KAMU MALİYESİ VE VERGİ MEVZUATINDA GELİŞMELER HAFTALIK RAPOR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU MALİYESİ VE VERGİ MEVZUATINDA GELİŞMELER HAFTALIK RAPOR"

Transkript

1 Sayfa 1 / 6 KAMU MALİYESİ VE VERGİ MEVZUATINDA GELİŞMELER HAFTALIK RAPOR 09 Haziran 2014 I. Kamu Maliyesi ve Vergi Mevzuatında Gelişmeler II. Basın Özetleri III. Haftalık Vergi Takvimi I. KAMU MALİYESİNDE VE VERGİ MEVZUATINDA GELİŞMELER A) Vergi mevzuatında gelişmeler: 1. Af yasası yolda: tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı na sunulan Kanun Teklifi ile Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerince takip ve tahsil edilen alacaklar için uzun süreli taksitle ödeme imkanının sunulması, kesinleşmiş vergi alacaklarının yeniden yapılandırılması ve ilaveten bazı kanunlarda değişiklikler yapılması öngörülmektedir. Silinecek Olan Ceza, Zam Ve Faizler: Vergi dairelerine olan borçlarda: Aşağıdaki alacak türlerinden kesinleşmiş olup, vadesi geldiği halde ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer i amme alacakları yerine kanunun yayınlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutarın ödenmesi halinde asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları ile bunlara bağlı faiz ve gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. 30 Nisan 2014 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, 2014 yılına ilişkin olarak 30 Nisan 2014 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 30 Nisan 2014 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, 30 Nisan 2014 tarihinden önce verilen Askerlik Kanunu, Karayolu Trafik Kanunu, Seçim Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu gereğince kesilen idari para cezaları.

2 Sayfa 2 / 6 Bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezaları ile iştirak fiilli nedeniyle kesilen vergi cezaları için bu cezaların %50 si. Yasadan yararlanabilmek için dava açmamak veya açılmış ise vazgeçmek gerekiyor. Bir takvim yılında en fazla iki taksit aksatılabilecek, aksayan bu taksitler ise yılsonuna kadar ödenecek. Taksit süreleri içinde gelir vergisi, kurumlar vergisi, gelir ve kurumlar vergileri stopajları, kdv ve ötv bir takvim yılında iki kezden fazla zor durum söz konusu olmaksızın ödenmez ise yasanın avantajlarından yararlanılamayacak. Kredi kartı ile ödeme yapılabilecek. Mevcut tecilli borçların kalan kısmı yasanın avantajlarından yararlanabilecek. Tütün ile ilgili olanlar hariç, idari para cezalarından 120.-TL nın altında kalanların tahsilinden vazgeçilecek. Vadesi tarihinden önce olan ve 6183 sayılı kanun kapsamında olan 50.-TL na kadar olan asli alacakların, aslı ödenmiş 100.-TL na kadar olan fer i alacakların tahsilinden vazgeçilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu Borçlarında: Nisan/2014 ve önceki aylara ilişkin olup kesinleşen aşağıdaki alacak türlerinin asılları ile TEFE/ÜFE değişim oranına göre hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve faizlerin tahsilinden vazgeçilecektir. Sigortalılık statülerinden kaynaklanan, sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası, sosyal güvenlik destek primleri, İlgili mevzuatına göre ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primleri, SGK tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payları, Genel sağlık sigortası primi, 30 Nisan 2014 tarihinden önce bitirilen inşaatlar ile ilgili eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primleri. Yasadan yararlanmak üzere başvuruda bulunanlar, ödeme süresinde tahakkuk eden prim borçlarından bir yılda ikiden fazlasını çok zor durum olmaksızın ödememeleri halinde yapılandırmaya ilişkin haklarını yitireceklerdir. Başvuru: Vergi alacakları için kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın, Sosyal güvenlik prim alacakları için kanunun yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın, Genel sağlık sigortası primleri için ise kanunun yayımı tarihini izleyen dördüncü ayın sonuna kadar yapılabilecektir. Taksit Ödemeleri: Vergi alacakları için kanunun yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın, Sosyal güvenlik prim alacakları için kanunun yayımı tarihini izleyen dördüncü ayın, Genel sağlık sigortası primleri için ise kanunun yayımı tarihini izleyen beşinci ayın içinde yapılacaktır. Ödemeler 6, 9, 12 ve 18 taksitte ikişer aylık periyotlarda yapılacaktır. Ödemelere; 6 taksit için 1.05, 9 taksit için 1.07,

