: (Ç) ye velayeten annesi (A) (babanın resmi nikahlı olmayan eşi)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ": (Ç) ye velayeten annesi (A) (babanın resmi nikahlı olmayan eşi)"

Transkript

1 A - DOSYA ĠÇERĠĞĠ : ĠSTANBUL... ASLĠYE HUKUK MAHKEMESĠ NĠN ESAS SAYILI DOSYASI HAKKINDA MÜTALAA Davacı Davalı Dava tarihi : (Ç) ye velayeten annesi (A) (babanın resmi nikahlı olmayan eşi) : 1 (B) (davacının babası) : 2 (E) (babanın resmi nikahlı eşi) : 3 Nüfus Müdürlüğü :.2015 Dava : Davacı (Ç), (D) (nüfusa kaydedilen çocuk) adlı bebeğin (B) ve (E) nin evliliği sırasında doğmuşçasına yanıltıcı beyan ile nüfusa kaydedildiğini, böylece (D) ile baba bir kardeş olarak kayıtlı olduklarını ancak bebeğin (B) ve (E) nin soyundan olmadığını, gerçek annenin (F) ((B) nin eşi olmayan başka bir kadın) olduğunu, nüfustaki bu kaydın maddi ve manevi haklarına zarar verdiğini ifade ederek nüfus kayıtlarının düzeltilmesi istemiştir. Cevap : (B) nin, (F) ile gayri resmi birliktelik yaşadığını ve (D) nin doğduğunu; (B) nin, (D) yi tanıma yoluyla nüfusa kaydettiğini, bu sırada annesi olarak resmi nikâhlı eşi (E) nin ismini beyan ettiğini ifade etmiş; Bakırköy. Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2014/. Esas sayılı dosyası ile anne adının düzeltilmesine ilişkin dava açılmış olduğunu, o davada baba yönünden DNA kararı verilmiş olduğunu, davacının, dava açmakla hukuki yararı bulunmadığı nı bu nedenlerle davanın reddini istemiştir. Safahat : Tensip zaptı ile dava Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davası olarak nitelendirilmiş; yazılı yargılama usulünün uygulanmasına; İstanbul. Asliye Ceza Mahkemesinin 2013/.esas ve 2014/. karar sayılı, Bakırköy. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/. esas sayılı, İstanbul. Çocuk Mahkemesinin 2013/. esas sayılı, İstanbul. Asliye Ceza Mahkemesinin 2014/. esas sayılı dosyalarının celbine; ön incelemenin duruşmalı olarak,.2015 tarih saat. da görülmesine karar verilmiştir. Cevap dilekçesi sunulmuş, davacıya tebliğe çıkartılmıştır. B- MÜTALAA : Mütalaa içerisinde sol bölümlerdeki kişi adları, karşılarındaki ilk adları ile ifade edilecektir. (A) (A) (B) in eşi, (Ç) nin annesi (B) (B) (Ç) nin babası (Ç) (Ç) (B) ve (A) ın kızı (D) (D) Gerçeğe aykırı beyanla nüfusa kaydedilen bebek (E) (E) (B) nin eşi, (D) nin kaydi annesi (F) (F) (D) nin gerçek annesi Sayfa 1 / 11

2 1- Davanın Hukuki Niteliği; Davacı (Ç), (D) adlı bebeğin (B) ve (E) nin evliliği sırasında doğmuşçasına yanıltıcı beyan ile nüfusa kaydedildiğini ancak bebeğin (B) ve (E) soyundan olmadığını, gerçek annenin (F) olduğunu ifade ederek nüfus kayıtlarının düzeltilmesini talep etmiştir. Öncelikle dava dilekçesi dikkate alınarak; davanın soybağı mı, yoksa kayıt düzeltme davası mı olduğu belirlenmelidir. Zira soybağı davaları ile nüfus düzeltim davaları arasında davanın tarafları, dava açması süresi ve ispat kuralları bakımından ciddi ayrımlar bulunduğu için hukuki kavram ve şartlar davanın niteliğine göre incelenmelidir. Türk Medeni Kanunu(TMK) nun soybağına dair 282. maddesi incelendiğinde, soybağının kurulması için ya çocuk ile anne - baba arasında kan bağının bulunması ya da evlat edinme ilişkisinin kurulması arandığı anlaşılmaktadır. Bunun dışında soybağı kurulması mümkün değildir. TMK da soybağını kuran durumlar sayma usulü ile sınırlı sayıda belirlenmiştir. Anne ile çocuk arasındaki soybağı doğumla kurulur (TMK m. 282/1). Buna göre anne yönünden soybağı doğumla kendiliğinden kurulduğu için anne ile çocuk arasında soybağı davasından söz edilemez. Dolayısıyla soybağı kurulması için hükme gerek bulunmamaktadır. Ancak anne yönünden doğuran kadının kim olduğunun tespitine dair dava gündeme gelebilir. Herhangi bir sebeple çocuğun kendisini doğuran kadının dışında bir başka kadının nüfus kütüğüne yazılmış olması, çocukla nüfusuna yazıldığı kadın arasında soybağını kurmaz. Söz konusu yanlış kayıt, kayıt düzeltme davasıyla düzeltilebilir. (Yargıtay HGK, 2013/ E., 2013/1554 K.) Baba ile çocuk arasındaki soybağı ise babanın anne ile evlenmesi, babanın çocuğu tanıması veya hakim hükmü ile kurulur (TMK m. 282/2). Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün içinde doğan çocuk ile o evlilikteki koca arasında soybağı kurulacaktır. Babalık karinesinin çürütülmesi soybağının reddi davasıyla mümkündür (TMK 286). Ancak babalık karinesinden faydalanma söz konusu olmaksızın, kocanın nüfus kütüğüne kaydedilen çocukla koca arasında soybağı kurulmaz. Zira çocuk, evlilik birliği içerisinde bulunulan kadın tarafından doğrulmadığı için koca da babalık karinesi gereği baba olmamaktadır. Böyle bir durumda çocukla koca arasında soybağının bulunmadığının tespitine yönelik olarak dava açılmalıdır. Açılacak bu dava soybağının reddi davası değil, yanlış kaydın düzeltilmesi talepli kayıt düzeltme davasıdır. Kocanın eşi dışında bir başka kadın tarafından doğrulan çocuğu, eşinden doğmuş gibi nüfus kütüğüne kaydettirmesi halinde durum böyledir 1. 1 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu nun tarih, 2013/ E. Ve 2013/1554 sayılı kararı : TMK hükümlerine göre soybağının reddi davası ancak babalık karinesi kapsamında yer alan, dolayısıyla babalık karinesinden faydalanan çocukların soybağının ortadan kaldırılmasını ifade eden bir davadır. Babalık karinesinden faydalanma söz konusu olmaksızın kocanın nüfus kütüğüne kaydedilen çocukla koca arasında soybağının kurulması söz konusu olmadığı için böyle bir duruma çocukla koca arasında soybağının bulunmadığını tespitine yönelik olarak açılacak dava, soybağını reddi davası değil, yanlış kaydın düzeltilmesi amacına yönelik kayıt düzeltme davasıdır. Örneğin kocanın karısı dışında bir başka kadın tarafından doğrulan çocuğu, karısından doğmuş gibi nüfus kütüğüne kaydettirmesi ya da evliliğin sona Sayfa 2 / 11

