DENEY 13 Diyak ve Triyak Karakteristikleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DENEY 13 Diyak ve Triyak Karakteristikleri"

Transkript

1 DENEY 13 Diyak ve Triyak Karakteristikleri DENEYİN AMACI 1. Triyak karakteristiklerini öğrenmek ve ölçmek. 2. Diyak karakteristiklerini öğrenmek ve ölçmek. 3. Diyak-Triyak faz kontrol devrelerini incelemek. GİRİŞ Triyak Karakteristikleri Triyot AC anahtar (TRIAC), ortak tetiklemeli çift yönlü tristör olarak da adlandırılır, AC güç kontrol uygulamalarında kullanılan üç uçlu bir yarıiletken elemandır. AC devrelerde triyakın çalışması, SCR lerin ters paralel çalışması olarak düşünülebilir. Pozitif yada negatif gerilim MT2 terminaline uygulandığında, triyak bir kapı tetikleme işareti uygulanarak iletime geçirilebilir. Triyakların birçok çeşidi günümüzde piyasalarda bulunabilmektedir, örneğin, düşük güçlü tip RCA 2N5754 (2.5A, 100V), ve yüksek güçlü tip RCA (80A, 600V). Triyak Yapısı Şekil 13-1 Triyak. (a) Yapısı, (b) Devre Sembolü Triyak, General Electric tarafından geliştirilmiştir. Şekil 13-1(a), triyakın enine kesitini gösterir. MT2 ve MT1 terminalleri arasındaki bölge bir PNPN anahtar ile paralel bir NPNP anahtardan oluşur. Triyak devre sembolü Şekil 13-1(b) de gösterilmiştir. Triyak uçları ana terminal #2 (Main Terminal: MT2) yada anot 2, ama terminal #1 (Main Terminal: MT1) yada anot 1, ve kapıdır. Triyak yapısı Şekil 13-2 de gösterilmiştir. 13-1

2 Şekil 13-2 Tipik Triyak Yapısı (a) MT2 pozitif yada negatif, kapı açık devre Bu durumda, P1-N1 ve P2-N2 jonksiyonları ters kutuplanmıştır. Triyak kesimdedir. (b) MT2 pozitif, pozitif kapı akımı Bu durumda Triyak tam olarak bir SCR gibi davranır. Aktif bölümler P1-N1-P2-N2 dir ve kapı akımı G-P2-N2-MT1 yolundan akar. (c) MT2 pozitif, negatif kapı akımı Bu durumda çalışma jonksiyon kapı tristöre benzerdir. P1-N1-P2-N2 ana yapıdır, N3 jonksiyon kapı bölgesi olarak davranır. (d) MT2 negatif, pozitif kapı akımı P2-N2 ileri kutuplanmıştır ve elektron yayarlar, bu elektronlar P2-N1 jonksiyonu tarafından toplanırlar. P2-N1 ileri yönde daha çok kutuplanır. P2-N1-P1-N4 yolundaki akım artar ve bu bölüm ON duruma geçer. Bu durum da uzak kapı çalışmasına benzerdir. (e) MT2 negatif, negatif kapı akımı Uzak kapı çalışması, P2-N1-P1-N4 ana yapıdır, P2-N3 jonksiyonu elektron yayar, bu elektronlar P2-N1 jonksiyonu tarafından toplanırlar. Triyak Karakteristikleri Triyak, ters paralel bağlanmış iki SCR yapısındadır. Şekil 13-3(a), sıfır kapı akımı koşulunda triyak anot karakteristiğini gösterir. Uygulanan gerilim ileri devrilme (breakover) geriliminden, V BOR yada V FOM daha küçük olduğu sürece, triyak bu gerilimi bloke eder. Anot akımı çok küçük bir kaçak akım ile sınırlandırılmıştır, ileri bloklama koşulları altında birkaç mili amperden daha az. Triyak için ters gerilim sınırlaması diye bir şey yoktur. V FOM, PFV, V DRM, ve V BR parametreleri SCR ile tamamen aynıdır. 13-2

3 Şekil 13-3 Triyak Anot Karakteristikleri Şekil 13-3(b) den, triyaka uygulanan gerilimin kutupları ile ilgili bir kısıtlama olmadığı görülür. Kapı akımı arttıkça devrilme gerilimi azalır. AC kaynağın her bir yarım dalgasında triyak ateşleme açısının kontrolü SCR ye benzerdir. Şekil 13-4(a) tipik bir triyak kontrol devresidir. Şekil 13-4(c) yük akımı dalga şeklini gösterir, iletim açısı θ, ve ateşleme açısı α dır. Toplam iletim açısı θ1ve θ2 nin toplamıdır. Şekil 13-4 (a) Tipik Triyak Kontrol Devresi, (b) AC Kaynak (c) Ohmik Yükte Yük Akımı Triyakın çalışması, ters paralel bağlanmış iki adet SCR gibidir. Triyakın çalışması şöyle özetlenebilir: (1) Kapı ucu açık devre iken, MT2-MT1 gerilimi devrilme geriliminden az olduğu sürece triyak OFF durumdadır (2) MT2-MT1 gerilimi 1.5V nin üstünde iken, bir kapı tetikleme işareti uygulanarak triyak iletime geçirilebilir. (3) Triyak ON durumda iken kapı işaretinin bir işlevi yoktur. (4) Triyakı kesime götürmenin bir yöntemi MT2 akımını tutma akımının altına indirmektir, bu değer tipik olarak birkaç mikro amperdir. AC devrelerde her yarım dalganın sonunda Triyak OFF duruma geçecektir. 13-3

4 (5) Triyakı ON duruma getirecek kapı işaretinin kutuplama kısıtlaması yoktur. Tetikleme akımının büyüklüğü tetikleme geriliminin kutuplarına bağlıdır. (6) Triyak iletime geçince MT2-MT1 gerilimi 1.5V lik küçük bir gerilim değerine düşer. Triyak Tetikleme Karakteristikleri Triyak ile SCR tetikleme arasındaki fark, kapı tetikleme işaretinin kutuplarıdır. Anot gerilimi pozitif iken uygulanan bir pozitif kapı işareti ile SCR tetiklenir. Triyak dört koşulda tetiklenebilir: (1) I+ : MT2 pozitif, V G pozitif (2) I- : MT2 pozitif, V G negatif (3) III+ : MT2 negatif, V G pozitif (4) III- : MT2 negatif, V G negatif Şekil 13-5, Triyak tipik tetikleme gereksinimlerini gösterir. I+ ve III- modlarında triyak tetikleme kapı akımı gereksinimleri eşittir; çünkü kapı ve MT1 gerilimlerinin kutuplaması aynı olduğu zaman kapı akımı aynıdır. I- ve III+ modlarında kapı tetiklemesi için gereken akım, aynı koşullardaki I+ ve III- modları kapı tetiklemesi için gerekli akımdan daha büyüktür. Bu özelliğin önemi, simetrik bir kapı tetikleme işareti verildiğinde, I+ yada III- yada I- yada III+ modları simetrik tetikleme yerine kullanılabilir. Diğer kombinasyonlar, α1 in α2 den farklı olmasına ve asimetrik yük akımına neden olurlar. Şekil 13-5 Kapı Tetikleme Akımı Gereksinimleri Triyak iletime geçme zamanı, tipik olarak 10µs, SCR gibi, kapı tetikleme akımı miktarı ile çok az değişir. Daha yüksek kapı akımı, daha kısa iletime geçme zamanı sağlar. 13-4

5 Triyak Statik Ölçümü Triyak görünümü SCR ye çok benzerdir. Bir ohmmetre bu iki yarı iletken elemanı ayırdetmek ve Triyakın doğru olarak çalışıp çalışmadığını anlamak için kullanılabilir. Test süreci ve sonuçları Tablo 13-1 de gösterilmiştir. Tablo 13-1 Terminal VOM pil kutupları Kademe Okunan Değer MT2-MT1 MT2 pozitif, MT1 negatif MT2 negatif, MT1 pozitif Rx1000 MT2-G MT2 pozitif, G negatif MT2 negatif, G pozitif Rx1000 MT1-G MT1 pozitif, G negatif MT1 negatif, G negatif Rx1 10~100Ω (1) Şekil 13-6 da gösterildiği gibi ohmmetrenin siyah ucunu T2 terminaline ve kırmızı ucu T1 terminaline bağlayın. Okunan direnç değeri sonsuz olmalıdır. Şekil 13-6 Triyakın Ohmmetre İle Kontrolü (2) Şekil 13-7 de gösterildiği gibi siyah probu hem kapıya (G), hem T2 ye dokunacak şekilde uzatın ve geri çekin. 10Ω direnç değeri okunmalıdır. Şekil 13-7 Pozitif Gerilim İle Kapı Tetiklemesi 13-5

