Prof.Dr. Mehmet Emin KORKMAZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof.Dr. Mehmet Emin KORKMAZ"

Transkript

1 Prof.Dr. Mehmet Emin KORKMAZ Doğum Tarihi : Doğum Yeri : Yozgat Eğitim Bilgileri Yükseköğrenim : Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, , Pekiyi Tıpta Uzmanlık : İç Hastalıkları Uzmanlığı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı. Mayıs Temmuz Üst Uzmanlık Kardiyoloji Uzmanlığı i) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Temmuz Aralık ii) Baylor College of Medicine, Department of Cardiology, Houston Texas, Aralık Mart 1993 iii) İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Nisan Nisan 1994 Akademik Dereceler: i) Yardımcı Doçent, 26 Kasım 1991, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı ii) Doçent, İç Hastalıkları, 6 Ekim 1993 iii) Profesör, 15 Haziran 2000, Başkent Üniversitesi Çalıştığı Yerler: i) Sağlık Bakanlığı, Sinop, Ayancık, Yenikonak Sağlık Ocağı Tabibi, ii) Sağlık Bakanlığı, Sinop İli Bulaşıcı Hastalıklar ve Sıtma Savaş Bölge Tabibi, Sinop Sağlık Müdür Vekili, iii) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi, iv) İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, v) Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Doçent Doktor Haziran 2000 vi) Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Profesör Doktor 15 Haziran Ekim 2003 Sınavlar / Sertifikalar: i) Tıp Doktoru Diploması, T.C. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Diploma No: 85 AA 076 ii) İç Hastalıkları Uzmanlık Belgesi, TC Sağlık Bakanlığı, Belge No: iii) Kardiyoloji Uzmanlık Belgesi, TC Sağlık Bakanlığı, Belge No: iv) Doçentlik Belgesi, TC Üniversitelerarası Kurul, Belge Tarihi; 29 Haziran 1994, Sayı; 6854 v) Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG) Sertifikası, Sertifika No: vi) Texas Eyaleti Tababet İcra Sertifikası, Texas State Board of Medical Examiners, 23 Aralık 1992, Sertifika No: VP Üyelikler / Ödüller: i) Young Investigator Award Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, 4 th Annual Meeting, Ekim 1990, Antalya Türkiye ii) Türk Tabipleri Birliği, üye iii) Türk Kardiyoloji Derneği, üye iv) İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, üye v) American Society of Echocardiography

2 vi) European Society of Cardiology, Fellow. Bilimsel Etkinlikler: Yayınlar ARAŞTIRMA YAZILARI Yurtiçi yayınlar: Korkmaz M.E., Özin M.B., Karaslan Y., Çınar L., Özcebe O.İ., Caymaz O., Oto A., Müderrisoğlu H., Kabakçı G., Uğurlu Ş., Oram E., Küey L., Güleç C., Karaağoğlu E. Bir Yaşam Niteliği Ölçeği Geliştirme Çalışması; Hacettepe Yaşam Niteliği Ölçeği. Türk İlaç ve Tedavi Dergisi 1990;3(2): Ünlü E., Korkmaz M.E., Özyılkan Ö., Kayhan B., Bayraktar Y., Aslan S., Telatar H. Dahiliye Devamlı Bakım Ünitelerine Kabul Edilen Kronik Karaciğer Hastalarında Prognoz. Gastroenteroloji 1990;1(1):46-53 Özyılkan Ö., Baltalı E., Ruacan Ş., Ünlü E., Korkmaz M.E., Kansu E., Fırat D. Richter s Syndrome : A Case Report. Kanser, The Turkish Journal of Cancer 1991;21: Özyılkan E., Özyılkan Ö., Korkmaz M.E., Karaağaoğlu E., Ahmed E., Gürlek A., Moğultekin N. Prediction of Patient Mortality in a Medical Intensive Care Unit. Marmara Medical Journal 1993 Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Gülcan Ö., Özdemir R., Yoloğlu S., Çığlı A. Koşubandı ile Yapılan Egzersizin Serum Lipid Profili ve Çeşitli Biyokimyasal Parametreler Üzerine Akut Etkisi. Medical Network Kardiyoloji 1995;2(1): Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Özdemir R., Şimşek V. Perindopril Tedavisinin Sol Ventrikülün Hemodinamik ve Ekokardiyografik Parametreleri Üzerine Etkisi: Çift Kör Plasebo Kontrollü Prospektif bir Çalışma. Medical Network Kardiyoloji 1995;2(4): Kayataş M., Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Özdemir F.N., Ertürk A., Erten Y., Güz G., Telatar H. Hemodiyalizin Elektrokardiyografik Parametreler Üzerine Olan Etkileri. Diyaliz Transplantasyon ve Yanık 1996;8(3):10-14 Korkmaz M.E., Özdemir R., Müderrisoğlu H. Sağlıklı Erişkinlerde Magnezyum Sülfat ın Serum Elektrolitleri ile Sinyal Ortalamalı ve Yüzey EKG Verileri Üzerine Akut Etkileri. Medical Network Kardiyoloji 1996;3(2): Korkmaz M.E., Özdemir R., Müderrisoğlu H., Yücel E. Ankilozan Spondilitte Kalp Tutulumu: Klinik, Ekokardiyografi ve Sinyal Ortalamalı Elektrokardiyografi Bulguları. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 1996;24:53-56 Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Taşdelen A. Eustache Valvi Üzerine Yerleşik Sağ Atriyum Trombüsü: Bir Olgu Sunumu. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 1996;24:

3 Sezgin A., Taşdelen A., Aşlamacı S., Karakuzu A., Korkmaz M.E. İnternal Mammariyal Arter By-Pass Greftinde Erken Postoperatif Spazm (Olgu Sunumu). Anestezi Dergisi 1997;5(2):91-94 Çoşkun M., Boyvat F., Ağıldere A.M., Korkmaz M.E., Niron E.A. Koroner By-Pas Greft Patensisinin Değerlendirilmesinde Spiral BT Kullanımı. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 1998;4(1):37-42 Korkmaz M.E., Uluçam M., Özin B., Müderrisoğlu H. Orta Dereceli Hipertansiyonda Losartan ve Enalapril in Kalp Hızı Değişkenliği ve Kan Basıncı Üzerine Etkileri. Medical Network Kardiyoloji 1998;5(5): Korkmaz M.E., Bedir A., Arık N., Müderrisoğlu H., Uluçam M., Korkmaz M., Özin B., Başkol M., Kılınç K., Adam B. Koroner Anjiyografi Yapılan Hastalarda Tek Doz Diltiazem Uygulamasının Radyokontrast Ajanlara Bağlı Nefrotoksisiteyi Önlemedeki Etkinliği. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 1998;26(9): Çekin A.H., Korkmaz M.E., Sünger A., Çelik N. Olgu Sunumu: Tiklopidine Bağlı Kemik İliği Baskılanması Sonucu Gelişen Klebsiella Sepsisi ve Granülosit Koloni Uyarıcı Faktörün Tedavideki Yeri. Türk Girişimsel Kardiyoloji Dergisi 1998;2: Uluçam M., Müderrisoğlu H., Aşlmacı S., Korkmaz M.E., Özin B., Tok D.A., Kaya D., Şimşek V. Nadir Kalp Bulgularıyla Seyreden Bir Behçet Hastası Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi. Medical Network Kardiyoloji 1998;5(6): Korkmaz M.E., Kar A., Müderrisoğlu H., Uluçam M., Özin B., Topçu S., Yiğit F. İskemik Kardiyomiyopatisi Olan Olgularda Spironolaktonun Sol Ventrikül Fonksiyonlarına Etkisi. Medical Network Kardiyoloji 1999;6(1):16-22 Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Uluçam M., Özin B. İskemik Kardiyomiyopatisi Olan Olgularda Spironolaktonun Kalp Hızı Değişkenliği ve Sol Ventrikül Fonksiyonları Üzerine Etkileri. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi 1999;12(3): Kayataş M., Müderrisoğlu H., Özdemir F.N., Korkmaz M.E., Akalın E., Ertürk A. Bikarbonat Hemodiyaliz ile Asetat Hemodiyalizin Aritmi Sıklığı Bakımından Karşılaştırılması. Ankara Hastanesi Tıp Dergisi 1999;32(2):89-94 Uluçam M., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Özin B., Taşdelen A., Şimşek V. Sağ Atriyuma Uzanan Uterus Kökenli Dev Leiomyom: Olgu Sunumu. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 1999;27(1):56-58 Yalçın F., Müderrisoğlu H., Topçu S., Yiğit F., Demircan Ş., Özin B., Korkmaz M. E. Miyokardiyal Hipertrofili Hastalarda Mitral Kapak Özellikleri. MN Araştırma Dergisi 2000; 2: Yalçın F, Müderrisoğlu H, Demircan Ş, Yiğit F, Topçu S, Baltalı M, Özin B, Korkmaz M.E. Clinical Significance of LVOT Obstruction Caused By Septal Hypertrophy: Associated Points Between The Aging Process And Other Cardiac Diseases. A. Ü. Tıp Fak. Dergisi 2000: 22 (3); Uluçam M, Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H, Özin B, Şimşek V. Pulmoner Kapiller Basıncı Belirlemede