3 Somut olayda, (B) ile (E) nin, kendi çocukları olmadığını bildikleri halde yanıltıcı beyan ile yasaya aykırı olarak (D) yi kendi nüfus kütüklerine kaydettikleri ifade edildiğine ve dava, başka bir erkek ile soybağının kurulması talebini de içermediğine göre nüfus kaydının düzeltilmesi davası olarak nitelendirilmelidir, kanaatindeyim Davacının hukuki yararı; Davacı (Ç), yanıltıcı beyan nedeniyle aralarında kan bağı bulunmayan (D) nin baba bir kardeşi olarak nüfusa kayıt edilmesinin maddi ve manevi haklarına zarar verdiğini ifade etmiştir. Maddi hakları açısından, (D) nin davacı (Ç) nin kardeşi olarak kaydedilmesinin (Ç) nin iştirak nafakası, yardım yükümlülüğü ve mirasçılık haklarını etkileyip etkilemediği tartışılmalıdır. İstanbul. Aile Mahkemesi nin 2015/. Esas sayılı dosyası ile açılmış ve derdest bulunan, iştirak nafakası talepli davada, davalı (B) nin sosyal durumu, nafakanın miktarı açısından belirleyici olacaktır. Mezkûr davanın cevap dilekçesinde, davalı vekilince Müvekkilin..çocuğunun evli olup halen müvekkilin sorumluluğundadır. Emekli maaşı ve bir kısım kira geliriyle hayatını idame ettirmektedir. Müvekkil çocuklarına karşı maddi ve manevi sorumluluklarını gücü nispetinde yerine getirmektedir. denilmektedir. Yine mezkur mahkemece yaptırılan sosyal durum araştırmasında,. İlçe Emniyet Müdürlüğü. Polis Merkezi Amirliği nin.2015 tarihli raporunda, Şahsın kendi adına kayıtlı evrakta belirtilen adreste bakmakla sorumlu olduğu çocukları, (D), sadece (Ç) annesinin yanında ikamet ettiği, ikamet ettiği ev dışında marka aracının olduğu, emekli maaşının olduğu ayrıca muhasebe bürosunda işiyle ilgilendiği ücret aldığı, geçim durumunun.derecede olmuş olduğu çevreden öğrenilmiş olup, denilmiştir. (D) nin, davacı (Ç) nin kardeşi olmamasına rağmen takdir edilecek iştirak nafakasında, (B) nin ekonomik durumu, sosyal durumu ile birlikte değerlendirileceği için maddi haklarını etkileyebilecektir, kanaatindeyim. Ayrıca TMK m. 364 de 3 belirtilen nafaka yükümlülükleri açısından (D) ile (Ç) kardeş olarak kayıtlı oldukları için (Ç), (D) e karşı sorumlu tutulabilecek bir sistem içerisine sokulmuş bulunmaktadır. Bu nedenle (Ç) nin, (D) nin kardeşi olmadığı yönünde kayıt düzeltme davası açmakta hukuki menfaatinin bulunduğunun kabul edilmesi, TMK m. 364 göre kendisinden talepte bulunulmasını engelleyecek başka bir dava da bulunmadığı için zaruridir, kanaatindeyim. ermesinden üçyüz gün geçtikten sonra doğan çocuğun üçyüz günlük süre içinde doğmuş gibi nüfusa kaydettirilmesi hallerinde durum böyledir. 2 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu nun tarih, 2013/ E. Ve 2013/1554 sayılı kararı : Ayrıca, O. ve H. Ö. kendi çocukları olmadığını bildikleri halde davacı H. T.'ı yanlış ve yanıltıcı beyan ve işlemle yasaya aykırı olarak kendi hanelerine kayıt ettirdikleri de iddia edilmektedir. Bu türden yanlış ve yanıltıcı beyan ve işlemle yasaya aykırı olarak yapılan kayıtların düzeltilmesinin nüfus kaydının düzeltilmesi davası olduğu ve görevli mahkemenin asliye hukuk mahkemesi olduğu açıktır. 3 TMK m. 364/1 Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür. Sayfa 3 / 11

4 Ayrıca (Ç) ile (D) kardeş bulundukları için (D), (Ç) nin mirasçısı durumundadır. (Ç) nin altsoyu bulunmadığı şu halde anne - babasının vefatı halinde ve (Ç) tarafından aksine hukuki işlem yapılmadığı müddetçe mirası kardeşlerine kalacağı için, mirasçılarından biri de (D) olacaktır. Yine davacı (Ç), (D) nin mirasçısı olduğuna ve (D) nin de (B) nin çocuğu olarak kaydedildiğine göre mevcut kayıt nedeniyle miras hukukundan doğan hakları etkilenecektir. Bu açıdan da (Ç) nin davayı açmakta hukuki yararları bulunduğu kanaatindeyim. 4 Manevi haklar açısından, Davacı (Ç) nin, nüfus kayıtlarının doğru tutulmasında hukuki yararı vardır. Nitekim Yargıtay 18. Hukuk Dairesi nin tarih, 2002/7254 Esas ve 2002/10059 sayılı kararı: Oysa; Davacının kayıtlı olduğu nüfusa, gerçekte olmadığı halde iki kere ana baba bir Ünzile isimli kardeşinin tescil edilmesi gerek miras hakkını etkilemesi gerekse kayıtların doğru tutulmasında hukuki menfaatinin bulunması sebebiyle böyle bir davayı açmakta hakkı bulunduğundan, varit bulunmayan gerekçelerle davasının reddi doğru görülmemiştir. Şeklindedir. Zira (Ç) nin nüfus kayıtlarında da (D) kardeş olarak görülecektir. Ayrıca İstanbul.. Aile Mahkemesi nin 2013/. Esas sayılı dosyasında, daha sonra alınan raporlar farklı kanaate olmasına rağmen. havale tarihli raporda (D), (B) nin biyolojik çocuğu değilse, soy bağının değiştirilerek (Ç) ye kardeş olarak benimsetilmesinin gelecekte ilişkiler ve güven duygusu bağlamında sakınca yaratabileceği ifade edilmiş olmak ile manevi ve duygusal bağları açısından, durumun (Ç) ye sakıncalı olabileceği belirtilmiştir. Yine davacı ile (B) nin kişisel ilişki kurdukları sırada, (D) de aynı evde bulunacağı için (B) nin ilgi ve zamanı kısıtlanacak, diğer yandan yine (D) ile (Ç) arasında gerçekte bulunmayan kardeşlik bağının oluşması manevi açıdan (Ç) yi etkileyecektir, kanaatindeyim. Yukarıda belirtilen maddi ve manevi haklar açısından davacı (Ç) nin, nüfus kayıtlarının düzeltilmesinde hukuki menfaati bulunmakta olduğunu düşünüyorum. 4 Uygulamada Nüfus Davaları; Yargıtay 18. HD Üyesi Hüseyin Güngör Babacan, Yargıtay 18. HD Tetkik Hakimi Kazım Uslu; Ankara 2013; Adalet; 297 syf Yargıtay 18. HD , 2012/ Davacılar vekili dava dilekçesinde, tarafların babası Abbas Y. in gayri resmi birlikte yaşadığı Fatma isimli kişiden davalı Emine K. nın doğduğunu, ancak nüfusa resmi nikahlı eşi Ayşe den doğmuş gibi kaydedildiğini, öz kardeşleri görünen davalı Emine nin gerçekte annesinin Ayşe olmayıp Fatma olduğunu, miras hukukunu ilgilendirdiğinden bahisle davalı Emine K. nın nüfus kaydındaki anne adının düzeltilmesine karar verilmesini istemiş, mahkemece davacıların aktif husumet ehliyeti bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Davadaki istem, gerçek durumu göstermeyen hatalı nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkindir. Davacılar, davalı Emine nin nüfus kayıtlarında annesi görünen Ayşe Y in mirasçıları olduğuna ve mevcut kayıt nedeniyle miras hukukundan doğan hakları etkileneceğine göre, böyle bir davayı açmakta davacıların hukuki yararları bulunmaktadır. Dosyada yer alan deliller birlikte değerlendirilerek oluşacak sonuç doğrultusunda işin esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir. Sayfa 4 / 11

5 3- Aktif dava ehliyeti; Evlilik birliği dışında doğan çocukların velayet hakkı tek başına onu doğuran annesine aittir (TMK m. 337/1). Dolayısıyla böyle bir davayı velayet yetkisi kendisinde bulunan anne tek başına açabilecektir. Evlilik birliği dışında doğmuş bir çocuğun, babası tarafından resmi olarak tanınması veya gerçek babasının hanesinde nüfusuna kaydedilmiş olması halinde bile velayet yetkisinin kullanımı yönünden durum değişmeyecektir. 5 Nitekim Anayasa Mahkemesi ne TMK m.337/1 maddesinin Anayasa nın 5.,10.,12. Ve 41. Maddelerine aykırılığı savıyla iptal isteminde bulunulmuş, istem Ana ve baba evli değillerse, çocuğun velâyeti doğum anından itibaren anaya aittir.... Ayrıca, Türk Medeni Hukukunda evlilik birliği dışında anne ve babanın velâyeti birlikte kullanma hakları tanınmamıştır. açıklamasıyla red edilmiştir. Davacı (Ç), davalı (B) ile annesi (A) nın evlilik dışı ilişkinden dünyaya gelmiştir. (B) tarafından resmi olarak tanınmıştır. Ancak yukarıda açıklandığı gibi TMK da evlilik birliği dışında anne ve babanın velayeti birlikte kullanma hakları tanınmadığından velayet kullanım hakkı tek başına anne (A) nındır. Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı (Ç) adına velayeten annesi (A) tarafından dava açılması ile aktif dava ehliyetinin bulunduğu kanaatindeyim. 4- Davalı taraf; Kaydın düzetilmesinde hukuki menfaati bulunan kişi tarafından dava açılmış olması halinde; dava, kaydının düzeltilmesi istenen kişi ile kayden anne /baba olanlar ile gerçek anneye/babaya karşı, bunlardan biri ölmüş ise mirasçılarına karşı açılmalıdır. Davada bulunması zorunlu olmasına rağmen eksik kalan taraflar mahkemece davanın her aşamasında kendiliğinden davaya dâhil edilebilir zira taraf teşkili kamu düzenini ilgilendirmektedir. Bu nedenle davada talep, (E) ve (B) nin (D) nin hanelerindeki kaydının iptaline ve (F) nın hanesine, onun soyadını almak suretiyle kaydının yapılması şeklinde olduğundan; (F) ve (D) in de davaya dâhil edilmesi gerektiği kanaatindeyim. 5- Görevli Mahkeme; Yukarıda 1- Davanın Hukuki Niteliği başlıklı kısımda açıklanan nedenlerle davanın kayıt düzeltme davası olarak nitelendirilmesi gerektiği kanaati bildirilmiş olup, 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun m. 36-1/a gereği, nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davası Asliye Hukuk Mahkemesi nde görüleceği için davanın hâlihazırda görevli mahkemesinde bulunduğu düşüncesindeyim. (Bknz : 2 no lu dipnot) 5 Uygulamada Nüfus Davaları; Yargıtay 18. HD Üyesi Hüseyin Güngör Babacan, Yargıtay 18. HD Tetkik Hakimi Kazım Uslu; Ankara 2013; Adalet; 29 syf Sayfa 5 / 11