6 Diyak Yapısı ve Karakteristikleri Dielektrot AC anahtar (DIAC), AC devrelerde triyak tetikleme elemanı olarak kullanılan üç katmanlı bir NPN yarıiletken elemandır. Devre sembolleri ve yapısı Şekil 13-8 de gösterilmiştir. Şekil 13-8 Diyak. (a) ve (b) Devre Sembolleri, (c) NPN Yapısı Şekil 13-9, diyakın V-I karakteristiğini gösterir. Terminallere uygulanan gerilim, V BO devrilme geriliminden küçükse, Diyak kesimdedir ve açık devre olarak düşünülebilir. Uygulanan gerilim V BO değerine ulaşınca, Diyak iletime geçer ve iki terminal arasındaki gerilim yaklaşık 10V ye düşer. Diyak V BO değeri 20V ile 40V arasındadır. Şekil 13-9 Diyak Karakteristikleri İki Transistörle Diyak Simülasyonu İki transistörlü yapı, diyak karakteristikleri ve çalışmasını simüle etmek için kullanılabilir. Öncelikle BJT nin belverme karakteristiklerini tekrar inceleyeceğiz. V CBO : Emetör açık devre iken kollektör baz ters belverme gerilimi, Şekil 13-11(a) da gösterildiği gibi, transistörün maksimum belverme gerilimidir. Belverme oluştuğunda, karakteristik bir zener diyotta olduğu gibidir. 13-6

7 Şekil Transistör belverme gerilimlerinin karşılaştırılması V CEO : Baz ucu açık devre iken kollektör emetör belverme gerilimi Şekil 13-11(b) de gösterildiği gibidir. Şekil da gösterildiği gibi, V CEO değeri V CBO değerinden daha küçüktür. V CES : Baz ile emetör kısa devre edilmişken ölçülen kollektör emetör belverme gerilimidir, Şekil 13-11(c). V CES V CBO. V CER : Baz ile emetör terminallerine paralel küçük bir direnç bağlanmış durumda ölçülen kollektör emetör belverme gerilimidir. Şekil da gösterildiği gibi, uygulanan gerilim V CBO değerine ulaşınca, ilk belverme gerçekleşir ve ardından akım artarken ikinci belverme olarak adlandırılan gerilimin V CEO değerine düşmesi gerçekleşir. Bu karakteristik diyak ile aynıdır. V CER değeri baz ile emetör arasındaki dirençle değişir. R direnç değeri arttıkça, V CER değeri V CEO değerine yaklaşır. R direnç değeri azaldıkça V CER değeri V CES değerine yaklaşır. Şekil Belverme Gerilimi Ölçümleri Diyak simülasyonu için, iki NPN transistör Şekil de gösterildiği gibi bağlanmıştır. V-I karakteristikleri diyaka benzerdir. Transistörlerin V CBO belverme gerilimleri 30 Volt tan daha az olmalıdır. 13-7

8 Şekil Diyak Simülasyonu İçin İki Transistörlü Yapı Diyak Çalışması ve Testi Gevşemeli osilatör devresine negatif direnç karakteristikli diyak kullanılabilir. Şekil 13-13(a) da gösterildiği gibi diyak bir neon tüp gibi davranır. Kapasitör gerilimi diyakın devrilme geriliminden küçük iken, diyak OFF durumdadır ve kapasitör R direnci üzerinden şarj olur. Kapasitör gerilimi V P değerine ulaşınca, diyak iletime geçer ve kapasitör diyak üzerinden boşalır. Kapasitör gerilimi V V değerine düşünce, diyak tekrar kesime gider ve bir tam çevrim tamamlanır. Gerilim dalga şekli Şekil 13-13(b) de gösterilmiştir. Şekil 13-13(c), uygulanan gerilim ters kutuplu iken gerilim dalga şeklini gösterir. (a) Diyak Gevşemeli Osilatör (b) +V Uygulandığındaki Gerilim Dalga Şekli (c) V uygulandığındaki Gerilim Dalga Şekli Şekil Diyak Gevşemeli Osilatör 13-8

9 Bir diyakın ohmmetre ile testi Şekil te gösterildiği gibi yapılır. Ohmmetrenin içindeki pilin gerilimi diyakın V BO değerinden daha küçük olduğundan, kutuplar ne olursa olsun ohmmetrede daima sonsuz değeri okunur. Şekil Diyakın Ohmmetre İle Testi Triyak Tetikleme Devreleri Şekil 13-15, en basit triyak AC güç kontrol devresini gösterir. Tetikleme devresinde genellikle kullanılan tetikleme elemanı neon tüpler, diyaklar, ve silikon bilateral tristörlerdir (SBS). Şekil En Basit Triyak Devresi Triyak Statik Anahtarlama Devreleri AC anahtar kullanımı için triyaklar uygundur. Şekil daki örnek devrede, triyak kapısına tetikleme gerilimi sağlamak için kontrol anahtarı kullanılmıştır. Anahtar, 1 nolu pozisyonda iken kapı akımı R üzerinden akarak triyakı tetikleyerek iletime geçirir. Triyak iletimdeyken, anahtar 2 nolu pozisyona getirilerek kapı akımı kesilse dahi triyak AC kaynak yarım dalgasının sonuna kadar iletimde kalmaya devam eder. Şekil Triyak Statik Anahtarlama Devresi 13-9

10 Endüktif yüklerde aşırı dv/dt den kaynaklanacak zarardan sakınmak için MT2-MT1 e paralel bağlanan Snubber devresi olarak adlandırılan RC bastırma devresi kullanılır. Şekil daki devre, MT2 terminalinde her bir yarım dalga süresince kapıya uygulanması gereken uygun kapı işaretini belirten kuramsal anahtarlama devresidir. Şekil deki devreye bakarak, Şekil Kapı İşareti ile AC Kaynak Arasındaki İlişki (1) AC kaynağın pozitif yarım dalgasında, triyakı iletime sokmak için terminal B ye uygulanacak tetikleme işareti pozitif olmalıdır. (2) AC kaynağın negatif yarım dalgasında, triyakı iletime sokmak için terminal B ye uygulanacak tetikleme işareti negatif olmalıdır. Şekil 13-18, iki diyot ve bir değişken dirençten oluşan triyak kapı devresini gösterir. D1 ve D2 diyotları, uygulanan ac gerilime karşılık gelen pozitif ve negatif kapı geriliminin kutuplamasını kontrol etmek için kullanılırlar. Değişken direnç triyak kapı akım seviyesini kontrol etmek için ve böylece ateşleme ve iletim açılarını kontrol etmek için kullanılmıştır. Şekil Triyak Kapı Devresi (1) Pozitif yarım dalga süresince, D1 ve R1 den kapıya akan pozitif akım triyakı iletime geçirir

11 (2) Negatif yarım dalga süresince, D1 ve R1 den kapıya akan negatif akım triyakı iletime geçirir. (3) R1 değeri, ateşleme açısı θ F ve iletim açısı θ C yi belirler, yük akımı dalga şekline bakınız. a. R1 i sağa doğru çevirdikçe, θ F artar ve θ C azalır. b. a. R1 i sola doğru çevirdikçe, θ F azalır ve θ C artar. Temel Diyak-Triyak Faz Kontrol Devresi Şekil temel bir diyak-triyak faz kontrol devesini gösterir. Triyak ateşleme açısını kontrol etmek için RC faz kaydırmalı devre kullanılmıştır. Şekil Temel Diyak-Triyak Faz Kontrol Devresi Şekil 13-20, Şekil daki devrenin gerilim dalga şeklini gösterir. V C kapasitör gerilimi giriş geriliminin gerisindedir. V C, diyakın devrilme gerilimine ulaşınca (+V P yada -V P ), Diyak ve Triyak iletime geçer. Yüke aktarılan ac güç alttaki şekilde taralı alanlarla ifade edilmiştir. Şekil Şekil daki Devrenin Gerilim Dalga Şekilleri Şekil daki devrenin çalışması alttaki gibi özetlenebilir: (1) Diyak ve triyak kapısı üzerinden deşarj olan C1 kapasitörü R1 direnci üzerinden şarj olur

12 (2) Triyakı iletime geçirmek için, C1 kapasitörünü diyakın devrilme geriliminin, +V P ve -V P, üzerinde bir potansiyele şarj etmek gerekir. (3) R1 ayarlanarak R1C1 zaman sabiti arttırılırsa, ateşleme açısı θ F artar, ve iletim açısı θ C azalır. Dolayısıyla yüke aktarılan güç azalır. (4) Tersine, R1 ayarlanarak R1C1 zaman sabiti azaltılırsa, ateşleme açısı θ F azalır, ve iletim açısı θ C artar. Dolayısıyla yüke aktarılan güç artar. (5) R2 ve C2, aşırı dv/dt değerlerinden sakınmak için bir snubber devresi oluştururlar. (6) Bu devre genellikle ısı kontrol devrelerinde kullanılır. Şekil daki devrenin bir dezavantajı vardır. Bu dezavantaj Şekil de gösterilen histerezis eğrisidir. Şekil Şekil daki Devrenin Histerezis Fenomeni (1) +V P ve V P gerilim seviyeleri, diyakın tetikleme gerilimlerine karşılık gelir. V C1 dalga şekli histerezisi olmayan kapasitör gerilimidir. (2) R çok küçük bir değere ayarlanırsa, C1 in şarj olma hızı çok yükselir. Bu durum, her yarım dalganın başında farklı kapasitör gerilimlerinin olmasına ve dolayısıyla diyakın triyakı farklı giriş seviyelerinde tetiklemesine neden olur. (3) Gösterildiği gibi histerezis fenomeni asimetrik yük gerilimi ile sonuçlanır. Bir lamba gibi ohmik bir yük için, Şekil 13-22(a) da gösterildiği gibi, histerezis fenomeni ciddi bir şekilde meydana gelir