3 Sayfa 3 / 6 12 taksit için 1.10, 18 taksit için 1.15 katsayı uygulanacaktır. Kasa hesabı ile Ortaklardan Alacaklar hesabına düzeltme imkanı sağlanıyor: Kanun teklifine göre bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, tarihli bilançolarında görülmekle birlikte işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakları kayıt altına alabileceklerdir. İşletme esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla ortaklarından alacaklı bulunulan tutarlar ile ortaklara borçlu bulundukları tutarlar arasındaki net alacak tutarı beyan edilerek kayıtlar düzeltebilecek, beyan edilen tutar üzerinden yüzde 3 oranında vergi ödenecektir. Beyan kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine yapılacak, hesaplanan vergi aynı sürede ödenecektir. B) Kamu Maliyesinde Gelişmeler: Muhasebat Genel Müdürlüğünce, Mayıs ayı bütçe gerçekleşmeleri henüz yayımlanmamıştır. II. BASINDA VERGİ KONUSUNDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR 1. Kurumlar Vergisi Rekortmenleri Açıklandı(08 Haziran 2014 gib.gov.tr) Gelir İdaresi Başkanlığı 2013 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda, Türkiye genelinde en yüksek kurumlar vergisi beyanında bulunan ilk 100 mükellefin listesini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre en yüksek beyanda bulunan mükellef Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. Diğer yandan aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi en yüksek beyanda bulunan 10 mükellefin 7 si bankalardan oluşmakta. Sıra Kurumun Unvanı Tahakkuk Eden Vergi Vergi Dairesi 1 T.C. Merkez Bankası A.Ş TL Ankara Vdb 2 T.C.Ziraat Bankası A.Ş TL Ankara Vdb 3 Elektrik Üretim A.Ş TL Ankara Vdb 4 Turkcell İletişim Hiz.A.Ş TL Büyük Mük.Vdb 5 Garanti Bankası A.Ş TL Büyük Mük.Vdb 6 Akbank T.A.Ş TL Büyük Mük.Vdb 7 Türkiye İş Bankası A.Ş TL Büyük Mük.Vdb 8 Türkiye Petrolleri A.O TL Ankara Vdb 9 Finansbank A.Ş TL Büyük Mük.Vdb 10 Türkiye Vakıflar Bankası TL Büyük Mük.Vdb Ayrıca, Türkiye genelinde 2013 yılı vergilendirme dönemine ilişkin olarak 2014 yılı Nisan ayında verilen Kurumlar Vergisi beyanlarına ilişkin özet bilgiler aşağıdaki gibidir.