4 Basit ve Etkin Bir Yöntem : Doppler Ekokardiyografi. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji 2001; 14: Baltalı M, Topçu S, Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H, Kızıltan T, Demirtaş M, Demiray E, Andaç H, Topçuoğlu Ş, Birand A. Koroner Bypass Ameliyatı Sonrası Obez Bireylerde Kardiyovasküler Risk Profilinin Çok Merkezli Bir Çalışmada Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi. Hipokrat Kardiyoloji 2001;3: Yalçın F, Müderrisoğlu H, Topçu S, Demircan Ş, Yiğit F, Özin B, Korkmaz M.E.. Ventricular Geometry and Secondary Factors in Hypertrophic Cardiomyopathy. Yeni Tıp Dergisi 2001;18: Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Gül Ç., Tayfun E., Özin B., Uluçam M. Lack of Association of Restenosis Following Coronary Angioplasty or Stent Implantation with Anti-cytomegalovirus IgG Antibody Levels. Türk Girişimsel Kardiyoloji Dergisi 2001;5: Yalçın F., Müderrisoğlu H., Topçu S., Demircan Ş., Yiğit F., Özin B., Korkmaz M.E. Ventricular Geometry and Secondary Factors in Hypertrophic Cardiomyopathy. The New Journal of Medicine (supplement) 2001;18(1):56-57 Yalçın F., Kaftan A., Müderrisoğlu H., Baltalı M., Korkmaz M.E., Flachskamp F., Garcia M., Thomas J. Is Doppler Tissue Early Left Ventricular Filling Velocity Preload Independent of Preload Altering Maneuvers? Journal of Ankara Medical School 2001;23(3): Yalçın F, Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Özin B., Baltalı M., Yiğt F., Topçu S. Bazal Septum Hipertrofisi Olan Hipertansif Hastalarda Dobutamin Stresin Sol Ventrikül Çıkış Yolu Gradiyentlerine Etkisi. Medical Network Kardiyoloji 2002; 9 (3): Tayfun E., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Yıldırır A., Uluçam M., Özin B., Turan M. Stentlerin Karbon İle Kaplanması Sistemik İnflamatuvar Yanıt Üzerine Etkili mi? Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2002;30(4): Yalçın F, Müderrisoğlu H., Ergin P., Baltalı M., Korkmaz M.E., Özin B. Sol Ventrikül Hipertrofisi Olan Hastalarda Anormal Miyokard Geometrisi Ve Mitral Kapak Yapı Bozukluğu. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji 2002;15: Atar İ., Demircan Ş., Korkmaz M.E., Sonat İ.A., Taymaz S., Yıldırır A., Özin B., Turan M., Müderrisoğlu H. Hipertansif Bireylerde Beta-Bloker Ve Spironolaktonun Serum Homosistein Düzeylerine Etkileri. Medical Network Kardiyoloji 2002;9(4): Yalçın F., Karaköse H., Gökçel A., Yiğit F., Yalçın H., Yapar F., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H. Diyabetik ve Diyabetik Olmayan Koroner Arter Hastalarında Cytomegalovirus Sıklığı. Medical Network Klinik Bilimler ve Doktor 2002;8(5): Bozbaş H., Yıldırır A., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Eldem O. Sağ Süperiyor Vena Kava Yokluğunun Eşlik Ettiği Persistan Sol Süperiyor Vena Kava: Olgu Sunumu. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2003;31:50-53

5 Yurtdışı Yayınlar: Korkmaz M.E., Oto A., Saraçlar Y., Oram E., Oram A., Uğurlu Ş., Karamehmetoğlu A., Karaağaoğlu E. Levels of IgE in the Serum of Patients with Coronary Arterial Disease. Int J Cardiol 1991;31: Oto A., Müderrisoğlu H., Özin M.B., Korkmaz M.E., Karamehmetoğlu A., Oram A., Oram E., Uğurlu Ş. Quality of Life in Patients with Rate Responsive Pacemakers: A Randomized Cross-Over Study. PACE 1991;14: Korkmaz M.E., Arık N., Oto A., Turgan Ç., Yasavul Ü., Çağlar Ş., Işımer A., Sayar A. Cadmium, Hypertension and Smoking. Nephron 1992;60:116 Korkmaz M.E., Mahmarian J.J., Guidry G.W., Verani M.S. Safety of Single-Site Adenosine Thallium-201 Scintigraphy. Am J Cardiol 1994;73: Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Özdemir F.N., Kayataş M., Ertürk A. QT Interval Lengthening During Haemodialysis: Is There a Potential Risk for Torsade de Pointes? Nephrol Dial Transplant 1997;12(2):365 Kayataş M., Ertürk A., Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Özdemir F.N. Acetate Hemodialysis Does Not Increase the Frequency of Arrhythmia in Hemodialysis Patients. Artificial Organs 1998;22(9): Korkmaz M.E., Çekin A.H. Bone Marow Suppression And Klebsiella Pneumonia Septicemia Due To Ticlopidine And Successful Treatment With Filgrastim; A Case Report. In J Cardiol 1998;66: Arslan H., Korkmaz M.E., Kart H., Gül Ç. Management of Brucella Endocarditis of a Prosthetic Valve. Journal of Infect. 1998;37 (1):70-71 Kayataş M., Müderrisoğlu H., Özdemir F.N., Korkmaz M.E. Diastolic Dysfunction Increases the Frequency of Ventricular Arrhythmia in Hemodialysis Patients. Nephron 1999;82: Taşkın O., Gökdeniz R., Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Uryan İ., Atmaca R., Kafkaslı A. The Effects Of Hormone Replacement Therapy On Echocardiographic Basic Cardiac Functions In Postmenopausal Women. Human Reproduction 1998;13 (9): Özdemir R, Yorulmaz A, Kutlu R, Guven A, Aladag M, Sezgin A, Korkmaz M.E., Muderrisoglu H. Loss of Nocturnal Decline of Blood Pressure in Patients With Nasal Polyposis. Blood Press. 1999;8(3): Özdemir R., Tuncer C., Aladağ M., Güven A., Sezgin A.T., Pekdemir H., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H. Effect of Trimetazidine on Late Potentials After Acute Myocardial Infarction. Cardiovasc Drugs Ther 1999;13:1-5 Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Uluçam M., Özin B. Effects of Spironolactone on Heart Rate Variability And Left Ventricular Systolic Function in Severe Ischemic Heart Failure. Am J Cardiol 2000; 86 : The InTIME-II Investigators. Intravenous NPA for the Treatment of Infarcting Myocardium Early. Eur

6 Heart J 2000;21: Yalçın F., Kaftan A., Müderrisoğlu H, Korkmaz M.E., Flachskampf F., Garcia M., Thomas J.D. Is Doppler Tissue Velocity During Early Left Ventricular Filling Preload İndependent? Heart 2002 Apr;87(4): Yalçın F., El-Amrousy M., Müderrisoğlu H, Korkmaz M.E., Flachskampf F., Tuzcu M., Garcia M., Thomas J.D. Pulmonary venous flow reflect changes in left atrial hemodynamics during mitral balloon valvotomy. Angiology 2002;53: Korkmaz M.E., Tayfun E., Müderrisoğlu H., Yıldırır A., Özin B., Uluçam M., Turan M. Carbon coating of stents has no effect on inflammatory response to primary stent deployment. Angiology 2002;53: Baltalı M., Kızıltan H.T., Korkmaz M.E., Topçu S., Demirtaş M., Metin M., Topçuoğlu M.S., Birand A., Müderrisoğlu H. Prevalence of Modifiable Cardiovascular Risk Factors Remain High After Coronary Bypass Graft Surgery: A Multicentre Study Among Turkish Patients. J Cardiovasc Risk Aug;9(4): Yalçın F., Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Özin B. Do variable age-related secondary factors affect ventricular geometry in hypertrophic cardiomyopathy? Adv Ther Nov-Dec;19(6): Korkmaz M.E., Atar İ., Tayfun E., Yıldırır A., Uluçam M., Özin B., Müderisoğlu H., Turan M. Effects of a Beta-Blocker and Spironolactone on Plasma Homocysteine Levels. Int J Cardiol 2003;88: Baltalı M., Korkmaz M.E., Kızıltan H.T., Müderrisoğlu İ.H., Özin B., Anarat R. Association between postprandial hyperinsulinemia and coronary artery disease among non-diabetic women: a case control study. Int J Cardiol Apr;88(2-3): Yalçın F., Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Özin B., Baltalı M., Yiğit F. The Effect Of Dobutamine Stress on Left Ventricular Outflow Tract Gradients in Hypertensive Patients With Basal Septal Hypertrophy. Angiology (Yayınlanmak üzere kabul edildi) Korkmaz M.E. Low-Molecular-Weight Heparins in Acute Coronary Syndromes Current Vascular Pharmacology, 2003, 1, KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ Hipertansiyon, Hiperlipidemi ve Alfa Bloker Tedavi. Arık N, Korkmaz M.E. Samsun Korkmaz M.E., Arık N.: Kardiyovasküler Risk Faktörleri. Arık N (ed) "Klinik Hipertansiyon" Hekimler Yayın Birliği (Medikomat Basım Yayın San ve Tic Ltd Matbaası), Ankara 1996, s27-36 Akpolat T., Korkmaz M.E., Sungur C.: Antihipertansif ilaçlar. Arık N (ed) "Klinik Hipertansiyon" Hekimler Yayın Birliği (Medikomat Basım Yayın San ve Tic Ltd Matbaası), Ankara 1996, s Arık N., Korkmaz M.E. Diüretikler. Bölüm 12, sayfa Hipertansiyon, Arık N (editör), Samsun 1996