13 (a) (b) Şekil (a) Lamba Kontrol Devresi, (b) Geliştirilmiş Histerezis Fenomeni (1) Lambayı çok düşük bir parlaklıkta kontrol etmek için R1 direncini yüksek bir değere ayarlayın, ve enerjiyi kapatın. Enerjiyi tekrar verdiğinizde, triyak iletime geçemez dolayısıyla lamba sönük kalacaktır. R1, triyakı iletime geçirecek şekilde tekrar ayarlanmalıdır. (2) Lamba parlaklığı yavaş yavaş artarken, belirli bir noktada lamba parlaklığı birden artacaktır. Dolayısıyla çok düzgün bir şekilde kontrol edilemez. Histerezis fenomenini geliştirmek için bir çok yol vardır. Şekil 13-22(b) deki devre bunun basit bir yoludur. R değerini ayarlarken şarj direncinin sıfıra düşmesini engellemek için 10KΩ luk bir direnç kullanılmıştır. Diyak deşarj zamanını uzatmak için ilave bir RC devresi kullanılmıştır. Deney Devresinin Açıklaması Şekil Deney Devresi 13-13

14 Şekil 13-23, deneyde kullanılan devreyi göstermektedir. Diyak ve triyak karakteristiklerinin ölçümlerini yapmak için devrenin üst kısmını kullanacağız. Diyak ve triyak karakteristikleri daha önce detaylı olarak anlatılmıştı. V-I eğrisi çizilirken triyak kapısındaki dc gerilimin değiştirilebilmesi için değişken direnç VR2 kullanılmıştır. C1 ve D1, 36V ac gerilimden diyaka bir dc gerilim sağlamak için kullanılmışlardır. C2 kapasitörü şarj akımını VR1 direnci kontrol eder. Devrenin alt kısmı bir diyak-triyak faz kontrol devresidir. Yukarıda da bahsedildiği gibi devrenin histerezis dezavantajı vardır. R9 ve C4, bu etkiyi geliştirmek için kullanılmışlardır. KULLANILACAK ELEMANLAR KL Güç Kaynağı Ünitesi KL Modülü Osiloskop DENEYİN YAPILIŞI 1. Güç kaynağı ünitesinin 110VAC ve 36VAC çıkışlarını KL modülüne bağlayın. 36VAC çıkış iki adet 18VAC çıkış seri bağlanarak elde edilir. 2. Bağlantı fişlerini 2 ve 3 numaralara takın. Osiloskopu X-Y moduna getirin. CH1 girişini AC0V terminaline, GND girişini R2 yükünün diğer ucuna, CH2 girişini AC36V terminaline bağlayın. Osiloskopu, V-I karakteristiklerini gösterecek şekilde ayarlayın ve gördüğünüz şekli Tablo 13-1 e çizin. Tablo V-I eğrisine bakarak boşlukları doldurun. Diyak V BO = volt, iki anot arasındaki gerilim = volt

15 4. Güç kaynağını kapatın. Bağlantı fişini 1 numaradan çıkarın ve 4 numaraya takın. Multimetreyi kullanarak C1 kapasitörü gerilimini ölçün ve kaydedin. V C1 = V. 5. VR1 direncini orta noktasına ayarlayın. Osiloskopu kullanarak, C2 kapasitörü uçlarındaki gerilim dalga şeklini gözlemleyin ve Tablo 13-2 ye kaydedin. 6. Tablo 13-2 ye bakarak boşlukları doldurun. Diyak V P = volt, V V = volt. 7. Bağlantı fişini 1 numaradan çıkarın ve 5 numaraya takın. Güç kaynağı ünitesinin 12VDC çıkışını KL modülüne bağlayın. 8. Osiloskopu X-Y moduna ayarlayın. GND girişini triyakın T2 terminaline, CH1 girişini R7 yükünün diğer ucuna, CH2 girişini triyakın T1 terminaline bağlayın. V-I karakteristiklerini gözlemleyebilecek şekilde osiloskopu ayarlayın ve gördüğünüz eğriyi Tablo 13-1 e çizin. 9. VR2 yi çevirerek, V-I karakteristiğindeki değişimi gözlemleyin ve kaydedin. Tablo 13-2 V C2 V 0 T 10. Tablo 13-1 e V BO =0V, ve V BO =10V için iki V-I eğrisi çizin ve gerilim ve akım değerlerini gösterin. 11. Güç kaynağı ünitesinin AC110V çıkışını KL modülüne bağlayın. Bağlantı fişini 5 numaradan çıkarın ve 9 numaraya takın. VR3 ü çevirerek, lamba parlaklığını gözlemleyin ve kaydedin. VR3 ü orta noktasına ayarlayın. Osiloskopu kullanarak, C3 kapasitörü ve triyak2 nin T2 terminalindeki gerilim dalga şekillerini gözlemleyin ve Tablo 13-3 e kaydedin

16 TRIAC2 T2 Tablo 13-3 V C3 V V 0 T 0 T 12. Bağlantı fişini 9 numaradan çıkarın. Bağlantı fişlerini 7 ve 10 numaraya takın. VR3 ü çevirerek lamba parlaklığındaki değişimi gözlemleyin ve kaydedin. VR3 ü orta noktasına ayarlayın. Osiloskopu kullanarak, C3 kapasitörü ve triyak2 nin T2 terminalindeki gerilim dalga şekillerini gözlemleyin ve Tablo 13-4 e kaydedin. Tablo 13-4 TRIAC2 T2 V C3 V V 0 T 0 T 13. Bağlantı fişlerini 7 ve 10 numaradan çıkarın ve 6 ve 11 numaralara takın. VR3 ü çevirerek lamba parlaklığındaki değişimi gözlemleyin ve kaydedin. 11. adımın sonucu ile karşılaştırarak histerezis fenomeni gelişti mi? VR3 ü orta noktasına ayarlayın. Osiloskopu kullanarak, C3 kapasitörü ve triyak2 nin T2 terminalindeki gerilim dalga şekillerini gözlemleyin ve Tablo 13-5 e kaydedin

17 TRIAC2 T2 Tablo 13-5 V C4 V V 0 T 0 T SONUÇ 2. adımda, osiloskop kullanarak diyak karakteristik eğrisini incelediniz. Diyakın V P ve V V değerleri, V C2 dalga şeklinden elde edilmiştir. VR2 direnci, triyak karakteristik ölçümünde triyak1 in kapı geriliminin büyüklüğünü ayarlamak için kullanılır. VR2 direnci arttıkça kapı akımı da artar. Diyak-triyak faz kontrol devresinin çalışması, SCR faz kontrol devresine benzerdir. VR3xC3 zaman sabitini değiştirerek, triyak2 nin iletim açısı ve yükün çıkış gücü regüle edilir. R9 ve C4 elemanları, 11. Adımda bulunan histerezis fenomenini geliştirmek için kullanılmışlardır

DENEY 4 PUT Karakteristikleri

DENEY 4 PUT Karakteristikleri DENEY 4 PUT Karakteristikleri DENEYİN AMACI 1. PUT karakteristiklerini ve yapısını öğrenmek. 2. PUT un çalışmasını ve iki transistörlü eşdeğer devresini öğrenmek. 3. PUT karakteristiklerini ölçmek. 4.