4 Sayfa 4 / 6 Verilen Beyanname sayısı Beyan olunan Matrah TL Tahakkuk eden kurumlar vergisi Mükellef başına ortalama matrah Mükellef başına ortalama vergi TL TL TL Dört büyük ilin mükelleflerinin Kurumlar Vergisi Beyanlarına ilişkin bilgiler ise şöyledir. Vergi Dairesi Beyanname Başkanlığı/Defterdarlık Veren Mük.Sayısı 4 Vergi Dairesi Başkanlığının Türkiye Geneli İçindeki Payları (Kurumlar Vergisi) Vergi Dairesi Beyanname Başkanlığı/Defterdarlık Sayısı(%) Beyan Edilen Tahakkuk Eden Vergi Kurumlar Vergisi(TL) Matrahı(TL) İstanbul VDB Büyük VDB Mükellefler Ankara VDB İzmir VDB Diğer VDB / DEF Toplam Beyan Matrah(%) Edilen Tahakkuk Vergi(%) İstanbul VDB 37,53 26,72 27,21 Büyük Mükellefler VDB 0,14 24,37 24,70 Ankara VDB 11,39 21,67 21,68 İzmir VDB 6,56 4,46 4,50 Diğer VDB / DEF 44,38 22,78 21,91 Eden 2. 'Kim ne derse desin başarılı olduk' (02 Haziran 2014 ekonomi.haberturk.com) Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten önemli açıklama... Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kim ne derse desin, biz kurumsal altyapıyı iyileştirdik. Biz yolsuzlukla da yoksullukla da yasaklarla da mücadele ettik, başarılı olduk" dedi. "Vergi Oranlarını Ciddi Oranda Düşürdük" AK Parti hükümetleri döneminde vergi oranlarını da ciddi oranda düşürdüklerini belirten Şimşek, Türkiye'nin birçok vergide OECD ortalamalarının altında olduğunu ifade etti. Genel olarak gelir ve kazançlar üzerinden elde edilen vergilerin de OECD ortalamalarına göre oldukça düşük

5 Sayfa 5 / 6 olduğunu aktaran Şimşek, "Bu, şu anlama geliyor. Bizim vergi tabanımız oldukça dar, bunu genişletmemiz lazım" diye konuştu. "Türkiye 10 Yılda Yapmıştır" Türkiye'nin bu dönemde eğitimde ve sağlıkta da çok önemli atılımlar yaptığını belirterek, özellikle eğitim alanında daha yapılacak birçok reformun olduğunu söyledi. Bunlar sonucunda önemli kazanımların elde edildiğini aktaran Şimşek, "Belki OECD ülkelerinin 30 yılda yaptığını, Türkiye 10 yılda yapmıştır" dedi. "Türkiye Mutlak Yoksulluğu Sıfırladı" Özellikle maliye politikaları ve mali kazanımlar sayesinde Türkiye'de yoksulluk konusunda da önemli kazanımlar elde edildiğini belirten Şimşek, Türkiye'nin mutlak yoksulluğu sıfırladığını ifade etti milyar lira gelecek (Sabah 08 Haziran 2014) Türkiye tarihinin en büyük borç barışı geliyor. 10 milyon vatandaşın 160 milyar liralık borcu yapılandırılıyor. Uzmanlar, 'Yarısı kasaya girer' dedi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba tasarı ile 10 milyon vatandaşın bugüne kadar ödemekte zorlandığı borçları yapılandırılacak. Böylece trafik cezasından vergi borcuna, Bağkur priminden Genel Sağlık Sigortası primine kadar vatandaşın devlete ödeyemediği tüm borçlar kapsam içine alınacak. Bu borçların birçoğunun faizleri silinerek kalan miktar 18 eşit taksit olmak üzere, 36 ayda ödenecek. Emekli Olacak Toplam borç miktarının ise 75 milyar lirası Maliye'ye, 85 milyar lirası ise Sosyal Güvenlik Kurumu'na olmak üzere160 milyar lirayı bulması bekleniyor. Daha önceki afta vatandaşlar borçların yüzde 40'ını yapılandırmışlardı. Uzmanlar bu yapılandırmada oranın daha da yukarı çıkabileceğini belirterek, "En yaz yüzde 50 olması bekleniyor. Bu da 80 milyar liralık borç demek. Bu para devletin kasasına girerken vatandaş da büyük bir yükten kurtulacak. Hastane hizmetleri yeniden başlayacak, binlerce insan emekli olacak" dedi. Af Herkese Yarayacak 30 Nisan itibarıyla kesinleştiği halde ödenmeyen vergi, resim, harçlar ile faiz, cezai faiz, gecikme faizleri ve gecikme zamları, askerlik, nüfus, trafik para cezaları ile köprü ve otoyol kaçak geçiş, seçim para cezası bu kapsamda. Yine SSK primi Bağkur primi ve çalışan emeklilerden alınan Sosyal Güvenlik Destek Primi borçları ile Genel Sağlık Sigortası ödemeleri de affa girecek. 36 AY SÜRE VAR Borçlarını yeniden yapılandıranlar 18 taksitte ödeme yapabilecekler. Bu kapsamda 6 taksit için yüzde 1.05, 9 taksit için yüzde 1.07, 12 taksit için yüzde 1.10, 18 taksit için yüzde 1.15 katsayısı uygulanarak ödeme yapacaklar. Taksitler 2 aylık dönemler halinde ödenecek.

