ALAN ETKİLİ TRANSİSTÖR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALAN ETKİLİ TRANSİSTÖR"

Transkript

1 ALAN ETKİLİ TRANİTÖR Y.oç.r.A.Faruk BAKAN FET (Alan Etkili Transistör) gerilim kontrollu ve üç uçlu bir elemandır. FET in uçları G (Kapı), (rain) ve (Kaynak) olarak tanımlanır. FET in yapısı ve sembolü Şekil 4.1 de gösterilmiştir. FET ler aşağıdaki gibi 3 grupta toplanabilir. - JFET (Jonksiyon FET) - IGFET( Kapı izoleli FET) - MOFET (Metal oksit yarı iletken FET) JFET BJT akım kontrollu bir elemandır yani taban akımı ile kollektör akımı kontrol edilir. FET ise gerilim kontrollu bir elemandır. FET in kapı (G) ile kaynak () arasına uygulanan gerilim ile, kanaldan ( ile arasından) geçen akım kontrol edilir. G- uçlarına uygulanan gerilim, kanaldan geçen akımın yönüne dik olan bir elektrik alanı oluşturur. JFET, N veya P kanal olabilir. N kanal JFET de, kanal N tipi ve kapı P tipi bir malzemedir. Kapıdan kanala bir P-N jonksiyonu mevcuttur. Kapıya uygulanan gerilim P-N jonksiyonunu ters yönde kutuplar ve kapıdan çok küçük bir sızıntı akımı geçer. Bu nedenle FET lerde giriş direnci çok yüksektir ( 1000 MΩ). G ile uçlarına ters yönde bir gerilim uygulandığında, P-N jonksiyonunda boşluk bölgesi oluşur. Boşluk bölgesinde akım taşıyıcısı yoktur. Boşluk bölgesi kanal içine doğru genişleyerek kanalın akım geçiren kısmını daraltır ve kanalın direncini arttırır. Bu durum Şekil 4. de gösterilmiştir. Kanalın direnci ve kanaldan geçen akım, ile nin fonksiyonudur. Şekil 4.1. JFET yapı ve sembolleri, a) N kanal ve b) P kanal. Şekil 4.. N kanal JFET in çalışma prensibi. 5

2 Y.oç.r.A.Faruk BAKAN N kanal FET te G ile uçları arasına 0 veya negatif bir gerilim, ile uçları arasına ise pozitif bir gerilim uygulanır. Kapıdan kanala olan P-N jonksiyonu ters yönde kutuplanır. G = olduğuna göre, G gerilimi e göre daha negatiftir. Bu nedenle, G ile arasındaki bölgede ters yönde kutuplanan P-N diyodunun boşluk bölgesi daha geniş olur. = 0 iken geriliminin arttırılması ile N kanal JFET te elde edilen karakteristik Şekil 4.3 te gösterilmiştir. A ile B noktaları arasındaki direnç bölgesinde nin 0 dan itibaren arttırılması ile i akımı I değerine kadar artar. A ile B arasında, boşluk bölgesinin genişliği etkili olmadığından kanalın direnci sabittir. = 0 iken geçen I akımı FET in maksimum akımıdır. B noktasında gerilimi P değerini alır. B noktasından sonra, artırılması ile i akımı değişmez. C noktasından sonra geriliminin geriliminin artırılması, P-N jonksiyonunun ters yönde devrilmesine neden olur ve i akımı hızla artar. B ile C noktaları arasındaki bölgeye pinch-off bölgesi denir. P-N jonksiyonunun ters kutuplanması ile oluşan boşluk, pinch off bölgesinde kanalı tıkar ve kanal direncini artırır. Buna rağmen kanal akımı sabit kalır. Akımın sabit kalmasının nedeni, geriliminin kanal direncindeki artışı dengelemesidir. gerilimi, kaynaktan çıkan elektronların tıkalı bölgeyi geçerek ucuna ulaşmasını sağlar. B noktasındaki değeri, BJT de β nın karşılığıdır. gerilimine P pinch-off gerilimi denir. FET in P Şekil 4.3. = 0 iken N kanal JFET in karakteristik eğrisi. ve gerilimleri değiştirildiğinde, N kanal JFET te i akımının değişimi Şekil 4.4 te verilmiştir. FET in kesim bölgesinde gerilimi P ye eşit olur. Bu durumda boşluk bölgesi kanalı tamamen tıkar ve kanal direnci çok büyüktür. 53 geriliminin artırılması ile (ters değerini aldığında devrilmeye kadar) kanaldan akım geçemez. = 0 iken, gerilimi P FET in akımı I değerini alır. Bu esnada G ile uçları arasındaki P-N jonksiyonu, P gerilimi ile ters yönde kutuplanır ve G ile arasındaki boşluk bölgesi kanalı tıkar. G = P durumu pinch-off bölgesinin başlangıcıdır. negatif bir gerilim ve gerilimi P değerinden küçük iken G = P şartı sağlandığında, G- arasındaki kanal tıkanır ve pinch off bölgesinde çalışma gerçekleşir. Bu durumda küçük olduğundan i akımı da I ten küçüktür. in pinch off değeri (P) = P + şeklinde hesaplanır. Şekil 4.4 ve 4.5 te FET in karakteristik eğrileri ve çalışma bölgeleri gösterilmiştir.

