E-postadress. İrtibat kişisi Telefon Çalışan sayısı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E-postadress. İrtibat kişisi Telefon Çalışan sayısı"

Transkript

1 1 (7) Turkiska Tütün satışı için işletmenin kendi denetim programı Tütün Yasasının (1993:581 sayılı) 12 c maddesi İşletmenin denetim programı hakkında bilinmesi gerekenler Tüketicilere tütün satmayı düşünmekte iseniz, satışın (1993:581 sayılı) Tütün Yasasında belirtilen kurallara uygun olarak yapıldığının denetimini kendiniz yapmalısınız. Satış faaliyetinin denetimini, işletmenize göre uyarlanmış kendi denetim programınızda belgelendirmeniz gerekir. İşletmenin kendi denetim programının bulunmasından işletmeci olarak siz sorumlusunuzdur. Programda, yaş, pazarlama ve tütün ürünlerinin işaretlenmesi hususlarının denetimine ilişkin olarak satış yeri rutinleri yer almalıdır. İşletmenin kendi denetim programı, işletmeci olarak sizin için bir destek oluşturur ve denetimle ilgili irtibatlarda belediye için önemli bir belgedir. Tütün ürünleri satışı için belediyeye bildirimde bulunduğunuzda, aynı zamanda işletmenin kendi denetim programının bir kopyasını da bildirime iliştirmelisiniz. Formu İsveççe doldurunuz Satış yeri Satış yerinin adı Sokak adresi Posta numarası ve semt E-posta E-postadress İrtibat kişisi Telefon Çalışan sayısı İşyeri sahibi Firma adı (A.Ş., Ticaret Şirketi, şahsi firmalar vs.) Şirket tescil no/kimlik no Yaş sınırına ilişkin bilgi Yaş sınırına ilişkin bilgi vermek için satış yerinde en az bir tane açık ve net görülen bir tabela bulundurmalısınız. 18 yaş altındakilere tütün ürünleri satmanız ya da vermenizin yasak olduğu konusunda müşterileri nasıl bilgilendirmektesiniz? Tabelalar/afişler Kasa yanında sözlü olarak Broşür Başka şekilde: Açık ve net olarak görülmesi şartının yerine getirilmesi için, tabela normalde kasanın yanına yerleştirilmelidir. Satış yerinin başka yerlerinde de tabelalar bulundurulmasında hiçbir engel yoktur. Tabelalar ya da afişler satış yerinin neresine yerleştirilmiştir? Kasanın yanına Giriş kapısının üzerine Vitrin camına Başka yer:

2 2 (7) Turkiska Yaş kontrolünde izlenecek rutinler Tütün ürünleri satan, müşterinin 18 yaşını doldurmuş olduğundan emin olmalıdır. Müşterinin yaşı konusunda kararsız kalındığında kimlik sorulmalıdır. İzlenecek yol, 25 yaşın altında bir görünüşe sahip olan müşteriden kimliğini sormak olabilir. Müşteri 18 yaşını doldurmamış ise, ona tütün ürünü satılamaz ya da başka bir şekilde verilemez. Tütün ürününün 18 yaşın altındaki kişilere verilme amacıyla alındığı yönünde şüphe oluşturan özel bir gerekçe bulunması durumunda tütün ürününün verilmesi yasaktır. Satış yerinizde yaş kontrolü için ne gibi rutinleriniz var? Müşterinin yaşı konusunda kararsız kalındığında kimlik sorulmaktadır. Müşterinin yaşı, kimlikteki doğum tarihiyle kontrol edilmektedir. Yaş kontrolünü kolaylaştırmak amacıyla yaş sınırı çizelgesi (afiş) bulunmaktadır. Çalışanlara, yaşın altında gösteren her müşteriden kimlik sormaları tavsiye olunmaktadır. Müşteri 18 yaşın üzerinde olduğunu kanıtlayamazsa satış yapılmaz. Müşteri, sorulduğunda kimlik göstermez ise satış yapılmaz. Çalışan, tütün ürününün 18 yaşın altındaki birine verilme amacıyla alındığından şüphelenirse satış yapılmaz. Müşteri ısrarcı ise, şef ya da başka bir sorumluya haber verilir. Satışa çıkarılan bütün tütün ürünleri, yaşın kontrol edilebileceği şekilde tüketiciye sunulmalıdır. O nedenle, satış makineleri, posta siparişi, internet ya da benzeri yollardan yapılan satışlarda da yaş kontrolü amacıyla rutinler bulundurmak zorunludur. Satış makineleri, posta siparişi, internet ya da benzeri yollardan satış yapılmakta ise, yaş kontrolü için ne gibi rutinleriniz var? Güncel değil. Satış makineleri için jeton gibi şeyler kasada yaş kontrol edildikten sonra satılmaktadır. Satış makinesi sürekli görülebilecek bir yere yerleştirilmiştir. İnternetten yapılan satışlarda banka kartı vs. üzerinden yaş kontrolü yapılmaktadır. Posta gönderileri, iadeli taahhütlü mektup, alındı makbuzu, şahsen teslim ve benzeri yollarla yapılmaktadır. Posta gönderilerinde, 18 yaşını doldurmamış olanlara tütün ürününün teslim edilemeyeceği bilgileri yer alır.

