Ön Lisans Ön Lisans Lisans Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Doktora. Öğrenim Türü Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ön Lisans Ön Lisans Lisans Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Doktora. Öğrenim Türü Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın"

Transkript

1 ARAŞTIRMA A.1. Yükseköğretim Kurumunuz akademik yılında eğitim-öğretim verdi mi? A2. Yükseköğretim Kurumunuzdaki T.C vatandaşı olan akademik yılının bahar dönemi (ikinci dönem) kayıtlı öğrenci sayılarını aşağıdaki tabloda belirtiniz. Ön Lisans Ön Lisans Lisans Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Doktora Öğrenim Türü Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Birinci öğretim İkinci öğretim Uzaktan öğretim Açık öğretim Özel öğrenci B.1. Kurumunuz bünyesinde gerçekleştirilen tüm araştırmaların ve projelerin tarihleri arasına isabet eden gerçekleşme tutarlarını kaynak temin eden kurumlar itibariyle belirtiniz. Proje Toplam Bedeli (TL) Proje Toplam Bedeli (TL) Yıllık Harcanan/Ödenen Tutar (TL) (1 0cak Aralık 2011) Finansal Kaynak Sağlayan Kuruluş Rakamla Yazıyla Sadece Rakamla Yüksek Öğretim Kurumunuz (BAP) YEDİ YÜZ ON DÖRT BİN ÜÇ YÜZ YEDİ TL Kurumunuz dışındaki yükseköğretim kurumları 0.0 SIFIR TL 0.0 Yükseköğretim kurumları dışındaki devlet kuruluşları (DPT, TÜBİTAK, SANTEZ, BOREN vb) ON DÖRT MİLYON SEKİZ YÜZ ON BEŞ BİN YEDİ YÜZ YİRMİ İKİ TL Kar amaçlı özel sektör kuruluşları 0.0 SIFIR TL 0.0 Kar amacı gütmeyen meslek kuruluşları (Odalar ve Borsalar vs.) ve sivil toplum kuruluşları (vakıflar, dernekler) Uluslararası resmi kuruluşlar (AB, BM, UNICEF, vs.) SIFIR TL 0.0 DÖRT YÜZ SEKİZ BİN ALTI YÜZ OTUZ DOKUZ TL DOKSAN KURUŞ Uluslararası STK ve meslek kuruluşları 0.0 SIFIR TL 0.0 Araştırmacıların kendi imkânları 0.0 SIFIR TL

2 ARAŞTIRMA B.2. Üniversitenizin/Kurumunuzun 2011 yılı Toplam Bütçesi nedir? (Rakamla) (Yazıyla) YETMİŞ YEDİ MİLYON YEDİ YÜZ KIRK ALTI BİN YÜZ YETMİŞ DOKUZ TL B.3. Yükseköğretim kurumunuzdaki projelerle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. Kurum içi Toplam Proje Sayısı (Kurum Ulusal /home/oracle/yok_ dışı ile yapılan, Kurum/Kuruluşlarla ulusal ve Yürütülen Ortak uluslararası ortak Projelerin Toplam projeler hariç) Sayısı Uluslararası Kurum/Kuruluşlarla Yürütülen Ortak Projelerin Toplam Sayısı Kurum içi Projelerin Toplam Proje Bedeli TL (Kurum dışı ile yapılan, ulusal ve uluslararası ortak projeler hariç) Ulusal Kurum/Kuruluşlarla Yürütülen Ortak Projelerin Toplam Proje Bedeli TL Uluslararası Kurum/Kuruluşlarla Yürütülen Ortak Projelerin Toplam Proje Bedeli TL Proje Yapılan Ülkeler E ÇİN;İNGİLTERE/BİRLEŞİK KRALLIĞI;İSVEÇ;İTALYA;PORTEKİZ; FİNLANDİYA; B.4. Yurt dışına misafir araştırmacı vb. proje gerekçesi ile gidenler için toplam ödeme tutarı TL (YÖK bursu, üniversite katkısı vb., sadece 2011 yılı için) (Rakamla) (Yazıyla) İKİ YÜZ ON İKİ BİN DOKUZ YÜZ YİRMİ BİR TL YİRMİ KURUŞ B.5.Kurumunuzda içinde bulunduğumuz yıl (2012) ve önümüzdeki iki yıl içinde araştırma/proje kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan araştırma/projelerin stratejik hedefini, başlıklarını ve tahmini bütçelerini belirtiniz. Gerçekleştirilecek Stratejik Hedef Planlanan Araştırma/Proje Başlıkları Tahmini Bütçe TL Araştırma altyapısını geliştirmek PU Powered synthetic fuel production using solid oxide electrolyser

3 KALİTE GÜVENCESİ D.1. Kurumunuzda iç veya dış kalite iyileştirme ya da geliştirme çalışmaları başlatıldı mı? 1. Bütün bölüm/programlarda başlatıldı. 2. Bazı bölüm/programlarımızda başlatıldı. 3. Henüz hiçbir bölüm/programda başlatılmadı. D.2. Kurumunuzda İç Kalite Güvence mekanizmaları mevcut mudur? D.3. Bu iç kalite değerlendirme süreçleri aşağıdakilerin hangileri ile ilgilidir? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.) Eğitimle ilgili Araştırma ile ilgili İdari yapılanma ile ilgili Topluma hizmet faaliyetleri ile ilgili Diğer: Diğer: D.4. Kurumunuzda dış kalite iyileştirme ya da geliştirme çalışmaları başlatıldı mı? 1. Bütün bölüm/programlarda başlatıldı. 2. Bazı bölüm/programlarımızda başlatıldı. Hiç bir dış denetim yapılmamıştır 3. Henüz hiçbir bölüm/programda başlatılmadı. D.5. Kurumunuz dış kalite değerlendirme süreçlerinden geçti mi?

