Ç NDEK LER. mtiyaz Sahibi BPM Halkla liflkiler Tan t m Ltd. fiti. ad na. Sorumlu Yaz flleri Müdürü. Editör. Yay n Kurulu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç NDEK LER. mtiyaz Sahibi BPM Halkla liflkiler Tan t m Ltd. fiti. ad na. Sorumlu Yaz flleri Müdürü. Editör. Yay n Kurulu."

Transkript

1

2

3 Atam zindeyiz

4 Ç NDEK LER mtiyaz Sahibi BPM Halkla liflkiler Tan t m Ltd. fiti. ad na M. Bülent Güven Sorumlu Yaz flleri Müdürü Çetin Erdo an Editör Meltem Çak c Yay n Kurulu fierife Oktay U ur Oktar lker flgör 10 Tasar m Dan flman Batur Can Yönetim Yeri Çelik fl Merkezi A Blok No:9 D:5 Mecidiyeköy/ stanbul Tel/Faks: Bask ESEN OFSET MATBAACILIK SAN.VE T C. A.fi. kitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvar No: kitelli/ stanbul Tel : Faks: Yay n türü Yerel, süreli, iki ayda bir yay nlan r letiflimve mail için Yay n Yeri ve Tarihi stanbul, Kas m 2007 Derginin içindeki ilanlar ücretsizdir ve ilan verenlerin sorumlulu undad r. Dergimizdeki makale ve röportajlarda geçen görüfl ve elefltiriler beyan veren kiflilere ve yazarlara aittir. 4 ki ayda bir ücretsiz yay nlan r. 36

5 6 METROPOL LIFE 10 TASARIM FRANK O. GEHRY Dekonstrüktif esteti in ustalarından 14 TASARIM MARC NEWSON Materyallere soluk kazandıran sanatçı 18 SCHNE DER ELECTR C TEN 20 RÖPORTAJ NC MUTLU Yüz güldüren tasarımlar 24 TASARIM HELLA JONGER US Geçmiflle bugün onun elleriyle bulufluyor 26 RÖPORTAJ U UR OKTAR 28 RÖPORTAJ FARSH D MOUSSAV Mimarlık benim için müzik gibi 32 ÜNLÜLER N TERC H Ç DEM H TAY Dikkat ett im ilk fley design olur 34 SOSYAL SORUMLULUK L DERLER RENG N SEZER Çaba ya ihtiyaç var 36 GEZ HIRVAT STAN Balkanlar ın saklı cenneti 42 TASARIM H REF Ça dafl tasarımlar 46 ALIfiVER fi MONTEGRAPPA Bir sanat objesi 48 RÖPORTAJ MUSTAFA HORASAN Çok yönlü ressam 52 RÖPORTAJ ÖZKAL GÜNER 62 MEKAN Atiye sokak 5

6 METROPOL LIFE Harvey Nichols stanbul Uluslararası Alanda En yi ç Dekorasyona Sahip Ma aza ödülünü kazandı. Dünyaca ünlü moda markalarını bir arada sunan ürün gamının yanı sıra, yaratıcı iç tasarımı ve etkileyici ambiyansıyla dekorasyon tutkunlarını büyüleyen ve Türk perakende ma azacılık anlayıflına yepyeni bir yaklaflım getiren Harvey Nichols stanbul, Londra da düzenlenen Perakende Ma azalar Arası ç Dekorasyon Yarıflması nda, Uluslararası Alanda En yi ç Dekorasyona Sahip Ma aza ödülüne layık görüldü. Bu yıl 10. su gerçeklefltirilen ve kategorisinde dünyanın en prestijli organizasyonları arasında gösterilen yarıflmanın bu yılki jürisinde, Ian Caulder, Tom Foulkes ve George Morris gibi tasarım çevrelerinin en ünlü isimleri yer aldı. Perakende endüstrisinin önde gelen 550 ma azasının katıldı ı yarıflmada, Harvey Nichols stanbul, di er uluslararası ma azalar arasında fark yaratan isim oldu. Deniz Tunç un koleksiyonu Deniz Tunç, Sarmal Fetih adını taflıyan yeni koleksiyonunu Niflantaflı Güzelbahçe Sokak taki yenilenen showroom unda sergilemeye baflladı. Geçmiflin tanıdık desenlerinden grafik bir düzende koparılarak yaratılan motifler, ıflıkların taflıyıcılarında, masalarında ayaklarında yükselerek dikkat çekiyor.koleksiyon adını masa ve ıflıkların taflıyıcılarını oluflturan bu sarmal motiflerden alıyor. Deniz Tunç un yeni tasarımlar sarmal motifler üzerinde yerden, duvardan, tavandan giriyor ve fethediyor mekanları Ruhunu oluflturuyor; modern, sofistike, flehirli Moda akımlarından ve endüstri dünyasından kopuk bir yol izlemesi, bireyselli i ve el iflçili i gelene ini yüceltmesi ile tanınan tasarımcının yeni koleksiyonunda yine baflrolde olan ıflıklarının yanı sıra koltuklar, masalar, paravanlar ve sehpaları tasarımcının Neo-Ottoman stiline vurgu yapıyor. 6

7 Ligne Roset tasarım ve konforu Cemia da buluflturdu Özgün tasarımlı mobilyalara imza atan dünyaca ünlü Fransız markası Ligne Roset, tüm modelleriyle yaflanılan mekanlara zarafet katıyor. Ligne Roset tarafından ülkemizde sunulan en yeni model olan Cemia, yatak odalarında özgünlü ün vazgeçilmez bir unsur oldu unu düflünenlerin büyük be enisini kazanıyor. Farklı ve içsellefltirdi i yorumlarıyla tanınan ünlü tasarımcı Peter Maly tarafından hazırlanan Cemia serisi, 1990 ların Zen minimalizmi ile 1960 ların organik formlarını tek bir anlayıflta bir araya getiriyor. Köflelerdeki farklı yorumuyla dikkat çeken Cemia, yatak odalarına bambaflka ve rahat bir görünüm kazandırıyor. Cemia karyola, komodin, flifoniyer, gardırop ve TV ünitesiyle tasarım, konfor ve rahatlı ı benzersiz bir anlatımda buluflturuyor. Prefabrikasyonda Yenilikler ve E itim Türkiye Prefabrik Birli i nin geleneksel olarak 2 yılda bir düzenledi prefabrikasyon sempozyumlarından 12.si bu yıl Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi nin iflbirli i ile Prefabrikasyonda Yenilikler ve E itim konusunda gerçekleflecek.13 Kasım 2007 tarihinde stanbul da düzenlenecek olan sempozyum, beton prefabrikasyon endüstrisindeki yeniliklerin tartıflılaca ı, sektördeki yenilikçi yaklaflımların gündeme getirilece i bir platform olacaksempozyuma bildiri ile katılmak isteyen katılımcıların, bildiri özetlerini en geç 30 Mart 2007 tarihine kadar elektronik posta veya faksla Türkiye Prefabrik Birli i nin göndermeleri gerekiyor. Hayri Esmer Ardıflık Örüntüler 6-30 Kas m 2007 Mac Art Gallery Sanatçı, mimari kurgu, mekan/boflluk ve bunlara ba lı olarak geçifllilik kavramını öne çıkardı ı çalıflmalarında, yo un ve dinamik bir görsel etkinin arayıflındadır. Katmanlaflan çizgi istifleri, ardıflık yinelemeler, monokrom renk planları, arınmıfl bir imge/boflluk iliflkisi bu sorunsalın araçlarıdır. Böylece güçlü kütlesel formlarla, yalın bir kurgu fleklinde beliren yapı, çevremizdeki mimari yapıyı yeni bir bakıfl ekseninde görselleflmektedir. stanbul Modern stanbul Modern, fiimdiki Zaman Geçmifl Zaman bafllıklı yeni uluslararası sergisiyle ça dafl sanatı Türkiye ye tanıtan stanbul Bienali nin 20 yıllık geçmiflinden bir seçki sunuyor. 2 Aralık 2007 tarihine dek stanbul Modern in alt katında ve dıfl alanlarında sürecek olan sergide 42 sanatçının 50 yapıtı yer alacak.bienalin geçmiflteki evrimini belgeledi i gibi gelecekteki geliflimini ve olanaklarını da keflfetme fırsatı sunacak olan fiimdiki Zaman Geçmifl Zaman sergisinde, geçmifl stanbul bienallerinin küratörlerinin seçimiyle Türk ve uluslararası sanatçıların her bienali en iyi yansıtan yapıtları sergilenecek. 7

8 METROPOL LIFE amber 07 Sanat Festivali amber 07 beden-ifllemsel sanatlar festivali 9-17 kasım tarihleri arasında gerçeklefliyor. Türkiye deki tek yeni teknolojiler ve sanat festivali olan amber 07 uluslararası bir etkinlik olarak 30 sanatçının katılımıyla gerçekleflecek Kasım 2007 stanbul amber 07 atölye çalıflmaları, gerçek zamanlı etkileflime dayanan performansları ve ziyaretçiyi izleyici konumundan katılımcı konumuna taflıyan enstalasyonlardan oluflan sergisi ile bugüne kadar izledi imiz etkinliklerden ayrılıyor. Festivalde yer alan performans ve enstalasyonlar dijital teknolojileri bir ifade aracı olarak kullanan yeni bir sanatsal dilin örneklerini oluflturuyor. Tüm ifller gerçek zamanlı olarak dijital teknolojileri kullanıyor. Autodesk 2007 Sayısal Grafik ve Autodesk, bilgisayar destekli görsellefltirme, canlandırma ve endüstriyel ürün tasarımı çözümlerini, Kasım 2007 tarihlerinde, Rahmi M. Koç Müzesi nde ço ul ortam ve tasarım profesyonelleri ile buluflturuyor. Arkitera Kampüste Arkitera Mimarlık Merkezi, mimarlık alanında lisans ve yüksek lisans e itimi veren Türkiye ve KKTC deki 36 üniversitede, mimar adaylarıyla bir araya gelecek. Henkel in sponsorlu unda gerçekleflecek olan Arkitera Kampüste etkinli inde, mimarlık ö rencilerine mimarlık kültürü üzerine paylaflımlar yapılacak FESorient 2007 Kültürümüzün temel tafllarını oluflturan etnik ve otantik de erlerden esinlenerek ticari, sanatsal ve kültürel üretim yapan tüm de erlerin bir araya getirilerek günümüz estetik anlayıflıyla birlefltirilmesini hedefleyen FESorient 28 Kasım -02 Aralık 2007 tarihleri arasında Hilton Sergi ve Fuar alan nda gerçekleflecek. FUAR TAKV M Kasım 2007 NewLifeStyle / nflaat Dizayn Fuarı Chendu Kasım 2007 Batimat Seramik Fuarı Paris Kasım 2007 Finition Yapı ve ç Mimari Fuarı Tunus Kasım 2007 FW & WM Mobilya Fuarı Pekin Kasım 2007 Interbaht China Havuz ve Banyo Fuarı Shanghai Aralık 2007 IPM China Peyzaj Fuarı Foshan 8