6 Sayfa 6 / milyon kişiye af (07 Haziran 2014 hurriyet.com) TBMM de son şekli verilmeye çalışılan torba tasarıda, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin bölümün bilançosu çıkartıldı. Maliye Bakanlığı nın yaptığı çalışmaya göre, vergi, SGK primi borcu ve idari para cezalarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenleme kapsamında 75 milyar lirası Maliye Bakanlığına ait olmak üzere, toplam 160 milyar liralık borç yeniden yapılandırılacak. Devlete kişi başına bir milyon liradan fazla borcu olan 5 bin 500 mükellef de yeniden yapılandırma imkanından yararlanacak. Maliye Bakanlığı, düzenlemenin SGK bölümü hariç, kendisiyle ilgili olan tarafının bilançosunu hazırladı. Hazırlanan çalışmaya göre, vergi ve idari para cezalarının yeniden yapılandırılması olanağından yararlanacak borçlu mükellef sayısının 13 milyon kişiyi aştığı saptandı. III. VERGİDE BU HAFTA Son günü bu hafta içinde (09 Haziran - 15 Haziran 2014) bulunan vergi yükümlülükleri aşağıda tabloda gösterilmiştir: Son Tarih 10/06/ /06/2014 Konu Mayıs 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi Mayıs 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi Mayıs 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi Mayıs 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi Mayıs 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi Mayıs 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi Mayıs 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi Mayıs 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi Saygılarımızla

ÖZET BAŞLIKLAR. Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. Yeşil Ap. No : 1 Kat : 2 D : 6 Fatih / İstanbul

ÖZET BAŞLIKLAR. Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. Yeşil Ap. No : 1 Kat : 2 D : 6 Fatih / İstanbul 13/09/2014 Değerli Mükelleflerimiz, Uzun zamandır çoğu mükellef tarafından beklenen, 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

ANKARA BAROSU EĞİTİM SEMİNERİ 6552 SAYILI TORBA KANUN

ANKARA BAROSU EĞİTİM SEMİNERİ 6552 SAYILI TORBA KANUN ANKARA BAROSU EĞİTİM SEMİNERİ 6552 SAYILI TORBA KANUN (Kasa-Ortaklar Cari Hesapları ve Yeniden Yapılandırma) Yrd.Doç.Dr.Mehmet Ali AKTAŞ maktas978@gmail.com KANUN BAŞLIĞI Torba Kanun olarak adlandırılan

Detaylı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 62/14 İstanbul, 12.09.14 KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı ÖZET: Kamuoyunda uzun zamandır beklenen

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 044 11.09.2014. Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa)

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 044 11.09.2014. Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa) Sirküler Sayı: 2014 044 11.09.2014 Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa) İçindekiler Yasa Kapsamına Giren Vergi Borçları... 2 Yararlanma Koşulları... 2 Taksitle Ödeme İmkanı...

Detaylı

Torba kanun şeklindeki Vergi affı paketi neler getiriyor?

Torba kanun şeklindeki Vergi affı paketi neler getiriyor? Torba kanun şeklindeki Vergi affı paketi neler getiriyor? Yeni Vergi Af Paketi ile ilgili Kanun Tasarısı Bakanlar Kurulunca kabul edilerek TBMM ye gönderilmiştir. Paketin başlığı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı.

Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı. 1 İstanbul, 02.10.2014 Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı. I- GİRİŞ: 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi.