3 3 (7) Turkiska Sigaraların, taneyle ya da içinde 19 dan az sayıda sigara bulunan paketlerde yapılması yasaktır. Bu, tütünün küçük yaştakiler için daha zor ulaşılabilir olması için böyledir. Sigaraların tek tek (taneyle) satılmadığının kontrolü için herhangi bir rutininiz var mı? Varsa nedir? Çalışanların yaş kontrolü şartını nasıl yerine getirdiklerinin izlenmesi için herhangi bir rutininiz var mı? Varsa nedir? Risk değerlendirmesi ve özel destek Yaş sınırı ile ilgili kurallara uymanın sorun teşkil ettiği durumlar var mı? Örneğin, müşterinin kimliğinin olmadığı ya da göstermek istemediği gibi güç durumlarda sorunu ne şekilde çözüyorsunuz?

4 4 (7) Turkiska Çalışanlara verilen destek ve eğitim Tüketicilere tütün ürünleri satan bir ticari işletmeci, çalışanların Tütün Yasasını ve ek yönergeleri izleyebilmeleri için gerekli bilgi ve desteği vermelidir. Tütün satışında yaş kontrolü şartı ve diğer kurallar hakkında çalışanlar ne şekilde bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir? Personel toplantısı Bilgi formu İşyeri içinde (dahili) verilen eğitim İşyeri dışında (harici) verilen eğitim Tütün satışında yaş kontrolü şartı ve diğer kurallarla ilgili olarak çalışanlar ne kadar sıklıkla bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir? Yeni işe alınmalarda. En az yılda bir kez. Çalışanlar için bilgilendirme & eğitim tarihlerinin not edildiği bir çizelge kullanmaktayız (bkz. ek belge 2). Tütün Yasasında tütün satan için herhangi bir yaş sınırlaması yoktur. Ancak, tütün satan kişinin yasayı bilmesi ve küçük yaştakilere tütün satışını reddedebilecek olanağa sahip olması gerekmektedir. Birçok durumda, henüz kendisi 18 yaşını doldurmamış olanlar için bunu yapmak güçtür. Bu tür durumlarda nasıl davranacakları konusunda 18 yaşın altındaki çalışanlarınıza hangi özel desteği vermektesiniz?