4 KALİTE GÜVENCESİ D.6. Bu dış kalite değerlendirme süreçleri aşağıdakilerin hangileri ile ilgilidir? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.) D.7. Kurumunuzun dış kalite değerlendirmesini yapan kurumlarla ilgili aşağıdaki soruyu cevaplandırınız. Dış Kalite Değerlendirmesi Yapan Kurumun Adı Akredite Olduğu Tarih Süre(Yıl) D.8. Kurumunuz akreditasyon süreçlerinden geçti mi? 1. Bütün bölüm/programlar geçti. 2. Bazı bölüm/programlar geçti. 3. Henüz hiçbir bölüm/programda geçmedi. Geçmemesinin nedeni: akreditasyon konusu üniversitemizde yeni olrak çalışılmaya başlamıştır. D.9. Kurumunuzun akreditasyon süreçlerinden hangi programlar için geçtiğini, akreditasyon kurumunun adı, akredite olduğu tarih ve süreyi belirterek cevaplayınız. Akreditasyon Kurumunun Adı Akredite Olduğu Tarih Süre(Yıl)

5 KALİTE GÜVENCESİ D.10. Kurumunuzdaki Kalite Güvencesi çalışmalarına öğrenciler hangi sıklıkta katılıyor? 1.Dış değerlendirme çalışmalarında tam üye olarak 2.Dış değerlendirme çalışmalarında gözlemci olarak 3.Dış değerlendirme çalışmalarının karar alma süreçlerinin bir paydaşı olarak 4.Dış değerlendirme çalışmalarının müzakere süreçlerinde katılımcı olarak 5.İç kalite güvencesinde (programların periyodik gözden geçirilmesinde) 6.Öz değerlendirme raporlarının hazırlanmasında 7.İzleme süreçlerinde Katılmıyor Katılmıyor Katılmıyor Katılmıyor Sürekli Katılıyor Sürekli Katılıyor Sürekli Katılıyor D.11. Kurumunuz mezunları için Diploma Eki uygulamaları hangi aşamadadır? 1.Tüm çalışmalar tamamlanmış olup, Diploma Eki bütün mezunlara otomatik olarak, ücretsiz ve İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinde verilmektedir. 2.Tüm çalışmalar tamamlanmış olup, mezunlara Diploma Eki talep edilmesi halinde ve İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinde ücretsiz verilmektedir. 3.Bazı pilot bölümlerde mezunlara Diploma Eki İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinde verilmektedir. 4.Diploma Eki verme hazırlık çalışmaları devam etmektedir. 5.Henüz bir çalışma yapılmamıştır. 6.Henüz mezun vermedik. D.12. Kurumunuzda uygulanan kredi sistemi aşağıdakilerden hangisidir? 1. Sadece AKTS (ECTS). 2. Sadece klasik kredi sistemi (Yüz yüze ders, uygulama, laboratuvar). 3. Hem AKTS, hem klasik kredi sistemi. 4. Asıl olarak klasik kredi sistemi, ancak Erasmus programı kapsamında ihtiyaç olduğunda AKTS. D.13. Bugüne kadar hareketliliğinden faydalanan öğrenciniz oldu mu? 1. 2.

6 KALİTE GÜVENCESİ D.14. Kurumunuzda akademik yılında Erasmus öğrenci hareketliliğinden faydalanan öğrencilerin bölüm/program adı, giden öğrenci sayısı, başarılı olan öğrenci sayısı ve dönem uzatan öğrenci sayısı bilgilerini yazınız. (Bölüm/Program bazında giden öğrenci sayısı) Toplam Giden Öğrenci Sayısı Başarılı Olan Sayısı (30 AKTS kredisini vererek dönem uzatmayan) de mezun olanlardan Dönem Uzatan Öğrenci Sayısı (30 AKTS kredisini vererek başarılı olmasına rağmen) İŞLETME PR BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PR BİYOLOJİ PR FİZİK PR KİMYA PR MATEMATİK PR İKTİSAT PR KAMU YÖNETİMİ PR ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PR JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ PR MADEN MÜHENDİSLİĞİ PR MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR HEMŞİRELİK PR D.15. Yurt dışına değişim programlarıyla giden öğrencilerinizin aşağıdaki nedenlerden dolayı kayba uğrayıp uğramadığını veya varsa diğer nedenleri belirtiniz. (Listeyi gerektikçe uzatınız.) Dönem Kaybına Uğrama Nedenleri 1.Derslerimizin işleniş yöntemlerinin yurtdışındaki derslerinkiyle uyumlu olmaması 2.Öğrencinin devamsızlık yapması 3.Yabancı Dil Yetersizliği