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi. KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi. Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını da içeren ve çeşitli vergi kanunlarında değişiklik yapan

Detaylı

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES 6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES Hazırlayanlar: Uğur DOĞAN Ömer ERDAL Vergi Müfettişi Vergi Müfettişi 5510 SK. KAPSAMINDAK KURUM ALACAKLARININ

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6111 Kabul Tarihi: 13/2/2011

KANUN. Kanun No. 6111 Kabul Tarihi: 13/2/2011 25 Şubat 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27857 (Mükerrer) KANUN BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 6552 SAYILI KANUN 21 Ekim 2014 1 SUNU İÇERİĞİ 2 6552 Sayılı Kanunun Madde Özeti Kapsama Giren Alacakların Türleri ve Dönemleri 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

Detaylı

SİRKÜLER (2014 42) Beyanname ile beyan edilen vergilerde ödeme tarihleri 30.04.2014 e kadar olan ve ödenmemiş vergi alacakları girmektedir.

SİRKÜLER (2014 42) Beyanname ile beyan edilen vergilerde ödeme tarihleri 30.04.2014 e kadar olan ve ödenmemiş vergi alacakları girmektedir. 02.10.2014 SİRKÜLER (2014 42) Konu: 6552 Sayılı Kanunun; 73 üncü Maddesi Kapsamında Yeniden Yapılandırılacak Alacaklar 01.12.2014 Tarihine Kadar ile 74 üncü Maddesine Göre Bilanço Esasına Göre Defter Tutan

Detaylı

Tamim Tarihi : 08.10.2014 Tamim No : 2014/1 Tamim Konusu : 6552 Sayılı Kanun ile Yapılan Düzenlemeler Dağıtım : Bütün ġirketler

Tamim Tarihi : 08.10.2014 Tamim No : 2014/1 Tamim Konusu : 6552 Sayılı Kanun ile Yapılan Düzenlemeler Dağıtım : Bütün ġirketler T A M Ġ M Tamim Tarihi : 08.10.2014 Tamim No : 2014/1 Tamim Konusu : 6552 Sayılı Kanun ile Yapılan Düzenlemeler Dağıtım : Bütün ġirketler Kamuoyunda Torba Yasa olarak adlandırılan ve başta kamu alacaklarının

Detaylı

TORBA YASA MEVZUATI. ORTAK Seminer Merkezi

TORBA YASA MEVZUATI. ORTAK Seminer Merkezi amaç öğrenmekse çözüm ORTAK Seminer Merkezi TORBA YASA MEVZUATI (6552) İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR

Detaylı

6552 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI A- VERGİ DAİRESİ VE BELEDİYELERE OLAN BORÇLAR

6552 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI A- VERGİ DAİRESİ VE BELEDİYELERE OLAN BORÇLAR 6552 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI Adana, 17.11.2014 İbrahim GÜLER * Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı İnceleme Komisyonu Başkanı Bağımsız Denetçi A- VERGİ DAİRESİ VE BELEDİYELERE OLAN BORÇLAR

Detaylı

(3) 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 tarihine karar uzatılmıştır.

(3) 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 tarihine karar uzatılmıştır. Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri MADDE 1 (1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen

Detaylı

Mali Bülten. No: 2010/91. Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Vergi Affına İlişkin Kanun Tasarısı. 1. Yasa Tasarısının Kapsamı

Mali Bülten. No: 2010/91. Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Vergi Affına İlişkin Kanun Tasarısı. 1. Yasa Tasarısının Kapsamı 15 Aralık 2010 Mali Bülten No: 2010/91 VERGİ Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Vergi Affına İlişkin Kanun Tasarısı, Daha önceki bültenlerimizde Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN REHBERİ ÜCRETSİZDİR

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN REHBERİ ÜCRETSİZDİR BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN REHBERİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 050 29.09.2014

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 050 29.09.2014 Sirküler Sayı: 2014 050 29.09.2014 Konu: Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 1) KANUNUN 73 ÜNCÜ MADDESİ KAPSAMINDAKİ ALACAKLI İDARELER VE

Detaylı

VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER

VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER 1 Değerli Üyemiz, 15/09/2014 6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

Tasarının, taşeronun yasaklanarak çalışma yaşamından sökülüp atılması temel taleplerinden çok uzak olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

Tasarının, taşeronun yasaklanarak çalışma yaşamından sökülüp atılması temel taleplerinden çok uzak olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: YENİ TORBA YASA TASARISI Yeni torba yasası ile birlikte bir çok alanda değişiklikler söz konusu.merakla beklenen 2014 torba yasasının içinde yer alan bütün maddeler şu şekilde.. Taşeron'da Yeni Düzenleme

Detaylı

6552 SAYILI KANUNUN GETİRDİĞİ İMKANLAR NELERDİR? Birikmiş borçlar enflasyon oranında güncellenerek, faiz ve zamlar silinmektedir.