3 Y.oç.r.A.Faruk BAKAN Şekil 4.4. N kanal JFET in karakteristik eğrileri. Şekil 4.5. N kanal JFET in çalışma bölgeleri. 54

4 Y.oç.r.A.Faruk BAKAN Uygulama 1: Şekilde verilen FET te P = 8 ve I = 1 ma dir. a) gerilimi 5 ise, pinch-off un başladığı gerilimini bulunuz. b) gerilimi 1, pinch- off geriliminden büyük ve kapı ucu toprağa bağlı ise I akımını hesaplayınız. c) gerilimi 10 iken I akımı ne olur? Çözüm : a) (P) = P + = 8 + (-5) = 3 b) = 0 ve pinch- off geriliminden büyük ise, I = I = 1 ma olur. c) JFET kesimdedir ve I = 0 olur. JFET in Transfer Karakteristiği N kanal FET te gerilimi, 0 ile - p arasında değiştirilerek I akımı kontrol edilir. P kanal FET te ise I akımının kontrolu için gerilimi 0 ile p arasında değiştirilir. Kesimdeki değerine (off ) da denir. (off ) ile p mutlak değer olarak birbirine eşittir. Katalogların çoğunda sadece (off ) değeri verilir. Bu değer 10 na gibi çok küçük bir akımda tanımlanır. gerilimi ile I akımı arasındaki ilişki aşağıdaki eşitlikte verilmiştir. Bu eşitliğe göre, gerilimi ile I akımı arasındaki ilişki, yani transfer karakteristiği parabolik bir değişim gösterir. N kanal FET in transfer karakteristiği Şekil 4.6 da gösterilmiştir. I = I 1 (off ) = (off ) I = 0 = 0 I = I Şekil 4.6. N kanal JFET in transfer karakteristiği. Uygulama : N kanal bir JFET te (off ) i akımını hesaplayarak transfer karakteristiğini çiziniz. = 8 ve I = 10 ma dir. = 0, -, - 4 ve - 6 için 55

5 = 0 I = I = 10 ma = 8 I = 0 I = I 1 (off ) = - I = 10 ma 1- = ma - 8 = 4-4 I = 10 ma 1- =. 5mA - 8 = 6-6 I = 10 ma 1- = ma - 8 Y.oç.r.A.Faruk BAKAN İleri Yön Geçiş İletkenliği FET de ileri yön geçiş iletkenliği g m, gerilimi sabit iken, I akımındaki değişimin gerilimindeki değişime oranı olarak tanımlanır. FET in transfer karakteristiği lineer olmadığı için g m çalışma noktasına bağlı olarak değişir. Şekil 4.7 de farklı çalışma noktalarında g m in bulunması gösterilmiştir. Şekil 4.7. N kanal JFET te farklı çalışma noktalarındaki g m. = 0 iken g m değeri g m0 olarak tanımlanır. Herhangi bir noktadaki g m değeri, g m0 aşağıdaki eşitlikle hesaplanır. a göre g m 1 = g m0 (off ) Uygulama 3: (off ) = 8, I = 0 ma ve g m 0 = 4000 µ s olan JFET in = -4 için ileri yön geçiş iletkenliğini bulunuz g m 8 = g 1 m0 = = 000 µs (off ) 4 56

