Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi * Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Anabilim Dalı * Elektronik Laboratuarı I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi * Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Anabilim Dalı * Elektronik Laboratuarı I"

Transkript

1 Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi * Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Anabilim Dalı * Elektronik Laboratuarı I FET KARAKTERİSTİKLERİ 1. Deneyin Amacı JFET ve MOSFET transistörlerin çalışma prensiplerinin anlaşılması. DC parametrelerin nasıl ölçülebileceğini öğrenmek. 2. Ön Bilgi FET ler (Field Effect Transistor Alan Etkili Transistör) bir elektrik alan yardımıyla akımın kontrol edildiği aktif elemanlardır. BJT transistörlerde olduğu gibi FET lerde de üç terminal bulunmaktadır. Terminal İsmi (Kısaltma) Drain (D) Gate (G) Source (S) BJT Transistördeki karşılığı Collector (C) Base (B) Emmiter (E) BJT transistörlerin aksine FET lerde Drain ve Source terminalleri arasında akan akım Gate terminalinden uygulanan voltaja bağlı olarak değiştirilir. FET lerin çalıma prensipleri farklı olduğu için BJT transistörlere göre bazı avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki tablodaki gibi özetlenebilir. Field Effect Transistor (FET) Bipolar Junction Transistor (BJT) 1 Düşük voltaj kazancı Yüksek voltaj kazancı 2 Yüksek akım kazancı Düşük akım kazancı 3 Çok yüksek giriş empedansı Düşük giriş empedansı 4 Yüksek çıkış empedansı Düşük çıkış empedansı 5 Düşük gürültü seviyesi Daha yüksek gürültü seviyesi 6 Hızlı anahtarlama zamanı Daha yavaş anahtarlama zamanı 7 Statik elektrikten kolay etkilenme Statik elektriğe karşı dayanıklı 8 Voltaj kontrollü Akım kontrollü 9 Daha pahalı Ucuz 1

2 FET Transistörler aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi iki faklı türde guruplandırılabilirler: Deney boyunca n-kanallı JFET işlenecek olduğundan bu transistörlerin çalışma prensipleri n-kanallı JFET üzerinden işlenecektir. p-kanallı JFET in çalışması n-kanallı JFET in çalışması ile aynı olup beslemelerin polariteleri ile N ve P maddelerin yerleri değişmektedir. 2.1 n-kanallı JFET JFET (Junction Field Effect Transistor Eklemli Alan Etkili Transistör) n-kanallı ve p-kanallı olmak üzere ikiye ayrılır. n-kanallı JFET lerde akım taşıyıcıları elektronlar, p-kanallı JFET lerde ise elektron delikleridir. Yukarıdaki şekilde n-kanallı bir JFET in iç yapısı ve devre simgesi gösterilmektedir. n-kanallı ismi, Drain-Source akımının n tipli maddeden oluşan bir kanaldan akması dolayısıyla verilir. 2

3 2.1.1 n-kanallı JFET in Çalışma Prensibi Bu şekilde n-kanallı bir JFET in çalışma prensibini anlamak için oluşturulmuş bir devre ve bu devreye ilişkin V DS - I D grafiği gösterilmektedir. Şekilden de görüldüğü üzere, diyotlarda olduğu gibi p-n eklem bölgesi boyunca bir fakirlik bölgesi oluşmaktadır. Başlangıçta Drain akımı ve Drain-Source voltajı arasında doğrusal bir ilişki olmaktadır. Bu bölgeye linear ya da ohmic bölge adı verilmektedir. V DS voltajı arttıkça fakirlik bölgesi Drain ucuna doğru genişlemeye başlar. I D akımı artık V DS ile doğru orantılı olarak artmaz çünkü fakirlik bölgesi, artan voltaja bağlı olarak genişlemiş ve akım kanalı belli bir denge noktasına kadar daralmıştır. Bu bölgeye saturasyon ya da doyum bölgesi, maksimum akan akıma da I DSS akımı denilmektedir. 3

