MECLİS TARİHİ :

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MECLİS TARİHİ : 08.01.2013"

Transkript

1 MECLİS TARİHİ : DÖNEM NO : 1 T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2013 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR TUTANAĞI Belediye Meclisi Salı günü saat 16.00'da Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda Meclis Başkanı R.İsmail UYGUR un başkanlığında üyelerden; Ömer Şentürk, Mehmet Emirdar, İbrahim Cinkılıç, Ekan Zeylan, Sefer İpekli, Önder Deveci, Osman Sargın, Mehmet Kurt, Yalçın Efe,Düzgün Yılmaz, Sabri Girgin,Mehmet Yıldız Sivrikaya, Mithat Tekin, Nurettin Gündoğdu, Hasan Karatoklu, Nurettin Albaş, Cevdet Kıvılcım, Hüseyin Karaman ve Mehmet Türkoğlu dan teşekkül ederek 5393 sayılı yasanın 20. Maddesi gereğince toplandı. Yoklama yapıldı; Üyelerden Ufuk Yörük,Hamit Cömert,Kerim Özlü,Kazım Celimli, Emin Bardakçı,Yasemin Yılmaz,Adnan Yaşar Görmez, Ender Subakan, Süleyman Ayaz, Hamit Şen, Şenol Güler ve İbrahim Tek in bulunmadıkları tespit Yazı İşleri Müdürü Zuhal Yalçın söz alarak; Başkanım çoğunluk vardır, meclisi açabilirsiniz. Olmayan arkadaşlarımızı sayıyorum, Ufuk Yörük,Hamit Cömert,Kerim Özlü,Kazım Celimli, Emin Bardakçı,Yasemin Yılmaz,Adnan Yaşar Görmez, Ender Subakan, Süleyman Ayaz, Hamit Şen, Şenol Güler ve İbrahim Tek. Bilgilerinize arz olunur. Başkan; Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlarımız çoğunluğumuz vardır yılının ilk Meclisini açıyoruz. Belediyemize halkımıza hayırlı, uğurlu olsun. Meclis gündemine geçmeden önce Nurettin Albaş arkadaşımızı tebrik ediyoruz. İkiz torunu olmuş, Allah analı, babalı büyütsün. Neneli, dedeli büyütsün. 2 tane oğlan torunun, birine Nurettin koyarlar herhalde. Birine oğlanın babasının adını koysunlar da, birine de Nurettin koysunlar yani. Koymazlar mı? Hayırlı, uğurlu olsun tekrar. Tebrik ederiz. Tabi dede olmak güzel bir şey ama bu konuda duygularını sonra özel olarak alacağız. Bu aynı zamanda ufak, ufak yaşlandığın anlamına da geliyor yani. Aynı yaşta değiliz. Aramızda biraz fark var. Gündemimize geçelim. Yazı İşleri Müdürü Zuhal Yalçın söz alarak; Başkanım öncelikle olmayan arkadaşlarımızın mazeretlerini oylayalım. Başkan;Toplantıya katılamayan arkadaşların mazeretlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Yine gündeme geçmeden, biliyorsunuz 2011 ve 2012 yılı Belediyemizin Mülkiye Müfettişi tarafından teftiş edildiği, teftiş layihası sizlere dağıtıldı, bu konuda Meclisi bilgilendirmemiz gerekiyor. Bu vesile ile de Meclisimizi bilgilendirmiş oldum. Teftişte herhangi bir eksiğimiz yok, gayet başarılıda buldu Belediyemizi arkadaşlarımız, yaptıkları teftişten dolayı biz de onlara teşekkür ederiz. Onlarda bize teşekkür ettiler ve gittiler. Görevleri bitti. Teftiş layihasını yine incelersiniz herhangi bir konu dikkatinizi çekerse oturur üzerinde konuşuruz. Başkan; daha sonra salonda ekseriyetin mevcut olduğunu belirterek 2013 Ocak ayı toplantı döneminin 1.inci birleşiminin birinci oturumunu açtı ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. 1

2 MADDE 1-( 1 ) Gündemin birinci maddesi " Geçmiş tutanağın okunması ve oya sunulması hakkındaydı. Gündemin birinci maddesini teşkil eden geçmiş tutanak tüm Meclis üyelerine dağıtıldığından okunmadı ve Başkan bu hususta söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz almak isteyen bulunmadığından, geçmiş tutanak yapılan açık oylamada mevcudun oybirliği ile kabul MADDE 2 ( 2 ) Gündemin ikinci maddesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince Belediye Denetim Komisyonuna üye seçimi (Gizli oyla) hakkındaydı. Başkanlığın bu husustaki tarihli sunuş yazısı okundu. Sunuş yazısında; Belediyenin bir önceki yıl Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için oluşacak Denetim Komisyonunun üye sayısının belirlenerek Gizli oyla seçiminin 5393 Sayılı Yasanın 25. maddesi gereğince yapılması, Ayrıca Denetim Komisyonunun emrinde çalışacak Uzman Kişilere günlük olarak ödenecek ücret ile kişi ve gün sayısının belirlenmesi konusunun Meclisce görüşülerek gerekli kararın alınmasını rica ederim. Denilmektedir. Başkan;Değerli arkadaşlarım denetim komisyonumuz 3 kişiden oluşuyordu. Daha önceki Meclis kararlarımıza göre. Uygun görürseniz yine 3 kişi görevlendirelim. Bir de bu komisyonda görevlendireceğimiz arkadaşlarımız dışarıdan bir Uzman çağırıp da çalıştırırlarsa bunu Bakanlığın belirlediği 221,52 kuruş ücreti var günlük, yani dışarıdan bir Uzman getirilirse. Bugüne kadar ihtiyaç olmadı, bugüne kadar kimse bir Uzman getirmedi ama ihtiyaç olabilir belki getirebilirler ya da getirmek isteyebilirler. Bu yüzden de bu ücretleri belirleyelim. Kamu Personeli dışı Uzman kişiye 221,52- TL en fazla, ayrıca Uzman kişi Kamu Personelinden olursa onun da ücreti 73,84-TL dir. 15 gün çalışma süresi öngörüyor kanun yine en fazla kanunun öngördüğü 15 gün çalışma süresini arkadaşlarımıza tanıyalım. Biz CHP Grubu olarak Mecliste bu Denetim Komisyonunda görev alan arkadaşlarımızdan memnunuz. Yine görevlerine devam etmesini istiyoruz. Sabri Girgin ve Mithat Tekin arkadaşlarımız, AKPartiden de Mehmet Türkoğlu daha önce görev yapıyordu. Yine aynı ise, AKParti Grubu adına Nurettin Albaş söz alarak;aynı Başkan; Komisyonun 3 kişi olarak belirlenmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler. Yapılan açık oylama sonunda; Belediyenin bir önceki yıl Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için oluşacak Denetim Komisyonunun üye sayısının 3 kişi olarak belirlenmesi mevcudun oybirliği ile kabul Başkan;Mevcut seçtiğimiz komisyona 15 gün çalışma süresi kanunun öngördüğü, 15 gün çalışma süresi ve Kamu Personeli dışı Uzman kişiye 221,52- TL, Uzman kişi Kamu Personelinden olursa onun da ücreti 73,84-TL olarak ve komisyonunda 3 kişi olmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler, Yapılan açık oylama sonunda; Denetim Komisyonunun ihtiyacı halinde; Denetim Komisyonunun emrinde çalışacak Kamu Kurum ve Kuruluşlarından görevlendirilenlere ve Kamu Personeli dışındaki görevlendirilecek 3 Uzman kişinin maksimum 15 gün süre ile çalıştırılması ve 2013 yılı için ödenecek ücretin Kamu Personeli dışı 2