9

10 TASARIM Dekonstrüktif esteti in ustalarından Frank O. Gehry Gerçek adı Ephraim Goldberg olan ünlü mimar ve tasarımcı Gehry, tamamlanmamıfl izlenimi bırakan eserlerinde klasik mimari ile e risel formları birlefltiriyor da Kanada Ontario da do an Frank O. Gehry yüzyılımızın en tanınmıfl mimarlarından. University of Southern California ve Harvard da mimarlık okuduktan sonra 1963 yılında Frank O. Gehry and Associates adlı mimarlık flirketini kurdu. 16 yıl sonra firmanın adını Gehry & Krueger inc. olarak de ifltirdi li yılların sonlarına do ru Frank O. Gehry nin mimari üslubu dekonstrüktivizm ile flekillenmeye baflladı. Heykelimsi ve kullanılabilir yapıların arayıflına giren Gehry, bu dönemde kültür merkezleri ve müzeler gibi kamusal yapılar tasarlamaya yöneldi. Tasarımcı ve mimar Frank O. Gehry, klasik mimarlık temalarını ile e risel formları birlefltirerek kiminin hayran kaldı ı kimininse elefltirdi i eserler ortaya koydu. Kontraplak, metal levha, kafes, a, panel gibi endüstri malzemeleri kullanan Frank O. Gehry nin bina tasarımları düzensiz ve dengesizmifl izlenimi verir. Yapılarının ço u sanki tamamlanmamıfl etkisi bırakır. Tasarımlarının ço unda serbest konumda el kafesleri gözlemlemek mümkündür. Gehry yine çalıflmalarında balık fleklini simge olarak kullanır yılında Kobe de yaptı ı Fishdance balık lokantası bunun en güzel örneklerinden biridir. Bu tasarımın ardından bu formu pek çok baflka yüzey konstrüksiyonunda yine kullandı. Gehry nin göze çarpan ve kendi imzasını yansıtan çalıflmalarından en önemlileri yine 1978 yılında tasarladı ı Santa Monica daki kendi evi, 1987 yılında Wayzata da yaptı ı ve 1950 yılında Johnson un yaptı ı binaya ek olan Winton Misafir Evi ve bir yıl kadar sonra gerçeklefltirdi i Thousand Oaks taki Sirmai 10

11

12 TASARIM Gehry nin göze çarpan ve kendi imzasını yansıtan çalıflmalarından en önemlileri yine 1978 yılında tasarladı ı Santa Monica daki kendi evi, 1987 yılında Wayzata da yaptı ı ve 1950 yılında Johnson un yaptı ı binaya ek olan Winton Misafir Evi ve bir yıl kadar sonra gerçeklefltirdi i Thousand Oaks taki Sirmai Peterson Evi dir. Peterson Evi dir. Winton Misafir Evi farklı bölümlerin bir araya getirilmesiyle oluflturulan bir heykele benzer. Yine bazı çevrelerin elefltirilerinin hedefi olan Los Angeles taki Loyola Hukuk Okulu, Walt Disney Konser Salonu ve Vitra Tasarım Müzesi ünlü mimarın baflyapıtları arasında sayılır yılında Gehry nin tasarladı ı Walt Disney Konser Salonu düzenlenen yarıflmada birincilik ödülünü alarak bir yıl yani sonra 1992 yılında yapılmaya bafllandı. Binanın dıfl yüzeyi paslanmaz çelikle kaplandı ve kısa sürede Los Angeles in simgeleri arasındaki yerini aldı. Gehry nin imzasını taflıyan Vitra Tasarım Müzesi ise çatı kısmında çinko kullanılarak tasarlandı. ki yüzyıla yakın bir zaman dilimi içerisinde tasarlanmıfl çeflitli mobilyanın sergilendi i kompleks, Frank O.Gehry nin yukarıda da sözünü etti imiz o heykelimsi tarzının izlerini taflır. 12

13 1991 yılında Gehry nin tasarladı ı Walt Disney Konser Salonu düzenlenen yarıflmada birincilik ödülünü alarak bir yıl yani sonra 1992 yılında yapılmaya bafllandı. 250 yi aflkın çalıflması bulunan ve Amerika da ö retim üyesi olan Frank O. Gehry, onursal doktorluk ünvanına da sahip. Los Angeles ta bulunan ve 2002 yılında Gehry Partners LLP adıyla kurdu u bir flirketi de bulunan mimar, bu firmanın bünyesinde ileri düzey mimarlarla çeflitli projelerde yer alıyor. Yaklaflık 175 kiflinin çalıfltı ı Gehry Partners LLP deki tüm projeler bireysel olarak hazırlanıyor ve Frank O. Gehry yönetiminde sürdürülüyor. fiirketin ortakları arasında, Brian Aamoth, Terry Bell, John Bowers, Edwin Chan, Berta Gehry, Marc Salette, Tensho Takemori, Laurence Tighe and Craig Webb gibi isimler bulunuyor. 13

14 TASARIM Marc Newson materyallere soluk kazandırıyor Yaflayan tasarımcıların en pahalısı olarak da bilinen Marc Newson kendi kufla ının kuflkusuz en etkileyici ve yaratıcılarından birisi. H enüz 43 yaflındayken Marc Newson, farklı pek çok alanda ürünler vermifl, sandalyeden ev eflyasına, bisikletten, lokanta iç dizayn konseptlerine dek, hem Avrupa, hem Asya hem de Avustralya ya kadar genifl bir müflteri profiline ulaflmıfltı. Avustralya nın Sydney kentinde dünyaya gelen Newson un çocuklu u Avrupa ve Asya yı dolaflarak geçti. Sydney Güzel Sanatlar Üniversitesi nde Takı Tasarımı ve Heykel Bölümü nde okurken mobilya tasarımına ilgi duymaya bafllayan ve bu alandaki çalıflmalarına adım atan ünlü tasarımcı, 1984 yılında okulundan mezun oldu unda Avustralya El Sanatları Kurulu tarafından ödüllendirilerek Roslyn Oxley Gallery de Lockheed Lounge adlı tasarımının da yer aldı ı bir sergi açtı yılında Newson, 1991 yılına dek çalıflmalarını sürdürdü ü ve yafladı ı Tokyo ya taflındı. Burada Orgone Lounge, Black Hole Table ve Felt Chair gibi tasarımlara imza attı. Bu eserleri de Asya ve Avrupa da yo un ilgiyle karflılandı yılında, Newson Paris te Avrupa nın önemli markalarından teklifler almaya baflladı. Aydınlatmalar için Flos, mobilyalar için ise Cappellini ve Moroso çalıflmalarına ilgi gösterdi. Ikepod Watch Company adında bir ortaklı a imza atarak saatler yarattı ve Paris teki Galerie Kreo da sergilenerek sınırlı üretim Event Horizon Table ve Orgone Chair gibi aliminyum mobilyalar tasarladı lı yılların sonlarına kadar Newson pek çok lokantanın da iç konseptini oluflturdu. Bunlardan bazısı, Londra daki Coast, Manchester s Mash & Air, Osman ve

15 Manhattan daki Canteen. Tokyo da bulunan Syn Recording Studio nun iç dizaynını, Walter Von Beirendonck W.&L.T sokak giyim markası için raf sistemi yine onun imzasını taflıdı yılında Newson Londra ya taflınarak endüstriyel tasarımlar yapabilmek için Marc Newson Ltd. yi kurdu. O zamandan beri Littala, Alessi, Magis, B&B talia, dee ve Dupont Corian için aksesuvar, mobilya, aydınlatma sistemleri gibi tasarımlara imzasını attı. Newson aynı zamanda Biomega için MN01 adında bir bisiklet, Ford için 021C adında bir konsept araba oluflturdu. Falcon 900B özel jet uça ının da iç dizaynını yapan Newson un tasarımını yaptı ı Ford 021C henüz piyasaya çıkmadı ancak yapımı talya da 9 aydan fazla sürdü! 2002 ve 2003 yılları arasında Manhattan daki Lever House Restaurant konseptini de oluflturan Marc Newson, Tefal için bir 15

16 TASARIM 1991 yılında, Newson Paris te Avrupa nın önemli markalarından teklifler almaya baflladı. Aydınlatmalar için Flos, mobilyalar için ise Cappellini ve Moroso çalıflmalarına ilgi gösterdi. tencere serisi, Ideal Standart için The Newson Suite ve Qantas Hava Yolları için Business Class koltukları üzerine çalıfltı. Ardından 63 do umlu tasarımcı, Paris te ikinci stüdyosunu açtı ve 2005 yılları arasında Newson Qantas Hava Yolları nın yeni A380 uça ının içini, Sky Bed tasarımını, Sydney ve Melbourne deki terminallerin de first class yolcular için lounge salonlarını dizayn etti. Bunun yanında hem bayan hem de bay yolcular için kitler yaptı. Japon KDDI için bir cep telefonu ve Avustralya Olimpiyat Takımı nın üniformaları ise yine Newson un tasarımlarından. Nike ın Zvezdochka ayakkabısı, G-Star için bir koleksiyon, Samsonite için Scope serisi, Madrid teki Hotel Puerta America nın altıncı katındaki bar hep onun çalıflmaları. Türkiye de de ilgi ile takip edilen G-Star koleksiyonunda 16