7 Korkmaz M.E. Beta Blokerler. Bölüm 13, sayfa Hipertansiyon, Arık N (editör), Samsun 1996 Korkmaz M.E. Kalsiyum Antagonistleri ve Kalp. Bölüm 16, sayfa Hipertansiyon, Arık N (editör), Samsun 1996 Korkmaz M.E. ACE İnhibitörleri ve Kalp. Bölüm 18, sayfa Hipertansiyon, Arık N (editör), Samsun 1996 Arık N., Korkmaz M.E. Tedavide Genel Prensipler ve Kardiyovasküler Risk Faktörleri. Bölüm 23, sayfa Hipertansiyon, Arık N (editör), Samsun 1996 Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H. Kardiyovasküler Risk Faktörleri ve Bir Risk Faktörü Olarak Hiperlipidemi, sayfa Hiperlipidemi: Klinik Önemi ve Tedavi İlkeleri. Müderrisoğlu H, Korkmaz M.E (editörler), Ankara 1997 Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E. Lipid ve Lipoprotein bozukluklarının Tedavisi, sayfa Hiperlipidemi: Klinik Önemi ve Tedavi İlkeleri. Müderrisoğlu H, Korkmaz M.E (editörler), Ankara Korkmaz M.E. Kalp Muayenesi. Bölüm 3, sayfa Klinisyen; Hekimler İçin Klinik Başvuru El Kitabı. Karaaslan Y., Köroğlu E (editörler) Hekimler Yayın Birliği Matbaası, Ankara, 1997 Korkmaz M.E. Elektrokardiyografi. Bölüm 9, sayfa Klinisyen; Hekimler İçin Klinik Başvuru El Kitabı. Karaaslan Y., Köroğlu E (editörler) Hekimler Yayın Birliği Matbaası, Ankara, 1997 Korkmaz M.E. Şok. Bölüm 16, sayfa Klinisyen; Hekimler İçin Klinik Başvuru El Kitabı. Karaaslan Y., Köroğlu E (editörler) Hekimler Yayın Birliği Matbaası, Ankara, 1997 Korkmaz M.E. Konjestif Kalp Yetmezliği. Bölüm 17, sayfa Klinisyen; Hekimler İçin Klinik Başvuru El Kitabı. Karaaslan Y., Köroğlu E (editörler) Hekimler Yayın Birliği Matbaası, Ankara, 1997 Korkmaz M.E. İskemik Kalp Hastalıkları. Bölüm 18, sayfa Klinisyen; Hekimler İçin Klinik Başvuru El Kitabı. Karaaslan Y., Köroğlu E (editörler) Hekimler Yayın Birliği Matbaası, Ankara, 1997 Korkmaz M.E. Kapak Hastalıkları. Bölüm 19, sayfa Klinisyen; Hekimler İçin Klinik Başvuru El Kitabı. Karaaslan Y., Köroğlu E (editörler) Hekimler Yayın Birliği Matbaası, Ankara, 1997 Korkmaz M.E. Aritmiler. Bölüm 20, sayfa Klinisyen; Hekimler İçin Klinik Başvuru El Kitabı. Karaaslan Y., Köroğlu E (editörler) Hekimler Yayın Birliği Matbaası, Ankara, 1997 Korkmaz M.E. Kalp Enfeksiyonları. Bölüm 21, sayfa Klinisyen; Hekimler İçin Klinik Başvuru El Kitabı. Karaaslan Y., Köroğlu E (editörler) Hekimler Yayın Birliği Matbaası, Ankara, 1997 Korkmaz M.E. Kardiyoloji, Bölüm II, sayfa Pratisyen Hekimin El Kitabı. Kadayıfçı A., Karaslan Y., Köroğlu E. (editörler). Hekimler Yayın Birliği Matbaası, Ankara, 1998 Korkmaz M.E. Kalp Muayenesi, sayfa Kadayıfçı A., Karaslan Y. (editörler). Hekimler Yayın Birliği

8 Matbaası, Ankara, 1998 Korkmaz M.E. Elektrokardiyografi, sayfa Kadayıfçı A., Karaslan Y. (editörler). Hekimler Yayın Birliği Matbaası, Ankara, 1998 Korkmaz M.E. İskemik Kalp Hastalıkları, sayfa Kadayıfçı A., Karaslan Y. (editörler). Hekimler Yayın Birliği Matbaası, Ankara, 1998 Korkmaz M.E. Şok, sayfa Kadayıfçı A., Karaslan Y. (editörler). Hekimler Yayın Birliği Matbaası, Ankara, 1998 Korkmaz M.E. Konjestif Kalp Yetmezliği, sayfa Kadayıfçı A., Karaslan Y. (editörler). Hekimler Yayın Birliği Matbaası, Ankara, 1998 Korkmaz M.E. Aritmiler, sayfa Kadayıfçı A., Karaslan Y. (editörler). Hekimler Yayın Birliği Matbaası, Ankara, 1998 Korkmaz M.E. Kapak Hastalıkları, sayfa Kadayıfçı A., Karaslan Y. (editörler). Hekimler Yayın Birliği Matbaası, Ankara, 1998 Korkmaz M.E. Kalp Enfeksiyonları, sayfa Kadayıfçı A., Karaslan Y. (editörler). Hekimler Yayın Birliği Matbaası, Ankara, 1998 Korkmaz M.E. Perikard Hastalıkları, sayfa Kadayıfçı A., Karaslan Y. (editörler). Hekimler Yayın Birliği Matbaası, Ankara, 1998 Korkmaz M.E. Santral Etkili İlaçların Klinik Kullanımı. Antihipertansif İlaçların Klinik Farmakolojisi, sayfa F. Cankat Tulunay, Hakan Ergün (editörler). Klinik Farmakoloji Derneği Yayını, Ankara ISBN Korkmaz M.E. Hipertansiyon Epidemiyolojisi. Korkmaz M.E., Arık N. (editörler) Hipertansiyon II. Baskı. Format Matbaacılık Ltd. İstanbul 1999, ISBN: X Korkmaz M.E. Hipertansiyon Genetiği. Korkmaz M.E., Arık N. (editörler) Hipertansiyon II. Baskı. Format Matbaacılık Ltd İstanbul. 1999, ISBN: X Korkmaz M.E. Hipertansiyon ve Dolaşım. Korkmaz M.E., Arık N. (editörler) Hipertansiyon II. Baskı. Format Matbaacılık Ltd İstanbul. 1999, ISBN: X Korkmaz M.E., Arık N. Sekonder Hipertansiyonlar. Korkmaz M.E., Arık N. (editörler) Hipertansiyon II. Baskı. Format Matbaacılık Ltd. İstanbul 1999, ISBN: X Korkmaz M.E. Hipertansiyonda Klinik Değerlendirme. Korkmaz M.E., Arık N. (editörler) Hipertansiyon II. Baskı. İstanbul 1999, ISBN: X Korkmaz M.E. Hipertansiyon Tedavisinde İlaç Dışı Yöntemler. Korkmaz M.E., Arık N. (editörler)

9 Hipertansiyon II. Baskı. Format Matbaacılık Ltd. İstanbul 1999, ISBN: X Korkmaz M.E. Kalp Ve Damar Hastalıklarında Diüretik Tedavisi. Korkmaz M.E., Arık N. (editörler) Hipertansiyon II. Baskı. Format Matbaacılık Ltd. İstanbul 1999, ISBN: X Korkmaz M.E. Beta Adrenerjik Reseptör Blokerleri. Korkmaz M.E., Arık N. (editörler) Hipertansiyon II. Baskı. Format Matbaacılık Ltd. İstanbul 1999, ISBN: X Korkmaz M.E. Kalsiyum Antagonistleri ve Kalp. Korkmaz M.E., Arık N. (editörler) Hipertansiyon II. Baskı. Format Matbaacılık Ltd. İstanbul 1999, ISBN: X Korkmaz M.E. Renin Anjiyotensin Sistemine Etki Eden İlaçlar: I. Anjiyotensin Konverting Enzim İnhibitörleri. Korkmaz M.E., Arık N. (editörler) Hipertansiyon II. Baskı. Format Matbaacılık Ltd. İstanbul 1999, ISBN: X Korkmaz M.E. Renin Anjiyotensin Sistemine Etki Eden İlaçlar: II. Anjiyotensin II Reseptör antagonistleri. Korkmaz M.E., Arık N. (editörler) Hipertansiyon II. Baskı. Format Matbaacılık Ltd. İstanbul 1999, ISBN: X Korkmaz M.E. Kardiyovasküler Risk Faktörleri ve Bunların Düzenlenmesi. Korkmaz M.E., Arık N. (editörler) Hipertansiyon II. Baskı. Format Matbaacılık Ltd. İstanbul 1999, ISBN: X Korkmaz M.E. Sol Ventikül Hipertrofisi Ve Antihipertansif İlaçların Sol Ventrikül Hipertrofisine Etkiler i. Korkmaz M.E., Arık N. (editörler) Hipertansiyon II. Baskı. Format Matbaacılık Ltd. İstanbul 1999, ISBN: X Korkmaz M.E. Hipertansif Krizler. Korkmaz M.E., Arık N. (editörler) Hipertansiyon II. Baskı. Format Matbaacılık Ltd. İstanbul 1999, ISBN: X Korkmaz M.E. Yaşlılarda Hipertansiyon. Korkmaz M.E., Arık N. (editörler) Hipertansiyon II. Baskı. Format Matbaacılık Ltd. İstanbul 1999, ISBN: X DERLEMELER Korkmaz M.E., Özin M.B. Lovostatin: Yeni Bir Kolesterol Düşürücü Ajan. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Bülteni 1989;4(3):24-28 Korkmaz M.E., Oto A. Hiperlipidemi Tedavisi. Türk İlaç ve Tedavi Dergisi 1990;3(1): Özin M.B., Korkmaz M.E., Oto A. Akut Miyokard İnfarktüsünde Prognoz Belirleme. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 1990;18:50-55 Özin B., Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Oto A. Bir İlaç Değerlendirmesi: Silazapril; Yeni bir Anjiyotensin Konverting Enzim İnhibitörü. Türk İlaç ve Tedavi Dergisi 1991;4(2): Korkmaz M.E., Özin B., Korkmaz M., Müderrisoğlu H., Oto A. Beta-Adrenerjik Reseptör Blokeleri. Türk İlaç ve Tedavi Dergisi, Bilim Dalı Özel Eki: Kardiyoloji de İlaç Kullanımı (I) 1991;4(5):E3-E13