6 JFET in kutuplanması JFET de kutuplamanın amacı uygun bir gerilimi ile istenilen Y.oç.r.A.Faruk BAKAN I akımını sağlamaktır. G gerilimi sızıntı akımı çok küçük olduğundan 0 kabul edilir. = G = I R = 0 I R Şekil 4.8 JFET in kutuplanması. = IR = I = R = I (R + R ) Uygulama 4: Şekil 4.8 de verilen devrede R = 1kΩ, R = 500 Ω, = 10 ve I = 5 ma olarak verilmiştir. ve yi hesaplayınız. = IR = 5 ma x 500 Ω =. 5 G = 0 olduğuna göre, = =.5 bulunur. G = IR = 10-5 ma x 1kΩ = 5 = = =.5 bulunur. Uygulama 5: (off ) = 10, I = 5 ma olan N kanal JFET te = 5 tur. R direncinin değerini hesaplayınız. I I 1 (off ) - 5 = = 5 ma 1- = 6. 5 ma -10 = G G = 0 olduğuna göre, = I R 5 R = s = = 800 Ω bulunur. I 6.5 ma 57

7 MOFET (Metal Oksit Yarı İletken FET) Y.oç.r.A.Faruk BAKAN MOFET de kapı ile kanal arasında JFET deki gibi bir P-N jonksiyonu yoktur. MOFET in kapısı silisyum dioksit (io ) tabakası ile kanaldan izole edilmiştir. İki temel MOFET mevcuttur. - E MOFET - E MOFET E MOFET E MOFET in temel yapısı Şekil 4.9 da gösterilmiştir. E MOFET te ve altkatman malzeme üzerine katkılanarak, kapıya komşu olan dar bir kanal ile birbirine bağlanmıştır. E MOFET N kanal ve P kanal olabilir. Burada sadece N kanallı E MOFET incelenecektir. P kanallı E MOFET te gerilim yönleri terstir fakat çalışma prensipleri aynıdır. Şekil 4.9 E MOFET in temel yapı ve sembolü a) N kanal ve b) P kanal. Kapı kanaldan izole olduğu için kapıya negatif veya pozitif gerilim uygulanabilir. E MOFET kapısına negatif gerilim uygulanırsa Azaltma (epletion), pozitif gerilim uygulanırsa Arttırma (Enhacement) modunda çalışır. E MOFET te kapı ve kanal bir kapasitenin iki paralel plakası ve io tabakası bir dielektrik malzeme gibidir. Şekil N kanal E MOFET in çalışması. 58

8 Y.oç.r.A.Faruk BAKAN Negatif bir kapı gerilimi uygulandığında, P malzemesindeki delikler N kanala doğru çekilir ve elektronlar kanaldan uzaklaşır. Bu elektronların yerine pozitif iyonlar oluşur ve N kanaldaki serbest elektronlar azalır. Bu durumda kanal direnci artar ve kanal akımı azalır (Şekil 4.10(a) ). Pozitif bir kapı gerilimi uygulandığında, elektronlar kanala doğru çekilir ve P malzemesindeki delikler uzaklaştırılır. Böylece kanalda daha çok serbest elektron olur. Bu durumda kanal direnci azalır ve kanal akımı artar (Şekil 4.10(b) ). E MOFET in transfer karakteristiği Şekil 4.11 de gösterilmiştir. E MOFET Şekil N ve P kanal E MOFET in transfer karakteristikleri. E MOFET in yapı ve sembolü Şekil 4.1 de gösterilmiştir. Bu MOFET te fiziksel bir kanal yoktur. N kanal E MOFET te kapıya uygulanan gerilim eşik değerinde, io tabakasına komşu olan P malzemesinde ince bir negatif yük tabakası ve bir kanal oluşturur. Eşik geriliminin altında bir kanal oluşmaz. Kapı kaynak arasındaki pozitif gerilim arttırıldığında kanala daha çok elektron çekilir ve kanalın iletkenliği artar. N kanal E MOFET in çalışma prensibi Şekil 4.13 te gösterilmiştir. (a) (b) Şekil 4.1 E MOFET in temel yapı ve sembolü a) P kanal ve b) P kanal. E MOFET yalnız kanal arttırma ile kullanılır. N kanallı bir E MOFET pozitif kapı kaynak gerilimi ile çalışır. P kanallı türünde ise negatif kapı kaynak gerilimi gerekir. Şekil 4.14 te gösterildiği gibi E MOFET in transfer karakteristiğinde = 0 iken bir akım geçmez. Yani 59