6 6- Yetki Mahkeme; Davacının adresi,, / İstanbul dur. Nüfus kaydının düzeltilmesi davası, 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun m. 36-1/a gereği düzeltmeyi isteyen şahsın yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerde görülür. Davacının yerleşim yeri İstanbul Mahkemeleri nin yetkisi içerisinde bulunduğundan, davanın hâlihazırda yetkili yer mahkemesinde görülmekte olduğu kanaatindeyim. 7- Derdestlik; Huzurda görülmekte olan davanın Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2014/ esas sayılı dosya ile derdestlik oluşturup oluşturmadığı incelenmelidir. Davanın derdest olması; tarafları, dava sebebi(vakıaları) ve davanın konusu (talep sonucu) aynı olan iki davanın bulunmasını gerektirir. Bu halde ikinci davada, bu husus resen veya talep üzerine dikkate alınır ve ikinci dava, dava şartı yokluğundan reddedilir 6. Bakırköy. Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2014/ Esas sayılı dosyasının tarafları, davacı (F), davalılar (B) ve (E) dir. Dava, (F) nin (D) nin gerçek annesi olması sebebiyle nüfus kayıtlarının düzeltilmesi talebinden ibarettir. (B) nin gerçek baba olduğu ifade edilmektedir. Taraflar, vakıalar ve talep sonucu açısından inceleme yapıldığında, huzurda görülmekte olan davanın taraflarının davacı (Ç) ile davalılar (B) ve (E), Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesi nin taraflarının davacı (F) ile davalılar (B) ve (E) olması nedeniyle farklıdır. Yine Bakırköy. Asliye Hukuk Mahkemesi nde görülmekte olan nüfus kaydının düzeltilmesi davasının vakıasında, (B) nin gerçek baba olduğu iddia edilmekte, davanın talep sonucunda ise yalnızca anne adının düzeltilmesi talep edilmektedir. Bu nedenlerle davanın vakıaları ve talep sonucu da farklıdır. Yukarıda belirtilen nedenlerle Bakırköy.. Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2014/. Esas sayılı dosyası ile İstanbul. Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2015/. Esas sayılı dosyasının derdestlik oluşturmadığı kanaatindeyim. 8- Kesin hüküm; İstanbul. Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2013/. esas sayılı dosyası ile verilen kararın, huzurda görülmekte olan davaya kesin hüküm oluşturup oluşturmadığı incelenmelidir sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ( HMK )'nın 114/1-i maddesi uyarınca; dava konusu uyuşmazlık hakkında bir kesin hüküm bulunuyorsa, aynı konuda, aynı taraflar arasında ve aynı dava sebebine dayanılarak yeni bir dava açılamaz. Kesin hükmün bulunması olumsuz dava şartıdır. 6 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hükümlerine Göre Medeni usul Hukuku; Pekcanıtez, Atalay, Özekes; Ankara 2011; Yetkin; 11. Bası; 297syf Sayfa 6 / 11

7 İstanbul. Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2013/ Esas sayılı davası, İstanbul Cumhuriyet Savcılığının 2013/ numaralı davanamesi ile açılmıştır. Davalılar (B) ve (E) dir. Mahkemenin 2013/. sayılı kararı küçük çocuğun, nüfus kaydının iptali halinde anne- baba adının ne olacağı, kimin hanesine kaydedileceği konusunda davanamede herhangi bir talep bulunmamaktadır. Mahkememizdeki davada yolsuz bir tescilden değil, nesebin tespiti gereken bir durumdan söz edilmelidir. Açılması gereken dava, kaydın iptali yanında, nesebin tespiti ile gerçek anne- baba nüfusuna tespiti talebini de içermelidir. Mahkememizde, davaname ile açılan bu davada, talep yalnızca kaydın iptalidir. Bu nedenlerle kaydın iptali davası, bu şartlar dahilinde dinlenemeyecektir. Şeklindedir. İstanbul. Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2013/ ve 2013/ sayılı kararı, Yargıtay. Hukuk Dairesi nin 2013/ E ve 2014/ sayılı kararı ile cumhuriyet Savcısının aktif dava ehliyeti yokluğundan reddi yerine işin esasına girilerek yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi doğru değil ise de, sonucu itibariyle doğru olduğundan şeklindeki değişiklikle, mahkeme kararının gerekçesi değiştirilerek onanmıştır. Kesin hükmün unsurları açısından değerlendirildiğinde, İstanbul. Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2013/ ile 2015/ esas sayılı dosyalarının taraflarının aynı olmadığı görülecektir. Ayrıca usule ilişkin kararlar sadece usuli eksiklik hakkında kesin hüküm teşkil eder. Yargıtay Hukuk Dairesi nin düzelterek onama kararı ile dava, Cumhuriyet Savcısının dava ehliyetinin bulunmaması nedeniyle reddedilmiş olmakla, o açıdan kesin hüküm teşkil etmekte olduğundan huzurdaki davada, mezkur karar kesin hüküm teşkil etmemektedir, kanaatindeyim. Yukarıda açıklanan nedenlerle İstanbul. Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2015/ Esas sayılı davasında, dava şartları açısından eksiklik bulunmadığından taraf teşkili sağlanarak esasa geçilmesi gerektiği düşüncesindeyim. 9- Esas, ispat ve talep sonucu; Davacı (Ç), (D) nin (B) ve (E) nin soyundan olmadığını ve gerçek annesinin (F) olduğunu, nüfus kayıtlarının bu yönde düzeltilmesi talep etmiştir. Öncellikle (D) yı, doğuran annenin tespit edilmesi gereklidir. Annenin tespit edilmesi halinde, çocuk ve doğuran kadın arasında soybağı doğrudan kurulacaktır. Tespit edilen gerçek anne evli ise babalık karinesi çerçevesinde kocası baba olarak belirlenecektir 7. Aksi halde Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin 7 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi nin tarih, 2013/17067 E. Ve 2014/564 sayılı kararı : Davanamenin kabulü halinde, yukarıda da açıklandığı gibi; çocukların kayden baba ve annesi görünen A. ve E. yönünden nüfus kaydının "gerçek durumu" yansıtmadığı, baştan yanlış olarak kütüğe geçirildiğinden ve tarafların bundan haberdar olduklarından söz edilmesi gereklidir. Bu yönlerden dava soybağı davası değil, nüfus kaydının düzeltilmesi davasıdır. Anne olduğu iddia edilen R. ve M. yönünden soybağının olamayacağı tartışmasızdır. Baba olduğu iddia edilen Emirşah yönünden; R.'ın Ö.'ın annesi olduğunun tespiti halinde adı geçenler yönünden soybağı hakim hükmüyle değil Türk Medeni Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca evlilik ile kurulmuş olacaktır. Yine baba olduğu iddia edilen Yusuf yönünden M.'in M.n'un annesi olduğunun tespiti halinde adı geçenler evli olduğuna göre "evlilik içi doğum" olacağından Türk Medeni Kanunu'nun 285/1. maddesindeki babalık karinesi geçerli olacaktır. Bu karine uyarınca "koca" yasa gereği "baba" olacağından ayrıca koca Sayfa 7 / 11

