Prof.Dr. Mehmet Emin KORKMAZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof.Dr. Mehmet Emin KORKMAZ"

Transkript

1 Prof.Dr. Mehmet Emin KORKMAZ Doğum Tarihi : Doğum Yeri : Yozgat Eğitim Bilgileri Yükseköğrenim : Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, , Pekiyi Tıpta Uzmanlık : İç Hastalıkları Uzmanlığı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı. Mayıs Temmuz Üst Uzmanlık Kardiyoloji Uzmanlığı i) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Temmuz Aralık ii) Baylor College of Medicine, Department of Cardiology, Houston Texas, Aralık Mart 1993 iii) İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Nisan Nisan 1994 Akademik Dereceler: i) Yardımcı Doçent, 26 Kasım 1991, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı ii) Doçent, İç Hastalıkları, 6 Ekim 1993 iii) Profesör, 15 Haziran 2000, Başkent Üniversitesi Çalıştığı Yerler: i) Sağlık Bakanlığı, Sinop, Ayancık, Yenikonak Sağlık Ocağı Tabibi, ii) Sağlık Bakanlığı, Sinop İli Bulaşıcı Hastalıklar ve Sıtma Savaş Bölge Tabibi, Sinop Sağlık Müdür Vekili, iii) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi, iv) İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, v) Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Doçent Doktor Haziran 2000 vi) Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Profesör Doktor 15 Haziran Ekim 2003 Sınavlar / Sertifikalar: i) Tıp Doktoru Diploması, T.C. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Diploma No: 85 AA 076 ii) İç Hastalıkları Uzmanlık Belgesi, TC Sağlık Bakanlığı, Belge No: iii) Kardiyoloji Uzmanlık Belgesi, TC Sağlık Bakanlığı, Belge No: iv) Doçentlik Belgesi, TC Üniversitelerarası Kurul, Belge Tarihi; 29 Haziran 1994, Sayı; 6854 v) Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG) Sertifikası, Sertifika No: vi) Texas Eyaleti Tababet İcra Sertifikası, Texas State Board of Medical Examiners, 23 Aralık 1992, Sertifika No: VP Üyelikler / Ödüller: i) Young Investigator Award Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, 4 th Annual Meeting, Ekim 1990, Antalya Türkiye ii) Türk Tabipleri Birliği, üye iii) Türk Kardiyoloji Derneği, üye iv) İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, üye v) American Society of Echocardiography

2 vi) European Society of Cardiology, Fellow. Bilimsel Etkinlikler: Yayınlar ARAŞTIRMA YAZILARI Yurtiçi yayınlar: Korkmaz M.E., Özin M.B., Karaslan Y., Çınar L., Özcebe O.İ., Caymaz O., Oto A., Müderrisoğlu H., Kabakçı G., Uğurlu Ş., Oram E., Küey L., Güleç C., Karaağoğlu E. Bir Yaşam Niteliği Ölçeği Geliştirme Çalışması; Hacettepe Yaşam Niteliği Ölçeği. Türk İlaç ve Tedavi Dergisi 1990;3(2): Ünlü E., Korkmaz M.E., Özyılkan Ö., Kayhan B., Bayraktar Y., Aslan S., Telatar H. Dahiliye Devamlı Bakım Ünitelerine Kabul Edilen Kronik Karaciğer Hastalarında Prognoz. Gastroenteroloji 1990;1(1):46-53 Özyılkan Ö., Baltalı E., Ruacan Ş., Ünlü E., Korkmaz M.E., Kansu E., Fırat D. Richter s Syndrome : A Case Report. Kanser, The Turkish Journal of Cancer 1991;21: Özyılkan E., Özyılkan Ö., Korkmaz M.E., Karaağaoğlu E., Ahmed E., Gürlek A., Moğultekin N. Prediction of Patient Mortality in a Medical Intensive Care Unit. Marmara Medical Journal 1993 Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Gülcan Ö., Özdemir R., Yoloğlu S., Çığlı A. Koşubandı ile Yapılan Egzersizin Serum Lipid Profili ve Çeşitli Biyokimyasal Parametreler Üzerine Akut Etkisi. Medical Network Kardiyoloji 1995;2(1): Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Özdemir R., Şimşek V. Perindopril Tedavisinin Sol Ventrikülün Hemodinamik ve Ekokardiyografik Parametreleri Üzerine Etkisi: Çift Kör Plasebo Kontrollü Prospektif bir Çalışma. Medical Network Kardiyoloji 1995;2(4): Kayataş M., Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Özdemir F.N., Ertürk A., Erten Y., Güz G., Telatar H. Hemodiyalizin Elektrokardiyografik Parametreler Üzerine Olan Etkileri. Diyaliz Transplantasyon ve Yanık 1996;8(3):10-14 Korkmaz M.E., Özdemir R., Müderrisoğlu H. Sağlıklı Erişkinlerde Magnezyum Sülfat ın Serum Elektrolitleri ile Sinyal Ortalamalı ve Yüzey EKG Verileri Üzerine Akut Etkileri. Medical Network Kardiyoloji 1996;3(2): Korkmaz M.E., Özdemir R., Müderrisoğlu H., Yücel E. Ankilozan Spondilitte Kalp Tutulumu: Klinik, Ekokardiyografi ve Sinyal Ortalamalı Elektrokardiyografi Bulguları. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 1996;24:53-56 Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Taşdelen A. Eustache Valvi Üzerine Yerleşik Sağ Atriyum Trombüsü: Bir Olgu Sunumu. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 1996;24:

3 Sezgin A., Taşdelen A., Aşlamacı S., Karakuzu A., Korkmaz M.E. İnternal Mammariyal Arter By-Pass Greftinde Erken Postoperatif Spazm (Olgu Sunumu). Anestezi Dergisi 1997;5(2):91-94 Çoşkun M., Boyvat F., Ağıldere A.M., Korkmaz M.E., Niron E.A. Koroner By-Pas Greft Patensisinin Değerlendirilmesinde Spiral BT Kullanımı. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 1998;4(1):37-42 Korkmaz M.E., Uluçam M., Özin B., Müderrisoğlu H. Orta Dereceli Hipertansiyonda Losartan ve Enalapril in Kalp Hızı Değişkenliği ve Kan Basıncı Üzerine Etkileri. Medical Network Kardiyoloji 1998;5(5): Korkmaz M.E., Bedir A., Arık N., Müderrisoğlu H., Uluçam M., Korkmaz M., Özin B., Başkol M., Kılınç K., Adam B. Koroner Anjiyografi Yapılan Hastalarda Tek Doz Diltiazem Uygulamasının Radyokontrast Ajanlara Bağlı Nefrotoksisiteyi Önlemedeki Etkinliği. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 1998;26(9): Çekin A.H., Korkmaz M.E., Sünger A., Çelik N. Olgu Sunumu: Tiklopidine Bağlı Kemik İliği Baskılanması Sonucu Gelişen Klebsiella Sepsisi ve Granülosit Koloni Uyarıcı Faktörün Tedavideki Yeri. Türk Girişimsel Kardiyoloji Dergisi 1998;2: Uluçam M., Müderrisoğlu H., Aşlmacı S., Korkmaz M.E., Özin B., Tok D.A., Kaya D., Şimşek V. Nadir Kalp Bulgularıyla Seyreden Bir Behçet Hastası Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi. Medical Network Kardiyoloji 1998;5(6): Korkmaz M.E., Kar A., Müderrisoğlu H., Uluçam M., Özin B., Topçu S., Yiğit F. İskemik Kardiyomiyopatisi Olan Olgularda Spironolaktonun Sol Ventrikül Fonksiyonlarına Etkisi. Medical Network Kardiyoloji 1999;6(1):16-22 Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Uluçam M., Özin B. İskemik Kardiyomiyopatisi Olan Olgularda Spironolaktonun Kalp Hızı Değişkenliği ve Sol Ventrikül Fonksiyonları Üzerine Etkileri. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi 1999;12(3): Kayataş M., Müderrisoğlu H., Özdemir F.N., Korkmaz M.E., Akalın E., Ertürk A. Bikarbonat Hemodiyaliz ile Asetat Hemodiyalizin Aritmi Sıklığı Bakımından Karşılaştırılması. Ankara Hastanesi Tıp Dergisi 1999;32(2):89-94 Uluçam M., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Özin B., Taşdelen A., Şimşek V. Sağ Atriyuma Uzanan Uterus Kökenli Dev Leiomyom: Olgu Sunumu. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 1999;27(1):56-58 Yalçın F., Müderrisoğlu H., Topçu S., Yiğit F., Demircan Ş., Özin B., Korkmaz M. E. Miyokardiyal Hipertrofili Hastalarda Mitral Kapak Özellikleri. MN Araştırma Dergisi 2000; 2: Yalçın F, Müderrisoğlu H, Demircan Ş, Yiğit F, Topçu S, Baltalı M, Özin B, Korkmaz M.E. Clinical Significance of LVOT Obstruction Caused By Septal Hypertrophy: Associated Points Between The Aging Process And Other Cardiac Diseases. A. Ü. Tıp Fak. Dergisi 2000: 22 (3); Uluçam M, Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H, Özin B, Şimşek V. Pulmoner Kapiller Basıncı Belirlemede

4 Basit ve Etkin Bir Yöntem : Doppler Ekokardiyografi. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji 2001; 14: Baltalı M, Topçu S, Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H, Kızıltan T, Demirtaş M, Demiray E, Andaç H, Topçuoğlu Ş, Birand A. Koroner Bypass Ameliyatı Sonrası Obez Bireylerde Kardiyovasküler Risk Profilinin Çok Merkezli Bir Çalışmada Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi. Hipokrat Kardiyoloji 2001;3: Yalçın F, Müderrisoğlu H, Topçu S, Demircan Ş, Yiğit F, Özin B, Korkmaz M.E.. Ventricular Geometry and Secondary Factors in Hypertrophic Cardiomyopathy. Yeni Tıp Dergisi 2001;18: Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Gül Ç., Tayfun E., Özin B., Uluçam M. Lack of Association of Restenosis Following Coronary Angioplasty or Stent Implantation with Anti-cytomegalovirus IgG Antibody Levels. Türk Girişimsel Kardiyoloji Dergisi 2001;5: Yalçın F., Müderrisoğlu H., Topçu S., Demircan Ş., Yiğit F., Özin B., Korkmaz M.E. Ventricular Geometry and Secondary Factors in Hypertrophic Cardiomyopathy. The New Journal of Medicine (supplement) 2001;18(1):56-57 Yalçın F., Kaftan A., Müderrisoğlu H., Baltalı M., Korkmaz M.E., Flachskamp F., Garcia M., Thomas J. Is Doppler Tissue Early Left Ventricular Filling Velocity Preload Independent of Preload Altering Maneuvers? Journal of Ankara Medical School 2001;23(3): Yalçın F, Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Özin B., Baltalı M., Yiğt F., Topçu S. Bazal Septum Hipertrofisi Olan Hipertansif Hastalarda Dobutamin Stresin Sol Ventrikül Çıkış Yolu Gradiyentlerine Etkisi. Medical Network Kardiyoloji 2002; 9 (3): Tayfun E., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Yıldırır A., Uluçam M., Özin B., Turan M. Stentlerin Karbon İle Kaplanması Sistemik İnflamatuvar Yanıt Üzerine Etkili mi? Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2002;30(4): Yalçın F, Müderrisoğlu H., Ergin P., Baltalı M., Korkmaz M.E., Özin B. Sol Ventrikül Hipertrofisi Olan Hastalarda Anormal Miyokard Geometrisi Ve Mitral Kapak Yapı Bozukluğu. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji 2002;15: Atar İ., Demircan Ş., Korkmaz M.E., Sonat İ.A., Taymaz S., Yıldırır A., Özin B., Turan M., Müderrisoğlu H. Hipertansif Bireylerde Beta-Bloker Ve Spironolaktonun Serum Homosistein Düzeylerine Etkileri. Medical Network Kardiyoloji 2002;9(4): Yalçın F., Karaköse H., Gökçel A., Yiğit F., Yalçın H., Yapar F., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H. Diyabetik ve Diyabetik Olmayan Koroner Arter Hastalarında Cytomegalovirus Sıklığı. Medical Network Klinik Bilimler ve Doktor 2002;8(5): Bozbaş H., Yıldırır A., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Eldem O. Sağ Süperiyor Vena Kava Yokluğunun Eşlik Ettiği Persistan Sol Süperiyor Vena Kava: Olgu Sunumu. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2003;31:50-53