9 Y.oç.r.A.Faruk BAKAN E MOFET te, JFET ve E MOFET teki gibi I parametresi yoktur. gerilimi (th) eşik gerilimine ulaşana kadar I akımı sıfırdır. E MOFET in transfer karakteristiğinin eşitliği aşağıda verilmiştir. MOFET in K sabiti nin belirli bir değeri için verilen I (on) akımı için katalogda verilir. I [ ] = K (th) Şekil N kanal E MOFET in çalışması. Şekil N ve P kanal E MOFET in transfer karakteristikleri. Uygulama : 6 = 10 için I (on) =3 ma olan E MOFET in ( th ) = 5 verilmiştir. = 8 I akımını hesaplayınız. için K = [ I ( on) ( th) ] 3 ma = (10-5) = 3 ma 5 = 0. 1 ma / K sabiti kullanılarak = 8 için I akımı hesaplanır. I [ ] = K (th) =0.1 x ( 8 5 ) = 1.08 ma 60

10 Uygulama : 7 Yanda verilen E MOFET kutuplama devresinde I akımını ve gerilimini hesaplayınız. ( off ) = 8, I = 1 ma = 18, R = 600 Ω, = 10 MΩ R G Y.oç.r.A.Faruk BAKAN = 0 olduğundan I = I olur. = I R şeklinde hesaplanır. I I = =1 ma = I R = 18 1mA x 600 MΩ = 10.8 Uygulama : 8 Yanda verilen Geribeslemeli E MOFET kutuplama devresinde gerilimi ölçü aleti ile 8.5 olarak ölçülüyor. evrede I akımını hesaplayınız. ( th ) = 3 = 15, R = 5 kω, = 50 MΩ R G Geribeslemeli devrede kapı akımı sıfır kabul edilir. = = 8.5 olur I = = olur. R 5 kω Uygulama : 9 Yanda verilen gerilim bölücülü E MOFET kutuplama devresinde ve gerilimlerini hesaplayınız. I (on) =3 = 10 ( th ) = 5 = 4 R 1 = 10 kω, R = 15 kω, R = 1kΩ R 15 k Ω = = 4 = R + R 10 kω + 15 kω K = [ 1 I ( on) ( th) ] [ ] I K ( th) 3 ma = (10-5) 3 ma = 5 = 0. 1 ma / = =0.1 x ( ) = 10.6 ma = I R = ma x 1kΩ =

BÖLÜM 1: JFET ve MOSFET ler (Alan Etkili transistorler)

BÖLÜM 1: JFET ve MOSFET ler (Alan Etkili transistorler) BÖLÜM 1: JFET ve MOSFET ler (Alan Etkili transistorler) 1- Transistör (BJT, Bipolar Junction Transistor) hakkında temel bilgi Transistor B (beyz) ucuna uygulanan akıma göre C (kolektör)-e (emiter) uçlan

Detaylı

6. Bölüm: Alan Etkili Transistörler. Doç. Dr. Ersan KABALCI

6. Bölüm: Alan Etkili Transistörler. Doç. Dr. Ersan KABALCI 6. Bölüm: Alan Etkili Transistörler Doç. Dr. Ersan KABALCI 1 FET FETler (Alan etkili transistörler) BJTlere çok benzer yapıdadır. Benzerlikleri: Yükselteçler Anahtarlama devreleri Empedans uygunlaştırma

Detaylı

DENEY 13 Diyak ve Triyak Karakteristikleri

DENEY 13 Diyak ve Triyak Karakteristikleri DENEY 13 Diyak ve Triyak Karakteristikleri DENEYİN AMACI 1. Triyak karakteristiklerini öğrenmek ve ölçmek. 2. Diyak karakteristiklerini öğrenmek ve ölçmek. 3. Diyak-Triyak faz kontrol devrelerini incelemek.