7 KALİTE GÜVENCESİ D.15. Yurt dışına değişim programlarıyla giden öğrencilerinizin aşağıdaki nedenlerden dolayı kayba uğrayıp uğramadığını veya varsa diğer nedenleri belirtiniz. (Listeyi gerektikçe uzatınız.) Dönem Kaybına Uğrama Nedenleri 4.Kültür Farklılığı 5.Yaşam koşullarında pahalılık 6.Gidelen kurumun taahhütlere uymaması 7. tan alınan paranın yetmemesi 8.Henüz mezun vermedik 9.Bilinmiyor 10.Diğer1 Dönemde alınması gereken derslerin karşı kurumda okutulmaması D.16. Kurumunuzda Erasmus tan faydalanan öğrencilerinizin Erasmus kapsamında yurtdışından aldıkları dersleri ve notları, not çizelgelerinde ve diploma ekinde aşağıdaki şekillerde gösteriyor musunuz? 1.Sadece Geçti / Geçmedi şeklinde belirterek 2.Aldığı notu kendi not sistemimize dönüştürerek 3.Aldığı krediyi kendi kredi sistemimize dönüştürerek 4.Aldığı ders yerine eşleniğinin adını yazarak 5.Aldığı notu olduğu gibi geçerek 6.Aldığı krediyi olduğu gibi geçerek 7.Aldığı dersin adını olduğu gibi yazarak 8.Aldığı notu genel ve dönemsel ortalamasına katarak 9.Aldığı krediyi alması gereken toplam krediden düşürerek 10.Aldığı krediyi kendi sistemimizde herhangi bir dersin yerine saymayıp, ancak ilave bir kredi gibi ekleyerek 11.Aldığı notu ortalamaya katmayıp ilave bir not gibi göstererek Not Çizelgesinde Diploma Ekinde

8 KALİTE GÜVENCESİ D.16. Kurumunuzda Erasmus tan faydalanan öğrencilerinizin Erasmus kapsamında yurtdışından aldıkları dersleri ve notları, not çizelgelerinde ve diploma ekinde aşağıdaki şekillerde gösteriyor musunuz? 12.Aldığı dersleri hareketliliğin gerçekleştiği dönemde göstererek 13.Yurtdışına giden öğrencimiz yok Not Çizelgesinde Diploma Ekinde YURT DIŞI ORTAK DERECELER G.1. Yurtdışındaki başka üniversitelerin bölüm/programlarıyla ortak dereceler (veya çift diploma) vermeye yönelik uygulamanız var mı? G.2. Yurtdışındaki başka üniversitelerin bölüm/programlarıyla ortak dereceler (veya çift diploma) vermeye yönelik devam eden uygulamalarınızın bölüm/program adı, kurum, ülke, başlangıç ve bitiş yılı bilgilerini veriniz. Kurum Adı Ülke Adı Başlangıç Yılı Bitiş Yılı G.3. Yurtdışındaki başka üniversiteler ile Erasmus, Ortak Derece ve Çift Diploma kapsamları dışında bir hareketlilik gerçekleştiriyor musunuz? G.4. Yurtdışındaki başka üniversiteler ile Erasmus, Ortak Derece ve Çift Diploma kapsamları dışındaki hareketliliklerin bölüm/program adı, hareketlilik ismi/kapsamı, kurum adı ve ülke adı bilgilerini veriniz. Kurum Adı Ülke Adı

9 YURT DIŞI ORTAK DERECELER G.5. Yurtdışındaki başka üniversitelerle hareketlilik ve ortak derece/diploma dışında başka bir işbirliği gerçekleştiriyor musunuz? (Örneğin programının öğrenci, öğretim elemanı, idari personel değişimi dışında kalan alanları, araştırma, proje, laboratuvar, vb. alanlarında) G.6.Yurtdışındaki başka üniversitelerle hareketlilik ve ortak derece/diploma dışındaki işbirliklerinin (örneğin programının öğrenci, öğretim elemanı, idari personel değişimi dışında kalan alanları,araştırma, proje, laboratuvar vb. alanlarında) bölüm/program adı, işbirliğinin ismi/kapsamı, kurum adı ve ülke adı bilgilerini veriniz. TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ PR. TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ PR. TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ PR. İŞLETME PR. İŞLETME PR. İŞLETME PR. İŞLETME PR. BİYOLOJİ PR. BİYOLOJİ PR. BİYOLOJİ PR. FİZİK PR. MATEMATİK PR. MATEMATİK PR. MATEMATİK PR. SOSYOLOJİ PR. İKTİSAT PR. ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR. ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR. ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR. Kurum Adı Kazak Devlet Kızlar Pedegoji Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi Almatı Kazak-Türk Gumaniter Teknik Koleji Bosna Hersek Amerikan Üniversitesi University of West Hungary Univerzitet Dzemal Bijedic u Mostaru Prizren Üniversitesi Tetova Devlet Üniversitesi Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi Tetova Devlet Üniversitesi Prizren Üniversitesi University of West Hungary Univerzitet u Tuzli Kookmin University Univerzitet u Novom Pazaru Kookmin University The University of Sannio University of Pristina Ülke Adı KAZAKİSTAN KAZAKİSTAN KAZAKİSTAN KAZAKİSTAN BOSNA-HERSEK MACARİSTAN BOSNA-HERSEK KOSOVA MAKEDONYA KAZAKİSTAN MAKEDONYA KOSOVA MACARİSTAN BOSNA-HERSEK GÜNEY KORE SIRBİSTAN GÜNEY KORE İTALYA KOSOVA