4 Saturasyon bölgesinde eğer V GS voltajını negatif yönde artırırsak, Source ucundaki kanal biraz daha daralır. Bu da kanal direncini artırır ve Drain akımını düşürür. V GS voltajı kesim voltajı olan V P değerine eşit veya daha negatif olduğunda, fakirlik bölgesi tamamıyla kanalı kapatana kadar genişlemiş olur ve I D akımı akamaz. Saturasyon bölgesinde I D akımı V GS voltajına bağlı olarak Denklem 1 deki formüle göre hesaplanabilir. JFET in Saturasyon bölgesinde olma koşulu ise şöyle tanımlanmaktadır: V V P DS V 0 GS V GS V P I D I DSS V (1 V GS P 2 ) (Denklem 1) 4

5 Aşağıdaki grafikte ise Denklem 1 e ait eğri görülmektedir. Çalışma noktasındaki V GS değerine bağlı olarak hesaplanabilecek olan eğim bize iletkenlik değeri olan g m sabitini verecektir. g m ; BJT transistor deki β olarak düşünülebilir. g m parametresinin birimi 1 veya Siemens olur. 2IDSS V GS g m 1 (Denklem 2) VP VP 2.2 n-kanallı Enhancement MOSFET MOSFET (Metal Oxide Silicon Field Effect Transistor Metal Oksit Yarıiletkenli Alan Etkili Transistör) transistörler JFET ler ile benzer mantıkla çalışırlar. Farklı olan tarafları ise Gate uçlarının çok ince bir Silikon yarı-iletken (SiO 2 ) tabakasıyla transistor ün geri kalanından ayrılmış olmasıdır. Bu sayede JFET lere oranla çok daha yüksek bir giriş empedansına sahip olurlar. Tipik olarak ohm mertebesinde bir empedansları vardır. Böylece giriş akımları da piko amper seviyelerine düşer. Çok yüksek giriş empedansına sahip olan MOSFET ler statik elektrikten çok kolay etkilenebilmektedirler. Bu nedenle kullanım esnasında terminallerine elle temastan kaçınılmalıdır. Aksi takdirde insan vücudunda biriken elektrikle kolayca bozulabilirler. Daha önce de belirtildiği gibi MOSFET ler enhancement (çoğalan) ve depletion (azalan) tip olmak üzere iki alt guruba ayrılabilirler. Enhancement tip MOSFET lerin çalışma biçimi n kanallı örnek üzerinden aşağıda anlatılmıştır. Takip eden bölümde ise depletion tip MOSFET lere kısaca değinilmiştir. 5

6 Aşağıda MOSFET lere ait devre simgeleri gösterilmiştir. p-kanallı enh. MOSFET n-kanallı enh. MOSFET p-kanallı depl. MOSFET n-kanalı depl. MOSFET Aşağıda ise n-kanallı bir enhancement MOSFET in çalışması adım adım anlatılmıştır. Drain ve Source arasındaki kanalın iletkenliği Gate ucuna uygulanan voltaj ile kontrol edilmektedir. Gate ucuna uygulanan voltaj ile oluşturulan elektrik alan kanalın iletkenliğini ayarlamada kullanılır. V DS voltajının artmasının tek etkisi fakirlik bölgesinin genişlemesi olacaktır. 6

7 V GS voltajını artırarak elde edilen elektrik alan, p tipli madde içerisindeki pozitif yüklü atomları iter, negatif yüklü atomları çeker, aynı zamanda n tipli madde içerisindeki serbest elektronları çeker. V GS voltajı V T voltajından büyük olduğu zaman, n-tipli bir kanal Drain ve Source arasında oluşturulmuş olur Daha büyük bir V GS voltajı, kanaldaki serbest elektronların sayısını artırır. Bunun sonucu olarak da evirme bölgesi genişler. 7

8 Genişlemiş evirme bölgesi sayesinde kanalın direnci düşmüş olur böylece V DS voltajına bağlı olarak bu kanaldan I D akımı akacaktır. Artık MOSFET Saturasyon bölgesine girmiştir. Bu bölgede I D akımı V DS voltajından bağımsızdır ve V GS voltajına bağlı olarak değişir. Enhancement MOSFET'in kabaca üç çalışma bölgesi vardır: 1. Kesim : Gate-Source gerilimi, eşik geriliminden düşük olduğunda,, Source akımı sıfıra çok yakındır ve yaklaşık olarak sıfır alınır. 2. Doğrusal : Drain-Source gerilimi Gate-Source gerilimi ile eşik gerilimi arasındaki farktan daha düşük olduğunda; 3. Saturasyon : Gate-Source gerilimi, eşik geriliminden yüksek yani ve Drain- Source gerilimi, Gate-Source gerilimi ile eşik gerilimi arasındaki farktan daha yüksek olduğunda,. 8