Detaylı

DENEY 2 UJT Karakteristikleri

DENEY 2 UJT Karakteristikleri DENEY 2 UJT Karakteristikleri DENEYİN AMACI 1. UJT nin iç yapısını ve karakteristiklerini öğrenmek. 2. UJT nin çalışma ilkelerini ve iki transistörlü eşdeğer devresini öğrenmek 3. UJT karakteristiklerinin

Detaylı

DENEY 12 SCR ile İki yönlü DC Motor Kontrolü

DENEY 12 SCR ile İki yönlü DC Motor Kontrolü DENEY 12 SCR ile İki yönlü DC Motor Kontrolü DENEYİN AMACI 1. Elektromanyetik rölelerin çalışmasını ve yapısını öğrenmek 2. SCR kesime görüme yöntemlerini öğrenmek 3. Bir dc motorun dönme yönünü kontrol

Detaylı

DENEY 10 UJT-SCR Faz Kontrol

DENEY 10 UJT-SCR Faz Kontrol DNY 0 UJT-SCR Faz Kontrol DNYİN AMACI. Faz kontrol ilkesini öğrenmek.. RC faz kontrol devresinin çalışmasını öğrenmek. 3. SCR faz kontrol devresindeki UJT gevşemeli osilatör uygulamasını incelemek. GİRİŞ

Detaylı

DENEY 21 IC Zamanlayıcı Devre

DENEY 21 IC Zamanlayıcı Devre DENEY 21 IC Zamanlayıcı Devre DENEYİN AMACI 1. IC zamanlayıcı NE555 in çalışmasını öğrenmek. 2. 555 multivibratörlerinin çalışma ve yapılarını öğrenmek. 3. IC zamanlayıcı anahtar devresi yapmak. GİRİŞ

Detaylı

ELEKTRONİK-I DERSİ LABORATUVARI DENEY 2: Zener ve LED Diyot Deneyleri

ELEKTRONİK-I DERSİ LABORATUVARI DENEY 2: Zener ve LED Diyot Deneyleri DENEYİN AMACI ELEKTRONİK-I DERSİ LABORATUVARI DENEY 2: Zener ve LED Diyot Deneyleri Zener ve LED Diyotların karakteristiklerini anlamak. Zener ve LED Diyotların tiplerinin kendine özgü özelliklerini tanımak.

Detaylı

DENEY 11 PUT-SCR Güç Kontrolü

DENEY 11 PUT-SCR Güç Kontrolü DENEY 11 PUT-SCR Güç Kontrolü DENEYİN AMACI 1. PUT-SCR güç kontrol devresinin çalışmasını öğrenmek. 2. Otomatik ışık kontrol devresinin yapımı ve ölçümü. GİRİŞ Önemli parametrelerinin programlanabilir

Detaylı

ALAN ETKİLİ TRANSİSTÖR

ALAN ETKİLİ TRANSİSTÖR ALAN ETKİLİ TRANİTÖR Y.oç.r.A.Faruk BAKAN FET (Alan Etkili Transistör) gerilim kontrollu ve üç uçlu bir elemandır. FET in uçları G (Kapı), (rain) ve (Kaynak) olarak tanımlanır. FET in yapısı ve sembolü

Detaylı

DENEY 7 SCR ve RC Faz Kontrol

DENEY 7 SCR ve RC Faz Kontrol DENEY 7 SCR ve RC Faz Kontrol DENEYİN AMACI 1. Bir SCR nin karakteristiklerini ve yapısını öğrenmek 2. Bir SCR nin çalışmasını öğrenmek. 3. Bir SCR nin ohmmetre ile ölçümü. 4. SCR kapı tetikleme çeşitlerini

Detaylı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü DENEY-5-

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü DENEY-5- KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik Makinaları ve Güç Sistemleri Laboratuarı DENEY-5- HAZIRLIK ÇALIŞMASI 1. Opamp uygulama devreleri

Detaylı

DENEY 1 DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ

DENEY 1 DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ DENEY 1 DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ 1.1. DENEYİN AMACI Bu deneyde diyotların akım-gerilim karakteristiği incelenecektir. Bir ölçü aleti ile (volt-ohm metre) diyodun ölçülmesi ve kontrol edilmesi (anot ve katot

Detaylı

DENEY 16 Sıcaklık Kontrolü

DENEY 16 Sıcaklık Kontrolü DENEY 16 Sıcaklık Kontrolü DENEYİN AMACI 1. Sıcaklık kontrol elemanlarının türlerini ve çalışma ilkelerini öğrenmek. 2. Bir orantılı sıcaklık kontrol devresi yapmak. GİRİŞ Solid-state sıcaklık kontrol

Detaylı

DENEY 1: DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ

DENEY 1: DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ DENEY 1: DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ Diyot, yalnızca bir yönde akım geçiren devre elemanıdır. Bir yöndeki direnci ihmal edilebilecek kadar küçük, öbür yöndeki dirençleri ise çok büyük olan elemanlardır. Direncin

Detaylı

Şekil 1: Zener diyot sembol ve görünüşleri. Zener akımı. Gerilim Regülasyonu. bölgesi. Şekil 2: Zener diyotun akım-gerilim karakteristiği

Şekil 1: Zener diyot sembol ve görünüşleri. Zener akımı. Gerilim Regülasyonu. bölgesi. Şekil 2: Zener diyotun akım-gerilim karakteristiği ZENER DİYOT VE AKIM-GERİLİM KARAKTERİSTİĞİ Küçük sinyal diyotları, delinme gerilimine yakın değerlerde hasar görebileceğinden, bu değerlerde kullanılamazlar. Buna karşılık, Zener diyotlar delinme gerilimi

Detaylı

Yarıiletken devre elemanlarında en çok kullanılan maddeler;

Yarıiletken devre elemanlarında en çok kullanılan maddeler; 1.. Bölüm: Diyotlar Doç.. Dr. Ersan KABALCI 1 Yarı iletken Maddeler Yarıiletken devre elemanlarında en çok kullanılan maddeler; Silisyum (Si) Germanyum (Ge) dur. 2 Katkı Oluşturma Silisyum ve Germanyumun

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Laboratuvarı I ENDÜSTRİYEL KONTROL UYGULAMALARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Laboratuvarı I ENDÜSTRİYEL KONTROL UYGULAMALARI Öğr. Gör. Oğuzhan ÇAKIR 377 42 03, KTÜ, 2010 1. Deneyin Amacı Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Laboratuvarı I ENDÜSTRİYEL KONTROL UYGULAMALARI CDS (Kadmiyum

Detaylı

DEVRE ANALİZİ LABORATUARI DENEY 6 KONDANSATÖRÜN VE BOBİNİN DOĞRU AKIM DAVRANIŞI

DEVRE ANALİZİ LABORATUARI DENEY 6 KONDANSATÖRÜN VE BOBİNİN DOĞRU AKIM DAVRANIŞI DEVRE ANALİZİ LABORATUARI DENEY 6 KONDANSATÖRÜN VE BOBİNİN DOĞRU AKIM DAVRANIŞI DENEY 6: KONDANSATÖRÜN VE BOBİNİN DOĞRU AKIMDA DAVRANIŞI 1. Açıklama Kondansatör doğru akımı geçirmeyip alternatif akımı

Detaylı

2- Tristör ile yük akımı değiştirilerek ayarlı yükkontrolü yapılabilir.

2- Tristör ile yük akımı değiştirilerek ayarlı yükkontrolü yapılabilir. Tristörlü Redresörler ( Doğrultmaçlar ) : Alternatif akımı doğru akıma çeviren sistemlere redresör denir. Redresörler sanayi için gerekli olan DC gerilimin elde edilmesini sağlar. Büyük akım ve gerilimlerin

Detaylı

DENEY 3 UJT Osilatör ve Zamanlayıcı Devreleri

DENEY 3 UJT Osilatör ve Zamanlayıcı Devreleri DENEY 3 UJT Osilatör ve Zamanlayıcı Devreleri DENEYİN AMACI 1. UJT gevşemeli osilatör devresinin çalışmasını öğrenmek. 2. UJT zamanlayıcı devresinin çalışmasını öğrenmek. GİRİŞ UJT (Relaxation) Gevşemeli

Detaylı

DENEY 1: DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ

DENEY 1: DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ DENEY 1: DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ Diyot, yalnızca bir yönde akım geçiren devre elemanıdır. Bir yöndeki direnci ihmal edilebilecek kadar küçük, öbür yöndeki dirençleri ise çok büyük olan elemanlardır. Direncin

Detaylı

Bipolar Transistörlerin çalışmasını teorik ve pratik olarak öğrenmek.

Bipolar Transistörlerin çalışmasını teorik ve pratik olarak öğrenmek. DENEY 6 TRANSİSTOR KARAKTERİSTİKLERİ Deneyin Amacı Bipolar Transistörlerin çalışmasını teorik ve pratik olarak öğrenmek. Malzemeler ve Kullanılacak Cihazlar 1 adet BC547 transistör, 1 er adet 10 kω ve

Detaylı

ELEKTRONİK DEVRE TASARIM LABORATUARI-I

ELEKTRONİK DEVRE TASARIM LABORATUARI-I ELEKTRONİK DEVRE TASARIM LABORATUARI-I BİPOLAR JONKSİYON TRANSİSTOR (BJT) YARI İLETKEN DEVRE ELEMANININ DAVRANIŞININ İNCELENMESİ YRD.DOÇ.DR. ÖZHAN ÖZKAN BJT: Bipolar Jonksiyon Transistor İki Kutuplu Eklem

Detaylı

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Laboratuarı I DENEY-2 TEMEL YARI ĐLETKEN ELEMANLARIN TANIMLANMASI (BJT, FET, MOSFET)

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Laboratuarı I DENEY-2 TEMEL YARI ĐLETKEN ELEMANLARIN TANIMLANMASI (BJT, FET, MOSFET) 2.1. eneyin amacı: Temel yarıiletken elemanlardan BJT ve FET in tanımlanması, test edilmesi ve temel karakteristiklerinin incelenmesi. 2.2. Teorik bilgiler: 2.2.1. BJT nin özelliklerinin tanımlanması:

Detaylı

DENEY 6-3 Ortak Kollektörlü Yükselteç

DENEY 6-3 Ortak Kollektörlü Yükselteç Deney 10 DENEY 6-3 Ortak Kollektörlü Yükselteç DENEYİN AMACI 1. Ortak kollektörlü (CC) yükseltecin çalışma prensibini anlamak. 2. Ortak kollektörlü yükseltecin karakteristiklerini ölçmek. GENEL BİLGİLER

Detaylı

1.1. Deneyin Amacı: Temel yarı iletken elemanlardan, diyot ve zener diyotun tanımlanması, test edilmesi ve bazı karakteristiklerinin incelenmesi.