5 5 (7) Turkiska Uyarı ibareleri vs. konusunda şartlar Tütün ürünü, tütün ihtiva eden ve içmek, çiğnemek, dudak altına yerleştirmek ya da emmek amacıyla kullanılan bir üründür. Örneğin, sigara, puro, puro yaprağı, ince puro, pipo ve sarma tütünü, dudak altı enfiyesi, çiğneme tütünü, porsiyon tütünü, ham tütün ve nargile tütünü tütün ürünlerindendir. Tüm tütün ürünlerinin üzerinde uyarı ibareleri olmalıdır. Ayrıca, sigara paketlerinin üzerinde içerik beyanı bulunmalıdır. İbarenin şekli ve konulacağı yer, AB yönergesi 2001/37/EG, Tütün Ürünleri Yasası (1993:581 sayılı) ve İsveç Halk Sağlık Enstitüsü nün FHIFS 2001:2 ile FHIFS 2002:4 sayılı yönetmeliklerinde kurallara bağlanmıştır. Sigara paketleri üzerindeki uyarı ibareleri basılmış olmalıdır. Diğer tütünlerin uyarı ibareleri yapıştırma olabilir. İçilecek tütünlere ait uyarı ibareleri, çiğnenen, dudak altına yerleştirilen ya da emilen tütünlerinkinden daha çeşitli ve kapsamlıdır. Uyarı ibareleri İsveççe olmalıdır. İşareti olmayan ya da yanlış işaretlenmiş tütün ürünleri alınamaz ve satılamaz. Satışa çıkarılan tütün ürünlerinin doğru işaretlenmiş olduğunun kontrolü için herhangi bir rutininiz var mı? Varsa nedir? Pazarlama Tütün ürünlerinin pazarlaması, sadece satış yeri dahilinde satış yapmak ve ürünlerin yakınında ticari tanıtımlar bulundurmak suretiyle yapılabilir. Tanıtım yazıları, zorlayıcı, yönlendirici ya da tütün kullanımını teşvik edici olamaz. Satış yerindeki pazarlamanın yasaya göre serbest olup olmadığının kontrolü için herhangi bir rutininiz var mı? Varsa nedir? Tütün ürünlerinin vergilendirilmesi konusunda bilinmesi gerekenler Tütün ürünleri için tütün vergisi ödenmelidir, örneğin sigaralar, paketinin üzerinde perakende piyasasında serbest olan en yüksek satış fiyatı yazılı olan orijinal paketlerinde satılabilir. Bu husus, (1994:1563 sayılı) Tütün Vergisi Yasasında düzenlenmiştir. Vergilendirilmemiş tütün ürünü bulunduranlar, tütün vergisi ödemekle yükümlendirilebilirler. O nedenle, ticari işletmeci olarak İsveç te sattığınız tütün ürünlerinin vergisinin ödenmiş olduğunun kontrolüne ilişkin rutinlere sahip olmanız önem taşımaktadır. Daha geniş bilgi için nolu telefondan Vergi Dairesi ile irtibat kurunuz. Kişisel Verilerin Korunması Yasası (1998:204 sayılı) Kişisel Verilerin Korunması Yasası gereğince, resmi makam tarafından yapılan işlemlerin yerine getirilebilmesi için veri kaydı tanzim edilebilir. Belediyenin denetim sorumluluğunu yerine getirebilmesi için, sizinle ilgili bilgiler bir veri kaydında yer alacaktır. İmza Yer ve tarih İmza (şirketin imza yetkilisi) Açık adı

6 6 (7) Turkiska Ek belge 1 İlgili kurumlar İsveç Halk Sağlık Enstitüsü, yaş kontrolü ve uyarı ibareleri gibi konularda merkezi denetleyici kurumdur. Tüketiciler Dairesi, pazarlama konularında merkezi denetleyici kurumdur. Vergi Dairesi, vergilendirme konularında sorumlu kurumdur. Ancak, bazı durumlarda Gümrük Genel Md. vergilendirme yapan kurumdur. Gümrük Genel Md., ürünün başka bir AB ülkesinden getirilmesi ve üçüncü bir ülkeden ithal edilmesi sırasında yaş sınırını kontrol etmekten de sorumludur. Valilik, il sınırları içinde eşgüdüm ve belli oranda denetim konusunda bölgesel sorumluluk taşır. Belediye ve polis teşkilatının tütün ürünleri ticaretine ilişkin acil denetimde yerel sorumlulukları vardır. Polisin öncelikli görevi, işlenen suçlara müdahale etmek iken, belediyenin görevi ileriye yönelik olup, gelecekte kurallar sistemine uyulmasını güvenceye almaktır. Tütün Yasasından (1993:581 sayılı) alıntı Madde 12 c Bir ticari işletmeci, satışın yapılacağı yerin belediyesine satış bildiriminde bulunmadan, tütün ürünlerini satışa çıkaramaz. Ticari işletmeci, satışla ilgili olarak özel bir kontrolü (kendi denetimi) yerine getirmelidir ve faaliyetine uygun bir işletme denetim programı bulundurmaktan sorumludur. Ticari işletmeci, yasanın birinci fıkrası gereğince bildirime, işletme denetim programını ve belediyenin denetimi için gerekli diğer bilgileri de iliştirmelidir. Bilgilerde değişiklik olduğunda, gecikmeksizin durumu belediyeye bildirmelidir. Ayrıntılı bilgi Tütün Yasası (1993: 581 sayılı) ve ilgili mevzuat hakkında daha ayrıntılı bilgi için belediyenin ya da valiliğin siteleri yanında şu sitelere de bakınız: İsveç Halk Sağlık Enstitüsü Tüketiciler Dairesi Gümrük Genel Md. Vergi Dairesi ve Polis Tranås kommun Socialtjänsten, Central administration TRANÅS

