2. SAFHA MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARINDA YAPI STOKLARININ DEPREM GÜVENLİĞİNİN BELİRLENMESİ: KADEMELİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ AMAÇ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. SAFHA MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARINDA YAPI STOKLARININ DEPREM GÜVENLİĞİNİN BELİRLENMESİ: KADEMELİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ AMAÇ"

Transkript

1 FATİH İLÇESİNİN DEPREME KARŞI GÜVENLİ KILINMASI KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRMA, REHABİLİTASYON VE GÜÇLENDİRME PROJELERİNİ YÖNLENDİREN KENTSEL DÖNÜŞÜM PLANLAMA VE YEREL EYLEM PLAN VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASI İŞİ 2. SAFHA MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARINDA YAPI STOKLARININ DEPREM GÜVENLİĞİNİN BELİRLENMESİ: KADEMELİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ AMAÇ 17 Ağustos 1999 Marmara depreminden sonra Amerikan Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Aykut Barka ile birlikte İstanbul u etkilemesi beklenen büyük depremin meydana gelme olasılığı üzerine bir çalışma yürütmüştür yılında Science dergisinde yayınlanan çalışmanın sonuçlarına göre İstanbul u şiddetle sarsabilecek bir depremin gelecek 30 yılda olma olasılığı %62, gelecek 10 yılda olma olasılığı ise %32 olarak hesaplanmıştır. İlk on yıllık öngörünün 6 yılı depremsiz geçtiğine göre bu hesapların revize edilmesi gerekebilir, ancak yeni hesaplar 30 yıllık olasılık tahminini pek az etkileyecektir. İstanbul a en büyük etkiyi yapacak depremin Marmara denizini doğu-batı yönünde kateden fayın kırılması sonucu meydana geleceğini biliyoruz. En son 1766 yılının Mayıs ayında bu fayın Yalova-Adalar- Çekmece hattındaki bölümü 7.2 büyüklüğünde bir depremle, aynı yılın Ağustos ayında Çekmece-Tekirdağ-Şarköy hattındaki bölümü ise 7.6 büyüklüğünde bir depremle kırıldı. Daha sonra 1912 Şarköy depreminde Marmara fayının Tekirdağ-Şarköy arasında kalan batı bölümü tekrar kırıldı. Ancak fayın İstanbul un güneyinden geçen ve Marmara yı boydan boya kateden uzun bölümü 228 yıldır sessiz ve iki asrı aşan bu süre, yakın gelecekte İstanbul da 7 büyüklüğünün üzerinde bir deprem oluşturmaya rahatlıkla yeterli Marmara depreminden bir yıl sonra Japon Uluslararası İşbirliği Teşkilatı (JICA) İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çok önemli bir deprem kayıp tahmini çalışması başlattı ve sonuçlarını 2002 yılında kapsamlı bir raporla açıkladı. Bu çalışmada önce Marmara fayı üzerinde 1766 depremine benzer 7.5 büyüklüğünde bir senaryo depremi sanal

2 olarak üretildi. Sanal depremin etkisi faydan uzaklık ve zemin özelliklerinin ortalama değerleri esas alınarak İstanbul un tüm mahallelerine taşındı. Daha sonra her mahalledeki yapı sayısı ve nüfus göz önüne alınarak ve geçmiş depremlerdeki hasar-can kaybı istatistikleri kullanılarak kayıp tahminleri yapıldı. İstanbul genelinde 60,000 civarında binada ağır hasar veya topyekun göçme ve buna bağlı olarak 63,000 can kaybı ve 120,000 ağır yaralanma olacağı hesaplandı. Deprem zararlarının en fazla yoğunlaşacağı ilçelerin Adalar, Fatih, Eminönü, Zeytinburnu, Bakırköy, Bahçelievler, Avcılar, Büyükçekmece, Bayrampaşa ve Güngören olacağı belirlendi. Senaryo depremi için yapılan kayıp tahminlerinde bu ilçelerde ağır hasar görecek binaların oranı yüzde 10 u, can kaybı oranı ise yüzde biri aşıyor. Ancak sonuçlar ilçelerdeki her mahalle için ortalama değerler olarak verilebildiğinden ancak bir risk önceliği sıralaması yapabilmemizi sağlamaktadır. JICA kayıp tahmini projesi, beklenen İstanbul depreminde meydana gelebilecek kayıpların kabul edilemez düzeyde olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2003 yılında İstanbul Deprem Master Planı çalışmalarını başlattı. Dört üniversitenin (ODTÜ, İTÜ, YTÜ, BÜ) hazırladığı ve 2003 yılı sonunda tamamlanan Masterplan da, İstanbul da mevcut deprem risklerinin azaltılması için uygulanması gerekli yöntemler alternatifli olarak geliştirildi. İstanbul Deprem Master Planı, deprem risklerinin yapı ölçeğinde belirlenmesini sağlayan mühendislik yöntemlerini, ekonomik yapı güçlendirme tekniklerini, kentsel dönüşüm ve yenilemeyi içeren planlama yöntemlerini, finansman modellerini, halkın bilgilendirilmesi ve toplum katılımı yöntemlerini bütünlük içerisinde açıklayan kapsamlı bir yol haritasıdır. Masterplan da önerilen çeşitli yöntemlerin İstanbul un tümüne uygulanabilir duruma gelmesi için, ince ayarlarının pilot uygulamalarla yapılması, kalibre edilmesi öngörülmüştür. İstanbul Büyükşehir Belediyesi pilot uygulama alanı olarak Zeytinburnu ilçesini seçti ve Zeytinburnu Pilot Projesi 2004 yılı başında başladı. Kasım 2004 de mühendislik çalışmalarının ilk sonuçları elde edildi. Bu çalışmalarda Boğaziçi Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan Zeytinburnu zemin ve deprem tehlike haritaları esas alındı. Binaların deprem risklerinin belirlenmesi için masterplanda öngörüldüğü gibi kademeli değerlendirme yöntemleri kullanıldı. Kısaca Zeytinburnu Pilot Projeden bahsetmek gerekirse: 1. kademe değerlendirmede iki farklı yaklaşımla ODTÜ ve Boğaziçi Üniversiteleri ne data sağlanmıştır. Bunun için Zeytinburnu nda bulunan tüm binalar, sokaktan gözlenebilen özellikleri kullanılarak değerlendirilmiştir.

3 2. kademe değerlendirmede YTÜ ve BÜ birlikte hareket etme kararını almış olduğundan, yöntem olarak 2. kademede üç farklı yöntemle değerlendirme yapılmıştır. Bunlar; Artımsal Tepki Spektrumu Yöntemi (BÜ), İstatistiksel Hasar İndeksi Yöntemi (ODTÜ), ve Deprem Güvenliği Tarama Yöntemi dir (İTÜ). Veri derleme formunda tüm danışman grupların binalardan toplamak istedikleri bilgilere yer verilmiştir. Ayrıca binaların zemin kat röleveleri, yine tüm danışman grupların yöntemleri için gerekli bilgileri içerecek şekilde alınmıştır. Bu değerlendirmeler neticesinde, İTÜ, BÜ, YTÜ VE ODTÜ danışmanları kendilerine gönderilen verileri değerlendirerek neticeleri bildirmişlerdir. BÜ-YTÜ grubu Zeytinburnu nda bulunan tüm yapıların rölevesinin alınması gerektiğini, ancak bu şekilde binaların deprem performanslarına karar verilebileceğini savunarak tek kademeli bir yöntemi benimsemiştir. Önerilen yöntemi kalibre etmek amacıyla 4, 5, 6, 7 katlı binalardan her kat grubuna ait düzgün çerçeveye sahip 6 şar adet olmak üzere toplam 24 adet binaya örnek itme analizi uygulamıştır. Zeytinburnu Pilot Projesi mühendislik çalışmalarının temel amacı, öncelikle İstanbul depremi sırasında Zeytinburnu nda yıkılma ve can kaybına neden olma olasılığı çok yüksek olan binaların adreslerini tespit etmektir. Can kayıplarının önlenmesi için alınacak tedbirlere ancak bu tehlikeli binaların belirlenmesinden sonra karar verilebilecektir. Okullar, hastaneler ve önemli kamu binaları bu incelemenin dışındadır, zira bu tür binalar paralel olarak yürütülen diğer projeler kapsamında incelenmekte ve gerekli olanlar güçlendirme programına alınmaktadır. Zeytinburnu Pilot Proje çalışmasında 1. kademede Zeytinburnu ndaki 15,700 binanın tümü, önceden eğitilmiş ekiplerin uyguladığı sokaktan tarama sistemi ile incelenmiştir. Her bina için derlenen zemin durumu, deprem tehlikesi, kat sayısı, bina inşaat kalitesi, yumuşak kat ve diğer düzensizliklerin yarattığı zayıflıklar birlikte değerlendirmiş ve 3,256 binanın depremde muhtemel yıkılma riskine sahip olabileceği ODTÜ yöntemi ile belirlenmiştir. Bu sonuç birinci kademe sınavından geçen diğer 12,444 binanın yeterli deprem güvenliğine sahip olduğunu göstermez. Sadece depremde yıkılarak can kaybına neden olma risklerinin düşük olduğunu söyler. Ancak pek çoğunun çeşitli derecelerde hasar görmesi kaçınılmazdır. İkinci kademede bina içine girilerek bilgi toplanmıştır. Bina içine giren ekipler yaklaşık yarım günlük bir çalışma sonucunda binanın taşıyıcı sistem planını hazırlamışlar, yapısal zayıflıklarını ve kusurlarını belirlemişler, korozyona uğramış elemanlarını saptamışlar, coğrafi koordinatlarını ölçmüşler ve dijital fotoğraflarını çekmişlerdir. Bu bilgiler bilgisayar