5 Yurtdışı Yayınlar: Korkmaz M.E., Oto A., Saraçlar Y., Oram E., Oram A., Uğurlu Ş., Karamehmetoğlu A., Karaağaoğlu E. Levels of IgE in the Serum of Patients with Coronary Arterial Disease. Int J Cardiol 1991;31: Oto A., Müderrisoğlu H., Özin M.B., Korkmaz M.E., Karamehmetoğlu A., Oram A., Oram E., Uğurlu Ş. Quality of Life in Patients with Rate Responsive Pacemakers: A Randomized Cross-Over Study. PACE 1991;14: Korkmaz M.E., Arık N., Oto A., Turgan Ç., Yasavul Ü., Çağlar Ş., Işımer A., Sayar A. Cadmium, Hypertension and Smoking. Nephron 1992;60:116 Korkmaz M.E., Mahmarian J.J., Guidry G.W., Verani M.S. Safety of Single-Site Adenosine Thallium-201 Scintigraphy. Am J Cardiol 1994;73: Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Özdemir F.N., Kayataş M., Ertürk A. QT Interval Lengthening During Haemodialysis: Is There a Potential Risk for Torsade de Pointes? Nephrol Dial Transplant 1997;12(2):365 Kayataş M., Ertürk A., Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Özdemir F.N. Acetate Hemodialysis Does Not Increase the Frequency of Arrhythmia in Hemodialysis Patients. Artificial Organs 1998;22(9): Korkmaz M.E., Çekin A.H. Bone Marow Suppression And Klebsiella Pneumonia Septicemia Due To Ticlopidine And Successful Treatment With Filgrastim; A Case Report. In J Cardiol 1998;66: Arslan H., Korkmaz M.E., Kart H., Gül Ç. Management of Brucella Endocarditis of a Prosthetic Valve. Journal of Infect. 1998;37 (1):70-71 Kayataş M., Müderrisoğlu H., Özdemir F.N., Korkmaz M.E. Diastolic Dysfunction Increases the Frequency of Ventricular Arrhythmia in Hemodialysis Patients. Nephron 1999;82: Taşkın O., Gökdeniz R., Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Uryan İ., Atmaca R., Kafkaslı A. The Effects Of Hormone Replacement Therapy On Echocardiographic Basic Cardiac Functions In Postmenopausal Women. Human Reproduction 1998;13 (9): Özdemir R, Yorulmaz A, Kutlu R, Guven A, Aladag M, Sezgin A, Korkmaz M.E., Muderrisoglu H. Loss of Nocturnal Decline of Blood Pressure in Patients With Nasal Polyposis. Blood Press. 1999;8(3): Özdemir R., Tuncer C., Aladağ M., Güven A., Sezgin A.T., Pekdemir H., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H. Effect of Trimetazidine on Late Potentials After Acute Myocardial Infarction. Cardiovasc Drugs Ther 1999;13:1-5 Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Uluçam M., Özin B. Effects of Spironolactone on Heart Rate Variability And Left Ventricular Systolic Function in Severe Ischemic Heart Failure. Am J Cardiol 2000; 86 : The InTIME-II Investigators. Intravenous NPA for the Treatment of Infarcting Myocardium Early. Eur

6 Heart J 2000;21: Yalçın F., Kaftan A., Müderrisoğlu H, Korkmaz M.E., Flachskampf F., Garcia M., Thomas J.D. Is Doppler Tissue Velocity During Early Left Ventricular Filling Preload İndependent? Heart 2002 Apr;87(4): Yalçın F., El-Amrousy M., Müderrisoğlu H, Korkmaz M.E., Flachskampf F., Tuzcu M., Garcia M., Thomas J.D. Pulmonary venous flow reflect changes in left atrial hemodynamics during mitral balloon valvotomy. Angiology 2002;53: Korkmaz M.E., Tayfun E., Müderrisoğlu H., Yıldırır A., Özin B., Uluçam M., Turan M. Carbon coating of stents has no effect on inflammatory response to primary stent deployment. Angiology 2002;53: Baltalı M., Kızıltan H.T., Korkmaz M.E., Topçu S., Demirtaş M., Metin M., Topçuoğlu M.S., Birand A., Müderrisoğlu H. Prevalence of Modifiable Cardiovascular Risk Factors Remain High After Coronary Bypass Graft Surgery: A Multicentre Study Among Turkish Patients. J Cardiovasc Risk Aug;9(4): Yalçın F., Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Özin B. Do variable age-related secondary factors affect ventricular geometry in hypertrophic cardiomyopathy? Adv Ther Nov-Dec;19(6): Korkmaz M.E., Atar İ., Tayfun E., Yıldırır A., Uluçam M., Özin B., Müderisoğlu H., Turan M. Effects of a Beta-Blocker and Spironolactone on Plasma Homocysteine Levels. Int J Cardiol 2003;88: Baltalı M., Korkmaz M.E., Kızıltan H.T., Müderrisoğlu İ.H., Özin B., Anarat R. Association between postprandial hyperinsulinemia and coronary artery disease among non-diabetic women: a case control study. Int J Cardiol Apr;88(2-3): Yalçın F., Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Özin B., Baltalı M., Yiğit F. The Effect Of Dobutamine Stress on Left Ventricular Outflow Tract Gradients in Hypertensive Patients With Basal Septal Hypertrophy. Angiology (Yayınlanmak üzere kabul edildi) Korkmaz M.E. Low-Molecular-Weight Heparins in Acute Coronary Syndromes Current Vascular Pharmacology, 2003, 1, KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ Hipertansiyon, Hiperlipidemi ve Alfa Bloker Tedavi. Arık N, Korkmaz M.E. Samsun Korkmaz M.E., Arık N.: Kardiyovasküler Risk Faktörleri. Arık N (ed) "Klinik Hipertansiyon" Hekimler Yayın Birliği (Medikomat Basım Yayın San ve Tic Ltd Matbaası), Ankara 1996, s27-36 Akpolat T., Korkmaz M.E., Sungur C.: Antihipertansif ilaçlar. Arık N (ed) "Klinik Hipertansiyon" Hekimler Yayın Birliği (Medikomat Basım Yayın San ve Tic Ltd Matbaası), Ankara 1996, s Arık N., Korkmaz M.E. Diüretikler. Bölüm 12, sayfa Hipertansiyon, Arık N (editör), Samsun 1996

7 Korkmaz M.E. Beta Blokerler. Bölüm 13, sayfa Hipertansiyon, Arık N (editör), Samsun 1996 Korkmaz M.E. Kalsiyum Antagonistleri ve Kalp. Bölüm 16, sayfa Hipertansiyon, Arık N (editör), Samsun 1996 Korkmaz M.E. ACE İnhibitörleri ve Kalp. Bölüm 18, sayfa Hipertansiyon, Arık N (editör), Samsun 1996 Arık N., Korkmaz M.E. Tedavide Genel Prensipler ve Kardiyovasküler Risk Faktörleri. Bölüm 23, sayfa Hipertansiyon, Arık N (editör), Samsun 1996 Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H. Kardiyovasküler Risk Faktörleri ve Bir Risk Faktörü Olarak Hiperlipidemi, sayfa Hiperlipidemi: Klinik Önemi ve Tedavi İlkeleri. Müderrisoğlu H, Korkmaz M.E (editörler), Ankara 1997 Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E. Lipid ve Lipoprotein bozukluklarının Tedavisi, sayfa Hiperlipidemi: Klinik Önemi ve Tedavi İlkeleri. Müderrisoğlu H, Korkmaz M.E (editörler), Ankara Korkmaz M.E. Kalp Muayenesi. Bölüm 3, sayfa Klinisyen; Hekimler İçin Klinik Başvuru El Kitabı. Karaaslan Y., Köroğlu E (editörler) Hekimler Yayın Birliği Matbaası, Ankara, 1997 Korkmaz M.E. Elektrokardiyografi. Bölüm 9, sayfa Klinisyen; Hekimler İçin Klinik Başvuru El Kitabı. Karaaslan Y., Köroğlu E (editörler) Hekimler Yayın Birliği Matbaası, Ankara, 1997 Korkmaz M.E. Şok. Bölüm 16, sayfa Klinisyen; Hekimler İçin Klinik Başvuru El Kitabı. Karaaslan Y., Köroğlu E (editörler) Hekimler Yayın Birliği Matbaası, Ankara, 1997 Korkmaz M.E. Konjestif Kalp Yetmezliği. Bölüm 17, sayfa Klinisyen; Hekimler İçin Klinik Başvuru El Kitabı. Karaaslan Y., Köroğlu E (editörler) Hekimler Yayın Birliği Matbaası, Ankara, 1997 Korkmaz M.E. İskemik Kalp Hastalıkları. Bölüm 18, sayfa Klinisyen; Hekimler İçin Klinik Başvuru El Kitabı. Karaaslan Y., Köroğlu E (editörler) Hekimler Yayın Birliği Matbaası, Ankara, 1997 Korkmaz M.E. Kapak Hastalıkları. Bölüm 19, sayfa Klinisyen; Hekimler İçin Klinik Başvuru El Kitabı. Karaaslan Y., Köroğlu E (editörler) Hekimler Yayın Birliği Matbaası, Ankara, 1997 Korkmaz M.E. Aritmiler. Bölüm 20, sayfa Klinisyen; Hekimler İçin Klinik Başvuru El Kitabı. Karaaslan Y., Köroğlu E (editörler) Hekimler Yayın Birliği Matbaası, Ankara, 1997 Korkmaz M.E. Kalp Enfeksiyonları. Bölüm 21, sayfa Klinisyen; Hekimler İçin Klinik Başvuru El Kitabı. Karaaslan Y., Köroğlu E (editörler) Hekimler Yayın Birliği Matbaası, Ankara, 1997 Korkmaz M.E. Kardiyoloji, Bölüm II, sayfa Pratisyen Hekimin El Kitabı. Kadayıfçı A., Karaslan Y., Köroğlu E. (editörler). Hekimler Yayın Birliği Matbaası, Ankara, 1998 Korkmaz M.E. Kalp Muayenesi, sayfa Kadayıfçı A., Karaslan Y. (editörler). Hekimler Yayın Birliği

8 Matbaası, Ankara, 1998 Korkmaz M.E. Elektrokardiyografi, sayfa Kadayıfçı A., Karaslan Y. (editörler). Hekimler Yayın Birliği Matbaası, Ankara, 1998 Korkmaz M.E. İskemik Kalp Hastalıkları, sayfa Kadayıfçı A., Karaslan Y. (editörler). Hekimler Yayın Birliği Matbaası, Ankara, 1998 Korkmaz M.E. Şok, sayfa Kadayıfçı A., Karaslan Y. (editörler). Hekimler Yayın Birliği Matbaası, Ankara, 1998 Korkmaz M.E. Konjestif Kalp Yetmezliği, sayfa Kadayıfçı A., Karaslan Y. (editörler). Hekimler Yayın Birliği Matbaası, Ankara, 1998 Korkmaz M.E. Aritmiler, sayfa Kadayıfçı A., Karaslan Y. (editörler). Hekimler Yayın Birliği Matbaası, Ankara, 1998 Korkmaz M.E. Kapak Hastalıkları, sayfa Kadayıfçı A., Karaslan Y. (editörler). Hekimler Yayın Birliği Matbaası, Ankara, 1998 Korkmaz M.E. Kalp Enfeksiyonları, sayfa Kadayıfçı A., Karaslan Y. (editörler). Hekimler Yayın Birliği Matbaası, Ankara, 1998 Korkmaz M.E. Perikard Hastalıkları, sayfa Kadayıfçı A., Karaslan Y. (editörler). Hekimler Yayın Birliği Matbaası, Ankara, 1998 Korkmaz M.E. Santral Etkili İlaçların Klinik Kullanımı. Antihipertansif İlaçların Klinik Farmakolojisi, sayfa F. Cankat Tulunay, Hakan Ergün (editörler). Klinik Farmakoloji Derneği Yayını, Ankara ISBN Korkmaz M.E. Hipertansiyon Epidemiyolojisi. Korkmaz M.E., Arık N. (editörler) Hipertansiyon II. Baskı. Format Matbaacılık Ltd. İstanbul 1999, ISBN: X Korkmaz M.E. Hipertansiyon Genetiği. Korkmaz M.E., Arık N. (editörler) Hipertansiyon II. Baskı. Format Matbaacılık Ltd İstanbul. 1999, ISBN: X Korkmaz M.E. Hipertansiyon ve Dolaşım. Korkmaz M.E., Arık N. (editörler) Hipertansiyon II. Baskı. Format Matbaacılık Ltd İstanbul. 1999, ISBN: X Korkmaz M.E., Arık N. Sekonder Hipertansiyonlar. Korkmaz M.E., Arık N. (editörler) Hipertansiyon II. Baskı. Format Matbaacılık Ltd. İstanbul 1999, ISBN: X Korkmaz M.E. Hipertansiyonda Klinik Değerlendirme. Korkmaz M.E., Arık N. (editörler) Hipertansiyon II. Baskı. İstanbul 1999, ISBN: X Korkmaz M.E. Hipertansiyon Tedavisinde İlaç Dışı Yöntemler. Korkmaz M.E., Arık N. (editörler)