1.1. Deneyin Amacı: Temel yarı iletken elemanlardan, diyot ve zener diyotun tanımlanması, test edilmesi ve bazı karakteristiklerinin incelenmesi. 1.1. Deneyin Amacı: Temel yarı iletken elemanlardan, diyot ve zener diyotun tanımlanması, test edilmesi ve bazı karakteristiklerinin incelenmesi. 1.2.Teorik bilgiler: Yarıiletken elemanlar elektronik devrelerde

Detaylı

Bölüm 8 FET Karakteristikleri

Bölüm 8 FET Karakteristikleri Bölüm 8 FET Karakteristikleri DENEY 8-1 JFET Karakteristikleri DENEYİN AMACI 1. JFET'in yapısını ve çalışma prensibini anlamak. 2. JFET karakteristiklerini ölçmek. GENEL BİLGİLER JFET in Yapısı ve Karakteristikleri

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Elektronik Mühendisliği Bölümü. ELK232 Elektronik Devre Elemanları

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Elektronik Mühendisliği Bölümü. ELK232 Elektronik Devre Elemanları T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ELK232 Elektronik Devre Elemanları DENEY 2 Diyot Karekteristikleri Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serkan TOPALOĞLU Elektronik Devre Elemanları Mühendislik Fakültesi Baskı-1 ELK232

Detaylı

DENEY 4a- Schmitt Kapı Devresi

DENEY 4a- Schmitt Kapı Devresi DENEY 4a- Schmitt Kapı Devresi DENEYİN AMACI 1. Schmitt kapılarının yapı ve karakteristiklerinin anlaşılması. GENEL BİLGİLER Schmitt kapısı aşağıdaki karakteristiklere sahip olan tek lojik kapıdır: 1.

Detaylı

DENEY 23 Sıfır Gerilim Anahtarı

DENEY 23 Sıfır Gerilim Anahtarı DENEY 23 Sıfır Gerilim Anahtarı DENEYİN AMACI 1. Sıfır gerilim anahtarlamasının çalışma mantığını öğrenmek. 2. Sıfır gerilim anahtarı kullanılan AC güç kontrol devrelerini incelemek. 3. IC sıfır gerilim

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi * Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Anabilim Dalı * Elektronik Laboratuarı I

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi * Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Anabilim Dalı * Elektronik Laboratuarı I Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi * Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Anabilim Dalı * Elektronik Laboratuarı I FET KARAKTERİSTİKLERİ 1. Deneyin Amacı JFET ve MOSFET transistörlerin

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ELEKTRONĠK DEVRELER LABORATUVARI I

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ELEKTRONĠK DEVRELER LABORATUVARI I T.. ULUDAĞ ÜNĠVRSĠTSĠ MÜHNDĠSLĠK FAKÜLTSĠ LKTRĠK - LKTRONĠK MÜHNDĠSLĠĞĠ ÖLÜMÜ LKTRONĠK DVRLR LAORATUVARI I DNY 3: ĠPOLAR TRANZĠSTÖR (JT) KARAKTRĠSTĠKLRĠ Tranzistörün giriş karakteristiği Tranzistörün çıkış

Detaylı

Ölçüm Temelleri Deney 1

Ölçüm Temelleri Deney 1 Ölçüm Temelleri Deney 1 Deney 1-1 Direnç Ölçümü GENEL BİLGİLER Tüm malzemeler, bir devrede elektrik akımı akışına karşı koyan, elektriksel dirence sahiptir. Elektriksel direncin ölçü birimi ohmdur (Ω).

Detaylı

4. Bölüm: Çift Jonksiyonlu Transistörler (BJT) Doç. Dr. Ersan KABALCI

4. Bölüm: Çift Jonksiyonlu Transistörler (BJT) Doç. Dr. Ersan KABALCI 4. Bölüm: Çift Jonksiyonlu Transistörler (BJT) Doç. Dr. Ersan KABALC 1 Transistör Yapısı İki tip transistör vardır: pnp npn pnp Transistörün uçları: E - Emiter B - Beyz C - Kollektör npn 2 Transistör Yapısı

Detaylı

DENEY 1 1.1. DC GERİLİM ÖLÇÜMÜ DENEYİN AMACI

DENEY 1 1.1. DC GERİLİM ÖLÇÜMÜ DENEYİN AMACI DENEY 1 1.1. DC GERİLİM ÖLÇÜMÜ 1. DC gerilimin nasıl ölçüldüğünü öğrenmek. 2. KL-21001 Deney Düzeneğini tanımak. 3. Voltmetrenin nasıl kullanıldığını öğrenmek. Devre elemanı üzerinden akım akmasını sağlayan

Detaylı

Osiloskop ve AC Akım Gerilim Ölçümü Deney 3

Osiloskop ve AC Akım Gerilim Ölçümü Deney 3 Osiloskop ve AC Akım Gerilim Ölçümü Deney 3 DENEY 1-6 AC Gerilim Ölçümü DENEYİN AMACI 1. AC gerilimlerin nasıl ölçüldüğünü öğrenmek. 2. AC voltmetrenin nasıl kullanıldığını öğrenmek. GENEL BİLGİLER AC

Detaylı

ELEKTRONİK-2 DERSİ LABORATUVARI DENEY 1: Doğrultucu Deneyleri

ELEKTRONİK-2 DERSİ LABORATUVARI DENEY 1: Doğrultucu Deneyleri ELEKTRONİK-2 DERSİ LABORATUVARI DENEY 1: Doğrultucu Deneyleri DENEYİN AMACI (1) Yarım-dalga, tam-dalga ve köprü doğrultucu devrelerinin çalışma prensiplerini anlamak. GENEL BİLGİLER Yeni Terimler (Önemli

Detaylı

ANALOG ELEKTRONİK BİPOLAR TRANSİSTÖR

ANALOG ELEKTRONİK BİPOLAR TRANSİSTÖR ANALOG LKTONİK Y.Doç.Dr.A.Faruk AKAN ANALOG LKTONİK İPOLA TANSİSTÖ 35 Yapısı ve Sembolü...35 Transistörün Çalışması...35 Aktif ölge...36 Doyum ölgesi...37 Kesim ölgesi...37 Ters Çalışma ölgesi...37 Ortak

Detaylı

DC Akım/Gerilim Ölçümü ve Ohm Yasası Deney 2

DC Akım/Gerilim Ölçümü ve Ohm Yasası Deney 2 DC Akım/Gerilim Ölçümü ve Ohm Yasası Deney 2 DENEY 1-3 DC Gerilim Ölçümü DENEYİN AMACI 1. DC gerilimin nasıl ölçüldüğünü öğrenmek. 2. KL-22001 Deney Düzeneğini tanımak. 3. Voltmetrenin nasıl kullanıldığını

Detaylı

DENEY 15 Motor Kalkış ve Hız Kontrolü

DENEY 15 Motor Kalkış ve Hız Kontrolü DENEY 15 Motor Kalkış ve Hız Kontrolü DENEYİN AMACI 1. Motor çeşitlerini ve karakteristiklerini öğrenmek. 2. Motor hız kontrol devrelerini incelemek. 3. Triyak motor kalkış ve hız kontrol devresi yapmak.