4 ortamında bina simülasyon modellerine dönüştürülmüş ve her bina için önceden belirlenmiş olan deprem etkisi altında binaların deprem performansları hesaplanmıştır. Bu aşamada 3,256 binaya ek olarak BÜ ve YTÜ grubu rastgele seçtikleri 1000 bina ilave edilmiştir. Sonuç olarak Zeytinburnu Pilot Proje de ikinci kademe röleve çalışmaları 4256 binaya uygulanmıştır. Fakat gerek bu çalışmanın yaz mevsiminde yapılmasından dolayı bina sakinlerinin evlerinde bulunmamaları, gerekse evlerine girilmesine müsaade etmeyen bina sakinlerinin olmasından sebep yaklaşık 1000 adet binadan veri ve röleve alınamamıştır. Rölevesi alınabilen binalardan İTÜ, BÜ-YTÜ 2375 binayı incelemiştir. İTÜ HASARLI 2375 HASARSIZ 105 BÜ-YTÜ AĞIR HASAR 544 GÖÇME 524 ORTA HASAR 1110 HAFİF HASAR 384 ODTÜ 3041 binayı incelemiştir GÜVENSİZ YAPI 2001 ARA BÖLGE 742 GÜVENLİ YAPI 208 Sonuçlarını raporlayarak teslim etmişlerdir. Üçüncü Kademede ODTÜ ikinci kademeden gelen binalara ek olarak bu aşamaya doğrudan katılan binalarla birlikte incelenen 2300 binadan 2274 binanın beton bilgileri ve donatı bilgileri alınmış ve bu bilgilerle mevcut yönetmeliklere göre binaların analizleri yapılarak raporlanmışlardır. Bu binalara ek olarak 21 adet yığma yapı da güvensiz olarak belirlenmiştir. İTÜ- BÜ-YTÜ grupları ise bu aşamada 37 bina incelemişler ve 37 binayı da güvensiz bulduklarını raporlamışlardır. Kademeli değerlendirmenin 3. aşamasına doğrudan katılan yapılarda tüm kat röleveleri projelerinden kontrol edilerek mevcut hale göre alınmıştır. Bu yapıların donatı ve beton bilgileri de alınarak analizleri yapılmıştır. Zeytinburnu pilot projesinden elde edinilen deneyimlerle İDMP ye göre deprem zararlarının en fazla yoğunlaşacağı ilçelerden Fatih ilçesinde de, depremin oluşabilecek

5 zararlarını azaltma ve depreme karşı güvenli kılınması kapsamında yeniden yapılandırma, rehabilitasyon ve güçlendirme projelerini yönlendiren kentsel dönüşüm planlaması ve yerel eylem plan ve projelerinin hazırlanması işine başlanmıştır. Burada amaç, Zeytinburnu Pilot Projesi nde ve İstanbul genelinde uygulanması planlanan tüm deprem projelerinde olacağı gibi, olması muhtemel bir İstanbul depremi sırasında yıkılma ve can kaybına neden olma olasılığı çok yüksek olan binaların adreslerini tespit etmek ve bu yapıların risklerinin azaltılması için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktır. KAPSAM İDMP de önerilen ve ZPP kapsamında kullanılan yapı deprem güvenliği değerlendirme metotlarından ODTÜ nün yöntemi olan KADEMELİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ ile Fatih ilçesine ait 69 mahallede bulunan mevcut yapıların deprem performansları belirlenecektir. Yapılan bütün çalışmalar Coğrafik Bilgi Sistemine (CBS) aktarılacaktır. Kademeli değerlendirme yönteminin uygulanmasının üç temel nedeni vardır. Bunlardan birincisi, bu yöntemin Düzce deprem sonrasında yaklaşık 500 benzer ancak hasarlı binada denenmiş ve kalibre edilmiş olmasıdır. İkincisi, inceleme konusu olan binaların çok olmasıdır. Üçüncüsü ise binaların büyük çoğunluğunun projelerinin olmaması veya mühendislik hizmeti görmemiş olmalarıdır. Kademeli değerlendirme yöntemine esas olacak yapılar hakkında genel bilgiler İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama ve İmar müdürlüğü nden elde edilmiştir. Bu bilgiler arazi çalışmalarının planlanabilmesi ve binaların güncelleştirilmesi için gerekmektedir. Planlama müdürlüğünden alınan veriler ışığında, bina türlerinin mahalle bazında dağılımları oluşturulmuştur. Fatih ilçesinde altmış dokuz (69) adet mahalle mevcuttur. Bu mahallelerdeki bina sayıları aşağıda verilmektedir.

6 YAPI CİNSLERİ MAHALLE BETONARME YIĞMA AHŞAP DİĞER BELİRLENEMEYEN TOPLAM ABDİ ÇELEBİ ABDİ SUBAŞI ALİ FAKİH ARABACI BEYAZIT ARPA EMİNİ ATİK MUSTAFA PAŞA AVCI BEY BABAHASAN ALEMİ BALAT KARABAŞ BEYAZIT AĞA BEYCEĞİZ CAMBAZİYE CERRAHPAŞA ÇAKIRAĞA DAVUTPAŞA DENİZ ABDAL DERVİŞ ALİ EREĞLİ FATMA SULTAN GURABA HÜSEYİN AĞA HACI EVHADDİN HACI HAMZA HACI HÜSEYİN AĞA HAMAMİ MUHİTTİN HARACÇI KARAMEHMET HASAN HALİFE HATİCE SULTAN HATİP MUSLUHİTTİN HAYDAR HIZIR ÇAVUŞ HOCA ÜVEYZ HÜSAMBEY İBRAHİM ÇAVUŞ İMRAHOR İNEBEY İSKENDERPAŞA KARİYE-İ ATİK KASAP DEMİRHUN KASAP İLYAS KASIM GÜNANİ KATİP MUSLUHİTTİN KEÇECİ KARABAŞ KEÇİ HATUN KIRKÇEŞME

7 KİRMASTİ KOCA DEDE KOCA MUSTAFAPAŞA KÜÇÜK MUSTAFAPAŞA KÜRKÇÜBAŞI MELEK HATUN MİMAR SİNAN MOLLA AŞKI MOLLA ŞEREF MUHTESİP İSKENDER MURATPAŞA MÜFTÜ ALİ NESLİŞAH NEVBAHAR ÖRDEK KASAP SANCAKTAR HAYRETTİN SEYİT ÖMER SİNANAĞA SOFULAR ŞEYHRESMİ TAHTA MİNARE TEVKİİ CAFER UZUN YUSUF VELEDİ KARABAŞ YALI TOPLAM Kademeli değerlendirme yönteminde her kademe değişiminde kullanılan yöntemin ayrıntılılığı da artmakta, bununla birlikte bu yöntemle incelenecek olan bina sayısında bir azalma hedeflenmektedir. Bilindiği gibi kullanılan yöntemin ayrıntılı olması elde edilecek sonuçlara olan güveni arttıracaktır.

8 KADEMELİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ BİRİNCİ KADEME DEĞERLENDİRME ( sokak taraması) Bu bilgilerin derlenmesinde, Zeytinburnu Pilot Projesi nde kullanılan veri formuna ilave olarak, serbest kat bilgileri, bitişik binalarla seviye farkı, tarihi binalar ile bitişik mi şeklinde soruları da içeren idarenin de onayladığı yeni bir veri derleme formu kullanılmıştır. Veri derleme formları aşağıdaki 3 yapı tipi için de ayrı ayrı oluşturulmuştur. 1. Betonarme binalar ( 1-7 kat) (Şekil 1) 2. Yığma / karma binalar (1-5 kat) (Şekil 2) 3. Ahşap binalar (Şekil 3) Bu aşamada binaların kimlik bilgileri alınmakta ve binalara ait sokaktan belirlenebilen görsel özellikler, betonarme binalar için kat adedi, yumuşak/zayıf kat, kısa kolon, ağır çıkmalar, görüne yapı kalitesi gibi özelliklerin yanında bölgenin depremselliği ve zemin özellikleri, yığma yapılar için ise betonarme için sayılan özelliklerin bir kısmına ek olarak duvar boşluk oranı ve duvar boşluk düzeni gibi taşıyıcı duvar bilgilerini içeren yapısal özellikler kullanılarak binaların deprem performans puanları hesaplanmaktadır. Bu puanlar deprem sonrası gözlenen bina hasarları üzerine kurulan bir bağıntı yardımıyla belirlenmektedir. Aşağıdaki paragraflarda birinci kademe değerlendirmesi için yapılacak olan saha çalışmasında gözlenecek yapı parametreleri, bu parametrelerin yapı deprem riskine etkisi, gözlemci tarafından her parametreye verilecek değerler ve değerlendirme yönteminin esasları açıklanmaktadır.

9 Şekil 1

10 Şekil 2

11 Şekil 3

12 BETONARME YAPILAR Serbest Kat Adedi Serbest olarak titreşen düşey elemanlara sahip katların toplamıdır. Kademeli binalarda, en fazla serbest (tutulmamış) kat adedinin olduğu kısım geçerlidir. Çatı katı, bodrum veya ara kat varsa, tam kat olarak kat adedine eklenecektir Kocaeli ve Düzce depremleri sonrasında yapılan gözlemler, betonarme binalarda kat adedi ile bina hasarı arasında neredeyse doğrusal bir ilişki olduğunu ortaya çıkarmıştır. Esasında deprem yönetmeliklerine uygun yapılmış binalarda böyle bir ilişki beklenmez. Binalarda kat adedinin, dolayısıyla kütlenin ve kütle etki kolunun artmasıyla deprem kuvvetleri artmaktadır. Eğer bu artışa oranlı dayanım sağlanmamışsa bina doğal olarak hasar görür. Ülkemizdeki mevcut yapıların çoğu uygun deprem tasarımına sahip olmadığından, kat adedi arttıkça hasar oranı da genelde artmaktadır. Yumuşak Kat Bir katın rijitlik ve dayanımının diğer katlara oranla belirgin şekilde az olması yumuşak kat meydana getirir. Genellikle cadde veya sokak seviyesindeki zemin katın ticari amaçla düzenlenmesi ile ortaya çıkar. Bu amaçla zemin kat diğer katlardan daha yüksek yapılır ve hem ön cephedeki, hem de iç açıklıklardaki bölme duvarlar kaldırılır. Yumuşak katlar sokaktan kolayca gözlenebilir. Giriş katı dükkan, üst katları konut olan apartman tipi binalar en genel örnektir. Ağır Çıkmalar Çok katlı betonarme binalarda, çerçeve sisteminin dışında düzenlenen geniş balkonlar veya çıkmalar düzensizlik yaratır. Çıkmaların olduğu katlarda dış çerçeveler sürekliliğini kaybeder, tam taşıyıcı çerçeve oluşumu sağlanamaz. İmar Yönetmeliği ne göre zemin katta çekme yapılan binalar da bu gruba girmektedir. Geçmiş depremlerde ağır çıkması olan binalar, düzgün cepheli binalara oranla daha fazla hasar görmüşlerdir. Görünen Yapı Kalitesi Binanın yapımındaki işçilik ve malzeme kalitesi ile bakımına gösterilen özen, mevcut kalitesini yansıtır. Eğitilmiş bir gözlemci, binanın görünen kalitesini iyi, orta (vasat) veya kötü olarak sınıflayabilir, ancak bu konuda hangi hususlara dikkat edeceğini iyi bilmelidir.

13 Yapı kalitesi ile hasar riski arasında çok yakın ilişki vardır. Zira görünen kalitesi iyi olmayan bir binanın malzeme dayanımı da beklenenden düşük olacaktır. Kısa Kolon Betonarme binalarda, genellikle gözlenebilen dış cephelerde kısa kolon oluşabilir. Çerçevelerin yarım yükseklikte bölme duvarlarla doldurulması, bant pencere oluşturulması kısa kolon oluşumunun baslıca nedenleridir. Kısa kolonlar depremde çoğunlukla ağır hasar görürler. Çarpışma Etkisi Bitişik durumdaki binalar için geçerlidir. Eğer bitişik durumdaki binaların kat adetleri farklıysa ve döşeme seviyeleri de farklıysa, çarpışma etkisi ortaya çıkar. Sadece döşeme seviyelerinin farklı olması da çarpışma etkisi yaratmaya yeterli olabilir. Çarpışan binaların üst katları daha fazla hasar görür. Farklı yükseklikteki bitişik binaların çarpışması ara kat çökmelerine neden olabilmektedir. Çarpışmadan en fazla blok ucundki binalar etkilenir. Yerel Zemin Koşulları ve Deprem Etkisi Yapıların deprem sırasında maruz kaldıkları yer sarsıntısının şiddeti en fazla yapının faya uzaklığı ve üzerinde bulunduğu yerel zeminin özelliklerine bağlıdır. Deprem tehlikesinin mikro bölge ölçeğinde haritalanması bu iki değişkeni de içerecek şekilde yapılır. JICA-IBB raporunda da deprem tehlikesi maksimum yer ivmesi (PGA) ve maksimum yer hızı (PGV) olarak tanımlanmış ve haritalanmıştır. Maksimum yer hızı yerel zemin özelliklerini genellikle çok iyi yansıtır. Büyük depremlerde meydana gelen yapısal hasarın en fazla maksimum yer hızı ile bağlantılı olduğu bilinmektedir. Maksimum yer hızı haritası zemin sınıfları göz önüne alınarak hazırlandığı için doğrudan deprem etkisini ve zemin koşullarının etkisini yansıtabilmektedir. Maksimum yer hızı kademelerine göre İstanbul üç farklı tehlike bölgesine ayrılmıştır. Hız Bölgesi I : PGV > 60 cm/s Hız Bölgesi II: 40 < PGV < 60 cm/s Hız Bölgesi III: 20< PGV < 40 cm/s Deprem tehlikesini maksimum yer hızı (PGV) ile ifade etmenin en büyük etkisi Adalar da görülmektedir. Kayalık yapıda olan Adalar Hız Bölgesi II dedir. Halbuki eğer

14 deprem tehlikesi maksimum yer ivmesi (PGA) ile ifade edilseydi Adalar en tehlikeli bölge olan bölge I de olacaktı. Tarihsel depremlerin Adalar da çok fazla hasar yapmadığı bilinmektedir Marmara Depremi bunun en son örneğidir. BİNA DEPREM PUANI Sokaktan gözlenen parametreleri elde edilen ve coğrafi koordinatları, dolayısıyla hangi hız bölgesinde olduğu bilinen 1-7 katlı betonarme bir binanın deprem puanı hesabı Tablo 1 e göre yapılacaktır. Bu tabloda önce binanın kat sayısı ve hız bölgesi ne göre bir artı puan verilmekte, daha sonra her olumsuzluk parametresi için puan azaltılmaktadır. Sonuçta elde edilen deprem performans puanı ne kadar düşükse binanın riski o kadar yüksek olmaktadır. Betonarme Binaların Deprem Puanlaması: 5 Bina deprem puanı= (hız bölgesi puanı)- ( olumsuzlukparametresi) x( olumsuzluk puanı) 1

15 Tablo 1. Betonarme binalarda deprem performans puanları Kat Adedi Hız Bölgesi I:PGV>60 Hız Bölgesi II:40<PGV<60 Hız Bölgesi III:PGV<40 Yumuşak Kat Ağır Çıkma Görünen Kalite Kısa Kolon Çarpısma Etkisi YIĞMA / KARMA YAPILAR Birinci kademe değerlendirmede yığma/karma binaların deprem güvenliği açısından sıralanması amacıyla kullanılan araç kırılganlık eğrileridir. Kırılganlık eğrileri, belirli bir yer hareketi parametresine bağlı olarak yapıda oluşabilecek hasar seviyesinin olasılık açısından elde edilmesini mümkün kılar. Bu amaçla değişik bina parametrelerine sahip 72 tane yığma ve karma bina sınıfı oluşturulacaktır. İncelenen bina, formdaki bilgiler ışığında kendisine en uygun sınıfa yerleştirilecek ve bu sınıfa ait kırılganlık eğrileri kullanılarak binanın deprem güvenliği ile ilgili bir yargıya varmak mümkün olacaktır. Daha önce yapılmış çalışmalar da göz önüne alınarak, yığma ve karma tip binaların sınıflandırılması dört ana parametreye göre yapılmıştır. Bu parametreler şu şekilde sıralanabilir:

16 1) Plan geometrisi 2) Kat adedi 3) Taşıyıcı duvar malzemesi dayanımı 4) Taşıyıcı duvar boşluk oranı ve düzensizliği Bu ana parametreler formda yer alan ve yukarıda adı geçmeyen bazı parametreleri de içermektedir. Plan geometrisi Yığma ve karma tip yapılarda bina geometrisi önemli bir parametre olarak ön plana çıkmaktadır. Planda düzensiz olan binalarda deprem etkisi düzenli olanlara göre daha ciddi boyutlara ulaşmaktadır. Bunun ana sebebi, düzensiz binalarda yer hareketi sonucu ortaya çıkan yanal kuvvetlerin duvar elemanlarına düzenli bir şekilde aktarılamaması ve bazı elemanların lokal olarak daha fazla zorlanmaya maruz kalmasıdır. Plan geometrisi ile ilgili kısım değerlendirme formunun en üstünde yer almaktadır. Burada en sık rastlanan beş değişik plan geometrisi şematik olarak gösterilmiştir. Zeytinburnu Projesi nden elde edilen bilgiler ışığında yığma ve karma tip binalarda en sık rastlanan plan geometrileri dikdörtgen, girintili ve aşırı düzensiz olanlardır. Daha az da olsa taşıyıcı eleman eksenlerinin paralel olmadığı bir plan düzensizliğini temsil eden yamuk geometrili yapılara ve L-şeklinde plan geometrisine sahip yapılara da rastlanmıştır. Plan geometrisi, yapı sınıflarının oluşturulması aşamasında şu şekilde değerlendirilmiştir: 1) R1 sınıfı (düzenli yapı tipi: dikdörtgen ve girintili geometri) 2) R2 sınıfı (düzensiz yapı tipi: yamuk, L-şeklinde veya aşırı düzensiz geometri) Bina plan boyutuna oranla çok büyük olmayan girinti ya da çıkıntılara sahip yapıların deprem sırasındaki performansının, dikdörtgen geometriye sahip yapılardan çok farklı olmadığı daha önce yapılan çalışmalarda tespit edilmiştir. Bu iki geometri tipi R1 sınıfını oluşturmaktadır. R2 sınıfı ise geriye kalan düzensiz yapı geometrilerini içermektedir. İncelemeyi yapan kişi, eğer incelediği bina dışardan bakıldığında bu geometrilerden birine benziyorsa ilgili şeklin altını işaretleyecektir. Bina, formda verilen geometrilerin hiçbirine uymuyorsa, mevcut geometri sağ üst köşede yer alan noktalı alana basit olarak çizilmelidir.