10 Ünlü E., Özyılkan Ö., Korkmaz M.E., Özdemir T. Obezite ve Tedavisi. Türk İlaç ve Tedavi Dergisi 1991;4(5): Ünlü E., Korkmaz M.E., Şimşek H., Telatar H., Kayhan B. Karaciğer Transplantasyonu. Türk İlaç ve Tedavi Dergisi 1991;4(7): Ünlü E., Korkmaz M.E., Özyılkan Ö., Bayraktar Y., Kayhan B., Telatar H. Hepatit-B Enfeksiyonu: Epidemiyoloji, Kontrol ve Korunma. Gastroenteroloji 1991;2(1):45-49 Özin M.B., Korkmaz M., Korkmaz M.E., Tokgözoğlu L. Seratonin ve Seratonin Antagonistlerinin Koroner Arter Hastalığındaki Rolleri. Türk İlaç ve Tedavi Dergisi 1992;5(6): Kızılkaya N., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H. Konjestif Kalp Yetersizliğinde Antialdosteron Tedavi. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 1994;22:49-52 Karıncaoğlu M., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H. Sol Ventrikül Hipertrofisi: Gözardı Edilmeli mi? Türk İlaç ve Tedavi Dergisi - Kardiyoloji Bülteni 1994;3(3):43-47 Özdemir R., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H. Büyüyen Tehlike : Stafilokok Endokarditi. Türk İlaç ve Tedavi Dergisi - Kardiyoloji Bülteni 1994;3(4): Korkmaz M.E., Kart H., Müderrisoğlu H. Tümör Nekroz Faktörü: Miyokard İskemisi Sendromlarının Patogenezinde Yeni Bir Mediatör. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 1995;23: Kart H, Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H. Tümör nekroz faktörünün genel özellikleri ve akut iskemik sendromlarla ilişkisi. Kardiyoloji Bülteni 1995;4:27-31 Korkmaz M.E. Kardiyovasküler Risk Faktörü Olarak Hipertansiyon ve Tedavi İlkeleri. Türk İlaç ve Tedavi Dergisi 1996;9(4): Korkmaz M.E. Hipertansiyon Tedavisinde Farmakolojik Olmayan Yöntemler. Türk İlaç ve Tedavi Dergisi 1996;9(6): Korkmaz M.E. Hipertansiyonda İlaç Tedavisi. Tedavinin Yararı, Riskli Hastanın Belirlenmesi ve İlaç Seçimi. Türk İlaç ve Tedavi Dergisi 1996;9(9): Korkmaz M.E., Arık N. Kardiyovasküler Risk Faktörleri. Türk İlaç ve Tedavi Dergisi, Bilim Dalı Özel Eki: Kardiyoloji 1996;9(7):E5-E8 Korkmaz M.E. Hipertansiyon Tedavi Edilmelimidir? Hipertansiyon Seminerleri 1996;1(1):8-9 Korkmaz M.E. Kardiyovasküler Risk Faktörleri Nelerdir? Hipertansiyon Seminerleri 1996;1(1):9-12 Korkmaz M.E. Hipertansiyon Tedavi Edilmelimidir? Hipertansiyon Seminerleri 1996;1:8-9, Korkmaz M.E. Kardiyovasküler Risk Faktörleri Nelerdir? Hipertansiyon Seminerleri 1996;1:9-12

11 Özdal S., Korkmaz M.E. Özderin Y., Müderrisoğlu H. Koroner Arter Hastalığı ve İnflamasyon. Medikal Netwok Kardiyoloji 1997;4(2): Korkmaz M.E. Kardiyovasküler Risk Faktörleri. Hipertansiyon Monografları 1997;1:19-33 Korkmaz M.E. Sungur C.: Kardiyovasküler Risk Faktörlerinin Yorumlanması ve Epidemiyolojik Kavramlar. Hipertansiyon Monografları 1997;1:33-48 Korkmaz M.E. Kardiyovasküler Risk Faktörlerinin Değiştirilmesi Yönünde Yapılacak Girişimler ve Bunların Etkinliği. Hipertansiyon Monografları 1997;2:5-27 Arık N., Korkmaz M.E. Kardiyovasküler Risk Faktörü Olarak Hiperlipidemiye Klinik Yaklaşım ve Tedavi İlkeleri. Hipertansiyon Monografları 1997;3:5-17 Korkmaz M.E. ACE İnhibitörlerinin Kardiyolojide Antihipertansif Amaç Dışında Spesifik Kullanım Alanları. Hipertansiyon Seminerleri 1997;2:8-9, Korkmaz M.E. Kalsiyum Antagonistleri ve Kalp. Hipertansiyon Seminerleri 1997;3:24-34, Topçu S., Korkmaz M.E., Uğur A., Müderrisoğlu H. Postprandiyel Lipemi ve Koroner Arter Hastalığı: Önemli Bir Risk Faktörü. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 1998;26:51-57 Korkmaz M.E. Hipertansif Krizlerde Tanımlar ve Klinik Değerlendirme. Hipertansiyon Seminerleri. 1999;2(1):3-17 Korkmaz M.E. Hipertansif Krizlerde Tedavi İlkeleri. Hipertansiyon Seminerleri. 1999;2(1): Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H. Diyastolik Kalp Yetersizliği Nedir? Türkiye Klinikleri Kardiyoloji. 2000;3(2): Korkmaz M.E. Yaşlılarda Hipertansiyon ve Tedavisi. İç Hastalıkları Progres Dergisi. 2000;1(1):10-13 Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H. Santral Etkili Antihipertansif İlaçların Klinik Kullanımı. MN Kardiyoloji 2000; 7: Yalçın F., Müderrisoğlu H., Demircan Ş., Topçu S., Yiğit F., Özin B., Korkmaz M.E. Miyokardiyal Hipertrofili Hastalarda Mitral Kapak Özellikleri. Medical Network Araştırma 2000;1(2): Korkmaz M.E. Kalp Yetmezliği Olan Hastalarda Ultrafiltrasyon ve Diyaliz. Kime? Ne Zaman? Türk Kardiyoloji Seminerleri 2001;2:62-67 Korkmaz M.E. Romatizmal Hastalıklarda Kalp tutulumu. Türkiye Klinikleri İmmünoloji Romatoloji 2002;2(1):66-73 Korkmaz M.E.. Stabil Anjina Pektoris ve Tıbbi Tedavi Yöntemleri. Galenos Tıp Dergisi 2002;74:42-56

12 1. Korkmaz M.E. Kalp Yetmezliği Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar. Türkiye Tıp Dergisi 2003; 10 (1):36-42 KONGRE BİLDİRİLERİ Ulusal Kongre Bildirileri: Korkmaz M.E., Selçuk Z., Çöplü L., Şahin A., Barış Y.İ. Allerjik Granülomatozis ve Anjitis (Churg-Strauss Sendromu): İki Vaka Takdimi. II. Akciğer Hastalıkları Kongresi, 3-5 Mayıs 1990, İstanbul, Türkiye. Korkmaz M.E., Özin B., Küey L., Oto A., Güleç C., Müderrisoğlu H., Çınar L., Özcebe O., Kabakçı G., Caymaz O., Karaağaoğlu E., Uğurlu Ş., Oram E. Bir yaşam Niteliği Geliştirme Çalışması. VII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Mayıs 1990, İzmir, Türkiye. Korkmaz M.E., Oto A., Saraçlar Y., Karamehmetoğlu A., Oram E., Oram A., Uğurlu Ş., Karaağaoğlu E. Koroner Arter Hastalığında Serum IgE Düzeyleri. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Mayıs 1990, İzmir, Türkiye. Özcebe O., Caymaz O., Oto A., Kabakçı G., Karamehmetoğlu A., Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Özin B., Oram E., Uğurlu Ş. İnferiyor Duvar Miyokard İnfarktüsünde İleti Tipi Ritm Bozuklukları. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Mayıs 1990, İzmir, Türkiye. Caymaz O., Kabakçı G., Oto A., Müderrisoğlu H., Özcebe O., Çınar L., Özin B., Korkmaz M.E., Oram E., Kes S., Özmen F., Nazlı N., Gürsel G., Uğurlu Ş., Gököz A., Ersoy Ü., Böke E., Bozer Y. Konstriktif Perikarditte Yirmi Yıllık Deneyim. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Mayıs 1990, İzmir, Türkiye. Müderrisoğlu H., Oto A., Özcebe O., İder Z., Özin B., Korkmaz M.E., Şakı C., Kabakçı G., Oram E., Oram A., Karamehmetoğlu A., Uğurlu Ş. Yüksek Rezolüsyonlu EKG: Klinik Uygulamalar Kardiyoloji Toplantısı Eylül 1991, Trabzon, Türkiye. Korkmaz M.E., Oto A., Müderrisoğlu H., Özin B., İder Z., Karamehmetoğlu A., Uğurlu Ş., Oram E., Oram A. Efor Testi ile Oluşturulan Geçici Miyokard İskemisinin Signal-Averaged Elektrokardiyografi Verileri Üzerine Etkisi Kardiyoloji Toplantısı Eylül 1991, Trabzon, Türkiye. Özin B., Müderrisoğlu H., Karamehmetoğlu A., Oto A., Korkmaz M.E., İder Z., Şakı C., Tokgözoğlu L., Oram E., Uğurlu Ş. Wolf-Parkinson-White Sendromlu Hastalarda Signal-Averaged-EKG ile P Dalgası Analizi Kardiyoloji Toplantısı Eylül 1991, Trabzon, Türkiye. Oto A., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Özin B., Dörtlemez Ö., Dörtlemez H., Çengel A., Metin M., Yağcı M., Ayvaz G., Akgün G., Kural T., Pamir G. Nitrendipinin Yaşam Niteliği Üzerine Etkileri: Çok Merkezli, Tek Kör Plasebo Kontrollü bir Çalışma Kardiyoloji Toplantısı Eylül 1991, Trabzon, Türkiye. Özin B., Kabakçı G., Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Oto A., İder Z., Şakı C., Oram E., Karamehmetoğlu A., Uğurlu Ş. Signal-Averaged EKG Sonuçları ile Koroner Anjiyografik Bulguların Karşılaştırılması Kardiyoloji Toplantısı Eylül 1991, Trabzon, Türkiye. Korkmaz M.E., Arık N., Oto A., Turgan Ç., Yasavul Ü., Çağlar Ş., Işımer A., Sayar A. Serum Kadmiyumu,