9 Saturasyon bölgesinde I D ile kapı gerilimi arasındaki ilişki kabaca aşağıdaki formülle verilir. 2 ID K(VGS - VTh ) (Denklem 3) Bu denklemde K değeri, MOSFET in yapısına ilişkin bir değer olup tipik olarak 0,3 ma/v 2 değerindedir. V GS = 0 Volt durumunda hiç Drain akımı akmayacağından I DSS değeri de olmayacaktır. Aşağıdaki grafik Saturasyon durumunda I D -V GS değişimini göstermektedir. I D I K(V D 2 GS - VTh ) V Th V GS 2.3 n-kanallı Depletion MOSFET Fiziksel olarak farklı yapılara sahip olmalarına karşın JFET ve depletion tipi MOSFET ler aynı karakteristik özelliklere sahiptirler Yandaki şekilde p-tipi depletion MOSFET yapısı gösterilmiştir. Bu tip transistörlerde gövdeyi oluşturan p-tipi maddenin uygun yerlerinde N tipi bölgeler oluşturulmuş ve aralarına ince bir kanal yerleştirilmiştir. Bu yapının üstü silikon oksit tabakası ile tamamen kaplanmıştır. N-maddesinden çıkarılan uçlar Drain ve Source olarak adlandırılır ve silikon tabakalarından delik açılarak metalik irtibatları sağlanır. D ve S uçları, N-tipi bölge ile doğrudan irtibatlı olduğu halde G ucu yarıiletkenden yalıtılmış haldedir. Burada G ucuna uygulanan gerilim sıfır volt olduğunda D ve S uçları arasında belirli bir akım akar. Çünkü D ve S birbiriyle irtibatlıdır. G terminaline (+) gerilim uygulandığında, N-tipi maddeler arasında mevcut olan kanal genişleyeceğinden D-S arasından geçen akım artar. G terminaline (-) gerilim uygulandığında kanal daralarak akım azalır. G 'ye uygulanan gerilim ile kanaldan geçen akım kontrol edilir. n-kanallı depletion MOSFET 'te G ile S (-), D (+) polaritedir. 9

10 Depletion MOSFET 'te G voltajı sıfır iken D akımı vardır. G 'ye uygulanan (-) voltajla kanal iletkenliği azalmakta, kanal direnci artmakta dolayısıyla kanaldan geçen akım azalmaktadır. Kanal iletkenliği dolayısıyla akım azaldığı için depletion (azalan tip) MOSFET olarak adlandırılır. Aşağıdaki grafiklerde bu transistörlerin karakteristik eğrileri gösterilmiştir. JFET lerde olduğu gibi depletion MOSFET transistörlerde de D-S akımı I D I DSS (1- V V GS 2 ) P formülüyle hesaplanır. Şekilden de görüldüğü üzere V GS değeri bu tip transistörlerde pozitif bölgede olabilmektedir. 10

11 3 Deneyin Yapılışı: KL Deney Modülü (blok b) Multimetre Bağlantı Kabloları Ampermetre (ma) 4 Deneyin Yapılışı: 4.1 Idss ölçümü Deney modülü üzerindeki blok-b yi kullanarak şekildeki devreyi klips ve ( gerekiyorsa ) kablolar yardımıyla oluşturun. Tabloda istenen değerleri ölçerek tabloya kaydedin. Tablodaki değerler yardımıyla da I D -V DS grafiğini çizin. Sonuç : I DSS = ma R6 1K AA A ma 3-18 V V DD 3V 4V 5V 7V 9V 12V 15V 18V V DS I D I D V DS 11