8 Yönetmeliğin 23/1. maddesine göre, evlilik dışında çocuk, annesinin bekârlık hanesine, annesinin soyadı ve onun bildireceği baba adı ile tescil edilecektir. Bakırköy. Asliye Hukuk Mahkemesi nde talebin aşılamayacağı hakkında, (F), Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesi nde görülmekte olan davada yalnızca anne adının değiştirilmesini talep etmekte, babanın (B) olduğunu iddia etmektedir sayılı HMK nın 26. maddesinde, hâkimin tarafların talep sonuçlarıyla bağlı olduğu, bu taleplerden fazlasına ya da başka bir şeye karar veremeyeceği belirtilmiştir. Hâkim her ne kadar kamu düzeni ile doğrudan ilgili bulunan nüfus kayıtlarının doğruluğunu sağlamakla yükümlü ise de, istem dışı bir konuda da karar vermeyecektir. Emsal teşkil eden Yargıtay 18. Hukuk Dairesi nin tarih, 2009/14307 E. Ve 2010/4135 sayılı kararı : Babası Ethem hanesinde kayıtlı davacının anne adının değiştirilmesi istediği dikkate alınarak davacının Zilfi olan anne adının Sebahat D. Olarka değiştirilmesine ve annesi Sebahat ın hanesi ile de ilişkilendirilmesine karar verilmesi ile yetinilmesi gerekirken, baba hanesindeki kaydının iptali ile anne hanesine tesciline hükmedilmesi doğru görülmemiştir. Ve Yargıtay 18. Hukuk Dairesi nin tarih, 2008/8099 Esas ve 2008/10118 sayılı kararı : Ancak; dava, babası Okan hanesinde kayıtlı olan Barış ın anne adının düzetilmesine yöneliktir. Mahkemece bu olgu kabul edilerek karar verildiği halde, babası hanesine kaydedilmiş ve bu hanedeki kaydının iptali istenmeyen küçüğün, bu hanedeki anne adının iptali ile annesinin Fatma gül G. Olduğunun tespiti ile yetinilmesi gerekirken, Barış ın babası hanesindeki kaydının annesi Fatmagül G in kayıtlı olduğu haneye aktarılmasına karar verilmesi doğru görülmemiştir. Şeklindedir. Yukarıda belirtilen nedenle, (F) nin gerçek anne olduğu tespit edilse dahi, Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesi nce, (D) nin (B) nin hanesinde bulunan kaydının (F) nın hanesine aktarılmasına karar verilmeyecektir. Bu nedenle işbu davanın hukuki etkisi, (D) nin baba hanesindeki kaydının iptali ile anne hanesine tesciline hükmedilmesi açısından önem kazanmaktadır. Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2014/. Esas sayılı dosyasında, (B) nin DNA örneklerini alınmak üzere adli tıp kurumuna sevk edilmesine karar verilmiş olması, yukarıda açıklanan nedenlerle talep sonucu aşılamayacağından, sonuca etkili olamayacaktır. Bakırköy. Aile Mahkemesi nin 2013/. Esas sayılı dosyası ile açılmış ancak talebin yalnızca anne adının değiştirilmesine yönelik olduğunun tespiti ile görevsizlik kararı verilerek Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2014/. esas sayılı dosyasına gönderilmekle devam eden anne adının düzeltilmesi davasında, Bakırköy. Aile Mahkemesi nin 2013/. esas sayılı dosyası ile görülmekte olduğu sırada yazılı müzekkerelere göre dava devam ettirildiğinden (B) nin adli tıp kurumuna sevki kararı da devam ettirilmiş bulunmaktadır. Oysa Bakırköy. Aile Mahkemesi nin 2013/ Esas sayılı dosyasında görevsizlik kararı verilmeden önce davanın soybağının reddi davası olarak kaydedilmesi nedeniyle baba yönünden de DNA kararı alınmış, daha yönünden soybağı incelenemeyecektir. Bu halde aynı Yasanın 286 ve 291. maddeleri uyarınca koca, çocuk veya koşulların gerçekleşmesi halinde diğer ilgililerin soybağının reddi davası açmaları gerekir. Sayfa 8 / 11

9 sonra davacı vekilinin baba yönünden talepleri olmadığını duruşma sırasında açıklaması ve mahkemece taleplerinin genişletildiğini ifade etmesi üzerine aynı celsede görevsizlik kararı verilmiştir. Belirtilen nedenle Bakırköy.. Asliye Hukuk Mahkemesi ne yöneltilen talep açısından, DNA örnekleri alınmış bulunan (E), (F) ve (D) hakkında rapor düzenlenmesinin istenmesi gerektiğini düşünüyorum. Zira (B) nin Bakırköy. Asliye Hukuk Mahkemesi dosyası üzerinden adli tıp kurumuna sevkinin sağlanması halinde de, yukarıda ifade edildiği üzere davanın talep sonucu aşılamayacağı için (D) nin, (B) nin hanesindeki kaydının iptaline karar verilemeyecektir. Bu nedenle İstanbul.. Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2015/. Esas sayılı dosyası ile (B) nin DNA örneklerinin alınmasının sağlanması ve halihazırda DNA örnekleri adli tıp kurumunda bulunan (F), (D) ve (E) nin DNA örnekleri ile karşılaştırılarak, hem anne hem baba hanelerindeki kaydının iptaline ve (F) hanesine, onun soyadını almak suretiyle kaydının yapılması talepli işbu dava üzerinden işlemlere devam edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Nüfus kayıtlarındaki düzeltme istemine dair davalarda, mahkemelerin hiç bir kuşku ve duraksamaya neden olmaksızın doğru sicil oluşturmak zorunluluğu bulunduğu gözetilerek, mahkemece salt taraflar ve tanık beyanlarıyla yetinilmeyip bu iddiayla ilgili DNA testi yaptırılması ve alınacak rapor gözetilerek karar verilmesi gerekir. Her ne kadar İstanbul. Asliye Ceza Mahkemesi nin 2013/ E. Ve 2014/. sayılı kararı ile Sanıkların((B) ve (E)) Çocuğun Soy Bağını Değiştirme suçunu işledikleri sabit görülmekle eylemlerine uyan TCK.231/1 maddesi gereğince suçun işleniş şekline göre takdiren 1'er Yıl Hapis Cezası ile Cezalandırılmalarına karar verilmiş olmasına ve yine Bakırköy. Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2014/ esas sayılı dosyasının cevap dilekçesinde (D) isimli küçüğün biyolojik annesi (F) olup çocuğun babası müvekkil (B)'dir. Denilmekle çocuğun annesinin (F) olduğu kabul edilmekte ise de mahkemece taraf beyanları ve diğer delillerle yetinilmeyip DNA raporu alınmalıdır. Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2014/ Esas sayılı dosyasının bekletici mesele yapılıp yapılmaması hakkında, yukarıda ifade edildiği gibi Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesinde görülecek davada (D) nin anne adı yönünden karar verilecek olmakla ve DNA örnekleri alınmış olmakla, mevcut kayıtlar kullanılarak huzurdaki mahkeme tarafından (B) hakkında da verilecek DNA kararı ile rapor düzenlenmesi istenebileceği gibi Bakırköy. Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2014/ Esas sayılı dosyasında DNA raporu alınması da beklenebilir. İki davada da henüz rapor alınmamış ve karar verilmemiş olması nedeniyle beklemenin zorunlu olmadığı kanaatindeyim. Bu hususun tarafların -özellikle davacının- talepleri de doğrultusunda zira DNA masrafları davacı tarafından ödenecektir- mahkemece takdir edilmesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Emsal teşkil eden, Yargıtay 18. Hukuk Dairesi nin tarih, 2009/10966 E. Ve 2010/1404 sayılı kararı : Davacı, dava dilekçesinde, kendi çocuğu olmadığı halde nüfus kaydına oğlu olarak kaydedilen davalı Uğur Y. in bu hanedeki kaydının çıkarılarak annesi Kamuran A. Üzerine kaydedilmesini istemiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilerek davalı Uğur Y. in Muzaffer Y. Olan baba adının silinmesine Sayfa 9 / 11