17 Serbest Kat adedi: Yapısal olarak taşıyıcı duvar elemanlarına sahip yığma ve karma tip binalarda kat adedi deprem güvenliği açısından çok önemli bir parametredir. Bu sebepten dolayı 1975 ve 1998 Deprem Yönetmeliklerinde [1,2] 1. derece deprem bölgelerinde yapılacak yığma yapılar 2 kat ile, 2. ve 3. derece bölgelerde yapılacak yığma yapılar ise 3 kat ile sınırlandırılmıştır. Daha çok geleneksel yöntemlerle inşa edilen yığma yapıların 3 ve daha fazla katlı olması halinde deprem dayanımlarının yeterli olmayacağı düşünülmektedir. Geçmiş depremlerde her ne kadar yeterli sayıda 4 ve 5 katlı yığma bina üzerinde kapsamlı gözlem yapma imkanı olmamışsa da, 3 kattan yüksek yığma yapıların 1, 2 katlı yapılara göre daha fazla deprem riski taşıyacakları beklenmelidir. Kat adedi değerlendirme formunda serbest kat adedi olarak geçmektedir. Serbest kat adedi (n s ), serbest olarak titreşen düşey elemanlara sahip katların toplamı olarak tanımlanabilir. Kademeli binalarda ve değişik durumlarda serbest kat adedinin nasıl belirleneceği formun arkasına eklenmiş olan basit şekiller aracılığıyla açıklanmaktadır (Şekil 4). Şekilde kullanılan örnekler genellikle çok katlı betonarme yapılardan seçilmiş olsa da serbest kat adedinin tanımı hem betonarme hem de yığma binalar için aynıdır. Formda bodrum kat mevcudiyeti ile ilgili bir soru da ayrıca yer almaktadır. Yapı sınıflarının oluşturulması sırasında kat adedi aşağıdaki şekilde değerlendirilmiştir: 1) N1 sınıfı ( n s =1 olan yığma ya da karma tip yapılar), 2) N2 sınıfı ( n s =2 olan yığma ya da karma tip yapılar), 3) N3 sınıfı ( n s =3 olan yığma ya da karma tip yapılar). Zeytinburnu İlçesinden elde edilen veriler bazında 3 kattan yüksek yığma veya karma tip yapıların sayısı oldukça azdır. Ancak Fatih İlçesinde bundan farklı bir durumla karşılaşılırsa kat adedine göre bina sınıflamasında bazı değişiklikler yapılabilir.

18 ns = 6 ns = 6 n s = 5 ns = 5 ns = 5 Şekil 4. Serbest kat adedi (ns) ile ilgili değişik durumların irdelenmesi Taşıyıcı duvar malzemesi dayanımı Binaların sınıflandırılması için kullanılan bu ana parametre esasında formdaki iki farklı parametrenin birleştirilmesi ile oluşturulmuştur. Bu parametreler taşıyıcı duvar tipi ve binanın görünen kalitesidir. Değişik taşıyıcı duvar tipleri için kabul edilen ortalama basınç dayanımları ve bu değerlerin yapı kalitesine göre değişimi Tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2. Taşıyıcı duvar tipi ve malzeme kalitesine göre ortalama basınç dayanımları Malzeme kalitesine göre basınç dayanım Taşıyıcı Duvar Tipi değerleri (MPa) İyi (Q1) Orta (Q2) Kötü (Q3) Harman Tuğlası (M1) Fabrika Tuğlası (M2) Taş, Briket ya da kerpiç (M3) 3 2 1

19 Formda yer alan taşıyıcı duvar tipleri, tablodan da görülebileceği gibi üç grupta toplanmıştır: M1 (dolu harman tuğlası için), M2 (boşluklu harman tuğlası için) ve M3 (taş, briket ya da kerpiç için). Bina görünen kalitesi ise aynen formda olduğu gibi göz önüne alınmıştır: Q1 (iyi), Q2 (orta) ve Q3 (kötü). Bu iki parametreyi kapsayan taşıyıcı duvar malzemesi dayanımı ise aşağıda belirtilen şekilde sınıflandırılmıştır: 1) D1 (ortalama basınç dayanımı 10 MPa) : M1-Q1 duvar tipi ve malzeme kalitesi kombinasyonunu içermektedir. Bu grup, iyi kalitede dolu harman tuğlası taşıyıcı duvarları temsil etmektedir. 2) D2 (ortalama basınç dayanımı 6.5 MPa) : M1-Q2 ve M2-Q1 duvar tipi ve malzeme kalitesi kombinasyonlarını içermektedir. Bu grup, iyi kalitede boşluklu fabrika tuğlası veya orta kalitede dolu harman tuğlası taşıyıcı duvarları temsil etmektedir. 3) D3 (ortalama basınç dayanımı 4 MPa) : M1-Q3 ve M2-Q2 ve M3-Q1 duvar tipi ve malzeme kalitesi kombinasyonlarını içermektedir. Bu grup, iyi kalitede kerpiç, taş ya da briket, orta kalitede boşluklu fabrika tuğlası veya kötü kalitede dolu harman tuğlası taşıyıcı duvarları temsil etmektedir. 4) D4 (ortalama basınç dayanımı 2 MPa) : M2-Q3 ve M3-Q2 ve M3-Q3 duvar tipi ve malzeme kalitesi kombinasyonlarını içermektedir. Bu grup, orta veya kötü kalitede kerpiç, taş ya da briket ve kötü kalitede boşluklu fabrika tuğlası taşıyıcı duvarları temsil etmektedir. Taşıyıcı duvar boşluk oranı ve düzensizliği Taşıyıcı duvar boşluk oranı ve düzensizliği, en çok alt-parametreyi içeren yığma ve karma tip yapı sınıflandırma parametresidir. Adından da anlaşılacağı gibi, göz önüne alınan parametreler taşıyıcı duvar boşluk miktarı, taşıyıcı duvar boşluk düzeni/düzensizliği ve de zayıf/yumuşak kat mevcudiyedi olarak sıralanabilir. Duvar boşluk miktarı ve düzeni ile ilgili kiterler belirlenirken Deprem Yönetmeliği [2] dikkate alınmıştır. Taşıyıcı duvarlar için Yönetmelikte yer alan kriterler aşağıda sıralanmıştır: 1) (Madde ) Planda birbirine dik doğrultuların her biri boyunca uzanan taşıyıcı duvarların, pencere ve kapı boşlukları hariç olmak üzere, toplam uzunluğunun brüt kat alanına (konsol döşemeler hariç) oranı (0.25 I) m/m 2 den daha az olmayacaktır (Şekil 5). l d A 0.25I

20 Deprem doğrultusu Şekil 5. Tipik yığma yapı planı Yukarıdaki eşitsizlikte yer alan l d, Şekil 6 daki taralı alanın uzunluğunu (metre cinsinden), A ise brüt kat alanını (m 2 cinsinden) ifade eder. Eşitsizliğin sağ tarafında yer alan I, Bina Önem Katsayısıdır ve proje kapsamında incelenen yığma ve karma tip yapıların büyük çoğunluğu konut amaçlı kullanıldığı için bu katsayı 1.0 olarak kabul edilmiştir. 2) (Madde ) Bina köşesine en yakın pencere veya kapı boşluğu ile bina köşesi arasında bırakılacak dolu duvar parçasının plandaki uzunluğu, birinci derece deprem bölgelerinde 1.5 m den az olmayacaktır. 3) (Madde ) Bina köşeleri dışında, pencere ve kapı boşlukları arasında kalan dolu duvar parçalarının plandaki uzunluğu, birinci derece deprem bölgelerinde 1.0 m den az olmayacaktır (Şekil 6). 4) (Madde ) Kapı ve pencere boşluklarının herbirinin plandaki uzunluğu 3.0 m den fazla olmayacaktır (Şekil 6). 5) (Madde ) Herhangi bir duvarın mesnetlenmemiş uzunluğu boyunca kapı ve pencere boşluklarının plandaki uzunluklarının toplamı, mesnetlenmemiş duvar uzunluğunun %40'ından fazla olmayacaktır (Şekil 6).