12 4.2 I GS ölçümü Deney modülü üzerindeki blok-b yi kullanarak aşağıdaki şekilde gösterilen devreyi klips ve (gerekiyorsa) kablolar yardımıyla oluşturun. Öncelikle +5V gerilim kaynağını bağlayarak I GS akımını ölçün. Daha sonra ise -5V gerilim kaynağını bağlayarak I GS akımını ölçün. Ölçüm sonuçlarınızı tabloya kaydedin. (Dikkat : Devreye +5V ve -5V aynı anda bağlanmayacaktır) R5 1K A 5V 5V 5V +5V -5V I GS Sonuç : G-S akımı hangi durumda 0 (sıfır) olarak değerlendirilmektedir? JFET transistörlerin giriş empedansları neden yüksektir? 12

13 4.3 V P ölçümü Deney modülü üzerindeki blok-b yi kullanarak şekilde gösterilen devreyi klips ve (gerekiyorsa) kablolar yardımıyla oluşturun. Daha sonra VR4 direncini I D akımı sıfır olacak şekilde ayarlayın. Bu ayarlamayı yaparken eğer mümkünse ampermetrenin hassasiyetini µa mertebesine getirin. I D akımı sıfır olduğu anda V GS voltajını ölçün. Denklem 1 in yardımıyla I D =0 iken ölçülen V GS voltajı bize V P değerini verecektir. V P = V R6 1K 12V 1M VR4 A 12V Sonuç: ID akımının ölçülmesi esnasında dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir yazınız: Aynı devreyi kullanarak IDSS akımını nasıl ölçebiliriz? 13

BÖLÜM 1: JFET ve MOSFET ler (Alan Etkili transistorler)

BÖLÜM 1: JFET ve MOSFET ler (Alan Etkili transistorler) BÖLÜM 1: JFET ve MOSFET ler (Alan Etkili transistorler) 1- Transistör (BJT, Bipolar Junction Transistor) hakkında temel bilgi Transistor B (beyz) ucuna uygulanan akıma göre C (kolektör)-e (emiter) uçlan

Detaylı

6. Bölüm: Alan Etkili Transistörler. Doç. Dr. Ersan KABALCI

6. Bölüm: Alan Etkili Transistörler. Doç. Dr. Ersan KABALCI 6. Bölüm: Alan Etkili Transistörler Doç. Dr. Ersan KABALCI 1 FET FETler (Alan etkili transistörler) BJTlere çok benzer yapıdadır. Benzerlikleri: Yükselteçler Anahtarlama devreleri Empedans uygunlaştırma

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TRANSİSTÖR VE FET 523EO0075 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

GÜÇ ELEKTRONİĞİNDE KULLANILAN ANAHTARLAMA ELEMANLARININ İNCELENMESİ

GÜÇ ELEKTRONİĞİNDE KULLANILAN ANAHTARLAMA ELEMANLARININ İNCELENMESİ Teorik Bilgiler ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ GÜÇ ELEKTRONİĞİNDE KULLANILAN ANAHTARLAMA ELEMANLARININ İNCELENMESİ Güç elektroniği devreleri ile güç dönüşümü anahtarlama teknikleri kullanılarak yapılır.

Detaylı

DENEY 13 Diyak ve Triyak Karakteristikleri

DENEY 13 Diyak ve Triyak Karakteristikleri DENEY 13 Diyak ve Triyak Karakteristikleri DENEYİN AMACI 1. Triyak karakteristiklerini öğrenmek ve ölçmek. 2. Diyak karakteristiklerini öğrenmek ve ölçmek. 3. Diyak-Triyak faz kontrol devrelerini incelemek.

Detaylı

YARI ĐLETKEN DOĞRULTUCU ELEMANLAR

YARI ĐLETKEN DOĞRULTUCU ELEMANLAR YAR ĐLTK DOĞRULTUU LMALAR Yarı iletken doğrultucularda ana elemanlar olarak; diyot, konvansiyonel tristör, triac, kapıdan tıkanabilen tristör (TO), bipolar güç transistörü, güç MOSFT i ve yalıtılmış kapılı

Detaylı

TRANSİSTÖR KARAKTERİSTİKLERİ

TRANSİSTÖR KARAKTERİSTİKLERİ Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi * lektrik-lektronik Mühendisliği ölümü lektronik Anabilim Dalı * lektronik Laboratuarı 1. Deneyin Amacı TRANSİSTÖR KARAKTRİSTİKLRİ Transistörlerin yapısının