3 Uzman kişiye günlük 221,52-TL, Kamu Personelindeki uzman kişiye de günlük 73,84-TL olarak belirlenmesi mevcudun oybirliği ile kabul Denetim Komisyonu Seçimine geçildi. Yazı İşleri Müdürü Zuhal Yalçın söz alarak;başkanım, Denetim Komisyonu oyları tasnif Onu arz edeyim, Sabri Girgin 20 oy, Mithat Tekin 20 oy, Mehmet Türkoğlu 20 oy ile Denetim Komisyonuna seçilmiş bulunmaktadırlar, bilgilerinize arz olunur. Yapılan gizli oylamada; 20 oy kullanıldı. Oyların tasnifi neticesinde; Sabri Girgin 20 oy, Mithat Tekin 20 oy, Mehmet Türkoğlu nun 20 oy aldıkları tespit Sonuç olarak; Denetim Komisyonuna; Sabri Girgin, Mithat Tekin ve Mehmet Türkoğlu mevcudun oybirliği ile seçildiler. Başkan; Başarılar diliyoruz arkadaşlarımıza. MADDE 3 Gündemin üçüncü maddesi Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi hakkındaydı. A)İMAR KOMİSYONU RAPORU ( 3 ) Tetkik edilmek üzere Komisyonumuza havale edilen konular, Komisyonumuzca gerek mahallinde gerekse imar paftaları üzerinde incelenerek, Komisyonumuz görüşü aşağıda maddeler halinde belirtilerek 8 nolu madde Nurettin ALBAŞ ile Hüseyin KARAMAN ın reddi nedeni ile oy çokluğu ile diğer maddeler ise oybirliği ile karar verilmiştir.07/01/ Belediye Meclisimizin tarih ve 15/166 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, İzmir İli Torbalı ilçesi Yazıbaşı Mahallesi 1848 numaralı parselindeki taşınmaz sahibi Naci TONKUŞ, 1.Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı askı süresi içerisinde, Tarih ve 2012/D sayılı dilekçesi ile itiraz etmiştir. İlgili itiraz dilekçesi incelendiğinde, 1848 numaralı parselin tamamının park ve yol alanında kaldığı görülmüştür. Söz konusu parsel ve çevre parselleri incelendiğinde kadastral parsel oldukları görülmüştür.3194 sayılı İmar kanunun 18.Maddesi ile Belediye ve mücavir alan sınırları içinde arazi ve arsaların imar planına uygun hale getirilmesi yeni oluşan parsellerin eşitlik ilkesine göre dağıtılması imar planında genel hizmetlere (MEB na Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol ) ayrılmış alanlar için gereken toprak ihtiyacının karşılanması ve bu umumi hizmet tesislerinden arsa ve arazilerinin yararlanması sağlanır.açıklanan nedenlerle söz konusu parselin bulunduğu sahada 3194 sayılı imar kanunun 18.maddesi uygulanması durumunda eşitlik ilkesi gereği her parsel sahibinden eşit DOP miktarı alınarak kesinti yapılır. Ayrıca yerindelik ilkesi gereği yapılacak olan 18. madde uygulamasında söz konusu parsele en yakın imar parselinden yer verilecektir.bu nedenle parselin park ve yol alanında kalması kayıp olarak değerlendirileceğinden itirazın reddine, 2-Belediye Meclisimizin tarih ve 15/168 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, İzmir İli Torbalı ilçesi Yazıbaşı Mahallesi 3311 numaralı parselindeki taşınmaz sahibi Şerife YILMAZ, 1.Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı askı süresi içerisinde söz konusu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planına Tarih ve sayılı dilekçe ile itirazda bulunmuştur. İlgili itiraz dilekçesi incelendiğinde 3311 numaralı parselin tamamının park alanında kaldığı görülmüştür. Söz konusu parsel ve çevre parselleri incelendiğinde kadastral parsel oldukları görülmüştür.3194 sayılı İmar kanunun 18.Maddesi ile Belediye ve mücavir alan sınırları içinde arazi ve arsaların imar planına 3