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TRANSİSTÖR VE FET 523EO0075 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

YARI ĐLETKEN DOĞRULTUCU ELEMANLAR

YARI ĐLETKEN DOĞRULTUCU ELEMANLAR YAR ĐLTK DOĞRULTUU LMALAR Yarı iletken doğrultucularda ana elemanlar olarak; diyot, konvansiyonel tristör, triac, kapıdan tıkanabilen tristör (TO), bipolar güç transistörü, güç MOSFT i ve yalıtılmış kapılı

Detaylı

Küçük sinyal analizi transistörü AC domende temsilş etmek için kullanılan modelleri içerir.

Küçük sinyal analizi transistörü AC domende temsilş etmek için kullanılan modelleri içerir. Küçük Sinyal Analizi Küçük sinyal analizi transistörü AC domende temsilş etmek için kullanılan modelleri içerir. 1. Karma (hibrid) model 2. r e model Üretici firmalar bilgi sayfalarında belirli bir çalışma

Detaylı

GÜÇ ELEKTRONİĞİNDE KULLANILAN ANAHTARLAMA ELEMANLARININ İNCELENMESİ

GÜÇ ELEKTRONİĞİNDE KULLANILAN ANAHTARLAMA ELEMANLARININ İNCELENMESİ Teorik Bilgiler ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ GÜÇ ELEKTRONİĞİNDE KULLANILAN ANAHTARLAMA ELEMANLARININ İNCELENMESİ Güç elektroniği devreleri ile güç dönüşümü anahtarlama teknikleri kullanılarak yapılır.

Detaylı

GÜÇ ELEKTRONİĞİ I. 1. Güç Elektroniğinin Kapsamı ve Endüstriyel Uygulamaları. 2. Temel Yarı İletken Güç Elemanları

GÜÇ ELEKTRONİĞİ I. 1. Güç Elektroniğinin Kapsamı ve Endüstriyel Uygulamaları. 2. Temel Yarı İletken Güç Elemanları GÜÇ ELEKTRONİĞİ I 1. Güç Elektroniğinin Kapsamı ve Endüstriyel Uygulamaları 2. Temel Yarı İletken Güç Elemanları 3. Diğer Yarı İletken Güç Elemanları 4. Güç Elemanlarında Karşılaştırma, Bastırma ve Isınma

Detaylı

ÖZEL TRİSTÖRLER TRİYAK

ÖZEL TRİSTÖRLER TRİYAK ÖZEL TRİSTÖRLER Tristör tanımının dışında kalan bazı tristörler bulunmaktadır.bunların bazı özellikleri normal tristörlerdekine benzemekle beraber yeni yetenekler eklenmiştir. Bunlar iki yönlü iletebilme

Detaylı

Şekil-2.a Röleli anahtar

Şekil-2.a Röleli anahtar K TÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Sayısal Elektronik Laboratuarı TRANSĐSTÖRÜN ANAHTAR DAVRANIŞLARI 1. Genel Tanıtım Şekil 1.a da verilen emetör montajlı transistör V cc kaynağını

Detaylı

GERİ DÖNÜŞLÜ GÜÇ KAYNAKLARININ TASARIMI 1

GERİ DÖNÜŞLÜ GÜÇ KAYNAKLARININ TASARIMI 1 GERİ DÖNÜŞLÜ GÜÇ KAYNAKLARININ TASARIMI 1 GİRİŞ Geri dönüşlü (Flyback) güç kaynağı çıkışında yüksek gerilim elde etmek amacıyla yaygın olarak kullanılan bir anahtarlamalı güç kaynağı (AGK) türüdür. Kullanılan

Detaylı

TRANSİSTÖR KARAKTERİSTİKLERİ

TRANSİSTÖR KARAKTERİSTİKLERİ Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi * lektrik-lektronik Mühendisliği ölümü lektronik Anabilim Dalı * lektronik Laboratuarı 1. Deneyin Amacı TRANSİSTÖR KARAKTRİSTİKLRİ Transistörlerin yapısının