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

NPN VE PNP TİPİ TRANSİSTÖRLER

NPN VE PNP TİPİ TRANSİSTÖRLER NPN VE PNP TİPİ TRANSİSTÖRLER Transistör nedir? Eklem Transistör yarı iletken malzemeden yapılmış elektronik devre elemanıdır. Her nekadar diyodun yapısına benzesede çalışması ve fonksiyonları diyottan

Detaylı

Notların Belirlenmesi 1. Elektronik Laboratuvarı Kuralları 2. Deneyler Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 2

Notların Belirlenmesi 1. Elektronik Laboratuvarı Kuralları 2. Deneyler Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 2 İÇİNDEKİLER SAYFA NO Notların Belirlenmesi 1 Elektronik Laboratuvarı Kuralları 2 Deneyler Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 2 Elektronik Laboratuvarı Rapor Yazım Kılavuzu 3 Örnek Rapor Kapağı

Detaylı

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI BÖÜM IV YAIİETKEN GÜÇ KAYNAKAI 4.1 GİİŞ Bütün elektronik devrelerin çalışabilmesi için bir güç kaynağına ihtiyacı vardır. Elektronik devrelerde besleme gerilimi olarak DC gerilim kullanılmaktadır. Ancak,

Detaylı

Şekil-2.a Röleli anahtar

Şekil-2.a Röleli anahtar K TÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Sayısal Elektronik Laboratuarı TRANSĐSTÖRÜN ANAHTAR DAVRANIŞLARI 1. Genel Tanıtım Şekil 1.a da verilen emetör montajlı transistör V cc kaynağını

Detaylı

ÖZEL TRİSTÖRLER TRİYAK

ÖZEL TRİSTÖRLER TRİYAK ÖZEL TRİSTÖRLER Tristör tanımının dışında kalan bazı tristörler bulunmaktadır.bunların bazı özellikleri normal tristörlerdekine benzemekle beraber yeni yetenekler eklenmiştir. Bunlar iki yönlü iletebilme

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 Elektriksel olaylarla ilgili buraya kadar yaptığımız, tartışmalarımız, durgun yüklerle veya elektrostatikle sınırlı kalmıştır. Şimdi, elektrik

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜÇ ELEKTRONİĞİ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜÇ ELEKTRONİĞİ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 01 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER DENEY-1... 1 DENEY-1.1: PNPN DİYOT... 1 DENEY-1.: DİYAK... 5 DENEY-... 11 DENEY-.1: SCR... 11 DENEY-.: TRİYAK... 19 DENEY- SCR

Detaylı

Şekil 7.1. (a) Sinüs dalga giriş sinyali, (b) yarım dalga doğrultmaç çıkışı, (c) tam dalga doğrultmaç çıkışı

Şekil 7.1. (a) Sinüs dalga giriş sinyali, (b) yarım dalga doğrultmaç çıkışı, (c) tam dalga doğrultmaç çıkışı DENEY NO : 7 DENEY ADI : DOĞRULTUCULAR Amaç 1. Yarım dalga ve tam dalga doğrultucu oluşturmak 2. Dalgacıkları azaltmak için kondansatör filtrelerinin kullanımını incelemek. 3. Dalgacıkları azaltmak için

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ HABERLEŞME LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ HABERLEŞME LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ HABERLEŞME LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ Sorumlu Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Ayhan AKBAL SIRA DENEY DENEY ADI DENEY SORUMLUSU 1 DENEY 1 AM MODÜLATÖR DEMODÜLATÖR

Detaylı

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Ö. ŞENYURT - R. AKDAĞ

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Ö. ŞENYURT - R. AKDAĞ ALTINCI BÖLÜM:SERİ-PARALEL DEVRELER Anahtar kelimeler Bleeder akımı (kaçak akım), bleeder direnci, köprü devresi, köprüleme ve paralelleme, toprak referansı, yük, yük akımı, yüklenmiş gerilim bölücü, yükleme

Detaylı

Küçük sinyal analizi transistörü AC domende temsilş etmek için kullanılan modelleri içerir.