17 Newson, Ikepod Watch Company adında bir ortaklı a imza atarak saatler yarattı ve Paris teki Galerie Kreo da sergilenerek sınırlı üretim Event Horizon Table ve Orgone Chair gibi aliminyum mobilyalar tasarladı. erkek ve bayanlar için çok çeflitli t-shirtler bulunuyor. Aykırı desen ve grafiklerin kullanıldı ı, göz alan ve capcanlı renklerdeki t-shirtler yelpazenin ana parçalarını oluflturuyor. Bu koleksiyon, pazartesi cumartesi günleri arası için her güne özel bir tasarım ve pazar için ise Week T adlı bir t-shirt sunuyor. Her t-shirtün önünde hayvan siluetlerinden yaratıcı flekilde esinlenerek tasarlanmıfl Newson harflerinden biri mevcut yılına geldi imizde Marc Newson Time Magazine in dünyadaki en güçlü 100 kiflisi listesindeki yerini aldı yılında Qantas Hava Yolları nın tasarım direktörü olan ünlü tasarımcı, A380 lerin içini ve havaalanı loungelarını tasarlamayı sürdürdü. Tokyo daki Marie Helene de Taillac yani MHT nin ve Paris teki Azzedine Alaia ayakkabı buti inin tasarımlarını yine o yaptı. Dom Perignon için sınırlı sayıda flampanya so utucusu, fliflesi gerçeklefltirdi ve aynı yıl Design Miami nin Yılın Tasarımcısı Ödülü nü kazandı. Newson un pek çok eseri bugün müze koleksiyonlarında yer alıyor. New York Modern Sanat Müzesi, Londra Tasarım Müzesi, Georges Pompidou Modern Sanat Merkezi, Vitra Tasarım Müzesi bunlardan bazısı yılından bu yana toplam 32 ödüle layık görülen Marc Newson un tasarımlarını Mozaik ma azalarında bulmak mümkün. 17

18 KISA HABER Sosyal Projeler gençlere fl k tutuyor Schneider Electric son 5 y ld r, 70 den fazla ülkede, flirket personelinin gönüllü kat l mlar yla düzenledi i sosyal projelerle gençlere fl k tutuyor y l bafl nda ise Schneider Electric, enerji kaynaklar n n verimli kullan m n n ve bunun yan s ra kendi teknik bilgisini gençlerle paylaflman n önemini gözönünde bulundurarak kendi sektörüne e itim yapma karar ald. O tarihten bu yana flirketimiz tüm dünyada elektrik- elektronik e itimi alan gençlere yat r m yap yor ve kendi tecrübelerini onlarla paylafl yor. Le Havre daki aç l r kapan r köprünün otomasyonu Fransa daki Le Havre kentinde k sa bir zaman önce k y gelifltirme projesinin bir parças olarak, Paul Valentine Liman üzerine bir asma köprü infla edildi. Hareketli yap lar n dizayn ve mekanizmalar üzerine uzmanlaflm fl bir flirket olan Eurodim köprünün hareket ve mekani inden sorumlu ana müteahhit firmas olarak projede yerini al rken, Schneider Electric proje için otomasyon çözümlerini sundu. Enerji tasarrufu ve konfor Enerji tasarrufu ve konforlu ortam için dünyan n 190 ülkesinde faaliyet gösteren Schneider Electric Tac Bina otomasyon çözümleri ile binan z ak ll hale getiriyor. HVAC kontrol, güvenlik yönetimi ve kartl geçifl, dijital video yönetim sistemleri, enerji çözümleri, tesis yaflam döngüsü servisleri, ayd nlatma ve hassa ortam kontrolleri ile yang n alg lama ve uyar sistemleri çözümleri sunuyor. Dubai de yeni dinlenme tesisleri Dubai de yap lan suni ada Palm da, 1800 villa, 7000 apartman, 220 ma azadan oluflan bir al flverifl merkezi ve birkaç spor ve e lence tesisi bulunmaktad r. Schneider Electric bu projenin orta ve alçak gerilim elektrik da t m ekipmanlar n ve havuz pompalar n çal flt rmak için kullan lan izleme cihazlar n temin etti. 18

19 Kısa bir süre önce yeni yönetim binasına taflınan Schneider Electric Showroom unu da hizmete açtı Schneider Electric Yeni Yönetim binas nda... Yeni yönetim binas n ak ll bina sistemleriyle daha modern ve konforlu bir hale getiren Schneider Electric, tüm çözüm uygulamalar n sergileyen showroom unu açt 190 ülkede ve Türkiye de elektrik da t m, endüstriyel kontrol, otomasyon ve elektrik tesisat ve kontrol sistemleri pazarlar nda sundu u çözümleriyle lider konumdaki Schneider Electric Showroom unda teknolojinin gelece e olan katk s n müflterileriyle paylafl yor. Showroom sayesinde Schneider Electric ziyaretçileri kaçak ak m koruma cihazlar ndan, anahtar segmentinden, modüler ürünlere kadar pek çok ürün serisini yak ndan tan ma f rsat n buluyor. 19

20 TASARIM nci Mutlu dan Yüz güldüren tasarımlar talya da Mutlu+Milano isimli dizayn stüdyosunda çal flan nci Mutlu, endüstriyel tasar m ve ürün konusunda çal flmalar n sürdürüyor. talya Türkiye arasında yaflayan genç tasarımcılarımızdan nci Mutlu nun tasarladıkları ürünler arasında ev ve ofis mobilyaları, vitrifiye ürünler, metal yapı aksesuarları, mutfak, günlük plastik ürünler, züccaciye ve aydınlatma elemanları yer alıyor. fiu anda Türkiye, Almanya, Belçika, Tayvan ve talya dan firmalarla çalıflan Mutlu ayrıca Vitra Eczacıbaflı, Hisar, Nurus, Tunaofis ve Ev, Handles, Koziol, Jongform, Grande Arredo, Restonic, Winston, Arçelik gibi ve daha çok firmaya projeler üretti. nci Mutlu ile tasarım üzerine keyifli bir sohbet gerçeklefltirdik: Porte foto raf : Mustafa Nurdo du, Benan Kapucu 20 nci Mutlu Vitra Eczacıbaflı, Hisar, Nurus, Arçelik gibi pek çok firmaya proje üretti. Tasarım kavramı ile ilk ne zaman tanıfltınız? Tasarım kavramı ile ilkokuldayken annemin eve aldı ı Türkiye de çıkan ilk Ev&Dekorasyon dergisi ile sonra yine ben küçükken abone oldu umuz National Geographic ve House&Garden dergileriyle tanıfltım. Yine ilkokuldayken çevrede güzellik oluflturmaya çok meraklıydım, sürekli sokaktan malzeme toplayıp eflya icat ederdim, tabii çok anlamsız objeler olurdu. Bunları öyle birbirlerine tutturup, çakıp nesneler üretirdim. Hep birfleyleri keser biçerdim. Tüm ailemiz doktordu yani bana yol gösteren yoktu. Ama hiç karıflmazlardı. Salonun, kendi odamın dekorasyonunu kafama göre her hafta, her gün, canım sıkıldıkça de ifltirirdim. Sürekli evdeki koltuk ve kanepeleri ittirmekten, tüm parkeler çizik içinde kalmıfltı ama bizimkiler bana hiç karıflmazlardı. Sürekli yerlerini de ifltirmekten, tüm bibloları kırardım. Zaten lisede Orta Do u Teknik Üniversitesi, Endüstri Tasarımı bölümüne girmeye karar vermifltim. Bu sebeple ikinci basamak sınavına bile girmedim, hatta baflka bir okulun veya bölümün sınavına bile girmedim. Ne istedi imi iyi biliyormuflum yani.

21 Genç tasarımcı için mesle inin anlamı insanları mutlu edebilmek ve özgür kılabilmek. Nelerin insanları mutlu etti ini, yüzlerin nasıl güldü ünü, gözlemliyor, okuyor ve düflünüyor... Akademi yıllarınızdan söz edebilir misiniz? Akademi tasarımın ne oldu unu anlamaya çalıflmakla geçti. Orta Do u Teknik Üniversitesi ndeki yıllarımda hocalarıma bitmez tükenmez sorularımla, sınıf arkadafllarımla tartıflarak bu sırrı çözmeye çalıflıyorduk. P rofesyonel hayata atılmaya baflladı ınız yıllardan bahsedebilir misiniz? Her zaman birfleyler tasarladım, proje ürettim, ne zaman profesyonel oldum farkında bile de ilim, mezun olunca proje ödevi veren yok tabii ben de piyasadan, fabrikalardan hemen kendime daha çok yapacak proje aradım, biri bittikçe di eri geldi, yani üniversiteye baflladı ım 1990 yılından beridir proje yapıp ürün üretiyorum. Aradaki geçifli hatırlamıyorum bile. Amacım hep daha iyiye gitmek oldu. talya ile olan ba ınızdan, oradaki çalıflmalarınızdan, ortaklıklarınızdan söz edebilir misiniz? Yaklaflık 7-8 yıldır talya da çalıflıyorum. Hem burada olmayı hem Türkiye de olmayı kesinlikle tercih ediyorum. Sürekli dünya ile iliflkide olmam lazım, sürekli dünya fuarlarını ve pazarlarını biliyor ve geziyor olmam gerekiyor. Tasarımcı olmak bilgi, görgü gerektiriyor. Yoksa müflterinize danıflmanlık yapamazsınız. Vizyon olarak hep önde 21