9 Hipertansiyon II. Baskı. Format Matbaacılık Ltd. İstanbul 1999, ISBN: X Korkmaz M.E. Kalp Ve Damar Hastalıklarında Diüretik Tedavisi. Korkmaz M.E., Arık N. (editörler) Hipertansiyon II. Baskı. Format Matbaacılık Ltd. İstanbul 1999, ISBN: X Korkmaz M.E. Beta Adrenerjik Reseptör Blokerleri. Korkmaz M.E., Arık N. (editörler) Hipertansiyon II. Baskı. Format Matbaacılık Ltd. İstanbul 1999, ISBN: X Korkmaz M.E. Kalsiyum Antagonistleri ve Kalp. Korkmaz M.E., Arık N. (editörler) Hipertansiyon II. Baskı. Format Matbaacılık Ltd. İstanbul 1999, ISBN: X Korkmaz M.E. Renin Anjiyotensin Sistemine Etki Eden İlaçlar: I. Anjiyotensin Konverting Enzim İnhibitörleri. Korkmaz M.E., Arık N. (editörler) Hipertansiyon II. Baskı. Format Matbaacılık Ltd. İstanbul 1999, ISBN: X Korkmaz M.E. Renin Anjiyotensin Sistemine Etki Eden İlaçlar: II. Anjiyotensin II Reseptör antagonistleri. Korkmaz M.E., Arık N. (editörler) Hipertansiyon II. Baskı. Format Matbaacılık Ltd. İstanbul 1999, ISBN: X Korkmaz M.E. Kardiyovasküler Risk Faktörleri ve Bunların Düzenlenmesi. Korkmaz M.E., Arık N. (editörler) Hipertansiyon II. Baskı. Format Matbaacılık Ltd. İstanbul 1999, ISBN: X Korkmaz M.E. Sol Ventikül Hipertrofisi Ve Antihipertansif İlaçların Sol Ventrikül Hipertrofisine Etkiler i. Korkmaz M.E., Arık N. (editörler) Hipertansiyon II. Baskı. Format Matbaacılık Ltd. İstanbul 1999, ISBN: X Korkmaz M.E. Hipertansif Krizler. Korkmaz M.E., Arık N. (editörler) Hipertansiyon II. Baskı. Format Matbaacılık Ltd. İstanbul 1999, ISBN: X Korkmaz M.E. Yaşlılarda Hipertansiyon. Korkmaz M.E., Arık N. (editörler) Hipertansiyon II. Baskı. Format Matbaacılık Ltd. İstanbul 1999, ISBN: X DERLEMELER Korkmaz M.E., Özin M.B. Lovostatin: Yeni Bir Kolesterol Düşürücü Ajan. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Bülteni 1989;4(3):24-28 Korkmaz M.E., Oto A. Hiperlipidemi Tedavisi. Türk İlaç ve Tedavi Dergisi 1990;3(1): Özin M.B., Korkmaz M.E., Oto A. Akut Miyokard İnfarktüsünde Prognoz Belirleme. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 1990;18:50-55 Özin B., Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Oto A. Bir İlaç Değerlendirmesi: Silazapril; Yeni bir Anjiyotensin Konverting Enzim İnhibitörü. Türk İlaç ve Tedavi Dergisi 1991;4(2): Korkmaz M.E., Özin B., Korkmaz M., Müderrisoğlu H., Oto A. Beta-Adrenerjik Reseptör Blokeleri. Türk İlaç ve Tedavi Dergisi, Bilim Dalı Özel Eki: Kardiyoloji de İlaç Kullanımı (I) 1991;4(5):E3-E13

10 Ünlü E., Özyılkan Ö., Korkmaz M.E., Özdemir T. Obezite ve Tedavisi. Türk İlaç ve Tedavi Dergisi 1991;4(5): Ünlü E., Korkmaz M.E., Şimşek H., Telatar H., Kayhan B. Karaciğer Transplantasyonu. Türk İlaç ve Tedavi Dergisi 1991;4(7): Ünlü E., Korkmaz M.E., Özyılkan Ö., Bayraktar Y., Kayhan B., Telatar H. Hepatit-B Enfeksiyonu: Epidemiyoloji, Kontrol ve Korunma. Gastroenteroloji 1991;2(1):45-49 Özin M.B., Korkmaz M., Korkmaz M.E., Tokgözoğlu L. Seratonin ve Seratonin Antagonistlerinin Koroner Arter Hastalığındaki Rolleri. Türk İlaç ve Tedavi Dergisi 1992;5(6): Kızılkaya N., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H. Konjestif Kalp Yetersizliğinde Antialdosteron Tedavi. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 1994;22:49-52 Karıncaoğlu M., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H. Sol Ventrikül Hipertrofisi: Gözardı Edilmeli mi? Türk İlaç ve Tedavi Dergisi - Kardiyoloji Bülteni 1994;3(3):43-47 Özdemir R., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H. Büyüyen Tehlike : Stafilokok Endokarditi. Türk İlaç ve Tedavi Dergisi - Kardiyoloji Bülteni 1994;3(4): Korkmaz M.E., Kart H., Müderrisoğlu H. Tümör Nekroz Faktörü: Miyokard İskemisi Sendromlarının Patogenezinde Yeni Bir Mediatör. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 1995;23: Kart H, Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H. Tümör nekroz faktörünün genel özellikleri ve akut iskemik sendromlarla ilişkisi. Kardiyoloji Bülteni 1995;4:27-31 Korkmaz M.E. Kardiyovasküler Risk Faktörü Olarak Hipertansiyon ve Tedavi İlkeleri. Türk İlaç ve Tedavi Dergisi 1996;9(4): Korkmaz M.E. Hipertansiyon Tedavisinde Farmakolojik Olmayan Yöntemler. Türk İlaç ve Tedavi Dergisi 1996;9(6): Korkmaz M.E. Hipertansiyonda İlaç Tedavisi. Tedavinin Yararı, Riskli Hastanın Belirlenmesi ve İlaç Seçimi. Türk İlaç ve Tedavi Dergisi 1996;9(9): Korkmaz M.E., Arık N. Kardiyovasküler Risk Faktörleri. Türk İlaç ve Tedavi Dergisi, Bilim Dalı Özel Eki: Kardiyoloji 1996;9(7):E5-E8 Korkmaz M.E. Hipertansiyon Tedavi Edilmelimidir? Hipertansiyon Seminerleri 1996;1(1):8-9 Korkmaz M.E. Kardiyovasküler Risk Faktörleri Nelerdir? Hipertansiyon Seminerleri 1996;1(1):9-12 Korkmaz M.E. Hipertansiyon Tedavi Edilmelimidir? Hipertansiyon Seminerleri 1996;1:8-9, Korkmaz M.E. Kardiyovasküler Risk Faktörleri Nelerdir? Hipertansiyon Seminerleri 1996;1:9-12

11 Özdal S., Korkmaz M.E. Özderin Y., Müderrisoğlu H. Koroner Arter Hastalığı ve İnflamasyon. Medikal Netwok Kardiyoloji 1997;4(2): Korkmaz M.E. Kardiyovasküler Risk Faktörleri. Hipertansiyon Monografları 1997;1:19-33 Korkmaz M.E. Sungur C.: Kardiyovasküler Risk Faktörlerinin Yorumlanması ve Epidemiyolojik Kavramlar. Hipertansiyon Monografları 1997;1:33-48 Korkmaz M.E. Kardiyovasküler Risk Faktörlerinin Değiştirilmesi Yönünde Yapılacak Girişimler ve Bunların Etkinliği. Hipertansiyon Monografları 1997;2:5-27 Arık N., Korkmaz M.E. Kardiyovasküler Risk Faktörü Olarak Hiperlipidemiye Klinik Yaklaşım ve Tedavi İlkeleri. Hipertansiyon Monografları 1997;3:5-17 Korkmaz M.E. ACE İnhibitörlerinin Kardiyolojide Antihipertansif Amaç Dışında Spesifik Kullanım Alanları. Hipertansiyon Seminerleri 1997;2:8-9, Korkmaz M.E. Kalsiyum Antagonistleri ve Kalp. Hipertansiyon Seminerleri 1997;3:24-34, Topçu S., Korkmaz M.E., Uğur A., Müderrisoğlu H. Postprandiyel Lipemi ve Koroner Arter Hastalığı: Önemli Bir Risk Faktörü. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 1998;26:51-57 Korkmaz M.E. Hipertansif Krizlerde Tanımlar ve Klinik Değerlendirme. Hipertansiyon Seminerleri. 1999;2(1):3-17 Korkmaz M.E. Hipertansif Krizlerde Tedavi İlkeleri. Hipertansiyon Seminerleri. 1999;2(1): Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H. Diyastolik Kalp Yetersizliği Nedir? Türkiye Klinikleri Kardiyoloji. 2000;3(2): Korkmaz M.E. Yaşlılarda Hipertansiyon ve Tedavisi. İç Hastalıkları Progres Dergisi. 2000;1(1):10-13 Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H. Santral Etkili Antihipertansif İlaçların Klinik Kullanımı. MN Kardiyoloji 2000; 7: Yalçın F., Müderrisoğlu H., Demircan Ş., Topçu S., Yiğit F., Özin B., Korkmaz M.E. Miyokardiyal Hipertrofili Hastalarda Mitral Kapak Özellikleri. Medical Network Araştırma 2000;1(2): Korkmaz M.E. Kalp Yetmezliği Olan Hastalarda Ultrafiltrasyon ve Diyaliz. Kime? Ne Zaman? Türk Kardiyoloji Seminerleri 2001;2:62-67 Korkmaz M.E. Romatizmal Hastalıklarda Kalp tutulumu. Türkiye Klinikleri İmmünoloji Romatoloji 2002;2(1):66-73 Korkmaz M.E.. Stabil Anjina Pektoris ve Tıbbi Tedavi Yöntemleri. Galenos Tıp Dergisi 2002;74:42-56