Küçük sinyal analizi transistörü AC domende temsilş etmek için kullanılan modelleri içerir. Küçük Sinyal Analizi Küçük sinyal analizi transistörü AC domende temsilş etmek için kullanılan modelleri içerir. 1. Karma (hibrid) model 2. r e model Üretici firmalar bilgi sayfalarında belirli bir çalışma

Detaylı

Fotovoltaj Güneş Pilleri : Yapısal Özellikleri ve Karakteristikleri

Fotovoltaj Güneş Pilleri : Yapısal Özellikleri ve Karakteristikleri Fotovoltaj Güneş Pilleri : Yapısal Özellikleri ve Karakteristikleri Doc. Dr. İsmail H. ALTAŞ Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 61080 Trabzon FAX: (462) 325 7405 E-POSTA

Detaylı

Chapter 1 ANAHTARLAMALI GÜÇ KAYNAKLARININ TEMELLERİ. Şekil 1.1

Chapter 1 ANAHTARLAMALI GÜÇ KAYNAKLARININ TEMELLERİ. Şekil 1.1 GİRİŞ Modern elektronik aletler genellikle bir yada daha fazla da güç kaynaklarına ihtiyaç duyar. Günlük işlerimizi yaparken farkında olmadan kullandığımız güç kaynakları karşımıza bazen cep telefonumuzu

Detaylı

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER İçindekiler Şekil Listesi. Özet BÖLÜM 1 1.Giriş... VII BÖLÜM 2 Dahaönce Yapılan Çalışmalar Ve Ateşleme Sisteminin Gelişimi...1 2.1.Daha Önce Ateşleme Sistemlerinde Yapılan

Detaylı

DENEY 3. Maksimum Güç Transferi

DENEY 3. Maksimum Güç Transferi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EEM2104 Elektrik Devreleri Laboratuarı II 2014-2015 Bahar DENEY 3 Maksimum Güç Transferi Deneyi Yapanın Değerlendirme Adı

Detaylı

BÖLÜM 6 KÜÇÜK SİNYAL YÜKSELTEÇLERİ. Konular: Amaçlar:

BÖLÜM 6 KÜÇÜK SİNYAL YÜKSELTEÇLERİ. Konular: Amaçlar: ÖLÜM 6 6 KÜÇÜK SİNYAL YÜKSELTEÇLEİ Konular: 6.1 Küçük sinyal yükseltme işlemi 6.2 Transistörün ac eşdeğer dereleri 6.3 Ortak emiterli yükselteç 6.4 Ortak beyzli yükselteç 6.5 Ortak kolektörlü yükselteç

Detaylı

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ DOĞ AKIM DEVE ANALİZİ 1 DOĞ AKIM DEVE ANALİZİ BÖLÜM 1 DİENÇ, OHM KANN, İŞ VE GÜÇ 1. ELEKİK ENEJİSİ ve ÖZELLİKLEİ Bugün elektrik çağında yaşamaktayız. Kullandığımız enerjinin büyük bir bölümü elektrik enerjisidir.

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

GÜÇ ELEKTRONİĞİ I. 1. Güç Elektroniğinin Kapsamı ve Endüstriyel Uygulamaları. 2. Temel Yarı İletken Güç Elemanları

GÜÇ ELEKTRONİĞİ I. 1. Güç Elektroniğinin Kapsamı ve Endüstriyel Uygulamaları. 2. Temel Yarı İletken Güç Elemanları GÜÇ ELEKTRONİĞİ I 1. Güç Elektroniğinin Kapsamı ve Endüstriyel Uygulamaları 2. Temel Yarı İletken Güç Elemanları 3. Diğer Yarı İletken Güç Elemanları 4. Güç Elemanlarında Karşılaştırma, Bastırma ve Isınma

Detaylı

DENEY 1 DC GERİLİM, DC AKIM VE DİRENÇ ÖLÇÜMLERİ

DENEY 1 DC GERİLİM, DC AKIM VE DİRENÇ ÖLÇÜMLERİ T.C. Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 1 DC GERİLİM, DC AKIM VE DİRENÇ ÖLÇÜMLERİ Hazırlayanlar:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı