Ön Söz. Biliş alanındaki çalışmalar son on yılda büyük bir ilerleme göstermiştir. Ancak şu. xiii

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ön Söz. Biliş alanındaki çalışmalar son on yılda büyük bir ilerleme göstermiştir. Ancak şu. xiii"

Transkript

1 Ön Söz Biliş alanındaki çalışmalar son on yılda büyük bir ilerleme göstermiştir. Ancak şu ana kadar bu alandaki güncel çalışma bulgularını ve teorileri özetleyen bir çalışma kitabı ne yazık ki yoktur. Bu alana taze bir soluk getirmek için alandaki güncel çalışmalara göz attık ve günümüzdeki uygulamaları sizlere sunmaya karar verdik. Bu kitap, farklı iki temel özelliğe sahiptir. İlk olarak bilişsel araştırmalarda kaydedilen gelişmelerin büyük bir bölümü psikoloji ile ilgili konuların sinirbilim yöntemleri kullanılarak araştırıldığı bilişsel sinirbilim alanında kaydedilen gelişmelerden gelmektedir. Bu kitap sinirbilimi bilişsel bilim çalışmaları içine dâhil eden ilk ders kitabı olma özelliğindedir. Sadece sinirbilime ilişkin gerçekleri ve çalışma bulgularını bu alanla sınırlı bir bağlamda sunmak veya bilişsel psikoloji ve sinirbilimin literatüre katkılarını ayrı ayrı sıralamak yerine bilişsel psikolojideki önemli konuların aydınlatılmasında sinirbilim çalışmalarından elde edilen bulguları kullanmaktadır. Özellikle, bilişin nöral temellerini araştıran beyin görüntüleme çalışmaları, beyin hasarlı hastalar ile yapılan çalışmalar, tek bir hücreden alınan kayıtlar, elektriksel ve manyetik sinyal kayıtları ve farmakolojik ajanların biliş üzerindeki etkilerini araştıran çalışmalar taranmıştır. Bu verileri iki görevde kullanılan işlem ve temsillerin birbirinden farklı mı yoksa birbirinin aynı mı olduğunu tartışırken kullandık (ör. imgeleme ve algı). Ek olarak, bazı örneklerde sinirbilim çalışma bulgularını konuyu somutlaştırmak amacıyla kullandık. Örneğin kodlama gibi çok soyut bir kavramın nöral uygulamalarını tartışarak, yapılan çalışmaları bütün bir sistem olarak ele alarak somutlaştırmaya çalıştık. Diğer bazı örneklerde ise sinirbilim yöntemini eski bir soruya yeni bir bakış açısıyla cevap ararken kullandık (görsel-mekân ve görsel-obje bilgisi ile ilişkili bellek sistemleri). Ancak bu kitabın odağında sinirbilim yoktur. Bizler başından itibaren sinirbilim ile zenginleştirilmiş bir bilişsel psikoloji kitabı yazmayı hedefledik. İkinci olarak, bilişe bakış açısında yani bilişsel süreçlerin işin içine dâhil olduğu sıra ve bilişsel işlevi kapsayan konuları içeren paradigmalarda değişiklik yapılmıştır. Kitabın oluşturulma sürecinde elde edilen görüş birliğini, kitabın içeriğinin organizasyonunda kullandık. Daha önce bu alanda yazılmış olan kitapların büyük bölümünün içerik şeması 1950 lerin sonlarında Donald Broadbent tarafından oluşturulan çerçeveye göre şekillendirilmiştir. Bu bakış açısına göre, bilgi ilk olarak algısal olarak işlenmekte, daha sonra kısa süreli belleğe geçmekte, daha sonra da uzun süreli belleğe aktarılmaktadır. Eğer gerekli olursa bu sürecin ardından bilgi uzun süreli bellekten tekrar kısa xiii

2 xiv Ön Söz süreli belleğe geri çağrılabilmektedir. Ancak, bu bakış açısı uzun süredir bu alanda aktif olarak ürün veren araştırmacılar tarafından değiştirilmiştir. Örneğin, biz biliyoruz ki bir kişinin uyaranı tanıyabilmesi ve uyaranın o kişi için anlamlı olabilmesi için bilgi uzun süreli belleğe aktarılmalıdır. Aynı zamanda kısa süreli bellekteki bilginin de anlamlı olduğunu bilmekteyiz. Bu yüzden, kısa süreli belleğe ilişkin konular (içerik), çevresel diğer yollardan değil tipik olarak uzun süreli bellekten gelmelidir. Ayrıca kısa süreli bellek konsepti çalışma belleği konseptiyle yer değiştirmiştir. Ek olarak günümüzde bilgi işleme sürecinin düzenlenmesinde emosyon (duygu) ve dikkatin kilit rollerinin olduğunu anlamış bulunmaktayız. Bu sistemlerin sadece girdi sürecinde değil, çıktı (motor kontrol) sürecinde de önemli olduğunu bilmekteyiz. Bu kitaba uygun bir çerçeve oluşturmaya başladığımızda, bilişi açıklamanın yeni bir yoluna ihtiyaç olduğunu gördük. Bir öğrencinin hayatının iki dakikasını detaylı olarak yapılandırdık. Bir öğrenci parti verilen bir odanın kapısını açıp odaya girdiğinde karşısında etkileyici birini görürse neler olabileceğini tartıştık. Gerçek dünyada algı tartışması içinde algı, dikkat ve sonra uzun süreli bellekteki temsiller (girdiye yüklenen anlamın önemi) şeklinde bölümlere ihtiyaç olduğunu fark ettik. Açıklanan bilgilerin bazılarının tartışma kısmı (deliberate) sayesinde bilinç düzeyine çıktığını fark ettik. Bu gözlemler, ilk olarak bilginin uzun süreli belleğe kodlaması ve buradan geri çağırılmasına ilişkin bir bölüm hazırlamamız gerektiğini; daha sonrasında çalışma belleğine ilişkin bir bölüm oluşturmamız gerektiğini gösterdi. Peki insanlara, yiyeceklere, partiden yükselen bir müziğe verilecek emosyonel cevaplar neler olacaktı? Kitabın geleneksel bakış açısından başka bir farkı da bilişe ilişkin çalışmaların yer aldığı güncel bir kitabın merkezinde duygu üzerine yazılmış bir bölümün yer almasıdır. Dahası aktive olmuş bilgi, uzun süreli bellekte daha önce kodlanmış bilginin çalışma belleğine getirilmesi üzerine temellenmiştir. Eğer bir kişi karar verirken engellerle karşılaşılırsa, o kişinin aktif olarak problem çözme ve planlama işine girmesi gerekecektir. Belki birisi özel bir arkadaşı ile konuşmaya ihtiyaç duyacak, ancak diğerleri bu yolu kapatacaktır. Bu sebeple, yönetici işlevlerle ilgili bölümleri (diğer kitaplardan yeni bir yaklaşımla ), karar verme, problem çözme ve motor biliş ve uyarı (başka bir yenilikçi özellik) bölümlerini ekledik. Öğrenci nihayet bir arkadaşına ulaştığında onunla iletişim içine girer. Bu sebeple ele aldığımız bir diğer konu dil olmuştur. Başlangıç olarak kitabın tümü için organizasyon sırasını iki dakika içinde hızlıca bakılabilecek şekilde tasarladık. Ancak bu fikrin yansıması hiç de doğal olmadı ve tartışmalarımızda işler gözüken konuların kitap hayata geçtiğinde o kadar da iyi işlemeyeceğini gördük. Onun yerine bölümün ana konusuna uygun şekilde her bölümün farklı bir olay veya durum ile başlamasının daha uygun olacağına karar verdik. Bu kitabın amacı öğrencilere alanda bilinen belli başlı temel araştırmalar ile heyecan uyandıran yeni çalışma bulgularını birleştirerek sunmak ve alandaki kilit konulara öğrencilerin dikkatini çekmektir. Kitabın amacı her bir bölümde detaylı bir derleme oluşturmak değildir. Amacımız, kitabı günlük örneklerle zenginleştirerek, kitapta güncel benzeşimler ve çarpıcı analoglar kullanarak öğrencilerin en iyi şekilde öğrenmelerini sağlamaktır. Her bir bölüm içine Tartışma (Debate) başlığı ekleyerek alanın canlı yaşam elemanlarından oluştuğunu ve sürekli geliştiğini vurgulamak istedik. Daha Yakından İnceleyelim başlığı altında ise bir çalışmayı mercek altına aldık. Aynı zamanda öğrenme hedefleri, özet ve eleştirel düşünme soruları (Gözden Geçir ve Düşün) alt başlıklarını ve konularını kitaba dâhil ettik.

3 Ön Söz xv Bu kitabın alışık olmadığımız bir hikâyesi vardır. Daha başlangıçta, bizlerin yeni bilişsel psikolojinin her alanı için birer uzman olmadığımız gerçeğiyle yüzleşerek, alanlarının uzmanı olan farklı araştırmacılardan yardım almaya karar verdik. Ancak birbirinden bağımsız bölümleri düzenlenmekten öte bu alanda bir kitap yazmaya ihtiyaç olduğunun farkında olduğumuzdan katkıda bulunanlar ile karmaşık ve farklı bir sürecin içine girmiş olduk. İlk olarak her biriyle eş zamanlı olarak 2002 yılında New York ta bir araya gelerek her birine kendi bölümleriyle ilgili neler yapabileceklerine ilişkin kendi fikirlerimizi aktardık ve onlardan mevcut düşünce ve planlarımızda ne tür değişiklikler yapmamız gerektiğine dair fikir ve önerilerini geri dönüt olarak aldık. Daha sonra, uzmanlardan her bölüm için bir çerçeve oluşturmalarını istedik ve bu konu başlıkları üzerinde son düzenlemeleri yaptık (fazlalıkları eledik, kilit konuların dâhil edilmesine dikkat ettik, pedegoji konularında eklemeler yaptık). Ardından uzmanlar ilk paragrafları oluşturdular (EES ve SMK tarafından yazılan 1.ve 7. bölümler hariç). Daha sonra bölümleri revize ederek düzenledik ve bu kısımları editörümüz Nancy Brooks a gönderdik. Nancy bölümleri dikkatlice okuyarak, ona anlaşılır gelmeyen her noktayı açıklamamızı istedi. Ardından büyük ölçüde düzeltmeleri bitirerek kitabın tek bir dile sahip olması için pek çok düzenlemeler yaptı. Bu işlem ister istemez beraberinde pek çok soru oluşmasına yol açtı. Bu soruların bazılarını biz bazılarını uzmanlarımız cevapladılar. Bizler eleştirileri göz önünde bulundurarak en son revizyonları yaparken, Nancy yazının daha akıcı olması için son dokunuşlarda bulundu. Son olarak, birbirimizden bağımsız olarak yazının tutarlılığını ve bölümler arasında uyumu artırmak için bir savaş vererek bölümleri okuyup revize ettik. Bütün bu meşakkatli sürecin ardından, aşağıda ismi geçen, iş birliği içinde ilgili bölümleri oluşturduğumuz ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz. İkinci Bölüm: Adriane E. Seiffert, Jeremy M. Wolfe ve Frank Tong Üçüncü Bölüm: Marlene Behrmann ve Joy Geng Dördüncü Bölüm: Lawrence W. Barsalou Beşinci Bölüm: Anthony D. Wagner Altıncı Bölüm: Todd S. Braver Sekizinci Bölüm: Elizabeth Phelps Dokuzuncu Bölüm: Reid Hastie ve Alan Sanfey Onuncu Bölüm: Kevin Dunbar ve Jonathan Fugelsang On Birinci Bölüm: Jean Decety ve Jessica Sommerville On İkinci Bölüm: Maryellen C. MacDonald Editörlerimiz Jayme Hefler, Susanna Lesan, Jessica Mosher ve özellikle olağanüstü bir editör olan Nancy Brooks a teşekkür etmek isteriz. Nancy, bu kitaptaki uyumu yakalamamızda en önemli kişidir. Bize düşüncelerimizi dile aktarış biçimimizdeki katkıları için Lera Boroditsky e teşekkür ederiz. Amy Blum Cole, Jennnifer Shephard, Julia Le Sage ve William Thompson a tüm önemli detaylarla ilgilendikleri için ve Shelley Creager projedeki etkin ve ustalıklı yönetimi için teşekkür ederiz. Son olarak, Prentice Hall deki tüm herkese bu karmaşık projeyi hayata geçirirken gösterdikleri sabır için teşekkür ederiz. Bizim açımızdan beklediğimize değdiğini düşündüğümüz bir iş çıktı; siz okuyucularımızın da bizim ile aynı fikirde olmasını umut ediyoruz. Edward E. Smith Stephen M. Kosslyn

4

5 Çeviri Editörünün Sunuşu En son gelişmelerin ışığında hazırlanmış bir Bilişsel Psikoloji kitabını Çeviri Grubu nun bir yıllık çalışması ile Türkçeye kazandırdık. Bu kitap, sinirbilimi bilişsel bilim çalışmaları içine dâhil eden ilk ders kitabı olma özelliğindedir. Kitabın yazarları, özellikle 1950 lerin sonlarında Donald Broadbent tarafından oluşturulan çerçeveye göre şekillendirilen bilişsel yaklaşımla yazılmış kitaplardan daha farklı bir yaklaşımla bilişsel sürecin incelenmesinin gerekli olduğu sonucuna varmışlardır. Her bölümün uzmanları ile birlikte alandaki son gelişmeler değerlendirilmiş, ve beş yıllık bir çalışmanın soncunda bu kitabı hazırlamışlardır. Bu kitapla en son gelişmelerin ışığında bilişsel işlemler hakkında en güncel bilgiler akademisyen ve öğrencilere sunulmaktadır. Bu kitabı Türkçeye kazandırma sürecinde pek çok idealist insanın katkısı oldu. Çeviri Grubu nun oluşturulmasında en büyük katkıyı Selgün Yüceil sağlamıştır. 3. Bölüm ün çevirisini de yapan Selgün Yüceil e katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. İlk iki bölümü ve ön söz bölümünü çevirisini büyük bir özen ve titizlikle yapan Nakşidil Torun Yazıhan a; 4. ve 5. Bölüm ün çevirisini büyük bir özenle yapan değerli çalışma arkadaşım Pınar Kurt a; 6. Bölüm ü çok hızlı bir çalışma ile çeviren Nilgün Çepelioğullar a; 7. Bölüm ün çevirisini yapan Elmas Gülcan a; 8. Bölüm ü ABD de çalışmalarını sürdürürken tamamlayan ve bazı kavramlar konusunda görüş alışverişi yaptığım Hande Kaynak a; 9. Bölüm ün çevirisini yapan Hülya Can a; 10. Bölüm ün çevirisini akıcı bir üslupla yapan Gamze Cilbir Musayev e; son anda ekibe katılan ve 11. Bölüm ü çok hızlı ve akıcı bir üslupla çeviren Petek Akman a; 12. Bölüm ünün çevirisinde güzel bir çeviri üslubu ile katkı veren değerli meslektaşım Göklem Tekdemir Yurtdaş ve bu bölümün ikinci yarısını aynı özenle çeviren Munise Emek e; 9. Bölümü okuyarak gramer ve anlatım bozukluklarını düzelten edebiyat öğretmeni Özlem Özdemir e; kitabın tamamını başından sonuna kadar okuyan gramer ve anlatıma ilişkin düzeltmeler yapan edebiyat öğretmeni Yusuf E. Gönül e katkılarından dolay teşekkür ederim. xvii

6 xviii Çeviri Editörünün Sunuşu Ayıca Bilişsel Psikoloji kitabının yayın haklarının alınmasında ve çalışmanın her aşamasında verdiği destek için Genel Yayın yönetmeni Nevzat Argun a; kitabın yayın haklarının alınması sürecinde yayınevi ile yazışmaları sürdüren Timur Aydemir e; Yayın Kurulu Genel Sekreteri Sadık Küçükakman a; Genel Dağıtım Sorumlusu Volkan Kurt a; kitabın mizanpajını ve jenerik çalışmalarını başarıyla yapıp kitabın orijinal formundan daha güzel bir form hazırlayan Aras Çiftçi ye; son redaksiyonlarda değerli katkılar veren Naim Dilek ve Alper Tok a katkıları için teşekkür ederim. Kapak çalışmalarını ince bir estetik anlayışla yapan Sevgi Pınar Özen e, Kitabın basımını yapan Halil Yeşil ustaya katkıları için teşekkür ederim. Bu kitaptan edindiğiniz bilgilerle kendinizin ve diğer insanların bilişsel süreçlerini ve bilişsel işlemlemelerini, psikolojinin diğer konularını daha iyi anlayacağınıza; insanlara daha yararlı olabileceğinize inanıyorum. Yolunuz ve bilişleriniz aydınlık olsun. Çeviri Editörü Muzaffer Şahin PhD

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ "ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ" AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ "ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ" AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Prof. Dr. Zeki KAYA i Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ISBN: 975-8792-59-8 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın

Detaylı

BÖLÜM İKİ: PORTFÖYÜNÜZÜ OLUŞTURMA AŞAMALARI

BÖLÜM İKİ: PORTFÖYÜNÜZÜ OLUŞTURMA AŞAMALARI İçindekiler Portföye hoşgeldiniz!...3 BÖLÜM BİR:GİRİŞ 1. Portföy: resmi-olmayan eğitim ve öğrenim ile gençlik çalışmalarının tanınırlığının arttırılmasını amaçlayan bir araç...7 2. Portföy: Avrupa Konseyinin

Detaylı

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Kılavuzu

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Kılavuzu Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Kılavuzu Yetişkinlerin Eğitiminde Avrupa İşbirliği Konusunda Rehberiniz Grundtvıg Öğrenme Ortaklığı Kılavuzu 2 COLOPHON 2005 Hollanda Eğitimi için Avrupa Platformu Şube Bezuidenhoutsweg

Detaylı

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI 1 21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI Medya Okuryazarlığına Genel Bir Bakış ve Sınıf İçi Etkinlikler Tessa Jolls Elizabeth Thoman Ders Plan Tasarımı / Yazımı: Jeff Share Çevirenler Yrd. Doç. Dr. Cevat ELMA Yrd.

Detaylı

TÜRKİYE'DE E-ÖĞRENME: Gelişmeler ve Uygulamalar

TÜRKİYE'DE E-ÖĞRENME: Gelişmeler ve Uygulamalar TÜRKİYE'DE E-ÖĞRENME: Gelişmeler ve Uygulamalar III Editörler: Gülsün EBY Gonca TELLİ YAMAMOTO Uğur DEMİRAY Yazarlar: Emine ARUĞASLAN Z. Gönül BALKIR Meltem Huri BATURAY Ahmet BAYTAK Kadir BORA Beril CEYLAN

Detaylı

Çalışmayı planlamak ve yapılandırmak

Çalışmayı planlamak ve yapılandırmak Çevrim İçi Bilim Haberciliği Kursu WFSJ ve SciDev.Net tarafından oluşturulmuştur. Ders 1 Çalışmayı planlamak ve yapılandırmak (Jan Lublinski) WFSJ ve SciDev.Net tarafından oluşturulmuştur. 1 Dünya Bilim

Detaylı

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ)

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) Hazırlayan Serap KÖŞE Eğitim Bilimleri