21 Şekil 6. Taşıyıcı duvarların toplam uzunluğu ile ilgili maddeyi açıklayan çizim Tüm bu kriterler göz önüne alınarak, yığma ve karma tip yapılarda boşluk miktarı ve düzeni için aşağıda belirtilen alt-sınıflar oluşturulmuştur: 1) (W1): Bu alt-sınıf için l d / A oranının değeri 0.30 (yönetmelik limitinin üzerinde), 2, 3, 4 ve 5 no lu kriterlerin hepsi sağlanıyor. 2) (W2): Bu alt-sınıf için l d / A oranının değeri 0.25 (yönetmelik limiti), 5 no lu kriter sağlanmıyor, 2 no lu kriter sınırda sağlanıyor., 3 ve 4 no lu kriterler ise sağlanıyor. 3) (W3): Bu alt-sınıf için l d / A oranının değeri 0.20 (yönetmelik limitinin altında), 2 ve 5 no lu kriter sağlanmıyor, 3 no lu kriter sınırda sağlanıyor., 4 no lu kriter ise sağlanıyor. İlk gözlemler ışığında, yumuşak kat oluşumunun Fatih İlçesindeki yığma ve karma tip yapılarda sık rastlanan bir durum olduğu belirlenmiştir. Birçok binanın alt katı ticari amaçla kullanılmakta ve bu sebepten dolayı bu kritik katın bir veya iki cephesinde taşıyıcı duvar miktarı bayağı azalmaktadır. Deprem güvenliği açısından büyük bir sorun teşkil eden bu sebepten dolayı, yumuşak kat oluşumu belirlenen yapılar diğer parametrelere bakılmaksızın doğrudan R2-W3 alt sınıfına aktarılacaktır. Bu alt sınıf kombinasyonu plan düzensizliği açısından en kritik olanıdır.

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR BİRİNCİ AŞAMA DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ BİNANIN ÖZELLİKLERİ Binanın

Detaylı

YIĞMA YAPI TASARIMI ÖRNEK BİR YIĞMA SİSTEMİN İNCELENMESİ

YIĞMA YAPI TASARIMI ÖRNEK BİR YIĞMA SİSTEMİN İNCELENMESİ 13.04.2012 1 ÖRNEK BİR YIĞMA SİSTEMİN İNCELENMESİ 2 ÇENGEL KÖY DE BİR YIĞMA YAPI KADIKÖY DEKİ YIĞMA YAPI 3 Genel Bilgiler Yapı Genel Tanımı Kat Sayısı: Bodrum+3 kat+teras kat Kat Oturumu: 9.80 X 15.40

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ BÖLÜM II D ÖRNEK 1 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 1 İKİ KATLI YIĞMA OKUL BİNASININ DEĞERLENDİRMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 1.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.1/

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Konular Bina Risk Tespiti Raporu Hızlı Değerlendirme

Detaylı

d : Kirişin faydalı yüksekliği E : Deprem etkisi E : Mevcut beton elastisite modülü

d : Kirişin faydalı yüksekliği E : Deprem etkisi E : Mevcut beton elastisite modülü 0. Simgeler A c A kn RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR : Brüt kolon enkesit alanı : Kritik katta değerlendirmenin yapıldığı doğrultudaki kapı ve pencere boşluk oranı %5'i geçmeyen ve köşegen

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR 1- Dünyadaki 3 büyük deprem kuşağı bulunmaktadır. Bunlar nelerdir. 2- Deprem odağı, deprem fay kırılması, enerji dalgaları, taban kayası, yerel zemin ve merkez üssünü

Detaylı

YAPI VE DEPREM. Prof.Dr. Zekai Celep

YAPI VE DEPREM. Prof.Dr. Zekai Celep YAPI VE DEPREM Prof.Dr. 1. Betonarme yapılar 2. Deprem etkisi 3. Deprem hasarları 4. Deprem etkisi altında taşıyıcı sistem davranışı 5. Deprem etkisinde kentsel dönüşüm 6. Sonuç 1 Yapı ve Deprem 1. Betonarme

Detaylı

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4 BÖLÜM 5 YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 5.. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak olan, hem düşey hem yatay yükler için tüm taşıyıcı sistemi doğal veya yapay malzemeli taşıyıcı duvarlar

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina İncelenen Bina Binanın Yeri Bina Taşıyıcı Sistemi Bina 5 katlı Betonarme çerçeve ve perde sistemden oluşmaktadır.

Detaylı

DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Seminerin Kapsamı

DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Seminerin Kapsamı DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Prof. Dr. Erkan Özer Đstanbul Teknik Üniversitesi Đnşaat Fakültesi Yapı Anabilim Dalı Seminerin Kapsamı 1- Bölüm 1 ve Bölüm 2 - Genel

Detaylı

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN BETONARME YAPI TASARIMI DEPREM HESABI Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN Mart 2009 GENEL BİLGİ 18 Mart 2007 ve 18 Mart 2008 tarihleri arasında ülkemizde kaydedilen deprem etkinlikleri Kaynak: http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/map/tr/oneyear.html

Detaylı

İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU

İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU AĞUSTOS 2013 1.GENEL BİLGİLER 1.1 Amaç ve Kapsam Bu çalışma, İzmir ili, Buca ilçesi Adatepe Mahallesi 15/1 Sokak No:13 adresinde bulunan,

Detaylı

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: F. Demir 1, K.T. Erkan 2, H. Dilmaç 3 ve H. Tekeli 4 1 Doçent Doktor,

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 4- Özel Konular Konular Kalibrasyonda Kullanılan Binalar Bina Risk Tespiti Raporu Hızlı Değerlendirme Metodu Sıra Dışı Binalarda Tespit 2 Amaç RYTE yönteminin

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 2 TEMMUZ.2013YÖNETMELİĞİ

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 2 TEMMUZ.2013YÖNETMELİĞİ EPOKSİ MÜHENDİSLİK İnşaat Mal:Tic:L.T.D Ş.T.İ 1721 Sokak No:4/410 melek iş hanı Karşıyaka-İzmir Tel:0.232.3696983-fax:0.232.3692254 Cep:0.533.3645101-0.532.7321658 www.epoksi.tr M.Özcan Gökoğlu İnşaat

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ORTA KATLI BİNALARIN BİNA PERFORMANSINA ETKİ EDEN PARAMETRELER

TÜRKİYE DEKİ ORTA KATLI BİNALARIN BİNA PERFORMANSINA ETKİ EDEN PARAMETRELER TÜRKİYE DEKİ ORTA KATLI BİNALARIN BİNA PERFORMANSINA ETKİ EDEN PARAMETRELER ÖZET: A.K. Kontaş 1 ve Y.M. Fahjan 2 1 Yüksek Lisans Öğrencisi, Deprem ve Yapı Müh. Bölümü, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,

Detaylı

1- BELGELER 2- YAPI GENEL BİLGİLERİ BAŞLIKLAR 3- YAPIDAN BİLGİ TOPLANMASI 4- RİSKLİ YAPI TESPİT ANALİZİ 5- ZEMİN ETÜD RAPORU 6- YIĞMA YAPI ANALİZİ

1- BELGELER 2- YAPI GENEL BİLGİLERİ BAŞLIKLAR 3- YAPIDAN BİLGİ TOPLANMASI 4- RİSKLİ YAPI TESPİT ANALİZİ 5- ZEMİN ETÜD RAPORU 6- YIĞMA YAPI ANALİZİ RİSKLİ YAPILAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1- BELGELER 2- YAPI GENEL BİLGİLERİ BAŞLIKLAR 3- YAPIDAN BİLGİ TOPLANMASI 4- RİSKLİ YAPI TESPİT ANALİZİ 5- ZEMİN ETÜD RAPORU 6- YIĞMA YAPI ANALİZİ İÇİNDEKİLER Lisanslı

Detaylı

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Farklı sonlu eleman tipleri ve farklı modelleme teknikleri kullanılarak yığma duvarların

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Kontrol Uygulaması

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Kontrol Uygulaması RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Kontrol Uygulaması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kontrol edilecek noktalar Bina RBTE kapsamında

Detaylı

BETONARME BİNALARDA DEPREM HASARLARININ NEDEN VE SONUÇLARI

BETONARME BİNALARDA DEPREM HASARLARININ NEDEN VE SONUÇLARI BETONARME BİNALARDA DEPREM HASARLARININ NEDEN VE SONUÇLARI Z. CANAN GİRGİN 1, D. GÜNEŞ YILMAZ 2 Türkiye de nüfusun % 70 i 1. ve 2.derece deprem bölgesinde yaşamakta olup uzun yıllardan beri orta şiddetli

Detaylı

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ Duygu ÖZTÜRK 1,Kanat Burak BOZDOĞAN 1, Ayhan NUHOĞLU 1 duygu@eng.ege.edu.tr, kanat@eng.ege.edu.tr, anuhoglu@eng.ege.edu.tr Öz: Son

Detaylı

YIĞMA YAPI TASARIMI DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YIĞMA YAPI TASARIMI DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 11.04.2012 1 DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 Genel Kurallar: Deprem yükleri : S(T1) = 2.5 ve R = 2.5 alınarak bulanacak duvar gerilmelerinin sınır değerleri aşmaması sağlanmalıdır.

