Balkanlar da Ramazan a co kulu ba lang ç

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Balkanlar da Ramazan a co kulu ba lang ç"

Transkript

1 SAYFA YILLIK TAR H N AZ Z HATIRASINA İz. PİM. PP 104 BAYRAMPAŞA Belediyesi tarafından "Kardeşlik Sınır Tanımaz" sloganıyla organize edilen "Bereket Konvoyu", bu yıl ilk iftarını Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de verdi. Zagreb Camisi'nde verilen iftara, Zagreb Büyükşehir Belediye Başkanı Milan Bandiç, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Ahmet Tuta, Zagreb Müftüsü Aziz Hasanoviç ve çok sayıda vatandaş katıldı. Büyükelçi Tuta, ramazan ayının tüm dünyaya barış, kardeşlik ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. 5 te Ata ATUN Y B L R Z Süheyl ÇOBANO LU Sayfa 3 te 22 HAZ RAN 2015 PAZARTES - Y l: 7 Say : 326 Balkanlar da Ramazan a co kulu ba lang ç BOSNA HERSEK'teki Müslümanlar, Saraybosna, Mostar, Travnik, Zenitsa, Tuzla ve Banya Luka gibi ehirlerdeki camilerde ramazan n ilk teravih namaz n k ld. Üsküplüler, ilk teravih namaz için ehirdeki tarihi camileri tercih etti. S rbistan'da da ramazan n ilk teravih namaz, ba kent Belgrad'daki tek cami konumundaki Bayrakl Cami'nin yan s ra mescitlerde ve Pre evo Vadisi ile Sancak bölgesindeki camilerde k l nd. Kosova'da da ilk teravih heyecan ya and. Ba ta ba kent Pri tine Bereket Konvoyu Balkanlar a 11. kez ula tı ATALARIMIZIN KAYBOLAN RAMAZAN ADETLER ve Prizren olmak üzere vatanda lar bulunduklar bölgelerdeki camilere ak n etti. H rvatistan' n ba kenti Zagreb'deki tek cami konumundaki Zagreb Camisi de teravih namaz n k lmak için camiye gelen vatanda larla doldu. Balkanlar' n en küçük ülkesi Karada 'da da ramazan n ilk teravih namaz ba kent Podgoritsa'n n yan s ra Biyelo Polye, Rojaye, Ulçin ve Bar gibi ehirlerdeki camilerde k l nd. Arnavutluk'taki Müslümanlar da ramazan n ilk teravih namaz için camilere ak n etti. 3 te Sayfa 4 te BALKANLARDA pek çok ülkede Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yenilenen camilerde Ramazan heyecanı bir başka yaşandı. Bosna Hersek Banya Luka da Ferhadiye ve Makedonya Manastır da ibadete açılan İshakiye camilerinde yıllar sonra teravih namazı kılındı. Bosna Ramazan ayının ba lamasıyla birlikte Balkan ülkelerinde ya ayan Müslümanlar ilk oruçlarına kalktılar, ilk teravih namazlarını kılmak için camilere akın ettiler Ferhadiye de 22 y l sonra teravih sevinci Hersek in kuzeyindeki Banya Luka kentinde, 7 Mayıs 1993 tarihinde Sırplar tarafından temeline dinamit yerleştirilerek yıkılan ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yarım kalan inşaatı tamamlanarak yeniden ibadete açılan Ferhadiye Camisi'nde 22 yıl sonra teravih namazı kılındı. 3 te ISSN X Gazeteniz THY uçaklar nda ÜCRETS Z Türkçe e itime Kosova da rekor ba vuru KOSOVA'da Türk dilinde e itimin verildi- i ilkokul ve lise kay tlar na son 15 y l n en büyük ö renci ba vurusu yap ld y l nda bu yana resmi olarak ilkokul düzeyinden üniversite düzeyine kadar Türk dilinde e itimin verildi i Kosova'da, özellikle 1999 y l sava sonras Türkçe e itimde her geçen y l ö renci ba vuru say s nda dü ü ya an yordu. Özellikle Türk dilinin resmi dil oldu u Prizren'de devlete ait 7 ilkokul ve 4 lise de Türkçe e itim verilmekte. 4 te te Tsipras'ın yeni rakibi YUNANİSTAN'da Panhelenik Sosyalist Hareket'in (PASOK) yeni başkanı Fofi Gennimata oldu. a göre; PASOK'un Atina'da gerçekleştirilen 10. Kongresi'nde eski PASOK lideri Evangelos Venizelos'un göreve devam etmek istemediğini açıklamasının ardından yapılan başkanlık seçiminde oyların yüzde 56'sını alan Fofi Gennimata, PASOK başkanlığına seçildi. PASOK'un kurucusu Andreas Papandreu'nun yakın arkadaşlarından eski bakan Yorgos Gennimatas'ın kızı olan Fofi Gennimata, 1964 yılında Atina'da doğdu. Atina Üniversitesi'nin Siyasi Bilimler Fakültesi'ni bitiren Gennimata, PASOK hükümetleri döneminde çeşitli bakanlıklarda görev yaptı. 5 te

2 SAYFA 02 2 Kent ve Markalar Editör: Suzan ERNOYAN Pazartesi KOSBİ ihracatı ve istihdamı katlayacak Türkiye nin 1300 hektarlık alanı ile en büyük organize sanayi bölgeleri arasında yer alan, bünyesinde 25 bine yakın kişiye istihdam sağlayan ve yıllık 5 milyar dolara yakın dış ticaret hacmine sahip olan Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ), Ege nin 100 büyük firmasından 11 ini sınırları içerisinde barındırıyor bölgede istihdam edildiğini söyledi. Bölgenin altyapı eksikliklerinin giderilmesi için yoğun bir çalışma içinde olduklarını, firmaların katma değerli ürünler üretmesi, yeni yatırımlarla büyümesi için her türlü kolaylıkları sağladıklarını dile getiren Porsuk, Bölgemizdeki yetki sorununun çözümü ile birlikte yarım kalan tüm alt ve üst yapı faaliyetlerimizi tamamlamak için yola koyulduk. Sanayicimiz ilk önce ucuz ve kaliteli elektrik ve doğalgaz enerjisine kavuştu. Merkezi Atık Su Arıtma Tesisimiz devreye girdi. Bölge içinden geçen Nif Çayı nın ıslah çalışmaları sürüyor. Bölgemizin Ulusal Demiryolu Hattına bağlanması ve Yükleme Boşaltma İstasyonunun kurulması, OSB içinden geçen İzmir Ankara Karayolu üzerindeki kavşakların kesintisiz trafiğe olanak verecek şekilde seviyeli kavşak haline getirilmesi gibi acil projeler hayata geçiriliyor. Altyapı yatırımlarının kısa sürede tamamlanması ile bölgemiz yatırımcılar için daha cazip hale gelecek dedi. Devler arasında 11 firma yer aliyor EBSO taraf ndan aç klanan Ege nin lerine ula mas n n ancak üretimle 100 büyük sanayi kurulu u listesinde mümkün olaca bilincinde olduklar n KOSB üyesi 11 firman n yer ald n üretimde d a ba ml l azaltmam z bundan da büyük mutluluk duyduklar n belirten Porsuk, bölgelerindeki fir- ve yerli üretime destek olmak gerektimalar n üretimlerini ve ihracatlar n inin alt n çizen Porsuk, zmir de ya an lan te vik adaletsizli inin de gideril- art rmalar için projeler ürettiklerini kaydetti. Türkiye nin ekonomik hedefmesini beklediklerini vurgulad. Güne Enerjisi Santrali faaliyette ürkiye nin 1300 hektarlık alanı ile en büyük organize Tsanayi bölgeleri arasında yer alan, bünyesinde 25 bine yakın kişiye istihdam sağlayan ve yıllık 5 milyar dolara yakın dış ticaret hacmine sahip olan Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) yeni yatırımlarla ihracat ve istihdamını katlayarak ülkeye daha çok katma değer kazandırmayı hedefliyor. Dünyanın dev firmalarına ev sahipliği yapan bölge, dış ticaret fazlası verirken, bölgenin imar planlarının da kesinleşmesi ile bundan sonrada yatırımcıların ilgi odağı olmayı sürdürecek. YATIRIMCILAR İÇİN CAZİP Bölgelerinin limana yakınlığı, İzmir Ankara Karayolu üzerinde yer alması nedeniyle 1970 li yıllarda kentin en önemli sanayi akslarından biri haline geldiğini ifade eden KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk, şu anda bölgede 483 firmanın faaliyet gösterdiğini ve 25 bine yakın kişinin ÇEVRE İLE BARIŞIK ÇAĞDAŞ OSB Kuzey sınırından geçen İzmir- İstanbul Otoyolunun tamamlanması ve lojistik köyün bitirilmesi ile çok önemli avantajlara kavuşulacağını ve bu sayede istihdam ve ihracatın katlanacağını anlatan Porsuk, bölgelerinde ağırlıklı olarak makina imalat, otomotiv yan sanayi, gıda, kimya, elektrik elektronik, yapı malzemeleri, plastik ve ambalaj sanayi alanlarında faaliyet gösteren firmaların yer aldığını açıkladı. Porsuk, çevre duyarlılığına sahip olduklarını ve bu konuda birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, hedeflerin çevre ile barışık çağdaş bir OSB yaratmak olduğunu sözlerine ekledi. Bu projemiz kapsam nda 8 dönümlük lik ilk yat r m oldu. Organize Sanayi arazi üzerine 500 kwp gücünde Güne Bölgemizde yenilenebilir enerji kullan m n n özendirilmesi ve bu yönde sinerji Enerjisine Dayal Elektrik Üretim Santrali (GES) kurduk. Projemiz yarat lmas hedeflenen santralde üretilecek enerji ile Merkezi At k Su Ar tma Organize Sanayi Bölgemizin Yenilenebilir Enerji Kullan m na yöne- tesisimizin enerji maliyeti dü ecek. Nitelikli i gücü açı ını kapatacaklar zmir Kalk nma Ajans n n ( ZKA) deste iyle, s n rlar içinde yer alan Mopak Endüstri Meslek Lisesi nin teknik donan m n ba tan a a yenileyeceklerini dile getiren Porsuk, Bu projeyle ihtiyaç duyduklar nitelikli ara elemanlar n yeti tirilmesini sa larken, i hayat na haz r olarak okuldan mezun olacak ö rencilerin de i yerlerinde kolayl kla i bulabilece ini vurgulad. Bili im, Elektrik Elektronik, Kimya, Makine, Matbaa ve Metal Teknolojileri olmak üzere 6 farkl alan ndaki bölümlere toplam 759 bin 442.-TL tutar nda makine, cihaz ve e itim materyalleri al naca n ifade eden Porsuk, Proje bütçesinin yüzde 10 oran ndaki e finansman bölgemizce, 683 bin 442 TL si ise ZKA taraf ndan kar lanacak. Biz haz rlad m z bu projeyle bölgemizdeki bu lisedeki cihazlar sanayi ile uyumlu hale getirece iz. Bu sayede günün artlar na uygun donan ml ara eleman yeti irken sanayicide istedi i nitelikte eleman bulabilecek. Bölgemizde böyle bir proje ilk kez hayata geçecek dedi.

3 SAYFA 03 Pazartesi Balkan Haberleri 3 Balkanlar n Ramazan beklentisi Ramazan huzurla ya amak T ürkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurba kan, siyaset hayat m z n Y BABASI Süleyman Demirel, yeri doldurulamayacak bir bo luk b rakarak ebedi- B L R Z yete intikal etti. Ömrünü ülkemizin kalk nmas na adayan, Adalet Partisi ve Do ru Yol Süheyl ÇOBANO LU Partisi nin Genel Ba kan, Ba bakan, 9.Cumhurba kan Süleyman Demirel in Isparta da ÇOBAN SÜLÜ ad yla ba layan ya am mücadelesi, BARAJLAR KRALI ve MUHTE EM SÜLEYMAN olarak devam etti. Türkiye nin yasakl y llar nda B R B LEN di. Türkiye nin BABA s olarak olarak hayata gözlerini yumdu. Kendisine Allah tan rahmet, yak nlar na ve Türk Milleti ne ba sa l dilerim. SARAYBOSNA - BALKAN GÜNLÜ Ü amazan ayının başlamasıyla birlikte Balkan ülkelerinde yaşayan RMüslümanlar ilk oruçlarına kalktılar, ilk teravih namazlarını kılmak için camilere akın ettiler. Bosna Hersek'teki Müslümanlar, başkent Saraybosna başta olmak üzere BANYA LUKA B alkanlarda pek çok ülkede Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yenilenen camilerde Ramazan heyecanı bir başka yaşandı. Bosna Hersek Banya Luka da Ferhadiye ve Makedonya Manastır da ibadete açılan İshakiye camilerinde yıllar sonra ilk teravih namazı kılındı. Bosna Hersek in kuzeyindeki Banya Luka kentinde, 7 Mayıs 1993 tarihinde Sırplar tarafından temeline dinamit yerleştirilerek yıkılan ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yarım kalan inşaatı tamamlanarak yeniden ibadete açılan Ferhadiye Camisi'nde 22 yıl sonra teravih namazı Mostar, Travnik, Zenitsa, Tuzla ve Banya Luka gibi şehirlerdeki camilerde ramazanın ilk teravih namazını kıldı. Çok sayıda Saraybosnalı, teravih namazını kılmak için şehir merkezindeki tarihi Gazi Hüsrevbey Camisi'ne akın etti. Cami içinde yer bulamayan cemaatin bir kısmı, namazlarını dışarıdan kılmak zorunda kaldı. sitesinin Anadolu kılındı. Bosna'daki savaşta temellerine kadar yıkılan, taşları Vrbas Nehri'ne atılan, arazisi bir süre park alanı ve şehir çöplüğü olarak kullanılan, Bosna direnişinin sembollerinden biri konumundaki Ferhadiye Camisi'nin yarım kalan inşaatı, TİKA tarafından tamamlanmıştı. Osmanlı'nın Bosna Sancak Beyi Ferhat Paşa tarafından 1579 yılında yaptırılan ve ülkedeki en önemli Osmanlı eserlerinden biri olan Ferhadiye Camisi'nin yıkıldığı 7 Mayıs, Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) tarafından "Camiler Günü" olarak ilan edilmişti. Öte yandan Makedonya'nın Manastır şehrindeki Osmanlı eseri İshakiye Camisi'nde de TİKA tarafından yapılan restorasyonun tamamlanmasının ardından ilk teravih namazı kılındı. Ajansi na dayandırarak verdiği habere göre; Makedonyalı Müslümanlar da ramazanın ilk teravih namazı için camileri doldurdu. Üsküplüler, ilk teravih namazı için şehirdeki tarihi camileri tercih ederken, şehirdeki merkez camilerinden Mustafa Paşa Camisi, vatandaşların en çok tercih ettiği cami oldu. Sırbistan'da da ramazanın ilk teravih namazı, başkent Belgrad'daki tek cami konumundaki Bayraklı Cami'nin yanı sıra mescitlerde ve Arnavut nüfusun yoğun olduğu Preşevo Vadisi ile Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki camilerde kılındı. Nüfusunun büyük çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Kosova'da da ilk teravih heyecanı yaşandı. Başta başkent Priştine ve Prizren olmak üzere vatandaşlar bulundukları bölgelerdeki camilere akın etti. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki tek cami konumundaki Zagreb Camisi de teravih namazını kılmak için camiye gelen vatandaşlarla doldu. Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'da da ramazanın ilk teravih namazı başkent Podgoritsa'nın yanı sıra Boşnak ve Arnavut nüfusun yoğun yaşadığı Biyelo Polye, Rojaye, Ulçin ve Bar gibi şehirlerdeki camilerde kılındı. Arnavutluk'taki Müslümanlar da ramazanın ilk teravih namazı için camilere akın etti. Başkent Tiran'daki tek cami olan tarihi Ethem Bey Camisi, teravih namazı için camiye akın eden Müslümanlarla doldu. S rplar n bombalad Ferhadiye de 22 y l sonra teravih namaz sevinci Bulgaristan tel örgüyü uzat yor 6 G TT 7 GELD 40 y l a k n siyasi hayat nda "alt kez gitti i ba bakanl a yedi kez gelen" Demirel, hayat n siyasete adayan, hizmet sevdal s, büyük Türkiye nin mimar ve iyi bir devlet adam yd. Olaylarla dolu ya am nda Su leri Müdürü, Barajlar Kral, Çoban Sülü, Bir Bilen ve Baba gibi birçok lakapla da an ld. Siyasi ya am na 1962 y l nda Adalet Partisi Genel dare Kurulu üyeli i ile ba lad. Y llar içinde hay rla yadedilen birçok hizmete imza att. 28 Kas m 1964 tarihinde Adalet Partisi nin genel ba kan seçilmesinin ard ndan, 1965 tarihleri aras nda görev yapan koalisyon hükümetinde meclis d ndan Ba bakan Yard mc s olarak görev ald. Aktif bir siyasi ya am olan ve Adalet Partisi nin ba nda olan Süleyman Demirel, 10 Ekim 1965 te yap lan genel seçimlerde yüzde 52 oy alarak tek ba na iktidar oldu. Ayn zamanda Isparta Milletvekili olarak da parlamentoya girdi ve Türkiye nin 12 nci ba bakan olarak hükümetini kurdu. 