4 uygun hale getirilmesi yeni oluşan parsellerin eşitlik ilkesine göre dağıtılması imar planında genel hizmetlere (MEB na (Milli Eğitim Bakanlığı) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlar,yol, meydan,park, otopark, çocuk bahçesi,yeşil saha,ibadet yeri ve karakol ) ayrılmış alanlar için gereken toprak ihtiyacının karşılanması ve bu umumi hizmet tesislerinden arsa ve arazilerinin yararlanması sağlanır.açıklanan nedenlerle söz konusu parselin bulunduğu sahada 3194 sayılı imar kanunun 18.maddesi uygulanması durumunda eşitlik ilkesi gereği her parsel sahibinden eşit DOP (Düzenleme Ortaklık Payı) miktarı alınarak kesinti yapılır. Ayrıca yerindelik ilkesi gereği yapılacak olan 18. madde uygulamasında söz konusu parsele en yakın imar parselinden yer verilecektir. Bu nedenle parselin park alanında kalması kayıp olarak değerlendirileceğinden itirazın reddine, 3-Belediye Meclisimizin tarih ve 15/163 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, İzmir İli Torbalı ilçesi Yazıbaşı Mahallesi 3312 numaralı parselindeki taşınmaz sahibi Fatma SELVİ, 1.Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı askı süresi içerisinde Söz konusu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planına Tarih ve sayılı dilekçesi ile itiraz etmiştir. İlgili itiraz dilekçesi incelendiğinde,3312 numaralı parselin tamamının park alanında kaldığı görülmüştür. Söz konusu parsel ve çevre parselleri incelendiğinde kadastral parsel oldukları görülmüştür.3194 sayılı İmar kanunun 18.Maddesi ile Belediye ve mücavir alan sınırları içinde arazi ve arsaların imar planına uygun hale getirilmesi yeni oluşan parsellerin eşitlik ilkesine göre dağıtılması imar planında genel hizmetlere (MEB na (Milli Eğitim Bakanlığına) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları,yol,meydan,park,otopark,çocuk bahçesi,yeşil saha,ibadet yeri ve karakol )ayrılmış alanlar için gereken toprak ihtiyacının karşılanması ve bu umumi hizmet tesislerinden arsa ve arazilerinin yararlanması sağlanır.açıklanan nedenlerle söz konusu parselin bulunduğu sahada 3194 sayılı imar kanunun 18.maddesi uygulanması durumunda eşitlik ilkesi gereği her parsel sahibinden eşit DOP(Düzenleme Ortaklık Payı ) miktarı alınarak kesinti yapılır. Ayrıca yerindelik ilkesi gereği yapılacak olan 18. madde uygulamasında söz konusu parsele en yakın imar parselinden yer verilecektir. Bu nedenle parselin park alanında kalması kayıp olarak değerlendirilmeyeceğinden itirazın reddine, 4-Belediye Meclisimizin tarih ve 15/164 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, İzmir İli Torbalı ilçesi Yazıbaşı Mahallesi 2175 numaralı parselindeki taşınmaz sahibi Kübra DİNLER,1.Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı askı süresi içerisinde, Söz konusu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planına Tarih ve sayılı dilekçe ile itirazda bulunmuştur. İlgili itiraz dilekçesi incelendiğinde 2175 numaralı parselin Park, konut, yol ve BHA alanında kaldığı görülmüştür. Söz konusu parsel ve çevre parselleri incelendiğinde kadastral parsel oldukları görülmüştür.3194 sayılı İmar kanunun 18.Maddesi ile Belediye ve mücavir alan sınırları içinde arazi ve arsaların imar planına uygun hale getirilmesi yeni oluşan parsellerin eşitlik ilkesine göre dağıtılması imar planında genel hizmetlere (MEB na (Milli Eğitim Bakanlığı) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları,yol,meydan,park,otopark,çocuk bahçesi,yeşil saha,ibadet yeri ve karakol )ayrılmış alanlar için gereken toprak ihtiyacının karşılanması ve bu umumi hizmet tesislerinden arsa ve arazilerinin yararlanması sağlanır.açıklanan nedenlerle söz konusu parselin bulunduğu sahada 3194 sayılı imar kanunun 18.maddesi uygulanması durumunda eşitlik ilkesi gereği her parsel sahibinden eşit DOP miktarı alınarak kesinti yapılır. Ayrıca yerindelik ilkesi gereği yapılacak olan 18. madde uygulamasında söz konusu parsele en yakın imar parselinden yer verilecektir. 18. madde gereğince kesilen DOP larla (Düzenleme Ortaklık Paylarıyla) oluşturulan tesisler dışında; uygulama sahasında, kamu hizmeti gören kreş, hastane, belediye hizmet veya diğer resmi tesis alanı gibi tesislere de ihtiyaç bulunmaktadır. Bu tesisler için ayrılan parseller de, düzenlemeye giren parsellerin alanları oranında pay verilmek suretiyle hisselendirilerek oluşur. İhtiyaç duyulan durumlarda K.O.P (Kamu Ortaklık Payı) alanları için kamulaştırma işlemleri yapılır. Bu nedenle parselin Park, konut,yol ve BHA (Belediye Hizmet Alanı) olarak belirlenmesi uygulama aşamasında ve sonraki süreçlerde değerlendirileceğinden itirazın reddine, 4

5 5-Belediye Meclisimizin tarih ve 15/167 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, İzmir İli Torbalı ilçesi Yazıbaşı Mahallesi 2083 numaralı parselindeki taşınmaz sahibi Rahşan FOLUN 1.Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı askı süresi içerisinde, Söz konusu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planına, Tarih ve sayılı dilekçe ile itirazda bulunmuştur. İlgili itiraz dilekçesi incelendiğinde,2083 numaralı parselin konut alanı ve resmi tesis alanında kaldığı görülmüştür. Söz konusu parsel ve çevre parselleri incelendiğinde kadastral parsel oldukları görülmüştür.3194 sayılı İmar kanunun 18.Maddesi ile Belediye ve mücavir alan sınırları içinde arazi ve arsaların imar planına uygun hale getirilmesi yeni oluşan parsellerin eşitlik ilkesine göre dağıtılması imar planında genel hizmetlere (MEB na (Milli Eğitim Bakanlığı) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları,yol,meydan,park, otopark,çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol )ayrılmış alanlar için gereken toprak ihtiyacının karşılanması ve bu umumi hizmet tesislerinden arsa ve arazilerinin yararlanması sağlanır. Açıklanan nedenlerle söz konusu parselin bulunduğu sahada 3194 sayılı imar kanunun 18.maddesi uygulanması durumunda eşitlik ilkesi gereği her parsel sahibinden eşit DOP miktarı alınarak kesinti yapılır. Ayrıca yerindelik ilkesi gereği yapılacak olan 18. madde uygulamasında söz konusu parsele en yakın imar parselinden yer verilecektir. 18. madde gereğince kesilen DOP larla (Düzenleme Ortaklık Paylarıyla) oluşturulan tesisler dışında uygulama sahasında, kamu hizmeti gören kreş, hastane, belediye hizmet veya diğer resmi tesis alanı gibi tesislere de ihtiyaç bulunmaktadır. Bu tesisler için ayrılan parsellerde, düzenlemeye giren parsellerin alanları oranında pay verilmek suretiyle hisselendirilerek oluşur. İhtiyaç duyulan durumlarda K.O.P alanları için kamulaştırma işlemleri yapılır. Bu nedenle parselin Konut Alanı ve Resmi Tesis Alanı olarak belirlenmesi uygulama aşamasında ve sonraki süreçlerde değerlendirileceğinden itirazın reddine, 6-Belediye Meclisimizin tarih ve 15/165 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, İzmir İli Torbalı ilçesi Yazıbaşı Mahallesi 1848 numaralı parselindeki taşınmaz sahibi İzmir Cıvata Somun San Tic AŞ, 1.Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı askı süresi içerisinde,söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına, Tarih ve 2012/D sayılı dilekçesi ile itirazda bulunmuştur.ancak tarih ve sayılı dilekçesi ile de ilgi itiraz dilekçesinin iptali istendiğinden,iptal dilekçesinin kabul edilerek plana olan itirazının da reddine karar verildi. 7-Belediye Meclisimizin tarih ve 15/169 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, İzmir İli Torbalı ilçesi Yazıbaşı Mahallesi 110 ada 4 numaralı parselin sahibi Vehbi YAPICI, 1.Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı askı süresi içerisinde, Tarih ve 2012/D sayılı dilekçe ile Söz konusu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planına Tarih ve sayılı dilekçesi ile itirazda bulunmuştur. İlgili itiraz dilekçesi incelendiğinde 110 Ada 4 numaralı parsel,ayrık Nizam 3 katlı TAKS:0.30 KAKS:0.90 olarak belirlenmiştir. Söz konusu parsele tarih ve 2007/20 ruhsat numarası ile Yazıbaşı Belediyesi tarafından Yapı Ruhsatı verilmiştir sayılı İmar Kanunun 29.Maddesi gereği, Yapıya başlama müddeti ruhsat tarihinden itibaren iki yıldır. Bu müddet zarfında yapıya başlanmadığı veya yapıya başlanıp da her ne sebeple olursa olsun, başlama müddetiyle birlikte beş yıl içinde bitirilmediği takdirde verilen ruhsat hükümsüz sayılır. Denildiğinden 5 yıllık ruhsat süresi boyunca inşaat tamamlanamamış olup ruhsat hükümsüz hal almıştır. Yazıbaşı Mahallesi konut alanları için İzmir Büyükşehir Belediyesi Nazım Plan Şube Müdürlüğü tarafından uygun görülen kat adedi 3 olarak belirlendiğinden İmar durumu başvurusu yapılması durumunda Ayrık Nizam 3 katlı konut imarına göre imar durumu verilebileceğinden itirazında reddine, 8- Belediye Meclisimizin tarih ve 15/161 sayılı meclis kararı ile komisyonumuza havale edilen,izmir İli, Torbalı İlçesi, Yazıbaşı Mahallesi 1.Etap 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve 796 sayılı kararı ile; 5

6 Meskun ve Gelişme Konut Alanları bütünün Ayrık Nizam 3 Kat (A-3) TM1 Koşullu Ticaret Seçenekli Konut Alanları bütünün ise Bitişik Nizam Üç Kat ( B-3) olacak şekilde değişiklikle onaylanmış olup, onaylı nüshaları Belediyemize iletilen paftalarda ise 277 numaralı parselin bulunduğu alanın ise A- 5(Ayrık Nizam 5 Kat) olarak işlenmiştir. Söz konusu meclis kararı ile onaylı plan örneğinde belirtilen yapılaşma nizamının uygulamaya olanak vermemesi nedeni ile 277 numaralı parselin bulunduğu alanın meclis kararına göre düzeltilmesi hususunun kabulüne karar verildi. 9-Belediye Meclisimizin tarih ve 15/172 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen İzmir İli, Torbalı İlçesi, 786 ada 1 numaralı parsele ilişkin 2012/D-6047 numaralı dilekçe ile yapılan başvuruda, mevcut imar planında 29 N 1 C paftasına gelen kısmı 1.5 Emsal Ayrık Nizam 5 Kat, 29 N 4 B numaralı imar paftasına gelen kısmında ise Emsal 1.2 yapı yoğunluğuna sahip olan 786 ada 1 numaralı parsele, Mimar Şehir Plancısı İnci Güngör tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre KAKS 1.5 h: (8 kat) olarak belirlenmesine yönelik plan Değişikliği önerisinin, 3194 sayılı İmar kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanmasının uygun olacağına, 10-Belediye Meclisimizin tarih ve 15/171 sayılı Meclis kararı ile komisyonumuza havale edilen,izmir İli, Torbalı İlçesi, Ertuğrul Mahallesi sınırları içerisinde ve 28 N II A numaralı imar paftasında yer alan 3038 ve 3059 numaralı sokakların bulunduğu 95, 104 ve 516 numaralı imar adalarına rastlayan mevcut yolların 2004 yılında onaylanan Revizyon İmar Planında yapılan teknik hatadan dolayı 3038 numaralı sokak güzergahının doğuya, 3059 numaralı sokak güzergahının ise güneye kaydırılması sonucu söz konusu imar adalarında çözümsüzlük oluşmuştur.söz konusu teknik hatanın giderilmesi amacı ile, yolların şekil ve büyüklükleri aynen korunarak fiili duruma uygun hale getirilmesi amacı ile 95, 104 ve 516 numaralı imar adalarının bulunduğu bölümde yer alan 8 ve 10 metrelik yolların imar planında düzenlenmesi amacı ile şehir plancısı Uğur BAYRAK tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin,3194 sayılı İmar kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanmasının uygun olacağına, 11- Belediye Meclisimizin tarih ve 15/170 sayılı meclis kararı ile komisyonumuza havale edilen İzmir İli, Torbalı İlçesi, Torbalı Ertuğrul ve Tepeköy Mahalleleri sınırlarında yer alan, Mithatpaşa caddesi, Gümüşpala caddesi, İsmetpaşa caddesi, Metropolis caddesi ve 5161 numaralı sokağa cepheli olan parseller mevcut imar planında yol boyu ticaret taramasına sahip olup, söz konusu hatların bazı bölümlerinde ticari taramalar teknik hata dolayısıyla işlenmemiştir. Söz konusu teknik hatanın giderilmesi amacı ile, imar planında teknik işlem sonucu işlenmeyen yol boyu ticaret taramalarının imar planına işlenmesi amacıyla, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin hazırlatılması hususunda, şehir plancısı Uğur BAYRAK tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin, 3194 sayılı İmar kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanmasının uygun olacağına, 12- Torbalı Mahallesi 29N1B pafta, 43 Ada 30 parsele ilişkin, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında Belediye Hizmet Alanı ve Sosyal Tesis Alanı olarak belirlenerek, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih 1098 sayılı kararı ile onaylanmıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi nin tarih ve 5383 sayılı yazısı ile, 43 ada 30 numaralı parselin tapuda Metruk Mezarlık olarak kayıtlı olması nedeniyle Ağaçlandırılacak Alan (Mezarlık Alanı) olarak belirlenmesine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği yapıldığı tarafımıza bildirilmiş olup,1/1000 ölçekli plan değişikliği talep edildiğinden, Kültürel Tesis alanı olarak planın devam etmesinin uygun olacağından İzmir Büyükşehir Belediyesinin, Ağaçlandırılacak Alan (Mezarlık Alanı) olarak belirlenmesine ilişkin kararın reddine karar verildi.denilmektedir. 6

7 Başkan; İmar Komisyonu Raporumuzun, komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum arkadaşlar, Kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler, İmar Komisyonu Üyelerince hazırlanan İmar Komisyonu Raporu, Komisyondan geldiği şekliyle mevcudun oybirliği ile kabul B)HUKUK KOMİSYONU RAPORU (4) Belediye Meclisimizin tarih Başkanlık Önergeleri Önerge 7 başlık ve 15/160 sayılı kararı ile komisyonumuzdan oluşturulması istenen Çocuk Koruma Evi Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi gazetede yayınlanan 6360 sayılı kanundaki maddede yapılan değişiklikler dikkate alınarak T.C. İZMİR TORBALI BELEDİYESİ ÇOCUK KONUK EVİ NİN KURULUŞ, İŞLEYİŞ, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ismiyle ekte sunulmuştur. Konunun Meclisce görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ederiz. Denilmektedir. Başkan;Değerli arkadaşlarım, Hukuk Komisyonumuz örnek bir Çocuk Sığınma Evi Yönetmeliği hazırladı. Yani her Belediyede olan örneğinden alındı ve Belediyemize uyarlandı. Uygun görürseniz bu Yönetmeliği kabul edelim ve yürürlüğe girsin. Herhangi söz almak isteyen olmadığına göre komisyondan geldiği şekliyle Çocuk Konuk Evi Yönetmeliğini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler, Belediye Meclisimizin tarih Başkanlık Önergeleri Önerge 7 başlık ve 15/160 sayılı kararı ile komisyonumuzdan oluşturulması istenen Çocuk Koruma Evi Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi gazetede yayınlanan 6360 sayılı kanundaki maddede yapılan değişiklikler dikkate alınarak T.C. İZMİR TORBALI BELEDİYESİ ÇOCUK KONUK EVİ NİN KURULUŞ, İŞLEYİŞ, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ismiyle aşağıda yazıldığı şekliyle kabulü mevcudun oybirliği ile kabul T.C. İZMİR TORBALI BELEDİYESİ KONUKEVLERİ ÇOCUK KONUK EVİ NİN KURULUŞ, İŞLEYİŞ, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK AMAÇ Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Çocuk Konuk Evi sisteminin kuruluş ve işleyişine ilişkin usul ve esasları, personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir. KAPSAM Madde 2- Bu yönetmelik 0-18 yaş arası bakım desteğine ihtiyacı olan çocuklara; a) Velisinin onayı, b) Vasisinin onayı, c) SHÇEK Genel Müdürlüğü veya Özel Koruma Evleri ile yapılan protokol gereği, 7