7 7 (7) Turkiska Ek belge 2 Çalışanların bilgilendirilmeleri Çalışanlarınızın tütün satışında hangi kuralların ve niçin geçerli olduğunu bilmeleri önem taşır. O nedenle, çalışanlarınızı en az yılda bir kez bilgilendirmeniz uygun olur. Ayrıca, işe yeni başlamış bir kişiyle bu kurallar gözden geçirilmelidir. Hem yasanın ne söylediğini hem de rutinlerinizin neler olduğunu çalışanlarınıza anlatmayı unutmayınız. Çalışanlarınızı hangi tarihte bilgilendirdiğinizi hatırlamak için bir çizelgeye çalışanların adını doldurmak uygun olur, aşağıdaki örneğe bkz. Bilgilendirme ya da eğitim toplantısına en son katıldıkları tarihleri ise çalışanların kendileri doldurmalıdırlar. Adı Tarih 1 Tarih 2 Tarih 3 Tarih 4

İçindekiler: Giriş. Giriş 2. Tanımlar 3. Bir ASG olmak 4. ASG'lerin Genel Sorumlulukları ve Yükümlülükleri 6

İçindekiler: Giriş. Giriş 2. Tanımlar 3. Bir ASG olmak 4. ASG'lerin Genel Sorumlulukları ve Yükümlülükleri 6 Z İ N D E YA Ş A M EV G Ü Z E L L İ K S İ Z İ N İ Ş İ N İ Z S İ Z İ N İ Ş İ N İ Z EV G Ü Z E L L İ K Z İ N D E YA Ş A M S İ Z İ N İ Ş İ N İ Z EV G Ü Z E L L İ K AMWAY İŞ KURALLARI Z İ N D E YA Ş A M İçindekiler:

Detaylı

Üyelik Koşulları. 01/2014 1 PEM1422_SelfEnrol_TK

Üyelik Koşulları. 01/2014 1 PEM1422_SelfEnrol_TK Üyelik Koşulları 1. GİRİŞ 1.1 Bu Üyelik Koşulları, RCI a bağlı olan bir tatil planı veya tesiste («Bağlı Tesis») konaklama ünitesine sahip olmaya, oturmaya veya kullanmaya yasal hakkı («Tatil Sahipliği»)

Detaylı

İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar

İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar İçindekiler Mesaj 1 İş etiği İlkeleri 3 İş etiği Modeli 4 Bu kitapçik 5 İşleriMizin YürütülMesi 7 kamu Müşterileri ve kamu Görevlileri ile çalişma 11 Başkalari

Detaylı

GÖZLEMSEL İLAÇ ÇALIŞMALARI KILAVUZU 2010. 1. Amaç

GÖZLEMSEL İLAÇ ÇALIŞMALARI KILAVUZU 2010. 1. Amaç 1. Amaç Bu kılavuz, gözlemsel ilaç çalışmalarının planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi için asgari şartları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. 2. Tanım Gözlemsel ilaç çalışmaları, ilaçların Türkiye

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI ARALIK 2013 AÇIKLAMA Bu Rehberde, Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılacak

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/2004 No : 2004/7189 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/10/2003 No : 4982 Yayımlandığı

Detaylı

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU Sunanın Adı Sunu Tarihi Sunum Planı Sorumlu olunan Kanun ve Yönetmelikler Deprem sonrası

Detaylı

Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Alt İşverenlik Sözleşmesi

Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Alt İşverenlik Sözleşmesi Doç. Dr. Murat ŞEN - Arş. Gör. Aslı NANECİ Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Alt İşverenlik Sözleşmesi GİRİŞ Pratik hayatta

Detaylı

HİZMETE ÖZEL ETDÇG RAPORU

HİZMETE ÖZEL ETDÇG RAPORU Grup Adı: Elektronik Ticaret Direktifi Çalışma Grubu (ETDÇG) Koordinatör Kurum: Dış Ticaret Müsteşarlığı Katkı veren Kurumlar: Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Devlet

