MECLİS TARİHİ :

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MECLİS TARİHİ : 08.01.2013"

Transkript

1 MECLİS TARİHİ : DÖNEM NO : 1 T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2013 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR TUTANAĞI Belediye Meclisi Salı günü saat 16.00'da Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda Meclis Başkanı R.İsmail UYGUR un başkanlığında üyelerden; Ömer Şentürk, Mehmet Emirdar, İbrahim Cinkılıç, Ekan Zeylan, Sefer İpekli, Önder Deveci, Osman Sargın, Mehmet Kurt, Yalçın Efe,Düzgün Yılmaz, Sabri Girgin,Mehmet Yıldız Sivrikaya, Mithat Tekin, Nurettin Gündoğdu, Hasan Karatoklu, Nurettin Albaş, Cevdet Kıvılcım, Hüseyin Karaman ve Mehmet Türkoğlu dan teşekkül ederek 5393 sayılı yasanın 20. Maddesi gereğince toplandı. Yoklama yapıldı; Üyelerden Ufuk Yörük,Hamit Cömert,Kerim Özlü,Kazım Celimli, Emin Bardakçı,Yasemin Yılmaz,Adnan Yaşar Görmez, Ender Subakan, Süleyman Ayaz, Hamit Şen, Şenol Güler ve İbrahim Tek in bulunmadıkları tespit Yazı İşleri Müdürü Zuhal Yalçın söz alarak; Başkanım çoğunluk vardır, meclisi açabilirsiniz. Olmayan arkadaşlarımızı sayıyorum, Ufuk Yörük,Hamit Cömert,Kerim Özlü,Kazım Celimli, Emin Bardakçı,Yasemin Yılmaz,Adnan Yaşar Görmez, Ender Subakan, Süleyman Ayaz, Hamit Şen, Şenol Güler ve İbrahim Tek. Bilgilerinize arz olunur. Başkan; Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlarımız çoğunluğumuz vardır yılının ilk Meclisini açıyoruz. Belediyemize halkımıza hayırlı, uğurlu olsun. Meclis gündemine geçmeden önce Nurettin Albaş arkadaşımızı tebrik ediyoruz. İkiz torunu olmuş, Allah analı, babalı büyütsün. Neneli, dedeli büyütsün. 2 tane oğlan torunun, birine Nurettin koyarlar herhalde. Birine oğlanın babasının adını koysunlar da, birine de Nurettin koysunlar yani. Koymazlar mı? Hayırlı, uğurlu olsun tekrar. Tebrik ederiz. Tabi dede olmak güzel bir şey ama bu konuda duygularını sonra özel olarak alacağız. Bu aynı zamanda ufak, ufak yaşlandığın anlamına da geliyor yani. Aynı yaşta değiliz. Aramızda biraz fark var. Gündemimize geçelim. Yazı İşleri Müdürü Zuhal Yalçın söz alarak; Başkanım öncelikle olmayan arkadaşlarımızın mazeretlerini oylayalım. Başkan;Toplantıya katılamayan arkadaşların mazeretlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Yine gündeme geçmeden, biliyorsunuz 2011 ve 2012 yılı Belediyemizin Mülkiye Müfettişi tarafından teftiş edildiği, teftiş layihası sizlere dağıtıldı, bu konuda Meclisi bilgilendirmemiz gerekiyor. Bu vesile ile de Meclisimizi bilgilendirmiş oldum. Teftişte herhangi bir eksiğimiz yok, gayet başarılıda buldu Belediyemizi arkadaşlarımız, yaptıkları teftişten dolayı biz de onlara teşekkür ederiz. Onlarda bize teşekkür ettiler ve gittiler. Görevleri bitti. Teftiş layihasını yine incelersiniz herhangi bir konu dikkatinizi çekerse oturur üzerinde konuşuruz. Başkan; daha sonra salonda ekseriyetin mevcut olduğunu belirterek 2013 Ocak ayı toplantı döneminin 1.inci birleşiminin birinci oturumunu açtı ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. 1

2 MADDE 1-( 1 ) Gündemin birinci maddesi " Geçmiş tutanağın okunması ve oya sunulması hakkındaydı. Gündemin birinci maddesini teşkil eden geçmiş tutanak tüm Meclis üyelerine dağıtıldığından okunmadı ve Başkan bu hususta söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz almak isteyen bulunmadığından, geçmiş tutanak yapılan açık oylamada mevcudun oybirliği ile kabul MADDE 2 ( 2 ) Gündemin ikinci maddesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince Belediye Denetim Komisyonuna üye seçimi (Gizli oyla) hakkındaydı. Başkanlığın bu husustaki tarihli sunuş yazısı okundu. Sunuş yazısında; Belediyenin bir önceki yıl Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için oluşacak Denetim Komisyonunun üye sayısının belirlenerek Gizli oyla seçiminin 5393 Sayılı Yasanın 25. maddesi gereğince yapılması, Ayrıca Denetim Komisyonunun emrinde çalışacak Uzman Kişilere günlük olarak ödenecek ücret ile kişi ve gün sayısının belirlenmesi konusunun Meclisce görüşülerek gerekli kararın alınmasını rica ederim. Denilmektedir. Başkan;Değerli arkadaşlarım denetim komisyonumuz 3 kişiden oluşuyordu. Daha önceki Meclis kararlarımıza göre. Uygun görürseniz yine 3 kişi görevlendirelim. Bir de bu komisyonda görevlendireceğimiz arkadaşlarımız dışarıdan bir Uzman çağırıp da çalıştırırlarsa bunu Bakanlığın belirlediği 221,52 kuruş ücreti var günlük, yani dışarıdan bir Uzman getirilirse. Bugüne kadar ihtiyaç olmadı, bugüne kadar kimse bir Uzman getirmedi ama ihtiyaç olabilir belki getirebilirler ya da getirmek isteyebilirler. Bu yüzden de bu ücretleri belirleyelim. Kamu Personeli dışı Uzman kişiye 221,52- TL en fazla, ayrıca Uzman kişi Kamu Personelinden olursa onun da ücreti 73,84-TL dir. 15 gün çalışma süresi öngörüyor kanun yine en fazla kanunun öngördüğü 15 gün çalışma süresini arkadaşlarımıza tanıyalım. Biz CHP Grubu olarak Mecliste bu Denetim Komisyonunda görev alan arkadaşlarımızdan memnunuz. Yine görevlerine devam etmesini istiyoruz. Sabri Girgin ve Mithat Tekin arkadaşlarımız, AKPartiden de Mehmet Türkoğlu daha önce görev yapıyordu. Yine aynı ise, AKParti Grubu adına Nurettin Albaş söz alarak;aynı Başkan; Komisyonun 3 kişi olarak belirlenmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler. Yapılan açık oylama sonunda; Belediyenin bir önceki yıl Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için oluşacak Denetim Komisyonunun üye sayısının 3 kişi olarak belirlenmesi mevcudun oybirliği ile kabul Başkan;Mevcut seçtiğimiz komisyona 15 gün çalışma süresi kanunun öngördüğü, 15 gün çalışma süresi ve Kamu Personeli dışı Uzman kişiye 221,52- TL, Uzman kişi Kamu Personelinden olursa onun da ücreti 73,84-TL olarak ve komisyonunda 3 kişi olmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler, Yapılan açık oylama sonunda; Denetim Komisyonunun ihtiyacı halinde; Denetim Komisyonunun emrinde çalışacak Kamu Kurum ve Kuruluşlarından görevlendirilenlere ve Kamu Personeli dışındaki görevlendirilecek 3 Uzman kişinin maksimum 15 gün süre ile çalıştırılması ve 2013 yılı için ödenecek ücretin Kamu Personeli dışı 2

3 Uzman kişiye günlük 221,52-TL, Kamu Personelindeki uzman kişiye de günlük 73,84-TL olarak belirlenmesi mevcudun oybirliği ile kabul Denetim Komisyonu Seçimine geçildi. Yazı İşleri Müdürü Zuhal Yalçın söz alarak;başkanım, Denetim Komisyonu oyları tasnif Onu arz edeyim, Sabri Girgin 20 oy, Mithat Tekin 20 oy, Mehmet Türkoğlu 20 oy ile Denetim Komisyonuna seçilmiş bulunmaktadırlar, bilgilerinize arz olunur. Yapılan gizli oylamada; 20 oy kullanıldı. Oyların tasnifi neticesinde; Sabri Girgin 20 oy, Mithat Tekin 20 oy, Mehmet Türkoğlu nun 20 oy aldıkları tespit Sonuç olarak; Denetim Komisyonuna; Sabri Girgin, Mithat Tekin ve Mehmet Türkoğlu mevcudun oybirliği ile seçildiler. Başkan; Başarılar diliyoruz arkadaşlarımıza. MADDE 3 Gündemin üçüncü maddesi Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi hakkındaydı. A)İMAR KOMİSYONU RAPORU ( 3 ) Tetkik edilmek üzere Komisyonumuza havale edilen konular, Komisyonumuzca gerek mahallinde gerekse imar paftaları üzerinde incelenerek, Komisyonumuz görüşü aşağıda maddeler halinde belirtilerek 8 nolu madde Nurettin ALBAŞ ile Hüseyin KARAMAN ın reddi nedeni ile oy çokluğu ile diğer maddeler ise oybirliği ile karar verilmiştir.07/01/ Belediye Meclisimizin tarih ve 15/166 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, İzmir İli Torbalı ilçesi Yazıbaşı Mahallesi 1848 numaralı parselindeki taşınmaz sahibi Naci TONKUŞ, 1.Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı askı süresi içerisinde, Tarih ve 2012/D sayılı dilekçesi ile itiraz etmiştir. İlgili itiraz dilekçesi incelendiğinde, 1848 numaralı parselin tamamının park ve yol alanında kaldığı görülmüştür. Söz konusu parsel ve çevre parselleri incelendiğinde kadastral parsel oldukları görülmüştür.3194 sayılı İmar kanunun 18.Maddesi ile Belediye ve mücavir alan sınırları içinde arazi ve arsaların imar planına uygun hale getirilmesi yeni oluşan parsellerin eşitlik ilkesine göre dağıtılması imar planında genel hizmetlere (MEB na Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol ) ayrılmış alanlar için gereken toprak ihtiyacının karşılanması ve bu umumi hizmet tesislerinden arsa ve arazilerinin yararlanması sağlanır.açıklanan nedenlerle söz konusu parselin bulunduğu sahada 3194 sayılı imar kanunun 18.maddesi uygulanması durumunda eşitlik ilkesi gereği her parsel sahibinden eşit DOP miktarı alınarak kesinti yapılır. Ayrıca yerindelik ilkesi gereği yapılacak olan 18. madde uygulamasında söz konusu parsele en yakın imar parselinden yer verilecektir.bu nedenle parselin park ve yol alanında kalması kayıp olarak değerlendirileceğinden itirazın reddine, 2-Belediye Meclisimizin tarih ve 15/168 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, İzmir İli Torbalı ilçesi Yazıbaşı Mahallesi 3311 numaralı parselindeki taşınmaz sahibi Şerife YILMAZ, 1.Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı askı süresi içerisinde söz konusu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planına Tarih ve sayılı dilekçe ile itirazda bulunmuştur. İlgili itiraz dilekçesi incelendiğinde 3311 numaralı parselin tamamının park alanında kaldığı görülmüştür. Söz konusu parsel ve çevre parselleri incelendiğinde kadastral parsel oldukları görülmüştür.3194 sayılı İmar kanunun 18.Maddesi ile Belediye ve mücavir alan sınırları içinde arazi ve arsaların imar planına 3