Detaylı

5 P-1.3.5 Manuel Sancez Madrid ULUSLAR ARASI STANDARTLARIN UYGULANMASI KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE ÇÖZÜMLERİ 6 P-1.3.7 Matthias Mors

5 P-1.3.5 Manuel Sancez Madrid ULUSLAR ARASI STANDARTLARIN UYGULANMASI KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE ÇÖZÜMLERİ 6 P-1.3.7 Matthias Mors 1 P-1.3.3 Eiichi Watanabe 2 P-1.3.3 Mike Willis 3 P-1.3.3 Otmar Winzig 4 P-1.3.3 Taylor Hawes 5 P-1.3.5 Manuel Sancez Madrid ULUSLAR ARASI STANDARTLARIN UYGULANMASI KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE ÇÖZÜMLERİ

Detaylı

Bu çalışma Gençlik Programı nın 2007-2009 yılları arasındaki etkilerinin değerlendirildiği araştırmanın sonuç raporudur.

Bu çalışma Gençlik Programı nın 2007-2009 yılları arasındaki etkilerinin değerlendirildiği araştırmanın sonuç raporudur. AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (Türk Ulusal Ajansı) Gençlik Programı Genel Koordinatörlüğü Bu çalışma Gençlik Programı nın 2007-2009 yılları arasındaki etkilerinin değerlendirildiği

Detaylı

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu 30 Mayıs 2005 Not: Bu rapor http://www.erg.sabanciuniv.edu/ adresinde erişime açık olarak sulunmuş olup, okurlarımızla paylaşmak amacıyla izin

Detaylı

OKUMA EĞİTİMİ. Hal t Karatay. Kuram ve Uygulama. 2. Baskı

OKUMA EĞİTİMİ. Hal t Karatay. Kuram ve Uygulama. 2. Baskı OKUMA Aa EĞİTİMİ Kuram ve Uygulama Hal t Karatay 2. Baskı Doç. Dr. Halit Karatay OKUMA EĞİTİMİ KURAM VE UYGULAMA ISBN 978-605-364-934-2 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2014, Pegem

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 EYLÜL 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Bağımsız Denetim Konularının Tartışılması

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 EYLÜL 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Bağımsız Denetim Konularının Tartışılması İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 EYLÜL 2013 AYLIK TOPLANTISI I.OTURUM OTURUM BAŞKANI AYIN KONUĞU KONUŞMACILAR : Sezai ONARAL : Seyit Ahmet BAŞ (Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

Detaylı

Öğrenci Merkezli Sınıflarda 21 Yüzyıl Becerilerin Gelişimi

Öğrenci Merkezli Sınıflarda 21 Yüzyıl Becerilerin Gelişimi Bu yayında ifade edilen yazarın görüşleri, Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı veya Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti nin görüşlerini yansıtmaz. Bu Kılavuz, Temel Eğitim Programı

Detaylı

1 P-3.1.2 Anton Colella. 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen. 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki. 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte. 5 P-3.1.

1 P-3.1.2 Anton Colella. 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen. 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki. 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte. 5 P-3.1. 1 P-3.1.2 Anton Colella 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte 5 P-3.1.5 Andreas Bergmann 6 P-3.1.6 Adolf J.H. Enthoven 7 P-3.1.6 Igor Kozyrev P-3.1.2- Anton Colella

Detaylı

NEDEN BU KİTABI YAZDIM?

NEDEN BU KİTABI YAZDIM? ÖN SÖZ İyi bir kuram kadar pratik bir şey yoktur. -Kurt Lewin NEDEN BU KİTABI YAZDIM? Kurt Lewin den bu alıntı, benim kuramın rolü ve kullanılışı hakkındaki felsefemi dile getirmektedir. Uzun bir zamandan

Detaylı

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır?