22 TASARIM think hepi by vitra 2005 Think Hepi nci Mutlu nun Vitra ya 2005 y l nda tasarlad ve halen piyasada bulunan plastik, serigrafi, kumafl, metal ve transparan malzemeleri harmanlad bir banyo tak m. Hisar Studio ya tasarlanm fl olan Famia çatal b çak seti 2004 y l ndan bu yana üretimde. nci Mutlu bu ürünü ve di er ürünleriyle birlikte 2004 y l nda Elle Decor y l n tasar mc s ödülünü ald. Famia, Produced by hisar studio 2005 olmak durumundasınız. Niye talya derseniz; Rönesans talya da yapıldı ı için sanat ve tasarımda en birikmifl tecrübe burada. Bu sebeple talya da geliflmifl bir endüstri var. Geliflmifl endüstri demek de yüzyılların tecrübesini bir nebze de olsa, olabildi i kadarıyla ö renmek anlamına geliyor. Burası lojistik olarak da çok uygun bir yer. Burdan hem Türkiye ile hem de Avrupa ile çalıflabiliyorum. talyan insanı da hem sosyal, hem nefleli, hem usta, hem yaratıcı aynı zamanda dünyanın en yardımsever milleti. Türkler ise dünyanın en misafirperver insanları. Yurtdıflında olmak mesleki vizyonunuzda bir de iflikli e yol açtı mı, size neler kattı? Yurtdıflında ama Türkiye den teknolojik olarak daha da geliflmifl ülkelerde bulunmak ve çalıflmak tasarımcı için bir gereklilik. Çünkü endüstriye hizmet veriyorsunuz. Firmalar vizyonu olan, bazı konularda onlara yol gösteren daha iyi bilen tasarımcılarla çalıflmak istiyorlar. Tasarımlarınızı oluflturma süreçlerini bizimle paylaflır mısınız? Öncelikleriniz neler, fikirleriniz hangi aflama- 22

23 soft cupe produced by vitra 2004 Softcube Vitra n n üretti i inci Mutlu ve Luca Milano nun tasarlad dünyan n ilk banyo koleksiyonu. Yaklafl k 40 parçadan oluflan bu koleksiyon ilk kez banyodaki tüm elemanlar birbirleri ile koordineli bir flekilde çözmüfltü y l nda Elle Decor un y l n en iyi banyo tasar m ödülünü alm flt. nci Mutlu Türkiye, Almanya, Belçika, Tayvan ve talya ya çalıflıyor. lardan geçiyor? Tasarımlarınızın kullanılabilir olması sizin için önemli midir yoksa salt bir sanat yapıtı olarak da düflündü ünüz oluyor mu? fllev benim için çok önemli. Yeni bir fikir yaratmak da çok önemli. Tasarladı ım objelerin hepsi aradan on yıl geçmifl olsa da hala piyasada kalmaya ve satmaya devam ediyor. Tasarım yapmanın benim için anlamı insanları mutlu edebilmek ve özgür kılabilmek Nelerin bizi mutlu etti ini, yüzümüzün nasıl güldü ünü, gözlemliyorum, okuyorum, düflünüyorum. Kıstaslara gelince; Ürünün iletiflimi kuvvetli olmalı ve yeni bir fikir içermeli. Kullanıcıların dikkatini ancak bu flekilde çekebilirsiniz. letiflim demek; ürünün kendini anlatabilmesidir. Yeni olan herfley kabul görmek zorunda de il elbette, kullanıcıların, ilk bakıflta sevece i ürünler olmalı. Bunların dıflında ürünün fonksiyonel olması, ergonomik ve kolay üretilebilir olması ben dahil her tasarımcının taflıması gereken sorumluluklar. Onun dıflında tasarım yaparken tecrübe önemli. Çok arafltırma yapmak ve çok denemek gerekiyor yeniyi yaratabilmek için. Gördü üm her fley bana fikir verebiliyor. Bol bol gezmek, gördü üm her fleyi incelemek, foto raf çekmek, okumak, çok soru sormak kafamdaki fikir bankasını gelifltiriyor. Tasarım yani fikir aflaması tamamlanıp müflteri tarafından onaylandıktan sonra da o ürünün imalata geçebilmesi için teknik çizimleri ve modellemeleri yapıyoruz. Sonra prototipler yapılıyor. Ürün üzerinde revizyonları yapıyoruz ve kalıp yapımı ile üretime geçiliyor. Elle Dekor, Viridian Tasarım, Altın Ambalaj ve Ulusal Mobilya gibi yarıflmalara katıldınız ve birincilik ödülünü kazandınız. Bu ödüllerin size ne ifade ettiklerinden söz edebilir misiniz? Tatmin edici bir duygudur takdir görmek ama mutluluk getiren çok önemli birfley de de il ödül almak. Sanırım müflterilerim için daha önemli. Çalıfltı ım firmalara ödül getirmek isterim açıkcası. flte bu beni mutlu eder. 23

24 TASARIM Geçmiflle bugün onun elleriyle bulufluyor: Hella Jongerius 3 yıl önce Garanti Galeri de son on yıllık çalıflmaları sergilenen Hella Jongerius, ça dafl tasarım denildi inde akla ilk gelen isimlerden. Ü lkemizde de açılan ve yo un ilgi ile karflılanan Ikea için de tasarımlar yapan Hella Jongerius un en önemli özelliklerinden birisi poliüretan, lateks, çelik, keçe, porselen, cam, tekstil, bronz, köpük, plastik ve altın gibi de iflik materyallerden ortaya eserler çıkarması ve bunu deneme yöntemiyle gerçeklefltirmesidir. Ço u ürünü koleksiyonlarda yer alan Hella Jongerius 1963 do umlu. Hollanda da Eindhoven daki Endüstri Tasarımı Akademisi nde okuyan, Karlsruhe ve Hamburg Sanat Yüksek Okulları nda atölye çalıflmaları gerçeklefltiren sanatçı, geleneksel el sanatlarını endüstriel tasarım ile birlefltirerek ortaya kendine özgü eserler koyuyor. Bafllangıçta marangozluk okumaya bafllayan Hollandalı sanatçı kısa zamanda yaratmaktan ziyade tasarlamaktan keyif aldı ının farkına vardı ve iflin hayal gücü kısmıyla ilgilenmeyi istedi. Fakat sanatın sa ladı ı özgürlük alanında kaybolmaktan, bu alanın kendisine hayatı ve mesle i hakkında içinden çıkılamaz sorular sormasından ürken Hella Jongerius, tercihini bu tip sorulara uygulamayla cevap verebilece i somut bir alan olan endüstriyel tasarımdan kullandı. Böylece bu sorularla oynayarak, sınırları zorladı, sanat ona ilham kayna ı oldu yılında okuldan mezun oldu unda, Droog sanatçının bir ürününü, poliüretandan yaptı ı bir banyo paspasını seçti ve bunu koleksiyonları için üretmeyi istedi. Bir ay sonra Jongerius onlara yine poliüretandan yaptı ı bir vazo gösterdi ve Droog yine be endi. Böylece, yıllarca sanatçının tasarımları Droog koleksiyonlarında yer aldı, çalıflmaları baflka ülkelerde de tanındı. Ancak okuldan mezun oldu u yıllardan bu yana malzeme açısından gittikçe zenginleflmeye baflladı endüstriyel ortam yılında tasarladı ı Esnek Lavabo adlı çalıflmasıyla ilk ödülünü kazandı sanatçı. Sonraki yıllarda, B-Set Yemek Takımı, fllemeli Masa Örtüsü, Uzun Boyunlu Oluklu fiifle ve Tekrar adlı projeleriyle tasarım alanında dünyanın önde gelen ödüllerini aldı yılında New York Modern Sanat Müzesi nde düzenlenen Worksperes Sergisi için My Soft Office i tasarlayan Jongerius, bu çalıflmasında teknoloji ile gündelik yaflamın rahatlı ını sa layan objeleri biraraya getirdi ve masa gibi ifllev gören bir yatak tasarladı. Sanatçı, Design Museum için 24

25 Ço u ürünü koleksiyonlarda yer alan Hella Jongerius 1963 do umlu. Hollanda da Eindhoven daki Endüstri Tasarımı Akademisi nde okuyan, Karlsruhe ve Hamburg Sanat Yüksek Okulları nda atölye çalıflmaları gerçeklefltiren sanatçı, geleneksel el sanatlarını endüstriel tasarım ile birlefltirerek ortaya kendine özgü eserler koyuyor. ise Silk Menagerie adını taflıyan bir enstalasyon gerçeklefltirdi. Bu enstalasyonu yapmasına ilham veren ise Hermes in ipek arfliviydi. Maharam, Royal Tichelaar Makkum ve Vitra için de çalıflan Hella Jongerius, Swarowski ve Hermes için bugüne kadar pek çok ürün tasarladı. Tarihe ya da eski fleylere özel bir ilgisi bulunmasa bile Jongerius, tasarım yapmaya bafllandı ında, ürettiklerine daha çok bilgi ve derinlik katmak istedi inin farkına vardı ve bunun için, öncellikle tasarımına nasıl bir form vermesi gerekti ine karar vermeliydi. O kadar form vardı ki, Hella Jongerius eski koleksiyonlara bakmaya baflladı ve kafasındaki en ideal flekli oluflturmaya çalıfltı. Koleksiyonları incelerken el sanatlarının geçmifl dönemlerde ne kadar emek ve zaman gerektirdiklerini kavradı ancak endüstriyel süreçte zaman para anlamına gelmekteydi ve üretilenlerin kalitesi kaçınılmaz olarak düflmekteydi... Hella Jongerius için tasarımcı bir uygulayıcıdır. Sanatçı bunu beyin ile eller arasında gerçekleflen bir pinpon maçına benzetiyor. Geliflmifl olan ile basit teknikleri, birinci dünya ülke kültürleriyle, üçüncü dünya ülkelerininkini, geleneksel olanla ça dafl olanı karıfltırarak tek olanı, farklı yöntem ve malzemelerle keflfetmeye çalıflıyor Jongerius. Üretirken kalitenin düflmesini istemiyor. Hella Jongerius kendi çalıflmalarında eski tekniklerle yenilerini buluflturmaya çalıflan, bunun yöntemini farklı malzemelerle de arayan bir sanatçı. Fikirlerini gelifltirerek uygulanabilir hale getirmeyi isteyen Hella Jongerius 2000 yılında Jongeriuslab ı kurdu. 7 yıldır kendi atölyesinde çalıflmalarını ve arayıfllarını sürdüren sanatçı tasarım okullarında da ders vermeyi sürdürüyor. 25

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

DESIGN WEEK ANTALYA İÇ MEKAN TASARIMI VE MOBİLYA Kasım 2017 Antalya Expo Center

DESIGN WEEK ANTALYA İÇ MEKAN TASARIMI VE MOBİLYA Kasım 2017 Antalya Expo Center Antalya... Profesyonel etkinliklerin, uluslararası ticaretin, turizm mimarisinin, modern kentleşmenin ve tasarımın yeni odağı. Tasarım dünyası, mobilya sektörü, projeciler ve kullanıcılar buluşuyor...