Detaylı

Türkçe - turkki KILAVUZ. Finlandiya'da Girişimci Olmak

Türkçe - turkki KILAVUZ. Finlandiya'da Girişimci Olmak Türkçe - turkki KILAVUZ Finlandiya'da Girişimci Olmak Önsöz Önsöz Kendi işini kurmak, göçmenler için Finlandiya'da iş bulmanın iyi bir yoludur. Halen, bu ülkede yurtdışından gelenler tarafından kurulmuş

Detaylı

VERGİ KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELEDE ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ TEDBİRLER

VERGİ KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELEDE ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ TEDBİRLER 1 VERGİ KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELEDE ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ TEDBİRLER CELAL ÇELİK Eski Baş Hesap Uzmanı (Vergi Dünyası - Nisan 2005 (Sayı : 284)). GİRİŞ Vergi, devletin ortaklaşa kamu hizmetlerinin giderlerini

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Elektronik Haberleşme Yasası nın 33, 34, 36,

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK)

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 10513 SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5957 Kabul Tarihi : 11/3/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/3/2010

Detaylı

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Telekomünikasyon Kurumundan: Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik imzanın hukuki

Detaylı

5651 SAYILI KANUN Erişim ve Yer sağlayıcıların Yükümlülükleri

5651 SAYILI KANUN Erişim ve Yer sağlayıcıların Yükümlülükleri 5651 SAYILI KANUN Erişim ve Yer sağlayıcıların Yükümlülükleri Mehmet Ali BOZTEPE İnternet Daire Başkanlığı Uzman mehmetali.boztepe@tib.gov.tr 01-02 Mayıs 2008 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜNDEM 5651 SAYILI İnternet

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

1- Şirketlerde Sınırlı Yetki Verilmesine İlişkin İç Yönerge Uygulaması

1- Şirketlerde Sınırlı Yetki Verilmesine İlişkin İç Yönerge Uygulaması EKİM 2014 HUKUK BÜLTENİ Bilgi Notları: 1- Şirketlerde Sınırlı Yetki Verilmesine İlişkin İç Yönerge Uygulaması Son günlerde Şirketlerimizde en çok sancı oluşturan konulardan birisi; Şirketler nezdinde sınırlı

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK)

İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK) İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK) Versiyon : 2 Onaylayan : Kordsa Global Yönetim Kurulu Onay Tarihi : 15 Eylül 2009 NOT: Bu el kitabı Kordsa Global çalışanlarının bilmesi gereken önemli politikaları,

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: Şirketimiz tarafından sunulan İşlem Platformu üzerinden yapacağınız Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya

Detaylı

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA:

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: 1 2 3 PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No : Hesap No : Bir tarafta MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven

Detaylı

CEO umuzun Mesajı... i. Davranış Kuralları ve Yasalar... 1. Uyumlu ve Dürüst Çalışma İlkesi... 4. Kişisel Sorumluluk... 7. İşyeri Davranışları...

CEO umuzun Mesajı... i. Davranış Kuralları ve Yasalar... 1. Uyumlu ve Dürüst Çalışma İlkesi... 4. Kişisel Sorumluluk... 7. İşyeri Davranışları... Davranış Kuralları Bu Davranış Kuralları boyunca MetLife ve Şirketimiz kelimeleri, MetLife Inc. ve tüm iştiraklerini ifade etmektedir. İştirak, bir veya daha fazla aracı vasıtasıyla MetLife Inc. şirketinin

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI AÇIKLAMA : Bu el kitabı, BİTEFO EL KİTABI PROJESİ uygulaması olarak ilk kez Ekim 2009 da basılmış

Detaylı

ERİŞİM, ARA BAĞLANTI, PİYASA ANALİZİ VE TARİFELER TÜZÜĞÜ

ERİŞİM, ARA BAĞLANTI, PİYASA ANALİZİ VE TARİFELER TÜZÜĞÜ ERİŞİM, ARA BAĞLANTI, PİYASA ANALİZİ VE TARİFELER TÜZÜĞÜ (4.3.2014 R.G.51 EK III A.E.157 Sayılı Tüzük) ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 ve 21/2014 Sayılı Yasalar) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40,

Detaylı