet Bakanı Maria Böhmer in Giriş

Detaylı

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 T.C 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 SunuĢ Beyoğlu, hem Türkiye nin, hem de dünyanın en önemli cazibe merkezlerinden biri. Çok-dinli, çok-dilli, çok-kültürlü, çok-renkli bir

Detaylı

REKREASYON AMAÇLI SPOR TESİSİ OLARAK FİTNESS MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ PROFİLİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (EDİRNE İLİ ÖRNEĞİ)

REKREASYON AMAÇLI SPOR TESİSİ OLARAK FİTNESS MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ PROFİLİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (EDİRNE İLİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ P REKREASYON AMAÇLI SPOR TESİSİ OLARAK FİTNESS MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ PROFİLİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR

Detaylı

Willkommen. Benvenuti. benvinguda bienvenu bine ai venit bonvena dobrodošel isten hozott Hosgeldiniz mirësevini tervetullut.

Willkommen. Benvenuti. benvinguda bienvenu bine ai venit bonvena dobrodošel isten hozott Hosgeldiniz mirësevini tervetullut. türkisch Willkommen benvinguda bienvenu bine ai venit bonvena dobrodošel isten hozott Hosgeldiniz mirësevini tervetullut vítáme vás wëllkëmm Bainvegni witaj Benvenuti Kanton Graubünden Chantun Grischun

Detaylı