68 ö renci olaylar yla ba layan sanc l dönem, 70 li y llarda sa -sol çat mas olarak an lan anar i ve terör sürecine dönü mü tü K br s Harekât ndan sonra ABD nin ambargosuyla sars lan ekonomi ve dünyadaki petrol fiyatlar n n h zl art yla ülkemizde hayli s k nt l bir döneme yol açm t. O buhranl günlerde sorumluluk üslenerek hükümet kurmu ve f rt nal günlerde ülkeyi kaptans z b rakmam t. Soner Yalç n n deyi iyle; Anadolu nun bir köyünde do an Çoban Sülü nün, devletin tepesine kadar gelip ülkeyi y llarca yönetmesi, cumhuriyetin faziletidir Cumhuriyetin yüceli ini, laikli i, Mustafa Kemal devrimlerini, ça da l anlam ve sevmi ti Demirel Bu gün her görü ten insan n yüre inin yanmas ondand r Çoban Sülü lakab tak lmas ndan hiç al nmam, gurur duydu unu söylemi ti. Sevecen, babacan, anlay l, ho görülü, olgun bir devlet adam a rl yla herkesimden sayg ve sevgi gördü. Eylem yapan gençlere, hitaben yollar yürümekle a lmaz diyerek ho görü gösterdi. Siyasetin zirvelerinde olmas na ra men Güniz Sokak taki mütevaz evinde ya ad, lüks ve atafat merakl s olmad. Farkl l klara sayg l ki ili iyle, kurdu- u koalisyon hükümetlerinde kar t görü lerin dahi ülke menfaatleri için i birli i yapabilece ini gösterdi. Mahkemelerde yarg land, dört ay hapis yatt, 5 y l siyaset yapmas yasakland, ama ba kalar gibi senelerce ma dur edebiyat yla duygu istismar yapmad. 12 Mart ve 12 Eylül gibi askeri müdahalelerde ma dur olmas na ra men hiçbir ekilde milletinin ordusunu hedef yapmad. Milliydi, vatanseverdi. Türklü e, Atatürk e, Cumhuriyet e, halk n de erlerine ve etti i yemine sayg l, iyi bir devlet adam yd. Sadece ülkesine hizmet etmeyi, halk n refah n artt rmay dü ünmü, f rt nal bir dönemin unutulmaz lideri olarak kendisine muhaliflerin gönlünde bile sayg uyand rm t. Sen rahat uyu Say n Cumhurba kan m, mekan n cennet olsun, Allah gani-gani rahmet eylesin. Türk Milleti sizi ve hizmetlerinizi asla unutmayacakt r... Kom u ayr l rsa Türkiye etkilenir mi? slam Birli i kavgası Ramazan dinlemedi ÜSKÜP M akedonya'da geçtiğimiz aylarda yaşanan İslam Birliği krizi, mübarek Ramazan ayı başlamasına rağmen halen devam ediyor. a göre; İslam Birliği Başkanı Süleyman Recepi, Ramazan mesajında görevden aldığı Üsküp Müftüsü İbrahim Şabani ve beraberindekileri eleştirirken, İbrahim Şabani'yi destekleyen Üsküp cami imamları ise İslam Birliği Başkanı Süleyman Recepi'i eleştiriyor. Mustafa Camii'nde Üsküp camilerinin bazı imamları, düzenledikleri basın toplantısında Süleyman Recepi'den halen özür beklediklerini söyledi. Üsküp Müftülüğü İmamlarından Bayram Guri, okuduğu bildiride, İslam Birliği Başkanı Süleyman Recepi'yi suçladı. Üsküp'ün yeni Müftüsü Recep Yusufi'nin meşru olmadığını söyleyen Guri, yeni müftünün 260 Meclis üyesinden sadece 20 üyeyle seçildiğini de vurguladı. İmam Bayram Guri, sekiz yıldır imamlık yaptığı fakat bir gün bile sigortalı olmadığını söyleyerek, Üsküp Müftülüğü imamlarından çoğunun bu sorunla karşılaştığını belirtti. Guri ayrıca Süleyman Recepi'nin bu sorunu halledeceğine dair yıllarca vaadler verdiğini fakat yerine getirmediğini de ifade etti. ED RNER ulgaristan İçişleri Bakan Yardımcısı Filip BGunev ve beraberindeki heyet Kapıkule Sınır Kapısı'nı ziyaret etti. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Müslüm Yalçın tarafından karşılanan Bulgar heyete kaçak geçişlerin önlenmesi konusunda alınan tedbir ve uygulamalar anlatıldı. un haberine göre; Yalçın, gurbetçi sezonunda hareketli bir trafiğin yakın zamanda başlayacağını anımsatarak, "Türk ve Bulgar gümrük personelinin çalışma ve dinlenme saatleri arasında koordine sağlanmalı, tır işlemlerinin gecikmemesi adına yeterli pasaport polisinin görevlendirilmesi gerekmektedir" diye konuştu. Bulgaristan İçişleri Bakan Yardımcısı Gunev de sınırlarına yasa dışı göçü önlemek için çektikleri 30 kilometrelik tel örgünün geçişleri azalttığını ifade ederek, "Kapitan Andreevo-Lesovo sınır şeridine 60 kilometrelik tel örgü daha çekeceğiz" dedi.. AT NA unanistan ın Euro Bölgesi nden ayrılmasının YTürkiye`ye olası etkisi tartışılıyor. Aylardır süren Yunanistan ile kreditörler arasındaki müzakerelerde umut ışığı gözükmüyor. Ülke ay sonuna kadar Avrupa ve IMF'den acilen ihtiyaç duyduğu kaynağı alamaz ve iflas ederse, içerde ödemelerini yapabilmek için Euro'dan çıkmak zorunda kalacak. ye göre: Sınır komşusu olmalarına karşın Yunanistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi çok yüksek değil. İki ülke 2014'te sadece 5,6 milyar dolarlık ticaret hacmi yakalayabilmişti. Bu dönemde Türkiye, Yunanistan'a 1,4 milyar dolarlık ihracat yaparken, bu tutar toplam ihracatının sadece yüzde 0,9'unu oluşturmuştu. Avrupa Birliği'ne yapılan ihracattan Yunanistan'ın aldığı pay ise yüzde 2 seviyesindeydi. İthalatta ise Yunanistan'ın payı ihracata kıyasla az da olsa daha fazla. 2014'te Yunanistan'dan 4,2 milyar dolarlık ithalat yapılmış ve bu tutar toplam ithalatın yüzde 1,7'sine denk gelmişti. Bu tablo Yunanistan'ın Euro'dan ayrılması durumunda ekonomisinde yaşanabilecek yeni bir daralmanın, Türkiye'yi ticaret alanında fazla etkilemeyeceğine işaret ediyor. BANKACILIK SEKTÖRÜ Yunanistan'ın Euro'dan çıkışı senaryosu, Güneydoğu Avrupa ülkelerinde özellikle bankacılık çevrelerini endişelendiriyor. 2000'li yılların başlarından itibaren bölgede finans alanında söz sahibi olma stratejisiyle yola çıkan Yunanistan; Makedonya, Sırbistan, Romanya ve Moldova gibi ülkelerdeki bankacılık faaliyetlerini hızla artırmıştı. Bu strateji kapsamında Yunan bankası National Bank of Greece, Türkiye'de de Finansbank'ın çoğunluk hissedarı olmuştu. Ancak bankacılık çevrelerinde genel kanı Finansbank'ın risk altında olmadığı yönünde.