8 d) 5395 sayılı kanun gereği hakkında karar verilenler(çocuk hakimince hakkında koruma ve destekleme kararı alınan çocuklar) Bu maddelerden en azından birinin olması şartıyla, konuk evi müdürünün teklifi ve değerlendirme kurulunun uygun görüşü üzerine, Belediye Başkanının onayı ile Torbalı Belediyesi Çocuk Konuk Evinde yatılı olarak bakımlarının sağlanmasını kapsar. DAYANAK Madde sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununa dayanarak hazırlanmıştır. TANIMLAR Madde 4- a) Belediye : Torbalı Belediyesini, b) Başkan : Torbalı Belediye Başkanını, c) Meclis : Torbalı Belediye Meclisini, d) Müdürlük : Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünü, e) Koordinatör : Çocuk Konuk Evinin yönetiminden sorumlu kişiyi, f) Gözetmen : En az Ön lisans mezunu olup, Çocuk konuk evlerinde tecrübe ve rehberliğinden faydalanabilecek personeli, g) Eğitim görevlisi : Kız meslek lisesi, Sağlık meslek lisesi mezunu, Bakıcı anne sertifikalı kişileri veya Öğretmen pedagojik sertifikasına sahip kişileri, h) Sorumlu : Başkanın onayıyla çalışma usulü belirlenmiş personeli, ifade eder. PERSONELİN STATÜSÜ Madde 5- Personel, MEB den onaylı çocuk eğiticisi yada bakıcı anne sertifikasına sahip veya üniversite ve liselerin ilgili bölümlerinden mezun olarak, bu alanda diploma sahibi olan kişilerdir. Statüsüne göre belediye personelinin bağlı olduğu personel yönetmeliğine tabidir. Gerek görüldüğünde hizmet alım yoluyla veya sözleşmeli olarak personel istihdamını meclis kararıyla yapabilir. Madde 6- Belediye, sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde olup, korunmaya muhtaç kişilerin, geçici olarak barınma, beslenme, sağlık, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, ihtiyaçlara göre müdürlüğün teklifi ve değerlendirme kurulunun uygunluk görüşü üzerine meclis kararınca Çocuk Konuk Evi açar. Konuk evleri ile ilgili yapılacak giderler belediye bütçesinden karşılanır. KABUL İÇİN GEREKLİ BELGELER Madde 7- Çocuk konuk evine kabulü istenen çocuklar için a) Veli izni, vasi izni, mahkeme kararı veya bir başka kurumla yapılan protokol maddesi ile ilgili resmi onaylı evrak b) Dilekçe, c) Nüfus cüzdanı sureti, d) Çocuğun, bulaşıcı ve sürekli ruhsal hastalığının bulunmadığına dair sağlık raporu, ) e) Sosyal araştırma Raporu. (Zabıta veya müdürlük personeli marifetiyle yapılacak araştırma sonucunda tutulan uygunluk raporu) f) Değerlendirme Kurulu uygunluk görüşü, g) Çocuk Konuk Evi kurallarına uyacağını bildirir belge, h) Belediye Başkanınca, alınmalarının kabulünün uygun görüldüğü evrakı. 8

9 KORUMA EVLERİ Madde 8- Çocuk Konuk Evi, eşler arası anlaşmazlık, ihmal, hastalık, kötü alışkanlık, yoksulluk, terk ve benzeri nedenlerle sokağa düşerek sosyal tehlike ile karşı karşıya kalan veya sokakta çalışan 18 yaşından küçük çocuk ve gençlerin geçici süre ile rehabilitasyonlarını ve topluma yeniden kazandırılmalarını sağlamak amacıyla kurulur. Çocuk Konuk Evinde temel olarak, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu nun 5. ve 45. maddeleri gereğince, çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişmeleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeye yönelik danışmanlık hizmetleri yürütülür. Bu amaçla gerekli personel Belediye meclis kararına uygun olarak, Müdürlüğün uygun göreceği gönüllü kişilerden veya sivil toplum örgütlerinden seçilerek Belediye Başkanı tarafından görevlendirilir.) İLKELER Madde 9- Ev sistemiyle Hizmet verilmesi ana prensiptir. Her bir evin durumuna göre; evde kaç çocuğun kalacağı müdürlük tarafından belirlenir. Evlerin her birinde en fazla 6 çocuk barındırılabilir. a) Her evde, gözetmen veya ev sorumlusu ayrıca eğitmen çalıştırılır. b) Evlerde çalıştırılanlara, gereken eğitimleri aldırıldıktan sonra görev verilir. c) Evin adres ve telefonları, çocukların ailelerine ve arkadaşlarına verilmez. d) Ev işleri, çocuklarla ortak yapılarak sorumluluk duygusu aşılanır. e) Çocukların, belli periyotlar halinde sağlık taramaları yaptırılır. f) Açılan evler için gönüllü destek veren aileler oluşturulabilinir. g) Ev sistemine alınan çocuk, en fazla 18 yaşına kadar kalabilir. h) Müdürlükçe teklif edilip, başkanca onaylanan görev dağılım çizelgelerine titizlikle uyulur. i) Evde kalan çocuklardan, uymaları gereken kurallara uymayanlara ve görevlilerin görevlerini ihmalleri ortaya çıktığı zaman, müdürlüğün teklifi, Belediye Başkanı nın onayı ile gerekli kararlar alınabilir. j) Çocukların, psiko-sosyal ve bedensel yönden gelişimlerinin sağlanması amacıyla sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılmaları sağlanır. k) Müdür, koordinatör, eğitmen, gözetmen, sorumlu, bakıcı ve diğer görevlilerin görevleri ile çalışma usulleri, müdürlüğün teklifi, başkanın onayı ile belirlenir. İhtiyaç hissedildiği zamanlarda güncelleştirilir. GENEL BİLGİLER Madde 10- Çocuk Koruma Evi için Torbalı Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bütçesinden pay ayrılır. BAĞIŞ Madde 11- Çocuk Konuk Evine yapılacak bağışlar, makbuz karşılığında Torbalı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünce kabul edilir. GENEL GİDERLER Madde 12- Çocuk Konuk Evinin; kirası, elektrik, su, yakıt, gaz, telefon, aidat, tamir, bakım vb. giderleri Torbalı Belediyesi tarafından karşılanır. Madde 13- Çocuk Konuk Evinin her türlü ihtiyacı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun hükümlerine göre yapılır. 9