4 uygun hale getirilmesi yeni oluşan parsellerin eşitlik ilkesine göre dağıtılması imar planında genel hizmetlere (MEB na (Milli Eğitim Bakanlığı) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlar,yol, meydan,park, otopark, çocuk bahçesi,yeşil saha,ibadet yeri ve karakol ) ayrılmış alanlar için gereken toprak ihtiyacının karşılanması ve bu umumi hizmet tesislerinden arsa ve arazilerinin yararlanması sağlanır.açıklanan nedenlerle söz konusu parselin bulunduğu sahada 3194 sayılı imar kanunun 18.maddesi uygulanması durumunda eşitlik ilkesi gereği her parsel sahibinden eşit DOP (Düzenleme Ortaklık Payı) miktarı alınarak kesinti yapılır. Ayrıca yerindelik ilkesi gereği yapılacak olan 18. madde uygulamasında söz konusu parsele en yakın imar parselinden yer verilecektir. Bu nedenle parselin park alanında kalması kayıp olarak değerlendirileceğinden itirazın reddine, 3-Belediye Meclisimizin tarih ve 15/163 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, İzmir İli Torbalı ilçesi Yazıbaşı Mahallesi 3312 numaralı parselindeki taşınmaz sahibi Fatma SELVİ, 1.Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı askı süresi içerisinde Söz konusu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planına Tarih ve sayılı dilekçesi ile itiraz etmiştir. İlgili itiraz dilekçesi incelendiğinde,3312 numaralı parselin tamamının park alanında kaldığı görülmüştür. Söz konusu parsel ve çevre parselleri incelendiğinde kadastral parsel oldukları görülmüştür.3194 sayılı İmar kanunun 18.Maddesi ile Belediye ve mücavir alan sınırları içinde arazi ve arsaların imar planına uygun hale getirilmesi yeni oluşan parsellerin eşitlik ilkesine göre dağıtılması imar planında genel hizmetlere (MEB na (Milli Eğitim Bakanlığına) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları,yol,meydan,park,otopark,çocuk bahçesi,yeşil saha,ibadet yeri ve karakol )ayrılmış alanlar için gereken toprak ihtiyacının karşılanması ve bu umumi hizmet tesislerinden arsa ve arazilerinin yararlanması sağlanır.açıklanan nedenlerle söz konusu parselin bulunduğu sahada 3194 sayılı imar kanunun 18.maddesi uygulanması durumunda eşitlik ilkesi gereği her parsel sahibinden eşit DOP(Düzenleme Ortaklık Payı ) miktarı alınarak kesinti yapılır. Ayrıca yerindelik ilkesi gereği yapılacak olan 18. madde uygulamasında söz konusu parsele en yakın imar parselinden yer verilecektir. Bu nedenle parselin park alanında kalması kayıp olarak değerlendirilmeyeceğinden itirazın reddine, 4-Belediye Meclisimizin tarih ve 15/164 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, İzmir İli Torbalı ilçesi Yazıbaşı Mahallesi 2175 numaralı parselindeki taşınmaz sahibi Kübra DİNLER,1.Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı askı süresi içerisinde, Söz konusu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planına Tarih ve sayılı dilekçe ile itirazda bulunmuştur. İlgili itiraz dilekçesi incelendiğinde 2175 numaralı parselin Park, konut, yol ve BHA alanında kaldığı görülmüştür. Söz konusu parsel ve çevre parselleri incelendiğinde kadastral parsel oldukları görülmüştür.3194 sayılı İmar kanunun 18.Maddesi ile Belediye ve mücavir alan sınırları içinde arazi ve arsaların imar planına uygun hale getirilmesi yeni oluşan parsellerin eşitlik ilkesine göre dağıtılması imar planında genel hizmetlere (MEB na (Milli Eğitim Bakanlığı) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları,yol,meydan,park,otopark,çocuk bahçesi,yeşil saha,ibadet yeri ve karakol )ayrılmış alanlar için gereken toprak ihtiyacının karşılanması ve bu umumi hizmet tesislerinden arsa ve arazilerinin yararlanması sağlanır.açıklanan nedenlerle söz konusu parselin bulunduğu sahada 3194 sayılı imar kanunun 18.maddesi uygulanması durumunda eşitlik ilkesi gereği her parsel sahibinden eşit DOP miktarı alınarak kesinti yapılır. Ayrıca yerindelik ilkesi gereği yapılacak olan 18. madde uygulamasında söz konusu parsele en yakın imar parselinden yer verilecektir. 18. madde gereğince kesilen DOP larla (Düzenleme Ortaklık Paylarıyla) oluşturulan tesisler dışında; uygulama sahasında, kamu hizmeti gören kreş, hastane, belediye hizmet veya diğer resmi tesis alanı gibi tesislere de ihtiyaç bulunmaktadır. Bu tesisler için ayrılan parseller de, düzenlemeye giren parsellerin alanları oranında pay verilmek suretiyle hisselendirilerek oluşur. İhtiyaç duyulan durumlarda K.O.P (Kamu Ortaklık Payı) alanları için kamulaştırma işlemleri yapılır. Bu nedenle parselin Park, konut,yol ve BHA (Belediye Hizmet Alanı) olarak belirlenmesi uygulama aşamasında ve sonraki süreçlerde değerlendirileceğinden itirazın reddine, 4

5 5-Belediye Meclisimizin tarih ve 15/167 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, İzmir İli Torbalı ilçesi Yazıbaşı Mahallesi 2083 numaralı parselindeki taşınmaz sahibi Rahşan FOLUN 1.Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı askı süresi içerisinde, Söz konusu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planına, Tarih ve sayılı dilekçe ile itirazda bulunmuştur. İlgili itiraz dilekçesi incelendiğinde,2083 numaralı parselin konut alanı ve resmi tesis alanında kaldığı görülmüştür. Söz konusu parsel ve çevre parselleri incelendiğinde kadastral parsel oldukları görülmüştür.3194 sayılı İmar kanunun 18.Maddesi ile Belediye ve mücavir alan sınırları içinde arazi ve arsaların imar planına uygun hale getirilmesi yeni oluşan parsellerin eşitlik ilkesine göre dağıtılması imar planında genel hizmetlere (MEB na (Milli Eğitim Bakanlığı) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları,yol,meydan,park, otopark,çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol )ayrılmış alanlar için gereken toprak ihtiyacının karşılanması ve bu umumi hizmet tesislerinden arsa ve arazilerinin yararlanması sağlanır. Açıklanan nedenlerle söz konusu parselin bulunduğu sahada 3194 sayılı imar kanunun 18.maddesi uygulanması durumunda eşitlik ilkesi gereği her parsel sahibinden eşit DOP miktarı alınarak kesinti yapılır. Ayrıca yerindelik ilkesi gereği yapılacak olan 18. madde uygulamasında söz konusu parsele en yakın imar parselinden yer verilecektir. 18. madde gereğince kesilen DOP larla (Düzenleme Ortaklık Paylarıyla) oluşturulan tesisler dışında uygulama sahasında, kamu hizmeti gören kreş, hastane, belediye hizmet veya diğer resmi tesis alanı gibi tesislere de ihtiyaç bulunmaktadır. Bu tesisler için ayrılan parsellerde, düzenlemeye giren parsellerin alanları oranında pay verilmek suretiyle hisselendirilerek oluşur. İhtiyaç duyulan durumlarda K.O.P alanları için kamulaştırma işlemleri yapılır. Bu nedenle parselin Konut Alanı ve Resmi Tesis Alanı olarak belirlenmesi uygulama aşamasında ve sonraki süreçlerde değerlendirileceğinden itirazın reddine, 6-Belediye Meclisimizin tarih ve 15/165 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, İzmir İli Torbalı ilçesi Yazıbaşı Mahallesi 1848 numaralı parselindeki taşınmaz sahibi İzmir Cıvata Somun San Tic AŞ, 1.Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı askı süresi içerisinde,söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına, Tarih ve 2012/D sayılı dilekçesi ile itirazda bulunmuştur.ancak tarih ve sayılı dilekçesi ile de ilgi itiraz dilekçesinin iptali istendiğinden,iptal dilekçesinin kabul edilerek plana olan itirazının da reddine karar verildi. 7-Belediye Meclisimizin tarih ve 15/169 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, İzmir İli Torbalı ilçesi Yazıbaşı Mahallesi 110 ada 4 numaralı parselin sahibi Vehbi YAPICI, 1.Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı askı süresi içerisinde, Tarih ve 2012/D sayılı dilekçe ile Söz konusu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planına Tarih ve sayılı dilekçesi ile itirazda bulunmuştur. İlgili itiraz dilekçesi incelendiğinde 110 Ada 4 numaralı parsel,ayrık Nizam 3 katlı TAKS:0.30 KAKS:0.90 olarak belirlenmiştir. Söz konusu parsele tarih ve 2007/20 ruhsat numarası ile Yazıbaşı Belediyesi tarafından Yapı Ruhsatı verilmiştir sayılı İmar Kanunun 29.Maddesi gereği, Yapıya başlama müddeti ruhsat tarihinden itibaren iki yıldır. Bu müddet zarfında yapıya başlanmadığı veya yapıya başlanıp da her ne sebeple olursa olsun, başlama müddetiyle birlikte beş yıl içinde bitirilmediği takdirde verilen ruhsat hükümsüz sayılır. Denildiğinden 5 yıllık ruhsat süresi boyunca inşaat tamamlanamamış olup ruhsat hükümsüz hal almıştır. Yazıbaşı Mahallesi konut alanları için İzmir Büyükşehir Belediyesi Nazım Plan Şube Müdürlüğü tarafından uygun görülen kat adedi 3 olarak belirlendiğinden İmar durumu başvurusu yapılması durumunda Ayrık Nizam 3 katlı konut imarına göre imar durumu verilebileceğinden itirazında reddine, 8- Belediye Meclisimizin tarih ve 15/161 sayılı meclis kararı ile komisyonumuza havale edilen,izmir İli, Torbalı İlçesi, Yazıbaşı Mahallesi 1.Etap 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve 796 sayılı kararı ile; 5

6 Meskun ve Gelişme Konut Alanları bütünün Ayrık Nizam 3 Kat (A-3) TM1 Koşullu Ticaret Seçenekli Konut Alanları bütünün ise Bitişik Nizam Üç Kat ( B-3) olacak şekilde değişiklikle onaylanmış olup, onaylı nüshaları Belediyemize iletilen paftalarda ise 277 numaralı parselin bulunduğu alanın ise A- 5(Ayrık Nizam 5 Kat) olarak işlenmiştir. Söz konusu meclis kararı ile onaylı plan örneğinde belirtilen yapılaşma nizamının uygulamaya olanak vermemesi nedeni ile 277 numaralı parselin bulunduğu alanın meclis kararına göre düzeltilmesi hususunun kabulüne karar verildi. 9-Belediye Meclisimizin tarih ve 15/172 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen İzmir İli, Torbalı İlçesi, 786 ada 1 numaralı parsele ilişkin 2012/D-6047 numaralı dilekçe ile yapılan başvuruda, mevcut imar planında 29 N 1 C paftasına gelen kısmı 1.5 Emsal Ayrık Nizam 5 Kat, 29 N 4 B numaralı imar paftasına gelen kısmında ise Emsal 1.2 yapı yoğunluğuna sahip olan 786 ada 1 numaralı parsele, Mimar Şehir Plancısı İnci Güngör tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre KAKS 1.5 h: (8 kat) olarak belirlenmesine yönelik plan Değişikliği önerisinin, 3194 sayılı İmar kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanmasının uygun olacağına, 10-Belediye Meclisimizin tarih ve 15/171 sayılı Meclis kararı ile komisyonumuza havale edilen,izmir İli, Torbalı İlçesi, Ertuğrul Mahallesi sınırları içerisinde ve 28 N II A numaralı imar paftasında yer alan 3038 ve 3059 numaralı sokakların bulunduğu 95, 104 ve 516 numaralı imar adalarına rastlayan mevcut yolların 2004 yılında onaylanan Revizyon İmar Planında yapılan teknik hatadan dolayı 3038 numaralı sokak güzergahının doğuya, 3059 numaralı sokak güzergahının ise güneye kaydırılması sonucu söz konusu imar adalarında çözümsüzlük oluşmuştur.söz konusu teknik hatanın giderilmesi amacı ile, yolların şekil ve büyüklükleri aynen korunarak fiili duruma uygun hale getirilmesi amacı ile 95, 104 ve 516 numaralı imar adalarının bulunduğu bölümde yer alan 8 ve 10 metrelik yolların imar planında düzenlenmesi amacı ile şehir plancısı Uğur BAYRAK tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin,3194 sayılı İmar kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanmasının uygun olacağına, 11- Belediye Meclisimizin tarih ve 15/170 sayılı meclis kararı ile komisyonumuza havale edilen İzmir İli, Torbalı İlçesi, Torbalı Ertuğrul ve Tepeköy Mahalleleri sınırlarında yer alan, Mithatpaşa caddesi, Gümüşpala caddesi, İsmetpaşa caddesi, Metropolis caddesi ve 5161 numaralı sokağa cepheli olan parseller mevcut imar planında yol boyu ticaret taramasına sahip olup, söz konusu hatların bazı bölümlerinde ticari taramalar teknik hata dolayısıyla işlenmemiştir. Söz konusu teknik hatanın giderilmesi amacı ile, imar planında teknik işlem sonucu işlenmeyen yol boyu ticaret taramalarının imar planına işlenmesi amacıyla, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin hazırlatılması hususunda, şehir plancısı Uğur BAYRAK tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin, 3194 sayılı İmar kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanmasının uygun olacağına, 12- Torbalı Mahallesi 29N1B pafta, 43 Ada 30 parsele ilişkin, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında Belediye Hizmet Alanı ve Sosyal Tesis Alanı olarak belirlenerek, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih 1098 sayılı kararı ile onaylanmıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi nin tarih ve 5383 sayılı yazısı ile, 43 ada 30 numaralı parselin tapuda Metruk Mezarlık olarak kayıtlı olması nedeniyle Ağaçlandırılacak Alan (Mezarlık Alanı) olarak belirlenmesine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği yapıldığı tarafımıza bildirilmiş olup,1/1000 ölçekli plan değişikliği talep edildiğinden, Kültürel Tesis alanı olarak planın devam etmesinin uygun olacağından İzmir Büyükşehir Belediyesinin, Ağaçlandırılacak Alan (Mezarlık Alanı) olarak belirlenmesine ilişkin kararın reddine karar verildi.denilmektedir. 6