12 1. Korkmaz M.E. Kalp Yetmezliği Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar. Türkiye Tıp Dergisi 2003; 10 (1):36-42 KONGRE BİLDİRİLERİ Ulusal Kongre Bildirileri: Korkmaz M.E., Selçuk Z., Çöplü L., Şahin A., Barış Y.İ. Allerjik Granülomatozis ve Anjitis (Churg-Strauss Sendromu): İki Vaka Takdimi. II. Akciğer Hastalıkları Kongresi, 3-5 Mayıs 1990, İstanbul, Türkiye. Korkmaz M.E., Özin B., Küey L., Oto A., Güleç C., Müderrisoğlu H., Çınar L., Özcebe O., Kabakçı G., Caymaz O., Karaağaoğlu E., Uğurlu Ş., Oram E. Bir yaşam Niteliği Geliştirme Çalışması. VII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Mayıs 1990, İzmir, Türkiye. Korkmaz M.E., Oto A., Saraçlar Y., Karamehmetoğlu A., Oram E., Oram A., Uğurlu Ş., Karaağaoğlu E. Koroner Arter Hastalığında Serum IgE Düzeyleri. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Mayıs 1990, İzmir, Türkiye. Özcebe O., Caymaz O., Oto A., Kabakçı G., Karamehmetoğlu A., Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Özin B., Oram E., Uğurlu Ş. İnferiyor Duvar Miyokard İnfarktüsünde İleti Tipi Ritm Bozuklukları. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Mayıs 1990, İzmir, Türkiye. Caymaz O., Kabakçı G., Oto A., Müderrisoğlu H., Özcebe O., Çınar L., Özin B., Korkmaz M.E., Oram E., Kes S., Özmen F., Nazlı N., Gürsel G., Uğurlu Ş., Gököz A., Ersoy Ü., Böke E., Bozer Y. Konstriktif Perikarditte Yirmi Yıllık Deneyim. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Mayıs 1990, İzmir, Türkiye. Müderrisoğlu H., Oto A., Özcebe O., İder Z., Özin B., Korkmaz M.E., Şakı C., Kabakçı G., Oram E., Oram A., Karamehmetoğlu A., Uğurlu Ş. Yüksek Rezolüsyonlu EKG: Klinik Uygulamalar Kardiyoloji Toplantısı Eylül 1991, Trabzon, Türkiye. Korkmaz M.E., Oto A., Müderrisoğlu H., Özin B., İder Z., Karamehmetoğlu A., Uğurlu Ş., Oram E., Oram A. Efor Testi ile Oluşturulan Geçici Miyokard İskemisinin Signal-Averaged Elektrokardiyografi Verileri Üzerine Etkisi Kardiyoloji Toplantısı Eylül 1991, Trabzon, Türkiye. Özin B., Müderrisoğlu H., Karamehmetoğlu A., Oto A., Korkmaz M.E., İder Z., Şakı C., Tokgözoğlu L., Oram E., Uğurlu Ş. Wolf-Parkinson-White Sendromlu Hastalarda Signal-Averaged-EKG ile P Dalgası Analizi Kardiyoloji Toplantısı Eylül 1991, Trabzon, Türkiye. Oto A., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Özin B., Dörtlemez Ö., Dörtlemez H., Çengel A., Metin M., Yağcı M., Ayvaz G., Akgün G., Kural T., Pamir G. Nitrendipinin Yaşam Niteliği Üzerine Etkileri: Çok Merkezli, Tek Kör Plasebo Kontrollü bir Çalışma Kardiyoloji Toplantısı Eylül 1991, Trabzon, Türkiye. Özin B., Kabakçı G., Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Oto A., İder Z., Şakı C., Oram E., Karamehmetoğlu A., Uğurlu Ş. Signal-Averaged EKG Sonuçları ile Koroner Anjiyografik Bulguların Karşılaştırılması Kardiyoloji Toplantısı Eylül 1991, Trabzon, Türkiye. Korkmaz M.E., Arık N., Oto A., Turgan Ç., Yasavul Ü., Çağlar Ş., Işımer A., Sayar A. Serum Kadmiyumu,

13 Kan Basıncı ve Sigara Tüketimi Arasındaki İlişki. Türk Nefroloji Derneği, 1991 Nefroloji Kongresi (VIII. Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi) Haziran 1991, The Marmara Oteli, Taksim- İstanbul Müderrisoğlu H., Oto A., Özin M.B., Korkmaz M.E., Şakı M.C., İder Y.Z., Karamehmetoğlu A., Oram E., Uğurlu Ş. Yüksek Rezolüsyonlu EKG ile P Dalgasının İncelenmesi. VIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 27 Eylül 1 Ekim 1992 Mövenpick Oteli, Maslak, İstanbul Özin M.B., Oto A., Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Tokgözoğlu L., Oram A., Oram E., Nazlı N., Karamehmetoğlu A., Uğurlu Ş. Paroksismal Atriyal Fibrilasyonlu Hastalarda Yüksek Resolüsyonlu EKG ile P Dalgasının İncelenmesinin Tanısal Değeri. VIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 27 Eylül 1 Ekim 1992 Mövenpick Oteli, Maslak, İstanbul Korkmaz M.E., Oto A., Müderrisoğlu H., Özin M.B., Kiraz S., İder Y.Z., Özkul Z., Karamehmetoğlu A., Oram E., Uğurlu Ş. Kısa Süreli Kayıtlarda Kalp Hızı Değişkenliği İle Akut Miyokard İnfarktüsü Geçiren Hastaların Değerlendirilmesi. VIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 27 Eylül 1 Ekim 1992 Mövenpick Oteli, Maslak, İstanbul Korkmaz M.E., Oto A., Özin M.B., Müderrisoğlu H., Kiraz S., İder Y.Z., Özkul Z., Karamehmetoğlu A., Oram E., Uğurlu Ş. Kısa Süreli Kayıtlarda Kalp Hızı Değişkenliği İle Otonom Sinir Sistemi Bozukluğunun Değerlendirilmesi. VIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 27 Eylül 1 Ekim 1992 Mövenpick Oteli, Maslak, İstanbul Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Özdemir R., Şimşek V. Dipridamol Stres Ekokardiyografinin Kadınlarda Koroner Arter Hastalığı Tanısındaki Değeri. III. Ulusal Ekokardiyografi Kongresi, Türk Kardiyoloji Derneği Ekokardiyografi Çalışma Grubu, Mayıs 1994 Falez Hotel, Antalya, Türkiye. Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Özdemir R., Karıncaoğlu M., Şimşek V., Yoloğlu S. Sağlıklı Kadınlarda Dipridamol Stres Ekokardiyografi Sonuçları. III. Ulusal Ekokardiyografi Kongresi, Türk Kardiyoloji Derneği Ekokardiyografi Çalışma Grubu, Mayıs 1994 Falez Hotel, Antalya, Türkiye. Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Özdemir R., Şimşek V. Dipridamol Stres Ekokardiyografi Sırasında Gözlenen Yan Etkiler. III. Ulusal Ekokardiyografi Kongresi, Türk Kardiyoloji Derneği Ekokardiyografi Çalışma Grubu, Mayıs 1994 Falez Hotel, Antalya, Türkiye. Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Özdemir R., Şimşek V. Kadınlarda koroner arter hastalığı Tanısında Alternatif bir Yöntem: İzometrik Hand-grip İle Kombine Dipridamol Stres Ekokardiyografi. X. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 1-4 Ekim 1994, Convention Center, Büyük Efes Oteli, İzmir, Türkiye. Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Özdemir R., Şimşek V. Kadınlarda Koroner Arter Hastalığı Risk Faktörleri: Semptom, Demografik ve Fizik Özellikler, Fertilite Öyküsü ve Bazı Ekokardiyografik Değişkenlerin İncelenmesi. X. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 1-4 Ekim 1994, Convention Center, Büyük Efes Oteli, İzmir, Türkiye. Gülcan Ö., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Özdemir R., Çığlı A., Temiz İ., Yoloğlu S., Ulusal M. Koşubandı Egzersiz Testinin Serum Lipid Profili ve Çeşitli Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi. X.

14 Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 1-4 Ekim 1994, Convention Center, Büyük Efes Oteli, İzmir, Türkiye. Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Özdemir R., Yücel E., Aladağ M. Behçet Hastalarında Kalp Tutulumu; Sinyal Ortalamalı EKG ve Ekokardiyografi Verileri. XI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Eylül 1995, Polat Renaissance Oteli, Yeşilyurt, İstanbul, Türkiye. Özdemir R., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H. Sağlıklı Erişkinlerde i.v. Magnezyum Sülfat ın Serum Elektrolitleri ile Sinyal Ortalamalı ve Yüzey EKG Verileri Üzerine Etkileri. XI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Eylül 1995, Polat Renaissance Oteli, Yeşilyurt, İstanbul, Türkiye. Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Özdemir R., Şimşek V. Perindopril Tedavisinin Sol Ventrikülün Hemodinamik ve Ekokardiyografik Parametreleri Üzerine Etkisi: Çift Kör Plasebo Kontrollü Prospektif bir Çalışma. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Eylül 1995, Polat Renaissance Oteli, Yeşilyurt, İstanbul, Türkiye. Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Taşdelen A. Eustache Valvi Üzerine Yerleşik Sağ Atriyum Trombüsü: Bir Olgu Sunumu. XII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim Otel Sirene Belek, Antalya, Türkiye. Kayataş M., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Ertürk A., Özdemir F.N., Haberal M. Hemodiyaliz Hastalarında Saptanan Aritmiler ve Ekokardiyografik Bulgularla İlişkileri. XII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim Otel Sirene Belek, Antalya, Türkiye. Çoşkun M., Ağıldere M.A., Boyvat F., Korkmaz M.E., Niron E.A. Koroner Arter By-Pass Greft Patensinin Spiral BT ile Değerlendirilmesi. 15.Ulusal Radyoloji Kongresi Ekim Dedeman Oteli, Nevşehir, Türkiye Kayataş M., Özdemir F.N., Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Ertürk A., Erten Y., Güz G., Telatar H. Hemodiyalizin Elektrokardiyografik Parametreler Üzerine Olan Etkileri. XIII. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Ekim 1996, İstanbul, Türkiye. Kayataş M., Özdemir F.N., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Ertürk A., Haberal M. Hemodiyaliz Hastalarında Saptanan Aritmiler ve Ekokardiyografik Bulgularla İlişkileri. XIII. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Ekim 1996, İstanbul, Türkiye. Çoşkun M., Ağıldere M.A., Boyvat F., Korkmaz M.E., Niron E.A. Koroner Arter By-Pass Greft Patensinin Spiral BT ile Değerlendirilmesi. 3. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi. 28 Ekim- 2Kasım Dedeman Oteli, Antalya, Türkiye. Kayataş M., Ertürk A., Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Özdemir F.N., Akalın E. Asetat Hemodiyalizin (AHD) Kronik Hemodiyaliz Hastalrında Aritmi Sıklığına Etkisi. XIV. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Kasım Dedeman Oteli, Antalya, Türkiye. Özdemir R., Tuncer C., Aladağ M., Güven H., Pekdemir H., Sezgin A., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H. Akut Miyokard İnfarktüsünden Sonra Trimetazidin Kullanımının Geç Potansiyeller Üzerine Etkisi. XIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 29 Eylül - 3 Ekim 1997, Büyük Efes Oteli, İzmir, Türkiye

15 Korkmaz M.E., Coşkun M., Müderrisoğlu H., Topçu S., Uluçam M., Özin B., Niron E.A. Koroner Arter Bypas Greft Açıklığının Spiral Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesi: Girişimsel Olmayan Alternatif bir Yöntem. XIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 29 Eylül - 3 Ekim 1997, Büyük Efes Oteli, İzmir, Türkiye. Uluçam M., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Özin B., Şimşek V. Basit bir Ekokardiyografik Formül ile Pulmoner Köşe Basıncının Hesaplanmasının Çeşitli Hasta Gruplarında Geçerliliği. XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim 1998, Sirene ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye. Uluçam M., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Özin B., Şimşek V. Pulmoner Köşe Basıncının Ekokardiyografik Parametrelerle Hesaplanması. XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim 1998, Sirene ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye. Korkmaz M.E., Bedir A., Arık N., Müderrisoğlu H., Uluçam M., Korkmaz M., Özin B., Başkol M., Kılınç K., Adam B. Koroner Anjiyografi Yapılan Hastalarda Tek Doz Diltiazemin Radyokontrast Ajanlara Bağlı Nefrotoksisiteyi Önlemedeki Etkinliği. XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim 1998, Sirene ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye. Özin M.B., Ağıldere M., Uluçam M., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H. Sağ Ventrikül Çıkım Yolu Taşikardilerinde, Taşikardi Odağında Gözlenen Değişiklikler. XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim 1998, Sirene ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye. Köse S., Canveren D., Bayram N., Çelik Ş., Yiğit F., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Bir Kooner Anjiyografi Laboratuvarında Tasarrufa Yönelik Eğitim Çalışmasının Kullanılan Kontrast Madde Miktarı, Skopi Süresi ve Maaliyet Üzerine Etkisi. XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim 1998, Sirene ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye. Özin M.B., Yiğit F., Tok D.A., Uluçam M., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H. Yavaş Yol Ablasyonu Sonrası Nükslerin Önlenmesinde Farklı Stratejilerin Değerlendirilmesi. XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim 1998, Sirene ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye. Özin M.B., Uluçam M., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H. Atriyoventriküler Nodal Reentran Taşikardi ve Atriyoventriküler Resiprok Taşikardi Sırasında Kalp Hızı Değişkenliği. XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim 1998, Sirene ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye. Özin M.B., Uluçam M., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H. Atriyoventriküler Nodal Reentran Taşikardilerde Yavaş Yol Ablasyonunun Kardiyak Otonomik İnnervasyon Üzerine Etkileri. XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim 1998, Sirene ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye. Korkmaz M.E., Kar A., Uluçam M., Müderrisoğlu H. Özin B., Şimşek V. İskemik Kardiyomiyopatisi Olan Olgularda Spironolaktonun Ekokardiyografik Parametreler Üzerine Etkileri. XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim 1998, Sirene ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye. Korkmaz M.E. Santral Etkili Antihipertansif İlaçların Klinikte Kullanımı. II. Türkiye Klinik Farmakoloji Kongresi Ekim 1999, Belconti Resort Otel, Belek, Antalya, Türkiye