Detaylı

ORION ALIfiVER fi MERKEZ YANI - ÇORLU www.armadacity.com

ORION ALIfiVER fi MERKEZ YANI - ÇORLU www.armadacity.com 0282 444 69 96 ORION ALIfiVER fi MERKEZ YANI - ÇORLU www.armadacity.com ARMADA CITY B R PROJES D R. Trakya n n en baflar l projesiyle tan fl n. Çorlu nun tam kalbinde, konforla donanm fl, ihtiyac n z olan

Detaylı

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products Ravboard Dow Chemical firmas n n ekstrüde polistren sert köpük markas Styrofoam dan üretilmifltir. yap elemanlar Styrofoam un her iki yüzeyi cam elyaf

Detaylı

HighLight Aydınlatma

HighLight Aydınlatma HighLight Aydınlatma İçindekiler Hakkımızda 3 Showroom-Ofis-Üretim Merkezi 5 İş Ortaklarımız 7-22 Hakkımızda Highlight; Fark yaratan aydınlatma tasarımları ile yaşam alanlarınıza canlılık katıyor... İstanbul-Büyükçekmece

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Hakkımızda. Vizyonumuz. Misyonumuz

Hakkımızda. Vizyonumuz. Misyonumuz Hakkımızda Yaşam alanlarını estetik ve zarafetle buluşturan Zavinna ailesi olarak 40 yıllık tecrübeyle mobilya kulpu ve aksesuarları üretiyoruz. Modern teknolojiyi ve güncel tasarım trendlerini yakından

Detaylı

HAYATI ŞİMDİ İSTEDİĞİNİZ GİBİ YAŞAYIN. Remley Land, bir Remley Grup projesidir.

HAYATI ŞİMDİ İSTEDİĞİNİZ GİBİ YAŞAYIN. Remley Land, bir Remley Grup projesidir. HAYATI ŞİMDİ İSTEDİĞİNİZ GİBİ YAŞAYIN Remley Land, bir Remley Grup projesidir. NEDEN REMLEY LAND? 1. Giriş Şehirler gelişiyor, aileniz büyüyor ve zaman değişiyor... Geleceğin mimarı olma vizyonu ile çalışan

Detaylı

ALPEK İNŞAAT AŞ.; Haziran 1987 tarihinde PEÇEN, ERKILAVUZ ve KURT ailelerinin işbirliği ile kurulmuş bir aile şirketidir.

ALPEK İNŞAAT AŞ.; Haziran 1987 tarihinde PEÇEN, ERKILAVUZ ve KURT ailelerinin işbirliği ile kurulmuş bir aile şirketidir. ALPEK İNŞAAT AŞ.; Haziran 1987 tarihinde PEÇEN, ERKILAVUZ ve KURT ailelerinin işbirliği ile kurulmuş bir aile şirketidir. Gerek fonksiyonel ve modern mimari çözümleri, gerekse estetik ve kaliteye vermiş

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

YAŞAM ALANINIZ SİZE ÖZELDİR

YAŞAM ALANINIZ SİZE ÖZELDİR Konutta Altın Çağı YAŞAM ALANINIZ SİZE ÖZELDİR Çağıl İnşaat / Altınbaşak Konutları Çağıl İnşaat 1994 yılında kurulan; çok katlı yapıların tasarımı ve yapımı, yol, sanat yapıları ve köprü yapımında uzmanlaşmış

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

Mark Howorth imzasıyla

Mark Howorth imzasıyla DEKO TASARIM Senem ÖZTÜRK / senem.ozturk@alem.com.tr Mark Howorth imzasıyla CHALET SOLAIS İsviçre nin Villars bölgesindeki dağların tepesinde, vadiye hakim bir noktada bulunan Chalet Solais, ünlü İngiliz

Detaylı

ÇALIŞMA ALANLARINIZA YENİ BİR SOLUK GETİYORUZ

ÇALIŞMA ALANLARINIZA YENİ BİR SOLUK GETİYORUZ ÇALIŞMA ALANLARINIZA YENİ BİR SOLUK GETİYORUZ Mimari Tasarım Projelendirme İmalat Of is is Mobilyaları Uygulama www.tapso.com Ofis Mağaza Hastane Otel Restaurant Tapso Project Gibi Düşünmek Tapso Project

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

MOBİLYANIN YENİ ADRESİ ŞEHRİN ÇEKİM MERKEZİNDE...

MOBİLYANIN YENİ ADRESİ ŞEHRİN ÇEKİM MERKEZİNDE... 4 5 MOBİLYANIN YENİ ADRESİ ŞEHRİN ÇEKİM MERKEZİNDE... KONSEPT 4 İHRACAT DESTEĞİ 10 TASARIM 12 MİMARİ KONSEPT 14 KONUM 18 HAKKIMIZDA 19 İLETİŞİM 20 6 7 KONSEPT MOBİLYA SEKTÖRÜNÜN YENİ ÇEKİM MERKEZİ! Türkiye

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

www.elaresort.com www.elavillas.com /elaresort +90 444 1 352 /elaresort

www.elaresort.com www.elavillas.com /elaresort +90 444 1 352 /elaresort +90 444 1 352 www.elaresort.com www.elavillas.com /elaresort /elaresort Zarafet ve kaliteyle zenginleşen kusursuz bir dünya... L U X U R I S M Luxurism, sadece bir kelime değil; mükemmelliğin heyecan

Detaylı

BRAND ENTERTAINMENT. Art Gallery and Project House

BRAND ENTERTAINMENT. Art Gallery and Project House BRAND ENTERTAINMENT Art Gallery and Project House Brand Entertainment; bir markanın pazarlama stratejisini tamamlayıcı bir eğlence tabanlı araçtır. Amacı, kitle ve marka arasında olumlu bağlantılar oluşturarak,

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Work in Work. Tasarım ve uygulama konularında çözüm sunan ve sektörlerinde önder markalarla hizmet veren bir kuruluştur.

Work in Work. Tasarım ve uygulama konularında çözüm sunan ve sektörlerinde önder markalarla hizmet veren bir kuruluştur. Work in Work Tasarım ve uygulama konularında çözüm sunan ve sektörlerinde önder markalarla hizmet veren bir kuruluştur. Sizlerin istekleri ve beğenileri doğrultusunda yurt içinde ve yurt dışında içerisinde

Detaylı

YENİ EXCLUSIVE. Dogtas exclusive brosur.indd 1 12/08/16 12:13

YENİ EXCLUSIVE. Dogtas exclusive brosur.indd 1 12/08/16 12:13 YENİ EXCLUSIVE Dogtas exclusive brosur.indd 1 12/08/16 12:13 Dogtas exclusive brosur.indd 2 12/08/16 12:13 Tam 7 sene önce Exclusive Serisi ni tasarladığımızda o kadar çok sevildi ki, o kadar çok beğenildi

Detaylı

HAKKIMIZDA. Firmamız, inşaatın proje aşamasından itibaren fonksiyonel yaşam alanları oluştarmayı hedeflemektedir.

HAKKIMIZDA. Firmamız, inşaatın proje aşamasından itibaren fonksiyonel yaşam alanları oluştarmayı hedeflemektedir. HAKKIMIZDA 1995 yılında kurulan firmamız Fener İskele, iskele kiralama hizmeti vermeye başlamış, günümüze kadar aralıksız büyüme ile Bursa da dış cephe iskele sistemlerinde kalite ve sistemsel çözümler

Detaylı

Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam...

Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam... Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam... Sevdiklerinizin de erini biliyoruz, onlara yakıflır bir yaflam sunuyoruz. Kurulan düflleri yaflama dönüfltürüyoruz; Düfl kadar hofl bir ev, bir site kuruyoruz.

Detaylı

EÐLENCE SEKTÖRÜNÜN PARLAYAN YILDIZLARI

EÐLENCE SEKTÖRÜNÜN PARLAYAN YILDIZLARI EÐLENCE SEKTÖRÜNÜN PARLAYAN YILDIZLARI ORGANÝZATÖR Atraxion Magazine & Tureks Uluslararasý Fuarcýlýk YARIÞMANIN AMACI 0 Dünyanýn eðlence anlayýþýný mercek altýna alan Atraxion Magazine, baþarýlý çalýþmalarýn

Detaylı

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız Konya nın son dönemlerde en hızlı gelişen bölgesinde, DEKOR inşaatın 30 yılı aşkın tecrübesinin yansıması, yakından tanıdığınız yaşamınıza kalite kazandıran felsefesiyle MERAM PARK VİLLARI hayata geçiyor.

Detaylı

R E Z İ D A N S - O F İ S - Ç A R Ş I

R E Z İ D A N S - O F İ S - Ç A R Ş I REZİDANS-OFİS-ÇARŞI Turgutlu ya Yeni Bir Bakış Açısı Alphard İnşaat A.Ş. ALPHARD REZİDANS Projesini Ege nin yükselen yıldızı Turgutlu da inşa ediyor. Ege ekonomisinin başkent adayı Turgutlu, rahat ve

Detaylı

1977 yılında, insanımızın kendine ait huzur dolu bir ev hayaline, nitelikli ve güvenli yaşam alanları idealimizle cevap vermek için yola koyulduk.

1977 yılında, insanımızın kendine ait huzur dolu bir ev hayaline, nitelikli ve güvenli yaşam alanları idealimizle cevap vermek için yola koyulduk. 1977 yılında, insanımızın kendine ait huzur dolu bir ev hayaline, nitelikli ve güvenli yaşam alanları idealimizle cevap vermek için yola koyulduk. Günümüze geldiğimizde, binlerce konut teslimi gerçekleştiren

Detaylı

Yapex 2014 Yapı ve Restorasyon Fuarı Sonuç Raporu..