10 Madde 14- Her evin geçimi, müdürlükçe, aylık olarak verilecek avansla sağlanır. Her ev için alınacak para miktarı evdeki çocuk sayısına göre tespit edilir. Harcamalar, Mahalli İdareler Harcama Yönetmeliği nde yazılı belgeler alınarak yapılır. Belge alınamayan durumlarda ilgililerce tutanakla alım gerçekleştirilir. HARÇLIK Madde 15- Çocuk Konuk Evinde kalan çocuklara, her yıl müdürlüğün teklifi doğrultusunda, Belediye meclisi tarafından belirlenen miktarda aylık olarak harçlık verilir. Madde 16- Harçlıklar, çocukların gereksinim ve özelliklerine göre günlük, haftalık ya da aylık olarak imza karşılığında dağıtılmak üzere sorumlulara teslim edilir. ÇOCUKLARIN GİYİM GİDERLERİ Madde 17- Çocukların, 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine dair kanuna uygun bir şekilde giyinmeleri sağlanır. Madde 18- Çocuk Konuk Evinde bulunan çocuklara, mevsim itibariyle kışlık ve yazlık kıyafetler alınır. EĞİTİM VE ÖĞRETİM GİDERLERİ Madde 19- Öğrenim gören çocukların, eğitim ve öğretimlerine ilişkin her türlü araç-gereç ile sınava giriş harç masrafları, kayıt ücretleri ve diğer masrafları Torbalı Belediyesi tarafından karşılanır. İZİN Madde 20- Çocuk, konuk evine kabulü aşamasında, anne, baba ve izin verilebileceği diğer yakınları belirlenerek, bu kişiler ve aile hakkında hazırlanacak, sosyal inceleme raporuna göre koordinatörlüğün onayı ile izinli olarak verilebilir. İzin süresi 1 yılda 30 günü aşamaz. ZİYARET Madde 21- Çocukların, yakınları ile görüştürülmesi, ev sorumlularının haberi ile gerçekleşir. Çocukların ve personelin ziyaretçileri evde kalamazlar. GÖNÜLLÜ AİLE Madde 22- Ziyaretçisi olmayan, psikolojik ve sosyal açıdan bir aile yanında kalması uygun görülen çocuklar, sorumlular tarafından, gönüllü aileler hakkında hazırlanacak sosyal inceleme raporu doğrultusunda; hafta sonları, dini ve milli bayramlarda olmak üzere ailelerin yanında kalmalarına izin verilebilir. KAÇAK ÇOCUKLAR Madde 23- Çocuk Konuk Evinden, izinsiz olarak ayrılan çocuk; çocuk koruma evi sorumlusu tarafından koordinatöre bildirilir. Koordinatör ilgili makamlara ve ailesine bilgi vermek suretiyle araştırır. Ailesinin yanında olduğu veya yeri belirlenen ve yazılı tebligata rağmen 15 gün içinde çocuk konuk evine teslimi yapılmayan çocuğun ilişkisi kesilir. Tüm aramaların ve araştırmaların 1 yıl boyunca sonuç vermemesi halinde ise komisyon kararı ile çocuğun kaydı silinir. TUTULACAK DEFTERLER Madde 24- Çocuk Konuk Evinde, demirbaş defteri, harçlık defteri, personel izin defteri, çocuk izin defteri, nöbet defteri, çocuk kayıp defteri, çocuk sicil defteri, çocukların gelişim dosyaları ve müdürlükçe istenen raporlar sorumlular tarafından aylık olarak tutularak yılsonunda denetlenir. Bilgiler, koordinatöre belli zamanlarda gönderilir. 10

DÖNEM NO : 2 T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2013 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 1., 2. VE 3. OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR TUTANAĞI

DÖNEM NO : 2 T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2013 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 1., 2. VE 3. OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR TUTANAĞI MECLİS TARİHİ : 05.02.2013 DÖNEM NO : 2 T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2013 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 1., 2. VE 3. OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR TUTANAĞI Belediye Meclisi 05.02.2013 Salı günü

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS BAŞKANI KATİPLER : ERTUĞRUL ÇALIŞKAN : FADİME AKKUŞ- DEDE RIZA AKGÜL GELEN ÜYELER : ALİ KONUKSEVEN - ELİFE DİLARA GÜNGÖR MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ - ELMAS

Detaylı

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Muhtarlık giderlerinin ödenmesi. 06 / 02 /2015 (15) Konusu GÜNDEMİN ( 1. ) MADDESİ : M E V Z U : Büyükçekmece İlçesi sınırlarındaki

Detaylı

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38 İÇİNDEKİLER... 1 I- GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon.. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 8 1- Fiziksel Yapı 8 2- Örgüt Yapısı. 9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 16

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS 1. BAŞKAN V. KATİPLER : ALİ KONUKSEVEN : DEDE RIZA AKGÜL TURGAY BAŞ GELEN ÜYELER : ELİFE DİLARA GÜNGÖR - MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ - ELMAS COŞAR - RAMAZAN

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2012. T.C. Gönen Belediyesi FAALİYET RAPORU

FAALİYET RAPORU 2012. T.C. Gönen Belediyesi FAALİYET RAPORU T.C. Gönen Belediyesi FAALİYET RAPORU 2012 Biz Dünya Medeniyeti Ailesi İçinde Bulunuyoruz. Medeniyetlerin Bütün İcaplarını Tatbik Edeceğiz. ABDULLAH GÜL CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAŞBAKAN HÜSEYİN

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve 1 Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. 2 Değerli Didimliler;

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yetiştirme Yurtlarının Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Yönetmelik Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan Resmi Gazete Tarihi: 13/11/1995

Detaylı

SUNUŞ. Meclisi'mizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Balçovalılar;

SUNUŞ. Meclisi'mizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Balçovalılar; 4 SUNUŞ Meclisi'mizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Balçovalılar; 52 yıllık belediye tarihi olan Balçova'da, Yönetim Anlayışı olarak 11. yılımızı geride bıraktık. Öncelikle, bizim faaliyetlerimizi onaylayarak

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Tarih : 13.11.1995 Sayı : 22462 R.G. Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

Yıl içerisinde 35.695.691,36 TL gelire karşılık 36.463.982,54 TL gider yapılmış, gelirin gideri karşılama oranı %98 olarak gerçekleşmiştir.