10 YURT DIŞI ORTAK DERECELER G.6.Yurtdışındaki başka üniversitelerle hareketlilik ve ortak derece/diploma dışındaki işbirliklerinin (örneğin programının öğrenci, öğretim elemanı, idari personel değişimi dışında kalan alanları,araştırma, proje, laboratuvar vb. alanlarında) bölüm/program adı, işbirliğinin ismi/kapsamı, kurum adı ve ülke adı bilgilerini veriniz. ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR. ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PR. JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ PR. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR. Kurum Adı University of West Hungary Univerzitet Dzemal Bijedic u Mostaru The University of Naples Federico II Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi Goce Delcev University of Stip Kesckemet College Kookmin University North Dakota State University University of West Hungary Univerzitet u Zenici Ülke Adı MACARİSTAN BOSNA-HERSEK İTALYA KAZAKİSTAN MAKEDONYA MACARİSTAN GÜNEY KORE A.B.D. MACARİSTAN BOSNA-HERSEK HAREKETLİLİĞİN ÖZENDİRİLMESİ H.1. Kurumunuzda öğretim yılı itibariyle Öğretim Elemanı Hareketliliği gerçekleştirildi mi? H.2. Kurumunuzda öğretim yılı itibariyle Öğretim Elemanı Hareketliliklerinin bölüm/program adı, hareketlilik ismi/kapsamı, kurum adı ve ülke adı bilgilerini veriniz. Hareketliliğin İsmi/Kapsamı Kurum Adı Ülke Adı Sayı SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PR. İŞLETME PR. UNIVERSITY OF SS CYRIL AND METHODIUS NAM.J. HERDU UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI LORIENTALE İŞLETME PR. UNIVERSITY OF NAPLES FEDERICO II İTALYA SLOVAK CUMHURİYETİ İTALYA

11 HAREKETLİLİĞİN ÖZENDİRİLMESİ H.2. Kurumunuzda öğretim yılı itibariyle Öğretim Elemanı Hareketliliklerinin bölüm/program adı, hareketlilik ismi/kapsamı, kurum adı ve ülke adı bilgilerini veriniz. Hareketliliğin İsmi/Kapsamı Kurum Adı Ülke Adı Sayı İŞLETME PR. UNIVERSITY OF WEST HUNGARY MACARİSTAN ELEKTRİK PR. BİYOLOJİ PR. BİYOLOJİ PR. CONSTANTIN BRANCUSI UNIVERSITY OF TARGU-JIU UNIVERSITY OF SS CYRIL AND METHODIUS NAM.J. HERDU WROCLAW UNIVERSITY OF ENVIRONMENTAL AND LIFE SCIENCES ROMANYA SLOVAK CUMHURİYETİ POLONYA İKTİSAT PR. UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA İSPANYA İKTİSAT PR. PRIVATE COLLEGE OF ECONOMICS STUDIES ÇEK CUM. İKTİSAT PR. UNIVERSITY OF PANNONIA MACARİSTAN KAMU YÖNETİMİ PR. UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI LORIENTALE ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR. BERGISCHE UNIVERSITAT WUPPERTAL ALMANYA ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR. UNIVERSITY OF PARDUBICE ÇEK CUM. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PR. LUBLIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY POLONYA MADEN MÜHENDİSLİĞİ PR. TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA ÇEK CUM. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR. KECSKEMET COLLEGE MACARİSTAN MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR. LOUGHBOROUGH UNIVERSITY İNGİLTERE/BİRLEŞİK KRALLIĞI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR. LUBLIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY POLONYA MEKATRONİK PR. KECSKEMET COLLEGE MACARİSTAN H.3. Kurumunuzda öğretim yılı itibariyle Öğrenci Hareketliliği gerçekleştirildi mi? İTALYA 1. 2.

12 HAREKETLİLİĞİN ÖZENDİRİLMESİ H.4. Kurumunuzda öğretim yılı itibariyle Öğrenci Hareketliliklerinin bölüm/program adı, hareketlilik ismi/kapsamı, kurum adı ve ülke adı bilgilerini veriniz. Hareketliliğin İsmi/Kapsamı Kurum Adı Ülke Adı Sayı SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PR. FARABİ Mersin Üniversitesi TÜRKİYE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PR. (İÖ) FARABİ Gazi Üniversitesi TÜRKİYE TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ PR. FARABİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi TÜRKİYE FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. FARABİ Mersin Üniversitesi TÜRKİYE İŞLETME PR. UNIWERSYTET RZESZOWSKI POLONYA İŞLETME PR. WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES - SGGW POLONYA İŞLETME PR. FARABİ Yıldız Teknik Üniversitesi TÜRKİYE İŞLETME PR. FARABİ Erciyes Üniversitesi TÜRKİYE İŞLETME PR. FARABİ Gazi Üniversitesi TÜRKİYE İŞLETME PR. FARABİ Mersin Üniversitesi TÜRKİYE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PR. INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANCA PORTEKİZ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. FARABİ Gazi Üniversitesi TÜRKİYE BİYOLOJİ PR. UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL SANNIO İTALYA BİYOLOJİ PR. FARABİ Gazi Üniversitesi TÜRKİYE BİYOLOJİ PR. FARABİ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi TÜRKİYE BİYOLOJİ PR. UNIVERSITY OF SS CYRIL AND METHODIUS NAM.J. HERDU FİZİK PR. UMEA UNIVERSITET İSVEÇ KİMYA PR. UNIVERSITY OF WARSAW POLONYA MATEMATİK PR. FARABİ Gazi Üniversitesi TÜRKİYE MATEMATİK PR. FARABİ Balıkesir Üniversitesi TÜRKİYE İKTİSAT PR. UNIVERSITY OF NAPLES FEDERICO II İTALYA İKTİSAT PR. UNIWERSYTET RZESZOWSKI POLONYA SLOVAK CUMHURİYETİ