Yapex 2014 Yapı ve Restorasyon Fuarı Sonuç Raporu.. Yapex 2014 Yapı ve Restorasyon Fuarı Sonuç Raporu.. Yapex 2014, 22 nci Uluslararası Yapı ve Restorasyon Fuarı, 13-16 Kasım 2014 tarihlerinde Antalya Expo Center Salonlarında büyük bir ticari başarıyla

Detaylı

BİLECİKTE YATIRIMIN DOĞRU ADRESİ KAYI PLAZA. www.kayiplaza.com

BİLECİKTE YATIRIMIN DOĞRU ADRESİ KAYI PLAZA. www.kayiplaza.com BİLECİKTE YATIRIMIN DOĞRU ADRESİ KAYI PLAZA www.kayiplaza.com BİLECİKTE YATIRIMIN DOĞRU ADRESİ www.kayiplaza.com BURÇEV İnşaat Bilecik te yatırımınıza değer katıyor... Bilecik te Bilecik marka şehir oluyor,

Detaylı

MiMARLIK, BiÇiM HALiNE GELMiŞ YAŞAMDIR.

MiMARLIK, BiÇiM HALiNE GELMiŞ YAŞAMDIR. Kurumsal MiMARLIK, BiÇiM HALiNE GELMiŞ YAŞAMDIR. FRANK LLOYD WRIGHT 20. yüzyılın en önemli mimarlarından ve Modern Mimarlık tarihinin kurucularından biri olan Wright, Expresyonizm den Rasyonalizm e birden

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

OR ON DA YEN SEZONDA V TR NLER

OR ON DA YEN SEZONDA V TR NLER Ramazan e lenceleri Orion Al flverifl Merkezi nde Her y l oldu u gibi bu y l da Ramazan, Orion da dolu dolu e lencelerle geçecek. Çocuklar bu y l da Karagöz ile Hacivat, Orion da ücretsiz olarak izleyecekler.

Detaylı

Bağlıca nın En Kapsamlı Projesi

Bağlıca nın En Kapsamlı Projesi Bağlıca nın En Kapsamlı Projesi YAZICI GRUP / YAZICI İNŞAAT Yazıcı İnşaat, Hasan Yazıcı nın 1954 yılında Trabzon dan iş hayatına atılmak üzere yaptığı göçle başlamıştır. Başlangıçta taşeron olarak çalıştığı

Detaylı

www.rekormobilya.com.tr MUTFAK

www.rekormobilya.com.tr MUTFAK Rekor Mobilya, mobilya sektöründeki elli yılı aşkın tecrübesiyle kurumsallaşmasını tamamlayarak Türk mobilya sektörünün en önemli yapı taşlarından biri olmayı hedefleyen modüler bir markadır. Her Zevke

Detaylı

BURJ ANTEP F&H Y PI. www.burjantep.com

BURJ ANTEP F&H Y PI. www.burjantep.com F&H Y PI BURJ ANTEP Adres : Zübeyde Hanım bul. Masal Park karşısı No:38 GAZİANTEP Tel : +90 342 322 43 00 (3 hat) Fax : +90 342 322 43 03 E-mail : info@fhyapi.com www.burjantep.com BurjAntep Bir Fh Yapı

Detaylı

DEKORASYON Doğrusal geometri, kütlesel görünüm

DEKORASYON Doğrusal geometri, kütlesel görünüm İstanbul un loft stilindeki rezidans projelerinden birinde yer alan daire, Monlab Design ın kurucusu mimar Damla Kılıç Berberoğlu imzası taşıyor. Mimarın eşi ve kendisi için tasarladığı ev, yeni nesil

Detaylı

evinizin yapı taşı the building blocks of your home

evinizin yapı taşı the building blocks of your home MUTFAK ANKASTRE CİHAZ BANYO İÇ KAPI DIŞ KAPI DUVAR KAĞIDI DOĞAL TAŞ VESTİYER GİYİNME ODASI KÜTÜK UYGULAMALARI EV & OFİS PARKE MERDİVEN the building blocks of your home evinizin yapı taşı www.casadecor.com.tr

Detaylı

İÇ MİMARLIK ÇÖZÜMLERİ

İÇ MİMARLIK ÇÖZÜMLERİ İÇ MİMARLIK ÇÖZÜMLERİ Muazzam Interiors bir Getamarket Grup markasıdır. MUAZZAM DÜNYASINA HOŞ GELDINIZ Muazzam Interiros - İç Mimarlık olarak hedefimiz müşterilerimize kendilerini ait hissedebilecekleri

Detaylı

SULTANBEYLİ NİN YENİ CAZİBE MERKEZİYLE TANIŞMAYA, HAYATINIZI DAHA KONFORLU YAPMAYA, HAYALLERİNİZİ YAŞAMAYA HAZIR MISINIZ?

SULTANBEYLİ NİN YENİ CAZİBE MERKEZİYLE TANIŞMAYA, HAYATINIZI DAHA KONFORLU YAPMAYA, HAYALLERİNİZİ YAŞAMAYA HAZIR MISINIZ? SULTANBEYLİ NİN YENİ CAZİBE MERKEZİYLE TANIŞMAYA, HAYATINIZI DAHA KONFORLU YAPMAYA, HAYALLERİNİZİ YAŞAMAYA HAZIR MISINIZ? TÜM BEKLENTİLERİNİZE EN İYİ YANITLARI BULACAĞINIZ PROJE, SULTANBEYLİ EMLAK KONUTLARI;

Detaylı

Sadece eviniz olmayacak Fitness salonlarından yüzme havuzlarına, basketbol sahalarından barbekü alanlarına modern mimarisiyle yalnızca bir ev değil;

Sadece eviniz olmayacak Fitness salonlarından yüzme havuzlarına, basketbol sahalarından barbekü alanlarına modern mimarisiyle yalnızca bir ev değil; Sadece eviniz olmayacak Fitness salonlarından yüzme havuzlarına, basketbol sahalarından barbekü alanlarına modern mimarisiyle yalnızca bir ev değil; keyifli bir yaşam sunuyor. Yaşadıklarınızdan çok daha

Detaylı

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI!

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! Efsanevi ve ödüllü servisi ile dünyanın en prestijli otel gruplarından Mandarin Oriental ın Türkiye deki ilk oteli Mandarin

Detaylı

YAPIM YEfi M SAL HO LU FOTO RAFLAR KORHAN ÖZTUNÇ 132 ELLE DECOR ELLE DECOR 133

YAPIM YEfi M SAL HO LU FOTO RAFLAR KORHAN ÖZTUNÇ 132 ELLE DECOR ELLE DECOR 133 Dara K rm z toprak n projesi olan ev, yöreye özgü geleneksel mimarisiyle ça dafl mimariyi ayn yap da buluflturmay baflar yor. Arka cephe beyaz Bodrum evi esprisinde tasarlan rken, girifl cephesi yöreye

Detaylı

Tom Lloyd. Luke Pearson

Tom Lloyd. Luke Pearson PearsonL Tom Lloyd Luke Pearson Sıra Dısı Amacımızı geniş bir disiplin yelpazesinde çalışmak ve bir alandan diğerine kültür, fikir ve beceri aktarmak için elde edilmiş bilgiyi kullanmak olarak özetleyebilirim.

Detaylı

İHTİŞAMLI BİR SATIŞ OFİSİNE DAVETLİSİNİZ

İHTİŞAMLI BİR SATIŞ OFİSİNE DAVETLİSİNİZ DEKOMEKAN 78 İHTİŞAMLI BİR SATIŞ OFİSİNE DAVETLİSİNİZ 79 Binanın yapılması kadar satılması da önemli bir aşama. Bu aşamada ağırladığınız konuklarınızı yaşayacakları ortamın kalitesi hakkında bilgilendirmeniz,

Detaylı

Milano da tasarlandı; Ankara İncek te hayat buluyor.

Milano da tasarlandı; Ankara İncek te hayat buluyor. Milano da tasarlandı; Ankara İncek te hayat buluyor. Başkentin yatay konseptte tasarlanmış ilk villa projesi ERKANLI Villa Vetro, Ankara ya temiz havasıyla soluk veren İncek te sizlerle buluşuyor. Erkanlı

Detaylı

Hayatınıza değer katarak, ev sahibi olmaktan öte yeni bir deneyim sunan Seyir Konutları ile sizleri ayrıcalıklı bir yaşama davet ediyoruz.

Hayatınıza değer katarak, ev sahibi olmaktan öte yeni bir deneyim sunan Seyir Konutları ile sizleri ayrıcalıklı bir yaşama davet ediyoruz. Hayatınıza değer katarak, ev sahibi olmaktan öte yeni bir deneyim sunan Seyir Konutları ile sizleri ayrıcalıklı bir yaşama davet ediyoruz. Estetik değerlere bağlı ve kullanımı kolay mekanları yaratırken

Detaylı

Madalyonun diğer yüzü

Madalyonun diğer yüzü Ormanın içinde bir mücevher değeri taşıyan bahçe peyzajında çeşitli hayvan figürleri kullanılmış. Kemer Country evlerinin arasında tasarlanan gölet, ev sahiplerine hem yemyeşil doğanın içinde hem de suya

Detaylı

TAKS -ER fi M TAKS -ER fi M YEN L KÇ : Taksi Medya olarak eflsiz ve yenilikçi bir reklam deste i sunuyoruz. Taksi-Eriflim adını verdi imiz bu ürünümüzün yüksek kalitesinin yanı sıra ifllevselli inin tarafımızca

Detaylı

güzelli e dair YAPIM BARIfi ÇAKMAKÇI FOTO RAFLAR ENG N AYDEN Z 84 ELLE DECOR ELLE DECOR 85

güzelli e dair YAPIM BARIfi ÇAKMAKÇI FOTO RAFLAR ENG N AYDEN Z 84 ELLE DECOR ELLE DECOR 85 güzelli e dair 360 derece do an n içinde olmas na ra men -kliflelerden s yr larakmetropol tarz n n kullan ld Checklife evlerinde, talyan tipi modern-fl k kent konforu yakalanm fl. Sessiz ve kuytu çam ormanlar

Detaylı

Hayat boyu, hayat dolu!..