7 Başkan; İmar Komisyonu Raporumuzun, komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum arkadaşlar, Kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler, İmar Komisyonu Üyelerince hazırlanan İmar Komisyonu Raporu, Komisyondan geldiği şekliyle mevcudun oybirliği ile kabul B)HUKUK KOMİSYONU RAPORU (4) Belediye Meclisimizin tarih Başkanlık Önergeleri Önerge 7 başlık ve 15/160 sayılı kararı ile komisyonumuzdan oluşturulması istenen Çocuk Koruma Evi Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi gazetede yayınlanan 6360 sayılı kanundaki maddede yapılan değişiklikler dikkate alınarak T.C. İZMİR TORBALI BELEDİYESİ ÇOCUK KONUK EVİ NİN KURULUŞ, İŞLEYİŞ, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ismiyle ekte sunulmuştur. Konunun Meclisce görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ederiz. Denilmektedir. Başkan;Değerli arkadaşlarım, Hukuk Komisyonumuz örnek bir Çocuk Sığınma Evi Yönetmeliği hazırladı. Yani her Belediyede olan örneğinden alındı ve Belediyemize uyarlandı. Uygun görürseniz bu Yönetmeliği kabul edelim ve yürürlüğe girsin. Herhangi söz almak isteyen olmadığına göre komisyondan geldiği şekliyle Çocuk Konuk Evi Yönetmeliğini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler, Belediye Meclisimizin tarih Başkanlık Önergeleri Önerge 7 başlık ve 15/160 sayılı kararı ile komisyonumuzdan oluşturulması istenen Çocuk Koruma Evi Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi gazetede yayınlanan 6360 sayılı kanundaki maddede yapılan değişiklikler dikkate alınarak T.C. İZMİR TORBALI BELEDİYESİ ÇOCUK KONUK EVİ NİN KURULUŞ, İŞLEYİŞ, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ismiyle aşağıda yazıldığı şekliyle kabulü mevcudun oybirliği ile kabul T.C. İZMİR TORBALI BELEDİYESİ KONUKEVLERİ ÇOCUK KONUK EVİ NİN KURULUŞ, İŞLEYİŞ, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK AMAÇ Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Çocuk Konuk Evi sisteminin kuruluş ve işleyişine ilişkin usul ve esasları, personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir. KAPSAM Madde 2- Bu yönetmelik 0-18 yaş arası bakım desteğine ihtiyacı olan çocuklara; a) Velisinin onayı, b) Vasisinin onayı, c) SHÇEK Genel Müdürlüğü veya Özel Koruma Evleri ile yapılan protokol gereği, 7

8 d) 5395 sayılı kanun gereği hakkında karar verilenler(çocuk hakimince hakkında koruma ve destekleme kararı alınan çocuklar) Bu maddelerden en azından birinin olması şartıyla, konuk evi müdürünün teklifi ve değerlendirme kurulunun uygun görüşü üzerine, Belediye Başkanının onayı ile Torbalı Belediyesi Çocuk Konuk Evinde yatılı olarak bakımlarının sağlanmasını kapsar. DAYANAK Madde sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununa dayanarak hazırlanmıştır. TANIMLAR Madde 4- a) Belediye : Torbalı Belediyesini, b) Başkan : Torbalı Belediye Başkanını, c) Meclis : Torbalı Belediye Meclisini, d) Müdürlük : Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünü, e) Koordinatör : Çocuk Konuk Evinin yönetiminden sorumlu kişiyi, f) Gözetmen : En az Ön lisans mezunu olup, Çocuk konuk evlerinde tecrübe ve rehberliğinden faydalanabilecek personeli, g) Eğitim görevlisi : Kız meslek lisesi, Sağlık meslek lisesi mezunu, Bakıcı anne sertifikalı kişileri veya Öğretmen pedagojik sertifikasına sahip kişileri, h) Sorumlu : Başkanın onayıyla çalışma usulü belirlenmiş personeli, ifade eder. PERSONELİN STATÜSÜ Madde 5- Personel, MEB den onaylı çocuk eğiticisi yada bakıcı anne sertifikasına sahip veya üniversite ve liselerin ilgili bölümlerinden mezun olarak, bu alanda diploma sahibi olan kişilerdir. Statüsüne göre belediye personelinin bağlı olduğu personel yönetmeliğine tabidir. Gerek görüldüğünde hizmet alım yoluyla veya sözleşmeli olarak personel istihdamını meclis kararıyla yapabilir. Madde 6- Belediye, sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde olup, korunmaya muhtaç kişilerin, geçici olarak barınma, beslenme, sağlık, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, ihtiyaçlara göre müdürlüğün teklifi ve değerlendirme kurulunun uygunluk görüşü üzerine meclis kararınca Çocuk Konuk Evi açar. Konuk evleri ile ilgili yapılacak giderler belediye bütçesinden karşılanır. KABUL İÇİN GEREKLİ BELGELER Madde 7- Çocuk konuk evine kabulü istenen çocuklar için a) Veli izni, vasi izni, mahkeme kararı veya bir başka kurumla yapılan protokol maddesi ile ilgili resmi onaylı evrak b) Dilekçe, c) Nüfus cüzdanı sureti, d) Çocuğun, bulaşıcı ve sürekli ruhsal hastalığının bulunmadığına dair sağlık raporu, ) e) Sosyal araştırma Raporu. (Zabıta veya müdürlük personeli marifetiyle yapılacak araştırma sonucunda tutulan uygunluk raporu) f) Değerlendirme Kurulu uygunluk görüşü, g) Çocuk Konuk Evi kurallarına uyacağını bildirir belge, h) Belediye Başkanınca, alınmalarının kabulünün uygun görüldüğü evrakı. 8

9 KORUMA EVLERİ Madde 8- Çocuk Konuk Evi, eşler arası anlaşmazlık, ihmal, hastalık, kötü alışkanlık, yoksulluk, terk ve benzeri nedenlerle sokağa düşerek sosyal tehlike ile karşı karşıya kalan veya sokakta çalışan 18 yaşından küçük çocuk ve gençlerin geçici süre ile rehabilitasyonlarını ve topluma yeniden kazandırılmalarını sağlamak amacıyla kurulur. Çocuk Konuk Evinde temel olarak, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu nun 5. ve 45. maddeleri gereğince, çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişmeleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeye yönelik danışmanlık hizmetleri yürütülür. Bu amaçla gerekli personel Belediye meclis kararına uygun olarak, Müdürlüğün uygun göreceği gönüllü kişilerden veya sivil toplum örgütlerinden seçilerek Belediye Başkanı tarafından görevlendirilir.) İLKELER Madde 9- Ev sistemiyle Hizmet verilmesi ana prensiptir. Her bir evin durumuna göre; evde kaç çocuğun kalacağı müdürlük tarafından belirlenir. Evlerin her birinde en fazla 6 çocuk barındırılabilir. a) Her evde, gözetmen veya ev sorumlusu ayrıca eğitmen çalıştırılır. b) Evlerde çalıştırılanlara, gereken eğitimleri aldırıldıktan sonra görev verilir. c) Evin adres ve telefonları, çocukların ailelerine ve arkadaşlarına verilmez. d) Ev işleri, çocuklarla ortak yapılarak sorumluluk duygusu aşılanır. e) Çocukların, belli periyotlar halinde sağlık taramaları yaptırılır. f) Açılan evler için gönüllü destek veren aileler oluşturulabilinir. g) Ev sistemine alınan çocuk, en fazla 18 yaşına kadar kalabilir. h) Müdürlükçe teklif edilip, başkanca onaylanan görev dağılım çizelgelerine titizlikle uyulur. i) Evde kalan çocuklardan, uymaları gereken kurallara uymayanlara ve görevlilerin görevlerini ihmalleri ortaya çıktığı zaman, müdürlüğün teklifi, Belediye Başkanı nın onayı ile gerekli kararlar alınabilir. j) Çocukların, psiko-sosyal ve bedensel yönden gelişimlerinin sağlanması amacıyla sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılmaları sağlanır. k) Müdür, koordinatör, eğitmen, gözetmen, sorumlu, bakıcı ve diğer görevlilerin görevleri ile çalışma usulleri, müdürlüğün teklifi, başkanın onayı ile belirlenir. İhtiyaç hissedildiği zamanlarda güncelleştirilir. GENEL BİLGİLER Madde 10- Çocuk Koruma Evi için Torbalı Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bütçesinden pay ayrılır. BAĞIŞ Madde 11- Çocuk Konuk Evine yapılacak bağışlar, makbuz karşılığında Torbalı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünce kabul edilir. GENEL GİDERLER Madde 12- Çocuk Konuk Evinin; kirası, elektrik, su, yakıt, gaz, telefon, aidat, tamir, bakım vb. giderleri Torbalı Belediyesi tarafından karşılanır. Madde 13- Çocuk Konuk Evinin her türlü ihtiyacı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun hükümlerine göre yapılır. 9