16 Korkmaz M.E. Diyastolik Kalp Yetmezliği Nedir? 2000 li Yıllara Doğru Kalp Yetmezliği Paneli. I. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 3-7 Kasım 1999, Belek, Antalya, Türkiye Özin B., Erol T., Ahıpaşaoğlu Y., Tayfun E., Uluçam M., Korkmaz M.E., Kocakavak C., Müderrisoğlu H. Bir Olgu Sunumu: Brugada Sendromu Sağ Ventrikül Kardiyomiyopatisi Yada Her İkisi Birden. XV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 9-12 Ekim 1999, Büyük Efes ve Hilton Otelleri, İzmir,Türkiye Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Gül Ç., Özin B., Uluçam M. Perkütan Koroner Revaskülarizasyon Uygulamaları Sonrası Restenoz Gelişiminde Sitomegalovirüs Antikor Titresinin Etkisi. XV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 9-12 Ekim 1999, Büyük Efes ve Hilton Otelleri, İzmir,Türkiye Yiğit F., Topçu S., Şimşek V., Uluçam M., Özin B., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H. Sağlıklı Bireylerde Doppler Ekokardiyografi İle Belirlenen Kapak Yetmezliklerinin Sıklığı ve Klinik Önemi. XV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 9-12 Ekim 1999, Büyük Efes ve Hilton Otelleri, İzmir,Türkiye Korkmaz M.E., Baltalı M., Müderrisoğlu H., Demircan Ş., Özin B., Uluçam M., Tayfun E., Topçu S., Yiğit F., Yalçın F., Mermer S., Erol T., Tok D. Adana bölgesinde yaşayan bireylerde kalp damar hastalığı risk faktörlerinin dağılımı. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim 2000 Magic Life, Sirene City ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye Yalçın F., Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Baltalı M., Demircan Ş., White R., Thomas J. İkincil sol ventrikül hipertrofisinde sol ventrikül kavite geometrisi papiller kas yerleşimini değiştirir mi? XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim 2000 Magic Life, Sirene City ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye Baltalı M., Barutçu Ö., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Özin B. Koroner kalsifikasyon ve koroner ateroskleroz: Spiral bilgisayarlı tomografi ile koroner anjiyografik bulguların morfolojik karşılaştırılması. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim 2000 Magic Life, Sirene City ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye Yiğit F., Müderrisoğlu H., Güz G., Bozbaş H., Korkmaz M.E., Özin B., Tayfun E. Hiperkolesterolemik kronik hemodiyaliz hastalarında simvastatin tedavisinin etkisi ile sürekli ve aralıklı tedavinin karşılaştırılması. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim 2000 Magic Life, Sirene City ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye Müderrisoğlu H., Topçu S., Yiğit F., Korkmaz M.E., Özin B., Mermer S., Atar İ., Tayfun E., Uluçam M., Şimşek V. Mitral yetmezliğinde papiller kas işlevlerinin doku Doppler ekokardiyografi yöntemi ile incelenmesi. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim 2000 Magic Life, Sirene City ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye Korkmaz M.E., Gül Ç., Müderrisoğlu H., Özin B., Uluçam M., Tayfun E. Koroner anjiyoplasti veya stent yerleştirilmesi sonrası gelişen yeniden daralma ile sitomegalovirus antikor derişimi arasındaki ilişki. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim 2000 Magic Life, Sirene City ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye

17 Baltalı M., Korkmaz M.E., Özin B., Topçu S., Yiğit F., Yalçın F., Müderrisoğlu H. Yüksek fibrinojen düzeyinin Türk insanında koroner arter hastalığı ile ilişkisi. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim 2000 Magic Life, Sirene City ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye Yalçın F., Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Baltalı M., Demircan Ş., Garcia M., Thomas J. Sol ventriküler Doppler doku erken dolum hızları preload değiştirici manevralar ile ilişkili midir? XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim 2000 Magic Life, Sirene City ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye Yalçın F., Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Baltalı M., Demircan Ş., Garcia M., Tuzcu M., Thomas J. Hipertrofik kardiyomiyopatide anormal mitral kapak morfolojisi: Birincil veya ikincil süreç? XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim 2000 Magic Life, Sirene City ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye Müderrisoğlu H., Topçu S., Erol T., Özin B., Korkmaz M.E., Tayfun E., Uluçam M., Baltalı M., Şimşek V. İskemik kalp hastalığında pulsed doku Doppler incelemesi. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim 2000 Magic Life, Sirene City ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye Topçu S., Tok D., Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Özin B., Uluçam M., Tayfun E., Yalçın F., Şimşek V. Sağlıklı bireylerde doku Doppler görüntüleme incelemesi. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim 2000 Magic Life, Sirene City ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye Demircan Ş., Acartürk E., Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Özin B., Yalçın F. Mitral darlığına eşlik eden aort ve mitral yetersizliklerinin basınç yarılanma zamanı yöntemi üzerine etkileri. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim 2000 Magic Life, Sirene City ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye Baltalı M., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Özin B., Anarat R., Topçu S., Yalçın F., Börk G., Yiğit F., Demircan Ş. Türk toplumunda yüksek lipoprotein (a) düzeyi ile faktör VII ilişkisi. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim 2000 Magic Life, Sirene City ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye Baltalı M., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Özin B., Anarat R., Deliağa P., Topçu S., Yalçın F. Obezite ile koroner arter hastalığı risk faktör ilişkisi. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim 2000 Magic Life, Sirene City ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye Baltalı M., Topçu S., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Yiğit F., Börk G. Adana Ve Çevresinde Yaşayan Bireylerde Bölgesel Yağ Dağılımı Ve Obezitenin Hipertansiyon İle İlişkisi. 1. Ulusal Obezite Kongresi. İstanbul 8-10 Nisan 2001 Baltalı M, Topçu S., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H, Özin B, Yalçın F., Deliağa P. Adana Ve Çevresinde Yaşayan Bireylerde Obezite ve Vücut Yağ Dağılımının HDl Düzeyindeki Düşüklük Üzerine Etkileri. 1. Ulusal Obezite Kongresi. İstanbul 8-10 Nisan 2001 Baltalı M., Topçu S., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H, Özin B., Anarat R., Yiğit F., Demircan Ş., Yalçın F., Bulut A. Adana Ve Çevresinde Yaşayan Bireylerde Obezite İle Koroner Arter Hastalığı Risk Faktörleri İlişkisi. 1. Ulusal Obezite Kongresi. İstanbul 8-10 Nisan 2001

18 Tayfun E, Korkmaz M.E., Atar İ, Yıldırır A, Gülmez Ö, Uluçam M, Özin B, Müderrisoğlu H. Primer stent uygulamalarında karbon kaplı stentlerin kullanımının inflamatuvar yanıta etkileri. Türk Kardiyoloji Derneği XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. Efes Kongre Merkezi, 2001 İzmir, Türkiye. Baltalı M, Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H, Topçu S, Kızıltan HT, Demirtaş M, Demiray E, Andaç E, Topçuoğlu Ş, Birand A. Koroner bypass ameliyatı sonrası Türk toplumunda koroner risk faktörü profili. Türk Kardiyoloji Derneği XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. Efes Kongre Merkezi, Ekim 2001 İzmir, Türkiye. Baltalı M, Korkmaz M.E., H.Müderrisoğlu, Topçu S, Anarat R, Özin B. Türk insanında metabolik sendromun koroner arter hastalığı ile cinsiyetlerarası farklılaşan ilişkisi. Türk Kardiyoloji Derneği XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. Efes Kongre Merkezi, Ekim 2001 İzmir, Türkiye. Tok DA, Müderrisoğlu H, Korkmaz M.E., Özin B, Taymaz S, Erol T, Uluçam M, Tayfun E, Şimşek V. Normal koroner anjiyografisi ve göğüs ağrısı olan kadın hastalarda anormal koroner kan akım rezervi prevalansı. Türk Kardiyoloji Derneği XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. Efes Kongre Merkezi, Ekim 2001 İzmir, Türkiye. Atar İ, Korkmaz M.E., Baltalı M, Yıldırır A, Tayfun E, Gülmez Ö, Sonat İA, Uluçam M, Özin MB, Müderrisoğlu H. İşlem öncesi betabloker kullanımının perkütan koroner girişimler sonrası kardiyak enzim düzeyleri üzerine etkileri. Türk Kardiyoloji Derneği XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. Efes Kongre Merkezi, Ekim 2001 İzmir, Türkiye. Baltalı M, Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H, Özin B, Anarat R, Topçu S. Diyabetik olmayan kadınlarda postprandiyal hiperinsülinemi ve koroner arter hastalığı ilişkisi. Türk Kardiyoloji Derneği XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. Efes Kongre Merkezi, Ekim 2001 İzmir, Türkiye. Yalçın F, Müderrisoğlu H, Korkmaz M.E., Özin B, Demircan Ş, Yiğit F. Bazal septum hipertrofili hastalarda dobutamin infüzyonunun bazal septum doku-doppler ve sol ventrikül çıkış yolu akım hızlarına etkisi. Türk Kardiyoloji Derneği XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. Efes Kongre Merkezi, Ekim 2001 İzmir,Türkiye. Yalçın F, Müderrisoğlu H, Korkmaz M.E., Özin B, Demircan Ş, Yiğit F. Hipertansif sol ventrikül hipertrofisi olan hastalarda anormal miyokard geometrisi ve mitral kapak yapı bozukluğu. Türk Kardiyoloji Derneği XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. Efes Kongre Merkezi, Ekim 2001 İzmir, Türkiye. Çelen Ö, Baltalı M, Topçu S, Ata R, Edalı N, Güner D, Solak H, Burkaş U, Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H. Koroner baypas cerrahisi sonrası sigara ne ölçüde bırakılıyor? Türk Kardiyoloji Derneği XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. Efes Kongre Merkezi, Ekim 2001 İzmir, Türkiye. Baltalı M, Kızıltan HT, Korkmaz M.E., Topçu S, Müderrisoğlu H, Börk G, Andaç H, Metin M, Demirtaş M, Topçuoğlu Ş, Birand A. Koroner baypas sonrası hastaların risk faktör profilinde cinsiyetler arası farklılaşım. Türk Kardiyoloji Derneği XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. Efes Kongre Merkezi, Ekim 2001 İzmir, Türkiye.

19 Uluçam M., Korkmaz M.E., Yakupoğlu Ü., Özdemir N., Tayfun E., Özin B., Müderrisoğlu H. Kronik böbrek yetmezliğinde miyokard performans indeksi: Miyokard kitlesi ve klinik parametrelerle ilişkisi.türkiye Organ Nakli Derneği. Böbrek Transplantasyonunda 25. Yıl. 7-9 Kasım 2001, Ankara, Türkiye. Mermer S., Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Yıldırır A., Bozbaş H. Statinlerin perkütan girişim sırasında antiinflamatuvar ve iskemi sırasında oluşan miyokard hasarını önleyici etkileri kullanım dozları ile ilişkili midir? XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 5-8 Ekim 2002, Belek, Antalya, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2002;30(Özet eki):sb2 Taymaz S., Korkmaz M.E., Yıldırır A., Atar İ., Aloğlu B., Uluçam M., Özin B., Tayfun E., Müderrisoğlu H. Koroner anjiyoplasti sonrası restenoz gelişiminde ürik asitin rolü var mı?? XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 5-8 Ekim 2002, Belek, Antalya, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2002;30(Özet eki):sb3 Müderrisoğlu H., Uluçam M., Yıldırır A., Korkmaz M., Tanacı N., Tayfun E., Güvener N., Özin B., Korkmaz M.E. Subklinik hipotiroidili hastalarda tiroid replasman tedavisinin sol ventrikül doku Doppler parametrelerine etkisi.? XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 5-8 Ekim 2002, Belek, Antalya, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2002;30(Özet eki):p35 Yıldırır A., Müderrisoğlu H., Ulus T., Mermer S., Eldem O., Tayfun E., Uluçam M., Korkmaz M.E., Özin B. Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu egzersiz testindeki hız basınç çarpımının bir belirleyicisi midir?? XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 5-8 Ekim 2002, Belek, Antalya, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2002;30(Özet eki):p52 Mermer S., Atar İ., Yıldırır A., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H. Statin tedavisinin perkütan koroner girişim sonrası inflamasyon ve enzim düzeyleri üzerine etkisi.? XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 5-8 Ekim 2002, Belek, Antalya, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2002;30(Özet eki):p80 Atar İ., Özin B., Tayfun E., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H. Sağ ventrikül çıkım yolu taşikardileri: Klinik ve elektrofizyolojik özellikleri.? XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 5-8 Ekim 2002, Belek, Antalya, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2002;30(Özet eki):p94 Bozbaş H., Korkmaz M.E., Atar İ., Müderrisoğlu H., Özin B., Çolak T., Yıldırır A., Karakayalı H., Haberal M. Böbrek transplantasyonu kalp enzimlerinin seviyesini etkiliyor mu?? XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 5-8 Ekim 2002, Belek, Antalya, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2002;30(Özet eki):p113 Yıldırı A., Müderrisoğlu H., Aslan-Tok D., Uluçam M., Korkmaz M.E., Özin B., Eldem O., Demircan Ş., Tayfun E., Şimşek V. Sendrom X de koroner akım hızı rezervi hiperlipidemi varlığından etkilenir mi?? XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 5-8 Ekim 2002, Belek, Antalya, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2002;30(Özet eki):sb134 Müderrisoğlu H., Yıldırır A., Aslan-Tok D., Uluçam M., Korkmaz M.E., Özin B., Tayfun E., Şimşek V. Menapozun sendrom X li kadınlarda koroner akım rezervine etkisi.? XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi,