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? **Bu e kitap www.kutuphanem.net ve www.odevsitesi.com adreslerinden ücretsiz olarak indirilebilir. ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI

Detaylı

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi *

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 2135-2153 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eski ve Yeni Ortaöğretim

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI 1

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI 1 ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:3, Sayı:9 ARALIK 2012 SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI 1 Prof.Dr. Şefik YAŞAR Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi,

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BİR ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KAYNAKLIK ETMESİ BAKIMINDAN SORU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BİR ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KAYNAKLIK ETMESİ BAKIMINDAN SORU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BİR ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KAYNAKLIK ETMESİ BAKIMINDAN SORU GİRİŞ Arş. Gör. Ferhat ENSAR * Emmek, emer gibi görünmek anlamına gelen sor- fiil kökünden türeyen soru sözcüğü

Detaylı

Moleküler Yaşam Bilimlerinde Ph.D. Derecesi İçin Standartlar * [Bu Standart ve Tavsiyelerin telif hakkı yoktur]

Moleküler Yaşam Bilimlerinde Ph.D. Derecesi İçin Standartlar * [Bu Standart ve Tavsiyelerin telif hakkı yoktur] Uluslararası Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Birliği Eğitim Komitesinin Tavsiyeleri Moleküler Yaşam Bilimlerinde Ph.D. Derecesi İçin Standartlar * [Bu Standart ve Tavsiyelerin telif hakkı yoktur] F. Vella,

Detaylı

Sağlık Reformunun Doğru Yapılması

Sağlık Reformunun Doğru Yapılması Sağlık Reformunun Doğru Yapılması Performans ve Hakkaniyetin Geliştirilmesi İçin Bir Kılavuz Marc J. Roberts William Hsiao Peter Berman Michael R. Reich Telif hakkı 2004 Oxford University Press, Inc. e

Detaylı

Sağlık Reformunun Doğru Yapılması

Sağlık Reformunun Doğru Yapılması Sağlık Reformunun Doğru Yapılması Performans ve Hakkaniyetin Geliştirilmesi İçin Bir Kılavuz Marc J. Roberts William Hsiao Peter Berman Michael R. Reich Telif hakkı 2004 Oxford University Press, Inc. e

Detaylı

hesap verir kılmanın da ötesine geçmektedir. Giroux a (2008) göre bu tavır alış, öğrencilerin özsel

hesap verir kılmanın da ötesine geçmektedir. Giroux a (2008) göre bu tavır alış, öğrencilerin özsel KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ mıştır? Bu tür sorgulama, günümüz için her hangi bir alanda yapılabilen genel bir eleştirel yaklaşımı ifade edebilir. Bütün bunların ötesinde, temel amacı ve çıkış

Detaylı

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRETİM VE DEĞERLENDİRME Tüm hakları saklıdır. Bu yayının bütünü ya

Detaylı

Yıldız, Mete Sobacı, Mehmet Zahid (Derleyenler) Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama. Adres Yayınları / 36 1. Baskı: Ekim 2013 ISBN13: 978-975-250-037-2

Yıldız, Mete Sobacı, Mehmet Zahid (Derleyenler) Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama. Adres Yayınları / 36 1. Baskı: Ekim 2013 ISBN13: 978-975-250-037-2 Yıldız, Mete Sobacı, Mehmet Zahid (Derleyenler) Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama Adres Yayınları / 36 1. Baskı: Ekim 2013 ISBN13: 978-975-250-037-2 2013, Adres Yayınları Sayfa Düzeni: Liberte Yayınları

Detaylı

Türkiye de Şehir ve Bölge Planlama Eğitiminde Kalite Geliştirme ve Akreditasyon. ve Mesleki Yetkinlik ve Yeterlilik

Türkiye de Şehir ve Bölge Planlama Eğitiminde Kalite Geliştirme ve Akreditasyon. ve Mesleki Yetkinlik ve Yeterlilik Türkiye Planlama Okulları Birliği III. Koordinasyon Toplantısı İstanbul Teknik Üniversitesi Buluşması Notları Türkiye de Şehir ve Bölge Planlama Eğitiminde Kalite Geliştirme ve Akreditasyon ve Mesleki

Detaylı