10 Madde 14- Her evin geçimi, müdürlükçe, aylık olarak verilecek avansla sağlanır. Her ev için alınacak para miktarı evdeki çocuk sayısına göre tespit edilir. Harcamalar, Mahalli İdareler Harcama Yönetmeliği nde yazılı belgeler alınarak yapılır. Belge alınamayan durumlarda ilgililerce tutanakla alım gerçekleştirilir. HARÇLIK Madde 15- Çocuk Konuk Evinde kalan çocuklara, her yıl müdürlüğün teklifi doğrultusunda, Belediye meclisi tarafından belirlenen miktarda aylık olarak harçlık verilir. Madde 16- Harçlıklar, çocukların gereksinim ve özelliklerine göre günlük, haftalık ya da aylık olarak imza karşılığında dağıtılmak üzere sorumlulara teslim edilir. ÇOCUKLARIN GİYİM GİDERLERİ Madde 17- Çocukların, 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine dair kanuna uygun bir şekilde giyinmeleri sağlanır. Madde 18- Çocuk Konuk Evinde bulunan çocuklara, mevsim itibariyle kışlık ve yazlık kıyafetler alınır. EĞİTİM VE ÖĞRETİM GİDERLERİ Madde 19- Öğrenim gören çocukların, eğitim ve öğretimlerine ilişkin her türlü araç-gereç ile sınava giriş harç masrafları, kayıt ücretleri ve diğer masrafları Torbalı Belediyesi tarafından karşılanır. İZİN Madde 20- Çocuk, konuk evine kabulü aşamasında, anne, baba ve izin verilebileceği diğer yakınları belirlenerek, bu kişiler ve aile hakkında hazırlanacak, sosyal inceleme raporuna göre koordinatörlüğün onayı ile izinli olarak verilebilir. İzin süresi 1 yılda 30 günü aşamaz. ZİYARET Madde 21- Çocukların, yakınları ile görüştürülmesi, ev sorumlularının haberi ile gerçekleşir. Çocukların ve personelin ziyaretçileri evde kalamazlar. GÖNÜLLÜ AİLE Madde 22- Ziyaretçisi olmayan, psikolojik ve sosyal açıdan bir aile yanında kalması uygun görülen çocuklar, sorumlular tarafından, gönüllü aileler hakkında hazırlanacak sosyal inceleme raporu doğrultusunda; hafta sonları, dini ve milli bayramlarda olmak üzere ailelerin yanında kalmalarına izin verilebilir. KAÇAK ÇOCUKLAR Madde 23- Çocuk Konuk Evinden, izinsiz olarak ayrılan çocuk; çocuk koruma evi sorumlusu tarafından koordinatöre bildirilir. Koordinatör ilgili makamlara ve ailesine bilgi vermek suretiyle araştırır. Ailesinin yanında olduğu veya yeri belirlenen ve yazılı tebligata rağmen 15 gün içinde çocuk konuk evine teslimi yapılmayan çocuğun ilişkisi kesilir. Tüm aramaların ve araştırmaların 1 yıl boyunca sonuç vermemesi halinde ise komisyon kararı ile çocuğun kaydı silinir. TUTULACAK DEFTERLER Madde 24- Çocuk Konuk Evinde, demirbaş defteri, harçlık defteri, personel izin defteri, çocuk izin defteri, nöbet defteri, çocuk kayıp defteri, çocuk sicil defteri, çocukların gelişim dosyaları ve müdürlükçe istenen raporlar sorumlular tarafından aylık olarak tutularak yılsonunda denetlenir. Bilgiler, koordinatöre belli zamanlarda gönderilir. 10

11 Madde 25- Gerçek ve tüzel kişiler ile Torbalı Belediyesi arasında yapılacak protokoller doğrultusunda, Torbalı Belediyesine ait olan vazifeler, bu yönetmelik çerçevesince yürütülür. YÜRÜRLÜK Madde 26- Hazırlanan bu yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. YÜRÜTME Madde Maddeden oluşan bu yönetmelik hükümlerini, Torbalı Belediye Başkanı yürütür. MADDE 4 Gündemin dördüncü maddesi Başkanlıktan gelen Önergelerin görüşülmesi hakkındaydı. BAŞKANLIK ÖNERGELERİ Önerge 1-( 5 )- Başkanlığın bu husustaki tarihli sunuş yazısı okundu. Sunuş yazısında; Meclis Başkanı ve Meclis Üyelerine Meclis ve Komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için 5393 Sayılı Yasanın 39. Maddesi uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda 5393 sayılı Kanunun 32. Maddesi gereğince huzur hakkı ödenmesi konusunda karar alınmasını rica ederim. Denilmektedir. Başkan; Bu Kanunla belirlenen bir ücret arkadaşlar. Kanunla belirlenen ücret hesaplandığında 94,35-TL yapıyor, Başkanlıktan geldiği şekliyle 94,35-TL olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler, Meclis Başkanı ve Meclis Üyelerine Meclis ve Komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için 5393 Sayılı Yasanın 32. maddesi gereğince 2013 yılı için belirlenen Belediye Başkanına verilen günlük ücretin üçte biri tutarı olan 94,35-TL Huzur Hakkı ödenmesi mevcudun oybirliği ile kabul Önerge 2- ( 6 ) Başkanlığın bu husustaki tarihli sunuş yazısı okundu. Sunuş yazısında; 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesi gereğince Meclisin olağan toplantı günlerinin ve tatil süresinin belirlenmesi hususunda meclisçe görüşülerek gerekli kararın alınmasını rica ederim.denilmektedir. Başkan; Değerli arkadaşlarım olağan toplantılarımızı ayın ilk haftasında yapıyoruz biliyorsunuz. Tatil ayı tespit etmemiz gerekiyor yani bir ay Meclisin tatil ayı olması gerekiyor. Gerçi Meclisimiz o ayda da genelde toplanıyor ama biz tatil ayı olarak Kurtuluş Etkinliklerinin olduğu ilk haftasında olduğu için Eylül kurtuluş günü, o etkinliklerle vakit geçeceği için tatil ayının Eylül ayı olarak yıllardır belirliyoruz. Uygun görürseniz yine aynı şekilde Eylül ayı diyelim ihtiyaç olduğunda zaten yine toplanırız. Meclis toplantılarının her ayın ilk haftasında yapılması ile Eylül ayının ise tatil ayı olarak oylarınıza sunuyorum, kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler, 11

12 Belediye Meclis toplantılarının yasa gereği her ayın ilk haftasında yapılması ve Eylül ayının da tatil edilmesi mevcudun oybirliği ile kabul Önerge 3- ( 7 ) Başkanlığın bu husustaki tarihli sunuş yazısı okundu. Sunuş yazısında; 5393 Sayılı Kanunun 14. maddesinin (a) fıkrası gereği Belediyemizce, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın faydalanabilmesi için spor, kültür, müzik ve beceri dallarında (Bale, Bağlama ve Gitar, Halk Oyunları, Halk Müziği, Fotoğrafçılık, Voleybol, Futbol, Basketbol, Step, Aerobik ve Satranç ) kurslarının açılması ve kurslarla ilgili başta usta öğreticiler olmak üzere kursla ilgili giderlerin 5393 Sayılı Yasanın 60. maddesinin (n) fıkrası gereğince harcamaların Belediye Bütçesinden karşılanması hususunun Meclisçe görüşülerek gerekli kararın alınmasını rica ederim. Denilmektedir. Başkan; Değerli arkadaşlarım bu yıllardır Belediyemizin yürüttüğü yediden yetmişe çocukların, gençlerin, orta yaşlıların ve yaşlıların, kadın, erkek her dalda düzenlediği kurslar. Ama her yıl başında bu kararı mutat olarak alıyoruz biliyorsunuz. Aksi görüşü olan arkadaşımız varsa söz verelim. Yoksa Başkanlıktan geldiği şekliyle 3. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler, 5393 Sayılı Kanunun 14. maddesinin (a) fıkrası gereği Belediyemizce, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın faydalanabilmesi için spor, kültür, müzik ve beceri dallarında (Bale, Bağlama ve Gitar, Halk Oyunları, Halk Müziği, Fotoğrafçılık, Voleybol, Futbol, Basketbol, Step, Aerobik ve Satranç ) kurslarının açılması ve kurslarla ilgili başta usta öğreticiler olmak üzere kursla ilgili giderlerin 5393 Sayılı Yasanın 60. maddesinin (n) fıkrası gereğince harcamaların Belediye Bütçesinden karşılanması mevcudun oybirliği ile kabul Önerge 4- ( 8 ) Başkanlığın bu husustaki tarihli sunuş yazısı okundu. Sunuş yazısında; Belediyemizde tarihinden tarihine kadar 657 Sayılı Yasanın 4/B Maddesi ve 5393 Sayılı Yasanın 49. Maddesi gereğince kısmi zamanlı Sözleşmeli veya Tam zamanlı Sözleşmeli olarak, 4 Adet Avukat ve 2 Adet Veteriner Hekim; Tam zamanlı olarak da 2 Adet Şehir Plancısı, 3 Adet Mimar, 1 Adet Peyzaj Mimarı, 15 Adet Mühendis, 16 Adet Tekniker, 6 Adet Teknisyen, 4 Adet ekonomist, 4 Adet Uzman,1 Adet Ölçü Ayar Memuru, 2 Adet Tabip, 1 Adet Ebe, 1 Adet Hemşire, 4 Adet Sağlık Teknikeri, 2 Adet Sağlık Teknisyeni, 1 Adet Sağlık Memuru, 8 Adet Teknisyen Yardımcısı ve 3 Adet Sağlık Teknisyen Yardımcısı çalıştırılması; Beher aylık ücretlerinin ise 2013 yılı için açıklanan Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 2 nolu Genelgesinin 1 sayılı Sözleşme ücreti cetvelinde belirlenen ücretlerin, Tam Zamanlı Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel için 657 Sayılı Kanuna göre Net aylık tutar (taban veya tavan), kısmı Zamanlı Sözleşmeli Personeller için ise Kısmi zamanlı Sözleşmeli Personel Net Ücret Tavan değerleri üzerinden yansıtılması hususunda gerekli kararın alınmasını rica ederim. Denilmektedir. Başkan;Değerli arkadaşlarım bu norm kadro ile verilen Belediyemize, ancak ataması olmadığında boş olan ve gerek beldelerimizde, gerekse merkez Belediyemizde daha önceki dönemde ve bu yılda görevlendirdiğimiz arkadaşlar var. Sözleşmeli olarak çalışan memur arkadaşlarımızın 31 Aralık ta biliyorsunuz sözleşmeleri bitiyor, 1 Ocak tan itibaren de yenileniyor. Yenilenmesi ile ilgili 12

13 karar bu. Burada tabi her yıl, bundan önceki yıllarda da sözleşmeli memur arkadaşlarımıza Bakanlığın tanıdığı en az ücreti Meclis olarak takdir ediyorduk. Sadece kısmi zamanlı olan, kısmi zamanlı çalışan Avukat arkadaşımıza Bakanlığın tanıdığı en yüksek ücreti veriyorduk. O da neden ona en yüksek ücreti veriyoruz, çok düşük çünkü. Kimse o paraya Avukatlık falan yapmaz. Belediyemizin bir sürü davası oluyor. Vatandaşlar dava açıyor, biz dava açıyoruz. Avukata verdiğimiz para 924,00 TL. ayda. 924 TL. ye kimse kimsenin avukatlığını yapmaz ama tabi bu arkadaşımız sorumluluk sahibi yapıyor bu işi. Uygun görürseniz kısmi zamanlı çalışan Avukat arkadaşımızı en yüksek ücretten,diğer sözleşmeli memur olarak tam zamanlı arkadaşlarımızı da en az ücretten sözleşmelerin yapılması ve devam etmesi konusunda karar alınması. Başkanlıktan geldiği şekliyle kısmi zamanlı çalışan Avukat arkadaşımız tavan ücret, diğerlerini taban ücret olmak üzere oylarınıza sunuyorum. Belediyemizde tarihinden tarihine kadar 657 Sayılı Yasanın 4/B Maddesi ve 5393 Sayılı Yasanın 49. Maddesi gereğince kısmi zamanlı Sözleşmeli veya Tam zamanlı Sözleşmeli olarak, 4 Adet Avukat ve 2 Adet Veteriner Hekim; Tam zamanlı olarak da 2 Adet Şehir Plancısı, 3 Adet Mimar, 1 Adet Peyzaj Mimarı, 15 Adet Mühendis, 16 Adet Tekniker, 6 Adet Teknisyen, 4 Adet ekonomist, 4 Adet Uzman,1 Adet Ölçü Ayar Memuru, 2 Adet Tabip, 1 Adet Ebe, 1 Adet Hemşire, 4 Adet Sağlık Teknikeri, 2 Adet Sağlık Teknisyeni, 1 Adet Sağlık Memuru, 8 Adet Teknisyen Yardımcısı ve 3 Adet Sağlık Teknisyen Yardımcısı çalıştırılması; Beher aylık ücretlerinin ise 2013 yılı için açıklanan Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 2 nolu Genelgesinin 1 sayılı Sözleşme ücreti cetvelinde belirlenen ücretlerin, 5393 Sayılı Kanun Çerçevesinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personelin Unvan Bazında Ücret Tavanları, Tam Zamanlı Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel için 657 Sayılı Kanuna göre Net aylık tutar Taban, Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personeller için ise Kısmi zamanlı Sözleşmeli Personel Net Ücret Tavan değerleri üzerinden yansıtılması mevcudun oybirliği ile kabul Meclis Üyesi Hasan KARATOKLU Meclis Toplantısından ayrıldı. Önerge 5- ( 9 ) Başkanlığın bu husustaki tarihli sunuş yazısı okundu. Sunuş yazısında; 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunun ek 1. Maddesi ile genel, katma ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlarla Mahalli İdareler ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan her nevi teşebbüs veya bağlı ortakların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sözleşmeli personel ve sürekli işçi kadrolarının % 2 sini kanunda öngörülen hak sahiplerinin istihdamı için ayrılması zorunluluğu olduğundan, Kamuda çalışması gereken memur oranı %2 olduğundan Dolu Boş memur Sayımız 309 olup; onun %2 si olan 6 Adet Memur kadrosu; Yine Kamuda çalışması gereken işçi oranı %2 olduğundan, Dolu Boş işçi sayımız 155 olup; onun %2 si ise 3 Adet İşçi kadrosu olduğundan; Buna göre 6 Adet memur, 3 Adet İşçi kadrosunun Terör Mağdurlarının istihdamı için tahsis edilmesi, konusunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince Meclisce görüşülerek gerekli kararın alınmasını rica ederim. Denilmektedir. Yazı İşleri Müdürü Zuhal Yalçın söz alarak; Başkanım yasa gereği almamız gereken bir karar bu. Başkan;Değerli arkadaşlarım, yasa gereği bu kararı alma durumundayız. Terör mağduru olan memur alırsak, 6 memur Terör mağduru kadrosu açacağız. İşçi alırsak ta 3 tane terör mağduru işçi kadrosu açacağız. Bu kadrolar ek kadro değil. Mevcut bize norm kadro ile verilenlerin içerisinden böyle bir tahsisat yapmamız gerekiyormuş; Bunu müfettiş arkadaşımız uyardı. Yazı İşleri Müdürü Zuhal Yalçın söz alarak; Evet tenkit var. 13