13 HAREKETLİLİĞİN ÖZENDİRİLMESİ H.4. Kurumunuzda öğretim yılı itibariyle Öğrenci Hareketliliklerinin bölüm/program adı, hareketlilik ismi/kapsamı, kurum adı ve ülke adı bilgilerini veriniz. Hareketliliğin İsmi/Kapsamı Kurum Adı Ülke Adı Sayı İKTİSAT PR. UNIWERSYTET WROCLAWSKI POLONYA İKTİSAT PR. FARABİ Gazi Üniversitesi TÜRKİYE İKTİSAT PR. NORTHERN LITHUANIA COLLEGE LİTVANYA KAMU YÖNETİMİ PR. UNIWERSYTET OPOLSKI POLONYA KAMU YÖNETİMİ PR. UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI LORIENTALE KAMU YÖNETİMİ PR. FARABİ Gazi Üniversitesi TÜRKİYE KAMU YÖNETİMİ PR. FARABİ Selçuk Üniversitesi TÜRKİYE KAMU YÖNETİMİ PR. FARABİ Ondokuz Mayıs Üniversitesi TÜRKİYE KAMU YÖNETİMİ PR. FARABİ Kocaeli Üniversitesi TÜRKİYE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR. UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SALERNO İTALYA ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR. LUBLIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY POLONYA ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR. UNIVERSITATEA DIN ORADEA ROMANYA ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR. UNIVERSITY OF PARDUBICE ÇEK CUM. ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR. INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANCA PORTEKİZ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR. ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR. STAJ HAREKETLİLİĞİ(YURTDIŞI) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO- PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY PC TECH İTALYA POLONYA ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR. STAJ HAREKETLİLİĞİ(YURTDIŞI) Megatem EC Lublin POLONYA İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PR. LUBLIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY POLONYA İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PR. CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE İNGİLTERE/BİRLEŞİK KRALLIĞI ÇEK CUM. JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ PR. UNIVERSITY OF FRIEDRICH-SCHILLER ALMANYA MADEN MÜHENDİSLİĞİ PR. THE UNIVERSITY OF CAGLIARI İTALYA MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR. CZESTOCHOWA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY POLONYA

14 HAREKETLİLİĞİN ÖZENDİRİLMESİ H.4. Kurumunuzda öğretim yılı itibariyle Öğrenci Hareketliliklerinin bölüm/program adı, hareketlilik ismi/kapsamı, kurum adı ve ülke adı bilgilerini veriniz. Hareketliliğin İsmi/Kapsamı Kurum Adı Ülke Adı Sayı MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR. KECSKEMET COLLEGE MACARİSTAN MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR. TECHNICAL UNIVERSITY OF LIBEREC ÇEK CUM. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR. THE ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY İSVEÇ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR. UNIVERSITY OF JOENSUU FİNLANDİYA MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR. UNIVERSITY OF PARDUBICE ÇEK CUM. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR. UNIVERSITY OF WEST BOHEMIA ÇEK CUM. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR. UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO- PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY POLONYA MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR. STAJ HAREKETLİLİĞİ(YURTDIŞI) University of Tirgu Mures ROMANYA MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR. STAJ HAREKETLİLİĞİ(YURTDIŞI) Megatem EC Lublin POLONYA MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR. STAJ HAREKETLİLİĞİ(YURTDIŞI) Kecskemet College MACARİSTAN HEMŞİRELİK PR. THE STATE HIGHER VOCATIONAL SCHOOL IN NYSA H.5. Kurumunuzda öğrenim anlaşmasındaki derslerin tanınırlığı, öğrenci yurt dışına gitmeden önce sağlanıyor mu? POLONYA Henüz giden öğrencimiz yok H.6. Kurumunuzda Öğrenci Hareketliliği programlarıyla yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarına giden öğrencilere gitmeden önce dil kursu veriliyor mu? 1. 2.

15 HAREKETLİLİĞİN ÖZENDİRİLMESİ H eğitim-öğretim yılında hareketlilikten yararlanan öğrencilere kurs verdiğiniz dilleri ve dil desteği verilen öğrenci sayılarını belirtiniz. Yabancı Dil Adı Dil Desteği Verilen Öğrenci Sayısı İngilizce 64 H.8. Kurumunuzda Hareketlilik programlarından öğretim yılında faydalanan öğrenci ve öğretim elemanı sayılarını aşağıdaki tablolarda durumlarına uygun olarak belirtiniz. Öğrenci Öğretim Elemanı Giden Gelen Giden Gelen Hareketlilik Programı Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PR. FARABİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PR BİYOLOJİ PR. FARABİ BİYOLOJİ PR ELEKTRİK PR ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR. STAJ HAREKETLİLİĞİ(YURT DIŞI) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. FARABİ FİZİK PR HEMŞİRELİK PR HEMŞİRELİK PR. STAJ HAREKETLİLİĞİ(YURT DIŞI) JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ PR KAMU YÖNETİMİ PR. FARABİ KAMU YÖNETİMİ PR

16 HAREKETLİLİĞİN ÖZENDİRİLMESİ H.8. Kurumunuzda Hareketlilik programlarından öğretim yılında faydalanan öğrenci ve öğretim elemanı sayılarını aşağıdaki tablolarda durumlarına uygun olarak belirtiniz. Öğrenci Öğretim Elemanı Giden Gelen Giden Gelen Hareketlilik Programı Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın KİMYA PR MADEN MÜHENDİSLİĞİ PR MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR. STAJ HAREKETLİLİĞİ(YURT DIŞI) MATEMATİK PR MATEMATİK PR. FARABİ MEKATRONİK PR MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. FARABİ RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ PR SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PR SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PR. FARABİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ PR. FARABİ TARİH PR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR. FARABİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ PR. FARABİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR İKTİSAT PR