13 Kan Basıncı ve Sigara Tüketimi Arasındaki İlişki. Türk Nefroloji Derneği, 1991 Nefroloji Kongresi (VIII. Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi) Haziran 1991, The Marmara Oteli, Taksim- İstanbul Müderrisoğlu H., Oto A., Özin M.B., Korkmaz M.E., Şakı M.C., İder Y.Z., Karamehmetoğlu A., Oram E., Uğurlu Ş. Yüksek Rezolüsyonlu EKG ile P Dalgasının İncelenmesi. VIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 27 Eylül 1 Ekim 1992 Mövenpick Oteli, Maslak, İstanbul Özin M.B., Oto A., Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Tokgözoğlu L., Oram A., Oram E., Nazlı N., Karamehmetoğlu A., Uğurlu Ş. Paroksismal Atriyal Fibrilasyonlu Hastalarda Yüksek Resolüsyonlu EKG ile P Dalgasının İncelenmesinin Tanısal Değeri. VIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 27 Eylül 1 Ekim 1992 Mövenpick Oteli, Maslak, İstanbul Korkmaz M.E., Oto A., Müderrisoğlu H., Özin M.B., Kiraz S., İder Y.Z., Özkul Z., Karamehmetoğlu A., Oram E., Uğurlu Ş. Kısa Süreli Kayıtlarda Kalp Hızı Değişkenliği İle Akut Miyokard İnfarktüsü Geçiren Hastaların Değerlendirilmesi. VIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 27 Eylül 1 Ekim 1992 Mövenpick Oteli, Maslak, İstanbul Korkmaz M.E., Oto A., Özin M.B., Müderrisoğlu H., Kiraz S., İder Y.Z., Özkul Z., Karamehmetoğlu A., Oram E., Uğurlu Ş. Kısa Süreli Kayıtlarda Kalp Hızı Değişkenliği İle Otonom Sinir Sistemi Bozukluğunun Değerlendirilmesi. VIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 27 Eylül 1 Ekim 1992 Mövenpick Oteli, Maslak, İstanbul Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Özdemir R., Şimşek V. Dipridamol Stres Ekokardiyografinin Kadınlarda Koroner Arter Hastalığı Tanısındaki Değeri. III. Ulusal Ekokardiyografi Kongresi, Türk Kardiyoloji Derneği Ekokardiyografi Çalışma Grubu, Mayıs 1994 Falez Hotel, Antalya, Türkiye. Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Özdemir R., Karıncaoğlu M., Şimşek V., Yoloğlu S. Sağlıklı Kadınlarda Dipridamol Stres Ekokardiyografi Sonuçları. III. Ulusal Ekokardiyografi Kongresi, Türk Kardiyoloji Derneği Ekokardiyografi Çalışma Grubu, Mayıs 1994 Falez Hotel, Antalya, Türkiye. Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Özdemir R., Şimşek V. Dipridamol Stres Ekokardiyografi Sırasında Gözlenen Yan Etkiler. III. Ulusal Ekokardiyografi Kongresi, Türk Kardiyoloji Derneği Ekokardiyografi Çalışma Grubu, Mayıs 1994 Falez Hotel, Antalya, Türkiye. Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Özdemir R., Şimşek V. Kadınlarda koroner arter hastalığı Tanısında Alternatif bir Yöntem: İzometrik Hand-grip İle Kombine Dipridamol Stres Ekokardiyografi. X. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 1-4 Ekim 1994, Convention Center, Büyük Efes Oteli, İzmir, Türkiye. Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Özdemir R., Şimşek V. Kadınlarda Koroner Arter Hastalığı Risk Faktörleri: Semptom, Demografik ve Fizik Özellikler, Fertilite Öyküsü ve Bazı Ekokardiyografik Değişkenlerin İncelenmesi. X. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 1-4 Ekim 1994, Convention Center, Büyük Efes Oteli, İzmir, Türkiye. Gülcan Ö., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Özdemir R., Çığlı A., Temiz İ., Yoloğlu S., Ulusal M. Koşubandı Egzersiz Testinin Serum Lipid Profili ve Çeşitli Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi. X.

14 Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 1-4 Ekim 1994, Convention Center, Büyük Efes Oteli, İzmir, Türkiye. Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Özdemir R., Yücel E., Aladağ M. Behçet Hastalarında Kalp Tutulumu; Sinyal Ortalamalı EKG ve Ekokardiyografi Verileri. XI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Eylül 1995, Polat Renaissance Oteli, Yeşilyurt, İstanbul, Türkiye. Özdemir R., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H. Sağlıklı Erişkinlerde i.v. Magnezyum Sülfat ın Serum Elektrolitleri ile Sinyal Ortalamalı ve Yüzey EKG Verileri Üzerine Etkileri. XI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Eylül 1995, Polat Renaissance Oteli, Yeşilyurt, İstanbul, Türkiye. Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Özdemir R., Şimşek V. Perindopril Tedavisinin Sol Ventrikülün Hemodinamik ve Ekokardiyografik Parametreleri Üzerine Etkisi: Çift Kör Plasebo Kontrollü Prospektif bir Çalışma. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Eylül 1995, Polat Renaissance Oteli, Yeşilyurt, İstanbul, Türkiye. Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Taşdelen A. Eustache Valvi Üzerine Yerleşik Sağ Atriyum Trombüsü: Bir Olgu Sunumu. XII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim Otel Sirene Belek, Antalya, Türkiye. Kayataş M., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Ertürk A., Özdemir F.N., Haberal M. Hemodiyaliz Hastalarında Saptanan Aritmiler ve Ekokardiyografik Bulgularla İlişkileri. XII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim Otel Sirene Belek, Antalya, Türkiye. Çoşkun M., Ağıldere M.A., Boyvat F., Korkmaz M.E., Niron E.A. Koroner Arter By-Pass Greft Patensinin Spiral BT ile Değerlendirilmesi. 15.Ulusal Radyoloji Kongresi Ekim Dedeman Oteli, Nevşehir, Türkiye Kayataş M., Özdemir F.N., Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Ertürk A., Erten Y., Güz G., Telatar H. Hemodiyalizin Elektrokardiyografik Parametreler Üzerine Olan Etkileri. XIII. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Ekim 1996, İstanbul, Türkiye. Kayataş M., Özdemir F.N., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Ertürk A., Haberal M. Hemodiyaliz Hastalarında Saptanan Aritmiler ve Ekokardiyografik Bulgularla İlişkileri. XIII. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Ekim 1996, İstanbul, Türkiye. Çoşkun M., Ağıldere M.A., Boyvat F., Korkmaz M.E., Niron E.A. Koroner Arter By-Pass Greft Patensinin Spiral BT ile Değerlendirilmesi. 3. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi. 28 Ekim- 2Kasım Dedeman Oteli, Antalya, Türkiye. Kayataş M., Ertürk A., Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Özdemir F.N., Akalın E. Asetat Hemodiyalizin (AHD) Kronik Hemodiyaliz Hastalrında Aritmi Sıklığına Etkisi. XIV. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Kasım Dedeman Oteli, Antalya, Türkiye. Özdemir R., Tuncer C., Aladağ M., Güven H., Pekdemir H., Sezgin A., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H. Akut Miyokard İnfarktüsünden Sonra Trimetazidin Kullanımının Geç Potansiyeller Üzerine Etkisi. XIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 29 Eylül - 3 Ekim 1997, Büyük Efes Oteli, İzmir, Türkiye

15 Korkmaz M.E., Coşkun M., Müderrisoğlu H., Topçu S., Uluçam M., Özin B., Niron E.A. Koroner Arter Bypas Greft Açıklığının Spiral Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesi: Girişimsel Olmayan Alternatif bir Yöntem. XIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 29 Eylül - 3 Ekim 1997, Büyük Efes Oteli, İzmir, Türkiye. Uluçam M., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Özin B., Şimşek V. Basit bir Ekokardiyografik Formül ile Pulmoner Köşe Basıncının Hesaplanmasının Çeşitli Hasta Gruplarında Geçerliliği. XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim 1998, Sirene ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye. Uluçam M., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Özin B., Şimşek V. Pulmoner Köşe Basıncının Ekokardiyografik Parametrelerle Hesaplanması. XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim 1998, Sirene ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye. Korkmaz M.E., Bedir A., Arık N., Müderrisoğlu H., Uluçam M., Korkmaz M., Özin B., Başkol M., Kılınç K., Adam B. Koroner Anjiyografi Yapılan Hastalarda Tek Doz Diltiazemin Radyokontrast Ajanlara Bağlı Nefrotoksisiteyi Önlemedeki Etkinliği. XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim 1998, Sirene ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye. Özin M.B., Ağıldere M., Uluçam M., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H. Sağ Ventrikül Çıkım Yolu Taşikardilerinde, Taşikardi Odağında Gözlenen Değişiklikler. XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim 1998, Sirene ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye. Köse S., Canveren D., Bayram N., Çelik Ş., Yiğit F., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Bir Kooner Anjiyografi Laboratuvarında Tasarrufa Yönelik Eğitim Çalışmasının Kullanılan Kontrast Madde Miktarı, Skopi Süresi ve Maaliyet Üzerine Etkisi. XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim 1998, Sirene ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye. Özin M.B., Yiğit F., Tok D.A., Uluçam M., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H. Yavaş Yol Ablasyonu Sonrası Nükslerin Önlenmesinde Farklı Stratejilerin Değerlendirilmesi. XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim 1998, Sirene ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye. Özin M.B., Uluçam M., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H. Atriyoventriküler Nodal Reentran Taşikardi ve Atriyoventriküler Resiprok Taşikardi Sırasında Kalp Hızı Değişkenliği. XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim 1998, Sirene ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye. Özin M.B., Uluçam M., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H. Atriyoventriküler Nodal Reentran Taşikardilerde Yavaş Yol Ablasyonunun Kardiyak Otonomik İnnervasyon Üzerine Etkileri. XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim 1998, Sirene ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye. Korkmaz M.E., Kar A., Uluçam M., Müderrisoğlu H. Özin B., Şimşek V. İskemik Kardiyomiyopatisi Olan Olgularda Spironolaktonun Ekokardiyografik Parametreler Üzerine Etkileri. XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim 1998, Sirene ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye. Korkmaz M.E. Santral Etkili Antihipertansif İlaçların Klinikte Kullanımı. II. Türkiye Klinik Farmakoloji Kongresi Ekim 1999, Belconti Resort Otel, Belek, Antalya, Türkiye