14 Başkan; Biz daha önce yapmamışız bunu; Bu konuda müfettişimizin layihada da belki incelediğiniz de göreceksiniz. Bu tenkiti ortadan kaldırmamız, bu kararı almamız gerekiyor. Söz alan yoksa Başkanlıktan geldiği şekliyle 5. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden arkadaşlar, Kabul etmeyenler Sayılı Terörle Mücadele Kanunun ek 1. Maddesi ile genel, katma ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlarla Mahalli İdareler ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan her nevi teşebbüs veya bağlı ortakların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sözleşmeli personel ve sürekli işçi kadrolarının % 2 sini kanunda öngörülen hak sahiplerinin istihdamı için ayrılması zorunluluğu olduğundan, Kamuda çalışması gereken memur oranı %2 olduğundan Dolu Boş memur Sayımız 309 olup; onun %2 si olan 6 Adet Memur kadrosu; Yine Kamuda çalışması gereken işçi oranı %2 olduğundan, Dolu Boş işçi sayımız 155 olup; onun %2 si ise 3 Adet İşçi kadrosu olduğundan; Buna göre 6 Adet memur, 3 Adet İşçi kadrosunun Terör Mağdurlarının istihdamı için tahsis edilmesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince mevcudun oybirliği ile kabul Önerge 6- ( 10 ) Başkanlığın bu husustaki tarihli sunuş yazısı okundu. Sunuş yazısında; Belediyemizde Norm Kadro İlke ve Standartlarına uygun olarak oluşturulan; Ulaşım Hizmetleri Md.lüğü,İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.lüğü,Park ve Bahçeler Md.lüğü,Destek Hizmetleri Md.lüğü,Ruhsat ve Denetim Md.lüğü,Sosyal Yardım İşl. Md.lüğü.,Kültür ve Sosyal İşl. Md.lüğü,Bilgi İşlem Md.lüğü,Veteriner İşleri Md.lüğü ve Yapı Kontrol Md.lüğünün, 5393 Sayılı Yasanın 48. Maddesi gereğince Meclisce Birim olarak kuruluş işlemlerinin güncellenmesi konusunda Meclisce görüşülerek gerekli kararın alınmasını rica ederim.denilmektedir. Başkan; Değerli arkadaşlarım bu saydığımız Müdürlükler var olan birimler, ancak bunların bazılarının Birim Yönetmeliğini çıkarmışız, bazılarının çıkarmamışız Meclis olarak. Tabi o zamandan bu zamana çıkardıklarımız da da değişiklikler var. Belediye Kanunu değişti, bazı görevler eklendi, bazı görevler çıkarıldı. Toplam bir Yönetmelik hazırlansın tek bir yönetmelikte hepsini değerlendirelim. 6. önergenin Başkanlıktan geldiği şekliyle kabulüne ve tüm birimlerin çalışma yönetmeliklerinin hazırlanması için Hukuk Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden arkadaşlar, Kabul etmeyenler. Belediyemizde Norm Kadro İlke ve Standartlarına uygun olarak oluşturulan; Ulaşım Hizmetleri Md.lüğü,İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.lüğü,Park ve Bahçeler Md.lüğü,Destek Hizmetleri Md.lüğü,Ruhsat ve Denetim Md.lüğü,Sosyal Yardım İşl. Md.lüğü.,Kültür ve Sosyal İşl. Md.lüğü,Bilgi İşlem Md.lüğü,Veteriner İşleri Md.lüğü ve Yapı Kontrol Md.lüğünün, 5393 Sayılı Yasanın 48. Maddesi gereğince Meclisce Birim olarak kuruluş işlemlerinin güncellenmesi, ayrıca Belediyemizde bulunan tüm Birimlerin Çalışma Yönetmeliklerinin hazırlanması konusunun Hukuk Komisyonuna havale edilmesi mevcudun oybirliği ile kabul 14

15 Önerge 7- ( 11 ) Başkanlığın bu husustaki tarihli sunuş yazısı okundu. Sunuş yazısıda; Belediyemizden muhtelif sebeplerden alacaklı bulunan hakiki ve tüzel kişiler muamelenin sonuçlanmasını beklemeden icraya müracaat ederek Belediyemiz nakit mevduatı ile bütün menkul ve gayrimenkullerine haciz koydurmak suretiyle alacaklarının tahsili yoluna gittiklerinden; amme hizmetinde aksaklıklar meydana gelmektedir Sayılı Kanunun 15. maddesinde Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri hacz edilemez. denilmektedir. Bu madde hükmü içinde yer almayan diğer gelirlerimiz ile mülk ve varlıkları üzerine haciz konulmaması amme hizmetine tahsis şartına bağlı olup, bu hususun meclis kararı ile belirtilmesi gerekmektedir mali yılı içinde yukarıdaki kanunda belirtili gelirlerimiz haricindeki diğer tüm gelirlerimizin yatırıldığı Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, İş Bankası, Akbank, Denizbank, Yapı Kredi Bankası ve İlçemizde bulunan diğer Banka Şubelerindeki Belediye hesabı, Otopark Hesabı, Fon Saymanlığı Hesaplarının ve Belediyemizin Daire ve Şubeleri; bahçeleri ile umuma ait gelir getirmeyen açık ve kapalı mahalleri ile yine gelir getirmeyen; sadece amme hizmetinin yürütülmesini sağlayacak eşya ve mallarının tümünün (Menkul ve Gayrimenkullerinin) amme hizmetine tahsis edilmesi ve bu hizmetler yönünden Kamu yararı kararının alınması, Ayrıca, ekli listede Belediyemiz mülkiyetindeki ve tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi sınırları içersinde İlçe Kurulma ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması hakkındaki kanun hükümleri gereğince, Belde statüsünü kaybederek Belediyemize mahalle olarak bağlanan yerlerdeki (Ayrancılar-Yazıbaşı-Pancar-Subaşı-Karakuyu-Çaybaşı) dükkan ve gayrimenkullerin (Mükellefin adı ve soyadı yazılı) aylık ve yıllık kira gelirlerinin; Belediyemiz Temizlik İşlerinde aksamalar meydana geldiğinden İlçemizde mevcut 38 Mahallenin çöplerinin toplanması, İlçemizde kurulu 1 Merkez, 9 Semt Pazarı olmak üzere toplam 10 pazaryerinin temizletilmesi, temizlik işlerinin sağlıklı ve ivedi şekilde yapılabilmesi için çöp kamyonlarının, çöp traktörlerinin ve çöp konteynırlarının satın alınması gerektiğinden ve planlanan bu işlemler kamu hizmetine yönelik olduğundan, yukarıda söz konusu olan Belediyemizin mülkiyetinde bulunan dükkan ve gayrimenkullerin aylık ve yıllık kira gelirlerinin planlanan bu kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere amme hizmetine tahsis edilmesi ve kamu yararı kararının alınmasını rica ederim. Denilmektedir. NO MÜKELLEFİN ADI VE SOYADI AYLIĞI(TL) YILLIĞI(TL) 1 CANER ÇOK 300, ,00 2 CANER ÇOK 320, ,00 3 SELMA ÇETİN 300, ,00 4 NEJLA TAŞKIRANVE MEHMET KAYA 430, ,00 5 MEHMET KAYA LTD.ŞTİ. 300, ,00 6 ÇOKLAR ET VE ET MAMÜLLERİ 300, ,00 7 SELMA ÇETİN 450, ,00 8 NAİL MEMİŞ 310, ,00 9 AHMET ÇETİN 300, ,00 10 SEMİH GÜLERCAN 300, ,00 11 MUTLU ÖZKAN 330, ,00 12 HASAN HAKAN YAZER 260, ,00 13 SALİH YAŞLAK 260, ,00 14 SALİH YALAK 310, ,00 15 ERCAN BOZDOĞAN 360, ,00 16 ERCAN BOZDOĞAN 360, ,00 17 İSMAİL YILDIZ 260, ,00 18 KEMAL AŞICI 250, ,00 19 KEMAL AŞICI 250, ,00 20 CEMAİL ATEŞ 260, ,00 15

16 21 ÖZPARILTI SEBZE MEY.LTD.ŞTİ 270, ,00 22 RAMAZAN TETİK 240, ,00 23 NAİL ŞEN 240, ,00 24 RAMAZAN TETİK 240, ,00 25 FARUK ÖZALTINDİŞ 240, ,00 26 AHMET İLERİ 240, ,00 27 NERMİN YENİKAYA 460, ,00 28 NERMİN YENİKAYA 240, ,00 29 GÖKÇE VURAL 275, ,00 30 GÖKÇE VURAL 340, ,00 31 ABBAS VURAL 230, ,00 73 ARİFE TÜRKSEVER 225, ,00 74 NİHAL İŞCAN 150, ,00 85 TAHMİSÇİOĞULLARI LTD.ŞTİ. 575, ,00 86 ATALAY UYSAL 605, ,00 87 SEMA ÖLMEZ 825, ,00 88 ÇOKLAR ET VE ET MAMÜLLERİ 670, ,00 89 A.SEMRAL ALPSÜ 670, ,00 90 ARSLAN GÜNAYDIN 1.020, ,00 91 D.MAKBULE KOCAMAN 771, ,00 92 AHMET VE ÖZER ÇETİN 825, ,00 93 RAİF ÇETİN 390, ,00 94 ÖZER ÇETİN 610, ,00 96 ARİF KESKİN 235, ,00 97 İBRAHİM SALTABAŞ 250, ,00 98 TAHMİSÇİOĞULLARI LTD.ŞTİ. 380, ,00 99 TAHMİSÇİOĞULLARI LTD.ŞTİ. 345, , DOĞAN ÇOK 600, , DOĞAN ÇOK 410, , MUSA KAYNAK 420, , AKIN TATIK 420, , ÇOK ZİRAİ İLAÇ LTD.ŞTİ. 490, , CÜNEYT TÜREGÜN 440, , ŞERİF ALİ YİĞİT 475, , CHP İLÇE BŞK. 235, , METROPOLİS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 120, , DOĞRU YOL İLÇE BŞK. 250, , DİDEM CENGİZ 200, , ARİF SERHAT BAĞCI 285, , OSMAN KURTULDU 670, , EMİN YILDIZ 540, , BİRSEL YILMAZ 572, , RAHMİ AYDEMİR 572, , MESUT BECER 75,00 900, SALİH GİRGİN 90, , MÜMİN KURTULDU 140, , ERDOĞAN TOKMAK 200, , MUSA SERBEST 900, , YÜCEL KURTEŞ 200, , MAŞALLAH YALKALK 550, , DSP İLÇE BŞK. 320, , ÇOKLAR ET VE ET MAMÜLLERİ 260, , KULE HİZ.İŞL.A.Ş , , KULE HİZ.İŞL.A.Ş , , VODAFONE TELEKOM.A.Ş , ,00 16