Detaylı

NPN VE PNP TİPİ TRANSİSTÖRLER

NPN VE PNP TİPİ TRANSİSTÖRLER NPN VE PNP TİPİ TRANSİSTÖRLER Transistör nedir? Eklem Transistör yarı iletken malzemeden yapılmış elektronik devre elemanıdır. Her nekadar diyodun yapısına benzesede çalışması ve fonksiyonları diyottan

Detaylı

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI BÖÜM IV YAIİETKEN GÜÇ KAYNAKAI 4.1 GİİŞ Bütün elektronik devrelerin çalışabilmesi için bir güç kaynağına ihtiyacı vardır. Elektronik devrelerde besleme gerilimi olarak DC gerilim kullanılmaktadır. Ancak,

Detaylı

Şekil 7.1. (a) Sinüs dalga giriş sinyali, (b) yarım dalga doğrultmaç çıkışı, (c) tam dalga doğrultmaç çıkışı

Şekil 7.1. (a) Sinüs dalga giriş sinyali, (b) yarım dalga doğrultmaç çıkışı, (c) tam dalga doğrultmaç çıkışı DENEY NO : 7 DENEY ADI : DOĞRULTUCULAR Amaç 1. Yarım dalga ve tam dalga doğrultucu oluşturmak 2. Dalgacıkları azaltmak için kondansatör filtrelerinin kullanımını incelemek. 3. Dalgacıkları azaltmak için

Detaylı

BÖLÜM 5 TRANSİSTÖRLERİN DC ANALİZİ. Konular: Amaçlar:

BÖLÜM 5 TRANSİSTÖRLERİN DC ANALİZİ. Konular: Amaçlar: ÖLÜM 5 5 TRANSİSTÖRLRİN D ANALİZİ Konular: Amaçlar: 5.1 Transistörde D çalışma noktası 5.2 Transistörde temel polarama 5.3 eyz polarma 5.4 Gerilim bölücülü polarma devresi 5.5 Geribeslemeli polarma devresi

Detaylı

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ DOĞ AKIM DEVE ANALİZİ 1 DOĞ AKIM DEVE ANALİZİ BÖLÜM 1 DİENÇ, OHM KANN, İŞ VE GÜÇ 1. ELEKİK ENEJİSİ ve ÖZELLİKLEİ Bugün elektrik çağında yaşamaktayız. Kullandığımız enerjinin büyük bir bölümü elektrik enerjisidir.

Detaylı

BÖLÜM 6 KÜÇÜK SİNYAL YÜKSELTEÇLERİ. Konular: Amaçlar:

BÖLÜM 6 KÜÇÜK SİNYAL YÜKSELTEÇLERİ. Konular: Amaçlar: ÖLÜM 6 6 KÜÇÜK SİNYAL YÜKSELTEÇLEİ Konular: 6.1 Küçük sinyal yükseltme işlemi 6.2 Transistörün ac eşdeğer dereleri 6.3 Ortak emiterli yükselteç 6.4 Ortak beyzli yükselteç 6.5 Ortak kolektörlü yükselteç

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 Elektriksel olaylarla ilgili buraya kadar yaptığımız, tartışmalarımız, durgun yüklerle veya elektrostatikle sınırlı kalmıştır. Şimdi, elektrik

Detaylı

ELEKTRİK VE ELEKTRİK DEVRELERİ 1

ELEKTRİK VE ELEKTRİK DEVRELERİ 1 1 ELEKTİK VE ELEKTİK DEVELEİ 1 DOĞU AKIM Enstrümantal Analiz, Alternatif Akım Bir elektrik akımı, bir ortamdan bir yükün (şarjın) akmasıdır. Metalik iletkenlerde sadece elektronlar hareketlidir; akım sadece

Detaylı

3. 47. Belirli bir sıcaklıkta statik karakteristikler açısından modelin getirdiği düzeltmeler

3. 47. Belirli bir sıcaklıkta statik karakteristikler açısından modelin getirdiği düzeltmeler 3. 47 3.. 3. EM3 Modeli EM3 modeli, bipolar tranzistoru temsil etmek üzere geliştirilen, daha yüksek seviyeden nonlineer bir modeldir. Daha önce ele alınan modellerden EMl modeli sadece basit bir D modeliydi,

Detaylı

Notların Belirlenmesi 1. Elektronik Laboratuvarı Kuralları 2. Deneyler Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 2