17 HAREKETLİLİĞİN ÖZENDİRİLMESİ H.8. Kurumunuzda Hareketlilik programlarından öğretim yılında faydalanan öğrenci ve öğretim elemanı sayılarını aşağıdaki tablolarda durumlarına uygun olarak belirtiniz. Öğrenci Öğretim Elemanı Giden Gelen Giden Gelen Hareketlilik Programı Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın İKTİSAT PR. FARABİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PR İŞLETME PR. FARABİ İŞLETME PR İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK J.1. Kurumunuzda merkezi olarak mezun bilgi sistemi var mı? Henüz mezun vermemiştir J yılı toplam mezun sayısı ile bilgileri mezun bilgi sisteminde olanların sayısı? J yılı mezunlarınızın kaçının çalışma (iş) bilgilerine ulaşabiliyorsunuz? Sayı: 0

18 İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK J.4. Bilgilerine ulaşabildiğiniz 2011 yılı mezunlarınızın % kaçı çalışmaktadır? 1.Yüzde(%): 2. Bilmiyoruz J.5. Bilgilerine ulaşabildiğiniz 2011 yılı mezunlarınızın % kaçı mezun olduğu alanda çalışmaktadır? 1.Yüzde(%): 2. Bilmiyoruz SOSYAL BOYUT SB.1. Kurumunuzda faaliyette olan kaç binanız var? Eğitim/araştırma/uygulama amaçlı kullanılan bina sayısı : 13 Barınma amaçlı kullanılan bina sayısı : 12 SB.2. Kurumunuzdaki faal eğitim/araştırma/uygulama binalarında özellikle engelli öğrenci, öğretim elemanı veya personele yönelik aşağıdaki kolaylıklardan hangileri bulunmaktadır? Engellilere Yönelik Kolaylıklar Kolaylık bulunan hizmet/eğitim bina sayısı Engelli tuvaleti Engelli asansörü Merdivenlerde rampa Uygun kaldırım ve girişleri Uygun kapı ve girişleri Uygun yüksekliklerde kontrol düğmeleri Uygun sınıflar Engellilere uygun otopark

19 SOSYAL BOYUT SB.3. Görme Engellilere Yönelik Materyaller Var Yok 1. Uygun eğitim-öğretim materyali 2. Uygun kütüphane materyali SB.4. Kurumunuzda lojman, yurt veya benzeri barınma imkanı ve bunların sayıca yeterli olup olmadığı hakkında bilgi veriniz. Yeterli Yetersiz Bu hizmeti sunmuyor 1. Öğrenciler için 2. Öğretim elemanları için 3. Yöneticiler ve İdari personel için SB.5. Barınma imkânı sağladığınız binalarda özellikle engelli öğrenci, öğretim elemanı veya personele yönelik aşağıdakilerden hangileri bulunmaktadır? Engellilere Yönelik Kolaylıklar Faal bina sayısı Engelli tuvaleti Engelli banyosu Engelli asansörü Engellilere uygun merdivenlerde rampa Engellilere uygun kaldırım ve girişleri Engellilere uygun kapı ve girişleri Engellilere uygun çalışma ortamı Engellilere uygun yüksekliklerde kontrol düğmeleri Engellilere uygun barınma barınma imkanı Engellilere uygun ranza ya da uygun yatak odası Engellilere uygun otopark

20 SOSYAL BOYUT SB.6. Kurumunuzdaki öğrencileri Bologna Sürecinin uygulanmasına nasıl dahil ediyorsunuz? 1. Öğrenci temsilcilerinin resmi olarak senato/konsey toplantılarına katılımlarını sağlayarak 2. Öğrenci temsilcilerinin resmi olarak fakülte/bölüm toplantılarına katılımlarını sağlayarak 3. Öğrencilere yönelik bilgilendirici etkinlikler/yayınlar yoluyla 4. Öğrencilerin iç kalite çalışmalarına katılımlarını sağlayarak 5. Öğrencilerin dış kalite çalışmalarına katılımlarını sağlayarak 6. Öğrencilerin müfredat geliştirme/güncelleme çalışmalarına katılımlarını sağlayarak 7. Öğrencilerin program yeterlilikleri ve AKTS hesabı çalışmalarına katılımlarını sağlayarak SB.7. Kurumunuzda son yapılan öğrenci temsilciliği seçimlerine katılım, ortalama hangi düzeyde gerçekleşmiştir? Yüzde(%): 70.0 SB.8. Öğrenci temsilciliği seçimlerine ilişkin kayıtları kağıt veya elektronik ortamda arşivliyor musunuz? SB.9. Kurumunuzun öğrencilere sağladığı sosyal imkanlar ne düzeydedir? Hizmetler Hizmet Düzeyi Sağlık Hizmetleri Verilmiyor Spor Hizmetleri Yeterli düzeyde veriliyor