16 Korkmaz M.E. Diyastolik Kalp Yetmezliği Nedir? 2000 li Yıllara Doğru Kalp Yetmezliği Paneli. I. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 3-7 Kasım 1999, Belek, Antalya, Türkiye Özin B., Erol T., Ahıpaşaoğlu Y., Tayfun E., Uluçam M., Korkmaz M.E., Kocakavak C., Müderrisoğlu H. Bir Olgu Sunumu: Brugada Sendromu Sağ Ventrikül Kardiyomiyopatisi Yada Her İkisi Birden. XV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 9-12 Ekim 1999, Büyük Efes ve Hilton Otelleri, İzmir,Türkiye Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Gül Ç., Özin B., Uluçam M. Perkütan Koroner Revaskülarizasyon Uygulamaları Sonrası Restenoz Gelişiminde Sitomegalovirüs Antikor Titresinin Etkisi. XV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 9-12 Ekim 1999, Büyük Efes ve Hilton Otelleri, İzmir,Türkiye Yiğit F., Topçu S., Şimşek V., Uluçam M., Özin B., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H. Sağlıklı Bireylerde Doppler Ekokardiyografi İle Belirlenen Kapak Yetmezliklerinin Sıklığı ve Klinik Önemi. XV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 9-12 Ekim 1999, Büyük Efes ve Hilton Otelleri, İzmir,Türkiye Korkmaz M.E., Baltalı M., Müderrisoğlu H., Demircan Ş., Özin B., Uluçam M., Tayfun E., Topçu S., Yiğit F., Yalçın F., Mermer S., Erol T., Tok D. Adana bölgesinde yaşayan bireylerde kalp damar hastalığı risk faktörlerinin dağılımı. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim 2000 Magic Life, Sirene City ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye Yalçın F., Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Baltalı M., Demircan Ş., White R., Thomas J. İkincil sol ventrikül hipertrofisinde sol ventrikül kavite geometrisi papiller kas yerleşimini değiştirir mi? XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim 2000 Magic Life, Sirene City ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye Baltalı M., Barutçu Ö., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Özin B. Koroner kalsifikasyon ve koroner ateroskleroz: Spiral bilgisayarlı tomografi ile koroner anjiyografik bulguların morfolojik karşılaştırılması. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim 2000 Magic Life, Sirene City ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye Yiğit F., Müderrisoğlu H., Güz G., Bozbaş H., Korkmaz M.E., Özin B., Tayfun E. Hiperkolesterolemik kronik hemodiyaliz hastalarında simvastatin tedavisinin etkisi ile sürekli ve aralıklı tedavinin karşılaştırılması. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim 2000 Magic Life, Sirene City ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye Müderrisoğlu H., Topçu S., Yiğit F., Korkmaz M.E., Özin B., Mermer S., Atar İ., Tayfun E., Uluçam M., Şimşek V. Mitral yetmezliğinde papiller kas işlevlerinin doku Doppler ekokardiyografi yöntemi ile incelenmesi. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim 2000 Magic Life, Sirene City ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye Korkmaz M.E., Gül Ç., Müderrisoğlu H., Özin B., Uluçam M., Tayfun E. Koroner anjiyoplasti veya stent yerleştirilmesi sonrası gelişen yeniden daralma ile sitomegalovirus antikor derişimi arasındaki ilişki. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim 2000 Magic Life, Sirene City ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye

17 Baltalı M., Korkmaz M.E., Özin B., Topçu S., Yiğit F., Yalçın F., Müderrisoğlu H. Yüksek fibrinojen düzeyinin Türk insanında koroner arter hastalığı ile ilişkisi. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim 2000 Magic Life, Sirene City ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye Yalçın F., Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Baltalı M., Demircan Ş., Garcia M., Thomas J. Sol ventriküler Doppler doku erken dolum hızları preload değiştirici manevralar ile ilişkili midir? XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim 2000 Magic Life, Sirene City ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye Yalçın F., Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Baltalı M., Demircan Ş., Garcia M., Tuzcu M., Thomas J. Hipertrofik kardiyomiyopatide anormal mitral kapak morfolojisi: Birincil veya ikincil süreç? XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim 2000 Magic Life, Sirene City ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye Müderrisoğlu H., Topçu S., Erol T., Özin B., Korkmaz M.E., Tayfun E., Uluçam M., Baltalı M., Şimşek V. İskemik kalp hastalığında pulsed doku Doppler incelemesi. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim 2000 Magic Life, Sirene City ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye Topçu S., Tok D., Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Özin B., Uluçam M., Tayfun E., Yalçın F., Şimşek V. Sağlıklı bireylerde doku Doppler görüntüleme incelemesi. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim 2000 Magic Life, Sirene City ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye Demircan Ş., Acartürk E., Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Özin B., Yalçın F. Mitral darlığına eşlik eden aort ve mitral yetersizliklerinin basınç yarılanma zamanı yöntemi üzerine etkileri. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim 2000 Magic Life, Sirene City ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye Baltalı M., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Özin B., Anarat R., Topçu S., Yalçın F., Börk G., Yiğit F., Demircan Ş. Türk toplumunda yüksek lipoprotein (a) düzeyi ile faktör VII ilişkisi. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim 2000 Magic Life, Sirene City ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye Baltalı M., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Özin B., Anarat R., Deliağa P., Topçu S., Yalçın F. Obezite ile koroner arter hastalığı risk faktör ilişkisi. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim 2000 Magic Life, Sirene City ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye Baltalı M., Topçu S., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Yiğit F., Börk G. Adana Ve Çevresinde Yaşayan Bireylerde Bölgesel Yağ Dağılımı Ve Obezitenin Hipertansiyon İle İlişkisi. 1. Ulusal Obezite Kongresi. İstanbul 8-10 Nisan 2001 Baltalı M, Topçu S., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H, Özin B, Yalçın F., Deliağa P. Adana Ve Çevresinde Yaşayan Bireylerde Obezite ve Vücut Yağ Dağılımının HDl Düzeyindeki Düşüklük Üzerine Etkileri. 1. Ulusal Obezite Kongresi. İstanbul 8-10 Nisan 2001 Baltalı M., Topçu S., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H, Özin B., Anarat R., Yiğit F., Demircan Ş., Yalçın F., Bulut A. Adana Ve Çevresinde Yaşayan Bireylerde Obezite İle Koroner Arter Hastalığı Risk Faktörleri İlişkisi. 1. Ulusal Obezite Kongresi. İstanbul 8-10 Nisan 2001

18 Tayfun E, Korkmaz M.E., Atar İ, Yıldırır A, Gülmez Ö, Uluçam M, Özin B, Müderrisoğlu H. Primer stent uygulamalarında karbon kaplı stentlerin kullanımının inflamatuvar yanıta etkileri. Türk Kardiyoloji Derneği XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. Efes Kongre Merkezi, 2001 İzmir, Türkiye. Baltalı M, Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H, Topçu S, Kızıltan HT, Demirtaş M, Demiray E, Andaç E, Topçuoğlu Ş, Birand A. Koroner bypass ameliyatı sonrası Türk toplumunda koroner risk faktörü profili. Türk Kardiyoloji Derneği XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. Efes Kongre Merkezi, Ekim 2001 İzmir, Türkiye. Baltalı M, Korkmaz M.E., H.Müderrisoğlu, Topçu S, Anarat R, Özin B. Türk insanında metabolik sendromun koroner arter hastalığı ile cinsiyetlerarası farklılaşan ilişkisi. Türk Kardiyoloji Derneği XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. Efes Kongre Merkezi, Ekim 2001 İzmir, Türkiye. Tok DA, Müderrisoğlu H, Korkmaz M.E., Özin B, Taymaz S, Erol T, Uluçam M, Tayfun E, Şimşek V. Normal koroner anjiyografisi ve göğüs ağrısı olan kadın hastalarda anormal koroner kan akım rezervi prevalansı. Türk Kardiyoloji Derneği XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. Efes Kongre Merkezi, Ekim 2001 İzmir, Türkiye. Atar İ, Korkmaz M.E., Baltalı M, Yıldırır A, Tayfun E, Gülmez Ö, Sonat İA, Uluçam M, Özin MB, Müderrisoğlu H. İşlem öncesi betabloker kullanımının perkütan koroner girişimler sonrası kardiyak enzim düzeyleri üzerine etkileri. Türk Kardiyoloji Derneği XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. Efes Kongre Merkezi, Ekim 2001 İzmir, Türkiye. Baltalı M, Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H, Özin B, Anarat R, Topçu S. Diyabetik olmayan kadınlarda postprandiyal hiperinsülinemi ve koroner arter hastalığı ilişkisi. Türk Kardiyoloji Derneği XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. Efes Kongre Merkezi, Ekim 2001 İzmir, Türkiye. Yalçın F, Müderrisoğlu H, Korkmaz M.E., Özin B, Demircan Ş, Yiğit F. Bazal septum hipertrofili hastalarda dobutamin infüzyonunun bazal septum doku-doppler ve sol ventrikül çıkış yolu akım hızlarına etkisi. Türk Kardiyoloji Derneği XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. Efes Kongre Merkezi, Ekim 2001 İzmir,Türkiye. Yalçın F, Müderrisoğlu H, Korkmaz M.E., Özin B, Demircan Ş, Yiğit F. Hipertansif sol ventrikül hipertrofisi olan hastalarda anormal miyokard geometrisi ve mitral kapak yapı bozukluğu. Türk Kardiyoloji Derneği XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. Efes Kongre Merkezi, Ekim 2001 İzmir, Türkiye. Çelen Ö, Baltalı M, Topçu S, Ata R, Edalı N, Güner D, Solak H, Burkaş U, Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H. Koroner baypas cerrahisi sonrası sigara ne ölçüde bırakılıyor? Türk Kardiyoloji Derneği XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. Efes Kongre Merkezi, Ekim 2001 İzmir, Türkiye. Baltalı M, Kızıltan HT, Korkmaz M.E., Topçu S, Müderrisoğlu H, Börk G, Andaç H, Metin M, Demirtaş M, Topçuoğlu Ş, Birand A. Koroner baypas sonrası hastaların risk faktör profilinde cinsiyetler arası farklılaşım. Türk Kardiyoloji Derneği XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. Efes Kongre Merkezi, Ekim 2001 İzmir, Türkiye.