Notların Belirlenmesi 1. Elektronik Laboratuvarı Kuralları 2. Deneyler Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 2 İÇİNDEKİLER SAYFA NO Notların Belirlenmesi 1 Elektronik Laboratuvarı Kuralları 2 Deneyler Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 2 Elektronik Laboratuvarı Rapor Yazım Kılavuzu 3 Örnek Rapor Kapağı

Detaylı

1. BÖLÜM: ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK UYGULAMALARI

1. BÖLÜM: ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK UYGULAMALARI 1. BÖLÜM: ENDÜSTİYEL ELEKTONİK UYGULAMALAI A. ISI VE IŞIK KONTOL ELEMANLAI 1. Isı kontrol elemanları Elektronik devrelerle sıcaklık kontrolü (denetimi) yapabilmek, ortam sıcaklığını belirlemek, alıcıları

Detaylı

1. Güç Elektroniğinin Kapsamı ve Uygulamaları. 5. AC-DC Dönüştürücüler / Doğrultucular. 6. AC-AC Dönüştürücüler / AC Kıyıcılar

1. Güç Elektroniğinin Kapsamı ve Uygulamaları. 5. AC-DC Dönüştürücüler / Doğrultucular. 6. AC-AC Dönüştürücüler / AC Kıyıcılar PROF. DR. HAC BODR GÜÇ ELEKTRONİĞİ. Güç Elektroniğinin Kapsamı ve ygulamaları. Temel Yarı İletken Güç Elemanları 3. Diğer Yarı İletken Güç Elemanları 4. Güç Elemanlarının Karşılaştırılması 5. AC-DC Dönüştürücüler

Detaylı

Elektromanyetik Alan Kaynakları (1)

Elektromanyetik Alan Kaynakları (1) (4) Elektrostatik Giriş Elektrostatik zamana bağlı olarak değişen elektrik alanlar için temel oluşturur. Pek çok elektronik cihazın çalışması elektrostatik üzerine kuruludur. Bunlara örnek olarak osiloskop,

Detaylı

III.5.ELEKTRİK AKIMI, DİRENÇ

III.5.ELEKTRİK AKIMI, DİRENÇ 85.5.ELEKTRİK AKM, DİRENÇ.5.0l. GİRİŞ: ELEKTRİK AKM, AKM ŞİDDETİ Durgun elektrik yüklerinde gözlenmeyen bir çok olay hareketli yüklerde gözlenmektedir. Bunlar: l ) Yükler ivmelenince manyetik alan doğması,

Detaylı

DEVRE ANALİZİ LABORATUARI DENEY 6 KONDANSATÖRÜN VE BOBİNİN DOĞRU AKIM DAVRANIŞI

DEVRE ANALİZİ LABORATUARI DENEY 6 KONDANSATÖRÜN VE BOBİNİN DOĞRU AKIM DAVRANIŞI DEVRE ANALİZİ LABORATUARI DENEY 6 KONDANSATÖRÜN VE BOBİNİN DOĞRU AKIM DAVRANIŞI DENEY 6: KONDANSATÖRÜN VE BOBİNİN DOĞRU AKIMDA DAVRANIŞI 1. Açıklama Kondansatör doğru akımı geçirmeyip alternatif akımı

Detaylı

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Ö. ŞENYURT - R. AKDAĞ

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Ö. ŞENYURT - R. AKDAĞ ALTINCI BÖLÜM:SERİ-PARALEL DEVRELER Anahtar kelimeler Bleeder akımı (kaçak akım), bleeder direnci, köprü devresi, köprüleme ve paralelleme, toprak referansı, yük, yük akımı, yüklenmiş gerilim bölücü, yükleme

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

EEEN 213 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ DERS NOTU

EEEN 213 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ DERS NOTU EEEN EEKTİK-EEKTONİK MÜHENDİSİĞİNİN TEMEEİ DES NOT 00-0 DOĞ AKM DEVE ANAİZİ BÖÜM DİENÇ, OHM KANN, İŞ VE GÜÇ. EEKİK ENEJİSİ ve ÖZEİKEİ Bugün elektrik çağında yaşamaktayız. Kullandığımız enerjinin büyük

Detaylı