20 5-8 Ekim 2002, Belek, Antalya, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2002;30(Özet eki):p176 Uluçam M., Yıldırır A., Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Özin B., Tayfun E., Sezer S., Özdemir N. Sürekli ayaktan periton diyalizi hastalarında sol ventrikül miyokard performans indeksi hipertansiyon ve sol ventrikül kitlesi ile ilişkili midir?? XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 5-8 Ekim 2002, Belek, Antalya, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2002;30(Özet eki):p 219 Sezgin A., Gültekin B., Akay T., Sarıtaş B., Korkmaz M.E., Taşdelen A., Aşlamacı S. Koroner arter bypass ameliyatlarında arteriyel revaskülarizasyon.? XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 5-8 Ekim 2002, Belek, Antalya, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2002;30(Özet eki):sb 187 Özin B., Sezgin A., Atar İ., Sarıtaş B., Gültekin B., Korkmaz M.E., Aşlamacı S., Müderrisoğlu H. Atriyumların 3 ayrı noktadan uyarılmasının postoperatif atriyal fibrilasyonun önlenmesindeki etkinliği.? XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 5-8 Ekim 2002, Belek, Antalya, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2002;30(Özet eki):sb194 Uluçam M., Yıldırır A., Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Özin B., Tayfun E., Sezer S., Özdemir N. Sistemik amiloidozda miyokard performans indeksi ve sinyal ortalamalı EKG.? XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 5-8 Ekim 2002, Belek, Antalya, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2002;30(Özet eki):sb212 Sezgin A., Gültekin B., Bolat B., Mermer S., Özin B., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Taşdelen A., Aşlamacı S. Son dönem böbrek yetmezliği olan hastalarda koroner arter bypas cerrahisi ve kardiyak invazif girişimlerin klinik sonuçları.? XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 5-8 Ekim 2002, Belek, Antalya, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2002;30(Özet eki): P 255 Uluçam M., Yıldırır A., Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Özin B., Tayfun E., Yakupoğlu Ü., Özdemir N. Kronik böbrek yetmezliğinde hemodiyalizin sağ ventrikül miyokard performans indeksine etkileri.? XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 5-8 Ekim 2002, Belek, Antalya, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2002;30(Özet eki): P 277 Sezgin A., Gültekin B., Akay T., Mercan Ş., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Taşdelen A., Aşlamacı S. Renal transplantasyon yapılan hastlarda kardiyak müdahele sonuçlarımız.? XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 5-8 Ekim 2002, Belek, Antalya, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2002;30(Özet eki):p300 Uluslararası Kongre Bildirileri: Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Özin B., Oto A., Karamehmetoğlu A., Oram E., Oram A., Uğurlu Ş. Quality of Life in Patients with Rate-Responsive Pacemakers: A Randomized, Cross-Over Study. Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery 4th Annual Meeting, September , Antalya, Turkey Korkmaz M.E., Oto A., Saraçlar Y., Oram E., Oram A., Uğurlu Ş., Karamehmetoğlu A., Karaağaoğlu E. Serum IgE Levels in Coronary Artery Disease. Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery 4th Annual Meeting, September , Antalya, Turkey Korkmaz M.E., İder Z., Oto A., Müderrisoğlu H., Özin B., Oram E., Oram A., Karamehmetoğlu A., Uğurlu Ş. Effects of Exercise Induced Transient Myocardial Ischemia on the Signal-Averaged Electrocardiogram in Patients With Coronary Artery Disease Macaristan Kardiyoloji Kongresi.

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ Adı : Derya Soyadı: : Özcanlı Atik Doğum Yeri : ADANA-Kozan Doğum Tarihi : 01.03.1981 Medeni Hali : Evli Tel: 0534 970 1568 E-posta: deryaatik@osmaniye.edu.tr EĞİTİM DURUMU: Mezun Olduğu Üniversite:

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Kardiyoloji Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz Moldibi 2. Doğum Tarihi : 10.11.1960 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet Güngör KAYA

Doç.Dr. Mehmet Güngör KAYA ERCIYES ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KARDİYOLOJİ Anabilim Dalı I. GENEL BĠLGĠLER Dersin Adı MED 402 KARDİYOLOJİ STAJI Yerel Kredi:2 Yıl ve Dönemi 4. sınıf & 7. ya da 8. sömestr AKTS Kredi:3 Öğretim Üyeleri

Detaylı

Tıp Fakültesi Karl-Franzenz Graz Üniversitesi Tıp Fakültesi ( )

Tıp Fakültesi Karl-Franzenz Graz Üniversitesi Tıp Fakültesi ( ) KİŞİSEL BİLGİLER Doğum tarihi 15 Nisan 1960 Doğum Yeri Medeni Hali Ankara evli, iki çocuk sahibi EĞİTİM İlkokul Ataköy Ilkokulu, Istanbul 1966-1970 Ortaokul ve Lise St-Georgs Avusturya Erkek Lisesi, Istanbul

Detaylı

Takiplerde hastalarda hangi özelliklere dikkat edilmesi gerektiğini

Takiplerde hastalarda hangi özelliklere dikkat edilmesi gerektiğini Dönem IV Kardiyoloji Stajı Konu: Atrial fibrilasyonlu hastaya yaklaşım Amaç: Bu dersin sonunda dönem IV öğrencileri atrial fibrilasyonu tanımlayabilecek, hastaya yaklaşımdaki temel prensipleri belirtebileceklerdir.

Detaylı

Uz.Dr. Mehmet Levent ALKAN

Uz.Dr. Mehmet Levent ALKAN Uz.Dr. Mehmet Levent ALKAN Doğum Tarihi: 12/05/1958 Doğum Yeri: İzmit 1976-1982 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1985-1993 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç hastalıkları ve Kardiyoloji Asistanı 1993-1994

Detaylı

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi DİYALİZ-MORTALİTE 200 ölüm/1000 hasta-yıl. USRDS-2011 En önemli ölüm nedeni kardiyak hastalıklardır. USRDS -2011:

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Bir ARB Olarak Olmesartan Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı PatenT (Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension

Detaylı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Kan Basıncında Yeni Kavramlar Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Prof. Dr. Enver Atalar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Nabız Basıncı Nabız Basıncı: Sistolik

Detaylı

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ 1. Dünyada kalp-damar hastalıkları ile ilgili epidemiyolojik gerçekler 1.1. Kalp ve Damar Hastalığı Kavramı 1.2. Dünyada Kalp ve Damar Hastalıklarının Epidemiyolojisi

Detaylı

Prof.Dr.Abdurrahman Oğuzhan. Doç.Dr. Mehmet Güngör KAYA

Prof.Dr.Abdurrahman Oğuzhan. Doç.Dr. Mehmet Güngör KAYA ERCIYES ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ Kardiyoloji Anabilim Dalı I. GENEL BĠLGĠLER Dersin Adı MED 607 KARDİYOLOJİ STAJI Yerel Kredi: Yıl ve Dönemi 011-01 6. SINIF AKTS Kredi:3 Öğretim Üyeleri Prof.Dr.Abdurrahman

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KARDĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Lisans

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KARDĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Lisans CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KARDĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Kardiyoloji Yıl/yarıyıl 4/1-2 Dersin Adı Ders düzeyi (Önlisans, lisans,vb) Dersin Türü(Z/S) Dersin dili Kodu Kardiyoloji

Detaylı

AKUT KORONER SENDROMLARDA OLASILIK SKORLARI VE STRES TESTLERİNİN KULLANIMI

AKUT KORONER SENDROMLARDA OLASILIK SKORLARI VE STRES TESTLERİNİN KULLANIMI AKUT KORONER SENDROMLARDA OLASILIK SKORLARI VE STRES TESTLERİNİN KULLANIMI Yrd. Doç. Dr. Arif Onur EDEN ERZİNCAN ÜNİVERİSTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI AKUT KORONER SENDROM (AKS) Tanı Kriterleri:

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı PULMONER HİPERTANSİYONUN YBÜ de TEDAVİSİ Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı YBÜ-pulmoner hipertansiyon PULMONER VENÖZ HİPERTANSİYON

Detaylı

PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA KARDİYOVASKÜLER HASTALIK GELİŞME RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA KARDİYOVASKÜLER HASTALIK GELİŞME RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA KARDİYOVASKÜLER HASTALIK GELİŞME RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Erol Demir¹, Sevgi Saçlı¹,Ümmü Korkmaz², Ozan Yeğit², Yaşar Çalışkan¹, Halil Yazıcı¹, Aydın Türkmen¹, Mehmet Şükrü

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

ACS de yeni biyolojik markırlar MEHMET KOŞARGELİR HNH 2014-DEDEMAN

ACS de yeni biyolojik markırlar MEHMET KOŞARGELİR HNH 2014-DEDEMAN ACS de yeni biyolojik markırlar MEHMET KOŞARGELİR HNH 2014-DEDEMAN Biyomarkırlar (Tanı) Sınıf 1: Faydalı (Kanıt seviyesi:a) Kardiak spesifik troponin (troponin I veya T hangisi kullanılıyorsa) ACS semptomları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ EGİTİM İŞDENEYİMİ MESLEKİ ÜYELİKLER. Uzm. Dr. Özgür Kaplan Doğum yeri: Elazığ Doğum tarihi: 9 Haziran 1978 E-mail: drozgurkaplan@yahoo.

ÖZGEÇMİŞ EGİTİM İŞDENEYİMİ MESLEKİ ÜYELİKLER. Uzm. Dr. Özgür Kaplan Doğum yeri: Elazığ Doğum tarihi: 9 Haziran 1978 E-mail: drozgurkaplan@yahoo. ÖZGEÇMİŞ Uzm. Dr. Özgür Kaplan Doğum yeri: Elazığ Doğum tarihi: 9 Haziran 1978 E-mail: drozgurkaplan@yahoo.com EGİTİM 1989-1996: Elazığ Anadolu Lisesi 1996-2002: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2004-2009:

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi?