6552 SAYILI KANUNUN GETİRDİĞİ İMKANLAR NELERDİR? Birikmiş borçlar enflasyon oranında güncellenerek, faiz ve zamlar silinmektedir. 6552 SAYILI KANUNUN GETİRDİĞİ İMKANLAR NELERDİR? Birikmiş borçlar enflasyon oranında güncellenerek, faiz ve zamlar silinmektedir. Alacak aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 02.10.2014 Sayı: 2014/177 Ref: 4/177

SİRKÜLER İstanbul, 02.10.2014 Sayı: 2014/177 Ref: 4/177 SİRKÜLER İstanbul, 02.10.2014 Sayı: 2014/177 Ref: 4/177 Konu: 6552 SAYILI KANUNUN 73. MADDESİ KAPSAMINDAKİ AMME ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR UYGULAMA USUL VE ESASLARINI DÜZENLEYEN GENEL

Detaylı

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler)

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 15/9/2014 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 2- VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI (Madde 73)... 4 A) YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR...

Detaylı

AZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 1)

AZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 1) AZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 1) Resmi Gazete No 29132 Resmi Gazete Tarihi 27/09/2014 Kapsam 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve

Detaylı

6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ

6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ 6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ 2011 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. KAPSAM VE TANIMLAR..2-3 1. Örnek: Sigara kullanımı hakkındaki idari para cezası ve nüfus para cezasına ilişkin örnek...2 2. Örnek:

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENĐDEN YAPILANDIRILMASINA DAĐR GENEL TEBLĐĞ (SERĐ NO: 1)

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENĐDEN YAPILANDIRILMASINA DAĐR GENEL TEBLĐĞ (SERĐ NO: 1) BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENĐDEN YAPILANDIRILMASINA DAĐR GENEL TEBLĐĞ (SERĐ NO: 1) Resmi Sayısı Resmi Tarihi Kapsam Gazete Gazete 29132 27.09.2014 6552 sayılı Đş Kanunu ile Bazı Kanun

Detaylı

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Av. Melis Ilgaz Güler& Yrd. Doç. Şeyma Köstekli İ Ç

Detaylı

Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması SORU CEVAP KİTAPÇIĞI SAYILI KANUN

Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması SORU CEVAP KİTAPÇIĞI SAYILI KANUN Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması SORU CEVAP KİTAPÇIĞI 6111 SAYILI KANUN SUNUŞ 216 madde ve 18 geçici madde içeren (toplam 234 maddelik) 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

Detaylı

6552 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN YAPILANDIRMA KONUSUNDA SORULAR VE CEVAPLAR

6552 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN YAPILANDIRMA KONUSUNDA SORULAR VE CEVAPLAR 6552 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN YAPILANDIRMA KONUSUNDA SORULAR VE CEVAPLAR 1. Yapılandırma kapsamına giren borç türleri ve dönemleri nelerdir? 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup, 10/9/2014 ve

Detaylı

AYLIK MALİ DANIŞMANLIK RAPORU MAYIS 2015

AYLIK MALİ DANIŞMANLIK RAPORU MAYIS 2015 1 AYLIK MALİ DANIŞMANLIK RAPORU MAYIS 2015 Dr. Mustafa Bulut, YMM İzmir Ticaret Odası Mali Danışmanı 26.05.2015 İzmir. 2 I. GENEL BİLGİ Aylık olarak hazırlanan ve kamu maliyesi ve vergi mevzuatı alanında

Detaylı