ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKÖĞRETİM OKULU TRAFİK VE İLK YARDIM DERSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKÖĞRETİM OKULU TRAFİK VE İLK YARDIM DERSİ"

Transkript

1 EYLÜL EKİM (19 EYLÜL- 07 EKİM) 3 SAAT 1. ÜNİTE 1: TRAFİK TEŞKİLATI 1.Trafik teģkilatı hakkında temel bilgileri 2. Trafik düzenini sağlayan unsurları TRAFĠKLE ĠLGĠLĠ KURULUġLAR VE GÖREVLERĠ 1. Mühendislik hizmetleri ile ilgili kuruluģlar. a. Kara Yolları Genel Müdürlüğü b. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü c. Belediyeler 2. Trafik Eğitimi ile ilgili kuruluģlar a. Milli Eğitim Bakanlığı b. ĠçiĢleri Bakanlığı 3. Trafik düzeni ve denetimi ile ilgili kuruluģlar a. Emniyet Genel Müdürlüğü b. Kara Yolları Genel Müdürlüğü 4. Trafik kazalarını önlemek amacıla kurulan sivil toplum örgütleri, vakıflar, gönüllü kuruluģlar. 3. Sınıf için

2 EKİM (10 EKİM 28 EKİM) 3 SAAT 1. ÜNİTE 2:GÜVENLİ TRAFİK İÇİN DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ 3. Güvenli trafiğin sağlanmasında yaya, yolcu ve sürücünün sorumluluk bilincini geliģtirmek. TRAFĠKTE GÜVENLĠ DAVRANIġLAR 1. Yolların kullanılması a. Grup halinde yürüyüģ kuralları b. Gece yürüyüģleri 2. Güvenli yol 3. Trafik akıģındaki değiģikliklere uyum sağlama 4. Trafikte tutarlı davranıģ gösterme 5. Korkunun ve kararsızlığın ortadan kaldırılması. Trafiğe katılanlar arasında uyum a. Göz teması ve el iģaretleri b. Görme ve iģitme sinyalleri c. Grup halindeki bisiklet sürücüleri arasında uyum ve anlaģma ç. Çevredeki araçları kullananların davranıģ Ģekillerini gözlemleme d. Duraklara özgü davranıģ ve görgü kurallarına uyma e. Trafiğe katılanların, baģkalarının davranıģlarının farkında olması f. Bulunduğu yere doğabilecek tehlikeyi tahmin etme g. Trafik kazalarına koruyucu önlem olarak emniyet kemerinin, koruyucu baģlık ve eldiven kullanmanın önemi h. Alkollü araç kullanmanın trafik kazalarına neden olduğu 7. Görme ve görülme a. UlaĢım araçlarının görülmeleri b. Yayaların görülmeleri c. Görme ve görülmeyi sağlayan araçlar ve kullanımlarının önemi 3. Sınıf için 1. Performans ödevi: Trafik kazalarının nedenleri hakkında araģtırma yaparak kazaların nedenlerine göre sınıflandırma yapmanız.

3 KASIM (31 EKİM 25 KASIM) 1. ÜNİTE 3: TRAFİKTE İNSAN İLİŞKİLERİ 4. TaĢıma araçlarındaki kurallara uymanın önemini 5. Trafikte saygılı davranmanın gerekliliğini kavatmak. TRAFĠKTE ĠNSAN ĠLĠġKĠLERĠ 1. Trafikte sosyal davranıģların kazandırılması 2. KarĢılıklı saygı ve hoģgörünün öneminin vurgulanması 3. Trafiğe katılanların baģkalarının davranıģlarını değerlendirmesi 4. Trafikte kendi davranıģları değerlendirme 5. AnlaĢmazlıklardan, tartıģmalardan kaçınma. Kaza durumunda uygun davranıģı gösterme 7. Kaza yerinde iģ birliği ve yardımlaģma 3. Sınıf için

4 ARALIK - OCAK (2 ARALIK 20 OCAK ) KASIM - ARALIK (28 KASIM 23 ARALIK ) 1. ÜNİTE 4: TRAFİK KAZALARI. Trafik kazalarının nedenleri hakkındaki bilgileri 7. Trafik kazalarının ülkemize sosyal ve ekonomik bakımdan verdiği zararları 8. Trafik kazalarının yüksek oranda sürücü kusurundan kaynaklandığını 12. Kaza çeģitleri hakkında bilgilendirmek. TRAFĠK KAZALARI A. Trafik Kazalarının Genel Durumu 1. Trafik Kazası 2. Trafik kazalarının neden olduğu maddi ve manevi kayıplar 3. Türkiye deki trafik kazaları B. Kaza ÇeĢitleri 1. ÇarpıĢma 2. Yayaya çarpma 3. Devrilme 4. Sabit bir yere çarpma 5. Duran araca çarpma. Araçtan düģme veya atlama 7. Hayvanlara çarpma 8. Diğer durumlar C. Trafik kazalarında sürücü kusurları 1. Hatalı geçiģler 2. AĢırı hız ile taģıt kullanma 3. Hatalı dönüģ yapma 4. GeçiĢ hakkına uymama 5. Öndeki aracı yakın takip etme. ġerit değiģtirme 7. Saygısız ve hoģgörüsüz davranma 8. Yorgun ve uykusuz araç kullanma 9. Ġlâç, alkol ve uyuģturucu kullanma 10. TaĢıtı park için ayrılmıģ yerlere park etmeme 11. Dikkatsizlik 12. Fiziksel veya psikolojik rahatsızlıklarla taģıt kullanma 3. Sınıf için Ç. Trafik kazalarında yükümlülükler 1. Yaya 2. Sürücü 3. Yolcu D. Trafik Kazalarını Azaltmak için Neler Yapılmalıdır? 1. Yaya, yolcu ve sürücülere dģen görevler 2. Kurum ve kuruluģlara düģen görevler