10 dair hüküm kurulmuştur. Dosya içerisindeki F.2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2007/128 esas, 2008/30 karar sayılı dava dosyasında, bu davadaki davacı Muzaffer Y. İle eşi Zeynep Y. Tarafından aynı konuda dava açıldığı, (Uğur Y. in hanelerindeki kaydının iptaline ve davalı annesi Kamuran A. Hanesine, onun soyadını almak suretiyle kaydının yapılmasına dair) mahkemece annenin Kamuran A. Olarak düzeltilmesine karar verilmiş, ancak gerekli tebligatlar yapılarak karar kesinleştirilmemiştir. Mahkemece aynı konuda açılmış bulunan davanın sonucu bu davayı etkileyeceğinden ve kayıt düzeltme davaları kamu düzeni ile yakından ilgili olup kayıtlarda çelişki oluşturmayacak biçimde karar verilmesi gerektiği dikkate alınarak F.2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2007/ /30 esas karar sayılı ilamının kesinleşmesinin beklenmesi ile oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerektiği hususunun düşünülmemesi doğru görülmemiştir. Şeklindedir. Bakırköy. Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2014/ Esas sayılı dosyasında henüz rapor alınmamış ve hüküm verilmemiş olması nedeniyle beklenmesinin zaruri olmadığı, (B) nin örneklerinin alınmasına karar verilmiş olmasının, mezkur mahkeme için sonuca etkili olmayacağından bu hususta İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2015/ Esas sayılı dosyası ile karar verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Aksi halde Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2014/ Esas sayılı dosyasında baba yönünden nüfus kaydının değiştirilmesi talebi olmadığından, her zaman bu karardan vazgeçilebilecektir. Oysa İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2015/ Esas sayılı dosyasında, (B) nin DNA örneklerini vermek istememesi halinde dahi HMK m. 292/1 gereği zor kullanılarak kan veya doku örneklerinin alınmasına karar verilmesi gerekebilecektir 8. Ayrıca davalı vekilinin (B) in (D) i tanıma yoluyla nüfusuna kaydettiği beyanı dosya içeriği ile uyumlu değildir. (D) nin nüfus kayıtlarına göre (E) ile (B) in evliliği sırada ve (E) tarafından doğrulduğu beyan edildiği için evlilik içerisinde doğan çocuklara ilişkin hükümler yani babalık karinesi gereği (B) baba olarak görülmektedir. Evlilik içerisinde doğan çocuğun tanınma yoluyla nüfusa geçirilmesinden bahsedilemeyecektir. Bu nedenle (D) nin, tanıma yoluyla (B) nin nüfusuna kaydedilmiş olduğu beyanı dosya içeriği ile uyumlu değildir. C SONUÇ VE KANAAT : Davacı (Ç) nın, maddi ve manevi haklarının, (D) in başından beri yanıltıcı beyan ile davalı (B) ile (E) üzerine kayıt edilmesi ile etkilendiği; nüfus kayıtlarının düzeltilmesinde hukuki menfaatinin bulunduğu; annesi (A) nın velayet yetkisine sahip olması nedeniyle aktif dava ehliyetinin bulunduğu; davaya hukukları etkilenecek (F) ve 8 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi nin tarih, 2014/7595 E. Ve 2014/14283 sayılı kararı : Dosyanın incelenmesinden, davalılar A. ve T. Y.'a ihtarlı davetiye çıkarıldığı, DNA incelemesi için icabet etmemeleri üzerine mevcut delil ve beyanlarla davanın kabulüne karar verildiği anlaşılmaktadır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 292/1. maddesi uyuşmazlığın çözümü bakımından zorunlu ve bilimsel verilere uygun olmak, ayrıca sağlık yönünden bir tehlike oluşturmamak şartıyla, herkes, soybağının tespiti amacıyla vücudundan kan veya doku alınmasına katlanmak zorundadır. Haklı bir sebep olmaksızın bu zorunluluğa uyulmaması hâlinde, hâkim incelemenin zor kullanılarak yapılmasına karar verir hükmünü taşımaktadır. Mahkemece açıklanan yasa hükmü gözetilerek işlem yapılması gerekirken eksik inceleme sonucu yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir. Sayfa 10 / 11

11 (D) nin dahil edilmesi gerektiği; Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2014/ Esas sayılı dosyasının derdestlik oluşturmadığı ve İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2013/.. Esas ve 2013/ sayılı kararının kesin hüküm oluşturmadığı; taraf teşkili sağlanarak davanın esasının incelenmesine başlanabileceği, bu hususta Bakırköy.. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından DNA raporu alınmamış ve hüküm verilmemiş olmakla o dosyanın bekletici mesele yapılıp yapılmayacağı hakkında takdirin, tarafların da beyanları alınmak suretiyle mahkemece takdir edilmesi gerektiği; ancak (B) yönünden Bakırköy.. Asliye Hukuk Mahkemesi nde alınacak raporun sonuca etkili olmayacağı dikkate alınarak İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi nce (B) nin kan veya doku örneklerinin alınmasının sağlanması, gerekirse HMK m. 292/1 uyarınca zor kullanılmasına karar verilmesi ve toplanacak delillere göre (E) ve (B) nin (D) nin hanelerindeki kaydının iptaline ve (F) nın hanesine, onun soyadını almak suretiyle kaydının yapılmasına dair yargılamanın devam ettirilmesi ve davanın esası hakkında karar verilmesi gerektiği kanaatindeyim SĠBEL ÖZTÜRK AVUKAT Sayfa 11 / 11

HUKUK DAVALARI REHBERİ

HUKUK DAVALARI REHBERİ İlkay AYDIN Hâkim Halil POLAT Cumhuriyet Savcısı Dilekçe-Tensip-Müzekkere ve Gerekçeli Karar Örnekleriyle HUKUK DAVALARI REHBERİ (CİLT 4) NÜFUS DAVALARI (Hâkim ve Avukatlar İçin Temel Başvuru Kaynağı)

Detaylı

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken,

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken, A- 01/10/2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ndan önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 43. maddesinde düzenlenen İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI müessesesi

Detaylı

AVUKAT YASİN GİRGİN

AVUKAT YASİN GİRGİN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 2009/352 Karar Numarası: 2009/348 Karar Tarihi: 15.07.2009 MAHKEMESİ : Ankara 4. Aile Mahkemesi TARİHİ : 13/02/2009 NUMARASI : 2008/1266-2009/138 Taraflar arasındaki

Detaylı

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ İDER AVANSI, GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/13494 KARAR NO : 2013/12373 GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARKLAR KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN

Detaylı

ANLAŞMALI BOŞANMA ÜZERİNE TEORİK VE PRATİK ÇALIŞMALAR. Stj. Av. Mehmet ÖCAL

ANLAŞMALI BOŞANMA ÜZERİNE TEORİK VE PRATİK ÇALIŞMALAR. Stj. Av. Mehmet ÖCAL ANLAŞMALI BOŞANMA ÜZERİNE TEORİK VE PRATİK ÇALIŞMALAR Stj. Av. Mehmet ÖCAL BOŞANMA TANIM TANIM : Eşlerden birinin istemi üzerine, yargıcın bu istemi yerinde görerek, eşler arasındaki evlilik girmiş ilişkisine

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/13098 Karar No. 2013/6371 Tarihi: 26.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 İŞÇİNİN TANIK OLDUĞU DOSYADA KENDİ DURUMUNA İLİŞKİN VERMİŞ OLDUĞU BEYANIN

Detaylı

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz ZİYNET (ALTIN) EŞYASI İSPAT YÜKÜ. T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2012/6-1849 KARAR NO : 2013/1006 KARAR TARİHİ:03.07.2013 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

Sevgi USTA. ÇOCUK HAKLARI ve VELAYET

Sevgi USTA. ÇOCUK HAKLARI ve VELAYET Sevgi USTA ÇOCUK HAKLARI ve VELAYET İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XVII KAYNAKÇA... XIX GİRİŞ I. KONUNUN TANITIMI... 1 II. KAVR AMLARDA BİRLİK SORUNU... 5 III. İNCELEME PLANI...

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /6 6356 S. STSK/9

İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /6 6356 S. STSK/9 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/19359 Karar No. 2014/21478 Tarihi: 25.11.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /6 6356 S. STSK/9 SEÇİMLERDE ADAY

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/28980 Karar No. 2013/435 Tarihi: 23.01.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA ÖZETİ 4857 sayılı

Detaylı

YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ T. 16.2.2006 E. 2005/10998 K. 2006/1271

YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ T. 16.2.2006 E. 2005/10998 K. 2006/1271 T. 16.2.2006 E. 2005/10998 K. 2006/1271 İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETİNDEN DOĞAN TAZMİNAT DAVASI BEKLETİCİ SORUN - ÖNEL VERİLMESİ ÖZET: Davacıya işveren ve Sosyal Sigortalar Kurumunu hasım göstermek suretiyle

Detaylı

DAVA : Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

DAVA : Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. T.C 3. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2012/8788 KARAR NO: 2012/13834 KARAR TARİHİ:30.05.2012 >İŞTİRAK NAFAKASININ KALDIRILMASI DAVASI >İŞTİRAK NAFAKASININ YARDIM NAFAKASINA DÖNÜŞMESİ >YOKSULLUĞA DÜŞEBİLECEK ALTSOY

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile tarihinde toplandı....eski Hâkimi hâlen emekli... (... ) ile... Hâkimi... (...) hakkında, Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

Hukuk Genel Kurulu 2015/3257 E., 2016/117 K.