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Onur IŞIK 1, Cengiz SAHUTOĞLU 2, Zeliha Korkmaz DİŞLİ 3, İsmail AYTAÇ 1, Olcay Murat Dişli 4, Ali KUTSAL

Detaylı

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK 1) Holter monitörizasyon - Hastaların kalp ritimlerinin 24 saat boyunca gözlemlenmesidir. - Kardiyak aritmik olayların ve semptomların görüntülenmesiyle esas

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Görevler Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Hemşire Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Koroner Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara

ÖZGEÇMİŞ. Görevler Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Hemşire Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Koroner Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hafize ÖZDEMİR 2. Doğum Yeri ve Tarihi : Giresun 24.02.1981 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe

Detaylı

YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM

YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM Doç. Dr. Ali Serdar Fak Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Şubat 2009 Konu akışı Yoğun bakım hastalarında aritmi sıklığı ve çeşitleri

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA KORONER AKIM REZERVİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIK İLİŞKİSİ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA KORONER AKIM REZERVİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIK İLİŞKİSİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA KORONER AKIM REZERVİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIK İLİŞKİSİ Yaşar Çalışkan 1, Halil Yazıcı 1, Tülin Akagün 1, Nadir Alpay 1, Hüseyin Oflaz 2, Tevfik Ecder 1, Semra Bozfakıoglu

Detaylı

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI Kardiyovasküler olaylar tüm dünyada en önemli ölüm nedenidir. İnsan ömrünün uzaması kardiyak sorunu olan

Detaylı

Sık ventriküler ekstra vurulara yaklaşım

Sık ventriküler ekstra vurulara yaklaşım Sık ventriküler ekstra vurulara yaklaşım Dr. İlknur CAN Meram Tıp Fakültesi, KONYA 3. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi Sık VES tanımı >30/saat.Lown B, et al. Circulation 1971 >60/saat.Kennedy HL, et al. NEJM,

Detaylı

University : Ankara University, School of Medicine, 1982. Residency : Ankara Numune Hospital, 1989

University : Ankara University, School of Medicine, 1982. Residency : Ankara Numune Hospital, 1989 Yavuz MAŞRABACI, MD Internal Medicine Specialist Place and Date of Birth : Amasya, 12.12.1958 EDUCATION University : Ankara University, School of Medicine, 1982 Residency : Ankara Numune Hospital, 1989

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV GRUP 4

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV GRUP 4 DÖNEM-4 KARDİYOLOJİ STAJI GENEL AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ 1-Kalp hastalarından medikal öykü alır ve fizik muayenesini yapar. (Psikomotor) 2-Kalp hastalıklarında, tanıya götürecek temel laboratuvar yöntemlerini

Detaylı

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Kahramanmaraş 1. Biyokimya Günleri Bildiri Konusu: Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Mehmet Aydın DAĞDEVİREN GİRİŞ Fetuin-A, esas olarak karaciğerde

Detaylı

TEMEL EKG. Prof.Dr.Hakan KültK. Kardiyoloji Anabilim Dalı

TEMEL EKG. Prof.Dr.Hakan KültK. Kardiyoloji Anabilim Dalı TEMEL EKG Prof.Dr.Hakan KültK ltürsay Ege Üniversitesi, Tıp T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı EKG Elektro Kardiyo Gram: Kalp atımları sırasında oluşan elektriksel değişikliklerin vücut yüzeyine konan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. VKV Amerikan Hastanesi Eylül 1998 - Şubat, 2000

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. VKV Amerikan Hastanesi Eylül 1998 - Şubat, 2000 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ülkü ÖZDEMİR 2. Doğum Yeri ve Tarihi : Giresun 18.11.1976 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp yetmezliği Ventrikülün dolumunu veya kanı pompalamasını önleyen yapısal veya işlevsel herhangi bir kalp bozukluğu nedeniyle oluşan karmaşık

Detaylı

EK-4 ÖRNEK ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Üniversite Tıp Fakültesi Ege üniversitesi 1995 Tıpta Uzmanlık

EK-4 ÖRNEK ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Üniversite Tıp Fakültesi Ege üniversitesi 1995 Tıpta Uzmanlık 1. Adı Soyadı: Niyazi Tuğrul Norgaz 2. Doğum Tarihi: 29,04,1971 3. Unvanı: Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: EK-4 ÖRNEK ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Üniversite Tıp Fakültesi Ege üniversitesi 1995

Detaylı

Hazırlayan ekip : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çalışma Grubu. Üyeler - Dr.Baktash Morrad - Dr.Ayşe Hüseyinoğlu - Dr.

Hazırlayan ekip : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çalışma Grubu. Üyeler - Dr.Baktash Morrad - Dr.Ayşe Hüseyinoğlu - Dr. Genç Kardiyologlar Grup Sorumlusu - Prof.Dr.Oktay Ergene Bilimsel İçeriğin Değerlendirilmesi, Son Düzenleme - Prof.Dr. Recep Demirbağ Düzenleme, Gözden Geçirme - Uz.Dr.Rida Berilğen - Uz.Dr.Barış Düzel

Detaylı

Hangi İlaç Renin Anjiyotensin Aldosteron Sistemini Daha İyi Bloke Eder?

Hangi İlaç Renin Anjiyotensin Aldosteron Sistemini Daha İyi Bloke Eder? Hangi İlaç Renin Anjiyotensin Aldosteron Sistemini Daha İyi Bloke Eder? Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Hangisi Renin-Anjiyotensin

Detaylı

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 69-74 Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım Prof. Dr. Hakan

Detaylı

ACİL KARDİYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ DR. BÜLENT BEHLÜL ALTUNKESER SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ AD.

ACİL KARDİYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ DR. BÜLENT BEHLÜL ALTUNKESER SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ AD. ACİL KARDİYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ DR. BÜLENT BEHLÜL ALTUNKESER SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ AD. KONYA ACİLE MÜRACAAT Akut koroner sendromlar (en sık) Akciğer ödemi akut kalp

Detaylı

CURRICULUM VITAE. NİYAZİ TUĞRUL NORGAZ Associate Professor of Cardiology YENİ MAHALLE, İNKILAP CAD 9

CURRICULUM VITAE. NİYAZİ TUĞRUL NORGAZ Associate Professor of Cardiology YENİ MAHALLE, İNKILAP CAD 9 CURRICULUM VITAE NİYAZİ TUĞRUL NORGAZ Associate Professor of Cardiology Birth Date : 29 April 1971 Birth place : Ankara Work Address : ACIBADEM KOCAELİ HOSPİTAL YENİ MAHALLE, İNKILAP CAD 9 İZMİT 41100

Detaylı

Hipertansiyon ve akut hipertansif atakta ne yapmalı? Prof. Dr. Zeki Öngen İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Hipertansiyon ve akut hipertansif atakta ne yapmalı? Prof. Dr. Zeki Öngen İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Hipertansiyon ve akut hipertansif atakta ne yapmalı? Prof. Dr. Zeki Öngen İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Sağlıklı kişi Hipertansiyon: ne yapmalı? Risk faktörlerinden ölüme kardiyovasküler

Detaylı

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal.

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal. 1. HAFTA Volüm dengesi bozuklukları Böbrek hastalıklarında tanısal yöntemler Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal Diabetes mellitus komplikasyonları Sevim Güllü Artritlere

Detaylı

1. HİZMET KAPSAMI: UÜ-SK KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

1. HİZMET KAPSAMI: UÜ-SK KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 7 1. HİZMET KAPSAMI: Kardiyoloji Anabilim Dalı, erişkin ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün ve 24 saat

Detaylı

Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D.

Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D. Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D. Endotel zedelenmesi ATEROSKLEROZ Monositlerin intimaya göçü Lipid yüklü makrofajlar Sitokinler İntimaya kas h. göçü

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı Tanım: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalında uygulanacak olan 2 yıllık kardiyoloji

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 203: KALP-DAMAR SİSTEMİ VE HASTALIKLARI

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 203: KALP-DAMAR SİSTEMİ VE HASTALIKLARI Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Zarema Karben / Kardiyoloji Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Hakan Darıcı / Histoloji ve Embriyoloji Yrd. Doç. Dr. Alper Serçelik / Kardiyoloji Üyeler: Prof. Dr. Lütfi

Detaylı

Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT)

Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT) Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT) Dr. Sabri Demircan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD September 20, 2014 Kardiyoloji Semineri 2009 1 Kalp Yetersizliğinin Ciddiyeti Ölüm Nedenleri

Detaylı

Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler

Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler Olgu 45 yaşında Hipertansiyon için Amlodipin 5 mg Sigara (+) Yoğun alkol kullanımı sonrası fenalık hissi Bilinci bulanık Tedavi? Aritmili Hastaya

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYON. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

PULMONER HİPERTANSİYON. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı PULMONER HİPERTANSİYON Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Pulmoner Hipertansiyon (PH) Tanımı Dinlenme halinde sağ kalp kateterizasyonu (SKK) ile değerlendirilen ortalama pulmoner

Detaylı

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk 62 y., kadın, emekli bankacı İzmir de oturuyor. Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk Öykü: 12 yıldır hipertansif. İlaçlarını düzenli aldığını ve diyete

Detaylı

KALP SAĞLI. Prof. Dr. Dilek Ural. Kardiyoloji Anabilim Dalı

KALP SAĞLI. Prof. Dr. Dilek Ural. Kardiyoloji Anabilim Dalı GÜNÜMÜZDE KALP SAĞLI LIĞI Prof. Dr. Dilek Ural Kocaeli Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı XX. YÜZYILY 20. YY Sonunda Doğumdan İtibaren Beklenen Yaşam am SüresiS Kaynak: Healthy People

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA REZİDÜEL RENAL FONKSİYON VE İNVAZİF OLMAYAN ATEROSKLEROZ BELİRTEÇLERİ İLİŞKİSİ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA REZİDÜEL RENAL FONKSİYON VE İNVAZİF OLMAYAN ATEROSKLEROZ BELİRTEÇLERİ İLİŞKİSİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA REZİDÜEL RENAL FONKSİYON VE İNVAZİF OLMAYAN ATEROSKLEROZ BELİRTEÇLERİ İLİŞKİSİ Yaşar Çalışkan 1, Halil Yazıcı 1, Tülin Akagün 1, Nadir Alpay 1, Abdullah Özkök 1, Nihat Polat

Detaylı

ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ

ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ Sabahattin Umman İTF Kardiyoloji Anabilim Dalı 1 /18 Akut Koroner Sendromlar Önemleri Miyokart Hasarı Fonksiyon kaybı, Patolojik Fonksiyon

Detaylı

Hastanemizde Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Bölümlerinde SGK anlaşması geçerli olup, diğer bölümlerimizde özel sağlık sigortanızı kullanabilir veya bireysel ödeme yapabilirsiniz. Özel TOBB ETÜ Hastanesi

Detaylı

Diyaliz Hastalarında Antihipertansif İlaç Seçimi ve Pratik Öneriler

Diyaliz Hastalarında Antihipertansif İlaç Seçimi ve Pratik Öneriler Diyaliz Hastalarında Antihipertansif İlaç Seçimi ve Pratik Öneriler Doç. Dr. Sabahat Alışır Ecder Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı KDIGO önerilerine

Detaylı

Dr. Şehsuvar Ertürk Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Dr. Şehsuvar Ertürk Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İNTRADİYALİTİK HİPERTANSİYON Dr. Şehsuvar Ertürk Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 12. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 19-23 Mayıs 2010, Antalya Hedef Hemodiyaliz

Detaylı

Hipertansiyon ve Kronik Böbrek Hastalığı

Hipertansiyon ve Kronik Böbrek Hastalığı Chronic REnal Disease In Turkey CREDIT Hipertansiyon ve Kronik Böbrek Hastalığı Alt Analiz Sonuçları Prof. Dr. Bülent ALTUN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi CREDIT: Kilometre Taşları

Detaylı

Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli

Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK Karaciğer Nakli Enstitüsü Problem Karaciğer nakli Kardiyak Problemler Hasta Sayısı Giderek Artıyor KC Problemi KPB New York Eyaletinde 1998

Detaylı

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler: ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : ADEM SEZEN Doğum Tarihi : 20 Kasım 1971 Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Karadeniz Teknik Üniversitesi Yükseklisans Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Beykent Üniversitesi

Detaylı

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK-TANIM Ø Kardiyojenik şok (KŞ), kardiyak yetersizliğe bağlı uç-organ hipoperfüzyonudur. Ø KŞ taki hemodinamik

Detaylı

Koroner Anjiyografi Darlık Derecesinin Değerlendirilmesi

Koroner Anjiyografi Darlık Derecesinin Değerlendirilmesi Koroner Anjiyografi Darlık Derecesinin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Bülent Mutlu Marmara Üniversitesi, Kardiyoloji AbD İstanbul İstanbul Girişimsel Kardiyoloji Kursu, 2011 Koroner Değerlendirme Anatomik

Detaylı

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU?

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? TABİ Kİ HAYIR, HER HASTAYA VERMELİYİZ DR. SABRİ DEMİ RCAN Beta Blokerler Adrenerjik reseptörler katekolaminler tarafından stimüle edilen G-protein

Detaylı

Doğumsal kalp hastalığı ve PAH. Dr. Gülten TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Doğumsal kalp hastalığı ve PAH. Dr. Gülten TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Doğumsal kalp hastalığı ve PAH Dr. Gülten TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı 39 y kadın hasta Nefes darlığı, morarma ile başvurdu. 22 y iken (17 sene önce 1998) gebeliğin 3.

Detaylı

ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR. Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR. Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi BRADİKARDİ ve TAŞİKARDİ Hastanın klinik durumu en önemli parametredir.