19 Uluçam M., Korkmaz M.E., Yakupoğlu Ü., Özdemir N., Tayfun E., Özin B., Müderrisoğlu H. Kronik böbrek yetmezliğinde miyokard performans indeksi: Miyokard kitlesi ve klinik parametrelerle ilişkisi.türkiye Organ Nakli Derneği. Böbrek Transplantasyonunda 25. Yıl. 7-9 Kasım 2001, Ankara, Türkiye. Mermer S., Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Yıldırır A., Bozbaş H. Statinlerin perkütan girişim sırasında antiinflamatuvar ve iskemi sırasında oluşan miyokard hasarını önleyici etkileri kullanım dozları ile ilişkili midir? XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 5-8 Ekim 2002, Belek, Antalya, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2002;30(Özet eki):sb2 Taymaz S., Korkmaz M.E., Yıldırır A., Atar İ., Aloğlu B., Uluçam M., Özin B., Tayfun E., Müderrisoğlu H. Koroner anjiyoplasti sonrası restenoz gelişiminde ürik asitin rolü var mı?? XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 5-8 Ekim 2002, Belek, Antalya, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2002;30(Özet eki):sb3 Müderrisoğlu H., Uluçam M., Yıldırır A., Korkmaz M., Tanacı N., Tayfun E., Güvener N., Özin B., Korkmaz M.E. Subklinik hipotiroidili hastalarda tiroid replasman tedavisinin sol ventrikül doku Doppler parametrelerine etkisi.? XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 5-8 Ekim 2002, Belek, Antalya, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2002;30(Özet eki):p35 Yıldırır A., Müderrisoğlu H., Ulus T., Mermer S., Eldem O., Tayfun E., Uluçam M., Korkmaz M.E., Özin B. Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu egzersiz testindeki hız basınç çarpımının bir belirleyicisi midir?? XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 5-8 Ekim 2002, Belek, Antalya, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2002;30(Özet eki):p52 Mermer S., Atar İ., Yıldırır A., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H. Statin tedavisinin perkütan koroner girişim sonrası inflamasyon ve enzim düzeyleri üzerine etkisi.? XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 5-8 Ekim 2002, Belek, Antalya, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2002;30(Özet eki):p80 Atar İ., Özin B., Tayfun E., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H. Sağ ventrikül çıkım yolu taşikardileri: Klinik ve elektrofizyolojik özellikleri.? XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 5-8 Ekim 2002, Belek, Antalya, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2002;30(Özet eki):p94 Bozbaş H., Korkmaz M.E., Atar İ., Müderrisoğlu H., Özin B., Çolak T., Yıldırır A., Karakayalı H., Haberal M. Böbrek transplantasyonu kalp enzimlerinin seviyesini etkiliyor mu?? XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 5-8 Ekim 2002, Belek, Antalya, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2002;30(Özet eki):p113 Yıldırı A., Müderrisoğlu H., Aslan-Tok D., Uluçam M., Korkmaz M.E., Özin B., Eldem O., Demircan Ş., Tayfun E., Şimşek V. Sendrom X de koroner akım hızı rezervi hiperlipidemi varlığından etkilenir mi?? XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 5-8 Ekim 2002, Belek, Antalya, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2002;30(Özet eki):sb134 Müderrisoğlu H., Yıldırır A., Aslan-Tok D., Uluçam M., Korkmaz M.E., Özin B., Tayfun E., Şimşek V. Menapozun sendrom X li kadınlarda koroner akım rezervine etkisi.? XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi,

20 5-8 Ekim 2002, Belek, Antalya, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2002;30(Özet eki):p176 Uluçam M., Yıldırır A., Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Özin B., Tayfun E., Sezer S., Özdemir N. Sürekli ayaktan periton diyalizi hastalarında sol ventrikül miyokard performans indeksi hipertansiyon ve sol ventrikül kitlesi ile ilişkili midir?? XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 5-8 Ekim 2002, Belek, Antalya, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2002;30(Özet eki):p 219 Sezgin A., Gültekin B., Akay T., Sarıtaş B., Korkmaz M.E., Taşdelen A., Aşlamacı S. Koroner arter bypass ameliyatlarında arteriyel revaskülarizasyon.? XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 5-8 Ekim 2002, Belek, Antalya, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2002;30(Özet eki):sb 187 Özin B., Sezgin A., Atar İ., Sarıtaş B., Gültekin B., Korkmaz M.E., Aşlamacı S., Müderrisoğlu H. Atriyumların 3 ayrı noktadan uyarılmasının postoperatif atriyal fibrilasyonun önlenmesindeki etkinliği.? XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 5-8 Ekim 2002, Belek, Antalya, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2002;30(Özet eki):sb194 Uluçam M., Yıldırır A., Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Özin B., Tayfun E., Sezer S., Özdemir N. Sistemik amiloidozda miyokard performans indeksi ve sinyal ortalamalı EKG.? XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 5-8 Ekim 2002, Belek, Antalya, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2002;30(Özet eki):sb212 Sezgin A., Gültekin B., Bolat B., Mermer S., Özin B., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Taşdelen A., Aşlamacı S. Son dönem böbrek yetmezliği olan hastalarda koroner arter bypas cerrahisi ve kardiyak invazif girişimlerin klinik sonuçları.? XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 5-8 Ekim 2002, Belek, Antalya, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2002;30(Özet eki): P 255 Uluçam M., Yıldırır A., Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Özin B., Tayfun E., Yakupoğlu Ü., Özdemir N. Kronik böbrek yetmezliğinde hemodiyalizin sağ ventrikül miyokard performans indeksine etkileri.? XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 5-8 Ekim 2002, Belek, Antalya, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2002;30(Özet eki): P 277 Sezgin A., Gültekin B., Akay T., Mercan Ş., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Taşdelen A., Aşlamacı S. Renal transplantasyon yapılan hastlarda kardiyak müdahele sonuçlarımız.? XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 5-8 Ekim 2002, Belek, Antalya, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2002;30(Özet eki):p300 Uluslararası Kongre Bildirileri: Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Özin B., Oto A., Karamehmetoğlu A., Oram E., Oram A., Uğurlu Ş. Quality of Life in Patients with Rate-Responsive Pacemakers: A Randomized, Cross-Over Study. Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery 4th Annual Meeting, September , Antalya, Turkey Korkmaz M.E., Oto A., Saraçlar Y., Oram E., Oram A., Uğurlu Ş., Karamehmetoğlu A., Karaağaoğlu E. Serum IgE Levels in Coronary Artery Disease. Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery 4th Annual Meeting, September , Antalya, Turkey Korkmaz M.E., İder Z., Oto A., Müderrisoğlu H., Özin B., Oram E., Oram A., Karamehmetoğlu A., Uğurlu Ş. Effects of Exercise Induced Transient Myocardial Ischemia on the Signal-Averaged Electrocardiogram in Patients With Coronary Artery Disease Macaristan Kardiyoloji Kongresi.

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ ARCHIVES OF THE TURKISH SOCIETY OF CARDIOLOGY Yıl / Year 2011 Cilt / Volume 39 Supplementum 1 Ekim / October ISSN 1016-5169 eissn 1308-4488 Editör Editor Dr. Vedat Sansoy

Detaylı

P-051 P-051. Beş yıllık aile hekimliği uygulaması olan bir bölgede hipertansiyon sıklığı ve kontrolü

P-051 P-051. Beş yıllık aile hekimliği uygulaması olan bir bölgede hipertansiyon sıklığı ve kontrolü Epidemiyoloji Epidemiology P-05 Beş yıllık aile hekimliği uygulaması olan bir bölgede hipertansiyon sıklığı ve kontrolü Hakan Özhan, Habib Cil, Yasin Türker, Recai Alemdar, Mesut Aydın, Ahmet Kaya, Serkan

Detaylı

SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY

SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY Ender Hur 1, Melih Özışık 2, Cihan Ural 2, Gürsel Yıldız 3, Kemal Magden 1, Sennur Budak Kose 4, Furuzan Köktürk 5, M. Çağatay

Detaylı

Uz.Dr. Mehmet Levent ALKAN

Uz.Dr. Mehmet Levent ALKAN Uz.Dr. Mehmet Levent ALKAN Doğum Tarihi: 12/05/1958 Doğum Yeri: İzmit 1976-1982 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1985-1993 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç hastalıkları ve Kardiyoloji Asistanı 1993-1994

Detaylı

PROGRAM VE BİLDİRİ ÖZETİ KİTABI

PROGRAM VE BİLDİRİ ÖZETİ KİTABI PROGRAM VE BİLDİRİ ÖZETİ KİTABI TÜRK HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALIKLARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU Başkan Şehsuvar ERTÜRK Başkan Yardımıcısı Yunus ERDEM Genel Sekreter Şule ŞENGÜL SAYMAN Ülver DERİCİ Üyeler

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI. Dr. Ebru ÖZENÇ UZMANLIK TEZİ. Tez Danışmanı. Doç. Dr.