Hukuk Genel Kurulu 2015/3257 E., 2016/117 K. Hukuk Genel Kurulu 2015/3257 E., 2016/117 K. MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki soyadı değişikliği davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM YAŞ DÜZELTME DAVASI BİRİNCİ KISIM YAŞ DÜZELTME DAVASINDA TEMEL BİLGİLER I--GENEL AÇIKLAMALAR-5 II--YAŞ DÜZELTME DAVASININ DAVACISI-5

BİRİNCİ BÖLÜM YAŞ DÜZELTME DAVASI BİRİNCİ KISIM YAŞ DÜZELTME DAVASINDA TEMEL BİLGİLER I--GENEL AÇIKLAMALAR-5 II--YAŞ DÜZELTME DAVASININ DAVACISI-5 BİRİNCİ BÖLÜM YAŞ DÜZELTME DAVASI YAŞ DÜZELTME DAVASINDA TEMEL BİLGİLER I--GENEL AÇIKLAMALAR-5 II--YAŞ DÜZELTME DAVASININ DAVACISI-5 III--YAŞ DÜZELTME DAVASININ DAVALISI-6 IV--GÖREVLİ MAHKEME-6 V--YETKİLİ

Detaylı

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ T. 17.9.2001 E. 2001/4012 K. 2001/8028 MANEVİ TAZMİNAT - YANSIMA ZARAR

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ T. 17.9.2001 E. 2001/4012 K. 2001/8028 MANEVİ TAZMİNAT - YANSIMA ZARAR YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ T. 17.9.2001 E. 2001/4012 K. 2001/8028 MANEVİ TAZMİNAT - YANSIMA ZARAR ÖZET : Manevi tazminatı ancak cismani zarara uğrayan kimse isteyebilir. Yansıma suretiyle bir zarardan sözedilerek

Detaylı

DAVALI : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (.. Vergi Dairesi Müdürlüğü) Tutarı : TL Damga Vergisi,. Vergi Ziyaı Cezası

DAVALI : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (.. Vergi Dairesi Müdürlüğü) Tutarı : TL Damga Vergisi,. Vergi Ziyaı Cezası ANKARA VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI : VERGİ KİMLİK NO. : DAVALI : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (.. Vergi Dairesi Müdürlüğü) DAVA KONUSU VERGİ VE CEZANIN Nev i : Damga Vergisi Dönemi : Tutarı

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

Dava ve Karar: Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Dava ve Karar: Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. TAZMİNAT DAVASI - DAVACININ İŞ KAZASI SONUCUNDA ACI ÇEKTİĞİ VE KENDİ BAKIMINI YAPAMAMASI NEDENİYLE PSİKOLOJİK OLARAK RAHATSIZLIK DUYACAĞI - TARAFLARIN KUSUR ORANLARININ OLAYIN MEYDANA GELİŞ ŞEKLİNİN DİKKATE

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 488 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/4805 Karar No. 2012/12361 Tarihi: 11.04.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 FAZLA ÇALIŞMA ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN

Detaylı

Adli Yadım Bürosu ADLİ YARDIM BÜROSU

Adli Yadım Bürosu ADLİ YARDIM BÜROSU Adli Yadım Bürosu 8 ADLİ YARDIM BÜROSU Adli Yardım Bürosu Adli Yadım Bürosu 8. BÖLÜM ADLİ YARDIM BÜROSU Bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve hak arama özgürlüğünün kullanımda

Detaylı

T.C İZMİR BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2012/4000 KARAR NO : 2012/4285 YARGILANMANIN YENİLENMESİNİ İSTEYEN (DAVACI) :

T.C İZMİR BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2012/4000 KARAR NO : 2012/4285 YARGILANMANIN YENİLENMESİNİ İSTEYEN (DAVACI) : YARGILANMANIN YENİLENMESİNİ İSTEYEN (DAVACI) : KARŞI TARAF (DAVALI) : VEKİLİ : İSTEMİN_ÖZET : İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Yalı Mahallesinde, tapunun 32029 ada, 4 parselinde kayıtlı taşınmazdaki yapının

Detaylı

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/13336 KARAR NO : 2013/13573 Y A R G

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR A. M. A. A. VE J. A. A. A. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/3941) Karar Tarihi: 27/3/2015 BİRİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan ler

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı

Bağdat Cad. No:108/B D:26 Fenerbahçe Kadıköy İSTANBUL. : Bilirkişi 2. Ek Rapor ve Ayrık 2. Ek Rapora Karşı Beyanlarımızdan İbarettir.

Bağdat Cad. No:108/B D:26 Fenerbahçe Kadıköy İSTANBUL. : Bilirkişi 2. Ek Rapor ve Ayrık 2. Ek Rapora Karşı Beyanlarımızdan İbarettir. 24 MAYIS 2011. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA 200/. ESAS DAVALILAR VEKİLİ : 1-2-.. : Av. AHMET AYDIN Bağdat Cad. No:108/B D:26 Fenerbahçe Kadıköy İSTANBUL DAVACI :. SİGORTA A.Ş. VEKİLİ :

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1856 Karar No. 2014/215 Tarihi: 16.01.2014 İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 REKABET YASAĞI SÖZLEŞMELERİNDE GÖREVLİ MAHKEMENİN TİCARET MAHKE- MESİ OLDUĞU

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başvuru Numarası: 2013/8492 Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM Başkan : Alparslan ALTAN ler : Serdar ÖZGÜLDÜR Recep KÖMÜRCÜ Engin YILDIRIM M. Emin

Detaylı

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden:

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: ESAS NO ; 2017/1499 KARAR NO : 2017/1552 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ TARİHİ NUMARASI DAVACI DAVALI Giresun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) 15/04/2015

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/20255 Karar No. 2010/11968 Tarihi: 03.05.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 GÜVENLİK HİZMETLERİNİN YARDIMCI İŞ OLMASI HAKLI NEDENLERLE FESİHTE SAVUNMA

Detaylı

YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI Özet : Yolcunun ölümü halinde, bir can ve meblâğ sigortası türü olan

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y. Vergi Dava Daireleri Kurulu

T.C. D A N I Ş T A Y. Vergi Dava Daireleri Kurulu T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2010/679 Karar No: 2012/72 Özeti: İnceleme raporunun ihbarname ekinde tebliğ edilmemesi; süresinde açılan bir davada vergilendirmenin kaldırılmasını

Detaylı

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 DANIŞTAY IN TAKAS DURUMUNDA ÖDENDİĞİ YASAL BELGE VE DEFTERLERLE KANITLANAMAYAN KDV NİN İNDİRİLECEK KDV OLARAK DİKKATE ALINMAMASI İLE İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

HUKUSAL ÇALIŞMALARI. Durum : Kayıt defterine yazılma tarihinin gecikmiş olması nedeniyle davanın reddine karar verildi.