17 271 TÜRKCELL İLETİŞİM , , TÜRKCELL İLETİŞİM 7.148, , VODAFONE TELEKOM.A.Ş , , RAMAZAN ALTINGEYİK 305, , YEBA GID.NAK.İNŞ.TEKS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 200, , İBRAHİM YILDIZ 200, , FERİDE DOBUR 300, , ADALET GÜNDOĞDU 250, , ADALET GÜNDOĞDU 250, , FERİDE DOBUR 300, , İŞTİM TELEKOM.A.Ş , , İŞTİM TELEKOM.A.Ş , , SAMİ YILMAZ DAY.TÜK.MAL.LTD.ŞTİ. 525, , SAMİ YILMAZ DAY.TÜK.MAL.LTD.ŞTİ. 575, , VELİ OLGUN 265, , OSMAN BAŞKILIÇ 200, , FERİT YAVİC 200, , YAŞAR EKER 210, , VODAFONE TELEKOM.A.Ş 6.243, , YÜCEL KURTEŞ 430, , TAİP ENE 150, , MUZAFFER SÖZDER 160, , CHP İLÇE BŞK. 150, , ZAKİNE KUŞ 210, , İLKER YILDIZ 380, , YEBA GID.NAK.İNŞ.TEKS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 165, , MEHMET ZAFER ALPSÜ 320, , İBRAHİM YILDIZ 285, , TORBALI SANAT MÜZİĞİ 99, , TORBALI SANAT MÜZİĞİ 120, , BAYRAM EFE 630, , ERDAL ERBUDAK 160, , ALFEMO 1.000, , MEHMET TOPAL 110, , MEHMET TOPAL 110, , ÇAPAK GENÇLİK SPOR KLB. 40,00 480, NURİ GÜNAYDIN 200, , ENGİN YILMAZ 110, , MUSA SERBEST 275, , MUSTAFA İZGİ 110, , ELİF AKYÜZ 175, , SAMİ ÇAN 245, , METROGARAJ OTOPARK TUR. 180, , MAHMUT ŞENYÜZ 180, , MURAT ÇEVİK 405, , REMZİBEY NAK.KOM.LOJ.KARGO LTD.ŞTİ. 450, , ERDAN YILMAZ 250, , MUSTAFA KÖKLÜ 335, , BÜLENT TÜRKYILMAZ 565, , S.S.MOTORLU TAŞIYICILAR KOOP. 405, , OVİS ORTAK VEZNE İŞL.SİS.TİC.A.Ş. 150, , GÜRKAN TEKS.TAŞ.KARGO.LTD.ŞTİ. 540, , ERDAL ERDOĞAN 330, , HASAN HÜSEYİN SOYLU 3.000, , TORBEL TORBALI GID.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ , ,00 17

18 477 TORBEL TORBALI GID.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 610, , OVİS ORTAK VEZNE İŞL.SİS.TİC.A.Ş. 150, , KADİR KESKİN 125, , ASİYE SARIGÖL 300, , TORBEL TORBALI GID.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 130, , TORBEL TORBALI GID.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 130, , TORBEL TORBALI GID.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 130, , CAHİT KIZAN 260, , FERİT BARDAKÇI 100, , ERCAN ÖCAL 900, , BRÖVE PATİSSERİE SADEM GID.LTD.ŞTİ , , NURCAN PORTAKAL 225, , TORBEL TORBALI GID.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 550, , GÜNÖY GID.TAR.ÜRÜ.LTD.ŞTİ. 345, , ÖZGE ŞÖLEN TUGAYER 546, , EMRE İPOR 200, , ŞÜKRÜ TÜRKYILMAZ 1.430, , KABİL BENLİ 187, , TORBEL TORBALI GID.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ , , AYRANCILAR ÖZEL SAĞLIK HİZ.LTD.ŞTİ , , MÜZEYYEN ALTINBAY 150, , HAYDAR SERT 250, , ŞEFİK YILDIRIM 490, , OĞUZHAN ORAL 520, , NURİ KARAKAYA 220, , AYHAN EMİNOĞLU 150, , S.S 57 NOLU MOTORLU TAŞ.KOOP. 255, , S.S 57 NOLU MOTORLU TAŞ.KOOP. 105, , MUAMMER BERŞE 125, , EMİNE EVRAN 480, , SÜLEYMAN PINAR 480, , OLGUN DOĞAN 805, , FEDAİ BULUT 120, , FEDAİ BULUT 280, , OSMAN OK 280, , AYRANCILAR SPOR KULÜBÜ 30,00 360, FATİH ADANAR 180, , OSMAN İÇEL 150, , ALİ ÇOKER 100, , ALİ GEMİCİ 120, , NEŞET ATLI 300, , MURAT DİNÇ 80,00 960, TAHİR ORAL 500, , TORBEL TORBALI GID.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 891, , ENGİN ÖZÜTÜRK 325, , ÖZBEKMEZCİ GID.İNŞ.LTD.ŞTİ. 375, , MUTLU ÇETİN 170, , ŞEHMUS TAYGÜN 410, , ÇAYBAŞI PTT 330,00 330, ÇETİN AKYIL 190, , YUSUF ÇAKIR 80,00 960, ÖZER DURMAZ 25,00 300, ADNAN YILMAZ 190, , ADNAN YILMAZ 80,00 960, ADNAN YILMAZ 80,00 960,00 18

19 545 ADNAN YILMAZ 80,00 960, ADNAN YILMAZ 80,00 960, ADNAN YILMAZ 80,00 960, HASAN PAMUK 85, , COŞKUN HEPÇEKER 1.320, , TORBEL TORBALI GID.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 275, , TORBEL TORBALI GID.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 132, , TORBEL TORBALI GID.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ , , YAŞAR GENÇTÜRK 2.200, , BİL-COM BİLİŞİM HİZ.BİLGİ.İŞLEM ELK.LTD.ŞTİ , , RAMAZAN TETİK 120, , ÖZKAYA ZİRAİ ÜR.YAK.OTO NAK.DAY.TÜK.LTD.ŞTİ. 650, , TORBEL TORBALI GID.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 220, , LÜTFİ AKSU 360, , AHMET OK 455, , MUSTAFA TEKİN 255, ,00 GENEL TOPLAM ,70 Başkan; Değerli arkadaşlarım bunun yazımı da okuması da uzun sürüyor. Hepimizin bildiği mutat her yıl aldığımız Kamu yararına tahsis kararı. Neden alıyoruz bu kararı herhangi hacze, şuna,buna Belediye maruz kalmasın diye. Allaha şükür Belediyemizin öyle hacze düşecek borcu falan yok, devlete de, millete de yok. Ama sonuçta Belediye de bir işletmedir. Yarın sıkışabilir, şöyle olabilir,böyle olabilir veya bir takım iş yaptığımız kuruluşlarla anlaşmazlığa düşebiliriz. Kötü yaptırımlar ortaya çıkabilir. Bunun için Belediyenin malını, mülkünü muhafaza anlamında kamu yararına tahsis edilmesini her yıl başında alıyoruz. Bugüne kadar ihtiyacımız olmadı ama yine de bu kararı her yıl aldığımız gibi alalım uygun görürseniz. Görüşü olan arkadaşımız varsa, Olmadığına göre oylarınıza sunuyorum geldiği şekliyle. Kabul edenler, Kabul etmeyenler. Belediyemizden muhtelif sebeplerden alacaklı bulunan hakiki ve tüzel kişiler muamelenin sonuçlanmasını beklemeden icraya müracaat ederek Belediyemiz nakit mevduatı ile bütün menkul ve gayrimenkullerine haciz koydurmak suretiyle alacaklarının tahsili yoluna gittiklerinden; amme hizmetinde aksaklıklar meydana gelmektedir Sayılı Kanunun 15. maddesinde Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri hacz edilemez. denilmektedir. Bu madde hükmü içinde yer almayan diğer gelirlerimiz ile mülk ve varlıkları üzerine haciz konulmaması amme hizmetine tahsis şartına bağlı olup, bu hususun meclis kararı ile belirtilmesi gerekmektedir mali yılı içinde yukarıdaki kanunda belirtili gelirlerimiz haricindeki diğer tüm gelirlerimizin yatırıldığı Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, İş Bankası, Akbank, Denizbank, Yapı Kredi Bankası ve İlçemizde bulunan diğer Banka Şubelerindeki Belediye hesabı, Otopark Hesabı, Fon Saymanlığı Hesaplarının ve Belediyemizin Daire ve Şubeleri; bahçeleri ile umuma ait gelir getirmeyen açık ve kapalı mahalleri ile yine gelir getirmeyen; sadece amme hizmetinin yürütülmesini sağlayacak eşya ve mallarının tümünün (Menkul ve Gayrimenkullerinin) amme hizmetine tahsis edilmesi ve bu hizmetler yönünden Kamu yararı kararının alınması, Ayrıca, ekli listede Belediyemiz mülkiyetindeki ve tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi sınırları içersinde İlçe Kurulma ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması hakkındaki kanun hükümleri gereğince, Belde statüsünü kaybederek Belediyemize mahalle olarak bağlanan yerlerdeki (Ayrancılar-Yazıbaşı-Pancar-Subaşı-Karakuyu-Çaybaşı) dükkan ve gayrimenkullerin (Mükellefin adı ve 19

20 soyadı yazılı) aylık ve yıllık kira gelirlerinin; Belediyemiz Temizlik İşlerinde aksamalar meydana geldiğinden İlçemizde mevcut 38 Mahallenin çöplerinin toplanması, İlçemizde kurulu 1 Merkez, 9 Semt Pazarı olmak üzere toplam 10 pazaryerinin temizletilmesi, temizlik işlerinin sağlıklı ve ivedi şekilde yapılabilmesi için çöp kamyonlarının, çöp traktörlerinin ve çöp konteynırlarının satın alınması gerektiğinden ve planlanan bu işlemler kamu hizmetine yönelik olduğundan, yukarıda söz konusu olan Belediyemizin mülkiyetinde bulunan dükkan ve gayrimenkullerin aylık ve yıllık kira gelirlerinin planlanan bu kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere amme hizmetine tahsis edilmesi ve kamu yararı kararının alınması Meclis Başkanı R.İsmail UYGUR ve CHP Grubundan Ömer Şentürk, Mehmet Emirdar, İbrahim Cinkılıç, Ekan Zeylan, Sefer İpekli, Önder Deveci, Osman Sargın, Mehmet Kurt, Yalçın Efe,Düzgün Yılmaz, Sabri Girgin,Mehmet Yıldız Sivrikaya, Mithat Tekin, Nurettin Gündoğdu nun 15 Kabul oyu ile AKParti Grubundan Nurettin Albaş, Cevdet Kıvılcım, Hüseyin Karaman ve Mehmet Türkoğlu nun 4 Red oyuna karşın oyçokluğu ile kabul Önerge 8- ( 12 ) Başkanlığın havalesiyle meclise sunulan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 2013/ sayılı müzekkere yazıları okundu. Müzekkere yazılarında; İlçemiz Ayrancılar İnönü Mahallesi 1A.2C Pafta 203 ada 4 numaralı parselin sahibi Hasan CEYLAN, ilgili parselin bitişiğindeki müstakil yapılaşmaya elverişli olmayan Torbalı Belediyesi adına 203 Ada 6 numaralı parselde kayıtlı m2 miktarındaki taşınmazı satın almak üzere Tarih ve 2012/D sayılı dilekçe ile Belediye Başkanlığı na müracaat etmiştir. Aşağıda miktarı ve özellikleri belirtilen müstakil yapılaşmaya elverişli olmayan, Hasan CEYLAN a ait 203 Ada 4 numaralı taşınmazın bitişiğindeki 203 Ada 6 numaralı parselin satılması hususunun; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince Meclisce görüşülerek gereken kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir. Mahalle Pafta Ada Parsel İmar durumu Toplam Alan AYRANCILAR İNÖNÜ 1A-2C BİTİŞİK NİZAM 3 KATLI KONUT 31,00 m2 Başkan;Değerli arkadaşlarım bu 2 tanesi Ayrancılar da, 2 tanesi Çaybaşı da olmak üzere 4 gayrimenkul. 8.,9.,10. Ve 11. Maddelerde. Bu gayrimenkuller üzerinde bir tanesinde 31 m2 hissemiz varmış. Bir tanesinde 109 m2 hissemiz varmış. Bir tanesinde 3,5 m2 hissemiz varmış. Bir tanesinde gene 109 m2 hissemiz varmış. Bunların üstünde, hepsinin üstünde de vatandaşların evi var. Vatandaşlar evlerini yapmışlar. Arsanın diğer hisseleri de onlara ait. Bunların satışını, bu bizde olan arsa hissesinin satışını istiyor vatandaşlarımız. Bunların 109 m2 lik olan iki hissesine daha önce karar vermişiz biz, daha önce ki yıl Mecliste karar vermişiz ama o günkü şartlarda imkanları olmamış,satın alamamışlar. M2 leri 31 m2,3,5 m2, o 109 m2 yi de daha önce karar almışız o gün para denk gelmemiş almamışlar. Yıl geçti şimdi bir daha talep ediyorlar. 8.,9.,10. Ve 11. Önergeleri uygun görürseniz satışı yönünde oylarınıza sunuyorum. Kabul eden arkadaşlar, Kabul etmeyenler. İlçemiz Ayrancılar İnönü Mahallesi 1A.2C Pafta 203 ada 4 numaralı parselin sahibi Hasan CEYLAN, ilgili parselin bitişiğindeki müstakil yapılaşmaya elverişli olmayan Torbalı Belediyesi adına 203 Ada 6 numaralı parselde kayıtlı m2 miktarındaki taşınmazı satın almak üzere Tarih ve 2012/D sayılı dilekçe ile Belediye Başkanlığı na müracaat etmiştir. Aşağıda miktarı ve özellikleri belirtilen müstakil yapılaşmaya elverişli olmayan, Hasan CEYLAN a ait 203 Ada 4 numaralı taşınmazın bitişiğindeki 203 Ada 6 numaralı parselin satılması 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince mevcudun oybirliği ile kabul 20