5 ŞUBAT (0 ŞUBAT 17 ŞUBAT) 2 SAAT 1. ÜNİTE 5: BİSİKLET 9. UlaĢım aracı olarak bisikletin iģlevini BĠSĠKLET A. Güvenlik Donanımlı Bisiklet 1. Birbirinden bağımsız iki frenin bulunması 2. Uyarı için açık tonlu zilinin olması 3. Ön farlarının çalıģır olması 4. Arka stop lâmbası ve yansıtıcının olması 5. Güvenilir olması. Selesinin bulunması 7. Tekerleklerinde kedi gözü ve yansıtıcı bulunması 8. Ön ve arkada yansıtıcı bulunması 9. Tekerleklerin sağlam ve lastiklerinin aģınmamıģ olması 3. Sınıf için B. Bisiklet Sürücüsünün Sorumluluğu 1. Trafik kurallarını, iģaret levhaları ve ıģıklarını bilerek trafiğe çıkma 2. Bisiklet sürücüsünün eğitimi a. Bisiklete binilmeden bisiklet yola indirilir. b. Üzerinde oturularak, hareket durumuna getirilir. c. BaĢ geriye çevrilerek arka kontrol edilir ç. Bisiklet gelmiyorsa sol kol uzatılarak yola çıkıģ iģareti verilip hareket edilir. d. Yolun en sağ kısmından sürülür. e. El iģaretleri önceden verilerek sağa, sola dönüģ yapılacağı arkadan gelen taģıtlara gösterilir. f. Yolunun kesiģtiği yerlerde beklenir, sol ve sağ iyice kontrol edildikten sonra süratle karģıya geçilir. g. Yayalara saygılı olunur. h. Durmadan önce sağ kol uzatılarak iģaret verilir.

6 ŞUBAT MART (20 ŞUBAT 02 MART ) 2 SAAT 1. ÜNİTE 5: BİSİKLET 10. Trafikte bisiklet kullanma sorumluluğunu kavratmak 11. Bisikletin güvenlik donanımı hakkında bilgilendirmek. BĠSĠKLET C. Bisikletle yapılmaması gereken davranıģlar 1. Ellerini ve ayaklarını bırakarak bisiklet sürme 2. TaĢıtlara asılarak gitme/ sürme 3. Direksiyona torba ve file asarak sürme 4. Bisikletin önüne ve arkasına eģya yükleme 5. Direksiyonu tek elle kullanma. Yolda yan yana sürme 7. Kumlu veya topraklı yolda hızla dönme 8. Hızla giderken ön freni kullanma 9. Uzun etekle sürme 10. Pedalı yere dik bulundurma 11. Yaya geçitlerinde karģıdan karģıya geçerken bisiklete binmeden yürüyerek geçirme 12. AĢırı hız yapma 13. Saygısız ve hırçın davranıģlarda bulunma 14. Öndeki bisiklete bir bisiklet boyudan fazla yaklaģma 3. Sınıf için

7 MART - NİSAN (05 MART 13 NİSAN) SAAT 1. ÜNİTE : TRAFİKTE SÜRÜCÜ 13. Sürücü belgesi çeģitleri hakkında bilgilendirmek. 14. Sürücü belgesi almak için gerekli koģullarla ilgili bilgi kavratmak 15. Sürücü olarak trafiğe çıkmada sürücü kurslarının önemini 1. TaĢıtlardaki plaka iģaretleri hakkında bilgilendirmek. TRAFĠĞE SÜRÜCÜ OLARAK KATILMA 1. Sürüsü belgesi almak için gereken koģullar 2. Sürücü belgesi çeģitleri 3. Sürücü kursları 3. Sınıf için

8 MIS - HAZİRAN (14 MIS 08 HAZİRAN) NİSAN - MIS (1 NİSAN 11 MIS) 1. ÜNİTE 7: İLK YARDIM 17. Ġlk yardımın insan hayatı için önemini kavramak. 18. Ġlk yardım ile ilgili temel bilgileri kavramak. 19. Ġlk yardımda kullanılacak araç gereçlerin önemini 20. Kaza anında ilgililerden yardım isteme bilinci ĠLK YARDIM A. Ġlk Yardımın Önemi 1. Ġlk yardım için ve bunların kullanılması. 2. Kaza karģısında soğukkanlı davranma. 3. Ġlk yardımı engelleyici davranıģlardan kaçınma. 4. Ġlk yardım yaparken kendi güvenliğini atmama. 5. Kza anında yaralılar için haberleģme, iletiģim ve yaralıları taģıma. B. Ġlk Yardım Uygulaması 1. Solunum sağlama. 2. Kanamayı durdurma 3. ġoka mani olma 4. Yarayı dıģ etkenlerden koruma 5. Vücut ısısını koruma. Uygun pozisyon alma 7. Bilinen ve gerekli olanı yapma 3. Sınıf için a.bahçelievler Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi ne gidilecek. 2. Performans ödevi: Yurdumuzdaki ulaģım Ģekilleri. 21. Kaza yerinde yardımlaģma ve iģbirliği yapmanın önemini ve gereğini 22. Trafik kazalarının en fazla insan unsurundan kaynaklandığını 23. Kaza durumunda ilk yardım çantasındaki malzemeleri kullanma bilgisi. 24. Ġlk yardım uygulamaları ile ilgili temel bilgileri Osman KOCA Serdar H. KORKMAZ Ayşe ERCAN Server GÜRSOY 5 A SINIF ÖĞRETMENĠ 5 B SINIF ÖĞRETMENĠ 5C SINIF ÖĞRETMENĠ OKUL MÜDÜRÜ