4 SAYFA 04 4 Kosova Haberleri ATALARIMIZIN KAYBOLAN RAMAZAN ADETLER Prof.Dr. Ata ATUN O n Bir Ay n Sultan Rahmet ay Ramazan ho geldi. Oruç tutabilenlerin orucunu Allah kabul etsin. Atalar m z n tabiri ile sahur vaktinin bitti i an, beyaz ipli- in siyah iplikten ay rt edilebildi i and r. Di er bir tan mlama ile de sahur, sabaha kar do u ufkunda tan yeri boyunca geni leyerek yay lan da n k ve enlemesine bir ayd nl n gözle görülebildi i an olan msak vaktinde bitiyor. Tarih kitaplar m kar t rarak eski Ramazan adetlerini derlemeye çal t m. Atalar m z n nas l rafine birer insan olduklar n, dinlerine ba l, mükemmel gelenek ve görenekleri oldu unu görüyoruz biraz ara t r nca AZ Y YEN MELEK OLUR Güzel bir Ramazan adeti olarak Az yiyen melek olur, çok yiyen helak olur, Az yiyen her gün yer, çok yiyen bir gün yer gibi vurgulu sözler, hat sanatç lar na yazd r l p yemek odalar na as l rd. ftar sofralar nda bunu görenler yemede ölçüyü kaç rmaz, doymadan sofradan kalkmay bilir ve Peygamber Efendimizin (sav) sünnetini de yerine getirmi olurdu. Osmanl n n en güzel âdetlerinden biri de Ak am Ezan okununca ad iftariye olan hurma ve zemzeme ilaveten çörek, ho af, komposto ve reçel gibi hafif yiyeceklerle orucun aç lmas yd. Oruç iftariye ile aç ld ktan sonra ak am namaz k l n r daha sonra da as l yemek fasl ba lard. Böylece ak ama kadar bo duran mide birden t ka basa doldurulmam olurdu. Osmanl da fakirlerin gözdesi, zengin konaklar idi. steyen istedi i vakit hiç bir davet beklemeden, be endi i bir kona n kap s n çal p, ftara Allah misafiri! diyebilirdi ve bu asla o dönemde yad rganmazd. Çünkü bu tür davetsiz misafirler için de ayr ayr sofralar haz rlan rd. Evlerde iftar için 3 ayr sofra kurulurdu. Birincisi evin beyi ve misafirleri, ikincisi evin han m ve misafirleri, üçüncüsü ise evin u aklar, misafirleri ve davetsiz misafirler içindi. Lakin her üç sofradaki yemekler de ayn olurdu. Orta halli ailelerde de yedi ak am kom ulara iftar verilirdi. Ramazanda evsizler, kimsesizler ve yoksullar unutulmaz, onlar n da iftar ve sahur yemekleri davulcular ve bekçiler eliyle zengin konaklardan gönderilirdi. Hatta ramazan ba lamadan dileyen zenginlerin konaklar numaralan r, s ras gelen iftar n sahurunu haz rlay p bekçi veya davulcu vas tas yla yoksullara gönderirdi. Ramazan n sahavetinden hayvanlar da nasipsiz kalmaz, iftar ve sahur art klar ndan ba ka, özel olarak kendileri için haz rlanan yiyeceklerden nasiplenirlerdi. Ramazan da halk, e ine-dostuna iftar vermeyi büyük bir ibadet kabul eder, misafir a rlamak için ç rp n l rd. Ramazan boyunca iftar vakitlerinde kap lar aç k tutulurdu. Böylece yolda kalan ve ihtiyac olan herkes istedi i eve girer iftar sofras na dahil olurdu. Bunun için tan d k olmaya gerek yoktu ve iftar için gelenin kim oldu- u da asla sorulmazd. Osmanl dan gelen ho bir âdet de Zimem defteridir. Bakkal, manav, kasap gibi esnaflar n tuttu u borç defteri. Ramazanda zengin biri bakkala gelir ve zenginli i ölçüsünde lk 20 ki inin borcunu hesapla der ve bu ah slar n borcunu öderdi. Bazen de tek bir ah s taraf ndan bu borç defteri kapat l rd. Böylece fakirler borçlar ndan kurtar l rd. Burada bir ba ka letâfet daha vard ki, o da ne borçlu borcunu kimin ödedi ini bilir, ne de ödeyen kimin borcunu ödedi ini bilirdi. Böylece ne zenginde gurur, ne fakirde minnet olurdu. Büyük bir incelik gerçekten. Osmanl da Ramazan- erifin yakla mas ndan dolay gerek ekmek, gerekse e ya fiyatlar n n inip ç kmamas konusunda devlet taraf ndan sabit fiyatlar belirleniyor ve belgelerde kayda geçiyordu. Bu ç kan fiyat belgelerine narh defteri deniliyordu. Bu fiyat belgelerini mahalle imamlar n n bakkallara iletmeleri emrediliyordu. Bu ekilde Ramazan ay ndan özellikle g da maddelerinin fiyatlar dü ük tutulmas ve fakir ailelerin de Ramazan da rahat al veri yapmas sa lan rd. Teknolojik geli meler ve sosyolojik de i im bu güzel adetlerin birço unu unutturmu, bir k sm n da -toplum olarak yozla t m zdan- biz unutmay tercih etmi iz maalesef PR T NE - osova'da 11 ayın sultanı Ramazan ayının başlaması ile Kbirlikte kültürel faaliyetlerde de artış gözleniyor. un haberine göre; Kosovalı Türklerin en köklü derneklerinden olan Doğru Yol Türk Kültür ve Sanat Derneği Tasavvuf Müziği Kolu ile Kosova'da faal olan Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ortaklaşa Tasavvuf müziği konseri düzenledi. Prizren'deki Kültür Evi salonunda düzenlenen konsere Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Kurmay Almay Ömer Faruk Demircioğlu, KDTP Milletvekili Fikrim Damka yanı sıra çok sayıda Türk subayı ile Kosova halkı katıldı. Tasavvuf Müziği Kolu Başkanı Başkim Çabrat yönetiminde gerçekleşen Tasavvuf müziği konserinde ilahiler okundu zikirler çekildi. Konser öncesi DHA mikrofonuna konuşan Doğru Yol Türk Pazartesi Kosova'da Türkçe e itime rekor ba vuru Kosova'da Türk dilinde eğitimin verildiği ilkokul ve lise kayıtlarına son 15 yılın en büyük öğrenci başvurusu yapıldı PR ZREN - K osova'da Türk dilinde eğitimin verildiği ilkokul ve lise kayıtlarına son 15 yılın en büyük öğrenci başvurusu yapıldı. Türk dilinin resmi dil olduğu Prizren'de devlete ait 7 ilkokul ve 4 lise de Türkçe eğitim verilmekte. a göre; 2015 ila 2016 eğitim dönemi için başlayan kayıt başvurularında, Prizren'in Con Buzuku Lisesi'ne bu yıl geçtiğimiz yıllara oranla öğrenci sayısının arttığını söyleyen Con Buzuku Lisesi eğitim sorumlusu Akif Koro, kayıt başvurularının ilk günü 50'ye yakın Türk öğrencinin kaydolduğunu söyledi. Kayıtların pazartesi gününe kadar devam edeceğini vurgulayan Koro, bu yıl Türk dilinde eğitim görmek isteyen öğrencilerin rekor sayıda olduğunu söyledi. Türk eğitimci Sunay Kabaş'ta Türkçe eğitime her geçen yıl ilginin artığını söyledi. Kosova'da Türk öğrencinin en kabarık sayıda olduğu Çiryazi Kardeşler İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Erol Kala'da, kayıtların yeni başlamasına rağmen bu yıl önceki yıllara oranla rekor sayıda Türk öğrencinin ilkokula kaydını yaptığını belirtti. Mehmetçik ten Prizren de iftar çad r PR T NE K osova Kurtuluş Ordusu (UÇK) gazileri, Kosova ya yönelik Uluslararası Savaş Suçları Özel Mahkemesi nin kurulmasına bir kez daha karşı çıktı. a göre Priştine'nin ana meydanında toplanan yüzlerce Kosovalı gazi, Kosova Meclisi'nden, Özel Mahkeme'nin kurulmasına onay vermemesini talep etti. Arnavut bayrakları ile geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği'nin (AB) Kosova'daki Hukuk Misyonu Eulex hâkimleri tarafından mahkum edilen UÇK komutanlarının fotoğraflarını taşıyan Kosovalı gaziler ile yakınları protesto gösterisi düzenledi. Eylemciler protesto gösterisinde, Özel Mahkeme'nin kurulması ile Kosova'nın egemenliğinin ihlal edilmek istendiğine dikkat çekti. "UÇK" sloganları atan protestocular, yabancı misyonların Kosova konusunda adaletsiz davrandıklarına dikkat çekti. Protestoya katılan Sadri Hajdari, kısa adıyla Özel Mahkeme olarak tanımlanan Savaş Suçları Özel Mahkemesi'nin Kosova'da değil, katliamlara imza atan Sırbistan'da kurulması gerektiği görüşünü savundu. Rahim Dani ise, Özel Mahkeme'nin UÇK'nın özgürlük savaşını, savaş suçu olarak göstermeye çalışacağı şüphesinin giderek arttığına dikkat çekerken, Besarta Lushtaku, PR ZREN - M ehmetçik Kosova da gönülleri fethetmeye devam ediyor. Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı Prizren in Sinan Paşa Cami önünde Akdere kıyısında iftar çadırı açacak. KFOR çerçevesinde görev yapan Kosova Türk Temsil Heyeti bu yıl da Ramazan ayı münasebetiyle Kosovalılarla içi içe olmaya devam ediyor. Her Cuma 250 nin üzerinde kişiye iftar verilecek. e göre; geçen sene Mehmetçik in verdiği iftarlarda Prizrenli ve Prizren i ziyaret eden bazı turistler aynı sofrayı paylaşarak büyüleyici bir atmosferde açık havada uzun uzun sohbet etme fırsatı bulmuştu. Kosoval Gazilerin Özel Mahkeme isyan Avrupa'nın UÇK komutanlarının mahkûm edilmesi karşısında sessiz kalmasının kabul edilemeyeceğini belirtti. Kosova Meclisi'nin Özel Mahkeme'nin kurulmasına onay vermesi durumunda Kosovalı gazilerin tekrar protesto gösterisi düzenleyecekleri kaydedildi. Yağmurlu havada düzenlenen protesto gösterisi olaysız sona erdi. Do ru Yol dan tasavvuf konseri Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Bülent Emrüş, derneğin geleneksel olarak yer yıl düzenlediği konsere Kosova halkının yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