Hayat boyu, hayat dolu!.. Hayat boyu, hayat dolu!.. KAYSERİ: Sivas Caddesi İpeksaray AVM A Kule 5. Kat Melikgazi - Kayseri Tel. +90352 224 24 10 Fax. +90352 224 2412 İSTANBUL: İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Turgut Özal Caddesi

Detaylı

A PLUS BİR YAŞAMIN KAPILARINI SİZLER İÇİN ARALIYORUZ.

A PLUS BİR YAŞAMIN KAPILARINI SİZLER İÇİN ARALIYORUZ. A PLUS BİR YAŞAMIN KAPILARINI SİZLER İÇİN ARALIYORUZ. PROPA İNŞAAT PROPA Grubu; PROPA Holding A.Ş., PROPA İnşaat ve Ticaret A.Ş., PROPA Gayrimenkul Yatırım İnşaat ve Ticaret A.Ş. ve Propa Servis ve Yönetim

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

www

www HUZURLU BİR HAYAT EVİNİZDEN BAŞLAR 2 1 7.400 m² alan üzerine ayrık nizam 3 blok toplamda 60 daire şeklinde inşa edilecek olan Hanedan Konakları şehrin gürültüsünden uzak, manzara ve doğayı karşısına alan

Detaylı

Adnan Kazmaoğlu Mimarlık tarafından tasarlanan Terrace Fulya projesi, odağına Nişantaşı'nı ve ona uygun mimari kaliteyi koyuyor.

Adnan Kazmaoğlu Mimarlık tarafından tasarlanan Terrace Fulya projesi, odağına Nişantaşı'nı ve ona uygun mimari kaliteyi koyuyor. MAYIS 2011 - XXI 72 yapı - konut - İstanbul YENİ NİŞANTAŞI İÇİN Adnan Kazmaoğlu Mimarlık tarafından tasarlanan Terrace Fulya projesi, odağına Nişantaşı'nı ve ona uygun mimari kaliteyi koyuyor. Adnan Kazmaoğlu

Detaylı

THE RESIDENCES AT MANDARIN ORIENTAL, BODRUM

THE RESIDENCES AT MANDARIN ORIENTAL, BODRUM THE RESIDENCES AT MANDARIN ORIENTAL, BODRUM GENEL ÖZELLİKLER Ege ve Akdeniz çanağının en güzel koyu Göltürkbükü Cennet Koyu nda iki buçuk kilometre sahil şeridinde Eşsiz güzellikte Akdeniz bitki örtüsü

Detaylı

VİTRİN KUYUMCULUĞU BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ VİTRİN

VİTRİN KUYUMCULUĞU BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ VİTRİN VİTRİN KUYUMCULUĞU BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ VİTRİN 1. Aşağıdakilerden hangisi vitrin i tanımlar? A) Satış yeridir. B) Bir reklamdır. C) Gösteri ve uygulamadır. D) Vitrin sunulacak ürünlerin sergilendiği,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Yap Katalo u 2007 RUSYA VE BDT ÜLKELER YAPI MALZEMELER SEKTÖRÜNE G RMENIN EN KISA YOLU Ürünü Öne Ç kard k 33 y ld r Türk Yap Sektörü nün en güvenilir bilgi kayna olan Yap Katalo u, ürünlerinizi sat nalmac

Detaylı

KENTSEL TASARIM ÇÖZÜMLERİ

KENTSEL TASARIM ÇÖZÜMLERİ KENTSEL TSRIM ÇÖZÜMLERİ www.axanor.com rtık yeni şeyler söylemek lazım demiş ünlü düşünür Mevlana. u bağlamda kentsel peyzaj ürünleri konusundaki birikimimizi Kentsel Tasarım Çözümleri alanında somutlaştırmak

Detaylı

HAKKIMIZDA. Üretim Planı. Misyon Vizyon. Showroom. Ülkeler. Standlar. İnovasyon

HAKKIMIZDA. Üretim Planı. Misyon Vizyon. Showroom. Ülkeler. Standlar. İnovasyon institutional AQUA COSMETICS TM Copyright 2014 aquacosmetic.com 04 Üretim Planı Avrupa kalite standartlarına uygun, en gelişmiş çevre dostu donanımları ve kozmetik ürünlerinin otomatik üretimi, ambalaj

Detaylı

Geleceği Bugünden Görmek...

Geleceği Bugünden Görmek... Geleceği Bugünden Görmek... Skycity - Pera GYO A.Ş. tarafından geliştirilmiş ve Denizli de satışa sunulmuş ticari binaların tescilli markasıdır. İş Dünyasında Yeni Bir Anlayış Skycity; Ege nin hızla gelişen

Detaylı

ÖZEL ETKİNLİKLER DOSYASI

ÖZEL ETKİNLİKLER DOSYASI ÖZEL ETKİNLİKLER DOSYASI Tamirane, açık ve kapalı alan alternatifleri ile şirket yemeklerine, lansmanlara, özel ve kurumsal etkinliklere, toplantı, panel ve kişisel organizasyonlara ev sahipliği yapıyor.

Detaylı

hayallerin ötesinde ENERJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

hayallerin ötesinde ENERJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. hayallerin ötesinde ENERJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 0424 247 47 66-0532 546 42 38 bilgi@armadaelaziz.com www.armadaelaziz.com Çaydaçıra Mah. Hacı Ali Efendi Sk. No:7 Elazığ g ü z e l y a ş a m a k s a n

Detaylı

Kente katbekat değer katan uzmanlık:

Kente katbekat değer katan uzmanlık: Kente katbekat değer katan uzmanlık: İbrahim Dumankaya Holding ten kente değer katan bir vizyon; DKY İnşaat. Temelleri 1961 yılında atılan İbrahim Dumankaya Holding in 52 yıllık inşaat deneyimi ve birikimi,

Detaylı

GREEN PARK AYDIN GREEN PARK AYDIN

GREEN PARK AYDIN GREEN PARK AYDIN GREEN PARK AYDIN GREEN PARK AYDIN 0 532 608 64 08 0 532 317 12 49 AYDIN IN YEPYENİ YAŞAM PROJESİ: GREEN PARK AYDIN 1 2 ZEYKO İNŞAAT ZEYKO İNŞAAT GÜVENCESİYLE ZEYKO İNŞAAT TAN AYDIN A ARTI DEĞER KAZANDIRACAK

Detaylı

ATRAXION MAGAZINE MEDYA KİTİ

ATRAXION MAGAZINE MEDYA KİTİ ATRAXION MAGAZINE MEDYA KİTİ ATRAXION MAGAZINE GENEL İÇERİK Dünyadan ve ülkemizden eğlence, park, aktivite endüstrisine yönelik sektör haberleri, pazarı etkileyen gündem başlıkları, etkinlikler, yenilikler,

Detaylı

AVD İNŞAAT Herkes İçin Kaliteli Yaşam AVD İnşaat

AVD İNŞAAT Herkes İçin Kaliteli Yaşam AVD İnşaat AVD İNŞAAT Modern mimari ve değişmeyen kalite anlayışımızla güvenilir konutlar üretmek Herkes İçin Kaliteli Yaşam sunmak en önemli amacımız. Akılda kalıcı ve modern mimari konseptlerin yanı sıra, sağlam

Detaylı

Gulet gelene iyle buluflan. modernist çizgiler

Gulet gelene iyle buluflan. modernist çizgiler M M A R C A Gulet gelene iyle buluflan modernist çizgiler Daha önce sayfalar m zda da yer alan pek çok konut ve iflyeri dekorasyonuna imza atan mimar Dârâ K rm z toprak, bu kez Bodrum da bir tersanede

Detaylı

Latince de kesişme, bağlantı noktası anlamına gelen NEXUS kelimesi METSAN NEXUS da projenin dikkat çekici mimarisi, ulaşım kolaylığı, lüks yaşam

Latince de kesişme, bağlantı noktası anlamına gelen NEXUS kelimesi METSAN NEXUS da projenin dikkat çekici mimarisi, ulaşım kolaylığı, lüks yaşam www.metsannexus.com METSAN NEXUS BİR PROJESİDİR Latince de kesişme, bağlantı noktası anlamına gelen NEXUS kelimesi METSAN NEXUS da projenin dikkat çekici mimarisi, ulaşım kolaylığı, lüks yaşam tarzını

Detaylı

Bir evden öte; cennetten ilham almış bir köşeye hoş geldiniz.

Bir evden öte; cennetten ilham almış bir köşeye hoş geldiniz. Bir evden öte; cennetten ilham almış bir köşeye hoş geldiniz. 29.000 metrekarede, 32 konutluk ilk etabını sizlerle buluşturan Aden Ballıkpınarı, toplam 78 adet özel villa ile kurgusunu tamamlayacak. 4

Detaylı

Vatanım Hazır Beton İnşaat

Vatanım Hazır Beton İnşaat 01 02 Vatanım Hazır Beton İnşaat Ardıç Evleri projesinde sizlere yeni ve huzurlu bir dünya vadeden Vatanım Hazır Beton İnşaat, kurulduğu 1992 yılından günümüze kadar, çok sayıda kamu ve özel sektör projelerine

Detaylı

Kale Banyo Zero 1 ADOLF BABEL

Kale Banyo Zero 1 ADOLF BABEL ZERO Collection Kale Banyo Zero 1 ADOLF BABEL Adolf Babel, 1980 yılından itibaren banyo malzemeleri ve özellikle akrilik küvet ve duş tekneleri tasarımına yöneldi. Bu çalışmaları takiben buhar banyoları,

Detaylı

Yasam, alanlarına a çılan detaylar...

Yasam, alanlarına a çılan detaylar... Yasam, alanlarına a çılan detaylar... 18. Uluslararası Pencere, Panjur, Cephe Sistemleri ve Aksesuarları, Profil Üretim Teknolojileri ve Makineleri, Yalıtım Malzemeleri, Hammadde ve Tamamlayıcı Ürünler

Detaylı

SODA Sunar. Meriç Kara. SODA, tasarımcı Meriç Kara nın ilk kişisel sergisi A Domestic Schizophrenic Project e ev sahipliği yapıyor!