Detaylı

TRANSİSTÖRLERİN KUTUPLANMASI

TRANSİSTÖRLERİN KUTUPLANMASI DNY NO: 7 TANSİSTÖLİN KUTUPLANMAS ipolar transistörlerin dc eşdeğer modellerini incelemek, transistörlerin kutuplama şekillerini göstermek ve pratik olarak transistörlü devrelerde ölçüm yapmak. - KUAMSAL

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESM 413 ENERJİ SİSTEMLERİ LABORATUVARI I

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESM 413 ENERJİ SİSTEMLERİ LABORATUVARI I T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESM 413 ENERJİ SİSTEMLERİ LABORATUVARI I DENEY 2: DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ VE AC-DC DOĞRULTUCU UYGULAMALARI Ad Soyad

Detaylı

Bölüm 12 İşlemsel Yükselteç Uygulamaları

Bölüm 12 İşlemsel Yükselteç Uygulamaları Bölüm 12 İşlemsel Yükselteç Uygulamaları DENEY 12-1 Aktif Yüksek Geçiren Filtre DENEYİN AMACI 1. Aktif yüksek geçiren filtrenin çalışma prensibini anlamak. 2. Aktif yüksek geçiren filtrenin frekans tepkesini

Detaylı

DENEY 14 Otomatik Lamba Parlaklığı Kontrol Devresi

DENEY 14 Otomatik Lamba Parlaklığı Kontrol Devresi DENEY 14 Otomatik Lamba Parlaklığı Kontrol Devresi DENEYİN AMACI 1. Triyak ve SCR faz kontrol devrelerinin çalışmasını öğrenmek. 2. Diyak-triyak faz kontrol devrelerinin çalışmasını öğrenmek. 3. Bir otomatik

Detaylı

Transistörler yarıiletken teknolojisiyle üretilmiş, azınlık-çoğunluk yük taşıyıcılara sahip solidstate elektronik devre elemanlarıdır.

Transistörler yarıiletken teknolojisiyle üretilmiş, azınlık-çoğunluk yük taşıyıcılara sahip solidstate elektronik devre elemanlarıdır. I. Önbilgi Transistör Transistörler yarıiletken teknolojisiyle üretilmiş, azınlık-çoğunluk yük taşıyıcılara sahip solidstate elektronik devre elemanlarıdır. =>Solid-state ne demek? Araştırınız. Cevap:

Detaylı

SCHMITT TETİKLEME DEVRESİ

SCHMITT TETİKLEME DEVRESİ Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Lab. SCHMITT TETİKLEME DEVRESİ.Ön Bilgiler. Schmitt Tetikleme Devreleri Schmitt tetikleme devresi iki konumlu bir devredir.

Detaylı

Şekil 1. n kanallı bir FET in Geçiş ve Çıkış Özeğrileri

Şekil 1. n kanallı bir FET in Geçiş ve Çıkış Özeğrileri DENEY NO : 3 DENEYİN ADI : FET - Elektriksel Alan Etkili Transistör lerin Karakteristikleri DENEYİN AMACI : FET - Elektriksel Alan Etkili Transistör lerin karakteristiklerini çıkarmak, ilgili parametrelerini

Detaylı

GÜÇ ELEKTRONİĞİNDE KULLANILAN ANAHTARLAMA ELEMANLARININ İNCELENMESİ

GÜÇ ELEKTRONİĞİNDE KULLANILAN ANAHTARLAMA ELEMANLARININ İNCELENMESİ Teorik Bilgiler ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ GÜÇ ELEKTRONİĞİNDE KULLANILAN ANAHTARLAMA ELEMANLARININ İNCELENMESİ Güç elektroniği devreleri ile güç dönüşümü anahtarlama teknikleri kullanılarak yapılır.

Detaylı

Bölüm 2 DC Devreler. DENEY 2-1 Seri-Paralel Ağ ve Kirchhoff Yasası

Bölüm 2 DC Devreler. DENEY 2-1 Seri-Paralel Ağ ve Kirchhoff Yasası Bölüm 2 DC Devreler DENEY 2-1 Seri-Paralel Ağ ve Kirchhoff Yasası DENEYİN AMACI 1. Seri, paralel ve seri-paralel ağları tanımak. 2. Kirchhoff yasalarının uygulamaları ile ilgili bilgi edinmek. GENEL BİLGİLER

Detaylı

GERİLİM REGÜLATÖRLERİ DENEYİ

GERİLİM REGÜLATÖRLERİ DENEYİ GERİLİM REGÜLATÖRLERİ DENEYİ Regüleli Güç Kaynakları Elektronik cihazlar harcadıkları güçlere göre farklı akımlara ihtiyaç duyarlar. Örneğin; bir radyo veya amplifikatörün hoparlöründen duyulan ses şiddetine

Detaylı

Deneyle İlgili Ön Bilgi:

Deneyle İlgili Ön Bilgi: DENEY NO : 4 DENEYİN ADI :Transistörlü Akım ve Gerilim Kuvvetlendiriciler DENEYİN AMACI :Transistörün ortak emetör kutuplamalı devresini akım ve gerilim kuvvetlendiricisi, ortak kolektörlü devresini ise

Detaylı

Elektronik-I Laboratuvarı 1. Deney Raporu. Figure 1: Diyot

Elektronik-I Laboratuvarı 1. Deney Raporu. Figure 1: Diyot ElektronikI Laboratuvarı 1. Deney Raporu AdıSoyadı: İmza: Grup No: 1 Diyot Diyot,Silisyum ve Germanyum gibi yarıiletken malzemelerden yapılmış olan aktif devre elemanıdır. İki adet bağlantı ucu vardır.

Detaylı

DENEY 4 TRANSİSTÖR KARAKTERİSTİĞİ KOLLEKTÖR EĞRİSİ

DENEY 4 TRANSİSTÖR KARAKTERİSTİĞİ KOLLEKTÖR EĞRİSİ DENEY 4 TRANSİSTÖR KARAKTERİSTİĞİ KOLLEKTÖR EĞRİSİ AMAÇLAR: ir transistor ün kolektör e baz eğrilerinin görülmesi. Transistor ün beta ( β) değerinin belirlenmesi. Sıcaklığa bağlı değişimlerin belirlenmesi.

Detaylı

EET-202 DEVRE ANALİZİ-II DENEY FÖYÜ OSİLOSKOP İLE PERİYOT, FREKANS VE GERİLİM ÖLÇME

EET-202 DEVRE ANALİZİ-II DENEY FÖYÜ OSİLOSKOP İLE PERİYOT, FREKANS VE GERİLİM ÖLÇME OSİLOSKOP İLE PERİYOT, FREKANS VE GERİLİM ÖLÇME Deney No:1 Amaç: Osiloskop kullanarak AC gerilimin genlik periyot ve frekans değerlerinin ölçmesi Gerekli Ekipmanlar: AC Güç Kaynağı, Osiloskop, 2 tane 1k

Detaylı

DOĞRULTUCULAR VE REGÜLATÖRLER

DOĞRULTUCULAR VE REGÜLATÖRLER Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Anabilim Dalı Elektronik I Dersi Laboratuvarı DOĞRULTUCULAR VE REGÜLATÖRLER 1. Deneyin Amacı Yarım

Detaylı

Şekil 1.1 Yarıiletken diyotun açık şeması, sembolü ve fiziksel görünümü

Şekil 1.1 Yarıiletken diyotun açık şeması, sembolü ve fiziksel görünümü DERSİN ADI : ELEKTRONİK I DENEY NO : 1 DENEYİN ADI: YARI İLETKEN DİYOT TEMEL KAVRAMLAR 1. Yarı iletken diyot tek yönlü akım geçirir. 2. P-N eklemli diyotta P-tipi kristale bağlanan uca Anot ucu, N-tipi

Detaylı

DENEY NO:6 DOĞRU AKIM ÖLÇME

DENEY NO:6 DOĞRU AKIM ÖLÇME DENEY NO:6 DOĞRU KIM ÖLÇME MÇ 1. Bir devrede akım ölçmek 2. kım kontrolünde direncin etkisini ölçmek 3. kım kontrolünde gerilimin etkisini ölçmek MLZEME LİSTESİ 1. 6 V çıkış verebilen bir 2. Sayısal ölçü

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7 KONDANSATÖRLER VE BOBİNLER Doç. Dr. İbrahim YÜCEDAĞ Arş. Gör. M.

Detaylı

GÜÇ ELEKTRONİĞİ TEMEL KONTROLLÜ GÜÇ ELEMANLARI YRD.DOÇ. MUHAMMED GARİP

GÜÇ ELEKTRONİĞİ TEMEL KONTROLLÜ GÜÇ ELEMANLARI YRD.DOÇ. MUHAMMED GARİP GÜÇ ELEKTRONİĞİ TEMEL KONTROLLÜ GÜÇ ELEMANLARI YRD.DOÇ. MUHAMMED GARİP TRİSTÖR (SCR) Yapı ve Sembol İletim Karakteristiği KARAKTERİSTİK DEĞERLER I GT : Tetikleme Akımı. U GT : Tetikleme Gerilimi I GTM

Detaylı

BJT KARAKTERİSTİKLERİ VE DC ANALİZİ

BJT KARAKTERİSTİKLERİ VE DC ANALİZİ Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği ölümü Elektronik Anabilim Dalı Elektronik Dersi Laboratuvarı JT KARAKTERİSTİKLERİ VE DC ANALİZİ 1. Deneyin Amacı Transistörlerin

Detaylı

İNDEKS. Cuk Türü İzolesiz Dönüştürücü, 219 Cuk Türü İzoleli Dönüştürücü, 228. Çalışma Bölgeleri, 107, 108, 109, 162, 177, 197, 200, 203, 240, 308