5 SAYFA 05 5 Balkan Haberleri Pazartesi GOST VAR lber YAK M akedonya'n n can damar, ad na a tlar ark lar yaz lan, Gostivar kent merkezine yakla k 7 kilometre. uzakl kta bulunan arda ' n eteklerinde yer alan Vrutok köyünde, Kaya'dan f k r p o bereketli Vardar Ovas na hayat veren Vardar Nehri nin kayna n n ba nda yer alan, güleryüzlü, çal kan, kültürlü ve misafirperver insanlar n ya ad, günde 5 vakit camilerinin minarelerinden ezan seslerinin yank land kent Gostivar... Benim, Makedonya'da do um kayd m n yap ld kent Gostivar. Osmanl hâkimiyeti zaman nda, Gostivar'a Anadolu'dan getirilen binlerce seçkin Türk aileleri yerle tirilmi tir. Osmanl Dönemi nde Kosova Vilayeti nin Prizren Sanca na ba l olan bu kent, Osmanl '' Tahrir Defterleri'' nde Yukar Nahiye ismiyle yaz lm t r. Anadolu'dan getirilen Türkler, Rapti te, A a ve Yukar Banitsa, Zdunye, Debre e, Pirgos, Dobridolu, Forino, Çegrane, Turçan ve Çayle köylerine yerle tirilmi lerdir. Gostivar, y llar Tahrir Defteri nde ''KOZ VAR'' yani ( Ceviz'i var ) olarak yaz lm t r. Y ld r m Beyaz d'tan sonra kültürel aç dan çok geli en Gostivar'da, 2 Kütüphane, 5 Cami, 2 Tekke, 7 Han, 1 Hamam ve 1 Saat Kulesi in a edilmi tir. Kentte günümüzde bile bu eserleri görmek mümkündür y l nda in a edilen me hur Saat Kulesi, Saatl Cami ve Cami bahçesinde bulunan Osmanl mezarlar görülmesi gereken yerlerin ba nda gelmektedir.. VARDAR NEHR N SEYRE DALMAK Gostivar'a ne zaman gitsem kent park nda bulunan banklara oturup gürül gürül ak p giden Vardar nehrini seyre dalar m. te böyle bir seyir an nda u dizeler döküldü dudaklar mdan... '' Vardar' n dili yok ki... Konu am yor... Yüzy llard r gece gündüz bir eyler ta yor. Pislikleri, Dü leri, Köksüz kütükleri, Yazg lar, mparatorluklar, Hayalleri, Sevdalar, Umutlar, Ayr l k gözya lar n getiriyor, sürüklüyor. Hepsini ö ütüyor... Hoyratça ve Ac mas zca...'' Dostlar, Gostivar'a geldi inizde o me hur kebaplar n, kuru fasulyesini ve Kaymaçina tatl s n yemeden ayr lmay n. Benim bu kentte akrabalar m ikamet etmektedir. Hat r say l r çok say da dostlar m var. Bu vesileyle Gostivar halk na selamlar m, sevgilerimi ve sayg lar m gönderiyorum. 28 Ekim 1912 y l nda 522 y l süren Osmanl hâkimiyetinin ard ndan Anadolu'ya gerçekle en göçlerin ard ndan kente Arnavut ço unluk hâkim olmu tur. Belediye Ba kan Say n Nevzat Beyta Arnavut as ll karde imizdir. Kendisine ve Belediye Meclisine ba ar lar diliyorum. PR T NE - BAL KAN GÜN LÜ Ü G lobal Peace Index 2015 tarafından yapılan araştırmaya göre Kosova ve Makedonya Balkanlar da en istikrarsız ülkeleri teşkil ediyorlar. Toplam 162 ülke arasında Kosova en güvenli ülke olarak 69. sırada bulunuyor. ten alınan bilgiye göre; Kosova dan daha önde yer alan Arnavutluk 52., Makedonya ise 71. sırada bulunuyor. Diğer yandan Balkanlar da en güvenli ülkeler olarak 27. sırada Hırvatistan ve 46. sırada bulunan Sırbistan gösteriliyor. Avrupa kıtasının en istikrarsız ülkeleri olarak bu araştırmaya göre, bir yıldan fazla aralarındaki gerginlik nedeniyle Rusya ve Ukrayna gösteriliyor. ZAGREB BAL KAN GÜN LÜ Ü stanbul'un Bayrampaşa Belediyesi tarafından İ"Kardeşlik Sınır Tanımaz" sloganıyla bu yıl 11. kez düzenlenen "Bereket Konvoyu", ilk iftarını Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de verdi. a göre; Zagreb Camisi'nde verilen iftara, Zagreb Büyükşehir Belediye Başkanı Milan Bandiç, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Ahmet Tuta, Zagreb Müftüsü Aziz Hasanoviç ve çok sayıda vatandaş katıldı. Büyükelçi Tuta, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının tüm dünyaya barış, kardeşlik ve huzur getirmesi temennisinde bulunarak, Suriye ve Somali başta olmak üzere birçok ülkede, insanların açlık ve yoksulluk yaşadığını anımsattı. Zagreb Müftüsü Hasanoviç de "Bereket Konvoyu"nu bir kez S rplar Srebrenitsa için Rusya'n n kap s n çal yor S rbistan ve Bosna S rp Cumhuriyeti, Srebrenitsa soyk r m n n 20. y ldönümünde Birle mi Milletler Güvenlik Konseyi'nde aleyhlerine herhangi bir karar al nmamas için giri imlere ba lad. S rplar Rusya'ya bu tarz giri imleri engellemesi, al nacak herhangi bir karar ise veto etmesini önerdi PASOK a kad n lider Balkanlar ın en istikrarsız ülkeleri Kosova ve Makedonya "Bereket Konvoyu" H rvatistan'da daha Zagreb'de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür organizasyonların hoşgörüyü, bir arada yaşama geleneğini ve sevgiyi arttırdığına işaret etti. Zagreb Büyükşehir Belediye Başkanı Bandiç ise gelecek yıl toplu iftarı kentin en büyük meydanlarından Ban Yelaçiç'te düzenleme sözü verdi. Binin üzerinde vatandaşın katıldığı iftarın ardından, ilahiler okundu ve sema gösterisi yapıldı. Sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle bu yıl 11. kez yola çıkan "Bereket Konvoyu" 9 ülkenin 22 şehrinde iftar verecek. "Bereket Konvoyu" Hırvatistan'ın ardından Bosna Hersek, Bulgaristan, Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Yunanistan, Kosova ve Arnavutluk'ta iftar ve kültür programları gerçekleştirecek. 60 bin kilometre yol kat etmesi beklenen konvoyda 4 tır, 2 otobüs, 4 minibüs, bir jeneratör aracı ve bir canlı yayın aracı bulunuyor. BELGRAD S AT NA - BAL KAN GÜN LÜ Ü unanistan'da Panhelenik Sosyalist Hareket'in (PASOK) yeni başkanı Fofi YGennimata oldu. a göre; PASOK'un Atina'da gerçekleştirilen 10. Kongresi'nde eski PASOK lideri Evangelos Venizelos'un göreve devam etmek istemediğini açıklamasının ardından yapılan başkanlık seçiminde oyların yüzde 56'sını alan Fofi Gennimata, PASOK başkanlığına seçildi. Üç kişinin aday olduğu seçimlerde ülke genelinde büyük kent ve kasabalarda kurulan sandıklarda 16 yaşını dolduran tüm vatandaşlara oy kullanma hakkı tanındı. Yapılan açıklamada, 50 binden fazla kişinin sandığa gittiği belirtildi. PASOK'un kurucusu Andreas Papandreu'nun yakın arkadaşlarından eski bakan Yorgos Gennimatas'ın kızı olan Fofi Gennimata, 1964 yılında Atina'da doğdu. Atina Üniversitesi'nin Siyasi Bilimler Fakültesi'ni bitiren Gennimata, PASOK hükümetleri döneminde çeşitli bakanlıklarda görev yaptı. Andreas Papandreu liderliğinde 1974'te kurulan PASOK, 1981'de yüzde 48,1'lik oy oranıyla iktidara geldi. Andreas Papandreu'nun 1996'da siyasetten çekilmesinin ardından 5 kez başkan değiştiren PASOK, 2015'teki erken seçimlerde yüzde 4,6 oy alarak 13 milletvekili çıkardı. ırbistan, Srebrenitsa katliamı ile ilgili BM'de herhangi bir karar çıkmaması, çıkan kararı ise veto etmesi için Rusya'nın kapısını çaldı. Katliamın 20. yıldönümü nedeniyle BM'de Sırplar aleyhine herhangi bir karar alınmaması için girişimler başladı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikoliç'in Rusya'ya BM'de bu çerçevede bir karar alınmaması, alınacak kararın ise veto edilmesi için öneri götürdüğü belirtiliyor. sitesinde yazan habere göre: Bosna Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yapacağı görüşmede Srebrenitsa ile ilgili herhangi bir karar alınmaması için talepte bulunacağını açıkladı. Dodik, Lavrov ile bugün Rusya'nın St. Petersburg şehrinde görüşecek. Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic de Sırp Başbakan Aleksandar Vuciç'in bugün Norveç dönüşü Rusya nezdinde bazı girişimlerde bulunacağını söyledi. Dacic, Rusya'nın bu konuda kendilerine yardımcı olacağını umduklarını kaydetti. Srebrenitsa katliamının soykırım olduğuna dair çok sayıda uluslararası mahkeme kararı olmasına rağmen Sırplar bunu inkar ediyor. Katliamda 7 binden fazla Boşnak erkek katledilmişti.