SODA Sunar. Meriç Kara. SODA, tasarımcı Meriç Kara nın ilk kişisel sergisi A Domestic Schizophrenic Project e ev sahipliği yapıyor! BASIN BÜLTENİ SODA Sunar Meriç Kara: A Domestic Schizophrenic Project 26 Mayıs 2010 3 Temmuz 2010 Açılış: 26 Mayıs 2010 Çarşamba / 18:30-21:00 (Basın Toplantısı: 17:00) SODA, tasarımcı Meriç Kara nın ilk

Detaylı

Biz Biraz Farklı Düşünüyoruz!

Biz Biraz Farklı Düşünüyoruz! Biz Biraz Farklı Düşünüyoruz! "İnsanların zihinlerinin kapılarını aralamayı seviyorum Philippe Starck, dünyanın yaşayan en saygın tasarımcılarından biri. Bu işi yaparak geçirdiği 40 yılda, endüstriyel

Detaylı

www.sarphanfinanspark.com SARP GROUP 1990 yılından bu yana faaliyet gösteren Sarp Group, Türkiye nin bir çok şehrinde hayata geçirdiği başarılı projelerle adından söz ettirmiş, güvenilir çözüm ortaklarıyla

Detaylı

Zorlu İnşaat Güvencesiyle... Yaylal

Zorlu İnşaat Güvencesiyle... Yaylal Zorlu İnşaat Güvencesiyle... TARİHÇE Bugün Zorlu Grup olarak adından söz ettiren firmamız, babamız Duran ZORLU tarafından 1977 yılında kurulan Zorlu Cam Ticaret olarak 20 metrekarelik bir dükkanda ticari

Detaylı

BİNA GİRİŞİ MK0025 1

BİNA GİRİŞİ MK0025 1 BİNA GİRİŞİ MK0025 1 OTEL YATAK BAŞI ATA0026 2 OTEL RECEPTION ATA0027 3 OTEL YATAK BAŞI ATA001 4 OTEL YATAK BAŞI ATA0034 5 OTEL YATAK BAŞI OTEL TV ÜNİTESİ ATA005 OTEL LOBİ ATA0027 BOYA BOYA KULLAN 3DUVAR

Detaylı

YENİ HOLOGRAMLAR VE MÜŞTERİ HİKAYELERİ EMİR MURAT İZCİ

YENİ HOLOGRAMLAR VE MÜŞTERİ HİKAYELERİ EMİR MURAT İZCİ YENİ HOLOGRAMLAR VE MÜŞTERİ HİKAYELERİ EMİR MURAT İZCİ Kino-mo, Ergül Makina Sahne Sanatları Danışmanı Yeni Hologramlar 1000 lerce Reklam Noktası MÜŞTERİ DENEYİMİ ÖNEMLİDİR MÜŞTERİYE ÖZEL İLGİ ÇEKİCİ NET

Detaylı

RMK Marine ve Hot Lab Yacht & Design. RMK 5000 konsepti için güçlerini birleştirdi

RMK Marine ve Hot Lab Yacht & Design. RMK 5000 konsepti için güçlerini birleştirdi RMK Marine ve Hot Lab Yacht & Design RMK 5000 konsepti için güçlerini birleştirdi True Luxury Explorer ve Leisure olmak üzere iki farklı varyasyonu bulunan RMK 5000 tasarım projesi Hot Lab Yacht & Design

Detaylı

FAALİYET ALANLARIMIZ FABRİKALAR ÇELİK YAPILAR EĞİTİM KURUMLARI OFİSLER KAFE & RESTORANLAR OTEL PROJELERİ SAĞLIK KURUMLARI VİLLA & KONUT PROJELERİ

FAALİYET ALANLARIMIZ FABRİKALAR ÇELİK YAPILAR EĞİTİM KURUMLARI OFİSLER KAFE & RESTORANLAR OTEL PROJELERİ SAĞLIK KURUMLARI VİLLA & KONUT PROJELERİ FAALİYET ALANLARIMIZ FABRİKALAR ÇELİK YAPILAR EĞİTİM KURUMLARI OFİSLER KAFE & RESTORANLAR OTEL PROJELERİ SAĞLIK KURUMLARI VİLLA & KONUT PROJELERİ HAKKIMIZDA NESKA YAPI, işinde uzman teknik kadrosuyla fonksiyonel,

Detaylı

Kara tarafından sunulmuş 3 boyutlu görseller. Siz hayal kurun Biz fark yaratalım.

Kara tarafından sunulmuş 3 boyutlu görseller. Siz hayal kurun Biz fark yaratalım. Kara tarafından sunulmuş 3 boyutlu görseller Siz hayal kurun Biz fark yaratalım. 1 Felsefemiz İşverenin hayallerini referans alarak tasarımda fark yaratmak, kişiye özel ve projenin gerektirdiği konsepti

Detaylı

Biz bunu gerçekleştiririz!

Biz bunu gerçekleştiririz! İyi bir tiyatro.. .. salonu izleyici için sıcak, neşe dolu bir mekan, sanatçılar için konuksever, ilham kaynağı bir ortam, çalışmak için ise verimli ve güvenli bir yerdir Tiyatro Danışmanları Theateradvies,

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

NOVELTIES. www.isveabagno.it

NOVELTIES. www.isveabagno.it NOVELTIES 2015 www.isveabagno.it İtalyan Isvea dan Yeni Tasarımlarla En Yeniler... 52 yıllık deneyimiyle İtalyan Isvea beklentilerin önüne geçen tasarımlarına devam ediyor. Tarz sahibi olan, yaratıcı,

Detaylı

Dijital Uygulamalar Rehberi. bajsrcx. www.filliboya.com.tr

Dijital Uygulamalar Rehberi. bajsrcx. www.filliboya.com.tr Dijital Uygulamalar Rehberi bajsrcx www.filliboya.com.tr QR kodları akıllı cihazınıza okutun Filli Boya yı takip edin! Facebook Youtube Twitter Google Plus Linkedin Instagram Vimeo Bukombin Filli Boya

Detaylı

"Gerçek tasarımcı elinde firca ile doğar" iç mimar Anna Malyakina'yı tam anlamıyla tanımlayan bir ifade. Anna çizim yapmaya konuşmayı öğrenmeden

Gerçek tasarımcı elinde firca ile doğar iç mimar Anna Malyakina'yı tam anlamıyla tanımlayan bir ifade. Anna çizim yapmaya konuşmayı öğrenmeden O O LY F RT L Kİ Ş E İS PO "Gerçek tasarımcı elinde firca ile doğar" iç mimar Anna Malyakina'yı tam anlamıyla tanımlayan bir ifade. Anna çizim yapmaya konuşmayı öğrenmeden başlamıştır. Çocukluk döneminde,

Detaylı

Bir Keyiftir Ev Yapmak

Bir Keyiftir Ev Yapmak 42 Bir Keyiftir Ev Yapmak KULLANICININ YAPILAN fi B R ESER OLARAK GÖRMES VE HER fiey LAYIKIYLA YER NE GET RMEYE ÇALIfiMASI SAYES NDE RAHAT VE KEY FL B R ÇALIfiMA ORTAMINDA GERÇEKLEfiT R LM fi fiansli B

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Teknolojinin Buluşma Noktası...

Teknolojinin Buluşma Noktası... Teknolojinin Buluşma Noktası... Şimdi Hacettepe Teknokent içinde görkemli mimarisi, konforlu ofisleri, zengin sosyal olanakları ve ileri teknolojik altyapısı ile benzersiz bir ofis konsepti hayata geçiriliyor.

Detaylı

Geleceğinizin İnşası...

Geleceğinizin İnşası... www.osmanmetininsaat.com Geleceğinizin İnşası... Oğuz İnşaat, sektöründe sahip olduğu tecrübesi ve kalite anlayışıyla her geçen yıl daha güçlü ve daha büyük projelere imza atarak başarılı ilerleyişini

Detaylı

iç dekorasyon örnekleri iç cephe dekorasyon minecraft ev içi dekorasyon ev içi dekorasyon minecraft iç dekorasyon akvaryum iç dekorasyon

iç dekorasyon örnekleri iç cephe dekorasyon minecraft ev içi dekorasyon ev içi dekorasyon minecraft iç dekorasyon akvaryum iç dekorasyon iç dekorasyon örnekleri iç cephe dekorasyon minecraft ev içi dekorasyon ev içi dekorasyon minecraft iç dekorasyon akvaryum iç dekorasyon iç dekorasyon programı iç dekorasyon modelleri iç dekorasyon fiyatları

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

YAPI MALZEMELERİ 04-07

YAPI MALZEMELERİ 04-07 İNŞAAT, DEKORASYON M AY I S ve EMLAK GÜNLERİ 2 0 1 7 Yer: TÜRK BEYLERİ KENT MEYDANI / ETİMESGUT ANA SPONSORLAR İLETİŞİM SPONSORU BİRLEŞİK İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ FEDERASYONU YAPI MALZEMELERİ 04-07 Türkiye'nin

Detaylı

Samm Hotel. Konaklama Sanatı

Samm Hotel. Konaklama Sanatı konsept Otel Samm Hotel Konaklama Sanatı Konaklamayı aleladelikten kurtarıp sanat içinde bir keyfe dönüştüren SAMM Hotel,modern ve minimal çizgisiyle Ankara nın vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor Ankara

Detaylı

2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ. 24-26 Ekim, 2007. İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ. www.tubitak.foodcongress.org

2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ. 24-26 Ekim, 2007. İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ. www.tubitak.foodcongress.org 2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ 24-26 Ekim, 2007 İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ www.tubitak.foodcongress.org De erli Katılımcılar, Gıda zincirindeki gıda kalitesi ve gıda güvenli i (tarladan

Detaylı

Bu arazi Çelikler Ltd. mülküdür.

Bu arazi Çelikler Ltd. mülküdür. Bu arazi Çelikler Ltd. mülküdür. LEED GOLD sertifikasına aday... Premier Kampüs Ofis te; yeşil alana ayrılan bölümler, ısıtma-soğutma konusundaki efektif çözümler ve kullanılan malzemelerle çevreye ve

Detaylı