HUKUSAL ÇALIŞMALARI. Durum : Kayıt defterine yazılma tarihinin gecikmiş olması nedeniyle davanın reddine karar verildi. 1. DOSYA : TEMYİZDE Karşı Taraf : Aydın E.D.M. Mahkeme : Aydın 2. İdare Mahkemesi Dosya no : 2002/482 Konu : İdari Kararın İptali HUKUSAL ÇALIŞMALARI Durum : Kayıt defterine yazılma tarihinin gecikmiş

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/10115 Karar No. 2012/9215 Tarihi: 20.03.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/4 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

T.C. ANKARA 17. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/963 KARAR NO : 2011/1582

T.C. ANKARA 17. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/963 KARAR NO : 2011/1582 DAVACI: IŞIL TELEVİZYON YAYINCILIK AŞ VEKİLİ: AV. HANDAN COŞGUN, 4 Cad. 694 Sok. No. 3 Kat 3 Yıldız-Çankaya/ DAVALI : RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU/ VEKİLİ : AV. SİBEL SÖYLER (aynı adreste) DAVANIN ÖZETİ:

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/16110 Karar No. 2014/94 Tarihi: 13.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/3 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 ISLAHIN BİR HAFTALIK KESİN SÜREDE

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/2890)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/2890) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/2890) Karar Tarihi: 16/2/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu Vekili

Detaylı

MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ

MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ Halil İbrahim KOVAR A. CENİN KAVRAMI Cenini, genel olarak ana rahmine düşen ancak henüz doğmamış insan organizması olarak tanımlamak mümkündür. Tıp terminolojisinde

Detaylı

İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI

İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI ÖZET: İş güvencesi hükümleri dışında kalarak işveren vekili konumunun tespitinde iki temel ölçüye göre değerlendirme yapılır. Buna göre işletmenin bütününü sevk ve idare

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y ONBEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2014/9315 Karar No : 2015/9212

T.C. D A N I Ş T A Y ONBEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2014/9315 Karar No : 2015/9212 Anahtar Sözcükler: Nisbi vekalet ücreti, maktu vekalet ücreti, hak arama özgürlüğü, mahkemeye erişim hakkı Özet: Gerçekte hak edilen tazminat miktarı kestirilemeyen, çözümü davanın her iki tarafı için

Detaylı

İŞ KAZASINA MARUZ KALAN İŞÇİ ( Maluliyet Oranı %0 Olsa Dahi Kusur Durumu Saptanarak Sonuca Göre Manevi Tazminata Karar Verilebileceği )

İŞ KAZASINA MARUZ KALAN İŞÇİ ( Maluliyet Oranı %0 Olsa Dahi Kusur Durumu Saptanarak Sonuca Göre Manevi Tazminata Karar Verilebileceği ) YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ T. 3.7.2006 E. 2006/4815 K. 2006/7231 İŞ KAZASINA MARUZ KALAN İŞÇİ ( Maluliyet Oranı %0 Olsa Dahi Kusur Durumu Saptanarak Sonuca Göre Manevi Tazminata Karar Verilebileceği )

Detaylı

BOZKIR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BOZKIR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOZKIR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Nüfus cüzdanı verilmesi 1-Nüfus cüzdanı

Detaylı

T.C. ANKARA 4. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2010/1045 KARAR NO : 2010/2000

T.C. ANKARA 4. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2010/1045 KARAR NO : 2010/2000 DAVACI: NTV RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI AŞ VEKİLİ : AV. İSMAİL ATAK, Hafta Sok. 23/5 Gaziosmanpaşa / DAVALI: RADYO TELEVİZYON ÜST KURULU BAŞKANLIĞI, Bilkent Plaza B2 Blok Bilkent / VEKİLİ : AV. MUSTAFA

Detaylı

KOCAALİ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KOCAALİ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KOCAALİ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Nüfus cüzdanı verilmesi 1-Nüfus cüzdanı talep belgesi, 2-Fotoğraf 2 Uluslararası

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21222 Karar No. 2014/6804 Tarihi: 25.03.2014 İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 SİGORTA PRİMLERİNDEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU İFLASIN AÇILMASINDAN

Detaylı

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI VELAYET HUKUKU 1. Giriş...1 I. Konunun Tanıtımı...1 II. Kavramlarda Birlik Meselesi...14 III. Çalışmanın İnceleme Planı...18

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 2013/18-1755 Karar Numarası: 2015/1039 Karar Tarihi: 13.03.2015

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 2013/18-1755 Karar Numarası: 2015/1039 Karar Tarihi: 13.03.2015 YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 2013/18-1755 Karar Numarası: 2015/1039 Karar Tarihi: 13.03.2015 SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ DAVASI ÇOCUK REŞİT OLUNCAYA KADAR VEYA BABA SOYADINI DEĞİŞTİRMEDİKÇE SOYADI

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi. KONU Davalı idarenin yanıt dilekçesine yanıtlarımızın sunulmasıdır.

: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi. KONU Davalı idarenin yanıt dilekçesine yanıtlarımızın sunulmasıdır. İSTANBUL 9.İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA 14.06.2010 İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI DOSYA NO: 2010/448 E. : TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi VEKİLİ : Av. Ş. Can ATALAY DAVALI İDARE :

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No. 2013/21-2216 Karar No. 2015/1349 Tarihi: 15.05.2015 İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT

Detaylı

3- ÖLÜM VE YARALANMALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

3- ÖLÜM VE YARALANMALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ TRAFİK SİGORTASINDA ZAMANAŞIMI 1- YASADA ZAMANAŞIMI ÇELİK AHMET ÇELİK 2918 sayılı KTK nun Ortak Hükümler başlıklı Beşinci Bölümünde yer alan 109. maddesinde zamanaşımının uygulanması yönünden dayanışmalı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1

İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/31285 Karar No. 2012/3117 Tarihi: 13.02.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1 DENİZ İŞ YASASININ KAPSAMI ÖZETİ:

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/26985 Karar No. 2015/24025 Tarihi: 03.07.2015 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2016/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 İŞE İADE SONRASI İŞÇİNİN İŞE

Detaylı

DAVACILARIN VARLIKLI OLMALARI DESTEK TAZMİNATI İSTEMELERİNE ENGEL DEĞİLDİR.

DAVACILARIN VARLIKLI OLMALARI DESTEK TAZMİNATI İSTEMELERİNE ENGEL DEĞİLDİR. DAVACILARIN VARLIKLI OLMALARI DESTEK TAZMİNATI İSTEMELERİNE ENGEL DEĞİLDİR. (1) Ana babanın parasal durumları iyi olsa bile, ilerde birgün yardıma muhtaç olmayacaklarını önceden kestirmek olanaksız bulunmasına

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 29.11.2013 01.12.2013 MALATYA

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 29.11.2013 01.12.2013 MALATYA HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 29.11.2013 01.12.2013 MALATYA Grup Adı : 9.GRUP Grup Konusu : KAMULAŞTIRMA ve KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI Grup Başkanı : Ramazan BOZTEPE

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2016/10886 Karar No. 2016/11103 Tarihi: 03.05.2016 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2017/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 ASIL İŞ YARDIMCI İŞ ALT İŞVEREN

Detaylı

12. Hukuk Dairesi 2015/8686 E., 2015/10934 K. "İçtihat Metni"

12. Hukuk Dairesi 2015/8686 E., 2015/10934 K. İçtihat Metni 12. Hukuk Dairesi 2015/8686 E., 2015/10934 K. İHALENİN FESHİ SATIŞ İLANININ BORÇLUYA USULSÜZ TEBLİĞİ o İCRA VE İFLAS KANUNU (İİK) (2004) Madde 127 o TEBLİGAT KANUNU (7201) Madde 16 o TEBLİGAT KANUNU (7201)

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5510 SGK/19

İlgili Kanun / Madde 5510 SGK/19 T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/15860 Karar No. 2011/67 Tarihi: 17.01.2001 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 5510 SGK/19 SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİNİN ARTMASI HALİNDE HER ZAMAN FARK

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

VEKİLİ: Av. Özgür ÖZTEKİN - Üçtutlar Mah. Üçtutlar 6.Sok. Fırat Apt.Kat:4 No:2/15 ÇORUM. : Hukuk MüşaviriHuri GÜLÜMSER-Kızılay/ANKARA

VEKİLİ: Av. Özgür ÖZTEKİN - Üçtutlar Mah. Üçtutlar 6.Sok. Fırat Apt.Kat:4 No:2/15 ÇORUM. : Hukuk MüşaviriHuri GÜLÜMSER-Kızılay/ANKARA ESAS NO: 2014676 KARAR NO: 2015164 DAVACI : Muhsin ŞEREMET VEKİLİ: Av. Özgür ÖZTEKİN - Üçtutlar Mah. Üçtutlar 6.Sok. Fırat Apt.Kat:4 No:215 DAVALILAR: 1- Milli Eğitim Bakanlığı VEKİLİ : Hukuk MüşaviriHuri

Detaylı

EVLİLİK BİRLİĞİ DEVAM EDERKEN EŞLERİN GENEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE AÇTIĞI MANEVİ TAZMİNAT DAVASI. Av. Nur Işın KÖROĞLU ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

EVLİLİK BİRLİĞİ DEVAM EDERKEN EŞLERİN GENEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE AÇTIĞI MANEVİ TAZMİNAT DAVASI. Av. Nur Işın KÖROĞLU ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA EVLİLİK BİRLİĞİ DEVAM EDERKEN EŞLERİN GENEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE AÇTIĞI MANEVİ TAZMİNAT DAVASI Av. Nur Işın KÖROĞLU ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 01.03.2017 isin@eryigithukuk.com Eşlerden birinin sadakat