21 SOSYAL BOYUT SB.9. Kurumunuzun öğrencilere sağladığı sosyal imkanlar ne düzeydedir? Hizmetler Hizmet Düzeyi Kültür Hizmetleri Yeterli düzeyde veriliyor Barınma Hizmetleri Yetersiz düzeyde veriliyor Yemekhane/kantin/kafeterya Yeterli düzeyde veriliyor Öğrenci Klüpleri/Toplulukları Yeterli düzeyde veriliyor Kariyer Merkezi Verilmiyor Diğer Gençlik Danışma Merkezi Yeterli düzeyde veriliyor SB.10. Kurumunuzda öğrencilere yönelik ne tür danışmanlık hizmetleri verilmektedir? Danışmanlık Danışmanlık Düzeyi Akademik danışmanlık Psikolojik danışmanlık Kariyer danışmanlığı Finansal danışmanlık(burs, iş imkanları vs.) Yeterli düzeyde veriliyor Yeterli düzeyde veriliyor Yeterli düzeyde veriliyor Verilmiyor DİPLOMA EKİ ve KREDİ SİSTEMLERİ DK.1. Diploma Eki örneğinizi Yükseköğretim Kurulu onayladı mı? Henüz diploma eki vermiyoruz

22 DİPLOMA EKİ ve KREDİ SİSTEMLERİ DK.2. Yükseköğretim Kurulu Diploma Eki örneğinizi hangi tarihte onayladı?(gün/ay/yıl olarak belirtiniz) Tarih: 06/12/2005 DK.3. Diploma ekini hangi dereceler için veriyorsunuz? Dereceler Durum Hangi yıldan Beri Verilmektedir? Doktora Verilmektedir 2009 Lisans Verilmektedir 2009 Yüksek Lisans Verilmektedir 2009 Ön Lisans Verilmemektedir DK.4. Diploma Eki Etiketine başvurmayı planlıyor musunuz? 1. Hangi yıl: Diploma Eki Etiketimiz var DK.5. Kurumunuzda AKTS çalışmalarında aşağıda belirtilen faaliyetler yapıldı mı? Faaliyetler Yapıldı mı? 1. İlgili öğretim elemanlarına hizmet içi eğitim verildi 2. İlgili öğrencilere bilgilendirme toplantıları yapıldı 3. İşverenlerle çalıştaylar/toplantılar gerçekleştirildi 4. Mezunlara / dersleri daha önce alanlara anket uygulandı

23 DİPLOMA EKİ ve KREDİ SİSTEMLERİ DK.6. AKTS Etiketine başvurmayı planlıyor musunuz? 1. Hangi yıl: AKTS Etiketimiz var HAYAT BOYU ÖĞRENME HB.1. Kurumunuzda Hayat Boyu Öğrenme kapsamında yapılacak faaliyetler için yetkili kurullarınızın onayından geçen genel bir strateji oluşturuldu mu? 1. Link veya Açıklama: 2. HB.2. Kurumunuzda sürekli eğitim merkezleri var mı? 1. Link veya Açıklama: 2. HB.3. Sürekli eğitim merkezlerinin vermiş olduğu eğitimlerde AKTS, yeterlilikler, öğrenme kazanımı vb. konularda aşağıdaki soruları cevaplandırınız. Alanlar / 1. AKTS hesaplanıyor 2. TYYÇ kapsamında kurs/sertifika programı yeterlilikleri hazırlanıyor 3. Kurs sonunda ölçme-değerlendirme ile başarı ölçülüyor 4. Başarı sertifikası veriliyor 5. Katılım sertifikası veriliyor HB.4. Kurumunuz hayat boyu öğrenmeye yönelik olarak profesyonel kuruluşlar, işverenler ve diğer paydaşlarla nasıl işbirliği yapıyor? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) Faaliyetler 2. Ortak etkinliklerimiz bulunmaktadır

24 HB.4. Kurumunuz hayat boyu öğrenmeye yönelik olarak profesyonel kuruluşlar, işverenler ve diğer paydaşlarla nasıl işbirliği yapıyor? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) Faaliyetler 3. İstek üzerine yardım sağlıyoruz CEVAPLAYICI GÖRÜŞLERİ CE.1. Kurumunuz, Bologna Uzmanları Takımı ndan aşağıdaki hizmetleri beklemekte midir? 1.Öğrenciye yönelik bilgilendirme ve farkındalık toplantıları 2.Öğretim elemanlarına yönelik bilgilendirme ve farkındalık toplantıları 3.İdari personele yönelik bilgilendirme ve farkındalık toplantıları 4.İç kalite güvencesi 5.AKTS hesabı 6.Müfredat geliştirme 7.Diploma eki etiketi ve AKTS etiketi 8.Sosyal boyut 9.Hayat boyu öğrenme 10.Ölçme değerlendirme

Ön Lisans Ön Lisans Lisans Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Doktora. Öğrenim Türü Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın

Ön Lisans Ön Lisans Lisans Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Doktora. Öğrenim Türü Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın ARAŞTIRMA A.1. Yükseköğretim Kurumunuz 2011-2012 akademik yılında eğitim-öğretim verdi mi? 1. 2. A2. Yükseköğretim Kurumunuzdaki T.C vatandaşı olan 2011-2012 akademik yılının bahar dönemi (ikinci dönem)

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI BOLOGNA RAPORU AÇIKLAMALAR

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI BOLOGNA RAPORU AÇIKLAMALAR YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI BOLOGNA RAPORU AÇIKLAMALAR. Formda yer alan bölümler ya da soruların farklı birimler ya da kişilerce doldurulduğu durumlarda, cevaplarla ilgili iletişim için tüm cevaplayıcıların,