Detaylı

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II GENEL BİLGİLER Yapısal sistemler düşey yüklerin haricinde aşağıda sayılan yatay yüklerin etkisine maruz kalmaktadırlar. 1. Deprem 2. Rüzgar 3. Toprak itkisi 4.

Detaylı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Mustafa Tümer Tan İçerik 2 Perde Modellemesi, Boşluklu Perdeler Döşeme Yükleri ve Eğilme Hesabı Mantar bandı kirişler Kurulan modelin

Detaylı

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp 1 . TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp 2 Başlıca Taşıyıcı Yapı Elemanları Döşeme, kiriş, kolon, perde, temel 3 Çerçeve

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 2-Genel Açıklamalar

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 2-Genel Açıklamalar RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 2-Genel Açıklamalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Deprem Riskli Bina Tespit Yönetmeliği

Detaylı

d E h G (Ek:RG-2/7/2013-28695) EK-2 RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR Simgeler

d E h G (Ek:RG-2/7/2013-28695) EK-2 RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR Simgeler (Ek:RG-2/7/23-28695) EK-2 RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. Ac SAkn Simgeler bw d E Ecm ( EI )e ( EI )o f cm fctm : Brüt kolon enkesit alanı : Kritik katta değerlendirmenin yapıldığı

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 7-Örnekler 2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 7-Örnekler 2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 7-Örnekler 2 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Amaç Mevcut Yapılar için RBTE yönteminin farklı taşıyıcı

Detaylı

SARILMIŞ VE GELENEKSEL TİP YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Ali URAL 1

SARILMIŞ VE GELENEKSEL TİP YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Ali URAL 1 SARILMIŞ VE GELENEKSEL TİP YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Ali URAL 1 aliural@ktu.edu.tr Öz: Yığma yapılar ülkemizde genellikle kırsal kesimlerde yoğun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Detaylı

ÖRNEK 18 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖRNEK 18 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 18.1. PERFORMANS DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ... 18/1 18.2. GÜÇLENDİRİLEN BİNANIN ÖZELLİKLERİ VE

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazbeton, Tuğla ve Bims Blok Kullanımının Bina Statik Tasarımına ve Maliyetine olan Etkilerinin İncelenmesi 4 Mart 2008 Bu rapor Orta Doğu Teknik

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 0. Simgeler (Ek:RG-2/7/2013-28695) EK-2 RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR A c : Brüt kolon enkesit alanı A kn : Kritik katta değerlendirmenin yapıldığı doğrultudaki kapı ve pencere boşluk

Detaylı

BETONARME BİNALAR İÇİN HASARGÖREBİLİRLİK EĞRİLERİNİN BELİRLENMESİ

BETONARME BİNALAR İÇİN HASARGÖREBİLİRLİK EĞRİLERİNİN BELİRLENMESİ TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 13 Mart 2013 BETONARME BİNALAR İÇİN HASARGÖREBİLİRLİK EĞRİLERİNİN BELİRLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Taner UÇAR Prof. Dr. Mustafa DÜZGÜN Dokuz Eylül Üniversitesi Seminer

Detaylı

BETONARME YAPI TASARIMI -KOLON ÖN BOYUTLANDIRILMASI-

BETONARME YAPI TASARIMI -KOLON ÖN BOYUTLANDIRILMASI- BETONARME YAPI TASARIMI -KOLON ÖN BOYUTLANDIRILMASI- Yrd. Doç. Dr. Güray ARSLAN Arş. Gör. Cem AYDEMİR 28 GENEL BİLGİ Betonun Gerilme-Deformasyon Özellikleri Betonun basınç altındaki davranışını belirleyen

Detaylı

KOLEKSİYON A.Ş. TEKİRDAĞ MOBİLYA FABRİKASI DEPREM GÜVENLİĞİ VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI

KOLEKSİYON A.Ş. TEKİRDAĞ MOBİLYA FABRİKASI DEPREM GÜVENLİĞİ VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI KOLEKSİYON A.Ş. TEKİRDAĞ MOBİLYA FABRİKASI DEPREM GÜVENLİĞİ VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI Danyal KUBİN İnşaat Y. Mühendisi, Prota Mühendislik Ltd. Şti., Ankara Haluk SUCUOĞLU Prof. Dr., ODTÜ, Ankara Aydan SESKİR

Detaylı

NETMELĐĞĐ. Cahit KOCAMAN Deprem Mühendisliği Şube Müdürü Deprem Araştırma Daire Başkanlığı Afet Đşleri Genel Müdürlüğü

NETMELĐĞĐ. Cahit KOCAMAN Deprem Mühendisliği Şube Müdürü Deprem Araştırma Daire Başkanlığı Afet Đşleri Genel Müdürlüğü GÜÇLENDĐRME YÖNETMELY NETMELĐĞĐ Cahit KOCAMAN Deprem Mühendisliği Şube Müdürü Deprem Araştırma Daire Başkanlığı Afet Đşleri Genel Müdürlüğü YÖNETMELĐKTEKĐ BÖLÜMLER Ana metin 1 sayfa (amaç,kapsam, kanuni

Detaylı

Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri

Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri belirlenmesi 1. katta döşemelerin çözümü ve çizimi Döşeme

Detaylı

TAŞIYICI DUVARLARDA FARKLI BOŞLUK YAPILANDIRMASINA SAHİP SARILMIŞ YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Ali URAL 1

TAŞIYICI DUVARLARDA FARKLI BOŞLUK YAPILANDIRMASINA SAHİP SARILMIŞ YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Ali URAL 1 TAŞIYICI DUVARLARDA FARKLI BOŞLUK YAPILANDIRMASINA SAHİP SARILMIŞ YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Ali URAL 1 aliural@ktu.edu.tr Öz: Yığma veya kâgir olarak adlandırılan yapılar, insanlığın

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 2 Duvar Altı (veya Perde Altı) Şerit Temeller (Duvar Temelleri) 3 Taş Duvar Altı Şerit Temeller Basit tek

Detaylı

Yapı Elemanlarının Davranışı

Yapı Elemanlarının Davranışı Kolon Türleri ve Eksenel Yük Etkisi Altında Kolon Davranışı Yapı Elemanlarının Davranışı Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZKUL Kolonlar; bütün yapılarda temel ile diğer yapı elemanları arasındaki bağı sağlayan ana

Detaylı

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPAN: PROJE: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPI GENEL YERLEŞİM ŞEKİLLERİ 1 4. KAT 1 3. KAT 2 2. KAT 3 1. KAT 4 ZEMİN KAT 5 1. BODRUM 6 1. BODRUM - Temeller

Detaylı

EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ İLE BETONARME KIZAĞIN DEPREM PERFORMANSININ İNCELENMESİ

EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ İLE BETONARME KIZAĞIN DEPREM PERFORMANSININ İNCELENMESİ EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ İLE BETONARME KIZAĞIN DEPREM PERFORMANSININ İNCELENMESİ Dünya ticaretinin önemli bir kısmının deniz yolu taşımacılığı ile yapılmakta olduğu ve bu taşımacılığının temel taşını

Detaylı

İNŞ 320- Betonarme 2 Ders Notları / Prof Dr. Cengiz DÜNDAR Arş. Gör. Duygu BAŞLI

İNŞ 320- Betonarme 2 Ders Notları / Prof Dr. Cengiz DÜNDAR Arş. Gör. Duygu BAŞLI a) Denge Burulması: Yapı sistemi veya elemanında dengeyi sağlayabilmek için burulma momentine gereksinme varsa, burulma denge burulmasıdır. Sözü edilen gereksinme, elastik aşamada değil taşıma gücü aşamasındaki

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 4-DBYBHY (2007)ve RBTE(2013) Karşılaştırılması

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 4-DBYBHY (2007)ve RBTE(2013) Karşılaştırılması RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 4-DBYBHY (2007)ve RBTE(2013) Karşılaştırılması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü RİSKLİ BİNALARIN TESPİT

Detaylı

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Ümit ÖZKAN 1, Ayşe DEMİRTAŞ 2 Giriş: Yapıblok, Yapı Merkezi Prefabrikasyon A.Ş. tarafından 1996 yılından beri endüstriyel üretim yöntemleri ile üretilen

Detaylı

TDY 2007 YE GÖRE DEPREM ELASTİK TASARIM İVME SPEKTRUMU

TDY 2007 YE GÖRE DEPREM ELASTİK TASARIM İVME SPEKTRUMU KONU: Yeni deprem yönetmeliği taslağında ve TDY2007 de verilen kriterler doğrultusunda, birkaç lokasyonda, deprem tasarım ivme spektrumlarının oluşturulması ve tek serbestlik dereceli bir sistem üzerinde

Detaylı

CS MÜHENDİSLİK PROJE YAZILIM HİZMETLERİ www.csproje.com. EUROCODE-2'ye GÖRE MOMENT YENİDEN DAĞILIM

CS MÜHENDİSLİK PROJE YAZILIM HİZMETLERİ www.csproje.com. EUROCODE-2'ye GÖRE MOMENT YENİDEN DAĞILIM Moment CS MÜHENİSLİK PROJE YAZILIM HİZMETLERİ EUROCOE-2'ye GÖRE MOMENT YENİEN AĞILIM Bir yapıdaki kuvvetleri hesaplamak için elastik kuvvetler kullanılır. Yapının taşıma gücüne yakın elastik davranmadığı

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması 6.2.2. Bina Verisi Sismik Mikrobölgeleme de hasar hesaplamalarının yapılabilmesi için, Çalışma alanı

Detaylı

Çatı katında tüm çevrede 1m saçak olduğu kabul edilebilir.