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI. Dr. Ebru ÖZENÇ UZMANLIK TEZİ. Tez Danışmanı. Doç. Dr. T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI İLERİ EVRE KALP YETERSİZLİĞİ PROGNOZUNDA SAĞ VENTRİKÜL STROKE WORK İNDEKSİNİN KLİNİK SONLANIM NOKTALARIYLA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN

Detaylı

S-101 S-101 S-102 S-102. Early phase outcomes of carotid artery stenting. Karotis arter stentlemesinin erken dönem sonuçları

S-101 S-101 S-102 S-102. Early phase outcomes of carotid artery stenting. Karotis arter stentlemesinin erken dönem sonuçları Girişimsel kardiyoloji Invasive cardiology S-0 Stent içinde ilk veya yeniden oluşmuş stent içi darlıklarda brakiterapi, çıplak metal stentleme ve ilaç salan stentlerin uzun dönemdeki klinik sonuçları:

Detaylı

POSTER BİLDİRİLER / POSTER PRESENTATIONS

POSTER BİLDİRİLER / POSTER PRESENTATIONS POSTER BİLDİRİLER / POSTER PRESENTATIONS Ekokardiyografi [P-00] Tip diabetes mellitus hastalarında atriyal elektromekanik gecikme, diastolik fonksiyonlar ve sol atriyal mekanik fonksiyonların değerlendirilmesi

Detaylı

Prof. Dr. Nadire Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN

Prof. Dr. Nadire Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN Prof. Dr. Nadire Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN Eğitim Durumu 1979-1982 : Kurtuluş Ortaokulu 1982-1985 : Ankara Lisesi 1985-1992 : Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) 1992 : Tıp Doktoru 1992-1996

Detaylı

Birinci basamakta hipertansiyona yaklaşım Approach to hypertension in primary care

Birinci basamakta hipertansiyona yaklaşım Approach to hypertension in primary care Smyrna Tıp Dergisi 62 Smyrna Tıp Dergisi Derleme Birinci basamakta hipertansiyona yaklaşım Approach to hypertension in primary care Esat Veli Karakoç 1, Ziya Ömer 2, Hüseyin Can 3 1 Uzm.Dr., İzmir Üniversitesi

Detaylı

Türk. Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Managing Editor Bülent ALTUN : baltun@hacettepe.edu.tr. Türkçe Dil Editörü / Turkish Language Editor

Türk. Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Managing Editor Bülent ALTUN : baltun@hacettepe.edu.tr. Türkçe Dil Editörü / Turkish Language Editor ISSN: 00-778 Nefroloji Türk Türk Nefroloji Derneği nin Yayım Organıdır Offi cial Journal of the Turkish Society of Nephrology Önceki Başkanlar Previous Presidents Ekrem Şerif Egeli (970-979) Kemal Önen

Detaylı

EUROASPIRE III: Türkiye ile Avrupa nın karşılaştırılması

EUROASPIRE III: Türkiye ile Avrupa nın karşılaştırılması 164 Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2010;38(3):164-172 EUROASPIRE III: Türkiye ile Avrupa nın karşılaştırılması EUROASPIRE III: a comparison between Turkey and Europe Dr. Lale Tokgözoğlu,

Detaylı

ve Tedavi Kılavuzu İnme Tanı Editörler

ve Tedavi Kılavuzu İnme Tanı Editörler İnme Tanı ve Tedavi Kılavuzu Editörler Prof. Dr. Nevzat Uzuner Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Kürşad Kutluk Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji

Detaylı

Sayın Meslektaşlarım, Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları

Sayın Meslektaşlarım, Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları 3 Yıl:, Sayı: -3, Temmuz - Ocak Ayla San Değerli Meslektaşlarım, Yeni yılınızı en iyi dileklerimle kutluyor, yılının dünyamıza ve ülkemize barış ve huzur getirmesi dileği ile sağlık, mutluluk ve başarılarla

Detaylı

ULUSAL NEFROLOJ, H PERTANS YON, D YAL Z VE TRANSPLANTASYON KONGRES. TRANSPLANTASYON HEMfi REL KONGRES B LD R ÖZETLER ABSTRACTS

ULUSAL NEFROLOJ, H PERTANS YON, D YAL Z VE TRANSPLANTASYON KONGRES. TRANSPLANTASYON HEMfi REL KONGRES B LD R ÖZETLER ABSTRACTS Cilt / Volume:, No:, Ek Sayı/Supplement:, Eylül / September, 0 9. ULUSAL NEFROLOJ, H PERTANS YON, 9. D YAL Z VE TRANSPLANTASYON KONGRES 9th NATIONAL CONGRESS OF NEPHROLOGY, HYPERTENSION, DIALYSIS AND TRANSPLANTATION..

Detaylı

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty ISSN 2146-4006 Bozok Medical Journal Cilt: 5, Sayı: 1, Mart 2015 BOZOK TIP DERGİSİ Volume: 5, Number: 1, March 2015 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır Official Journal of Bozok University

Detaylı

Cilt 21, Sayı 2, 2011 ISSN 1305 7073

Cilt 21, Sayı 2, 2011 ISSN 1305 7073 Cilt 21, Sayı 2, 2011 ISSN 1305 7073 Kurucu (Founder) Uz. Dr. Hilmi KUMCUOĞLU Sahibi (Owner) Prof. Dr. O. Gazi YİĞİTBAŞI Editör / Editor Doç. Dr. Cengiz ÖZBEK Uz. Dr. Yasemin Şefika AKDENİZ Doç. Dr. Sezin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ İBRAHİM BERBER GENEL CERRAHİ DOÇENTİ. Üniversite; İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi; 1984-1990

ÖZGEÇMİŞ İBRAHİM BERBER GENEL CERRAHİ DOÇENTİ. Üniversite; İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi; 1984-1990 ÖZGEÇMİŞ İBRAHİM BERBER GENEL CERRAHİ DOÇENTİ Doğum Tarihi : 25.01.1966 Doğum Yeri İş Adresi : ERZİNCAN : ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL Telefon: (212) 468 42 38 Fax: Medeni Durumu : EVLİ Eğitim: Lise;

Detaylı

30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi 3

30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi 3 30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi 3 İÇİNDEKİLER Önsöz... 2 Türk Kardiyoloji Derne i Yönetim Kurulu... 3 Kongre Bilim Kurulu... 3 Kongre Program Dan şma Kurulu... 3 Günün Posteri Seçiciler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Kasım 1994 Doktora/S.Yeterlik/

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Kasım 1994 Doktora/S.Yeterlik/ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkadir BUT 2. Doğum Tarihi : 01.01.1970 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim ve Görev Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Kasım 1994 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

51. ERA-EDTA Kongresi

51. ERA-EDTA Kongresi 52 Yıl 15, Sayı: 52, 1 Mayıs 2014-31 Ağustos 2014 51. ERA-EDTA Kongresi 30 Mayıs Cuma akşamı açılış töreni ile 51. ERA-EDTA Yıllık Toplantısı başlamış oldu. Kongre Başkanı Pieter TER WEE yaptığı açılış

Detaylı

TIPDERGİSİ ORTADOĞU. Tetrasikline Bağlı Gelişen Özofagus Ülserinde Displazi. Kanserde Psikososyal Destek. Parkinson Hastalığında Non-Motor Semptomlar

TIPDERGİSİ ORTADOĞU. Tetrasikline Bağlı Gelişen Özofagus Ülserinde Displazi. Kanserde Psikososyal Destek. Parkinson Hastalığında Non-Motor Semptomlar ORTADOĞU TIPDERGİSİ 3 Ayda Bir Yayınlanan Bilimsel Tıp Dergisi Aralık 2009, Yıl:1 Sayı:1 5 TL ISSN NO : 1309-3630 Tetrasikline Bağlı Gelişen Özofagus Ülserinde Displazi Kanserde Psikososyal Destek Parkinson

Detaylı

Prof.Dr. Sedat KARADEMİR

Prof.Dr. Sedat KARADEMİR Prof.Dr. Sedat KARADEMİR Eğitim Bilgileri: İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği (Tıpta Uzmanlık), Aralık1987 - May 1993 RUSH Presbyterian St. Lukes Tıp Merkezi, ABD (Klinik

Detaylı

S-050 S-050. Hipertrofik kardiyomiyopatisi olan hastalarda intra ve interatriyal asenkroni

S-050 S-050. Hipertrofik kardiyomiyopatisi olan hastalarda intra ve interatriyal asenkroni Ekokardiyografi Echocardiography S-050 Hipertrofik kardiyomiyopatisi olan hastalarda intra ve interatriyal asenkroni Kamil Tuluce, Selcen Yakar Tülüce, Elnur Isayev, Filiz Ozerkan Ege Üniversitesi Tıp

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ DEKOMPANSE KALP YETERSİZLİĞİNDE LEVOSİMENDAN VE DOBUTAMİN İN QT DİSPERSİYONU

Detaylı

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ 1. Dünyada kalp-damar hastalıkları ile ilgili epidemiyolojik gerçekler 1.1. Kalp ve Damar Hastalığı Kavramı 1.2. Dünyada Kalp ve Damar Hastalıklarının Epidemiyolojisi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Aile Hekimliği S.B. Ankara Hastanesi 1997

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Aile Hekimliği S.B. Ankara Hastanesi 1997 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa ÇELİK Doğum Tarihi: 30 Mart 1966 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

Atriyoventriküler Tam Bloklu Hastalar n Etiyolojik, Demografik, Klinik Özellikleri le Pacemaker htiyaçlar na Göre S n fland r lmalar

Atriyoventriküler Tam Bloklu Hastalar n Etiyolojik, Demografik, Klinik Özellikleri le Pacemaker htiyaçlar na Göre S n fland r lmalar 203 OR J NAL ARAfiTIRMALAR ORIGINAL INVESTIGATIONS Atriyoventriküler Tam Bloklu Hastalar n Etiyolojik, Demografik, Klinik Özellikleri le Pacemaker htiyaçlar na Göre S n fland r lmalar Classification of

Detaylı

Sol kalp hastalığına bağlı pulmoner hipertansiyon

Sol kalp hastalığına bağlı pulmoner hipertansiyon 42 Sol kalp hastalığına bağlı pulmoner hipertansiyon Pulmonary hypertension caused by left heart disease Betül Erer, Mehmet Eren Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Dr. SİYAMİ ERSEK SAĞ VENTRİKÜL ENFARKTÜSLERDE PRİMER PERKÜTAN GİRİŞİM SONRASI TAKİP SONUÇLARI

Dr. SİYAMİ ERSEK SAĞ VENTRİKÜL ENFARKTÜSLERDE PRİMER PERKÜTAN GİRİŞİM SONRASI TAKİP SONUÇLARI T.C. Dr. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ MERKEZİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ SAĞ VENTRİKÜL ENFARKTÜSLERDE PRİMER PERKÜTAN GİRİŞİM SONRASI TAKİP SONUÇLARI Tez Danışmanı: Doç Dr. Neşe ÇAM KARDİYOLOJİ

Detaylı