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 17 Strateji Geliştirme Daire Başkanlı STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2013 1 3 1 Genel Bilgiler 4 A Misyon ve Vizyon 4 B Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2011 2011 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2012 0 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 2 l Genel Bilgiler 4 A Misyon-Vizyon 4 B Görev, Yetki ve Sorumluluklar 5 C İdareye

Detaylı

olan Bologna Süreci nde, 2006 yılında kurulan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ); kurumlararası

olan Bologna Süreci nde, 2006 yılında kurulan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ); kurumlararası MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ RAPORU 30.12.2012 Yükseköğretimde var olan sistemlerin ortak bir paydada buluşturulmasından ibaret bir yenilenme hareketi olan Bologna Süreci nde, 2006 yılında

Detaylı

Bölümümüz/programımız 2011-2012 akademik yılında eğitim veriyor muydu? 1.Evet 2.Hayır (Anket bitmiştir)

Bölümümüz/programımız 2011-2012 akademik yılında eğitim veriyor muydu? 1.Evet 2.Hayır (Anket bitmiştir) AP.1. Bölümümüz/programımız 2011-2012 akademik yılında eğitim veriyor muydu? 2.Hayır (Anket bitmiştir) AP.2. Bölümümüz/programımız 2011-2012 akademik yılında mezun verdi mi? 2.Hayır (E1 e geçiniz) C.1.

Detaylı

BİREYSEL KARİYER GELİŞİMİ

BİREYSEL KARİYER GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 REKTÖR DEN ÖNSÖZ 5 DEKAN DAN ÖNSÖZ 7 İ.İ.B.F. HAKKINDA 9 BİREYSEL KARİYER GELİŞİMİ 11 BİREYSEL KARİYER GELİŞİMİNDE TEMEL BİLGİLER 11 BİREYSEL MOTİVASYON YÖNETİMİ 11 ÖZGEÇMİŞ (CV) HAZIRLAMAYA

Detaylı

2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 1 I. GENEL BİLGİLER... 2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ,

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 1 I. GENEL BİLGİLER... 2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV VE

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK FAALİYET RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK FAALİYET RAPORU 2014 HAZIRLAYANLAR Uzm. Öznur ERMEZ Halkla İlişkiler Uzmanı Serkan YALÇIN Grafiker İÇİNDEKİLER İçindekiler... i Önsöz... v 1. Genel Bilgiler...

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER VE AB KOORDİNASYON BİRİMİ

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER VE AB KOORDİNASYON BİRİMİ T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER VE AB KOORDİNASYON BİRİMİ 2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ SEÇİM PROSEDÜRÜ VE TAKVİMİ ÖĞRENCİ SEÇİMİNDE GENEL İLKELER Erasmus öğrenci

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU 2013 HAZIRLAYANLAR Öznur ERMEZ Halkla İlişkiler Uzmanı Betül ÇETİN Memur Serkan YALÇIN Grafiker İÇİNDEKİLER İçindekiler... i Önsöz...

Detaylı

İDARE FAALİYET RAPORU

İDARE FAALİYET RAPORU T.C. 2011 İDARE FAALİYET RAPORU 2011 Hazırlayanlar Birsen KAHRAMANOĞLU Strateji Geliştirme Daire Başkanı Havva B. DEMİR Şube Müdürü Derya ŞAHİN Mali Hizmetler Uzmanı Aylin SEZGİN KELEŞ Memur Hüseyin ERİŞGİN

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 3 3.Sorumluluk... 3 B. Birime İlişkin Bilgiler...

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Sizler, yani yeni Türkiye nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize

Detaylı

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Birim/İdareye

Detaylı

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu İlk Günden Bugüne Üniversitemiz Kurucusu ve Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından 1980 yılında Türkiye Organ Nakli Yanık ve Tedavi Vakfı nın kurulması, daha sonra 1982 de ilk Diyaliz Merkezinin

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI Haziran 2012 ÖNSÖZ Sevgili Marmaralılar, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik kurumlarından

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Gençler; umudumuz sizsiniz. Sizler, almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık niteliğinin, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli savunucusu olacaksınız. Mustafa Kemal Atatürk 2 REKTÖRÜMÜZÜN

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

Bilim, Birlik, Başarı...

Bilim, Birlik, Başarı... Bilim, Birlik, Başarı... Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali

Detaylı

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME...

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... 8 4.1. Araştırma ve Yayın Faaliyetleri... 8 4.2. Eğitim Öğretim Faaliyetleri... 12

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI EYLÜL-2012 Bu Stratejik Plan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senato ve Yönetim Kurulu nun 17-Ekim-2012 Tarihinde Yapılan Ortak

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Üniversitemizin 2012 Mali Yılı Performans Programına http://www.stg.yildiz.edu.tr/ adresinden erişilebilir. Hazırlayanlar Arş.Gör.Dr. Hülya

Detaylı

Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011

Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011 EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 1 Ekim 2012-30 Eylül 2013

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 1 Ekim 2012-30 Eylül 2013 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 1 Ekim 2012-30 Eylül 2013 Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler... i Ekler Listesi... iv Kısaltmalar Listesi... vi Anadolu Üniversitesi EUA Özdeğerlendirme Ekibi... viii 1. Giriş... 1 2. Ulusal ve Kurumsal

Detaylı

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 0 İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 4 1. Misyon (Özgörev);... 4 2. Vizyon (Özgörüş);... 4 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 1.Yetki... 4 2.Görev ve Sorumluluk... 4 B. Birime İlişkin Bilgiler...

Detaylı