Yıl içerisinde 35.695.691,36 TL gelire karşılık 36.463.982,54 TL gider yapılmış, gelirin gideri karşılama oranı %98 olarak gerçekleşmiştir. İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I-) GENEL BİLGİLER 3 A- Düzce Genel Tanıtımı 3 B- Misyon ve Vizyon 9 C- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 9 D- İdareye İlişkin Bilgiler 10 1- Fiziksel Yapı 10 2- Örgüt Yapısı 13 3- Bilgi

Detaylı

GELECEĞİ GÖREBİLMEK; ZAFERE VE BAŞARIYA DOĞRU ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIMDIR. M. Kemal ATATÜRK

GELECEĞİ GÖREBİLMEK; ZAFERE VE BAŞARIYA DOĞRU ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIMDIR. M. Kemal ATATÜRK GELECEĞİ GÖREBİLMEK; ZAFERE VE BAŞARIYA DOĞRU ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIMDIR. M. Kemal ATATÜRK I II Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı III R.Tayyip Erdoğan Başbakan IV Dr. Asım Güzelbey Gaziantep Büyükşehir Belediye

Detaylı

Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı

Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı 2011 yılını Belediyemiz ve Kentimiz için büyük bir heyecan ve çalışma temposu ile tamamladık. 2009 dan beri, Bugünün sorunlarını çözüp, yarınları tasarlayarak hizmet üretiyoruz. Ancak, daha çok işimiz

Detaylı

SUNUŞ. Aliağa güzel olan her şeye layık. Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı

SUNUŞ. Aliağa güzel olan her şeye layık. Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı SUNUŞ Aliağa güzel olan her şeye layık. 18 Bin 301 hanede yaşayan 50 bini aşan nüfusumuz ile kocaman bir aileyiz. Sanayisi, limanları OSB si ve diğer dinamikleriyle hızla büyüyen ve gelişen ilçemiz Aliağa

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu BURSA KESTEL BELEDİYESİ Kestel İlçesi Bursa merkezinde Osmangazi,Yıldırım,Nilüfer,Gemlik Gürsu,Mudanya ile birlikte 7 merkez ilçe olarak Bursa Büyükşehir

Detaylı

SULTANGAZiBELEDiYESi. FAALiYET RAPORU2012

SULTANGAZiBELEDiYESi. FAALiYET RAPORU2012 2 3 Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan 4 5 Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Cahit ALTUNAY Sultangazi Belediye Başkanı 6 7 SULTANGAZiBELEDiYESi FAALiYET

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI TARİFE-İMAR VE BAYINDIRLIK-TARIM ORMAN VE KÖY HİZMETLERİ KOMİSYONU MÜŞTEREK 210 2012/2160 KONUNUN ÖZÜ: Tarım ve Hayvancılık Amaçlı Yapılar Hk. KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin

Detaylı

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI Karar Tarihi : 10.10.2014 Karar No : M.35.3.TOR.0.10/10-15/177 Birleşim No : 2. Oturum No : 1.

Detaylı

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 -

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 - T.C. MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU - 1 - "Halkını cehalet ve sefalete teslim eden yöneticiler yok olmaya, cehalet ve sefalete sürükleyen yöneticileri seçen halk ise köle olmaya mahkumdur."

Detaylı

2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız 3 Editör / Ahmet ÖNEY 4 Ahmet ÖNEY / Belediyelerin Personel Alımı. 6 Mehmet ÖZBUDAK / İflas Erteleme ve Şüpheli

2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız 3 Editör / Ahmet ÖNEY 4 Ahmet ÖNEY / Belediyelerin Personel Alımı. 6 Mehmet ÖZBUDAK / İflas Erteleme ve Şüpheli 1 İÇİNDEKİLER Yıl : 1 Sayı : 4 Aralık 2009 Ayda bir yayınlanır / Yaygın-süreli-ulusal Mevzuat dergisi İde Yönetişim Yayıncılık Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi Gökalp KINIK Sorumlu Müdür & Genel Yayın Yönetmeni

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ MECLİS KARARI. MADDE 2- Gündemin ikinci maddesi Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi hakkındaydı.

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ MECLİS KARARI. MADDE 2- Gündemin ikinci maddesi Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi hakkındaydı. T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 07.07.2009 Karar No : M.35.6.TOR.0.10/10-12/93 BirleĢim No : 12 Oturum No : 1 MADDE 2- Gündemin ikinci maddesi Komisyonlardan gelen raporların

Detaylı

SOMA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU. www.soma.bel.tr 444 1 891-0 -

SOMA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU. www.soma.bel.tr 444 1 891-0 - SOMA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2011 www.soma.bel.tr 444 1 891-0 - Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. K. ATATÜRK - 1 - - 2 - Sevgili

Detaylı

T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ

T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Durağan - Mart 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 GİRİŞ 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1- Belediyenin Yetki ve imtiyazları

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 2 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Detaylı

Muratpaşa Belediye Başkanlığı. İç Kontrol Eylem Planı ve Uygulama Rehberi

Muratpaşa Belediye Başkanlığı. İç Kontrol Eylem Planı ve Uygulama Rehberi Muratpaşa Belediye Başkanlığı İç Kontrol Eylem Planı ve Uygulama Rehberi TEMMUZ - 2012 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İç kontrol kavramını, idare amaçlarına ulaşmak için yürütülen çabaların sistemli hale getirilmesi

Detaylı