Çatı katında tüm çevrede 1m saçak olduğu kabul edilebilir. Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri belirlenmesi 1. katta döşemelerin çözümü ve çizimi Döşeme

Detaylı

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun . Döşemeler TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun 07.3 ÇELİK YAPILAR Döşeme, Stabilite Kiriş ve kolonların düktilitesi tümüyle yada kısmi basınç etkisi altındaki elemanlarının genişlik/kalınlık

Detaylı

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN ĠDE-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-KESME ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN ĠDE-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-KESME ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKİM 2010-DÜZCE BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN ĠDE-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-KESME ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ

Detaylı

Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz

Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz Sunan: Taner Aksel www.benkoltd.com Doğru Dinamik Yapısal Analiz için: Güvenilir, akredite edilmiş, gerçek 3 Boyutlu sonlu elemanlar analizi yapabilen

Detaylı

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli Temeller Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Temel Nedir? Yapısal sistemlerin üzerindeki tüm yükleri, zemine güvenli bir şekilde aktaran yapısal elemanlara

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazbeton, Tuğla ve Bims Blok Kullanımının Bina Statik Tasarımına ve Maliyetine olan Etkilerinin İncelenmesi 4 Mart 2008 Bu rapor Orta Doğu Teknik

Detaylı

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÖZET Donatılı gazbeton çatı panellerinin çeşitli çatı taşıyıcı sistemlerinde

Detaylı

Temel sistemi seçimi;

Temel sistemi seçimi; 1 2 Temel sistemi seçimi; Tekil temellerden ve tek yönlü sürekli temellerden olabildiğince uzak durulmalıdır. Zorunlu hallerde ise tekil temellerde her iki doğrultuda rijit ve aktif bağ kirişleri kullanılmalıdır.

Detaylı

MOMENT YENİDEN DAĞILIM

MOMENT YENİDEN DAĞILIM MOMENT YENİDEN DAĞILIM Yeniden Dağılım (Uyum) : Çerçeve kirişleri ile sürekli kiriş ve döşemelerde betonarme bir yapının lineer elastik davrandığı kabulüne dayalı bir statik çözüm sonucunda elde edilecek

Detaylı

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Döşemeler

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Döşemeler İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Döşemeler 2015 Betonarme Döşemeler Giriş / Betonarme Döşemeler Kirişli plak döşemeler Dişli (nervürlü)

Detaylı

YAPILARDA HASAR TESPĐTĐ-II

YAPILARDA HASAR TESPĐTĐ-II YAPILARDA HASAR TESPĐTĐ-II VII.Bölüm BETONARME YAPILARDA HASAR Konular 7.2. KĐRĐŞ 7.3. PERDE 7.4. DÖŞEME KĐRĐŞLERDE HASAR Betonarme kirişlerde düşey yüklerden dolayı en çok görülen hasar şekli açıklıkta

Detaylı

11/10/2013 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR

11/10/2013 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR 1. Giriş 2. Beton 3. Çelik 4. Betonarme yapı elemanları 5. Değerlendirme Prof.Dr. Zekai Celep 10.11.2013 2 /43 1. Malzeme (Beton) (MPa) 60

Detaylı

Bina Envanter Çalışması

Bina Envanter Çalışması Bina Envanter Çalışması Değerlendirme Yöntemleri ve Karar Süreci Yrd. Doç. Dr. Özgür ÖZÇELİK Yapı Mekaniği ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu İnşaat Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi, Dokuz Eylül

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 4-DBYBHY (2007)ve RBTE(2013) Karşılaştırılması

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 4-DBYBHY (2007)ve RBTE(2013) Karşılaştırılması RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 4-DBYBHY (2007)ve RBTE(2013) Karşılaştırılması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü İçerik Kapsam Binalardan

Detaylı

DOKUZ KATLI TÜNEL KALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE GÜNCELLENMESİ

DOKUZ KATLI TÜNEL KALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE GÜNCELLENMESİ DOUZ ATLI TÜNEL ALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE ÜNCELLENMESİ O. C. Çelik 1, H. Sucuoğlu 2 ve U. Akyüz 2 1 Yardımcı Doçent, İnşaat Mühendisliği Programı, Orta Doğu

Detaylı

2007 DEPREM YÖNETMELİĞİ

2007 DEPREM YÖNETMELİĞİ 27 DEPREM YÖNETMELİĞİ MEVCUT BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu ODTÜ YÖNETMELİK KOMİSYONU (7/7/23 Tarih ve 8925 Sayılı Bakan Oluru) Nuray Aydınoğlu (BÜ) Nejat Bayülke

Detaylı

BETONARME BİNALARIN FARKLI HESAP YÖNTEMLERİNE GÖRE PERFORMANS SINIRLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

BETONARME BİNALARIN FARKLI HESAP YÖNTEMLERİNE GÖRE PERFORMANS SINIRLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME BETONARME BİNALARIN FARKLI HESAP YÖNTEMLERİNE GÖRE PERFORMANS SINIRLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Mehmet Sefa Orak 1 ve Zekai Celep 2 1 Araştırma Görevlisi, İnşaat Müh. Bölümü, İstanbul

Detaylı

(İnşaat Mühendisliği Bölümü) SEMİNER 1. Burcu AYAR

(İnşaat Mühendisliği Bölümü) SEMİNER 1. Burcu AYAR GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İnşaat Mühendisliği Bölümü) SEMİNER 1 Burcu AYAR Çalışmamızın Amacı Nedir? Çok katlı yapıların burulma düzensizliği, taşıyıcı sistemin rijitlik ve kütle dağılımının simetrik

Detaylı

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mukavemet-I Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 5 Eğilmede Kirişlerin Analizi ve Tasarımı Kaynak: Cisimlerin Mukavemeti, F.P. Beer, E.R. Johnston, J.T. DeWolf, D.F. Mazurek, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok.

Detaylı

BİTİRME PROJELERİ KATALOĞU

BİTİRME PROJELERİ KATALOĞU T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM412: BİTİRME ÇALIŞMASI DERSİ 2016 2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BİTİRME PROJELERİ KATALOĞU Koordinatör:

Detaylı

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir.

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. BASINÇ ÇUBUKLARI Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. Basınç çubukları, sadece eksenel basınç kuvvetine maruz kalırlar. Bu çubuklar üzerinde Eğilme ve

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

RİSKLİ BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME RİSKLİ BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖZET: H. Tekeli 1, H. Dilmaç 2, K.T. Erkan 3, F. Demir 4, ve M. Şan 5 1 Yardımcı Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

Dinamik Etki: Deprem Etkisi. Deprem Dayanımı için Tasarım. Genel Deprem Analizi Yöntemleri - 1

Dinamik Etki: Deprem Etkisi. Deprem Dayanımı için Tasarım. Genel Deprem Analizi Yöntemleri - 1 Dinamik Etki: Deprem Etkisi Mevcut Betonarme Yapıların Deprem Performansının Değerlendirmesi: İtme Analizi Yrd. Doç. Dr. Kutay Orakçal Boğaziçi Üniversitesi Yer sarsıntısı sonucu oluşan dinamik etki Yapı

Detaylı

Data Merkezi. Tunç Tibet AKBAŞ Arup-İstanbul Hüseyin DARAMA Arup- Los Angeles. Tunç Tibet AKBAŞ

Data Merkezi. Tunç Tibet AKBAŞ Arup-İstanbul Hüseyin DARAMA Arup- Los Angeles. Tunç Tibet AKBAŞ Data Merkezi Tunç Tibet AKBAŞ Arup-İstanbul Hüseyin DARAMA Arup- Los Angeles Tunç Tibet AKBAŞ Projenin Tanımı Tasarım Kavramı Performans Hedefleri Sahanın Sismik Durumu Taban İzolasyonu Analiz Performans

Detaylı

İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM HASTANESİ A3 BLOĞU ÖN İNCELEMESİ

İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM HASTANESİ A3 BLOĞU ÖN İNCELEMESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ GENÇ ARAŞTIRMACILAR I. KONGRESİ MBGAK 2003 17-20 Şubat 2003 İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM HASTANESİ A3 BLOĞU ÖN İNCELEMESİ Gebrail BEKDAŞ, Rasim TEMUR, Sinan ŞAHAN, Kemal ÇAVUŞ,

Detaylı

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-4

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-4 BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-4 DİŞLİ DÖŞEMELER Serbest açıklığı 700 mm yi geçmeyecek biçimde düzenlenmiş dişlerden ve ince bir tabakadan oluşmuş döşemelere dişli döşemeler denir. Geçilecek açıklık eğer

Detaylı

Taşıyıcı Sistem İlkeleri

Taşıyıcı Sistem İlkeleri İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Taşıyıcı Sistem İlkeleri 2015 Bir yapı taşıyıcı sisteminin işlevi, kendisine uygulanan yükleri

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3 (2015) 107 116 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Düzce İli Kaynaşlı İlçesinde Riskli Binaların Tespitinde Sokak Taraması

Detaylı

Malzemelerin Mekanik Özellikleri

Malzemelerin Mekanik Özellikleri Malzemelerin Mekanik Özellikleri Bölüm Hedefleri Deneysel olarak gerilme ve birim şekil değiştirmenin belirlenmesi Malzeme davranışı ile gerilme-birim şekil değiştirme diyagramının ilişkilendirilmesi ÇEKME

Detaylı

KESME BAKIMINDAN DOĞRU TASARLANMAMIŞ BETONARME PERDE DUVARLI YÜKSEK BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI

KESME BAKIMINDAN DOĞRU TASARLANMAMIŞ BETONARME PERDE DUVARLI YÜKSEK BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI KESME BAKIMINDAN DOĞRU TASARLANMAMIŞ BETONARME PERDE DUVARLI YÜKSEK BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI Ali İhsan ÖZCAN Yüksek Lisans Tez Sunumu 02.06.2015 02.06.2015 1 Giriş Nüfus yoğunluğu yüksek bölgelerde;

Detaylı

Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir.

Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir. Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir. Mimari ve statik tasarım kolaylığı Kirişsiz, kasetsiz düz bir tavan

Detaylı

Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Örnek Güçlendirme Projesi Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Deprem Performansı Nedir? Deprem Performansı, tanımlanan belirli bir deprem etkisi altında, bir binada oluşabilecek hasarların düzeyine ve dağılımına

Detaylı

Orion. Depreme Güvenli Yapı Tasarımı. PROTA Mühendislik. Bina Tasarım Sistemi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

Orion. Depreme Güvenli Yapı Tasarımı. PROTA Mühendislik. Bina Tasarım Sistemi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Orion Bina Tasarım Sistemi Depreme Güvenli Yapı Tasarımı Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN PROTA Mühendislik Depreme Güvenli Yapılar Doğru, Esnek ve Güvenilir Yapısal Model Esnek 3-Boyut ve Geometri Olanakları

Detaylı

Süneklik Düzeyi Yüksek Perdeler TANIMLAR Perdeler, planda uzun kenarın kalınlığa oranı en az 7 olan düşey, taşıyıcı sistem elemanlarıdır.

Süneklik Düzeyi Yüksek Perdeler TANIMLAR Perdeler, planda uzun kenarın kalınlığa oranı en az 7 olan düşey, taşıyıcı sistem elemanlarıdır. TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM 308 Depreme Dayanıklı Betonarme e Yapı Tasarımı arımı Earthquake Resistantt Reinforced Concretee Structural Design BÖLÜM 3 - BETONARME BİNALAR

Detaylı

Çelik Yapılar - INS /2016

Çelik Yapılar - INS /2016 Çelik Yapılar - INS4033 2015/2016 DERS III Yapısal Analiz Kusurlar Lineer Olmayan Malzeme Davranışı Malzeme Koşulları ve Emniyet Gerilmeleri Arttırılmış Deprem Etkileri Fatih SÖYLEMEZ Yük. İnş. Müh. İçerik

Detaylı

Betonarme Yapılarda Perde Duvar Kullanımının Önemi

Betonarme Yapılarda Perde Duvar Kullanımının Önemi Betonarme Yapılarda Perde Duvar Kullanımının Önemi ĠnĢaat Yüksek Mühendisi MART 2013 Mustafa Berker ALICIOĞLU Manisa Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü, Yapı Denetim ġube Müdürlüğü Özet: Manisa ve ilçelerinde

Detaylı

MEVCUT YAPININ DEPREM PERFORMANSININ BELĐRLENMESĐ

MEVCUT YAPININ DEPREM PERFORMANSININ BELĐRLENMESĐ StatiCAD-Yigma Đle Yığma Binaların Performans Değerlendirilmesi ve Güçlendirilmesi Giriş StatiCAD-Yigma Programı yığma binaların statik hesabını deprem yönetmeliği esaslarına göre elastisite teorisi esasları

Detaylı

BETONARME YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİĞİ

BETONARME YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİĞİ BETONRE YPILRD TŞIYICI SİSTE GÜVENLİĞİ Zekai Celep Prof. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi http://web.itu.edu.tr/celep/ celep@itu.edu.tr İO eslekiçi Eğitim Semineri Bakırköy, Kadıköy,

Detaylı

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi YDGA2005 - Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, 17 Şubat 2005, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Detaylı

Gazbeton Duvar ve Döşeme Elemanları ile İnşa Edilen Az Katlı Konut Binalarının Deprem Güvenliği*

Gazbeton Duvar ve Döşeme Elemanları ile İnşa Edilen Az Katlı Konut Binalarının Deprem Güvenliği* Gazbeton Duvar ve Döşeme Elemanları ile İnşa Edilen Az Katlı Konut Binalarının Deprem Güvenliği* Dr.Haluk SESİGÜR Yrd.Doç.Dr. Halet Almıla BÜYÜKTAŞKIN Prof.Dr.Feridun ÇILI İTÜ Mimarlık Fakültesi Giriş

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 10 Eylemsizlik Momentleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R. C.Hibbeler, S. C. Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 10. Eylemsizlik Momentleri

Detaylı

Taşıyıcı Sistem İlkeleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu

Taşıyıcı Sistem İlkeleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu Taşıyıcı Sistem İlkeleri Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi TAŞIYICI SİSTEM ELEMANLARI YÜKLER YÜKLER ve MESNET TEPKİLERİ YÜKLER RÜZGAR YÜKLERİ BETONARME TAŞIYICI SİSTEM ELEMANLARI Rüzgar yönü

Detaylı

Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR

Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR TABLALI KESİTLER Betonarme inşaatın monolitik özelliğinden dolayı, döşeme ve kirişler birlikte çalışırlar. Bu nedenle kesit hesabı yapılırken, döşeme parçası kirişin basınç bölgesine

Detaylı

DEPREM YÖNETMELİĞİ NDE ÖNGÖRÜLEN TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİK DÜZEYİ KONUSUNDA KARŞILAŞTIRMALI SAYISAL İNCELEME

DEPREM YÖNETMELİĞİ NDE ÖNGÖRÜLEN TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİK DÜZEYİ KONUSUNDA KARŞILAŞTIRMALI SAYISAL İNCELEME ÖZET: DEPREM YÖNETMELİĞİ NDE ÖNGÖRÜLEN TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİK DÜZEYİ KONUSUNDA KARŞILAŞTIRMALI SAYISAL İNCELEME İ. Keskin 1 ve Z. Celep 2 1 Yüksek Lisans Öğrencisi, Deprem Müh. Programı, İstanbul Teknik

Detaylı

YIĞMA YAPILARIN DEPREM PERFORMANSI DEĞERLENDĠRME RAPORU

YIĞMA YAPILARIN DEPREM PERFORMANSI DEĞERLENDĠRME RAPORU YIĞMA YAPILARIN DEPREM PERFORMANSI DEĞERLENDĠRME RAPORU Yapı Sahibi : Ġl : Ġlçe : Mahalle : Cadde : Sokak : No : Pafta : Ada : Parsel : Raporu Hazırlanan Bina Bilgileri NĠSAN 2014 T.C PENDĠK BELEDĠYE BAġKANLIĞI

Detaylı

BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V = W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W

BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V = W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI X-X YÖNÜNDE BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W TOPLAM BİNA AĞIRLIĞI (W)

Detaylı

BALÇOVA VE SEFERİHİSAR İLÇELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN YAPI STOĞU ENVANTER VE DEPREM GÜVENLİĞİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ PROJESİ

BALÇOVA VE SEFERİHİSAR İLÇELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN YAPI STOĞU ENVANTER VE DEPREM GÜVENLİĞİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ PROJESİ BALÇOVA VE SEFERİHİSAR İLÇELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN YAPI STOĞU ENVANTER VE DEPREM GÜVENLİĞİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ PROJESİ Doç. Dr. Özgür ÖZÇELİK Prof. Dr. Türkay BARAN Prof. Dr. Serap KAHRAMAN Öğr. Gör. Dr.

Detaylı

Bulanık Mantık ve DURTES Yönteminde Uygulanması İçin Bir Öneri

Bulanık Mantık ve DURTES Yönteminde Uygulanması İçin Bir Öneri Bulanık Mantık ve DURTES Yönteminde Uygulanması İçin Bir Öneri Rasim TEMUR İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Sunum Programı 1. Giriş 2. Bulanık mantık 3. DURTES yöntemi 4. Uygulama önerileri

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN 2 3 Genel anlamda temel mühendisliği, yapısal yükleri zemine izin verilebilir

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUNU

KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUNU 0. Simgeler Ac Akn Ap A sh b k bw d E E cm (EI )e (EI f )o cm f f ctm ywm f ym h G HN Hw I w m sınır M K KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUNU RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR : Brüt kolon enkesit alanı

Detaylı

34. Dörtgen plak örnek çözümleri

34. Dörtgen plak örnek çözümleri 34. Dörtgen plak örnek çözümleri Örnek 34.1: Teorik çözümü Timoshenko 1 tarafından verilen dört tarafından ankastre ve merkezinde P=100 kn tekil yükü olan kare plağın(şekil 34.1) çözümü 4 farklı model

Detaylı