T.C. İZMİR TORBALI BELEDİYESİ ÇOCUK KONUK EVİ NİN KURULUŞ, İŞLEYİŞ, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR TORBALI BELEDİYESİ ÇOCUK KONUK EVİ NİN KURULUŞ, İŞLEYİŞ, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR TORBALI BELEDİYESİ ÇOCUK KONUK EVİ NİN KURULUŞ, İŞLEYİŞ, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK AMAÇ Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Çocuk Konuk Evi sisteminin kuruluş ve işleyişine ilişkin usul

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYESİ ÇOCUK KORUMA EVLERİNİN KURULUŞ, İŞLEYİŞ, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. KONYA MERAM BELEDİYESİ ÇOCUK KORUMA EVLERİNİN KURULUŞ, İŞLEYİŞ, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. KONYA MERAM BELEDİYESİ ÇOCUK KORUMA EVLERİNİN KURULUŞ, İŞLEYİŞ, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK AMAÇ Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Çocuk Koruma Evleri sisteminin kuruluş ve işleyişine ilişkin

Detaylı

T.C. NAZİLLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. NAZİLLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 2009/60-1 DAİRESİ : YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz Meclisi 09.01.2009 Cuma günü saat 20.00 de Aytekin Başkanlık Makamından meclisimize havale olunan Yazı İşleri Müdürlüğü nün 09.01.2009 tarih

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Karar No: 205/23 Karar Tarih:07/04/205 Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Konu: Plan Tadilatı. Evrak No: 9483 Özet: Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, 400/ Pafta, 2085 Ada 8 ve 9 parsel sayılı

Detaylı

2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar Tarihi : 03.11.2015 Karar No : Konu:2015 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı 2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Kozluk Mahallesi İmar Plan Tadilatına Ait Komisyon

Detaylı

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Resul AKTAŞ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Resul AKTAŞ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar Tarihi : 07.01.2013 Karar No : 1 Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığına ait olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Kadastronun 72 Pafta, 5732 Ada, 2 Parselde kayıtlı

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-125 10.06.2013 Özü: İsim verilmesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2013 tarihli oturumunda okunan, Şehit Komiser Mustafa

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20 Karar No : 20 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5.ve 19.maddesi uyarınca görev süreleri tamamlanan 1. Meclis Başkan Vekili ve 2. Meclis Başkan Vekilinin

Detaylı

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI Gündemin 2. Maddesi Karar No. 105 Özü: İsim Verme Komisyonu raporu doğrultusunda Şirinyalı Mahallesi eski Lara Caddesi-İsmet Gökşen Caddesi kesişimindeki parka Gezi

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

MECLİS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Sözleşmeli personel istihdamı; 07 / 03 /2014 ( 17 ) Konusu

MECLİS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Sözleşmeli personel istihdamı; 07 / 03 /2014 ( 17 ) Konusu SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Sözleşmeli personel istihdamı; 07 / 03 /2014 ( 17 ) Konusu GÜNDEMİN ( 1. ) MADDESİ : M E V Z U : Belediyemizde 2014 Yılında 5393 Sayılı Yasanın 49. maddesi ve

Detaylı

Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama.

Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192 Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. KARAR : Mülkiyeti Belediyemize ait Dumlupınar Mahallesi 24 L 3 pafta 14085 ada 7 parsel nolu

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 87 : KADRO İHDASI (EKONOMİST) Gündeme konu olan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, 24.08.2016 tarih ve 905 sayılı Ekonomist Kadrosunun İhdası hakkındaki teklif yazısı,

Detaylı

2015 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 21. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2015 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 21. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar Tarihi : 01.12.2015 Karar No : Konu:2015 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısı 2015 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 21. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ 1. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ 1. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ 1. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 1. Toplantı yılı 2014 Senesi MAYIS ayı

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 21.30 da Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI I TARİHİ 04.11.2014 NO 35 KONUSU 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ 2015 Yılı Bütçesi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 62. maddesine istinaden Belediye Encümeni tarafından görüşülmüş 26.08.2014 tarih ve 76 Sayılı kararı

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 60 Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Sarıçam İlçe Belediye

Detaylı

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Ekonomist 1/1 1 1.428,00 TL.

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Ekonomist 1/1 1 1.428,00 TL. Karar Tarihi : 01.09.2014 Karar No : 41850698.301.05-159 Konu : Sözleşmeli Personel Ücreti Belirlenmesi. KARAR : Belediyemiz Teknik Hizmet sınıfında münhal bulunan birinci (1.) dereceli Ekonomist kadrosunda,

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü EKİM AYI 2. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 100: Gündemin birinci maddesi; 2016 mali yılı bütçe görüşülmesine

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 8 Belediye Meclisi, Ocak ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1inci oturumda görüşülmesine geçilen ve gündemin 5 inci bölümünün Başkanlıktan Gelen Önergeleri Görüşülmesi 1inci maddesinde yer

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18:00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 02/05/2011 Toplantı Dönemi : 2011 Karar Niteliği : Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 05 Birleşim No : 05 Oturum No : 1 Belediye Meclisi 2011

Detaylı

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ 30.12.2015 Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN Karar Tarihi : 01.05.2015 24344638-301.05/ Karar No: 2015 / : 1. birleşim Türkeli Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi gereğince 01.05.2015 Cuma günü saat 15:00 da Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ KARAR NO 75 TARİH VE NOSU 10.06.2015/ 3118 KÜLTÜR MAHALLESİ DUDAYEV CADDESİNİN İMAR KOMİSYONUNA HAVALESİ 2 İmar Komisyonu ile ilgili evrakların Görüşülmesi 10.06.2015 tarih ve 3118 sayılı müzekkeresi meclise

Detaylı

MECLİS MÜZEKKERE TUTANAĞI

MECLİS MÜZEKKERE TUTANAĞI 1 MECLİS MÜZEKKERE TUTANAĞI Arhavi Belediye Meclisi 05.02.2013 Çarşamba günü sat 15.00 da Belediye Başkanlık makamında Belediye Başkanı Coşkun HEKİMOĞLU Başkanlığında üyelerden, M. Namık KÖSEOĞLU,Mehmet

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 28 : İller Bankasından Araç Ve İş Makinesi Alımı İçin Kredi Kullanılması Hususunun Görüşülmesi Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün Araç ve İş Makinesi Alımı Hususunda kredi

Detaylı

İrfan MANDALI Nedim YILANCI İrfan DEMİR Belediye Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

İrfan MANDALI Nedim YILANCI İrfan DEMİR Belediye Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi KAPAKLI BELEDİYESİ MECLİS KARARI -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 04.06.2013 Toplantı No: 6 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 16 Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü adına tahsisli olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Tuzcu Mahallesi Çat Karayolu üzerinde bulunan 1003 Parsel

Detaylı

Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 41850698.301.05-36. Konu : Meclis Başkan Vekilliği Seçimi

Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 41850698.301.05-36. Konu : Meclis Başkan Vekilliği Seçimi Karar No : 41850698.301.05-36 Konu : Meclis Başkan Vekilliği Seçimi KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince, iki yıl süre ile

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü *BD030723282* T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Sayı : 13019137-301.05.01-09/09/2015 Konu : Meclis Kararları İlanı(Temmuz-Eylül) BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜNE Belediye Meclisimizin

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :167 KARAR 167 : Kuran Kursu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu adına, İlçenin Camiatik Mahallesi 310 ada 27 parselin, Belediyemize ait uygun bir arsa ile takas edilmesine İmar Komisyon

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 297 KARAR 297: Meclis i Yılmaz KARAKOYUNLU, Çağlagül ÖZÇELİK, Mehmet BİLGİN, Bülent ONAT ın mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No: 298 KARAR 298 : İlçenin

Detaylı

T.C. SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR

T.C. SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR T.C. SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üyeler: Meclis 1. Bşk. V. Mevlüt ÖZÇINAR(Bulunmadı),Meclis. 2. Bşk V. İbrahim POYRAZ, Katip Üye Cemal ÖZ,

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 07.02.2011 Meclis toplantısı Sn. Başkan Ahmet HERDEM in hoş geldiniz temennisiyle gerçekleşti. Yoklama yapıldı Filiz YILMAZ GÜNER ve Mustafa BAKTIR ın izin

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Hizmet Alım İhalesi. komisyonumuza havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün

Detaylı

Karar No:75 Özü: Önergenin gündemin 37. Maddesi olarak görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği hk.

Karar No:75 Özü: Önergenin gündemin 37. Maddesi olarak görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği hk. 04.02.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI Karar No. 68 Özü : 04.02.2015 günlü meclis toplantısına katılamayan Üye Recep Tokgöz, Nuran Yılmaz, Murat Şimşek, Can Kasapoğlu, Bahadır Yantaç, Ayhan Ateş, Ercan Merthatun

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.07.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.07.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 KONU : Ödenek Aktarma. Komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 5183 sayılı teklifi üzerinde inceleme yapılması talep edilmektedir.