Yunanistan ile Arnavutluk aras nda PETROL KR Z YUNANİSTAN'ın sınır oluşturan tartışmalı

Yunanistan ile Arnavutluk aras nda PETROL KR Z YUNANİSTAN'ın sınır oluşturan tartışmalı SAYFA 01 600 YILLIK TAR H N AZ Z HATIRASINA İz. PİM. PP 104 25 MAYIS 2015 PAZARTES - Y l: 7 Say : 323 www.balkangunlugu.com CUMHURBA KANI ERDO AN Bosna y bir kez daha fethetti Balkanlar a ard arda sefer

Detaylı

İnsan odakl politikalar üretiyoruz

İnsan odakl politikalar üretiyoruz ED TÖRDEN İnsan odakl politikalar üretiyoruz Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yard mc s Gaziantep Milletvekili 23 Ekim de Van da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem ile hepimizin

Detaylı

çok h zl ve çarp c geliflmeler yaflan yor. Gazetemizde de erlendirdi imiz haber ve de eklerseniz, Irak ta bölünmek için IRAK BÖLÜNÜYOR

çok h zl ve çarp c geliflmeler yaflan yor. Gazetemizde de erlendirdi imiz haber ve de eklerseniz, Irak ta bölünmek için IRAK BÖLÜNÜYOR ISSN 1308-7622 8 Temmuz 2014 Sal Bizi bize b rakmak istemezler Türkiye nin ba r na bir hançer gibi saplanan, sadece dününü de il bugününün de karartan kimi kanl olaylar bir türlü ayd nlat lam - yor. Bunlardan

Detaylı

Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i

Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i Florya da O-2 (E-5) yolu kenar nda Ayd nl, Metal Yap Konut, Arke, Vizyonlife ortakl ve TOK i birli i ile yap m

Detaylı

Yıl: 7-2013 Sayı: 137

Yıl: 7-2013 Sayı: 137 Yıl: 7-2013 Sayı: 137 Mısır daki darbe ve katliam ile Suriye deki katliamı kınamak ve oradaki mazlum halka destek vermek amacıyla Türkiye nin çeşitli vilayetlerinde tepki ve destek mitingleri yapıldı.

Detaylı

ZİRVE SONUÇ kitabı. www.balkanekonomizirvesi.com

ZİRVE SONUÇ kitabı. www.balkanekonomizirvesi.com ZİRVE SONUÇ kitabı www.balkanekonomizirvesi.com www.balkanekonomizirvesi.com / 3 1. RUMELİSİAD ULUSLARARASI BALKAN EKONOMİ ZİRVESİ 01-02 ARALIK 2012 PROJE SAHİBİ DESTEKLEYEN KURUMLAR I. RUMELİSİAD ULUSLARARASI

Detaylı

Türkiye'den dünyada bir ilk! Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın katıldığı toplantıyla tanıtılan karekodlu çek uygulamasına yarın geçiliyor.

Türkiye'den dünyada bir ilk! Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın katıldığı toplantıyla tanıtılan karekodlu çek uygulamasına yarın geçiliyor. Türkiye'den dünyada bir ilk! Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın katıldığı toplantıyla tanıtılan karekodlu çek uygulamasına yarın geçiliyor. Y eni uygulamayla karşılıksız çek riskinin azalması bekleniyor.

Detaylı

GÜN DEM 21 Ağusto s 2 015 Y l: 19 Haf talık Si ya si ve Ak tü el G a ze te S ayı: 942 Fi yatı: 0. 80 Eu ro

GÜN DEM 21 Ağusto s 2 015 Y l: 19 Haf talık Si ya si ve Ak tü el G a ze te S ayı: 942 Fi yatı: 0. 80 Eu ro gundem_942_layout 1 24.08.2015 11:51 Page 1 Gün dem oku, gün de miya ka la... GÜN DEM 21 Ağusto s 2 015 Y l: 19 Haf talık Si ya si ve Ak tü el G a ze te S ayı: 942 Fi yatı: 0. 80 Eu ro Öğrencilere»12-13

Detaylı

GÜN DEM 1 0 Temm uz 20 15 Y l: 18 Haf talık Si ya si ve Ak tü el G a ze te S ayı: 938 Fi yatı: 0. 80 Eu ro

GÜN DEM 1 0 Temm uz 20 15 Y l: 18 Haf talık Si ya si ve Ak tü el G a ze te S ayı: 938 Fi yatı: 0. 80 Eu ro gundem_938 copy_layout 1 10.07.2015 14:37 Page 1 Gün dem oku, gün de miya ka la... GÜN DEM 1 0 Temm uz 20 15 Y l: 18 Haf talık Si ya si ve Ak tü el G a ze te S ayı: 938 Fi yatı: 0. 80 Eu ro Brüksel ile»12,

Detaylı

ise Altınordu mücadelesini sebep gösterdi. Ancak sebep Altınordu değil. Ayhan Akman ın istifası daha önceye dayanıyor.

ise Altınordu mücadelesini sebep gösterdi. Ancak sebep Altınordu değil. Ayhan Akman ın istifası daha önceye dayanıyor. SAYFA 1 Karşıyaka dan beklenmedik bir şekilde istifa eden Akman ın istifası daha önceye dayanıyor AKMAN DAHA ÖNCE İSTİFA ETTİ AvkırAN dan Şeboy a destek! Güzelbahçe eski Belediye Başkanı Avkıran, AK Parti

Detaylı

İEF bu yıl kaçmaz! İşsizliğin sebebi yatırım eksikliği. Sağ elin verdiğini. sol el görmeyecek. Efes Antik Kenti. Avukatlıktan köy imamlığına

İEF bu yıl kaçmaz! İşsizliğin sebebi yatırım eksikliği. Sağ elin verdiğini. sol el görmeyecek. Efes Antik Kenti. Avukatlıktan köy imamlığına İEF bu yıl kaçmaz! Tatile giderken kapıya ayakkabı bırakın! www.sondakikagazetesi.com 20 Temmuz 2014 Pazar Karabağlar sakinlerinin içi rahat olsun Efes Antik Kenti Hasan Usta'ya emanet Avukatlıktan köy

Detaylı

Bir tart flma ve Gazeteci Alev Çukurkavakl n n önerisi. Çankaya Köflkü MÜZE OLSUN. olsun! CHP, kavgas z-gürültüsüz kotard

Bir tart flma ve Gazeteci Alev Çukurkavakl n n önerisi. Çankaya Köflkü MÜZE OLSUN. olsun! CHP, kavgas z-gürültüsüz kotard ISSN 1308-7622 D NLENEMEYECEK! Cumhurbaflkan Erdo an' n kullan laca n aç klad yerleflkede dinlemelere karfl özel önlemler al nd HABER 12. SAYFADA 6 Eylül 2014 Cumartesi www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat

Detaylı

Komisyon üyeleri, her oturum için 76 şar lira huzur hakkı aldı. CHP ve MHP li üyelerin Huzur hakkı oyunu. 10 öğrenci tam puan aldı

Komisyon üyeleri, her oturum için 76 şar lira huzur hakkı aldı. CHP ve MHP li üyelerin Huzur hakkı oyunu. 10 öğrenci tam puan aldı 1Syf_Layout 1 7/1/15 8:10 PM Page 1 https://www.facebook.com/akdenizmanset07 https://twitter.com/akdenizmanset Komisyon üyeleri, her oturum için 76 şar lira huzur hakkı aldı CHP ve MHP li üyelerin Huzur