Detaylı

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması Tuncay Güçlü S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Bölümü 16-18 Ekim 2014, Malatya GİRİŞ Kronik

Detaylı

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal 1. HAFTA Volüm dengesi bozuklukları Böbrek hastalıklarında tanısal yöntemler Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal Diabetes mellitus komplikasyonları Sevim Güllü Artritlere

Detaylı

MEZUN OLDUĞU OKUL: GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ-1999 TIPTA UZMANLIK TEZİ BAŞLIĞI-DANIŞMANI: KORONER BY-PASS

MEZUN OLDUĞU OKUL: GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ-1999 TIPTA UZMANLIK TEZİ BAŞLIĞI-DANIŞMANI: KORONER BY-PASS ADI SOYADI: HÜSEYİN BAYRAM DOĞUM YERİ TARİHİ: ANKARA-1975 UZMANLIK ALANI: KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ÜNVANI : UZMAN DOKTOR ÇALIŞTIĞI KLİNİK-BİRİM: KALP DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ MEZUN OLDUĞU OKUL: GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KARDİYOVASKÜLER PROBLEMLER

KARDİYOVASKÜLER PROBLEMLER 195 KONU 28 KARDİYOVASKÜLER PROBLEMLER Osman YEŞİLDAĞ Diyaliz hastalarında kardiyovasküler hastalık sıklığı artmıştır; bu artışın en önemli nedeni, hastalarda diyabetes mellitus ve hipertansiyon sıklığının

Detaylı

TUĞBA YARDIMCI YARDIMCI DOÇENT

TUĞBA YARDIMCI YARDIMCI DOÇENT TUĞBA YARDIMCI YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : tugbayardimci@hotmail.com Telefon (İş) : 3682715588 Telefon (Cep) : Faks : Adres : Sinop Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü/Sinop Öğrenim

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA VOLÜM DURUMUNUN VÜCUT KOMPOZİSYON MONİTÖRÜ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE DİĞER YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

HEMODİYALİZ HASTALARINDA VOLÜM DURUMUNUN VÜCUT KOMPOZİSYON MONİTÖRÜ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE DİĞER YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI HEMODİYALİZ HASTALARINDA VOLÜM DURUMUNUN VÜCUT KOMPOZİSYON MONİTÖRÜ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE DİĞER YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI SERKAN YILDIZ¹, REMZİ DÜNDAR², ÖMÜR KURU², FERCEM ERBAY², FATİH KILIDz,

Detaylı

KARDİYOLOJİ UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI

KARDİYOLOJİ UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI TKD KARDİYOLOJİ UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI 1 KARDİYOLOJİ UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI Süre: 5 yıl Rotasyonlar ve süreleri: Nefroloji: 3 ay Endokrinoloji: 3 ay Gastroenteroloji: 3 ay Göğüs hastalıkları: 3 ay

Detaylı

UYKU. Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya...

UYKU. Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya... UYKU Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya... Sırça tastan sihirli su içilir, Keskin Sırat koç üstünde geçilir, Açılmayan

Detaylı

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı Olan Hasta Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı??? Yan ağrısı? Sırt ağrısı? Mide ağrısı? Karın ağrısı? Boğaz ağrısı? Omuz ağrısı? Meme ağrısı? Akut Göğüs Ağrısı Aniden başlar-tipik

Detaylı

6.2 Doktora Tezleri. 7. Yayınlar

6.2 Doktora Tezleri. 7. Yayınlar EK-4 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ahmet Akyol 2. Doğum Tarihi: 01.01.1969 3. Unvanı: Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi 1986-1993 Kardiyoloji Uzmanlığı

Detaylı

Kardiyak hastaların bakımında Türkiye'de sorunlar neler ve ne yapmalıyız? Kardiyoloji Gözüyle

Kardiyak hastaların bakımında Türkiye'de sorunlar neler ve ne yapmalıyız? Kardiyoloji Gözüyle Kardiyak hastaların bakımında Türkiye'de sorunlar neler ve ne yapmalıyız? Kardiyoloji Gözüyle Dr. Mehmet Emre Özpelit İzmir Ünv. Tıp Fak. Medicalpark Hastanesi Kardiyoloji AD Acil serviste karģılaģılan

Detaylı

HİPERTROFİK KARDİYOMİYOPATİ

HİPERTROFİK KARDİYOMİYOPATİ ANİ ÖLÜMLE İLİŞKİLİ YAPISAL KALP HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE SON GELİŞMELER HİPERTROFİK KARDİYOMİYOPATİ Dr. Murat Sucu Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD. Tanım Eko, MR veya CT ile Herhangi

Detaylı

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ STRES EKOKARDİYOGRAFİ İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN Adı Soyadı:..... Protokol Numarası:..... Doğum Tarihi:..... Telefon Numarası:.... Adresi:.....

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ Sami Uzun 1, Serhat Karadag 1, Meltem Gursu 1, Metin Yegen 2, İdris Kurtulus 3, Zeki Aydin 4, Ahmet

Detaylı

B6. Yuksel S, Demir S, Sahin M. Total extrusion of a normally functioning pacemaker. Tex Heart Inst J. 2012;39(1):156-7. (SCI-İndeks Expanded C)

B6. Yuksel S, Demir S, Sahin M. Total extrusion of a normally functioning pacemaker. Tex Heart Inst J. 2012;39(1):156-7. (SCI-İndeks Expanded C) ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Yazici M, Demircan S, Aksakal E, Sahin M, Meriç M, Dursun I, Yüksel S, Sağkan O. Plasma insulin, glucose and lipid levels, and their

Detaylı

FAZ I. Değerlendirme Eğitim Fiziksel aktivite Psikososyal yaklaşım. Bileşenler. Tanım. Değerlendirme. Koroner yoğun bakım

FAZ I. Değerlendirme Eğitim Fiziksel aktivite Psikososyal yaklaşım. Bileşenler. Tanım. Değerlendirme. Koroner yoğun bakım Bileşenler KORONER YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK REHABİLİTASYON NASIL OLMALIDIR? Prof. Dr. Mehmet Uzun GATA Haydarpaşa Hastanesi Psikososyal yaklaşım 1 4 Tanım Koroner yoğun bakım merkezi = coronary care unit

Detaylı

YOĞUN BAKIMDA AKUT KALP YETMEZLİĞİNE YAKLAŞIM

YOĞUN BAKIMDA AKUT KALP YETMEZLİĞİNE YAKLAŞIM YOĞUN BAKIMDA AKUT KALP YETMEZLİĞİNE YAKLAŞIM Doç. Dr. Ali Serdar Fak Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Şubat 2009 Tanım: Kalp yetmezliği semptom ve bulgularının hızlı ortaya

Detaylı

KORONER ARTER? NE ZAMAN? Hacettepe Üniversitesi Tıp T Fakültesi Radyoloji A.D.

KORONER ARTER? NE ZAMAN? Hacettepe Üniversitesi Tıp T Fakültesi Radyoloji A.D. KORONER ARTER GÖRÜNTÜLEMEDE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN YERİ: : KİME K? NE ZAMAN? Doç.. Dr. Tuncay Hazırolan Hacettepe Üniversitesi Tıp T Fakültesi Radyoloji A.D. KORONER ANJİYOGRAF YOGRAFİ Normal ve patolojik

Detaylı

DİŞ HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE HASTALARDA GÖRÜLEN KARDİYOVASKÜLER DEĞİŞİKLİKLER ÖZET

DİŞ HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE HASTALARDA GÖRÜLEN KARDİYOVASKÜLER DEĞİŞİKLİKLER ÖZET G.Ü. Dişhek. Pak. Der. Cilt VII, Sayı 2, Sayfa 65-70, 1990 DİŞ HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE HASTALARDA GÖRÜLEN KARDİYOVASKÜLER DEĞİŞİKLİKLER Hüma ÖMÜRLÜ* ÖZET Bu klinik çalışmada endodontik tedavi gören

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. ...(Pejman Golabi)...Göğüs Hastalıkları Uzmanı. : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul

ÖZGEÇMİŞ. ...(Pejman Golabi)...Göğüs Hastalıkları Uzmanı. : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul ÖZGEÇMİŞ...(Pejman Golabi)......Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doğum Tarihi : 05.05.1974 Doğum Yeri İş Adresi : Tahran-İran : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul Telefon:

Detaylı

Mezun Olduğu Okul 1992-1998 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Lisans 1998-2003 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzmanlık DENEYİM

Mezun Olduğu Okul 1992-1998 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Lisans 1998-2003 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzmanlık DENEYİM Prof.Dr. İlyas Atar EĞİTİM Mezun Olduğu Okul 1992-1998 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Lisans 1998-2003 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzmanlık DENEYİM 1998-2003 Arş. Gör. Başkent Üniversitesi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM

Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 1994-1998 Lisans İstanbul Üniversitesi Bölümü

Detaylı

Antianjinal ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer

Antianjinal ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer Antianjinal ilaçlar Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 1 2 2 1 Koroner iskemi, anjina, enfarktüs ve antianjinal tedavi Kalp dokusu, oksijene ihtiyacı bakımından vücuttaki pek çok organa göre daha az

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: OSMAN AKDEMİR Doğum Tarihi: 18 Kasım 1966 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI DERS KURULU

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI DERS KURULU DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 2017 DERS YILI DÖNEM III DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI DERS KURULU 01.11.2016 28.11.2017 Dersler Teorik Pratik Toplam Patoloji 17 2(2*2) 19 Kardiyoloji 25

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa YOLCU 2. Doğum tarihi : 02.04.1979 3. Unvanı : Yardımcı doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Çukurova 2003 Lisansüstü PhD Doktora Kardiyoloji

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları

Detaylı

KALP YETMEZLİĞİ TEDAVİSİ;

KALP YETMEZLİĞİ TEDAVİSİ; YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE KALP YETMEZLİĞİ TEDAVİSİ; Türk Toraks Derneği 13. Yılık Kongresi İstanbul Prof. Dr. Ali Serdar Fak Marmara Üniversitesi Hastanesi Hipertansiyon ve Ateroskleroz Ünitesi Mayıs 2010

Detaylı

Ventriküler takikardi EKG si. Dr.Ahmet Akyol Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD 3.Atriyal Fibrillasyon Zirvesi, Antalya 2014

Ventriküler takikardi EKG si. Dr.Ahmet Akyol Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD 3.Atriyal Fibrillasyon Zirvesi, Antalya 2014 Ventriküler takikardi EKG si Dr.Ahmet Akyol Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD 3.Atriyal Fibrillasyon Zirvesi, Antalya 2014 Özet Tanım Ayırıcı tanı EKG kriterleri Spesifik VT türleri Geniş

Detaylı

4. S I N I F - 2. G R U P 1. D E R S K U R U L U

4. S I N I F - 2. G R U P 1. D E R S K U R U L U (Hematoloji, Tıbbi Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Algoloji,, Kalp ve Damar Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Nükleer Tıp) H E M A T O L O J İ - O N K O L O J İ, D O L A Ş I M V E S O L U

Detaylı

KARDİYOPROTEKTİF HEMODİYALİZ

KARDİYOPROTEKTİF HEMODİYALİZ KARDİYOPROTEKTİF HEMODİYALİZ Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 14 Mayıs 2009, ANTALYA PLAN Hemodiyaliz hastalarında görülebilecek kalp hastalıkları Hemodiyaliz

Detaylı

Prof. Dr. Yıldız Tümerdem. Mesleksel Yaşam Öyküsü

Prof. Dr. Yıldız Tümerdem. Mesleksel Yaşam Öyküsü Prof. Dr. Yıldız Tümerdem Mesleksel Yaşam Öyküsü 1. Adı Soyadı: Yıldız Tümerdem 2. Doğum Tarihi: 01.01.1937 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: Latife Utaş Akhan DOĞUM TARİHİ: 28 Aralık 1979 YABANCI DİL: İngilizce ( Aralık 2007 ÜDS: 71.250) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl lisans

Detaylı

Prof. Dr. Azem AKILLI EÜTF Kardiyoloji İzmir

Prof. Dr. Azem AKILLI EÜTF Kardiyoloji İzmir Kalp yetersizliğine ine sahip yaşlılarda larda Nebivolol ü ün KARDİYAK SONUÇLARA (outcomes)) ve rehospitalizasyon üzerindeki etkileri Prof. Dr. Azem AKILLI EÜTF Kardiyoloji İzmir Hipertansiyonla Mücadele

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III III. KURUL DERS PROGRAMI DOLAŞIM - SOLUNUM SİSTEMİ

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III III. KURUL DERS PROGRAMI DOLAŞIM - SOLUNUM SİSTEMİ T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III III. KURUL DERS PROGRAMI DOLAŞIM - SOLUNUM SİSTEMİ 29 Aralık 2014 27 Şubat 2015 (7 Hafta+Yarı Yıl Tatili) Dekan

Detaylı