Detaylı

T.C. ARDAHAN BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi Birleşim No Oturum No Karar No Karar Konusu 07.01.2015

T.C. ARDAHAN BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi Birleşim No Oturum No Karar No Karar Konusu 07.01.2015 07.0.205 5393 Sayılı belediye Kanununu 20. maddesi gereğince aylık meclis toplantı günlerinin ve meclisinin tatile gireceği ayın belirlenmesi. Sayfa /27 07.0.204 2 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.Maddesi

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2014/1-1 (1) Gündem maddesi gereğince; Belediye Başkanlığı nın 31/12/2013 tarih ve 42772 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince Belediye

Detaylı

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2012 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2012 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI 1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT M.35.3.TOR.0.10/10-9/86 Birleşim No : 1. Oturum No : 1. MADDE 2 Gündemin ikinci maddesi Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi HUKUK KOMİSYONU RAPORU Belediye Meclisinin

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Revizyon Uygulama İmar Planına Ait Komisyon Raporu

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-141 10.09.2012 Özü: İsim verilmesi Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 10.09.2012 tarih ve M.01.1.ABB.010.01-301.01-151 sayılı

Detaylı

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ MECLİS BAŞKANI : Mükerrem TOLLU Belediye Başkanı MECLİS ÜYELERİ Serdar ARSLAN Duran KARA Veli ŞAHMAN Şevk ŞEVK

Detaylı

T.C. DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 01/10/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI 10. BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

T.C. DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 01/10/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI 10. BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ 1- Karar No : 170 ÖZÜ : Meclis Üyesi Suzan KÜÇÜKBAŞKAN ın mazeretli sayılmasına oybirliği ile karar verilerek ve yeterli çoğunluğun katıldığı anlaşılarak Döşemealtı Belediyesinin 01/10/2014 tarihli Meclis

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 02.07.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in Başkanlığında ve hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Hazirun cetveli

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 03/10/2011 Toplantı Dönemi : 2011 Karar Niteliği :Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 10 Birleşim No : 10 Oturum No : 1 Belediye Meclisi 2011

Detaylı

657 S.K. Göre Net Aylık Tutar TH Mühendis ,89 TL. Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi

657 S.K. Göre Net Aylık Tutar TH Mühendis ,89 TL. Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi Karar Tarihi : 01.09.2016 Karar No : 41850698.301.05-150 : Ücretler ve Tarifeler KARAR : Belediyemiz Teknik Hizmetler Sınıfında münhal bulunan aşağıda detayı yazılı Mühendis kadrosunda; 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 15 Mülkiyeti Alparslan KÜNİ ve hissedarlarına ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, Ada: 5937, Parsel:1 da kayıtlı taşınmaz 18 İ-III 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

Meclis I. Başkan Vekilliğine, kullanılan 38 oyun 34'ünü alan Tahir ÖZER

Meclis I. Başkan Vekilliğine, kullanılan 38 oyun 34'ünü alan Tahir ÖZER Karar Tarihi : 01.04.2016 Karar No : 41850698.301.05-51 : Seçimler KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince, yapılacak ilk mahalli

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 MECLİS KARAR KAĞIDI Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Melis 1.Başkanı Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN,

Detaylı

1- Muzaffer AYDEMİR 2- Ahmet Faik KARA 3- Hasan YARAR 4- Mukaddes KOYUNCU 5- Mustafa KULU

1- Muzaffer AYDEMİR 2- Ahmet Faik KARA 3- Hasan YARAR 4- Mukaddes KOYUNCU 5- Mustafa KULU Karar Tarihi : 03.01.2014 Karar No : 41850698.301.05-1 Konu : Komisyon Seçimi KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği, Belediyemizde 2013 Yılı Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :345 KARAR 345: Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Ekim ayı meclis toplantısının ikinci birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleşiminin 24 Ekim 2016 Pazartesi günü

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 51 : 2014 Mali Yılı Kesin Hesabının Görüşülmesi 2014 Mali Yılı Kesin Hesabı 28.04.2015 tarihli oturumu ve 134 sayılı encümen kararında kesin hesaba dair cetvel ve kayıtların

Detaylı

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI Toplantı Dönemi : Birleşim No : 2015-21000 Birleşim Tarihi : 09/10/2015 Birleşim Saati : 20:00 Birleşim Yeri : Meclis Başkanlığına Oturum No : KARARA KATILANLAR

Detaylı

K A R A R A K A T I L A N L A R. K A R A R I N Ö Z Ü Norm Kadro Değişiklikleri ile Teşkilat Şemasının Kabulü

K A R A R A K A T I L A N L A R. K A R A R I N Ö Z Ü Norm Kadro Değişiklikleri ile Teşkilat Şemasının Kabulü Sayfa 1 / 4 Karar No : 34 Konusu : Kadro Ünvan değişiklileri. Evrak No : 375 Dönemi : Mayıs 2014 Geliş Tarihi : 30/04/2014 Toplantı No : 1 Dairesi : İnsan Kaynakları ve Eğitim Md. Birleşim No : 1 Birimi

Detaylı

02.09.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI

02.09.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI TARİHLİ MECLİS KARARLARI Karar No. 458 Özü : günlü meclis toplantısına katılamayan Üye İbrahim Güney, Mehmet Tosun, Bahadır Yantaç, Mustafa Küçükoğlu, Can Kasapoğlu, Ercan Merthatun un mazeretli sayılmalarına

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KASIM 2016 DONEMİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 13. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin

Detaylı

1- Osman ŞİMŞEK 2- Ali KÜL 3- Özlem YILMAZ' dan

1- Osman ŞİMŞEK 2- Ali KÜL 3- Özlem YILMAZ' dan Karar Tarihi : 05.01.2015 Karar No : 41850698.301.05-1 Konu : Seçimler KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği, Belediyemizde 2014 Yılı Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.07.2013

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI - SAAT : 11.00 KARAR NO 78-79- 80-81- 82-83 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU Erdem Burak BAKIRCI Belediye Başkanı Üye

Detaylı

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 06.03.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI. Karar No. 121

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 06.03.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI. Karar No. 121 ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 06.03.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI Karar No. 121 Karar No.122 Özü : 06.03.2015 günlü meclis toplantısına katılamayan Üye Mustafa Çetin, Ahmet Öztürk, Mahmut Yıldırım,

Detaylı

1- Osman ŞİMŞEK 2- Ali KÜL 3- Özlem YILMAZ' dan

1- Osman ŞİMŞEK 2- Ali KÜL 3- Özlem YILMAZ' dan Karar Tarihi : 04.01.2016 Karar No : 41850698.301.05-1 : Seçimler KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği, Belediyemizde 2015 Yılı Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ARALIK AYI 1. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddesinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 001: Gündemin birinci maddesi; 5393 sayılı Belediye Kanunun

Detaylı

2016 YILI TARİHLİ OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

2016 YILI TARİHLİ OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ 2016 YILI 05.01.2016 TARİHLİ OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ 1.OTURUM KARAR NO:01 Konunun Özü: Canlı Müzik İzin Ücretinin Belirlenmesi Hk. Yapılan işarele oylama sonucunda 5393 Sayılı

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü 5 - - ' «% T ' EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- Konu: Manavgat 154 ada 1 parsel UİP değ.

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi 5. Toplantı yılı 2014 Senesi OCAK ayı Meclis

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 03.02.2014 Karar No : 12 Karar Konusu: Komisyonlara havale edilen konular. BELEDİYE 2. BAŞKAN V. : Musa ÇAKMAK ÜYELER: İlhan ŞENER, Hüseyin ALPASLAN, Halil UYANIK, Ertekin ŞAN (Katılmadı),

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ 1. TOPLANTI YILI 2015 SENESİ MART AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ 1. TOPLANTI YILI 2015 SENESİ MART AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ 1. TOPLANTI YILI 2015 SENESİ MART AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 1. Toplantı yılı 2015 Senesi MART ayı Meclis

Detaylı

===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ=======================

===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2014 yılı Mayıs Ayı Birleşim : 5 Oturum : 1 Tarihi : 05/05/2014 Karar Sayıları : 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ÖDEMİŞ

Detaylı

T C. GÜRSU BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Esas No : 2014/128 ÖZETİ : Yatırım Teşvik Belgesi

T C. GÜRSU BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Esas No : 2014/128 ÖZETİ : Yatırım Teşvik Belgesi Esas No : 2014/128 ÖZETİ : Yatırım Teşvik Belgesi Karar No : 2014/187 Mali Hizmetler Müdürlüğünün; Belediyemizin Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu ve kabulü halinde Mali Hizmetler Müdürü M.Nesim CEYLAN

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 104 Mülkiyeti Maliye Hazinesine Erzurum ili Palandöken ilçesi Güzelyurt Mahallesi, 1153 Parsel Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız dışındadır.çevre

Detaylı

Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi KAPAKLI BELEDİYESİ MECLİS KARARI -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi:03.10.2012 Birleşim No:11 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Karar Tarihi : 01.06.2015 Karar Numarası : 88

Karar Tarihi : 01.06.2015 Karar Numarası : 88 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Meclis 1.Başkan Vekili. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Zeynel NALLIOĞLU

Detaylı

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2015 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 1. VE 2. OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR TUTANAĞI

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2015 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 1. VE 2. OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR TUTANAĞI MECLİS TARİHİ : 07.08.2015 DÖNEM NO : 9 T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2015 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 1. VE 2. OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR TUTANAĞI Belediye Meclisi 07.08.2015 Cuma günü

Detaylı

ARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ

ARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince ARALIK 2010 Ayı toplantısını 01 Aralık 2010 Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 03/12/2015 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN T.C. 1-AÇILIŞ : Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 03/12/2015 Perşembe

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 17. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ SALI

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 17. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ SALI BİRİNCİ OTURUM; T.C. 1. 07.05.2013 tarihli 16ncı olağan Birlik Meclis Toplantısı na ait Tutanak Özetinin okunması. 2. 2014 Yılı Bütçe Teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu na havale edilmesi. 3. Üye Belediyelerin

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 117 KARAR 117 : Meclis Üyesi Yılmaz KARAKOYUNLU, Mehmet BİLGİN, Ayşın AKYARLI SAVATLI nın mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 118 KARAR 118 1/1000

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 14/05/2015-E.13359 T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (2290 ada, 110 parsel, 7669 ada, 1-2-5-6 parseller) TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İlViAR V E BAYINDIRLIK KOM İSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İlViAR V E BAYINDIRLIK KOM İSYONU RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İlViAR V E BAYINDIRLIK KOM İSYONU RAPORU Tarih:23.09.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAH İBİ ELMALI BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

T.C. OSMANİYE BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. OSMANİYE BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. OSMANİYE BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : M.80.0.OSM.0.10.2009 / 28.01.2009 Konu : Gündem Maddeleri. OSMANİYE BELEDİYE MECLİSİ 2009 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTISI Yoklama ve Açılış. 06.01.2009 tarihli

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI : 2012/2-1 (6) Belediye Meclisi 02/02/2012 Perşembe günü saat 14.00 da Burhanettin Gündem maddesi gereğince; Đnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 30/01/2012 tarih ve 182 sayılı yazısının incelenmesi

Detaylı

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 06.06.2014 TARİH VE 226 SAYILI KARARI

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 06.06.2014 TARİH VE 226 SAYILI KARARI 06.06.2014 TARİH VE 226 SAYILI KARARI Karar No. 226 Özü : 06.06.2014 günlü meclis toplantısına katılamayan üye Mahmut Yıldırım, Bahadır Yantaç, Osman Kepez in mazeretli sayılmalarına oy birliği ile karar

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Karar No: 204/64 Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Evrak No: 943 Özet: İstanbul PTT Spor Kulübü futbol takımının başarılı sporcularının ödüllendirilmesi. "05/05/204 tarihli Meclis toplantısında komisyonlarımıza

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İptal-İhdas. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 04/03/2013 tarihli oturumunda

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama.

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. Karar Tarihi : 01.08.2016 Karar No : 41850698.301.05-137 : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. KARAR : İmar planında İbadet Yeri alanına isabet eden ve mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Hocacihan

Detaylı

200,00 TL 100,00 TL 150,00 TL 75,00 TL 100,00 TL 50,00 TL 50,00 TL 25,00 TL 10.000,00 5.000,00 5000,00 2.500,00 2.500,00 1.250,00 1000,00 500,00

200,00 TL 100,00 TL 150,00 TL 75,00 TL 100,00 TL 50,00 TL 50,00 TL 25,00 TL 10.000,00 5.000,00 5000,00 2.500,00 2.500,00 1.250,00 1000,00 500,00 Karar Tarihi : 05/01/2015 Karar Numarası : 01 (Sayfa :1 ) yapmak, gündeminde bulunan konular ile gündeme getirilecek konuları görüşmek üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri ile 2014/090

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2013/ KASIM - SAAT : 11.00 KARAR NO 132-133- 134-135- 136-137- 138 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Ünal KÖSE Sefa KÖSE Belediye

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 04/10/2012 Toplantı Dönemi : 2012 Karar Niteliği : Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 10 Birleşim No : 02 Oturum No : 1 Belediye Meclisi 04.10.2012 Perşembe günü saat 17.00 da 2012 dönemi

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 292 KARAR 292 Menesköy Konut Yapı Kooperatifine ait İlçemiz Sıra Mahalle 533 ada 11, 12 parseller, 538 ada 43, 44 parseller ve 384 ada 16 parsel sayılı taşınmazların Özel Koşullu Tarım Alanı

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

T.C. NAZİLLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. NAZİLLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 2009/61-1 DAİRESİ : HAL MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz Meclisi 13.02.2009 Cuma günü saat 20.00 de Aytekin Başkanlık Makamından meclisimize havale olunan Hal Müdürlüğü nün 05/01/2009 tarih ve Bila sayılı

Detaylı