Detaylı

BELED YEN N BU TAVRI ATAKÖY SAH L NDE YUMU AK KARNININ OLDU UNU GÖSTER R F YAT: 2

BELED YEN N BU TAVRI ATAKÖY SAH L NDE YUMU AK KARNININ OLDU UNU GÖSTER R F YAT: 2 TMMOB, Ataköy Sahili ndeki yap la ma ile ilgili dava açt. Bölge dare Mahkemesi Yürütmeyi durdurdu. Bak rköy Belediyesi itiraz etti, yürütmeyi durdurma kald r ld ve in aatlar yeniden ba lad. Mimarlar Odas

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

Yerli üretimi devlet de benimsemeli

Yerli üretimi devlet de benimsemeli ORGAN ZE SANAY GAZETES EK M 2010 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ Prodüksiyon :

Detaylı

GÜN DEM 5 Haz ir an 2015 Y l: 18 Haf talık Si ya si ve Ak tü el Ga ze te S ayı: 9 33 Fi yatı: 0. 80 Eu ro

GÜN DEM 5 Haz ir an 2015 Y l: 18 Haf talık Si ya si ve Ak tü el Ga ze te S ayı: 9 33 Fi yatı: 0. 80 Eu ro gundem_933_layout 1 05.06.2015 12:39 Page 1 Gün dem oku, gün de miya ka la... GÜN DEM 5 Haz ir an 2015 Y l: 18 Haf talık Si ya si ve Ak tü el Ga ze te S ayı: 9 33 Fi yatı: 0. 80 Eu ro Bizim ayrılmaz parçamızsınız

Detaylı

DAİMA HİZMET DAİMA MİLLET

DAİMA HİZMET DAİMA MİLLET EDİTÖRDEN 1 DAİMA HİZMET DAİMA MİLLET Hüseyin ÇELİK Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gaziantep Milletvekili açık karanlığa kapalı diyerek çıktık bu yola. Gecemizi gündüzümüze kattık,

Detaylı

Kapak. Haber. Rapor. Sağlık. Fuar

Kapak. Haber. Rapor. Sağlık. Fuar içindekiler DİYARBAKIR TİCARET BORSASI YIL8 SAYI: 46 Sahibi Diyarbakır Ticaret Borsası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir BAL Yazı İşleri Müdürü Kamiran KARADAĞ (Genel Sekreter) Yayın Kurulu Ramazan

Detaylı

Yayın Kurulu. STSO AÇILIM Haziran / Temmuz 2011 Yıl 3 Sayı 19 Yerel Süreli Yayın

Yayın Kurulu. STSO AÇILIM Haziran / Temmuz 2011 Yıl 3 Sayı 19 Yerel Süreli Yayın STSO AÇILIM Haziran / Temmuz 2011 Yıl 3 Sayı 19 Yerel Süreli Yayın İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Şehnaz DERELİ Yayın Kurulu Servet

Detaylı

DÜNYANIN EN İYİSİ OLACAĞIZ. www.sondakikagazetesi.com

DÜNYANIN EN İYİSİ OLACAĞIZ. www.sondakikagazetesi.com Denizli'deki teşkilatlanma çalışmalarında başarıya ulaştığını açıklayan MUCA Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı Ege Bölge Sorumlusu Oğuz, "Ege Bölgesi'nin merkez ofisin İzmir de açacağım" dedi www.sondakikagazetesi.com

Detaylı

alacaksınız bir üst lige dedi. Böylece iki kulüp de döneminin bakanının oluru ile amatörden bir üst lige çıktı. 15 te

alacaksınız bir üst lige dedi. Böylece iki kulüp de döneminin bakanının oluru ile amatörden bir üst lige çıktı. 15 te SAYFA 1 Orta Asya Türkleri de geldi DÜNYA AŞIKLARI Denizli de buluştu Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı nedeniyle 5'i Türk dünyasından

Detaylı

CHP, bozkurt u keflfetti! ABD: Pensilvanya da. SARIGÜL: Çileli bir yolculuk. Ülkücü and ile devrim marfl kol kola. yeni bir dönemin.

CHP, bozkurt u keflfetti! ABD: Pensilvanya da. SARIGÜL: Çileli bir yolculuk. Ülkücü and ile devrim marfl kol kola. yeni bir dönemin. ISSN 1308-7622 3 Nisan 2014 Perflembe www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr TOBB Baflkan Hisarc kl o lu: Yerelde yeni bir dönem bafllad TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, milli iradenin sand a yans mas yla

Detaylı

BAKIRKÖYLÜLER N MERAK ETT SORULARI KER MO LU CEVAPLADI ATAKÖY F YAT: 2

BAKIRKÖYLÜLER N MERAK ETT SORULARI KER MO LU CEVAPLADI ATAKÖY F YAT: 2 BAKIRKÖYLÜLER N MERAK ETT SORULARI KER MO LU CEVAPLADI Bir süredir Bak rköy gündemini olu turan; Sa l k personeli maa lar n alam yor. Doktorlar istifa ediyor. Buna kar l k Bak rköy Belediyesi, Nev ehir

Detaylı

GÜL, BAfiBAKAN I BEKL YOR

GÜL, BAfiBAKAN I BEKL YOR GÜL, BAfiBAKAN I BEKL YOR Cumhurbaflkan Abdullah Gül ün sözleri siyaset kulislerinde, radyo mikrofonlar nda, televizyon ekranlar nda, gazete sütunlar nda ve sanal ortamda tart fl ld, tart fl l yor. Asl

Detaylı

EDİTÖRDEN ESAS HEDEF, SİLAHLARIN SUSMASI DEĞİL SİLAHLARIN BIRAKILMASIDIR

EDİTÖRDEN ESAS HEDEF, SİLAHLARIN SUSMASI DEĞİL SİLAHLARIN BIRAKILMASIDIR EDİTÖRDEN 1 ESAS HEDEF, SİLAHLARIN SUSMASI DEĞİL SİLAHLARIN BIRAKILMASIDIR Hüseyin ÇELİK Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gaziantep Milletvekili Bu ülkede şiddet, terör, kaba kuvvet,

Detaylı

nanmas güç ama Obama ile Erdo an Ifi D için hemfikir!

nanmas güç ama Obama ile Erdo an Ifi D için hemfikir! Davuto lu ndan Ifi D ve K l çdaro lu aç klamas ISSN 1308-7622 Baflbakan olduktan sonra ilk kez AK Parti Geniflletilmifl l Baflkanlar toplant s nda konuflan Ahmet Davuto lu, Ifi D operasyonu ve CHP lideri

Detaylı

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2 Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) Sürekli, Etkili, Ýlkeli. 2 2 Yaþýnda B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a ATAKÖY SAYI:

Detaylı

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR lim ve gönül insan Prof. Dr. Ba n tarihi imzay kaleme ald müthi yaz s 12 DE Meltemli Ö rencinin BÜYÜK BA ARISI Sayfa 12 de Tarih Kokan As rl k Kilis Evleri Sayfa 11 de Prof. Dr. Haydar BA Mütabakat n S

Detaylı

Başakşehir de. Ramazan. Bir Başka Olur. 2. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali. Türkiye nin İlk Living-Lab i. Survivor Anıl: Bir Aile Gibiydik

Başakşehir de. Ramazan. Bir Başka Olur. 2. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali. Türkiye nin İlk Living-Lab i. Survivor Anıl: Bir Aile Gibiydik Eylül 2012 I Yıl: 3 I Sayı: 30 Başakşehir Belediyesi nin Ücretsiz Yayın Organıdır. Bir Başka Olur Başakşehir de Ramazan 2. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Türkiye nin İlk Living-Lab i Başakşehir

Detaylı