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T. 20.1.2016 TEDBİR NAFAKASI İSTEMİ (Tarafların Gerçekleşen Ekonomik ve Sosyal Durumları İle Günün Ekonomik Koşullarına Göre Takdir Edilen Nafaka

Detaylı

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik/m.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik/m. T.C. DANIŞTAY 16. DAİRE E. 2015/12772 K. 2015/786 T. 18.3.2015 BAŞKOMİSERLİK RÜTBESİNE TERFİ EDEMEYECEĞİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacıya Göre "Daha Çok Sayıda" ve/veya "Daha Ağır" Disiplin Cezası Aldığı

Detaylı

SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF

SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF Aşağıdaki Satırları 5 defa klavye ile 5 defa da sanal klavye ile yazalım. 5 defa üst üste doğru olacak şekilde yazamıyorsak 3 defa klavye ile 3 defa

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile kabul edilerek tavsiye niteliğinde meslektaşlarımıza duyurulmasına

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya (bundan böyle "Akit Taraflar" olarak anılacaklardır), Ulusal egemenlik, haklarda eşitlik

Detaylı

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 27/9/2006,11057 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/04/2006, No:5490 Yayımlandığı Resmî Gazete : 20 Ekim

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/7983 Karar No. 2012/27098 Tarihi: 03.12.2012 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ ÖZETİ 4857 sayılı İş Kanunu'nun 46. maddesinde, işçinin tatil gününden

Detaylı

YÖNETİM KURULU 02 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 02 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 02 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI NA,

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI NA, İDARİ YARGILAMA HUKUKU DERSİ FİNAL SINAVI CEVAP ANAHTARI (TEK NUMARALI ÖĞRENCİLER İÇİN) I. DİLEKÇE YAZIMI SORUSU (40 Puan) Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI NA, (Sosyal Sigortalar

Detaylı

YARGI KARARLARI. HAZIRLAYAN: Av. Güldeniz DOĞAN ALKAN* * Ankara Barosu.

YARGI KARARLARI. HAZIRLAYAN: Av. Güldeniz DOĞAN ALKAN* * Ankara Barosu. YARGI KARARLARI HAZIRLAYAN: Av. Güldeniz DOĞAN ALKAN* * Ankara Barosu. HAZIRLAYAN: Av. Güldeniz DOĞAN ALKAN YARGI KARARLARI Patent Tescil Süreci, Türk Patent Enstitüsü ve Avrupa Patent Ofisi Nezdinde

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: 28.04.2015 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAKLARIN İHLALİ DURUMUNDA ORTAYA ÇIKAN

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

KİTABIN SİSTEMATİĞİNE DAİR AÇIKLAMA (ÖRNEK)

KİTABIN SİSTEMATİĞİNE DAİR AÇIKLAMA (ÖRNEK) KİTABIN SİSTEMATİĞİNE DAİR AÇIKLAMA (ÖRNEK) Hukuk Davaları Rehberi adlı eser, isminden de anlaşılacağı üzere dava esası üzerine kurulmuştur. Uygulamada en çok karşılaşılan dava türleri mümkün olduğunca

Detaylı

DANIŞTAY 12. Daire 2008/6979 E.N, 2009/854 K.N.

DANIŞTAY 12. Daire 2008/6979 E.N, 2009/854 K.N. DANIŞTAY 12. Daire 2008/6979 E.N, 2009/854 K.N. Özet SORUŞTURMA ONAYINDA YER ALMAYAN FİİLLERLE İLGİLİ OLARAK BAKANLIĞIN BİLGİLENDİRİLMESİ, BAKANLIK TARAFINDAN VERİLECEK SORUŞTURMA ONAYI ÜZERİNE SORUŞTURMANIN

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim vergisi. Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim Özet : Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU

ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/33) Karar Tarihi: 19/1/2015 BİRİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan ler : Serruh KALELİ : Burhan

Detaylı

SAVUNMANIN ÖZETİ : Tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur. T.C. ANKARA 7. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2007/1198 KARAR NO : 2008/419 DAVACI :... VEKİLİ : Av. Zafer DİNÇ Mithatpaşa Cad. 34 F No:29 Kızılay -ANKARA DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI - ANKARA

Detaylı

TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI

TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI I- TEMEL İLKELER Yasa hükümleri çerçevesinde oluşturulan Yargıtay kararlarıyla, asgari ücretlerin uygulanma koşulları belirlenmiş ve bazı ilkeler ortaya

Detaylı

MAVİ KARTLILAR KÜTÜĞÜ VE BEYAN EDİLEN NÜFUS OLAYLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MAVİ KARTLILAR KÜTÜĞÜ VE BEYAN EDİLEN NÜFUS OLAYLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MAVİ KARTLILAR KÜTÜĞÜ VE BEYAN EDİLEN NÜFUS OLAYLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; doğumla Türk vatandaşı olup da

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ İSTANBUL BAROSUNUN TAVSİYE NİTELİĞİNDEKİ ÜCRET TARİFESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :03.2013/572 KARAR TARİHİ:10/02/2014 RET KARARI ŞİKÂYETÇİ : F.Ş

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :03.2013/572 KARAR TARİHİ:10/02/2014 RET KARARI ŞİKÂYETÇİ : F.Ş T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :03.2013/572 KARAR TARİHİ:10/02/2014 RET KARARI ŞİKÂYETÇİ : F.Ş ŞİKÂYET EDİLEN İDARE : 1 Sosyal Güvenlik Kurumu(Re'sen) 2 İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Çiğli

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO : 2015/5132 KARAR TARİHİ : 01/04/2016 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU : Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler

Detaylı

Ayhan TUNCAL Yargıtay 12.Hukuk Dairesi Üyesi

Ayhan TUNCAL Yargıtay 12.Hukuk Dairesi Üyesi Ayhan TUNCAL Yargıtay 12.Hukuk Dairesi Üyesi KıYMET TAKDIRINE ITIRAZ İcra müdürlülüğünce haczedilen taşınır ve taşınmaz malların satışına esas olmak üzere bir değer tespiti yapılır. Borçlu, haciz alacaklıları

Detaylı

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 26.07.2012/139-1 DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/6979 K: 2012/667 sayılı Kanun Yararına Bozma

Detaylı

EŞLER ARASINDA MAL REJİMİNİN TASFİYESİ DAVASI ( Zamanaşımı Def`i Yönünden ) ZAMANAŞIMI DEF`İNİN İLERİ SÜRÜLMESİ ŞEKİL VE SÜRESİ

EŞLER ARASINDA MAL REJİMİNİN TASFİYESİ DAVASI ( Zamanaşımı Def`i Yönünden ) ZAMANAŞIMI DEF`İNİN İLERİ SÜRÜLMESİ ŞEKİL VE SÜRESİ YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas : 2013/8-132 Karar : 2013/1389 Tarih : 25.09.2013 EŞLER ARASINDA MAL REJİMİNİN TASFİYESİ DAVASI ( Zamanaşımı Def`i Yönünden ) ZAMANAŞIMI DEF`İNİN İLERİ SÜRÜLMESİ ŞEKİL

Detaylı

yargýtay kararlarý T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ YARGITAY ÝLAMI ESAS NO : 2002/6042 KARAR NO : 2002/6339 KARAR TARÝHÝ : 17.04.

yargýtay kararlarý T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ YARGITAY ÝLAMI ESAS NO : 2002/6042 KARAR NO : 2002/6339 KARAR TARÝHÝ : 17.04. yargýtay kararlarý ESAS NO : 2002/6042 KARAR NO : 2002/6339 KARAR TARÝHÝ : 17.04.2002 : ÝÞVERENÝN HÝZMET AKDÝNÝ HAKLI NEDENLE FESHÝ Grev devam ettiði sýrada davacýnýn iþyerine gelen servis aracýna girerek,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 399 S.KHK/2

İlgili Kanun / Madde 399 S.KHK/2 T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ HUKUK BÖLÜMÜ 390 ESAS No:2012/189 KARAR No: 2012/234 Tarihi : 05.11.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 399 S.KHK/2 VAKIF ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ (01.01.2008-31.12.2008) 2008 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun...12.2007 gün ve 12/... sayılı Kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar N0:292 12.02.2007 KARAR

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar N0:292 12.02.2007 KARAR ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:292 12.02.2007 KARAR 30000 metre kareyi geçen yeşil alanların rekreasyon alanlarının, kapalı ve açık spor alanlarının, oyun alanlarının, kooperatifler

Detaylı

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.02.2013/50-1 Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2012

Detaylı