İNDEKS. Cuk Türü İzolesiz Dönüştürücü, 219 Cuk Türü İzoleli Dönüştürücü, 228. Çalışma Bölgeleri, 107, 108, 109, 162, 177, 197, 200, 203, 240, 308 İNDEKS A AC Bileşen, 186 AC Gerilim Ayarlayıcı, 8, 131, 161 AC Kıyıcı, 8, 43, 50, 51, 54, 62, 131, 132, 133, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157,

Detaylı

TRANSİSTÖR KARAKTERİSTİKLERİ

TRANSİSTÖR KARAKTERİSTİKLERİ Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi * lektrik-lektronik Mühendisliği ölümü lektronik Anabilim Dalı * lektronik Laboratuarı 1. Deneyin Amacı TRANSİSTÖR KARAKTRİSTİKLRİ Transistörlerin yapısının

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EEM 108 Elektrik Devreleri I Laboratuarı Deneyin Adı: Kırchoff un Akımlar Ve Gerilimler Yasası Devre Elemanlarının Akım-Gerilim

Detaylı

UYGULAMA - II. Yarıiletken Güç Anahtarlarının Test ve Kontrol Edilmesi

UYGULAMA - II. Yarıiletken Güç Anahtarlarının Test ve Kontrol Edilmesi UYGULAMA - II Yarıiletken Güç Anahtarlarının Test ve Kontrol Edilmesi Güç Elektroniği-1 dersinin ikinci uygulaması olan Uygulama-2 de, Güç Elektroniği devrelerinde yaygın olarak kullanılmakta olan kontrol

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK-I LABORATUVARI DENEY 1: YARIİLETKEN DİYOT Yrd.Doç.Dr. Engin Ufuk ERGÜL Arş.Gör. Ayşe AYDIN YURDUSEV Arş.Gör. Alişan AYVAZ Arş.Gör. Birsen BOYLU AYVAZ ÖĞRENCİ

Detaylı

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği BMM212 Elektronik-1 Laboratuvarı Deney Föyü Deney#4 Bipolar Junction Transistor (BJT) Karakteristikleri Doç. Dr. Mutlu AVCI Arş. Gör. Mustafa İSTANBULLU ADANA,

Detaylı

Şekil 7.1. (a) Sinüs dalga giriş sinyali, (b) yarım dalga doğrultmaç çıkışı, (c) tam dalga doğrultmaç çıkışı

Şekil 7.1. (a) Sinüs dalga giriş sinyali, (b) yarım dalga doğrultmaç çıkışı, (c) tam dalga doğrultmaç çıkışı DENEY NO : 7 DENEY ADI : DOĞRULTUCULAR Amaç 1. Yarım dalga ve tam dalga doğrultucu oluşturmak 2. Dalgacıkları azaltmak için kondansatör filtrelerinin kullanımını incelemek. 3. Dalgacıkları azaltmak için

Detaylı

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Ders Notu-5 AKTİF DEVRE ELEMANLARI Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Ders Notu-5 AKTİF DEVRE ELEMANLARI Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi Ders Notu-5 AKTİF DEVRE ELEMANLARI Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU DİYOTLAR Diyot tek yöne elektrik akımını ileten bir devre elemanıdır. Diyotun

Detaylı

ELEKTRONİK DEVRE TASARIM LABORATUARI-I MOSFET YARI İLETKEN DEVRE ELEMANININ DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

ELEKTRONİK DEVRE TASARIM LABORATUARI-I MOSFET YARI İLETKEN DEVRE ELEMANININ DAVRANIŞININ İNCELENMESİ ELEKTRONİK DEVRE TASARIM LABORATUARI-I MOSFET YARI İLETKEN DEVRE ELEMANININ DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Özhan ÖZKAN MOSFET: Metal-Oksit Yarıiletken Alan Etkili Transistor (Geçidi Yalıtılmış

Detaylı

TEK FAZLI KONTROLLU VE KONTROLSUZ DOĞRULTUCULAR

TEK FAZLI KONTROLLU VE KONTROLSUZ DOĞRULTUCULAR FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜÇ ELEKTRONİĞİ LABORATUVARI DENEY NO:1 TEK FAZLI KONTROLLU VE KONTROLSUZ DOĞRULTUCULAR 1.1 Giriş Diyod ve tristör gibi

Detaylı

6. Bölüm: Alan Etkili Transistörler. Doç. Dr. Ersan KABALCI

6. Bölüm: Alan Etkili Transistörler. Doç. Dr. Ersan KABALCI 6. Bölüm: Alan Etkili Transistörler Doç. Dr. Ersan KABALCI 1 FET FETler (Alan etkili transistörler) BJTlere çok benzer yapıdadır. Benzerlikleri: Yükselteçler Anahtarlama devreleri Empedans uygunlaştırma

Detaylı

6. TRANSİSTÖRÜN İNCELENMESİ

6. TRANSİSTÖRÜN İNCELENMESİ 6. TRANSİSTÖRÜN İNCELENMESİ 6.1. TEORİK BİLGİ 6.1.1. JONKSİYON TRANSİSTÖRÜN POLARMALANDIRILMASI Şekil 1. Jonksiyon Transistörün Polarmalandırılması Şekil 1 de Emiter-Beyz jonksiyonu doğru yönde polarmalandırılır.

Detaylı

Metal Oksitli Alan Etkili Transistör (Mosfet) Temel Yapısı ve Çalışması

Metal Oksitli Alan Etkili Transistör (Mosfet) Temel Yapısı ve Çalışması Metal Oksitli Alan Etkili Transistör (Mosfet) Temel Yapısı ve Çalışması Elektronik alanında çok kullanılan elemanlardan birisi olan Mosfet, bu güne kadar pek çok alanda yoğun bir şekilde kullanılmış ve

Detaylı

ÜÇ FAZLI KONTROLLÜ DOĞRULTUCU VE DİMMER DEVRE UYGULAMASI

ÜÇ FAZLI KONTROLLÜ DOĞRULTUCU VE DİMMER DEVRE UYGULAMASI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Güç Elektroniği Uygulamaları ÜÇ FAZLI KONTROLLÜ DOĞRULTUCU VE DİMMER DEVRE UYGULAMASI 1. DENEYİN AMACI Bu deneyin

Detaylı

Bölüm 3 AC Devreler. 1. AC devrede, seri RC ağının karakteristiklerini anlamak. 2. Kapasitif reaktans, empedans ve faz açısı kavramlarını anlamak.

Bölüm 3 AC Devreler. 1. AC devrede, seri RC ağının karakteristiklerini anlamak. 2. Kapasitif reaktans, empedans ve faz açısı kavramlarını anlamak. Bölüm 3 AC Devreler DENEY 3-1 AC RC Devresi DENEYİN AMACI 1. AC devrede, seri RC ağının karakteristiklerini anlamak. 2. Kapasitif reaktans, empedans ve faz açısı kavramlarını anlamak. GENEL BİLGİLER Saf

Detaylı

DENEY 2: DĠYOTLU KIRPICI, KENETLEME VE DOĞRULTMA DEVRELERĠ

DENEY 2: DĠYOTLU KIRPICI, KENETLEME VE DOĞRULTMA DEVRELERĠ DENEY 2: DĠYOTLU KIRPICI, KENETLEME VE DOĞRULTMA DEVRELERĠ 1- Kırpıcı Devreler: Girişine uygulanan sinyalin bir bölümünü kırpan devrelere denir. En basit kırpıcı devre, şekil 1 'de görüldüğü gibi yarım

Detaylı

DENEY 1- LABORATUAR ELEMANLARININ TANITIMI VE DC AKIM, DC GERİLİM, DİRENÇ ÖLÇÜMLERİ VE OHM KANUNU

DENEY 1- LABORATUAR ELEMANLARININ TANITIMI VE DC AKIM, DC GERİLİM, DİRENÇ ÖLÇÜMLERİ VE OHM KANUNU DENEY 1- LABORATUAR ELEMANLARININ TANITIMI VE DC AKIM, DC GERİLİM, DİRENÇ ÖLÇÜMLERİ VE OHM KANUNU 1.1. DENEYİN AMAÇLARI Ölçü aletleri, Breadboardlar ve DC akım gerilim kaynaklarını kullanmak Sayısal multimetre

Detaylı

TEK FAZLI VE ÜÇ FAZLI KONTROLLÜ DOĞRULTUCULAR

TEK FAZLI VE ÜÇ FAZLI KONTROLLÜ DOĞRULTUCULAR KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Power Electronic Circuits (Güç Elektroniği Devreleri) TEK FAZLI VE ÜÇ FAZLI KONTROLLÜ DOĞRULTUCULAR 1. DENEYİN

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ - 2 DENEYİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ - 2 DENEYİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ - 2 DENEYİ Amaç: Bu deneyde terslemeyen kuvvetlendirici, toplayıcı kuvvetlendirici ve karşılaştırıcı

Detaylı

Bir devrede dolaşan elektrik miktarı gibi elektriksel ifadelerin büyüklüğünü bize görsel olarak veren bazı aletler kullanırız.

Bir devrede dolaşan elektrik miktarı gibi elektriksel ifadelerin büyüklüğünü bize görsel olarak veren bazı aletler kullanırız. ÖLÇME VE KONTROL ALETLERİ Bir devrede dolaşan elektrik miktarı gibi elektriksel ifadelerin büyüklüğünü bize görsel olarak veren bazı aletler kullanırız. Voltmetre devrenin iki noktası arasındaki potansiyel

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7 KONDANSATÖRLER VE BOBİNLER Doç. Dr. İbrahim YÜCEDAĞ Arş. Gör. Sümeyye

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1. Alternatif akım (AC) ve doğru akım nedir örnek vererek kısaca tanımını yapınız. 2. Alternatif akımda aynı frekansa sahip iki sinyal arasındaki faz farkı grafik üzerinde (osiloskopta)

Detaylı

ÜNİTE 4 KLASİK SORU VE CEVAPLARI (TEMEL ELEKTRONİK)

ÜNİTE 4 KLASİK SORU VE CEVAPLARI (TEMEL ELEKTRONİK) ÜNİTE 4 KLASİK SORU VE CEVAPLARI (TEMEL ELEKTRONİK) Transistörü tanımlayınız. Beyz ucundan geçen akıma göre, emiter-kollektör arasındaki direnci azaltıp çoğaltabilen elektronik devre elemanına transistör

Detaylı

Bölüm 1 Temel Ölçümler

Bölüm 1 Temel Ölçümler Bölüm 1 Temel Ölçümler DENEY 1-1 Direnç Ölçümü DENEYİN AMACI 1. Ohmmetrenin temel yapısını öğrenmek. 2. Ohmmetre kullanarak nasıl direnç ölçüleceğini öğrenmek. GENEL BİLGİLER Tüm malzemeler, bir devrede

Detaylı

Bölüm 10 İşlemsel Yükselteç Karakteristikleri

Bölüm 10 İşlemsel Yükselteç Karakteristikleri Bölüm 10 İşlemsel Yükselteç Karakteristikleri DENEY 10-1 Fark Yükselteci DENEYİN AMACI 1. Transistörlü fark yükseltecinin çalışma prensibini anlamak. 2. Fark yükseltecinin giriş ve çıkış dalga şekillerini

Detaylı

DENEY 1 Direnç Ölçümü

DENEY 1 Direnç Ölçümü DENEY 1 Direnç Ölçümü DENEY N AMACI 1. Ohmmetrenin temel yap s n ö renmek. 2. Ohmmetre kullanarak nas l direnç ölçülece ini ö renmek. GENEL B LG LER Tüm malzemeler, bir devrede elektrik ak m ak na kar

Detaylı

Bölüm 7 FM Modülatörleri

Bölüm 7 FM Modülatörleri Bölüm 7 FM Modülatörleri 7.1 AMAÇ 1. Varaktör diyotun karakteristiğinin ve çalışma prensibinin incelenmesi 2. Gerilim kontrollü osilatörün(vco) çalışma prensibinin anlaşılması. 3. Gerilim kontrollü osilatör

Detaylı

8. FET İN İNCELENMESİ

8. FET İN İNCELENMESİ 8. FET İN İNCELENMESİ 8.1. TEORİK BİLGİ FET transistörler iki farklı ana grupta üretilmektedir. Bunlardan birincisi JFET (Junction Field Effect Transistör) ya da kısaca bilinen adı ile FET, ikincisi ise

Detaylı

OHM KANUNU DENEY 1 OHM KANUNU 1.1. DENEYİN AMACI

OHM KANUNU DENEY 1 OHM KANUNU 1.1. DENEYİN AMACI DENEY 1 OHM KANUNU 1.1. DENEYİN AMACI Bu deneyde, Ohm kanunu işlenecektir. Seri ve paralel devrelere ohm kanunu uygulanıp, teorik sonuçlarla deney sonuçlarını karşılaştıracağız ve doğrulamasını yapacağız.

Detaylı

Multivibratörler. Monastable (Tek Kararlı) Multivibratör

Multivibratörler. Monastable (Tek Kararlı) Multivibratör Multivibratörler Kare dalga veya dikdörtgen dalga meydana getiren devrelere MULTİVİBRATÖR adı verilir. Bu devreler temel olarak pozitif geri beslemeli iki yükselteç devresinden oluşur. Genelde çalışma

Detaylı

1. Diyot Çeşitleri ve Yapıları 1.1 Giriş 1.2 Zener Diyotlar 1.3 Işık Yayan Diyotlar (LED) 1.4 Fotodiyotlar. Konunun Özeti

1. Diyot Çeşitleri ve Yapıları 1.1 Giriş 1.2 Zener Diyotlar 1.3 Işık Yayan Diyotlar (LED) 1.4 Fotodiyotlar. Konunun Özeti Elektronik Devreler 1. Diyot Çeşitleri ve Yapıları 1.1 Giriş 1.2 Zener Diyotlar 1.3 Işık Yayan Diyotlar (LED) 1.4 Fotodiyotlar Konunun Özeti * Diyotlar yapım tekniğine bağlı olarak; Nokta temaslı diyotlar,

Detaylı

Tristörün (SCR) Kontrol Dışı İletime Geçmesi

Tristörün (SCR) Kontrol Dışı İletime Geçmesi Tristörün (SCR) Kontrol Dışı İletime Geçmesi Bilindiği gibi tristörlerin kontrollü olarak iletime geçirilmesi için G-K arasından kısa süreli bir akım akıtmaktadır. Bu durumda tristör off konumdan on konuma

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI I

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI I T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI I DENEY 7: MOSFET Lİ KUVVETLENDİRİCİLER Ortak Kaynaklı MOSFET li kuvvetlendirici

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI I

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI I T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI I DENEY 1: DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ Diyot Karakteristikleri Diyot, zener diyot DENEY

Detaylı

(BJT) NPN PNP

(BJT) NPN PNP Elektronik Devreler 1. Transistörler 1.1 Giriş 1.2 Bipolar Jonksiyon Transistörler (BJT) 1.2.1 Bipolar Jonksiyon Transistörün Çalışması 1.2.2 NPN Transistörün Yükselteç Olarak Çalışması 1.2.3 PNP Transistörün

Detaylı

DENEY-2 BJT VE MOSFET İN DC ÖZELLİKLERİNİN ÇIKARTILMASI

DENEY-2 BJT VE MOSFET İN DC ÖZELLİKLERİNİN ÇIKARTILMASI DENEY-2 BJT E MOSFET İN DC ÖZELLİKLERİNİN ÇIKARTILMASI DENEYİN AMACI: Bipolar jonksiyonlu transistör (BJT) ve MOS transistörün DC (doğru akımda) çalışma bölgelerindeki akım-gerilim ilişkilerinin teorik

Detaylı

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği BMM212 Elektronik-1 Laboratuvarı Deney Föyü Deney#8 Alan Etkili Transistör (FET) Karakteristikleri Arş. Gör. Mustafa İSTANBULLU Doç. Dr. Mutlu AVCI ADANA,

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 2008 DEVRELER II LABORATUARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 2008 DEVRELER II LABORATUARI DİRENÇ-ENDÜKTANS VE DİRENÇ KAPASİTANS FİLTRE DEVRELERİ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1. Alçak geçiren filtre devrelerinin çalışmasını anlatınız. 2. Yüksek geçiren filtre devrelerinin çalışmasını anlatınız. 3. R-L

Detaylı

Süperpozisyon/Thevenin-Norton Deney 5-6

Süperpozisyon/Thevenin-Norton Deney 5-6 Süperpozisyon/Thevenin-Norton Deney 5-6 DENEY 2-3 Süperpozisyon, Thevenin ve Norton Teoremleri DENEYİN AMACI 1. Süperpozisyon teoremini doğrulamak. 2. Thevenin teoremini doğrulamak. 3. Norton teoremini

Detaylı

Bölüm 1 Diyot Karakteristikleri

Bölüm 1 Diyot Karakteristikleri Bölüm 1 Diyot Karakteristikleri DENEY 1-1 PN-Jonksiyon Diyot Karakteristikleri DENEYİN AMACI 1. PN-jonksiyon diyotlarının karakteristiklerini anlamak. 2. Farklı diyot tiplerinin kendine özgü özelliklerini

Detaylı

DENEY 5: RC DEVRESİNİN OSİLOSKOPLA GEÇİCİ REJİM ANALİZİ

DENEY 5: RC DEVRESİNİN OSİLOSKOPLA GEÇİCİ REJİM ANALİZİ A. DENEYİN AMACI : Seri RC devresinin geçici rejim davranışını osiloskop ile analiz etmek. B. KULLANILACAK ARAÇ VE MALZEMELER : 1. Sinyal Üreteci, 2. Osiloskop, 3. Değişik değerlerde direnç ve kondansatörler.

Detaylı